Succesvol samenwerken in ketens en netwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvol samenwerken in ketens en netwerken"

Transcriptie

1 Collegereeks y 8 colleges van donderdag 8 maart tot en met donderdag 26 april 2007 Nyenrode Business Universiteit Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Actief invulling en sturing geven aan ketensamenwerking Inspirerende colleges van: Prof. dr Annemieke Roobeek Prof. dr Ard-Pieter de Man Prof. dr Roel in t Veld Prof. dr ir Kees Ahaus Prof. dr Theo Camps Mr Leo Kerklaan Prof. dr mr Jan Grijpink Ir Jan Doets Forumdiscussie onder leiding van: Drs Anja van der Aa g e o r g a n i s e e r d door i n samenwerking met

2 Succesvol samenwerken in ketens en netwerken U kunt er niet meer omheen; uw organisatie is voor de kwaliteit van haar dienstverlening en prestaties mede afhankelijk van andere organisaties en instellingen. Het oordeel van uw klanten over uw producten en diensten wordt deels bepaald door de dienstverlening van anderen en de wijze waarop u samenwerkt. Dit betekent dat u niet meer kunt volstaan met het optimaliseren van de interne processen. U moet investeren in de kwaliteit van de keten waar u deel van uitmaakt. Samenwerken als noodzaak Het denken in ketens en netwerken leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop bedrijven en organisaties opereren, concurreren en samenwerken. In sectoren zoals de zorg, politie, justitie, gemeenten, onderwijs, provincies en woningbouwcorporaties is samenwerking in ketens onontbeerlijk voor het leveren van diensten. Organisaties die geen deel uitmaken van de keten, verliezen hun positie. Managementvaardigheden Als manager staat u voor de uitdaging om samen met partners te werken aan een effectieve keten en tegelijkertijd een verbinding te leggen met de doelen en mensen van uw eigen organisatie. Dat vraagt om andere rollen, competenties, vaardigheden en tools. Uniek programma Voor iedereen die actief en doelgericht invulling en sturing wil geven aan ketensamenwerking, ontwikkelde Focus Conferences de collegereeks Succesvol samenwerken in ketens en netwerken. De reeks biedt nieuwe inzichten, praktische instrumenten en aandacht voor persoonlijke vaardigheden. De colleges worden gegeven door excellente hoogleraren en bestuurders. De reeks geeft antwoord op de volgende vragen: y Hoe creëert u een innovatief netwerk? y Wie heeft de regie binnen de keten? y Hoe organiseert u efficiënte besluitvorming? y Hoe motiveert u ketenpartners en de eigen organisatie? y Hoe geeft u sturing aan de processen in de keten? y Hoe bouwt u aan vertrouwen binnen de samenwerking? y Wat zijn prestatie-indicatoren voor een effectieve keten? y Hoe benut u de mogelijkheden van keten-informatisering? De collegereeks is ontwikkeld in nauwe samenwerking met: TNO Management Consultants TNO Management Consultants uit Apeldoorn is een toonaangevend adviesbureau met 40 medewerkers op het terrein van strategische dialoog en veranderingsprocessen, performance management en management development. Ketenmanagement is een belangrijk speerpunt in de dienstverlening van TNO Management Consultants. TNO heeft veel ervaring met de ondersteuning bij de totstandkoming en de ontwikkeling van ketens en met de evaluatie van ketensamenwerking. Stichting Ketennetwerk Stichting Ketennetwerk is een open netwerk voor/door professionals in ketens en netwerken: ketenregisseurs. Personen die onvermoeibaar actoren en factoren in ketens of netwerken proberen te verbinden. Zij zoeken naar uitnodigende wegen om anderen tot samenhangend gedrag te verleiden. Bij Ketennetwerk reflecteren zij op de eigen praktijk, leren van de ervaringen elders en nemen zelf initiatief. Gratis voor u! Sigma is een kritisch vaktijdschrift over kwaliteitsmanagement. Het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift helpt u uw visie op excellent ondernemen verder te ontwikkelen en geeft input voor uw dagelijkse praktijk. Met cases, achtergrondinformatie, praktische modellen, samenvattingen uit de internationale pers en interviews met kwaliteitsprofessionals. Bovendien krijgen abonnees gratis toegang tot de SigmaBase, dé online bibliotheek voor de kwaliteitsfunctionaris! Het april-mei nummer van Sigma is geheel gewijd aan het thema Ketenmanagement. Als u zich nu inschrijft voor de collegereeks succesvol samenwerken in ketens en netwerken, krijgt u een jaarabonnement op Sigma cadeau ter waarde van 190,-. Indien u al een abonnement op het tijdschrift heeft, ontvangt u gratis de volgende twee boeken (met een totaalwaarde van 64,45) Organisatienetwerken in de zorg, van Leo Broekman en Theo Camps Balanced scorecard & INK-managementmode van Kees Ahaus en Frank Diepman.

3 Eerste college 8 maart 2007 Innoverend ondernemen; netwerken als noodzaak Prof. dr Annemieke Roobeek Tweede college 15 maart 2007 Besturen van ketens en netwerken Prof. dr Ard-Pieter de Man Directeur MeetingMoreMinds bv en Open Dialogue bv Hoogleraar Strategie Universiteit Nyenrode Bestuurder en adviseur Hoogleraar Technische Bedrijfskunde Technische Universiteit Eindhoven Annemieke Roobeek is sinds 1989 Hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement op Universiteit Nyenrode. Ze is directeur van MeetingMoreMinds bv (high tech/high touch intercompany networking) en Directeur Open Dialogue bv (grootschalige strategische adviestrajecten). Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van technologie en kennismanagement, strategie-ontwikkeling en complexe managementvraagstukken. Ze is non-executive director van verschillende grote, internationaal opererende bedrijven en lid van de Raad van Toezicht van diverse organisaties. Organiseren over de grens van het bestaande Innoveren betekent per definitie over de grenzen van het bestaande heengaan en de blik verruimen met klanten, gebruikers, afnemers en kennisinstellingen die buiten het bedrijf of de organisatie staan. Het vereist een strategische heroriëntatie van bedrijven om zich te positioneren in een netwerk van relaties in plaats van de blik op zichzelf gericht te houden. Ervaringen in de automobielsector en de landbouw geven aan dat ketendenken steeds meer gemeengoed is geworden. Echter, het grootste deel van onze economie drijft op de dienstensector. Hier zien we dat ketens en netwerken wel met de mond beleden worden, maar dat het praktiseren van intercompany netwerken nog maar mondjesmaat gebeurt. Toch is de nieuwste trend op dit gebied al in aantocht: multi-to-multinetworking. Annemieke Roobeek gaat in op de redenen voor externe oriëntatie en het opbouwen en duurzaam onderhouden van productieve netwerkrelaties om sneller tot innovatievere producten en diensten te komen. Aan de hand van concrete voorbeelden geeft zij aan hoe netwerken een nieuwe stijl van werken kan worden en wat het vereist van medewerkers en management. Met behulp van een concrete casus doet ze het multi-to-multi netwerken uit de doeken, om te laten zien wat erbij komt kijken wanneer uiteenlopende ondernemingen uit diverse sectoren met elkaar een marktdomein (health, welness & lifestyle) ontwikkelen. Ard-Pieter de Man is hoogleraar Technische Bedrijfskunde, in het bijzonder Organisatorische Aspecten van de Netwerkeconomie, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij houdt zich daar bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van interorganisatorische samenwerking, zoals allianties, joint ventures en met name netwerken in de context van de kenniseconomie. Hij is de (co-) auteur van een dertigtal artikelen en acht boeken op het gebied van ondernemingsstrategie, allianties en netwerken. In 2001 werd zijn boek Concurreren door Organiseren uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar. Zijn meest recente boek is The Network Economy: Strategy, Structure and Management, waarin hij de ontwikkeling van alliantienetwerken analyseert vanuit een managementperspectief. Als bestuurder van de European Chapter van de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP) is hij actief in het organiseren van opleidingsprogramma s, onderzoekprogramma s, congressen en workshops op het gebied van strategische allianties, in zowel Europa als de Verenigde Staten. Daarnaast heeft hij gewerkt als consultant voor bedrijven en overheidsorganisaties in binnen- en buitenland. Besluitvorming en coördinatie Besluitvorming en coördinatie in ketens en netwerken zijn niet eenvoudig te organiseren. Wanneer veel partijen moeten samenwerken heeft immers iedere partij zijn eigen belang en zijn eigen ideeën over het samenwerkingsverband. Aan de hand van een aantal praktijkcases, ondermeer uit de retail en de sierteelt, wordt ingegaan op de specifieke problematiek van besturen in deze nieuwe organisatievormen. Ook wordt aandacht besteed aan de theorie van netwerkbesturing. Daarbij zal blijken dat zowel formele als informele aspecten van besturing aandacht verdienen. Vragen die centraal staan zijn: y wat is de rol van control en trust in een netwerk? y welke modellen voor besluitvorming zijn er? y hoe motiveert u partners om samen te werken? y met welke mechanismen voorkomt u free-riding gedrag van partners? y hoe zorgt u dat de juiste kennis en informatie tijdig bij de juiste partner komt?

4 Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Derde college 22 maart 2007 Procesmanagement Prof. dr Roel in t Veld Vierde college 27 maart 2007 De ontwikkeling van ketensamenwerking Prof. dr ir Kees Ahaus Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht Hoogleraar Open Universiteit Nederland Bijzonder hoogleraar Organisatiekunde, Universiteit van Amsterdam Directeur TNO Management Consultants B.V. Hoogleraar Kwaliteitsmanagement, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Roel in t Veld (1942) is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland en bijzonder hoogleraar Organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. In het verleden was hij onder meer Directeur-Generaal voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen en voorzitter van de Raad van Toezicht van de IB Groep. Daarnaast was hij decaan aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, rector bij Sioo, Interuniversitair centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en Veranderkunde. Naast zijn huidige functies is Roel in t Veld onder meer seniorconsultant bij Berenschot, voorzitter van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO), voorzitter van de Raad van Advies van de Utrecht School of Governance, lid van de Raad van Toezicht Nederland Kennisland en commissaris bij IBM Nederland, HSK Groep en Prorail (president). Roel in t Veld is als redacteur verantwoordelijk voor talloze publicaties, waaronder Procesmanagement en het Handboek Corporate Governance. Empathie en sympathie, centrale waarden in ketens en netwerken Ketens bestaan uit schakels en koppelingen op grond van een bepaalde ordening. Deze ordening berust op samenhang tussen schakels. Deze samenhang kan van ideologische aard zijn, van causale aard of sequentieel zijn. Een netwerk bestaat uit actoren, die samen een keten aansturen. Het gaat om actoren, die semi-autonoom zijn. Een bedrijfskolom is een keten, maar wordt vaak niet bestuurd door een netwerk maar door een of meer invisible hands. In een netwerk vinden bilaterale en multilaterale afstemmingen en transacties plaats. Daarop is de procesvoering gericht. Bij bilaterale afstemming houden de actoren rekening met de consequenties die hun handelen voor andere netwerkactoren heeft. Dat rekening houden gebeurt op basis van empathie: je voelt in wat je handelen voor de ander betekent. Sympathie gaat een rol vervullen als de keten over dienstverlening gaat: sympathie voor de klant staat dan voorop. Er wordt dikwijls over ketenenregie gesproken. Dat betekent niet dat er één regisseur is. De procesvoering over ketens vanuit een netwerk gebeurt vaak deels onder uitdrukkelijke leiding via semi-hiërarchie, en deels door partiële coördinatie, omtrent een deel van de keten. Ook is het mogelijk dat de klant zelf een grote rol speelt in de sturing van de keten. Deze complexe beelden kenmerken de werkelijkheden van ketens en netwerken. Wij schenken aandacht aan de specifieke kenmerken van complex procesmanagement in dit domein. Kees Ahaus is sinds 1994 directeur van TNO Management Consultants. Sinds 2004 is hij in deeltijd hoogleraar Kwaliteitsmanagement, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Ahaus werkte voor directieteams van kleine tot zeer grote organisaties, in de profit en de non-profit sector, in binnen- en buitenland. Hij geniet bekendheid als keynote speaker niet alleen over de instrumentele invalshoek van onderwerpen zoals Total Quality Management, Resultaatgericht Management, de Balanced Scorecard, het INKmanagementmodel (of de Europese variant het EFQM Excellence Model), procesmanagement en ketenmanagement, maar ook over de menselijke factor daarbij. In zijn oratie Kwaliteit uit waardering eerder dit jaar beschrijft hij ketenmanagement als een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Hij nam deel aan de INK-werkgroep ketenmanagement, was adviseur van de Rotterdamse keten voor wonen, zorg, leren en werken en is lid van een wetenschappelijke commissie van de Ketenalliantie. Twee van zijn promovendi doen op dit moment onderzoek naar ketenontwikkeling. Co-creatie in ketens en netwerken De complexiteit van de vragen die op organisaties afkomen maakt dat ze deze niet meer op eigen kracht kunnen oplossen. Het ontwikkelen van ketensamenwerking is daarom een onderwerp dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling. Het is zinvol om te reflecteren in de keten op de fase van ketenontwikkeling waarin de keten of het netwerk zich bevindt. Dat kan gebeuren in een genererende dialoog over de samenwerking, in meer georganiseerde evaluaties of in audits. Ketens en netwerken zijn er in verschillende soorten en maten. In de werkgroep ketenmanagement van het INK zijn er vijf onderscheiden. Waarin verschillen de vijf typen en wat betekent dat voor de ontwikkeling van ketensamenwerking? Kees Ahaus gaat in op één van deze typen, de zogenaamde collaborative initiative, de gezamenlijke samenwerking of beweging. Aan de hand van een casus wordt ingegaan op hoe vertrouwen kan worden opgebouwd in zo n beweging, hoe win-win denken kan worden ontwikkeld en hoe invulling kan worden gegeven aan leiderschap. Op inspirerende wijze wordt verkend wat wel werkt in zo n beweging en wat niet.

5 Vijfde college 5 april 2007 Binding, governance en cost- en benefitsharing Prof. dr Theo Camps Zesde college 12 april 2007 De prestatie-gerichte keten; sturen op resultaat Mr Leo Kerklaan Bestuursvoorzitter van Berenschot Groep B.V. Hoogleraar organisatiekunde & bestuurskunde aan TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg Partner Holland Consulting Group en directeur Franeker Management Academie De heer prof. dr Theo W.A. Camps is bestuursvoorzitter van Berenschot Groep B.V. Theo Camps was sinds de overname van Rijnconsult door Ordina in 2000 voorzitter van het College van Partners van Ordina N.V. Daarvoor was hij vanaf 1988 werkzaam bij Rijnconsult Groep, waarvan hij sinds 1995 tot de overname door Ordina algemeen directeur/medeeigenaar was. Hij heeft een brede ervaring in adviestrajecten in het bedrijfsleven en in de non-profit en overheidssector. Daarnaast is hij als hoogleraar organisatiekunde & bestuurskunde verbonden aan TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg. De effectiviteit van netwerken In ketens en netwerken vormen binding, de governance en de cost- en benefitsharing belangrijke vraagstukken. In dit college wordt dieper ingegaan op deze aspecten vanuit het oogpunt van effectiviteit van netwerken. De effectiviteit heeft te maken met de benoemde aspecten. Het is vooral de vraag hoe je zowel theoretisch als praktisch tot een hanteerbare benadering kunt komen. Aan de hand van de tot nu toe ontwikkelde theorie en de beperkte beschikbare hoeveelheid empirisch onderzoek wordt deze vraag behandeld. Leo Kerklaan is organisatie-adviseur. Hij is partner van Holland Consulting Group en directeur van de Franeker Management Academie. In zijn adviespraktijk concentreert hij zich op strategisch prestatiemanagement. Hij richt zich op het realiseren van specifieke kwaliteits- en prestatieniveaus die zijn gerelateerd aan de organisatiestrategie. Hiervoor ontwikkelde hij het concept Organisatiecockpit dat de afgelopen jaren met veel succes is toegepast. In 2006 verscheen de vierde herziene druk van het boek De cockpit van de organisatie waarin dit concept, verduidelijkt met vele casestudies, wordt uiteengezet. De organisatiecockpit Het bestaansrecht van een keten of netwerk is een gedeeld doel of belang. Dat betekent per definitie dat een keten of netwerk resultaatgericht is of moet zijn. De samenwerkende organisaties zijn niet altijd van nature prestatiegericht of resultaatgericht van aard. Laat staan dat sturen op resultaat in de samenhang van de keten of het netwerk als vanzelf gaat. Resultaatgericht sturen in de keten vraagt om actief prestatiemanagement. Leo Kerklaan heeft een praktisch toepasbaar concept van prestatiemanagement ontwikkeld onder de naam De Organisatiecockpit. Met dit concept is het mogelijk om een specifieke set prestatie-indicatoren voor de keten te ontwikkelen. De centrale gedachte is: visie, focus, actie. Zonder visie geen strategie, zonder strategie geen indicatoren en zonder indicatoren geen gerichte actie. Flexibiliteit en maatwerk staan voorop. Het college geeft aan hoe u meetbare prestatie-indicatoren ontwikkelt, die zijn afgeleid van strategische doelstellingen en kritische succesfactoren. Verder gaat Kerklaan tijdens het college in op randvoorwaarden voor prestatiemanagement.

6 Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Zevende college 19 april 2007 Keteninformatisering Prof. dr mr Jan Grijpink Achtste college 26 april 2007 Focus op de praktijk Jan Doets Kwartiermaker Zuidas-Dok Voormalig Chief Executive Officer ING Real Estate Jan H.A.M. Grijpink studeerde economie en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De doctorsgraad werd hem in 1997 door de Technische Universiteit Eindhoven verleend, op basis van zijn proefschrift Keteninformatisering. Hij is werkzaam bij het ministerie van Justitie als raadadviseur met als werkterrein informatiestrategie en parttime verbonden aan de Bètafaculteit van de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Keteninformatisering in de Rechtstaat. Hij is Certified Management Consultant (CMC) en Registerinformaticus (RI). Hij geeft regelmatig lezingen, workshops en publiceert in binnen- en buitenland. Van zijn hand verschenen Keteninformatisering (derde druk 2006), Werken met keteninformatisering, Informatiestrategie voor ketensamenwerking en Keteninformatisering in kort bestek Informatie-infrastructuren voor maatschappelijke ketens Keteninformatisering is een nieuwe aanpak van grootschalige informatie-uitwisseling om lastige maatschappelijke problemen op te lossen. De informatie-infrastructuren voor maatschappelijke ketens zien er anders uit dan we vanuit de traditionele automatisering zouden opzetten. In het college zal worden toegelicht welke ketenvisie hierachter zit. Enkele maatschappelijke ketens passeren de revue ter illustratie van de theorie. Jan Doets heeft in zijn bijna 35 jarige carrière een brede en wereldwijde kennis en ervaring op het gebied van vastgoed opgebouwd. Van 1996 tot aan zijn pensioen in 2004 was hij Chief Executive Officer van ING Real Estate. Onder zijn leiderschap is een veelvoud van ING Real Estate activiteiten genomineerd voor prestigieuze prijzen als bewijs voor hun kwaliteit, ontwerp, integriteit en service naar de gemeenschap. Sinds zijn pensionering eind 2004 is de heer Doets Kwartiermaker voor het project Zuidas-Dok te Amsterdam, tevens bekleed hij diverse functies als commissaris, lid raad van toezicht en adviseur. Publiek Private Samenwerking De komende dertig jaar wordt het gebied rondom het hoofdkantoor van ABN Amro en ING in Amsterdam omgebouwd tot een internationale toplocatie. De ontwikkeling van de Zuidas wordt alom beschouwd als een prestigeobject. Het gaat om een gebiedsontwikkeling die circa drie decennia in beslag zal nemen en een miljardeninvestering vergt. Jan Doets treedt op als kwartiermaker. Tijdens dit college spreekt Jan Doets over zijn ervaringen met Publiek Private Samenwerking en gaat hij in op valkuilen en aandachtspunten bij succesvolle samenwerkingsverbanden. Forumdiscussie; basisprincipes van ketens en netwerken De reeks wordt afgesloten met een forumdiscussie over de praktische vertaalslag van ketens en netwerken. Tevens worden de basisprincipes van ketens en netwerken gepresenteerd. Deze zijn opgesteld in het wetenschappelijke traject van de KETENALLIANTIE. De discussie staat onder leiding van Anja van der Aa. In het forum hebben onder meer zitting: y Wim Broer, Directeur Politie Kennis Net y Joy van der Stel, Directeur van het bureau Empowermij y Olf Kinkhorst, Directeur van het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen en één van de initiatiefnemers van Digid

7 Deelname U kunt zich alleen inschrijven voor de gehele collegereeks. Een selectie maken is niet mogelijk. Het is wel mogelijk verschillende collega s (of relaties) deel te laten nemen. Op die manier stelt u ook uw collega s in de gelegenheid kennis te nemen van de theorieën en praktische toepassingen van de sprekers. Deelname door verschillende collega s kan middels een bedrijfsabonnement. Bedrijfsabonnement Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. Enige tijd voor aanvang van de reeks nemen wij contact met u op in verband met de precieze namen en functies van uw deelnemende collega s en de data waarop u en zij een college zullen bijwonen. Een waardevolle aanvulling voor uw bibliotheek Diverse sprekers in deze reeks schreven een boek dat relevant is voor het college dat u bijwoont. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de boeken wilt bestellen. Wanneer u besluit de boeken aan te schaffen, krijgt u de hele set boeken uitgereikt bij het eerste college. De kosten voor de volgende 7 boeken (tevens winkelwaarde) bedragen in totaal: 220,90. Ketens. Ketenregisseurs en ketenontwikkeling; Anja van der Aa Doelgroep De reeks is ontwikkeld voor iedereen die actief en doelgericht invulling en sturing wil geven aan ketensamenwerking. Te denken valt aan; bestuurders, ketenregisseurs, projectmanagers, programmamanagers en beleidscoördinatoren van (semi)publieke instellingen. Chains & Networks; Theo Camps Procesmanagement; Roel in t Veld e.a. Netwerklandschap; Annemieke Roobeek Keteninformatisering in kort bestek; Jan Grijpink Drs Anja van der Aa De cockpit van de organisatie; Leo Kerklaan Zelfstandig adviseur/regisseur Voorzitter van Stichting Ketennetwerk Anja van der Aa is (mede-)auteur van diverse publicaties waaronder Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Ketens en netwerken; een zoektocht naar samenhang, Ruimte voor Regie, Praktische Keteninformatisering en Diender in de keten. Voor de wijze waarop zij werkt heeft zij in 2002 een innovatieprijs ontvangen van het Expertisebureau Innovatieve Beleidsvorming (XPIN). Zij is nauw betrokken bij de implementatie van ketenzorg daklozen, ketensamenwerking huiselijk geweld en netwerken tegen mensenhandel. Zij is voorzitter van Stichting Ketennetwerk en medeinitiatiefnemer van de KETENALLIANTIE. * Prijs is exclusief 6% btw en onder voorbehoud van wijzigingen door de uitgever Alliantiebesturing; samenwerking als precisie-instrument; Ard Pieter de Man

8 Aanmeldingsformulier Succesvol samenwerken in ketens en netwerken Naam m/v Functie Naam m/v Functie Bedrijf Postbus Postcode Plaats h Deze aanmelding betreft een bedrijfsabonnement h Tevens bestel ik de boekenset van 7 boeken à 220,90 (exclusief 6% btw.) Telefoon Telefax Branche Aantal medewerkers Wat zijn uw interesses? h Algemeen Management h Financieel Management h Marketing/Communicatie h Anders, nl h hrm h ict h Alle onderwerpen Snel inschrijven via Aanmeldingsvoorwaarden Tijd en locatie Deze colleges vinden plaats op de donderdag, beginnen om uur en duren tot ongeveer uur. De reeks vindt plaats in een collegezaal van Universiteit Nyenrode. De exacte locatie en routebeschrijving ontvangt u bij uw bevestiging. Aanmelden U kunt zich op 3 manieren aanmelden: 1. het aanmeldingsformulier ingevuld per post of fax naar FOCUS Conferences sturen 2. per 3. via Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving. Investering De investering voor deelname aan de cyclus van 8 colleges, inclusief documentatie, een jaarabonnement op het tijdschrift Sigma, koffie/thee en broodjes, bedraagt 2.295,- (exclusief 19% BTW) per persoon. Aanmelden voor één of enkele colleges is niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen. Deelnamecertificaat Deelnemers die de gehele reeks bijwonen, ontvangen na afloop een deelnamecertificaat. Verhindering Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is niet mogelijk. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Office Manager Ria van der Holst. Privacy statement Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. focus Conferences bv zal op uw verzoek uw gegevens uit de database verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van focus Conferences bv en gerelateerde organisaties. focus Conferences bv Olympisch Stadion Postbus ab Amsterdam tel fax F07037 ONTWERP: CURVE, HAARLEM DRUK: PLANTIJNCASPARIE, ZWOLLE

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur Collegereeks Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges, van dinsdag 5 februari tot en met 25 maart 2008 Plus 2-daagse workshop Interventies voor verandering 1 & 2 april

Nadere informatie

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Hooglerarenreeks Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Door vooraanstaande hoogleraren die wetenschap en praktijk combineren Prof.drs Wessel

Nadere informatie

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming?

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? collegereeks + workshop Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? GRATIS Vaar je eigen koers, een inspirerend boek om uw authentieke leiderschap te

Nadere informatie

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks Collegereeks De Jonge Manager Managementvaardigheden voor the next generation Toonaangevende sprekers: Richard Engelfriet Dr. Joep Schrijvers Bas Burger Dr. Joop Swieringa Hans van der Loo Bas Blekkingh

Nadere informatie

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit Collegereeks Productmanagement Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten Prof. dr Henry Robben Jos Burgers Hilde Roothart Gijs van Wulfen Roland van Kralingen Kris Brees Emiel Schiphorst

Nadere informatie

Dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart 2009 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Dinsdag 10 maart en woensdag 11 maart 2009 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Seminar en workshop Het Nieuwe Werken We willen wel, maar hoe? Uniek seminar met o.a. Lodewijk de Waal en cases uit de praktijk van: Hewlett-Packard SNS Reaal IBM Microsoft Gratis voor u Het Nieuwe Werken

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba Deloitte Academy Learning Solutions 2015 Aruba Dutch Caribbean, 2015 Welkom bij Deloitte Academy Learning Solutions for a 21st century workforce Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving Executive Master in Information Management Management voor de Informatiesamenleving Inhoudsopgave EMIM: iets voor u? 4 Karakter van de opleiding 6 Programma 8 De docenten 12 Praktische informatie 14 2

Nadere informatie

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar Bouwstenen van management en organisatie Bouwstenen van management en organisatie prof. dr. D.J. Eppink drs. G.P. Melker ir. drs. P.J. Tack Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Inhoud Over de Leergangen

Inhoud Over de Leergangen Inhoud Over de Leergangen Over de Leergangen Samengevat...2 De Leergang Perspectief in Ontwikkeling (PiO)...3 Leertheoretische achtergrond BOSNO-Leergangen...6 De praktijk van de BOSNO-leergangen...8 Programma

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN

FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN 09 15 12 15 FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN In de tweede helft van 2015 organiseren wij de FM Management Course Samenwerken exclusief voor facilitair managers van de grotere organisaties in Nederland.

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

ECM. Nader beschouwd. Executive Change Management. Mastertraject. ECM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht.

ECM. Nader beschouwd. Executive Change Management. Mastertraject. ECM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Mastertraject ECM Executive Change Management Nader beschouwd ECM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. In de brochure

Nadere informatie

De Business Model Mixer Cases

De Business Model Mixer Cases De Business Model Mixer Cases Bijlage bij De Business Model Mixer voor Consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Introductie In december 2013 publiceerden

Nadere informatie

Accreditatie NVZD. Informatie voor leden

Accreditatie NVZD. Informatie voor leden Accreditatie NVZD Informatie voor leden Inhoudsopgave Inleiding Wat ging er aan vooraf? Inrichting accreditatiesysteem Overzicht procedure accreditatie Top 10 veelgestelde vragen & antwoorden Bijlage I:

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie