Kindcentrum De Samenstroom- Eerste Hulp Bij Startende Leraren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kindcentrum De Samenstroom- Eerste Hulp Bij Startende Leraren"

Transcriptie

1 Kindcentrum De Samenstroom- Eerste Hulp Bij Startende Leraren KC De Samenstroom Predikant Swildensstraat VA Gemert Basisschool T Peuterwerk T Dagopvang T

2 Inhoud Aan de startende leraar,... 3 Sleutel... 3 Kinderen... 3 Schooltijden De school... 3 Opruimen na schooltijd... 3 Pauze... 4 Afval... 4 Excursie... 4 Gebruik kopieerapparaat... 4 Gebruik papier en andere materialen... 4 Verlichting en ventilatie... 4 Gym... 5 Gebruik computers/internet... 5 Bestandsbeheer op de Samenstroom... 5 Team-en bouwbijeenkomsten... 8 Kledingcode... 8 Kindcentrumgids en jaarkalender... 8 Gebruik en toegang tot de schoolwebsite... 8 Gebruik en toegang tot diverse educatieve websites... 8 Speelplaats... 9 Ontruiming... 9 Foto en video... 9 Inzet... 9 Ten slotte... 9 Bijlage: Wat verwachten wij van de startende leraar?... 10

3 Aan de startende leraar, Allereerst van harte welkom op opleidingsschool De Samenstroom! Je krijgt het eerste jaar van je loopbaan een flink aantal taakuren (80 uur) om je eigen weg te leren vinden bij ons in het kindcentrum. Je duo partner en de schoolopleider kunnen je hierbij ondersteunen. Wij vinden het erg belangrijk dat de opvang en begeleiding goed geregeld wordt. We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Om je een beetje wegwijs te maken volgen in dit beleidsstuk algemene richtlijnen, gewoontes en afspraken van De Samenstroom. Daarnaast tref je vakinhoudelijke afspraken aan. Sleutel Je hebt een sleutel van het kindcentrum ontvangen. Ga daar zorgvuldig mee om. Stel je op de hoogte van de werking van het alarm bij binnenkomst en bij het verlaten van het pand. De conciërge kan je daarmee helpen. Kinderen We gaan respectvol met ze om. We leren ze allerlei vaardigheden, we onderwijzen diverse leerstofonderdelen en we voeren pedagogische taken continu uit. Schooltijden. De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk. ochtend pauze middag ma di wo vrij do vr vrij De school weektotaal 24,5 uur De Samenstroom heeft een groot aantal parallel-groepen. Voor de jaarlijkse indeling verwijzen we hier naar de kindcentrumgids. In een aantal groepen zijn stagiaires aanwezig. Dit kunnen studenten van PABO De Kempel of Fontys zijn, maar we bieden ook plaats aan studenten van de ROC s is. Opruimen na schooltijd Het is vanzelfsprekend dat je alle materialen na je les weer opruimt. Laat geen resten papier e.d. in de klas liggen, maar breng alles terug. Toon daarbij eigen initiatief, probeer te zien

4 waar het nodig is in de klas of in de rest van het gebouw. We ontwikkelen de cultuur om elkaar daarop aan te spreken. Pauze Op school zijn er voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 wisselende pauzes. Zie de tabel met de schooltijden. In onze school wordt niet gerookt! Alleen buiten (uit het zicht van de kinderen) is het toegestaan. De middagpauze is ook echt pauze voor jezelf en je collega s om even te ontspannen. Ook hier geldt weer dat je je gebruikte spullen opruimt en de tafel schoon achterlaat. Afval Op school is geen gft-container maar wel een afvalcontainer. Hij is ingegraven aan de voorkant van het gebouw. Met een sleutel is de klep te openen. Deze sleutel hangt in de ruimte van de conciërge bij het kopieerapparaat. Excursie Excursies kunnen een wezenlijk bestanddeel zijn van het lesprogramma. Als je ergens naar toe gaat zorg je ervoor dat je een actuele leerlingenlijst met telefoonnummers bij je hebt. Schrijf even op het whiteboard (in de personeelsruimte) dat je met de klas afwezig bent. Geef het ook even door aan de directie. Gebruik kopieerapparaat Als je nog niet op de hoogte bent van de werking van het kopieerapparaat laat je dan voorlichten door de conciërge. Het apparaat wordt ook gebruikt als scanner/printer. Bij de opdracht afdrukken van een bestand kun je ervoor kiezen om een privéafdruk te maken via de eigenschappen van het kopieerapparaat. Vraag hierbij hulp aan de conciërge of een teamlid. Iedereen is graag bereid je te helpen en te instrueren. Gebruik papier en andere materialen In het magazijn liggen papier, verf en andere materialen. Kijk altijd eerst of je de aangebroken materialen kunt gebruiken voordat je nieuw pakt. Wees zuinig met papier en overige materialen. Gebruik je materialen die schoongemaakt moeten worden? Laat dat dan doen of doe het zelf. Verfkwasten kun je in een emmer met water zetten ( in de ruimte tegenover de personeelsruimte) en de conciërge maakt ze schoon als je dit even meldt. Verlichting en ventilatie Bij beweging gaat de verlichting automatisch aan en ook weer uit. De lokalen aan de zonkant zijn uitgerust met screens. Het doek van de screens is warmte absorberend. Dat betekent

5 dat de zonnewarmte in het doek wordt vastgehouden. Als de zon schijnt en de screens zijn naar beneden is het verstandig om het raam dicht te laten. De wind (tocht) die ontstaat met het raam open voert de warmte van de screens naar binnen. Je hebt een warme radiator voor het open raam. Daardoor voelt het wat koeler (tocht), maar het wordt warmer door de warme lucht die naar binnen komt. Dringend advies is dus: screens naar beneden, dan de ramen dicht! Wil je de ramen ondanks alles toch open? Doe dan in elk geval de screens eerst naar boven. De luchtbehandeling blaast frisse lucht binnen als het in het lokaal te warm wordt. Als je daarbij de ramen open zet, laat je meer warmte binnen. Het systeem gaat dan wel harder blazen, maar daar heb je niet veel aan. Beste keus als het te warm wordt: Geef de directie een seintje, die kan de temperatuur van de vloerverwarming omlaag laten zetten of iets laten doen aan de temperatuurinstelling van de lokalen. Daarna geldt gewoon: Veel zon? Screens laten zakken en de ramen dicht houden. Gym De kinderen hebben bewegingslessen in de sporthal. De school heeft een eigen materialenkast, nummer 5. De kasten 1 en 7 zijn ook te gebruiken. De sleutel met het groene label kun je ophalen bij de beheerder. Stel je op de hoogte waar je groep zich omkleedt en welk deel van de hal je kunt gebruiken. Er wordt niet gedoucht na de gym. In de bijlage tref je een materialenlijst van de sporthal aan. Gebruik computers/internet Heel veel informatie staat op onze server. Als een account voor je is aangemaakt kun je je op de hoogte stellen van de onderlinge communicatie op school (map 6000). Computers/internet worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden. Sites die wij de kinderen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. Hieronder tref je aan hoe onze server in grote lijnen is ingericht: Bestandsbeheer op de Samenstroom KC De Samenstroom is een transparante school. Dat geldt ook voor het beheer van de bestanden op de server. Elke leerkracht heeft, vanwege zijn professionaliteit, toegang tot alle informatie met uitzondering van de map <Directie> en waar het vertrouwelijke informatie betreft. Er wordt van je verwacht discreet met deze informatie om te gaan.

6 Overzicht van de structuur: Een klik/stap verder: Een klik/stap verder:

7 Een klik/stap verder: Je hebt opgemerkt dat de vertakking in de mappen steeds verder gaat: b.v. <1000>,< 1100>, <1110>, <1111>, <4000>, <4600>, <4610>, <4611>. Dit staat telkens bovenin de adresbalk: W:\De Samenstroom\4000 Werkgroepen\4300 ICT\4310 inrichting server\4311 In je eigen map ( van de leerkracht dus) ben je vrij over je mappenindeling. Nummer echter wel door! Het zal even wennen zijn maar vanwege de cijfers is je map en het genummerde bestand snel terug te vinden. Kom je nummers te kort? Geen nood! Je nummert verder als volgt: <1611.1> Deze structuur is er voor elke groep. Een ander voorbeeld: G:\De Samenstroom\4000 Werkgroepen\4300 Jaarlijkse activiteiten: Het is vanzelfsprekend dat aan het einde van de dag de computers worden afgesloten.

8 Team-en bouwbijeenkomsten Zie map 6000! Hier vind je belangrijke informatie over het reilen en zeilen binnen en buiten de school. Stel je zelf op de hoogte. Twijfel je ergens over doe dan eerst navraag voordat je mogelijk foutieve beslissingen neemt. Kledingcode Stichting Zicht PO verwacht van elke leerkracht dat deze netjes en representatief gekleed is. Als leerkracht heb je immers een voorbeeldfunctie. Deze regel is opgenomen in de gedragscode van stichting Zicht Po waar KC De Samenstroom onder valt. De gedragscode is onderdeel van het beleid. Zie map Kindcentrumgids en jaarkalender Deze kun je vinden in map 9730 en op de website van onze school: Hierin staan allerlei praktische zaken vermeld, zoals o.a. schooltijden, schoolregels enz. Het is noodzakelijk dat je deze doorneemt. Namen en adressen van teamleden vind je in map Gebruik en toegang tot de schoolwebsite In de map 4320 (Toegang website) van de school vind je een handleiding voor het plaatsen van bestanden op de website. Je ontvangt een gebruikersnaam en een code. Gebruik en toegang tot diverse educatieve websites In onderstaand schema vind je een aantal programma s die op deze school gebruikt worden. Programma Esis Basispoort Leerkrachten Nieuwsbegrip https://outlook.office365.com Cupella Basisonline Inhoud Administratieprogramma Diverse educatieve programma s die aansluiten bij onze methodes Begrijpend lezen programma Online bekwaamheidsdossier Provider schoolwebsite Je krijgt daar gebruikersnamen en codes voor.

9 Speelplaats Er is een surveillancerooster voor het speelplein en het veld. Er zijn ook afspraken welke groepen bepaalde materialen mogen gebruiken op een zeker tijdstip. Zie daarvoor map Ontruiming In map 4430 vind je informatie over mogelijke calamiteiten die zich voor zouden kunnen doen. Stel je zelf op de hoogte wat ervan je verwacht wordt als het alarm afgaat. Foto en video Namen in combinatie met foto s/video-opnamen van kinderen worden niet gepubliceerd (b.v. op internet). In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto s wordt eerst toestemming gevraagd. Inzet Je medewerking aan de organisatie van activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstvieringen enz. wordt zeer op prijs gesteld, het is voor jezelf ook heel leerzaam. Op onze school hebben we diverse werkgroepen (map 4000). Ten slotte Vragen staat vrij. Weet je iets niet? Stel veel vragen. Je mag ze stellen aan iedereen op school. Opmerkingen, vragen of verbeteringen? Mail naar We wensen je een leerzame en fijne tijd toe op de Samenstroom.

10 Bijlage: Wat verwachten wij van de startende leraar? Je start als startende leraar is het voortraject naar de vakbekwame leraar. Stichting Zicht heeft in het Competentieboek daarover het volgende geschreven: Startbekwame leraar Integriteit Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en zich gedragen in lijn met gemaakte afspraken en algemeen aanvaarde sociale en ethische normen die met de functie te maken hebben. Handelt volgens de afspraken en richtlijnen die gelden binnen de functie en de school. Komt uit voor gemaakte fouten. Respecteert en beschermt aan hem toevertrouwde vertrouwelijke informatie. Geeft aan wanneer zaken die van hem verwacht worden niet in overeenstemming zijn met de persoonlijke normen of die van de school. Houdt vast aan waarden en normen, ook wanneer dat nadeel, spanning of conflicten met zich meebrengt. Behandelt collega s, ouders en leerlingen op een correcte en respectvolle wijze. Doet wat hij zegt; komt afspraken en beloften na. Geeft informatie over zijn standpunt met betrekking tot zaken die te maken hebben met beroepsethiek, veiligheid en schoolregels. Coachen van leerlingen Begeleiden van leerlingen bij het bereiken van hun leerdoel en het bevorderen van hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Stijl en begeleiding aanpassen aan leerling en situatie. Onderzoekt sterktes en zwaktes in de leerprestaties van leerlingen en gebruikt deze informatie bij de begeleiding van de leerling. Legt uit hoe bepaalde leerdoelstellingen bereikt kunnen worden. Uit waardering wanneer leerlingen vooruitgang hebben geboekt in hun persoonlijke ontwikkeling. Begeleidt leerlingen bij het maken van hun afwegingen en keuzes.

11 Geeft suggesties hoe de doelstellingen bereikt kunnen worden. Bespreekt met de leerlingen de gemaakte keuzes in het licht van het onderwijs. Geeft leerlingen op open en directe wijze feedback over de stappen zie zij zetten in hun ontwikkeling. Zoekt naar uitdagende doelen voor de leerlingen. Voortgangsbewaking van onderwijs Ondernemen van acties om de voortgang van het leerproces van deelnemers zeker te stellen en stimuleren van deelnemers om zelf de voortgang van hun eigen leerproces te bewaken. Stelt van tevoren vast op welke wijze de voortgangscontrole plaats zal vinden. Anticipeert tijdig en / of reageert preventief om verstoringen van de voortgang van een project/activiteit te voorkomen. Plant meetmomenten en gebruikt deze om de voortgang te meten. Maakt aan het einde van gesprekken (met leerlingen) vervolgafspraken. Legt voor de leerling een leerdossier aan en houdt deze bij. Evalueert samen met de leerlingen in hoeverre zij de (leer) doelen behaald hebben. Anticipeert op knelpunten en belemmeringen. Controleert de voortgang en resultaten van een werk- of leerproces. Samenwerken met collega s Een actieve bijdrage leveren voor en met collega s aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Helpt anderen om hun taken uit te voeren. Stelt teambelang/gezamenlijk belang boven het eigen belang. Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort als het erom gaat om tot een gezamenlijk teamresultaat te komen. Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een teamopdracht, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft. Zet zich in voor het bereiken van win-winoplossingen. Uit zich positief over prestaties van collega s. Geeft de leidinggevende feedback op het handelen. Biedt hulp aan bij problemen of conflicten. Blijft meedenken en bijdragen leveren, ook wanneer hij daar geen direct eigen belang meer bij heeft.

12 Kwaliteitsgerichtheid Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. Stelt (hoge) eisen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de eigen groep. Zet zich in om de kwaliteit van het eigen werk te verbeteren. Stelt zich op de hoogte van de vastgestelde kwaliteitseisen binnen de school. Bespreekt met anderen binnen de school regelmatig de onderwijskwaliteit van de eigen groep. Corrigeert, als hij signaleert dat de kwaliteit onder de maat is. Komt met voorstellen over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de eigen groep. Bespreekt regelmatig met anderen de kwaliteit van het eigen werk en vraagt de ander feedback. Spreekt over de kwaliteit van het onderwijs in de eigen groep en doet, zonodig in overleg met collega s, verbetervoorstellen. Initiatief Kansen signaleren en hier actief naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Signaleert verbeterpunten van zichzelf en van de eigen groep. Vraagt uit zichzelf om meer informatie. Komt tijdens verschillende overlegvormen met voorstellen en ideeën. Neemt geen afwachtende houding aan. Stemt indien nodig af. Grijpt kansen die zich voordoen. Initieert activiteiten binnen de eigen groep. Voert ideeën uit in de eigen groep en bij organisatorisch groepsoverstijgende activiteiten. Oudergerichtheid Het opbouwen en onderhouden van contacten met ouders. Samenwerken om doelen te bereiken. Bouwt en onderhoudt een goede relatie met ouders. Werkt samen met ouders aan de begeleiding van de leerlingen, krijgt hierbij

13 ondersteuning van de IB er. Onderhoudt goede relaties met ouders ten gunste van het leerproces van leerlingen. Organiseert in de school bijeenkomsten met ouders met informatie over de eigen groep. Is zich bewust van de noodzaak voor onderlinge afstemming in communicatie met collega s/teamleden van begeleiding van leerlingen alvorens naar ouders te communiceren. Legt contacten met ouders om de in- en externe begeleiding van leerlingen van de eigen groep op elkaar af te stemmen onder begeleiding van de IB er. Is beperkt aanwezig bij overlegvormen of samenwerkingsverbanden met ouders, die van belang zijn voor de school en/of de leerlingen. Doel is kennismaken met verschillende overlegvormen. Zelfontwikkeling Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zodoende beter te presteren. Vraagt uit zichzelf feedback over het eigen functioneren. Vraagt bij het krijgen van feedback naar concrete voorbeelden, accepteert suggesties ter verbetering. Benoemt zowel sterke als zwakke punten van zichzelf. Werkt met een duidelijk plan en een duidelijke tijdslijn aan verbetering van eigen functioneren. Zoekt actief naar mogelijkheden voor leerervaringen (praktijk of training) om lacunes in kennis en vaardigheden op te vullen. Grijpt mogelijkheden aan om met meer ervaren collega s mee te lopen. Leest vakliteratuur om zijn kennis aan te vullen en/of informeert bij collega s naar zaken waar hij minder van weet. Stemt zijn eigen persoonlijke ontwikkelactiviteiten en doelen af op het beleid van de school en afspraken binnen het team. Probleemanalyse Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. Probeert het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken te benoemen. Benoemt in zijn ogen de kern van een grote hoeveelheid informatie. Gaat op zoek naar verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken

14 en relevante informatie te verkrijgen. Vraagt door in het geval van onvoldoende informatie. Krijgt ondersteuning van een coach / maatje om het totaal aan benodigde informatie helder te krijgen. Verzamelt informatie over de achtergronden en oorzaken van het probleem, voordat hij een besluit neemt. Integreert nieuw verkregen informatie met bestaande informatie. Verzamelt informatie door vragen te stellen of door schriftelijke informatie bijeen te zoeken. Diept het probleem uit. Maakt onderscheid tussen informatie over feiten en informatie over interpretaties of veronderstellingen. Flexibel gedrag Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde het gestelde doel te bereiken. Schakelt in een gesprek tussen luisteren naar en vragen stellen. Pikt signalen op die duiden op weerstand bij de ander en checkt bij zichzelf of hij hier iets mee moet gaan doen. Kan zijn handelen aanpassen als het gewenste effect in gevaar is. Kan zijn handelen aanpassen om zijn oorspronkelijke doelen te behalen. Bewaakt binnen de eigen groep dat zowel aandacht wordt gegeven aan de inhoud en de sfeer. Gebruikt zo nodig verschillende communicatiestijlen Hanteert in de eigen groep, bij het werken met kinderen en ouders, verschillende aanpakken.

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie