statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud"

Transcriptie

1 centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) Tel. (045) Fax (070) Fax (045) e jaargang no. 14 / 9 april 1998 Voor meer informatie indien beschikbaar wordt per tabel verwezen naar een inlichtingennummer Centrale Infoservice tel. (045) Internet: Voor conjunctuurinformatie zie teletekstpagina s 556 en 557 statistisch bulletin Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari pag. 2 t/m 6 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van de omzetten (incl. BPM, excl. BTW), de prijzen en de berekende hoeveelheden in de autobranche, 4 e kwartaal pag 6 Delfstoffenwinning en industrie Indexcijfers van de productie per werkende in de nijverheid, 3 e kwartaal pag. 7 Niet-financiële ondernemingen Balans van grote ondernemingen naar bedrijfstak, pag. 9 Resultatenrekening van grote ondernemingen naar bedrijfstak, pag. 9 Bouwnijverheid Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1990=100), februari pag. 7 Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een bouwsom van gld en meer (excl. BTW) naar bestemming en aard werkzaamheden, februari pag. 7 Woningbouw, naar opdrachtgever, februari pag. 8 Woningbouw, naar opdrachtgever en stichtingskostenklasse, februari pag. 8 Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers, week no. 13. pag. 12 Valutakoersen, maart pag. 10 Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, maart pag. 11 Nominale waarde en koerswaarde van aandelen, maart pag. 10 Vastgoedtransacties, februari pag. 11 Verklaring der tekens:. = gegevens ontbreken; = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. Verbeterde cijfers worden niet als zodanig gekenmerkt. Het cijfer tussen ( ) achter de titel verwijst naar het nummer met de laatstgepubliceerde overeenkomstige tabel. Prijs: f 131,00 per jaar (excl. verzendkosten); los nummer f 12,50 (incl. verzendkosten). Bestellingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, sector Marketing en Verkoop, postbus 4481, 6401 CZ Heerlen, Auteursrecht: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. ISSN: V23154

2 Bevolkingsontwikkeling januari 1998 Emigratie en saldo correcties per maand Minder emigratie Nederlanders 8 x In januari 1998 emigreerden 5,6 duizend mensen uit Nederland. Dit aantal is zeven procent hoger dan in een doorsnee januarimaand. Het saldo correcties in januari bedroeg 1,0 duizend. Het aantal emigranten is in de periode ieder jaar een beetje groter geworden. Vorig jaar is deze stijging omgeslagen in een daling, die vrijwel geheel voor rekening komt van mensen met de Nederlandse nationaliteit. Emigreerden in 1996 nog 42,9 duizend Nederlanders, in 1997 was hun aantal volgens voorlopige cijfers afgenomen tot 40,6 duizend. Vooral de emigratie van Nederlanders naar België nam af, van 7,5 duizend in 1996 naar 5,9 duizend in Deze daling hangt onder meer samen met een wetswijziging die op 1 januari 1997 van kracht is geworden en die beoogt een einde te maken aan de fiscaal geïndiceerde emigratie waarbij de (z.g.) aanmerkelijk-belangheffing wordt ontgaan door een al dan niet tijdelijke vestiging over de grens (Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar , , nr.3, blz.18 20) emigratie saldo administratieve correcties 1998 De door het CBS gepresenteerde emigratiecijfers betreffen mensen die bij de gemeentelijke autoriteiten hebben gemeld dat zij zich voor ten minste twee derde van de twaalf maanden die volgen op het vertrek, buiten Nederland zullen vestigen. Het komt echter eveneens voor dat mensen naar het buitenland vertrekken zonder de gemeente hiervan op de hoogte te brengen. Als na verloop van tijd de gemeente een onderzoek instelt en de persoon niet traceerbaar blijkt, voert de gemeente een z.g. administratieve afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie door. Duikt de persoon vervolgens weer op, dan volgt een administratieve opneming. Het verschil tussen de aantallen administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen, het z.g. saldo administratieve correcties, betreft derhalve voor een deel niet-gemelde emigratie. Voor een ander deel betreft het mensen die ongeregistreerd in Nederland blijven wonen. Het negatieve saldo van de administratieve correcties is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Hierdoor geven de huidige emigratiecijfers een minder goed beeld van het vertrek uit Nederland dan vóór die tijd het geval was. Het aantal emigranten dient dan ook te worden bekeken in samenhang met het saldo administratieve correcties. In 1997 bedroeg het aantal saldo correcties van personen met de Nederlandse nationaliteit 7,4 duizend, tegen 6,6 duizend in Dit duidt eveneens op een daling van de emigratie van Nederlanders. Bevolkingsgroei per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 x jaargemiddelde I. Stand en loop van de bevolking Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* (12) Inl. tel. (070) Absoluut 1) Bevolking aan het begin van de periode Levendgeborenen ,0 12,7 1e kind ,5 6,0 2e kind ,3 4,4 3e kind ,5 1,5 4+ kind ,7 0,7 Overledenen ,7 8,9 mannen ,5 8,8 vrouwen ,8 9,0 Immigratie ,4 7,1 Emigratie ,2 4,2 Saldo correcties ,1 0,7 Totale bevolkingsgroei ,4 5,9 Bevolking aan het einde van de periode ) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald. 2 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

3 II. Stand en loop van de niet-nederlandse bevolking (12) Inl. tel. (070) Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Absoluut 1) Bevolking aan het begin van de periode Levendgeborenen ,4 18,6 1e kind ,4 7,4 2e kind ,6 6,1 3e kind ,4 2,8 4+ kind ,0 2,3 Overledenen ,4 2,6 mannen ,2 2,7 vrouwen ,6 2,6 Immigratie ,1 114,0 Emigratie ,8 33,9 Saldo correcties ,0 12,2 Saldo wijzigingen van nationaliteit ,2 109,5 Totale bevolkingsgroei ,1 25,6 Bevolking aan het einde van de periode ) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) niet-nederlandse bevolking bepaald. III. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-nederlanders naar geboorteland (12) Inl. tel. (070) Immigratie Emigratie Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Totaal 1) Nederlanders met geboorteland Nederland Overige EU-landen Overig Europa Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Overig Amerika Azië Afrika Oceanië Niet-Nederlanders 1) met geboorteland België BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen 1) Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet-Unie Turkije Overig Europa Suriname VS van Amerika Overig Amerika Afghanistan China Irak Iran Japan Overig Azië Egypte Marokko Somalia Zuid-Afrika Overig Afrika Oceanië ) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 3

4 IV. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-nederlanders naar land van herkomst resp. bestemming (12) Inl. tel. (070) Immigratie Emigratie Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Totaal 1) Nederlanders uit/naar België BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen Overig Europa Aruba + Ned. Antillen Suriname Verenigde Staten van Amerika Overig Amerika Azië Afrika Oceanië Niet-Nederlanders 1) w.o. uit/naar EU-landen Overig Europa Amerika Azië Afrika Oceanië ) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. Levendgeborenen per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 Overledenen per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari x x jaargemiddelde jaargemiddelde V. Asielaanvragen naar land van nationaliteit (12) Inl. tel. (070) Januari Januari 1997* 1998* Totaal Afghanistan Bosnië-Herzegovina Irak Iran Servië en Montenegro Liberia Soedan Somalia Sri Lanka Turkije Overige Bron: Ministerie van Justitie. 4 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

5 VI. Saldo administratieve correcties van Nederlanders en niet-nederlanders naar geboorteland (12) Inl. tel. (070) Januari Januari 1997* 1998* Totaal Nederlanders met geboorteland Nederland Overige EU-landen 6 21 Overig Europa 11 4 Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Overig Amerika Azië Afrika Oceanië 4 9 Niet-Nederlanders met geboorteland België 6 13 BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet-Unie 32 2 Turkije Overig Europa Suriname Verenigde Staten van Amerika Overig Amerika Afghanistan 8 1 China 21 3 Irak Iran 10 4 Japan Overig Azië Egypte Marokko Somalia Zuid-Afrika 6 7 Overig Afrika Oceanië 12 9 Immigratie per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 Emigratie per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari x x jaargemiddelde jaargemiddelde Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 5

6 VII. Binnen Nederland verhuisde personen (12) Inl. tel. (070) Januari 1997* Januari 1998* Totaal w.o. Totaal w.o. in gezins- in gezinsverband (%) verband (%) Totaal , ,8 binnen gemeenten , ,5 tussen gemeenten , ,0 w.v ḃinnen provincies , ,3 tussen provincies , ,2 VIII. Huwelijkssluiting, geregistreerd partnerschap en echtscheiding (12) Inl. tel. (070) Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Absoluut 1) Huwende mannen 2) ,5 4,7 w.v ṅiet eerder gehuwd ,3 3,2 voorheen gescheiden ,1 1,1 voorheen verweduwd ,1 0,3 Huwende vrouwen 2) ,2 4,6 w.v ṅiet eerder gehuwd ,2 3,2 voorheen gescheiden ,9 1,1 voorheen verweduwd ,1 0,3 Geregistreerde partnerschappen 3) 244 0,4 tussen twee mannen 119 0,2 tussen twee vrouwen 65 0,1 tussen een man en een vrouw 60 0,1 Van echt scheidende mannen 2) ,5 4,3 Van echt scheidende vrouwen 2) ,6 4,3 1) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald. 2) Woonachtig in Nederland ongeacht de plaats van huwelijkssluiting of echtscheiding. 3) Het aangaan van een geregistreerd partnerschap is mogelijk met ingang van Ontwikkeling van omzetten (incl. BPM, excl. BTW), prijzen en hoeveelheden in de autobranche (1993=100) (1997, no. 50) Inl. tel. (045) Wijzigingen in % 1) 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 3e kw. 97 4e kw. 97 1e kw. 97 t.o.v. t.o.v. 4e kw. 97 3e kw. 96 4e kw. 96 t.o.v. 1e kw. 96 4e kw. 96 Personenautobedrijven 2) (SBI ) Prijs ,6 0,7 0,4 Hoeveelheid ,1 2,5 5,7 Omzet ,7 3,2 5,2 Autoservicebedrijven 3) (SBI t/m ) Prijs ,6 0,2 0,5 Hoeveelheid ,0 4,8 3,1 Omzet ,6 5,1 3,7 Detailhandel in auto- onderdelen en accessoires (SBI ) Prijs ,4 0,4 0,4 Hoeveelheid ,1 9,4 6,9 Omzet ,5 9,8 7,3 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. 2) Handel in en reparatie van personenauto s (excl. import van nieuwe). 3) In deze groep zijn o.a. de bandenservice- en carrosserieherstelbedrijven opgenomen. 6 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

7 Indexcijfers van de productie per werkende in de nijverheid 1) (1990=100), kwartaal- en jaargegevens (1997, no. 47) Inl. tel. (070) Jaargemiddelde e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. Nijverheid 2) Gemiddelde dagproductie Personeelsbezetting Productie per werkende Industrie Gemiddelde dagproductie Personeelsbezetting Productie per werkende ) Productie per werkende op basis van gemiddelde dagproductie houdt in, dat voor werktijdverkorting en vakanties niet is gecorrigeerd. 2) Exclusief bouwnijverheid en -installatiebedrijven. N.B. De indexcijfers zijn afgestemd op de Nationale rekeningen Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1990=100) (11) Inl. tel. (070) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Deze indexcijfers dienen alleen toegepast te worden voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen zoals deze gebruikt wordt in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het artikel Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen in de Maandstatistiek bouwnijverheid van oktober Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een bouwsom van gld en meer naar bestemming en aard werkzaamheden 1) (10) Inl. tel. (070) Totaal Woning- Utiliteitsgebouwen naar bestemming bouw agrarisch industrie handel vervoer zakelijke openbaar onderwijs gezond- overige en bouw- en en dienst- bestuur heids en dienstnijverheid horeca commu- ver- welzijns- vernicatie lening zorg lening mln gld Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Januari februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Januari februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw ) In de bouwsom zijn niet begrepen de kosten van de grond, architectenhonorarium, de kosten van toezicht en de BTW. 2) Omvat de werkzaamheden nieuw- en herbouw en uitbreiding van gebouwen. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 7

8 Woningbouw naar opdrachtgever en stichtingskostenklasse 1) (10) Inl. tel. (070) Totaal Rijk en Woningbouw- Institutionele Bouwers voor Andere gemeenten verenigingen beleggers de markt particuliere c.q. corporaties opdrachtgevers aantal woningen Bouwvergunning verleend Januari december Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Januari februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Januari februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur ) Bouwwerken met een bouwsom van gld en meer, excl. BTW. Woningbouw naar opdrachtgever (10) Inl. tel. (070) Totaal Rijk en Woningbouw- Institutionele Bouwers voor Andere gemeenten verenigingen beleggers de markt particuliere c.q. corporaties opdrachtgevers aantal woningen Bouwvergunning verleend Januari februari Januari februari Februari Nog niet begonnen Ultimo december Ultimo december Ultimo februari Ultimo februari Begonnen Januari februari Januari februari Februari In uitvoering Ultimo december Ultimo december Ultimo februari Ultimo februari Voltooid Januari februari Januari februari Februari Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

9 Balans van grote ondernemingen naar bedrijfstak, 1996 (1996, no. 13) Inl. tel. (045) Nijverheid Handel Vervoer Dienstverlening Totaal begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand Ondernemingen Werknemers (x 1 000) Balans Activa mld gld Vaste activa 279,1 306,7 70,3 74,3 79,5 86,7 20,3 22,4 449,2 490,0 (im)materiële 159,9 164,7 34,2 36,9 65,1 68,4 14,2 15,2 273,4 285,2 financiële 119,2 141,9 36,0 37,4 14,4 18,2 6,1 7,2 175,8 204,8 Vlottende activa 146,6 154,0 77,5 85,2 23,8 26,5 14,0 15,6 261,9 281,4 voorraden 38,1 38,7 24,6 24,9 1,8 2,0 1,1 1,5 65,6 67,1 vorderingen 86,9 96,3 41,5 47,6 14,3 16,6 9,4 10,3 152,0 170,7 liquide middelen 21,6 19,1 11,5 12,8 7,7 7,9 3,6 3,9 44,3 43,6 Balanstotaal 425,7 460,7 147,8 159,5 103,3 113,2 34,3 38,0 711,0 771,4 Passiva Eigen vermogen 167,5 187,8 52,3 59,7 35,5 38,9 9,4 11,8 264,7 298,1 kapitaal en agio 78,1 87,1 23,9 30,9 21,7 23,1 5,7 6,2 129,4 147,3 reserves 89,3 100,7 28,5 28,7 13,8 15,8 3,8 5,6 135,3 150,9 Vreemd vermogen 258,2 272,9 95,5 99,9 67,8 74,3 24,8 26,2 446,3 473,3 op lange termijn 129,6 135,8 35,6 34,8 46,0 47,4 11,3 12,3 222,5 230,3 niet rentedragend 40,1 40,1 7,9 8,2 16,8 18,3 2,6 2,9 67,4 69,5 rentedragend 89,5 95,7 27,7 26,6 29,2 29,0 8,8 9,5 155,2 160,9 op korte termijn 128,6 137,1 59,9 65,1 21,8 26,9 13,5 13,9 223,8 242,9 niet rentedragend 103,3 109,6 47,8 51,4 17,3 19,8 11,2 11,6 179,6 192,4 rentedragend 25,3 27,5 12,1 13,7 4,5 7,1 2,3 2,3 44,2 50,5 Kengetallen Rentabiliteit van het eigen vermogen 1) 19,4 14,8 10,3 24,8 17,5 Solvabiliteit 1) 40,1 36,4 34,4 29,4 38,0 1) Balansvariabelen op basis van gemiddelde begin- en eindstand. Resultatenrekening van grote ondernemingen naar bedrijfstak, (1996, no. 13) Inl. tel. (070) Nijverheid Handel Vervoer Dienstverlening Totaal Ondernemingen Werknemers (x 1 000) mld gld Omzet 416,6 444,4 265,2 275,7 65,2 70,5 40,2 43,2 787,2 833,9 Kosten 304,7 326,8 230,9 239,3 33,9 39,5 21,6 22,9 591,2 628,5 Toegevoegde waarde 111,8 117,6 34,3 36,4 31,3 31,0 18,6 20,4 196,0 205,4 Afschrijvingen 19,7 20,8 5,0 5,1 6,5 6,3 1,9 2,1 33,0 34,3 Lonen 59,6 60,7 20,9 22,1 17,8 18,5 13,7 15,0 112,0 116,2 Bedrijfsresultaat 32,6 36,2 8,4 9,2 7,0 6,2 3,0 3,3 51,0 54,9 Financiële resultaten 7,0 9,6 0,6 1,9 1,4 0,7 0,3 0,2 6,0 10,9 Resultaat uit deelnemingen 13,0 13,5 2,4 3,0 0,2 0,3 0,3 0,5 15,9 17,3 Rentebaten 4,5 4,2 2,5 2,2 0,8 0,9 0,4 0,4 8,2 7,7 Rentelasten 9,4 9,0 3,9 3,4 2,4 2,4 0,8 0,8 16,4 15,6 Overige resultaten 1,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 1,7 1,5 Resultaat voor belastingen 39,6 45,7 9,0 11,1 5,6 5,6 2,7 3,5 56,9 65,9 Belastingen 8,4 10,7 2,5 2,7 1,7 1,8 0,7 0,8 13,4 16,0 Resultaat na belastingen 31,2 35,0 6,5 8,4 3,9 3,7 2,0 2,7 43,6 49,8 Aandeel van derden 0,8 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,9 0,7 Nettoresultaat 30,4 34,4 6,5 8,3 3,8 3,8 1,9 2,6 42,6 49,1 Winstverdeling Winstuitkeringen 18,2 19,9 2,8 3,3 2,0 2,1 1,2 0,8 24,2 26,2 Winstinhoudingen 12,3 14,5 3,7 5,0 1,9 1,7 0,7 1,8 18,5 22,9 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 9

10 Valutakoersen (gemiddelden) Eenheid (10) Inl. tel. (070) jaar maart sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart gld Amerikaanse dollar 1 1,95 1,91 2,02 1,98 1,95 2,00 2,05 2,05 2,06 Belgische/Luxemburgse frank 100 5,45 5,45 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 Canadese dollar 1 1,41 1,39 1,45 1,43 1,38 1,40 1,42 1,43 1,45 Deense kroon ,54 29,50 29,58 29,59 29,61 29,59 29,59 29,58 29,57 Duitse mark ,54 112,53 112,63 112,67 112,71 112,69 112,69 112,71 112,71 Engelse pond 1 3,20 3,07 3,22 3,23 3,30 3,33 3,35 3,35 3,42 Europese rekeneenheid 1 2,20 2,18 2,21 2,21 2,23 2,23 2,23 2,23 2,24 Finse mark ,60 37,66 37,62 37,59 37,39 37,29 37,23 37,16 37,14 Franse frank ,43 33,36 33,50 33,58 33,66 33,66 33,65 33,63 33,62 Griekse drachme 100 0,71 0,72 0,71 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,67 Ierse pond 1 2,96 2,99 2,98 2,91 2,93 2,92 2,83 2,81 2,82 Italiaanse lire ,46 11,27 11,54 11,50 11,50 11,50 11,45 11,42 11,45 Japanse yen ,78 155,78 166,94 163,61 156,01 154,69 158,15 162,76 159,59 Noorse kroon ,58 28,03 27,54 27,97 27,66 27,62 27,30 27,05 27,15 Oostenrijkse shilling ,99 15,99 16,00 16,01 16,01 16,02 16,02 16,02 16,02 Portugese escudo 100 1,11 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Spaanse peseta 100 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 Zweedse kroon ,56 24,93 26,16 26,14 25,81 25,73 25,54 25,31 25,84 Zwitserse frank ,54 130,33 136,86 136,36 138,78 139,32 138,80 139,76 138,32 Nominale waarde en koerswaarde van aandelen (10) Inl. tel. (070) Nominale waarde Koerswaarde maart nov. dec. jan. febr. maart maart nov. dec. jan. febr. maart mln gld Officiële Markt Internationale concerns Lokale fondsen financiële instellingen niet-financiële instellingen Totaal Totaal, excl. Koninklijke Olie Beleggingsmaatschappijen Vastgoedfondsen Overige fondsen 1) Alle genoteerde ondernemingen Officiële Parallelmarkt/NMAX 2) Alle genoteerde ondernemingen ) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buitenland is gevestigd en parallelmarktfondsen (m.i.v. april 1997) 2) Met ingang van april 1997 zijn de parallelmarktfondsen opgenomen onder de Overige Fondsen. 10 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

11 Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (10) Inl. tel. (070) jaar maart sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart Geldmarkt Voorschotrente Nederlandsche Bank (ultimo) 2,75 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Promessedisconto Nederlandsche Bank (ultimo) 3,25 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Prolongatierente (ultimo) 4,25 3,75 4,00 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 3,07 3,03 3,10 3,19 3,32 3,14 3,31 3,22 3,57 Termijngelden zonder onderpand éénmaands Aibor 3,25 3,13 3,32 3,40 3,50 3,52 3,38 3,38 3,41 driemaands Aibor 3,34 3,20 3,43 3,58 3,75 3,69 3,48 3,44 3,45 driemaands kasgeldleningen aan de lagere overheid 3,31 3,18 3,41 3,56 3,73 3,67 3,45 3,40 3,40 driemaands Euro-guldendeposito s 3,29 3,16 3,37 3,53 3,71 3,64 3,46 3,40 3,41 Wettelijke rente (ultimo) 2) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen 3) 2,75 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 Kapitaalmarkt Onderhandse leningen aan nutsbedrijven 5,80 5,80 6,00 5,81 5,70 5,61 5,34 5,18 5,05 Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo) laagste 5,70 5,50 5,40 5,70 5,70 5,70 5,50 5,50 5,10 hoogste 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,10 5,90 5,90 Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invorderingsrente bij belastingen. 1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie. 3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober Vastgoedtransacties (10) Inl. tel. (070) januari februari jan. februari aantal mln gld aantal mln gld aantal mln gld Eengezinswoningen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Appartementen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Overige woningen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Bouwgrond voor nieuwbouw ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Bedrijfsmatig onroerend goed Landbouwgronden Heterogeen 1) Overige objecten Totaal Bron: Kadata b.v. 1) Meerdere soorten objecten per transactie. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 11

12 Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (13) Inl. tel. (070) Gemiddelden Week 14 per dag febr. maart week 12 week 13 week 14 % Gemiddeld effectief rendement Staatsleningen, algemeen 4,76 4,76 4,74 4,78 4,83 4,81 4,86 4,85 4,83 4,79 met gemiddeld resterende looptijd van 3 < 5 jaar 4,40 4,41 4,38 4,42 4,48 4,43 4,50 4,51 4,50 4,44 5 < 8 jaar 4,71 4,68 4,64 4,66 4,71 4,69 4,74 4,73 4,70 4,67 3 < 8 jaar 4,59 4,57 4,54 4,56 4,62 4,59 4,64 4,64 4,62 4,58 Vijf langstlopende staatsleningen 5,12 5,08 5,06 5,09 5,12 5,12 5,17 5,14 5,11 5,07 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,94 4,88 4,84 4,84 4,88 4,88 4,92 4,89 4,87 4,84 Gewone obligaties ten laste van algemene en coöp. georg. banken 4,91 4,88 4,85 4,86 4,91 4,88 4,93 4,92 4,92 4,92 Supra-nationale instellingen 4,76 4,70 4,67 4,70 4,74 4,70 4,75 4,75 4,76 4,73 Pand- en bankbrieven 4,95 4,95 4,94 4,95 4,98 4,94 4,99 4,99 5,00 4,98 CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd 3 < 5 jaar 115,6 115,5 115,7 115,5 115,3 115,4 115,2 115,1 115,2 115,4 5 < 8 jaar 123,9 124,1 124,3 124,2 123,9 124,1 123,7 123,7 123,9 124,1 8 <10 jaar 127,8 128,3 128,6 128,6 128,3 128,3 127,9 128,1 128,4 128,7 ultimo 1993=100 CBS/Stroeve-index voor converteerbare obligaties 204,9 230,2 233,5 235,6 236,1 235,5 234,8 236,2 236,4 237,3 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100 Staatsleningen 315,1 317,0 317,5 317,6 317,2 317,1 317,1 316,9 317,2 318,0 Financiële instellingen gewone obligaties 299,4 301,2 301,7 301,7 301,5 301,6 301,2 301,3 301,4 302,1 achtergestelde obligaties 357,8 360,5 361,2 361,4 361,1 361,2 360,7 360,7 361,1 362,0 Supra-nationale instellingen gewone obligaties 315,5 317,5 318,1 318,2 317,9 318,0 317,6 317,6 317,7 318,4 Algemeen 313,5 315,4 315,9 316,0 315,7 315,6 315,5 315,4 315,7 316,4 jaar Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,57 4,58 4,60 4,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,61 CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt Algemeen 666,6 732,9 735,5 752,9 759,8 750,2 748,2 760,6 767,1 773,1 Algemeen excl. Kon. Olie 673,0 746,8 753,1 763,2 770,8 760,5 760,2 770,2 778,2 784,7 Internationals 611,9 658,5 650,4 678,3 686,5 675,3 671,1 691,2 693,9 701,0 Lokale fondsen 721,9 804,9 815,9 825,4 831,5 822,9 822,6 829,2 838,8 844,0 Financiële instellingen 729,8 828,2 839,8 855,6 865,4 852,9 849,0 856,5 875,3 893,1 Niet-financiële instellingen 759,7 836,1 847,3 852,7 856,5 850,2 852,6 859,0 862,2 858,5 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen Algemeen 253,3 263,0 263,9 266,8 268,8 267,0 267,8 268,5 269,6 271,0 aandelenfondsen 328,6 351,1 352,5 360,4 365,5 361,2 362,8 365,0 367,3 371,1 obligatiefondsen 214,1 215,4 216,0 215,4 215,4 215,3 215,5 215,2 215,5 215,4 geldmarktfondsen 178,1 178,4 178,4 178,5 178,7 178,6 178,7 178,6 178,7 178,7 ultimo 1993=100 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 297,6 327,1 331,6 337,0 343,8 339,2 341,3 345,0 346,2 347,1 CBS/Wesselius MIT-index 359,5 399,8 404,5 406,2 406,8 405,6 407,0 406,5 408,4 406,5 CBS/Wesselius MIT Small-index 692,2 793,0 820,8 819,2 823,8 819,0 826,3 821,9 826,3 825,5 CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt Algemeen 1 162, , , , , , , , , ,7 Algemeen excl. Kon. Olie 1 080, , , , , , , , , ,8 Internationals 1 132, , , , , , , , , ,9 Lokale fondsen 1 168, , , , , , , , , ,4 Financiële instellingen 1 403, , , , , , , , , ,0 Niet-financiële instellingen 1 117, , , , , , , , , ,5 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen Algemeen 328,4 341,1 342,2 346,2 348,8 346,5 347,5 348,5 349,9 351,8 aandelenfondsen 438,3 468,4 470,3 481,0 487,7 482,0 484,1 487,2 490,2 495,2 obligatiefondsen 266,2 267,7 268,6 267,8 267,8 267,6 268,0 267,6 267,9 267,7 geldmarktfondsen 211,9 212,3 212,3 212,4 212,5 212,4 212,6 212,5 212,5 212,5 ultimo 1993=100 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 327,6 360,3 365,2 371,1 378,9 373,9 376,2 380,2 381,6 382,7 CBS/Wesselius MIT-index 397,5 443,0 448,7 451,0 451,8 450,5 452,0 451,5 453,5 451,5 CBS/Wesselius MIT Small-index 739,6 847,4 877,1 875,3 880,8 875,7 883,5 878,8 883,5 882,6 12 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen Sociaal-economische dynamiek 1998

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen Sociaal-economische dynamiek 1998 centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 36 / 13 september 2001 Inhoud Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers.. pag. 3 Financiële instellingen en markten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin Centraal Bureau voor de Statistiek 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens

Statistisch Bulletin Centraal Bureau voor de Statistiek 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Landbouw, visserij en bosbouw Aanbod van varkens; bruto eigen productie, 2000.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 26 / 29 juni 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, april 2000 pag. 2 t/m 6 Arbeid Cao-lonen per

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari 2000 pag. 3 t/m 7

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari 2000 pag. 3 t/m 7 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 13 / 3 maart 2 Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari 2 pag. 3 t/m 7 Huishoudens en individuen Consumentenconjunctuuronderzoek,

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Jaarboek Onderwijs 1998

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Jaarboek Onderwijs 1998 centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 16 / 20 april 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 21 / 25 mei 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, maart 2000 pag. 2 t/m 6 Vervaardiging van timmerwerk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 41 / 12 oktober 2000 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 3 e kwartaal 2000.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 24 / 19 juni 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 37 / 16 september 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden per provincie,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 3 / 23 januari 2003 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-179 2 oktober 2003 9.30 uur Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak De koersen van de kleine en middelgrote fondsen op de Amsterdamse

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 4 / 27 januari 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, november 1999 pag. 2 t/m 6 Prijzen Prijsindexcijfers

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Nieuw! Statistisch Jaarboek op cd-rom

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Nieuw! Statistisch Jaarboek op cd-rom centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-122 2 juli 2003 9.30 uur Damrak 15 procent hoger in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn in het tweede kwartaal van 2003 met 14,7

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 21 / 31 mei 2001 Inhoud Huishoudens en individuen Consumentenconjunctuuronderzoek, mei 2001. pag. 2 Overige gegevens pag. 1 Arbeid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 3 / 20 januari 2000 Inhoud Arbeid Grensarbeidersverkeer tussen Nederland, België en Duitsland, 31 maart 1999. pag. 5 Delfstoffenwinning

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 28 / 17 juli 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, mei 2003. pag.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 17 / 29 april 1999 Inhoud Consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen, waardemutaties, februari 1999. pag. 4 Overige gegevens

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-001 7 januari 2003 9.30 uur 2002 slechtste beursjaar na WO II Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2002 het slechtste beursjaar sinds de Tweede

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 augustus 2010 Statistisch Bulletin 10 32 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 42 / 23 oktober 2003 Inhoud Arbeid Werkloze beroepsbevolking, juli 2003 september 2003. pag. 6 Geregistreerde werklozen, juli 2003

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen. Innovatie en provincie 1999

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen. Innovatie en provincie 1999 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 2 / 13 januari 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Landbouw, visserij en bosbouw Bodemgebruik in Nederland, 1981 1996. pag. 2 Delfstoffenwinning

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Inhoudsopgave hoofdstuk 1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-265 23 november 2000 9.30 uur Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) komt in het derde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-038 12 mei 2010 9.30 uur Aantal openstaande vacatures daalt verder 113 duizend openstaande vacatures Minder vacatures binnen de niet-commerciële dienstverlening,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Flinke daling aantal vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Flinke daling aantal vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-055 13 augustus 2009 9.30 uur Flinke daling aantal vacatures 25 duizend vacatures minder 127 duizend vacatures staan nog open Vacaturegraad fors lager

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-010 13 februari 2009 9.30 uur Aantal vacatures scherp gedaald Nog 198 duizend vacatures Daling van 54 duizend vacatures Vooral in bedrijfsleven minder

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 7 / 22 februari 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers november 2000-januari 2001. pag. 5 Cao-lonen per

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 37 / 18 september 2003 Inhoud Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers,

Nadere informatie

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Periode 2015 Pagina 2 Verslagjaar Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Buitenlandse zeggenschappen Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde ondernemingengroep Pagina

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw meer vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw meer vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-037 13 mei 2011 9.30 uur Opnieuw meer vacatures 135 duizend openstaande vacatures vooral meer vacatures bij ICT, industrie en zorg dynamiek op arbeidsmarkt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-012 14 februari 2013 9.30 uur Minder openstaande vacatures 7 duizend minder openstaande vacatures Vooral minder vacatures bij bouw en handel Laagste

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei derde kwartaal 3,3 % Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei derde kwartaal 3,3 % Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-014 25 januari 2001 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 3,3 % De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) in het derde kwartaal van

Nadere informatie

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007 07 06 Grote verschillen vermogenspositie 20060schillen 0schillen in provincies Elena van Kampen en Marty Rottman Publicatiedatum CBS-website: 20 december 2007 Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

Nederland: van immigratie- naar emigratieland?

Nederland: van immigratie- naar emigratieland? Han Nicolaas Sinds 196 is Nederland in feite vrijwel onafgebroken een immigratieland geweest: het aantal immigranten naar Nederland overtrof het aantal mensen dat Nederland verliet. Aan deze situatie is

Nadere informatie

27 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 januari 2011 Statistisch Bulletin 11 04 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures nog steeds groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures nog steeds groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-076 13 november 2008 9.30 uur Aantal vacatures nog steeds groot 252 duizend vacatures Bijna evenveel vacatures als een jaar geleden Vacaturegraad blijft

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Bulletin. Statistisch. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Bulletin. Statistisch. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 11 / 18 maart 1999 Inhoud Landbouw, visserij en bosbouw Oppervlakte biologische landbouw per gewasgroep. pag. 10 Biologisch landbouwareaal

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen:

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-71 15 november 2011 9.30 uur Aantal vacatures daalt licht 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Eind september 2011 stonden

Nadere informatie