Veelgestelde vragen EPBD / Energielabel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen EPBD / Energielabel"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen EPBD / Energielabel Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over het energielabel gebouwen, onderverdeeld in rubrieken. Staan uw vragen niet in onderstaand overzicht, dan kunt u terecht bij de energielabel-helpdesk via of bij het Energielabel informatienetwerk (www.elabel.info). Energielabel algemeen Hieronder vindt u veel gestelde vragen over het energielabel gebouwen en een aantal vragen die per sms ingstuurd werden op het congres energielabel Wat is het energielabel? Het energielabel voor gebouwen geeft informatie over de energiezuinigheid en over de mogelijkheden om deze te verbeteren. Bij labelklasse G zijn er veel verbetermogelijkheden, bij A weinig. Een erkende (gecertificeerde) adviseur kan een energielabel opstellen. Het energielabel is na opnamedatum tien jaar geldig. 2. Waarom is het energielabel ingevoerd? Het kabinet wil van Nederland op energiegebied een van de schoonste en zuinigste landen in Europa maken. In dat streven past het energielabel dat eigenaren van woningen en utiliteitgebouwen bewust moet maken van de bestaande energie(on)zuinigheid en de verbetermogelijkheden. Het kabinet wil de energieefficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie verhogen tot 20% in Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet beschrijft zijn ambities in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat'. 3. Wie moet een energielabel overhandigen? Eigenaren van woningen en utiliteitgebouwen moeten bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder. 4. Hoeveel kost een energielabel? Dat hangt onder meer af van het woningtype. Een rijtjeshuis is gemakkelijker te beoordelen dan een vrijstaande woning. Er bestaat geen richtprijs. De meeste bedrijven vragen rond de 200 euro voor een energielabel. Voor appartementen kan een adviseur het hele complex in een keer bekijken en per appartement een relatief goedkoop energielabel afgeven. Dit regelt u bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren. 5. Waar staat Nederland op het gebied van het energiebeleid ten opzichte van onze buurlanden? Met de feitelijke uitvoering van het energielabel behoort Nederland tot de koplopers. Op het punt van energiebesparing in het algemeen zit Nederland ook in de Europese voorhoede. Pagina 1 van 10

2 Wettelijk kader Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over wettelijk kader van het energielabel. 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor Beoordelingsrichtlijn BRL9500. Deze wettelijke verplichting is een gevolg van de implementatie van de Europese richtlijn Energy Performance Buildings in de Regeling en Besluit Energieprestaties Gebouwen (REG en BEG). Per 1 januari 2008 zal de energieprestatie van bestaande gebouwen bij een koop- of huurtransactie via een energielabel door de verkoper of verhuurder zichtbaar moeten worden gemaakt. En alleen BRL9500 gecertificeerde bedrijven mogen zo n label afgeven. BRL9500 bepaalt hoe gecertificeerde bedrijven te werk moeten gaan bij het afgeven van de wettelijk verplichte energielabel of de op vrijwillige basis af te geven uitgebreidere maatwerkadviezen. Om het bijbehorende procescertificaat (NL-EPBD procescertificaat voor energielabels en KOMO procescertificaat voor de maatwerkadviezen) te mogen voeren worden bedrijven door een Certificerende Instelling beoordeeld volgens de kwaliteitscriteria van BRL Wie kunnen voor BRL 9500 gecertificeerd worden? Elk bedrijf dat voldoet aan de eisen in BRL 9500 kan certificaathouder worden en energielabels of maatwerkadviezen opstellen. Naast energieadviseurs, installatiebedrijven, ingenieursbureaus kunnen ook gebouweigenaren zelf, zoalsbijvoorbeeld corporaties energielabels opstellen. In zo n geval wordt een corporatie procescertificaathouder. De procescertificaathouder moet tenminste één adviseur in vaste dienst hebben die voldoet aan de gestelde vakbekwaamheidseisen. Een andere eis is dat, als de procescertificaathouder energielabels opstelt voor eigen gebouwen, de afdeling die diensten verricht, administratief onafhankelijk moet zijn van de rest van de organisatie. Bedrijven kunnen er voor kiezen zich alleen voor energielabels of alleen voor maatwerkadviezen te laten certificeren, voor woningbouw of voor utiliteitsbouw. BRL9500 voorziet hiertoe in aparte deelregelingen. 3. Op welk moment is er sprake van een rechtsgeldig energielabel? Op het moment dat een bedrijf gecertificeerd is en over een NL-EPBD procescertificaat beschikt, kan het bedrijf energielabels afgeven. Daarbij heeft het energielabel een vast format. Een energielabel is pas helemaal rechtsgeldig als het label is afgemeldvia en het hier verkregen unieke certificaatnummer op het label voor de klant is vermeld. 4. Voldoe ik met eerder gevolgde EPA-cursussen aan de vakbekwaamheidseisen van BRL9500? Voor het afgeven van energielabels voor woningen of utiliteitsgebouwen moet een cursus gevolgd worden. Hierin wordt precies verteld hoe het gebouw voor het maken van het label moet worden opgenomen. De opnamemethode wijkt namelijk af van de opname voor het maatwerkadvies. Voor het afgeven van maatwerkadviezen voor woningen of utiliteitsgebouwen voldoen eventueel eerder gevolgde EPA-cursussen wel aan de gestelde eisen. 5. Mag een Epa-u adviseur een woning opnemen? Dit mag alleen als de EPA-U adviseur ook EPA-W gecertificeerd is. Voor de vier situaties - energielabel voor woning of gebouw, resp. EPA of maatwerkadvies voor woning of gebouw - zijn vier verschillende deelcertificaten te behalen onder de BRL9500. Pagina 2 van 10

3 Alleen gediplomeerde opnemers en adviseurs mogen energielabels opstellen. Zij moeten een cursus volgen en een examen afleggen. Opnemers mogen nooit energielabels afmelden, maar alleen opnemen. Tijdens de cursus komt de gebouwopname voor een energielabel aan bod (deze methode is anders dan de opname voor het maatwerkadvies). Kijk voor meer informatie en aanmelden op 6. Is er bij verkoop of verhuur van relatief nieuwe gebouwen een energielabel nodig? Woningen en utiliteitsgebouwen die vallen onder de EPC-eis uit het bouwbesluit hebben 10 jaar vrijstelling, ingaande vanaf de datum waarop de Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor de bouwvergunning is berekend. Die berekening wordt als gelijkwaardig aan het label beschouwd. Het staat de eigenaar natuurlijk altijd vrij om binnen die 10 jaar wel een energielabel of energieadvies op te laten maken. 7. Is er al meer bekend over sancties? Om de regeldruk en de administratieve lasten te beperken, heeft Nederland bij de invoering van het label gekozen voor stimulering en niet voor handhaving en sanctionering. Op basis van een toezegging aan de Tweede Kamer werkt WWI nu voorstellen voor mogelijke toekomstige handhaving en sanctionering uit in het licht van de herziening van de EPBD. Koper en huurder kopers en verhuurders. 1. Wat levert het energielabel mij als koper op? Op het label staat een lijst met energiebesparende adviezen. Veelal besluiten kopers hun nieuw gekochte huis op te knappen of verbouwen. Stel dat u een nieuwe keuken of badkamer gaat plaatsen. U kunt dan meteen overwegen of u bepaalde energiebesparende maatregelen meeneemt. U kunt dan werkzaamheden combineren met alle voordelen van dien: slechts één keer verbouwingsongemak; het combineren van werkzaamheden is voordeliger; na uitvoering van de energiebesparende maatregelen bespaart u geld; u creëert een comfortabeler huis waarin het opmerkelijk aangenamer wonen is; uw woning wordt meer waard. Als u een gedetailleerder advies wilt, kunt u kiezen om een maatwerkadvies te laten opstellen. 2. Heb ik recht op een energielabel als ik een huis ga kopen of huren? Ja. De eigenaar van het huis dient u het label te overhandigen. U doet er goed aan om al vroeg in het koopproces aan te geven dat u een energielabel wilt hebben. Voor bepaalde woningen (bijvoorbeeld monumenten) geldt geen energielabel-plicht. 3. Ik wil weten welke gegevens gebruikt zijn bij de labelklassebepaling. Hoe kom ik daar achter? Een koper die van de verkoper een energielabel zonder opnamegegevens heeft ontvangen, kan deze alsnog opvragen bij het gecertificeerde bedrijf dat de keuring heeft verricht. Voor de koper kan deze informatie belangrijk zijn omdat energiebesparende maatregelen meestal na de overdracht worden uitgevoerd. 4. Op welk moment krijg ik het energielabel van de eigenaar? Dit moet gebeuren bij de ondertekening van het koop- of huurcontract. Bij koop doet Pagina 3 van 10

4 de eigenaar er goed aan om de koper op dat moment een kopie van het energielabel te overhandigen en het originele label bij de overdracht bij de notaris. Bij huur moet de eigenaar een kopie van het energielabel overhandigen aan de huurder bij de ondertekening van het huurcontract. 5. Kan de notaris de overdracht van een woning tegenhouden als de verkoper geen energielabel heeft verstrekt aan de koper? Nee. De notaris zal wel bij de overdracht van de woning nagaan of de eigenaar het originele energielabel heeft verstrekt aan de koper. Is dat niet gebeurd, dan zal de notaris de koper nog wijzen op zijn recht op het label. Als de koper dan geen bezwaar heeft tegen het ontbreken van het label, kan de overdracht doorgaan. 6. Wat kan ik ondernemen als de eigenaar mij geen label wil overhandigen? Ten eerste kunt u de eigenaar expliciet melden dat u staat op een label. Dat kunt u het best zo vroeg mogelijk in het koopproces doen. Als u een makelaar heeft ingeschakeld bij de aankoop van een huis, kunt u hem vragen om u hierbij te ondersteunen. Als dit geen resultaat oplevert, kunt u naar de rechter stappen. 7. Kan ik ook op een andere manier te weten komen hoe energiezuinig een huis is in relatie tot het woningtype? Ja. Een goed beeld krijgt u via Daar krijgt u een indicatie van de mogelijkheden om de energiezuinigheid van de woning te verbeteren meteen indicatie van de investeringskosten en het effect op de maandlasten. Eigenaar eigenaars. 1. Wat heb ik aan het energielabel als ik mijn huis verkoop? Het energielabel bepaald mede de uiteindelijke verkoopprijs; het energielabel bepaald mede de onderhandelingsruimte; het energielabel kan de verkoop versnellen. 2. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn woning in een betere energielabelklasse komt? Door energiebesparende maatregelen te nemen, kunt u uw huis energiezuiniger (laten) maken. U kunt hierbij denken aan isolatie van dak, gevel of vloer of het aanbrengen van isolerend glas. En aan een HR-verwarmingsketel. Of aan de installatie van een zonneboiler. Een maatwerkadvies geeft u een goed beeld van de mogelijkheden. Zie voor meer informatie 3. Ik gebruik spaarlampen. Komt mijn huis daardoor in een hogere energieklasse? Nee, bij de vaststelling van het energielabel wordt geen rekening gehouden met energiebesparende producten zoals spaarlampen, deurborstels of radiatorfolie. Ook uw persoonlijke energiegebruik zoals het aantal douches per dag, speelt geen rol. Het energielabel zegt alleen iets over de energieprestatie van de woning zelf. Bij een standaardsituatie. Daarbij tellen vooral de mate van isolatie en de zuinigheid van de installaties mee. 4. Heeft mijn energiebesparende gedrag invloed op het energielabel van mijn woning? Nee, het energielabel is gebaseerd op standaard gegevens van de woning. Zuinig gedrag heeft wel grote invloed hebben op uw energiegebruik en uw energierekening. En het gebruik van energiezuinige apparaten in huis (zoals koelkast, wasdroger en wasmachine) kan eveneens flink wat elektriciteit besparen. Voor meer informatie over energielabels en energieverbruikskosten voor apparaten zie Pagina 4 van 10

5 5. Moet elke woning door een energielabeladviseur bezocht worden? Het is mogelijk om een energielabel af te geven op basis van representativiteit. Dat betekent dat de adviseur bij woningen die veel op elkaar lijken (bv appartementen in een flatgebouw) gebruik maakt van de gegevens van een representatief appartement. Dat kan de kosten van het nieuwe energielabel aanzienlijk drukken. Elke woning moet altijd bezocht worden door de adviseur. Er dient een apart label te worden opgesteld voor elke woning apart. 6. Hoe is de kwaliteit van de adviseurs gewaarborgd? Gecertificeerde adviseurs moeten werken volgens een vastgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL9500). Die richtlijn stelt eisen aan advisering en opleidingsniveau en schrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor. Een centraal examen zorgt ervoor dat alle controleurs en eindverantwoordelijken van het energielabel aan de eisen voldoen. Verder worden vanaf 1 april 2008 de verstrekte energielabels steekproefsgewijs gecontroleerd. Agentschap NL, een uitvoeringsorganisatie van de overheid, trekt daartoe regelmatig een steekproef uit de centrale database. De certificerende instellingen voeren daarna de controle uit. Is een onjuist label verstrekt dan volgen er maatregelen. Uiteindelijk kan een bedrijf zijn certificering kwijtraken. 7. Krijgt de aanvrager van het energielabel de opnamegegevens te zien? Ja. De gegevens van de gebouwopname (maten, isolatie, beglazing, installatie) worden op verzoek ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Zo weet hij of zij waarop het energielabel is gebaseerd. 8. Heb ik een energielabel nodig als ik wil meedoen met Groen Beleggen? Ja. Huiseigenaren die hun woning willen renoveren om deze energiezuiniger te maken, kunnen bij hun bank een groene (goedkopere) hypotheek aanvragen. Dit is mogelijk door de aanpassing van de Regeling Groen Beleggen. Deze aanpassing stimuleert eigenaar-bewoners van woningen deze energiezuiniger te maken. Met name bewoners van oudere en daardoor minder energiezuinige woningen kunnen hiervan profiteren. De hoogte van het te lenen bedrag is gekoppeld aan het energielabel dat de woning kan krijgen na renovatie. Naarmate er meer energiebesparende maatregelen genomen worden en het label van de woning verder verbetert, kan er meer geld geleend worden tegen een gunstig tarief. Afhankelijk van de mate waarin het energielabel van de woning verbetert, is het mogelijk om tegen een gunstig rentetarief tot euro te lenen. De eigenaar-bewoner kan deze zogeheten groene hypotheek aanvragen bij zijn bank. Met de bank wordt een contract opgesteld over welk energieniveau gerealiseerd wordt, welke aanvullende voorwaarden gelden en hoe hoog het rentevoordeel is. Voor meer informatie zie dossier groen beleggen op 9. Wat is Meer Met Minder (MMM)? Meer Met Minder is het nationale energiebesparingsprogramma voor de bestaande bouw. De stichting voert het convenant 'Meer Met Minder' uit, dat ministeries, bouwbedrijven, energiebedrijven, installatiebedrijven en woningcorporaties in 2008 met elkaar sloten. Doel is dat in ,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen blijvend 30 procent minder energie gebruiken. MMM helpt u concreet met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in uw woning met: het geven van advies op maat; de uitvoering en kwaliteitsborging van de uitvoering; het vinden van een kwalitatief goede aannemer of installateur; regelen van vergunningen en subsidies. 10. Welke subsidies zijn er voor energiebesparende maatregelen? De overheid wil woningeigenaren en verhuurders stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarvoor zijn o.a. de volgende financiele regelingen aanwezig: Pagina 5 van 10

6 1. Subsidie duurzame warmte: 2. Groenfinanciering: 3. Lagere btw voor isolatiemaatregelen: 4. Extra lening van 6.500,- bij de NHG-hypotheek voor energiebesparende maatregelen. Een totaal overzicht vindt u op 11. Moet voor elke studentenkamer bij verhuur apart een energielabel worden opgesteld? Tot 1 januari 2010 wel. Vanaf die datum wordt het mogelijk om één label voor het gehele gebouw op te stellen in plaats van voor afzonderlijke woonruimtes/studentenkamers. Energielabeladviseur Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen voor energielabeladviseurs. 1. Hoe word ik adviseur voor het energielabel? Bedrijven die energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor beoordelingsrichtlijn BRL9500. Voor meer informatie over hoe u een gecertificeerd adviseur energielabel kunt worden, kunt u terecht op 2. Waar vind ik informatie over opleiding en examens om energielabel adviseur te worden? Het examen is verplicht voor alle betrokkenen: zowel opnemers (die alleen de gebouwgegevens noteren) als adviseurs (die de gegevens met behulp van software tot een label verwerken). Met dit examen wordt het kennisniveau van alle betrokkenen gelijkwaardig getoetst. Het examen is ontwikkeld door KBI (informatieloket voor certificering in de installatiesector) en ISSO (kennisinstituut voor de installatiesector) in samenwerking met een groot aantal marktpartijen. Cito neemt het examen af. Wilt u meer weten over het examen? Kijk dan op de website van: 3. Kan een bestaand adviesbedrijf met medewerkers zonder diploma nog energielabels opnemen en afmelden? Nee. Vanaf 1 november 2008 moeten zowel opnemers als adviseurs in het bezit zijn van een diploma (bewijs van vakbekwaamheid). Zij krijgen dit diploma als zij het examen met goed gevolg afgelegd hebben. 4. Kunnen nieuwe adviesbedrijven nog instappen in de energielabel markt? Ja. Zowel opnemers als adviseurs moeten het examen met goed gevolg afleggen voordat zij aan de slag kunnen. Makelaars makelaars. 1. Wat moet ik als makelaar met het energielabel? Afhankelijk van de labelklasse gebruikt u het label als onderhandelingsinstrument waamee het mogelijk is een aan- danwel verkoop te versnellen. Tevens kunt u zich met het energielabel onderscheiden als makelaar die oog heeft voor toekomstperspectief van zijn klanten. U gebruikt het energielabel als maatstaf en uitgangspunt voor mogelijke wensen van potentiele kopers én verkopers. Pagina 6 van 10

7 2. Hoe kan ik onderscheiden met het energielabel? Met een energielabel kunt u meerwaarde bieden bij de aan- of verkoop. U kunt de verkoper die op zoek is naar een verkoopmakelaar, een (gratis) energielabel bij verkoop aanbieden. U kunt de koper wijzen op de labelplicht van de verkopende partij en op basis van het label prijsonderhandelingen voeren. 3. Welke voordelen heeft een energielabel voor mijn klanten (kopers én verkopers)? Het is een basis voor onderhandelingen; afhankelijk van de labelklasse kan een inschatting van comfort en energieverbruik gedaan worden; maakt energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar (met alle voordelen) bij mogelijke verbouwingswensen. 4. Welke voordelen heeft het zichtbaar maken van een (indicatief) energielabel bij plaatsing van woningadvertenties? Uw klanten waarderen de heldere en duidelijke informatie over de energetische kwaliteit; klanten willen inzicht in energiekwaliteit van de woning bij stijgende energieprijzen; energiebesparingsmogelijkheden zijn op voorhand zichtbaar; klanten hebben op basis van de labelklasse een idee van de onderhandelingsruimte bij de zoektocht naar een woning. Dit kan een beslissende stap versnellen. Banken/hypotheekadviseurs banken/hypotheekadviseurs. 1. Wat kan een bank/hypotheekadviseur met het energielabel? Banken en hypotheekadviseurs spelen in op de almaar groeiende klantwens om een energiezuinige en comfortabele woning te hebben. Door financieel interessante producten te bieden kan u helpen financiele drempels weg te nemen bij het realiseren van die woonwens. Dit kan een onderscheidende meerwaarde vormen. Het energielabel vormt bij dit alles de basis van de klantwens. 2. Hoe kan ik me onderscheiden als bank/hypotheekadviseur met het energielabel? U toont maatschappelijke betrokkenheid door producten aan te bieden die energiezuinige maatregelen stimuleren. Met afgemeten financiele diensten en producten ten behoeve van de renovatiemarkt kunt u veel klanten bedienen. Door actief te wijzen op het energielabel en het daarop afstemmen van uw diensten werkt dit in ieders voordeel. 3. Welke voordelen heeft een energielabel voor mijn klanten? Afhankelijk van de labelklasse kan u snel een inschatting maken van te verlenen hypotheeksommen en mogelijke finaciele producten die u op basis van een gewenste labelklasse kunt bieden. Ook bied de overheid een generieke regeling voor huiseigenaren die hun woning gaan renoveren om deze energiezuiniger te maken. Zij komen in aanmerking voor een zogenaamde Groenlening. De hoogte van het te lenen bedrag en rentepercentage is gekoppeld aan het energielabel dat de woning kan krijgen na renovatie. Naarmate er meer energiebesparende maatregelen genomen worden en het label van de woning Pagina 7 van 10

8 verder verbetert, kan meer geld geleend worden tegen een gunstig tarief. Met name bewoners van oudere en daardoor minder energiezuinige woningen kunnen hiervan profiteren. 4. Welke financiele en fiscale regelingen zijn er om bewoners, die energiebesparende maatregelen willen nemen, te ondersteunen? Subsidie duurzame warmte; groenfinanciering; lagere BTW voor isolatiemaatregelen; extra lening van 6.500,- bij de NHG-hypotheek voor energiebesparende maatregelen; dit bedrag blijft buiten de toets voor de NHG-hypotheek, mits het totale bedrag onder de maximale NHG-grens blijft. Een overzicht van alle lopende subsidieregelingen is te vinden op Installateur/aannemer/MMM installateurs/aannemers/mmm. 1. Hoe kan ik me onderscheiden met het energielabel als installateur/aannemer/mmm? Uw dienstverlening kan breder ingezet worden door ook advies in energiebesparing in uw dienstenpakket mee te nemen. U gebruikt het energielabel als maatstaf en uitgangspunt voor mogelijke verbouwingswensen van uw klant. U onderscheid zich doordat u zowel kan adviseren als uitvoeren. U bespreekt de voordelen van investeren in energiebesparende maatregelen (hoger comfort, lagere energierekening, beter binnenklimaat, mogelijkheden van duurzame energie). U maakt energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar (met alle voordelen) met het oog op mogelijke verbouwingswensen. U wijst klanten op financieringsmogelijkheden die banken bieden op basis van het energielabel. U wijst klanten op subsidie mogelijkheden die de overheid en gemeente bieden indien u energiebesparende mogelijkheden wil uitvoeren. 2. Welke voordelen heeft een energielabel voor mijn klanten? Op het label staat een lijst met energiebesparende adviezen. Veelal besluiten kopers hun nieuwe gekochte huis op te knappen of verbouwen. Bij de aanschaf van een nieuwe keuken of badkamer is het verstandig te overwegen of bepaalde energiebesparende maatregelen van het energielabel meeneemt. Het combineren heeft diverse voordelen voor de klant: slechts één keer verbouwingsongemak; het combineren van werkzaamheden is voordeliger; na uitvoering van de energiebesparende maatregelen bespaart u direct geld door lagere maandelijkse enegielasten; u creëert een comfortabeler huis waarin het aangenamer wonen is; uw woning wordt meer waard. Voor een gedetailleerder advies is het aan te bevelen een maatwerkadvies op te stellen dat nu door subsidie gratis verkrijgbaar is. Pagina 8 van 10

9 Woningbouwcorporaties woningbouwcorporaties. 1. Indien corporaties een complex renoveren en ervoor zorgen dat allerlei energiemaatregelen worden getroffen, wanneer mogen deze verbetering in de huur verwerkt worden? Aedes en de Nederlandse Woonbond hebben het concept 'Woonlastenwaarborg bij energiebesparing' ontwikkeld: Aan de hand hiervan kunnen verhuurders en huurders met elkaar afspraken maken over de doorberekening van energiebesparende maatregelen in de huur. Deze waarborg geeft de huurders van een wooncomplex de zekerheid dat de woonlasten gemiddeld over het complex zullen dalen. Uitgangspunt van de woonlastenwaarborg is dat het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen mag leiden tot een redelijke huurverhoging, maar dat deze huurverhoging lager is dan de gemiddelde daling op de energierekening in het gehele wooncomplex. Stappenplan woonlastenwaarborg: 1. Stel vast welke maatregelen genomen worden. 2. Bereken de huurverhoging op basis van de investeringskosten (formule Huurcommissie). 3. Bepaal de besparing op energiekosten op complexniveau gemiddeld per woning. 4. Verlaag indien nodig de eerder berekende huurverhoging (b) op basis van de berekende besparing op energiekosten (c), zodat de huurverhoging lager is dan de gemiddelde besparing op de energierekening. 5. In overleg met huurders en de energieleverancier kan worden gekozen om de voorschotnota s te verlagen, tegelijk met de doorvoering van de huurverhoging. 6. Spreek af hoe achteraf wordt gemeten of er daadwerkelijk zoveel energiekosten als bij (c) bepaald, zijn bespaard. 7. Spreek af wat er gedaan wordt als de besparing tegenvalt: compensatie van teveel betaalde huur en herberekening van de huurprijs op basis van de daadwerkelijke besparing. 8. Leg de afspraken vast in de woonlastenwaarborg en spreek af over welke periode en voor wie de afspraken gelden. Voor zittende huurders is het vaak zo dat er geen huurverhoging gerekend wordt na de uitvoering van energiebesparende maatregelen. 2. Een officieel label is 10 jaar geldig. Is een corporatie verplicht om na afloop van het label meteen aansluitend een nieuw label te hebben of mag dat bij mutatie? Er moet een rechtsgeldig afgemeld energielabel zijn. Dit kan een huidig label (t/m 2009, blijft zijn 10-jaar geldigheid behouden) of een nieuw label (vanaf 2010) zijn. In principe is een woningcorporatie verplicht om zijn hele bezit gelabeld te hebben (immers vanaf label hebben op mutatiemoment óf bij uitstel per het hele bezit gelabeld hebben). Zolang er geen wijzigingen in de wet- en regelgeving optreden, zou dit betekenen dat als een label na 10 jaar niet meer geldig is voorraad opnieuw gelabeld moet zijn. 3. Moet een adviseur ook echt in de referentiewoning zijn geweest om die te kunnen afmelden bij Agentschap NL? Of is bezoek aan de gemeten woning en een verklaring dat de rest hetzelfde is voldoende? Ja, iedere woning moet worden bezocht door een adviseur en moet een check op de juistheid van de opnamegegevens plaatsvinden. Pagina 9 van 10

10 4. Indien er voor het energielabel wordt uitgegaan van het bouwjaar, kan dan ook het renovatiejaar worden gebruikt? Nee, uitgangspunt is het oorspronkelijke bouwjaar. 5. Wanneer wordt het label verplicht gekoppeld aan het woningwaarderingsstelsel? Deze koppeling wordt voorzien per 1 juli Er is overigens een overgangsperiode tot 1 januari Het wetsvoorstel is in procedure. Alles hierover staat op 6. Kunnen professionele verhuurders ook terecht bij de geschillencommissie? Nee. Alleen particuliere eigenaren kunnen met een klacht over het afgegeven label terecht bij het klachtenloket en vervolgens eventueel de geschillencommissie. Pagina 10 van 10

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen

Certificering voor Energieprestatieadvisering. conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen Certificering voor Energieprestatieadvisering conform BRL9500 voor woningen en utiliteitsgebouwen 1 Deze toelichting op het certificatietraject voor de BRL 9500 is door ISSO in samenwerking met KBI ontwikkeld.

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad SVn Postbus 15 3870 DA Hoevelaken info@svn.nl www.svn.nl Onderzoeksinstituut OTB / TU-Delft Posbus 5030 2600 GA Delft mailbox@otb.tudelft.nl www.otb.tudelft.nl ONDERZOEKSRAPPORT PERSPECTIEVEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Bouwen Turfmarkt 147

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Energy Service Companies

Energy Service Companies Energy Service Companies In de markt voor energetisch renoveren van woningen Versie: 1. Datum: 25-9-214 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Managementsamenvatting Energetisch renoveren van woningen

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

De Woonlastenbenadering

De Woonlastenbenadering RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT De Woonlastenbenadering Energie creëren voor betaalbare woonlasten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC

Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC Datum : 15 november 2013 Betreft : certificering van energieadviseurs binnen FedEC Door : Karin de Ferrante/Commissieleden

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Duurzame Woningwaarde

Duurzame Woningwaarde Duurzame Woningwaarde Colofon Dit document is CC-BY-NC 2011 CC - Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 2.0 De gebruiker mag: Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven Onder de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Energiegedrag in de woning. Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in de woningvoorraad

Energiegedrag in de woning. Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in de woningvoorraad Energiegedrag in de woning Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in de woningvoorraad Energiegedrag in de woning Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in

Nadere informatie

Waar voor uw huurverhoging?

Waar voor uw huurverhoging? Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Waar voor uw huurverhoging? De woonlastenwaarborg geëvalueerd In opdracht van Agentschap NL Uitgevoerd

Nadere informatie