MiFID II: Hoofdlijnen beleggersbescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID II: Hoofdlijnen beleggersbescherming"

Transcriptie

1 MiFID II: Hoofdlijnen beleggersbescherming ABN AMRO Bank N.V. Randy Pattiselanno Legal Manager/Team Investment Services

2 MiFID II: Hoofdlijnen beleggersbescherming Roundtable Charco & Dique ABN AMRO Bank Legal 19 maart 2015

3 Agenda 1. MiFID II: Introductie (planning) wetgevingsproces 2. MiFID II: Regels rond product governance 3. MiFID II: Pré- contractuele en doorlopende informatieverplichtingen 4. MiFID II: Aanvullende regels rond vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening 5. MiFID II: Provisieverbod 3

4 1 Introductie: MiFID II & MiFIR Introductie: (planning) wetgevingsproces MiFID II & MiFIR Voorstel Europese Commissie MiFID II 20 oktober 2011 (MiFID II) Twee delen: voorstel Europese Richtlijn - MiFID II (met betrekking tot marktinfrastructuur, beleggersbescherming en markttoetreding) en Europese Verordening MiFIR (met betrekking tot marktinfrastructuur). Level 2 regelgeving (inter alia herziening Commissie Uitvoeringsrichtlijn 2006?) Akkoord Commissie, Raad & Europees Parlement 14 januari Officiële publicatie MiFID II & MiFIR 12 juni 2014 (Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014). 4

5 1 Introductie: MiFID II & MiFIR ESMA activiteiten ( level 2 ) Openbare consultatie Level 2 ESMA 22 mei 2014 ( Discussion Paper en Consultation Paper ). Publicatie Final Report ESMA s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR (19 December/ESMA/2014/1569). Juni 2015: Finale RTS naar Europese Commissie. December 2015: Finale ITS naar Europese Commissie. Nationaal wetgevingsproces Nationale implementatie wetgeving beschikbaar 3 juli Inwerkingtreding MiFID II & MiFIR beoogd per 3 januari

6 MiFiD II: Hoofdlijnen beleggersbescherming Nieuwe product governance regels 6

7 2- MiFID II: Regels rond Product governance Reikwijdte beleggingsonderneming en beleggingsproducten Kernartikelen 16 (3) en 24 (2) MiFID II 1) Welke beleggingsondernemingen? Alle, inclusief bijvoorbeeld AIFM/UCITS die beleggingsdiensten verlenen. 2) Onderscheid beleggingsonderneming als producent en distributeur? 3) Welke financiële instrumenten, producten en diensten? 4) Welke (kern)verplichtingen? 5) Verhouding producent en distributeur? 7

8 2- MiFID II: Regels rond product governance- definities Reikwijdte product governance Afbakening & definities producent en distributeur Producent Beleggingsonderneming die financiële instrumenten en gestructureerde deposito s ontwikkelt voor verkoop aan cliënten. ESMA Technisch Advies 19 december 2014 toevoeging maken, ontwikkelen, uitgeven of ontwerpen. (Bijvoorbeeld inclusief de beleggingsonderneming die corporate finance advies verleent bij uitgifte van effecten). Distributeur Beleggingsonderneming die financiële instrumenten en gestructureerde deposito s aanbiedt of aanbeveelt voor verkoop aan cliënten. ESMA Technisch Advies 19 december 2014, voor distributie geen aanvullende definitie nodig (( ) offers has a wide application and is to be read in a broad sense )). Niet beperkt tot alleen beleggingsadvies. Producent & distributeur Samenloop van beide rollen binnen één beleggingsonderneming 8

9 2- MiFID II: Regels rond product governance- definities Reikwijdte product governances Afbakening & definities Beleggingsproducten Beleggingsproducten: zowel financiële instrumenten als gedefinieerd in MiFID II als gestructureerde deposito s. Elk financieel instrument, inclusief e.g. obligaties uitgegeven door een autofabrikant, en dus niet alleen geproduceerde financiële instrumenten. Zowel financiële instrumenten verhandeld op primaire als secundaire markt. Zowel distributie van MiFID beleggingsproducten als niet-mifid beleggingsproducten. Beleggingsdiensten Niet alleen beperkt tot beleggingsproducten, maar omvat ook beleggingsdiensten. 9

10 2- MiFID II: Regels rond product governance- kernverplichtingen Kernverplichtingen: Verplichting invoering proces voor productontwikkeling, goedkeuring en (regelmatige) herziening. Bepalen van doelgroep ( target market ). Door producent of bij gebrek aan doelgroep bepaling door distributeur. Opstellen van distributiestrategie af te stemmen op de doelgroep. Waarborgen dat producten & diensten conform de distributiestrategie bij de doelgroep terecht komt. Evaluatie risico s voor de doelgroep. Onderlinge (informatie)verplichtingen producent en distributeur, zoals verstrekken van productinformatie (producent) en verstrekken verkoopinformatie en productreviews (distributeur). Verplichting distributieovereenkomst producent en distributeur (bij distributie van producten van non-mifid beleggingsondernemingen cq. bij niet publiek beschikbare product informatie)? 10

11 2- MiFID II: Regels rond product governance- kernverplichtingen Finaal Rapport ESMA technisch advies 19 december 2014: bepalen van doelgroep ( target market ). Producent: gebaseerd op eigen theoretische kennis en ervaring Distributeur: gebaseerd op informatie van eigen cliënten en informatie verkregen van producenten (bepalen van groepen van beleggers voor wie een product gezien haar behoeften, karakteristieken en doelstellingen niet geschikt is). Proportionaliteit: doelgroepbepaling afhankelijk van complexiteit van het product. Eenvoudige producten (gewone aandelen) mogelijk doelgroep mass retail. Voor complexe producten zoals gestructureerde producten doelgroepbepaling in meer detail. 11

12 2- MiFID II: Regels rond product governance- kernverplichtingen producent Product governance/rol Kernverplichtingen Producenten Finaal technisch advies ESMA (19 december 2014), inter alia Reikwijdte: maken, ontwikkelen en ontwerpen beleggingsproducten ; Doelgroepbepaling Beheersen van belangenconflicten (inclusief beloning); Verplichting dat het product geen negatieve impact heeft op klanten of kan leiden tot marktintegriteitsproblemen; Bekwaam personeel; Scenario analyses van haar producten (positieve en negatieve markt omstandigheden); Effectieve controle van het management over het product governance proces; Vaststellen adequate prijs structuur voor het product; Regelmatige hertoetsing van beleggingsproducten, o.a. identificeren van gebeurtenissen die het mogelijke risico of rendement voor de geidentificeerde doelgroep kan beinvloeden. Verplichting om impact te bepalen en passende maatregelen te treffen. 12

13 2- MiFID II: Regels rond product governance- kernverplichtingen distributeur Product governance/rol Kernverplichtingen Distributeur Finaal technisch advies ESMA (19 december 2014), inter alia Reikwijdte: betreft alle producten en diensten die de beleggingsonderneming aanbiedt. Verplichting bepalen verenigbaarheid van producten en diensten met geidentificeerde doelgroep; Periodieke hertoetsing en update product governance regels; Verstrekken van de producent met verkoopinformatie ten behoeve van product hertoetsingen uit te voeren door de producent; Bekwaam personeel; Effectieve controle van het management over het product governance proces; Nemen van redelijke stappen om er voor te zorgen dat de productinformatie betrouwbaar en adequaat is om aan de informatieverplichtingen te voldoen (onderscheid tussen beleggingsproducten van o.a. non-mifid beleggingsondernemingen en MiFID beleggingsondernemingen). 13

14 MiFID II: Hoofdlijnen beleggersbescherming Uitbreiding van pré- contractuele en doorlopende informatieverplichtingen 14

15 3- MiFID II: Pré contractuele & doorlopende informatieverplichtingen Informatieplichten inter alia Marketing informatie Pré- contractueel Aanvullende eisen marketing communicatie Doorlopend Beleggingsadvies Kwalificeert het beleggingsadvies als afhankelijk of onafhankelijk beleggingsadvies? Beleggingsadvies & vermogensbeheer Inzicht in kosten & lasten Samenbundeling Verstrekt de beleggingsonderneming periodieke beoordeling van de geschiktheid van de financiële instrumenten die zijn aanbevolen? Rapportage mbt vermogensbeheer. Transparantie vereisten mbt totale kosten van de dienstverlening en de totale kosten van de financiële instrumenten of instrument. Samenbundeling van de beleggingsdienst met een andere dienst ( cross-selling ). Eventueel doorlopende monitoring advies & vermogensbeheer rapportages Minimaal op jaarlijkse basis Best execution Meer informatie over best exection beleid. Top 5 best execution venues per instrument klasse 15

16 3- MiFID II: Marketing informatie Artikel 24(3) MiFID II: Reclame- uitingen moeten correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Finaal Rapport ESMA technisch advies 19 december Informatieplicht naar (potentiële) retail cliënt: (i) Prominente weergave relevante risico s (ii) Indicatie van relevant risico s ten minste gelijk aan lettertype aan overige informatie (iii) Zelfde taal gebruikt voor alle informatie en marketing materiaal, tenzij de klant anders accepteert; en (iv) up- to-date verplichting. Zelfde voorwaarden voor (potentiële) professionele beleggers, behalve (ii) and (iii). Informatie over toekomstige rendement, uiteenzetting rendement scenario s in verschillende markt omstandigheden (zowel negatieve als positieve scenario s) & weergave van aard en risico s van de instrumenten in de analyse. 16

17 3- MiFID II: Afhankelijk dan wel onafhankelijk beleggingsadvies Artikel 24 (7) MiFID II: afhankelijk dan wel onafhankelijk beleggingsadvies Verplichting om cliënten te informeren of beleggingsadvies wordt verleend op afhankelijk of onafhankelijke basis. Criterium?: een brede dan wel beperktere analyse van verschillende soorten financiële instrumenten en, in het bijzonder of het gamma beperkt is tot financiële instrumenten die worden uitgegeven of verstrekt door entiteiten die nauwe banden met de beleggingsonderneming hebben of er in een ander juridisch of economisch verband mee staan, zoals een contractueel verband, dat zo nauw is dat het risico bestaat dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijke basis van het verstrekte advies. 17

18 3- MiFID II: Afhankelijk dan wel onafhankelijk beleggingsadvies ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014 Situatie waarin de beleggingsonderneming beide adviesvormen aanbiedt: informeren van retail cliënten, om vooraf aan de dienstverlening, of afhankelijk of onafhankelijk beleggingsadvies wordt gegeven; niet beschrijven van de gehele dienstverlening als onafhankelijk ; en Organisatorische scheiding van beide adviesvormen en betrokken adviseurs (dezelfde adviseur kan niet beide adviesvormen verlenen), en waarborgen dat cliënten niet in verwarring raken. 18

19 3- MiFID II: Beleggingsadvies & periodieke geschiktheidsbeoordeling Artikel 24(4)(iii) MiFID II: Periodieke geschiktheidsbeoordeling Verplichting om de klant te informeren of zij op periodieke basis de geschiktheid ( suitability ) van de aanbevelingen beoordeeld. Impliciet? Geen verplichting tot voortdurende monitoring van de geschiktheid van de portefeuille (zie ESMA Final Report p. 106) (vergelijk AFM Leidraad). ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014: inhoud rapportage Inhoud rapportage: (i) frequentie & mate van periodieke geschiktheidsbeoordeling; (ii) mate waarin de informatie wordt geactualiseerd; en (iii) wijze waarop geactualiseerde aanbeveling wordt gecommuniceerd naar de cliënt. Review ten minste op jaarbasis. Frequentie afhankelijk van risicoprofiel van de cliënt en type financiële instrumenten aanbevolen. 19

20 3- MiFID II: Specifieke rapportage vermogensbeheer ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014 Vermogensbeheer Frequentie van halfjaarlijkse naar kwartaalrapportages; Geen periodieke rapportage eis in geval van online inzage en cliënt heeft de waarde van de portfolio tenminste één maal per kwartaal bekeken; Rapporteren van verlies van 10% van de portefeuille (of veelvouden van 10%); en Voor retail cliënts, rapportage mbt posities in leveraged financiële instrumenten of op instrument niveau andere voorwaardelijke verplichtingen met verliezen in waarde van 10% (of veelvouden van 10%), tenzij anders overeengekomen. 20

21 3- MiFID II: Inzicht in kosten en lasten Artikel 24(4)(c) MiFID II: Informatie over kosten en lasten Inzicht door samenvoeging van alle totale kosten en lasten, met inbegrip van kosten en lasten in verband met de beleggingsdienst en het financiële instrument, die niet het gevolg zijn van de ontwikkeling van onderliggende marktrisico s. Inzicht het cumulatieve effect van kosten en lasten op het rendement van de belegging. ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014: Wanneer? Verkoopmoment ( ex-ante ): (i) bij aanbevelen of marketen door beleggingsonderneming; of (ii) wanneer overleggen KID/KIID door beleggingsonderneming vereist is. Na verkoop ( ex-post ): (i) bij aanbevelen of marketen door beleggingsonderneming; of (ii) wanneer overleggen KID/KIID door beleggingsonderneming vereist is en zij een doorlopende relatie heeft met de cliënt. 21

22 3- MiFID II: Inzicht in kosten en lasten ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014: Overige elementen Opgetelde bedragen presenteren als één cijfer, absoluut cash bedrag en in een percentage; en In geval van UCITS geen opname van bepaalde kosten in KIID zoals transactie kosten. Voorstel ESMA dat Commissie moet bepalen dat de beleggingsonderneming zelf deze kosten moet ophalen, berekenen en transparant moet maken. Post sale rapportage Informatie kosten en lasten op een gepersonaliseerde basis. Cumulatieve effect van kosten en lasten op het rendement Illustratie bij verkoopmoment. 22

23 3- MiFID II: Inzicht in kosten en lasten - beleggingsdiensten Tabel 1: ESMA Finaal technisch advies 19/12/2014- Kostenposten transparantie voor beleggingsdiensten One-off charges related to the provision of an investment service All cost and charges paid to the investment firm at the beginning or at the end of the provided investment service(s). Voorbeelden Deposit fee, termination fees and switching costs. On-going related to the provision of an investment service charges All costs related to transactions initiated in the course of the provision of an investment Service Any charges that are related to ancillary services All on-going charges paid to investment firms for their services provided to the client. Costs and charges that are related to transactions performed by the investment firm or other parties. Any charges that are related to ancillary services that are not included in the costs mentioned above. Management fee, advisory fee, custodian fees. Broker commissions, entry- and exit charges paid to the fund manager, platform fees, marks up (embedded in the transaction price), stamp duty, transactions tax and foreign exchange costs. Research costs. Custody costs. Incidental costs Performance fees 23

24 3- MiFID II: Inzicht in kosten en lasten financiële instrumenten Table 2: ESMA Finaal technisch advies 19 december Kostenposten transparantie voor financiële instrumenten One-off charges All costs and charges (included in the price or in addition to the price of the financial instrument) paid to product suppliers at the beginning or at the end of the investment in the financial instrument. Voorbeelden Front-loaded management fee, structuring fee, distribution fee. On-going charges All costs related to the transactions Incidental costs All on-going charges related to the management of the financial product that are deducted from the value of the financial instrument during the investment in the financial instrument. Costs and charges that are incurred as a result of the acquisition and disposal of investments. Management fee, service costs, swap fees, securities lending costs and taxes, financing costs. Broker commissions, entry- and exit charges paid by the fund, marks up embedded in the transaction price, stamp duty, transactions tax and foreign exchange costs. Performance fees 24

25 3- MiFID II: Samenbundeling/ koppelverkoop Artikel 24(11) MiFID II: samenbundeling dan wel koppelverkoop Aanbod beleggingsdienst met andere dienst of ander product als onderdeel (of voorwaarde) van een pakket Mededelingsplicht mogelijkheid of verschillende componenten al dan niet afzonderlijk te kopen zijn en evt. apart bewijsstuk van de kosten van elke component. Adequate beschrijving van de verschillende componenten van het pakket ingeval/overeenkomst door beleggingsonderneming in geval van kans dat de risico s voortvloeien, verschillen van de risico s die aan de verschillende componenten afzonderlijk verbonden zijn. Zie ook consultatie ESA s Joint Committee Consultation Paper on guidelines for cross-selling practices 22 december

26 3- MiFID II: Informatie over best execution verplichtingen Artikel 24 (6) MiFID II: Best execution Verplichting beleggingsonderneming om jaarlijks de top 5 best execution handelsplatformen (per instrument klasse) te publiceren; Verplichting voor beleggingsonderneming om informatie over de kwaliteit van de uitvoering te publiceren (in parallel met vergelijkbare plichten voor handelsplatformen). ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014: Additionele verplichtingen mbt details van uitvoering, inclusief alle handelsplatformen of entiteiten gebruikt voor de uitvoering, details mbt totale uitvoeringskosten, indicatie of de uitvoering heeft plaatsgevonden buiten een RM, MTF of OTF, inclusief ontvangen betalingen van derden; Herziening beleid (jaarbasis of wanneer er een materiële wijziging heeft plaatsgevonden); Bewijslastvereiste bij gebruik van één uitvoeringsplatform of één entiteit voor de uitvoering. 26

27 MiFiD II: Hoofdlijnen beleggersbescherming Aanvullende regels rond vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only 27

28 4- MiFID II: nieuwe beleggingsadviesregels Artikel 25 (6) MiFID II: Geschiktheidsverklaring Bij beleggingsadvies verplichting, vóór het verrichten van de transactie, tot het overleggen van een geschiktheidsverklaring: (i) specificatie advies wordt, (ii) motivatie hoe dat advies aan de voorkeuren, doelstellingen en andere kenmerken van de retail cliënt beantwoordt. Mogelijkheid verstrekking achteraf indien beleggingsadvies is verstrekt op afstand. Voorwaarden? (a) instemming cliënt met de ontvangst van de geschiktheidsverklaring zonder onnodige vertraging na het sluiten van de transactie; en (b) de beleggingsonderneming heeft de cliënt de mogelijkheid geboden de transactie uit te stellen teneinde de geschiktheidsverklaring vooraf te ontvangen. 28

29 4- MiFID II: uitbreiding complexe producten execution only regime Execution only regime Niet-complexe producten MiFID Execution only i. tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land of op een MTF toegelaten aandelen, ingeval het aandelen in ondernemingen betreft, met uitzondering van aandelen in andere instellingen voor collectieve belegging dan icbe s en aandelen die een derivaat behelzen; ii. tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land of op een MTF toegelaten obligaties of andere vormen van gesecuritiseerde schuld, met uitzondering van die welke een derivaat behelzen of een structuur hebben die het moeilijk maakt voor de cliënt om te begrijpen welk risico iii. eraan verbonden is; geldmarktinstrumenten, met uitzondering van die welke een derivaat behelzen of een structuur hebben die het moeilijk maakt voor de cliënt om te begrijpen welk risico eraan verbonden is; iv. aandelen of rechten van deelneming in icbe s, met uitzondering van de in artikel 36, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 583/2010 bedoelde gestructureerde icbe s;nl Publicatieblad van de Europese Unie L 173/409 v. gestructureerde deposito s, met uitzondering van deposito s met een structuur die het voor de cliënt moeilijk maakt het rendementsrisico of de kosten van vervroegd uitstappen in te schatten; vi. andere niet-complexe financiële instrumenten. 29

30 4- MiFiD II: execution only regime ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014 Twee aanvullende criteria mbt niet-complexe producten: het financieel instrument bevat niet een clausule, voorwaarde of een element dat fundamenteel de aard of het risico van de belegging of het uitbetalingsprofiel kan wijzigen; en het financieel instrument omvat geen expliciete of impliciete uittredingskosten die het effect kunnen hebben dat de belegging illiquide wordt (ook al zijn er technisch bezien frequente mogelijkheden om uit te stappen). Verdere ontwikkeling van richtlijnen van ESMA voor de beoordeling van financiële instrumenten met een structuur die het moeilijk maakt voor de cliënt om de betrokken risico s te begrijpen. 30

31 MiFiD II: Hoofdlijnen beleggersbescherming Invoering gedeeltelijk provisieverbod MiFID II v.s. volledig provisieverbod in Nederland 31

32 5- MiFID II: Nederlands & MIFID II provisieregime Beleggingsdienst Nederland MiFID II Vermogensbeheer Verboden (retail) Verboden, tenzij doorgegeven aan de cliënt Onafhankelijk beleggingsadvies Verboden (retail) Verboden, tenzij doorgegeven aan de cliënt Afhankelijk beleggingsadvies Verboden (retail) Toegestaan Execution only Verboden (retail) Toegestaan Niet-geldelijke provisies Beloningen, kortingen, etc. order uitvoering via specifieke handelsplatformen Geschenken tot 100 op jaarbasis toegestaan Verboden? Minder significante niet-geldelijke provisies toegestaan onder voorwaarden Separaat inducements regel voor orderuitvoering indien doorgeleid via specifieke handelsplatformen (artikel 27 (2) MiFID II). 32

33 5- MiFID II: Niet geldelijke provisies ESMA Finaal technisch advies 19 december 2014: Uitputtende lijst van niet-geldelijke provisies ESMA voorstel aan de Commissie om een uitputtende lijst van niet-geldelijke provisies in te voeren. Bijvoorbeeld, (i) Productinformatie en informatie over beleggingsdiensten, inclusief generieke beschikbare research rapporten; (ii) deelname aan conferenties, seminars, trainingen over de karakteristieken van specifieke financiële instrumenten of beleggingsdienst; of (iii) redelijke gastvrijheid, zoals drank & hapjes tijdens vergaderingen. 33

34 MiFiD II: Hoofdlijnen beleggersbescherming Vragen? 34

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Compliance Professionaldag oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand

Compliance Professionaldag oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand Compliance Professionaldag 2016 6 oktober 2016 MiFID II - Update Larissa Silverentand Introductie: tijdlijn 1 november 2007 19 december 2014 25 april 2016 Q3-Q4 2016 3 januari 2018 Inwerkingtreding MiFID

Nadere informatie

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans November 2016 "Presentatieonderwerp" Agenda 1. Product governance 2. ken-uw-cliënt 3. Adviseren 4. Kennis en bekwaamheid 5. Provisieverbod en research 6. Afronding

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

MiFID II Beleggersbescherming

MiFID II Beleggersbescherming MiFID II Beleggersbescherming Tim Mortelmans / nov 2016 Agenda 1. Achtergrond en tijdslijnen 2. MiFID II en de AFM 3. Enkele onderwerpen nader toegelicht 4. Afronding 1. Achtergrond en tijdslijnen 2007:

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11-1 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Agenda. Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden

Agenda. Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden Kosten Agenda Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden Korte terugblik Onderzoek AFM in 2012 naar kosten Onvolledig Informatie lastig te vinden (kosten

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

FSMA_2017_11 dd. 18/07/2017

FSMA_2017_11 dd. 18/07/2017 FSMA_2017_11 dd. 18/07/2017 Deze mededeling is van toepassing op de volgende ondernemingen (hierna gereglementeerde ondernemingen ): - de kredietinstellingen naar Belgisch recht indien zij beleggingsdiensten

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Hugo Prince Wouter van Bronswijk MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Agenda Organisational Requirements Instrument Referentie Data Orderbook Data Transactierapportage

Nadere informatie

Richtsnoeren Richtsnoeren voor complexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito s

Richtsnoeren Richtsnoeren voor complexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito s Richtsnoeren Richtsnoeren voor complexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito s 04/02/2016 ESMA/2015/1787 NL Inhoudsopgave I. Toepassingsgebied... 3 II. Verwijzingen, afkortingen en definities...

Nadere informatie

Provisies / Inducements. Deels een nieuw kader onder MiFID 2

Provisies / Inducements. Deels een nieuw kader onder MiFID 2 Provisies / Inducements Deels een nieuw kader onder MiFID 2 Agenda Huidig provisieverbod voor dienstverlening aan niet-professionele klanten Huidig provisieverbod voor dienstverlening aan professionele

Nadere informatie

Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid

Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid Richtsnoeren Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid 22/03/2016 ESMA/2015/1886 NL Inhoudsopgave I. Toepassingsgebied... 3 II. Verwijzingen, afkortingen en definities... 3 III. Doel...

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

MiFID II beleggersbescherming

MiFID II beleggersbescherming MiFID II beleggersbescherming Inleiding: Waar staan we met MiFID II Beleggersbescherming? AFM Lieke Helleman Agenda 1. Voorbereiding MiFID II binnen de AFM 2. Overzicht onderwerpen Beleggersbescherming

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014

MiFID II. Hans Wolters, AFM. Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 MiFID II Hans Wolters, AFM Norton Rose Fulbright seminar MiFID II Amsterdam, 17 April 2014 Overzicht 1. Aanleiding MIFID II 2. Proces besluitvorming 3. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 4. Level

Nadere informatie

Bepalingen van MiFID II Richtlijn

Bepalingen van MiFID II Richtlijn Onderafdeling 3 Bepalingen van MiFID II Richtlijn Gedragsregels Art. 26 Zijn onderworpen aan de door en krachtens de artikelen 27 tot, 28 en 28bis bepaalde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden: 1 de Belgische

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Productontwikkeling MIFID II- productontwikkeling 30 jan, 2 feb / 2017

Productontwikkeling MIFID II- productontwikkeling 30 jan, 2 feb / 2017 MIFID II- productontwikkeling 30 jan, 2 feb / 2017 Overzicht Richtlijn 2014/65/EU -> overweging 71 en artikelen 16 (3) en 24 (2) Technisch advies -> hfdstk 2.7 -> 31 bepalingen Gedelegeerde richtlijn ->

Nadere informatie

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards MiFID II bijeenkomst voor marktpartijen op 12 februari 2015 Fridjof Bron en Hans Wolters Het komende uur 1.

Nadere informatie

Beleggersgids. Waarom geeft de ESMA deze gids uit? Wat is de ESMA?

Beleggersgids. Waarom geeft de ESMA deze gids uit? Wat is de ESMA? 19 oktober 2012 Beleggersgids Wat is de ESMA? ESMA staat voor European Securities and Markets Authority (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en is een in Parijs gevestigde onafhankelijke regelgevende

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Provisieregels "De klant centraal"

Provisieregels De klant centraal INVESTMENT MANAGEMENT GROUP JANUARI 2012 Provisieregels "De klant centraal" De wijze van beloning van tussenpersonen die betrokken zijn bij de distributie van financiële producten wordt zowel door de Europese

Nadere informatie

AssurMiFID Recente inducements evoluties. 2 december Brussels London -

AssurMiFID Recente inducements evoluties. 2 december Brussels London - AssurMiFID Recente inducements evoluties 2 december 2014 Contact details «[ ] impressed by the level of attention we receive we feel that we get red carpet treatment» Chambers 2014 Jan Vincent Lindemans

Nadere informatie

Robotbeleggen, een hype of een waardevolle ontwikkeling? 1 februari 2017

Robotbeleggen, een hype of een waardevolle ontwikkeling? 1 februari 2017 Robotbeleggen, een hype of een waardevolle ontwikkeling? 1 februari 2017 Paul Koster Directeur VEB Programma Presentatie Pritle De opkomst van robotbeleggen door Thomas Bunnik Presentatie AFM Innovatie

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

Richtsnoeren. Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA NL

Richtsnoeren. Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA NL Richtsnoeren Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 NL Inhoudsopgave 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities... 4 3 Doel...

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Productontwikkeling. Autoriteit Financiële Markten Sijbren van Gelder Tamara van der Ster. MIFID II- productontwikkeling

Productontwikkeling. Autoriteit Financiële Markten Sijbren van Gelder Tamara van der Ster. MIFID II- productontwikkeling Productontwikkeling Autoriteit Financiële Markten Sijbren van Gelder Tamara van der Ster MIFID II- productontwikkeling 28 maart 2017 Agenda Inleiding en scope Manufacturer vereisten Distributor vereisten

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus Kostentransparantie voor een execution only-klant Voorbeeldcasus Publicatiedatum: 26 oktober 2017 Kostentransparantie voor een execution only-klant Het doel van dit document is om markpartijen extra guidance

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Agenda Agenda voor vandaag: Markt voor Vermogensopbouw in beweging AFM Thema Vermogensopbouw in 2015 Een korte terugblik Huidige stand van zaken Toekomst: Financial

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten

MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Inhoudsopgave MiFID II: voorbereidingen op implementatie kunnen starten Op 13 mei jl. heeft de Raad van de EU het pakket regelgeving voor handel in financiële instrumenten en beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen Beleggingsondernemingen Peggy Bracco Gartner Wouter van Bronswijk MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Beleggingsondernemingen Agenda Transactierapportage Best Execution Klok Synchronisatie

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 323-620. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0296(COD) 14.5.2012. Ontwerpverslag Markus Ferber (PE485.888v01-00)

AMENDEMENTEN 323-620. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0296(COD) 14.5.2012. Ontwerpverslag Markus Ferber (PE485.888v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2011/0296(COD) 14.5.2012 AMENDEMENTEN 323-620 Ontwerpverslag Markus Ferber (PE485.888v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening Beschrijving Een vermogensbeheerder probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Hierna volgen vijf situaties bij BigCity Vermogensbeheer

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

Transparantie onder MiFiD2

Transparantie onder MiFiD2 Transparantie onder MiFiD2 door Bas Dommerholt Wat is transparantie vanuit MiFID? Transparantie gaat niet over de transactierapportage aan toezichthouder. Maar over het publiceren en voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

Concrete vertaling en implementatie van MiFID II. 14 & 15 oktober 2015 - Amsterdam

Concrete vertaling en implementatie van MiFID II. 14 & 15 oktober 2015 - Amsterdam Concrete vertaling en implementatie van MiFID II 14 & 15 oktober 2015 - Amsterdam Zorg ervoor dat u en uw organisatie op tijd compliant zijn! Per 3 januari 2017 dient uw organisatie compliant te zijn met

Nadere informatie

Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group

Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group Level 2 Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group Table of Contents 1. BEGINSELVERKLARING... 3 2. INTRODUCTIE... 3 3. DOELSTELLING... 3 4. REIKWIJDTE... 3 5. WET- EN REGELGEVING... 5 6. ALGEMENE RICHTLIJN...

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Beleid Inzake Belangenverstrengeling

Beleid Inzake Belangenverstrengeling Beleid Inzake Belangenverstrengeling NN Investment Partners Policy datum Juni 2017 INFORMATIE OVERZICHT Uitgegeven door: NN Investment Partners Doelgroep: Alle medewerkers van NN Investment Partners Voor

Nadere informatie

Provisies & Aanbrengvergoedingen. 10 september 2013 Ledenbijeenkomst VV&A

Provisies & Aanbrengvergoedingen. 10 september 2013 Ledenbijeenkomst VV&A Provisies & Aanbrengvergoedingen Ledenbijeenkomst VV&A Agenda 1. Waarom een provisieverbod? 2. Context - Ontwikkelingen op wetgevingsgebied (MiFID II) - Thema Vermogensopbouw 3. Uitgelicht: Aanbrengvergoedingen

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Beleggersbescherming onder MiFID II. Een overzicht van belangrijke wijzigingen

Beleggersbescherming onder MiFID II. Een overzicht van belangrijke wijzigingen Beleggersbescherming onder MiFID II Een overzicht van belangrijke wijzigingen Publicatiedatum: 25 september 2017 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Vergelijkende kostenmaatstaf /

Vergelijkende kostenmaatstaf / Vergelijkende kostenmaatstaf / Kwaliteit beleggingsdienstverlening 28 mei 2015, VV&A Rudy van Leeuwen Autoriteit Financiële Markten Agenda TCO / VKM Kwaliteit beleggingsdienstverlening Achtergrond In 2012

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Enkele specifieke

Nadere informatie

Kwaliteit van vermogensopbouw is beter

Kwaliteit van vermogensopbouw is beter Kwaliteit van vermogensopbouw is beter Activiteitenagenda 1. Kwaliteit beleggingsdienstverlening; dashboardmodule Dit project richt zich op het afronden van de dashboardmodule Beleggen bij de 4 grootbanken

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt

Nadere informatie

MiFID Een praktische gids

MiFID Een praktische gids MiFID Een praktische gids Tom Van Dyck T: 02 551 15 51 maart 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Wat kan Liedekerke Banking voor u betekenen? Know-how: Nieuwsbrieven en trainingen Adviesverlening:

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor risicometing en de berekening van het totale risico voor bepaalde types gestructureerde icbe s ESMA/2012/197 Datum: 23

Nadere informatie

PRIIP s: bent u er klaar voor?

PRIIP s: bent u er klaar voor? 1 PRIIP s: bent u er klaar voor? De verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP s-verordening) is nog niet

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

Richtsnoeren bij de Verordening marktmisbruik (MAR)

Richtsnoeren bij de Verordening marktmisbruik (MAR) Richtsnoeren bij de Verordening marktmisbruik (MAR) Informatie omtrent markten voor grondstoffenderivaten of daaraan gerelateerde spotmarkten met het oog op de definitie van voorwetenschap inzake grondstoffenderivaten

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

MiFID II: De stand van zaken 1

MiFID II: De stand van zaken 1 MiFID II: De stand van zaken 1 Mr. L.J. Silverentand en mr. J.M. Sprecher 2 1 Inleiding Sinds november 2007 zijn de regels voor beleggingsdienstverlening uit de Markets in Financial Instruments Directive

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen. 25 juni 2012 ESMA/2012/387

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen. 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Datum: 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Inhoudsopgave I. Toepassingsgebied 3 II. Definities

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Beleggen in financiële producten Consumentengids over

Beleggen in financiële producten Consumentengids over FINANCIËLE DIENSTEN NADER TOEGELICHT Beleggen in financiële producten Consumentengids over de MiFID-richtlijn COMITÉ VAN EUROPESE EFFECTENREGELGEVERS COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Publicatiedatum: December 2015 Laatste aanpassing: 3

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0298(COD) 2.4.2012. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0298(COD) 2.4.2012. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 2011/0298(COD) 2.4.2012 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Commissie economische en monetaire zaken

Nadere informatie