Informatiebrochure voor deelnemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor deelnemers"

Transcriptie

1 Het effect van afvallen met of zonder beweegprogramma op borstkankerrisico: de SHAPE-2 Studie Informatiebrochure voor deelnemers Mw. Drs. Willemijn van Gemert (arts-onderzoeker) en Mw. Dr. Evelyn Monninkhof (epidemioloog, hoofdonderzoeker) Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wat is de achtergrond en het doel van de studie? Wanneer mag u meedoen? Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Welke metingen worden er verricht? Wat zijn mogelijke voor- en nadelen voor u? Wat gebeurt er met uw gegevens? Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan deze studie? Zijn er extra kosten/is er een vergoeding? Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? Medische Ethische Toetsing Wordt u ingelicht over de uitslagen van het onderzoek? Toekomstig onderzoek Hebt u klachten? Wilt u verder nog iets weten? Adresgegevens... 9 Bijlage A: Metingen bij deelnemers...10 Bijlage B. Proefpersonenverzekering...12 Bijlage C: Toestemmingsformulier

4 1. Inleiding De SHAPE-2 studie is een vervolg op de SHAPE-1 studie, welke in werd uitgevoerd. De SHAPE-1 studie was een studie onder 189 vrouwen van jaar. Uit deze studie bleek dat een bewegingsprogramma het risico op borstkanker verlaagt, maar alleen bij vrouwen die in gewicht waren afgevallen. Het is nog niet duidelijk of dit verlaagde risico op borstkanker alleen komt doordat vrouwen afvallen wanneer ze veel aan lichaamsbeweging doen of dat lichaamsbeweging ook op een andere manier het risico vermindert. In SHAPE-2 willen we onderzoeken of afvallen op zich een beschermende werking heeft, of dat juist de combinatie van afvallen en bewegen het risico op borstkanker vermindert. De SHAPE-2 studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon. Er zullen ongeveer 250 vrouwen aan deelnemen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over de studie. Lees deze informatiebrochure rustig door. En bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Lees ook de bijgevoegde Algemene brochure Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. Daarin staat veel algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de arts-onderzoeker van de SHAPE-2 studie of bij een onafhankelijk arts. Op bladzijde 9 vindt u de contactgegevens. 2. Wat is de achtergrond en het doel van de studie? Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Eén op de 8 Nederlandse vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Het is dus van belang om te weten welke factoren het risico op borstkanker verhogen of verlagen. Met deze kennis kan mogelijk het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt in de toekomst verminderd worden. Uit eerder onderzoek weten we dat veel factoren die het risico verhogen moeilijk te beïnvloeden zijn (bijvoorbeeld als de ziekte in je familie voorkomt, als je op jonge leeftijd voor het eerst menstrueert, of juist op latere leeftijd in de overgang komt of nooit zwanger bent geweest). Een risicofactor die wel beïnvloed kan worden is te weinig lichaamsbeweging. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen die regelmatig lichamelijk actief zijn een lagere kans hebben om borstkanker te krijgen dan vrouwen die niet actief zijn. Het is echter niet bekend op welke manier (meer) bewegen bijdraagt aan het verlagen van het risico op borstkanker: komt dit omdat mensen afvallen? Of komt het omdat meer beweging op zich iets verandert in het lichaam? In de SHAPE-2 studie meten we verschillen in borstkankerrisico aan de hand van het niveau van hormonen in het bloed (de zogenaamde geslachtshormonen, bijv. oestrogenen en testosteron). Uit onderzoek weten we namelijk dat mensen die borstkanker krijgen vaak hogere niveaus hebben van deze hormonen. Het doel van de SHAPE-2 studie is om te onderzoeken of mensen die afvallen, door dieet of door dieet in combinatie met een bewegingsprogramma, een verandering krijgen in deze geslachtshormonen. Dit om nieuwe inzichten te verkrijgen in het onderliggende werkingsmechanisme en om in de toekomst het risico op borstkanker hopelijk te kunnen verkleinen. 3. Wanneer mag u meedoen? - u bent in de leeftijd van jaar - u hebt de afgelopen 12 maanden niet gemenstrueerd - u weegt meer dan 65 kg - u rookt niet 4

5 - u sport weinig of niet - u hebt (of had) geen borstkanker - u hebt (of had in de afgelopen 5 jaar) geen andere vormen van kanker - u hebt geen suikerziekte - u gebruikt geen hormonen voor bijvoorbeeld overgangsklachten - u bent 5 maanden beschikbaar tussen februari 2012 en november 2012 en bent bereid het studieprogramma te volgen. - u hebt geen metaal in uw lichaam zoals een pacemaker, pin in uw been, gehoorbeenprothese of metaalsplinters. Vóór het begin van de studie bellen we u om deze gegevens te checken. Daarnaast zal er (ook voor het begin van de studie) een kort bezoek (±20 min) aan het ziekenhuis plaatsvinden, een zogenaamd screeningsbezoek. In dit bezoek levert u het toestemmingsformulier in zoals in bijlage C en hebt u nog tijd om vragen te stellen. We zullen de gegevens nogmaals nalopen en aanvullende vragen stellen, bijvoorbeeld over uw beweegpatroon en medicijngebruik. Ook wordt tijdens dit bezoek eenmalig uw bloedsuikergehalte gemeten door middel van een vingerprik om te kijken of u geen verhoogde bloedsuikerspiegel heeft wat kan wijzen op suikerziekte. Pas bij dit bezoek kan met zekerheid gezegd worden of u wel of niet mee kunt doen aan de studie. 4. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Voor de studie zijn we op zoek naar 250 vrouwen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden, woonachtig in de regio s Utrecht en Enschede. In totaal duurt de studie ongeveer 20 weken. In de onderstaande tabel is de studieopzet schematisch weergegeven. Actie Inloopperiode Interventieperiode Stabiele fase Basisdieet (alle deelnemers) - Groep 1: Dieetgroep Dieetprogramma + eigen beweeggewoonten - Groep 2: Beweeg- plus dieetgroep Sportprogramma + dieetprogramma - Groep 3: Controlegroep Basisdieet + eigen beweeggewoonten - Groep 1 en 3: Basisdieet - Groep 2: Basisdieet + sportprogramma Week Inloopperiode Allereerst zal er een inloopperiode van 5 weken plaatsvinden waarin alle deelnemers, na een individueel gesprek met een diëtist, dieetadvies krijgen met als doel op gewicht te blijven (basisdieet). Het basisdieet wordt opgesteld aan de hand van de Nederlandse richtlijnen voor goede voeding. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw eigen eetgewoonten. Na de inloopperiode worden de deelnemers willekeurig via loting (ook wel randomisatie genoemd) verdeeld over 3 groepen: (1) een dieetgroep, (2) een beweeg- plus dieetgroep en (3) een controlegroep. De controlegroep krijgt geen dieet of beweegprogramma om af te vallen en is bedoeld om te kijken wat er verandert in de hormonen als er niets verandert in het gewicht. Op deze manier kan beter onderzocht worden wat het effect is van afvallen door met name beweging of door alleen een dieet. Hieronder staan de groepen en bijbehorende programma s verder beschreven. De programma s duren weken. 5

6 (1) Dieetgroep: deelnemers in deze groep wordt gevraagd niets aan hun beweegpatroon te veranderen, maar ze zullen wel een dieet krijgen. Het dieet wordt begeleid door een diëtist. Het doel is om in de periode in totaal 5 tot 6 kilo af te vallen, dit gebeurt geleidelijk en verspreid over de 14 weken. Het dieetprogramma bestaat uit 2 persoonlijke gesprekken met de diëtist en 5 groepsbijeenkomsten (met andere vrouwen en de diëtist). Deze bijeenkomsten duren ongeveer 1 uur. In de groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over gezonde voeding. Hierbij wordt besproken: Wat is gezonde voeding? Welke verantwoorde snacks kun je nemen wanneer je toch trek krijgt? Waar zitten de moeilijke momenten in het volgen van het dieet? En hoe ga je hiermee om? Deze groepsbijeenkomsten zijn vooral bedoeld om steun te krijgen van de andere deelnemers en elkaar te motiveren. Bij elke bijeenkomst wordt het gewicht gemeten en aan de hand van het gewicht wordt bepaald of het dieet eventueel bijgesteld moet worden. De gesprekken en bijeenkomsten vinden plaats in een diëtistenpraktijk of in een ziekenhuis bij u in de buurt. Ook belt de diëtist u nog 7 keer op, om te informeren hoe het gaat en om advies te kunnen geven bij vragen of moeilijkheden. Daarnaast vragen we u zelf elke week uw gewicht thuis te meten en te noteren in een elektronisch dagboek op internet. (2) Beweeg- plus dieetgroep: deelnemers in deze groep volgen een gecombineerd sport- en dieetprogramma en moeten net als de dieetgroep in totaal 5 tot 6 kilo afvallen. Het beweegprogramma bestaat uit groepstrainingen onder leiding van een fysiotherapeut en Nordic Walking. De groepstraining is 2 keer per week, elke keer een uur, en wordt gedaan in een groep van 5-6 deelnemers bij een fysiotherapiepraktijk bij u in de buurt. Het betreft een fitnesstraining waarbij wordt gewerkt aan kracht en conditie volgens een vast trainingsschema. Bij de krachttraining worden de grote spiergroepen getraind (zoals beenen rugspieren) met behulp van gewichten. Het conditiegedeelte bestaat uit intensieve training op bijvoorbeeld een hometrainer of loopband om zo het uithoudingsvermogen te verbeteren. Tijdens de conditietraining maakt u gebruik van een hartslagmeter om ervoor te zorgen dat u op uw eigen optimale niveau traint. Daarnaast vragen we de deelnemers om nog 2 keer per week een uur te gaan Nordic Walken, 1 keer per week individueel en 1 keer per week in een groep onder leiding van een sportinstructeur. Nordic Walking is een sport waarbij wordt gewandeld met behulp van 2 stokken, deze krijgt u van ons. Ook bij het Nordic Walken zal gebruik worden gemaakt van een hartslagmeter. In totaal komt het beweegprogramma dus neer op 4 uur sporten per week. De zwaarte van het programma zal langzaam worden opgebouwd om blessures te voorkomen. Daarnaast vragen we u zelf elke week uw gewicht thuis te meten en te noteren in een dagboek. Tegelijkertijd krijgt u ook een dieetprogramma aangeboden. Omdat het een combinatieprogramma is, is het dieet minder streng dan bij de dieetgroep. Het wordt opgesteld en begeleid door een diëtist. (3) Controlegroep: De controlegroep volgt het dieet dat is vastgesteld tijdens de inloopperiode. Zij behouden hun normale beweeggewoonten. Het gewicht zal minimaal 1 keer thuis worden gemeten en zo nodig vaker wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het gewicht toch hoger of lager is dan verwacht. Ook zal u 1 of meerdere malen worden gebeld door de diëtist of onderzoeker om te vragen hoe het gaat. Mogelijk bent u teleurgesteld als u door loting in de controlegroep komt. Daarom bieden we de mensen uit de controlegroep de mogelijkheid om aan het einde van de studie ook een afslankprogramma te volgen. Dit is vrijwillig. Dit programma bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten met een diëtist en 3 bij de fysiotherapeut. Daarnaast ontvangen deelnemers informatiemateriaal over gezond eten en bewegen. 6

7 Stabiele fase na het afvallen De stabiele fase duurt 2 tot 4 weken en is erop gericht het bereikte gewicht te behouden. Het dieet wordt zodanig aangepast dat het gewicht stabiel blijft, dus niet toeneemt of afneemt. Ook krijgt u informatie over hoe u het gewicht zelf in de toekomst stabiel kunt houden. Voor de dieetgroep start deze periode wanneer de 5 tot 6 kilo gewichtsverlies is bereikt en in ieder geval na het volgen van het 14-weken durende programma. Indien deelnemers in de beweeg- plus dieetgroep de 5 tot 6 kilo gewichtsverlies eerder dan 14 weken bereiken wordt wel het dieet aangepast maar blijven zij het beweegprogramma volgen tot een totale duur van 14 weken. Voor de controlegroep verandert er niets in de stabiele fase. Deze groep blijft (na de 14 weken) nog 2 weken het basisdieet volgen en behoudt hun normale beweeggewoonten. 5. Welke metingen worden er verricht? Naast het meten van het gewicht zullen tweemaal een aantal metingen worden verricht. Na 6 weken en na 21 weken zullen alle deelnemers hiervoor een bezoek brengen aan het MST Enschede en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).. De metingen bestaan uit de volgende: lichaamsmetingen, een DEXA-scan van het hele lichaam, een MRI-scan van de buik, een fietstest en bloedtesten. Daarnaast wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Een uitgebreide beschrijving van hoe deze metingen in zijn werk gaan en waar ze voor bedoeld zijn vindt u in bijlage A metingen bij deelnemers. 6. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen voor u? Een voordeel van dit onderzoek is dat u op een gezonde manier, gereguleerd en onder begeleiding zult afvallen. Dit gebeurt zowel in de dieetgroep als in de gecombineerde beweeg- plus dieetgroep. Maar ook als u als deelnemer van de controlegroep besluit na afloop het afslankprogramma te gaan volgen wat u aangeboden krijgt. Een mogelijk nadeel van het onderzoek is dat het tijdsintensief is, dit geldt voor het volgen van de interventieprogramma s en voor de bezoeken aan het ziekenhuis voor de metingen. Verder kan het volgen van het interventieprogramma misschien af en toe zwaar zijn en discipline van u eisen. U kunt soms wat meer honger hebben of zich wat flauw voelen bij het diëten en u kunt soms spierpijn krijgen bij het sportschema. Bij het sporten is er altijd een kans op blessures. Het langzaam opbouwen van het sportprogramma zorgt er echter voor dat het lichaam aan de beweging kan wennen en dat de blessurekans verkleind is. Bij de metingen wordt er bloed geprikt. Op de plaats van prikken kan een lichte pijn en/of blauwe plek ontstaan. Tijdens de maximale fietstest zult u zich maximaal moeten inspannen, dit kost veel energie. Hierbij kan het ook zijn dat u klachten krijgt die wijzen op een hartprobleem (bijvoorbeeld pijn op de borst). Indien dit het geval is wordt de test gestopt. Bij de DEXA-scan wordt er gebruik gemaakt van een minimale hoeveelheid röntgenstraling, dit kan in de toekomst mogelijk leiden tot gezondheidsschade, het risico is echter zeer klein. Bij de metingen kunnen per toeval afwijkingen worden gevonden waar u nog geen weet van had. Wanneer dit het geval is zullen u en uw huisarts hierover worden geïnformeerd. Als u dit niet wilt weten dan kunt u niet meedoen aan de studie. Het bij toeval vinden van afwijkingen kan bij de volgende metingen het geval zijn: - Vingerprik: er kan gevonden worden dat u een verhoogd suikergehalte heeft wat kan wijzen op suikerziekte. - MRI-scan: hoewel de MRI-scan alleen zal worden beoordeeld op vetgehalte kunnen er per toeval grove en duidelijk zichtbare afwijkingen gezien worden door de onderzoekers van de SHAPE-2 studie. Indien dit het geval is wordt de scan beoordeeld door een radioloog en dit aan u gemeld. Deze kans is echter zeer klein. Duidelijk gemaakt dient te worden dat de scans niet worden bekeken door radiologen 7

8 en deze onderzoeken dus niet beschouwd kunnen worden als medische of diagnostische screening. - Maximale fietstest: tijdens deze test wordt een hartfilmpje gemaakt waarbij eventuele hartproblemen per toeval ontdekt kunnen worden. 7. Wat gebeurt er met uw gegevens? Uw anonimiteit en privacy worden gewaarborgd. Dit doen we door uw persoonsgegevens (zoals naam en adres) en afgenomen bloedmateriaal te koppelen aan een code. Alle onderzoeksgegevens worden op basis van deze code verzameld. Voor de studie wordt alleen gebruik gemaakt van gegevens met deze code, en dus niet van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden in studiedocumentatie, in rapporten of publicaties en niet aan derden worden verstrekt. Alleen de onderzoeker die de sleutel van de code heeft, kan hieraan uw persoonsgegevens koppelen. Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door daartoe bevoegde personen: medewerkers van de studie, onafhankelijke personen die zijn aangewezen en gecertificeerd om het onderzoek te monitoren en medewerkers van de inspectie voor de Gezondheidszorg (zie ook de Algemene brochure). Ook kunnen uw gegevens worden ingezien door de medewerkers van de afdeling Radiologie (radiologen, laboranten), die de MRI-scans uitvoeren, en door de medewerkers van het onderzoeksbureau die de overige metingen zullen verrichten. Onderzoeksgegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en het privacyreglement van het UMC Utrecht. Wij willen uw gegevens voor een periode van 20 jaar bewaren, want misschien kunnen we daar later andere belangrijke wetenschappelijke vragen over lichaamsbeweging, afvallen en de effecten hiervan op de gezondheid mee beantwoorden. Na die periode van 20 jaar worden uw onderzoeksgegevens nog wel bewaard, maar zullen uw naam en adresgegevens vernietigd worden. De onderzoeksgegevens zijn dan niet meer tot u te herleiden. Uw huisarts zal worden ingelicht over uw deelname aan de studie. 8. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan deze studie? U beslist zelf of u meedoet aan de studie. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, dan kunt u dit aangeven bij de onderzoekers. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen (ook tijdens de studie). 9. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding? Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. De door u gemaakte reiskosten naar het MST voor het screeningsbezoek en de metingen worden vergoed. Ook worden de reiskosten naar het UMC Utrecht vergoed. Voor uw bezoek aan het UMCU ontvangt u per keer 50 euro aan reiskostenvergoeding plus een onkostenvergoeding van 25 euro, in de vorm van VVV cadeaubonnen. 10. Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? Deelname aan de SHAPE-2 studie brengt geen bijzondere risico s met zich mee. Toch is het wettelijk gezien belangrijk dat u de tekst over de verzekering aandachtig leest en dat u verklaart dit gelezen te hebben in de bereidheidverklaring. Het MST Enschede heeft een risicoverzekering afgesloten voor proefpersonen die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Nadere informatie over deze verzekering en de algemene voorwaarden kunt u vinden in Bijlage B Proefpersonenverzekering. 11. Medische Ethische Toetsing Voor dit onderzoek is toestemming verkregen van de Raad van Bestuur van het MST Enschede na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de bijgevoegde Algemene brochure. Het onderzoek zal ook tussentijds worden getoetst door een onafhankelijk monitor die 8

9 volgens vooraf vastgesteld monitorplan de onderzoeksdossiers checkt op veiligheid voor deelnemers en geldigheid van gegevens. 12. Wordt u ingelicht over de uitslagen van het onderzoek? Na afloop van het onderzoek zult u een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten op groepsniveau ontvangen. Daarnaast zult u ook een overzicht krijgen van uw eigen uitslagen wat betreft de lichaamsmetingen. 13. Toekomstig onderzoek In wetenschappelijk onderzoek komt het voor dat na afsluiting van een onderzoek nieuwe vragen opkomen als gevolg van nieuwe, ook door dit onderzoek, opgedane kennis. Soms is het mogelijk de nieuwe vragen te beantwoorden met behulp van materiaal dat al verzameld is (vragenlijsten, gegevens, bloed). Wij willen uw toestemming vragen om de in het kader van dit onderzoek verzamelde gegevens te mogen gebruiken voor toekomstig onderzoek dat steeds weer gerelateerd zal zijn aan de huidige vraagstelling. Daarnaast vragen wij of we u eventueel in de toekomst nogmaals mogen benaderen voor een wetenschappelijk onderzoek. Het kan namelijk zo zijn dat we aanvullende gegevens nodig hebben of dat er een geheel nieuwe vraag is die we willen onderzoeken. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit aangeven op het toestemmingsformulier. 14. Hebt u klachten? Als u klachten heeft over de gang van zaken van de studie dan kunt u dit melden aan een van de onderzoekers. Wanneer u het idee heeft dat uw klacht onvoldoende is behandeld dan kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionarissen, zij zijn op verschillende manieren te bereiken. Telefonisch: (Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van uur en uur, met uitzondering van vrijdagmiddag van uur). Online: klachtenformulier op Per post: Klachtencommissie Medisch Spectrum Twente. T.a.v. de ambtelijk secretaris klachtencommissie. Postbus KA Enschede. 15. Wilt u verder nog iets weten? Op onze website kunt u meer informatie vinden over de SHAPE-2 studie. Wanneer u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het SHAPE-2 onderzoeksteam, telefoonnummer (tijdens kantooruren), of per Echter, indien u vragen heeft die u liever met een onafhankelijk arts bespreekt dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: dhr P. van der Valk (longarts), telefoonnummer Adresgegevens Postadres SHAPE-2 onderzoeksteam Bezoekersadres MST Julius Centrum Medisch Spectrum Twente SHAPE-2 studie Haaksbergerstraat 55 Antwoordnummer ER Enschede 3500 WB Utrecht Telefoon: Telefoon:

10 SHAPE-2: Sex Hormones And Physical Exercise No , H12-58, MST version 3, Bijlage A: Metingen bij deelnemers In week 6 en week 21 van het studieprogramma worden verschillende metingen verricht bij deelnemers van de SHAPE-2 studie. Ze staan hieronder beschreven. De lichaamsmetingen, bloedafname, vragenlijsten en de fietstest vinden plaats in het MST te Enschede. De DEXA- en MRI-scan worden, tijdens een apart bezoek, gemaakt in het UMC Utrecht. Voor uw bezoek aan het UMCU ontvangt u per keer 50 euro aan reiskostenvergoeding plus een onkostenvergoeding van 25 euro, in de vorm van VVV cadeaubonnen.. Lichaamsmetingen We gaan bij u meten: lengte, gewicht, middel- en heupomtrek en bloeddruk. Ook meten we de hoeveelheid vet in uw lichaam door middel van een een DEXA-scan en MRI (zie hieronder). DEXA-scan De hoeveelheid vet in het hele lichaam wordt gemeten met een DEXA-scan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een minimale hoeveelheid röntgenstraling. Röntgenstraling kan in de toekomst mogelijk leiden tot gezondheidsschade, dit risico is echter zeer klein. Dit onderzoek is veilig en pijnloos. De DEXA-scan zal alleen worden beoordeeld op lichaamssamenstelling (hoeveelheid spieren en vetmassa), waar we voor de SHAPE-2 studie in geïnteresseerd zijn. De scans worden niet bekeken op andere punten om afwijkingen te kunnen vaststellen (als bijvoorbeeld botdichtheid waar een DEXA-scan vaak ook voor wordt gebruikt). MRI-scan De MRI scan meet de hoeveelheid vet in de buikholte. MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, waarmee 3-dimensionale afbeeldingen van het lichaam gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een magneetveld in combinatie met radiogolven en een computer. Bij een MRI onderzoek wordt geen röntgenstraling gebruikt. Dit onderzoek is veilig en pijnloos. Tijdens het MRI onderzoek ligt u (in uw ondergoed of lichte kleding) in een soort koker (van 1.5 meter lang en een doorsnede van 70 cm) die aan de voor- en achterkant open en verlicht is. U moet ongeveer 20 minuten stil liggen. Het MRI apparaat maakt nogal wat lawaai. Om zo min mogelijk hinder hiervan te ondervinden is er een koptelefoon beschikbaar (desgewenst met muziek). Via een intercom blijft altijd contact bestaan tussen u en de laborant, die tijdens het onderzoek in een andere ruimte is. De laborant kan u ook zien via een televisiecamera. Sommige mensen ervaren de nauwe ruimte van een MRI als beangstigend. Indien u last heeft van (ernstige) claustrofobie kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek of u kunt uw huisarts om rustgevende medicijnen vragen als u toch mee wilt doen. U mag niet in de MRI indien u metalen voorwerpen in uw lichaam heeft (zoals een pacemaker, defibrillator, gehoorbeenprothese of metaalsplinters in het oog). De aanwezigheid van metaal in of op het lichaam zal voorafgaand aan het onderzoek gecheckt worden. NB: De MRI-scan en de DEXA-scan zullen alleen worden beoordeeld op vetgehalte, waar we voor de SHAPE-2 studie in geïnteresseerd zijn. De scans worden niet bekeken door radiologen op andere afwijkingen en kunnen dus niet beschouwd worden als een medische of diagnostische screening. Echter, grove en duidelijk zichtbare afwijkingen kunnen eventueel toch gezien worden, door onderzoekers van de SHAPE-2 studie bij het bekijken van de scan op vetmassa. Indien dit het geval is wordt dit aan u gemeld en wordt de scan alsnog beoordeeld door een radioloog. 10

11 SHAPE-2: Sex Hormones And Physical Exercise No , H12-58, MST version 3, Foto 1. Voorbeeld van een MRI apparaat. Conditiemeting: Maximale fietstest Om te kijken of de fitheid gedurende het onderzoek verandert, zullen we bij alle deelnemers twee keer een zogenaamde maximale fietstest uitvoeren. Tijdens de test fietst u op een speciale hometrainer waarbij het inspanningsniveau geleidelijk steeds zwaarder wordt. In het begin fietst u nog gemakkelijk, maar de weerstand wordt steeds verhoogd totdat u vermoeid raakt en u maximaal moet inspannen. De fietstest duurt ongeveer 5-10 minuten, afhankelijk van hoe lang u het volhoudt. Tijdens deze test wordt de hartslag gemeten en ook wordt een hartfilmpje gemaakt door middel van een aantal plakkers (elektrodes) op de borst die de hartactiviteit kunnen meten. Al eerder bestaande hartproblemen, waar u nog geen weet van had, kunnen zo per toeval ontdekt worden. Mocht dit zo zijn dan worden u en uw huisarts hier altijd over ingelicht. Om uw beweegpatroon nog beter in kaart te brengen zult u aan het begin en einde van de studie gedurende 7 dagen een beweegmeter dragen: de ActiGraph. Dit is een klein apparaatje wat om de heup gedragen wordt (vergelijkbaar met een stappenteller). Het meet de bewegingsactiviteit van het lichaam. Bloedafname Bij beide bezoeken aan het MST Enschede voor metingen (week 6 en 21) zal een kleine hoeveelheid bloed (ca. 30 ml per keer) worden afgenomen. In het bloed wordt de concentratie van geslachtshormonen bepaald. Voor het bloedonderzoek wordt u gevraagd 48 uur voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol te drinken of zware lichamelijke inspanning te verrichten. Het kan zijn dat op de plek van de prik een lichte pijn en/of blauwe plek ontstaat. Vragenlijsten/interviews Voorafgaand aan de bezoeken krijgt u één of meerdere vragenlijsten toegestuurd. U kunt deze vragenlijsten rustig thuis invullen. In deze vragenlijsten zullen vragen gesteld worden over uw lichaamsbeweging, voeding, andere leefstijlfactoren en ziektegeschiedenis. Daarnaast vult u tijdens de studie driemaal een voedingsdagboek in waarin u aangeeft wat u gedurende 3 dagen heeft gegeten. Het voedingsdagboek geeft u zelf meer inzicht in wat u eet en hoeveel calorieën uw voeding bevat. Voor de onderzoekers geeft het voedingsdagboek de mogelijkheid om eventuele aanpassingen aan het dieet te kunnen doen waar nodig. Het invullen van dit voedingsdagboek neemt per keer ongeveer een half uur in beslag. 11

12 SHAPE-2: Sex Hormones And Physical Exercise No , H12-58, MST version 3, Bijlage B. Proefpersonenverzekering Proefpersonenverzekering Medisch Spectrum Twente INFORMATIE OVER DE VERZEKERING Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek in Medisch Spectrum Twente is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade, die het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek. U moet de schade ook binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar. De verzekeraar van het onderzoek is: MediRisk B.A. Postbus RK Utrecht Tel: De verzekering biedt een maximumdekking van (ten minste ) per proefpersoon en voor het gehele onderzoek, en per jaar voor alle onderzoeken van MSTdezelfde opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Deze vindt u in het Besluit verplichte verzekering bij medischwetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt de volgende schade niet: schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek (nagenoeg) zeker was dat deze zich zou voordoen; schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had deelgenomen; schade die het gevolg is van het niet (volledig) nakomen van aanwijzingen of instructies; schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling; bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden; bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheidsproblemen. 12

13 SHAPE-2: Sex Hormones And Physical Exercise No , H12-58, MST version 3, Bijlage C: Toestemmingsformulier Het effect van afvallen met of zonder beweegprogramma op borstkankerrisico: de SHAPE-2 Studie Ik heb de informatiebrochure gelezen. Er is mij uitgelegd wat het doel en de opzet van deze studie is. Ik heb de tijd gehad om een en ander te overdenken en vragen te kunnen stellen over mijn deelname aan deze studie. Ik begrijp dat deelname aan dit onderzoek geheel vrijwillig is en dat ik op elk moment mijn toestemming in kan trekken. Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld in de Algemene brochure en in de informatiebrochure. Ik geef toestemming om mijn huisarts te melden dat ik meedoe aan deze studie. Ik stem ermee in dat de gegevens die voor dit onderzoek worden verzameld (o.a. de schriftelijke gegevens, persoonsgegevens, de MRI-gegevens en het bloed) tot maximaal 20 jaar worden bewaard en eventueel ook worden gebruikt voor toekomstig onderzoek met aan dit onderzoek gerelateerde vraagstellingen. Ik geef wel / geen * toestemming om benaderd te worden voor toekomstig onderzoek. (* streep door wat niet van toepassing is) Ik geef hierbij uit vrije wil toestemming om deel te nemen aan het onderzoek (onder bovengenoemde voorwaarden) Naam deelneemster:... Handtekening deelneemster:... Datum en plaats:.. 13

14 SHAPE-2: Sex Hormones And Physical Exercise No , H12-58, MST version 3, Ik ondergetekende, bevestig hierbij dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Naam onderzoeker:..... Handtekening onderzoeker:... Datum en plaats:.. 14

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 Geachte heer/mevrouw, Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Geachte heer/mevrouw, In deze brochure vindt u meer informatie over de trainingen en metingen

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen.

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen. PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER Titel van het onderzoek: Rivaroxaban versus placebo ter vermindering van het risico op een veneuze trombo-embolie na ziekenhuisontslag in patiënten met een

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN

INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN INFORMATIE VOOR PROEFPERSONEN Het effect van Lactobacillus Plantarum 299v op de symptomen en de darmflora bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Beatrix Kinderziekenhuis. Leverdonatie door een levende donor

Beatrix Kinderziekenhuis. Leverdonatie door een levende donor Beatrix Kinderziekenhuis Leverdonatie door een levende donor 1 Leverdonatie door een levende donor 2 Beatrix Kinderziekenhuis Inleiding Uw kind of een kind uit uw familiekring heeft een ernstige leverziekte.

Nadere informatie

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hart- en vaatziekten 5 Opsporing en onderzoek 9 Behandeling 17 Beslisboom bij Richtlijn

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

borstvlieskanker Mesothelioom

borstvlieskanker Mesothelioom borstvlieskanker Mesothelioom Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De borstkas 8 Borstvlieskanker 10 Oorzaken 11 Klachten 13 Onderzoek voor de diagnose 14 Verder onderzoek

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

Looptraining. lopen.. lopen... lopen...

Looptraining. lopen.. lopen... lopen... Looptraining lopen.. lopen... lopen... van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Looptraining Deze brochure biedt een looptrainingsprogramma om de vaatziekte atherosclerose (slagaderverkalking) te

Nadere informatie

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Student: Lisanne van der Molen Begeleider: Drs. Lidia van Huizen, Senior Adviseur Kwaliteit UMCG Datum: juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding..3

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst You vs Soa You vs Soa Evaluatie 2011 www.gggd.utrecht.nl Colofon uitgave Unit Soa GG&GD Gemeente Utrecht Postbus 2423 3500 GK Utrecht 030 286 3333 gggd@utrecht.nl in

Nadere informatie

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-1-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-1-syndroom 6 De bijschildklieren 9 De alvleesklier 13 De hypofyse 16 De bijnieren

Nadere informatie

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM)

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) 1 Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Inhoud Inleiding 3 De werking van het normale hart 3 Het

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Solliciteren en gezondheid

Solliciteren en gezondheid Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken? www.bpv.nl Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten)

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Platform Vitale Vaten Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Met dank aan Mw. drs. E.A.M. Franke-Barendse (auteur/redacteur)

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

Uitzaaiingen bij kanker

Uitzaaiingen bij kanker Uitzaaiingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker en wat zijn uitzaaiingen? 4 Hoe ontstaan uitzaaiingen? 7 Waar ontstaan uitzaaiingen? 11 Klachten 13 Vaststellen van uitzaaiingen

Nadere informatie