SCHOOLGIDS. Radarschool Zonnewijzer. De school waar een kind stralend wijzer wordt! Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Radarschool Zonnewijzer. De school waar een kind stralend wijzer wordt! Schooljaar"

Transcriptie

1

2 Beste lezer, Vaak moet ik er naar kijken. Soms ga ik er even voorstaan en laat het rustig op mij inwerken: dat ene grote schilderij dat aan de wand in het kantoor hangt. Het doet me denken aan die drieluiken die je vaak in kerken terug ziet, in dit geval is het een zesluik. Zes verschillende voorstellingen, strak bijeengehouden door een licht houten lijst. Dit schilderij laat mij zien hoe bijzonder de vereniging Radar is. Het is voor mij een impressie van de missie die we als Radarscholen hebben: bijzonder onderwijs voor elk kind bijzonder. De zes verschillende voorstellingen beelden de zes scholen van Radar uit, allemaal met hun eigen kleur en smaak, maar wel bijeengehouden en verbonden aan elkaar. Elke school mag zijn wie hij is, elk met hun eigen onderwijskundige accenten. Maar en dat raakt me elke keer weer hoe verschillend de zes voorstellingen ook zijn: ze stralen eenheid uit, een samen. We zijn aan elkaar verbonden met dezelfde missie. Een missie die vertelt dat we zijn er voor uw kind, we willen de talenten van uw kind zien stralen, we zetten centraal wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Maar vooral ook bijzonder, omdat we op elke school ons onderwijs laten kleuren door ons geloof in de reddende kracht van Jezus Christus. We plaatsen ons onderwijs op de bijbel. Elke dag delen, bespreken en beleven we de verhalen uit de bijbel. Radar, een bijzondere vereniging die blijvend werkt en bouwt aan een veilige omgeving waar alle leerlingen aan de slag kunnen met hun talenten, waar ouders zich betrokken weten en leerkrachten zich uitgedaagd voelen zich blijvend te ontwikkelen, met een directie die stimuleert en motiveert. Hier werkt Radar aan, niet alleen, maar samen! Een samen in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader die samen wil zijn door met ons een weg door het leven te gaan. Ik wens u een heel bijzonder nieuw schooljaar toe! Clemens Pronk Algemeen directeur ad interim cpronk@radarscholen.nu SCHOOLGIDS Radarschool Zonnewijzer De school waar een kind stralend wijzer wordt! Schooljaar Radarschool Zonnewijzer I.M. van de Bijlstraat AB Zonnemaire Postadres: Postbus ZG Brouwershaven website: info@cbszonnewijzer.nl Directeur: Cindy te Ronde De directeur is op maandag en donderdag aanwezig. Schooltijden groep 1 t/m uur en uur Woensdag tot uur Vrijdag tot uur (groep 1 is vrijdag vrij) Schooltijden groep 5 t/m uur en uur Woensdag tot uur Ze vertelt dat Radar bijzonder wil zijn in haar onderwijs: onderwijs dat eigentijds, boeiend en uitdagend is. Maar ook bijzonder in het extra voor die leerlingen die dat zo nodig hebben, zichtbaar in bv. de inzet van een kindercoach, de zorg voor leerlingen met dyslexie en ons aanbod in de zorg. Vereniging Radar Kabbelaarsbank AD Zierikzee Postadres: postbus AC Zierikzee / (maandag t/m donderdag van uur) website: De school waar een kind stralend wijzer wordt 1 De school waar een kind stralend wijzer wordt 2

3 INHOUD: Welkom 4 1. Waar de school voor staat 5 Algemeen 5 Identiteit 5 Ons onderwijs 5 +Aanbod 5 2. Aanmelden nieuwe kinderen 6 Kennismaking op school 6 3. Organisatie 6 Het Onderwijsteam 6 Leerlingenaantal 7 Vervangend personeel en stagiaires 7 4. De schoolomgeving 7 Voorzieningen in het gebouw 7 Onderwijs in groep 1 en 2 8 Spelend leren 8 Werkwijze groep 1 en 2 8 Bijzondere zaken voor groep 1 en Onderwijs in groep 3 t/m 8 9 Taal en lezen 9 Rekenen & Wiskunde 9 Engels 10 Methoden groep 3 t/m 8 10 Kerndoelen/aantal lesuren 10 Wereldoriëntatie 10 Gym 10 ICT 11 Website 11 (Plus)Torens in de school 11 Afspraken over huiswerk 12 Pestprotocol Kwaliteit van ons onderwijs 13 Algemeen 13 Methoden 13 Personeel 13 Zelfstandig werken 13 School- en Jaarplan 13 Beoordeling Zorg voor onze kinderen 14 Lekker in je vel 14 De zorgcoördinator 14 Leerlingvolgsysteem 14 Speciale zorg 15 Passend Onderwijs Na de basisschool 17 Het voortgezet onderwijs 17 Schoolverlaters en eindtoets 17 Uitstroom Regels en afspraken 18 Schoolafspraken Schoolpleinregels School en thuis 19 Communicatie 19 Ouderraad 19 Ouders in de school 19 Medezeggenschapsraad (MR) 19 Overblijven = TussenSchoolse Opvang Jaarplan Verlof en vakantieregeling 21 Verlofregeling 21 Vakantie onder schooltijd 21 Verlofregeling 5-jarigen 21 Vakantierooster Praktische informatie Namen en adressen 25 Teamleden 25 Schoolbestuur 25 Ouderraad 25 Medezeggenschapsraad 25 Tussenschoolse opvang (TSO) 25 Externe instanties 25 WELKOM Met deze gids willen wij u informeren over onze school. We vinden het belangrijk dat u zich als ouders thuis voelt op school. We hopen dat de periode die een kind op onze school doorbrengt een goede tijd is. We willen graag samen met u werken aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Deze schoolgids geeft u informatie over: onze missie, identiteit en visie de manier van werken op school de zorg voor leerlingen ons +aanbod praktische zaken Wij hopen dat u door het lezen van deze schoolgids een goed beeld van onze school krijgt. Bij deze schoolgids hoort ook een algemeen deel. In het algemene deel staat informatie die u vier jaar kunt bewaren. De informatie in deze schoolgids wordt elk jaar geactualiseerd. Zonnemaire, augustus 2016 Namens het schoolteam, Cindy te Ronde De school waar een kind stralend wijzer wordt 3 De school waar een kind stralend wijzer wordt 4

4 1. Waar de school voor staat ALGEMEEN Radarschool Zonnewijzer is de enige basisschool in Zonnemaire en heeft een open toelatingsbeleid. Alle kinderen zijn welkom. De school richt zich in de eerste plaats op de kinderen van Zonnemaire en die van Noordgouwe. In de tweede plaats wil de school een regiofunctie vervullen voor kinderen met een christelijke achtergrond uit de omliggende dorpen waar geen christelijk onderwijs aanwezig is. De school vindt het verder belangrijk om haar betrokkenheid bij activiteiten die in het dorp worden georganiseerd te tonen en zo elkaar te versterken. IDENTITEIT Basisschool Zonnewijzer is een Protestants Christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. We willen ruimte bieden aan ieder individu; er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal, maar bijzonder betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. Elke schooldag wordt geopend en geëindigd met een lied of een gebed. Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een verband gelegd met de actualiteit. We gebruiken hierbij de methode Trefwoord. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. We vinden het belangrijk kinderen te waarderen zoals ze zijn en hen te laten weten dat ze mogen steunen op God. ONS ONDERWIJS Op Radarschool Zonnewijzer maken kinderen zich veel vaardigheden eigen en doen ze nieuwe kennis en inzichten op. We leren de kinderen over gelijkwaardigheid tussen mensen en brengen hen respect bij voor normen en waarden van anderen. We zijn alert op discriminatie en pesten en we werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het toch gebeurt, grijpen we direct in, met als doel om dit verder te voorkomen. Op Radarschool Zonnewijzer : zorgen we ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; gaan we er van uit dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving; bereiden we kinderen voor op een goede toekomst, waarbij (sociale)media, techniek, creativiteit en sport een rol spelen; overleggen we regelmatig met de ouders en werken we samen aan de ontwikkeling van hun kind; streven we ernaar dat alle kinderen met plezier naar school gaan; hopen we dat kinderen op onze school stralend wijzer worden; bieden we extra ondersteuning en uitdaging aan kinderen die dat nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen groep aan werken we met de Kanjermethode om leerlingen nog meer sociale vaardigheden aan te leren. +AANBOD In onze actuele onderwijsmethodes wordt gewerkt met diverse niveaus. Kinderen kunnen een verkorte- of verlengde instructie krijgen, evenals andere verwerkingsstof op papier of digitaal. Mochten kinderen nog meer behoefte hebben aan uitdaging, dan is er een extra Plusaanbod. Een keer per week mogen de hoog- en/of meer begaafde kinderen onder leiding van de zorgcoördinator aan de slag met de Pittige Plus Torens. Met deze Torens werken zij samen aan de ontwikkeling van hun onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. 2. Aanmelden nieuwe kinderen KENNISMAKING OP SCHOOL Gaat u verhuizen naar Zonnemaire en wilt u uw kinderen op onze school plaatsen? Wordt uw kind bijna 4 jaar? Als u wilt kennismaken met onze school, met de leerkrachten en de kinderen bent u van harte welkom. U kunt een afspraak maken met de directeur. Zij zal in een vrijblijvend gesprek antwoord geven op uw vragen en laat u graag de school zien. Kinderen die voor groep 1 worden aangemeld, mogen voordat zij vier jaar worden in overleg een aantal dagdelen komen wennen. De leerkracht van groep 1 neemt een aantal weken voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter contact op voor het afspreken van de wendagen. Als uw kind vier jaar is, mag het alle schooldagen naar de basisschool. Voor kinderen die in september en oktober de leeftijd van 4 jaar bereiken, willen wij een uitzondering maken m.b.t. de wenperiode. Als de groepsgrootte van groep 1-2 het toelaat en de leerkrachten van groep 1-2 akkoord zijn, willen wij deze leerlingen de kans geven direct aan het begin van het schooljaar te starten in groep 1-2. Dit zodat zij vanaf het begin deel kunnen uitmaken van het groepsproces en daar niet later in hoeven te stromen. Na de eerste schoolweken van uw kind wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst, bespreken we de ontwikkeling van uw kind. 3. Organisatie HET ONDERWIJSTEAM Het team van onze school bestaat uit 5 leerkrachten die enthousiast en gemotiveerd het onderwijs aan de kinderen op school verzorgen. Zij worden hierbij geholpen door een onderwijsassistent, andere onderwijsondersteuners en vele vrijwillige ouders. Aan het begin van elk schooljaar wordt een informatiemoment georganiseerd. Naast het onderwijsteam werken een zorgcoördinator en een directeur op Radarschool Zonnewijzer. De zorgcoördinator is op woensdag aanwezig. De directeur is er op maandag en donderdag. Ma Di Wo Do De Groepsbezetting Overig Juf Juf Cindy Juf Rian Annemieke Juf Marlies Juf Elma (ochtend) Juf Rian Juf Rian Juf Wilke Juf Annemieke Juf Judith Juf Judith Vrij Juf Judith Juf Annemieke Juf Marlies Juf Marlies Juf Marlies Juf Marlies Juf Elma (ochtend) Juf Carolien Juf Cindy Juf Elma (ochtend) Juf Elma (middag) In de ochtenden werken we met korte gerichte instructies en zelfstandig werken, zodat de leerkrachten tijd hebben om individuele kinderen te begeleiden en zorgop-maat te verlenen. Op woensdag is Caroline als zorgcoördinator aanwezig. Op maandag en donderdag is Cindy als directeur aanwezig. Juf Elma is in de ochtenden en op vrijdagmiddag ondersteunend aanwezig in de diverse groepen. De school waar een kind stralend wijzer wordt 5 De school waar een kind stralend wijzer wordt 6

5 LEERLINGENAANTAL We starten het schooljaar met ongeveer 40 leerlingen. We zijn blij met onze kleinschaligheid, waardoor elk kind gekend wordt. Groep 1-3 : ± 9 leerlingen Groep 4-5 : ± 10 leerlingen Groep : ± 20 leerlingen VERVANGEND PERSONEEL EN STAGIAIRES Als leerkrachten niet op school aanwezig zijn, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden of ander verlof doen we in eerste instantie een beroep op onze eigen teamleden. Lukt dit niet dan wordt er een aanvraag ingediend bij een vervangingspool. Kinderen worden bij ons niet naar huis gestuurd. Elk schooljaar hebben stagiaires (meestal van Hogeschool Zeeland of Hogeschool Ede) de gelegenheid om les te geven op onze school. Daarnaast wordt ook aan studenten van ROC's de mogelijkheid geboden om stage te lopen op onze school. De eindverantwoordelijkheid voor de groep ligt bij de groepsleerkracht. Dit geldt ook als LIO-stagiaires zelfstandig voor de klas staan. 4. De schoolomgeving Ons schoolgebouw is ruim en licht gebouwd en ligt centraal in het dorp Zonnemaire. Aan de voorkant van de school is een ruim schoolplein met leuke spelattributen. Onze school heeft een dubbel kleuterlokaal en daarnaast nog twee leslokalen, een gemeenschapsruimte, een personeels- en een directiekamer en een aparte ruimte voor de zorgcoördinator. Er is één centrale ingang die voor alle groepen gebruikt wordt. Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van de gymzaal aan de Christinastraat 2 in Zonnemaire. VOORZIENINGEN IN HET GEBOUW De grote hal wordt voor veel verschillende activiteiten gebruikt: creatieve vakken, overblijven, vieringen, ouderavonden en feesten. Ook zitten er regelmatig kinderen in tweetallen of in een klein groepje te werken. In de zorgruimte krijgen kinderen die dat nodig hebben specifieke begeleiding of mogen zij in rust met computers aan de slag. In elke klas staan voldoende computers. Het werken met de computer hoort bij onze lesmethodes en gebeurt dagelijks. Twee leslokalen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De kleutergroep heeft een laptop met een groot televisiescherm. Aan de straatkant van het schoolgebouw hebben we een mooie moestuin, waar leerlingen in werken en hun groente verbouwen Onderwijs in groep 1 en 2 SPELEND LEREN Als een kleuter naar school gaat is dit een grote stap. Het is het begin van een nieuwe periode in het bestaan van het kind. Er is in de klas volop tijd en aandacht voor de vierjarige om te wennen aan het naar school gaan, aan de gewoontes in de klas en aan de kinderen om hem of haar heen. Het sociaal en emotioneel welzijn staat hoog in het vaandel. We besteden veel aandacht aan het omgaan met elkaar en andermans spullen en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Kleuters verkennen de wereld spelenderwijs. Het ruime en gezellige kleuterlokaal is zo ingericht dat hier alle mogelijkheden voor zijn. De ontwikkeling gaat van het kind zelf uit, dat vraagt, wil experimenteren en ontdekken en hierbij gestimuleerd wordt door de leerkracht. Door middel van observaties volgen de leerkrachten de ontwikkeling van elk kind. Het kind wordt gestimuleerd in een uitdagende omgeving om zich verder te ontwikkelen. We werken rondom thema s o.a. uit Schatkist die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Er is veel aandacht voor taalvorming en woordenschatuitbreiding, omdat dit de basis is voor veel leren. Er vinden activiteiten in de vorm van taal-, en telspelletjes plaats en er zijn diverse hoeken ingericht waar kinderen worden uitgedaagd tot diverse activiteiten en (rol)spelen. Met de map Fonemisch Bewustzijn werken we aan het bewustzijn bij kleuters van klanken in woorden. WERKWIJZE GROEP 1 EN 2 Wij vinden het belangrijk dat onze kleuters : zich veilig voelen en zich verder kunnen ontwikkelen op eigen tempo en niveau; goed begeleid en gestimuleerd worden door de leerkracht; elke dag een keuze kunnen maken uit aangeboden uitdagende activiteiten; een goed afgestemd onderwijsaanbod krijgen met soms meer uitdaging en soms wat extra hulp. BIJZONDERE ZAKEN VOOR GROEP 1 EN 2 De kinderen kunnen `s morgens tien minuten voor schooltijd in de klas gebracht worden. s Middags blijven de kleuters samen met de andere kinderen buiten tot de bel gaat. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor in de ochtendpauze. Elke woensdag- en vrijdagochtend mogen de kinderen ipv koekjes alleen maar groente en/of fruit meenemen. Graag bekers en trommeltjes voorzien van de naam van uw kind. Als uw kind jarig is mag het in de klas gezond trakteren. Natuurlijk mag u hierbij zijn. Als uw kind dit wil mag het daarna langs de andere groepen om de andere meesters en juffen en evt. broertjes/zusjes te trakteren. Elke donderdag mogen de kinderen iets van huis meenemen om in de kring over te vertellen. De school waar een kind stralend wijzer wordt 7 De school waar een kind stralend wijzer wordt 8

6 5. Onderwijs in groep 3 t/m 8 TAAL EN LEZEN Lees/taalonderwijs is op onze school erg belangrijk. We starten in groep 3 met de allernieuwste versie van Veilig Leren Lezen. Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Lekker lezen. Hierbij lezen kinderen met hetzelfde leesniveau met elkaar uit een aantrekkelijk vormgegeven leesboek. Vervolgens lezen ze om beurten het verhaal en daarna wordt een spellingprobleem uit het verhaal uitgelegd en geoefend in een werkboekje. Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor het plezier dat de kinderen eraan kunnen beleven, maar het is ook nodig bij andere schoolvakken. We zorgen ervoor dat kinderen boeken lezen die niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk zijn. Om de kinderen de juiste boeken te laten lezen maken we gebruik van de AVI toets en de DMT. In Hoofdstuk 8 vindt u een toetsschema. Op school en in de bibliotheek zijn de boeken ingedeeld naar AVI niveau. Dat maakt kiezen van het juiste boek gemakkelijk. Leerlingen met een leesachterstand worden regelmatig getoetst om te kijken of zij vooruit zijn gegaan. Om het lezen te stimuleren wordt samengewerkt met de bibliotheek. Eens per maand bezoeken we de bibliobus die op dinsdagmiddag aan de Zuidweg in Zonnemaire klaar staat. Bij begrijpend lezen leren de kinderen hoe ze teksten moeten lezen, hoe ze hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en hoe ze vragen over de tekst kunnen beantwoorden. We werken vanaf groep 4 met de methode Nieuwsbegrip. Voor taal gebruiken we de methode Taal Actief en werken we aan luistervaardigheid, woordenschat, schrijven van teksten en het onder woorden brengen van een eigen mening. REKENEN & WISKUNDE Met de nieuwste versie van de methode De Wereld in Getallen leren we kinderen praktische rekenproblemen uit het dagelijks leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. Het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen leren kinderen tegenwoordig anders dan dat u van vroeger gewend bent. Enkele belangrijke tussendoelen zijn: kunnen optellen en aftrekken onder de 20 (eind groep 3); de tafels 1 t/m 5 en 10 door elkaar kennen en de tafels 6 t/m 9 op rij kennen en kunnen werken met de getallenlijn en de kralenstang tot 100 (eind groep 4); kunnen vermenigvuldigen en delen met getallen tot 1000 en de tafels van 1 t/m 10 kennen (door elkaar) (eind groep 5); kunnen delen en cijferend kunnen rekenen (eind groep 6); kunnen maken van eenvoudige breuksommen (eind groep 7) kunnen toepassen van alle cijferbewerkingen voor hele getallen, kommagetallen en procentsommen (eind groep 8). Schrijven Voor onze nieuwe methode Schrift is een nieuw letterschrift ontwikkeld: minder schuin, minder breed en met kortere lussen om het schrijven te vergemakkelijken. Vanaf groep 1 wordt aandacht besteed aan het trainen van de schrijfvoorwaarden, waaronder de fijne motoriek, ooghandcoördinatie, een goede pengreep en schrijfhouding. In groep 3-6 werken we met de methode Pennenstreken die aansluit bij de leesmethode. In de bovenbouw ligt de nadruk op letterkennis, waarmee het handschrift onderhouden kan worden. Vanaf groep 6 wordt functioneel blokschrift geleerd naast de verbonden letter en vanaf groep 7 wordt het sierschrift aangeboden. Typen Leerlingen van groep 6 krijgen onder schooltijd typeles met TypeSkills van Basisdidact. Ze kunnen op school en thuis via internet oefenen met een speciaal oefentoetsenbord. Hiervoor wordt 15,= borg gevraagd. De lessen worden afgesloten met een certificaat. ENGELS De leerlingen van groep 7 en 8 maken, aan de hand van de nieuwste versie van de methode Real English, kennis met de Engelse taal. Ze leren zich uitdrukken in eenvoudige herkenbare situaties. Het accent ligt op het communi-catieve aspect. Luister -, spreek - en schrijf-oefeningen d.m.v. spelletjes, puzzels, liedjes, rollenspelen en grammatica-opdrachten zijn middelen om dat te bereiken. METHODEN GROEP 3 T/M 8 Gr. Vak Methode 3 Taal / lezen Veilig Leren Lezen 3-8 Godsdienst Trefwoord 3-8 Schrijven Schrift / Pennestreken 3-8 Rekenen Wereld in getallen 3-8 Biologie Naut 3-8 Verkeer Jeugdverkeerskrant 4-8 Taal / spelling Taaljournaal 4-8 Techn. lezen Lekker Lezen 4-8 Aardrijkskunde Meander 4-8 Geschiedenis Brandaan 1-8 Engels Real English 1-8 Expressie/muziek Moet je doen 1-8 Techniek Techniekkasteel en Naut 1-8 Sociaal-emotionele ontwikkeling SOEMO-kaarten Kanjermethode 3-8 +Aanbod Pittige Plus Torens KERNDOELEN/AANTAL LESUREN Alle methoden voldoen aan de kerndoelen. Dit zijn wettelijke eisen met richtlijnen waar kinderen aan het einde van de basisschool aan moeten voldoen. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan per groep jaarlijks bijna 900 uur naar school. De kinderen van groep 5 t/m 8 ruim 1000 uur. Hiermee voldoet de school aan de wettelijk verplichte schooltijd. WERELDORIËNTATIE Tijdens de lessen Wereldoriëntatie gebruiken we de methodes Naut, Meander en Brandaan en voor verkeer gebruiken we de Jeugdverkeerskrant. In de onderbouw werken we ook met Koekeloere & Huisje Boompje Beestje en voor midden- en bovenbouw met School TV weekjournaal. GYM In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen met diverse materialen op het schoolplein en een keer per week in de gymzaal. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen minstens een keer per week gymles van de eigen leerkracht in de gymzaal. Daarnaast worden er regelmatig gastlessen verzorgd door SMWO. In die lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende bewegings- en spelvormen zoals rollen, klimmen, duikelen, slag- en handbal. Het accent ligt op samenspel en sociaal gedrag. De leerlingen dragen een T-shirt, een korte broek en gymschoenen. De gymschoenen moeten schoon zijn en mogen geen zwarte zolen hebben om strepen op de gymvloer te voorkomen. Creatieve vakken We werken met Moet je doen, een compleet lespakket voor expressieonderwijs met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. De muzieklessen worden om de week door Arjan Muller gegeven, dirigent van de harmonie Nut & Uitspanning in Zonnemaire. De school waar een kind stralend wijzer wordt 9 De school waar een kind stralend wijzer wordt 10

7 ICT In de groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord, om de lesinstructie te visualiseren en andere lessen te verduidelijken. In alle groepen staan computers waar de kinderen dagelijks mee werken. De taal- en rekenmethodes hebben bijbehorende software waar de leerlingen hun leerstof op digitale wijze verwerken. Ook in groep 1-2 leren de kinderen omgaan met de computer met leuke educatieve programma s, zoals Schatkist. Naast de methodesoftware gebruiken we Ambrasoft voor taal en rekenen. Dit programma kent ook een thuisversie. Hierover kunt u meer lezen op de website : WEBSITE Op de schoolwebsite vindt u actuele informatie over onze school. Heeft u bezwaar tegen het maken van foto`s van uw kind, geeft u dit dan door, dan houden we daar rekening mee. Om de foto s op de schoolwebsite te kunnen bekijken is inloggen noodzakelijk. Met deze beveiliging zorgen we ervoor dat niet iedereen de foto s van uw kind(eren) kan zien. (PLUS)TORENS IN DE SCHOOL De techniektorens bevatten techniekleskisten voor alle groepen. Op hun eigen niveau gaan de kinderen experimenteren, ontdekken, spelen en leren. We zijn elk jaar weer op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen bij het werken met dit materiaal om de kinderen zo hele leuke en bijzondere lessen aan te kunnen bieden. De Pittige Plustorens in school zijn bedoeld voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Onder leiding van de zorgcoördinator van de school werken zij hier aan uitdagende opdrachten. De zorgcoördinator vult samen met deze leerlingen de portfoliomappen in, waarbij opdrachten gepland en voorbereid worden. Met de Pittige Plustorens kiezen de kinderen uit een breed gamma aan activiteiten en onderwerpen van verbreding en verrijking. Ze leren zelfstandig werken en samenwerken, complexe opgaven analyseren, creatief denken en structureren, doorzetten, communiceren en presenteren. Dit alles doen ze terwijl ze zich verdiepen in een bepaald onderwerp dat hun interesse heeft. Na het afronden van een opdracht uit de Pittige Plustorens, kan deze worden gepresenteerd aan de groepsgenoten van de leerling. Urentabel vakgebieden 1 en TL 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 8:30 8:30 RK 3:30 5:00 5:00 5:00 5:30 5:30 5:30 SC 0:30 1:30 1:30 1:30 0:30 0:15 0:15 WO 0:30 0:45 0:45 2:45 2:45 3:00 3:00 CR 3:00 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 GY 5:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 OP 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 EN 1:00 1:00 PA 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 23,75 23,75 23,75 25,75 25,75 25,75 25,75 TL Taal en lezen GY Gym RK Rekenen PA Pauze SC Schrijven OP Opening/ godsdienst WO Wereldoriëntatie EN Engels CR Creatieve vakken AFSPRAKEN OVER HUISWERK Vanaf groep 4 heeft elk kind een huiswerkmap waar d.m.v. een maandplanner het huiswerk wordt weer gegeven. Deze huiswerkmap wordt op vaste momenten aangevuld en mee naar huis en school genomen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen speelgoed e.d. van huis mee naar school nemen. Groep Huiswerk voor; 3 Elke dag thuis lezen, evt. individueel 4 Woordpakket / Bloon, tafels, klokkijken 5 Tafels, digitale tijd, spreekbeurt, topografie, woordpakket / Bloon, boekbespreking, begrijpend lezen, WOvakken (m.b.v. samenvattingen op website) 6-8 Rekenen, topografie, woordpakket / Bloon, begrijpend lezen, typen (gr.6), spreekbeurt, boekbespreking, WO-vakken (m.b.v. samenvattingen op website) PESTPROTOCOL Als een kind gepest wordt, moet het dit kunnen vertellen aan de leerkracht en kunnen rekenen op actie. Om pesten te voorkomen: zorgen we voor voldoende toezicht. Vooral in vrije situaties (buitenspelen, naar binnen en buiten gaan); besteden we in lessen aandacht aan de sociale vaardigheden van de kinderen (o..a. met de Kanjertraining); beginnen en eindigen we de schooldag gezamenlijk. De volgende gedragingen kunnen erop wijzen dat een kind gepest wordt. Is bang om naar school te gaan, of naar huis te gaan, heeft last van nachtmerries wil niet naar school; trekt zich terug heeft geregeld kapotte boeken/kleren huilt gemakkelijk; verstoort de orde. De leerkracht neemt een pestverhaal altijd serieus en onderneemt zo snel mogelijk actie. De leerkracht spreekt met alle partijen en maakt gedragsafspraken met de kinderen. De leerkracht gaat vervolgens na of betrokkenen hun afspraak nakomen en spreekt hen hier op aan. De leerkracht houdt hierbij indien nodig contact met de ouders/verzorgers. Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! De school richt zich op het volgende: Hulp bieden aan het gepeste kind, de pester en de zwijgende middengroep Hulp bieden aan de leerkracht Hulp bieden aan de ouders Het bewust maken en bewust houden van alle betrokkenen van het probleem Het aanstellen van een vertrouwenspersoon op school Het aanleggen van toegankelijke, goede informatie over het probleem "pesten". Op onze school is onze intern begeleider (Carolien Minnaar) coördinator Sociale Veiligheid. Zij is het aanspreekpunt bij incidenten als gevolg van pesten. Voor een melding kan de leerling bij de leerkracht en/ of bij haar terecht. Een melding wordt altijd serieus genomen. De coördinator begeleidt en coördineert de vervolgstappen met alle betrokkenen. Een melding kan ook per mail (cminnaar@radarscholen.nu) gedaan worden. De school waar een kind stralend wijzer wordt 11 De school waar een kind stralend wijzer wordt 12

8 6. Kwaliteit van ons onderwijs ALGEMEEN Op Radarschool Zonnewijzer werken we met goede methoden, hebben we bekwaam personeel en blijven we voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, waar we ook op inspelen. METHODEN Alle methoden voldoen aan de kerndoelen en hebben vaak ook software voor de leerlingen en het digibord in zich. Daarnaast letten we er goed op dat de methodes genoeg differentiatiemogelijkheden in zich hebben. Voor kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en ook voor kinderen die extra oefenstof nodig hebben. PERSONEEL Uit onderzoeken blijkt dat de leerkracht er het meest toe doet. Aan hen heeft u uw kind(eren) toevertrouwd. De leerkrachten werken in teamvergaderingen, studiedagen en trainingen aan voortdurende verbetering van hun vaardigheden. De directeur is 2 dagen ambulant en zal gedurende deze dagen regelmatig in de klassen te vinden zijn. Ook voert zij plannings-, voortgangs- en functioneringsgesprekken met de leerkrachten. Verder is er nog een zorgcoördinator die de gehele leerlingenzorg op zich neemt. Samen met de leerkrachten zorgt zij ervoor dat er voor elk kind een zo passend mogelijk aanbod op school wordt gerealiseerd. ZELFSTANDIG WERKEN We vinden het belangrijk dat de kinderen na een instructie zelfstandig aan het werk kunnen. Al in groep 1-2 wordt gewerkt met een takenbord. De groep krijgt kort instructie, waarna de kinderen zelfstandig aan het werk gaan. Dit wordt aangegeven door middel van een grote houten kubus voor de leerkracht en bijpassende kleine kubusjes voor de kinderen. Op deze kubussen staan de tekens die gebruikt worden bij zelfstandig werken. Gedurende die tijd kunnen de kinderen niet op eigen initiatief de leerkracht raadplegen. De leerkracht maakt tijdens deze zelfstandige werktijd een aantal rondes langs alle kinderen om vragen te beantwoorden. Verder gaat de leerkracht tijdens deze momenten met één - of meerdere kind(eren) aan de speciale instructietafel aan de slag. SCHOOL- EN JAARPLAN Elke 4 jaar wordt een schoolplan opgesteld waarin de voornemens van de school voor 4 jaar staan. Vanuit dit schoolplan volgt elk jaar een jaarplan waarin de specifieke doelen voor het a.s. schooljaar staan vermeld. Het jaarplan vindt u in hoofdstuk 12. BEOORDELING We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich fijn voelen in de klas en zich zo natuurlijk mogelijk ontwikkelen. De ontwikkeling en het leergedrag houden we bij door het bij de kleutermethode behorende observatie- en registratiesysteem Schatkist. Ook nemen we 2 keer per jaar de Cito rekentoets voor kleuters af en de toetsen van beginnende geletterdheid. In de andere groepen werken we met Cito- en methode-gebonden toetsen. Naast dat we met u spreken over de ontwikkeling van het kind doen we dat eerst met het kind zelf. Al aan het begin van het schooljaar vinden kindgesprekken plaats en ook de rapporten worden altijd eerst met het kind zelf besproken. In oudergesprekken praten we met u over het functioneren van uw kind(eren). De kinderen van groep 1 krijgen 2 keer een rapport. De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen drie keer een rapport. De ouders worden na uitreiking van het 1 e en 2 e rapport uitgenodigd voor een oudergesprek van 10 minuten. Mocht dit moment niet genoeg zijn dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Na het 3 e rapport is er een inloopmoment waarbij u uw vragen aan de leerkracht(en) kunt stellen. Natuurlijk mag u altijd een gesprek aanvragen! 7. Zorg voor onze kinderen LEKKER IN JE VEL We willen ons onderwijs zoveel mogelijk af stemmen op de ontwikkeling, de kansen en de capaciteiten van elk kind. Daarvoor is een goede organisatie nodig en een professionele leerlingenzorg. De bouwstenen, die voor een goede leerlingenzorg nodig zijn, vindt u hieronder in grote lijnen beschreven. Bij de zorg voor uw kind zien we ouders en school als partners, die beiden een belangrijke rol spelen. Wanneer de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling, zal hij/zij contact met u opnemen. Wanneer u zorgen heeft over uw kind, gaan we ervan uit dat u ook even langs komt. Zo staan we samen sterk in de ontwikkeling en zorg van en voor uw kind. DE ZORGCOÖRDINATOR De zorgcoördinator op onze school coördineert de zorg voor de leerlingen. Het afnemen van individuele toetsen, verzamelen van aanvullende gegevens, gesprekken voeren met deskundigen, maken van plannen en adviseren van de leerkrachten bij het helpen van de leerling in de klas, hoort hier allemaal bij. LEERLINGVOLGSYSTEEM In ons leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys worden alle toetsresultaten van de leerlingen bijgehouden. Er zijn twee soorten toetsen: de methode afhankelijke toetsen en de methode onafhankelijke toetsen. De methodeafhankelijke toetsen horen bij de gebruikte methode en toetsen de recent aangeboden leerstof. De methodeonafhankelijke toetsen zijn objectieve toetsen die de ontwikkeling van de leerling meten ten opzichte van wat men bij de leeftijd verwacht. Deze toetsen worden twee maal per jaar (doorgaans januari en juni) afgenomen. CITO Groep Rekenen voor kleuters 1 2 Beginnende geletterdheid 1 2 voor kleuters DMT en AVI Spelling Woordenschat Begrijpend lezen Begrijpend luisteren 3 4 Rek. & wiskunde Studievaardigheden Eindtoets 8 De Cito-toetsen hanteren een 5-puntsschaal waarbij A het hoogste- en E het laagste niveau is. Van ieder kind wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en test- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De ouders/verzorgers van de kinderen en de leerkrachten hebben inzage in deze dossiers. Wordt er contact opgenomen met andere instanties, dan wordt daarvoor toestemming gevraagd aan de ouders. Minstens drie keer per jaar spreekt de zorgcoördinator met de leerkracht over de zorg aan de leerlingen in de groep. Als ons iets opvalt bij kinderen, bijvoorbeeld als zich problemen voordoen bij het leren lezen, rekenen of bij het gedrag, wordt dit besproken en gaan we na wat de oorzaken kunnen zijn. Het kan ook zijn dat een kind juist erg goed presteert en op een ander niveau werk aangeboden moet krijgen. We gebruiken de uitslagen van de toetsen en de observaties van de leerkracht(en) en zorgcoördinator om samen verder te komen. De school waar een kind stralend wijzer wordt 13 De school waar een kind stralend wijzer wordt 14

9 Van elk kind beschrijven we in een groepsplan wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn evenals de gekozen aanpak, ondersteuning, uitdaging, materialen en gewenste doelen. Dit gebeurt door de groepsleerkracht in samenspraak met de zorgcoördinator. Soms wordt expertise ingehuurd, bijv. van de schoolbegeleidingsdienst (RPCZ). Deze begeleiding wordt op vastgelegde momenten geëvalueerd en zo nodig aangepast. Ons uitgangspunt is dat we alle kinderen op school binnen de kaders van het door ons gegeven onderwijs -zoveel mogelijk kans willen bieden een ononderbroken ontwikkelingslijn door te maken. De kernvraag bij de beslissing of een leerling wel of niet in aanmerking komt over te gaan naar een volgende jaargroep zal dan ook steeds zijn : In welke groep kunnen we dit individuele kind het best begeleiden in zijn ontwikkeling? In een verplaatsingsbespreking zullen de voor- en nadelen van verplaatsing (doublure of een klas overslaan) worden bekeken. Er is een protocol met overgangscriteria op school aanwezig. Hierin zijn de factoren waarmee we rekening houden uitgebreid beschreven. Na deze bespreking volgt er in een gesprek een advies aan ouders. We vinden het erg belangrijk om met u te spreken over uw kind. Hier plannen wij graag tijd voor in. Het voor en tussen de lessen door praten over kinderen doen wij liever niet. U kunt wel altijd een afspraak maken. SPECIALE ZORG Kinderen hebben soms extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig. Het kan dan gaan om hun : sociaal-emotionele ontwikkeling; cognitieve ontwikkeling lichamelijke ontwikkeling Als een kind zulke speciale onderwijsbehoeften heeft dat het niet voldoende geholpen kan worden op onze school, melden we het kind aan bij het Hulploket. We moeten dan aantonen welke begeleiding en zorg het kind al heeft ontvangen en wat de effecten hiervan waren. Een onafhankelijke commissie (Permanente Commissie Leerlingenzorg) bepaalt of een vervolgonderzoek is gewenst. In het uiterste geval volgt een verwijzing naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Hieronder treft u de verwijzingen naar het Speciaal Basis Onderwijs aan : Schooljaar Soort aantallen school Sbo Sbo Sbo Sbo 0 We zijn bezig met een traject Handelingsgericht werken. Deze werkwijze beoogt de kwaliteit van het onderwijs en begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal, evenals de afstemming en wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht, de school en de ouders. In het Zorgplan van de school zijn al onze werkwijzen op het gebied van de leerlingenzorg uitgebreider beschreven. PASSEND ONDERWIJS Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Passend Onderwijs is daarmee de nieuwe manier waarop het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het kan gaan om ondersteuning binnen de reguliere basisschool (extra tijd of instructie, aangepast programma of materialen) maar ook om plaatsing op een speciale school voor korte of langere tijd. Alle scholen in de Oosterschelderegio werken samen om alle kinderen op een passende wijze te ondersteunen. Het samenwerkingsverband heet O3. Het verwijst naar de 3 werkverbanden die er in zijn samengevoegd en de drie regio s die het beslaat: de Bevelanden, Tholen en Schouwen Duiveland. Ook onze school neemt deel aan dit samenwerkingsverband ( Vanaf 1 augustus regelt het samenwerkingsverband O3 op welke manier de extra ondersteuning georganiseerd en betaald wordt. De school brengt samen met de leerling en de ouders zorgvuldig in beeld welke extra onderwijsbehoeften de leerling heeft (programma, materialen, tijd, instructie). Wanneer de school niet aan die onderwijsbehoefte kan voldoen, doet de school een beroep op de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. De trajectbegeleider beschrijft met alle betrokkenen wat er nodig is om uw kind te kunnen helpen. Via het loket van O3 wordt dan het arrangement bepaald. Zo wordt de school geholpen om snel het juiste aanbod te kunnen realiseren. De ondersteuning zal zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de eigen school van het kind. Als het echt noodzakelijk is zal een kind voor kortere of langere tijd geplaatst worden op een andere school. Uiteraard worden alle stappen in nauw overleg met de leerling en de ouders genomen. Vanaf 1 augustus heeft elke school ook een basisondersteuningsprofiel. Deze basisondersteuning is de ondersteuning die de school zelf kan geven. Wanneer de school meer nodig heeft dan de basisondersteuning doen we een beroep op het samenwerkingsverband. De ondersteuningsvormen van rugzak en ambulante begeleiding worden op termijn passend gemaakt. Daarmee vervallen het rugzakje en de ambulante begeleiding op termijn en veranderen in een arrangement op maat. De school waar een kind stralend wijzer wordt 15 De school waar een kind stralend wijzer wordt 16

10 8. Na de basisschool HET VOORTGEZET ONDERWIJS In de loop van groep 8 moet er een keuze gemaakt worden voor het voortgezet onderwijs van uw kind. De basisschool geeft hiervoor een advies dat is gebaseerd op de ervaringen van (in de meeste gevallen) een flink aantal jaren werken met uw kind(eren). Ons streven is om elk kind op een juiste plek in het voortgezet onderwijs te krijgen. Gezien het feit dat onze leerlingen naar diverse scholen in de regio uitstromen, hebben wij geen bijzondere contacten met één of meerdere voorgezet onderwijs scholen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen die u zelf kunt bezoeken. Hieronder geven wij weer welke procedure wij hierin volgen. Begin groep 8 wordt een voorlopige prognose voor het Voortgezet Onderwijs van uw kind tijdens de oudergesprekken met u besproken. In november organiseert Radar een voorlichtingsavond voor ouders van kinderen uit groep 7/8 over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Eind januari wordt voor de kinderen van groep 8 een advies opgesteld met betrekking tot de keuze van voortgezet onderwijs van uw kind en wordt dit met u en uw kind besproken. Bij het opstellen van dit advies maken we gebruik van gegevens uit ons leerlingvolgsysteem en kijken we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de interesses van uw kind. Dit advies wordt voorbereid in een overleg met de leerkrachten, de zorgcoördinator en de directeur. De eindtoets basisonderwijs (IEP) wordt in april 8 afgenomen. Een aantal weken daarna ontvangt u de uitslag, evenals een kopie van het onderwijskundig rapport van de basisschool waarop het schooladvies en verdere relevante informatie voor het voortgezet onderwijs van uw kind staan vermeld. Voor 1 april dienen ouders het aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs bij de basisschool in, die stuurt dit samen met het onderwijskundig rapport en de uitslag van de Cito-eindtoets naar de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Als ouders het met het advies van het basisonderwijs niet eens zijn, wordt dit vermeld op het onderwijskundig rapport en wordt hun zienswijze toegevoegd. SCHOOLVERLATERS EN EINDTOETS School score Landelijk gemiddelde ,3 535, ,8 535, * * (IEP) 85 *In 2014 en 2015 was er geen groep 8. Lwoo/ Vmbo Basis/ Vmbo Kader Gt Havo / Jaar Vso Vwo Totaal UITSTROOM Voortgezet / 2016 onderwijs 2015 Pontes Pieter Zeeman Ostrea - - College Goese 1-1 Lyceum CSW 1-1 Prins Maurits 1-1 Overig Uitleg afkortingen : Vso Voortgezet speciaal onderwijs Lwoo Leerweg ondersteunend onderwijs Vmbo Voortgezet middelbaar beroeps onderwijs Gt Gemengd theoretisch Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs Vwo Voortgezet wetenschappelijk onderwijs 9. Regels en afspraken SCHOOLAFSPRAKEN Belangrijke afspraken : Meegebrachte skates enz. leggen de kinderen onder de kapstokken of hangen ze als het mogelijk is aan haakjes Binnen de schoolomgeving is het niet toegestaan om mobiele telefoons, mp3 spelers en andere elektronica aan te hebben staan. Het materiaal mag wel mee naar school worden genomen, maar evt. schade of verlies valt onder eigen verantwoordelijkheid van de leerling / ouders. Ouders kunnen hun kinderen op het plein bij de vuurtoren opwachten om gevaarlijke situaties op de parkeerplaats en de weg te voorkomen. SCHOOLPLEINREGELS We hebben een mooi schoolplein waar we allemaal fijn kunnen spelen. Als we ons aan de volgende afspraken houden : Een kwartier voor schooltijd loopt er een juf op het plein. Voor schooltijd en in de pauzes blijven we buiten, behalve als je klassendienst hebt of als je het gevraagd hebt aan de juf of meester op het plein. Voor en na schooltijd mogen we niet voetballen. Op vrijdagmiddag mag groep 5 t/m 8 dat wel. We zijn aardig voor elkaar. Bij problemen proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dat niet dan gaan we naar de juf of meester op het plein. We houden samen het schoolplein netjes en gooien rommel in de prullenbak. We lopen met onze fiets op het plein en zetten deze in het fietsenrek. Op woensdag mag iedereen die wil skeeleren, skaten, spelen met stepjes en skateboarden op het plein (wel graag met bescherming). De school waar een kind stralend wijzer wordt 17 De school waar een kind stralend wijzer wordt 18

11 10. School en thuis COMMUNICATIE Wij vinden een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten van groot belang. Een goede samenwerking tussen school en thuis zorgt ervoor dat uw kind zich op school thuis voelt. We houden u op de hoogte! Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een schoolkalender waarop alle bijzondere data, vakanties en studiedagen zijn vermeld. 1x per maand ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. We houden u op de hoogte met leuke foto s en nieuwtjes op Klasbord! 1x per jaar organiseren we een informatieavond in de groep van uw kind(eren). U krijgt informatie over de gang van zaken in de groep van uw kind, de gebruikte methoden, de werkwijze en de planning door het jaar heen. Tijdens de oudergesprekken gaan we in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Als er extra zorg nodig is voor uw kind bespreken we dit met u. Ouders zijn van harte welkom om lessen in de groep van uw kind(eren) mee te maken tijdens de open weken. OUDERRAAD Aan onze school is een Ouderraad verbonden die gekozen wordt door en bestaat uit ouders/verzorgers. De Ouderraad organiseert, helpt en begeleidt diverse schoolactiviteiten zoals schoolreis, schoolkamp, kinderkermis en ouderavonden. Er wordt per kind een bijdrage van 55,- per jaar gevraagd. Deze (vrijwillige) bijdrage omvat alle kosten voor extra activiteiten voor uw kind en zal door het bestuur van de vereniging worden geïnd. In september/oktober wordt jaarlijks het jaarverslag en de begroting van de OR aan u bekend gemaakt. OUDERS IN DE SCHOOL Ouders zijn onmisbaar in de organisatie van onze school. Gelukkig zijn er veel ouders die ons op school helpen. Deze hulp wordt enorm gewaardeerd en gestimuleerd. Zo zijn er ouders die : meehelpen bij het lezen in groep 3 t/m 7 meehelpen tijdens middagprogramma helpen als overblijfouder helpen bij vieringen en feesten zitting nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad meedraaien in de luizenpluisgroep helpen met het ontdekkasteel. Een goed contact tussen u en de school is noodzakelijk. Door dit contact weet u ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingbevoegdheid over een aantal onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals : de vakantieregeling, de begroting, de groepsbezetting en de meerjarenplanning. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De directeur is adviserend lid. Voor het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u terecht bij het secretariaat van de MR en op de website van school. Radarscholen kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de MR van elke Radarschool vertegenwoordigd is. De MR is betrokken bij het vaststellen van het jaarplan, de schoolgids maar ook de Tussen Schoolse Opvang en de stand van zaken in de diverse groepen worden besproken. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van de school. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van school. OVERBLIJVEN = TUSSENSCHOOLSE OPVANG Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dit kost 1,50 per kind per keer en wordt middels een vooraf te betalen kaart van 15,00 geregeld. Bij groep 1-2 hangt een presentielijst waarop ouders de naam van hun kind kunnen noteren als hij of zij overblijft. De overblijfouder is van uur tot uur aanwezig en ontvangt een vergoeding. Overblijfkinderen van groep 1-2 worden in de klas opgehaald en spelen daarna met de andere kinderen buiten op het plein. Rond uur eten ze gezamenlijk aan tafel. Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Denk daarbij aan een gezonde boterham, fruit en drinken. Geen snoep!! Voor en na het eten wordt er een stukje voorgelezen uit het boekje met kindergebeden. De overblijfouder stimuleert -indien nodig - het opeten van de boterhammen maar is daar niet verantwoordelijk voor. Blijft er iets over in het trommeltje dan wordt dat weer mee naar huis gegeven. Als het droog weer is spelen de kinderen buiten op het plein. Als het slecht weer is spelen ze in de hal van de school. De overblijfouder zorgt dat de hal netjes achterblijft, dat de kinderen hun tas aan de kapstok hangen en het gebruikte speelgoed opgeruimd is. Om wordt de overblijfouder afgelost door een leerkracht en gaat het hek open. U kunt evt. bijzonderheden omtrent het eten van uw kind doorgeven aan de overblijfcoördinator. We verwachten dat elk kind zich goed gedraagt en luistert naar de overblijfouder. Doet het dit niet, dan worden de ouders ingelicht en kan evt. de toegang tot het overblijven worden ontzegd. De TSO-coördinator is Anthonet de Bree / Jaarplan Groei & Open We streven naar optimale opbrengsten en gebruiken die als basis om van elkaar te leren en de processen te verbeteren. We willen komen tot verdere vernieuwing/ -verbetering die aansluit bij heterogene (2-3-combinatie-) groepen, kleine leerlingaantallen en grote verschillen tussen leerlingen. De leerlingen zijn zich bewust van hun betrokkenheid bij de school, de schoolnatuur en het milieu en hun invloed daarop. Beweging We zorgen voor uitdagende muzieklessen waarbij leerlingen en leerkrachten hun muzikale vaardigheden vergroten. Daarnaast werken we met muziek-, beweging- en ontspanningsmomenten zodat leerlingen optimaal tot leren komen. Zorg & Zelf We zorgen voor een veilige, prettige en uitdagende schoolomgeving waarin leerlingen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en waarbij samenwerking met ouders van belang is. De school waar een kind stralend wijzer wordt 19 De school waar een kind stralend wijzer wordt 20

12 12. Verlof en vakantieregeling VERLOFREGELING In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit extra verlof is alleen mogelijk in geval van : huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind; 12 ½, 25 jarig huwelijksjubileum ouders; 12½, 25, 40, 50, 60 jarig huwelijks- jubileum grootouders; 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van oudersof grootouders; ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind; overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind; verhuizing van het gezin; voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan. De leerplichtwet kent geen snipperdagen om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn of een feestje van oma bij te wonen. We begrijpen alle persoonlijke omstandigheden zeer goed, maar kunnen en mogen hier geen verlof voor geven. VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD Verlof bedoeld voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij de ouder/verzorger aantoont dat er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden: De ouder met een beroep bijv. in de horeca, op een vakantiepark of camping of agrarische sector, kortom: beroepen die in de vakantieperiode pieken kennen, dient aan te tonen dat hij/zij geen vervanging kan regelen in de schoolvakanties. De ouder die vanwege de specifieke aard van het beroep geen mogelijkheid heeft om in een van de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan en ook geen vervanging kan regelen, dient dit aan te tonen. Dit kan door gegevens te overleggen waaruit onomstotelijk blijkt dat een gezinsvakantie in een van de reguliere schoolvakanties tot zeer ernstige bedrijfseconomische problemen leidt. Het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is hiertoe onvoldoende. Extra verlof kunt u middels hete formulier van de website aanvragen bij de directeur. Zij beoordeelt elke aanvraag individueel. De aanvraag moet tenminste 8 weken van te voren binnen zijn. Als de verlofaanvraag niet aan de geldende voorwaarden voldoet, volgt geen goedkeuring. Indien nodig vindt overleg met de leerplichtambtenaar plaats. VERLOFREGELING 5-JARIGEN Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt geregeld in overleg met de schooldirecteur. Is dit niet genoeg, dan mag het kind nog maximaal vijf uur per week extra thuisblijven. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer. De vrijstellingsmogelijkheid is niet bedoeld om, naar keuze van de ouder/verzorger, de 5-jarige leerling op willekeurige momenten thuis te houden. De formulieren voor het aanvragen van verlof kunt u downloaden vanaf de website van de school VAKANTIEROOSTER Vakantie Data Herfstvakantie ma t/m vr Kerstvakantie ma t/m vr Voorjaarsvakantie ma t/m vr Goede Vrijdag en vr en ma Pasen Meivakantie ma t/m vr Hemelvaart Do & vr Pinksteren ma Zomervakantie ma t/m Evt. wijzigingen en schoolspecifieke studiedagen worden in de schoolkalender weergegeven. 13. Praktische informatie Allergie Wilt u het doorgeven als uw kind een allergie heeft of een dieet volgt? We proberen hier rekening mee te houden. Bij bijzondere festiviteiten vragen we u indien nodig - zelf eten en drinken voor uw kind te verzorgen. Auto-inzittendenverzekering Als u voor school met kinderen in de auto rijdt, is het verplicht in het bezit te zijn van een autoinzittendenverzekering en een geldig rijbewijs. Avondvierdaagse In juni nemen wij deel aan de Avondvierdaagse. Kinderen kunnen met school meelopen. Begin van de school Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein. De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen vanaf uur door ouders in het lokaal worden gebracht. Als het regent gaat de deur vijf minuten eerder open en wordt er in de pauze niet buiten gespeeld. Buiten Schoolse Opvang (BSO) Er is i.v.m. te geringe deelname geen Buiten Schoolse Opvang in de school. Radar werkt samen met Kibeo. Op de website van Kibeo vindt u meer informatie over de mogelijkheden van Buiten Schoolse Opvang Ook bestaat de mogelijkheid om uw zoon/dochter na schooltijd met een busje door Aan de Hand te laten ophalen voor BSO. Calamiteiten Onze school beschikt over een brandontruimingsplan. Eén keer per jaar oefenen we met de kinderen wat te doen bij een calamiteit. Het is belangrijk dat u in geval van een calamiteit direct de school verlaat en zich meldt op de Parkeerplaats bij de school. Bij een ontruiming verzamelen we in het Dorpshuis. Fruit- en groente = Gruitendag Op woensdag en vrijdag is het Gruitendag. De kinderen mogen dan alleen maar fruit en /of groente meenemen om in de pauze op te eten. Fotograaf Aan het begin van het schooljaar worden er schoolfoto s gemaakt door Mariska Cator uit Zierikzee. Informatie voor ouders Bij telefoonnummer kunt u terecht voor al uw onderwijsvragen. Dit gratis telefoonnummer is op schooldagen tussen en uur bereikbaar. gemaakt. Kerstviering Woensdagavond voor de kerstvakantie vieren we ons kerstfeest. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Kinderpostzegels De kinderen van groep 7-8 doen mee aan de Kinderpostzegelactie georganiseerd door de Stichting Kinderpostzegels te Leiden. Kinderziekten Juist bij jonge kinderen komen veel kinderziekten voor. Meld u dat alstublieft bij de leerkracht. Afhankelijk van de ziekte treedt het GGD protocol in werking. Klachtenregeling Het gebeurt wel eens dat u het ergens niet mee eens bent. Het is fijn als u dit eerst met de leerkracht en daarna met de directeur bespreekt. De vertrouwenspersoon van Radar is mw. J. Timmerman uit Zierikzee. Meer informatie kunt u vinden op bij Informatie/ Klachtenregeling. Klassendienst Na schooltijd hebben kinderen in paren van twee klassendienst. Dit houdt in: bord schoon vegen, grof vuil (bijv. proppen, draden, snippers) oprapen, planten water geven en gebruikte materialen in de kast zetten. Houdt u er rekening mee dat uw kind dan wat later buiten is. Kriebelprotocol Er is een luizenprotocol op school aanwezig en elke maandag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen. Geeft u het direct door als u merkt dat uw kind hoofdluis heeft. U kunt uw kind het beste behandelen met de daarvoor aanbevolen middelen, verkrijgbaar bij de apotheek. Op school ligt meer informatie hierover. U kunt ook altijd contact opnemen met de GGD. Mobiele telefoons e.d. De school waar een kind stralend wijzer wordt 21 De school waar een kind stralend wijzer wordt 22

De school waar een kind stralend wijzer wordt 1

De school waar een kind stralend wijzer wordt 1 Welkom bij de Radarscholen! Fijn dat u hebt gekozen voor één van onze Radarscholen. Vandaag ontvangt u de nieuwe schoolgids. Vanuit onze missie voor elk kind bijzonder hopen we ook het komend schooljaar

Nadere informatie

Welkom bij de Radarscholen!

Welkom bij de Radarscholen! Welkom bij de Radarscholen! Fijn dat u hebt gekozen voor één van onze Radarscholen. Vandaag ontvangt u de nieuwe schoolgids. Daarin treft u alle noodzakelijke informatie over de school van uw kind. Ik

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Groepsgids Groep 7-8

Groepsgids Groep 7-8 Groepsgids 2017-2018 Groep 7-8 Wie werken er in de groepen 7/8: Monique van Gemert Simon van Nieuwland m.vangemert@dezonnepoort.nl s.vannieuwland@dezonnepoort.nl De Bruggenbouwers maandag dinsdag (gymdag)

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

school voor speciaal basisonderwijs

school voor speciaal basisonderwijs school voor speciaal basisonderwijs activiteitenkalender voor het schooljaar 1-1 Schoolkalender 1-1 Een nieuw schooljaar, een nieuwe kalender! Deze schoolkalender is een aanvulling op onze schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

4. De zorg voor kinderen.

4. De zorg voor kinderen. 4. De zorg voor kinderen. 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school. Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, kan het groep 1 van onze school bezoeken. Tevoren ontvangt u een uitnodiging

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Informatieboekje Groep 7 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2017-2018 Op bladzijde 1 en 2 staat ook informatie over de klassenverdeling / groepsbezetting, schoolvakanties en lesvrije dagen, schooltijden, lessen bewegingsonderwijs en informatievoorziening.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen ouders en school verloopt via de leerkracht van uw

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

Informatie Groep 8. Bs D e Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen

Informatie Groep 8. Bs D e Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Informatie Groep 8 Bs D e Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groep 8 informatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Centrale eindtoets (cito) 6. Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 3 2017-2018 Informatie groep 3. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft, dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Nieuwsbrief. onzeleerling.nl app TSO. Oktober 2017 Nummer 2

Nieuwsbrief. onzeleerling.nl app TSO. Oktober 2017 Nummer 2 Nieuwsbrief Adres: Old Hickoryplein 100, 6224 AZ Maastricht Tel.: 043-3623796 Website: www.deletterdoes-bs.nl Facebook: https://nl-nl.facebook.com/pages/bs-de-letterdoes/478379175587984 Oktober 2017 Nummer

Nadere informatie

Marian van den Nouland (maandag, dinsdag en woensdag) Paula van der Poel (donderdag)

Marian van den Nouland (maandag, dinsdag en woensdag) Paula van der Poel (donderdag) Informatiefolder nieuwe schooljaar Dit is de informatiefolder van groep 7 Directeur: Intern begeleiders: Website: Monique van Steijn Marian van den Nouland (maandag, dinsdag en woensdag) Paula van der

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen

Informatieboekje kleutergroepen Informatieboekje kleutergroepen Beste ouder(s), verzorger(s), Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Groepsgids Groepen 6/7 en 7-8

Groepsgids Groepen 6/7 en 7-8 Groepsgids 2018-2019 Groepen 6/7 en 7-8 Wie werken er in de groepen 6/7 en 7/8: Monique van Gemert Annelore den Biggelaar Anouk Gerritsen Marijn Schraa m.vangemert@dezonnepoort.nl a.denbiggelaar@dezonnepoort.nl

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

De Zonnewijzer. Groepen 1 en 2

De Zonnewijzer. Groepen 1 en 2 De Zonnewijzer Groepen 1 en 2 Werkdagen en lestijden Met deze powerpoint willen wij u informeren over de gang van zaken in onze kleutergroepen 1 en 2. Heeft u nog vragen of tips na het lezen van deze powerpoint,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 18 september 2017

informatie groep 4 Beste ouders, 18 september 2017 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 18 september 2017 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Welkom in groep 3b/4 Bijbelse geschiedenis verhalen Lezen in groep 4 Taal in groep 4

Welkom in groep 3b/4 Bijbelse geschiedenis verhalen Lezen in groep 4 Taal in groep 4 Welkom in groep 3b/4 Wij, juf Arende Panhuis en juf Hermien van den Brink, zijn de twee juffen die dit jaar voor groep 4a staan. Middels deze brief willen we u informeren wat wij dit jaar hopen te leren

Nadere informatie

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol advisering PO-VO OBS De Straap versie 1.3 l februari 2018 1 Status Datum Silke Vos Document versie 1.3 afgerond 01-02-2018 MR Instemming verleend 08-02-2018

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Kleutergids. Kindcentrum St. Willibrordus

Kleutergids. Kindcentrum St. Willibrordus Kleutergids Kindcentrum St. Willibrordus 2018-2019 Welkom op de St. Willibrordus Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De

Nadere informatie

Welkom in. groep 3-4a

Welkom in. groep 3-4a Welkom in groep 3-4a EVEN VOORSTELLEN Lonneke Vleugels: maandag, dinsdag en woensdag Loes Oelers: donderdag en vrijdag INLOOPTIJDEN s Morgens van 8.20 uur tot 8.30 uur. s Middags van 13.00 uur tot 13.15

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2017-2018 Welkom op de St. Willibrordus Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen.

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen. 6. KWALITEITSZORG Het Leerlingvolgsysteem (LVS) Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de ontwikkeling van de leerling goed te volgen, gebruiken we een Leerlingvolgsysteem. Een goed LVS moet een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 3 2018-2019 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Leerstofaanbod 5. LVS 1. Inleiding Beste

Nadere informatie

Peutergids. Foxkidz Sint Willibrordus

Peutergids. Foxkidz Sint Willibrordus Peutergids Foxkidz Sint Willibrordus 2018-2019 Welkom op het Kindcentrum St. Willibrordus Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de peutergroep van kindcentrum St. Willibrordus. Voor nieuwe ouders

Nadere informatie

Informatie. groep 5/6

Informatie. groep 5/6 Informatie groep 5/6 2017-2018 Informatie groep 7/8. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Huiswerk op de Sint Josephschool.

Huiswerk op de Sint Josephschool. Huiswerk op de Sint Josephschool. Informatiebrochure voor ouders / verzorgers. Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op de Sint Josephschool. We hopen

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 5/6

Groepsgids. Groep 5/6 Groepsgids Groep 5/6 Wie werken er in de groepen 5-6: Jessica van Kempen Simon van Nieuwland Marijn Schraa j.vankempen@dezonnepoort.nl s.vannieuwland@dezonnepoort.nl m.schraa@dezonnepoort.nl De Boomhut

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep.

Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Groep 4 Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Start van de dag. 8.35 De leerkracht staat bij de deur

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2018-2019 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2018 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

SCHOOLINFORMATIE

SCHOOLINFORMATIE SCHOOLINFORMATIE 2018 2019 (locatie ) (locatie Kamelenspoor) 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl website :

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 6 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 6 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

OBS de Cocon Aanvulling schoolgids. I

OBS de Cocon Aanvulling schoolgids. I OBS de Cocon Aanvulling schoolgids 2018-2019 t Hooft 1 4791 KB Klundert T 0168-403779 E info@obsdecocon.nl I www.obsdecocon.nl Algemeen 4 De school telt ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over 4 groepen.

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016

Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Welkom bij de informatieavond van groep 5 2015-2016 Inhoud van de avond - Voorstellen - Vakken - Thematisch werken - Leerlingenzorg - Algemene zaken - Vragen Voorstellen Ellen van den Wildenberg Dinsdag,

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep 6 Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over allerlei zaken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

Schooljaar 2018/2019 nr. 1

Schooljaar 2018/2019 nr. 1 Beste ouder(s)/verzorger(s), Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Hopelijk heeft u met uw kind(eren) genoten van een fijne vakantie en was iedereen weer uitgerust voor de start van 2018-2019. Als het

Nadere informatie

[Typ hier] Informatie. groep 4/5

[Typ hier] Informatie. groep 4/5 [Typ hier] Informatie groep 4/5 2016-2017 Informatie groep 4/5 Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen

Nadere informatie

25 september woensdag 26 september Start kinderpostzegels Teamvergadering uur (onderwijsevaluatie) AGENDA WEEK 40

25 september woensdag 26 september Start kinderpostzegels Teamvergadering uur (onderwijsevaluatie) AGENDA WEEK 40 Agenda OBS De Klaeter Jokweg 14 8394 VL De Hoeve 0561-432600 directie@deklaeter.nl www.obsdeklaeter.nl AGENDA WEEK 39 maandag 24 september dinsdag 25 september woensdag 26 september Start kinderpostzegels

Nadere informatie

Welkom in groep 5b/6

Welkom in groep 5b/6 Welkom in groep 5b/6 Informatie-avond Programma: 19:00-19:20 plenaire opening en algemene info 19:20-20:00 informatie in de groep 20:00-20:30 kijkje in de klassen Even voorstellen Monique Croughs (leerkracht

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Informatie. groep 4/5

Informatie. groep 4/5 Informatie groep 4/5 2017-2018 Informatie groep 4/5 Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft,

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 4/5/6

Groepsgids. Groep 4/5/6 Groepsgids Groep 4/5/6 Wie werken er in de groepen 4-5-6: Jessica van Kempen Carla van Baarsen Moniek Campschreur j.vankempen@dezonnepoort.nl c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl m.campschreur@dezonnepoort.nl

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

[Typ hier] Informatie. groep 7/8

[Typ hier] Informatie. groep 7/8 [Typ hier] Informatie groep 7/8 2018-2019 Informatie groep 7/8. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Saskia Triepels maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Anneke Lechner woensdag

Saskia Triepels maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Anneke Lechner woensdag Saskia Triepels maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Anneke Lechner woensdag 8.20 uur tot 8.30 uur. 13.00 uur tot 13.15 uur. Zorg er a.u.b. voor dat de kinderen op tijd in school zijn i.v.m. onder andere

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie