TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES FOR A COMPETITIVE LOW-CARBON CORRIDOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES FOR A COMPETITIVE LOW-CARBON CORRIDOR"

Transcriptie

1 01/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES FOR A COMPETITIVE LOW-CARBON CORRIDOR DE EUREGIO WENST ALS REGIO IN BALANS DE KANSEN VAN DE OOST-WEST-CORRIDOR (OWC) TE BENUTTEN

2 02/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES STATEMENT EN UITNODIGING 1. De EUREGIO is economisch sterk en heeft een goede infrastructuur. Daarmee levert de EUREGIO binnen de EU een waardevolle bijdrage aan de Europese economie. Dat sluit goed aan op de EU-strategie om wat sterk is, sterker te maken. 2. Desondanks moet de verkeersinfrastructuur van de EUREGIO (wegen, telematica, co- en intermodaliteit) worden verbeterd om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden (groeiend verkeersaanbod, toenemend goederentransport, milieueisen, CO 2 -neutrale economie). De EUREGIO wil daar de komende jaren samen met haar partners aan werken. 3. De EUREGIO ligt in de TEN-T coidor 2. Dat verbindt ons o.a. met Warschau, Berlijn, Hannover, Amsterdam, Rotterdam, Felixstowe en de Midlands. Waarschijnlijk hebben deze buren in deze coidor soortgelijke belangen en plannen als wij. 4. Daarom nodigt de EUREGIO deze coidorburen uit om onder de paraplu van TEN-T samen aan de doorontwikkeling van de infrastructuur te werken, in de zin van de EU-doelstellingen: smart, green, inclusive. Daarvoor organiseert de EUREGIO een startconferentie, te houden op 23 november 2012 in Osnabrück (D). 5. Doel is om TEN-T coidor 2 samen te managen, te ontwikkelen en op eigen kracht, met ondersteuning van de EU en de lidstaten, te optimaliseren. De oost-west-coidor Warschau Berlijn Amsterdam/Rotterdam Felixstowe Midlands (coidor 2) is door de EU erkend als belangrijke schakel in het transnationale verkeer. Deze coidor wordt gekenmerkt door een relatief goede infrastructuur voor multimodale verbindingen per weg, rail en water tussen de landen, steden en regio s langs de coidor. De coidor verbindt economische en logistieke kerngebieden De coidor verbindt economische regio s die van elkaar verschillen De coidor verbindt stedelijke regio s. Dat biedt goede randvoorwaarden voor intensievere economische samenwerking langs de hele coidor. Om die reden nodigen wij De EUREGIO-partners u als stakeholder uit aan dit initiatief deel te nemen. Ons doel is tot een gezamenlijke aanpak te komen om de kansen op economisch en infrastructureel gebied op vele manieren te benutten. We willen daarmee coidorbreed vanaf 2014 in het TEN-T programma opgenomen worden.

3 03/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES 1. CORRIDOR 2 IN TEN-T, HET TRANS-EUROPESE NETWERK VOOR TRANSPORT AANLEIDING In oktober 2011 heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor een integraal Europees verkeersnetwerk van wegen, spoor, luchthavens en vaarwegen, TEN-T. TEN-T kent twee niveaus: een kernnetwerk van tien coidors dat in 2030 voltooid moet zijn, en een onderliggend samenhangend netwerk, te voltooien omstreeks Het kernnetwerk heeft financiële prioriteit; het omvat alle belangrijke verbindingen en economische centra. De tien coidors bestaan elk uit minstens drie verkeersmodaliteiten, strekken zich uit over drie lidstaten en minstens twee grensoverschrijdende regio s. De coidors vormen de basis voor de uitbouw van de infrastructuur, met de bedoeling het transport binnen Europa efficiënter te maken en negatieve milieueffecten te verminderen. Vooang wordt gegeven aan het wegnemen van bottle necks. Eén van de tien coidors is de oost-west-coidor, waaraan de EUREGIO is gelegen: Warschau Berlijn Amsterdam/Rotterdam Felixstowe Midlands.

4 04/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES EUREGIO Aan deze coidor ligt in het grensgebied Duitsland-Nederland de oudste Euregionale samenwerking, opgericht in 1958: de EUREGIO, een regio in balans. De EUREGIO is een samenwerkingsverband van 130 Nederlandse en Duitse Landkreisen, steden en gemeentes, waaronder ook de steden Münster, Osnabrück en Enschede, Hengelo als Netwerkstad Twente (= MONT). De EUREGIO omvat ca km2 met 3,4 miljoen inwoners. BEREIKBAARHEID: voor het vestigingsklimaat is de in- en externe bereikbaarheid essentieel. De EUREGIO ligt op het snijpunt van Europese hoofdverbindingen: noord-zuid en oost-west. Vandaar dat deze regio blij is met de prioritaire status van coidor 2 in de nieuwe TEN-T richtlijnen. Het economische belang van de EUREGIO is daarmee erkend en dat biedt een uitstekende uitgangspositie voor de regionale ontwikkeling. Alle stakeholders langs de hele coidor hebben belang bij deze status, niet alleen vanuit de optiek van transport en logistiek. STERKTES VERSTERKEN: de EUREGIO wil zijn kwaliteiten in breder Europees verband inzetten. De regio heeft veel te bieden. De uitdaging ligt in de zg. triple helix: de nauwe samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Dat overstijgt de eigen regio en andere partners uit andere steden en regio s zijn daarvoor onontbeerlijk. De uitgangspositie van de EUREGIO is optimaal. Profilering op Europese schaal kan beter en draagt bij aan het welzijn van de inwoners, binnen en buiten de eigen regio. ONS AANBOD: een groene coidor De EUREGIO-partners zijn zich terdege bewust van de noodzaak om te komen tot een CO2-arme economie. We bieden al onze kennis en knowhow aan om een groene CO2-neutrale coidor te realiseren. Een coidor met een voorbeeldfunctie voor milieumaatregelen, zowel in ruimtelijk opzicht als ten aanzien van intelligente verkeersoplossingen (ITS), een duurzame, soepel functionerende coidor voor de transportsector en dat zowel op het gebied van het personen- als goederenvervoer.

5 05/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES 2. EUREGIO: EEN REGIO IN BALANS SAMENWERKING SINDS 1958 Grensoverschrijdende samenwerking is traditie op talrijke gebieden; op het gebied van de arbeidsmarkt (vgl. aantal grenspendelaars), het bedrijfsleven (o.a. samenwerking tussen bedrijven (vb. VNDU 1 ), en de Kamer van Koophandel en Industrie- und Handelskammer), de universiteiten (Münster, Osnabrück en Twente), en ook op het gebied van transport en logistiek. Decennialang wordt aan beide zijden van de grens gewerkt aan de optimalisatie van de infrastructuur. De erkenning van coidor 2 vormt een belangrijke steun in de rug. De nationale regeringen, de parlementen en ook het Europarlement hebben aandacht voor wegen (E30), spoorverbindingen (Berlijn-lijn, goederentransport Nederland-Polen) en waterwegen (Twentekanaal, Mittelland- en Dortmund/Emskanal). de drie modaliteiten zijn opgenomen in het Nederlandse MIRT (Meerjareninvesteringsprogramma Ruime & Transport) De Duitse IHK s pleiten bij voortduring voor het oplossen van bottle necks, o.a. de spoorverbinding Minden-Seelze (op de Berlijn-lijn) Samen met de overheden ontwikkelen de EUREGIO-partners een strategie om de verwachte sterke groei van het goederentransport op te vangen Twents c.q. Euregionaal onderzoek de EUREGIO als logistieke draaischijf Pleidooien om het Twentekanaal door te trekken naar het Mittellandkanal Etc. Deze acties en ambities zijn samengebracht in een INTERREG IV A People-to-people-project green in between. Men streeft naar een groene coidor ; het project vormt de opmaat naar een Europees project voor de hele oost-west-coidor. Eén van de resultaten is een aanvulling op de lijst van pre-identified projects 2. 1 Verband Niederländischer und Deutscher Unternehmen 2 Per coidor heeft de Europese Commissie enkele pre-identified projects geformuleerd.

6 06/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES REGIO IN BALANS In de EUREGIO vullen de kwaliteiten van de landelijke omgeving en van de steden, met in het bijzonder de steden Netwerkstad Twente, Münster en Osnabrück, elkaar voortreffelijk aan. Veilig en overzichtelijk, grote variëteit en sociale stabiliteit. Een symbiose van een veelheid aan werk-, woon-, scholing- en recreatiemogelijkheden leidt tot een aantrekkelijke en toekomstgerichte regio. Economisch sterk is de regio door de vele moderne midden- en kleinbedrijven. Zij combineren een diversiteit aan technologieën: new systems & materials en met name mechatronica en nanotechnologie. MULTIMODALE KENNISREGIO De EUREGIO heeft alles in huis voor een betekenisvolle kennisregio. Universiteiten en hogescholen bieden uitstekende onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden voor ca studenten. Tussen de universiteitssteden Münster, Osnabrück, Enschede/ Twente en hun nevenvestigingen vindt een continue kennistransfer plaats richting het bedrijfsleven. De instituten Mesa+ (Universiteit Twente) en CeNTech (Universiteit Münster) zijn belangrijke spelers in het wereldwijde netwerk van de nanotechnologie. Ook zij kunnen niet zonder het dichte Euregionale netwerk van middelbare beroepsopleidingen. HIDDEN CHAMPIONS Een economische analyse heeft aangetoond, dat de EUREGIO verscheidene nationaal en internationaal betekenisvolle industriële clusters kent. Van de automotive-industrie, kunststof- en machine-industrie tot de toegepaste gezondheidswetenschappen. Gezamenlijk en in onderlinge innovatie ontstaan een bijzondere synergie, bijv. op het gebied van mechatronica en energietechniek. ACTIE GEVRAAGD Om onze kwaliteiten te behouden en te versterken is Europese samenwerking nodig. Niet alleen om kansen te benutten, ook om bedreigingen het hoofd te bieden. Volgens de Europese Commissie groeit het goederentransport tot 2050 met ongeveer 80% en het personenvervoer met ca. 50%. De zg. achterlandverbindingen van de zeehavens (2e Maasvlakte bij Rotterdam!) moeten deze groei voor een groot deel opvangen. Voor de EUREGIO zijn de ARA 3 - en de Noord-Duitse zeehavens van groot belang voor het transitoverkeer door ons gebied. Naast overlast biedt dat kansen voor logistieke bedrijvigheid. 3 Amsterdam Rotterdam Antwerpen

7 07/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES Ook het Programma Hoogfrequent Spoor PHS (het spoorboekloos rijden) in de Randstad leidt tot een toename van het spoorgoederenvervoer in de EUREGIO met een factor 8 tot 10. Dat heeft invloed op het leefklimaat en kan in ons gebied ook tot verdringing van het personenvervoer per spoor leiden. Het grootste deel van de verkeersstromen wordt over de weg afgewikkeld. Met als gevolg toenemende wegafsluitingen (wegens onderhoud), files en ongevallen. Het transport wordt daardoor onbetrouwbaar qua just-in-time delivery. Naast verbetering van de fysieke infrastructuur zoeken we oplossingen in intelligent verkeersmanagement. De universiteiten staan te popelen om ons daarin te ondersteunen. De groeiende verkeersstromen kunnen niet allen over de weg worden opgevangen. Vervoer per spoor zal een belangrijk deel moeten overnemen. In coidor 2 zijn veel baanvakken anno 2012 al aan de grens van hun capaciteit. Ook hier moet intelligent en duurzaam ingegrepen worden om de EU-binnenmarkt goed te laten functioneren. De binnenvaart en -havens zijn onderdeel van de internationale transportketen. Optimalisatie en een soepele overslag naar weg- en railtransport v.v. behoren tot de ambities van onze regio: verdieping van o.a. het Twentekanaal verhoging van bruggen om hoger belaste vaartuigen (2 3 lagen containers) vrije doorgang te bieden mogelijk een nieuwe verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanal. De noodzaak tot actie is evident en dat zal in andere delen van coidor 2 niet anders zijn. Vandaar ook de noodzaak om tot internationale samenwerking te komen en de obstakels te inventariseren en prioriteiten aan te geven. We willen het domino-effect voorkomen!

8 08/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES 3. WAT WILLEN WE: HET CORRIDORINITIATIEF EUROPE 2020: SMART, GREEN, INCLUSIVE Coidor 2 biedt kansen voor economische en duurzame samenwerking met andere regio s en hun partners. De EUREGIO heeft het initiatief genomen om een coidorbreed consortium op te richten. Daartoe heeft de EUREGIO de volgende doelstelling geformuleerd. De oost-west-coidor Warschau Berlijn Amsterdam/Rotterdam Felixstowe Midlands (coidor 2) is door de EU erkend als belangrijke schakel in het transnationale verkeer. Deze coidor wordt gekenmerkt door een relatief goede infrastructuur voor multimodale verbindingen per weg, rail en water tussen de landen, steden en regio s langs de coidor. De discrepantie tussen het groeiende verkeersaanbod en de capaciteit van de huidige infrastructuur maakt de EUREGIO als vestigingsplaats en de hele oostwest-coidor kwetsbaar. Dat geldt vooral voor regio s en steden die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van een goed functionerende infrastructuur en logistiek. Gezamenlijke inspanningen zijn noodzakelijk! We willen de concuentie met andere regio s en steden in Europa het hoofd bieden. Daarvoor moet coidor 2 aan aantrekkelijkheid winnen. Dat kan, als we als steden en regio s langs de oost-west-coidor samen optrekken. Onze coidor kan op Europees niveau een voorbeeldfunctie vervullen, als het gaat om duurzame en innovatieve oplossingen. We houden daarbij rekening met milieu-, sociaal-economische en andere belangen. Door doorontwikkeling van de oost-westcoidor levert een bijdrage aan de internationale bereikbaarheid en aan de Europe 2020 doelen. Onze oplossingen zijn smart, green en inclusive. De EUREGIO nodigt potentiële partners uit zich bij dit initiatief aan te sluiten. We organiseren een startconferentie voor alle geïnteresseerden en eventueel lopende initiatieven. We willen een consortium oprichten, waarmee we voldoende massa creëren om invloed op de EU en de nationale regeringen te kunnen uitoefenen. Zo n samenwerking vormt de basis voor het coidorprogramma dat vanaf 2014 onder leiding van een vooraanstaande EU-coördinator wordt ontwikkeld. Transnationale missing links en flessenhalzen worden zo veel mogelijk vóór 2030 opgelost. Dit komt ten goede aan het sociaal-economisch functioneren van de steden en regio s langs onze coidor. En dus ten goede aan het welzijn en de welvaart van onze inwoners.

9 09/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES CORRIDORBREDE STUDIE We zien voor de hele coidor veel uitdagingen en kansen, maar ook bedreigingen. Een coidorbrede studie moet deze aan het licht brengen. De EUREGIO heeft met haar partners een Quick Scan 4 laten uitvoeren. In onze regio liggen 7 internationale snelwegen, 6 nationale hoofdwegen, 5 spoorverbindingen voor de lange afstand en 4 waterwegen met internationale betekenis. De studie heeft de huidige verkeersbelastingen in kaart gebracht en deze afgezet tegen de bestaande capaciteit en de noodzakelijke capaciteit. Dat laatste uitgaande van de prognoses voor De capaciteit op zowel weg, spoor als water blijkt nu al deels ontoereikend. Als de prognoses bewaarheid worden, is de capaciteit in 2025 zeker ontoereikend. Wat voor de EUREGIO geldt, zal elders langs de coidor niet anders zijn. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid is daarom gezamenlijke actie nodig! ELEMENTEN VAN EEN INVENTARISERENDE STUDIE De EUREGIO heeft de Europese Commissie een aanvulling voorgesteld (zie bijlage) op de lijst van pre-identified projects. Soortgelijke projecten uit andere delen van de coidor moeten uit een inventariserende studie naar voren komen: kwaliteit van de achterlandverbindingen van de zeehavens (main ports Amsterdam/ Rotterdam, Hamburg/Bremerhaven) tot in Oost-Europa en de EU-buurlanden de gevolgen van de sterk groeiende omvang van het containervervoer (dryports en terminals) ontwikkelingen van binnenhavens en de binnenvaart mogelijke conflicten tussen personen- en goederenvervoer, met name daar waar er al sprake is van overbelasting van trajecten vloeiende doorstroming van het vrachtverkeer in de stedelijke omgeving (locaal en regionaal transport) belemmeringen in het internationale personenvervoer. 4 Quick Scan oost-west-coidor EUREGIO, december Studie uitgevoerd door het Institut für Verkehrswissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Uitgave: EUREGIO. Surf naar:

10 10/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES WORK PACKAGES We streven ernaar, dat potentiële partners zich aangesproken voelen en zich aansluiten bij gezamenlijke projecten en maatregelen: ontwikkeling van een strategisch toekomstbeeld ter optimalisatie van de oostwest-coidor als modern, multimodaal logistiek systeem een geïntegreerde aanpak om synergie te creëren en creatieve dwarsverbanden te realiseren met innovatieve oplossingen vanuit bedrijfsleven, politiek en wetenschap klimaat en milieu: het consortium draagt bij aan de klimaatdoelen (fijnstof- en CO2-reductie, stedelijk woon- en leefklimaat) sociaal doel: veel projecten en maatregelen beogen een verbetering van het vestigingsklimaat en de economie. Daarmee worden nieuwe arbeidsplaatsen geschapen. Ook een verbetering van de arbeidsomstandigheden in het internationale transport en logistiek staat hoog op de agenda. De Europe 2020-doelstellingen zijn daarom leidend. VOORBEELDEN VAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN Een modern, multimodaal logistiek systeem kenmerkt zich door de toepassing van innovatieve technieken en wetenschappelijke inzichten. Langs de oost-west-coidor zijn diverse overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven actief op zoek naar effectieve oplossingen. We willen deze krachten bundelen. Een paar voorbeelden: intermodality: milieuvriendelijke en kostenefficiënte vormen van transport zijn te combineren door slim om te gaan met de verschillende vervoersmogelijkheden ITS, Intelligent Transport Systems: intelligente verkeerstelematica bevordert een vloeiende doorstroom langs de hele coidor. E-ticketing vergemakkelijkt het internationale personenverkeer milieuvriendelijke ruimtelijke inpassing van de infrastructuur, in combinatie met intelligente aanpak van lawaaioverlast en van emissies van schadelijke stoffen alternatieve brandstoffen en aandrijvingen: we willen een netwerk realiseren voor alternatieve brandstoffen en aandrijvingen en de daarbij horende tankstations aanvullende parkeerplaatsen voor vrachtwagens: bevordert de verkeersveiligheid. EUROPESE FONDSEN Voor de studie willen we een beroep doen op Europese fondsen. Een aanvraag staat gepland voorjaar Als basis daarvoor hebben we een opdracht geformuleerd, de Terms of Reference 5. Deze is bedoeld om een consultancy in te huren die ons bij het verdere proces terzijde staat. 5 Op aanvraag bij de EUREGIO verkrijgbaar (ENG).

11 11/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES CONSORTIUM Het coidorconsortium biedt het platform om tot de gezamenlijke aanpak te komen. Om via een SWOT-analyse inhoud te geven aan onze ambities. VERVOLGPROCES POLITIEK-BESTUURLIJK DRAAGVLAK De beschrijving van de kansen die de oost-west-coidor ons biedt is bedoeld om politiek-bestuurlijk draagvlak te verkrijgen. Om instemming te krijgen met de vorming van het consortium en om samen met stakeholders een aanvraag bij de EU in te dienen voor het studieproject. Stakeholders zijn niet alleen overheden en bedrijven. We willen ook onderzoeksinstellingen en andere private partijen in ons consortium opnemen, zodat een effectieve publiek-private samenwerking tot stand komt. STARTCONFERENTIE De stakeholders worden uitgenodigd voor de startconferentie in het najaar van Daar willen we groen licht krijgen om verder te gaan met ons initiatief en om een EUsubsidieaanvraag in te dienen. CORRIDORSTUDIE Als het lukt om subsidie te krijgen, kan de coidorstudie worden uitgevoerd. Via desk research, interviews en aanvullende deelstudies worden alle belemmeringen van de oost-west-coidor geïnventariseerd. De studie kent een doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar. De uitkomsten ervan vormen input voor het coidorprogramma dat vanaf 2014 onder leiding van een EU-coördinator tot stand wordt gebracht. CORRIDORPROGRAMMA Dit programma bevat alle belemmeringen in de oost-west-coidor die vóór 2030 opgelost moeten zijn. Belemmeringen met de meeste impact voor het transnationale verkeer komen met vooang in aanmerking voor co-financiering vanuit het TEN-T budget. De nationale overheden moeten daarmee instemmen, want het grootste deel van de bekostiging moet uit de nationale budgetten komen. Maar ook private vooren/of co-financiering is mogelijk. Het coidorprogramma heeft een looptijd tot Dat jaar is voor de EU het ijkpunt voor een optimaal functioneren van het totale TEN-T kernnetwerk. De komende TEN-T budgetperiode loopt van 2014 tot We moeten gezamenlijk voor deze periode dus concrete en haalbare maatregelen en projecten naar voren brengen.

12 12/12 TEN-T CORRIDOR 2: JOINING FORCES INITIËLE PARTNERS VAN HET INITIATIEF Mede mogelijk gemaakt door: CONTACT: EUREGIO Jan Oostenbrink, interim directeur-bestuurder, Marieke Maes, projectmanager verkeer, Postbus GA ENSCHEDE The Netherlands Visiting address: Enscheder Str. 362, Gronau, Germany Tel: Fax:

13 BIJLAGE LIST OF PRE-IDENTIFIED PROJECTS BIJLAGE: LIST OF PRE-IDENTIFIED PROJECTS RESPONSE OF THE EUREGIO AND ITS PARTNERS REGARDING THE SECOND PROPOSED CORE NETWORK CORRIDOR OF THE COMMISSION ON 19 OCTOBER 2011 We took note from the proposed projects as mentioned below. 2. WARSZAWA BERLIN AMSTERDAM/ROTTERDAM FELIXSTOWE MIDLANDS BY border Warzsawa Poznán Frankfurt/Oder Berlin Hannover Osnabrück Enschede Utrecht Amsterdam/Rotterdam Felixtowe Birmingham/Manchester Liverpool Pre-identified sections Mode Description/dates BY border Warszawa Rail upgrading existing line, studies for high Poznán DE border speed rail PL Border Berlin Hannover Rail upgrading of several sections (Amster- Hengelo/Twente Amsterdam/ dam Utrecht Arnhem, Hengelo/ Rotterdam Twente Osnabrück Hannover Berlin; especially Minden/Seelze Hannover and Twente-Bypass) West-German Canals, IWW Upgrading (e. g. elevation of the bridges Mittellandkanal, allowing three layers of containers) incl. Hannover Magdeburg Berlin links to the other modes Amsterdam locks IWW studies ongoing Felixstowe Midlands Rail, port, interconnections port and multimodal multimodal platforms platforms Additional projects that meet the criteria set out in the methodology to be on the core network, having a high EU added value and being mature for implementation between 2014 and 2020 are indicated in grey in the table above and are listed in the table below. The sequence of the proposed additional projects in the table below is random.

14 BIJLAGE LIST OF PRE-IDENTIFIED PROJECTS Pre-identified sections Mode Description/dates Hengelo Enschede Rheine, IWW Feasibility study for the connection Twentekanaal/Mittellandkanal between the Mittellandkanal and the Twentekanaal Münster Osnabrück Rail, rail airport Münster-Osnabrück Airport interconnection Ruhr area Münster Rail Upgrading of the section Münster Osnabrück Hamburg Lünen (doubletrack) Amsterdam Deventer/ Multimodal Study in the entire cross-border region Zutphen Hengelo/Enschede to reduce CO2 emissions e.g. by the Münster/Osnabrück implementation of traffic and mobility Hannover management systems and more balanced burden sharing between the different traffic modes NL Hannover Berlin Road Upgrading of several sections (Dutch A1, German A30) incl. links to the northsouth axes Ruhr area Münster Road Expansion of German A1 to six lanes, Osnabrück Hamburg section Kamen-cross till cross Lotte/ Osnabrück

Intentieverklaring ter verbetering van de bereikbaarheid (MONT-topoverleg op )

Intentieverklaring ter verbetering van de bereikbaarheid (MONT-topoverleg op ) LETTER OF INTENT Enschede, 13 november 2017 STADTEDREIECK mont ) EUREGIO Intentieverklaring ter verbetering van de bereikbaarheid (MONT-topoverleg op 13-11-2017) Partners: stedennetwerk MONT en de EUREGIO

Nadere informatie

Noordzee Baltics corridor

Noordzee Baltics corridor Noordzee Baltics corridor Datum RVO.nl infodag CEF/TEN-T 29 oktober 2014 TEN-T corridors 9 corridors: 1. Balt-Adriatic 2. Northsea-Baltic 3. Mediterranean 4. Orient/east-med 5. Scandinavian-mediterranean

Nadere informatie

TenT corridors. Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014

TenT corridors. Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014 TenT corridors Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014 Panteia NEA, EIM, RVB, Stratus Transport onderzoek & advies (spoor/wegtransport, binnenvaart) Beleidsvragen/kosten/CBA,s/research Een van de grootste

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

"De Europese ambitie van internationaal multimodaal goederenvervoer"

De Europese ambitie van internationaal multimodaal goederenvervoer "De Europese ambitie van internationaal multimodaal goederenvervoer" Kansen provinciale/regionale projecten CEF/TEN-T subsidie? Thierry de Wit / Pepijn Koops Directie Maritieme Zaken, DGB RVO.nl dag CEF/TEN-T

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

TEN-T/CEF transport. Informatiebijeenkomst DKTI-transport. Vervoer over water, spoor, weg en door de lucht voor een sterk EUROPA

TEN-T/CEF transport. Informatiebijeenkomst DKTI-transport. Vervoer over water, spoor, weg en door de lucht voor een sterk EUROPA Vervoer over water, spoor, weg en door de lucht voor een sterk EUROPA TEN-T/CEF transport Informatiebijeenkomst DKTI-transport Financiering van duurzame mobiliteit projecten Wim Vergeer, 5 september 2017

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

fax (0591) onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

fax (0591) onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Directiestaf team Staf ons kenmerk 12.436679

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee!

Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! Megatrucks op de Antwerpse Ring? Geen goed idee! De trucks die momenteel over onze snelwegen denderen zijn maximaal 18,25 meter lang en kunnen tot 40 ton vervoeren. De megatrucks die minister Crevits op

Nadere informatie

Overijssels Ontwikkelmodel

Overijssels Ontwikkelmodel Overijssels Ontwikkelmodel Inzicht in duurzaamheid geeft toekomst met uitzicht! Door Egbert Dijk op 20 oktober 2011 Inhoud Wat is duurzame ontwikkeling? Omgevingsvisie Overijssel Processtappen duurzame

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

LNG aan Rijn en Waal. Van het Euregio-project 2014 naar een Interreg Va projectaanvraag. Supported by

LNG aan Rijn en Waal. Van het Euregio-project 2014 naar een Interreg Va projectaanvraag. Supported by LNG aan Rijn en Waal Van het Euregio-project 2014 naar een Interreg Va projectaanvraag Supported by LNG aan Rijn en Waal Project binnen Interreg IVa programma van Euregio Rijn-Waal Projectduur: Februari

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Geïntegreerde netwerken en knooppunten: veranderingen in de maatschappij Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Project uitwerking en planvoorbereiding Advies verkenningen Onderzoek duurzame stedenbouw

Nadere informatie

Any color so long as it is green

Any color so long as it is green Any color so long as it is green Duurzame mobiliteit op lokaal niveau Richard Smokers Attero Minisymposium, Duurzame mobiliteit, Wijster, 2 Any color so long as it is green Inhoud Uitdagingen Wat valt

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic Network. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nordic-Baltic Network

Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic Network. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nordic-Baltic Network emarken Estland Finland Letland Litouwen Noorwegen IJsland Zweden Denemarken Estland Finland Letland Litouwen Noorwegen IJsland Zweden France Netherlansds Frankrijk Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Financieel-economische haalbaarheid

Financieel-economische haalbaarheid Z33-f71 In twee voorgaande brochures is informatie gegeven over het lopende onderzoek naar een verbinding van de Twenthekanalen met het Duitse Mittellandkanaal. De Duits-Nederlandse haalbaarheidsstudie

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

De Visie 2018 is een initiatief van de CCR voor de Rijn- en de Europese binnenvaart. De binnenvaartactoren

De Visie 2018 is een initiatief van de CCR voor de Rijn- en de Europese binnenvaart. De binnenvaartactoren www.vision-2018.org De binnenvaart is een dynamische, toekomstgerichte vervoerswijze. In het kader van de Visie 2018 legt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voor de komende vijf jaar zichzelf

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

Corridor2 FAQ. Frequently Asked Questions, geactualiseerd in augustus 2013

Corridor2 FAQ. Frequently Asked Questions, geactualiseerd in augustus 2013 Corridor2 FAQ Frequently Asked Questions, geactualiseerd in augustus 2013 Achtergrond Wat is TEN-T? Wat zijn Europese corridornetwerken? Wat is een corridor? Welk budget is beschikbaar voor realisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

INTERREG V A 2014 2020

INTERREG V A 2014 2020 INTERREG V A 2014 2020 Doelen en subsidieinstrumenten van de EU Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Structuurfondsen Doelstelling 1 Convergentie (Regio s met BBP/inw. < 75% van het Europese gemiddelde)

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen.

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 883 van MARINO KEULEN datum: 13 maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Projecten TEN-T - Stand van zaken

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie VERSLAG Onderwerp: Zeehaven Dordrecht Afdeling: Infrastruktuurontwikkeling ARCADIS Infra BV Lichtenauerlaan 100 Postbus 4205 3006 AE Rotterdam Tel 010 253 22 22 Fax 010 456 72 50 www.arcadis.nl Plaats/datum

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie Advies Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid Brussel, 20 juli 2012 VHC_ADV_20120720_Vlaamse_spoorstrategie Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Groningen, 13 mei 2011 Huis De Beurs, Groningen Donderdag 27 juni 2013 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen Demografische ontwikkelingen, economische-, energie- en klimaatcrisis. Wgr: bundeling van krachten op gemeentelijk niveau, tbv afstemming en cofinanciering projecten

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Behoud van natuurlijk kapitaal en ervaringen rond studie Chemiecluster Eemsdelta

Behoud van natuurlijk kapitaal en ervaringen rond studie Chemiecluster Eemsdelta Behoud van natuurlijk kapitaal en ervaringen rond studie Chemiecluster Eemsdelta Rotterdam Energy Port 2015 R.Willems 1 Definitie Natuurlijk Kapitaal The world s stocks of natural assets which include

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

Networking for Urban Vitality

Networking for Urban Vitality Networking for Urban Vitality Mobiliteit Infrastructuur Ruimtelijke ontwikkeling en Leefomgeving Utrecht, 20 mei 2016 Raymond Linssen Jasper Snippe Henk de Snoo Networking for Urban Vitality (NUVit) Wat

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Decentralisatie Uitkering Binnenhavens. Ronde Tafelbijeenkomst 16 april Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International

Decentralisatie Uitkering Binnenhavens. Ronde Tafelbijeenkomst 16 april Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International Decentralisatie Uitkering Binnenhavens Ronde Tafelbijeenkomst 16 april 2012 Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International Agenda Welkom Uitdagingen voor de Nederlandse binnenhavens:

Nadere informatie

/ Beschrijvende fiche

/ Beschrijvende fiche / Beschrijvende fiche Beschrijvende fiche spoorinvesteringsproject Vlaanderen Ontwerpinvesteringsprogramma 2016-2020 Nieuwe Vlaamse spoorprioriteiten Project V-129: Spoorlijn 19 Mol Neerpelt - Hamont mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente De EUREGIO Meerwaarde voor de aangesloten gemeente Dr. Elisabeth Schwenzow www.euregio.eu 129 aangesloten gemeenten Foto vom Rat in Enschede Foto von der Maut EUREGIO Sociaal-culturele ontmoetingen Sociaal-culturele

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

De overheid als launching customer

De overheid als launching customer De overheid als launching customer Julia Williams Project leader elektrisch rijden Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Waarom elektrisch rijden? Klimaat Het duurzame energiesysteem

Nadere informatie

Voorstelling MOW en afdeling Beleid

Voorstelling MOW en afdeling Beleid Voorstelling MOW en afdeling Beleid 1 1 1 Structuur beleidsdomein MOW Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsraad Strategische adviesraad Mobiliteit (MORA) Maritieme Dienstverlening en Kust

Nadere informatie

T E R M S H E E T Te koop staande winkelruimte aan de drukke Haverstraatpassage 31 te Enschede

T E R M S H E E T Te koop staande winkelruimte aan de drukke Haverstraatpassage 31 te Enschede T E R M S H E E T Te koop staande winkelruimte aan de drukke Haverstraatpassage 31 te Enschede. Voor inlichtingen: ten Hag bedrijfsmakelaars b.v. contactpersoon: Barry Seelen (mobiel 06-53392527 of email

Nadere informatie

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Eric van den Heuvel 18 maart 2015 Presentatie tijdens het Truck van de Toekomst evenement - Hardenberg Inpakken

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie