DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies"

Transcriptie

1 Sofie Stans Erasmushogeschool Universitaire Associatie Brussel Departement Toegepaste Taalkunde Master Journalistiek optie radio- en tv-journalistiek DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies Masterproef ingediend voor het behalen van de graad van Master in de Journalistiek Promotor: Dr. Jan Jagers Academiejaar:

2

3 Sofie Stans Erasmushogeschool Universitaire Associatie Brussel Departement Toegepaste Taalkunde Master Journalistiek optie radio- en tv-journalistiek DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies Masterproef ingediend voor het behalen van de graad van Master in de Journalistiek Promotor: Dr. Jan Jagers Academiejaar:

4 Abstract Met dit onderzoek werd er getracht om een duidelijk beeld te schetsen over de beïnvloedbaarheid van muziekjournalisten, met de focus op recensies. Dit onderzoek werd kwalitatief uitgevoerd aan de hand van diepte-interviews bij muziekjournalisten en persverantwoordelijken van platenmaatschappijen. De resultaten tonen aan dat er wel degelijk sprake is van beïnvloeding. Platenmaatschappijen proberen journalisten in de watten te leggen en een vertrouwensrelatie op te bouwen waardoor ze gemakkelijker iets gedaan krijgen. Ook de vriendschapsrelatie met een artiest kan een journalist beïnvloeden. Hoe beter de relatie is tussen beide partijen, hoe groter de kans op beïnvloeding. Vrijwilligers die schrijven voor online magazines blijken beïnvloedbaarder te zijn dan journalisten die schrijven voor een kwaliteitsmedium. De beïnvloeding gebeurt hoofdzakelijk tijdens het selectieproces van de albums, niet bij het persoonlijke eindoordeel van de journalist. Een journalist zal zelden of nooit zijn mening over een album of concert aanpassen en zal bij het opstellen van een recensie slechts af en toe steunen op teksten van platenmaatschappijen.

5 Persbericht Vlaamse muziekpers onder invloed Muziekliefhebbers houden er van om wekelij ks recensies te lezen over nieuwe releases. Zo komen ze te weten of het al dan niet de moeite is om het album te beluisteren of te kopen. Ze vertrouwen dus voor een groot deel op de eerlij ke mening van de journalist. Maar kan men er tegenwoordig nog zeker van zijn dat die mening niet beïnvloed is geweest door platenmaatschappijen en artiesten? De muziekindustrie in Vlaanderen is een kleine wereld. Iedereen kent iedereen. Journalisten creëren daardoor een vertrouwensband met zowel mensen van platenmaatschappij als met artiesten. Toch moet de journalist zijn onafhankelijkheid en persoonlijke mening zien te bewaren. Dat is immers zijn deontologische plicht. Maar in hoeverre lukt dat? Muziekjournalisten zijn wel degelijk beïnvloedbaar. Zo blijkt uit onderzoek van Sofie Stans, masterstudente journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Ze heeft op basis van diepte- duidelijk beeld kunnen schetsen over de beïnvloedbaarheid van muziekjournalisten, met de focus op recensies. Het onderzoek trachtte zowel een antwoord te formuleren vanuit het standpunt van de journalisten als van de platenmaatschappijen. Journalisten worden beïnvloed, maar die beïnvloeding speelt zich hoofdzakelijk af in het selectieproces van de te bespreken albums, niet in het persoonlijke eindoordeel van de journalist. Recensies zijn erg belangrijk voor platenmaatschappijen. Daarom proberen ze door promoteksten en andere trucs meer gedaan te krijgen van journalisten. Hoe beter de relatie is tussen beide partijen, hoe groter de kans op beïnvloeding. Journalisten proberen recensies over bevriende artiesten te vermijden omdat dit anders hun geloofwaardigheid en vriendschap op het spel kan zetten. Journalisten van online magazines blijken beïnvloedbaarder te zijn dan journalisten die schrijven voor een kwaliteitsmedium. Ze nemen bijvoorbeeld vaker promoteksten van platenmaatschappijen over of laten zich sneller verleiden in ruil voor concerttickets. Maar al bij al kunnen muziekliefhebbers met een gerust hart afgaan op het oordeel in recensies. Muziekjournalisten zijn geen marionetten van de platenmaatschappijen en laten zich principieel enkel beïnvloeden tijdens het selectieproces van het album. Voor meer informatie, mail naar of bel

6 Voorwoord Vele potentiële onderwerpen maakten een doortocht in mijn hoofd vooraleer ik mijn definitieve masterproefonderwerp gevonden had. Het moest een onderwerp zijn waar ik mijn tanden in kon zetten, iets waar ik uren, dagen, weken, ja zelfs maanden mee bezig zou willen zijn. Iets wat mij mateloos zou boeien en waar ik een sterke nieuwsgierigheid voor zou ontwikkelen. Uiteindelijk heb ik vanwege mijn liefde voor muziek en journalistiek gekozen voor een onderwerp dat de perfecte combinatie is van beiden: muziekjournalistiek. Dankzij dit onderzoek is mijn belangstelling nog meer aangewakkerd en ben ik met interessante personen in contact gekomen. Het schrijven van deze masterproef beschouw ik als een waardevolle bijdrage aan de journalistiek en als een symbolisch afsluiten van een leerrijk masterjaar. Ik hoop alvast dat ik enkele verhelderende inzichten heb kunnen bijbrengen. Een voorwoord is natuurlijk niet compleet zonder een woord van bedanking. Als eerste wil ik mijn promotor Dr. Jan Jagers bedanken, omdat hij me hielp bij het zoeken van een geschikt onderwerp en omdat hij me heeft begeleid door het geven van nuttig advies bij het uitwerken van het onderzoek. Dit laatste geldt ook voor zijn vervanger Dr. Jeroen Van Laer. Vervolgens zou ik mijn interviewees willen bedanken: Jurgen Beckers, Jochen de Vos, Femke Mussels, Bart Somers, Bart Steenhaut, Pieter-Jan Symons, Yves Vaes, Sasha Van der Speeten, Stijn Verbruggen en Pieter Vermeiren. Zij waren allen bereid om tijd vrij te maken voor een interview en bezorgden me bijgevolg waardevolle informatie. Het beëindigen van dit extra masterjaar betekent ook meteen het einde van mijn studentenleven en het aanbreken van een nieuwe periode. Daarom zou ik ook graag mijn ouders en familie willen bedanken voor de steun en kansen die ze mij al die jaren hebben gegeven. Tot slot wil ik ook nog mijn geweldige vrienden en medestudenten bedanken waarmee ik de mooiste tijd van mijn leven heb beleefd. Sofie Stans, april 2012.

7 Inhoud Inleiding en probleemstelling... 1 Relevantie... 2 Deel 1: Literatuurstudie... 4 Hoofdstuk 1: De beginperiode van echte muziekkritiek De grote jaren De jaren 70 tot nu... 7 Hoofdstuk 2: Onderzoek in de muziekjournalistiek... 9 Hoofdstuk 3: Deontologie Hoofdstuk 4: Platenmaatschappijen De Werking De Strategie Wederzijdse afhankelijkheid Deel 2: Onderzoeksdesign Methode Steekproef Interviews Onderzoeksvragen Deel 3: Onderzoek Hoofdstuk 1: Relaties en beïnvloeding Het selectieproces Objectiviteit Andere recensenten Muziekjournalisten en muzikanten Vriendschap Superfan Afhankelijkheid De scharnierfunctie van de platenfirma Beïnvloeding Besluit Hoofdstuk 2: Beïnvloeding: Trucs van platenmaatschappijen Een goede vertrouwensrelatie Persoonlijk contact Vriendendiensten... 33

8 2.4 Persoonlijke mails Omkoping Geschenken en reisjes Besluit Hoofdstuk 3: Persberichten Persberichten Ander promomateriaal Besluit Hoofdstuk 4: Het nut van promoteksten en recensies Promoteksten Het nut van recensies Denken journalisten zelf invloed te hebben op hun lezerspubliek? Besluit Hoofdstuk 5: Negatieve Recensies en klachten Negatieve recensies Klachten Besluit Algemene conclusie en discussie Referentielijst Bijlage 1: De Code van Journalistieke Beginselen (1982) Bijlage 3 :Interviewfiche muziekjournalisten Bijlage 4: CIM-cijfers kranten en dagbladen Bijlage 5: Interviewees Bijlage 6: Cd-review Zornik door jurgen Beckers Bijlage 7: Persbericht Bijlage 8: Promotekst The Me IN YOU van EMI Bijlage 9: Perscommentaren over het album Forgotten clothes van The Me In You Bijlage 10: Recensie van De Held door Bart Steenhaut... 68

9 Inleiding en probleemstelling De aanleiding van dit onderzoek zijn de onheilspellende berichten in de media die beweerden dat de muziekjournalistiek sterk beïnvloed werd door de platenmaatschappijen. Muziekrecensenten werden ervan beschuldigd recensies te schrijven met als grootste doel reclame te maken voor een nieuw album van een artiest, eerder dan een eigen kritische bevinding neer te schrijven. Vijfendertig jaar geleden werd de invloed van de platenindustrie al problematisch genoemd. Nu onderhouden platenmaatschappijen en de muziekpers nog steeds een relatie die niet altijd even gemakkelijk is. Ze zijn afhankelijk van elkaar: platenmaatschappijen zien in de muziekrecensent een onmisbaar reclamemiddel dat het publiek in contact brengt met artiesten. De muziekrecensent gebruikt dan weer de teksten van platenmaatschappijen als een belangrijke bron van informatie voor zijn reviews. Deze relatie riep de vraag op of muziekjournalisten niet al te veel afhankelijk zijn van platenmaatschappijen, die de pers naar hun hand zouden proberen te zetten. In 2010 schreef Vincent Merckx de Masterproef: De muziekrecensent: Journalist of reclameman? Het onderzoek hield een kwalitatieve inhoudsanalyse in van muziekrecensies en promotieteksten. Er werd onder meer onderzocht in hoeverre recensies passages bevatten van de door platenmaatschappijen uitgestuurde persberichten. De resultaten neergeschreven in de masterproef van Vincent Merckx weerlegden de onheilspellende berichten en gaven aan dat de invloed van de platenmaatschappijen zo goed als miniem is. Toch is verder onderzoek nodig om de resultaten, die de analyse van de recensies opleverde, te bevestigen, te nuanceren of te weerleggen. De vorige studie analyseerde namelijk enkel muziekrecensies maar ging niet te rade bij de betrokkenen zelf, namelijk journalisten en platenmaatschappijen. Waardoor er enkel een antwoord kwam op de vraag of persberichten, of delen daaruit, worden overgenomen in muziekrecensies. De vraag waardoor muziekjournalisten dan wel beïnvloed zouden kunnen worden, bleef hierbij onbeantwoord. Ook kwam de visie van platenmaatschappijen niet aan bod. Denken zij een invloed te hebben op muziekjournalisten en welke middelen gebruiken zij daarvoor? Een vollediger beeld zou dus gegeven kunnen worden door middel van interviews met mensen uit de sector, meer bepaald muziekjournalisten die schrijven voor invloedrijke kranten en/of tijdschriften, muziekrecensenten die werken voor populaire cultuur- en muziekwebsites en persverantwoordelijken van platenmaatschappijen. Dat is dan ook wat in deze masterproef aan bod zal komen. Zo kan de problematiek van de beïnvloeding van muziekrecensenten verder worden uitgediept. 1

10 Het sterke punt van een dergelijke aanpak is dat deze masterproef eerder onderzoek naar beïnvloeding echt kan toetsen aan de realiteit. Terwijl het vorige onderzoek de recensies via analyses op woordniveau behandelde, zal dit vervolgonderzoek de muziekjournalisten en platenmaatschappijen zelf aan het woord laten want zij weten nog altijd het best hoe het er in het echt aan toe gaat, en of er al dan niet sprake is van beïnvloeding. Relevantie Dit onderzoek is vooral interessant vanuit deontologisch oogpunt. De vraag ten gronde is of er zich in deze sector van de journalistiek een deontologisch probleem stelt of niet. Van muziekrecensenten wordt er namelijk verwacht dat ze een kritisch verslag schrijven over een album, maar is dat wel altijd het geval? Misschien zitten hun recensies wel vol met beïnvloedingen van buitenaf. Als dat het geval zou zijn, wil dat zeggen dat de consument niet meer kan rekenen op de expertise van muziekjournalisten. Zij zijn toch de gatekeepers en trendsetters wat muziek betreft. Hen zouden we moeten kunnen vertrouwen op dat vlak. Zij zijn degene bij wie men terecht moet kunnen voor concertinformatie en advies over een nieuw album of een nieuw artiest. Hoe moeten anders het kaf van het koren gescheiden worden? Wanneer de journalist zich bewust of onbewust laat beïnvloeden door de commerce van platenmaatschappijen, en zijn lezers dit merken, kan dat verregaande gevolgen hebben voor zijn geloofwaardigheid. Anders gezegd: in hoeverre is een muziekrecensent gebonden aan vaak van recensent tot recensent. Maar waarop baseren zij hun oordeel? Waaruit haalt de muziekjournalist zijn informatie? Aangezien muziekrecensenten een bepaalde invloed uitoefenen op het publiek is deze vraag zeker van belang. Muziekjournalisten overtuigen de consument namelijk van de kwalitatieve waarde van een album en leiden zo de aandacht af van het feit dat ze in feite goederen aan het promoten zijn. Dat is mogelijk maar de muziekjournalist moet oppassen dat er een zekere afstand bewaard wordt tussen hem en de muziekindustrie. Als zij zich enkel bezig houden met het parafraseren van promotieteksten meer om muziekrecensies te lezen. De deontologie (Code journalistieke beginselen, punt 11 en 12, zie bijlage 1) vermeldt duidelijk dat een muziekjournalist niet de rol van reclamemaker mag overnemen. Maar voor een muziekjournalist is de grens tussen journalist en reclamemaker soms moeilijk te bepalen, hij staat immers met één voet in de muziekindustrie en met de andere in de journalistiek. 2

11 Dat brengt ons bij de volgende kwestie. De muzieksector heeft namelijk al lang door dat de muziekjournalisten een belangrijke rol kunnen spelen in het verhogen van de muziekverkoop. Recensies beïnvloeden namelijk de consument en vaak worden ze overgenomen door andere media. Muziekrecensies zouden dus een goed promotiemiddel moeten zijn. Daarom investeren platenmaatschappijen in een beïnvloedingsstrategie. Ze overstelpen muziekjournalisten met uitnodigen voor feestjes, albums, gratis toegang tot concerten en promoteksten. Indien uit dit onderzoek zou blijken dat journalisten dit alles niet in rekening brengen tijdens het schrijven van muziekrecensies dan houdt dat in dat platenmaatschappijen hun energie en budget beter ergens anders in kunnen steken. Blijkt echter dat sommige recensenten toch beïnvloed worden dan zou een platenmaatschappij zijn werking kunnen intensiveren en verbeteren (Merckx, 2010). 3

12 Deel 1: Literatuurstudie Hoofdstuk 1: De beginperiode van echte muziekkritiek In het verleden is er in kranten en magazines al veel geschreven over muziek. Maar vanaf wanneer begonnen journalisten zich echt te specialiseren in muziek en vanaf welke periode werd het recenseren van rock en popmuziek serieus genomen? Om hier een beter zicht op te krijgen volgt nu een beschrijving van de beginperiode van de kritische muziekjournalistiek en worden enkele belangrijke muziekrecensenten uit die tijd belicht. 1.1 De grote jaren 60 Wanneer het schrijven van recensies over optredens en albums een journalistieke bezigheid werd, is niet exact geweten. Maar in de jaren 50 werd dit zeker al gedaan in de hogere kringen. Toen gingen de recensies voornamelijk over jazzmuziek. Het oudste muziekblad van Groot-Brittannië, Melody Maker, werd al opgericht in 1926 (Frith, 1978, p. 139), maar het is n het grote succesverhaal van de Beatles, dat recenseren en het schrijven over pop en rockmuziek langzaamaan serieus werd genomen. In deze periode veranderde het muzieklandschap zo snel, waardoor muziekjournalisten die nieuwe muziek soms moeilijk konden volgen of begrijpen (Lindberg, 2005 p. 69). Maar door hun enthousiasme bleven deze journalisten deze nieuwe muziekstijlen promoten. In de jaren 60 ontstonden dan ook verschillende nieuwe muziekmagazines. Crawdaddy en Mojo werden opgericht in 1966 en het bekende Rolling Stone maakte zijn intrede in Muziekrecensenten waren in die tijd nog redelijk naïef. Ze beschouwden zichzelf puur als informatiegevers en entertainers van hun lezers. Toch waren er al enkele pogingen om bepaalde muzieksoorten en artiesten te verheffen naar een hoger niveau, waardoor deze recensies meer hadden dan een commerciële inhoud. Zo behandelden ze populaire muziek als kunst (Lindberg, 2005, p. 70). Muziekkritiek ontwikkelde zich trager in de Verenigde Staten dan in Engeland. Al vanaf de wederopleving van R&B in 1963 streefden de journalisten Chris Welch en Ray Coleman van het Britse muziekmagazine Melody Maker er naar de nieuwe vormen van populaire muziek serieuzer te gaan behandelen (Lindberg e.a., 2005, p.73). Dit in tegenstelling tot in Amerika, waar de muziekkritiek zeker nog geen opmars kende. Het was soms zelfs zo erg dat Engelse journalisten soms meer leken te weten over het muzieklandschap in New York dan de Amerikanen zelf (Lewis, 1972, p. 98). 4

13 Muziekjournalist Clinton Heylin beweert dat het recenseren van popmuziek in de Verenigde Staten pas echt opkwam vanaf de oprichting van muziekmagazine Crawdaddy in 1966 (Heylin, 1992, p. xi). De eerste Amerikaanse rockcriticus en oprichter van Crawdaddy, Paul Williams, deed in Engeland inspiratie op voor zijn magazine en zette zelfs een citaat van het Britse blad Music Echo op de cover van het eerste nummer. De eerste recensies van Williams waren gekenmerkt door fris en overweldigend enthousiasme met een nadruk op het belang van het luisteren naar rockmuziek. Zijn intenties als schrijver manifesteert hij ook uitdrukkelijk in het eerste nummer van Crawdaddy. Hier kondigt hij een nieuw tijdperk aan van muziekjournalistiek, hij verlangde naar recensies die vrij waren van ner- schrijven over muziek, en meer bepaald over rockmuziek (Lindberg, 2005, p.74.). feature neither pin-ups nor news-briefs; the specialty of the magazine is intelligent writing is a string of superlatives below a fold-out photograph. Crawdaddy believes that someone in (Williams, 1996). In Groot-Brittannië was Chris Welch samen met Ray Coleman misschien wel de eerste onder de muziekjournalisten die de minder commerciële popmuziek in zijn armen sloot (vb.: Cream, Led Zeppelin, Jeff Beck). Hij begon zijn carrière als journalist bij Melody Maker in 1964 en is nog steeds een van de meest gelezen muziekbiografen in de geschiedenis van rockkritiek, met tal van boeken onder zijn rekening, waaronder de eerste biografie van Jimi Hendrix. Zijn zonder snobistisch over te komen (Lindberg, 2005, p ). Voor Welch zijn muziekrecensies entertainment. Hij beschouwde ze als een vorm van ontspanning voor de lezers. Typisch voor hem is dat hij ernaar streeft om de intentie van de artiest te begrijpen en dat hij altijd probeert een gevoel van nabijheid te creëren. De lezers stelt hij voor als potentiële fans. De reden waarom hij muziek op een serieuzere manier is gaan recenseren, is omdat hij vond dat artiesten beter behandeld moesten worden en omdat de fans het verdienden om goede muziek te leren kennen. 5

14 Chris Welch was volgens collega Chris Charlesworth waarschijnlijk de eerste Britse journalist van de jaren 1960 de artiesten het beste leerde kennen (Lindberg, 2005, p. 78). Niet alleen door te luisteren en te schrijven, maar ook op persoonlijk niveau. Dit blijkt ook uit zijn teksten omdat hij niet alleen maar nieuws en recensies schrijft, maar ook door het toepassen van meer live-vormen van reportage. Zo vergezelde hij artiesten op hun tournees en feestjes. In zijn artikel over the Spencer Davis Group, dat werd gepubliceerd op 25 september 1965 in Melody Maker, weet hij het uitgaansleven van de band dan ook zeer goed te beschrijven: Thames Embankment unsteadily thumbing a lift home. We find out that the boys in the group Welch, Wanneer Welch in oktober 1964 bij Melody Maker begon te werken, was hij de jongste verslaggever. Melody Maker was in 1926 opgericht als het dagblad van de Londense muziekuitgever Lawrence Wright, maar al snel werd de krant een onafhankelijk maandblad. In 1933 werd het een weekblad en focuste het vooral op Jazz en Dance. In 1964, onthullen MM's voorpagina's een verandering van het beleid met de introductie van kleurenfoto's, voornamelijk afbeeldingen van de Beatles. De man hierachter, die tevens ook de meeste van de interviews met de Beatles schreef, was de op dat moment nieuwe uitgever Ray Coleman (Lindberg e.a., 2005, p 81-82). Ray Coleman slaagde er in om de massale publieke belangstelling voor de Beatles te combineren met muziekrecensies, door de leden van de Beatles zelf de nieuwe albums van de week te laten recenseren, variërend van lokale bands tot Ray Charles. Het was de bedoeling om zowel het commerciële aspect als de muzikale integriteit veilig te stellen (Lindberg, e.a. 2005, p.85). Coleman volgde ook de Rolling Stones van nabij, in het begin van hun carrière. In een gedetailleerde "on tour" reportage met The Stones laat hij hen het laatste album van the Beatles beluisteren en becommentariëren. Coleman stelde meer kritische vragen in zijn interviews dan normaal was voor die periode. Hij maakte bovendien gebruik van beschrijvende en verhalende interviewtechnieken die gericht waren op het doorgronden van de artiest en de gewenste afstand tussen de artiest en journalist. 6

15 Zowel stilistisch als intellectueel onderscheidden de eerste critici van de jaren 60 zich van de zogenaamde muziekrecensenten van eerdere periodes. Zij schreven niet meer alleen over de artiest als ster, zij richtten zich net zo veel op zichzelf en op hun eigen ervaringen in relatie tot de muziek (Lindberg, 2005, p75.). Terwijl Williams gekarakteriseerd werd als een gevoelsschrijver, hielden anderen zich meer aan de journalistieke normen. Richard Goldstein had al journalistieke ervaring wanneer hij de eerste muziekjournalist werd van Village Voice. Tom Wolfe, schreef al in 1965 over muziek en lifestyle in de New York Herald Tribune en in Engeland onderscheidde Nick Cohn zich dan weer met zijn meer botte beweringen en vaak ironische beschrijvingen in The Observer Sunday Times en Queen magazine. Later verzamelde hij zijn essays in boekvorm. In november 1967 begon een nieuwe periode voor de muziekjournalistiek toen Jann Wenner en medeoprichter Ralph Gleason begonnen met Rolling Stone magazine (Lindberg, 2005, p.76). De muziekindustrie was in de vroege jaren 1960 en zelfs tot in de jaren 90. Promotiecampagnes en economische investeringen in artiesten waren nog van een andere aard. Als ze al bestonden, dan bestonden ze enkel op MTV. Hierdoor was de rol van de recensent ook anders. Hun taak bestond er namelijk vooral in nieuwe en goede muziek te ontdekken en het publiek hierover in te lichten (Lindberg, 2005, p. 77). Samengevat, vond er midden jaren 60 een belangrijke verschuiving plaats in de criteria en de houding van muziekrecensenten. Het was een verschuiving van conservatieve critici naar journalisten als Welch en Coleman, die opend-minded waren en de populaire muziekgenres serieus wilden behandelen en bekritiseren. 1.2 De jaren 70 tot nu De jaren 60 waren erg bepalend voor de muziekkritiek. Het waren de gouden jaren waarin ze een grote evolutie hadden doorgemaakt. Na die grote verschuiving midden jaren 60 verplaatste de focus van de muziekkritiek zich in de loop van de jaren 70 naar alternatievere genres als punk en hardrock. Er verschenen ook uitgebreidere recensies met aandacht voor de geschiedenis van de artiest of het genre. Ze gingen verder dan oppervlakkige beschrijvingen. De muziekkritiek kende in de jaren 80 zowel in Europa als in Amerika geen grote veranderingen. Na een kleine opflakkering in de jaren 80, begonnen recensies over popmuziek pas midden jaren 90 echt terug op te komen. Kranten en tijdschriften stonden vol met artikels over alles wat met popmuziek te maken had. Ook hiphop was toen erg populair (Cloonan, 2002, pp ). 7

16 In het nieuwe millennium lijken recensenten terug te keren naar een meer entertainende stijl van recenseren en blijkt er sprake te zijn van een toenemende commercialisering. Critici krijgen steeds minder ruimte voor hun recensies en moeten eenvoudiger schrijven in plaats van moeilijke muzikale analyses neer te schrijven (Van den Boogaard, 2008, p. 80). 8

17 Hoofdstuk 2: Onderzoek in de muziekjournalistiek Muziekjournalistiek is een deel van de journalistiek dat nog niet vaak onderworpen is geweest aan academisch onderzoek. De meeste studies rond journalistiek focussen namelijk op nieuwsproductie en framing (vb.: Johnson-Cartee, 2005; Steve Paulussen, 2004). Maar in onderzoeken over muziekjournalistiek wordt er vooral gekeken naar de veranderingen in de muziekindustrie en naar wie tegenwoordig de verschillende gatekeepers zijn. De Deurwaerder onderzocht in 2006 de rol van de muziekindustrie in een geglobaliseerd en digitaal muzieklandschap en in datzelfde jaar onderzocht De Ryker de werking en de invloed A- de Vlaamse muziekindustrie anno De resultaten spraken van enkele machtsverschuivingen. Jonge artiesten zouden door de opkomst van het internet meer mogelijkheden gekregen hebben om zichzelf te promoten maar slechts uitzonderingen zouden aan de top geraken zonder de professionele ondersteuning van een platenfirma (Raeman, 2008, p.70). In de masterproef (Vermijlen, 2005) werd door empirisch onderzoek vastgesteld dat zowel de netwerken waarvan muziekjournalisten deel uitmaken, als de toenemende commercialisering van de geschreven muziekpers niet noodzakelijk als negatief worden ervaren door de muziekjournalisten zelf. De rest van de muziekindustrie echter zag het echter niet zo positief. Zij hekelden het verdwijnen van een kwalitatieve muziekberichtgeving, en merkten een toenemende vervlakking van de inhoud op in de praktijken van de muziekjournalistiek. Journalisten zouden het maar normaal vinden dat een krant of tijdschrift continu probeert om een ruimer publiek te bereiken. Daardoor moeten journalisten hun inhoud aanpassen aan de opgelegde normen van bovenuit waardoor hun recensies aan kwaliteit moeten inboeten. Ze zouden ook meer gestimuleerd worden om over commercieel interessante dingen te schrijven. 9

18 Silva & Silva (2010) onderzochten in hun studie dan weer de invloed die muziekcritici uitoefenen op de radio. De resultaten toonden aan dat het luisteren naar positieve recensies van muziekrecensenten op de openbare omroep een positieve invloed had op de meningen van de luisteraars over die bepaalde nummers. Deze resultaten bevestigen de resultaten van vorige onderzoeken (Cialdini, 2001; e.g., Basuroy, Chatterjee, & Ravid, 2003; Silva & Silva, 2009) die aantoonden dat recensenten echt een invloed zouden hebben op de voorkeuren van luisteraars en of lezers (Silva & Silva, 2010). De verschillende relaties die muziekjournalisten onderhouden op professioneel vlak blijken zeer belangrijk te zijn. Gedurende hun carrière creëren muziekjournalisten een band met ten eerste het publiek, ten tweede met muzikanten en ten derde met platenmaatschappijen. Door te focussen op deze verschillende relaties zou het mogelijk zijn om een duidelijker beeld te kunnen scheppen over de invloed die zij uitoefenen op de journalist enerzijds en over de invloed van de journalist op deze verschillende groepen anderzijds. Dit is dan ook hetgeen er onderzocht zal worden in deze masterproef omdat het belangrijk is om te weten welke beïnvloedingfactoren een rol spelen bij het schrijven van recensies. 10

19 Hoofdstuk 3: Deontologie Het gebeurt wel eens dat er deontologische vragen rijzen na de publicatie van een artikel. Bij muziekrecensies zouden er ook deontologische vragen gesteld kunnen worden indien een recensie eerder een reclameadvertentie lijkt te zijn voor een artiest dan een kritische bespreking. Deontologie is dus zeker een belangrijke factor voor muziekjournalisten. Daarom wordt er in dit deel dieper ingegaan op begrippen als objectiviteit, feitelijkheid en vooral op onpartijdigheid. Elke beroepsjournalist in België is gebonden aan een deontologische code. De rechten en plichten van de journalistieke beroepsethiek zijn neergeschreven in de Code van de raad voor de journalistiek die op 20 september 2010 is goedgekeurd door de raad van bestuur van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, waarin de journalistenverenigingen, de uitgeversfederaties en de grote mediahuizen vertegenwoordigd zijn ( Door deze code na te leven behoudt de journalist het publiek vertrouwen in de pers. atie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht (Art 10 EVRM). De pers heeft het recht en de plicht om het publiek te informeren over zaken van maatschappelijk belang. Het recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen bepaalt de journalistieke vrijheid en verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de journalist tegenover het publiek veronderstelt een maximale vrijheid en heeft voorrang op zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn werkgever en die tegenover de overheid. De journalist legt zich daarbij normen op, die volgen uit het respect voor andere fundamentele mensenrechten. Die normen vloeien voort uit zijn plicht om (I) waarheidsgetrouw te berichten, (II) onafhankelijk informatie te garen en te verstrekken, (III) fair op te treden en (IV) respect te betonen voor het privéleven en de menselijke waardigheid. De journalist kan van sommige bepalingen van deze code afwijken als een voldoende gewichtig maatschappelijk belang dat vereist en de informatie niet op een andere manier kan gebracht (Code van de raad voor de journalistiek). Het belang van deze ethische regels mag niet worden onderschat. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt bijvoorbeeld bij een aanklacht rekening met het feit of de journalistieke deontologie werd nageleefd ( , fleetproject.be). Dat bleek onder meer uit de zaak Fressoz en Roire. In deze zaak oordeelde het EHRM dat Frankrijk artikel 10 van het EVRM (vrijheid van meningsuiting) geschonden had door een hoofdredacteur en een journalist te veroordelen voor het publiceren van een belastingaanslag. 11

Samenvatting onderzoek Muziek en Werk

Samenvatting onderzoek Muziek en Werk Samenvatting onderzoek Muziek en Werk In opdracht van Randstad zijn er twee onderzoeken uitgevoerd door R2Research. Met het eerste onderzoek is het fundament gelegd voor de link tussen Werk en Muziek.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde. Master in de Journalistiek 2009-2010. Gedrukte en onlinemedia Radio- en tv-journalistiek

Toegepaste Taalkunde. Master in de Journalistiek 2009-2010. Gedrukte en onlinemedia Radio- en tv-journalistiek Toegepaste Taalkunde Master in de Journalistiek 2009-2010 partner in de Universitaire Associatie Brussel www.erasmushogeschool.be Gedrukte en onlinemedia Radio- en tv-journalistiek 1 Master in de Journalistiek

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Het Mirakel dat Jij Bent

Het Mirakel dat Jij Bent Het Mirakel dat Jij Bent Vervul jouw potentieel (Deel I van III) Struinend door het gras Kijkend naar de horizon Genietend van Alles dat IS Jouw weg... Schrijver: A.M.I. van der Kwast Coverontwerp: in

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

KLANTONDERZOEK. Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen

KLANTONDERZOEK. Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen KLANTONDERZOEK Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen Meerdere testvormen 1. Een heel specifiek doelgroeponderzoek. We beperken onze doelgroep tot tussen de 20 en 25-jarige

Nadere informatie

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland!

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland! Bijna niet te geloven, maar iedereen leest Uniek in Nederland! Het is bijna niet te geloven, maar iedereen leest Brabants Centrum! Brabants Centrum is al 70 jaar dé krant van Boxtel met een bereik van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris Kinderen en media: vele gezichten Deelname aan amusementsprogramma s Deelname

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

Mind the Gap Impact voor je jeugdwerk?!

Mind the Gap Impact voor je jeugdwerk?! Mind the Gap Impact voor je jeugdwerk?! Een onderzoek van de Evangelische Alliantie naar het jeugdbeleid binnen evangelische en pinksterkerken in Nederland in samenwerking met Youth Alive, LEF, Youth for

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

SAGAAM IN DE KLAS. Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO

SAGAAM IN DE KLAS. Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO SAGAAM IN DE KLAS Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO 1 Hoe meer mensen worden aangezet tot schrijven hoe meer ze gaan lezen Adriaan van Dis Colofon Auteur: Tom Blok Huisstijl:

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

In dit nummer: Op zoek naar een baan? Persoonlijk. Maak een plan van aanpak! Wie is Tessel en wat zoekt zij?

In dit nummer: Op zoek naar een baan? Persoonlijk. Maak een plan van aanpak! Wie is Tessel en wat zoekt zij? TESSEL. In dit nummer: Op zoek naar een baan? Maak een plan van aanpak! Persoonlijk Wie is Tessel en wat zoekt zij? INHOUD. 3. Voorwoord. Niet nog zo n egotrippertijdschrift! 4. Over Tessel. Van theoloog

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

JE BENT BETROKKEN BIJ EEN DRAMA. HOE GA JE OM MET DE MEDIA?

JE BENT BETROKKEN BIJ EEN DRAMA. HOE GA JE OM MET DE MEDIA? 1 JE BENT BETROKKEN BIJ EEN DRAMA. HOE GA JE OM MET DE MEDIA? 1. In de media of niet? Argumenten om WEL met de media te praten: Je wil dat jouw versie van de feiten bekend wordt. Je wil dat de berichtgeving

Nadere informatie

Opmerkingen voor bestuurders en leidinggevenden 95 Vragen aan de auteur 99 Dankwoord 103 Over de auteur 107

Opmerkingen voor bestuurders en leidinggevenden 95 Vragen aan de auteur 99 Dankwoord 103 Over de auteur 107 Inhoud Voorwoord 7 Het Goede Boek 13 Max 19 Zeno 23 Waarom 27 Zelfs het onmogelijke 35 Omhoog 39 Reus 45 Eruit 49 Wie heeft mijn kaas gepikt? 53 Ik heb jouw kaas gepikt 59 Muren 65 De doolhof in de muis

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Oproep tot vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers Oproep tot vrijwilligers DoucheFLUX vzw stelt zinvolle activiteiten voor om de armen vooruit te helpen als een werkelijk maatschappelijke partij, om hen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te

Nadere informatie

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement PR-BEGELEIDING Na initiatie van een evenement Voorwoord Jouw evenement gaat er komen bij SETUP! Naast de productie en inhoud is de PR & Communicatie van het evenement bij SETUP een belangrijk onderdeel.

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 16 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

Algemene inleiding Reclame is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bekende producenten brengen hun producten en diensten onder de aandacht van het grote publiek via verschillende

Nadere informatie

Contact met de media?

Contact met de media? Contact met de media? NWO biedt ondersteuning NWO, onderzoekers en de media Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek U doet onderzoek dat (mede)gefinancierd wordt door NWO. Wanneer u een

Nadere informatie

Tijdschriften Inspireren en Verrassen

Tijdschriften Inspireren en Verrassen Tijdschriften Inspireren en Verrassen Een Onderzoek Sanoma Uitgevers, Sales Intelligence Services, februari 2005 Tijdschriften inspireren mij omdat ze de wereld dichterbij brengen (uit de presentatie de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Spelregels en richtlijnen voor auteurs van Ik overtref me

Spelregels en richtlijnen voor auteurs van Ik overtref me Spelregels en richtlijnen voor auteurs van Ik overtref me Ben jij een expert in professionele en persoonlijke ontwikkeling? Heb je een goed verhaal en zoek je een platform? Als auteur bij Ik overtref me

Nadere informatie

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

TRUST AND VALUE SURVEY

TRUST AND VALUE SURVEY TRUST AND VALUE SURVEY Onderzoek naar: het vertrouwen en de band van lezers met hun nieuwsmerken Juni 2012 29868 Intomart GfK 2012 Cebuco Trust and Value Survey Juni 2012 1 1. Doelstelling en opzet Intomart

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6 pagina 97 HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6.1 Nieuws 6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd? 6.1.2 Waarde: Is nieuws volgen belangrijk? 6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

Nadere informatie

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl)

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 19 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn

Nadere informatie

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1. Wat kijk je graag op tv? 2. Wat is je lievelingsfilm? 3. Wat doe je op internet? 4. Welke games speel je? 5. Waar praat je over op facebook, twitter, enzo? 6. Wat doe

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

STARTERSGIDS BUYER PERSONAS

STARTERSGIDS BUYER PERSONAS INBOUND MARKETING STARTERSGIDS BUYER PERSONAS DALLAS ANTWERP ? HOE ZIET EEN BUYER PERSONA ER UIT? INHOUD 1 Een korte introductie over buyer personas. 2 Hoe maak je een buyer persona? 3 Hoe ziet een buyer

Nadere informatie

Telenet Mobiel DNA survey. Opvallende resultaten

Telenet Mobiel DNA survey. Opvallende resultaten Telenet Mobiel DNA survey Opvallende resultaten Het mobiele DNA van de Belgische vrouw Fashion Relaties en seksualiteit Werk en vakantie Algemeen gebruik Waarom dit onderzoek? Telenet is vrij nieuw op

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0 ContentDocument Een website ontwerpen zonder dat je beschikt over goede content is als het ontwerpen van een maatpak zonder de maten van de drager op te nemen. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI)

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Inleiding Voor u ligt het advies van het gebruikersplatform studiekeuze informatie. Dit gebruikersplatform bestaat uit een aantal belanghebbende

Nadere informatie

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Minder nieuws voor hetzelfde geld? www.nieuwsmonitor.net Minder nieuws voor hetzelfde geld? Van broadsheet naar tabloid Meer weten? Onderzoekers Nieuwsmonitor Carina Jacobi Joep Schaper Kasper Welbers Kim Janssen Maurits Denekamp Nel Ruigrok

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK?

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? Betreft: Onderzoeksvoorstel Regulier FP Naam: Thom Wouters Datum: 30 november 2012 Studentnr: 2091674 Email: thom.wouters@student-ke.hku.nl INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING pag.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

De Zuidelijke Westhoek, WO II en mondelinge geschiedenis

De Zuidelijke Westhoek, WO II en mondelinge geschiedenis De Zuidelijke Westhoek, WO II en mondelinge geschiedenis Vormingssessie Ieper 24 november 2014 Vanavond Mondelinge geschiedenis Eigenheid van dit project Het interview Maar eerst: even kennismaken 1 Eigen

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011 Jongeren en media Jongeren en media s t u d i e November 2011 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Media-uitrusting (thuis, in eigen kamer) 4. Kijkgedrag (individueel of sociaal gebeuren) 5. Ouderlijk

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

StepStone maakt er werk van

StepStone maakt er werk van teps Januari 2010 StepStone maakt er werk van www.stepstone.be info@stepstone.be +32 2 209 98 00 StepStone facts and figures Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.773.956 Aantal bezoeken 913.139 Unieke bezoekers

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Onderstaande tekst schreef ik jaren geleden om studenten wat richtlijnen te geven bij het ontwikkelen van een voor filosofen cruciale vaardigheid: het

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Verkennend onderzoek beleving eetomgeving

Verkennend onderzoek beleving eetomgeving Verkennend onderzoek beleving eetomgeving Conceptbevindingen 16 december 2015 Inhoud sheets 1. Doel van de bijeenkomst 2. Onderzoeksvragen 3. Verdeling van geïnterviewde scholen 4. Beelden op basis van

Nadere informatie