Dagcentrum De Marbol Gasthuisstraat Geraardsbergen Te: 054/ Fax: 054/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagcentrum De Marbol Gasthuisstraat 25 9500 Geraardsbergen Te: 054/42.22.75 Fax: 054/42.27.34 e-mail: de.marbol@jeugdzorgdebrug.be"

Transcriptie

1 Dagcentrum De Marbol Gasthuisstraat Geraardsbergen Te: 054/ Fax: 054/

2 Inhoudstabel I. Gebruikerszorg, medewerkerszorg, organisatiebeleid p 4 1. Op niveau van gebruikerszorg p Meten van tevredenheid jongeren p Evaluatie van de resultaten p Tevredenheidsmeting jongeren p Werkteksten p Creatieve agogie p Creatief atelier p ADL-activiteiten p Project Jongerententoonstelling p Gezonde voeding p Sociale media p Therapeutisch werken met assistentiedieren p Sfeerbeeld het kamp p Meten van tevredenheid ouders p Evaluatie van de resultaten p Multifunctionele ruimte p Werkteksten p Samenwerking BIB p Huiswerk aan huis p Meten van tevredenheid consulenten p Evaluatie van de resultaten p Bezetting p Tevredenheidsmeting p 31 2

3 2. Op niveau van medewerkerszorg p Meten van tevredenheid personeel p Evaluatie van de resultaten p Acties t.a.v. de medewerkers p Time management p Priac Documentenbeheer p Priac Logboek p Op niveau van organisatiebeleid p VTO-vorming p Vorming 2012 p Externe overlegmomenten p 40 II. Kwaliteitsplanning p 41 III. Doelrealisatie p 42 IV. Crisisbegeleiding p 50 V. Kwaliteitszorg op VZW-niveau p 52 VI. Bijlage p 57 3

4 Kwaliteitsverslag werkjaar 2011 De Marbol In het kwaliteitsverslag 2012 willen we onze doeltreffendheid en doelmatigheid evalueren op basis van: - Gebruikerszorg. - Medewerkerszorg. - Organisatiebeleid. - Doelrealisatie. I. Gebruikerszorg, medewerkerszorg, organisatiebeleid 1. Op niveau van gebruikerszorg 1.1. Meten van tevredenheid jongere Doelgroep: Gericht naar ouders/ jongere Motivering / doelstelling: - Garanderen van inspraak van gebruikers in de algemene werking van de voorziening en in de individuele hulp- en dienstverlening. - Evalueren en bijsturen van doeltreffendheid en doelmatigheid van de hulp- en dienstverlening. - Registreren en communiceren van de gebruikersgegevens van de hulp- en dienstverlening. Stappenplan: Aanbieden van vragenlijst. Bij eventueel terugzenden bewaren van tevredenheidsformulieren. Terugkoppeling team op evaluatiedag. Voorstellen werkpunten en te nemen acties Evaluatie van de resultaten Tevredenheidsmeting Jaarlijks nemen we een tevredenheidsmeting af bij de jongeren onder de vorm van een activiteit met aandacht voor hun leefwereld, ontwikkelingsniveau en voor het waarborgen van privacy. 4

5 Tevredenheidsmeting jongeren Om te weten wat je vindt van je begeleiding in het dagcentrum, vragen we om deze lijst in te vullen. Geef bij elk van volgende stellingen je mening. Oké Een beetje oké Niet oké Ik kreeg uitleg over het dagcentrum Ik kreeg uitleg over mijn begeleiding (individuele begeleiding, gezins-, school-, groeps-) Ik kan de begeleider makkelijk bereiken Als ik vragen heb, kan ik die steeds aan de begeleider stellen. De begeleider helpt mij met het oplossen van mijn vraag Er wordt rekening gehouden met mijn mening Ik vind dat er iets veranderd is voor mijzelf De begeleider maakt samen met mij een evolutieverslag Mijn mening staat in het verslag Ik ben steeds bij mijn evolutievergadering Als ik opmerkingen heb of ik met iets niet akkoord ben, kan ik steeds terecht bij een begeleider Ik vind de activiteiten leuk Ik krijg hulp bij het maken van mijn huiswerk Ik vind de inrichting van het dagcentrum goed Er is voldoende spelmateriaal aanwezig Ben je tevreden over je begeleiding

6 Na het invullen van de tevredenheidsmeting konden de kinderen/jongeren op een poster antwoorden op de vraag als ik de baas van het dagcentrum was : Dit gaf de volgende mooie maar ook ludieke ideeën: - Lekkere desserts - Een zwembad - Nooit spruitjes en witloof - Elke dag cola - De begeleiders onze taken laten doen - Wat vroeger naar huis - Meer speelgoed - Langer sport - Andere kleuren - Eén dag regels - Meer naar pretpark - Op facebook - Ander speelgoed - Andere inrichting - Aparte activiteiten - Gsm gebruik voor de grote - Elke vrijdag feest - Geen sport en geen vis - Om de veertien dagen vrijdag sport andere vrijdag feestje - Niet iedere vrijdag vis - Activiteiten apart kleine en grote Tijdens de groepsgesprekken was het thema inrichting van het dagcentrum en aanwezig spelmateriaal vaak een gespreksthema. Kinderen/jongeren gaven op verschillende niveaus aan wat zij graag wilden in het dagcentrum. Daar de aankopen pas gepland werden in het werkjaar 2013, ervoeren de kinderen/jongeren niet het directe effect van hun inspraak. Dit heeft effect op de tevredenheidscores rond inrichting en spelmateriaal. Vanuit de verschillende leeftijdsgroepen kwam de vraag naar voor zowel de activiteiten als de groepsgesprekken meer te splitsen. Het volgende werkjaar houden wij hier rekening mee in de activiteitenplanning en bij het organiseren van groepsgesprekken. Kinderen/jongeren geven aan meer betrokken te willen worden bij de begeleiding. Ondanks onze vele inspanningen blijven zij met dit gevoel kampen. Momenteel blijven wij werken rond het gebruik maken van het werkboekje van het kind/de jongere in de begeleiding, wat het kind/ de jongere helpt te reflecteren op zijn eigen evolutie. (cfr Kwaliteitsverslag 2011) 6

7 Werkteksten Creatieve agogie Dit jaar werd er gekozen om te experimenteren op een aantal vlakken. Er is qua creatief werken de voorbije jaren een basis gelegd van hieruit willen wij dit werken verder uitdiepen. Zo is er met de 12 jarigen een langer project opgestart en werd er ook naast het beeldend werken gekozen om drama te gebruiken binnen het creatief agogisch werk. Hieronder volgt een evaluatie van deze sessies. Er werd een langdurig project ontwikkeld met de 12 jarigen. Waar we voorheen kozen voor korte sessies wilden we ook bij de jongsten uit de leefgroep iets in beweging brengen. Dit kan pas wanneer er een paar sessies na elkaar worden gegeven om zo meer impact te hebben en bij hen hun creatief proces in gang te zetten. De opdracht bestond er uit om stil te staan rond de vier basisemoties en wat dit bij hen opriep. We merkten dat de jongeren reeds van bij de eerste sessie goed konden inschatten waarover de opdracht ging. Het is wel een oefening om bij hen veel bijkomende open vragen te stellen zodat zij op weg kunnen gaan, zonder hen te gaan sturen in een bepaalde richting. Waar wij dachten dat de feedback hierover moeilijk zou zijn zagen we dat de jongeren ondanks hun leeftijd toch zaken konden brachten voorbij de oppervlakte. Het bleek soms nodig om de jongere bewust te maken over wat zij al of niet brachten, om hun grenzen te bespreken en om te bekijken wat zij konden meenemen in de individuele begeleiding. Dit meisje (9 jaar) vroeg gedurende de sessies heel veel ondersteuning. We zagen een sterke evolutie bij haar gedurende de vier sessies. Ze bracht bij elke emotie zware zaken naar voor: vb. pesten, rouw, Ze kon zich moeilijk afgrenzen in wat ze bracht. We hielpen haar doorheen de sessies om haar bewust te leren omgaan met wat ze bracht en wat ze kon brengen in aanwezigheid van andere jongeren. 7

8 Met deze jongen (10 jaar) gaat het moeilijk in de leefgroep. Hij kan moeilijk zijn emoties uiten. Tijdens de sessies gaat hij heel vastberaden en doelbewust aan de slag. Hij geeft tijdens de feedback aan dat hij hem eigenlijk vanbinnen zeer angstig en heel veel verdriet heeft. Hij brengt zware dingen zonder emotie te tonen. Er schuilt heel veel somberheid vanbinnen in deze jongen. Na de sessie sloot hij zich terug af en zette terug een façade op. Met de + 12 jarigen werd een korte creatieve opdracht gegeven omdat dit een groep was met een aantal jongeren die nog niet vertrouwd waren met de creatieve sessies. De opdracht bestond er in om een krachtamulet te maken. De jongeren gingen op zoek naar de kleur die voor hen symbool stond voor kracht. Daarna gaven zij vorm aan deze kleur. Wanneer zij hiermee klaar waren voegden zij een ander materiaal of kleur toe wat symbool stond voor kracht in de toekomst. Deze amulet konden zij als broche of ketting meenemen naar huis. Voor deze jongere was het heel belangrijk om het goed te doen. Het was voor haar heel moeilijk om het concrete los te laten. Ze twijfelde enorm aan de kleur, de vorm, de grootte. Maar door de tijdsdruk moest zij knopen doorhakken. Zij gaf aan dat zij vroeger kracht putte uit het kijken naar de sterren en dat zij hier kracht uit putte; Wanneer zij nu nog verdrietig is kijkt zij naar buiten en kunnen de sterren haar terug opbeuren. Er werd dit jaar ook geëxperimenteerde met drama technieken. Waar er voorheen op beeldend vlak een basis werd gelegd wilden we nagaan of jongeren zich ook via drama kunnen ontwikkelen en wat zij hier over vinden. 8

9 De werkvorm werd toegepast bij de - 12 jarigen en de + 12 jarigen. De opdracht was het bekomen van een tableau vivant. Er lagen een aantal kostuums, de jongeren kozen een kostuum en leefden zich in hun personage in. Vanuit dit personage moesten ze in interactie treden met elkaar. We merkten dat deze creatieve vorm zeer goed aansloeg bij de 12 jarigen. Zij konden zich zeer goed inleven. We zagen enorm veel gebeuren qua interactie met elkaar. Tijdens de evaluatie gaven ze aan dat zij dit een leuke vorm vonden om zich te uiten. Bij de + 12 jarigen merkten we dat er veel meer gêne was naar elkaar en naar de begeleiding toe. Eens ze dit konden uitschakelen kwamen ze pas los. Hoe beter ze zich konden loslaten en zich inleven hoe meer zij tot resultaat kwamen. Zij gaven aan dat zij eerder het beeldend werken verkozen. Deze jongere had het personage van een dakloze uitgekozen. Zij is vroeger nog naar dramalessen geweest toch vond zij het moeilijk om los te laten. Zij gaf weer dat het beter zou geweest zijn indien de begeleiders hadden meegedaan. Zij gaf aan dat ze aan deze werkvorm moesten wennen en dat dit in de toekomst beter zou gaan. Opties voor het werkjaar 2013: - We willen de frequentie van de sessies verhogen naar twee keer per maand per leeftijdsgroep. Hierdoor volgen de sessies op elkaar. - We willen een proces bij een jongere in beweging zetten en zichtbaar krijgen door verschillende sessies na elkaar met eenzelfde groep te doen en verschillende vormen aan te bieden zodat je het effect meer merkt. - We willen de brug met de individuele begeleiding verstevigen 9

10 Creatief atelier Tijdens het werkjaar 2012 hebben we heel wat verwerkt. Het creatief atelier is een vast moment in de leefgroepwerking en dit 2 maal in de ene werkweek en 1 maal in de andere werkweek. Dit vergt een goede planning en timing. Dit maakt ook dat we onze deadline goed in de gaten moeten houden. Na de nodige aanpassingen merken we dat het creatief atelier een vaste waarde is in de leefgroepswerking. We hanteren nog steeds een stappenplan wat de werking vergemakkelijkt vooral voor de jongeren die moeilijk kunnen lezen en daardoor de opeenvolgende stappen visueel kunnen volgen. De uitdaging om de jongeren te activeren bestaat er in van aantrekkelijke en haalbaar mogelijke dingen te maken. Het enthousiasme en de stimulans van de andere vaardige jongeren speelt ook een grote rol. Ook het gezellige kader waarin we momenteel werken is een meerwaarde. Van zodra ze gestart zijn en verder kunnen werken is er zachte achtergrondmuziek, die schept een gezellige sfeer. Het voorbije jaar hebben we met eerder onbekende materialen gewerkt zoals kippengaas, aluminiumfolie, ijzerdraad. Gekende materialen maar niet in ons jongeren hun knutselwereld. Daardoor leren ze daadwerkelijk hun fantasie te gebruiken. Tijdens het creatief atelier leren we heel wat over de kinderen / jongeren: Creatieve ontwikkeling, motorische vaardigheden, sociale vaardigheden, cognitieve ontwikkeling, communicatievaardigheden, emotionele ontwikkeling, concentratie, zelfstandigheid komen aan bod tijdens de knutselactiviteiten. Hier wordt de verbinding gelegd tussen het creatief atelier en de individuele begeleiding en gezinsbegeleiding. Tijdens het volgende werkjaar willen we een document opmaken als ondersteuning voor de begeleider bij het observeren van het kind / de jongere. Het creatief atelier gaan we terug openstellen in de grote vakantie. 10

11 ADL activiteiten ADL-vaardigheden zijn reeds geïnstalleerd sinds 2010 en zijn een vaste activiteit om de 6 weken op woensdagnamiddag. De jongeren weten dat dit een vast item is in de maandkalender en kijken er naar uit. Tijdens de ADL- activiteiten willen we ons richten op het vergroten van de competenties van de kinderen. Door dagdagelijkse vaardigheden aan te leren krijgen jongeren meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Door verschillende thema s aan te bieden op een leuke, soms ludieke manier hebben ze niet het gevoel dat het iets leren is. De activiteit is geen doel op zich maar een middel om zich geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk te handhaven, gevoelens van afhankelijkheid verminderen. Zo hebben we het voorbije werkjaar gewerkt rond: de woonsituatie, groep/leefsituatie, vrijetijdssituatie. In de woonsituatie maakten we op een speelse manier kennis met allerlei huishoudelijke taken. Kennis vergaren, stimuleren van, aanleren van verschillende huishoudelijke taken en aanleren wat de kinderen hun aandeel daar in kan zijn. Zoals hun bed opmaken, wat heb je daar allemaal voor nodig, de ontbijttafel dekken s avonds spaart tijd en drukte uit s morgens, ook afspraken rond het gebruik van de badkamer kwam aan bod. Dat het kiezen en klaarleggen van de kledij een goeie tip is om s morgens tijd te sparen en conflicten te vermijden. Tijdens de examenperiode van de pubers hebben we het traject van de brief bekeken. Hoe komt een brief bij ons terecht. Hoe en naar wie kunnen we een brief schrijven. Hoe ziet een brief er uit, wat hebben we allemaal nodig. We hebben eerst een woordenweb gemaakt waar ze elk om beurt wat belangrijk was, mochten noteren. Samen met de jongsten hebben we zelf briefpapier en een briefomslag ontworpen dat kon zijn met een mooi blad uit een tijdschrift, stempelen met verf, blaadje versieren met stickers enz We hebben naar onszelf een brief geschreven Dit was moeilijker dan gedacht, wat schrijf je in godsnaam naar jezelf! We zijn samen met hen de brief in het postkantoor persoonlijk gaan afgeven. De kinderen vonden het heel leuk dat ze een brief van zichzelf voor zichzelf ontvingen thuis. Pesten komt overal voor en wij willen daar niet aan meedoen, maar wanneer is het pesten, en wanneer is het plagen. Daar zijn we even over gaan brainstormen. De doelstelling was detecteren, benoemen en stoppen van pesten. Via het bekijken van de film Ben X +vraagjes over de film werd samen met de pubers het pesten besproken. Via het bekijken van de film Happy Feet + vraagjes over de film werd samen met de jongeren het pesten besproken. Er ging ook een mini-enquête pesten is voor mietjes aan vooraf waardoor ze hun filmticket konden verdienen. De activiteit werd dan afgesloten door het aanleren van de move tegen pesten wat een groot succes was. 11

12 Etiquette is hip Door het ontvangen van een uitnodiging voor een diner-dansant en het doorlopen van verschillende workshops hebben we het gehad over etiquette. De workshops zoals bloemschikken en het vouwen van een servet voor de tafelversiering, en het opmaken van het kapsel en de gezichtsverzorging waren nodig om toegelaten te worden tot het diner-dansant. Tijdens het diner moesten ze observeren wat er allemaal fout liep aan tafel en bij de bediening Omgangsvormen en goeie tafelmanieren waren hierbij het belangrijkste. Etiquette geeft de jongeren een beeld wat wenselijk gedrag is aan tafel. 12

13 Project Jongerententoonstelling In voorbereiding van het organiseren van onze viering 15 jarig bestaan rond sociale media, vonden we het belangrijk ook het cliëntperspectief naar voor te brengen. Dit onder de vorm van een tentoonstelling waarbij de jongeren hun leefwereld tonen aan de volwassenwereld. Een kijk op hun leefwereld vertrekt bij de jongeren zelf. Het gaat over de manier waarop zij hun leven richting geven, hoe hun leefwereld eruitziet. De Jongeren zelf blijven de grootste bron van informatie wanneer we willen weten wat er leeft in hun wereld. Met dit project willen we naar hun verhaal luisteren zonder onze eigen ervaringen en denkkader binnen te brengen. We willen samen met hen hun verhaal vorm geven op een creatieve manier waarbij ze gebruik kunnen maken van multimedia. De jongeren van het dagcentrum en thuisbegeleidingsdienst kregen een uitnodiging. Hoe ziet jullie leefwereld er uit? Wat houdt jullie bezig? Vaak hebben volwassenen hier geen goede kijk op. Wij willen graag met jullie een kleine tentoonstelling opzetten over wat jullie leven een eigen kleur of invulling geeft. Samen proberen we jullie leefwereld zichtbaar te maken via film, foto, pc, We komen drie keer bijeen op volgende data : 10 oktober 31 oktober 14 november Tot dan 9 jongeren gingen het engagement aan. In de eerste fase werd samen met hen gezocht naar wat ze wouden vertellen en hoe ze dit vorm wouden geven. Dit gebeurde in een gezellige sfeer met een hapje en een drankje. Daarna gingen de jongeren aan de slag en gaven op zeer gevarieerde manier uitdrukking aan hun leefwereld: power point, affiche, collage, light graffiti, rap en animatiefilm. Een project werkt pas echt als de jongeren het ervaren als hun project. We merkten dat zodra ze zich het project toe-eigenden, het project echt vertrokken was. In het dagcentrum zagen we doorheen het groepsgebeuren dat de jongeren die deelnamen aan het project er voortdurend mee bezig waren. Ze spraken erover met elkaar, kwamen met nieuwe ideeën, en keken enthousiast uit naar de volgende activiteit het werd hun ding. 13

14 Uiteraard keken de jongeren uit naar het eindproduct en de tentoonstelling. Doorheen het project werd het belang van het proces duidelijk: de voorbereidingen, de groepsdynamiek, de betrokkenheid. De jongeren voelden zich serieus genomen, gesteund en aangemoedigd. Hun vertrouwen in zichzelf groeide. Dat proces had uiteindelijk voor de jongeren evenveel waarde dan het eindproduct zelf. De tentoonstelling was de afsluiting van het het project, iets waar lang naartoe werd gewerkt. Jongeren die geloven in waar ze mee bezig zijn, willen dat ook laten zien. Maar wie zich toont, stelt zich zeer kwetsbaar op. Het is altijd zoeken naar de juiste toon. De jongeren beslisten om zelf hun tentoonstelling op te zetten. We organiseerden een officiële opening en sloten af met een bezoek aan het lokale frietkot. Omdat de jongeren ook aangaven dat zij nieuwsgierig waren naar de reacties op hun tentoonstelling, werd samen met hen afgesproken dat er tijdens de tentoonstelling zou gefilmd worden en dat er een boek zou klaarliggen met reacties van de bezoekers. Jongeren genieten vaak het meest van niets doen, rondhangen alleen of samen met vrienden.. Jongeren komen samen op een openbare plaats om zich te amuseren, te lachen, te ontmoeten, te roddelen, Dit wordt vaak door de volwassenen ervaren als storend, als overlast. Met deze collage willen de jongeren aantonen wat dit voor hen betekent en aan de volwassenen vertellen rondhangen daar is niks mis mee! Muziek speelt vaak een belangrijke rol in de leefwereld van de jongeren. Muziek wordt door jongeren gebruikt om hun gemoedstoestand en hun wereldbeeld weer te geven.. Twee jongeren kozen voor de muziekvorm rap. Zij schreven een korte tekst die werd opgenomen. Een jongere schrijft een tekst rond uitgaan en meisjes die hem uitdagen. Hij beschrijft in de tekst hoe ze hem uitdagen en dat dit hem eigenlijk niets doet. De andere jongere schrijft over hoe hij denkt dat volwassenen naar hem kijken. Volgens hem denken volwassenen dat jongeren krapuul en lui zijn. 14

15 De jongeren werkten rond de wereld van gamen, hun virtuele wereld.. Ze maakten een soort van collage met allemaal kleine foto s van games. Wanneer je dicht bij de collage kijkt, zie je al de kleine foto s maar wanneer je vanop een afstand kijkt, zou je in het groter geheel een draak moeten zien. Door gamen kan je leren, kan je jezelf en je talenten zichtbaar maken. Er was een groepje tienermeisjes die aan de buitenwereld wilden tonen hoe zij uitgaan beleven. Jongeren gaan graag uit.. Ze gaven aan dat zij komaf wilden maken met het vooroordeel dat de uitgaande jeugd enkel geïnteresseerd is in overmatig drank - en drugsgebruik met alle bijhorende gevolgen vandien. In een PowerPoint kwamen verschillende thema s aan bod: uitgaanskledij, make-up, ontmoetingsplaatsen, drank, dansen, muziek, Er werd met foto s gewerkt die op een flitsende, telescopische manier op het scherm kwamen. De positieve foto s werden in kleur afgebeeld, maar de negatieve foto s (bijvoorbeeld: jongere die braakt, drugs, vechtpartijen, ) krijgen een wit/zwarte opmaak. Het was voor hen heel belangrijk dat de volwassenen het contrast zagen met de positieve en negatieve kant van het uitgangsleven. De PowerPoint werd afgesloten met de slogan Say no to drugs. Het viel op dat de tienermeisjes toch wel stil stonden dat uitgaan niet altijd plezierig is. COME INTO MY WORLD 22 NOVEMBER 2012 De Spiraal Geraardsbergen DJ Tiësto DJ Wout DJ Regi DJ Gonzo DJ JV From 9 pm till Entrance: 6 euro 15

16 Voor de laatste activiteiten nodigden we de jeugddienst Graffiti uit om ons te ondersteunen. Graffiti biedt jongeren ruimte en middelen aan om op een creatieve manier kennis te maken met, te experimenteren met en zich te ontplooien in diverse communicatievormen. Wij gingen aan de slag met light graffiti en film om hun leefwereld in beeld te brengen. In een pikdonkere ruimte moesten de jongeren met fietslampjes in de hand tekeningen, woorden maken. Deze beelden werden vastgelegd met een fototoestel. Door het gebruik van een langere sluitertijd dan normaal, kan men een volledig tekening vastleggen. Deze workshop was een luchtige, vrolijke bedoening. De jongere kregen als opdracht om eerst te experimenteren met woorden, namen, en daarna moesten ze samen een verhaal bedenken en dit dan zo goed mogelijk weer te geven via de lichten. De jongeren waren allen positief over deze techniek en waren eveneens tevreden over het bekomen resultaat. De workshop animatiefilm maken begon met een korte kennismaking. Daarna kregen de jongeren al direct enkele leuke voorbeelden te zien. Al snel werd duidelijk hoe je een animatiefilm kan maken: wanneer je heel veel foto s van een gebeurtenis achtereen zet op de computer, verkrijg je een film. De jongeren deden de test: ze deden alsof ze aan het lopen waren. De begeleider bleef op dezelfde plaats staan en nam van elke beweging een aantal foto s. deze werden dan op de computer achtereen gezet en het leek wel alsof we echt aan het lopen waren! De jongeren waren direct enthousiast! De jongeren kregen de opdracht om eerst na te denken over een verhaal. Wanneer ze de inhoud ervan min of meer kenden, begonnen ze op een groot blad aan hun achtergrond: deze moesten ze zelf tekenen. Wanneer deze klaar was, zochten de jongeren naar figuren in tijdschriften. Een ander groepje besliste om hun figuren zelf te tekenen. Wanneer ze deze hadden, konden ze beginnen met het nemen van de foto s: van elke beweging namen de jongeren verschillende foto s. Wanneer hun verhaal af was, zetten ze de foto s op de computer en met behulp van de begeleider creëerden ze hun eigen animatiefilm! 16

17 De jongeren vonden deze workshop heel leuk. Ze lieten hun creativiteit de vrije loop en het werd nogmaals duidelijk dat onze jongeren creatief talent bezitten. 17

18 Gezonde Voeding Aandacht geven aan voeding bij kinderen en jongeren is een actiepunt binnen dagcentrum De Marbol. Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan de algemene (fysieke) gezondheidstoestand van kinderen en jongeren. Ongezond voedingsgedrag heeft immers gevolgen zowel op korte als op lange termijn. Hoe kunnen we een evenwichtig voedingsgedrag stimuleren zonder de keuzevrijheid van de kinderen en jongeren, aanvaardbare prijzen, praktische mogelijkheden en rentabiliteit uit het oog te verliezen. Na een grondige evaluatie van de werking van het dagcentrum omtrent dit thema kwamen we tot volgende conclusies en verbeteracties : We willen in het dagcentrum een beleid en visie op gezondheid. Dit omvat afspraken. In het dagcentrum hebben we aandacht voor een gezond en gevarieerd weekmenu. Een begeleider is verantwoordelijk voor het opstellen van dit menu. Hij houdt hierbij rekening met de mening van de kinderen/jongeren. De kinderen/jongeren kunnen hun suggesties wekelijks weergeven op het schrijfbord in de keuken. Hierdoor komt communicatie omtrent gezonde voeding op gang. Wij voorzien in het dagcentrum een vieruurtje. Het aanbod van het vieruurtje is fruit. Wij voorzien permanent beschikbaarheid van water tijdens de begeleidingstijd. Hierbij zijn wij een modelfunctie als het gaat omtrent gezond eten. Om gezond te koken hebben we degelijk keukenmateriaal nodig.van daaruit willen we in 2013 graag een aantal keukenmaterialen aankopen die het gebruik van vetstoffen verminderen. We denken hierbij aan anti-kleefpannen, een vispan, een steamer en een grillplaat. Begeleiders zijn een modelfunctie zijn t.a.v. het thema gezonde voeding Door het voedingsaanbod en onze voorbeeldfunctie krijgen kinderen/ jongeren veelvuldig leerboodschappen aangereikt over eten en drinken. Een tafelmoment is belangrijk in dit project. Een gezellige eetplaats en kinderen die voldoende tijd krijgen om te eten onderbouwt onze visie van gezonde voeding. Het gebrek aan buiteninfrastructuur wordt door de kinderen als gemis ervaren. Kinderen willen tijdens de lente en zomermaanden buiten kunnen eten. Van daaruit werd de aankoop van een picknicktafel opgenomen in de begroting voor Wij willen in de dagcentrumbegeleiding gezondheidsopvoeding een plaats geven Als voorziening voor minderjarigen hebben wij op het vlak van beweging, gezonde voeding en gezonde levenshouding een opdracht. We willen onze kinderen / jongeren informeren over een gezonde eetgewoonte en het belang van fysieke activiteit. Zo streven we ernaar om de gezondheid van iedere jongere te verbeteren. De volgende werkjaren organiseren we hier een aantal activiteiten rond. We investeren in kookboeken specifiek voor kinderen en keukenmaterialen waar kinderen/jongeren mee aan de slag kunnen. We willen doorheen de dagcentrumactiviteiten fysieke activiteit stimuleren 18

19 Vrijdag gaan we met de kinderen/jongeren sporten. Tijdens deze momenten stimuleren we hen om te bewegen. We willen deze momenten beter uitbouwen. Ook integreren we sport in ons activiteitenaanbod. Zo leren de kinderen/jongeren kennismaken met de verschillende sporten en sportorganisaties. 19

20 Sociale media Het gebruik van de computer is niet meer weg te denken in de leefwereld van de jongeren. De jonge generatie groeit op met moderne communicatietechnologieën en heeft deze volledig geïntegreerd in zijn/haar dagdagelijkse bezigheden. Het afgelopen jaar realiseerden we dat computers ook een onderdeel werden van de infrastructuur van de kinderen/jongeren in het dagcentrum. In de studieruimte kan de computer door de kinderen/ jongeren gebruikt worden ter ondersteuning van het huiswerk en in de leefgroep kan de computer door de kinderen/jongeren gebruikt worden ter ondersteuning van het invullen van vrije tijd. Vanuit de begeleiders kwam al vlug de bedenking hoe hiermee om te gaan. De jongeren vragen vaak om op internet te gaan en we merken dat we vaak zelf over minder kennis van het internet beschikken dan de jongere. Onze eerste ervaringen leren ons dat de computer enerzijds heel wat kansen biedt, maar ook mogelijke gevaren omvat. Onze viering 15 jarig bestaan stond in teken van het thema sociale media. Na de uiteenzettingen van Jo Van Hecke en Philippe Bocklandt was er bij de begeleiders een grote interesse aanwezig om dit thema meer onderbouwd te integreren in de werking. Na overleg kwamen we tot belangrijke opties voor de toekomst: - Wij willen als organisatie op een veilige manier toegang verlenen tot het internet. - Wij willen dit media kunnen gebruiken in het begeleiden van kinderen en hun gezinnen. - Wij willen jongeren weerbaar maken op het net. - Tijdens het werkjaar 2013 willen we volgende zaken opnemen : - Geen van ons begeleiders is opgeleid in sociale media en mediawijsheid. We ontbreken in het dagcentrum aan kennis en expertise. Een medewerker zal de opleiding in digitale media, internettools en mediawijsheid volgen georganiseerd door Informant. - We nemen deel aan het project Zin-d ering het web van jongeren. Integrerend en echt, maar een doolhof voor opvoedkundigen om samen met de jongere aan de slag te gaan rond gezond internetgedrag. 20

21 Therapeutisch werken met assistentiedieren In 2012 is het therapeutisch werken met assistentiedieren op hold gezet. De reden hieromtrent is dat de begeleider die TAD sessies gaf in zwangerschapsverlof was. Na de terugkomst van de begeleider merkten we dat het moeilijk was om tijd vrij te maken voor deze sessies zonder dat de groepsbegeleiding in gedrang kwam. Toch blijven we overtuigd van de krachten (zie kwaliteitshandboek 2011) die deze methodiek met zich meebrengt. We willen TAD verder integreren in onze werking rekening houdend met de tot nu toe gekende valkuilen. Planning voor komend werkjaar: - nagaan welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking te treden met andere dierenorganisatie om op die manier te kunnen samenwerken met dieren. - verder uitwerken van programma s op maat van de cliënt. Elke sessies is op maat van de cliënt. - onderzoeken of deze methodiek ingezet kan worden voor een time-out programma 21

22 Het kamp: Sfeerbeeld 2012 Naar jaarlijkse gewoonte gingen we ook dit jaar 5 dagen op kamp met de jongeren van het dagcentrum. Dit jaar trokken acht jongeren en drie begeleiders van 9 tot 13 juli naar de jungle in Malmedy. Op 9 juli begon ons grote avontuur in het dagcentrum. Er waren drie professoren aanwezig die ons vertelden dat we naar de grote jungle gingen. Om ons te beschermen tegen tropische ziektes, kreeg iedereen een speciaal pilletje en drankje. Daarna nam iedereen afscheid van hun mama en papa en konden we vertrekken Malmedy. Bij aankomst in de jungle vonden de jongeren een kist met daarin allerlei gereedschap die ze konden gebruiken om de week te overleven. De drie professoren leerden de jongeren daarbij ook enkele overlevingstechnieken aan. Deze technieken waren: sluipen, diertjes vangen, krokodillen vangen en hun reactie op gevaarlijke dieren werd getest. Het thema survival werd door de jongeren positief onthaald. Tijdens het kamp vond er elke avond een raadsrots plaats. Tijdens dit intiem moment aan het kampvuur werd de dag overlopen. Daarnaast stond er elke dag een kwaliteit in the picture. De jongeren moesten nadenken bij wie de kwaliteit die dag het meest paste en dan moesten ze stemmen. Deze stemming gebeurde met een eeuwenoud potlood. Daarna mochten ze hun stembriefje in de urne steken. Tot slot gingen we over tot de stemming en werd de uitverkoren jongere in de bloemetjes gezet. Wanneer de jongsten onder de wol zaten, mochten de oudsten hun moed verzamelen om op durverstocht te vertrekken. De jongeren moesten een touwenparcours volgen zonder dat ze zagen waar dat naartoe liep. Ze bewezen één voor één hun durf en legden het parcours foutloos af. Op dag twee trokken we er op uit om de naburige stammen te verkennen. De jongeren werden getest op hun uithoudingsvermogen want het oerwoud had heel wat verrassingen in petto: lange, steile bospaden, oversteken van een rivier en een fikse regenbui. De ontlading was des te groot wanneer we ons einddoel: het meer van Robbertville, bereikt hadden. De regen had plaatsgemaakt voor een stralende zon. We genoten van een heerlijke duik in het frisse water. Op de derde dag trokken we de bewoonde wereld in, de jongeren werden geconfronteerd met verschillende plagen. Zo moesten ze in tijden van droogte water zien te vinden, moesten jagen op dieren wanneer er geen voedsel meer was, verzorgden ze mensen die ernstig ziek geworden waren, moesten ze tijdens de insectenplaag insecten opeten, s Avonds werd hun durf en moed op de proef gesteld. Er waren aliens geland in onze jungle die een begeleidster meegenomen hadden. Gelukkig hadden de jongeren genoeg moed om haar in het donker te gaan redden. Op de voorlaatste dag kregen de jongeren de kans om Malmedy een klein souvenirtje aan te kopen. s Middags trokken we er opnieuw op uit, deze keer naar een heus safaripark. De jongeren kregen alle wilde dieren van de jungle te zien vanop een kleine afstand. Van zelfsprekend vonden ze dit stuk voor stuk een unieke ervaring! De apotheose van het kamp vond plaats op de laatste avond. De jongeren en begeleiders zochten heel veel sprokkelhout bij elkaar. Daarmee werd een reuze kampvuur gemaakt! Elke jongere kreeg ook een totemnaam die ze in de loop van de week verdiend hadden. Iedereen was zeer trots op die naam met de bijhorende eigenschappen. 22

23 Daarna werd gevierd dat we de week overleefd hadden met een uitgebreide BBQ aan het kampvuur. De laatste dag namen we afscheid van onze jungle en trokken we terug naar Geraardsbergen. Het was opnieuw een editie om nooit te vergeten en wij kijken alvast uit naar het volgende kamp!! 23

24 1.2. Meten van tevredenheid ouders Doelgroep: Gericht naar ouders: Motivering / doelstelling: - Garanderen van inspraak van gebruikers in de algemene werking van de voorziening en in de individuele hulp- en dienstverlening. - Evalueren en bijsturen van doeltreffendheid en doelmatigheid van de hulp- en dienstverlening. - Registreren en communiceren van de gebruikersgegevens van de hulp- en dienstverlening. Stappenplan: Aanbieden van vragenlijst. Bij eventueel terugzenden bewaren van tevredenheidsformulieren. Terugkoppeling team op kwaliteitsdag. Voorstellen werkpunten en te nemen acties. 24

25 Evaluatie van de resultaten Multifunctionele ruimte We willen een nieuwe bestemming geven aan de kinderkamer. Gelijklopen met de resultaten van de tevredenheidsmeting van de jongeren, zien we dat er bij de ouders ook vragen, bedenkingen en wensen zijn t.a.v. infrastructuur. Ouders kunnen steeds terecht in het dagcentrum tijdens de openingsuren. Wanneer zij langskomen met vragen, verwachten zij tijd en ruimte voor ontvangst Vanuit het overleg visieteam gezinsbegeleiding kwam naast de nood aan een onthaalruimte ook de nood aan een plaats waar gezinsgesprekken kunnendoorgaan in het dagcentrum. In het dagcentrum beschikken over beperkte infrastructuur. Aldus werd gekozen voor het uitbouwen van een multifunctionele ruimte met volgende functies : - Een onthaalruimte voor ouders : Een rustige en uitnodigende ontmoetings- en gespreksruimte. In deze ruimte zijn belangrijke folders en brochures aanwezig die vrij door de cliënten kunnen geconsulteerd worden. - Een ruimte waar gezinsgesprekken kunnen doorgaan: Een ruimte die uitnodigt voor jongeren en ouders om vertrouwelijke gesprekken op de dienst te voeren - Een time-out (chill-out ) ruimte : Een ruimte die uitnodigt tot rust. Een ruimte waar de jongere zich even kan afzonderen. Jongeren kunnen zelf aangeven of er nood is aan een individueel moment bv bij opkomende frustratie, bij even genoeg van de drukte van de leefgroep,. Hierdoor krijgen kinderen zelf meer controle over eigen gedrag en gevoelens. Ook kan de begeleider de jongere naar een time out begeleiden. - Aparte studieruimte : Uit ervaringen weten we dat sommige kinderen vlug afgeleid zijn tijdens het studiemoment. Door het organiseren van een ruimte waar het kind/ de jongere apart van de andere kinderen kan studeren en individueel begeleid wordt tijdens zijn studiemoment ervaart het kind/ de jongere minder prikkels. - Extra mogelijkheid tot individuele begeleidingsruimte: Hierbij verwijzen we naar de tekst rond time- management. Deze ruimte nodigt het kind de jongere uit tot gesprek. Specifiek didactische materialen die deze gesprekken ondersteunen zijn makkelijk bereikbaar. In 2013 wordt aan deze ruimte vorm gegeven. 25

26 Werkteksten Samenwerking met de Bib In 2012 werd de samenwerking met de Bib verder uitgebouwd. Bibliotheken hebben een enorme maatschappelijke betekenis, juist voor de zwakkeren in onze samenleving. Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in het integratieproces. (Sociale integratie en maatschappelijke participatie). De bibliotheek ziet het als haar missie om haar collectie en diensten de vrije en drempelloze toegang tot kennis en cultuur te waarborgen. De bib wil cultuur- en kennisparticipatie stimuleren, het levenslang leren ondersteunen en het gemeenschapsleven helpen versterken. Niet alle gezinnen vinden makkelijk toegang tot de bibliotheek, hoe kindvriendelijk hun aanbod ook mag zijn. Binnen dit samenwerkingsverband willen wij ons inzetten om de weg naar de bibliotheek voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen laagdrempelig te maken. We willen samen met de bibliotheekmedewerkers handvaten zoeken om bruggen te slaan met het onvertrouwde. In maart 2012 ging een toneelvoorstelling rond het thema pesten door voor de gezinnen van het dagcentrum in het Koetsenhuis in Geraardsbergen. Het toneelstuk Gekwel tot de bel van het productiehuis Paco Productions ging over een jongen en een meisje die samen in de klas zaten. Het meisje werd gepest door medeleerlingen. Samen met haar vriend ging ze op zoek hoe ze van het pestgedrag verlost kon worden. Met behulp van het publiek kon ze afrekenen met de pesters. De sfeer tijdens het toneelstuk was zeer leuk: zowel de jongeren als de mama s en papa s gingen in interactie met de acteurs! Na de voorstelling werd de link gelegd met het aanbod van de bibliotheek. De feedback na de voorstelling was heel positief. In 2013 willen we in hetzelfde elan voortgaan maar met als doel een groter publiek te bereiken. Hierbij willen we nagaan welke andere organisaties met dit doelpubliek samenwerken en hen ook uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden vanuit dit samenwerkingsverband. 26

27 Een educatieve koffer werd ontwikkeld rond het thema weerbaarheid met verschillende soorten materialen voor verschillende leeftijden. Zo leren kinderen door ervaringen uit de eerste hand, ze leren met het hoofd hart en handen. De koffer werd door de kinderen van het dagcentrum versiert waardoor hij aantrekkelijker wordt om mee te nemen in de begeleiding. In afspraak met de bibliotheek gaan wij als eerste aan de slag met de koffer en noteren wij onze ervaringen rond het gebruik van de materialen van deze koffer. Deze ervaringen kunnen mogelijks meegenomen worden in de syllabus van de koffer. Daarna kunnen ook andere diensten deze koffer ontlenen in de bibliotheek van Geraardsbergen. 27

28 Huiswerk aan huis Via huiswerkbegeleiding aan huis willen we het schoolgebeuren een plaats geven binnen onze kwetsbare gezinnen. We bieden studieondersteuning op maat van de ouder aan, binnen de huiscontext, als tijdelijke vorm van ondersteuning. De zelfredzaamheid van ouders wordt geactiveerd en op termijn nemen de ouders de huiswerkbegeleiding van hun kind(eren) zelfstandig op. Algemeen hebben we de indruk dat de huiswerkbegeleiding aan huis positief verloopt en mensen open staan om hierrond iets te doen In 2012 werd visie ontwikkeld rond huiswerkbegeleiding aan huis Betrokkenheid van de ouders naar de school toe en een positieve houding ten aanzien van onderwijs leiden tot betere schoolprestaties. Door het huiswerk worden ouders betrokken bij het schoolgebeuren en krijgen ze informatie over waar het kind mee bezig is op school. Voor de motivatie van kinderen is het belangrijk dat ouders betrokken zijn en interesse tonen in hun schoolse leven. Tijdens de huiswerkbegeleiding hebben we aandacht voor gepaste manieren om kinderen te ondersteunen zonder de verantwoordelijkheid voor het huiswerk over te nemen, en dit zowel voor, tijdens als na het huiswerk. Vooral goede omstandigheden, het aansporen van kinderen om met huistaken te starten en het controleren of het huiswerk gemaakt is, zijn belangrijk. Ouders moeten geen hulpleerkrachten zijn of worden. 1. Voor het huiswerk: Goede omstandigheden en gewoonten creëren die een kind in staat stellen om huiswerk tot een goed einde te brengen, zijn belangrijk. Daarom willen we tijdens het huiswerkmoment samen met het gezin op zoek naar hoe ze huiswerk een voor hen gepaste plaats kunnen geven binnen het gezinsgebeuren. Dit doen we door aandacht te besteden aan de zaken zoals: de plaats van het huiswerk, benodigdheden voor het huiswerk, activiteiten en plaats van andere kinderen tijdens het huiswerk, afleiders voor het kind, positie van de ouder tijdens het huiswerk, aanzet geven voor het huiswerk. 2. Tijdens het huiswerk Tijdens het huiswerk kan een ouder het kind ondersteunen, dit wil niet zeggen dat we verwachten dat ouders het kind uitleg geven of zelf van alles goed op de hoogte zijn. Voor onze kinderen betekent betrokkenheid en aanmoediging van hun ouders al heel veel. Kinderen kunnen op verschillende manieren ondersteund worden: door samen de agenda te overlopen, na te gaan of het kind weet wat het moet doen, eens te luisteren als het luidop moet lezen, een les op te vragen als het daarom vraagt en het kind te stimuleren om zelf na te denken. 3. Na het huiswerk Na het huiswerk kan de ouder controleren of alles gemaakt is, verbeteren doet hij beter niet. Het is voor de leerkracht het middel om te weten of het kind de leerstof begrepen heeft en de oefeningen kan. Kinderen kunnen ook aangemoedigd worden om zichzelf te controleren. Als er moeilijkheden opduiken kan het kind gestimuleerd worden om dit met de leerkracht te bespreken of kan de ouder dit via de agenda communiceren. Ook het in orde brengen van de boekentas voor de volgende dag, kan dan nog gebeuren. Het is heel belangrijk dat het kind waardering krijgt voor het geleverde werk. Complimentjes en erkenning voor de inspanningen zijn belangrijk voor een gezonde motivatie. Een gezond zelfvertrouwen en een geloof in eigen kunnen zijn immers belangrijk om tot leren te kunnen komen. 28

29 In 2012 evalueerde we de eerste ervaringen met huiswerkbegeleiding aan huis - Ouders zijn nog vaak bezig met hun ding (familiebezoek, eten, tv-kijken, andere kinderen, ). Het is belangrijk dat ze de bedoeling van deze methodiek kennen. - Agenda en planning is niet steeds duidelijk voor de gezinnen. - Om de 6 à 8 weken is weinig. Dit maakt het moeilijk om de samenhang te behouden. - Het tijdstip zou moeilijk kunnen liggen in sommige gezinnen. Toch maakt dit uur dat al heel wat kan gebeurd zijn voordat we aankomen (kleintjes klaarmaken om te gaan slapen, avondeten, ) - Doelen moeten tijdig bijgestuurd worden. Doelen rond leren kunnen ruim zijn. Het kan gaan van schoolagenda, rapporteren, omstandigheden van studeren, concentratie tijdens het studiemoment, ontwikkelingsniveau, specifieke problemen, relatie ouders-kind, - Uit ervaringen hebben we gemerkt dat het belangrijk is dat de doelen binnen huiswerkbegeleiding aan huis niet enkel de doelen van het kind/ de jongere zijn. Er dient rekening gehouden te worden met heel wat factoren: de mogelijkheden en de draagkracht van de ouders, de positie van het kind de jongere in het gezin, de fase in het begeleidingsproces,. Doelen moeten bepaald worden in samenspraak met de ouder en het kind. - Erkenning geven voor het feit dat wij op hun terrein komen en dat dit moeilijk is voor een gezin - Kader creëren om het mandaat te krijgen van ouders om te werken. Hierbij horen afspraken gemaakt te worden rond thema s als wat de andere kinderen gaan doen, geen televisie, waar kunnen we dit opnemen, wie van de ouders neemt dit engagement op, - Het is belangrijk dat telkens dezelfde begeleider naar een gezin gaat in teken van vertrouwen en verbinding Actiepunten: - Verder visie ontwikkelen - Informeren van ouders - Bepalen van doelen in samenspraak met de ouder en kind - Jaarplanning opstellen - Continuïteit bewaken. 29

30 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 1.3. Meten van tevredenheid consulenten. Doelgroep: Gericht naar consulenten. Motivering / doelstelling: Garanderen van inspraak van gebruikers in de algemene werking van de voorziening en in de individuele hulp- en dienstverlening. Evalueren en bijsturen van doeltreffendheid en doelmatigheid van de hulp- en dienstverlening. Registreren en communiceren van de gebruikersgegevens van de hulp- en dienstverlening Evaluatie van de resultaten Bezetting Aantal Er waren 17 lopende dossiers gedurende het werkjaar Het dagcentrum kende in 2012 een gemiddelde bezetting van 11 jongeren in de leefgroep. Het dagcentrum heeft een capaciteit van 12, waarvan 1 plaats exclusief wordt vrijgehouden voor het crisisnetwerk onder artikel 17 (modaliteiten regelgeving). Concreet betekent dit 11 dagcentrumbegeleidingen en 1 crisisplaats. Bij opname blijven we rekening houden met bepaalde criteria om het evenwicht in de leefgroep te behouden: groepssamenstelling (leeftijd, geslacht, problematiek), de hoogdringendheid van de vraag, verwijzer, plaats op de wachtlijst en ex-cliënten. Van de 17 lopende dossiers in 2012 werden er 7 opgestart na doorverwijzing vanuit de Sociale dienst van de Jeugdrechtbank en 9 andere dossiers op vraag van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. 30

31 Tevredenheidsmeting Zeer tevreden Tevreden Eerder tevreden Niet van toep Frequentie informatie van begeleider Relevantie van de gekregen informatie Inbreng begeleider tijdens gezamenlijk overleg 3 2 Tijdigheid van de verslagen 4 1 Verwachtingen van de consulent in de verslaggeving Verslagen geven duidelijk beeld van evolutie Voorstelling in eerste gesprek 3 2 Bereikte effecten t.a.v. de vooropgestelde doelen Bijdrage dagcentrum aan begeleidingsproces consulenten vulden niet van toepassing in omdat zij de dossiers overnamen op het einde van het begeleidingsproces. 31

32 2. Op niveau van medewerkszorg 2.1. Meten van tevredenheid personeel. Doelgroep: Alle personeelsleden. Motivering / doelstelling: Beoordelen van de deskundigheid en het functioneren van het personeel op basis van het evaluatiesysteem en het formuleren van eventuele werkpunten. Stappenplan: Aan de hand van de verslagen functioneringsgesprekken, verslag vorig evaluatiegesprek en werkpunten en evaluatiestramien. Verslag wordt door personeel ondertekend en overhandigd. 32

33 Evaluatie van de resultaten Acties t.a.v. medewerkers Time management Op de evaluatiedag kwam aan bod dat er de laatste jaren heel wat methodieken geïnstalleerd zijn in de dagcentrumwerking. Wanneer dit niet samengaat met een doordachte planning dreigen zaken verloren te gaan. Naast de nood aan ruimte voor individuele gesprekken willen we onze projectwerking aanhouden (creatieve agogie, creatief atelier, studiebegeleiding aan huis, groepsgesprek,.) Tevens willen we de aandacht voor het dagdagelijkse groepsgebeuren niet verliezen. Vandaar kwam de nood aan timemanagement naar voor. We vertrekken vanuit de mening dat : - Verstandig omgaan met tijd zorgt voor minder stress bij medewerkers - Een goede indeling van tijd zorgt voor zorgvuldiger en efficiënt werken van medewerkers - Een goede planning maakt dat medewerkers prettiger kunnen werken doordat ze weten waarom ze toe zijn. - Een taakschema moet aansluiten bij de doelen de organisatie. Na overleg kwamen we tot volgende besluiten: Goed timemanagement houdt in dat je prioriteiten stelt en activiteiten realistisch plant. Je kan alleen een goede planning maken als je weet hoeveel tijd een activiteit kost. Plannen betekent alle activiteiten incalculeren. - We tot het besluit dat er voor elk individuele begeleidingsgesprek één uur moet voorzien worden. We bekijken de mogelijkheid of we een extra ruimte kunnen gebruiken voor IB-gesprekken. - Er wordt heel wat tijd besteed aan afwassen, we willen deze tijd beperken ten voordelen van begeleidingstijd. - Kinderen jongeren blijven te lang bij het vieruurtje hangen. We rekenen 15 minuten voor het vieruurtje en een kort spel en ontspanningsmoment voordat ze terug geconcentreerd te werk kunnen gaan tijdens de studie. - Creatief atelier werd afgebouwd van 2 keer per week naar afwisselend 1 en 2 keer per week Goed timemanagement houdt in dat het plannen van taken en werktijden geïntegreerd zijn. - Het weekoverzicht is aangepast aan het uurrooster van de begeleider en de uren dat het kind of de jongere aanwezig zijn in het dagcentrum. Dit maakt dat telkens er iets verandert (aanpassing uurrooster, nieuwe jongere, nieuwe school voor de jongere,.) het weekoverzicht moet aangepast worden. Het weekoverzicht wordt regelmatig geëvalueerd op team naar haalbaarheid en naar nieuwe noden en behoeften. In vakantieperiodes verandert de dagstructuur en kunnen we niet vasthouden aan de opgestelde weekplanning. Daarom is het noodzakelijk om een aparte planning op te maken waarin we eveneens voldoende ruimte en mogelijkheden creëren om alle aspecten van de werking een plaats te geven. 33

34 - We werken met een vast weekoverzicht waarin een heel duidelijke taakafbakening is. Iedereen weet hierdoor heel duidelijk wat van hem of haar verwacht wordt. Dit mag echter niet leiden tot een niet-flexibele houding van begeleiders. Taakoverzicht Week 1 WEEKOVERZICHT 11u30 12u 13u 14u 15u30 16u 17u Koken Vervoer Onthaal Eten Afwas IB Studie Leefgroep Activiteit/ADL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Liselot/An /ST afwisselen An/ Liselot Peggy Liselot/An/Peggy /ST An Liselot / Peggy/ST Jennifer An 3 begeleiders/st Vervoer Peggy/ST Claire Claire/ST Claire Onthaal Koken Studiebegeleiding Liselot Veerle Peggy /Jennifer /ST Peggy An An/Liselot/ST Sonja Sonja Sonja Claire / Liselot/ST Individuele begel An An /Jennifer /ST Peggy Peggy /Liselot Leefgroep Peggy Peggy An Sport An / Claire/ST Eten Jennifer / An/ Liselot/ST Peggy / Liselot / Claire Peggy / Liselot/ST Peggy / Claire / Jennifer / An/ST An / Claire 17u45 afwas Jennifer Claire Liselot Peggy/ST Sonja leefgroep An/ST Liselot / Peggy Peggy/ST Jennifer hbz Peggy/ST An / Claire/ST Individuele begel Liselot Jennifer An Creatief atelier Claire 18u30 Vervoer Liselot/ An/ST Claire Jennifer/ Liselot Claire/ Peggy Claire/ST Verwarming Jennifer Liselot Peggy An An 18u tot 19u: studie a huis Peggy/ Liselot /Claire 19u 34

35 Week 2 WEEKOVERZICHT 11u30 12u 13u 14u Koken Vervoer Onthaal Eten Afwas IB Studie Leefgroep Activiteit/ADL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Jennifer/Peggy/S T afwisselen Liselot An Peggy/An/Jennife r/liselot/st Liselot Peggy / An Claire / Jennifer/ST Liselot 3 begeleiders/st 15u30 Vervoer Liselot Claire/ST Claire Claire/ST Onthaal An/ST Peggy Liselot/ST Peggy / Liselot Koken Veerle Sonja Sonja Sonja Studiebegeleiding An/Liselot / ST Claire /ST An/ Claire/ST 16u 17u Jennifer/An/Liselo Peggy / Individuele begel Peggy t /Jennifer Leefgroep Jennifer Peggy Liselot Sport Eten Liselot/ Jennifer/An/ST Peggy/An/Liselot/ Claire/ ST Peggy/Claire/Jenn ifer/st An/Clair/Jennife r/st An Peggy / Liselot/ST Peggy/Liselot/ ST 17u45 Afwas Jennifer /ST An Claire An/ST Sonja Leefgroep An / Jennifer /ST Peggy / An Claire / Peggy An / Jennifer/ST Peggy/ Liselot/ST Individuele begel Liselot Liselot Jennifer /ST Creatief atelier Claire Claire 18u30 Vervoer Jennifer /An Claire / Liselot Claire / Peggy/ST Claire / An Liselot/ST Verwarming Liselot An Jennifer Jennifer Peggy 19u 35

36 Priac Documentenbeheer Tijdens de evaluatiedag kwam het thema documentenbeheer aan bod. We kwamen tot de conclusie dat het documentenbeheer momenteel niet gebruiksvriendelijk is. Er bestaan verschillende versies van documenten en medewerkers weten niet meer welke versie de meest recente is. Eens incorrecte documenten in roulatie komen of documenten niet terug te vinden zijn kan dit leiden tot problemen. Met de start van een digitaal netwerk binnen de VZW, kwam dan ook de vraag naar lokale efficiëntie op het vlak van documentenbeheer. Een documentbeheer aan de hand van de meest logische structuur voor onze organisatie. Het documentenbeheer is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Informatie wordt door medewerkers systematisch en centraal opgeslagen. Hierbij beogen wij snelheid van informatie, beschikbaarheid van goede documenten, een goede communicatie tussen de verschillende medewerkers, een archief en een betere beveiliging van informatie Prioritair actieplan (PRIAC) Aandachtsgebied / aandachtspunt Verbeterdoel: Een documentbeheer aan de hand van de meest logische structuur voor onze organisatie. Het documentenbeheer is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Informatie wordt door medewerkers systematisch en centraal opgeslagen. Hierbij beogen wij snelheid van informatie, beschikbaarheid van goede documenten, een goede communicatie tussen de verschillende medewerkers, een archief en een betere beveiliging van informatie Verantwoordelijke: Pedagogisch coördinator Middelen / budget: overleg, budget, computerprogrammeur, Acties Tijdpad Uitvoerder Gewenst resultaat Opvolging / supervisie Inventariseren Ordenen van bestaande documenten Computerprogramma s Weekplanning Verslaggeving upgraden Analyse - Gebruiksvriendelijk - Toegankelijkheid - Inhoud September 2013 November 2013 December 2012 Januari maart 2014 Liselot Liselot HO + programmeur Liselot, secretariaatsmedewerker, PC Overzicht van de aanwezige documenten Er is een ordening tussen oude en recente documenten de computerprogramm a s werken optimaal Kader tot grondig voorbereid overleg PC PC PC PC 36

37 Acties Tijdpad Uitvoerder Gewenst resultaat Opvolging / supervisie Teamoverleg April Team Voorstel tot opmaak PC Mei 2014 boomstructuur voor onze organisatie Staf Juni 2014 HO/PC Boomstructuur is getoetst aan het PC Opmaak boomstructuur Documenten ordenen in boomstructuur Documentenbeheer is operationeel Evaluatie van documentenbeheer Juliaugustus 2014 September 2014 Oktober 2014 December 2014 Liselot en secretariaatsmedewerker Teamleden Team, PC Team, PC beleid Er is een duidelijke en toegankelijke structuur voor het ordenen van documenten Alle documenten zijn ondergebracht in de boomstructuur De documenten zijn voor alle medewerkers beschikbaar en bereikbaar Nieuwe verbeteracties zijn gepland PC PC PC PC 37

38 Priac Logboek Het gebruik van het logboek blijft in het dagcentrum vaak een punt van discussie. Omdat alle begeleiders samen op een bureau zitten en heel wat informatie mondeling wordt doorgegeven lijkt hier in eerste instantie minder nood aan. Het invullen van een logboek kost extra tijd. Na een analyse van het gebruik van het logboek komen we tot de conclusie dat het beperkt invullen van het logboek invloed heeft op de begeleiding van kinderen/jongeren en hun gezin en de samenwerking tussen begeleiders. Prioritair actieplan (PRIAC) Aandachtsgebied / aandachtspunt Verbeterdoel: Het logboek is een gebruiksvriendelijk werkinstrument voor begeleiders om op een degelijke en overzichtelijke manier aan informatie overdracht te doen zodanig dat de hulpverlening gecontinueerd blijft, met aandacht voor de positie van de cliënt. Verantwoordelijke: Pedagogisch Coördinator Middelen / budget: Overleg / Budget / Samenwerkingsverbanden / literatuur Acties Tijdpad Uitvoerder Gewenst resultaat Kennis verzamelen - Consulteren van Vzw aangaande digitaal logboek - Literatuurstudie - Eigen ervaringen Analyse rond inhoud, vorm en positie cliënt Juni september 2013 Oktober december 2013 HO / PC / Liselot HO / PC / Liselot Er is een theoretisch kader Kader tot overleg Teamoverleg Januari 2014 Team Er is visie ontwikkeld Opmaken visietekst Februari HO Kader tot 2014 overleg Praktische uitwerking van het nieuwe Februari Liselot Kader tot logboek 2014 overleg teamoverleg Maart 2014 Team Mogelijke - Visietekst bijsturing - Uitwerking logboek en aanpassing Definitief logboek wordt aangemaakt April 2014 Liselot Logboek is operationeel Evaluatie gebruik logboek Evaluatiedag PC / 2015 Team Opvolging / supervisie PC PC PC PC PC PC PC PC 38

39 3. Op niveau van organisatiebeleid 3.1. VTO-vorming Doelgroep: Alle personeel. Motivering: Passend VTO-beleid voorzien. Deskundigheidsbevordering. Opmaken van een vormingsplan op jaarbasis. Opvolgen van gevolgde VTO. Uitwisselen van het VTO tussen het personeel. Stappenplan: Screenen van noden van behoeften individueel en teamgericht. Vastleggen van de vormingsbehoefte in functie van de financiële mogelijkheden. Verslaggeving rond VTO wordt gebracht op het team (meerwaarde). Map aanleggen met gevolgde opleidingen Vorming 2011 Hoofdbegeleidster / pedagogisch coördinator / directie: Radar op zelfevaluatie Vlaams Welzijnsverbond Denkdag Crisis Integrale jeugdhulp Studiedag Een beetje MFC bestaat niet Emmaüs Infonamiddag MFC Sporen Denkdag Het unieke en de kracht van context en dagbegeleiding VSD 2-daagse Vorming Integrale Jeugdhulp Ontmoetingsvoormiddag VZW Jeugdzorg De Brug 2-daagse EHBO-opleiding VZW Jeugdzorg De Brug vanuit PROVIKMO Begeleidsters: Gezinsbegeleiding, BALANS LSCI VZW Jeugdzorg De Brug EHBO VZW Jeugdzorg De Brug vanuit PROVICMO Denkdag crisisnetwerk Integrale Jeugdzorg Ontmoetingsvoormiddag VZW Jeugdzorg De Brug Intervisie DGGZ 39

40 Teamvorming: Externe overlegmomenten / werkgroepen / samenwerkingsverbanden. Provinciaal - Oost-Vlaams overlegplatform Bijzondere Jeugdzorg (OVOP). - Overleg Jongerenbegeleiding. - Overleg VSD. * Coördinatorenoverleg * Begeleidersoverleg * Roppov Regionaal - Stuurgroep Integrale Jeugdhulp Netwerk Niet Rechtsreeks Toegankelijke Jeugdhulp / Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Zuid-Oost-Vlaanderen. - Netwerk BJB Gerechtelijk Arrondissement Oudenaarde. * Netwerkvergadering * Stuurgroep * Platform - Netwerk Bijzondere Jeugdzorg Bestuurlijk Arrondissement Aalst. * Netwerkvergadering - Raad van Bestuur. * CGGZ Zuid-Oost-Vlaanderen. * Begeleidingstehuis VZW Ter Muren * VZW De Dorpel BZW - Overleg Jeugdrechtbank Oudenaarde in het kader van een evaluatie rond de samenwerking. - Regionaal Welzijnsoverleg Geraardsbergen. - Crisisnetwerk. Lokaal - Gezinsraad Geraardsbergen - Participatieraad Buitengewoon Lager Onderwijs St-Jozefsinstituut Geraardsbergen - Gerom (Geraardsbergs Overlegplatform Middelenmisbruik) Op VZW-niveau - Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk - Directiecomité - Werkgroep Raad van Bestuur - Raad van Bestuur 40

41 II. Kwaliteitsplanning. - Kwaliteitsdag - Evaluatiedag - Teamdag - Jaarlijkse tevredenheidsmetingen jongeren / ouders / consulenten - 2-maandelijks visieteam - 2-maandelijks begeleidersoverleg - 2-maandelijks logistiek overleg - Organiseren kamp - Evaluatiegesprek met Jeugdrechtbank en Comité Voor Bijzondere Jeugdzorg - Verder uitbouwen en evalueren van : o Creatieve agogie We willen de frequentie van de sessies verhogen naar twee keer per maand per leeftijdsgroep. Hierdoor volgen de sessies op elkaar. We willen een proces bij een jongere in beweging zetten en zichtbaar krijgen door verschillende sessies na elkaar met eenzelfde groep te doen en verschillende vormen aan te bieden zodat je het effect meer merkt. We willen de brug met de individuele begeleiding verstevigen o Creatief atelier We willen een document opmaken als ondersteuning voor de begeleider bij het observeren van het kind/ de jongere tijdens de creatieve activiteiten. o methodiek TAD We gaan na welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking te treden met andere dierenorganisatie om op die manier te kunnen samenwerken met dieren. We werken verder programma s op maat uit van de cliënt. Elke sessies is op maat van de cliënt. We onderzoeken of deze methodiek ingezet kan worden voor een time-out programma o methodiek speel en leer-o-theek o ADL-activiteiten o Samenwerking bibliotheek Wij willen in hetzelfde elan voortgaan maar met als doel een groter publiek te bereiken. Hierbij willen we nagaan welke andere organisaties met dit doelpubliek samenwerken en hen ook uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden vanuit dit samenwerkingsverband. o Methodiek duplo-poppen in de gezinsbegeleiding o Werkvorm Studiebegeleiding aan huis Verder visie ontwikkelen, informeren van ouders, bepalen van doelen in samenspraak met de ouder en kind, jaarplanning opstellen, continuïteit bewaken. 41

42 o Methodiek werkboek Wij blijven werken rond het gebruik maken van het werkboekje van het kind/de jongere in de begeleiding, wat het kind / de jongere helpt te reflecteren op zijn eigen evolutie. o Speelhoeken in de leefruimte Aankopen inrichting van het dagcentrum en spelmateriaal o Gezonde voeding Aankopen van een aantal keukenmaterialen aankopen die het gebruik van vetstoffen verminderen. We denken hierbij aan anti-kleefpannen, een vispan, een steamer en een grillplaat. Aankopen van een picknicktafel vanuit de vraag jongeren om ook buiten het eetmoment te kunnen laten doorgaan. We organiseren de volgende werkjaren een aantal activiteiten rond gezonde voeding. We investeren in kookboeken specifiek voor kinderen en keukenmaterialen waar kinderen mee aan de slag kunnen. o Sociale media Een medewerker zal de opleiding in digitale media, internettools en mediawijsheid volgen georganiseerd door Informant. We nemen deel aan het project Zin-d ering het web van jongeren. Integrerend en echt, maar een doolhof voor opvoedkundigen om samen met de jongere aan de slag te gaan rond gezond internetgedrag. o Uitbouwen van een multifunctionele ruimte 4 - Opvolgen van verbeterprojecten o Documentenbeheer Een documentbeheer aan de hand van de meest logische structuur voor onze organisatie. Het documentenbeheer is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Informatie wordt door medewerkers systematisch en centraal opgeslagen. Hierbij beogen wij snelheid van informatie, beschikbaarheid van goede documenten, een goede communicatie tussen de verschillende medewerkers, een archief en een betere beveiliging van informatie o Logboek Het logboek is een gebruiksvriendelijk werkinstrument voor begeleiders om op een degelijke en overzichtelijke manier aan informatie overdracht te doen zodanig dat de hulpverlening gecontinueerd blijft, met aandacht voor de positie van de cliënt. 42

43 III. Doelrealisatie 1. Achtergrondinformatie met betrekking tot de afgesloten dossiers Om een specifiek beeld te geven over de cliëntsystemen van de afgesloten dossiers, volgen eerst registratiegegevens over begeleidingsproces en opvoedingsproblemen. Er werden in dossiers afgesloten. Alle dossiers werden afgesloten in samenspraak met alle betrokken partijen na een afbouwfase. In de cijfergegevens hebben we gegevens van 4 gezinnen, daar er in 1 gezin zowel gezinsbegeleiding was in het gezin van papa, als in het gezin van mama Begeleidingsproces afgesloten dossiers Motivatie van het gezin bij aanvang van de begeleiding Bij aanmelding % % % Geen tot weinig motivatie Neutrale motivatie Positieve motivatie Negatieve motivatie Duur van de begeleiding % Cum % % Cum % % Cum % < 3 maand maand maand 1 jaar jaar 1,5 jaar ,5 jaar 2 jaar >2 jaar Wanneer we de cijfers bekijken van de laatste drie jaar merken we dat de helft van de begeleidingen ten laatste anderhalf jaar na de start van de begeleiding wordt afgesloten. Het laatste jaar werd 1/3 van de begeleiding reed binnen het jaar afgesloten. 43

44 1.2. Opvoedingsproblemen Dagelijks leven Problematisch % % % Huisvesting Financiën Administratie Huishouden Vanuit onze visie dat hulpverlening een integrale kijk impliceert, proberen we zicht te krijgen op de verschillende domeinen. We merken dat zich vaak problemen voordoen op vlak van financiën, huisvesting en huishouden. In de meeste gezinnen waar er zich problemen voordoen op deze terreinen, zijn er vaak al andere diensten ingeschakeld voor opvolging en ondersteuning. Gezinstaken Opvoedingsproblemen relatie tussen de ouders % % % Geen probleem Aanpak V/M niet afgestemd Aanpak V/M tegenstrijdig Geen overleg tussen V en M Overleg tussen ouders is conflictueus Niet van toepassing Onbekend gezinnen valt onder Niet van toepassing omdat er daar sprake is van een eenoudergezin. In de verdere cijfergegevens betreffende de ouders zijn slecht 4 vader/stiefvaders opgenomen. Eén gezin was een eenoudergezin waar er geen contacten zijn met de vader. In het andere hebben we omwille van de korte begeleidingsperiode geen contact gehad met stiefvader en dus geen zicht op zijn functioneren en mogelijkheden. 44

45 Opvoedingsvaardigheden Moeder / Stiefmoeder Vader/ Stiefvader % % % % % % 1. Inzicht in mogelijkheden en ontwikkeling van de kinderen Voldoende Onvoldoende Ouder beschikt over pedagogische vaardigheden Voldoende Onvoldoende Ouders zijn betrokken Te grote betrokkenheid Positieve betrokkenheid Te weinig betrokkenheid Beide ouders missen adequate opvoedingsvaardigheden. Ze hebben onvoldoende zicht in de mogelijkheden en ontwikkeling van hun kinderen. Ernstige opvoedingsproblemen Moeder/Stiefmoeder Vader/ Stiefvader % % % % Inconsequente opvoedingsaanpak Extreem streng Verwenning van de kinderen Verwaarlozing van de kinderen Fysieke mishandeling Emotionele mishandeling Seksuele mishandeling

46 Ontwikkeling van de ouders Partnerrelatie In de helft van de gezinnen waar er sprake is van een ex-partner, verloopt deze relatie conflictueus, bij de andere helft van deze gezinnen is alle contact met de ex-partner verbroken. In alle gezinnen zijn er op een bepaald moment in de begeleiding ook ernstige problemen in de partnerrelatie. Problemen i.v.m. persoonlijke ontplooiing Moeder/Stiefmoeder Vader/Stiefvader % % % % % % Loopbaan Mentale ontplooiing Fysieke gezondheid Psychische gezondheid Op vlak van de ontplooiing van de ouders merken we dat we vaak genoodzaakt zijn andere hulpverleningsdiensten in te schakelen. Maatschappelijk functioneren Problematische contacten % % % Familie De buurt De school Het werk De huiseigenaar Politie en gerecht Andere hulpverleners Steunfiguren In 3 gezin merken we dat er geen steunfiguren zijn (noch op praktisch-materieel vlak, noch op sociaal-emotioneel vlak). 2 gezinnen kunnen op praktisch vlak rekenen op steun, 1 gezin heeft zowel op praktisch-materieel als op sociaal-emotioneel vlak een netwerk uitgebouwd. 46

47 Samenwerkingsrelatie tijdens de begeleiding % % % Netwerk Familie Buren Steunfiguren Andere Onderwijs Kinderopvang Kleuterschool Lagere school Middelbare school Bijzonder onderwijs Internaat Andere Gezondheid Huisdokter Psychiater Andere arts Ziekenhuis Andere Huisvesting Sociale huisvesting Immobiliën Eigenaar Andere Financiën & adm. Deurwaarder Incassobureau Schuldeiser Advocaat Bank Kinderbijslag Mutualiteit Schuldenbemiddeling Andere Werk RVA VDAB Tewerkstellingsprojecten Vakbond Werkgever Andere Politie Gerechtelijke diensten Bemiddelingscommissie Andere HV OCMW Gezinszorg Psychiatrie Ambulante dienst AWW CLB CGGZ Vlaams Fonds HV Bijzondere Jeugdzorg Kind & Gezin (CKG) Vertrouwenscentrum Andere

48 Ontwikkeling kinderen Hulpverleningsverleden van de kinderen % % % Kinderen met hulpverleningsgeschiedenis Kinderen zonder hulpverleningsgeschiedenis Ontwikkeling kinderen De ontwikkeling verloopt problematisch voor de begeleide jongeren / kinderen op volgende vlakken: % % % Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling Identiteitsontwikkeling Band met gezin van herkomst Band met ruimere context Sociaal voorkomen Emotionele ontwikkeling Gedragsontwikkeling Voldoende zelfredzaam We merken dat heel wat factoren de ontwikkeling van de door ons begeleide jongeren verstoren. Bij de afgesloten dossiers is vooral de identiteits- en emotionele ontwikkeling en de band met het gezin van herkomst problematisch. We zien gelijklopende cijfers voor de vorige werkjaren. 48

49 2. Doelmatigheid Om een beeld te krijgen van de effectiviteit van de begeleiding overlopen we de afgesloten dossiers. We beoordelen een afsluiting a.d.h.v. de vooropgestelde doelstellingen (verwijzer gezin dagcentrum). Doelstelling gekoppeld aan bereikte resultaten. Hulpverleningsrelatie ouders Aan gewerkt % Bereikt % Aan gewerkt % Bereikt % Aan gewerkt % Bereikt % Ja Ja Ja 100 Ja 25 Ja 100 Ja 34 Nee Deels Nee Deels 25 Nee Deels 33 Nee Nee 50 Nee 33 Opvoeding Ja Ja Ja 100 Ja 25 Ja 83 Ja 20 Nee Deels Nee Deels 50 Nee 17 Deels 60 Nee Nee 25 Nee 20 Dagelijks leven Ja Ja Ja 25 Ja 100 Ja 33 Ja 50 Ontwikkeling kinderen Ontwikkeling Ouders Maatschappelijk functioneren Hulpverleningsrelatie jongeren Nee Deels Nee Deels Nee 67 Deels 50 Nee Nee Nee 0 Ja Ja Ja 100 Ja 25 Ja 83 Ja 60 Nee Deels Nee Deels 50 Nee 17 Deels 40 Nee Nee 25 Nee 0 Ja Ja Ja 75 Ja 33 Ja 67 Ja 25 Nee Deels Nee Deels 0 Nee 33 Deels 50 Nee Nee 67 Nee 25 Ja Ja Ja 25 Ja 0 Ja 83 Ja 40 Nee Deels Nee Deels 0 Nee 17 Deels 0 Nee Nee 100 Nee 60 Ja Ja Ja 100 Ja 100 Ja 100 Ja 67 Nee Deels Nee Deels 0 Nee 0 Deels 17 Nee Nee 0 Nee 16 49

50 IV. Crisisbegeleiding. 1. Inleiding In het werkjaar 2011 is dagcentrum De Marbol actief binnen het crisisnetwerk Zuid-Oost-Vlaanderen zowel voor crisisbegeleiding als contextbegeleiding. 2. Cijfergegevens Opstart crisisbegeleiding Jaar Aantal Data en duur van de interventie Opstart Afsluiting Duur in dagen 10/02/ /02/ /02/ /03/ /06/ /06/ /07/ /07/ /09/ /09/ Crisisbegeleiding / contextbegeleiding Crisisbegeleiding / contextbegeleiding Aanmelder Vervolghulp Contextbegeleiding Politie Geen Contextbegeleiding Politie CBJ Contextbegeleiding Politie CBJ Contextbegeleiding Politie Geen Contextbegeleiding De Kiezel JRB Cliëntinformatie Leeftijd Geslacht Gemeente 16 jaar Jongen Oudenaarde 14 jaar Jongen Oudenaarde 14 jaar Meisje Oudenaarde 15 jaar Meisje Oudenaarde 15 jaar Jongen Zottegem 50

51 3. Overleg en vorming crisisnetwerk Binnen het crisisnetwerk is een goede samenwerking tussen de verschillende partners essentieel. Volgende overlegstructuren werden geïnstalleerd om een goede communicatie te garanderen: - Praktijkoverleg CJ Zuid-Oost-Vlaanderen: er is een vertegenwoordiging van alle partners, voor De Marbol Nic Van Rentergem. - Consulting tussen de verschillende partners van het crisisnetwerk omtrent aanmeldingen en casussen. - Cliëntoverleg: wordt spontaan georganiseerd op niveau van medewerkers in de voorziening. 4. Besluit Werken binnen crisisbegeleiding blijft een positieve ervaring voor de begeleiders van dagcentrum De Marbol. Omdat contextbegeleidingen steeds plots aangemeld worden en intensieve begeleiding vragen, blijft het veel praktische organisatie vragen om voldoende tijd en ruimte ter beschikking te stellen voor een contextbegeleiding. 51

52 V. Kwaliteitszorg op VZW niveau. De visionaire uitdagingen van Jeugdzorg De Brug Vzw waar staan we voor De veranderingen die op ons afkomen worden omschreven als grootste verandering en vernieuwing van de laatste 35 jaar binnen BZJ. In 2012 werd heel wat denkwerk verricht om onze werking conceptueel voor te bereiden op deze veranderingen en einddoelstelling: migratie naar een modulair zorgaanbod. Om die doelstelling te realiseren, moeten wij nog heel wat processen doorlopen. We willen dit veranderingsproces echter zorgvuldig en planmatig aansturen en voorbereiden. Onze denkprocessen en acties richtten zich voornamelijk naar opbouw van een gemeenschappelijk visie en dezelfde koers varen. Dit betekent o.a. persoonlijke doelen bijsturen in een richting van gemeenschappelijk doelen, overtuigd zijn (worden) van het nut van de verandering, de meerwaarde en noodzaak onderkennen en rekening houden met de verschillende organisatieculturen binnen de VZW en het uitzetten van een realistisch tijdspad. In 2012 is er een aanzet gegeven tot dit veranderingsproces en een visie ontwikkeld op de meerwaarde van modulair werken. waar gaan we voor Dit veranderingsproces vraagt tijd en zal ook de volgende jaren de rode draad blijven in ons organisatiemanagement. Naast de conceptuele en inhoudelijke veranderingen werd ook nagedacht over de organisatiestructuur van Jeugdzorg De Brug (op korte termijn met opstart 01/01/2014 maar ook in het perspectief van een lange termijn visie voor de volgende jaar) in functie van nieuwe organisatiedoelstellingen en een efficiënte aanwending van (financiële en personele) middelen. We willen verder inzetten op samenwerkingsverbanden (sectoraal/intersectoraal) en investeren in een kwalitatieve hulpverlening in functie van nieuwe doelgroepen en opdrachten (o.a. verhoogde doorstroom en uitstroom,.), evolueren naar één jeugdhulp. Deze ontwikkelingen willen we zien als een uitdaging, met een groot geloof in de perspectieven en toekomstmogelijkheden voor Jeugdzorg De Brug om flexibele trajecten op maat te kunnen aanbieden met een kwalitatieve inhoud en aangepaste infrastructuur. 52

53 de horizontale en verticale verbindingen. Een belangrijke strategische doelstelling in 2012 was verbindend werken op VZW niveau. De migratie naar een modulair samenwerken op VZW niveau vraagt de nodige interne afstemming in zijn horizontale verbinding (tussen de medewerkers) maar ook in zijn verticale verbinding (afstemming RVB). Een goede samenwerking en goede afstemming met de RVB faciliteert besluitvorming en creëert een draagvlak. De RVB zal op korte en lange termijn belangrijke beslissingen moeten nemen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van Jeugdzorg De Brug en voor de volgende decennia: beslissingen op korte termijn: hoe willen, wensen of kunnen wij ons organiseren de volgende 3 à 5 jaar, rekening houdend met de historische context ( locatie, beperkte infrastructuur, personeelscultuur, ) en op lange termijn: wat is nodig, toekomstgericht (personeelsformatie, infrastructuur, infrastructureel, budgettair, ) vanuit een vernieuwende visie?. De RVB van Jeugdzorg De Brug zal ook een belangrijke inhoudelijke, kwalitatieve en conceptuele bijdrage leveren in de uitbouw van de VZW, sturend, faciliterend, ondersteunend, betrokken, visionair.. In het najaar 2012 werd een ontmoetingsdag georganiseerd. Bedoeling van deze ontmoetingsdag, waarop alle medewerkers en RVB van Jeugdzorg De Brug werden op uitgenodigd, was om elkaar beter te leren kennen maar ook en vooral om de krachten in de verschillenden werkvormen op een creatieve en inspirerende wijze aan elkaar voor te stellen. Deze voormiddag paste in onze strategische doelstelling op Vzw niveau meer verbindend te gaan werken en meer en beter samen te gaan werken. We willen inzetten op een efficiënte, formele samenwerking op structureel, conceptueel en operationeel niveau met als streefdoel te komen tot - een éénduidige hulpverleningsvisie - een afstemming van de werkprocessen - evolueren naar 1 organisatiecultuur en structuur - competenties en kwaliteiten delen en versterken tussen de medewerkers van de VZW - efficiënter en effectiever samenwerken en betere inzet van middelen. gericht op samenwerking. Jeugdzorg de Brug focust op samenwerkingsverbanden en netwerkuitbouw. Maatschappelijke veranderingen en evoluties in de sector maken dat een ander beleid zal gevoerd worden dat zich nog sterker zal vertalen naar de toekomst (complexe problematieken, verhoogd en verzwaard werkvolume, gedifferentieerder en modulair aanbod creëren, schaarste van de middelen ). Door samen te werken willen wij een strategische antwoord geven op de uitdagingen in de sector van de Jeugdhulpverlening. Naast het reeds bestaande samenwerkingsverband binnen de netwerken BJB Oudenaarde/Aalst werd door de RVB en directies van Jeugdzorg De Brug een samenwerking opgezet met 2 residentiële voorzieningen BJB in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen: ter Muren (Erembodegem) en Home Sint-Elisabeth (Ronse). 53

54 Het samenwerkingsverband kreeg de naam Ruyskensveld (naar de ontmoetingsplaats van onze 1 ste denkdag). De partners vonden elkaar vanuit een gemeenschappelijke missie en gemeenschappelijke doelstellingen. De vzw s vertrekken inhoudelijk van dezelfde inspiratie (de vzw s zijn gegroeid uit religieuze congregaties) en streven een gemeenschappelijke gebruikersgerichtheid, hulpverleningsvisie en ethiek na, pedagogisch, kwalitatief en gedifferentieerd als antwoord op een maatschappelijke noodzaak. Vanuit een complementair hulpaanbod aan werkvormen (residentieel/mobiel/ambulant) willen we tijdelijk opvang en begeleiding bieden aan jongeren en gezinnen in een problematische opvoedingssituatie. Vanuit een gemeenschappelijk doel wil het samenwerkingsverband Ruyskensveld - kennis delen en contacten bevorderen,- informatie en middelen uitwisselen.- we willen meer doen door dit samen te doen,- de beschikbare middelen op de meest doeltreffende manier aanwenden - en initiatieven ontwikkelen vanuit noden en tendensen in de Jeugdhulp. Op basis van een bevraging (Prose) weerhielden we 10 actiepunten op korte/halflange/lange termijn. Maandelijks komen de directies samen en driemaandelijks is er een overleg met de RVB van het samenwerkingsverband om de voortgang te bespreken. Jeugdzorg De Brug is vertegenwoordigd in de overlegplatforms OVOP, Roppov, COC en SD (coördinatiecomité en sectoraal directiecomité van het Vlaams Welzijnsverbond), IJH/RTJ en RWO. Wij engageerden ons, zoals voorheen, in het crisisnetwerk IJH. Jeugdzorg De Brug zet in op crisisopvang en crisisbegeleiding. Tussen de voorzieningen van Jeugdzorg De Brug werd de mogelijkheid verder benut voor interne time-outs. we bouwen aan een toekomst.. In het kader van onze infrastructurele toekomstplannen en opmaak van een VIPA- plan werd een architectenbureau aangesproken die ons in 2012 aan het dromen zette. Gezien de verouderde infrastructuur van de residentiële voorzieningen werd na technisch advies renovatie niet weerhouden door het Vipa maar werd geopteerd voor een nieuwbouw. Voor de aankoop van een bouwperceel, aanpalend aan de site van De Kiezel, werd een compromis getekend tussen Jeugdzorg De Brug en het plaatselijk OCMW Maarkedal. Bouwen - als metafoor - naar een verder bouwen aan Jeugdzorg De Brug. Niet alleen investeren in stenen maar ook - en vooral - verder bouwen aan een toekomst voor onze jongeren en hun context. financieel managen.. Naast inhoudelijke, kwalitatieve criteria is ook een gezonde financiële onderbouw belangrijk voor het realiseren en continueren van de huidige en toekomstige doelen en onze dienstverlening aan de gebruikers. 54

55 Het commissarissenverslag 2012 van de bedrijfsrevisor kantoor Vandelanotte geeft een positief beeld van de financiële structuur van de VZW, van het vermogen, van de financiële ratio s alsook van de bedrijfsresultaten. Deze resultaten worden ook bevestigd door de financiële sectoranalyse van het Vlaams Welzijn verbond (2011). De geconsolideerde jaarrekening is terug te vinden en op te vragen bij de NNB (Nationale Bank van België) ondernemingsnummer Na een inspectiebezoek van de federale overheidsdienst Financiën werden wij ook gemachtigd om defiscalisatie attesten uit te schrijven. We kregen in 2012 ook een boekhoudkundige controle van Zorginspectie in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn. Zorginspectie voert zowel inhoudelijke als financiële inspecties uit waarbij nagegaan wordt of de voorzieningen financieel gezond zijn en subsidies correct aangewend worden. In de besluitvorming van het verslag lezen we dat de financiële analyse ratio s aantoont die zeer goed zijn en een behoorlijk uitgangspunt zijn bij de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid. een bedrijfseconomische visie Onze middelen worden schaarser. We gaan, naar de volgende jaren, op zoek naar een aankoopbeleid vanuit grotere gehelen. We menen dat we op die manier betere marktvoorwaarden kunnen afdwingen. In 2012 hebben we - als aanzet - een samenwerkingsprotocol opgemaakt met 7 voorzieningen en een interbedrijfsgeneeskundige dienst. Deze visie en meerwaarde van samen aankoop willen we naar de toekomst formaliseren. een aangename werkomgeving Het CPBW (comité voor bescherming en veiligheid op het werk) heeft hoofdzakelijk tot taak actief bij te dragen tot de veiligheid, hygiëne en gezondheid van de arbeid. Die taak volbrengt het CPBW vooral door adviezen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid ter preventie van ongevallen en beroepsziekten, het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. Maandelijks is er een CPBW vergadering (buiten de vakantieperiodes). In het jaaractieplan 2012 werden volgende thema s weerhouden. - Uitwerken EHBO-beleid: er werden 3 EHBO-opleidingsdagen georganiseerd (een basis- en initiatiecursus ) voor onze medewerkers. - Implementatie milieuzorgsysteem: we geven aandacht aan ons milieu. Een actieplan werd opgemaakt om (nadelige) milieueffecten te beheersen en met zorg om te gaan met energie. - Onthaalbrochure nieuwe medewerkers. Bedoeling is dat nieuwe werknemersrs bij indienstreding over voldoende en dezelfde informatie beschikken en wegwijs gemaakt worden in de werking van Jeugdzorg De Brug. We beogen op die manier ook een transparante en betrokken relatie met onze medewerkers. - Agressiebeleid: we hebben verdere visie ontwikkeld over een agressiebeleid op VZW niveau om agressie te beheersen. We hebben de lopende acties kritisch geëvalueerd (o.a. het registratieformulier agressie ) en nieuw acties gepland naar 2013 door een vorming aan onze medewerkers bevrijdingstechnieken en samenkomsten met Icoba om een beleidsplan agressiebeheersing op te maken. - Finalisering: documentatiemap Welzijn vervolledigen. 55

56 onze visibiliteit. In 2012 werd door onze medewerkers een VZW - logo weerhouden. Jeugdzorg De Brug wil door de uitwerking van dit logo de externe herkenbaarheid als VZW verhogen. Dit stilistisch logo zal worden gebruikt in onze externe communicatie (briefwisseling, s, ) Onze website (www.jeugdzorgdebrug) werd geüpdatet en gefinaliseerd. We beoogden een gebruiksvriendelijke en informatieve website voor kinderen/jongeren-ouders verwijzers en derden was ook de operationele fase om ons digitaal netwerk verder uit te bouwen en te optimaliseren op VZW-niveau. De bedoeling van deze ICT-investering is een betere beveiliging door informatieopslag, bescherming tegen spam maar ook om toegangsrechten te verlenen in bestanden op VZW-niveau. Dit ICT- netwerk maakt ook telewerken mogelijk. we nemen een patent op het talent We hebben de ambitie om vanuit een geïntegreerde managementvisie toekomstlijnen uit te zetten waar we als organisatie naar toe willen onder de vorm van doelstellingen, resultaten en kwaliteitszorg. We willen migreren naar een modulaire zorgorganisatie. De instap in het EMK brengt veranderingen met zich mee naar samenstelling leefgroepen en personeelsmanagement. Onze strategische keuze van zorg op maat kan echter enkel slagen dank zij onze medewerkers. Zorg voor onze medewerkers willen wij blijvend bewaken, ook naar de volgende jaren, als rode draad binnen de werking van Jeugdzorg De Brug. Wij willen dan ook een transparant beleid aanbieden, ondersteunend zijn en talenten herkennen en verder ontwikkelen. Een goede werking wordt ook gesteund en gedragen door bestuursverantwoordelijken. Onze erkentelijkheid aan de Zusters van St.- Franciscus te Opbrakel en de bestuurders van Jeugdzorg De Brug die het mede mogelijk maken de missie en de ambities van Jeugdzorg De Brug te realiseren. We kijken ambitieus uit naar de volgende jaren. 56

57 VI. Bijlage. Netwerk Bijzondere Jeugdzorg Oudenaarde Werkingsverslag

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

HUISWERKBELEID in MAATJES

HUISWERKBELEID in MAATJES HUISWERKBELEID in MAATJES Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten

Nadere informatie

Bijlage 6 uit het schoolreglement

Bijlage 6 uit het schoolreglement Bijlage 6 uit het schoolreglement Visietekst huistaken Sint-Paulus, De Deynestraat / Rerum Novarumplein Gent Inleiding Met een visietekst willen we de fundamentele ideeën formuleren van het huistakenbeleid

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

AANBOD. vzw Link in de Kabel

AANBOD. vzw Link in de Kabel AANBOD vzw Link in de Kabel vzw Link in de Kabel Wat? Link in de Kabel is een organisatie die zich inzet om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit het Leuvense mediawijs te maken en zo hun

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31.

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Waarom naar dagcentrum De Wip? - Je ouders zijn aan het scheiden. Vaak is er ruzie thuis en niemand die oog heeft voor de vragen

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school; met huiswerk willen we de ouders op de hoogte houden van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk vormt

Nadere informatie

H u i s w e r k b e l e i d

H u i s w e r k b e l e i d H u i s w e r k b e l e i d Voor maken. sommige een Voor kinderen aantal anderen kinderen een is complexe het levert huiswerk huiswerk taak echter waarbij geen een zij problemen bron een beroep van op,

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via het huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten vermijden en inspelen

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

RECHT OP MENSWAARDIGE BEHANDELING AVE REGINA VZW

RECHT OP MENSWAARDIGE BEHANDELING AVE REGINA VZW RECHT OP MENSWAARDIGE BEHANDELING AVE REGINA VZW INHOUD VAN DE WORKSHOP Doelgroep van Ave Regina vzw - Jongerenzorg Preventief werken binnen de leefgroep Vrijheidsbeperkende maatregelen en sanctiebeleid

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het:

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het: Groenveldstraat 46, 3001 Heverlee Tel. 016/ 20 80 26 Fax 016/23 60 46 basisschool@donboscoheverlee.be - www.donboscoheverlee.be Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt. Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je. Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen?

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen? Huistakenbeleid Waarom huistaken zinvol zijn! Oefenen en afwerken Door huistaken te geven willen wij ervoor zorgen dat leerstof verder kan ingeoefend en geautomatiseerd worden. Vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

ONTBIJT OP SCHOOL. Voorbereiding van het ontbijt. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ONTBIJT OP SCHOOL. Voorbereiding van het ontbijt. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie Begeleid(st)er buitenschoolse

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN

OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN OVERZICHT VAN DE LEERLIJNEN KIEZEN DELEN MAKEN Naam kind: X Geboorte:.. Schooljaar leeftijd kleur leeftijd kleur 2006-2007 08-01-07 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Jan. 10 2010-2011 Jan.08 Cito taal M2 A

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING kennismaken met groepswerker en groepsleden afspraken maken in groep een eerste gevoel van rust, vertrouwen en veiligheid creëren kennismaken met het thema budgetteren aanzetten

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid.

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. Januari Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. (Hoog) gevoelig zijn krijgt in deze tijd steeds meer ruimte en bekendheid, dat is fijn. Een generatie geleden was het niet wenselijk om gevoelig

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Mijn communicatie met leerkrachten

Mijn communicatie met leerkrachten Mijn communicatie met leerkrachten Ik durf of kan niets vragen aan leerkrachten. Ik stel vlot mijn vragen aan mijn leerkrachten. Ik slaag er niet in tot een opbouwend gesprek te komen met leerkrachten.

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet?

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? TIPS VOOR DE EXAMENS De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? Wat moet je doen? 1. Lees de tekst op

Nadere informatie

Training Timemanagement

Training Timemanagement Training Timemanagement Timemanagement, efficiënt omgaan met tijd Tijd is schaars. Dit zorgt voor een bepaalde druk. Zeker als je veel dingen wilt doen in weinig tijd, zoals vergaderen, organiseren, afspraken

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Gezond koken in 30 minuten

Gezond koken in 30 minuten Gezond koken in 30 minuten Heb jij vaak weinig tijd of heb je niet steeds evenveel zin om te koken? Wil je toch zelf een maaltijd klaarmaken én gezond eten? Nieuwe producten leren kennen? Dan is deze module

Nadere informatie

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD

GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING. GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD GES. GEM. VRIJE BULO-SCHOOL GON-BEGELEIDING VANUIT GON TYPE 9 (autisme) GON BASISAANBOD Vrij Buitengewoon Katholiek Lager Onderwijs Blijdhove Menen - Guido gezellelaan 106 8930 Menen - 056/51.31.91 - administratie@buloblijdhove.be

Nadere informatie

Functieprofiel huiswerkbegeleider

Functieprofiel huiswerkbegeleider Functieprofiel huiswerkbegeleider Doel van de Functie: Als Huiswerkbegeleider bij Stichting De Onderwijskamer begeleid je leerlingen/ studenten met hun huiswerk met als doel te komen tot (structureel)

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart.

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. Huiswerk is nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het leren leren van kinderen. Huiswerk ligt dus in het

Nadere informatie

Slecht nieuws goed communiceren

Slecht nieuws goed communiceren Slecht nieuws goed communiceren M A N U K E I R S E F A C U L T E I T G E N E E S K U N D E, K U L E U V E N Waarheid is een van de meest krachtige medicamenten waarover men beschikt, maar men moet nog

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

Feestelijk variété, 'Het podium op'

Feestelijk variété, 'Het podium op' Feestelijk variété, 'Het podium op' Leerjaar Klas 3 Omvang 6 weken tijdens de lessen Nederlands plus workshops waarvoor je moet inschrijven. Vooraf Feest kun je op allerlei manieren vieren. Vaak is het

Nadere informatie

DE STEIGER WELKOM IN ONS IPO EN INTERNAAT

DE STEIGER WELKOM IN ONS IPO EN INTERNAAT DIT BOEKJE IS VAN: WELKOM IN ONS IPO EN INTERNAAT DE STEIGER Om je wat wegwijs te maken in De Steiger, krijg je dit boekje. Hierin staan vele zaken vermeld. Dit is een alleen van jou. Je mag erin kleuren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse Kinderopvang Alles Kids

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse Kinderopvang Alles Kids Pedagogisch beleid Buitenschoolse Kinderopvang Alles Kids Je kind is hier veilig en welkom! - Nationaliteit - Afkomst - Geslacht - Geloof - School Mijn kind heeft een specifieke zorgbehoefte: Wat nu? Je

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad

De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad Beste ouders, De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad Dit is het knapzakje van de tweede kleuterklas. Waar is uw kleuter knap in? Wat zijn zijn/haar talenten? Uw kind is volop bezig die te ontdekken,

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen De leerling heeft zicht op wat hij/zij kan. (1) De leerling gaat op een gepaste manier om met dingen die hij/zij niet

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Probleemanalyse Time-

Probleemanalyse Time- School:... Naam jongere:... Naam leerkracht:... Probleemanalyse Time- T.a.v. medeleerlingen Plaats in de klasgroep Anderen aanvaarden Aanvaard worden Conflicthantering Vriendschappen Individueel Zelfbeeld,

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Bijlage 5: Interview Dagcentrum De Sluis

Bijlage 5: Interview Dagcentrum De Sluis Bijlage 5: Interview Dagcentrum De Sluis Diepte-Interview: Het verloop van huiswerkbegeleiding in Limburgse Dagcentra die werken met gezinnen in een problematische opvoedingssituatie. Een vergelijkende

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

Bijlage 1: Diversiteitstest

Bijlage 1: Diversiteitstest Bijlage 1: Diversiteitstest Welke uitspraken zijn in onze opvang het meest van toepassing? Af en toe belonen we kinderen. Een complimentje geven bijvoorbeeld of ze op een andere manier positief bekrachtigen.

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie