Succesvol samenwerken in ketens en netwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvol samenwerken in ketens en netwerken"

Transcriptie

1 Collegereeks y 8 colleges van donderdag 8 maart tot en met donderdag 26 april 2007 Nyenrode Business Universiteit Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Actief invulling en sturing geven aan ketensamenwerking Inspirerende colleges van: Prof. dr Annemieke Roobeek Prof. dr Ard-Pieter de Man Prof. dr Roel in t Veld Prof. dr ir Kees Ahaus Prof. dr Theo Camps Mr Leo Kerklaan Prof. dr mr Jan Grijpink Ir Jan Doets Forumdiscussie onder leiding van: Drs Anja van der Aa g e o r g a n i s e e r d door i n samenwerking met

2 Succesvol samenwerken in ketens en netwerken U kunt er niet meer omheen; uw organisatie is voor de kwaliteit van haar dienstverlening en prestaties mede afhankelijk van andere organisaties en instellingen. Het oordeel van uw klanten over uw producten en diensten wordt deels bepaald door de dienstverlening van anderen en de wijze waarop u samenwerkt. Dit betekent dat u niet meer kunt volstaan met het optimaliseren van de interne processen. U moet investeren in de kwaliteit van de keten waar u deel van uitmaakt. Samenwerken als noodzaak Het denken in ketens en netwerken leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop bedrijven en organisaties opereren, concurreren en samenwerken. In sectoren zoals de zorg, politie, justitie, gemeenten, onderwijs, provincies en woningbouwcorporaties is samenwerking in ketens onontbeerlijk voor het leveren van diensten. Organisaties die geen deel uitmaken van de keten, verliezen hun positie. Managementvaardigheden Als manager staat u voor de uitdaging om samen met partners te werken aan een effectieve keten en tegelijkertijd een verbinding te leggen met de doelen en mensen van uw eigen organisatie. Dat vraagt om andere rollen, competenties, vaardigheden en tools. Uniek programma Voor iedereen die actief en doelgericht invulling en sturing wil geven aan ketensamenwerking, ontwikkelde Focus Conferences de collegereeks Succesvol samenwerken in ketens en netwerken. De reeks biedt nieuwe inzichten, praktische instrumenten en aandacht voor persoonlijke vaardigheden. De colleges worden gegeven door excellente hoogleraren en bestuurders. De reeks geeft antwoord op de volgende vragen: y Hoe creëert u een innovatief netwerk? y Wie heeft de regie binnen de keten? y Hoe organiseert u efficiënte besluitvorming? y Hoe motiveert u ketenpartners en de eigen organisatie? y Hoe geeft u sturing aan de processen in de keten? y Hoe bouwt u aan vertrouwen binnen de samenwerking? y Wat zijn prestatie-indicatoren voor een effectieve keten? y Hoe benut u de mogelijkheden van keten-informatisering? De collegereeks is ontwikkeld in nauwe samenwerking met: TNO Management Consultants TNO Management Consultants uit Apeldoorn is een toonaangevend adviesbureau met 40 medewerkers op het terrein van strategische dialoog en veranderingsprocessen, performance management en management development. Ketenmanagement is een belangrijk speerpunt in de dienstverlening van TNO Management Consultants. TNO heeft veel ervaring met de ondersteuning bij de totstandkoming en de ontwikkeling van ketens en met de evaluatie van ketensamenwerking. Stichting Ketennetwerk Stichting Ketennetwerk is een open netwerk voor/door professionals in ketens en netwerken: ketenregisseurs. Personen die onvermoeibaar actoren en factoren in ketens of netwerken proberen te verbinden. Zij zoeken naar uitnodigende wegen om anderen tot samenhangend gedrag te verleiden. Bij Ketennetwerk reflecteren zij op de eigen praktijk, leren van de ervaringen elders en nemen zelf initiatief. Gratis voor u! Sigma is een kritisch vaktijdschrift over kwaliteitsmanagement. Het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift helpt u uw visie op excellent ondernemen verder te ontwikkelen en geeft input voor uw dagelijkse praktijk. Met cases, achtergrondinformatie, praktische modellen, samenvattingen uit de internationale pers en interviews met kwaliteitsprofessionals. Bovendien krijgen abonnees gratis toegang tot de SigmaBase, dé online bibliotheek voor de kwaliteitsfunctionaris! Het april-mei nummer van Sigma is geheel gewijd aan het thema Ketenmanagement. Als u zich nu inschrijft voor de collegereeks succesvol samenwerken in ketens en netwerken, krijgt u een jaarabonnement op Sigma cadeau ter waarde van 190,-. Indien u al een abonnement op het tijdschrift heeft, ontvangt u gratis de volgende twee boeken (met een totaalwaarde van 64,45) Organisatienetwerken in de zorg, van Leo Broekman en Theo Camps Balanced scorecard & INK-managementmode van Kees Ahaus en Frank Diepman.

3 Eerste college 8 maart 2007 Innoverend ondernemen; netwerken als noodzaak Prof. dr Annemieke Roobeek Tweede college 15 maart 2007 Besturen van ketens en netwerken Prof. dr Ard-Pieter de Man Directeur MeetingMoreMinds bv en Open Dialogue bv Hoogleraar Strategie Universiteit Nyenrode Bestuurder en adviseur Hoogleraar Technische Bedrijfskunde Technische Universiteit Eindhoven Annemieke Roobeek is sinds 1989 Hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement op Universiteit Nyenrode. Ze is directeur van MeetingMoreMinds bv (high tech/high touch intercompany networking) en Directeur Open Dialogue bv (grootschalige strategische adviestrajecten). Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van technologie en kennismanagement, strategie-ontwikkeling en complexe managementvraagstukken. Ze is non-executive director van verschillende grote, internationaal opererende bedrijven en lid van de Raad van Toezicht van diverse organisaties. Organiseren over de grens van het bestaande Innoveren betekent per definitie over de grenzen van het bestaande heengaan en de blik verruimen met klanten, gebruikers, afnemers en kennisinstellingen die buiten het bedrijf of de organisatie staan. Het vereist een strategische heroriëntatie van bedrijven om zich te positioneren in een netwerk van relaties in plaats van de blik op zichzelf gericht te houden. Ervaringen in de automobielsector en de landbouw geven aan dat ketendenken steeds meer gemeengoed is geworden. Echter, het grootste deel van onze economie drijft op de dienstensector. Hier zien we dat ketens en netwerken wel met de mond beleden worden, maar dat het praktiseren van intercompany netwerken nog maar mondjesmaat gebeurt. Toch is de nieuwste trend op dit gebied al in aantocht: multi-to-multinetworking. Annemieke Roobeek gaat in op de redenen voor externe oriëntatie en het opbouwen en duurzaam onderhouden van productieve netwerkrelaties om sneller tot innovatievere producten en diensten te komen. Aan de hand van concrete voorbeelden geeft zij aan hoe netwerken een nieuwe stijl van werken kan worden en wat het vereist van medewerkers en management. Met behulp van een concrete casus doet ze het multi-to-multi netwerken uit de doeken, om te laten zien wat erbij komt kijken wanneer uiteenlopende ondernemingen uit diverse sectoren met elkaar een marktdomein (health, welness & lifestyle) ontwikkelen. Ard-Pieter de Man is hoogleraar Technische Bedrijfskunde, in het bijzonder Organisatorische Aspecten van de Netwerkeconomie, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij houdt zich daar bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van interorganisatorische samenwerking, zoals allianties, joint ventures en met name netwerken in de context van de kenniseconomie. Hij is de (co-) auteur van een dertigtal artikelen en acht boeken op het gebied van ondernemingsstrategie, allianties en netwerken. In 2001 werd zijn boek Concurreren door Organiseren uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar. Zijn meest recente boek is The Network Economy: Strategy, Structure and Management, waarin hij de ontwikkeling van alliantienetwerken analyseert vanuit een managementperspectief. Als bestuurder van de European Chapter van de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP) is hij actief in het organiseren van opleidingsprogramma s, onderzoekprogramma s, congressen en workshops op het gebied van strategische allianties, in zowel Europa als de Verenigde Staten. Daarnaast heeft hij gewerkt als consultant voor bedrijven en overheidsorganisaties in binnen- en buitenland. Besluitvorming en coördinatie Besluitvorming en coördinatie in ketens en netwerken zijn niet eenvoudig te organiseren. Wanneer veel partijen moeten samenwerken heeft immers iedere partij zijn eigen belang en zijn eigen ideeën over het samenwerkingsverband. Aan de hand van een aantal praktijkcases, ondermeer uit de retail en de sierteelt, wordt ingegaan op de specifieke problematiek van besturen in deze nieuwe organisatievormen. Ook wordt aandacht besteed aan de theorie van netwerkbesturing. Daarbij zal blijken dat zowel formele als informele aspecten van besturing aandacht verdienen. Vragen die centraal staan zijn: y wat is de rol van control en trust in een netwerk? y welke modellen voor besluitvorming zijn er? y hoe motiveert u partners om samen te werken? y met welke mechanismen voorkomt u free-riding gedrag van partners? y hoe zorgt u dat de juiste kennis en informatie tijdig bij de juiste partner komt?

4 Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Derde college 22 maart 2007 Procesmanagement Prof. dr Roel in t Veld Vierde college 27 maart 2007 De ontwikkeling van ketensamenwerking Prof. dr ir Kees Ahaus Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht Hoogleraar Open Universiteit Nederland Bijzonder hoogleraar Organisatiekunde, Universiteit van Amsterdam Directeur TNO Management Consultants B.V. Hoogleraar Kwaliteitsmanagement, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Roel in t Veld (1942) is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland en bijzonder hoogleraar Organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. In het verleden was hij onder meer Directeur-Generaal voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen en voorzitter van de Raad van Toezicht van de IB Groep. Daarnaast was hij decaan aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, rector bij Sioo, Interuniversitair centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en Veranderkunde. Naast zijn huidige functies is Roel in t Veld onder meer seniorconsultant bij Berenschot, voorzitter van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO), voorzitter van de Raad van Advies van de Utrecht School of Governance, lid van de Raad van Toezicht Nederland Kennisland en commissaris bij IBM Nederland, HSK Groep en Prorail (president). Roel in t Veld is als redacteur verantwoordelijk voor talloze publicaties, waaronder Procesmanagement en het Handboek Corporate Governance. Empathie en sympathie, centrale waarden in ketens en netwerken Ketens bestaan uit schakels en koppelingen op grond van een bepaalde ordening. Deze ordening berust op samenhang tussen schakels. Deze samenhang kan van ideologische aard zijn, van causale aard of sequentieel zijn. Een netwerk bestaat uit actoren, die samen een keten aansturen. Het gaat om actoren, die semi-autonoom zijn. Een bedrijfskolom is een keten, maar wordt vaak niet bestuurd door een netwerk maar door een of meer invisible hands. In een netwerk vinden bilaterale en multilaterale afstemmingen en transacties plaats. Daarop is de procesvoering gericht. Bij bilaterale afstemming houden de actoren rekening met de consequenties die hun handelen voor andere netwerkactoren heeft. Dat rekening houden gebeurt op basis van empathie: je voelt in wat je handelen voor de ander betekent. Sympathie gaat een rol vervullen als de keten over dienstverlening gaat: sympathie voor de klant staat dan voorop. Er wordt dikwijls over ketenenregie gesproken. Dat betekent niet dat er één regisseur is. De procesvoering over ketens vanuit een netwerk gebeurt vaak deels onder uitdrukkelijke leiding via semi-hiërarchie, en deels door partiële coördinatie, omtrent een deel van de keten. Ook is het mogelijk dat de klant zelf een grote rol speelt in de sturing van de keten. Deze complexe beelden kenmerken de werkelijkheden van ketens en netwerken. Wij schenken aandacht aan de specifieke kenmerken van complex procesmanagement in dit domein. Kees Ahaus is sinds 1994 directeur van TNO Management Consultants. Sinds 2004 is hij in deeltijd hoogleraar Kwaliteitsmanagement, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Ahaus werkte voor directieteams van kleine tot zeer grote organisaties, in de profit en de non-profit sector, in binnen- en buitenland. Hij geniet bekendheid als keynote speaker niet alleen over de instrumentele invalshoek van onderwerpen zoals Total Quality Management, Resultaatgericht Management, de Balanced Scorecard, het INKmanagementmodel (of de Europese variant het EFQM Excellence Model), procesmanagement en ketenmanagement, maar ook over de menselijke factor daarbij. In zijn oratie Kwaliteit uit waardering eerder dit jaar beschrijft hij ketenmanagement als een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Hij nam deel aan de INK-werkgroep ketenmanagement, was adviseur van de Rotterdamse keten voor wonen, zorg, leren en werken en is lid van een wetenschappelijke commissie van de Ketenalliantie. Twee van zijn promovendi doen op dit moment onderzoek naar ketenontwikkeling. Co-creatie in ketens en netwerken De complexiteit van de vragen die op organisaties afkomen maakt dat ze deze niet meer op eigen kracht kunnen oplossen. Het ontwikkelen van ketensamenwerking is daarom een onderwerp dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling. Het is zinvol om te reflecteren in de keten op de fase van ketenontwikkeling waarin de keten of het netwerk zich bevindt. Dat kan gebeuren in een genererende dialoog over de samenwerking, in meer georganiseerde evaluaties of in audits. Ketens en netwerken zijn er in verschillende soorten en maten. In de werkgroep ketenmanagement van het INK zijn er vijf onderscheiden. Waarin verschillen de vijf typen en wat betekent dat voor de ontwikkeling van ketensamenwerking? Kees Ahaus gaat in op één van deze typen, de zogenaamde collaborative initiative, de gezamenlijke samenwerking of beweging. Aan de hand van een casus wordt ingegaan op hoe vertrouwen kan worden opgebouwd in zo n beweging, hoe win-win denken kan worden ontwikkeld en hoe invulling kan worden gegeven aan leiderschap. Op inspirerende wijze wordt verkend wat wel werkt in zo n beweging en wat niet.

5 Vijfde college 5 april 2007 Binding, governance en cost- en benefitsharing Prof. dr Theo Camps Zesde college 12 april 2007 De prestatie-gerichte keten; sturen op resultaat Mr Leo Kerklaan Bestuursvoorzitter van Berenschot Groep B.V. Hoogleraar organisatiekunde & bestuurskunde aan TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg Partner Holland Consulting Group en directeur Franeker Management Academie De heer prof. dr Theo W.A. Camps is bestuursvoorzitter van Berenschot Groep B.V. Theo Camps was sinds de overname van Rijnconsult door Ordina in 2000 voorzitter van het College van Partners van Ordina N.V. Daarvoor was hij vanaf 1988 werkzaam bij Rijnconsult Groep, waarvan hij sinds 1995 tot de overname door Ordina algemeen directeur/medeeigenaar was. Hij heeft een brede ervaring in adviestrajecten in het bedrijfsleven en in de non-profit en overheidssector. Daarnaast is hij als hoogleraar organisatiekunde & bestuurskunde verbonden aan TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg. De effectiviteit van netwerken In ketens en netwerken vormen binding, de governance en de cost- en benefitsharing belangrijke vraagstukken. In dit college wordt dieper ingegaan op deze aspecten vanuit het oogpunt van effectiviteit van netwerken. De effectiviteit heeft te maken met de benoemde aspecten. Het is vooral de vraag hoe je zowel theoretisch als praktisch tot een hanteerbare benadering kunt komen. Aan de hand van de tot nu toe ontwikkelde theorie en de beperkte beschikbare hoeveelheid empirisch onderzoek wordt deze vraag behandeld. Leo Kerklaan is organisatie-adviseur. Hij is partner van Holland Consulting Group en directeur van de Franeker Management Academie. In zijn adviespraktijk concentreert hij zich op strategisch prestatiemanagement. Hij richt zich op het realiseren van specifieke kwaliteits- en prestatieniveaus die zijn gerelateerd aan de organisatiestrategie. Hiervoor ontwikkelde hij het concept Organisatiecockpit dat de afgelopen jaren met veel succes is toegepast. In 2006 verscheen de vierde herziene druk van het boek De cockpit van de organisatie waarin dit concept, verduidelijkt met vele casestudies, wordt uiteengezet. De organisatiecockpit Het bestaansrecht van een keten of netwerk is een gedeeld doel of belang. Dat betekent per definitie dat een keten of netwerk resultaatgericht is of moet zijn. De samenwerkende organisaties zijn niet altijd van nature prestatiegericht of resultaatgericht van aard. Laat staan dat sturen op resultaat in de samenhang van de keten of het netwerk als vanzelf gaat. Resultaatgericht sturen in de keten vraagt om actief prestatiemanagement. Leo Kerklaan heeft een praktisch toepasbaar concept van prestatiemanagement ontwikkeld onder de naam De Organisatiecockpit. Met dit concept is het mogelijk om een specifieke set prestatie-indicatoren voor de keten te ontwikkelen. De centrale gedachte is: visie, focus, actie. Zonder visie geen strategie, zonder strategie geen indicatoren en zonder indicatoren geen gerichte actie. Flexibiliteit en maatwerk staan voorop. Het college geeft aan hoe u meetbare prestatie-indicatoren ontwikkelt, die zijn afgeleid van strategische doelstellingen en kritische succesfactoren. Verder gaat Kerklaan tijdens het college in op randvoorwaarden voor prestatiemanagement.

6 Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Zevende college 19 april 2007 Keteninformatisering Prof. dr mr Jan Grijpink Achtste college 26 april 2007 Focus op de praktijk Jan Doets Kwartiermaker Zuidas-Dok Voormalig Chief Executive Officer ING Real Estate Jan H.A.M. Grijpink studeerde economie en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De doctorsgraad werd hem in 1997 door de Technische Universiteit Eindhoven verleend, op basis van zijn proefschrift Keteninformatisering. Hij is werkzaam bij het ministerie van Justitie als raadadviseur met als werkterrein informatiestrategie en parttime verbonden aan de Bètafaculteit van de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Keteninformatisering in de Rechtstaat. Hij is Certified Management Consultant (CMC) en Registerinformaticus (RI). Hij geeft regelmatig lezingen, workshops en publiceert in binnen- en buitenland. Van zijn hand verschenen Keteninformatisering (derde druk 2006), Werken met keteninformatisering, Informatiestrategie voor ketensamenwerking en Keteninformatisering in kort bestek Informatie-infrastructuren voor maatschappelijke ketens Keteninformatisering is een nieuwe aanpak van grootschalige informatie-uitwisseling om lastige maatschappelijke problemen op te lossen. De informatie-infrastructuren voor maatschappelijke ketens zien er anders uit dan we vanuit de traditionele automatisering zouden opzetten. In het college zal worden toegelicht welke ketenvisie hierachter zit. Enkele maatschappelijke ketens passeren de revue ter illustratie van de theorie. Jan Doets heeft in zijn bijna 35 jarige carrière een brede en wereldwijde kennis en ervaring op het gebied van vastgoed opgebouwd. Van 1996 tot aan zijn pensioen in 2004 was hij Chief Executive Officer van ING Real Estate. Onder zijn leiderschap is een veelvoud van ING Real Estate activiteiten genomineerd voor prestigieuze prijzen als bewijs voor hun kwaliteit, ontwerp, integriteit en service naar de gemeenschap. Sinds zijn pensionering eind 2004 is de heer Doets Kwartiermaker voor het project Zuidas-Dok te Amsterdam, tevens bekleed hij diverse functies als commissaris, lid raad van toezicht en adviseur. Publiek Private Samenwerking De komende dertig jaar wordt het gebied rondom het hoofdkantoor van ABN Amro en ING in Amsterdam omgebouwd tot een internationale toplocatie. De ontwikkeling van de Zuidas wordt alom beschouwd als een prestigeobject. Het gaat om een gebiedsontwikkeling die circa drie decennia in beslag zal nemen en een miljardeninvestering vergt. Jan Doets treedt op als kwartiermaker. Tijdens dit college spreekt Jan Doets over zijn ervaringen met Publiek Private Samenwerking en gaat hij in op valkuilen en aandachtspunten bij succesvolle samenwerkingsverbanden. Forumdiscussie; basisprincipes van ketens en netwerken De reeks wordt afgesloten met een forumdiscussie over de praktische vertaalslag van ketens en netwerken. Tevens worden de basisprincipes van ketens en netwerken gepresenteerd. Deze zijn opgesteld in het wetenschappelijke traject van de KETENALLIANTIE. De discussie staat onder leiding van Anja van der Aa. In het forum hebben onder meer zitting: y Wim Broer, Directeur Politie Kennis Net y Joy van der Stel, Directeur van het bureau Empowermij y Olf Kinkhorst, Directeur van het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen en één van de initiatiefnemers van Digid

7 Deelname U kunt zich alleen inschrijven voor de gehele collegereeks. Een selectie maken is niet mogelijk. Het is wel mogelijk verschillende collega s (of relaties) deel te laten nemen. Op die manier stelt u ook uw collega s in de gelegenheid kennis te nemen van de theorieën en praktische toepassingen van de sprekers. Deelname door verschillende collega s kan middels een bedrijfsabonnement. Bedrijfsabonnement Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. Enige tijd voor aanvang van de reeks nemen wij contact met u op in verband met de precieze namen en functies van uw deelnemende collega s en de data waarop u en zij een college zullen bijwonen. Een waardevolle aanvulling voor uw bibliotheek Diverse sprekers in deze reeks schreven een boek dat relevant is voor het college dat u bijwoont. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de boeken wilt bestellen. Wanneer u besluit de boeken aan te schaffen, krijgt u de hele set boeken uitgereikt bij het eerste college. De kosten voor de volgende 7 boeken (tevens winkelwaarde) bedragen in totaal: 220,90. Ketens. Ketenregisseurs en ketenontwikkeling; Anja van der Aa Doelgroep De reeks is ontwikkeld voor iedereen die actief en doelgericht invulling en sturing wil geven aan ketensamenwerking. Te denken valt aan; bestuurders, ketenregisseurs, projectmanagers, programmamanagers en beleidscoördinatoren van (semi)publieke instellingen. Chains & Networks; Theo Camps Procesmanagement; Roel in t Veld e.a. Netwerklandschap; Annemieke Roobeek Keteninformatisering in kort bestek; Jan Grijpink Drs Anja van der Aa De cockpit van de organisatie; Leo Kerklaan Zelfstandig adviseur/regisseur Voorzitter van Stichting Ketennetwerk Anja van der Aa is (mede-)auteur van diverse publicaties waaronder Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Ketens en netwerken; een zoektocht naar samenhang, Ruimte voor Regie, Praktische Keteninformatisering en Diender in de keten. Voor de wijze waarop zij werkt heeft zij in 2002 een innovatieprijs ontvangen van het Expertisebureau Innovatieve Beleidsvorming (XPIN). Zij is nauw betrokken bij de implementatie van ketenzorg daklozen, ketensamenwerking huiselijk geweld en netwerken tegen mensenhandel. Zij is voorzitter van Stichting Ketennetwerk en medeinitiatiefnemer van de KETENALLIANTIE. * Prijs is exclusief 6% btw en onder voorbehoud van wijzigingen door de uitgever Alliantiebesturing; samenwerking als precisie-instrument; Ard Pieter de Man

8 Aanmeldingsformulier Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Naam m/v Functie Naam m/v Functie Bedrijf Postbus Postcode Plaats h Deze aanmelding betreft een bedrijfsabonnement h Tevens bestel ik de boekenset van 7 boeken à 220,90 (exclusief 6% btw.) Telefoon Telefax Branche Aantal medewerkers Wat zijn uw interesses? h Algemeen Management h Financieel Management h Marketing/Communicatie h Anders, nl h hrm h ict h Alle onderwerpen Snel inschrijven via Aanmeldingsvoorwaarden Tijd en locatie Deze colleges vinden plaats op de donderdag, beginnen om uur en duren tot ongeveer uur. De reeks vindt plaats in een collegezaal van Universiteit Nyenrode. De exacte locatie en routebeschrijving ontvangt u bij uw bevestiging. Aanmelden U kunt zich op 3 manieren aanmelden: 1. het aanmeldingsformulier ingevuld per post of fax naar FOCUS Conferences sturen 2. per 3. via Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving. Investering De investering voor deelname aan de cyclus van 8 colleges, inclusief documentatie, een jaarabonnement op het tijdschrift Sigma, koffie/thee en broodjes, bedraagt 2.295,- (exclusief 19% BTW) per persoon. Aanmelden voor één of enkele colleges is niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen. Deelnamecertificaat Deelnemers die de gehele reeks bijwonen, ontvangen na afloop een deelnamecertificaat. Verhindering Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is niet mogelijk. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Office Manager Ria van der Holst. Privacy statement Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. focus Conferences bv zal op uw verzoek uw gegevens uit de database verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van focus Conferences bv en gerelateerde organisaties. focus Conferences bv Olympisch Stadion Postbus ab Amsterdam tel fax F07037 ONTWERP: CURVE, HAARLEM DRUK: PLANTIJNCASPARIE, ZWOLLE

Collegereeks en seminar Succesvol samenwerken in ketens en netwerken. Actief invulling en sturing geven aan ketensamenwerking

Collegereeks en seminar Succesvol samenwerken in ketens en netwerken. Actief invulling en sturing geven aan ketensamenwerking Collegereeks en seminar Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Dit programma wordt slechts één maal per jaar aangeboden! Actief invulling en sturing geven aan ketensamenwerking 5 maart tot en met

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Persoonlijke GPS Certificatie Training

Persoonlijke GPS Certificatie Training Persoonlijke GPS Certificatie Training gedrag en communicatie Als uw personeel de belangrijkste pijler is in uw organisatie, dan is het noodzakelijk dat het personeel een uitdaging ziet in een gezond en

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...)

BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...) COLLEGEREEKS + MASTERCLASS BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...) 26 2016 TOT EN MET 5 jan apr 2016 8 COLLEGES + 1 MASTERCLASS Met

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Implementeren en borgen van ketensamenwerking

Implementeren en borgen van ketensamenwerking Workshop 1 Symposium Twentse aanpak EG: Implementeren en borgen van ketensamenwerking Het kennen van de eigen kracht voor positionering binnen ketensamenwerking Marcia Albrecht & Sander de Beer Datum:

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS?

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEER STRESS EENVOUDIG TE OVERWINNEN REALISEER EEN DOORBRAAK NAAR EEN STRESSVRIJ LEVEN WORKSHOP STRESS OVERWINNEN stress effectief voorkomen zelf-ontdekken en zelf-beleven

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

Juni Sept Nov 19 22 10

Juni Sept Nov 19 22 10 BITSING Praktijkseminar door auteur, coach en grondlegger: Frans de Groot Gemiddelde waardering: 8,9 Juni Sept Nov 19 22 10 Voor het einde van de eerste ochtend was iedereen overtuigd. De Bitsing-methode

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BUSINESS DEVELOPMENT

COLLEGEREEKS BUSINESS DEVELOPMENT COLLEGEREEKS BUSINESS DEVELOPMENT WAARDECREATIE EN HET REALISEREN VAN NIEUWE ZAKELIJKE KANSEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Klanten zijn meer bewust, actief en waarde gericht. Om succesvol

Nadere informatie

Werkatelier Integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict Van Antwoord naar een nieuw archetype

Werkatelier Integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict Van Antwoord naar een nieuw archetype Native Consulting biedt een 2-daagse praktische en interactieve workshop over de integrale gemeentelijke visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict. De afgelopen jaren hebben

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG ZORGVISIE ACADEMY IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DÉ ZEVEN ACTUELE MANAGEMENT ONDERWERPEN IN DE ZORG SAMENGEBRACHT IN ÉÉN COLLEGEREEKS 2 MANAGEMENT

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

COLLEGEREEKS EXCELLENT LEIDERSCHAP

COLLEGEREEKS EXCELLENT LEIDERSCHAP COLLEGEREEKS EXCELLENT LEIDERSCHAP DE MEEST INSPIRERENDE SPREKERS VOOR U SAMENGEBRACHT IN ÉÉN COLLEGEREEKS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Als we het over leiderschap hebben wisselen verschillende

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede.

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede. Mi ddagsymposi um ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen Het certificaat als communicatiemiddel Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede Georganiseerd door: NEN en SCCM, in samenwerking met NEVI Programma Donderdag

Nadere informatie

Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg

Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Maatwerk leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren palliatieve zorg Bewust en strategisch kunnen interveniëren in het netwerk van palliatieve zorg; dat is het doel van de Leergang Ketenregie voor netwerkcoördinatoren

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken tweedaagse training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS. Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS.  Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed Gemid 27 09 17 Collegereeks met de onderwerpen: Supply Chain Management Financieel Management Planning & Forecasting Duurzame Logistiek Inkoop

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk

PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Inleiding Programma Aanmelden Route Uitnodiging workshop Donderdag 13 september 2012 fhi - leusden PRESTATIE-INKOOP in de praktijk Welke aanbieder steekt boven het maaiveld uit? Prestatie-inkoop in de

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014 PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP 27-31 JANUARI 2014 WINTERCOURSE 27 31 JANUARI 2014 PUBLIEK LEIDERSCHAP EVIDENCE BASED LEADERSHIP WINTERCOURSE PUBLIEK

Nadere informatie

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist

Sociaal ondernemerschap & de overheid. Prof. Dr. Mark van Twist Sociaal & de overheid Ondernemers zijn steeds vaker te vinden op de vervagende grenzen tussen markt, overheid en samenleving. Een ICT bedrijf met autistische werknemers met een Wajong-uitkering of een

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn T 31 (0)35 543 43 43 F 31 (0)35 543 43 44 E info@atosborne.nl Kijk op onze website voor meer informatie: www.atosborne.nl Samenspel

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Werkende H R-praktijken: helder, hart én hard

Werkende H R-praktijken: helder, hart én hard 10 oktober 2008 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, de postuniversitaire vorming van de Universiteit Hasselt voor managers en consultants, organiseert naar aanleiding van haar 25 jarig bestaan een J u b i l e u

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie