Financiële problemen op de werkvloer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële problemen op de werkvloer"

Transcriptie

1 Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern

2

3 Inhoud 1 INLEIDING ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN Oorzaken Signalen Gevolgen BELEID TEN AANZIEN VAN FINANCIËLE PROBLEMEN Ondernomen acties Ontslag Ervaringen met schuldhulpverlening Motieven Benodigde informatie ter ondersteuning CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 12

4

5 1 Inleiding Financiële problemen van werknemers vormen een risico voor organisaties en zijn een extra belasting voor de organisatie. Financiële problemen bij werknemers leveren extra kosten op en maken de werknemers kwetsbaar. Steeds vaker krijgt het Nibud vragen van werkgevers hoe ze hiermee om moeten gaan en hoe ze problemen kunnen voorkomen. In hoeverre organisaties bereid zijn om de werknemers te ondersteunen, zal verschillen net als de manier waarop deze ondersteuning wordt aangepakt. In november 2012 heeft het Nibud in samenwerking met Divosa onderzocht welke acties bedrijven ondernemen om hun werknemers te ondersteunen en in hoeverre financiële problemen daadwerkelijk een probleem vormen voor de werkgevers. Dit is gedaan door het houden van een peiling die is uitgezet onder diverse organisaties uit verschillende branches. Medewerkers van de P&O-afdeling of salarisadministratie zijn vragen voorgelegd over financiële problemen bij werknemers. De doelstelling van de peiling was om een actueel beeld te schetsen van hoe vaak organisaties geconfronteerd worden met financiële problemen bij werknemers, welke impact dat heeft op de organisatie en welk beleid organisaties hebben ten aanzien van deze problematiek. Om daarmee praktische handvatten te geven aan werkgevers om met werknemers met financiële problemen aan de slag te gaan. In dit rapport wordt de situatie van werkgevers in de gemeente Zoetermeer uitgelicht. Van de 75 benaderde werkgevers in de gemeente Zoetermeer, zijn 28 werkgevers begonnen aan de vragenlijst en 22 daarvan hebben de lijst volledig ingevuld. In hoofdstuk 2 vindt u de ontwikkeling in aantallen werknemers met financiële problemen. In hoofdstuk 3 komen de oorzaken, signalen en gevolgen aan bod en in hoofdstuk 4 komt het beleid van de bedrijven op dit gebied aan de orde. Tot slot in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen. Het rapport van de peiling met betrekking tot heel Nederland kunt u vinden via Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer / 2

6 2 Ontwikkeling financiële problemen Veel bedrijven in de gemeente Zoetermeer komen in aanraking met financiële problemen van werknemers (tabel 2.1) Tabel 2.1: Heeft u wel eens te maken met werknemers met financiële problemen? (n=27) Vaak 3 (11%) Af en toe 17 (63%) Zelden 5 (19%) Nooit 2 (7%) De respondenten die aangaven vaak te maken te hebben met financiële problemen van werknemers, gaven aantallen op van 8, 10, en 30 keer per jaar. Af en toe vertaalt zich naar rond de 5 keer per jaar. Zelden is ongeveer 1 keer per jaar. Tabel 2.2: Ontwikkeling van het aantal werknemers met financiële problemen ten opzichte van twee jaar geleden (n=25) Sterk gestegen 2 (8%) Licht gestegen 11 (44%) Gelijk gebleven 11 (44%) Licht gedaald 0 (0%) Sterk gedaald 0 (0%) Geen van de werkgevers in Zoetermeer ziet een daling in het aantal werknemers met financiële problemen, zie tabel 2.2. Dat financiële problemen vaak voorkomen is ook terug te zien in de frequentie loonbeslagen waar werkgevers mee geconfronteerd worden. (tabel 2.3) Tabel 2.3: Komen er wel eens loonbeslagen voor binnen uw organisatie? (n=27) Vaak 3 (11%) Af en toe 13 (48%) Zelden 5 (19%) Nooit 6 (22%) 3 / Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer

7 De respondenten die aangaven vaak loonbeslagen binnen te krijgen, gaven aantallen op van 10, 14 en 100 keer per jaar. Af en toe vertaalt zich naar rond de 4 keer per jaar. Zelden is ongeveer 1 keer per jaar. Tabel 2.4: Ontwikkeling van het aantal loonbeslagen ten opzichte van twee jaar geleden (n=18) Sterk gestegen 2 (11%) Licht gestegen 7 (39%) Gelijk gebleven 9 (50%) Licht gedaald 0 (0%) Sterk gedaald 0 (0%) Aangezien werkgevers geen daling zien in het aantal werknemers met financiële problemen, is het ook niet verwonderlijk dat ook niemand een daling van het aantal loonbeslagen ziet (tabel 2.4). Tabel 2.5: Berekening van het loonbeslag (n=19) Ik heb geen zicht op de berekening van de hoogte van het loonbeslag 11 (58%) Ja, deze berekening klopt meestal 7 (37%) Ja, deze berekening klopt vaak niet 0 (0%) Anders 1 (5%) De meeste werkgevers die het loonbeslag verwerken, zijn niet op de hoogte van de berekening van de beslagvrije voet (tabel 2.5). Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage uit de peiling onder werkgevers uit heel Nederland. Daar was het namelijk 60%. Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer / 4

8 3 Oorzaken, signalen en gevolgen 3.1 Oorzaken De meeste werkgevers zijn op de hoogte van de oorzaak of oorzaken van de financiële problemen van hun werknemer(s). Slechts 2 van de 22 werkgevers kan geen oorzaak aanwijzen. Tabel 3.1: Oorzaken van financiële problemen (meerdere antwoorden mogelijk) (n=22) Een verandering in de relationele sfeer 16 (73%) Op te grote voet leven 13 (59%) Gebrek aan financiële vaardigheden 13 (59%) Slordig in de administratie 12 (55%) Problemen met de verkoop van het huis 9 (41%) Als gevolg van een verandering in inkomen 8 (36%) Door psychologische problemen 7 (32%) Verkeerde keuzes in het verleden 7 (32%) Moeite om met een laag inkomen rond te komen 7 (32%) Niet begrijpen van brieven van instanties 5 (23%) Geen interesse in geldzaken 4 (18%) Ziekte 2 (9%) Weet ik niet 2 (9%) 3.2 Signalen Een verzoek om een voorschot of lening, of het binnenkomen van het loonbeslag is meestal het signaal voor een werkgever dat een werknemer financiële problemen heeft (tabel 3.2). Tabel 3.2: Signalen van financiële problemen (n=22) Verzoek om een voorschot of lening 9 (41%) Loonbeslag 6 (27%) Concentratieproblemen 1 (5%) Werknemer leent van collega s 1 (5%) Ziekteverzuim 1 (5%) 5 / Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer

9 Zaken die na het eerste signaal nog meer opvallen zijn loonbeslag, verzoek om voorschot of lening, werknemers is stressgevoelig, concentratieproblemen en verzoek om meer uren. 3.3 Gevolgen Aan de werkgevers in Zoetermeer is gevraagd wat de meeste tijd en energie kost. Loonbeslag wordt het vaakst genoemd (12 keer) en daarna ziekte-gerelateerd verzuim (6 keer). Daarna is gevraagd om een schatting te maken van - de tijd dat het verwerken van een loonbeslag kost (n=9) - de afname van de productiviteit in procenten (n=5) - het aantal ziekte-gerelateerde verzuimdagen (n=3) Vanwege het kleine aantal respondenten dat deze vragen ingevuld heeft, is geen betrouwbare schatting te geven. Echter, de schattingen komen overeen met de schatting van de werkgevers uit de peiling onder werkgevers in heel Nederland. De medianen 1 staan weergegeven in tabel 3.3. Het aantal ziekte-gerelateerde verzuimdagen die werkgevers in de gemeente Zoetermeer noemen, is een stuk lager dan het aantal genoemd door werkgevers uit heel Nederland. Tabel 3.3: Mediaan 1 van schatting van: Peiling Nederland Zoetermeer Tijd loonbeslag 1 uur 1 uur Afname productiviteit 20 procent 25 procent Ziekte-gerelateerd verzuim 9 dagen 5 dagen 1 Mediaan betekent dat de helft van de respondenten een lagere schatting geeft dan het weergegeven getal en de andere helft een hogere schatting. De mediaan wordt weergegeven in plaats van het gemiddelde, omdat een uitschieter het gemiddelde erg kan vertekenen bij een klein aantal respondenten. Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer / 6

10 4 Beleid ten aanzien van financiële problemen De meeste bedrijven in de gemeente Zoetermeer hebben alleen reactief beleid voor financiële problemen bij werknemers, zie tabel 4.1. Tabel 4.1: Beleid ten aanzien van financiële problemen bij werknemers (n=27) Preventief en reactief 5 (19%) Alleen reactief 20 (74%) Geen 1 (4%) Anders 1 (4%) De preventie-activiteiten die bedrijven hebben, zijn voornamelijk het aanbieden van een adviesgesprek of het aanbieden van maatschappelijk werk. 4.1 Ondernomen acties De meeste werkgevers ondernemen actie als zij op de hoogte zijn van de financiële problemen van een werknemer. Slechts één respondent gaf aan niets te doen. In tabel 4.2 staan de ondernomen acties weergegeven. Tabel 4.2: Acties bij financiële problemen onder werknemers (meerdere antwoorden mogelijk) (n=24) Doorverwijzen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, arbodienst 12 (50%) Een persoonlijk gesprek 12 (50%) Voorschot op salaris 10 (42%) Voorschot op vakantiegeld / eindejaarsuitkering 9 (38%) Verstrekking van een lening 7 (29%) Problemen worden tussen leidinggevende en werknemer besproken 6 (25%) Toekennen van extra uren of meer uren met toeslag 4 (17%) Aanbieden van informatie over omgaan met geld 3 (13%) Niets 1 (4%) Aanbieden van een cursus over omgaan met geld 0 (0%) 7 / Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer

11 Aan de werkgevers zijn een heel aantal stellingen voorgelegd om hun mening over werknemers en financiële problemen en de rol van het bedrijf te peilen. Zie tabel 4.3. Tabel 4.3: Stellingen (n=22) Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens Geen mening Werkgevers moeten nooit een lening verstrekken aan werknemers Werkgevers worden onterecht belast met schulden van werknemers Het is geen taak van de werkgever om zich bezig te houden met schulden van werknemers Er is te weinig tijd om aandacht te besteden aan financiële problemen van werknemers Werknemers staan niet open voor hulp van werkgevers Als werkgevers zich bemoeien met de financiële problemen van de werknemers, dan is dat schending van de privacy Financiële problemen bij werknemers zijn een groot risico voor het bedrijf Ik wil werknemers wel ondersteunen, maar ik weet niet hoe en wanneer ik erover moet beginnen 4 (18%) 10 (45%) 3 (14%) 5 (23%) 0 (0%) 2 (9%) 7 (32%) 8 (36%) 4 (18%) 1 (5%) 1 (5%) 6 (27%) 12 (55%) 3 (14%) 0 (0%) 2 (9%) 10 (45%) 9 (41%) 0 (0%) 1 (5%) 3 (14%) 11 (50%) 5 (23%) 1 (5%) 2 (9%) 4 (18%) 10 (45%) 4 (18%) 2 (9%) 2 (9%) 3 (14%) 4 (18%) 12 (55%) 3 (14%) 0 (0%) 5 (23%) 10 (45%) 5 (23%) 1 (5%) 1 (5%) Uit de stellingen blijkt dat de meningen van werkgevers over of zij onterecht belast worden met de schulden van hun werknemers, verdeeld zijn. De meesten vinden het niet de taak van de werkgever om zich met de schulden bezig te houden. Werknemers Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer / 8

12 staan over het algemeen wel open voor hulp van hun werkgever en de meeste werkgevers vinden het geen schending van de privacy als zij zich met de financiële problemen van hun werknemer bemoeien. Wel vinden de meeste financiële problemen van werknemers als een risico voor het bedrijf. 4.2 Ontslag Loonbeslag is geen wettelijke ontslaggrond. Toch ziet een aantal werkgevers dit als een reden om een werknemer te ontslaan of om een tijdelijk contract niet te verlengen (tabel 4.4). Tabel 4.4: Stellingen ontslag en contractverlenging (n=22) Helemaal mee oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Helemaal mee eens Geen mening Werknemers met een tijdelijk contract en financiële problemen krijgen geen contractverlenging Werknemers in vaste dienst worden bij voortdurende financiële problemen ontslagen 5 (23%) 9 (41%) 5 (23%) 1 (5%) 2 (9%) 8 (36%) 9 (41%) 1 (5%) 2 (9%) 2 (9%) 4.3 Ervaringen met schuldhulpverlening Werkgevers zijn minder goed op de hoogte van het type schuldhulpverlening dat hun werknemer(s) met financiële problemen ontvangen. Bij 6 van de 22 is dit onbekend (tabel 4.5). Gemeentelijke schuldhulpverlening en maatschappelijk werk zijn het vaakst genoemd. 9 / Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer

13 Tabel 4.5: Wat voor type schuldhulpverlening hebben uw werknemers met financiële problemen ontvangen? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=22) Gemeentelijke schuldhulpverlening 8 (36%) Maatschappelijk werk 7 (32%) Ingekocht door organisatie 2 (9%) Particuliere schuldhulpverlening 3 (14%) Onbekend 6 (27%) Geen 3 (14%) Niet van toepassing 2 (9%) 10 van de 17 werkgevers hebben zelf geen ervaring met schuldhulpverlening (tabel 4.6). Tabel 4.6: Wat is uw ervaring met werknemers die zijn doorverwezen naar schuldhulpverlening of die in een traject zitten? (n=17) Positief 5 (29%) Negatief 0 (0%) Neutraal 2 (12%) Deze ervaring heb ik niet 10 (59%) Onder positieve ervaringen wordt verstaan: de problemen worden opgelost, omdat de werknemer een drempel over gaat. Bij neutraal wordt genoemd: er zijn zowel positieve als negatieve gevallen en het is niet altijd gemakkelijk om afspraken te maken met instanties. 4.4 Motieven Aan de werkgevers in Zoetermeer is gevraagd wat motieven zouden kunnen zijn om meer met werknemers met financiële problemen aan de slag te gaan. Een aantal ziet geen reden om de aanpak te intensiveren. Zij vinden zichzelf al actief genoeg of vinden het niet hun taak, wat ook al uit de stellingen naar voren kwam. Andere werkgevers zien wel redenen om hun schuldhulpverlening uit te breiden. Mogelijke redenen die genoemd zijn: als daarmee de productiviteit van de werknemer weer omhoog gaat en als er meer werknemers met financiële problemen zijn. Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer / 10

14 4.5 Benodigde informatie ter ondersteuning Als laatste is aan de werkgevers gevraagd wat zij nodig hebben om hun werknemers beter te kunnen ondersteunen in het oplossen van de financiële problemen. Het vaakst genoemd zijn voorlichtingsmateriaal voor de P&O-afdeling en een doorverwijslijst van organisatie in de omgeving, zie tabel 4.7. Sommigen werkgevers hebben niets nodig en anderen zouden voorlichtingsmateriaal voor werknemers kunnen gebruiken. Tabel 4.7: Nodig om werknemers met financiële problemen te kunnen ondersteunen (meerdere antwoorden mogelijk) (n=21) Voorlichtingsmateriaal voor P&O-afdeling wat te doen bij financiële problemen op de werkvloer Doorverwijslijst van organisaties in de omgeving / sociale kaart 9 (43%) 9 (43%) Niets 8 (38%) Voorlichtingsmateriaal over omgaan met geld voor werknemers 7 (33%) Training voor werknemers over omgaan met geld 6 (29%) Voorlichtingsmateriaal voor de salarisadministratie wat te doen bij financiële problemen op de werkvloer 5 (24%) Digitale ondersteuning voor werknemers 5 (24%) Digitale ondersteuning voor werkgevers 3 (14%) Training voor P&O afdeling wat te doen bij financiële problemen op de werkvloer 1 (5%) 11 / Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer

15 5 Conclusies en aanbevelingen Net als in de rest van Nederland, is er in de gemeente Zoetermeer ook een toename van het aantal financiële problemen onder werknemers ten opzichte van twee jaar geleden. Ook het aantal loonbeslagen dat bij werkgevers binnenkomt is gestegen. Werkgevers zijn verplicht om hier aan mee te werken. Bij het loonbeslag hoort een berekening van de beslagvrije voet, dat bepaalt welk bedrag een werkgever overmaakt naar de werknemer, en welk bedrag naar de deurwaarder. 58 procent van de werkgevers in Zoetermeer is niet op de hoogte van deze berekening en heeft dus ook geen inzicht in de juistheid hiervan. Een onjuiste berekening kan echter grote gevolgen hebben. Als de beslagvrije voet te laag is, houdt de werknemer te weinig geld over om zijn vaste lasten te kunnen betalen, waardoor er nog meer schulden kunnen ontstaan. Enkele respondenten gaven dan ook aan dat de berekening van het loonbeslag ondoorzichtig is. Dit bleek ook al uit het rapport Paritas Passé 1. Veel werkgevers ervaren de financiële problemen als een risico voor hun bedrijf. Behalve het risico kosten werknemers met financiële problemen veel tijd en energie. Werkgevers uit Zoetermeer geven aan dat loonbeslag de meeste tijd en energie kost, gevolgd door ziekteverzuim. De kosten van ziekteverzuim liggen waarschijnlijk wel hoger dan die van het loonbeslag. De verwerking van een loonbeslag wordt in de peiling onder heel Nederland op ongeveer een 1 uur geschat. H et aantal ziektegerelateerde verzuimdagen per jaar als gevolg van financiële problemen, op 9 dagen per jaar. De afname in productiviteit wordt op 20 procent geschat. Financiële problemen brengen dus veel kosten met zich mee. De meeste bedrijven in de gemeente Zoetermeer hebben alleen reactief beleid en geen preventief beleid. Veel werkgevers vinden het geen taak om zich met de financiële problemen bezig te houden, maar geven vaak wel aan dat werknemers open staan voor hulp. Het Nibud adviseert werkgevers daarom om te kijken hoe groot de problematiek binnen het bedrijf is en wat zij ermee willen en kunnen doen. Een eerste stap die werkgevers kunnen zetten, is de ruimte creëren voor werknemers om hun problemen bespreekbaar te maken, en de werknemers doorverwijzen naar professionele schuldhulpverleners. Veel werkgevers geven aan behoefte te hebben aan een doorverwijslijst van instanties in de gemeente. Wellicht kan de gemeente Zoetermeer hier iets in betekenen door een sociale kaart te maken. Op die manier kunnen werknemers met financiële problemen zo snel en efficiënt mogelijk geholpen worden. Ook is er behoefte aan voorlichtingsmateriaal voor werkgevers (P&O-professionals) én werknemers. Het Nibud biedt deze informatie op Hierin is onder andere informatie over de berekening van het loonbeslag opgenomen. 1 Jungmann, N., Moerman, A.J., Schruer, H.D.L.M. en I. van den Berg (2012) Paritas passé, Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden. Hogeschool Utrecht, LOSR/MOgroep. Financiële problemen op de werkvloer in de gemeente Zoetermeer / 12

Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016

Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016 Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016 In opdracht van de gemeente Amsterdam Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Peiling financiële problemen op de werkvloer 2016 In opdracht

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer Op weg naar effectieve schuldhulp Schuldhulpverlening in bedrijf Financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2012 Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in beweging.

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer Op weg naar effectieve schuldhulp Schuldhulpverlening in bedrijf Financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2012 Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in beweging.

Nadere informatie

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Financiële problemen op de werkvloer Micha Aarts Nibud Nibud is een onafhankelijk kenniscentrum Doelstellingen: Verhogen zelfredzaamheid consument Voorkomen

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer. Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers en salarisadministrateurs

Financiële problemen op de werkvloer. Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers en salarisadministrateurs Financiële problemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers en salarisadministrateurs Nibud Utrecht, april 2009 Financiële problemen op de werkvloer/ 0 Inhoud

Nadere informatie

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers NIBUD (Nationaal

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Personeel met schulden

Personeel met schulden Personeel met schulden Een peiling over financiële problemen op de werkvloer Anna van der Schors Gea Schonewille Nibud, 2017 ` Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Personeel met schulden

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Schuldhulp, goed voor uw medewerker én bedrijf

Schuldhulp, goed voor uw medewerker én bedrijf Financiële problemen op de werkvloer? Schuldhulp, goed voor uw medewerker én bedrijf Schuldhulp voor ondernemend Nederland Herkent u onvoorziene problemen? Mijn werkgever weet nu van mijn probleem. Alleen

Nadere informatie

Durft u het aan om uw medewerkers met loonbeslag aan te spreken?

Durft u het aan om uw medewerkers met loonbeslag aan te spreken? Durft u het aan om uw medewerkers met loonbeslag aan te spreken? Voor werkgevers die zicht willen krijgen op de kosten die gemaakt worden voor medewerkers met schulden en die deze kosten willen verminderen.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND

UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND UW WERKNEMERS FINANCIEEL GEZOND Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico s met zich mee. Denk aan loonbeslag, ziekteverzuim of verminderd functioneren. Voor u als werkgever is het belangrijk dat

Nadere informatie

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Nadja Jungmann Onoplosbare schuldsituaties Afgelopen jaren Toename aantal

Nadere informatie

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs J. Klijnsma Postbus LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma,

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs J. Klijnsma Postbus LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Utrecht, 21 maart 2013 Onderwerp Ambtshalve rekening houden met de bestuursrechtelijke premie

Nadere informatie

Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever?

Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever? Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever? Chris Bakhuis, Bestuurslid KBvG en vestigingsmanager Flanderijn Wil Flikweert, Registeraccount en partner Ernst & Young Programma 08.00 08.15

Nadere informatie

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012 April Vakantiegeldenquête Auteurs Jasja Bos Daisy van der Burg 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan Inhoudsopgave 3 2. Aantal keer op 4 4 5 3. Uitgaven aan 6 6 7 8 10 11 2 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Verzuimkostenmeter Rapportage. Invoer. Bruto maandsalaris. Zakelijke en financiële dienstverlening. Branche. Waarde activa. Meer dan 17,5 miljoen

Verzuimkostenmeter Rapportage. Invoer. Bruto maandsalaris. Zakelijke en financiële dienstverlening. Branche. Waarde activa. Meer dan 17,5 miljoen Invoer Branche Zakelijke en financiële dienstverlening Waarde activa Meer dan 17,5 miljoen Netto omzet Meer dan,0 miljoen Werknemers met loonbeslag () Tussen 2 en 4 Werknemers met voorschotten () Meer

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Werknemers uit de schulden

Werknemers uit de schulden Werknemers uit de schulden Hidde Brink, Margriet Jongerius, Tamara Madern en Peter Wesdorp April 2013 Aanleiding Op 9 april 2013 kwam een aantal grote werkgevers bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Wasstraat. Schulden. Heeft uw medewerker schulden?

Wasstraat. Schulden. Heeft uw medewerker schulden? Heeft uw medewerker schulden? De Schuldenwasstraat helpt. Niet door uw medewerker de verantwoordelijkheid te ontnemen, maar door samen te werken aan een oplossing. Niet op de stroperige manier van traditionele

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP

GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP GELDZORGEN LOS JE SAMEN OP Vakmensen CNV Geldzorg Geldzorgen los je samen op Financiële zorgen van werknemers hebben een grote impact op de werkvloer. Denk aan verlies van concentratie, irritaties, ziekteverzuim

Nadere informatie

Help uw personeel en uzelf!

Help uw personeel en uzelf! Help uw personeel en uzelf! Hand op de knip Personeel met geldproblemen weer op de rit krijgen Auteur Erwin Volleberg Uit de reeks: Nu is het genoeg! Neem het heft in eigen hand Erwin Volleberg, Milsbeek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19)

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Vivian den Hartogh Lectoraat schulden en incasso, Hogeschool van Utrecht Arie Visser SBCM Kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid Agenda

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

mentalcare arboadviescentrum

mentalcare arboadviescentrum mentalcare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé

Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé 11 juni 2013 dr. N. Jungmann, mr. A.J. Moerman, mr. H.D.L.M. Schruer en mr. I. van den Berg 1 1. Inleiding Het kabinet

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Nibud, 2012

Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Nibud, 2012 Goed omgaan met geld Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid Nibud, 2012 Inhoud 1 AANLEIDING... 2 2 COMPETENTIES BESCHREVEN ALS VAARDIGHEDEN... 4 3 AANSLUITEN BIJ INTERNATIONALE

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake de RVE WERK gemeente Amsterdam 2e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake de RVE WERK gemeente Amsterdam 2e kwartaal 2016 2e 2016 6 verzoeken rve WERK 44 verzoeken totaal WPI: daling 16% alle verzoeken afdeling Werk & Re-integratie ombudsman informeert en verwijst door 1. Inleiding Deze tweede rapportage bevat het overzicht

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Speciale aandacht voor armoede in wijkteams? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Oorzaken van armoede 2. Armoede en multi-problematiek

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES over de toegankelijkheid van het huidige systeem van schuldhulpverlening door Gercoline van Beek en Marc Anderson (HU) Agenda Aard en omvang schuldenproblema?ek in Nederland

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Vijftigplussers, hoe gaat uw bedrijf er mee om?

Vijftigplussers, hoe gaat uw bedrijf er mee om? Vijftigplussers, hoe gaat uw bedrijf er mee om? Resultaten onderzoek Wladi Liwerski Eindwerk in het kader van de bachelorproef personeelswerk XIOS Hogeschool Limburg ( PXL ) Interne promotor: Ilse Vanderstukken

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016)

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) AH 2445 2016Z06667 Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) 1 Kent u het bericht Een op de zeven Hagenaars heeft schulden 1) en de daarbij behorende

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN Uitkomsten raadpleging KNMG Artsenpanel Onderzoek onder het KNMG Artsenpanel, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 1 ONDERZOEK OPNEMEN GESPREKKEN + Soms willen patiënten

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen?

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? 9 april 2015 Dr. Rienk Prins Lector Capabel Hogeschool Utrecht Inhoud Afbakening en doel Een verkennend onderzoek naar re-integratie naar werk van

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie