statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud"

Transcriptie

1 centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) Tel. (045) Fax (070) Fax (045) e jaargang no. 14 / 9 april 1998 Voor meer informatie indien beschikbaar wordt per tabel verwezen naar een inlichtingennummer Centrale Infoservice tel. (045) Internet: Voor conjunctuurinformatie zie teletekstpagina s 556 en 557 statistisch bulletin Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari pag. 2 t/m 6 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van de omzetten (incl. BPM, excl. BTW), de prijzen en de berekende hoeveelheden in de autobranche, 4 e kwartaal pag 6 Delfstoffenwinning en industrie Indexcijfers van de productie per werkende in de nijverheid, 3 e kwartaal pag. 7 Niet-financiële ondernemingen Balans van grote ondernemingen naar bedrijfstak, pag. 9 Resultatenrekening van grote ondernemingen naar bedrijfstak, pag. 9 Bouwnijverheid Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1990=100), februari pag. 7 Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een bouwsom van gld en meer (excl. BTW) naar bestemming en aard werkzaamheden, februari pag. 7 Woningbouw, naar opdrachtgever, februari pag. 8 Woningbouw, naar opdrachtgever en stichtingskostenklasse, februari pag. 8 Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers, week no. 13. pag. 12 Valutakoersen, maart pag. 10 Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, maart pag. 11 Nominale waarde en koerswaarde van aandelen, maart pag. 10 Vastgoedtransacties, februari pag. 11 Verklaring der tekens:. = gegevens ontbreken; = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. Verbeterde cijfers worden niet als zodanig gekenmerkt. Het cijfer tussen ( ) achter de titel verwijst naar het nummer met de laatstgepubliceerde overeenkomstige tabel. Prijs: f 131,00 per jaar (excl. verzendkosten); los nummer f 12,50 (incl. verzendkosten). Bestellingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, sector Marketing en Verkoop, postbus 4481, 6401 CZ Heerlen, Auteursrecht: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. ISSN: V23154

2 Bevolkingsontwikkeling januari 1998 Emigratie en saldo correcties per maand Minder emigratie Nederlanders 8 x In januari 1998 emigreerden 5,6 duizend mensen uit Nederland. Dit aantal is zeven procent hoger dan in een doorsnee januarimaand. Het saldo correcties in januari bedroeg 1,0 duizend. Het aantal emigranten is in de periode ieder jaar een beetje groter geworden. Vorig jaar is deze stijging omgeslagen in een daling, die vrijwel geheel voor rekening komt van mensen met de Nederlandse nationaliteit. Emigreerden in 1996 nog 42,9 duizend Nederlanders, in 1997 was hun aantal volgens voorlopige cijfers afgenomen tot 40,6 duizend. Vooral de emigratie van Nederlanders naar België nam af, van 7,5 duizend in 1996 naar 5,9 duizend in Deze daling hangt onder meer samen met een wetswijziging die op 1 januari 1997 van kracht is geworden en die beoogt een einde te maken aan de fiscaal geïndiceerde emigratie waarbij de (z.g.) aanmerkelijk-belangheffing wordt ontgaan door een al dan niet tijdelijke vestiging over de grens (Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar , , nr.3, blz.18 20) emigratie saldo administratieve correcties 1998 De door het CBS gepresenteerde emigratiecijfers betreffen mensen die bij de gemeentelijke autoriteiten hebben gemeld dat zij zich voor ten minste twee derde van de twaalf maanden die volgen op het vertrek, buiten Nederland zullen vestigen. Het komt echter eveneens voor dat mensen naar het buitenland vertrekken zonder de gemeente hiervan op de hoogte te brengen. Als na verloop van tijd de gemeente een onderzoek instelt en de persoon niet traceerbaar blijkt, voert de gemeente een z.g. administratieve afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie door. Duikt de persoon vervolgens weer op, dan volgt een administratieve opneming. Het verschil tussen de aantallen administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen, het z.g. saldo administratieve correcties, betreft derhalve voor een deel niet-gemelde emigratie. Voor een ander deel betreft het mensen die ongeregistreerd in Nederland blijven wonen. Het negatieve saldo van de administratieve correcties is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Hierdoor geven de huidige emigratiecijfers een minder goed beeld van het vertrek uit Nederland dan vóór die tijd het geval was. Het aantal emigranten dient dan ook te worden bekeken in samenhang met het saldo administratieve correcties. In 1997 bedroeg het aantal saldo correcties van personen met de Nederlandse nationaliteit 7,4 duizend, tegen 6,6 duizend in Dit duidt eveneens op een daling van de emigratie van Nederlanders. Bevolkingsgroei per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 x jaargemiddelde I. Stand en loop van de bevolking Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* (12) Inl. tel. (070) Absoluut 1) Bevolking aan het begin van de periode Levendgeborenen ,0 12,7 1e kind ,5 6,0 2e kind ,3 4,4 3e kind ,5 1,5 4+ kind ,7 0,7 Overledenen ,7 8,9 mannen ,5 8,8 vrouwen ,8 9,0 Immigratie ,4 7,1 Emigratie ,2 4,2 Saldo correcties ,1 0,7 Totale bevolkingsgroei ,4 5,9 Bevolking aan het einde van de periode ) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald. 2 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

3 II. Stand en loop van de niet-nederlandse bevolking (12) Inl. tel. (070) Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Absoluut 1) Bevolking aan het begin van de periode Levendgeborenen ,4 18,6 1e kind ,4 7,4 2e kind ,6 6,1 3e kind ,4 2,8 4+ kind ,0 2,3 Overledenen ,4 2,6 mannen ,2 2,7 vrouwen ,6 2,6 Immigratie ,1 114,0 Emigratie ,8 33,9 Saldo correcties ,0 12,2 Saldo wijzigingen van nationaliteit ,2 109,5 Totale bevolkingsgroei ,1 25,6 Bevolking aan het einde van de periode ) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) niet-nederlandse bevolking bepaald. III. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-nederlanders naar geboorteland (12) Inl. tel. (070) Immigratie Emigratie Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Totaal 1) Nederlanders met geboorteland Nederland Overige EU-landen Overig Europa Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Overig Amerika Azië Afrika Oceanië Niet-Nederlanders 1) met geboorteland België BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen 1) Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet-Unie Turkije Overig Europa Suriname VS van Amerika Overig Amerika Afghanistan China Irak Iran Japan Overig Azië Egypte Marokko Somalia Zuid-Afrika Overig Afrika Oceanië ) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 3

4 IV. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-nederlanders naar land van herkomst resp. bestemming (12) Inl. tel. (070) Immigratie Emigratie Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Totaal 1) Nederlanders uit/naar België BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen Overig Europa Aruba + Ned. Antillen Suriname Verenigde Staten van Amerika Overig Amerika Azië Afrika Oceanië Niet-Nederlanders 1) w.o. uit/naar EU-landen Overig Europa Amerika Azië Afrika Oceanië ) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. Levendgeborenen per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 Overledenen per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari x x jaargemiddelde jaargemiddelde V. Asielaanvragen naar land van nationaliteit (12) Inl. tel. (070) Januari Januari 1997* 1998* Totaal Afghanistan Bosnië-Herzegovina Irak Iran Servië en Montenegro Liberia Soedan Somalia Sri Lanka Turkije Overige Bron: Ministerie van Justitie. 4 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

5 VI. Saldo administratieve correcties van Nederlanders en niet-nederlanders naar geboorteland (12) Inl. tel. (070) Januari Januari 1997* 1998* Totaal Nederlanders met geboorteland Nederland Overige EU-landen 6 21 Overig Europa 11 4 Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Overig Amerika Azië Afrika Oceanië 4 9 Niet-Nederlanders met geboorteland België 6 13 BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet-Unie 32 2 Turkije Overig Europa Suriname Verenigde Staten van Amerika Overig Amerika Afghanistan 8 1 China 21 3 Irak Iran 10 4 Japan Overig Azië Egypte Marokko Somalia Zuid-Afrika 6 7 Overig Afrika Oceanië 12 9 Immigratie per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 Emigratie per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari x x jaargemiddelde jaargemiddelde Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 5

6 VII. Binnen Nederland verhuisde personen (12) Inl. tel. (070) Januari 1997* Januari 1998* Totaal w.o. Totaal w.o. in gezins- in gezinsverband (%) verband (%) Totaal , ,8 binnen gemeenten , ,5 tussen gemeenten , ,0 w.v ḃinnen provincies , ,3 tussen provincies , ,2 VIII. Huwelijkssluiting, geregistreerd partnerschap en echtscheiding (12) Inl. tel. (070) Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Absoluut 1) Huwende mannen 2) ,5 4,7 w.v ṅiet eerder gehuwd ,3 3,2 voorheen gescheiden ,1 1,1 voorheen verweduwd ,1 0,3 Huwende vrouwen 2) ,2 4,6 w.v ṅiet eerder gehuwd ,2 3,2 voorheen gescheiden ,9 1,1 voorheen verweduwd ,1 0,3 Geregistreerde partnerschappen 3) 244 0,4 tussen twee mannen 119 0,2 tussen twee vrouwen 65 0,1 tussen een man en een vrouw 60 0,1 Van echt scheidende mannen 2) ,5 4,3 Van echt scheidende vrouwen 2) ,6 4,3 1) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald. 2) Woonachtig in Nederland ongeacht de plaats van huwelijkssluiting of echtscheiding. 3) Het aangaan van een geregistreerd partnerschap is mogelijk met ingang van Ontwikkeling van omzetten (incl. BPM, excl. BTW), prijzen en hoeveelheden in de autobranche (1993=100) (1997, no. 50) Inl. tel. (045) Wijzigingen in % 1) 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 3e kw. 97 4e kw. 97 1e kw. 97 t.o.v. t.o.v. 4e kw. 97 3e kw. 96 4e kw. 96 t.o.v. 1e kw. 96 4e kw. 96 Personenautobedrijven 2) (SBI ) Prijs ,6 0,7 0,4 Hoeveelheid ,1 2,5 5,7 Omzet ,7 3,2 5,2 Autoservicebedrijven 3) (SBI t/m ) Prijs ,6 0,2 0,5 Hoeveelheid ,0 4,8 3,1 Omzet ,6 5,1 3,7 Detailhandel in auto- onderdelen en accessoires (SBI ) Prijs ,4 0,4 0,4 Hoeveelheid ,1 9,4 6,9 Omzet ,5 9,8 7,3 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. 2) Handel in en reparatie van personenauto s (excl. import van nieuwe). 3) In deze groep zijn o.a. de bandenservice- en carrosserieherstelbedrijven opgenomen. 6 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

7 Indexcijfers van de productie per werkende in de nijverheid 1) (1990=100), kwartaal- en jaargegevens (1997, no. 47) Inl. tel. (070) Jaargemiddelde e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. Nijverheid 2) Gemiddelde dagproductie Personeelsbezetting Productie per werkende Industrie Gemiddelde dagproductie Personeelsbezetting Productie per werkende ) Productie per werkende op basis van gemiddelde dagproductie houdt in, dat voor werktijdverkorting en vakanties niet is gecorrigeerd. 2) Exclusief bouwnijverheid en -installatiebedrijven. N.B. De indexcijfers zijn afgestemd op de Nationale rekeningen Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1990=100) (11) Inl. tel. (070) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Deze indexcijfers dienen alleen toegepast te worden voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen zoals deze gebruikt wordt in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het artikel Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen in de Maandstatistiek bouwnijverheid van oktober Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een bouwsom van gld en meer naar bestemming en aard werkzaamheden 1) (10) Inl. tel. (070) Totaal Woning- Utiliteitsgebouwen naar bestemming bouw agrarisch industrie handel vervoer zakelijke openbaar onderwijs gezond- overige en bouw- en en dienst- bestuur heids en dienstnijverheid horeca commu- ver- welzijns- vernicatie lening zorg lening mln gld Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Januari februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Januari februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw ) In de bouwsom zijn niet begrepen de kosten van de grond, architectenhonorarium, de kosten van toezicht en de BTW. 2) Omvat de werkzaamheden nieuw- en herbouw en uitbreiding van gebouwen. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 7

8 Woningbouw naar opdrachtgever en stichtingskostenklasse 1) (10) Inl. tel. (070) Totaal Rijk en Woningbouw- Institutionele Bouwers voor Andere gemeenten verenigingen beleggers de markt particuliere c.q. corporaties opdrachtgevers aantal woningen Bouwvergunning verleend Januari december Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Januari februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Januari februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur ) Bouwwerken met een bouwsom van gld en meer, excl. BTW. Woningbouw naar opdrachtgever (10) Inl. tel. (070) Totaal Rijk en Woningbouw- Institutionele Bouwers voor Andere gemeenten verenigingen beleggers de markt particuliere c.q. corporaties opdrachtgevers aantal woningen Bouwvergunning verleend Januari februari Januari februari Februari Nog niet begonnen Ultimo december Ultimo december Ultimo februari Ultimo februari Begonnen Januari februari Januari februari Februari In uitvoering Ultimo december Ultimo december Ultimo februari Ultimo februari Voltooid Januari februari Januari februari Februari Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

9 Balans van grote ondernemingen naar bedrijfstak, 1996 (1996, no. 13) Inl. tel. (045) Nijverheid Handel Vervoer Dienstverlening Totaal begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand Ondernemingen Werknemers (x 1 000) Balans Activa mld gld Vaste activa 279,1 306,7 70,3 74,3 79,5 86,7 20,3 22,4 449,2 490,0 (im)materiële 159,9 164,7 34,2 36,9 65,1 68,4 14,2 15,2 273,4 285,2 financiële 119,2 141,9 36,0 37,4 14,4 18,2 6,1 7,2 175,8 204,8 Vlottende activa 146,6 154,0 77,5 85,2 23,8 26,5 14,0 15,6 261,9 281,4 voorraden 38,1 38,7 24,6 24,9 1,8 2,0 1,1 1,5 65,6 67,1 vorderingen 86,9 96,3 41,5 47,6 14,3 16,6 9,4 10,3 152,0 170,7 liquide middelen 21,6 19,1 11,5 12,8 7,7 7,9 3,6 3,9 44,3 43,6 Balanstotaal 425,7 460,7 147,8 159,5 103,3 113,2 34,3 38,0 711,0 771,4 Passiva Eigen vermogen 167,5 187,8 52,3 59,7 35,5 38,9 9,4 11,8 264,7 298,1 kapitaal en agio 78,1 87,1 23,9 30,9 21,7 23,1 5,7 6,2 129,4 147,3 reserves 89,3 100,7 28,5 28,7 13,8 15,8 3,8 5,6 135,3 150,9 Vreemd vermogen 258,2 272,9 95,5 99,9 67,8 74,3 24,8 26,2 446,3 473,3 op lange termijn 129,6 135,8 35,6 34,8 46,0 47,4 11,3 12,3 222,5 230,3 niet rentedragend 40,1 40,1 7,9 8,2 16,8 18,3 2,6 2,9 67,4 69,5 rentedragend 89,5 95,7 27,7 26,6 29,2 29,0 8,8 9,5 155,2 160,9 op korte termijn 128,6 137,1 59,9 65,1 21,8 26,9 13,5 13,9 223,8 242,9 niet rentedragend 103,3 109,6 47,8 51,4 17,3 19,8 11,2 11,6 179,6 192,4 rentedragend 25,3 27,5 12,1 13,7 4,5 7,1 2,3 2,3 44,2 50,5 Kengetallen Rentabiliteit van het eigen vermogen 1) 19,4 14,8 10,3 24,8 17,5 Solvabiliteit 1) 40,1 36,4 34,4 29,4 38,0 1) Balansvariabelen op basis van gemiddelde begin- en eindstand. Resultatenrekening van grote ondernemingen naar bedrijfstak, (1996, no. 13) Inl. tel. (070) Nijverheid Handel Vervoer Dienstverlening Totaal Ondernemingen Werknemers (x 1 000) mld gld Omzet 416,6 444,4 265,2 275,7 65,2 70,5 40,2 43,2 787,2 833,9 Kosten 304,7 326,8 230,9 239,3 33,9 39,5 21,6 22,9 591,2 628,5 Toegevoegde waarde 111,8 117,6 34,3 36,4 31,3 31,0 18,6 20,4 196,0 205,4 Afschrijvingen 19,7 20,8 5,0 5,1 6,5 6,3 1,9 2,1 33,0 34,3 Lonen 59,6 60,7 20,9 22,1 17,8 18,5 13,7 15,0 112,0 116,2 Bedrijfsresultaat 32,6 36,2 8,4 9,2 7,0 6,2 3,0 3,3 51,0 54,9 Financiële resultaten 7,0 9,6 0,6 1,9 1,4 0,7 0,3 0,2 6,0 10,9 Resultaat uit deelnemingen 13,0 13,5 2,4 3,0 0,2 0,3 0,3 0,5 15,9 17,3 Rentebaten 4,5 4,2 2,5 2,2 0,8 0,9 0,4 0,4 8,2 7,7 Rentelasten 9,4 9,0 3,9 3,4 2,4 2,4 0,8 0,8 16,4 15,6 Overige resultaten 1,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 1,7 1,5 Resultaat voor belastingen 39,6 45,7 9,0 11,1 5,6 5,6 2,7 3,5 56,9 65,9 Belastingen 8,4 10,7 2,5 2,7 1,7 1,8 0,7 0,8 13,4 16,0 Resultaat na belastingen 31,2 35,0 6,5 8,4 3,9 3,7 2,0 2,7 43,6 49,8 Aandeel van derden 0,8 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,9 0,7 Nettoresultaat 30,4 34,4 6,5 8,3 3,8 3,8 1,9 2,6 42,6 49,1 Winstverdeling Winstuitkeringen 18,2 19,9 2,8 3,3 2,0 2,1 1,2 0,8 24,2 26,2 Winstinhoudingen 12,3 14,5 3,7 5,0 1,9 1,7 0,7 1,8 18,5 22,9 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 9

10 Valutakoersen (gemiddelden) Eenheid (10) Inl. tel. (070) jaar maart sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart gld Amerikaanse dollar 1 1,95 1,91 2,02 1,98 1,95 2,00 2,05 2,05 2,06 Belgische/Luxemburgse frank 100 5,45 5,45 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 Canadese dollar 1 1,41 1,39 1,45 1,43 1,38 1,40 1,42 1,43 1,45 Deense kroon ,54 29,50 29,58 29,59 29,61 29,59 29,59 29,58 29,57 Duitse mark ,54 112,53 112,63 112,67 112,71 112,69 112,69 112,71 112,71 Engelse pond 1 3,20 3,07 3,22 3,23 3,30 3,33 3,35 3,35 3,42 Europese rekeneenheid 1 2,20 2,18 2,21 2,21 2,23 2,23 2,23 2,23 2,24 Finse mark ,60 37,66 37,62 37,59 37,39 37,29 37,23 37,16 37,14 Franse frank ,43 33,36 33,50 33,58 33,66 33,66 33,65 33,63 33,62 Griekse drachme 100 0,71 0,72 0,71 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,67 Ierse pond 1 2,96 2,99 2,98 2,91 2,93 2,92 2,83 2,81 2,82 Italiaanse lire ,46 11,27 11,54 11,50 11,50 11,50 11,45 11,42 11,45 Japanse yen ,78 155,78 166,94 163,61 156,01 154,69 158,15 162,76 159,59 Noorse kroon ,58 28,03 27,54 27,97 27,66 27,62 27,30 27,05 27,15 Oostenrijkse shilling ,99 15,99 16,00 16,01 16,01 16,02 16,02 16,02 16,02 Portugese escudo 100 1,11 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Spaanse peseta 100 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 Zweedse kroon ,56 24,93 26,16 26,14 25,81 25,73 25,54 25,31 25,84 Zwitserse frank ,54 130,33 136,86 136,36 138,78 139,32 138,80 139,76 138,32 Nominale waarde en koerswaarde van aandelen (10) Inl. tel. (070) Nominale waarde Koerswaarde maart nov. dec. jan. febr. maart maart nov. dec. jan. febr. maart mln gld Officiële Markt Internationale concerns Lokale fondsen financiële instellingen niet-financiële instellingen Totaal Totaal, excl. Koninklijke Olie Beleggingsmaatschappijen Vastgoedfondsen Overige fondsen 1) Alle genoteerde ondernemingen Officiële Parallelmarkt/NMAX 2) Alle genoteerde ondernemingen ) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buitenland is gevestigd en parallelmarktfondsen (m.i.v. april 1997) 2) Met ingang van april 1997 zijn de parallelmarktfondsen opgenomen onder de Overige Fondsen. 10 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

11 Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (10) Inl. tel. (070) jaar maart sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart Geldmarkt Voorschotrente Nederlandsche Bank (ultimo) 2,75 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Promessedisconto Nederlandsche Bank (ultimo) 3,25 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Prolongatierente (ultimo) 4,25 3,75 4,00 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 3,07 3,03 3,10 3,19 3,32 3,14 3,31 3,22 3,57 Termijngelden zonder onderpand éénmaands Aibor 3,25 3,13 3,32 3,40 3,50 3,52 3,38 3,38 3,41 driemaands Aibor 3,34 3,20 3,43 3,58 3,75 3,69 3,48 3,44 3,45 driemaands kasgeldleningen aan de lagere overheid 3,31 3,18 3,41 3,56 3,73 3,67 3,45 3,40 3,40 driemaands Euro-guldendeposito s 3,29 3,16 3,37 3,53 3,71 3,64 3,46 3,40 3,41 Wettelijke rente (ultimo) 2) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen 3) 2,75 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 Kapitaalmarkt Onderhandse leningen aan nutsbedrijven 5,80 5,80 6,00 5,81 5,70 5,61 5,34 5,18 5,05 Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo) laagste 5,70 5,50 5,40 5,70 5,70 5,70 5,50 5,50 5,10 hoogste 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,10 5,90 5,90 Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invorderingsrente bij belastingen. 1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie. 3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober Vastgoedtransacties (10) Inl. tel. (070) januari februari jan. februari aantal mln gld aantal mln gld aantal mln gld Eengezinswoningen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Appartementen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Overige woningen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Bouwgrond voor nieuwbouw ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Bedrijfsmatig onroerend goed Landbouwgronden Heterogeen 1) Overige objecten Totaal Bron: Kadata b.v. 1) Meerdere soorten objecten per transactie. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 11

12 Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (13) Inl. tel. (070) Gemiddelden Week 14 per dag febr. maart week 12 week 13 week 14 % Gemiddeld effectief rendement Staatsleningen, algemeen 4,76 4,76 4,74 4,78 4,83 4,81 4,86 4,85 4,83 4,79 met gemiddeld resterende looptijd van 3 < 5 jaar 4,40 4,41 4,38 4,42 4,48 4,43 4,50 4,51 4,50 4,44 5 < 8 jaar 4,71 4,68 4,64 4,66 4,71 4,69 4,74 4,73 4,70 4,67 3 < 8 jaar 4,59 4,57 4,54 4,56 4,62 4,59 4,64 4,64 4,62 4,58 Vijf langstlopende staatsleningen 5,12 5,08 5,06 5,09 5,12 5,12 5,17 5,14 5,11 5,07 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,94 4,88 4,84 4,84 4,88 4,88 4,92 4,89 4,87 4,84 Gewone obligaties ten laste van algemene en coöp. georg. banken 4,91 4,88 4,85 4,86 4,91 4,88 4,93 4,92 4,92 4,92 Supra-nationale instellingen 4,76 4,70 4,67 4,70 4,74 4,70 4,75 4,75 4,76 4,73 Pand- en bankbrieven 4,95 4,95 4,94 4,95 4,98 4,94 4,99 4,99 5,00 4,98 CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd 3 < 5 jaar 115,6 115,5 115,7 115,5 115,3 115,4 115,2 115,1 115,2 115,4 5 < 8 jaar 123,9 124,1 124,3 124,2 123,9 124,1 123,7 123,7 123,9 124,1 8 <10 jaar 127,8 128,3 128,6 128,6 128,3 128,3 127,9 128,1 128,4 128,7 ultimo 1993=100 CBS/Stroeve-index voor converteerbare obligaties 204,9 230,2 233,5 235,6 236,1 235,5 234,8 236,2 236,4 237,3 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100 Staatsleningen 315,1 317,0 317,5 317,6 317,2 317,1 317,1 316,9 317,2 318,0 Financiële instellingen gewone obligaties 299,4 301,2 301,7 301,7 301,5 301,6 301,2 301,3 301,4 302,1 achtergestelde obligaties 357,8 360,5 361,2 361,4 361,1 361,2 360,7 360,7 361,1 362,0 Supra-nationale instellingen gewone obligaties 315,5 317,5 318,1 318,2 317,9 318,0 317,6 317,6 317,7 318,4 Algemeen 313,5 315,4 315,9 316,0 315,7 315,6 315,5 315,4 315,7 316,4 jaar Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,57 4,58 4,60 4,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,61 CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt Algemeen 666,6 732,9 735,5 752,9 759,8 750,2 748,2 760,6 767,1 773,1 Algemeen excl. Kon. Olie 673,0 746,8 753,1 763,2 770,8 760,5 760,2 770,2 778,2 784,7 Internationals 611,9 658,5 650,4 678,3 686,5 675,3 671,1 691,2 693,9 701,0 Lokale fondsen 721,9 804,9 815,9 825,4 831,5 822,9 822,6 829,2 838,8 844,0 Financiële instellingen 729,8 828,2 839,8 855,6 865,4 852,9 849,0 856,5 875,3 893,1 Niet-financiële instellingen 759,7 836,1 847,3 852,7 856,5 850,2 852,6 859,0 862,2 858,5 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen Algemeen 253,3 263,0 263,9 266,8 268,8 267,0 267,8 268,5 269,6 271,0 aandelenfondsen 328,6 351,1 352,5 360,4 365,5 361,2 362,8 365,0 367,3 371,1 obligatiefondsen 214,1 215,4 216,0 215,4 215,4 215,3 215,5 215,2 215,5 215,4 geldmarktfondsen 178,1 178,4 178,4 178,5 178,7 178,6 178,7 178,6 178,7 178,7 ultimo 1993=100 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 297,6 327,1 331,6 337,0 343,8 339,2 341,3 345,0 346,2 347,1 CBS/Wesselius MIT-index 359,5 399,8 404,5 406,2 406,8 405,6 407,0 406,5 408,4 406,5 CBS/Wesselius MIT Small-index 692,2 793,0 820,8 819,2 823,8 819,0 826,3 821,9 826,3 825,5 CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt Algemeen 1 162, , , , , , , , , ,7 Algemeen excl. Kon. Olie 1 080, , , , , , , , , ,8 Internationals 1 132, , , , , , , , , ,9 Lokale fondsen 1 168, , , , , , , , , ,4 Financiële instellingen 1 403, , , , , , , , , ,0 Niet-financiële instellingen 1 117, , , , , , , , , ,5 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen Algemeen 328,4 341,1 342,2 346,2 348,8 346,5 347,5 348,5 349,9 351,8 aandelenfondsen 438,3 468,4 470,3 481,0 487,7 482,0 484,1 487,2 490,2 495,2 obligatiefondsen 266,2 267,7 268,6 267,8 267,8 267,6 268,0 267,6 267,9 267,7 geldmarktfondsen 211,9 212,3 212,3 212,4 212,5 212,4 212,6 212,5 212,5 212,5 ultimo 1993=100 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 327,6 360,3 365,2 371,1 378,9 373,9 376,2 380,2 381,6 382,7 CBS/Wesselius MIT-index 397,5 443,0 448,7 451,0 451,8 450,5 452,0 451,5 453,5 451,5 CBS/Wesselius MIT Small-index 739,6 847,4 877,1 875,3 880,8 875,7 883,5 878,8 883,5 882,6 12 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 maart 2003

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 maart 2003 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2009

Statistisch jaarboek 2009 Statistisch jaarboek 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafi media

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2010. Gemeente Groningen

Statistisch Jaarboek 2010. Gemeente Groningen Statistisch Jaarboek 2010 Gemeente Groningen Groningen, november 2010 i Statistisch Jaarboek 2010 Uitvoering Onderzoek en Statistiek Groningen Redactie Age Stinissen en Tinus Snijders Foto s/illustraties

Nadere informatie

De Nederlandse economie 2013

De Nederlandse economie 2013 De Nederlandse economie economie 2013 De Nederlandse economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Internationaliseringsmonitor

Internationaliseringsmonitor Internationaliseringsmonitor 2014 Tweede kwartaal Internationaliserings- monitor 2014 Tweede kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010 10 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin december 2010 Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2010 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro

Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro Webartikel 214 Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro drs. J.L. Gebraad 16-1-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2005. Gemeente Groningen

Statistisch Jaarboek 2005. Gemeente Groningen Statistisch Jaarboek 2005 Gemeente Groningen Groningen, november 2005 i Statistisch Jaarboek 2005 Uitvoering Bureau Statistiek en Onderzoek van het Bedrijfsbureau, Dienst Informatie en Administratie Redactie

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie