Hot topics Treasury seminar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hot topics Treasury seminar"

Transcriptie

1 Regulatory 5 juni 2014 Discover and unlock your potential PwC

2 Program Toezichthouders: aandachtsgebieden Regelgeving: gelaagde structuur Totstandkoming: Lamfalussy Mifid II: status 2

3 Toezichthouders

4 Het Financieele Dagblad zaterdag 31 mei Toezicht op financiële sector is doorgeslagen De manier waarop toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) banken en verzekeraars willen reguleren is doorgeslagen, wordt ingegeven door angst voor de publieke opinie en leidt tot een juridisering van het toezicht. Dat zegt een groot aantal bestuurders in de financiële sector in het komende week te verschijnen boek Ik ben integer, jij bent integer, waarin de topmannen openhartig spreken over hun persoonlijke ervaringen met integriteitskwesties. 4

5 Reactie toezichthouders De AFM zegt in een reactie dat de financiële crisis heeft aangetoond dat toezicht hard nodig is. Ook DNB herkent zich niet in de kritiek: De financiële crisis heeft juist geleerd dat de financiële sector niet zonder vasthoudend en indringend toezicht kan. 5

6 Twin Peaks model Functioneel toezichtmodel in Nederland, twee pieken: 1. De Nederlandsche Bank Toezicht op soliditeit van financiële ondernemingen: systeem toezicht en prudentieel toezicht (financiële soliditeit) 2. Autoriteit Financiële Markten Toezicht op de wijze waarop partijen op de financiële markten zich (dienen) te gedragen: gedragstoezicht 6

7 Actuele thema s AFM 2014 Het toezicht van de AFM is risico gestuurd. Dat betekent dat de AFM een risicoanalyse van de markt maakt en op basis daarvan de thema's in het toezicht kiest. De AFM wil vooral daar aanwezig zijn waar de risico's het grootst zijn. Op basis van de strategische doelstellingen en de waargenomen externe ontwikkelingen heeft de AFM ervoor gekozen om de negen toezichtthema's in 2014 te continueren. 7

8 Negen toezichtthema s AFM 1. Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal 2. Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter 3. Kwaliteit van vermogensopbouw is beter 4. Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend 5. Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico s van pensioen 6. De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog 7. De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig 8. Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel 9. Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af 8

9 Visie DNB Toezicht De Nederlandsche Bank heeft voor de periode haar strategische visie voor het toezicht op financiële instellingen vernieuwd. Eens per vier jaar brengt DNB haar visie op toezicht uit. Hierin zet DNB de koers uit voor het toezicht voor de komende jaren. De vier speerpunten in deze visie zijn: een sterke speler in het SSM (Single Supervisory Mechanism, Europese Bankenunie) zijn, scherp op analyse, alert op integriteit en transparant waar mogelijk. Met de visie wil DNB financiële instellingen informeren over de richting van haar toezicht. De visie is een duidelijke stip op de horizon voor alle betrokken partijen. 9

10 Visie DNB onderverdeeld per sector (1) Banken Uitdaging 1: herstel van vertrouwen Uitdaging 2: verder herstel van financiële weerbaarheid Uitdaging 3: minder complex, beter afwikkelbaar Verzekeraars Uitdaging 1: herstel van vertrouwen Uitdaging 2: consolidatie in een krimpende markt Uitdaging 3: bufferherstel en verbetering professionaliteit in het risicobeheer Pensioenfondsen Uitdaging 1: herstel van vertrouwen Uitdaging 2: Vergroten professionaliteit en kostenefficiëntie Uitdaging 3: toekomstbestendig pensioenstelsel 10

11 Onderverdeeld per sector (2) Beleggingsondernemingen en - instellingen Uitdaging: waarborgen financiële weerbaarheid en continuïteit dienstverlening. Premiepensioeninstellingen (PPI s) Uitdaging: PPI s bieden adequate waarborgen voor de belangen van de deelnemers. Trustkantoren Uitdaging: geïnternaliseerde integere cultuur Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen Uitdaging: verantwoorde innovatie, binnen Europese kaders 11

12 Europees Toezicht Het European System of Financial Supervision (ESFS) of Europees Systeem voor financieel toezicht heeft twee pijlers: 1. De European Systemic Risk Board (ESRB): macro-prudentieel toezicht op het financiële stelsel in de EU om systeemrisico s te voorkomen of beperken. 2. Drie European Supervisory Authorities (ESA s): microprudentieel toezicht: a) European Banking Authority (EBA) b) European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) c) European Securities and Markets Authority (ESMA) Gemengd Comité: voorzitters drie ESA s (sector overstijgend) 12

13 Kortom: verschillende toezichthouders 1. ESRB 2. Drie ESA s (EBA, ESMA, EIOPA) 3. Gemengd Comité 4. AFM 5. DNB 13

14 Regelgeving

15 Gelaagde structuur regelgeving Europese verordeningen: rechtstreekse werking Europese richtlijnen: te implementeren in nationale wetgeving (bijv. Wft) Wet op het financieel toezicht (Wft) Uitvoeringsbesluiten (algemene maatregelen van bestuur) en ministeriele regelingen Regels toezichthouders DNB en AFM (Nrgo Wft, nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen) Beleidsregels (invulling uitoefening bevoegdheid) AFM en DNB Guidance principles: leidraden, visiedocumenten, FAQ s, voorlichtingsbrochures 15

16 Gelaagde structuur regelgeving European Financial Services Directives and Regulations US /other jurisdictions Wet Financieel Toezicht Dutch Financial Supervision Act Direct applicable (Regulations) Direct applicable Additional rules Ministry of Finance Additional rules DNB and AFM Guidance principles Guidance principles Policy Rules Guidance principles 16

17 Lamfalussy procedure

18 Lamfalussy procedure Snelle aanpassing van wetgeving voor financiële markten is noodzakelijk onder andere door de snelheid waarmee technologisch ontwikkelingen hun intrede doen. Onder leiding van Baron Alexandre Lamfalussy is een procedure ontwikkeld om het wetgevingsproces van de Europese Commissie te vereenvoudigen en te versnellen. De procedure is verdeeld in 4 levels, waarbij op verschillende niveaus comités bestaande uit nationale experts aan verschillende onderdelen van de nieuwe wetgeving werken. MIFID II wordt ook volgens dit proces geformuleerd. 18

19 4 Levels Level 1: kernbegrippen Consultatieronde Wetsvoorstel Europese Commissie Europees Parlement en Raad van Ministers Vorm van Richtlijn (bindend t.a.v. resultaat maar Lidstaten implementeren in nationale wetgeving, vanaf dat moment van toepassing, bijv. MIFID II) of Verordening (rechtstreekse werking, wanneer uniform kader wenselijk is, bijv. MIFIR) 19

20 4 Levels Level 2: Technische standaarden Op Level 1 is een ESA aangewezen (voor MIFID II is dat ESMA) ESA ontwerpt technische standaarden Wettelijk bindend na bevestiging Europese Commissie Level 3: Invulling implementatie Nationale toezichthouders vertalen technische standaarden in richtsnoeren en aanbevelingen 20

21 4 Levels Level 4: Handhaving door de Europese Commissie Verzamelen informatie door EC, mbv ESA s en marktpartijen over implementatie Aanpassingen doorvoeren bij grote verschillen tussen Lidstaten Uiterst geval: voorbrengen bij Europees Hof van Justitie MIFID II: De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft op 22 mei 2014 haar voorstellen voor de nadere invulling van de herziene Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) aan de markt voorgelegd. Marktpartijen en andere geïnteresseerden kunnen tot 1 augustus 2014 reageren op de consultatiedocumenten. ESMA zal de consultatiereacties meenemen bij het verder uitwerken van de zogenoemde level 2 maatregelen die zij opstelt als uitwerking van MiFID II. 21

22 Timeline for MiFID II regime Consultation Proposals 12/10 10/11 To date EP position 10/12 Council Approach 06/13 Implementing measures and guidelines Trilogues 07/13 01/14 To come EP plenary vote (15 April 2014) Legal/linguistic review Council adoption (April/May (Est)) Publication in Official Journal (June/July (Est)) Entry into force (20 days after publication in the OJ) EIF: 07/14 (Est) ESMA technical advice: EIF + 9 months 04/15 (Est) ESMA draft RTS: EIF + 12 months 07/15 (Est) ESMA draft ITS/guidelines: EIF + 18 months EC prepares legislative text 01/16 (Est) EC endorsement/ review (4 months min) 12/15 (Est) 01/16 (Est) EC endorsement 04/16 (Est) Application of MiFID II and MiFIR EIF + 30 months 01/17 (Est) National transposition of Directive: EIF + 24 months 07/16 (Est) 22

23 Timeline for MiFID II regime Level 2 and 3 31 sets of technical advice in respect of delegated acts: ESMA expects EC to require submission within 6-9 months of EIF ESMA to launch ONE consultation as soon as possible 51 regulatory technical standards (RTS) Most submission required with 12 months ESMA to launch discussion paper as soon as possible after text finalised Follow up with a consultation paper later this year, early next 16 implementing technical standards (ITS) Most due within 18 months 8 Guidelines/recommendations - Within 18 months 23

24 Timeline for MiFID II regime Level 2 and 3 Level 1 texts MiFID II / MiFIR Delegated acts Level 2 Delegated powers from Council and EP to the Commission to determine issues with political dimension: generally adopted as regulatory technical standards (under Art 290 of TFEU) Technical standards Level 2.5 Binding technical standards under ESMA Regulation Art (RTS) and Art 15 (ITS) Comply or explain ESMA Regulation, Art 16 Guidelines & recommendations 24

25 MIFID II

26 MIFID II: belangrijkste wijzigingen (1) 1. Verhoogde bescherming voor beleggers Verbod op provisies waardoor de klant een vermogensbeheerder zelf direct betaalt voor de dienstverlening en ongewenste prikkels van bijvoorbeeld retourprovisies. Beperking van de execution only dienstverlening tot niet complexe financiële producten. Uitbreiding van de reikwijdte van de huidige MiFID. Recht voor de nationale toezichthouders en ESMA om financiële producten en diensten (tijdelijk) te verbieden die de beleggersbescherming of stabiliteit van de markt in gevaar brengen. 26

27 MIFID II: belangrijkste wijzigingen (2) Eisen ten aanzien van de deskundigheid van bestuurders van beleggingsondernemingen. Eisen ten aanzien van de rol die bestuurders van beleggingsondernemingen in ieder geval moeten vervullen. Transparantie naar de klant met betrekking tot de uitvoering van zijn orders (best execution). 2. Uitbreiding van de reikwijdte van de huidige MiFID Transparantieverplichting uitgebreid van aandelen naar andere financiële instrumenten zoals obligaties, gestructureerde producten en derivaten. Grondstoffen(derivaten) en emissierechten komen onder de reikwijdte te vallen. 27

28 MIFID II: belangrijkste wijzigingen (3) Marktexploitanten moeten positielimieten stellen en per financieel instrument geaggregeerde positierapportages publiceren. Introductie Organized Trading Facility (OTF). Verhandeling van voor clearing geschikte derivaten verplicht op een platform. Kwaliteit en consolidatie van transactieinformatie verbeterd door invoering van de Approved Publication Arrangements (APA s), Consolidated Tape Providers (CTPs) en Approved Reporting Mechanisms (ARMs). 3. Systems and controls rondom geautomatiseerde handel op de financiële markten Introductie term algorithmic trading waaronder ook high-frequency trading, doel is een verbetering van de systems and controls door de gehele handelsketen. 28

29 MIFID II: belangrijkste wijzigingen (4) 4. Uitbreiding scope transactierapportages Scope partijen (ook daghandelaren en high-frequency traders) en rapportage uitgebreid. 5. Schorsen en verwijderen uit de notering Ook MTFs en OTFs kunnen onder de schorsing- en verwijderingregeling van toegelaten financiële instrumenten vallen. 6. Non-discriminatoire toegang tot clearing Rechtstreekse concurrentie tussen centrale tegenpartijen (CCPs) bevorderen, handelsplatformen kunnen toegang krijgen tot CCPs en vice versa. 29

30 Ten slotte: AFM speech over MIFID II Gerben Everts 15 mei 2014 (website AFM) ( ) de Markets in Financial Instruments Directive. De nieuwe stok om te slaan voor liefhebbers van deregulering en vermindering van administratieve lasten.. ( ) Het is veel. Het is technisch. Het is omstreden. En het gaat op onderdelen pijn doen. Tegelijkertijd is het nodig. Het is goed u te bedenken dat de technische uitwerking op level 2 nog heel wat hoofdbrekens en verduidelijkingen vergt. Dit is de mooie taak waar ESMA nu voor staat opgelijnd. Het is het type werk waarin wij als AFM heel actief in participeren. Hoe dan ook zal de uitbreiding van de reikwijdte en de mate van gedetailleerdheid ertoe leiden dat de regelgeving dieper zal ingrijpen op de markt. ( ) Alle marktpartijen zullen hun processen moeten aanpassen of in het leven roepen. Dit brengt eenmalige en doorlopende kosten met zich mee. 30

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Inhoudsopgave MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Op 13 mei jl. heeft de Raad van de EU het pakket regelgeving voor handel in financiële instrumenten en beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II

Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II Mr J. Dinant 1 1 Inleiding In de zomer van 2014 is een nieuwe Europese richtlijn gepubliceerd die MiFID I in belangrijke mate herziet (MiFID II).

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

toezichtthema s 2014

toezichtthema s 2014 toezichtthema s 2014 inhoud 1. INLEIDING 2. TOEZICHT HIGHLIGHTS 2013 3. PLANNEN RIJKSOVERHEID 4. AGENDA AFM 2014 5. AGENDA DNB 2014 6. CONCLUSIES 7. OVER 4THLINE 3 5 6 9 13 24 25 3 inleiding Binnen financiële

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV

ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV Definitieve versie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen AMSTERDAM 24 november 2011 INHOUDSOPGAVE TER INLEIDING... 3 HIGHLIGHTS 2012... 4 1 TOEZICHT ALGEMEEN:

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

Expliciete keuzes voor effectiever toezicht. FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB

Expliciete keuzes voor effectiever toezicht. FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB Expliciete keuzes voor effectiever toezicht FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB De Nederlandsche Bank April 2012 Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 22 2 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 040 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien

Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien mr ME.J Bracco Gartner rnr I Dinant, dr PB. Teeboom, mr drs. A.J. Wolters* 1. Inleiding

Nadere informatie

WHO IS AFRAID OF A SINGLE RULEBOOK?

WHO IS AFRAID OF A SINGLE RULEBOOK? C.M. Grundmann van de Krol en J.B.S. Hijink 1 WHO IS AFRAID OF A SINGLE RULEBOOK? Proloog Op 1 januari 2011 vond in de Europese Unie ( EU ) een institutionele verandering plaats die door de Europese Commissie

Nadere informatie

AFM Jaarverslag 2014 - Onder embargo t/m 09-04-2015. Effectief toezicht in ongekende tijden. Voorwoord

AFM Jaarverslag 2014 - Onder embargo t/m 09-04-2015. Effectief toezicht in ongekende tijden. Voorwoord Voorwoord Effectief toezicht in ongekende tijden Het uitbreken van de financiële crisis ligt alweer geruime tijd achter ons. Maar we zien en voelen de gevolgen nog iedere dag. Het zijn nog altijd ongekende

Nadere informatie

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014 Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit Thema s DNB toezicht 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 4.7 Pensioenfondsen: beheersing marktrisico 21 4.8 Cross-sectoraal: complexe

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Mr. A.A. van Gelder 1 Mede naar aanleiding van de recente financiële crisis is er bij banken en andere

Nadere informatie

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING SAMENVATTING Deze samenvatting van het AFM jaarverslag 2013 laat schematisch per thema zien wat de AFM in 2013 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 589 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige

Nadere informatie

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations 21 August 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013 Tim Wildenberg, CEO Neonet Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat Prijsvorming overlay structuren en order executie Interview: Intercapital

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW ZORGVULDIG ADVIES S- OPBOUW Een update anno 2013 Drs. F. Husken MBA is als partner verbonden aan AF Advisors (www.af-advisors.nl). R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 1, mei 2013. Interview: Julian Palfreyman, CEO, Winterflood Securities. AIFMD en de gevolgen voor de custodian

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 1, mei 2013. Interview: Julian Palfreyman, CEO, Winterflood Securities. AIFMD en de gevolgen voor de custodian KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 1, mei 2013 Interview: Julian Palfreyman, CEO, Winterflood Securities AIFMD en de gevolgen voor de custodian Interview: Stichting Pensioenfonds Holland Casino 10TALKS:

Nadere informatie

MiFID heeft tot doel beleggers te beschermen en financiële

MiFID heeft tot doel beleggers te beschermen en financiële Artikel MiFID: zelfs bij business as usual verandert veel IT processen van beleggingsondernemingen wijzigen door implementatie van EU Richtlijn Ivo Bolderhey en Floris IJpeij Wie denkt dat marktwerking

Nadere informatie

Kwaliteit van vermogensopbouw is beter

Kwaliteit van vermogensopbouw is beter Kwaliteit van vermogensopbouw is beter Activiteitenagenda 1. Kwaliteit beleggingsdienstverlening; dashboardmodule Dit project richt zich op het afronden van de dashboardmodule Beleggen bij de 4 grootbanken

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

JAARVERSLAG 2014 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN JAARVERSLAG 2014 AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN Inhoudsopgave VOORWOORD 7 DE FSMA IN 2014 13 I. BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN HET TOEZICHT DOOR DE FSMA 19 1. Evolutie van het regelgevend

Nadere informatie