Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers"

Transcriptie

1 Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers

2 Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in samenwerking met NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) juni 2006 Geldproblemen op de werkvloer 2

3 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Doel en methode Achtergrondkenmerken respondenten Leeswijzer Signalen van financiële problemen Ontwikkelingen financiële problemen Wat doet afdeling P&O Acties Preventie Doorverwijzen Informatiebehoeften Verslag kennisplatform P&O 9 februari Inleiding Discussie Verantwoordelijkheid van de werkgever Voorlichting zonder betutteling Verstrekken van voorschotten Conclusies en aanbevelingen Geldproblemen op de werkvloer 3

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Het NIBUD krijgt regelmatig telefoontjes van directeuren van bedrijven, personeelsfunctionarissen, HR managers en andere medewerkers van afdelingen personeelszaken. Hun voornaamste vraag is: wat kunnen wij doen met werknemers die geldproblemen hebben? Hoe kunnen wij ze helpen? Hoe kunnen we de problemen vóór zijn? Het NIBUD verwijst de P&O er nu door naar hulpverlenende instanties. Ook wijst het NIBUD op het bestaande voorlichtingsmateriaal voor consumenten. Het NIBUD heeft zich nooit specifiek op deze doelgroep gericht. Er bestond nog geen duidelijk beeld van welke problemen de afdeling personeelszaken tegenkomt en ook de informatiebehoefte heeft het NIBUD nog niet eerder in kaart gebracht. Voor dit onderzoek heeft het NIBUD samenwerking gezocht met de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP). 1.2 Doel en methode Steeds meer Nederlanders hebben financiële problemen. Een deel van hen neemt deze problemen mee naar het werk. Deze peiling kijkt naar wat P&O ers op dit gebied signaleren, welke acties ondernomen worden en aan welke informatie behoefte is. Deze peiling beantwoordt dan ook de volgende vragen: Welke signalen krijgen P&O ers van financiële problemen? Welke acties ondernemen zij? Wat is hun informatiebehoefte? Hebben ze zelf behoefte aan kennis, of geven ze de voorkeur aan informatie die bestemd is voor de werknemers? Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een vragenlijst op de website van het NIBUD. Via de nieuwsbrief en het tijdschrift van de NVP zijn P&O ers op de vragenlijst geattendeerd. Daarnaast heeft op de website van het NIBUD een oproep gestaan voor deelname aan het onderzoek. In totaal hebben 304 mensen de enquête ingevuld. De antwoorden van 290 respondenten waren geschikt voor analyse. Als verdieping bij deze peiling heeft het NIBUD op 9 februari 2006 een kennisplatform georganiseerd met P&O ers. Dit was een eenmalige bijeenkomst met als doel de kennis van het NIBUD over de informatiebehoeften van de P&O ers te vergroten. Op die manier kan het voorlichtingsmateriaal van het NIBUD beter worden afgestemd op de doelgroep. Geldproblemen op de werkvloer 4

5 1.3 Achtergrondkenmerken respondenten In de vragenlijst is naar de volgende achtergrondvariabelen gevraagd: sector, functie en organisatiegrootte. Tabel 1.1 Verdeling organisatiegrootte Organisatiegrootte % < > Deze verdeling komt niet overeen met de landelijke verdeling naar organisatiegrootte. Kleine organisaties zijn hierin oververtegenwoordigd. Mogelijk hebben grote organisaties hun activiteiten rondom dit onderwerp al goed georganiseerd en minder interesse in deze materie. Kleinere organisaties hebben dit onderwerp misschien meer op de agenda staan. De variabele organisatiegrootte is ingedeeld in drie categorieën: minder dan 200 werknemers, tussen de 200 en 500 werknemers en meer dan 500 werknemers. De verdeling voor wat betreft sector was te divers. Om die reden is bij de resultaten geen uitsplitsing gemaakt naar sector. Het overgrote deel van de respondenten is werkzaam als P&O er. Dit kan een managementfunctie zijn of een staffunctie. Ook enkele salarisadministrateurs en (bedrijfs)maatschappelijk werkers hebben de vragenlijst ingevuld. In deze rapportage spreken we over de P&O er. 1.4 Leeswijzer Dit onderzoeksverslag is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bespreekt de signalen die P&Omedewerkers zien bij geldproblemen op de werkvloer. Hoofdstuk 3 gaat over de ontwikkeling die P&O ers waarnemen in het aantal medewerkers met financiële problemen en het aantal loonbeslagen. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 in op de acties die P&O ers ondernemen in dit kader. Wordt er aan preventie gedaan en welke hulpmiddelen worden ingezet? Daarna staat in hoofdstuk 5 de informatiebehoefte van de medewerkers. Een verslag van het kennisplatform staat in hoofdstuk 6. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de peiling en het kennisplatform staan ten slotte in hoofdstuk 7. In de diverse hoofdstukken staan diverse reacties die respondenten gaven naar aanleiding van de enquête. Geldproblemen op de werkvloer 5

6 2. Signalen van financiële problemen De respondenten is gevraagd wat ze merken van financiële problemen op de werkvloer. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. In de onderstaande tabel staan de resultaten gerangschikt van het belangrijkste signaal naar minder aanwezige signalen. Tabel 2.1: Signalen van financiële problemen naar organisatiegrootte < Meer dan 500 Totaal werknemers werknemers werknemers % % % % Loonbeslag Verzuim Verzoek om lening Vraag om extra uren Vraag om voorschotten* Stressgevoeligheid Concentratieproblemen Bellen met schuldeisers Fraude of diefstal Anders *Vakantiegeld of 13 e maand Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat ze financiële problemen merken door loonbeslagen. Door loonbeslagen raken werkgevers betrokken bij de problematiek. 98% van de P&O ers in grote organisaties (>500) geeft aan signalen te krijgen door loonbeslagen. Dit is significant vaker dan de P&O ers in kleinere organisaties. Ook de aanvraag van een lening geldt in een kleine organisatie als een minder belangrijk signaal. Het verstrekken van een lening komt in kleine bedrijven wel meer voor (zie het volgende hoofdstuk). De aanvraag van een voorschot en fraude van medewerkers gelden in organisaties met meer dan 500 werknemers als een belangrijker signaal dan in kleinere organisaties. Enkele respondenten (<1%) hebben ook aangegeven niets te merken van geldproblemen op de werkvloer. Overige signalen van financiële problemen die werden genoemd zijn: Werknemer leent van collega Ongelukken door dubbele banen Deurwaarders komen naar organisatie Verzoek om assistentie bij contact met deurwaarders Verruiming van secundaire arbeidsvoorwaarden Verzoek om uitbetaling van vakantieuren Verlof opnemen om schulden te regelen Op de vraag of werknemers bij P&O ers komen met financiële problemen antwoordt 73% bevestigend. Daartegenover staat dat 3 op de 10 P&O ers ook daadwerkelijk bekend maakt dat werknemers bij hen terecht kunnen met financiële problemen. Werknemers weten de P&Omedewerker goed te vinden, zonder dat daar bekendheid aan gegeven hoeft te worden. Geldproblemen op de werkvloer 6

7 Van de P&O ers die dit niet actief bekend maken, heeft 70% toch werknemers met financiële problemen over de vloer. Er is een bepaalde categorie die wel om hulp vraagt. Er bestaat eveneens een categorie die totaal niets doet, alsof er niets aan de hand is. Personeelsleden hangen hun financiële problemen niet aan de grote klok. Ik wordt er mee geconfronteerd door loonbeslagen van gemeenten, deurwaarders, belastingdienst etc. Sommige mensen hebben inmiddels al meer dan één loonbeslag. Sollicitanten met geldproblemen willen overwerken, zwart bijwerken en hoge salarissen want ze hebben zoveel vaste onkosten (Hoge hypotheek, alimentatie, scheiding, drank, gokken). Geldproblemen op de werkvloer 7

8 3. Ontwikkelingen financiële problemen Loonbeslagen blijken voor P&O ers het belangrijkste signaal van financiële problemen van werknemers. In dit onderzoek is gevraagd naar de ontwikkeling die de P&O er ziet in het aantal loonbeslagen over de afgelopen twee jaar. Daarnaast is de P&O er gevraagd naar de ontwikkeling van financiële problemen op de werkvloer. De volgende twee tabellen geven daarvan de resultaten. Tabel 4.1 Ontwikkeling van het aantal loonbeslagen over afgelopen twee jaar < >500 Totaal werknemers werknemers werknemers % % % % Sterk gestegen Licht gestegen Gelijk gebleven Licht gedaald Sterk gedaald Tabel 4.2 Ontwikkeling van het aantal werknemers met financiële problemen over afgelopen twee jaar < >500 Totaal werknemers werknemers werknemers % % % Sterk gestegen Licht gestegen Gelijk gebleven Licht gedaald Sterk gedaald Zowel in de ontwikkeling van financiële problemen in het algemeen als de loonbeslagen ziet het overgrote deel een stijging in de afgelopen twee jaar. 64% ziet een stijging van het aantal loonbeslagen over de afgelopen twee jaar. 22% ziet een sterke stijging en 42% geeft aan dat sprake is van een lichte stijging. Ook bij de ontwikkeling van financiële problemen op de werkvloer ziet één op de vijf respondenten een sterke stijging. De helft ziet een lichte stijging. In organisaties met meer dan 500 medewerkers is vaker sprake van een stijging dan in kleinere organisaties. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van financiële problemen als van het aantal loonbeslagen. Bijna 90% van de P&O ers in grote organisaties ziet een stijging van het aantal loonbeslagen in de afgelopen twee jaar. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van het aantal werknemers met financiële problemen. Er is niet alleen op financieel gebied een verschuiving merkbaar, maar ook als het gaat om andere privé-problematiek. Steeds vaker wordt de werkgever geconfronteerd met deze zaken. Gevolg van ontwikkelingen in de maatschappij (terugtrekkende overheid). Onze werknemers hebben een goed salaris en vaak werkt de partner ook nog. Ik hoor dat werknemers steeds minder uitkomen met salaris en vakanties etc uitstellen. Zelfs werknemers met 1,5 modaal geven dit aan. Dit is zorgelijk. Hoe is het dan voor werknemers met (minder dan) modaal? Geldproblemen op de werkvloer 8

9 Qua kwantiteit geen groot probleem. Financiële problemen vaak bij ID-medewerkers. Indien financiële problemen zijn er ook vaak andere/meer problemen. Geldproblemen op de werkvloer 9

10 4. Wat doet afdeling P&O 4.1 Acties De mogelijke acties die een P&O er kan nemen zijn in te delen in drie groepen. Het treffen van een financiële regeling; Doorverwijzen naar een instantie als de kredietbank of maatschappelijk werk; Het aanbieden van materiaal waarmee de werknemer zijn financiën weer op een rij kan krijgen. Gevraagd is welke acties regelmatig worden ondernomen. Vaak zal echter een combinatie van acties worden ondernomen. In de onderstaande tabel staan veel voorkomende acties uitgesplitst naar grootte van de organisatie. Tabel 3.1: Acties die worden ondernomen naar organisatiegrootte (% dat heeft aangegeven de betreffende actie te ondernemen) < >500 Totaal werknemers werknemers werknemers % % % % Geeft voorschot op vakantiegeld Geeft voorschot op eindejaarsuitkering Verstrekt lening Verwijst door naar schuldhulpverlening Verwijst door naar maatschappelijk werk Biedt informatie over omgaan met geld/budgetteren Niet van toepassing De organisaties met meer dan 500 werknemers bieden vaker informatie aan over omgaan met geld dan de bedrijven met minder dan 500 werknemers. De kleine organisaties (minder dan 200 werknemers) verstrekken relatief vaker een lening. Organisaties van meer dan 200 medewerkers geven vaker aan werknemers door te verwijzen naar maatschappelijk werk. Dat is mogelijk een afdeling binnen de eigen organisatie. Belangrijk dat de werkgever het signaleert, maar niet inhoudelijk gaat helpen. Een voorschot of lening geven zorgt uiteindelijk voor meer spanningen, het probleem wordt enkel vooruitgeschoven, een buitenstaander is nodig. Wij ondernemen enkel actie bij een duidelijke hulpvraag van een medewerker of het moet uitkomen tijdens een verzuimgesprek, dan kan het initiatief bij de leidinggevende of de personeelsfunctionaris liggen. Het is moeilijk om te bepalen hoever je hierin wilt gaan als werkgever. Enerzijds is het een privé-probleem anderzijds kan het ook het werk beïnvloeden. We willen als werkgever zeker het probleem niet over gaan nemen. Geldproblemen op de werkvloer 10

11 4.2 Preventie Het NIBUD richt zicht met name op preventie van financiële problemen. Het doel is om huishoudens planmatig met geld te leren omgaan en zo het welzijn van consumenten te verbeteren. Daarvoor heeft het NIBUD diverse materialen waarmee mensen hun financiën op orde kunnen houden of krijgen. Een P&O er kan ook preventieactiviteiten ondernemen waarmee grote geldproblemen van werknemers voorkomen kunnen worden. 14% van de P&O ers in deze peiling geeft aan al preventieactiviteiten te ondernemen. Deze activiteiten hebben als voornaamste doel een loonbeslag te voorkomen. Belangrijke acties daarbij zijn: Op verzoek vaste lasten laten betalen via het salaris; Betalingsregeling treffen met schuldeisers om loonbeslag te voorkomen; Lening of voorschot geven dat automatisch via salaris wordt terugbetaald; Het beperken van voorschotten en leningen; Bewustwording inkomsten en uitgaven; Wijzen op mogelijkheid cursus omgaan met geld te volgen; Artikelen in personeelsblad; Helpen met formulieren en wijzen op subsidie aanspraak; Signaleren en doorverwijzen in een vroeg stadium; Verstrekken van voorlichtingsmateriaal; Gesprekken bij aanvraag van voorschot. Een kwart geeft aan in de toekomst preventieactiviteiten te gaan ondernemen. Het merendeel daarvan (55%) heeft nog geen idee op welke manier ze dat vorm gaan geven, of geven aan dit te willen gaan onderzoeken. Een kwart geeft aan dat ze iets aan voorlichting willen gaan doen, onder andere door het verspreiden van foldermateriaal met informatie over budgetteren en schuldhulpverlening. Andere voorgenomen acties zijn: Betalen zorgverzekering via salarisstrook; Gesprekken met kwetsbare mensen; Cursus budgetteren; Instellen van spreekuur; Doorverwijzen in vroeg stadium; Een workshop aan leidinggevenden. Daarnaast doet zo n 60% niet aan preventie en is dat ook niet van plan. Zij zullen acties ondernemen wanneer de problemen zich voordoen. De grootte van de organisatie is niet van invloed op het wel of niet ondernemen van preventieactiviteiten. 4.3 Doorverwijzen De P&O er biedt een aantal mogelijkheden om financiële problemen te voorkomen. Maar vaak wordt ook doorverwezen naar andere organisaties. Veel genoemde organisaties zijn de gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening of kredietbank (51%), Het maatschappelijk werk (intern of extern) (23%) en het NIBUD (11%). In ongeveer 15% van de gevallen komt doorverwijzing niet voor omdat er óf geen problemen zijn óf omdat de problemen intern op te lossen zijn. Geldproblemen op de werkvloer 11

12 Een veel gemaakte opmerking was dat het lastig is voor de P&O er dat er lange wachtlijsten zijn bij kredietbanken waardoor de schulden hoger kunnen oplopen en de problemen op het werk groter worden. Geldproblemen op de werkvloer 12

13 5. Informatiebehoeften Er is de respondenten gevraagd wat hun informatiebronnen zijn wanneer ze informatie zoeken over dit onderwerp. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. De top 10 van meest genoemde informatiebronnen luidt als volgt: 1. Internet 2. Eigen kennis, eigen organisatie of eigen netwerk 3. (Bedrijfs)maatschappelijk werk 4. NIBUD 5. Gemeente 6. Kredietbank of stadsbank 7. Vakliteratuur, brochures 8. Arbodienst 9. Sociale kaart 10. Deurwaarders Om materiaal op maat te kunnen maken voor de doelgroep P&O ers is het van belang de informatiebehoefte te peilen. Dient het NIBUD-materiaal erop gericht te zijn werknemers te ondersteunen of willen P&O ers zelf meer kennis opdoen om werknemers beter van dienst te kunnen zijn en door te verwijzen? Ik zou graag voorlichtingsmateriaal ontvangen en dat verspreiden. Het werkt dan ook preventief! De volgende tabel geeft de resultaten. Tabel 5.1: Informatiebehoefte (meerdere antwoorden mogelijk) Informatiebehoefte % Ik mis niets 14 Mis voldoende kennis om werknemers 37 te helpen en door te verwijzen Voorlichtingsmateriaal om uit te delen 72 aan werknemers Iets anders, namelijk. 9 Er is voor wat betreft de informatiebehoefte geen verschil tussen kleine en grotere organisaties. Zou graag meer handvatten hebben om de medewerkers echt te helpen of preventief meer te doen. Andere zaken die P&O ers missen aan informatie op dit gebied zijn: Cursus omgaan met geld; Sociale kaart en vangnet; Informatie over arbeidsrechtelijke en juridische aspecten voor de werkgever; Instelling zonder wachtlijst; Meer accurate informatie van schuldeisers; Website of telefoonnummer waar medewerkers direct juiste informatie kunnen krijgen; Geldproblemen op de werkvloer 13

14 Voorlichtingswebsite en cursussen om personeel om te leren omgaan met geld; Kennis van mogelijkheden, hoe ver moet je gaan als werkgever? Graag voorzet om toeslagen via werkgever te ontvangen en via deze bron (salaris) direct de rekeningen/premies te betalen voor vaste lasten zoals kinderopvang en zorg. Er blijkt onder P&O ers veel behoefte te zijn aan voorlichtingsmateriaal om uit te kunnen delen onder het personeel. Zo n 72% geeft aan hier behoefte aan te hebben. De vraag is dan of dit dan toch preventie moet zijn of materiaal wat meegegeven kan worden wanneer financiële problemen zich voordoen. Geldproblemen op de werkvloer 14

15 6. Verslag kennisplatform P&O 9 februari Inleiding Deze bijeenkomst is gehouden ter verdieping van de peiling. Alle genodigden bleken het probleem te zien toenemen. Allen stelden zich de vraag: Wat moeten en wat kunnen we doen met medewerkers die financiële problemen hebben? Het blijkt dat P&O ers meestal niet zien aankomen dat een medewerker geldproblemen heeft. Vaak komen medewerkers veel te laat om hulp vragen en blijken juist de medewerkers van wie je het niet verwacht grote geldproblemen te hebben. Ook de zeer gemotiveerde medewerker die altijd op tijd is, hard werkt en overwerkt, kan dit juist doen om geldproblemen thuis te ontlopen. Het probleem blijft dus lang onzichtbaar. Allen worstelen met de vraag: waar ligt de grens, tot hoever ga je, en wat doe je als het managementteam niets aan het probleem wil doen. Steeds vaker blijkt ook dat leidinggevenden meer taken van P&O ers overnemen, zo kunnen zij ook soms een voorschot regelen zonder dat de P&O er dat weet. 6.2 Discussie Mede aan de hand van een aantal stellingen is bepaald aan welke informatie de P&O er behoefte heeft en hoe het NIBUD-voorlichtingsmateriaal inhoudelijk vormgegeven moet worden. De stellingen komen voort uit opmerkingen van respondenten naar aanleiding van de peiling Verantwoordelijkheid van de werkgever Stelling 1: Waar stopt de verantwoordelijkheid van de werkgever? De vraag is of je als P&O er wat moet met de financiën van de medewerkers, is dat niet inbreuk op privacy? Een werknemersprobleem is ook een werkgeversprobleem. Het is van belang dat een werkgever hier adequaat op inspringt. Uit ervaring weet ik dat het loont. Hier is geen éénduidig antwoord op te geven. Het voorbeeld wordt gegeven van een werknemer die van zijn geldproblemen letterlijk een bedrijfsprobleem maakte door geld te lenen van zijn klanten. Een ander geeft aan dat verantwoordelijkheid van de werkgever stopt als er steeds meer loonbeslagen komen en de werknemer om leningen blijft vragen. Toch blijft de verantwoordelijkheid bestaan door het vele werk dat de salarisadministratie heeft door loonbeslagen. Bij sommige bedrijven kunnen werknemers chantabel worden als ze grote financiële problemen hebben. Ze lopen kans om ontslagen te worden. Dan wordt een privé-probleem een bedrijfsprobleem. Dit is een dreigmiddel om personeel met schulden ertoe te bewegen zijn schulden op te lossen. Geldproblemen op de werkvloer 15

16 Daarnaast blijkt het moeilijk te zijn voor werkgevers om een grens aan te geven met het verstrekken van hulp in de vorm van een lening of voorschot. Ook blijkt die grens onder druk te kunnen verschuiven. Wat doen werkgevers? Ze verwijzen de werknemer door naar schuldhulpverlening of maatschappelijk werk. Ze willen geen nee verkopen aan de werknemer met problemen. Ze proberen de werknemer op zijn verantwoordelijkheden te wijzen: wat ga jij doen om het probleem op te lossen? Op die manier blijft het probleem bij de werknemer. Sommige P&O ers geven pas hulp als de werknemer ook naar de hulpverlening gaat. Dit is vaak ook een voorwaarde voor het verstrekken van een lening. Een ander geeft aan dat ze vrijblijvende brieven naar personeelsleden sturen van wie ze vermoeden dat ze financiële problemen hebben. Ze nodigen de mensen uit te komen praten. Een bedrijf gaat verder: zij gaan met hun werknemers mee naar de kredietbank. Zij regelen de aanvraag en doen samen het eerste intakegesprek. Dit doen ze omdat ze veel werknemers in dienst hebben die de Nederlandse taal niet begrijpen. Ze zijn zelf heel tevreden over deze manier van het omgaan met schuldproblematiek omdat het werkt. Deze aanpak motiveert ook de werknemer Voorlichting zonder betutteling Stelling 2: Hoe moeten we werknemers voorlichten zonder dat dit de indruk geeft van bemoeizucht of betutteling? De P&O ers zijn het erover eens dat het hebben van schulden of geldproblemen in ieder geval op verschillende manieren binnen het bedrijf besproken moet worden: In het managementteam; Informatie op het intranet; Een artikel in een personeelsblad; Verspreiding van folders binnen het bedrijf (bijvoorbeeld bij de koffieautomaat). Voorlichtingsmateriaal moet voor iedereen geschikt zijn. Op die manier kan een folder ook preventief werken en is er sprake van een positieve insteek. Collega s kunnen elkaar dan helpen en steunen. Een folder die te veel gericht is op het schuldenprobleem zou kunnen afschrikken Verstrekken van voorschotten Stelling 3: Het verstrekken van voorschotten helpt niet We helpen met overwerk en geven één keer een voorschot (niet vaker) Wij hebben een jarenlange ervaring met verstrekking van voorschotten, leningen en actieve schuldsanering. We zijn daar onlangs mee gestopt. Reden: het helpt veelal niet. Hard vallen lijkt een betere remedie. Wij zijn een familiebedrijf, waar een cultuur heerst dat personeel dat al zeer lang bij de firma werkzaam is, vrij eenvoudig renteloze leningen kan afsluiten. Wat de achtergrond is van het vragen om een lening, is daarbij lang niet altijd bekend. Geldproblemen op de werkvloer 16

17 Het merendeel vindt dat het geven van een voorschot kan. Soms hebben werknemers een klein, acuut financieel probleem dat na één voorschot is opgelost. Aan de andere kant weten P&O ers ook dat als een werknemer om een voorschot vraagt er mogelijk meer aan de hand is. Eén personeelsfunctionaris geeft aan dat zijn organisatie niet zomaar meer dan één voorschot geeft. Bij de tweede aanvraag volgt een gesprek. En ander geeft aan dat zijn bedrijf sowieso maar één voorschot per jaar verstrekt. Een andere P&O er geeft aan dat er pas een voorschot of een lening wordt gegeven als de werknemer met bewijzen voor zijn schulden kan komen. Hij moet rekeningen kunnen laten zien en de werkgever betaalt de rekening liever direct in plaats van het geven van een voorschot of een lening. Ook de hoogte van het voorschot is bij de meeste bedrijven beperkt. Meer dan een half maandsalaris is een probleem. Dat is ook eigenlijk geen voorschot meer maar een lening. Een ander geeft aan dat zijn organisatie een bedrag als een voorschot ziet wanneer het een maand later ingelost kan worden. Lukt dat niet dan wordt het als lening aangemerkt en moet er ook wettelijke rente worden betaald. Deze rente wordt meestal via de eindejaarsuitkering betaald, omdat aan het eind van het jaar pas bekend is hoeveel er precies is geleend en hoe hoog te wettelijke rente is. Alle aanwezigen kennen de extreme verhalen waarmee werknemers hen onder druk kunnen zetten om een voorschot te geven: ik moet dat geld hebben anders word ik morgen uit huis gezet en kan ik niet komen werken Het is moeilijk om dan toch heel hard te zijn en nee te zeggen. Wanneer moet je de werknemer helpen en wanneer niet? De P&O er blijkt behoefte te hebben aan handvatten hoe hiermee om te gaan. Ook vinden P&O ers het lastig aan een eigen collega te vragen waar hij het geld eigenlijk voor nodig heeft. Hoe ver mag je gaan met vragen, het gaat immers om zijn privé-leven. Geldproblemen op de werkvloer 17

18 7. Conclusies en aanbevelingen In dit hoofdstuk volgen de conclusies uit de peiling. Op basis daarvan heeft het NIBUD een aantal concrete acties geformuleerd. Signalen en bekendheid Het belangrijkste signaal van geldproblemen op de werkvloer is het loonbeslag. Op het moment dat er een beslag wordt gelegd, raakt de werkgever sowieso betrokken bij het probleem. Daarvoor hoeft de betreffende werknemer niet naar de afdeling P&O te gaan. Loonbeslagen geven veel werk voor de organisatie. Contact met de salarisadministratie geeft eerder inzicht in die problemen. Een kwart van de P&O ers ziet een aantal signalen die invloed hebben op het dagelijkse functioneren van de werknemer, zoals stressgevoeligheid en concentratieproblemen. Het NIBUD wil in de voorlichting naar P&O-professionals veel aandacht besteden aan het herkennen van signalen. Op die manier kunnen ergere problemen worden voorkomen. Ook het bespreekbaar maken van dit onderwerp binnen de organisatie komt nadrukkelijk aan bod. Ongeveer één op de drie P&O ers maakt actief bekend dat medewerkers met financiële problemen bij hen terecht kunnen. Van de P&O ers die dit niet bekend maken heeft toch nog 70% contact met medewerkers met financiële problemen. Werknemers weten P&O ers dus goed te vinden. Voor het NIBUD vormen P&O ers een dus geschikte doelgroep voor het verspreiden van informatie over omgaan met geld en het oplossen van financiële problemen. Acties door P&O er Veel werkgevers treffen financiële regelingen om medewerkers te helpen. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt in voorschotten op nog te ontvangen salaris, zoals het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering, en het verstrekken van een lening. Een voorschot op vakantiegeld wordt gebruikt door meer dan de helft van alle P&O ers. Ongeveer een kwart van de P&O ers geeft aan wel eens een voorschot te verstrekken op de eindejaarsuitkering. Het NIBUD acht een voorschot op nog te ontvangen salaris alleen effectief als het gaat om een enkelvoudig financieel probleem (één kleine schuld). Eenderde van de P&O ers verstrekt wel eens een lening. Daarmee maakt de werkgever zich één van de schuldeisers wat geen prettige situatie is. Het NIBUD adviseert alleen een lening te verstrekken als er sprake is van een uiterste situatie zoals een dreigende huisuitzetting of een energieafsluiting. Doorverwijzen gebeurt veelvuldig, zowel naar de schuldhulpverlening als het maatschappelijk werk. De P&O er ervaart wel problemen door de lange wachttijden die bij deze instanties kunnen voorkomen. Het aanbieden van informatiemateriaal aan werknemers waarmee zij hun financiën op orde kunnen krijgen gebeurt al, maar in beperkte mate. Aan informatiemateriaal blijkt veel behoefte te zijn. Geldproblemen op de werkvloer 18

19 Meestal ondernemen P&O ers actie wanneer de problemen er zijn. Aan preventie wordt weinig gedaan. Meer dan de helft van de P&O-professionals is dit niet van plan. Informatiebehoefte Hoewel weinig aan preventie wordt gedaan, blijken P&O ers in grote mate behoefte te hebben aan informatie. Het betreft zowel informatie voor zichzelf als materiaal dat ze mee kunnen geven aan de werknemer. Het NIBUD acht op basis van deze resultaten van de peiling verdere voorlichting aan en via deze doelgroep noodzakelijk. Op basis van het kennisplatform en de peiling is duidelijk geworden waar deze informatie aan moet voldoen en hoe deze moet worden aangeboden. Door middel van een speciaal ontwikkelde folder en extra aandacht op de website wijst het NIBUD P&O-professionals de weg. Het bestaande voorlichtingsmateriaal voor consumenten wil het NIBUD beter bekend maken onder deze beroepsgroep. Ook wil het NIBUD haar rol als kenniscentrum voor P&O ers verder op de kaart zetten. Geldproblemen op de werkvloer 19

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Financiële problemen op de werkvloer Micha Aarts Nibud Nibud is een onafhankelijk kenniscentrum Doelstellingen: Verhogen zelfredzaamheid consument Voorkomen

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer. Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers en salarisadministrateurs

Financiële problemen op de werkvloer. Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers en salarisadministrateurs Financiële problemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers en salarisadministrateurs Nibud Utrecht, april 2009 Financiële problemen op de werkvloer/ 0 Inhoud

Nadere informatie

Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016

Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016 Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016 In opdracht van de gemeente Amsterdam Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016 In opdracht

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer Op weg naar effectieve schuldhulp Schuldhulpverlening in bedrijf Financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2012 Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in beweging.

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer Op weg naar effectieve schuldhulp Schuldhulpverlening in bedrijf Financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2012 Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in beweging.

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Help uw personeel en uzelf!

Help uw personeel en uzelf! Help uw personeel en uzelf! Hand op de knip Personeel met geldproblemen weer op de rit krijgen Auteur Erwin Volleberg Uit de reeks: Nu is het genoeg! Neem het heft in eigen hand Erwin Volleberg, Milsbeek

Nadere informatie

Personeel met schulden

Personeel met schulden Personeel met schulden Een peiling over financiële problemen op de werkvloer Anna van der Schors Gea Schonewille Nibud, 2017 ` Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Personeel met schulden

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Durft u het aan om uw medewerkers met loonbeslag aan te spreken?

Durft u het aan om uw medewerkers met loonbeslag aan te spreken? Durft u het aan om uw medewerkers met loonbeslag aan te spreken? Voor werkgevers die zicht willen krijgen op de kosten die gemaakt worden voor medewerkers met schulden en die deze kosten willen verminderen.

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19)

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Vivian den Hartogh Lectoraat schulden en incasso, Hogeschool van Utrecht Arie Visser SBCM Kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid Agenda

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Wasstraat. Schulden. Heeft uw medewerker schulden?

Wasstraat. Schulden. Heeft uw medewerker schulden? Heeft uw medewerker schulden? De Schuldenwasstraat helpt. Niet door uw medewerker de verantwoordelijkheid te ontnemen, maar door samen te werken aan een oplossing. Niet op de stroperige manier van traditionele

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Schuldhulp, goed voor uw medewerker én bedrijf

Schuldhulp, goed voor uw medewerker én bedrijf Financiële problemen op de werkvloer? Schuldhulp, goed voor uw medewerker én bedrijf Schuldhulp voor ondernemend Nederland Herkent u onvoorziene problemen? Mijn werkgever weet nu van mijn probleem. Alleen

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever?

Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever? Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever? Chris Bakhuis, Bestuurslid KBvG en vestigingsmanager Flanderijn Wil Flikweert, Registeraccount en partner Ernst & Young Programma 08.00 08.15

Nadere informatie

vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie

vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie vrijvanschuld Diaconale cursus Schuldhulppreventie Inleiding Het aantal huishoudens met schulden is vorig jaar fors gestegen. In 2010 meldden zich 80.000 huishoudens bij de schuldhulpverlening, ruim 25.000

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat.

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Wat vandaag succesvol is, kan morgen minder effectief zijn. In de schuldenproblematiek is het belangrijk

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

De huur betalen Wat als 't niet lukt?

De huur betalen Wat als 't niet lukt? De huur betalen Wat als 't niet lukt? Wij hopen dat u het naar uw zin heeft in uw woning. Want dat u prettig woont en zich thuis voelt vinden wij belangrijk. In deze brochure leest u alles over het betalen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP Vakmensen CNV Geldzorg Geldzorgen los je samen op Financiële zorgen van werknemers hebben een grote impact op de werkvloer. Denk aan verlies van concentratie, irritaties, ziekteverzuim

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Snel extra geld, dat klinkt

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Dit voorbeeld alcoholbeleid is gebaseerd op het beleid van de Hamelandgroep Hacron en dient ter inspiratie voor andere SW bedrijven.

Dit voorbeeld alcoholbeleid is gebaseerd op het beleid van de Hamelandgroep Hacron en dient ter inspiratie voor andere SW bedrijven. Voorbeeld alcoholbeleid Sociale Werk voorziening 1. Inleiding Dit voorbeeld alcoholbeleid is gebaseerd op het beleid van de Hamelandgroep Hacron en dient ter inspiratie voor andere SW bedrijven. Binnen

Nadere informatie

OMGAAN MET GELD JONGEREN IN OLDAMBT

OMGAAN MET GELD JONGEREN IN OLDAMBT OMGAAN MET GELD JONGEREN IN OLDAMBT Omgaan met geld Een onderzoek naar hoe jongeren in de gemeente Oldambt omgaan met geld. Colofon Opdrachtgever Gemeente Oldambt Datum Maart 2017 Auteurs Anne-Wil Hak

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Als u uw rekeningen niet (op tijd) betaalt, iets op afbetaling koopt of een lening afsluit, dan maakt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Werknemers uit de schulden

Werknemers uit de schulden Werknemers uit de schulden Hidde Brink, Margriet Jongerius, Tamara Madern en Peter Wesdorp April 2013 Aanleiding Op 9 april 2013 kwam een aantal grote werkgevers bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen

Nadere informatie

Student in het Rood. Afke Theunissen

Student in het Rood. Afke Theunissen Student in het Rood Afke Theunissen Het financiële gedrag van een deel van de Nederlandse jongeren kan als zorgelijk worden omschreven. Dit blijkt uit onderzoeken die recentelijk zijn uitgevoerd door o.a.

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk Blijf niet zitten Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 BLIJF NIET ZITTEN WAAR U ZIT: KOM PRATEN OVER UW PROBLEMEN Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

Dit is de nieuwe nieuwsbrief van het Sociaal Raadsliedenwerk. We hebben gekozen voor een nieuwe lay-out die past bij de kleuren van Surplus

Dit is de nieuwe nieuwsbrief van het Sociaal Raadsliedenwerk. We hebben gekozen voor een nieuwe lay-out die past bij de kleuren van Surplus NIEUWSBRIEF SOCIAAL RAADSLIEDENWERK surplus welzijn Dit is de nieuwe nieuwsbrief van het Sociaal Raadsliedenwerk. We hebben gekozen voor een nieuwe lay-out die past bij de kleuren van Surplus De inhoud

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten. De is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten. Wat is er aan de hand? Je hebt een vraag, een probleem of een klacht. Het kan gaan over lastige situaties met je medebewoners of met

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk. Toch kan lenen voor problemen zorgen: 100.000 huishoudens

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie