Algemeen communicatieplan AVR juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen communicatieplan AVR juni 2014"

Transcriptie

1 Algemeen communicatieplan AVR juni 2014 Dit algemene communicatieplan heeft een tweeledige functie. Het beschrijft enerzijds op abstract niveau hoe de communicatielijnen lopen binnen AVR en welke middelen worden ingezet, sinds de overname door Cheung Kong Infrastructure (CKI). Anderzijds geeft dit plan een doorkijk in de ambities en verbeterpunten in het gebruik van communicatiestromen en -middelen. Het plan is overkoepelend van toepassing op alle locaties van AVR-Afvalverwerking B.V.: - Professor Gerbrandyweg 10, Rozenburg (afkorting PGW); - Rivierweg 20, Duiven (afgekort DUV); - Isotopenweg 3, Utrecht (afgekort OSSU); - Keilezijweg 12, Rotterdam (afgekort OSSK); - Brielselaan 175, Rotterdam (afgekort OSSR); - Meteoorweg 65, Den Haag (afgekort OSSB). 1. Communicatie AVR vs CKI Sinds de zomer van 2013 maakt AVR deel uit van de CKI-groep. Binnen deze groep vervult AVR een zelfstandige rol, dwz: AVR wordt bestuurd door de Nederlandse directie, waarbij op cruciale punten afstemming plaatsvindt met het moederbedrijf. Voor communicatie betekent dit dat alle dagelijkse zaken door AVR zelf worden uitgevoerd. Financiën, veiligheidsrapportages, issues of onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de reputatie van AVR of de CKI-groep, worden gedeeld of afgestemd met het moederbedrijf. 2. Managementvisie, missie AVR heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot Nederlands grootste afvalverwerker met afval- en energiecentrales in Rozenburg en Duiven en overslagstations in Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De laatste jaren is daarbij een bijzondere ontwikkeling gaande. Dat je met het verbranden van afval stroom kunt opwekken, was al langer bekend. Maar vandaag de dag zijn vooral stoom en warmte waardevolle producten van het verbrandingsproces. AVR ziet als haar taak om dankzij afvalverwerking duurzame energie aan industrie en duizenden huishoudens in de omliggende regio s te leveren. Hierbij streeft het naar een zogenaamd zero-waste proces: zelfs de restproducten van het verwerkingsproces worden volop benut en vinden hun weg als grondstof in de wegenbouw en staalindustrie. Het management van AVR heeft na de overname door Cheung Kong, de managementkoers voortgezet. Wel zal deze koers de komende tijd worden aangescherpt. Hierbij geldt: transparantie staat voorop en interne communicatie gaat voor externe communicatie.

2 3.1 Huidige interne communicatiemiddelen Momenteel maakt AVR gebruik van de volgende communicatiemiddelen: Interne nieuwsbrief. Narrow Casting Mail to all Overige interne communicatiemiddelen Deze nieuwsbrief heeft een frequentie van 4x per jaar en wordt intern opgesteld. De nieuwsbrief omvat berichten over nieuwe contracten, nieuwe producten, maar ook informatie over medewerkers, in/uit dienst, Arbo en SHEQ-gerelateerde onderwerpen. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid naar alle medewerkers met een adres, en uitgeprint voor de diverse prikborden. AVR beschikt over Narrow Casting - beeldschermen op cruciale plaatsen op de werkvloer, in de kantine en in de kantoren van de diverse AVR-locaties. Berichtgeving is up-to-date en het is een snel en praktisch middel om iedereen te bereiken. In uitzonderingsgevallen wordt een mail-to-all verspreid. Dit betreft informatie die urgent en/of belangrijk is om met iedereen te delen. De attentiewaarde is hoog door de lage frequentie. Informatie die heel specifiek bedoeld is voor een bepaalde doelgroep wordt verspreid via o.a. werkoverleg, teammeetings, toolboxmeetings, of via presentaties of persoonlijk contact. 3.2 Huidige externe communicatiemiddelen Momenteel maakt AVR gebruik van de volgende communicatiemiddelen: Website geeft informatie over de bedrijfsdoelstellingen en - activiteiten. Daarnaast geeft het informatie over de diverse duurzame projecten van AVR. De site trekt maandelijks bezoekers. Voor de website wordt een groei voorzien in de hoeveelheid beschikbare informatie. Twitter Recent is een twitter account aangemaakt. Deels om in te zetten voor een accurate en snelle communicatie bij incidenten. Het groeiscenario voor de toekomst is dat AVR twitter vaker inzet om korte nieuwsberichten te communiceren naar belangstellende stakeholders. Linkedin De AVR account op heeft 1100 volgers, waarvan 340 medewerkers. Er zijn mogelijkheden om in de toekomst de account actiever in te zetten voor HR-communicatie en communicatie met commerciële relaties. Media Overige externe communicatiemiddelen Het middel media wordt ad hoc ingezet om bepaalde projecten toe te lichten aan hetzij de omgeving (via lokale media) hetzij stakeholders uit de branche (via vakmedia). Het groeiscenario is dat AVR in de toekomst nauw contact opbouwt met key journalisten en vaker pro-actief extern communiceert. Informatie die heel specifiek bedoeld is voor een bepaalde doelgroep wordt verspreid via o.a. , via presentaties of persoonlijk contact.

3 4. Communicatiestromen per werkgebied Hieronder volgt een beschrijving van de huidige communicatiestromen voor SHEQ, HR, Commercie en de inzet van middelen. Kwaliteitsafspraken & procedures SHEQ-communicatie: - SHEQ verzorgt communicatie over kwaliteit, arbo en milieu via de genoemde communicatiemiddelen, richting de genoemde doelgroepen. - Doelstelling is dat alle up-to-date informatie over kwaliteit, arbo en milieu te allen tijde beschikbaar is voor alle medewerkers en medewerkers van aannemers - Wijzigingen worden zsm gecommuniceerd via de benoemde communicatiemiddelen - Indien een persoonlijke toelichting gewenst is voor een bepaalde doelgroep, dan wordt dit door SHEQ aanvullend georganiseerd.

4 Kwaliteitsafspraken & procedures HR-communicatie: - HR verzorgt pro-actieve communicatie over cao en arbeidsomstandigheden gerelateerde onderwerpen via de genoemde communicatiemiddelen, richting de genoemde doelgroepen. - Doelstelling is dat alle up-to-date informatie over cao en arbo te allen tijde beschikbaar is voor alle medewerkers en medewerkers van aannemers - Wijzigingen worden zsm gecommuniceerd via de benoemde communicatiemiddelen - Indien een persoonlijke toelichting gewenst is voor een bepaalde doelgroep, dan wordt dit door HR aanvullend georganiseerd.

5 Kwaliteitsafspraken & procedures Commercie-communicatie: - Commercie verzorgt transparante communicatie over producten, diensten en bijbehorende tarieven via de genoemde communicatiemiddelen, richting de genoemde doelgroepen. - Daarnaast verzorgt Commercie informatie over de diverse duurzame projecten van AVR Doelstelling is dat AVR haar kennis over de markt, diensten en producten deelt met NGO s, de politiek, omwonenden en het publiek, om zo bij te dragen aan een transparante markt en besluitvorming over ontwikkelingen te faciliteren. Op niveau van het management team vindt afstemming plaats tussen de afdelingen onderling. 5. communicatie-ambities op het vlak van SHEQ, HR, Commercie en Management Intern: AVR streeft ernaar om open en tijdig te communiceren over ontwikkelingen die van belang of van toepassing zijn voor haar medewerkers en ingehuurde derden. Extern: AVR streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan transparantie in de markt en haar kennis en ervaring beschikbaar te stellen voor stakeholders, om verdere ontwikkelingen en besluitvorming te bevorderen. Dit doet AVR onder andere door bijdragen te leveren aan beleidsvorming bij het ministerie Infrastructuur en Milieu. 6. Reactieve communicatie, hoe kan AVR worden bereikt? Het algemene telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Op de website van AVR staan de overige contactmogelijkheden. Er is een algemeen mailadres: En een apart mailadres en telefoonnummer voor vragen vanuit de media.

6 De vragen die binnenkomen worden ad hoc in behandeling genomen en intern doorgegeven aan de juiste betrokkenen. Deze zorgen zelf voor een correcte afhandeling. Vragen en evt. klachten worden niet centraal genoteerd en gemonitord, de lijnen zijn veelal kort en opkomende zaken worden direct door de AVR-medewerkers opgepakt. 7. aanpak en budget De communicatie aanpak, regie en het communicatiebudget (in- en extern) maakt onderdeel uit van het commerciebudget. Verschillende communicatie dragers zijn in verantwoordelijkheid belegd bij de lijnorganisatie en staf afdelingen (bv. HR, SHEQ)

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties Association whitepaper Inleiding Het onderwerp contentmarketing staat volop in de belangstelling en is ook zeer relevant. Verenigingen deden al aan contentmarketing voordat het begrip werd geïntroduceerd.

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN Communiceren is van belang Veranderen is mensenwerk. Het is daarom belangrijk om zoveel als mogelijk iedereen zo persoonlijk mogelijk te betrekken bij een verbetertraject. Een

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks 1. Introductie A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Dit rapport is het

Nadere informatie

Webcare doe je zo! Een stappenplan voor de overheid

Webcare doe je zo! Een stappenplan voor de overheid Webcare doe je zo! Een stappenplan voor de overheid Programma Digitale Dienstverlening Stappenplan Stap 1 Bepaal wat webcare voor je betekent en waarom je er iets mee wilt 6 Wat is webcare? 6 Webcare,

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie