Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG"

Transcriptie

1 Maart Jaargang 2, editie 3 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG It giet oan! Nee, niet de Elfstedentocht, maar de eerste nameting van het evaluatieonderzoek giet oan! Het is nu ruim 1 jaar geleden dat de zelfstandige bevoegdheid een feit werd. Tijd dus, om te kijken wat er al veranderd is ten opzichte van de nulmeting. Eind maart worden weer vragenlijsten verspreid. Op bladzijde 4 van deze nieuwsbrief kun je meer over de vragenlijsten lezen. Omdat velen onder jullie, nog volop bezig zijn alles formeel te regelen binnen de instelling, zullen waarschijnlijk nog geen al te grote veranderingen te zien zijn. Maar willen we zelfs de kleinste verandering meten, dan is het belangrijk dat de vragenlijsten massaal worden ingevuld. Dus doe mee en meld je nu alvast aan! Niet alleen voor ons, maar vooral voor jezelf IN DIT NUMMER It giet oan!... 1 Expert interviews... 2 Focusgroep interviews...2 Stelling... 3 Van maand tot maand... 3 De vragenlijsten... 4 Aan het woord... 5 Wist u.?... 9 Tenslotte... 9 Contactgegevens... 9 Redactie: Bert Vrijhoef, Daisy de Bruijn, Yvonne van Eijk, Monique Bessems Uitgave: 3 x per jaar tot en met april 2015

2 Gemiddelde aantal uren per interview: Citaten uit de expert interviews Tot halverwege dit jaar heb ik geen bijdrage gekregen voor nascholing. Dus dat heb ik eigenlijk zelf betaald.. Ik zal toch een aantal punten moeten inhalen, omdat het mij aan middelen ontbrak om aan de eisen te voldoen. (PA over congresbezoek) Inderdaad kom ik daar ook het probleem tegen dat de accreditatie alleen maar voor de arts, medisch specialist, is. Dat men zegt van: U heeft geen BIG nummer, dus we kunnen u niet registreren in het GAIA. 2 Houden interview: ¾ Letterlijk uittypen: 5¾ Maken van samenvatting: 2 Controle: 1½ Invoeren in softwarepakket: 1½ Analyse:??? Expert interviews In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld, dat we met expertinterviews inzicht willen krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren die een rol kunnen spelen bij (de invoering van) de zelfstandige bevoegdheid. De profielen van de experts zijn samen met de begeleidingscommissie vastgesteld. Bij het invullen van de namen bij de profielen hebben de leden van de begeleidingscommissie, de NAPA, V&VN, KNNG, OMS, bemiddeld, waarvoor nogmaals hartelijke dank! Inmiddels hebben 51 interviews plaatsgevonden en moeten er nog 7 plaatsvinden. Focusgroep interviews Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief (oktober 2012) hebben 84 PAs, VSen en artsen zich aangemeld voor de focusgroep interviews. Inmiddels hebben er twee focusgroep interviews plaatsgevonden in Utrecht. Een groep Technische Handelingen en een groep Medicatie Voorschrijven. Er zullen de komende periode nog 4 focusgroepen gehouden worden, waarvan 2 focusgroep interviews voor de professionals. Een van de veel gehoorde belemmeringen voor deelname aan de focusgroep interviews is de reisafstand. We hebben de mogelijkheid onderzocht om met behulp van videoconferentie de interviews te doen. Echter tijdens de testperiode is gebleken dat er teveel haken en ogen aan zitten om de benodigde software op een snelle manier gebruiksklaar te maken voor de deelnemers. Er is besloten om de 2 focusgroepen voor professionals op locatie te houden, enigszins in de buurt van woon en/of Meld je nu aan voor de focusgroep interviews! werkplek Op deze manier proberen we de reistijd voor de deelnemers tot een minimum te beperken. We hebben nog steeds VSen/PAs en artsen nodig voor de focusgroep interviews! Aanmelding voor de focusgroep interviews kan via de mail of telefonisch ( zie contactgegevens bladzijde 9).

3 Stelling: De verpleegkundig specialist GGZ kan hoofdbehandelaar zijn voor Roy Le Doux, zelfstandige VS GGZ: De GGZ kent al sinds jaar en dag de verpleegkundig hoofdbehandelaar, de SPV. Een verpleegkundige zorgprofessional die het hele primaire proces, diagnose, indicatiestelling en behandeling beheerst. Hierin is de GGZ al verder geëvolueerd dan de somatische gezondheidszorg. De introductie van de verpleegkundig specialist GGZ is slechts een consolidering en juridische borging van een reeds bestaande beroepspraktijk. Daarnaast een upgrade naar academische en medische niveau om zo tegemoet te komen aan het streven naar evidence gebaseerde zorg en toetsbare medische kennis. tegen Zorgverzekeraars Nederland: De zorgverzekeraar heeft voor hun verzekerden de taak om de kwaliteit te waarborgen en de kosten in de gaten te houden. In de GGZ bestaat nog geen duidelijkheid over de zorgzwaarte en afbakening van medische zorg. Daarom kiezen zorgverzekeraars voor de specialist als hoofdbehandelaar Zorgverzekeraar CZ: "Wij vinden dat de eindverantwoordelijkheid voor een behandeling echt bij de psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut moet blijven liggen", reageert een woordvoerster van CZ. "Je kunt een HBO opleiding met specialisatie niet vergelijken met een 14 jaar lange academische en postdoctorale studie. Dan zouden wij dus onze klanten moeten uitleggen: u heeft een zware depressie? Dan maakt het niet uit of u wordt behandeld door een psychiater of een gespecialiseerde verpleegkundige. Nee, dat gelijk scharen gaat voor ons echt te ver." Het evaluatieonderzoek van maand tot maand verzekeraar remt zorgverpleegkundig specialist.html verpleegkundig specialistenstaan buiten spel.html JAN FEB MAART expert interviews expert interviews Verspreiden vragenlijsten focusgroep interviews APRIL Retourneren vragenlijsten Tijdregistratie selecte groep VS+PA focusgroep interviews MEI Retourneren vragenlijsten Tijdregistratie selecte groep VS+PA 3

4 De vragenlijsten Uitsluitend in Nederland werkzame, afgestudeerde PAs en VSen kunnen meedoen aan de enquête. Voor de VSen geldt verder dat ze geregistreerd moeten zijn. Elke PA/VS vult zelf één vragenlijst in. Daarnaast vragen we ze, indien mogelijk, maximaal 5 patiënten bij wie ze een voor behouden handeling hebben verricht, en 2 artsen waarmee ze overleggen over voorbehouden handelingen, te vragen óók een vragenlijst in te vullen. We willen benadrukken, dat ook al voer je als PA/VS (nog) géén voorbehouden handelingen (zelfstandig) uit, het toch belangrijk is dat je meedoet aan de enquête. Uiteraard geldt dan, dat er geen patiënten en artsenvragenlijst ingevuld hoeven te wor den. De VS/PA vragenlijst is een pittige vragenlijst en het invullen zal zo n 25 minuten duren. Vooral de laatste vragen zullen velen moeilijk vin den, maar in de nulmeting hebben ze zeer belangrijke informatie opgele verd. Voor patiënten en artsen zal het invullen van de vragenlijst ongeveer 20 minuten duren. PAs en VSen, die in ons eigen adressenbestand staan, krijgen automatisch de vragenlijsten toegezonden. Daarnaast zal de NAPA en V&VN VS hun eigen achterban benaderen, om zich bij ons aan te melden. Heb je aan de nulmeting meegedaan en is je adres in de tussentijd veranderd? Meld het ons dan even. Heb je niet aan de nulmeting meegedaan en je weet niet zeker of je in ons adressen bestand staat? Meld je nu alvast bij ons aan. De waarde van het onderzoek staat of valt met de respons. Dus doe mee! 4

5 Aan het woord. In deze rubriek laten we we graag ervaringsdeskundigen in taakherschikking zelf aan het woord. NAAM: DIRK WIERSMA heb ik vooral klinische en ambulante ervaring opgedaan. Daarna heb ik een ORGANISATIE: GGZ INSTELLING LENTIS EN FPC VAN MESDAG OMVANG: LENTIS ± 4000 EN FPC MESDAG ± 500 MEDE WERKERS periode als stafverpleegkundige gewerkt. Daarin stond beleidsontwikkeling FUNCTIE: VS GGZ EN PRAKTIJKOPLEIDER vooraan op gebied van kwaliteitszorg en opleidingsbeleid voor de verpleegkundige en verzorgende Welke opleidingen heb je genoten? De start van mijn loopbaan was via een in service opleiding in het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl. Dat was een degelijke en taakgerichte opleiding. Daarna ben ik de HBO V gaan doen, waarbij onafhankelijk denken over de beroepsinhoud het meest inspirerende was. Grote theorieën als Orem waren niet zo praktisch, maar vormden wel bewustwording en mede mijn beroepsidenteit. Sindsdien heb ik mij altijd ingezet voor kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg door het beroep verpleegkundige op een hoger plan te brengen. Vervolgopleidingen waren de VO beroepsinnovatie, opleiding tot supervisor, tot coach en in 2010 heb ik de M ANP bij de opleidingsinstelling GGZ V afgerond. Ik vind het erg prettig dat het voor een praktijkopleider een vereiste is om zelf ook werkzaam te zijn als VS GGZ. Over welke werkervaring beschik je? Mijn werkervaring is grotendeels terug te voeren op beroepsgroep. In die tijd is de basis gelegd voor het verpleegkundig specialisme in het functiegebouw van Lentis, door het functiegebouw te koppelen aan de beroepenstructuur in de GGZ. In die beroepenstructuur wordt de VS GGZ gelijkgeschakeld met de andere specialisten psychiater en klinisch psycholoog. Alledrie zijn het generalistisch specialisten, die in de volle breedte van de GGZ competent en inzetbaar zijn. Mijn werkervaring als supervisor en coach komt heel goed van pas in de rol als praktijkopleider. Iedere opleideling heeft zijn eigen ervaring en talenten. Ik vind het de kunst en uitdaging om ieders eigen werkconcept verder tot ontwikkeling te brengen tot specialistniveau. Vanzelfsprekend is het competentieprofiel het uitgangspunt, maar de persoon zelf is bepalend voor de kwaliteit van de VS GGZ. De selectie voorafgaand aan de opleiding is daar ook op gericht. twee perioden. De eerste 5 jaar als verpleegkundige 5

6 Vervolg Aan het woord. Wat wil je graag over jezelf vertellen? Dan ga ik even terug in de tijd; Kort geleden was ik vijfentwintig jaar in dienst bij mijn werkgever. Dat had ik trouwens nooit verwacht toen ik aan mijn loopbaan begon. De GGZ is enorm in ontwikkeling geweest in die jaren en dat stelde vervolgens steeds weer andere eisen aan mijn werk in verschillende functies. Het APZ waar ik ooit begon, is ondertussen vanwege vermaatschappelijking ontmanteld met overwegend voordelen voor patiënten. Patiënten zijn weer burgers geworden en wonen zoveel als mogelijk en met ondersteuning in de maatschappij. Maatschappelijke thema s bepalen sterk de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Onder druk van de vergrijzing is nu bijvoorbeeld samenredzaamheid een nieuw begrip en een ruime aandacht voor gezondheid en gedrag. Leefstijl is hot en een typisch verpleegkundig onderwerp, zeker in de GGZ. Thuis zal steeds meer behandeld, verpleegd, verzorgd en begeleid worden. Verpleegkundig specialisten zijn voorhoedespelers als het gaat om coördinatie van zorg en het vormgeven van deze transities, dus uitdaging genoeg. Voor mij voelt het ook niet vreemd. Ik denk dat ik het als kind al met de paplepel ingegoten heb gekregen. Mijn Beppe van vaderskant had geen vaste woon of verblijfplaats. Ze rouleerde in de familie. Zo was ze een half jaar bij ons en dan weer een half jaar bij een dochter van haar en dan naar een andere dochter e.d. Een koffer en een stoel gingen steeds mee. Bij ons was ze meestal in de zomer. We hadden een boerderij en op die manier kon mijn moeder ook achter meehelpen. Beppe, schilde de aardappelen, kon de boontjes punten en hield een oogje in het zeil. Ook in de periode dat Beppe ging dementeren is dit nog een paar jaar doorgegaan met hulp van de wijkverpleegkundige. Wij als kinderen moesten Beppe ook verzorgen waarbij de rollen omdraaiden. Toen de overheid het begrip samenredzaamheid introduceerde moest ik terugdenken aan mijn jeugdervaring. Oude tijden gaan herleven; Ik denk dat verpleegkundig specialisten een hele kluif krijgen aan het behandelen en coördineren van veel psychiatrische zorg thuis in een goede afstemming met het draagvermogen van het vaak beperkte steunsysteem. Welke taken voer je uit? Mijn opdracht is om het buitenschools leren dusdanig vorm te geven dat opleidelingen uitgroeien tot ware specialisten die generalistisch werken en op meerdere plekken inzetbaar zijn. Mijn werkzaamheden variëren van het maken van opleidingsbeleid, vorm geven aan het leerklimaat, afstemming met en 6

7 Vervolg Aan het woord. van werkbegeleiders, het geven van supervisie aan de opleidelingen, begeleiden en beoordelen. In de afstemming met de opleidingsinstellingen is het vooral zaak dat de kwaliteit van het GGZ onderwijs binnenschools op een hoger plan komt of gewaarborgd wordt. Sinds 2009 moeten Hogescholen ook inhoud geven aan een specifiek deelprofiel GGZ. Binnen het gros van de Hogescholen is bij het deelprofiel GGZ, de aandacht voor somatiek oververtegenwoordigd en het deel GGZ onderbelicht. Dat verbeterpunt breng ik als praktijkopleider permanent onder de aandacht en doe ik voorstellen voor. Welke veranderingen merk je sinds de tijdelijke invoering wetswijziging art. 36a Wet BIG? Het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen heeft de positie van de verpleegkundig specialist verstevigd. Wettelijke kaders en gezamenlijke handreikingen door stakeholders zijn nodig om het beleid binnen organisaties vanaf te leiden. Zo is het professioneel statuut binnen Lentis aangepast evenals de functiebeschrijving e.d. In de GGZ is het voorschrijven van medicatie door VS GGZ het meest in het oog springend. Hiertoe heb ik met de nodige waarborgen het beleid geformuleerd hetgeen door de Raad van Bestuur en eerste geneeskundigen is geaccordeerd. Nu schrijven VS GGZ in Lentis zelf voor, waarbij de mate van verschilt vanwege verschil in bekwaamheid op het gebied van farmacotherapie, maar soms ook gewoon omdat de behandeling meer gedragstherapeutisch van aard is. Op het gebied van crisisinterventie is op dit 7

8 Vervolg Aan het woord. moment in de vierentwintig uursdienst een verschuiving gaande. Op basis van een nieuw triagebeleid gaat de VS GGZ ook in de voorwacht een meer verantwoordelijke rol vervullen. Ook in deze vorm van taakherschikking is samenwerking en overleg met de psychiater van groot belang. Hoe is supervisie bij jou geregeld? In het beleid van Lentis is met betrekking tot het voorschrijven van medicatie, het voorschrijven onder supervisie een onderdeel in de bekwaamheidsopbouw en het toewerken naar een zelfstandige uitvoering. Binnen een jaar is dit normaliter afgerond. Daar waar de variatie aan medicatie groot is, of andere factoren de complexiteit doen toenemen, blijft de psychiater in charge. Vanwege het multi disciplinair werken blijft overleg en afstemming plaatsvinden tussen de psychiater en VS GGZ. Hoe is het delegeren van voorbehouden handelingen bij jou geregeld? Het delegatiebeleid is niet anders dan bij psychiaters. Welke steun ervaar je vanuit het management? Vanuit het management ervaar ik steun in mijn functie met betrekking tot het maken van beleid en ook in het daadwerkelijk voorschijven van medicatie. Op dit moment wordt er binnen Lentis een in company training georganiseerd van tien dagdelen voor een grote groep verpleegkundig specialisten, waarmee de deskundigheid en de body of knowledge verder wordt verstevigd en meer eenduidig wordt gemaakt. De generalistische inzet van VS GGZ is echt anders dan de vaak sub specialistische inzet van de andere 4 deelspecialismen in de algemene gezondheidszorg. Wat wil je verder nog graag vermelden? Taakherschikking is omgeven met veel zorgvuldigheid. De VS GGZ kennen heel goed hun grens. Het vertrouwen van psychiaters in VS GGZ is gerechtvaardigd door een goede behandeling aan patiënten. De behoefte aan zorg zal alleen maar toenemen waarbij kosteneffectiviteit een steeds grote rol zal gaan spelen. Het is daarom zeer spijtig dat zorgverzekeraars op dit moment hun eigen regels schrijven en de remmende factor zijn in een ontwikkeling die maatschappelijk zeer gewenst is en als zeer positief wordt ervaren. Dirk, heel erg bedankt voor dit interview! 8

9 Wist u.? Dat uit de nulmeting bleek dat PAs en VSen anders dan hun begeleidende artsen antwoordden op onderstaande stelling? Ik zou het in mijn werk kalmer aan willen doen. % , ,9 0, ,3 37,1 Helemaal Mee oneens Deels mee mee oneens oneens, deels mee eens 9,2 27,6 Mee eens 2,3 3,4 Helemaal mee eens PA + VS Arts Tenslotte. Wij zijn altijd op zoek naar professionals die in de nieuwsbrief iets willen vertellen over hun ideeën/ ervaringen met betrekking tot voorbehouden handelingen. Voor de volgende nieuwsbrief zouden we graag een Physician Assistant aan het woord laten. Dus meld je aan om jouw ervaringen te kunnen delen met anderen. Contactgegevens: Monique Bessems, onderzoeksassistent Maastricht UMC+, RVE Patiënt en Zorg, locatie MECC Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Juni 2014 Jaargang 3, editie 7 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Stilte voor de storm... In het evaluatieonderzoek heerst nu een betrekkelijke stilte. Betrekkelijk, omdat achter de schermen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG November 2015 Jaargang 4 editie 10 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Zich de wet (laten) voorschrijven Voor een goed werkend gezondheidszorgsysteem is, onder meer, een juiste mix van beroepsbeoefenaars

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Grenzen aan verantwoordelijkheid Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Waar ga ik het over hebben? Wat is de juridische context? Wat betekent dit voor Zelfstandige

Nadere informatie

Nulmeting Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Physician Assistant en de Verpleegkundig Specialist: een samenvatting

Nulmeting Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Physician Assistant en de Verpleegkundig Specialist: een samenvatting Nulmeting Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Physician Assistant en de Verpleegkundig Specialist: een samenvatting Inleiding Met het wijzigen van de Wet BIG (toevoegen

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA Dr. Iris Wallenburg wallenburg@bmg.eur.nl Onderzoeken naar taakherschikking EU (FP7) onderzoek (MUNROS): kosten en effecten van taakherschikking

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat Senior adviseur Federatie Medisch Specialisten Beleidscontext van taakherschikking Taakherschikking

Nadere informatie

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Messi of Beckenbauer Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Beschouwing over een prachtig vak. En de vraag welke professionals we daarin nodig hebben deze...? Of deze.? Opbouw presentatie

Nadere informatie

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Wie zijn wij? Petra Jonker-Jorna, MSc, jonkerjorna@gmail.com Marijke

Nadere informatie

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd.

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd. Beantwoording vragen Wetsevaluatie BIG 17 juni 2013 Ervaring & visie 1. Wat zijn de ervaringen van uw organisatie met de Wet BIG? De NVGzP is in september 2012 opgericht als vereniging van (BIG-geregistreerde)

Nadere informatie

Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1

Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1 Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1 Inleiding Sinds 1 januari 2012 geldt een aangepast wettelijk kader voor de bevoegdheden van twee betrekkelijk nieuwe professionals

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Het capaciteitsorgaan heeft het CAOP gevraagd onderzoek te verrichten naar veranderingen in de inzet van de 5 beroepen Geestelijke

Nadere informatie

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 DELEN Informatie Ervaring Kennis Functies Opleiding & onderzoek Historie taak herschikking Van

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Physician Assistant in de huisartsenpraktijk

Physician Assistant in de huisartsenpraktijk Physician Assistant in de huisartsenpraktijk SYMPOSIUM INNOVATIE IN DE ZORG LHV KRING RIJNLAND EN MIDDEN -HOLLAND 17 NOVEMBER 2016 Leanne de Kool -van Dongen Physician Assistant huisartsenpraktijk de Schalm

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten

Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten Physician Assistants Verpleegkundig Specialisten Verpleegkundig endoscopisten MDL verpleegkundigen Endoscopieverpleegkundigen Voedingsverpleegkundigen Endoscopie

Nadere informatie

De weg naar het eerste recept

De weg naar het eerste recept Programma Introductie De weg naar het eerste recept De bekwaamheidsverklaring in de praktijk Onderzoeksvragen Methode Resultaten Conclusie en discussie Aanbevelingen Introductie De weg naar het eerste

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving.

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving. Toespraak drs. H.C.M. Middelplaats (hoofd afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt van het ministerie van VWS) ten behoeve de opening NAPAcongres INVEST 2012 d.d. 9 november 2012. Intro - Het ministerie

Nadere informatie

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg Tijdens de parallelsessie voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

De Physician Assistant

De Physician Assistant De Physician Assistant Taakherschikking KNMG district Limburg 19 nov 2013 Wijnand van Unen MPA vicevoorzitter NAPA disclosure geen belangenverstrengeling te vermelden NAPA enige beroepsvereniging geen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Zie eerst: Reglement Lidmaatschap Register Schematherapie en Reglement Supervisie en Intervisie Register Schematherapie Ik wil mij graag inschrijven

Nadere informatie

Dé Verpleegkundig. Mijn waardering voor verpleegkundig specialisten is alleen maar groter geworden. Klinisch handelen. Maatschappelijk handelen

Dé Verpleegkundig. Mijn waardering voor verpleegkundig specialisten is alleen maar groter geworden. Klinisch handelen. Maatschappelijk handelen Dé Verpleegkundig SPECIALIST JAARGANG 9 NR 2 Herfst 2014 geheel vernieuwd! Klinisch Heelkundige verrichtingen in de huisartsenpraktijk Maatschappelijk Hartpatiënt over de andere kant van hulpverlening

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Polikliniek stemming en stabiliteit

Polikliniek stemming en stabiliteit Polikliniek stemming en stabiliteit Irene Tolner, MANP-GGz F. Verlinden, ouderenpsychiater 1 september 2015 Best Practice project 2006-2007 Realiseren van polikliniek voor ouderen (=60+) met een stemmingsstoornis

Nadere informatie

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Publica tie Jaargan g Rubrie k Auteur Pagina' s Nr. 26-27 juni 2013 2013 Medisch Contact Artikelen Chris Vleugels 1448-1450 Regie in gespecialiseerde ggz hoort

Nadere informatie

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105 Beroepentabel Hoofdbehandelaar en behandelaren De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie. Communicatie met patiënten rondom een operatie Geachte meneer/mevrouw, Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Nadere informatie

Taakherschikking; vanuit de buidel, beurs of broekzak? Macro-economische effecten vertaald naar de werkvloer

Taakherschikking; vanuit de buidel, beurs of broekzak? Macro-economische effecten vertaald naar de werkvloer Taakherschikking; vanuit de buidel, beurs of broekzak? Macro-economische effecten vertaald naar de werkvloer Symposium Taakherschikking 01 oktober 2015, Utrecht. Wijnand van Unen MPA Houdbaarheidstekort.

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 tot begin 2013 een thematoezicht

Nadere informatie

ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren

ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren 09-12-2014 Auteur(s): Lijffijt, mr. F.; Brummelhuis, mr.

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Einde of nieuw begin?

Einde of nieuw begin? Einde of nieuw begin? Jaap te Velde, vice voorzitter NVSPV Amsterdam 28 september 2005 Wat gaan we doen in het komende 15 minuten. Beperken op hoofdlijnen! SPV wie kent ze niet.? Ontwikkelingen in de zorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Naam : man vrouw. Geboortedatum : BSN nummer

Naam : man vrouw. Geboortedatum : BSN nummer AANMELDFORMULIER LTC Boost Naam : man vrouw Voorletters en roepnaam : Straat en huisnummer : Geboortedatum : BSN nummer Telefoon privé/mobiel : Telefoon werk : E-mail : Werkgever / bedrijf : Ik ben verzekerd

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Praktijkleren, een krachtige leeromgeving 2014-2018 Voorwaarden voor het opleiden van de Verpleegkundig Specialist GGZ in de praktijk Wim Houtjes en Diana Polhuis

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Continuïteitshuisbezoek

Continuïteitshuisbezoek Continuïteitshuisbezoek welke opleiding heeft de wijkverpleegkundige nodig? Conny Molenkamp Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg i.o. 11 december

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Refereerbijeenkomst. Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen. drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0

Refereerbijeenkomst. Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen. drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0 Refereerbijeenkomst Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0 Inhoud presentatie Introductie onderzoek Onderzoeksproces, tijdspad en fase Beroepsontwikkeling

Nadere informatie

1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen?

1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen? 1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen? Ik heb daar regelmatig en concreet over nagedacht 263 Ik heb daar wel

Nadere informatie

Taakherschikking Theorie en praktijk Landelijke OK dagen Veldhoven

Taakherschikking Theorie en praktijk Landelijke OK dagen Veldhoven Taakherschikking Theorie en praktijk Landelijke OK dagen Veldhoven Door Harry Zonneveldt, MPA PhD Student Anesthesiologie en Pijnbestrijding Westfriesgasthuis Hoorn VUmc Amsterdam Inhoud Introductie Geschiedenis

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud VBG-dag Echte zorgprofessionals blijven deskundig 12 december 2012 De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud Bas Vogel, verpleegkundige - Hoofd Registers V&VN Irene Lubberink Secretaris

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Aan de slag met de richtlijn somatische screening! Ervaringen met de implementatie. GGZ Midden-Holland Clary Dogterom 11 Februari 2015 Mind the Body

Aan de slag met de richtlijn somatische screening! Ervaringen met de implementatie. GGZ Midden-Holland Clary Dogterom 11 Februari 2015 Mind the Body Aan de slag met de richtlijn somatische screening! Ervaringen met de implementatie GGZ Midden-Holland Clary Dogterom 11 Februari 2015 Mind the Body 1 Inhoud Theorie VMSL GGZ GGZ Midden Holland Praktijkervaringen

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke

Nadere informatie

Beroepsprofiel Physician Assistant

Beroepsprofiel Physician Assistant Beroepsprofiel Physician Assistant januari 2012 Nederlandse Associatie van Physician Assistants 31-01-2012 Copyright 2005 NAPA - K.v.K. 30200557 - Rabobank 1040.88.168 www.napa.nl Page 1 of 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen nameting

Vragenlijst leerlingen nameting Bijlage C Vragenlijsten Vragenlijst voor leerlingen Vragenlijst leerlingen nameting Dit schooljaar doe jij mee aan de pilot havo Carrousel. Je bent bij een aantal organisaties op Carrouselbezoek geweest

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Bekostigingsproblematiek. Van de congrescommissie. Na zes jaar heeft Henk de Visser, helaas, afscheid genomen van ons bestuur.

Bekostigingsproblematiek. Van de congrescommissie. Na zes jaar heeft Henk de Visser, helaas, afscheid genomen van ons bestuur. Winter 2012 Na zes jaar heeft Henk de Visser, helaas, afscheid genomen van ons bestuur. We zullen Het onderscheidende profiel van physician assistants en verpleegkundig specialisten. Contributie 2013,

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Mei 2011 - Nieuwsbrief Nr 2 Beste verloskundige en assistente, Dit is de tweede nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap van het Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT 1-1-2012 Het kloppend hart van het beroep Versie 1.1 Nederlandse Associatie Physician Assistants, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bijlage 1 Wegnemen van belemmeringen voor taakherschikking in de bekostiging Registratie

Bijlage 1 Wegnemen van belemmeringen voor taakherschikking in de bekostiging Registratie Bijlage 1 De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben mij een aantal schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van mijn brief van 9 oktober 2012 inzake de kabinetsreactie

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 (Tweede, aangevulde versie) Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Opleidingsmanager Drs. M. de Leeuw (i.s.m. hoofdopleiders drs. D.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podologie / podoposturaletherapie te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter

Nadere informatie

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Niet meer Insurance Based werken? Joost Walraven, Klinisch Psycholoog / Manager Zorg Hoofddocent management KP-opleiding blog.walraven@gmail.com NVGzP 25 juni 2015

Nadere informatie

Ik geef mij op voor bovengenoemd programma, waarbij ik me realiseer dat ik me verplicht om gedurende 3 maanden deel te nemen. Naam:...

Ik geef mij op voor bovengenoemd programma, waarbij ik me realiseer dat ik me verplicht om gedurende 3 maanden deel te nemen. Naam:... AANMELDINGSFRMULIER VR HET PRGRAMMA HERSTEL & BALANS, GEZNDHEIDSBEVRDERING EN REVALIDATIE VR KANKERPATIËNTEN U kunt u opgeven voor het revalidatieprogramma Herstel & Balans, door dit aanmeldingsformulier

Nadere informatie