Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG"

Transcriptie

1 Maart Jaargang 2, editie 3 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG It giet oan! Nee, niet de Elfstedentocht, maar de eerste nameting van het evaluatieonderzoek giet oan! Het is nu ruim 1 jaar geleden dat de zelfstandige bevoegdheid een feit werd. Tijd dus, om te kijken wat er al veranderd is ten opzichte van de nulmeting. Eind maart worden weer vragenlijsten verspreid. Op bladzijde 4 van deze nieuwsbrief kun je meer over de vragenlijsten lezen. Omdat velen onder jullie, nog volop bezig zijn alles formeel te regelen binnen de instelling, zullen waarschijnlijk nog geen al te grote veranderingen te zien zijn. Maar willen we zelfs de kleinste verandering meten, dan is het belangrijk dat de vragenlijsten massaal worden ingevuld. Dus doe mee en meld je nu alvast aan! Niet alleen voor ons, maar vooral voor jezelf IN DIT NUMMER It giet oan!... 1 Expert interviews... 2 Focusgroep interviews...2 Stelling... 3 Van maand tot maand... 3 De vragenlijsten... 4 Aan het woord... 5 Wist u.?... 9 Tenslotte... 9 Contactgegevens... 9 Redactie: Bert Vrijhoef, Daisy de Bruijn, Yvonne van Eijk, Monique Bessems Uitgave: 3 x per jaar tot en met april 2015

2 Gemiddelde aantal uren per interview: Citaten uit de expert interviews Tot halverwege dit jaar heb ik geen bijdrage gekregen voor nascholing. Dus dat heb ik eigenlijk zelf betaald.. Ik zal toch een aantal punten moeten inhalen, omdat het mij aan middelen ontbrak om aan de eisen te voldoen. (PA over congresbezoek) Inderdaad kom ik daar ook het probleem tegen dat de accreditatie alleen maar voor de arts, medisch specialist, is. Dat men zegt van: U heeft geen BIG nummer, dus we kunnen u niet registreren in het GAIA. 2 Houden interview: ¾ Letterlijk uittypen: 5¾ Maken van samenvatting: 2 Controle: 1½ Invoeren in softwarepakket: 1½ Analyse:??? Expert interviews In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld, dat we met expertinterviews inzicht willen krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren die een rol kunnen spelen bij (de invoering van) de zelfstandige bevoegdheid. De profielen van de experts zijn samen met de begeleidingscommissie vastgesteld. Bij het invullen van de namen bij de profielen hebben de leden van de begeleidingscommissie, de NAPA, V&VN, KNNG, OMS, bemiddeld, waarvoor nogmaals hartelijke dank! Inmiddels hebben 51 interviews plaatsgevonden en moeten er nog 7 plaatsvinden. Focusgroep interviews Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief (oktober 2012) hebben 84 PAs, VSen en artsen zich aangemeld voor de focusgroep interviews. Inmiddels hebben er twee focusgroep interviews plaatsgevonden in Utrecht. Een groep Technische Handelingen en een groep Medicatie Voorschrijven. Er zullen de komende periode nog 4 focusgroepen gehouden worden, waarvan 2 focusgroep interviews voor de professionals. Een van de veel gehoorde belemmeringen voor deelname aan de focusgroep interviews is de reisafstand. We hebben de mogelijkheid onderzocht om met behulp van videoconferentie de interviews te doen. Echter tijdens de testperiode is gebleken dat er teveel haken en ogen aan zitten om de benodigde software op een snelle manier gebruiksklaar te maken voor de deelnemers. Er is besloten om de 2 focusgroepen voor professionals op locatie te houden, enigszins in de buurt van woon en/of Meld je nu aan voor de focusgroep interviews! werkplek Op deze manier proberen we de reistijd voor de deelnemers tot een minimum te beperken. We hebben nog steeds VSen/PAs en artsen nodig voor de focusgroep interviews! Aanmelding voor de focusgroep interviews kan via de mail of telefonisch ( zie contactgegevens bladzijde 9).

3 Stelling: De verpleegkundig specialist GGZ kan hoofdbehandelaar zijn voor Roy Le Doux, zelfstandige VS GGZ: De GGZ kent al sinds jaar en dag de verpleegkundig hoofdbehandelaar, de SPV. Een verpleegkundige zorgprofessional die het hele primaire proces, diagnose, indicatiestelling en behandeling beheerst. Hierin is de GGZ al verder geëvolueerd dan de somatische gezondheidszorg. De introductie van de verpleegkundig specialist GGZ is slechts een consolidering en juridische borging van een reeds bestaande beroepspraktijk. Daarnaast een upgrade naar academische en medische niveau om zo tegemoet te komen aan het streven naar evidence gebaseerde zorg en toetsbare medische kennis. tegen Zorgverzekeraars Nederland: De zorgverzekeraar heeft voor hun verzekerden de taak om de kwaliteit te waarborgen en de kosten in de gaten te houden. In de GGZ bestaat nog geen duidelijkheid over de zorgzwaarte en afbakening van medische zorg. Daarom kiezen zorgverzekeraars voor de specialist als hoofdbehandelaar Zorgverzekeraar CZ: "Wij vinden dat de eindverantwoordelijkheid voor een behandeling echt bij de psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut moet blijven liggen", reageert een woordvoerster van CZ. "Je kunt een HBO opleiding met specialisatie niet vergelijken met een 14 jaar lange academische en postdoctorale studie. Dan zouden wij dus onze klanten moeten uitleggen: u heeft een zware depressie? Dan maakt het niet uit of u wordt behandeld door een psychiater of een gespecialiseerde verpleegkundige. Nee, dat gelijk scharen gaat voor ons echt te ver." Het evaluatieonderzoek van maand tot maand verzekeraar remt zorgverpleegkundig specialist.html verpleegkundig specialistenstaan buiten spel.html JAN FEB MAART expert interviews expert interviews Verspreiden vragenlijsten focusgroep interviews APRIL Retourneren vragenlijsten Tijdregistratie selecte groep VS+PA focusgroep interviews MEI Retourneren vragenlijsten Tijdregistratie selecte groep VS+PA 3

4 De vragenlijsten Uitsluitend in Nederland werkzame, afgestudeerde PAs en VSen kunnen meedoen aan de enquête. Voor de VSen geldt verder dat ze geregistreerd moeten zijn. Elke PA/VS vult zelf één vragenlijst in. Daarnaast vragen we ze, indien mogelijk, maximaal 5 patiënten bij wie ze een voor behouden handeling hebben verricht, en 2 artsen waarmee ze overleggen over voorbehouden handelingen, te vragen óók een vragenlijst in te vullen. We willen benadrukken, dat ook al voer je als PA/VS (nog) géén voorbehouden handelingen (zelfstandig) uit, het toch belangrijk is dat je meedoet aan de enquête. Uiteraard geldt dan, dat er geen patiënten en artsenvragenlijst ingevuld hoeven te wor den. De VS/PA vragenlijst is een pittige vragenlijst en het invullen zal zo n 25 minuten duren. Vooral de laatste vragen zullen velen moeilijk vin den, maar in de nulmeting hebben ze zeer belangrijke informatie opgele verd. Voor patiënten en artsen zal het invullen van de vragenlijst ongeveer 20 minuten duren. PAs en VSen, die in ons eigen adressenbestand staan, krijgen automatisch de vragenlijsten toegezonden. Daarnaast zal de NAPA en V&VN VS hun eigen achterban benaderen, om zich bij ons aan te melden. Heb je aan de nulmeting meegedaan en is je adres in de tussentijd veranderd? Meld het ons dan even. Heb je niet aan de nulmeting meegedaan en je weet niet zeker of je in ons adressen bestand staat? Meld je nu alvast bij ons aan. De waarde van het onderzoek staat of valt met de respons. Dus doe mee! 4

5 Aan het woord. In deze rubriek laten we we graag ervaringsdeskundigen in taakherschikking zelf aan het woord. NAAM: DIRK WIERSMA heb ik vooral klinische en ambulante ervaring opgedaan. Daarna heb ik een ORGANISATIE: GGZ INSTELLING LENTIS EN FPC VAN MESDAG OMVANG: LENTIS ± 4000 EN FPC MESDAG ± 500 MEDE WERKERS periode als stafverpleegkundige gewerkt. Daarin stond beleidsontwikkeling FUNCTIE: VS GGZ EN PRAKTIJKOPLEIDER vooraan op gebied van kwaliteitszorg en opleidingsbeleid voor de verpleegkundige en verzorgende Welke opleidingen heb je genoten? De start van mijn loopbaan was via een in service opleiding in het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl. Dat was een degelijke en taakgerichte opleiding. Daarna ben ik de HBO V gaan doen, waarbij onafhankelijk denken over de beroepsinhoud het meest inspirerende was. Grote theorieën als Orem waren niet zo praktisch, maar vormden wel bewustwording en mede mijn beroepsidenteit. Sindsdien heb ik mij altijd ingezet voor kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg door het beroep verpleegkundige op een hoger plan te brengen. Vervolgopleidingen waren de VO beroepsinnovatie, opleiding tot supervisor, tot coach en in 2010 heb ik de M ANP bij de opleidingsinstelling GGZ V afgerond. Ik vind het erg prettig dat het voor een praktijkopleider een vereiste is om zelf ook werkzaam te zijn als VS GGZ. Over welke werkervaring beschik je? Mijn werkervaring is grotendeels terug te voeren op beroepsgroep. In die tijd is de basis gelegd voor het verpleegkundig specialisme in het functiegebouw van Lentis, door het functiegebouw te koppelen aan de beroepenstructuur in de GGZ. In die beroepenstructuur wordt de VS GGZ gelijkgeschakeld met de andere specialisten psychiater en klinisch psycholoog. Alledrie zijn het generalistisch specialisten, die in de volle breedte van de GGZ competent en inzetbaar zijn. Mijn werkervaring als supervisor en coach komt heel goed van pas in de rol als praktijkopleider. Iedere opleideling heeft zijn eigen ervaring en talenten. Ik vind het de kunst en uitdaging om ieders eigen werkconcept verder tot ontwikkeling te brengen tot specialistniveau. Vanzelfsprekend is het competentieprofiel het uitgangspunt, maar de persoon zelf is bepalend voor de kwaliteit van de VS GGZ. De selectie voorafgaand aan de opleiding is daar ook op gericht. twee perioden. De eerste 5 jaar als verpleegkundige 5

6 Vervolg Aan het woord. Wat wil je graag over jezelf vertellen? Dan ga ik even terug in de tijd; Kort geleden was ik vijfentwintig jaar in dienst bij mijn werkgever. Dat had ik trouwens nooit verwacht toen ik aan mijn loopbaan begon. De GGZ is enorm in ontwikkeling geweest in die jaren en dat stelde vervolgens steeds weer andere eisen aan mijn werk in verschillende functies. Het APZ waar ik ooit begon, is ondertussen vanwege vermaatschappelijking ontmanteld met overwegend voordelen voor patiënten. Patiënten zijn weer burgers geworden en wonen zoveel als mogelijk en met ondersteuning in de maatschappij. Maatschappelijke thema s bepalen sterk de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Onder druk van de vergrijzing is nu bijvoorbeeld samenredzaamheid een nieuw begrip en een ruime aandacht voor gezondheid en gedrag. Leefstijl is hot en een typisch verpleegkundig onderwerp, zeker in de GGZ. Thuis zal steeds meer behandeld, verpleegd, verzorgd en begeleid worden. Verpleegkundig specialisten zijn voorhoedespelers als het gaat om coördinatie van zorg en het vormgeven van deze transities, dus uitdaging genoeg. Voor mij voelt het ook niet vreemd. Ik denk dat ik het als kind al met de paplepel ingegoten heb gekregen. Mijn Beppe van vaderskant had geen vaste woon of verblijfplaats. Ze rouleerde in de familie. Zo was ze een half jaar bij ons en dan weer een half jaar bij een dochter van haar en dan naar een andere dochter e.d. Een koffer en een stoel gingen steeds mee. Bij ons was ze meestal in de zomer. We hadden een boerderij en op die manier kon mijn moeder ook achter meehelpen. Beppe, schilde de aardappelen, kon de boontjes punten en hield een oogje in het zeil. Ook in de periode dat Beppe ging dementeren is dit nog een paar jaar doorgegaan met hulp van de wijkverpleegkundige. Wij als kinderen moesten Beppe ook verzorgen waarbij de rollen omdraaiden. Toen de overheid het begrip samenredzaamheid introduceerde moest ik terugdenken aan mijn jeugdervaring. Oude tijden gaan herleven; Ik denk dat verpleegkundig specialisten een hele kluif krijgen aan het behandelen en coördineren van veel psychiatrische zorg thuis in een goede afstemming met het draagvermogen van het vaak beperkte steunsysteem. Welke taken voer je uit? Mijn opdracht is om het buitenschools leren dusdanig vorm te geven dat opleidelingen uitgroeien tot ware specialisten die generalistisch werken en op meerdere plekken inzetbaar zijn. Mijn werkzaamheden variëren van het maken van opleidingsbeleid, vorm geven aan het leerklimaat, afstemming met en 6

7 Vervolg Aan het woord. van werkbegeleiders, het geven van supervisie aan de opleidelingen, begeleiden en beoordelen. In de afstemming met de opleidingsinstellingen is het vooral zaak dat de kwaliteit van het GGZ onderwijs binnenschools op een hoger plan komt of gewaarborgd wordt. Sinds 2009 moeten Hogescholen ook inhoud geven aan een specifiek deelprofiel GGZ. Binnen het gros van de Hogescholen is bij het deelprofiel GGZ, de aandacht voor somatiek oververtegenwoordigd en het deel GGZ onderbelicht. Dat verbeterpunt breng ik als praktijkopleider permanent onder de aandacht en doe ik voorstellen voor. Welke veranderingen merk je sinds de tijdelijke invoering wetswijziging art. 36a Wet BIG? Het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen heeft de positie van de verpleegkundig specialist verstevigd. Wettelijke kaders en gezamenlijke handreikingen door stakeholders zijn nodig om het beleid binnen organisaties vanaf te leiden. Zo is het professioneel statuut binnen Lentis aangepast evenals de functiebeschrijving e.d. In de GGZ is het voorschrijven van medicatie door VS GGZ het meest in het oog springend. Hiertoe heb ik met de nodige waarborgen het beleid geformuleerd hetgeen door de Raad van Bestuur en eerste geneeskundigen is geaccordeerd. Nu schrijven VS GGZ in Lentis zelf voor, waarbij de mate van verschilt vanwege verschil in bekwaamheid op het gebied van farmacotherapie, maar soms ook gewoon omdat de behandeling meer gedragstherapeutisch van aard is. Op het gebied van crisisinterventie is op dit 7

8 Vervolg Aan het woord. moment in de vierentwintig uursdienst een verschuiving gaande. Op basis van een nieuw triagebeleid gaat de VS GGZ ook in de voorwacht een meer verantwoordelijke rol vervullen. Ook in deze vorm van taakherschikking is samenwerking en overleg met de psychiater van groot belang. Hoe is supervisie bij jou geregeld? In het beleid van Lentis is met betrekking tot het voorschrijven van medicatie, het voorschrijven onder supervisie een onderdeel in de bekwaamheidsopbouw en het toewerken naar een zelfstandige uitvoering. Binnen een jaar is dit normaliter afgerond. Daar waar de variatie aan medicatie groot is, of andere factoren de complexiteit doen toenemen, blijft de psychiater in charge. Vanwege het multi disciplinair werken blijft overleg en afstemming plaatsvinden tussen de psychiater en VS GGZ. Hoe is het delegeren van voorbehouden handelingen bij jou geregeld? Het delegatiebeleid is niet anders dan bij psychiaters. Welke steun ervaar je vanuit het management? Vanuit het management ervaar ik steun in mijn functie met betrekking tot het maken van beleid en ook in het daadwerkelijk voorschijven van medicatie. Op dit moment wordt er binnen Lentis een in company training georganiseerd van tien dagdelen voor een grote groep verpleegkundig specialisten, waarmee de deskundigheid en de body of knowledge verder wordt verstevigd en meer eenduidig wordt gemaakt. De generalistische inzet van VS GGZ is echt anders dan de vaak sub specialistische inzet van de andere 4 deelspecialismen in de algemene gezondheidszorg. Wat wil je verder nog graag vermelden? Taakherschikking is omgeven met veel zorgvuldigheid. De VS GGZ kennen heel goed hun grens. Het vertrouwen van psychiaters in VS GGZ is gerechtvaardigd door een goede behandeling aan patiënten. De behoefte aan zorg zal alleen maar toenemen waarbij kosteneffectiviteit een steeds grote rol zal gaan spelen. Het is daarom zeer spijtig dat zorgverzekeraars op dit moment hun eigen regels schrijven en de remmende factor zijn in een ontwikkeling die maatschappelijk zeer gewenst is en als zeer positief wordt ervaren. Dirk, heel erg bedankt voor dit interview! 8

9 Wist u.? Dat uit de nulmeting bleek dat PAs en VSen anders dan hun begeleidende artsen antwoordden op onderstaande stelling? Ik zou het in mijn werk kalmer aan willen doen. % , ,9 0, ,3 37,1 Helemaal Mee oneens Deels mee mee oneens oneens, deels mee eens 9,2 27,6 Mee eens 2,3 3,4 Helemaal mee eens PA + VS Arts Tenslotte. Wij zijn altijd op zoek naar professionals die in de nieuwsbrief iets willen vertellen over hun ideeën/ ervaringen met betrekking tot voorbehouden handelingen. Voor de volgende nieuwsbrief zouden we graag een Physician Assistant aan het woord laten. Dus meld je aan om jouw ervaringen te kunnen delen met anderen. Contactgegevens: Monique Bessems, onderzoeksassistent Maastricht UMC+, RVE Patiënt en Zorg, locatie MECC Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Samenvatting. Offenbeek, M.A.G. van, Y. ten Hoeve, P.F. Roodbol en M. Knip, RuG/AZG, september 2003 1

Samenvatting. Offenbeek, M.A.G. van, Y. ten Hoeve, P.F. Roodbol en M. Knip, RuG/AZG, september 2003 1 Samenvatting In de gezondheidszorg is de laatste jaren in toenemende mate geëxperimenteerd met andere soorten functies. Een van de hoofdontwikkelingen is het ontstaan van functies die leiden tot een herverdeling

Nadere informatie

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een kwestie van samenspel Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een uitgave van: NVZ vereniging van ziekenhuizen Oudlaan 4 Postbus 9696 3506 GR Utrecht t 030 273 98 83 E nvz@nvz-ziekenhuizen.nl

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

De rol van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant in de zorg

De rol van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant in de zorg De rol van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant in de zorg Dr. I (Iris) Wallenburg M. (Maarten) Janssen MSc Dr. A. (Antoinette) de Bont instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Februari

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen NIEUWSBRIEF Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie Rotterdam, 31 maart 2014 Dr. R.J.J. Gobbens, Kenniscentrum Zorginnovatie

Nadere informatie

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman Maayke Fluitman heet iedereen welkom en bedankt

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg Tijdens de parallelsessie voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding oktober 2005 drs D.C. Duchatteau, MBA L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

DE PROFILERING VAN DE SPV Interview met prof. dr. B.P.R. Gersons

DE PROFILERING VAN DE SPV Interview met prof. dr. B.P.R. Gersons DE PROFILERING VAN DE SPV Interview met prof. dr. B.P.R. Gersons Ivonne van der Padt, auteur is redactielid en docent aan de Hogeschool van Amsterdam Een van de artikelen in het jubileumnummer van 1989

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte aan nurse practitioners en physician assistants

De arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte aan nurse practitioners en physician assistants De arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte aan nurse practitioners en physician assistants Drs. F. Peters Drs. E. Keppels Dr. H. Schuit Drs. K. Kauffman Nijmegen, 5 juni 2008 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Faculteit der Bewegingswetenschappen Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Colofon Uitgave Faculteit der Bewegingswetenschappen, 2006 Teksten Jirka Born, Erna Harkema, Brenda van Keeken, Elly Schouten,

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Schriftelijke reacties op consultatie

Schriftelijke reacties op consultatie Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGEN OPLEIDEN VOOR DE GGZ

VERPLEEGKUNDIGEN OPLEIDEN VOOR DE GGZ VERPLEEGKUNDIGEN OPLEIDEN VOOR DE GGZ Kare, Hard to handle, gemengde techniek, 80 x 100 cm / Beeldend Gesproken Stand van zaken en ontwikkelingen Auteur(s): Bauke Koekkoek, Anouk Perquin, Henk Nijman,

Nadere informatie

ter discussie Verpleegkundigen opleiden voor de ggz Stand van zaken en ontwikkelingen

ter discussie Verpleegkundigen opleiden voor de ggz Stand van zaken en ontwikkelingen 242 ter discussie Verpleegkundigen opleiden voor de ggz Stand van zaken en ontwikkelingen Nederland heeft een uitgebreid en bij vlagen ingewikkeld systeem van verpleegkundige opleidingen. Er zijn verpleegkundigen

Nadere informatie

De physician assistant in de eerste lijn

De physician assistant in de eerste lijn Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd door: Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie