DEZE WEEK. 2 havens & vaarwegen Computer beperkt bedieningstijd Eembrug. 3 nieuws & achtergronden IVR en verzekeraars leggen het nog eens uit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEZE WEEK. 2 havens & vaarwegen Computer beperkt bedieningstijd Eembrug. 3 nieuws & achtergronden IVR en verzekeraars leggen het nog eens uit"

Transcriptie

1 119 e jaargang nummer 22 Zaterdag 2 juni 2007 losse nummers 3 euro Duitsland / Belgie: 3,65 euro Laser Proof Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart Negen ton voor innovaties kleine vaarwegen Uw idee is geld waard Verkeer en Waterstaat roept ondernemers op met innovatieve ideeën te komen, die de scheepvaart op de kleine vaarwegen kunnen bevorderen. Tot 2010 stelt staatssecretaris Tineke Huizinga euro beschikbaar voor oplossingen, die voor een opleving van de vaart met schepen tot 1000 ton kunnen zorgen. Het ministerie verwacht dat het aanbod van kleine schepen gaat afnemen als gevolg van de veroudering van de vloot en de vergrijzing van de opvarenden. De schaalvergroting in de binnenvaart is voor iedereen duidelijk. Nog steeds breken nieuwe schepen grootterecords. Deze ontwikkeling komt vanuit de markt en het einde lijkt nog niet in zicht. Waar steeds grotere schepen de grote rivieren steeds drukker bevaren, is in de haarvaten van het binnenvaartnetwerk een negatieve trend waarneembaar. In de binnenvaart op de kleine vaarwegen ontbreken innovatieve investeringen. Ook gaat lading naar andere modaliteiten en zijn er weinig tot geen nieuwe toetreders. Uit een analyse van de transportkosten van binnenvaart en weg bleek echter, dat kleine schepen kunnen concurreren met het wegvervoer. Er is dus een toekomst voor kleine schepen. Binnenvaart is duurzaam en veilig. Inzet van de binnenvaart kan bijdragen aan duurzaamheid en de drukte op de wegen helpen verminderen. Problemen Het ministerie heeft voor mogelijke probleemoplossers de problemen en uitdagingen rond de kleine schepen op een rijtje gezet. Zo zoekt ze concepten, waarbij schepen bedrijfseconomisch verantwoord worden ingezet. Hierbij moet de schipper ook nog eens een leuke boterham verdienen. De huidige leeftijdssamenstelling van de schepen en ondernemers zorgt dat de schippers tegen lage vrachtprijzen varen. Een ander probleem zijn de ladingstromen. Sommige ladingstromen zaten ooit op de kleine vaarwegen, maar verdwenen naar de weg. Andere vervoersstromen gaan gewoontegetrouw over de weg, maar lenen zich qua volume ook voor de binnenvaart. En Endoscoop nodig? Stöpler instrumenten & apparaten Belastingdienst HENRIETTE De Belastingdienst stuurt een aanslag van 165 euro naar ons postadres bij mijn ouders, maar die zijn op vakantie. Tegen de tijd dat wij de brief ophalen, is het bedrag opgelopen tot 171 euro. Dat betalen we. Met Hemelvaart kom ik weer op het postadres en vindt opnieuw een belastingbrief. Onze betaling was te laat. We groeien door naar een koninklijk dwangbevel van 210 euro. De vrijdagmiddag na Hemelvaart probeer ik de Belastingdienst te bellen en hoewel vrijdag een werkdag is, neemt niemand op. Om 15 uur krijg ik een bandje dat vertelt, dat de dienst vrijdags van 8 tot 17 uur bereikbaar is, dat ik alleen tussen die uren kan bellen en dat de verbinding daarom wordt verbroken. Er is een toekomst voor kleine schepen wellicht biedt aanpassing van diensten of technieken voor huidige en nieuwe markten nieuwe kansen. Een andere uitdaging is de overslag. Ook al is het netwerk van de kleine vaarwegen nog zo fijnmazig, voor veel ladingstromen blijft deur tot deur per binnenvaart zonder vooren natransport onmogelijk. Het is de vraag of die ladingstromen voor de binnenvaart onbereikbaar blijven of dat er op- en overslagconcepten zijn, waarmee de binnenvaart ook voor die ladingstromen interessant wordt. Emoties De uitstraling van de sector kleine schepen is een ander probleem. Het gaat niet alleen om het bedrijfseconomische rendement, maar ook emotionele aspecten spelen mee. Een groot schip met het nodige vermogen en een mooie grote woning speelt een rol bij de keuze voor een marktsegment. Mogelijk kunnen innovatieve oplossingen dit doorbreken en zorgen dat de vaart op de kleine vaarwegen aantrekkelijker wordt en voor nieuwe toetreders zorgt. En daardoor komt ook de financiering in beeld. Een plan is één, maar als het gaat om een kapitaalgoed als een binnenschip, dan is veel geld nodig en dus een financier die er achter staat. De vraag is hoe we deze financier kunnen overtuigen van de kansen. Een ander punt is de ruimtelijke ordening. Als veel over water wordt aan- en afgevoerd, dan is het handig als bedrijf een locatie te hebben die vanaf het water goed bereikbaar is. Als veel bedrijven aan het water liggen, dan is het aantrekkelijker transportdiensten over water aan te bieden. De scheepvaart op de kleinere vaarwegen is afhankelijk van kleinere, beperkte overslagfaciliteiten. Wellicht kunnen nieuwe ideeën de afhankelijkheid van deze beperkte faciliteiten doorbreken of een bedrijfseconomisch perspectief bieden, dat het aantrekkelijker maakt bedrijven aan het water te vestigen. Misschien is het mogelijk bij ruimtelijke ordening meer mogelijkheden voor natte aansluiting tussen bedrijven en transport te faciliteren. (EvH) Jaap met kraan tegen brug SPANNENBURG Het beunschip Jaap van de familie Mijnster is vorige week met de autokraan tegen de brug bij Spannenburg gevaren. De kraan en de auto raakten te water en de brug werd licht beschadigd. Volgens schipperse Mijnster vergaten haar man en zij de autokraan bij vertrek uit Lemmer te laten zakken. Het echtpaar brengt meestal klei van Olst naar Heeg. De brugwachter waarschuwde ons nog wel op kanaal achttien. Omdat wij de marifoon zachtjes hadden staan, hoorden wij hem niet. Normaal gesproken kunnen wij onder die brug door. Je luistert alleen maar uit als je wilt dat een brug gaat draaien. De auto stond op het dek, maar Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078) Fax (078) De Haas Diesel Motoren BV Uitgebreid magazijn met originele onderdelen, direct uit voorraad leverbaar. Tel De SBIR DEN HAAG V&W stelt het geld voor de bevordering van de kleine scheepvaart beschikbaar in de vorm van Small Business Innovation Research (SBIR). De overheid werkt hierbij met opdrachten, in plaats van subsidies. SenterNovem voert de SBIR namens het ministerie uit. De vier meest veelbelovende voorstellen ondergaan een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor is euro beschikbaar. Deze fase moet binnen zes maanden na de opdrachtverlening zijn afgerond. Daarna moeten de technische en economische haalbaarheid duidelijk zijn. Bij beoordeling en selectie van de haalbaarheidsonderzoeken wordt gekeken naar de eisen vanuit de bevoorradingsketen, de technologische kwaliteit, de mate van innovatie, het economische perspectief en de toegevoegde waarde voor de samenleving en de bijdrage aan het overheidsbeleid in termen van duurzaamheid. Is het haalbaarheidsonderzoek positief, dan wordt de onderzoeks- en ontwikkelfase aanbesteed. Voor twee voorstellen is euro beschikbaar. Uitgangspunt is, dat de in opdracht gegeven werkzaamheden volledig worden vergoed. De aanvrager heeft voor de eerste twee fasen dus geen co-financiering nodig. Een ander belangrijk voordeel van SBIR noemt V&W, dat het voor de aanvrager relatief lage administratieve lasten kent. In fase drie kan de ondernemer het product opschalen en op de markt brengen. Hierbij geeft het ministerie geen financiële ondersteuning meer. Projecten maken kans op de tweede fase als het vooruitzicht bestaat, dat zij ook de derde fase succesvol kunnen doorlopen. Meer informatie over de regeling en over indiening van voorstellen is vanaf 1 juni te vinden op Ook kan een met contactgegegevens worden gestuurd naar sbir. (EvH) hing nog vast in de kraan. Het was een geweldige klap, toen we de brug raakten. De kraan, de stoel waarin hij hing en de auto kwamen in het water terecht. De kraan was nog wel recht, maar beneden was alles kapot. De auto was total loss. Hoeveel schade we precies hebben, weet ik nog niet. Dat moet de verzekeringsmaatschappij nog bepalen. Gelukkig kunnen we wel doorvaren. Duik- en bergingsbedrijf Nautico uit Joure heeft de kraan en de auto geborgen. Wij hebben eerst met duikers alles opgezocht, vertelt directeur Bangma. Met het kraanschip Kraanvogel van Van der Meulen uit Woudsend is alles in een pakketje naar boven gehaald en in het ruim van het kraanschip gezet. (EvH) Spookschip in Duitse Bocht CUXHAVEN De loodsdienst in de Duitse Bocht heeft 24 mei een spookschip aangetroffen. De brug van de 88 meter lange coaster Sandra bleek verlaten. Het schip was onderweg van Spanje naar Zweden. Toen niemand op oproepen via de marifoon reageerde, werd de verkeerscentrale in Cuxhaven gealarmeerd. Een loods trof de kapitein slapend in zijn kooi aan, hoewel hij de wacht van zijn eerste stuurman had overgenomen. Hij had flink wat gedronken en slaagde er met 2,87 promille alcohol in zijn bloed niet in zijn taak uit te voeren. Hij had de automatische piloot ingeschakeld en was te kooi gegaan. OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM DEUTZ WÄRTSILÄ STORK BOLNES WERKSPOOR +31(0) Kostbaar ererondje voor TGV DEZE WEEK 2 havens & vaarwegen Computer beperkt bedieningstijd Eembrug 3 nieuws & achtergronden IVR en verzekeraars leggen het nog eens uit 5 varend bestaan Stage in China 6 scheepsbouw Nederlandse scheepsbouw floreert Arklow Raven te water SCHIEDAM De Franse TGV recordtrein V150, die onlangs een snelheid van 574,8 kilometer per uur haalde, maakte ter gelegenheid van die prestatie in het Pinksterweekeinde een ereronde over de Seine. Het mocht ook een paar centen kosten. De Franse spoorwegen trokken er enkele Meelschip gaat met containers varen Doorstart Distrivaart verloopt moeilijk ZWIJNDRECHT Distrivaart, dat de binnenvaart een doorbraak in het palletvervoer moet opleveren, lijkt vooralsnog niet van de grond te komen. Inmiddels schijnt een van de belangrijkste deelnemers, Mercurius Scheepvaart, zich uit het project te hebben teruggetrokken. Mercurius-directeur Robert Zimmerman wil dat niet bevestigen. Het ligt iets genuanceerder dan nu is bericht. Hoe het precies zit laat ik over aan Kees de Vries en Henk van Laar van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Dat heeft niets te maken met geheimzinnigheid, dat hebben we zo afgesproken. Volgens BVB-woordvoerder Henk van Laar is Zimmerman niet uit het project gestapt. Wij hebben fase I van het project Distrivaart van Verkeer en Waterstaat afgerond. Nu is het tijd voor fase II waarin we echt gaan varen. Wij weten dat er potentie Omdat de kapitein symptomen van een hartaanval vertoonde, werd hij met een reddingboot naar een ziekenhuis gebracht. De onder de vlag van de Antillen varende Sandra voer onder begeleiding naar de Amerikahaven in Cuxhaven, waar de Bundesgrensschutz, de Wasserschutzpolizei en de Seeberufsgenossenschaft een uitgebreid onderzoek instelden. Het schip kon haar reis met een vervangende kapitein voortzetten. (MP) is, maar echt fysiek gebeurt er voorlopig niets. We hebben één potentiële klant. Daar kan ik echter nog niets over zeggen. In het verleden hebben we wel eens wat beloofd wat uiteindelijk niet is uitgekomen. We gaan daar dus niets over zeggen voordat alles bekend is. Het enige wat ik kan zeggen is dat Distrivaart nog niet is afgelopen. Mercurial Latistar Duidelijker is Zimmerman over een ander project van Mercurius Scheepvaart, het meelschip Mercurial Latistar. Dit schip was speciaal gebouwd voor het tankvervoer van meel van Wormerveer naar Nijmegen. Maar het schip gaat deze zomer met containers varen. Mercurius kon voor het schip geen andere klanten vinden nu Avebe Latenstein in Nijmegen deze maand dicht gaat. Het schip heeft volgens Zimmerman nog wel mogelijkheden, maar de verladers willen daar niet voor betalen. Je kunt met de Mercurial RWS zet stewards in voor pleziervaart DEN HAAG Rijkswaterstaat gaat vanaf juli stewards inzetten bij topdrukte in sluizen waar veel recreatievaart komt, zoals bij Lelystad, in Zeeland en in Utrecht langs het Amsterdam-Rijnkanaal. In eerste instantie gaat het om zo n veertig medewerkers, maar als het bevalt wordt dat aantal opgevoerd tot vijftig of zestig. De stewards gaan de vaart bij het schutten in goede banen leiden. Ze nemen lijntjes aan en gaan recreatieschippers aanwijzingen geven. Rijkswaterstaat wil meer gaan doen voor de recreatievaart. Tot nu toe was de dienstverlening vooral gericht Latistar natuurlijk ook granen laden in de Botlek. Het probleem is, dat de meeste veevoederbedrijven niet zitten te wachten op ons laad- en lossysteem. En ze willen er dus ook niet voor betalen. Ik vind het allemaal erg triest. We hebben vijf jaar goed gevaren. We hebben zelfs nog gekeken of we niet een tweede schip konden laten varen. Binnenkort gaat de hele installatie eruit en gaat het schip voor onze containervloot varen. Volgens Zimmerman valt de gemeente Nijmegen wel iets te verwijten. Ze gaan de Waalkade opnieuw inrichten. Dat betekent dat er woningen komen en de fabriek van Avebe Latenstein weg moest. En wat biedt de gemeente als alternatief voor de fabriek? Een terrein middenin het land. Dat vind ik merkwaardig. Het lijkt erop of de overheid totaal geen grip heeft op de gemeenten. Ze klagen over overvolle wegen en dat er meer vervoer over water moet. Maar als het erop aan komt gaat heeft woningbouw voorrang. (EvH) VAN VOORDEN-PROMAC Drinkwatermakers Stuurmachines en roeren Schroefreparaties Schroeven en straalbuizen VAN VOORDEN B.V. Tel PROMAC B.V. Tel op de binnenvaart. De dienst wil dat recreatie- en beroepsvaart veilig samengaan. Daarvoor worden ook al landelijke Spiegeldagen gehouden. Daarop kunnen beide partijen knelpunten melden. Vorig jaar november in Rotterdam werd geklaagd over gladde steigers, rotte planken en gebreken aan bolders voor de recreatievaart bij wacht- en overnachtingsplaatsen. (MdV) 11technieki Schoner en zuiniger 15 kielzog Werk en thuis strikt gescheiden Marine and Industrial applications Alstublieft, uw welkomstgeschenk als nieuwe abonnee! STELLING VAN DE WEEK 'Treurig dat Rijkswaterstaat op zoek moet naar goede ideeën' Ga naar stem en kijk hoe uw collega's erover denken. tonnen voor uit om de ponton Zeevang van de Nederlandse Bergings- en Transportmaatschappij BTS vanuit Schiedam naar Parijs te halen. Een mooi klusje, erkent projectleider Arjan Honing van BTS. Er was in heel Frankrijk geen andere ponton te vinden. Na een rondvaart door Parijs en langs het hoofdkantoor van de SNCF werd de Zeevang pal voor de Eiffeltoren afgemeerd om tien dagen lang belangstellenden aan boord te laten om de supertrein van dichtbij te bewonderen. (Foto BTS) MTU Detroit Diesel Benelux Tel / Svitzer bergt roro ANTWERPEN De firma Svitzer, voorheen Svitzer Wijsmuller, heeft het bergingscontract voor de in de Antwerpse haven gekapseisde Repubblica di Genova binnengehaald. Het 216 meter lange roroschip van de Italiaanse rederij Grimaldi kapseisde 8 maart in het Antwerpse Verrebroekdok en ligt daar nog steeds. Berger Smit heeft alleen de overboord gevallen deklading containers en voertuigen geborgen. Svitzer moet de Grimaldiboot weer rechtop zetten. Nog niet bekend is hoe dat gaat gebeuren. Eerder overheerste in Antwerpen de mening dat het schip als verloren moest worden beschouwd en ter plaatse kon worden gesloopt. Rederij, verzekering en experts zijn nu blijkbaar tot een andere conclusie gekomen. De klus zou nog voor de zomer moeten zijn geklaard. (JG) Ja, ik abonneer mij voor minimaal één jaar tot wederopzegging op Weekblad Schuttevaer en betaal voor het abonnement 137,50 (ex. btw). Als welkomstgeschenk ontvang ik de Schuttevaer USB pen met maar liefst 2GB digitale opslag. Ja, ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen voor slechts 13,00 (ex. btw) Genoemde prijzen gelden voor Overige voorwaarden: zie colofon. Vul deze bon in (naam en adres op achterzijde!) en stuur m op naar Weekblad Schuttevaer, t.a.v. afd. Marketing, antwoordnummer 52, 7400 VB Deventer (geen postzegel nodig). Faxen kan ook:

2 Havens & Vaarwegen Weekblad Schuttevaer Zaterdag 2 juni 2007 Nieuw radioprogramma voor zeevarenden scheepvaartberichten HILVERSUM Radio Nederland Wereldomroep en Radio Rijnmond beginnen zaterdag 9 juni met Op Zee, een nieuw radioprogramma voor zeevarenden en hun achterban. De presentatie is handen van Rob van Dijk (Wereldomroep) en Leonie de Jong (Radio Rijnmond). Zij bespreken het laatste nieuws en achtergronden uit de maritieme sector en ontvangen gasten. Op Zee is elke zaterdag van 10 tot 12 uur te beluisteren in de regio Rijnmond op 93.4 FM en wereldwijd via de korte golf. In Op Zee staat het nieuws uit de maritieme sector centraal. Tevens verzorgt het programma reportages over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de zeevaart en biedt het (service)informatie. Ook heeft Op Zee enkele vaste rubrieken. Zo kunnen zeevarenden en hun familie, vrienden en collega s in de rubriek Zeepost oproepen, groeten of andere mededelingen doen. (Oud)zeevarenden vertellen in Sterk Spul verhalen, waarvan niet altijd duidelijk is of ze waar zijn of niet. Er werken ongeveer Nederlanders in de zeevaart, offshore, visserij en marine. Zij zijn de belangrijkste doelgroep van Op Zee. Het programma sluit aan bij de wens van RTV Rijnmond om meer servicegerichte programma s te maken en meer aandacht te geven aan maritieme zaken. RTV Rijnmond maakt sinds 2005 Ik ziet de haven al, een tv-programma over de Rotterdamse haven. Luisteraars kunnen vanaf 9 juni meer informatie en de radiofrequenties van Op Zee vinden op Renovatie Van Cauwelaertsluis Als het echt nodig is, krijgt schipper extra opening Computer beperkt bedieningstijd Eembrug De Eembrug over de Eem bij Eembrugge wordt sinds deze week op afstand bediend. Dat heeft als consequentie dat de bedieningstijd volgend jaar een uur korter wordt. Waternet (voorheen hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) verzorgt de openingen vanaf de centrale post in Weesp. De provincie Utrecht blijft als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Zowel de beroeps als recreatievaart van en naar Amersfoort maakt gebruik van de brug. ANTWERPEN BAM is begonnen aan de renovatie van de Van Cauwelaertsluis in Antwerpen. De werkzaamheden nemen ruim twee jaar in beslag. Op enkele korte stremmingen na, blijft het kunstwerk uit 1928 in die periode in gebruik. De sluis wordt grondig opgeknapt en de constructie wordt versterkt. Eerder werden al de remmingwerken in het Hansadok verwijderd. Daar geldt tijdens de renovatie een meerverbod bij de sluis. De modernisering van de Van Cauwelaertsluis, die tegenwoordig alleen voor binnenvaart is bestemd, is het eerste project uit het Masterplan dat de binnenvaart wil stimuleren en de bereikbaarheid van stad en haven moet garanderen. Het plan telt zestien van deze projecten, waaronder de renovatie van de Royerssluis en Kattendijksluis en de verhoging van zeven bruggen over het Albertkanaal. (JG) wisselkoers Land - Valuta U verkoopt U koopt Amerika - dollar 1,4095 1,2367 Australië - dollar 1,8456 1,5520 Canada - dollar 1,6977 1,4276 Denemarken - kroon 8,1870 6,8847 Egypte - pond 8,6600 6,6600 Groot Brittanie - pond 0,7227 0,6341 Hongarije - forint 284, ,3800 India - rupee 67, ,8800 Indonesië - rupiah 13943, ,0000 Japan - yen 169, ,9500 Mexico - nuevo peso 16, ,2400 Nieuw-Zeeland - dollar 2,2130 1,7250 Noord-Ierland - pond 0,7227 0,6341 Noorwegen - kroon 8,9121 7,4945 Singapore - dollar 2,2980 1,7860 Thailand - baht 52, ,3800 Turkije - Turkse Lira (nieuw) 2,0990 1,6644 Ver. Ar. Emiraten dirham 5,5860 4,2980 Zuid-Afrika - rand 10,9510 8,7290 Zweden - kroon 10,2110 8,5870 Zwitserland - frank 1,7260 1,5150 Dit jaar worden de openingstijden van de brug nog niet veranderd. De bediening begint om half zes s ochtends en eindigt om half elf s avonds. Maar Waternet wil volgend jaar de begin en eindtijd aanpassen. Wij hebben voor de overige bruggen standaard openingstijden, zegt woordvoerder Els Hekkenberg-Aschebrock. Wij beginnen om kwart voor zes. Dan hebben de computers een kwartier nodig om op te starten en vanaf zes uur is de centrale operationeel. s Avonds gaan wij door tot tien uur en kunnen onze mensen om kwart over tien naar huis. Dat wij nu de ruimere openingstijden nog hanteren betekent dat wij dagelijks één uur langer werken. Het is geen onwil dat Waternet de openingstijden aanpast. Wij maken geen winst, maar mogen ook geen verlies draaien door langere openingstijden. Als de scheepvaart graag wil dat wij langer open zijn, heeft dat hogere kosten tot gevolg. Overigens is Waternet flexibel met het hanteren van de tijden. Als een binnenschipper aangeeft dat hij echt eerder moet lossen en graag om half zes door wil komen, dan kan dat natuurlijk. Gewoon even een belletje en het wordt geregeld. Achter de brug liggen verschillende ROTTERDAM Het Rotterdamse gemeentebestuur mag zich wel inspannen om de CO2uitstoot in 2025 te hebben teruggebracht van 33 miljoen naar veertien miljoen ton, Milieudefensie heeft daarin weinig vertrouwen. Deze bindt als enige van de grote milieuorganisaties de juridische strijd aan tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte door de verwachte verslechtering van de luchtkwaliteit aan de rechter voor te leggen. bedrijven die regelmatig grondstoffen per schip laten aanvoeren, waaronder een betonmortelcentrale. Uitbreiding Het contact met de centrale bedienpost in Weesp verloopt via een glasvezelkabel. Om voldoende overzicht te hebben zijn camera s geïnstalleerd en voor direct contact is ook een aantal luidsprekers annex ontvangers geplaatst. Waternet bedient in opdracht van de provincie Utrecht behalve de Eembrug ook de N201 brug en de Karolerbrug. Met de gemeente Weesp wordt gesproken over de bediening van vier bruggen over het Smal Weesp en één over de Vecht bij de Ossenmarkt. In eerste instantie gaat het om De Uitkomst. Die is in feite al kant en klaar en kan zo aangeprikt worden. Het zou De brugwachter maakt op de Eembrug plaats voor kasten vol elektronica. (Foto Evert Bruinekool) sterdam-rijnkanaal over te steken. Als wij die brug bedienen, kunnen wij via de camera s kijken of het rustig is op het kanaal. En kunnen we eventueel via de marifoon contact opnemen Centrale post helpt jachten bij kruisen AR-kanaal voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart een hele verbetering betekenen als die brugbediening bij ons komt. Nu gebeurt het regelmatig dat recreatieschippers met angst en beven liggen te wachten om het Am- met schippers. In Driemond werken wij al zo. Hoewel het wel mogelijk is, verwacht Hekkenberg-Aschebrock niet dat Weesp direct al zal besluiten de bediening van De Uitkomst aan Waternet over te dragen. Waarschijnlijk willen zij dan gelijk ook voor de Vechtbrug, de Zwaantjesbrug, de Sluisbrug en de Roskambrug een dergelijke overeenkomst sluiten. Twee instanties De situatie dat de provincie als eigenaar verantwoordelijk blijft voor het onderhoud terwijl Waternet de bediening regelt, zorgt regelmatig voor verwarring. Laatst bijvoorbeeld was er een storing van de N201 brug. Dan stellen de media dat Waternet problemen heeft met de brugbediening. Het ging echter om een technisch probleem dat niets met de bedien- Milieudefensie wantrouwt milieubeleid Rotterdam Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld zal Milieudefensie de zaak aan de Raad van State voorleggen. De milieuorganisatie verwacht dat het hoogste rechtscollege deze rond de kerstdagen zal behandelen. Het is niet onze bedoeling de aanleg te vertragen, zegt campagneleider Joris Wijnhoven van Milieudefensie. Wij willen deze zaak aan de rechter voorleggen, omdat we zeker weten dat de Tweede Maasvlakte meer luchtvervuiling zal brengen in het Rijnmondgebied. Daar is de luchtkwaliteit nu al slecht. De rechter zal wel bepalen of wij gelijk hebben met onze nuchtere kijk op de wereld, of het Havenbedrijf Rotterdam met zijn creatieve boekhouding en wishful thinking over de verminderde uitstoot als de Tweede Maasvlakte er eenmaal is. Wijnhoven voegt daaraan toe dat het Nederlandse beleid voor goede luchtkwaliteit niets voorstelt als de Raad van State de aanleg van de havenuitbreiding goedkeurt. Milieudefensie zegt dat de uitstoot van CO2 en NOx onverantwoord hoog blijft en dat het Havenbedrijf alleen kijkt naar emissies ing te maken had. De bomen konden vanwege een storing van de brug zelf - een kapotte frequentiewisselaar niet meer worden bediend vanaf de centrale post. Natuurlijk hebben wij direct iemand gestuurd om ter plaatse de bediening over te nemen. Maar de reparatie, dat is dan weer een zaak van de provincie. Komend najaar wordt de service van Waternet verder uitgebreid met de bediening van de voet-fietsbrug in Soest over de Eem. Als dat eenmaal is gebeurd, heeft de provincie aan die kant van het Amsterdam Rijnkanaal de bediening van alle bruggen overgedragen. (EB) van schepen aan de terminals waar ze laagzwavelige brandstof gebruiken. Milieudefensie is kennelijk niet onder de indruk van de ruim 6400 pagina s die het Havenbedrijf heeft gewijd aan onderzoeksresultaten die moeten aantonen dat de aanleg van het nieuwe havencomplex niet ten koste gaat van het milieu. Het verlies aan natuur door de aanleg zal worden gecompenseerd door 750 hectare nieuw natuurgebied. Daarin kunnen andere milieuorganisaties zich vinden. (JK) Stalen boei verdwijnt ik abonneer mij voor minimaal één jaar op Weekblad Schuttevaer en ontvang als welkomstgeschenk de 2GB Schuttevaer USB-pen. ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen voor slechts 13,00 (ex. btw) VLISSINGEN BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde. Schip bedrijf instelling:... Ter attentie van:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Telefoonnummer:... Fax: m/v Geboortedatum:... Handtekening:... Voor adressering: zie voorzijde van deze bon De stalen boei heeft zijn langste tijd gehad op de Nederlandse binnenwateren. Rijkswaterstaat gaat ze vervangen door kunststof exemplaren. Donderdag 31 mei wordt hiertoe het startsein gegeven in Vlissingen. Kunststof heeft volgens Rijkswaterstaat veel voordelen. Het onderhoud is minimaal, schilderen is overbodig en bij het schoonmaken komen geen verfresten in het water. De kunststofboeien zijn bovendien opnieuw te gebruiken en hebben door hun geringe gewicht ook Arbotechnische voordelen. De levensduur van een kunststofboei is tien tot vijftien jaar. Er zijn drie typen kunststof boeien, namelijk de D1800, de D2600 en de D3000. De benamingen geven de diameter weer. De D1800 is bestemd voor kleine binnenwateren, de D2600 voor binnen- en beschutte buitenwateren. De boeien zijn uitgebreid uitgetest en kunnen nu op grote schaal worden uitgezet. Op 31 mei wordt op de Westerschelde een type D3000 uitgezet. Dit is de eerste grootschalige proef met dit type. (MdV) IJSSELMEER Oostvaardersdiep; Houtribsluizen; bericht ingetrokken. Stremming westkolk Houtribsluizen is opgeheven. FRIESLAND Kolonelsdiep of Caspar Di Roblesdiep, Prinses Margrietkanaal; Blauforlaet, brug; oponthoud. Oponthoud max. 2 uur beweegbaar deel brug Blauforlaet tussen 30 mei en 5 juni. Kolonelsdiep of Caspar Di Roblesdiep, Prinses Margrietkanaal; Blauforlaet, brug; geen bediening. Geen bediening brug Blauforlaet op 7 juni van 10 tot 15 uur. OVERIJSSEL Geldersche IJssel; oefeningen. I.v.m. een militaire oefening met gebruik van 2 vlotten die zullen worden afgemeerd tussen de kribben tijdens de overnachting nabij kmr aan de linkeroever geldt er geen beperking van 6 juni 12 uur tot 7 juni 12 uur. Kanaal Zutphen-Enschede; mededeling. T/m 19 juni houden duikers van de brandweer oefeningen tussen 19 en 22 uur nabij de volgende locaties; 5 juni haven Goor en 12 en 19 juni sluis Delden (bovenzijde). Thorbeckegracht; Zwolle, keersluis; Zwarte Water; evenement. I.v.m. evenement geldt geen beperking tussen kmr 0.3 en 5.3 op 17 juni van 12 tot 14:30 uur. GELDERLAND Apeldoornsch Kanaal te Hattem; Hattem, ligplaats; afmeerverbod. Op 5 juni tussen 11 en 21 uur is de gehele kade in Hattem gereserveerd voor een passagiersschip. Dit wordt aangegeven. Oude IJssel; De Pol, sluis; geen bediening. Stremming sluis De Pol t/m 8 juni. Info: sluiswachter (0313) of VHF 20. Voorhaven, Kanaal van Sint Andries; St. Andries, sluis; stremming. Stremming sluis St. Andries tot 2 juni 6 uur. UTRECHT Eem; Eembrug; gewijzigde bediening. Vanaf heden wordt de Eembrug via een afstandsbediening bediend door Waternet in Weesp. Het marifoonkanaal blijft 22. NOORD-HOLLAND Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, spoorbrug; geen bediening. Beperkingen spoorbrug Zaandam: geen bediening op 5 juni van 0:10 tot 5:30; 6 juni van 0:10 tot 5:30; 7 juni van 8:23 tot 9:07; 7 juni van 0:15 tot 5; 8 juni van 0:15 tot 5; 11 juni van 0:10 tot 5:30 uur. Geen bediening op 14 juni van 8:23 tot 9:07 uur. Doorvaarthoogte KP+323 cm. Kostverlorenvaart; Overtoomsesluisbrug; geen bediening. Geen bediening Overtoomsesluisbrug op 2 juni van 6 tot 22 uur. Bij regen wordt uitgeweken naar 13 juni van 6 tot 22 uur. Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel); Schipholdraaibrug; bericht ingetrokken. Bediening Schipholdraaibrug weer normaal. Schinkel; Schinkelspoorbrug; geen bediening. Geen bediening Schinkelspoorbrug op 7 juni van 0:40 tot 5:45 uur. Smalweesp; Roskambrug; Sluisbrug, Weesp; stremming. Stremming tussen Roskambrug en Weesp Sluisbrug op 2 juni van 14 tot 14:45 uur en van 16:30 tot 17 uur. Wim Thomassenhaven; Zaandam, William Pont Houtimport bv / Pontmeijer; geen bediening. I.v.m. werkzaamheden geen bediening William Pont brug t/m 1 juni. Doorvaarthoogte KP+2.80 m. ZUID-HOLLAND Beneden-Merwede; Baanhoekspoorbrug; KMR 971; oponthoud. I.v.m. sonderingswerkzaamheden geldt van 4 t/m 6 juni van 7 tot 19 uur dagelijks: tijdelijke stremmingen reguliere doorvaartopeningen Baanhoekspoorbrug, de scheepvaart wordt ter plaatse gereguleerd; hinderlijke waterbeweging vermijden t.h.v. kmr 971.0; bijzondere voorzichtigheid t.h.v. kmr De werkzaamheden worden uitgevoerd door het werkvaartuig Gretha welke geassisteerd wordt door een sleepboot. Verkeersaanwijzingen vanaf de RVC Dordrecht op marifoonblokkanaal 79 dan wel vanaf een patrouillevaartuig moeten stipt worden opgevolgd. Info: RVC Dordrecht VHF 71 of tel.: Deltageul, Haringvliet; Goereesesluis; oponthoud. I.v.m. werkzaamheden oponthoud Goereesesluis tot 8 juni. Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of tel Nieuwe Maas; afmeerverbod. Tot en met 31 december is het voor schepen en/of objecten verboden om zich binnen een afstand van 30 m van een aan de Cruise Terminal afgemeerd passagiersschip te bevinden. De genoemde Cruise Terminal ligt langs de Nieuwe Maas aan de Holland Amerikakade t.h.v. oeverfrontnummer Aanwijzingen moeten stipt worden opgevolgd. Info: VKC Rotterdam, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) of VHF 11 en HCC, wachtchef Verkeersplanning en Operaties, (010) of VHF 19. Oude Haven in Vlaardingen; Oudehavenbrug; oponthoud. I.v.m. werkzaamheden (aanen afvoer van zwaar materiaal over de tijdelijke brug gelegen tussen de Oudehavenbrug en de Vlaardinger Driesluizen) oponthoud Oudehavenbrug tussen 28 mei en 13 juli. De aanvang en de duur van de stremmingen cq oponthoud in deze periode zijn pas kort van tevoren bekend. Info: Havendienst Vlaardingen (010) of VHF 20 Website: nl. Voorhavens Sluiscomplex Hagestein, Lek; Hagestein, sluis; doorvaartlengte. Doorvaartlengte max. 90 m sluis Hagestein tot nader bericht. Wantij; beperkingen. I.v.m. sonderingswerkzaamheden gelden van 6 t/m 8 juni van 7 tot 19 uur dagelijks dwars van de monding Moldiep bijzondere voorzichtigheid en hinderlijke waterbeweging vermijden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het werkvaartuig Gretha, geassisteerd door een sleepboot. Verkeersaanwijzingen moeten stipt worden opgevolgd. Info: RVC Dordrecht VHF 71 of tel.: ZEELAND Noorder Voorhaven, Kanaal door Zuid-Beveland; Hansweert, sluis; gedeeltelijke stremming. I.v.m. inspectiewerkzaamheden stremming 1 kolk sluis Hansweert van 5 t/m 8 juni van 6 tot 22 uur dagelijks, 9 juni van 6 tot 16 uur. Van 11 t/m 12 juni van 6 tot 22 uur dagelijks. De werkzaamheden beginnen in de oostkolk. NOORD-BRABANT Mark; Markspoorbrug, Zevenbergen; geen bediening. I.v.m. werkzaamheden geen bediening Zevenbergen Markspoorbrug op 3 juni van 1:30 tot 6:45 uur. Doorvaarthoogte NAP+250 cm LIMBURG Afgesneden Maas; sluis Roermond; oponthoud. Oponthoud sluis Roermond tot nader bericht. Lateraalkanaal Linne-Buggenum; sluis Heel; bericht ingetrokken. Stremming sluis Heel is opgeheven. Lateraalkanaal Linne-Buggenum; sluis Heel; oponthoud. I.v.m. open dagen RWS) geldt oponthoud max. 0.5 uur oostkolk sluis Heel op 9 juni. Maas; sluis Belfeld; gedeeltelijke stremming. I.v.m. werkzaamheden Stremming middenkolk sluis Belfeld tot 13 juni 23:59 uur. Verbindingskanaal in het Bossche Veld; Sluis Bosscheveld; bericht ingetrokken. Stremming Sluis Bosscheveld is opgeheven. DUITSLAND Donau; mededeling. De WSA Regensburg heeft een hernieuwde bekendmaking uitgegeven over de vaargeultoestand tussen kmr en Deze is aan te vragen bij het Infocen- trum Binnenwateren ( ). Dortmund-Ems-Kanal; sluis Munster; gedeeltelijke stremming. I.v.m. herstelwerkzaamheden stremming middenkolk sluis Munster tot nader bericht. Dortmund-Ems-Kanal; oponthoud. Oponthoud tussen kmr en op 2 juni tussen 14:30 en 17:30 uur en 3 juni tussen 12 en 16:30 uur. Elbe Seitenkanal; hefwerk Lüneburg; gedeeltelijke stremming. Stremming oostbak hefwerk Lüneburg tot nader bericht. Hunte; Huntesperrwerk; gewijzigde bediening. I.v.m. werkzaamheden stremming oostelijke doorvaart Huntesperrwerk van 4 juni 6:30 tot 14 juni 12 uur. Passage op aanvraag via verkeerscentrale Bremen VHF 19. Lahn; sluis Limburg; bericht ingetrokken. Stremming sluis Limburg is opgeheven. Lahn; mededeling. De WSA Koblenz heeft een hernieuwde bekendmaking in de Duitse taal uitgegeven over de minste diepten in de vaargeul tussen kmr. 70 en Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren (nr ) of via nfb_start.php?target=3&source=2&aboexport= abo&ws_id=0544/2007. Rhein; voorbijlopen verboden. T.n.b.voorbijlopen verboden afvaart tussen kmr en 854, voorbijlopen verboden opvaart tussen kmr 854 en en bijzondere voorzichtigheid. Rhein; Kennedy-Brucke Bonn; beperkingen. I.v.m. werkzaamheden gelden de volgende beperkingen t.h.v. Kennedy-Brucke Bonn t/m 15 april 2010: doorvaartbreedte verminderd met 75 m hoofddoorvaart; stremming rechterdoorvaart opening; stremming linkerdoorvaart opening voor de afvaart. De doorvaarthoogte is beperkt. Rechtsvaargebod tussen de Nordbrucke en Sudbrucke Bonn (kmr ). Voorbijlopen verboden: afvaart tussen kmr en 655.2; opvaart tussen kmr en Ontmoeten verboden samenstellen tussen kmr en Een actueel overzicht van de verkeersmaatregelen is te downloaden Rhein; Nibelungenbrug Worms; doorvaarthoogte. I.v.m. bouwwerkzaamheden linkerdoorvaart verminderd met 350 cm Nibelungenbrug Worms tot 18 juni 20 uur. Rhein; Kennedy-Brücke Bonn; beperkingen. T.h.v. Kennedy-Brücke Bonn t/m 15 april 2010: doorvaartbreedte verminderd met 75 m hoofddoorvaart; stremming rechterdoorvaart opening; stremming linkerdoorvaart opening, m.u.v. opvarende passagiersschepen en recreatievaart. De doorvaarthoogte is beperkt. Rechtsvaargebod tussen de Nordbrücke en Südbrücke Bonn (kmr ); voorbijlopen verboden: afvaart tussen kmr en 655.2; opvaart tussen kmr en en ontmoeten verboden samenstellen tussen kmr en Een actueel overzicht van de verkeersmaatregelen is te downloaden FRANKRIJK Ill; stremming. Stremming tussen kmr 0 en 4.8 tot nader bericht. Canal d Aire; brug Biette; brug Hinges; werkzaamheden. I.v.m. werkzaamheden geldt van 7 juni 6:30 tot 8 juni 23:59 uur bijzondere voorzichtigheid brug Hinges en brug Biette Canal de Bourbourg; beperkingen. Afmeerverbod en hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr 12.5 en 12.7 tot 30 september 17 uur. Canal de Bourbourg; oponthoud. Oponthoud tussen kmr en tussen 4 en 5 juni 20 uur. Canal de Bourgogne; sluis 111-Y Boutoir; sluis 54-Y Venarey; sluis 55-Y Venarey; sluis 64-S Bretenieres; sluis 8-S Vandenesse; sluis 9-S Fourneau; beperkingen. I.v.m. laagwater gelden de volgende beperkingen tot 11 november 19 uur. Gegroepeerd schutten tussen sluis 111 Yonne en sluis 54 Saone. Bij een waterstandsverlaging van 200 cm is de scheepsdiepgang max. 160 cm tussen sluis 111 Yonne en sluis 55 Yonne. Bij een waterstandsverlaging van 200 cm scheepsdiepgang max. 160 cm tussen sluis 9 Saone en sluis 54 Saone. Bij een waterstandsverlaging van 180 cm scheepsdiepgang max. 140 cm tussen sluis 55-Y Venarey en sluis 8-S Vandenesse. Canal de Bourgogne; sluis 64-Y Montbard; stremming. I.v.m. evenement stremming pand 64-Y Montbard tussen kmr en op 2 juni van 15 tot 18 uur en op 3 juni van 9 tot 11 uur en van 14 tot 18 uur. Canal de Bourgogne; sluis 56-Y Venarey; sluis 64-Y Montbard; stremming. Stremming in pand 64-Y Montbard tussen kmr en op 2 juni van 15 tot 18 uur en stremming in pand 56-Y Venarey tussen kmr en 116 op 3 juni van 9 tot 11 uur, stremming in pand 56-Y Venarey tussen kmr en 116 op 3 juni van 14 tot 18 uur. Canal de Bourgogne; sluis 48-S (kmr 205); sluis 49-S Lacraie (kmr 206); evenement. Bijzondere voorzichtigheid tussen sluis 48-S (kmr 205) en sluis 49-S Lacraie (kmr 206) van 6 juni 9 uur tot 7 juni 17 uur. Canal de Briare; sluis 27 Montambert; beperkingen. I.v.m. werkzaamheden tot 30 juni 19 uur voor pand 27 Montambert tussen kmr 40.0 en 42.0: bijzondere voorzichtigheid en hinderlijke waterbeweging vermijden Canal Champagne-Bourgogne; stremming. Stremming hele kanaal tot 18 juni 7 uur. Canal de la Deule; gedeeltelijke stremming. Stremming Bras de Canteleu tussen kmr 16.5 (invaart Bras de Canteleu) en kmr 18.5 (uitvaart Bras de Canteleu) op 3 juni van 14 tot 18 uur. Canal Lateral à la Loire; afmeerverbod. I.v.m. vuurwerk afmeerverbod tussen kmr en van 2 juni 19:30 tot 3 juni 8 uur. Canal Lateral à la Marne; bericht ingetrokken. Beschikbare waterdiepte tussen kmr 11.5 en 15.1 is weer normaal. Canal Lateral à la Marne; sluis 12 Tours sur Marne (kmr 49.0); sluis 15 Dizy (kmr 66.7); beperkte service. I.v.m. laagwater gegroepeerd schutten tussen sluis 12 Tours sur Marne (kmr 53) en sluis 15 Dizy (kmr 66.7) tot nader bericht. Canal Marne-Rhin; sluis 10 Charbonnières; sluis 12 Charmasson; hinderlijke waterbeweging vermijden. I.v.m. evenement op 3 juni van 9 tot 18:15 uur tussen sluis 12 Charmasson en sluis 10 Charbonnières hinderlijke waterbeweging vermijden en afmeerverbod. Canal de la Meuse; sluis 13 Troyon; sluis 15 Dieue; stremming. Stremming tussen sluis 13 Troyon en sluis 15 Dieue op 5 juni van 8:30 tot 18 uur. Canal du Midi/branche de la Nouvelle; afmeerverbod. I.v.m. werkzaamheden afmeerverbod in pand Gailhousty tussen kmr 3.7 en 4.9 tot 15 september. Canal de Neuffosse; brug Doulague (kmr 112); werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid brug Doulague (kmr 112) van 4 juni 6:30 uur tot 12 oktober 23:59 uur. Canal de Neuffosse; sluis Fontinettes; oponthoud. Oponthoud sluis Fontinettes op 4 juni tussen 8 en 12 uur en tussen 13:30 en 17:30 uur. Canal Rhône-Rhin (Sud); sluis Niffer; oponthoud. I.v.m. evenement pand Niffer tussen kmr 9.0 en 10.0: oponthoud op 3 juni tussen 8 en 12 uur en hinderlijke waterbeweging vermijden op 2 juni. Canal Rhône-Sète; brug Tourradons; bericht ingetrokken. Bijzondere voorzichtigheid rechteroever beneden brug Tourradons (kmr 43.1) is opgeheven. Lees verder op pag. 19 hydrografische kaarten Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans werkzaam zijn op de Noordzee. De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zm). De vermelding van een booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform wordt niet herhaald (ACP - Adjacent to Charted Platform). Buitenlandse rijswerkers UITWELLINGERGA De Polen Karol Zielinski en Tomek Wisniewski bevestigen wilgentenen aan kunststof doeken langs de rand van het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerga. De zogenoemde zinkstukken worden op de bodem van het kanaal gelegd en verzwaard met stenen. Ze moeten uitspoeling van de wal voorkomen. Het kanaal wordt ter plekke breder en dieper en de oevers worden over een kilometer lengte glooiend aangelegd zonder walbeschoeiing. De matten meten tien bij vijftig meter. Voor de bouwvak moet het karwei zijn geklaard zijn. (Foto Marten Sandburg/PENN) Naam Ligging Seafox 4 Noble Kolskaya Sedco 711 GSF ,80 N ,50 E 54-20,60 N ,00 E 57-05,00 N ,00 E 58-00,90 N ,50 W Ned. krt(n). : 1014 (INT 1043).

Zeekanaal dicht voor stoute schippers

Zeekanaal dicht voor stoute schippers 120 e jaargang nummer 19 Zaterdag 10 mei 2008 losse nummers 3 euro Duitsland / Belgie: 3,65 euro Kijk nu op SchuttevaerTV naar de laatste parlevinker Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart,

Nadere informatie

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart 121 e jaargang nummer 9 Zaterdag 28 februari 2009 losse nummers 3,10 euro Duitsland: 3,80 euro Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Nadere informatie

HbR wil betere afhandeling binnenvaart

HbR wil betere afhandeling binnenvaart 119 e jaargang nummer 31 Zaterdag 4 augustus 2007 losse nummers 3 euro Duitsland / Belgie: 3,65 euro Laser Proof Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie-

Nadere informatie

Tarieven IVW tot drie keer hoger

Tarieven IVW tot drie keer hoger 118 e jaargang nummer 49 Zaterdag 9 december 2006 losse nummers 2,95 euro Duitsland / Belgie: 3,60 euro Laser Proof DEZE WEEK havens & vaarwegen Sluis Delden meldpunt veiligheid Twenthekanaal... 2 nieuws

Nadere informatie

Filippijnse matroos onderbetaald

Filippijnse matroos onderbetaald 120 e jaargang nummer 45 Zaterdag 8 november 2008 losse nummers 3 euro Duitsland / Belgie: 3,65 euro Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en

Nadere informatie

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart 121 e jaargang nummer 7 Zaterdag 14 februari 2009 losse nummers 3,10 euro Duitsland: 3,80 euro Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Nadere informatie

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart 122 e jaargang nummer 11 Zaterdag 20 maart 2010 losse nummers 3,15 euro Duitsland: 3,85 euro AP Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Nadere informatie

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart 122 e jaargang nummer 3 Zaterdag 23 januari 2010 losse nummers 3,15 euro Duitsland: 3,85 euro AP Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie- en chartervaart

Nadere informatie

denkbare scenario is dat andere modaliteiten de binnenvaart voorbij streven.

denkbare scenario is dat andere modaliteiten de binnenvaart voorbij streven. Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen-, passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc. 20 maart 2013 29ste jaargang nummer 3 Op de bres voor de Binnenvaart pagina 3 & 15 CONNECTING

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

Wij wijzen u erop dat u zich voor dit symposium vooraf moet aanmelden. Gorinchem Huisvuil Westerschelde Franse vaarwegen Flitslampjes

Wij wijzen u erop dat u zich voor dit symposium vooraf moet aanmelden. Gorinchem Huisvuil Westerschelde Franse vaarwegen Flitslampjes April 2015 ASVNieuwsbrief Wij wijzen u erop dat u zich voor dit symposium vooraf moet aanmelden Gorinchem Huisvuil Westerschelde Franse vaarwegen Flitslampjes Symposium Bijlage bladzijde 21 t/m 28 Blijf

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

1 UITGAVE 2 DECEMBER 2014 EOC INFO

1 UITGAVE 2 DECEMBER 2014 EOC INFO INFO V OORTVAREND VERZEKERD EOC STAAT! DAMWAND VREET SCHIP OP VAAR NIET TE VER De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 1 UITGAVE 2 DECEMBER 2014 EOC INFO is een uitgave van EOC onderlinge

Nadere informatie

D E BINNENVAARTKRANT

D E BINNENVAARTKRANT D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG?

Nadere informatie

VBR hekelt nieuwe kaderwet

VBR hekelt nieuwe kaderwet TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Editie 3 - Adieu vuurtorenwachter De dagen van de vuurtorenwachter zijn geteld. Veel speurders van de

Nadere informatie

D E B I N N E N VA A RT K R A N

D E B I N N E N VA A RT K R A N TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING D E B I N N E N VA A RT K R A N ING: Nu overleven om vanaf Groothandel François Keine Subventionen für

Nadere informatie

Jaarbericht Rijkswaterstaat

Jaarbericht Rijkswaterstaat Jaarbericht Rijkswaterstaat 2013 Jaarbericht Rijkswaterstaat 2013 Coverfoto: Steenkorven op de geluidswal langs de A12 bij De Meern. Inhoud Voorwoord 5 1. 2013 in vogelvlucht 6 2. Vlot en veilig verkeer

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Kenniscentrum RDM bedenkt opsporingsbadge voor onder water

Kenniscentrum RDM bedenkt opsporingsbadge voor onder water WEEK 2-15121 I NUMMER 792 5 JAARCONGRES NVB 15 TOEKOMSTVASTE VARIANT KEERSLUIS KORNWERDERZAND CONNECTING SPECIALISTS Voor nieuwbouw en reparatie T +1 ()16 665 5 wwwteamcoshipyardnl KRANT WEB APP STICHTING

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

JA TEGEN NIEUWE SLUIS IJMUIDEN HOLLAND. FAX 0182-354647 E-mail: pols.aggregaten@wxs.nl Web: www.pols-aggregaten.nl

JA TEGEN NIEUWE SLUIS IJMUIDEN HOLLAND. FAX 0182-354647 E-mail: pols.aggregaten@wxs.nl Web: www.pols-aggregaten.nl WEEK 50-51 10.12.2014 I NUMMER 796 13 JA TEGEN NIEUWE SLUIS IJMUIDEN 15 INNOVATIEF BUNKERSCHIP VOOR LEVERING LNG CONNECTING SPECIALISTS Voor nieuwbouw en reparatie T. +31 (0)416 665 500 www.teamcoshipyard.nl

Nadere informatie

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter Smeerolieanalyse kan nu volledig online M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit Nummer 1 Maart 2012 Jaargang 38 Voorwoord Inhoud Braveheart Shipping

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Knooppunten langs de Noordzeekust

Knooppunten langs de Noordzeekust Knooppunten langs de Noordzeekust UTRECHT TILBURG EINDHOVEN BREDA OSS EDE NIJMEGEN S-GRAVENHAGE ROTTERDAM DELFT ASSEN ELDEN ZWOLLE ARNHEM APELDOORN ENSCHEDE HAARLEM LEIDEN ALKMAAR ENKHUIZEN EMMEN LELYSTAD

Nadere informatie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie special veiligheid DE WATER w a t e r b e l e i d e n - b e h e e r i n u i t v o e r i n g, d e c e m b e r 2 0 0 5, n u m m e r 1 1 1 nieuws, achtergrond, opinie Duurzaam beschermd tegen overstromingen

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd

Uitwerking aanbevelingen commissie Dekker vertraagd 08 Jaargang 5 1 mei 2009 Nieuws, achtergronden en opinies uit bouw & infra Spoorwegaannemers: Werkgelegenheid railinfra in gevaar 2 4 8 Max van den Berg: Elkaar wat steviger vasthouden Robert Kloos: Nederlands

Nadere informatie

In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s. Innovatie in de binnenvaart. Customer Services verbetert het orderproces

In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s. Innovatie in de binnenvaart. Customer Services verbetert het orderproces In dit nummer: Mammoet kranen met powerpacks voorzien van Cat C18 s Innovatie in de binnenvaart Customer Services verbetert het orderproces Nummer 3 December 2011 Jaargang 37 Voorwoord Inhoud Customer

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Schepen halen vervuild rioolwater op

Schepen halen vervuild rioolwater op Onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen-, passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc. 15 mei 2013 29ste jaargang nummer 7 3 Bleekneusjes gezocht 5 Minister Crevits reikt Filips

Nadere informatie