Kindcentrum De Samenstroom- Eerste Hulp Bij Startende Leraren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kindcentrum De Samenstroom- Eerste Hulp Bij Startende Leraren"

Transcriptie

1 Kindcentrum De Samenstroom- Eerste Hulp Bij Startende Leraren KC De Samenstroom Predikant Swildensstraat VA Gemert Basisschool T Peuterwerk T Dagopvang T

2 Inhoud Aan de startende leraar,... 3 Sleutel... 3 Kinderen... 3 Schooltijden De school... 3 Opruimen na schooltijd... 3 Pauze... 4 Afval... 4 Excursie... 4 Gebruik kopieerapparaat... 4 Gebruik papier en andere materialen... 4 Verlichting en ventilatie... 4 Gym... 5 Gebruik computers/internet... 5 Bestandsbeheer op de Samenstroom... 5 Team-en bouwbijeenkomsten... 8 Kledingcode... 8 Kindcentrumgids en jaarkalender... 8 Gebruik en toegang tot de schoolwebsite... 8 Gebruik en toegang tot diverse educatieve websites... 8 Speelplaats... 9 Ontruiming... 9 Foto en video... 9 Inzet... 9 Ten slotte... 9 Bijlage: Wat verwachten wij van de startende leraar?... 10

3 Aan de startende leraar, Allereerst van harte welkom op opleidingsschool De Samenstroom! Je krijgt het eerste jaar van je loopbaan een flink aantal taakuren (80 uur) om je eigen weg te leren vinden bij ons in het kindcentrum. Je duo partner en de schoolopleider kunnen je hierbij ondersteunen. Wij vinden het erg belangrijk dat de opvang en begeleiding goed geregeld wordt. We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Om je een beetje wegwijs te maken volgen in dit beleidsstuk algemene richtlijnen, gewoontes en afspraken van De Samenstroom. Daarnaast tref je vakinhoudelijke afspraken aan. Sleutel Je hebt een sleutel van het kindcentrum ontvangen. Ga daar zorgvuldig mee om. Stel je op de hoogte van de werking van het alarm bij binnenkomst en bij het verlaten van het pand. De conciërge kan je daarmee helpen. Kinderen We gaan respectvol met ze om. We leren ze allerlei vaardigheden, we onderwijzen diverse leerstofonderdelen en we voeren pedagogische taken continu uit. Schooltijden. De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk. ochtend pauze middag ma di wo vrij do vr vrij De school weektotaal 24,5 uur De Samenstroom heeft een groot aantal parallel-groepen. Voor de jaarlijkse indeling verwijzen we hier naar de kindcentrumgids. In een aantal groepen zijn stagiaires aanwezig. Dit kunnen studenten van PABO De Kempel of Fontys zijn, maar we bieden ook plaats aan studenten van de ROC s is. Opruimen na schooltijd Het is vanzelfsprekend dat je alle materialen na je les weer opruimt. Laat geen resten papier e.d. in de klas liggen, maar breng alles terug. Toon daarbij eigen initiatief, probeer te zien

4 waar het nodig is in de klas of in de rest van het gebouw. We ontwikkelen de cultuur om elkaar daarop aan te spreken. Pauze Op school zijn er voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 wisselende pauzes. Zie de tabel met de schooltijden. In onze school wordt niet gerookt! Alleen buiten (uit het zicht van de kinderen) is het toegestaan. De middagpauze is ook echt pauze voor jezelf en je collega s om even te ontspannen. Ook hier geldt weer dat je je gebruikte spullen opruimt en de tafel schoon achterlaat. Afval Op school is geen gft-container maar wel een afvalcontainer. Hij is ingegraven aan de voorkant van het gebouw. Met een sleutel is de klep te openen. Deze sleutel hangt in de ruimte van de conciërge bij het kopieerapparaat. Excursie Excursies kunnen een wezenlijk bestanddeel zijn van het lesprogramma. Als je ergens naar toe gaat zorg je ervoor dat je een actuele leerlingenlijst met telefoonnummers bij je hebt. Schrijf even op het whiteboard (in de personeelsruimte) dat je met de klas afwezig bent. Geef het ook even door aan de directie. Gebruik kopieerapparaat Als je nog niet op de hoogte bent van de werking van het kopieerapparaat laat je dan voorlichten door de conciërge. Het apparaat wordt ook gebruikt als scanner/printer. Bij de opdracht afdrukken van een bestand kun je ervoor kiezen om een privéafdruk te maken via de eigenschappen van het kopieerapparaat. Vraag hierbij hulp aan de conciërge of een teamlid. Iedereen is graag bereid je te helpen en te instrueren. Gebruik papier en andere materialen In het magazijn liggen papier, verf en andere materialen. Kijk altijd eerst of je de aangebroken materialen kunt gebruiken voordat je nieuw pakt. Wees zuinig met papier en overige materialen. Gebruik je materialen die schoongemaakt moeten worden? Laat dat dan doen of doe het zelf. Verfkwasten kun je in een emmer met water zetten ( in de ruimte tegenover de personeelsruimte) en de conciërge maakt ze schoon als je dit even meldt. Verlichting en ventilatie Bij beweging gaat de verlichting automatisch aan en ook weer uit. De lokalen aan de zonkant zijn uitgerust met screens. Het doek van de screens is warmte absorberend. Dat betekent

5 dat de zonnewarmte in het doek wordt vastgehouden. Als de zon schijnt en de screens zijn naar beneden is het verstandig om het raam dicht te laten. De wind (tocht) die ontstaat met het raam open voert de warmte van de screens naar binnen. Je hebt een warme radiator voor het open raam. Daardoor voelt het wat koeler (tocht), maar het wordt warmer door de warme lucht die naar binnen komt. Dringend advies is dus: screens naar beneden, dan de ramen dicht! Wil je de ramen ondanks alles toch open? Doe dan in elk geval de screens eerst naar boven. De luchtbehandeling blaast frisse lucht binnen als het in het lokaal te warm wordt. Als je daarbij de ramen open zet, laat je meer warmte binnen. Het systeem gaat dan wel harder blazen, maar daar heb je niet veel aan. Beste keus als het te warm wordt: Geef de directie een seintje, die kan de temperatuur van de vloerverwarming omlaag laten zetten of iets laten doen aan de temperatuurinstelling van de lokalen. Daarna geldt gewoon: Veel zon? Screens laten zakken en de ramen dicht houden. Gym De kinderen hebben bewegingslessen in de sporthal. De school heeft een eigen materialenkast, nummer 5. De kasten 1 en 7 zijn ook te gebruiken. De sleutel met het groene label kun je ophalen bij de beheerder. Stel je op de hoogte waar je groep zich omkleedt en welk deel van de hal je kunt gebruiken. Er wordt niet gedoucht na de gym. In de bijlage tref je een materialenlijst van de sporthal aan. Gebruik computers/internet Heel veel informatie staat op onze server. Als een account voor je is aangemaakt kun je je op de hoogte stellen van de onderlinge communicatie op school (map 6000). Computers/internet worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden. Sites die wij de kinderen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. Hieronder tref je aan hoe onze server in grote lijnen is ingericht: Bestandsbeheer op de Samenstroom KC De Samenstroom is een transparante school. Dat geldt ook voor het beheer van de bestanden op de server. Elke leerkracht heeft, vanwege zijn professionaliteit, toegang tot alle informatie met uitzondering van de map <Directie> en waar het vertrouwelijke informatie betreft. Er wordt van je verwacht discreet met deze informatie om te gaan.

6 Overzicht van de structuur: Een klik/stap verder: Een klik/stap verder:

7 Een klik/stap verder: Je hebt opgemerkt dat de vertakking in de mappen steeds verder gaat: b.v. <1000>,< 1100>, <1110>, <1111>, <4000>, <4600>, <4610>, <4611>. Dit staat telkens bovenin de adresbalk: W:\De Samenstroom\4000 Werkgroepen\4300 ICT\4310 inrichting server\4311 In je eigen map ( van de leerkracht dus) ben je vrij over je mappenindeling. Nummer echter wel door! Het zal even wennen zijn maar vanwege de cijfers is je map en het genummerde bestand snel terug te vinden. Kom je nummers te kort? Geen nood! Je nummert verder als volgt: <1611.1> Deze structuur is er voor elke groep. Een ander voorbeeld: G:\De Samenstroom\4000 Werkgroepen\4300 Jaarlijkse activiteiten: Het is vanzelfsprekend dat aan het einde van de dag de computers worden afgesloten.

8 Team-en bouwbijeenkomsten Zie map 6000! Hier vind je belangrijke informatie over het reilen en zeilen binnen en buiten de school. Stel je zelf op de hoogte. Twijfel je ergens over doe dan eerst navraag voordat je mogelijk foutieve beslissingen neemt. Kledingcode Stichting Zicht PO verwacht van elke leerkracht dat deze netjes en representatief gekleed is. Als leerkracht heb je immers een voorbeeldfunctie. Deze regel is opgenomen in de gedragscode van stichting Zicht Po waar KC De Samenstroom onder valt. De gedragscode is onderdeel van het beleid. Zie map Kindcentrumgids en jaarkalender Deze kun je vinden in map 9730 en op de website van onze school: Hierin staan allerlei praktische zaken vermeld, zoals o.a. schooltijden, schoolregels enz. Het is noodzakelijk dat je deze doorneemt. Namen en adressen van teamleden vind je in map Gebruik en toegang tot de schoolwebsite In de map 4320 (Toegang website) van de school vind je een handleiding voor het plaatsen van bestanden op de website. Je ontvangt een gebruikersnaam en een code. Gebruik en toegang tot diverse educatieve websites In onderstaand schema vind je een aantal programma s die op deze school gebruikt worden. Programma Esis Basispoort Leerkrachten Nieuwsbegrip https://outlook.office365.com Cupella Basisonline Inhoud Administratieprogramma Diverse educatieve programma s die aansluiten bij onze methodes Begrijpend lezen programma Online bekwaamheidsdossier Provider schoolwebsite Je krijgt daar gebruikersnamen en codes voor.

9 Speelplaats Er is een surveillancerooster voor het speelplein en het veld. Er zijn ook afspraken welke groepen bepaalde materialen mogen gebruiken op een zeker tijdstip. Zie daarvoor map Ontruiming In map 4430 vind je informatie over mogelijke calamiteiten die zich voor zouden kunnen doen. Stel je zelf op de hoogte wat ervan je verwacht wordt als het alarm afgaat. Foto en video Namen in combinatie met foto s/video-opnamen van kinderen worden niet gepubliceerd (b.v. op internet). In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto s wordt eerst toestemming gevraagd. Inzet Je medewerking aan de organisatie van activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstvieringen enz. wordt zeer op prijs gesteld, het is voor jezelf ook heel leerzaam. Op onze school hebben we diverse werkgroepen (map 4000). Ten slotte Vragen staat vrij. Weet je iets niet? Stel veel vragen. Je mag ze stellen aan iedereen op school. Opmerkingen, vragen of verbeteringen? Mail naar We wensen je een leerzame en fijne tijd toe op de Samenstroom.

10 Bijlage: Wat verwachten wij van de startende leraar? Je start als startende leraar is het voortraject naar de vakbekwame leraar. Stichting Zicht heeft in het Competentieboek daarover het volgende geschreven: Startbekwame leraar Integriteit Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en zich gedragen in lijn met gemaakte afspraken en algemeen aanvaarde sociale en ethische normen die met de functie te maken hebben. Handelt volgens de afspraken en richtlijnen die gelden binnen de functie en de school. Komt uit voor gemaakte fouten. Respecteert en beschermt aan hem toevertrouwde vertrouwelijke informatie. Geeft aan wanneer zaken die van hem verwacht worden niet in overeenstemming zijn met de persoonlijke normen of die van de school. Houdt vast aan waarden en normen, ook wanneer dat nadeel, spanning of conflicten met zich meebrengt. Behandelt collega s, ouders en leerlingen op een correcte en respectvolle wijze. Doet wat hij zegt; komt afspraken en beloften na. Geeft informatie over zijn standpunt met betrekking tot zaken die te maken hebben met beroepsethiek, veiligheid en schoolregels. Coachen van leerlingen Begeleiden van leerlingen bij het bereiken van hun leerdoel en het bevorderen van hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Stijl en begeleiding aanpassen aan leerling en situatie. Onderzoekt sterktes en zwaktes in de leerprestaties van leerlingen en gebruikt deze informatie bij de begeleiding van de leerling. Legt uit hoe bepaalde leerdoelstellingen bereikt kunnen worden. Uit waardering wanneer leerlingen vooruitgang hebben geboekt in hun persoonlijke ontwikkeling. Begeleidt leerlingen bij het maken van hun afwegingen en keuzes.

11 Geeft suggesties hoe de doelstellingen bereikt kunnen worden. Bespreekt met de leerlingen de gemaakte keuzes in het licht van het onderwijs. Geeft leerlingen op open en directe wijze feedback over de stappen zie zij zetten in hun ontwikkeling. Zoekt naar uitdagende doelen voor de leerlingen. Voortgangsbewaking van onderwijs Ondernemen van acties om de voortgang van het leerproces van deelnemers zeker te stellen en stimuleren van deelnemers om zelf de voortgang van hun eigen leerproces te bewaken. Stelt van tevoren vast op welke wijze de voortgangscontrole plaats zal vinden. Anticipeert tijdig en / of reageert preventief om verstoringen van de voortgang van een project/activiteit te voorkomen. Plant meetmomenten en gebruikt deze om de voortgang te meten. Maakt aan het einde van gesprekken (met leerlingen) vervolgafspraken. Legt voor de leerling een leerdossier aan en houdt deze bij. Evalueert samen met de leerlingen in hoeverre zij de (leer) doelen behaald hebben. Anticipeert op knelpunten en belemmeringen. Controleert de voortgang en resultaten van een werk- of leerproces. Samenwerken met collega s Een actieve bijdrage leveren voor en met collega s aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Helpt anderen om hun taken uit te voeren. Stelt teambelang/gezamenlijk belang boven het eigen belang. Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort als het erom gaat om tot een gezamenlijk teamresultaat te komen. Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een teamopdracht, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft. Zet zich in voor het bereiken van win-winoplossingen. Uit zich positief over prestaties van collega s. Geeft de leidinggevende feedback op het handelen. Biedt hulp aan bij problemen of conflicten. Blijft meedenken en bijdragen leveren, ook wanneer hij daar geen direct eigen belang meer bij heeft.

12 Kwaliteitsgerichtheid Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. Stelt (hoge) eisen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de eigen groep. Zet zich in om de kwaliteit van het eigen werk te verbeteren. Stelt zich op de hoogte van de vastgestelde kwaliteitseisen binnen de school. Bespreekt met anderen binnen de school regelmatig de onderwijskwaliteit van de eigen groep. Corrigeert, als hij signaleert dat de kwaliteit onder de maat is. Komt met voorstellen over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de eigen groep. Bespreekt regelmatig met anderen de kwaliteit van het eigen werk en vraagt de ander feedback. Spreekt over de kwaliteit van het onderwijs in de eigen groep en doet, zonodig in overleg met collega s, verbetervoorstellen. Initiatief Kansen signaleren en hier actief naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Signaleert verbeterpunten van zichzelf en van de eigen groep. Vraagt uit zichzelf om meer informatie. Komt tijdens verschillende overlegvormen met voorstellen en ideeën. Neemt geen afwachtende houding aan. Stemt indien nodig af. Grijpt kansen die zich voordoen. Initieert activiteiten binnen de eigen groep. Voert ideeën uit in de eigen groep en bij organisatorisch groepsoverstijgende activiteiten. Oudergerichtheid Het opbouwen en onderhouden van contacten met ouders. Samenwerken om doelen te bereiken. Bouwt en onderhoudt een goede relatie met ouders. Werkt samen met ouders aan de begeleiding van de leerlingen, krijgt hierbij

13 ondersteuning van de IB er. Onderhoudt goede relaties met ouders ten gunste van het leerproces van leerlingen. Organiseert in de school bijeenkomsten met ouders met informatie over de eigen groep. Is zich bewust van de noodzaak voor onderlinge afstemming in communicatie met collega s/teamleden van begeleiding van leerlingen alvorens naar ouders te communiceren. Legt contacten met ouders om de in- en externe begeleiding van leerlingen van de eigen groep op elkaar af te stemmen onder begeleiding van de IB er. Is beperkt aanwezig bij overlegvormen of samenwerkingsverbanden met ouders, die van belang zijn voor de school en/of de leerlingen. Doel is kennismaken met verschillende overlegvormen. Zelfontwikkeling Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zodoende beter te presteren. Vraagt uit zichzelf feedback over het eigen functioneren. Vraagt bij het krijgen van feedback naar concrete voorbeelden, accepteert suggesties ter verbetering. Benoemt zowel sterke als zwakke punten van zichzelf. Werkt met een duidelijk plan en een duidelijke tijdslijn aan verbetering van eigen functioneren. Zoekt actief naar mogelijkheden voor leerervaringen (praktijk of training) om lacunes in kennis en vaardigheden op te vullen. Grijpt mogelijkheden aan om met meer ervaren collega s mee te lopen. Leest vakliteratuur om zijn kennis aan te vullen en/of informeert bij collega s naar zaken waar hij minder van weet. Stemt zijn eigen persoonlijke ontwikkelactiviteiten en doelen af op het beleid van de school en afspraken binnen het team. Probleemanalyse Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. Probeert het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken te benoemen. Benoemt in zijn ogen de kern van een grote hoeveelheid informatie. Gaat op zoek naar verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken

14 en relevante informatie te verkrijgen. Vraagt door in het geval van onvoldoende informatie. Krijgt ondersteuning van een coach / maatje om het totaal aan benodigde informatie helder te krijgen. Verzamelt informatie over de achtergronden en oorzaken van het probleem, voordat hij een besluit neemt. Integreert nieuw verkregen informatie met bestaande informatie. Verzamelt informatie door vragen te stellen of door schriftelijke informatie bijeen te zoeken. Diept het probleem uit. Maakt onderscheid tussen informatie over feiten en informatie over interpretaties of veronderstellingen. Flexibel gedrag Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde het gestelde doel te bereiken. Schakelt in een gesprek tussen luisteren naar en vragen stellen. Pikt signalen op die duiden op weerstand bij de ander en checkt bij zichzelf of hij hier iets mee moet gaan doen. Kan zijn handelen aanpassen als het gewenste effect in gevaar is. Kan zijn handelen aanpassen om zijn oorspronkelijke doelen te behalen. Bewaakt binnen de eigen groep dat zowel aandacht wordt gegeven aan de inhoud en de sfeer. Gebruikt zo nodig verschillende communicatiestijlen Hanteert in de eigen groep, bij het werken met kinderen en ouders, verschillende aanpakken.

Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages

Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages KC De Samenstroom Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert Basisschool T 0492-361419 Inhoud Beste stagiaire,... 3 Wat verwachten wij van een stagiaire?...

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is.

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is. INFORMATIE VOOR STAGIAIR(E)S fusieschool de Plenkert/bs St. Joseph Je hebt gekozen voor het leren van een fijn en verantwoordelijk beroep. Iedereen op onze basisschool en in het bijzonder je mentor willen

Nadere informatie

Samen Uniek! Gemeenschap van Scholen

Samen Uniek! Gemeenschap van Scholen Gemeenschap van Scholen St.Theresia Ummer Clumme Samen Uniek! INFORMATIE VOOR STAGIAIR(E)S Ummer Clumme en St. Theresia. Je hebt gekozen voor het leren van een fijn en verantwoordelijk beroep. Iedereen

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

COMPETENTIES MET INDICATOREN LERAAR LB COÖRDINATOR

COMPETENTIES MET INDICATOREN LERAAR LB COÖRDINATOR COMPETENTIES MET INDICATOREN LERAAR LB COÖRDINATOR 1. Visie Ontwerpen van een beeld van de toekomstige ontwikkelingen van de schoolorganisatie zonder zich te beperken door de huidige gang van zaken 1.

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider

Competentieprofiel Teamleider Competentieprofiel Teamleider 1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Integriteit Het hanteren en handhaven van algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent C Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent C: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL LEEFGROEPWERKER COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL LEEFGROEPWERKER COZ SINT - JOZEF pg1/5 COMPETENTIEPROFIEL LEEFGROEPWERKER COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Intern accountant. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Definitie: Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche NB: In dit document staan alle eindtermen beschreven voor de basisopleidingen voor meewerkend voorman-/vrouw en

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie?

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie? 1. FUNCTIEDOEL De Deskundige Gezin staat in voor algemeen jongerenwelzijn te Peer. Hij/zij brengt de behoeften en noden met betrekking tot jeugdwelzijnsvoorzieningen in kaart, en ontwikkelt nieuwe initiatieven

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL In dit document vind je 12 situaties waarop je verschillend kunt reageren. Omcirkel de aanpak die voor jou het meest voor de hand ligt. Situaties 1. De laatste tijd gaat het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn:

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn: Prioriteitenworkshop voor ouders Basisonderwijs Stap 1 Stel een gespreksleider per groep aan. Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

2. Procedures en instructies opvolgen 2. De leerling leert instructies en procedures op te volgen Dagbesteding & Arbeid

2. Procedures en instructies opvolgen 2. De leerling leert instructies en procedures op te volgen Dagbesteding & Arbeid VSO LEERLIJN LEREN LEREN LEERJAREN 1, 2 & 3 DEZE LEERDOELEN KOMEN UIT DE LEERLIJN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID PUNT 3.1 T/M 3.8 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ 1. Samen en overleggen

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren.

Resultaat Continuïteit bevorderd, zodanig dat de organisatie is staat is en blijft zijn missie, strategie en doelstellingen uit te voeren. Profiel directeurbestuurder Stichting KEaRN Beheer Inleiding De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van Stichting KEaRN Beheer. De directeurbestuurder

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Sociaal pedagogisch werker 2

Sociaal pedagogisch werker 2 Sociaal pedagogisch werker 2 Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met verandering en aanpassen Reflecteren Werkgroep Onderwijs, September 2011 Toelichting beschrijving

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Gesprekkencyclus Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er meer en meer behoefte is aan feitelijke informatie over

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 1 Inleiding Ieder mens heeft zich aan een reeks van wetten en regels te houden. Zo bestaan er Wereldwijde Wetten,

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Protocol continurooster De Veenbrug

Protocol continurooster De Veenbrug Protocol continurooster De Veenbrug 1. Waarom een Continurooster op De Veenbrug 1.1 Inleiding Aanleiding voor De Veenbrug om het continurooster in te voeren is een combinatie van factoren en vragen van

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie