Jaarverslag Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis."

Transcriptie

1 VZW Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats Antwerpen t +32 (0) Jaarverslag 2014 Het Roze Huis çavaria Antwerpen Draakplaats 1 B-2018 Antwerpen

2 Woord vooraf Het is onmogelijk om binnen de ene pagina van een voorwoord recht te doen aan de inzet van zovelen voor Het Roze Huis gedurende het voorbije jaar. We hebben vernieuwd, vergaderd, georganiseerd, gelachen, gevloekt plannen gemaakt, plannen opgedoekt en weer nieuwe plannen uitgedacht. Wat goed is, werd behouden en we hebben ook veel mooie, nieuwe projecten op de rails gezet. De L-week, het Queer Arts Festival, vrijwilligers dan levert dat wat mij betreft een mooi beeld op. Wij zijn een huis. Een huis dat een bereid tot samenwerking met iedereen die gelooft in de kracht van diversiteit en wederzijds respect. Dat doet Het Roze Huis al 20 jaar en we hopen dat met jouw steun nog vele jaren te doen. Marcia Poelman Voorzitter Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 2

3 Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 3

4 INHOUDSTAFEL Inhoud 1. Bestuur Algemene Vergadering Provinciale Stuurgroep Raad van Bestuur Pijlers Pijler: Secretariaat Pijler: Vorming en expertise Pijler: Activiteiten Pijler: Koepelwerking Pijler: Communicatie Activiteit in de Kijker Festivals Antwerp Queer Arts Festival L-week Projecten Convenant met de Stad Antwerpen Erfgoedproject Belangrijke Partners van Het Roze Huis çavaria Antwerpen vzw Den Draak çavaria Sensoa Stad Antwerpen Provincie Antwerpen Vlaamse Overheid Koning Boudewijnstichting Wel Jong Niet Hetero (WJNH) Merhaba Ilga Europe Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 4

5 In 2014 werkte het bestuur van Het Roze Huis-çavaria Antwerpen aan de implementatie van het nieuwe beleidsplan Dit beleidsplan ging in vanaf januari Daarnaast kwamen er wijzigingen in de samenstelling van het bestuur en organiseerden we een bestuurdersdag met zowel een inhoudelijk (over het sociaal-cultureel werk) als een ontspannend luik. Je leest hieronder alles over de samenstelling van het bestuur en de werking van de algemene vergadering en de provinciale stuurgroep. 1.1 Algemene Vergadering De algemene vergadering van maart 2014 keurde het jaarverslag en de jaarrekening van 2013 goed. Tijdens deze vergadering werd een nieuw bestuur aangesteld met Marcia Poelman als voorlopig enige co-voorzitter. Ben Leys behield zijn mandaat als penningmeester en Peter Nijst als secretaris. Daarnaast bestaat het bestuur uit: Marleen Hufkens, Bram Van De Poel, Inge Wallaert, Walter Geys, Frank Dellaert, Remco van Wessel, Wim Morbee en Joris Debleser. Leonie Nelissen en Sven Pichal bleven als waarnemend lid in het bestuur maar eindigen in de loop van het jaar met hun engagement. De algemene vergadering verwelkomde QT4M als nieuwe vereniging. Tijdens de algemene vergadering van oktober werden de begroting en het jaarprogramma van 2015 goedgekeurd. Jongensdromen, Belgium Gay Motorcycle Club de Knalpijp, Wish2.be en Mister Gay Vlaanderen sloten aan als lid bij de koepelwerking van Het Roze Huis. De algemene vergadering van oktober Provinciale Stuurgroep In 2014 is de Provinciale Stuurgroep, zoals voorzien, zes keer samengekomen; elke eerste dinsdag van de even maanden. Naast de aangesloten verenigingen worden tot deze Provinciale Stuurgroep ook nieuwe verenigingen toegelaten die zich in de nabije toekomst wensen aan te sluiten. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 5

6 Centraal in deze vergadering staat de uitwisseling van informatie tussen de verenigingen onderling en tussen de Çavaria wordt er vertegenwoordigd door de sympathieke Sam Smit. Hij wist in 2014 samen met onze vrijwilligers van de werkgroep verenigingen een nieuwe swung in de vergaderingen te brengen, waardoor we dit jaar een record aantal verenigingen van 17 mochten ontvangen tijdens één van de vergaderingen. De brainstormsessies voor onder andere advies aan Het Roze Huis waarbij één van de verenigingen haar werking uitgebreid kan voorstellen, bleven een vaste waarden binnen de Provinciale Stuurgroep. Op 7 oktober 2014 huldigde de stuurgroep een nieuw verenigingenbord in, in café Den Draak. 1.3 Raad van bestuur Sam Smit aan het verenigingenbord. Maandelijkse vergadering De raad van bestuur van Het Roze Huis komt elke maand samen, in principe op de laatste dinsdag van de maand. Onze bestuursleden Het bestuur bestaat uit Marcia Poelman als voorlopig enige co-voorzitter. Ben Leys is en Peter Nijst secretaris. Daarnaast bestaat het bestuur uit: Marleen Hufkens, Bram Van De Poel, Inge Wallaert, Walter Geys, Frank Dellaert, Remco van Wessel, Wim Morbee en Joris Debleser. Leonie Nelissen en Sven Pichal bleven in 2014 als waarnemend lid in het bestuur maar eindigden in de loop van het jaar met hun engagement. Verwezenlijkingen De bestuursploeg zorgt voor de opvolging van de projecten, de beleidslijnen, opvolging van de pijlers en de implementatie van het beleidsplan en de externe samenwerking, netwerking en contacten met partners en overheden. Deze taken werden onder de verschillende bestuursleden verdeeld. Het bestuur in werd het jaar waarin het nieuwe beleidsplan geïmplementeerd werd, de nieuwe pijlers vorm kregen en er druk gewerkt werd aan het vormingsbeleid en vrijwilligersbeleid. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 6

7 Andere opvallende verwezenlijkingen in 2014, waar het bestuur toch wel trots op is: De meemoederactie tijdens de nieuwjaarsreceptie. De verzamelde handtekeningen werden door een delegatie van Het Roze Huis en çavaria overhandigd in de Belgische Senaat. Het mensenrechtenluik aan de openingsparty van Antwerp Pride met oa. Alice Nkom als gastspreker Het Antwerp Queer Arts Festival De L-week De realisaties van het Erfgoedproject Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 7

8 In 2014 ging Het Roze Huis aan de slag met een nieuwe organisatiestructuur. De werkgroepen van voorheen werden ondergebracht in pijlers. Structurele werkgroepen zoals het onthaalteam bleven wel in hun huidige succesvolle vorm bestaan. Onderstaande bijdragen zijn van de hand van verschillende vrijwilligers. Dit verklaart verschillen in schrijfstijl en lengte van de bijdragen. 2.1 Pijler: Secretariaat a. Secretariaat en Team Vrijwilligers Het Roze Huis çavaria Antwerpen is een vrijwilligersinitiatief. Zoals overal binnen de organisatie spelen de vrijwilligers ook op het secretariaat een belangrijke rol: van boodschappen halen tot administratieve taken. We danken Micha, Marijke, Joppe, Mark, Jorg, Michael, Peter, Geert en de vele occasionele vrijwilligers voor hun belangeloze inzet. Personeel en stagiairs Project- en communicatiecoördinator Thomas Jans coördineerde het tweede deel van het erfgoedproject en de communicatie van Het Roze Huis. Coördinator Chloé Lenaerts behield het algemeen overzicht over de werking en nam beslissingen over de dagelijkse werking. Chloé en Thomas vormen samen twee handen op één buik. Vanaf maart versterkte Carla Van Der Elst het personeelsteam als halftijdse secretariaatsmedewerkster. Ze doet sindsdien de dagelijkse boekhouding en heel wat andere administratieve taken. Samen met Ben Leys zorgde ze in 2014 voor een prachtig transparante en correcte opvolging van de boekhouding. Het huidige personeelsteam van Het Roze Huis. We namen afscheid van Lia Lemmens als secretariaatsmedewerkster bij het einde van haar artikel 60- statuut vanuit het OCMW van Edegem. Zij werd in 2014 kort vervangen door Luc Chalon. Deze samenwerking werd echter snel afgebroken omdat Luc zijn samenwerking met het OCMW beëindigde. Voor het onderhoud van ons pand zetten we onze samenwerking met het OCMW van Antwerpen verder tot december 2014 met Mohammad (Mido) Al Tawash. In 2014 konden we rekenen op de inzet van Liesje De Rijcke (sociaal-cultureel werk). Zij organiseerde de activiteiten rond de Gay Straight Alliance en volgde de L-week op. Nathalie Broodhaers, stagiaire vanuit het afstandsonderwijs (sociaal werk), maakte een korte passage in onze organisatie. Lance Yu tenslotte (uitwisselingsstudent culturele studies) nam heel wat organisatorische taken van het Antwerp Queer Arts Festival op en maakte er een website voor. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 8

9 Werkverdeling en openingsuren De werking van het secretariaat bestaat uit: Zaalreservaties: de reglementering en afspraken met gebruikers, klaarzetten van de zalen met de nodige catering, facturatie enz.; Opvolgen financiën i.o. van de raad van bestuur: betalingen doen en facturen opmaken; Onderhoud database; Opvolgen afspraken gemaakt op de raad van bestuur, Provinciale Stuurgroep en algemene vergadering; Algemene administratie (klassement, mailingen, verslagen); Secretariaatspermanentie, opvolgen telefoon en post. Verdeling van de post van de verenigingen; Up-to-date houden infobord en infotoog in Den Draak; Aanvullen condoomautomaat; Het secretariaat streeft ernaar om alle werkdagen een permanentie te voorzien. Het secretariaat streeft ernaar om tijdens de schoolvakanties een minimale permanentie van minimaal 4 uur per dag te draaien. Dit om de continuïteit te garanderen. Collega van çavaria en van Sensoa in huis De educatief medewerker Sam Smit die vanuit çavaria de aangesloten verenigingen in Antwerpen en Brussel ondersteunt, vormde samen met de andere personeelsleden een sterk team. Sam nam de touwtjes in handen en paste onder meer het subsidiereglement voor de verenigingen aan, bood ondersteuning bij vragen van verenigingen en structureerde de werkgroep verenigingen. Daarnaast zorgde hij steeds voor de positieve noot tijdens de kantooruren. Pieter Damen werkte als preventiemedewerker van Sensoa deels vanuit Het Roze Huis. Hij werkt aan preventie rond HIV en SOA bij homomannen in o.a. de Antwerpse horeca. In 2014 bundelden we opnieuw de krachten voor de stationsactie op Wereldaidsdag. Actie Wereldaidsdag door Het Roze Huis en Sensoa in station Antwerpen-Centraal. b. Zaalinfrastructuur Een open huis voor leden en niet-leden Het Roze Huis aan de Draakplaats is sinds de opening in 2000 een open huis dat bruist van de activiteiten. Iedereen die sympathiseert met onze doelstellingen is er welkom. Zowel aangesloten verenigingen, individuele leden als externen (organisaties, bedrijven en privépersonen) kunnen gebruik maken van de accommodatie. De eigen pijlers/werkgroepen en de bij ons aangesloten verenigingen krijgen uiteraard voorrang en bedrijven over de vloer krijgen. We verhuren dan onze zalen, enerzijds om onze kas te spijzen, maar ook om zo de drempel tot Het Roze Huis te verlagen en het holebi- of transgenderzijn beter bespreekbaar te maken. Vaste klanten in 2014 Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 9

10 waren o.a. Geheugen collectief, De 8 vzw, Vivo vzw, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Komosie vzw, De ingevoerde formule met een speciaal tarief voor feestjes en recepties op vrijdagen of zaterdagen op de zolder van Het Roze Huis, waarbij catering en opruim door Het Roze Huis of door de organisator kunnen gebeuren, kende heel wat succes. Café Den Draak Café Den Draak is letterlijk het begin- en eindpunt van de activiteiten. Dankzij de goede samenwerkingsovereenkomst met Hannes en Liesbeth, is het een plek waar er voor, tijdens en na de activiteiten gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en/of zich goed te amuseren. Den Draak zorgt ook voor de visibiliteit van Het Roze Huis door de verspreiding van onze informatie via de infotoog, het infobord en het krijtbord op de deur die uitgeeft op onze traphal. Den Draak wordt verder besproken onder punt 5: samenwerkingspartners. Twee vergaderzalen, een HolebiBib en twee secretariaatslokalen Het Roze Huis beschikt over een secretariaat, vrijwilligerssecretariaat (tevens HolebiBib) en twee vergaderzalen. Secretariaat en vrijwilligerssecretariaat: Het secretariaat huisvest nog steeds de non-fictie van de Holebibib. Dagelijks lopen onze vrijwilligers binnen en buiten in het kloppend hart van de organisatie. De Grote Zaal op de eerste verdieping van Het Roze Huis: deze polyvalente ruimte is bruikbaar voor vergaderingen (tot 25 personen), recepties en feestjes. De ruimte beschikt verder over een keukentje, projectiescherm en audio-installatie. Een tv, dvd, beamer en flipover kunnen worden aangevraagd mits kleine vergoeding. Deze zaal kreeg in 2014 een nieuwe keuken en de twee verwarmingen werden bekast. Eveneens werd de waterschade hersteld waardoor de zaal in 2015 weer helemaal nieuw oogt. De Zolder op de tweede verdieping: 35 personen kunnen er terecht voor een traditionele vergadering waar de tafels en stoelen in een U-vorm opgesteld staan. De zolder is een echte polyvalente ruimte: er wordt heel wat vergaderd, maar ook aan yoga gedaan, filmavonden gehouden, privé-feestjes etc. Wanneer we de tafels opbergen, kunnen er 75 personen terecht voor een presentatie etc. Verder zijn een keukentje met grote frigo, een projectiescherm en een audio-installatie voorhanden. Een tv, dvd, beamer en flip-over kunnen worden aangevraagd mits kleine vergoeding. Gebruik van de zalen Werkgroepen en aangesloten verenigingen van Het Roze Huis gebruik van de infrastructuur. Zij krijgen voorrang bij reservatie. çavaria Antwerpen maken gratis Gebruik: de cijfers Onderstaand de cijfers (aantal dagdelen): Totalen 2014: Grote Zaal 441 (248 interne reservaties, 193 externe) Zolder 666 (273 interne reservaties, 393 externe) Kleine zaal 111 interne reservaties Totaal Grote, kleine Zaal + Zolder 1218 Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 10

11 Totalen 2013: Grote Zaal 385 (262 interne reservaties, 160 externe) Zolder 397 (274 interne reservaties, 123 externe) Kleine zaal 129 interne reservaties Totaal Grote Zaal + Zolder 948 c. Fundraising 2014 was niet echt een succesvol jaar voor de fundraising van Het Roze Huis. Het knelpunt blijft dat weinig vrijwilligers de uitvoering van het fundraisingsplan willen opnemen. Toch gebeurden er een aantal acties die succes kenden. Nieuwjaarsreceptie De jeneverstand en de tombola brachten een aardig bedrag op. Çavariapas/Lidgeld Wie lid wordt van Het Roze Huis krijgt ook een çavariapas, die tegelijk als lidkaart dient. De communicatie hierover werd op de website aangepast. d. Vrijwilligers Bij de start van de uitvoering van ons nieuw beleid werd de werkgroep vrijwilligers stop gezet. De vrijwilligers zijn de bouwstenen van onze organisatie en daarom kwam het vrijwilligersbeleid onder de paraplu van de raad van bestuur en de invulling ervan onder het secretariaat en dus de verantwoordelijkheid van de coördinator terecht. In 2014 werden de eerste verkennende stappen gezet om het vrijwilligersbeleid aan te passen. We deden een update van de vrijwilligersgids en organiseerden vrijwilligerscafés. Vrijwilligersbeleid Het vrijwilligersbeleid en onze vrijwilligersvisie moesten aangepast worden aan de nieuwe manier van werken en aan het nieuwe beleidsplan. Daarvoor kreeg Het Roze Huis advies bij de Stad Antwerpen. Het personeel en bestuur kregen tijdens een infomoment heel wat praktische en nuttig info en methodieken over werken met vrijwilligers en het uitwerken van een vrijwilligersbeleid. Deze vorming en een aantal good practices vormen het vertrekpunt en de inspiratie van een nieuw vrijwilligersbeleid dat in 2015 verder zal uitgewerkt worden. Vrijwilligersgids De vrijwilligersgids werd aangepast aan de nieuwe structuur van Het Roze Huis. Deze gids blijft het draaiboek voor vrijwilligers en een infobrochure voor potentiële vrijwilligers. De gids geeft een overzicht van de pijlers en werking van Het Roze Huis en vertaalt het vrijwilligersbeleid in behapbaar leesvoer. Vrijwilligerscafé Het Roze Huis organiseert sinds 2014 vier vrijwilligerscafés per jaar. Tijdens het vrijwilligerscafé gaat er steeds eerst een infomoment/vormingsmoment door en vervolgens sluiten we af met een informeel ontmoetingsmoment voor de vrijwilligers in café Den Draak. Doelstellingen van de vrijwilligerscafés zijn vrijwilligers informeren en vormen en netwerken. Daarnaast willen we vrijwilligers de kans geven om elkaar beter te leren kennen en samenwerking te stimuleren, die in de nieuwe structuur steeds belangrijker is. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 11

12 2.2 Pijler: Vorming en expertise Werkgroep Gespreks- en Onthaalteam (GOT) In 2014 werden 37 Op zoek naar sociale contacten/op zoek naar een relatie/op zoek naar info m.b.t holebigemeenschap: 14x Vragen specifiek rond het transgenderthema: 5x Meervoudige problematiek: 17x Het aantal gesprekken per maand: Januari: 2 Februari: 4 Maart: 1 April: 3 Mei: 4 Juni: 6 Juli: 4 Augustus: 4 September: 3 Oktober: 4 November: 1 December: 1 E-onthaal Net voor de zomer van 2014 startte eindelijk het veel besproken E-onthaal, na twee jaar onderzoek naar de juiste methode, de technische installatie en de geschikte kandidaten. De werking werd opgestart na een vorming specifiek over e-onthaal. Onze vrijwilligers werden gevormd door Teleonthaal HolebiBib Nadat het aantal bezoekers van de bib de voorbije jaren erg daalde, werd besloten om een meer zichtbare en geschikte plaats te zoeken, zodat de collectie mooi tot haar recht komt. Onze bib vond een nieuwe en warme locatie bij onze partner Bo boeken verhuisden in maart vorig jaar naar de Minderbroedersrui, de non-fictie is nog steeds raadpleegbaar in Het Roze Huis op de Draakplaats. Cijfers: Oude leden die hun lidmaatschap vernieuwd hebben: 23 Nieuwe leden: 21 Totaal: 44 leden Geïnd lidgeld: 2 Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 12

13 Ontleningen: Januari 11 Februari 14 Maart 11 April Mei Juni 21 7 Juli Augustus September Oktober November December 11 Totaal Boekleesclub De boekleesclub was dit jaar steeds een gezellige bijeenkomst. Elke twee maanden komt een trouw groepje lezers samen in Boekhandel 't Verschil om interessante boeken met een holebithema te bespreken. De vrijwilligers van de onze bib zetten hun schouders met veel plezier onder dit initiatief. Lezingen editie vond plaats met schrijvers Thomas Keulemans en Eric Kollen in de boekhandel Janus de aandacht brengen. Dit doen de vrijwilligers van de werkgroep aan de hand van een vormings- en activiteitenaanbod. Rusthuizen, dienstencentra en seniorenverenigingen kunnen een vorming of activiteit aanvragen, die door de vrijwilligers van de Werkgroep Janus begeleid wordt. Hieronder volgt een overzicht van het aanbod: Vorming Na de getuigenissen voorzien we een ruime tijd om alle vragen over homoseksualiteit te beantwoorden. We geven tips mee die hulpverleners in de praktijk kunnen gebruiken. Doelpubliek: hulpverleners in de ouderenzorg, verpleegkundigen en verzorgenden in rusthuizen, medisch en paramedisch personeel in rusthuizen en dienstencentra, centrumleiders, (studenten) bejaardenzorg,... Duur: +/- 2u Tentoonstelling: Liefde is... altijd goed Deze tentoonstelling reisde tijdens het Janusproject naar verschillende dienstencentra in Antwerpen. De eerste expositie werd gehouden in april 2010 in dienstencentrum Ten Gaarde waar Minister Pascal Smet de openingsrede hield. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 13

14 Fotograaf André Carens (www.andrecarens.be) maakte tien kleurrijke portretten van jonge en minder jonge holebi's en transgenders. Daarnaast tonen we belangrijke momenten in het leven van holebi's en transgenders aan de hand van fotoalbums met familiefoto's, foto's van koppels en foto's uit de oude doos. We willen met deze tentoonstelling mensen aanspreken door de herkenbaarheid van personen en familiegevoelens. We richten ons in het bijzonder op ouderen omdat zij nog uit een tijd komen waarin homoseksualiteit vaak onbespreekbaar was. Vaak hebben ze geen of een fout beeld over holebi's. Holebi-bingo Je kent ongetwijfeld het klassieke bingospel. Wij geven er een leerrijke holebitoets aan. Op een speelse s en BIseksuelen (beter) kennen. Denk maar aan Yasmine, Will Ferdy en Felice maar ook Marlon Brando en Errol Flynn! Deze holebi-bingo is ideaal voor het doelpubliek van dienstencentra en seniorenverenigingen. Op een laagdrempelige manier wordt homoseksualiteit bespreekbaar gemaakt. Je kan de bingo op verschillende manieren spelen, eventueel met een interactieve quizronde. Filmvoorstelling Ouderen kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met homoseksualiteit. We kozen verschillende films, ideaal voor een ouder doelpubliek. Na de film maken onze vrijwilligers, tevens ervaringsdeskundigen tijd voor een uitgebreide nabespreking waarbij iedereen vragen kan afvuren. Actualiteitsbespreking De werkgroep Janus biedt ook een actualiteitsbespreking aan, waarbij vrijwilligers thema's uit de actualiteit die aansluiten bij onze doelstellingen bespreken met belangstellenden uit RVT'en en dienstencentra. Realisaties 2014 Janus werkte actief mee aan de realisatie van de convenant De vrijwilligers bezochten alle seniorenraden van de stad Antwerpen en haar districten, waar ze hun werking en Het Roze Huis voorstelden. Dit was een samenwerking met de wijknetmedewerkers onder leiding van Anita Dillen. Andere realisaties kan je hier nalezen: 10 februari 2014: Infomoment met filmvoorstelling DC De Oever. 13 februari 2014: Bezoek van de Zilverenpasser. 11 maart 2014: V van OLI Herentals met 39 deelnemers. 25 maart 2014: V studenten ouderenzorg. 7 mei 2014: Mijn (klein)kind is holebi? Dienstencentrum Liberty. ienstencentrum Hoboken. De werkgroep Janus op de 55+dag. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 14

15 2.2.4 Vormingen voor personeel en vrijwilligers In 2014 zette Het Roze Huis in op vormingen voor personeel en vrijwilligers. Vrijwilligers konden deelnemen aan een weerbaarheidstraining, de onthaalvrijwilligers kregen een onthaaltraining. We moedigden vrijwilligers aan om deel te nemen aan de Inspiratiedag van çavaria door hun gemaakte kosten op te nemen. Het personeel volgde een vorming rond werken met vrijwilligers aangeboden door hogeschool Thomas More. Chloé volgde het Ventana-project van çavaria, waarin vorming wordt gegeven rond persoonlijk leiderschap, interpersoonlijke communicatie, werken met groepen en nog veel meer Pijler: Activiteiten In 2014 kreeg het kernoverleg steeds meer vorm. Ongeveer 10 vrijwilligers zetten zich in om verschillende activiteiten te organiseren. Het kernoverleg werd voor haar eerste jaar vooral ingezet om activiteiten voor de convenant uit te werken. We kijken opnieuw terug naar een heel aantal geslaagde activiteiten: Nieuwjaarsreceptie De werkgroepen activiteiten, communicatie en het secretariaat werkten opnieuw samen aan de voorbereiding, uitwerking en evaluatie van deze succesvolle editie, die zoals steeds weer een 800 gasten kon verwelkomen. We koppelden in 2014 een actie rond de discriminatie tegen meemoeders aan onze nieuwjaarsreceptie. Meemoeders moesten immers een omslachtige adoptieprocedure doorlopen en hadden niet dezelfde rechten als vaders t.o.v. hun kind. De succesvolle meemoederactie bestond uit een onlinepetitie en een petitie op onze nieuwjaarsreceptie met een kerststalletje met twee mama's en een tijdslijn om aan te duiden hoe lang de adoptie voor de meemoeder liep. De petitie, gericht aan de Belgische Regering, werd onder mediabelangstelling samen met çavaria overhandigd aan verschillende senatoren. De afbeelding gebruikt voor de actie kwam rechtstreeks van onze fotoshoot en werd opgepikt in verschillende media. We zijn erg blij dat de discriminatie in 2014 werd weggewerkt en in januari 2015 kunnen meemoeders net als vaders hun kind op eenvoudige manier erkennen. Het VTM-nieuws in café Den Draak voor de meemoederactie. Antwerp Pride Onze werkgroep was actief bij de openingsparty, het main event en het Closing Festival van Antwerp Pride. Er was hulp bij het opstellen, bemannen en afbreken van standen. De vrijwilligers waren aanwezig op de praalwagen tijdens de optocht op zaterdag. Zij verdeelden flyers of speelden een andere actieve rol tijdens de optocht. De inkleding van de praalwagen was geslaagd, de opkomst groot en zo werd ook deze deelname aan de parade weer een groot succes. De bemanning van de stand op het Closing Festival werd ingevuld door mensen van het kernoverleg en helpende handen. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 15

16 De stand van Het Roze Huis op het closing festival van Antwerp Pride. Vrijwilligersdag De vrijwilligersdag in december werd helemaal georganiseerd door het kernoverleg en het personeel. De vrijwilligers verzamelden op linkeroever voor een namiddag met volksspelen en aansluitend een overheerlijk Breughelbanket. We danken Inge nog eens voor de lekkere kost! Volksspelen op de vrijwilligersdag. Film op zolder Maandelijks organiseerde het kernoverleg van Het Roze Huis een filmvertoning. De promotie van de filmavonden werd dit jaar structureel aangepakt waardoor de opkomst telkens een succes was. We bedanken Elske voor haar inzet! Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 16

17 Politiek debat In kader van de verkiezingen organiseerde Het Roze Huis in mei een politiek debat. Voorzitter Marcia nam de coördinatie van dit debat op zich. Het debat ging door in Het Koninklijk Atheneum in Antwerpen en kende een volle zaal. Dit debat paste in een reeks debatten met medewerking van çavaria. De politici die deelnamen aan het debat met moderator Jeroen Borghs (r). 2.4 Pijler: Koepelwerking De pijler Koepelwerking bestaat uit de werkgroep verenigingen en de provinciale stuurgroep. Ook in 2014 heeft de werkgroep Verenigingen weer alles op alles gezet om de band tussen Het Roze Huis - çavaria Antwerpen en de aangesloten verenigingen blijvend aan te halen. Om dat doel te bereiken, werden onderstaande acties ondernomen. Nieuwe verenigingen 5 nieuwe verenigingen sloten zich aan in 2014: QT4M: activiteiten voor mannen die van mannen houden Jongensdromen: vereniging voor transmannen BGMC De Knalpijp: motorclub Mister Gay Vlaanderen: Misterverkiezing voor homo- en transmannen Werkgroep Verenigingen De Werkgroep Verenigingen komt maandelijks bijeen om de bij Het Roze Huis - çavaria Antwerpen aangesloten holebi- en transgenderverenigingen op te volgen en te ondersteunen waar nodig. Sam Smit herstructureerde de werking samen met de vrijwilligers van de groep. De nadruk ligt nu minder op het peterschap en meer op het stimuleren van onderlinge samenwerkingen tussen verenigingen en de voorbereiding van de provinciale stuurgroep. Eveneens zorgde de werkgroep voor de vernieuwing van het infobord in café Den Draak in 2014, dat plechtig ingehuldigd werd in het najaar. Tot slot werd het subsidiereglement voor de verenigingen uitgebreid met zichtbaarheidssubsidies. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 17

18 Steun aan de verenigingen: Project- en zichtbaarheidssubsidies In 2014 kon Het Roze Huis terug projectsubsidies voorzien voor projecten van de aangesloten verenigingen. Volgende projecten werden in 2014 door de provinciale stuurgroep goedgekeurd: Vreak: Musical Atthis: Activiteiten tijdens de L-week Pimpernel: Feest voor de vijfde verjaardag Active Company: Vernieuwing promomateriaal Atthis: Promomateriaal voor Watthisjong Wish2.be: Wijziging naam in staatsblad en promomateriaal Werkingssubsidies 10 verenigingen waren elk minstens de helft van de vergaderingen aanwezig en ontvangen daarom een werkingssubsidie: Active Company, Antar, Atthis, De Knalpijp, GenderFlux, HijZijZO!, Holebi40+, HLWM, Mister Gay Vlaanderen en 't Kwadraat. Startsubsidies De vijf nieuwe verenigingen (zie hierboven) ontvingen elk een startsubsidie. Nieuwjaarsreceptie De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is ook in 2014 een enorm groot succes geweest. We verwelkomden ongeveer 800 mensen: een zeer gemengd publiek, bestaande uit vrijwilligers en leden van Het Roze Huis en de aangesloten verenigingen, maar ook politici, partnerorganisaties, buren, sympathisanten, enz. Het is elk jaar het moment bij uitstek voor de vrijwilligers van de aangesloten verenigingen om elkaar weer te zien en om wat te netwerken. De nieuwjaarsreceptie wordt ieder jaar georganiseerd door eigen vrijwilligers en vrijwilligers van enkele aangesloten verenigingen. De nieuwjaarsreceptie van Het Roze Huis en de verenigingen. Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 18

19 Contactopname Op geregelde basis werd er contact genomen via telefoon of mail met de verantwoordelijken in de verschillende verenigingen. Bij hen werd algemeen gepolst naar de stand van zaken in de vereniging en werd gekeken waar Het Roze Huis eventueel kon helpen. Doorheen het jaar slaagde de werkgroep erin op de hoogte te zijn van de stand van zaken van alle aangesloten verenigingen. Tijdens de vergaderingen van de werkgroep werd deze stand van zaken kort overlopen. Groepsbezoeken Tijdens de vergaderingen stemde de werkgroep af op welke activiteiten van de aangesloten verenigingen er een vertegenwoordiging vanuit Het Roze Huis wenselijk is. Vrijwilligers van de werkgroep verenigingen namen deel aan deze activiteiten. Provinciale Stuurgroep als verenigingenoverleg Ook dit jaar organiseerde de werkgroep weer een overleg van de verenigingen. De invulling van de vergaderingen van de Provinciale Stuurgroep wordt door de werkgroep verenigingen voorbereid. Na elke vergadering van de Provinciale Stuurgroep wordt deze vergadering uitgebreid besproken binnen de werkgroep. Bij het opmaken van een agenda wordt van elk agendapunt de relevantie voor de verenigingen nagegaan en bekeken hoe dit zo interactief mogelijk ter sprake te brengen. De tijdsduur van de vergadering wordt strikt bewaakt zodat er nadien nog tijd is voor informele gesprekken tussen de verschillende verenigingen en vrijwilligers in café Den Draak. 2.5: Pijler communicatie In 2014 ging met het nieuwe beleidsplan een pijler van start voor alle communicatie en promotie van Het Roze Huis. De vrijwilligers die voorheen actief waren binnen verschillende werkgroepen, maken sindsdien deel uit van de pijler. Als aparte werkgroep binnen de pijler blijft Website en ICT actief, die de nodige technische kennis heeft om de digitale werking van Het Roze Huis te optimaliseren. Lay-out Sinds 2013 werkt Het Roze Huis met een eigen huisstijl die geïnspireerd is op de huisstijl van çavaria. Verschillende lay-outers voerden opdrachten uit voor Het Roze Huis op basis van deze huisstijl. Verschillende nieuwe fotografen werden actief voor Het Roze Huis in Bij elk groot evenement en bij zoveel mogelijk kleinere gebeurtenissen trachten we een mooi verslag vast te leggen zodat Het Roze Huis over representatief materiaal beschikt. Online communicatie In 2014 kon er meer structuur gebracht worden in de organisatie van de online communicatie. Verschillende vrijwilligers voeren op basis van de communicatieformulieren de online communicatie uit op Facebook, Twitter en verschillende websites zoals de Uitagenda. Dankzij het gebruik van planningssoftware (Hootsuite) kunnen de vrijwilligers de communicatie ruim op voorhand plannen. Naast de eigen activiteiten, communiceren we online over de activiteiten van partners en verenigingen en brengen we nieuws over holebi- Eind 2014 had Het Roze Huis 1806 volgers op Facebook en 730 op Twitter. De website werd gemiddeld 100 keer per dag bezocht. Website In 2014 werd opnieuw een project ingediend bij de Karel de Grotehogeschool voor de vernieuwing van de website van Het Roze Huis. Vier studenten van de opleiding Multimediatechnologie Sidney Van Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 19

20 Peteghem, Cedric Bongaerts, Thomas Claessens en Marinus Eekman gingen van start met de instructies van Het Roze Huis. De nieuwe website zal in het voorjaar van 2015 online gaan. Meer info over de website en ICT vind je hieronder. Verdeelrondes Naast de online communicatie, bleef ook de offline communicatie van Het Roze Huis belangrijk om de werking bekend te maken bij een breder publiek. De verdeelrondes werden uitgebreid zodat Het Roze Huis nu over een zevental verdeelrondes in de stad Antwerpen beschikt. Zowel holebihoreca als andere horeca en organisaties zijn in deze rondes opgenomen. Elke ronde wordt bediend door verschillende vrijwilligers. Werkgroepen De pijler communicatie zat samen met verantwoordelijken van de werkgroepen onthaal, holebibib en Janus om mee de online en offline verspreiding van promotie voor deze werkgroepen te organiseren. Publicatie In 2014 zou Het Roze Huis, als vervanging van het eigen tijdschrift De Magneet, van start gaan met een nieuwe publicatie. Zowel bij de verenigingen als bij de eigen vrijwilligers blijkt hierover echter weinig enthousiasme te bestaan om dit in handen te nemen. Pers Ook in 2014 beantwoordde Het Roze Huis weer heel wat vragen van pers en studenten. Zelf stuurde Het Roze Huis verschillende persberichten uit: 3 november 2014: Persbericht L-Week 10 juli 2014: Persbericht Antwerp Queer Arts festival 15 mei 2014: Persbericht Gay-Straight Alliance, vlaggen- en stationsactie IDAHOT 7 mei 2014: Persuitnodiging Politiek debat 14 maart 2014: Persbericht nieuwe voorzitter voor Het Roze Huis Januari - maart 2014: Persuitnodiging en persberichten Meemoederschapsacties 25 februari 2014: Persbericht Filip De Winter en holebipioniers.be Het Roze Huis was met haar werking te horen, zien en lezen op ATV (Queer Arts Festival en debat Lage vervolging incidenten homofobie), Radio 2 (Gay Straight Alliance), Radio 1 (Herken de lesbienne), VRT en VTM (Meemoeders), Knack Weekend (Queer Arts Festival), De Standaard (Holebipioniers), Gazet van Antwerpen (o.a. Queer Arts Festival) en De Morgen (meemoeders) Werkgroep Website en ICT Visie op ICT De visie van Het Rozehuis op ICT is om systemen neer te zetten die altijd (24x7), vanaf elke plek (overal waar internet is) en vanaf elk toestel (PC, Mac, smartphone, tablet) te gebruiken zijn. De systemen moeten samenwerken optimaal ondersteunen, veilig zijn en geen (of weinig) support nodig hebben. Het team In 2013 is de samenstelling van de werkgroep Website en ICT sterk gewijzigd en afgelopen jaar hebben we meer structuur in de werkgroep gebracht. Remco van Wessel heeft de rol als coördinator vanuit de raad van bestuur op zich genomen. Omdat het belang van een goed functionerende ICT omgeving van cruciaal belang is voor een goede werking van Het Roze Huis, volgde Thomas Jans de werkgroep op als verantwoordelijke voor communicatie. Erwin Van de Velde en Marc Daems bleven vaste waarden in de werkgroep en in 2014 heeft Valentijn Vanwijnsberghe het team versterkt. Interne ICT Office 365: Wij hebben van Microsoft gratis de beschikking gekregen over 250 licenties voor Office 365. Dit is een online platform waarop wij gebruik kunnen maken van (Outlook) en het volledige office pakket (Word, Excel, PowerPoint) en waarop we documenten kunnen delen (SharePoint). Eind 2013 is er Jaarverslag 2014 vzw Het Roze Huis çavaria Antwerpen pagina 20

Agendaboekje Algemene Vergadering çavaria vzw 23 maart 2013

Agendaboekje Algemene Vergadering çavaria vzw 23 maart 2013 Algemene Vergadering çavaria vzw - 1 - Brussel, 23 maart 2013 Agendaboekje Algemene Vergadering çavaria vzw 23 maart 2013 Welkom... 2 Enkele praktische richtlijnen... 3 Routebeschrijving... 4 Agenda...

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen.

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen. Jaarverslag 2014 2015, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent tel. 09 224 12 15 - fax 09 233 10 63 secretariaat@bmlik.be Website :

Nadere informatie

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2012

Voortgangsrapport 2012 Voortgangsrapport 2012 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen vanuit de overheid en vanuit het wetenschappelijk onderzoek zijn opgevolgd, evenals vragen vanuit de pers. Daarnaast voerde

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Realisatieverslag 2013 Bond zonder Naam

Realisatieverslag 2013 Bond zonder Naam Realisatieverslag 2013 Bond zonder Naam Inhoudsopgave BZN sensibiliseert rond maatschappelijk relevante thema s 3 Complimentendag 3 BZN Eenzaamheidscampagne 4 Dag van de Chronisch Zieken 8 BZN Gevangenencampagne

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK www.grislubbeek.tk JAARVERSLAG 2007 1 Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Inleiding Voorwoord 3. Wie was er lid in 2006? 4. Voorstelling kernlidorganisaties

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2009

VOORTGANGSRAPPORT 2009 SENSOA VZW VOORTGANGSRAPPORT 2009 Kipdorpvest 48 A 2000 Antwerpen R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE EN ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen vanuit de overheid en vanuit wetenschappers werden opgevolgd, evenals vragen

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Activiteitenmap... 3. Knappe activiteiten vragen een goede omkadering... 5. Armoededictee... 9. Bewogen vertellers... 11. Kindercakeparty...

Activiteitenmap... 3. Knappe activiteiten vragen een goede omkadering... 5. Armoededictee... 9. Bewogen vertellers... 11. Kindercakeparty... Inhoud Activiteitenmap... 3 Knappe activiteiten vragen een goede omkadering... 5 Het abc van de sociale media... 7 Armoededictee... 9 Bewogen vertellers... 11 Kindercakeparty... 21 Fit op de fiets... 23

Nadere informatie

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 WERKINGSVERSLAG 2007 - Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 267 79 26 info@ocb-vzw.be

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie