argument MARC DE MULDER OPNIEUW VOORZITTER KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL GROEP VSOA POST WERFT AAN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "argument MARC DE MULDER OPNIEUW VOORZITTER KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL GROEP VSOA POST WERFT AAN!"

Transcriptie

1 ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN P 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN P 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN P 2 DE POST OPENBARE LRB GROEP POLITIE SECTOR FINANCIËN RECHTER RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P argument GROEP VSOA POST MARC DE MULDER OPNIEUW VOORZITTER België - Belgique P.B.- P.P Brussel X BC 9791 MAANDBLAD VAN HET VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT 8 STE JAARGANG N 9 NOVEMBER 2014 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN HET VSOA OPENBARE SECTOR VAN DE ACLVB SMITS VSOA POST : PAGINA S 10 > 11 "De inspanningen die geleverd werden vorig jaar waren indrukwekkend. Jullie realiseerden een stijging in absolute cijfers van het aantal leden ondanks een vermindering van het postpersoneel met 1200 eenheden." Die boodschap gaf voorzitter van VSOA Groep De Post Marc De Mulder mee tijdens de algemene vergadering waar hij opnieuw met een ruime meerderheid werd herverkozen tot voorzitter van zijn groep. PAGINA S 8 > 9 GROEP BELGACOM PLANNING VAN DE VAKANTIEVERLOVEN, FEESTDAGEN EN COMPENSATIERUST PAGINA 13 GROEP SPOOR ETF MANIFESTATIE IN LUXEMBURG TEGEN HET VIERDE SPOORWEGPAKKET PAGINA 18 GROEP LRB OPRICHTING NIEUWE CEL «BRANDWEER» BIJ HET VSOA PAGINA 19 VSOA-LRB NATIONAAL KANTOOR BRUSSEL WERFT AAN!

2 ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FI EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTE RB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGAC VSOA 2 ONZE COÖRDINATEN INHOUD inhoud SECRETARIAAT-GENERAAL Lang Levenstraat BRUSSEL Tel 02/ / Fax 02/ GROEP SPOOR Kantersteen BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Filoteo AFRICANO GROEP 2 : FEDERALE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTADMINISTRATIES Boudewijnlaan (2de verd.) BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ N.M.K.N Nationaal Voorzitter : François FERNANDEZ-CORRALES GROEP LOKALE EN REGIONALE BESTUREN Vooruitgangstraat BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Serge MEEUWS GROEP ONDERWIJS Boudewijnlaan (1ste verd.) BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Gemeenschapsvoorzitter : Louis DEMEYERE GROEP DE POST Centrumgalerij 244 (3e verdieping) BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ P.R. : Nationaal Voorzitter : Marc DE MULDER GROEP BELGACOM Prinses Elisabethplein BRUSSEL Tel 02/ / Fax 02/ Bank : BE Nationaal Voorzitter : Pierre MOTTOULLE GROEP RECHTERLIJKE ORDE Centrumgalerij - Blok 2, 4de verdieping Kleerkopersstraat BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ GROEP DEFENSIE Lozenberg ZAVENTEM Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Erwin DE STAELEN GROEP FINANCIEN Centrumgalerij - Blok 2, 4de verdieping Kleerkopersstraat BRUSSEL Tel 02/ Fax 02/ Nationaal Voorzitter : Paul MONSAERT GROEP POLITIE Minervastraat ZAVENTEM Tel 02/ Fax 02/ Bank : Nationaal Voorzitter : Vincent GILLES Blz. 1, 10 en 11 : DE POST - Marc DE MULDER opnieuw voorzitter. Wij rekenen op de jongeren. Blz. 2 tot 6: SECRETARIAAT-GENERAAL - Woord van de Voorzitter Jan EYNDELS : KAMIKAZE. - Naar moeilijke tijden! - Samenstelling van de nieuwe (zweedse) regering. - Consumptieprijsindex (CP.I.) 2013 = 100. Blz. 7 : FGGA - Nieuws van de werkgroep gepensioneerden. - Redactiecomité argument op bezoek bij BELGOCONTROL. Blz. 8 en 9 : BELGACOM - Planning van de vakantieverloven, feestdagen en compensatierust in Agenda november Blz. 12 : FINANCIEN - Algemene Vergadering 2015 VSOA GROEP FINANCIEN vrijdag 06 februari 2015 bij RVP. Blz. 13 : SPOOR - Snelle reactie van de groep Spoor over de voorziene negatieve maatregelen van de regering ten aanzien van het spoor. - Een nieuwe collega op het federaal secretariaat. - ETF manifestatie tijdens bijeenkomst van de raad van ministers van transport. - Spoor bezocht het atelier van STOCKEM. Blz. 14 tot 17 : DEFENSIE - Edito : Geld, methodiek en ethiek. - Zelfmoord in het leger : waarom de waarheid verhullen? - Wist u dat? / VSOA Defensie, dat is ook / nooit vergeten: In het kort / Nieuwe gezichten! Blz. 18 en 19 : LRB - Nieuwe cel Brandweer. - VSOA-LRB rekruteert een nationaal secretaris. - Wij leggen een wervingsreserve aan voor vaste medewerker (M/V voltijds). Blz. 20 en 21 : POLITIE - Protocol tegen geweld op politieambtenaren. - Wij zijn ongerust! - WWHWW VSOA Politie nationaal in 5 vragen. Blz. 22 tot 24 : ONDERWIJS - Vormingsdag voor LOP-gemandateerden. - Nijpend lerarentekort in 2020 werk maken van aantrekkelijkheid lerarenberoep met garantie op werkzekerheid! - Nieuwsbrief VSOA ONDERWIJS. - De sociale dienst van het GO! zoekt een medewerker. - Nuttige en handige informatiebrochures. UW HOBBY IN ARGUMENT Voor onze maandelijkse rubriek Vrije Tijd is de redactie van Argument op zoek naar leden en lezers die er opvallende hobby s op na houden. Verzamelt u voetbaltruitjes, speelt u saxofoon in een bandje, beklimt u de Mont Ventoux. Laat het ons weten en wij zorgen er voor dat alle lezers van Argument mee genieten van uw stukje Vrije Tijd! Kandidaten voor onze rubriek Vrije Tijd kunnen zich melden via De redactie Dit nummer werd samengesteld met de medewerking van de verantwoordelijken van het Redactiecomité ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO ECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND DE SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D GACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G E ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB GROEP POLITIE FIN EP 2 DE POST OPENBARE LRB GROEP POLITIE SECTOR FINANCIËN RECHTER LRB GROEP POLITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE S LITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO LRB S. MEEUWS C. DEMERLIER BELGACOM P. MOTTOULLE M. DE VLAEMYNCK SPOOR F. AFRICANO R. DE THAEY DEFENSIE E. DE STAELEN E. SEGURA ONDERWIJS L. DEMEYERE M. HEYNDRICKX FINANCIËN P. MONSAERT P. BOQUET FGGA F. FERNANDEZ-CORRALES R. TOURLAMAIN R. WILLEMS POLITIE V. GILLES L. MAESEN DE POST M. DE MULDER H. CLAUWAERT RECHTERLIJKE ORDE A. SERVAIS G. VAN CAUWENBERGHE Verantw. Uitgever: J. EYNDELS Beheer en Publiciteit: H. HERMAN Eindredactie: B. CORNELIS Fotoredactie: M. SMITS Prepress en druk Creative Plus Production & Corelio Printing

3 editoriaal 3 VSOA Woord van de voorzitter KAMIKAZE De vrees is werkelijkheid geworden. De nieuwe federale regering van Vlaams-Nationalisten, Vlaamse Christendemocraten en Liberalen zijn overgegaan tot de vorming van een kamikazecoalitie. Deze partijen hebben allen besloten dat de werknemers, en in het bijzonder de ambtenaren van dit land, het gelag zullen betalen. Zij hebben besloten dat de aanstokers van de financiële crisis, de banken dus, eens te meer buiten schot zullen blijven. Zij hebben besloten dat vooral het openbaar ambt, met enkele miljarden besparingen, nog maar eens de melkkoe zal zijn om de gaten in de staatskas te vullen. De ambtenaren zullen, zoals alle andere werknemers in dit land, langer moeten werken. Bovendien is de coalitie van plan om de verschillen tussen de werknemers- en de ambtenarenpensioenen geleidelijk weg te werken. Met andere woorden, om de ambtenarenpensioenen te verlagen. Door de indexsprong worden de werknemers, ook deze van de openbare sectoren, aangepakt en blijven de grote vermogens eens te meer buiten schot. Wat we vreesden, is dus uitgekomen: deze Zweedse coalitie wil het openbaar ambt verder afbouwen. Jammer, want de burger heeft nochtans recht op een performant, goed gestructureerd en modern openbaar ambt. Tijdens de herverkiezing van de voorzitter van de Groep De Post vorige maand werd Dirk Verhofstadt, als gastspreker uitgenodigd. Hij gaf een goede omschrijving van wat het sociaal liberalisme betekent. Het sociaal liberalisme, dat ook onze opvatting is van het liberalisme, steunt op gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Dàt zijn de basiswaarden van het liberalisme. Het liberalisme heeft niets te maken met hardvochtigheid, afbouw van de sociale bescherming, en rauw kapitalisme. Ik huiver overigens dat het liberalisme de voornaam sociaal moet krijgen. Echt en waar liberalisme is sociaal. Dat we aan het liberalisme altijd sociaal moeten toevoegen, heeft alles te maken met het feit dat zij, die zich ook liberalen noemen, vandaag heel anders handelen dan wat het liberalisme eigenlijk zou moeten inhouden. Als ik MR en Open Vld het over liberalisme hoor hebben, als ik nu zie wat hun regeringen beslissen, dan staat dit totaal haaks op wat (sociaal) liberalisme betekent. Wat we de voorbije maanden en dagen aan de onderhandelingstafel voor de vorming van een nieuwe regering gezien en gehoord hebben, doet ons erg twijfelen aan het liberalisme. De uiterst rechtse regering die van start gaat, heeft niets meer te maken met liberalisme, en al helemaal niets met sociaal liberalisme, integendeel wat we zien gebeuren heeft alles te maken met keihard kapitalisme. Een indexsprong, loonbevriezing, hogere leeftijd voor brugpensioen en vervroegd pensioen, schrapping van tijdskrediet, meer flexibiliteit en overuren, gemeenschapsdienst voor werklozen En dan de plannen voor het openbaar ambt: als weerloze werknemers zijn zij voor de politiekers nogmaals een gemakkelijke prooi en worden zij als de spreekwoordelijke Belgische melkkoe gemolken. Ze maken er geen geheim van dat ze de budgettaire inspanningen verder zullen zetten, onder andere op het gebied van de openbare uitgaven, met als gevolg nog meer Wat we vreesden, is dus uitgekomen: deze Zweedse coalitie wil het openbaar ambt verder afbouwen. bezuinigingen in de begrotingsposten voor het personeel. En als kers op de taart willen ze ons de minimale dienstverlening door de strot duwen. Een monster dat straks zijn tentakels zal spreiden over onze overheidsdiensten en dat in sommige overheidsdiensten zelfs de veiligheid zal in gevaar brengen. Ik trap een open deur in als ik op de nefaste gevolgen van dit alles wijs. De kans is inderdaad groot dat het leven ondanks de huidige deflatie duurder zal worden: verschillende partijen prijzen namelijk een hogere btw en duurdere accijnzen aan. We staan in ons land voor een gigantische besparingsoperatie die zonder twijfel aan de koopkracht van de ambtenaren zal knagen. En dat terwijl zij al een financiële bankencrisis moesten doorstaan, die vervolgens zelf moesten oplossen, en de besparingen van de vorige regeringen al moesten slikken. Vraag is hoe lang een mens dit kan uithouden, zonder in opstand te komen. Trouwens rond de aanstokers van deze crisis blijft het oorverdovend stil. De banken werden gered met overheidsgeld, dus met uw geld. Het zou dus maar logisch zijn dat de onderhandelaars een deel van het geld zouden terughalen bij die banken, bijvoorbeeld door het innen van een extra taks op hun winsten. Neen dus, van de rijken blijft deze regering af. KMO s betalen braafjes belastingen, grote bedrijven betalen bedroevend weinig tot niets op hun exorbitante winsten. Zelfs de OESO is de mening toegedaan dat een einde moet gesteld worden aan de vele fiscale constructies en achterpoorten die enkel tot doel hebben belastingen te ontlopen. En de regeringsonderhandelaars? Die deden alsof hun neus bloedde. We gaan moeilijke tijden tegemoet. Maar samen kunnen we overwinnen. Samen zijn we in staat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die op ons afkomen. Samen betekent solidariteit. En hoe verleidelijk het ook is, we mogen ons niet laten vangen aan de verdeel en heers politiek die overheid en management ons wil opdringen. Het saucissoneren van besparingen moet iedereen doen steigeren, want zelfs indien je vandaag met rust gelaten wordt, ben je morgen wel aan de beurt. Daartegen moeten we ons schouder aan schouder blijven verzetten. Jan Eyndels Algemeen voorzitter

4 actualiteit VSOA 4 Naar moeilijke tijden! BELGA Wat hebben ze nog meer voor ons in petto? Zoals gevreesd door meerdere waarnemers is een aantal beslissingen die werden aangekondigd door de nieuwe regering volkomen onaanvaardbaar voor het personeel in het openbaar ambt en voor het VSOA. Wij denken heel in het bijzonder aan de verlenging van de loopbanen, aan de indexsprong en andere provocaties die het sociaal klimaat in de komende maanden zullen verpesten. De lijst met negatieve punten is helaas lang. Heel lang De verlenging van de loopbanen: een improductieve provocatie! Het meest betreurenswaardig punt, voor het VSOA, in dat regeringsprogramma is onbetwistbaar de verlenging van de loopbanen. Het gaat om een maatregel die geen zin heeft en die gewoonweg met provocatie heeft te maken. Had de nieuwe regering zich, van in het begin, impopulair willen maken, dan had ze niet anders gehandeld. Even herinneren dat de wettelijke leeftijd voor het pensioen thans op 65 jaar bepaald staat, maar dat in de sociale werkelijkheid de Belgen gemiddeld op 59,5 jaar met pensioen gaan. Er waren dus 5,5 jaren terug te winnen voor, zelfs op lange termijn, moest overwogen worden om de wettelijke arbeidstijd te verlengen. Zelfs op lange termijn. Het VSOA stelt terloops vast dat geen enkele van de vier partijen in de nieuwe regering die gewichtige hervorming in haar kiesprogramma had opgenomen. Bovendien stelt zich het probleem van de moeilijheid van het werk. In een vorig artikel wezen we erop dat het lichaam van een werknemer in de hoogovens meer te lijden heeft dan dat van een bankbediende. In de regeringsverklaring wordt dat onderwerp amper aangeraakt, alleen dat de «zware beroepen» nog moeten bepaald worden. Dit opent de deur tot veel discussies binnen het Comité A, o.a. op het niveau van sommige leerkrachten die dat statuut opeisen. De indexsprong wordt op lange termijn afgerekend. De index is voorlopig gered, wat zonder twijfel door de syndicale druk werd verworven, toch komt er een indexsprong. Dit is weliswaar niet dramatisch voor de hogere inkomsten (die al bij al niet zo talrijk zijn), maar daartegenover zal de pil moeilijk te slikken zijn voor de midden- en lagere inkomens. Vooral omdat die sprong zijn gevolgen over de komende jaren zal laten voelen. Een indexsprong belet immers een salarisverhoging, en bijgevolg zal de volgende indexverhoging wel betaald worden maar op een lager bedrag dan wat het zou geweest zijn indien de vorige verhoging wel was toegepast. Er is dus daadwerkelijk een sneeuwbaleffect, of, met andere woorden het gaat om de samengestelde interest maar omgekeerd! De spoorwegen? Van twee walletjes eten. Wat de spoorwegen betreft, daar zijn voluit redenen om ongerust te zijn. Want de regeringsverklaring spreekt zich gewoonweg tegen. Enerzijds wil ze voorrang geven aan de «vermindering van de schuldenlast» van de vennoot-

5 actualiteit 5 VSOA schap (zeker nodig) maar tegelijkertijd wil ze «exploitatie- en investeringsmiddelen toekennen». Het VSOA vraagt zich af hoe dat mirakel zal gebeuren, tenzij het aantal reizigers die het volle tarief betalen met vier wordt vermenigvuldigd, wat op zijn minst een illusie is De «minimumdienst», een mooie rotzooi in het vooruitzicht. Daar komt nog het probleem van de «minimumdienst» bij. De nieuwe regering wil hem opdringen, naar het voorbeeld van wat in Duitsland gebeurt. En de oppuntstelling van de modaliteiten aan de onderhandelingen met de sociale partners overlaten. Maar ze behoudt zich het recht voor om eenzijdig wetten uit te vaardigen als geen akkoord wordt bereikt. Maar, zoals we al eerder geschreven hebben, hoe zal men bij voorbeeld de passagiers van tien treinen, die reeds stampvol zitten op de spitsuren, in drie of vier treinen doen stappen? Wat dan met de veiligheid, zowel op de perrons als in de wagons? In een mechanisme voorzien om het hoofd te bieden aan een wilde, punctuele en lokale stakingen (die niet erkend zijn door de vakbonden) is anderzijds wel mogelijk. Trouwens dergelijk mechanisme bestaat al. Dat probleem van de «minimumdienst» zal zich ook in de gevangenissen stellen, aangezien men hem wil opdringen aan de cipiers, van wie het leven ver van rooskleurig is, in instellingen die overbevolkt zijn en die gevuld zijn met gevangenen die hoe langer hoe gewelddadiger en gevaarlijker zijn. Sinds jaren en ondanks wat het VSOA steeds heeft aangeklaagd, hebben de opeenvolgende regeringen de tijdbommen niet ontmijnd die in een aantal gevangenissen sluimeren. Het instellen van een minimumdienst dreigt nog olie op het sluimerend vuur te gieten. De Post en democratie Conform de wil van de Europese Unie wil de nieuwe regering verder gaan met de privatisering van Bpost. Het is onnodig terug te komen op de problemen die dat bedrijf in de loop van de laatste jaren heeft gekend. Maar ze betekenen niets tegenover wat het personeel van het bedrijf, waarvan de rol van openbare dienstverlening elke dag een beetje meer wordt weggeveegd, te wachten staat. Bovendien zal zich in het geval van Bpost een democratisch probleem stellen. Men weet dat dat bedrijf, in het kader van wat overblijft van zijn opdracht van openbare dienst, gunsttarieven toekende aan de kranten en tijdschriften. Welnu in het kader van de privatisering verschijnt de kandidatuur van een privé vennootschap die gespecialiseerd is in het bezorgen van kranten en die reeds geniet van een feitelijk monopolie op dat gebied, hetgeen trouwens in tegenstrijd is met alle Belgische en Europese wetgevingen over concurrentie. Als per ongeluk dat bedrijf de verdeling van de publicaties moet toegekend krijgen, is het duidelijk dat het niet zou nalaten om de distributieprijzen op te trekken, wat voor een aantal «kleinere» publicaties zeker het einde zou betekenen. Met een zware aanslag tegen de verspreiding van de pluraliteit der opinies: een noodzakelijke voorwaarde voor een goede uitvoering van de democratie. Oneerlijke concurrentie? Een ander punt dat gevaarlijker zou kunnen zijn dan het lijkt, is het tewerkstellen, twee halve dagen per week, van de langdurig werklozen, als ze geen deel van hun toelage willen verliezen. Het VSOA vraagt zich echter af in welke jobs men hen zal tewerkstellen. Zou men niet in de verleiding kunnen komen ze op kleinere werken Charles Michel, eerste minister Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Culturele Instellingen Hervé Jamar, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij Koen Geens, minister van Justitie Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen Johan Van Overtveldt, minister van Financiën Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Met al die problemen voor ogen meent het VSOA dat syndicale mobilisering in de komende maanden onvermijdelijk zal zijn. van openbare dienst aan te stellen? Hetgeen zou toelaten om geen nieuwe ambtenaren aan te werven. Het VSOA stelt zich de vraag of die mensen tegelijk de motivatie en de bevoegdheden zullen hebben van een ambtenaar die naar behoren is opgeleid voor een werk? Voor het VSOA moet arbeid in openbare dienst per definitie als langdurig beschouwd worden. Een betrekking met twee halve dagen per week belet echter iedere opvolging. Dit zou tot moeilijkheden kunnen leiden, zowel op personeelvlak als op het vlak van de burgers. SAMENSTELLING VAN DE NIEUWE (ZWEEDSE) REGERING Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

6 actualiteit VSOA 6 CONSUMPTIEPRIJSINDEX (CP.I.) 2013 = 100 De consumptieprijsindex (CPI) daalde in april 2014 tot 100,41, tot 100,30 in mei 2014, steeg in juni 2014 tot 100,38 om in juli ,58 te bereiken. De inflatie daalde in april 2014 tot 0,62%, tot 0,36% in mei 2014, tot 0,27% in juni 2014 om 0,34% te bereiken in juli De gezondheidsindex (G.I.) daalde in april 2014 tot 100,44, tot 100,29 in mei 2014, steeg in juni 2014 tot 100,34 om 100,46 te bereiken in juli De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen 101,02 werd NIET overschreden in de maanden april, mei, juni en juli C.P.I. : Consumptieprijsindex 2. INFL. : Inflatie 3. G.I. : Gezondheidsindex 4. A.I. : Afgevlakte index 5. I.Z.P.P. : Index zonder petroleum producten 6. I.Z.E.P. : Index zonder energetische producten. MAAND 1. C.P.I. 2. INFL. 3. G.I. 4. A.I. 5. I.Z.P.P. 6. I.S.E.P ,15 1,01% 100,10 100,14 100,14 100, ,21 0,90% 100,03 100,14 100,10 100, ,13 0,63% 100,18 100,14 100,29 100, ,20 0,81% 100,29 100,15 100,43 100, ,36 0,97% 100,41 100,23 100,52 100, ,50 1,14% 100,60 100,37 100,73 100, ,66 0,97% 100,75 100,51 100,93 100, ,72 0,89% 100,79 100,64 101,00 101, ,41 0,62% 100,44 100,65 100,68 101, ,30 0,36% 100,29 100,57 100,56 101, ,38 0,27% 100,34 100,47 100,60 101, ,55 0,34% 100,46 100,38 100,73 101, Omrekeningen gezondheidsindex G.I G.I X 1,2077 G.I. - G.I X 1,3740 Omrekeningen algemene index A.I A.I X 1, A.I X 1, A.I X 1, A.I X 2, A.I. 74/75 X 3, A.I. 71 X 5,8588 GROOTSTE VERHOGENDE EFFECTEN GROOTSTE DALENDE EFFECTEN April 2014 Vers fruit : + 0,100 punt Electriciteit : - 0,445 punt Verse groenten : + 0,055 punt Aardgas : - 0,115 punt Vliegtuigtickets : + 0,050 punt Buitenlandse reizen : - 0,030 punt Melk, kaas en eieren : + 0,020 punt Snijbloemen : - 0,020 punt Vakantiedorpen : - 0,020 punt Mei 2014 Huisvuilophaling : + 0,055 punt Groenten : - 0,140 punt Vlees : + 0,025 punt Fruit : - 0,080 punt Snijbloemen : + 0,025 punt Electriciteit : - 0,040 punt Vliegtuigtickets : - 0,030 punt Mobiele telefonie : - 0,025 punt Juni 2014 Nieuwe wagens : + 0,035 punt Vliegtuigtickets : - 0,030 punt Motorbrandstoffen : + 0,030 punt Snijbloemen : - 0,025 punt Hotelkamers : + 0,020 punt Groenten : - 0,020 punt Juli 2014 Vliegtuigtickets : + 0,115 punt Aardgas : - 0,115 punt Groenten : + 0,060 punt Fruit : - 0,060 punt Motorbrandstoffen : + 0,060 punt Buitenlandse reizen : - 0,025 punt Hotelkamers : + 0,040 punt Autoverzekering : + 0,035 punt Electriciteit : + 0,025 punt ROGER WILLEMS, GROEP FGGA BRON FOD ECONOMIE AD STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE

7 fgga Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 7 VSOA Nieuws van de werkgroep gepensioneerden We zijn reeds enkele vergaderingen verder en er is ruim van gedachten gewisseld. Concreet is het onze bedoeling om in het najaar de leden die gepensionneerd zijn te laten deelnemen aan culturele activiteiten die zou plaatsvinden in Brussel. Wij houden jullie op de hoogte. Er is contact genomen met andere groepen van gepensioneerden om na te gaan of eventuele samenwerking of deelname aan geplande activiteiten mogelijk is. Begin volgend jaar willen we alle gepensioneerden van onze groep uitnodigen op een algemene infovergadering. Tijdens deze vergadering zal worden overgegaan tot de aanstelling van een bestendig comité. Voor de gepensioneerden die interesse hebben voor bijkomende activiteiten van de liberale koepel willen we de aandacht vestigen op de LBV vzw (liberale volksontwikkeling). Livornostraat, 25 te 1050 Brussel. Tel 02/ De LBV is een vereniging van 50-plussers en gepensioneerden en met aandacht voor kansengroepen. Via een netwerk van plaatselijke afdelingen nemen hun leden deel aan allerhande vrije tijds-en vormingsactiviteiten. Indien je interesse hebt, kan je via de website inschrijven op een infobulletin alsook inschrijven bij de lokale afdelingen per provincie. Zodoende ben je tijdig geïnformeerd over de activiteiten en kan je inschrijven om deel te nemen. De Franstalige evenknie is te vinden op REDACTIECOMITÉ ARGUMENT OP BEZOEK BIJ BELGOCONTROL Het redactiecomité van het maandblad Argument heeft op 26 september 2014 een bezoek gebracht aan het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol in Steenokkerzeel. Initiatiefnemer en VSOA-FGGA afgevaardigde Rudy Tourlamain verwelkomde de groep en nam hem mee voor een kennismaking van ons luchtverkeer. Nadien kregen de deelnemers een videopresentatie van het bedrijf en bezochten zij het luchtverkeersleidingscentrum Canac 2, dat liefst vijf verkeerstorens in ons land beheert. Hoogtepunt van het bezoek was uiteraard de kennismaking met de verkeerstoren zelf. De controletoren van Brussel-Nationaal is gesitueerd op 500 m van het nationaal luchtverkeersleidingscentrum CANAC en maakt deel uit van de Belgocontrol-site. Op een doordeweekse dag begeleiden de luchtverkeersleiders daar tot 60 vluchten per uur. SMITS

8 belgacom VSOA 8 Planning van de vakantieverloven, feestdagen en compensatierust in 2015 Zoals gebruikelijk in de maand november delen wij u de periodes en de dagen in 2015 mee waarin u de mogelijkheid hebt om u te ontspannen. Hierna vindt u verschillende tabellen waarin de te respecteren planning voor de verlofaanvragen tijdens de vakanties, feestdagen en buitenwettelijke feestdagen alsook de compensatie rustperiodes vermeld zijn. DE PLANNING VAN DE VAKANTIEVERLOVEN De data van de schoolverloven en deze te respecteren in het kader van de planning, bedoeld in het reglement van de afwezigheden, zijn de volgende: KORTE SCHOOLVERLOVEN (MET UITSLUITING VAN DE KERSTVAKANTIE) Verlof : Karnaval Pasen Allerheiligen Periodes: 16/02/ /02/ /04/ /04/ /11/ /11/2015 Aanvragen in te dienen vóór: 16/11/ /01/ /08/2015 Antwoord vóór: 23/11/ /01/ /08/2015 PLANNING VAN DE VERLOVEN VAN 16/10 TOT 31/12/2015 Aanvragen in te dienen vóór: 01/10/2015 Antwoord vóór: 15/10/2015 ZOMERSCHOOLVAKANTIE VAN 01/07 TOT 31/08/2015 Aanvragen in te dienen vóór: 01/02/2015 Antwoord vóór: 15/02/2015 WETTELIJKE FEESTDAGEN EN DE TE COMPENSEREN FEESTDAGEN Nieuwjaar Donderdag 1 januari Paasmaandag Maandag 6 april Dag van de Arbeid Vrijdag 1 mei O.L.H. Hemelvaart Donderdag 14 mei Pinkstermaandag Maandag 25 mei Nationale Feesdag Dinsdag 21 juli O.L.V. Hemelvaart Zaterdag 15 augustus Allerheiligen Zondag 1 november Wapenstilstand Woensdag 11 november Kerstmis Vrijdag 25 december O.L.V. Hemelvaart en Allerheiligen vallen op een inactiviteitsdag. Zij moeten conform de wet van 4 januari 1974 inzake de feestdagen vervangen worden door een activiteitsdag. Deze compensatiedagen worden toegevoegd aan het vakantieverlof

9 belgacom 9 VSOA Buitenwettelijke feestdagen 22 juli namiddag Woensdag 2 november Maandag 15 november Zondag 26 december Zaterdag De twee en een halve compensatiedagen voor de namiddag van 22 juli, 2 november en 15 november worden toegevoegd aan het vakantieverlof. 26 december valt op een zaterdag en zal bijgevolg ook toegevoegd worden aan het vakantieverlof. De compensatiedagen voor buitenwettelijke feestdagen worden toegekend naar keuze van het personeelslid rekening houdend met de dienstvereisten en zoals het reglement van de afwezigheden voorschrijft. Compensatierust (CR38), vaststelling van de periodes Begin- en einddata van de periodes waarbinnen de verplichte compensatierust moet worden toegekend: STELSEL 40-URENWEEK VAN TOT 0 28/12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /01/2016 De personeelsleden die verminderde prestaties doen (reglement van de afwezigheden of loopbaanonderbreking) en volledige dagen presteren in een 4/5 regime met als basisuurrooster de 40 urenweek, genieten van 1 dag compensatierust op 5 weken. Begin- en einddata van deze periodes: 4/5 REGIME VAN TOT 0 07/12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /01/2016 De personeelsleden die verminderde prestaties doen (reglement van de afwezigheden of loopbaanonderbreking) en volledige dagen presteren in een ½-regime met als basisuurrooster de 40-urenweek, genieten van 1 dag compensatierust op 8 weken. Begin- en einddata van deze periodes: ½ REGIME VAN TOT 0 30/11/ /01/ /01/ /03/ /03/ /05/ /05/ /07/ /07/ /09/ /09/ /10/ /11/ /12/ /12/ /02/2016 Als een personeelslid de prestaties vermindert door 4/5 of de helft te presteren op dagelijkse basis, dan beschikt hij over 1 dag compensatierust per periode in zijn deeltijds regime. Agenda : november 2014 Een samenvatting van de belangrijkste punten : deze verschillende onderwerpen zijn zaken die u aanbelangen. 1) Afsluiting van aanvragen voor loopbaanonderbreking voor 01/02/2015 a) gewone loopbaanonderbreking: hetzij vanaf 50 jaar, hetzij door de aanvaarding van een halftijdse betrekking, hetzij voor de opvang van kinderen, b) de thematische loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof. Contacteer in alle gevallen je personeelsdienst (0800 ALL HR of per mail) en vervolledig het document A45/1. 2) Uitbetaling eindejaarspremie 3) Opgelet met planning verlof: maximaal 5 dagen overschrijven in Niet vergeten! NUTTIGE TELEFOONNUMMERS INTERNET SITE AFFINITY 0800 / 91002: contactnummer (Belgacom Human Ressources) voor de personen die geen activiteiten meer uitoefenen binnen de Groep (Peterschap, gepensioneerde, ) 1765: contactnummer voor het pensioen van de medewerkers Altijd uw nationaalnummer bij de hand hebben (geboortejaar, geboortemaand gevolgd door 5 cijfers). De site «Affinity» bevat verder tal van informatie voor de medewerkers die voortaan inactief zijn (hospitalisatieplan voor nietactieve personeelsleden, verkeersvoordelen, Telecom-Voordelen, ) Het VSOA Team Groep Belgacom

10 de post VSOA 10 Marc De Mulder opnieuw voorzitter VSOA-Post: Wij rekenen op de jongeren SMITS Marc De Mulder werd met een overweldigende score door VSOA-Post in het Métropolehotel aan het de Brouckèreplein in Brussel opnieuw aangeduid als voorzitter. De Mulder had geen uitdager en kon zijn aflopend voorzitterschap herbevestigen. In het statige Brusselse hotel blies de groep De Post verzamelen voor de algemene statutaire vergadering met op de agenda de verkiezing van een voorzitter. Veel spanning zat daar niet in want uittredend voorzitter Marc De Mulder kreeg als enige kandidaat met een heel ruime meerderheid opnieuw een mandaat en mag de komende jaren de voorzittersstoel van de groep De Post bezetten. Een gelukkige De Mulder deed aan het einde van zijn bedankingstoespraak een oproep om vooral jongeren te stimuleren om syndicaal actief te worden en hen te overtuigen van het geloof dat er wel verandering mogelijk is wanneer we het geduld en het doorzettingsvermogen uitstralen dat nodig is om tot een positieve kentering te komen. Cursus Sociaal liberalisme Na de opening van de vergadering en het voorlezen van het activiteitenverslag , gaf Dirk Verhofstadt een uitgebreide uiteenzetting, zeg maar cursus, over de betekenis vandaag van het sociaal liberalisme. Als filosoof Dirk Verhofstadt komt spreken, weet achteraf iedereen nog eens duidelijk waarvoor liberalen (moeten) staan. Hij schuwde daarbij de kritiek niet: een privatisering van bpost is een waangedachte; het uitbesteden van posttaken aan goedkope werkkrachten leidt tot wantoestanden die ons aan de middeleeuwen doen denken. Verhofstadt gaf het publiek mee dat het liberalisme het sociale in de genen heeft, en we ons niet in een links-rechts verhaal mogen laten duwen. Liberalen onderscheiden zich van de anderen omdat ze progressief zijn, en niet conservatief. Cel Young werkt Nadien gaf algemeen ondervoorzitter VSOA Annie Swaertebroekx een overzicht van de activiteiten van de Cel Young. Zij beklemtoonde het belang van sensibilisering van de jongere werknemers voor de syndicale werking in een samenleving die almaar individualistischer wordt en waarin alles snel moet gaan en de consumptie sterk doorweegt. Het gevaar is dan ook de syndicale shopping. Het VSOA kan zich daartegen wapenen door aan de jongeren juiste informatie te verspreiden en hen professioneel te coachen. Keihard kapitalisme Algemeen voorzitter van het VSOA Jan Eyndels loofde de inspanningen van de groep De Post en voorzitter Marc De Mulder in de voorbije jaren en dankte de leden uitgebreid. Verder hekelde hij fors de besparingen die zowel door de regionale als federale regeringen op de sporen zijn gezet, en waarbij voornamelijk de ambtenaren opnieuw als de melkkoe van dienst gebruikt worden. Eén woord hoor ik de laatste tijd regelmatig terugkomen wanneer Open Vld of MR het over het liberalisme hebben. Namelijk sociaal liberalisme. En wees gerust, dat woord doet me steeds opnieuw steigeren. Zouden liberalen niet per definitie sociaal moeten zijn? In principe wel.

11 de post 11 VSOA Maar wat we de voorbije maanden en dagen aan de onderhandelingstafel voor de vorming van een nieuwe regering gezien en gehoord hebben, doet ons erg twijfelen aan het liberalisme. De uiterst rechtse regering die vandaag op poten gezet wordt en behoudens ongelukken eerstdaags van start zal gaan, heeft niets meer te maken met liberalisme en al helemaal niet met sociaal liberalisme, integendeel wat we zien gebeuren heeft alles te maken met keihard kapitalisme. Geen hamburgerjobs Voor de groep De Post en bpost in het bijzonder had hij deze boodschap: Voor het VSOA moet de overheid meer aandacht hebben voor volwaardige job-bescherming en die kwalitatieve jobs niet laten vervangen door hamburgerjobs! Secretaris-Generaal Henk Herman kreeg de eer om de uitslag van de herverkiezing van Marc De Mulder bekend te maken en als eerste de voorzitter te feliciteren. Fiere voorzitter Het laatste woord was uiteraard voor de (oude) nieuwe voorzitter. Een fiere voorzitter want de inspanningen van de voorbije jaren leidden tot een stijging van het aantal VSOA-leden, dit ondanks een vermindering van het postpersoneel met De Mulder maakte ook duidelijk dat er jongeren moeten klaargestoomd worden om straks de taken over te nemen. De jongerenwerking is volgens hem dan ook van levensbelang voor het voortbestaan van een syndicale organisatie als het VSOA. VSOA als bindmiddel Een laatste boodschap van voorzitter De Mulder ging naar de postmensen zelf: Het werk van de postman blijft een fysiek zware job, met steeds minder contact met de collega s door de invoering van transitpunten. Zolang er sociale dumping mogelijk is, zolang er geen betere regels zijn om de uitbuiting van individuele werknemers via schijnzelfstandigheid te stoppen, zolang er geen minimale sociale spelregels zijn op niveau van Europa, en liever nog op niveau van de wereld, zò lang zal het gevecht hard en moeilijk zijn. Want tot zolang is het kiezen tussen een compromis of het compleet verdwijnen van het bpost-bedrijf en van onze jobs. Op dat vlak valt een lange weg te gaan. In die context blijft het werk van een syndicale organisatie, om mensen samen te brengen, van groot belang, zo zei De Mulder. Aan ons de taak om banden te scheppen om onze mensen te bereiken, om doorgedreven communicatielijnen te ontwikkelen, waardoor onze leden de voeling met het syndicale werk behouden. Tekst: Bert CORNELIS Foto s: Marc Smits Gastspreker Dirk Verhofstadt VSOA-Secretaris-generaal Henk Herman Gilbert Wastiau Henk Clauwaert Anny Swaertebroeckx en Marc De Mulder

12 groep financiën VSOA 12 ALGEMENE VERGADERING 2015 VSOA GROEP FINANCIËN Vrijdag 6 februari 2015 Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation) Opening der deuren om 9.30u Gelieve u in te schrijven UITERLIJK op vrijdag 9 januari 2015 door onderstaande strook te faxen op het nummer 02/ of te mailen naar: of de ingevulde strook te sturen naar VSOA Groep Financiën, Centrumgalerij Blok 2, Kleerkopersstraat te 1000 BRUSSEL. De lijst van de deelnemers moet naar de dienst veiligheid van RVP doorgestuurd worden. GEEN ENKELE inschrijving wordt na deze datum aanvaard. De toegang wordt niet toegelaten aan de leden die niet ingeschreven zijn! Alle praktische info wordt na afsluiting van de inschrijvingen verstuurd. Algemene Vergadering - VSOA Groep Financiën Algemene Vergadering VSOA Groep Financiën Ondergetekende... schrijft in voor de Algemene Vergadering van Privé adres (straat, Nr.) :... Postnummer en plaats :... Privételefoon nummer :... Fax :... GSM :... privé :...; werk :.... Standplaats :..... Graad :... Hoedanigheid :. Hoogste diploma :.... Tel. werk :... Fax werk :... Datum en handtekening :! Terug te sturen ten laatste voor !

13 spoor SNELLE REACTIE VAN DE GROEP SPOOR OVER DE VOORZIENE NEGATIEVE MAATREGELEN VAN DE REGERING TEN AANZIEN VAN HET SPOOR 13 VSOA De groep Spoor van het VSOA heeft akte genomen van het nieuwe regeerakkoord en meer bepaald over de Spoorweg. Zoals onze voorzitter al via een persbericht van 10 oktober had gecommuniceerd, is de groep Spoor van het VSOA van mening dat deze maatregelen volstrekt onverteerbaar zijn voor de toekomst van de NMBS en haar personeel. De voorzitter Filoteo Africano nam dan ook onmiddellijk contact op met de nieuwe minister van Mobiliteit en NMBS Jacqueline Galant om haar in te lichten over onze talrijke vragen en bezorgdheden m.b.t de toekomst van de NMBS en haar personeel. EEN NIEUWE COLLEGA OP HET FEDERAAL SECRETARIAAT Sedert enkele weken kleurt het federaal secretariaat van de groep Spoor heel wat vrouwelijker. Een nieuwe medewerkster is er de rangen komen versterken. Sandra Deprez kwam in dienst bij de spoorweg op 01/08/2012 en was sindsdien tewerkgesteld als onthaalbediende bij de loketten van het Brussel Centraal station. Op 15 september jongstleden is zij gestart als secretariaatsmedewerker bij het VSOA-SPOOR en zal vooral het vele administratief werk en de telefoon-permanentie op zich nemen. Sandra is perfect tweetalig en werkt er op deeltijdse basis van 4/5, dus niet op woensdag. Telefoon Belgacom: 02/ NMBS: 911/ Wij heten haar dan ook van harte welkom binnen de familie van het VSOA SPOOR. ETF MANIFESTATIE TIJDENS BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN MINISTERS VAN TRANSPORT De groep Spoor van het VSOA heeft gereageerd op de oproep van de afdeling spoor van het ETF om aanwezig te zijn op de vergadering van de Raad van Ministers van Transport, die op 8 oktober werd gehouden in Luxemburg. Het doel was opnieuw om de negatieve gevolgen van het vierde spoorwegpakket aan te klagen bij de beleidsmakers. Een delegatie van de Regionale Zuid-Oost Namen / Aarlen onder leiding van hun voorzitter Michel Dasnoy heeft onze organisatie vertegenwoordigd op deze manifestatie. DE GROEP SPOOR BEZOCHT HET ATELIER VAN STOCKEM Dit werkbezoek werd gebracht in het kader van de bezoeken aan de werkplaatsen met spoorwegmaterieel op het spoorwegnet. Na Cuesmes, Salzinnes en Merelbeke, was Stockem aan de beurt, een delegatie van onze groep, bestaande uit de Federaal Voorzitter Filoteo Africano, Jacques Joie, Federaal secretaris, Michel Dasnoy, Regionaal voorzitter, te mogen ontvangen. Meer info op

14 defensie VSOA 14 Edito GELD, METHODIEK EN ETHIEK Het is overduidelijk: het personeel van Defensie heeft het gevoel dat het in de steek wordt gelaten. Het leger kreunt onder een voortdurend toenemend gebrek aan coherentie tussen operationele ambities en budgettaire inspanningen. Het is nu al jaren dat het budget voor onze sector onafgebroken krimpt. Dat leidt niet alleen tot een malaise bij het personeel, maar ook tot een steeds slechter functioneren van de strijdkrachten. Daarom zijn we er diep van overtuigd dat er nu meteen realistische middelen moeten worden toegekend waarop Defensie in elk geval mag rekenen voor de tien volgende jaren. Dan kan België de strategische doelstellingen van zijn leger opnieuw vastleggen en een onderbouwd herstelplan opstellen. Stoppen met te snijden in het budget en het stabiliseren, volstaan niet langer. Het beleid moet het leger bekijken als een bedrijf in moeilijkheden dat nood heeft aan een rigoureuze managementaanpak. Moeten wij er echt aan herinneren dat Defensie verplicht is om rekenschap af te leggen aan de Belgische overheidsinstanties én aan de intern betrokken partijen? Voor ons is dat een vanzelfsprekende uiting van doeltreffend en efficiënt beleid Helaas is het nodig daar opnieuw de aandacht op te vestigen! Een herstelplan voor de Belgische Defensie vereist een aanpak van de risico s, én transparantie in elke actie die het leger uitvoert of op stapel heeft staan. Daarvoor moet er versterking komen van de interne structuur van experts met garanties voor hun onafhankelijkheid. Alleen dan is goed beleid mogelijk. Wij hopen dat de nieuwe minister van Defensie meer doet dan een verklaring vol goede bedoelingen neerpennen. En dat hij zich niet beperkt tot een puur cosmetische aanpak van deze factoren. Een absolute voorwaarde voor het herstel van de Belgische Defensie? Een halt toeroepen aan de budgettaire aderlating. En de werkvoorwaarden van bepaalde eenheden in deze grote organisatie grondig herbekijken. Geld, methodiek en ethiek vormen de basis voor de stappen die de nieuwe regering moet zetten als antwoord op de huidige problemen bij Defensie! Erwin De Staelen Voorzitter VSOA Defensie

15 defensie 15 VSOA Dossier ZELFMOORD IN HET LEGER : Waarom de waarheid verhullen? Een jaar geleden in september 2013 vernamen we vol droefheid de zelfmoord van een student van de Koninklijke Militaire School in Brussel. Het is altijd moeilijk om de een of andere aanleiding voor zelfmoord te vinden. Is het een geïsoleerd voorval? Een persoonlijke daad zonder band met het beroep? Een signaal van een groot gevoel van onbehagen in het dagelijkse beroepsleven? Geen onbekende problematiek Helaas kunnen we nooit met zekerheid achterhalen waarom een vrouw of man deze fatale daad het eigen leven beëindigen stelt. Toch mogen we er niet aan voorbijgaan dat zelfmoord een gesel is die hard toeslaat bij de strijdkrachten. Op vijf jaar tijd pleegden 68 militairen van het Belgische leger zelfmoord: 12 in 2009, 19 in 2010, 14 in 2011, 13 in 2012 en 10 in Op een totaal van militairen is dat een hoger percentage dan bij de gemiddelde mannelijke bevolking: 31,75 op tegenover minder dan 30 op (1). Erwin De Staelen: Dat zijn alarmerende cijfers. Je kunt niet ontkennen dat zelfmoord onze beroepsgroep hard treft. Een groot aantal factoren geeft hier een mogelijke verklaring voor, zoals de moeilijkheidsgraad van een militaire functie en het risico dat met de uitoefening van het beroep samengaat. Dat speelt tijdens de hele carrière bij het leger een rol, en blijft doorwegen als een militair met pensioen gaat. Toch mogen wij ons ook niet achter deze facetten alleen verschuilen. Een collega kan er uiterlijk gezond uitzien, zonder dat iemand weet wat er achter zijn façade schuilgaat. Daar hebben we geen vat op en dat maakt het moeilijk om in te grijpen. Daarom moeten we alles in het werk stellen om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen en iedereen te sensibiliseren om wanhopige personen te helpen en het onvermijdelijke te voorkomen. Omerta over deze? Al jaren betreurt onze syndicale groep de stilte rond zelfmoord. Het is inderdaad een delicaat thema, en moeilijk vast te stellen. Maar we mogen niet machteloos toekijken. Daarom kwam onze syndicale groep in 2010 al tussen bij het Hoog Overlegcomité en bij de CDSCA over het alarmerende aantal zelfmoorden in het Belgische leger. Om vooruitgang te boeken en meer inzicht te krijgen in de thematiek, gingen we in 2014 ook praten met Kolonel-geneesheer Marc Lemmens. Die kan onze vaststellingen alleen maar beamen (2). Ook minister van Defensie Pieter De Crem werd herhaaldelijk over dit onderwerp aan de tand gevoeld in de Commissie Defensie. Hij antwoordde op de vragen, maar tot op vandaag zijn er geen echte maatregelen. Het was wachten tot september 2014 vóór onze groep een uitnodiging kreeg voor een vergadering waarop het rapport over zelfmoordpreventie in het leger werd voorgesteld. We kregen een duidelijke definitie van zelfmoord, cijfers over meerdere jaren en de vergelijking ervan met andere landen wereldwijd. Maar wij betreuren dat er geen expliciete vergelijking in staat met de Belgische bevolking. Net zomin als statistieken op basis van specifieke elementen zoals militair en burgerlijk personeel. Toch is het een volledig rapport en de werkgroep van gezondheidsexperts somt een aantal aandachtspunten en gewenste doelstellingen op. Er komt straks ook een flyer over zelfmoordpreventie. Voorzitter De Staelen: Dat een groep gezondheidsprofessionals hier werk van maakt, is zeker een interessant initiatief. En we zijn heel benieuwd naar verdere acties die ze plannen. Zelfmoord mag niet langer een taboeonderwerp blijven bij Defensie. Het is inderdaad een moeilijk thema, maar we moeten er durven over praten. (1) Artsenkrant van (2)

16 defensie VSOA 16 WIST U DAT? Voelt u zich niet goed in uw vel? Last van werkdruk? Ervaart u constant te veel stress? Dan gaat u gebukt onder psychosociale druk. Die borrelt op als u de indruk hebt dat u last hebt van al dan niet belangrijke psychosociale risico s die uw functioneren in de organisatie belemmeren. Onder risico s verstaan we dan: de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden. Zit u in zo n situatie? Neem dan contact op met uw syndicale afgevaardigde. Die wijst u de weg en helpt u om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Wij zijn er om u met raad en daad bij te staan, zodat u niet elke dag opnieuw last hebt van problemen en in behoorlijke omstandigheden uw werk kunt doen. VSOA DEFENSIE, DAT IS OOK Om dat te realiseren organiseert het VSOA Defensie elk jaar een Ronde van België. Met de steun van onze plaatselijke afgevaardigden bezoeken we elke maand een ander militair kwartier om aan het personeel ter plaatse (leden én nietleden) nuttige informatie te geven en hun vragen te beantwoorden. Wie zijn wij? Welke diensten bieden wij aan onze leden? Wat is de G1? Welke gevolgen heeft deze nieuwe wet voor uw loopbaan? Wat zijn de rechten van het personeel? Stuk voor stuk thema s waarop we in de sessies uitgebreid ingaan in het Nederlands én in het Frans. Informeren, hulp bieden en advies geven dat zijn de drijfveren van onze syndicale groep. Die doelstellingen kunnen we alleen realiseren als we de boer opgaan. De gedachtewisselingen tussen onze vaste en plaatselijke afgevaardigden, en de personeelsleden van Defensie, zijn essentieel. Ze stellen ons in staat om de noden en verwachtingen van onze leden te leren kennen. Dat zegt voorzitter Erwin De Staelen. Erwin De Staelen: Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van deze informatiesessies en de zorg om heel België goed te bereiken. In de huidige context van budgettaire inkrimpingen en het grote aantal belangrijke beslissingen voor Defensie is de onrust bij het personeel héél groot. Onze groep heeft de opdracht hen te informeren en op de hoogte te houden van de gevolgen voor hun nabije en verre toekomst. NOOIT VERGETEN : is een belangrijk jaar: de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. VSOA-Defensie wenst op zijn manier dit eeuwfeest te herdenken en wijdt er een rubriek aan. Het Museum van de Stad Brussel op de Grote Markt van de hoofdstad houdt van 21 augustus 2014 tot 3 mei 2015 een tentoonstelling over het leven van de Brusselse en Duitse burgerbevolking tijdens de oorlog. De Brusselaars zaten wel een heel eind van het front, maar kregen ook te maken met de Groote Oorlog en de bezetter. In 1917 zei een Brusselaar daarover: Een van de ergernissen die de despoten ons opleggen, is het Duitse uur. Wij zullen dat nooit overnemen. ( ) Maar toch moeten de openbare klokken in Brussel dat uur aangeven. De Duitsers van hun kant waren aan de Britse blokkade onderworpen en kwamen al snel naar België om al wat ze misten, hier te halen. Meer informatie over Brussel tikt Duits op

17 defensie 17 VSOA IN HET KORT Op 14 juli ondertekende de CHOD (Chef Defensie), generaalvlieger Gerard van Caelenberghe, het nieuwe milieuhandvest. Het gaat om meer dan een intentieverklaring, het is een echte gedragscode die het mogelijk maakt om milieuzaken efficiënt aan te pakken. In dezelfde geest publiceerde Defensie de brochure: Ik respecteer het milieu. Die behandelt verschillende facetten: - mobiliteit en het belang van een vermindering van de CO2-uitstoot; - bodemvervuiling en de nood aan een efficiënt bodembeheer; - biodiversiteit en het groot aantal natuurgebieden (domeinen van Defensie) met zeldzame fauna en flora; - energie en de onvermijdelijke noodzaak om het verbruik van elektriciteit en verwarming te verminderen; - afval en de sortering die het vraagt; - water en de vermindering van het waterverbruik; - geluid en de beperking van lawaaihinder; - lucht en de aandacht die nodig is om de schadelijke uitstoot binnen de wettelijke normen te houden. De brochure beschrijft ook wat Defensie doet om alle personeelsleden hiervoor te sensibiliseren. Het VSOA vindt dit een heel belangrijk initiatief. Het toont een echte bereidheid om de milieuproblematiek grondig aan te pakken. Onze syndicale groep verdedigt al bijna twee jaar een duurzame visie op Defensie. Onze voorzitter zegt daarover: Milieu is een van de aspecten waaraan we aandacht moeten besteden. We zitten op het goede spoor. Download de brochure op de website van Defensie https://www.mil.be/nl/pagina/milieu NIEUWE GEZICHTEN! Om de belangen van onze leden te verdedigen en hen nog beter te ondersteunen, zijn tijdens de voorbije weken een aantal nieuwe afgevaardigden onze organisatie komen versterken. Over wie gaat het precies? En hoe kan je hen bereiken? MELSBROEK LEOPOLDSBURG LEOPOLDSBURG CARON Michael 15 W Lu Tpt GSM: PIL Guido Kamp Beverlo GSM: SCHULTZ Andy Md Bn 1C/1Gr GSM: WORDT VERVOLGD De Regionale centra voor Competentie en Infrastructuur (RCI) ondergaan al enkele maanden een herstructurering. Van juni 2014 tot midden 2015 maken we een overgangsfase door die moet leiden tot de oprichting van Competentiecentra Infrastructuur (CCI) en de ontbinding van de RCI s die we nu kennen. SAFFRAANBERG VANDEN BOSCH Ludo KSOO GSM: De evolutie in het aantal personeelsleden van Defensie maakt deze aanpassing noodzakelijk. Maar ook de beschikbare budgettaire middelen spelen een rol. Want er zijn minder mensen en minder middelen. Daarom is het onvermijdelijk dat gekozen wordt voor centralisatie en een centraal beheer van de activiteiten. Daarom verdwijnen de RCI s, die zelf nog eens zijn opgedeeld in meerdere vaste en permanente antennes. In de plaats komen er CCI s en antennes met mobiel personeel dat over aangepaste middelen beschikt, zoals bijv. laptops. Deze evolutie heeft zowel plaats op het niveau van de Defensiestructuur als bij de dagelijkse werkmethoden van een aantal mensen. Onze organisatie volgt de overgang op de voet. We houden u op de hoogte van elke belangrijke stap in deze hervorming. PEUTIE DE BODT Frederik CC V&C Fixe: GSM:

18 VSOA 18 lrb Lokale en Regionale Besturen Brandweerdiensten Nieuwe cel «Brandweer» De nieuwe cel is uitsluitend samengesteld uit mensen die werkzaam zijn in een brandweerdienst en gelast zijn met het organiseren van het overleg of de onderhandelingen binnen de verschillende hulpverleningszones. Eric Labourdette, Voorzitter van de nieuwe cel Brandweer ACTIES VAN DE CEL «BRANDWEER» 3 De cel heeft als doel binnen de hulpverleningszones afgevaardigden te hebben die het overleg, de onderhandelingen en de verschillende proeven die binnen hun zone worden georganiseerd, opvolgen. 3 Het «federaal comité brandweer» is samengesteld uit afgevaardigden van het VSOA binnen de prézones of toekomstige hulpverleningszones. 3 De voorrechten van de vakorganisaties moeten binnen elke zone over heel het land geëerbiedigd worden. De afgevaardigden zullen steeds een beroep kunnen doen op de leden van het bureau van de cel om hulp of raad te bekomen. 3 Al de leden van het bureau hebben deelgenomen aan de onderhandelingen over de verschillende koninklijke besluiten die voortvloeien uit de wet betreffende de civiele veiligheid. 3 De voorzitter van de cel staat in voor het organiseren van de besprekingen binnen dat comité; hij werkt in nauwe samenwerking met de voorzitter van de groep LRB, de heer Serge Meeuws. 3 De afgevaardigden van het VSOA die actief zijn binnen de zones, zullen al de nodige documentatie krijgen die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak. 3 De afgevaardigden zullen ingelicht worden over de procedures met betrekking op die werkzaamheden en zullen ingelicht worden over hun rechten en verplichtingen ten opzichte van het syndicaal statuut. SAMENSTELLING VAN DE CEL «BRANDWEER» Labourdette Eric Verantwoordelijke leider en voorzitter van de cel DBDMH BHG (Brussel) 0475/ Peeters Dominiek Vaste gemachtigde Ondervoorzitter van de cel en verantwoordelijke voor Vlaanderen Adjudant Vilvoorde 0479/ Vandenberk Peter Vaste gemachtigde Ondervoorzitter van de cel en verantwoordelijke voor Wallonië IILE (Luik) 0497/ Hendrickx Joël Ondervoorzitter van de cel voor Brussel Sergeant DBDMH (Brussel) 0492/ Wibin Anne Vaste gemachtigde Penningmeester van de cel Officier DBDMH (Brussel) 0492/ Orys Daniel Adjunct-penningmeester van de cel Adjudant DBDMH 0499/ Cornero Olivier Vaste gemachtigde Secretaris van de cel voor Wallonië SI La Louvière 0474/ De cel zoekt een secretaris voor het Vlaams Gewest evenals een tweede verantwoordelijke om Peeters Dominiek bij te staan. Voorbijkomende informatie: Labourdette Eric, 0475/

19 lrb Lokale en Regionale Besturen 19 VSOA VSOA-LRB REKRUTEERT EEN NATIONAAL SECRETARIS (STANDPLAATS BRUSSEL) Omdat onze huidige Nationaal Secretaris in de herfst van dit jaar met pensioen gaat wensen we nu reeds te starten met de selectieprocedure. We zoeken een dynamische Nationaal Secretaris die samen met de leden van het Nationaal Bureau meebouwt aan de groei en doelstellingen van VSOA-LRB. De Nationaal Secretaris van VSOA-LRB verzekert een kwaliteitsvolle aanpak op Nationaal niveau. DEELNEMINGSVOORWAARDEN : Je bent werkzaam als contractueel of statutair personeelslid van niveau A of B binnen de openbare sector. Je bent perfect tweetalig (Frans/Nederlands) INTERESSE? Solliciteren kan enkel door een aangetekend schrijven te sturen met een motivatiebrief en CV naar volgend adres : Aan dhr.serge Meeuws - Nationaal Voorzitter Vooruitgangstraat BRUSSEL of via op volgend adres : Bijkomende informatie en het volledige profiel van de functie kan u verkrijgen op volgend telefoonnummer of via Na een eerste selectie op basis van de ingediende CV en motivatiebrief volgt nog een meer specifieke selectieprocedure (assessment + taalproef). Uit de geslaagde kandidaten zal het Nationaal Comité een nieuwe Nationaal Secretaris aanduiden. Solliciteren kan tot uiterlijk 31/12/2014. Het Nationaal Bureau VSOA lrb WIJ LEGGEN EEN WERVINGSRESERVE AAN VOOR : VASTE MEDEWERKER (M/V - VOLTIJDS) VSOA-LRB NATIONAAL SECRETARIAAT STANDPLAATS BRUSSEL Ben je reeds werkzaam als contractueel of statutair personeelslid bij een openbare dienst en zoek je een nieuwe uitdagingmet respect en verantwoordelijkheid? Dan is dit je kans! Functie : Een boeiende en gevarieerde job, met veel sociale contacten Kansen om je functie zelf vorm te geven en initiatief te nemen. Benieuwd naar de inhoud en de voorwaarden van deze functie en u behoort tot het C of D niveau, mail dan naar

20 groep politie VSOA 20 Protocol tegen geweld op politieambtenaren (4) In november 2012 stelde het VSOA Politie zijn protocol tegen geweld op politieambtenaren voor aan de Pers. Deze is uniek in zijn genre binnen de politiesector ; geen enkele andere vakorganisatie heeft immers gedurfd maatschappelijke fenomenen te interpreteren en een visie te ontwikkelen. In de komende maanden wordt telkens aandacht besteed aan onze visie waarbij de verschillende onderwerpen worden voorgesteld. INLEIDING : Toepassing Artikel 52 en volgende van de WPA 1. Algemeen Het punt dat werd ingeschreven in het sectoraal akkoord , maakte recent voorwerp uit van een aanpassing en publicatie in de Wet op het Politieambt. Het is een stap in de goede richting. De recente wijziging van het artikel 52 van de Wet op het Politieambt, waarbij het niet meer noodzakelijk is dat de gewelddaad minstens één dag afwezigheid om gezondheidsredenen heeft veroorzaakt om een advocaat te worden toegekend, is een serieuze stap voorwaarts. Wij stellen echter vast dat in bepaalde eenheden deze nieuwe regeling anders wordt geïnterpreteerd : nu wordt er zelfs soms een raadsman geweigerd wanneer het betrokken personeelslid wel minstens één dag afwezig is geweest om gezondheidsredenen naar aanleiding van het arbeidsongeval/geweldpleging. De redenering die soms wordt gevolgd is het feit dat de rechtshulp kan geweigerd worden wanneer het personeelslid een louter morele schadevergoeding nastreeft. Dit houdt om twee redenen geen steek : 3 Het is noodzakelijk dat betrokken slachtoffers worden bijgestaan door hun raadsman alvorens de schadevergoeding te bepalen; 3 Vanaf het moment dat het slachtoffer minsten één dag werkonbekwaam is geweest omwille van een gewelddaad, kan men onmogelijk nog spreken van een louter morele schadevergoeding. Het lijkt ons noodzakelijk dat de zones geïnformeerd worden van de wettelijke principes door middel van een Ministeriële omzendbrief. De werkgever dient de raadsman toe te kennen, zelfs indien de herverzekeraar halsstarrig weigert om de advocaat toe te kennen, of het nog niet opportuun vindt in de stand van het onderzoek. Een degelijke sensibilisatie van de Politiezones dient er voor te zorgen dat de betrokken eenheden en Politiezones deze regels strikter gaan toepassen. Dit zal vele discussies zoals in het verleden tussen personeelslid, overheid, verzekeringsmaatschappij en vakorganisatie vermijden. 2 Toekennen rechtsbijstand Volgens bepaalde overheden en hun verzekeringsmaatschappij betekent het toekennen van rechtsbijstand niet automatisch dat dit dient te gebeuren door een advocaat... Informatienamiddag voor onze leden WIJ ZIJN ONGERUST! Anders dan gewoonlijk zagen we bedrukte gezichten : het zwaard van Damocles, de pensioenen, hangt wel aan een hele dunne zijden draad zo besefte iedereen blijkbaar. Het verwondert dus niet dat zowel de vertegenwoordiger van PZ Zuiderkempen, Mark CORMELIS als die van WPR, Urbain LENAERTS, deze ongerustheid vertaalden naar de vertegenwoordigers van VSOA politie nationaal, met name erevoorzitter Jan SCHONKEREN, secretaris Mark RIJNKENS en infodirecteur Luc MAESEN. Nationaal vicevoorzitter Vincent HOUSSIN, verontschuldigd omdat hij verwacht werd bij de formateurs kon ons echter, heet van de naald, bij monde van Mark RIJNKENS mededelen dat ze ontvangen werden door een kabinetsmedewerker die stelde dat nog niets beslist was Tot zover politiek fatsoen, tot zover politieke steun aan de politie. Wat kunnen we verwachten van een Overheid die niet eens de elementaire beleefdheid kan opbrengen van de vertegenwoordigers van het personeel van de politie uit eerste hand de nodige informatie te verschaffen? Zo ondervinden de personeelsleden meer en meer dat de herverzekeraar vaak tussenkomt (zonder hun toestemming!!! ) als bemiddelaar tussen het getroffen personeelslid en de andere partij. Dit niettegenstaande de herverzekeringsmaatschappij met betrekking tot de getroffene een derde blijft. Men kan zich bovendien de vraag stellen hoe de herverzekeraar rechtstreeks aan de gegevens komt van de tegenpartij, gegevens die meestal deel uitmaken van een gerechtelijk dossier. Momenteel hangt de beslissing voor het toekennen van een rechtsbijstand in het kader van het artikel 52 nog steeds af van het bestuur dat oordeelt over het bestaan van een al dan niet vrijwillige (zware) fout. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een wraakactie door middel van een valse klacht. Ons standpunt is in dit specifiek geval zeer duidelijk : deze beslissing kan enkel genomen worden door een rechter ten gronde. M.a.w. de rechtsbijstand dient steeds toegekend te worden waarbij de kosten enkel kunnen terug (al dan niet gedeeltelijk) gevorderd worden nadat de rechter heeft geoordeeld over het bestaan van enig bedrog of opzettelijke fout. Vincent Gilles Nationaal voorzitter Vincent Houssin Nationaal ondervoorzitter Vrijdag 3 oktober organiseerden in het zonovergoten WESTERLO naar goede gewoonte PZ Zuiderkempen, PZ Neteland, PZ Balen-Dessel-Mol, PZ Geel Laakdal Meerhout en WPR Antwerpen een infomiddag. Het personeel informeren is immers een van de pijlers waarop onze syndicale werking gestoeld is

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN!

argument JA, MAAR! EEN BELGISCH VIGIPIRATE? KANTOOR VSOA-LRB NATIONAAL BRUSSEL WERFT AAN! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten nieuwetijd magazine voor openbare diensten Op de bres voor loopbaanonderbreking maandblad van ACV-Openbare Diensten April 2013 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 2 In dit nummer 04 10 18

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang oktober 2012 LEVE DE INDUSTRIE 3 INSPRAAK De informatieplicht door de wet- Renault levert geen afdoend resultaat.

Nadere informatie

ECH OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER MAART-APRIL 2013 NR 711 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECH OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER MAART-APRIL 2013 NR 711 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL MAART-APRIL 2013 NR 711 ECH Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO HORECA Een plan om de horecasector te ondersteunen januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Welk statuut

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen de Linkse Socialist 2 STEUN: 5 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 302 Maart 2011 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 86 ste jaargang juni/juli 2015 LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN 6STILZWIJGENDE VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Functie,

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie