statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud"

Transcriptie

1 centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) Tel. (045) Fax (070) Fax (045) e jaargang no. 14 / 9 april 1998 Voor meer informatie indien beschikbaar wordt per tabel verwezen naar een inlichtingennummer Centrale Infoservice tel. (045) Internet: Voor conjunctuurinformatie zie teletekstpagina s 556 en 557 statistisch bulletin Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari pag. 2 t/m 6 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van de omzetten (incl. BPM, excl. BTW), de prijzen en de berekende hoeveelheden in de autobranche, 4 e kwartaal pag 6 Delfstoffenwinning en industrie Indexcijfers van de productie per werkende in de nijverheid, 3 e kwartaal pag. 7 Niet-financiële ondernemingen Balans van grote ondernemingen naar bedrijfstak, pag. 9 Resultatenrekening van grote ondernemingen naar bedrijfstak, pag. 9 Bouwnijverheid Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1990=100), februari pag. 7 Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een bouwsom van gld en meer (excl. BTW) naar bestemming en aard werkzaamheden, februari pag. 7 Woningbouw, naar opdrachtgever, februari pag. 8 Woningbouw, naar opdrachtgever en stichtingskostenklasse, februari pag. 8 Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers, week no. 13. pag. 12 Valutakoersen, maart pag. 10 Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, maart pag. 11 Nominale waarde en koerswaarde van aandelen, maart pag. 10 Vastgoedtransacties, februari pag. 11 Verklaring der tekens:. = gegevens ontbreken; = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. Verbeterde cijfers worden niet als zodanig gekenmerkt. Het cijfer tussen ( ) achter de titel verwijst naar het nummer met de laatstgepubliceerde overeenkomstige tabel. Prijs: f 131,00 per jaar (excl. verzendkosten); los nummer f 12,50 (incl. verzendkosten). Bestellingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, sector Marketing en Verkoop, postbus 4481, 6401 CZ Heerlen, Auteursrecht: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. ISSN: V23154

2 Bevolkingsontwikkeling januari 1998 Emigratie en saldo correcties per maand Minder emigratie Nederlanders 8 x In januari 1998 emigreerden 5,6 duizend mensen uit Nederland. Dit aantal is zeven procent hoger dan in een doorsnee januarimaand. Het saldo correcties in januari bedroeg 1,0 duizend. Het aantal emigranten is in de periode ieder jaar een beetje groter geworden. Vorig jaar is deze stijging omgeslagen in een daling, die vrijwel geheel voor rekening komt van mensen met de Nederlandse nationaliteit. Emigreerden in 1996 nog 42,9 duizend Nederlanders, in 1997 was hun aantal volgens voorlopige cijfers afgenomen tot 40,6 duizend. Vooral de emigratie van Nederlanders naar België nam af, van 7,5 duizend in 1996 naar 5,9 duizend in Deze daling hangt onder meer samen met een wetswijziging die op 1 januari 1997 van kracht is geworden en die beoogt een einde te maken aan de fiscaal geïndiceerde emigratie waarbij de (z.g.) aanmerkelijk-belangheffing wordt ontgaan door een al dan niet tijdelijke vestiging over de grens (Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar , , nr.3, blz.18 20) emigratie saldo administratieve correcties 1998 De door het CBS gepresenteerde emigratiecijfers betreffen mensen die bij de gemeentelijke autoriteiten hebben gemeld dat zij zich voor ten minste twee derde van de twaalf maanden die volgen op het vertrek, buiten Nederland zullen vestigen. Het komt echter eveneens voor dat mensen naar het buitenland vertrekken zonder de gemeente hiervan op de hoogte te brengen. Als na verloop van tijd de gemeente een onderzoek instelt en de persoon niet traceerbaar blijkt, voert de gemeente een z.g. administratieve afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie door. Duikt de persoon vervolgens weer op, dan volgt een administratieve opneming. Het verschil tussen de aantallen administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen, het z.g. saldo administratieve correcties, betreft derhalve voor een deel niet-gemelde emigratie. Voor een ander deel betreft het mensen die ongeregistreerd in Nederland blijven wonen. Het negatieve saldo van de administratieve correcties is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Hierdoor geven de huidige emigratiecijfers een minder goed beeld van het vertrek uit Nederland dan vóór die tijd het geval was. Het aantal emigranten dient dan ook te worden bekeken in samenhang met het saldo administratieve correcties. In 1997 bedroeg het aantal saldo correcties van personen met de Nederlandse nationaliteit 7,4 duizend, tegen 6,6 duizend in Dit duidt eveneens op een daling van de emigratie van Nederlanders. Bevolkingsgroei per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 x jaargemiddelde I. Stand en loop van de bevolking Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* (12) Inl. tel. (070) Absoluut 1) Bevolking aan het begin van de periode Levendgeborenen ,0 12,7 1e kind ,5 6,0 2e kind ,3 4,4 3e kind ,5 1,5 4+ kind ,7 0,7 Overledenen ,7 8,9 mannen ,5 8,8 vrouwen ,8 9,0 Immigratie ,4 7,1 Emigratie ,2 4,2 Saldo correcties ,1 0,7 Totale bevolkingsgroei ,4 5,9 Bevolking aan het einde van de periode ) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald. 2 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

3 II. Stand en loop van de niet-nederlandse bevolking (12) Inl. tel. (070) Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Absoluut 1) Bevolking aan het begin van de periode Levendgeborenen ,4 18,6 1e kind ,4 7,4 2e kind ,6 6,1 3e kind ,4 2,8 4+ kind ,0 2,3 Overledenen ,4 2,6 mannen ,2 2,7 vrouwen ,6 2,6 Immigratie ,1 114,0 Emigratie ,8 33,9 Saldo correcties ,0 12,2 Saldo wijzigingen van nationaliteit ,2 109,5 Totale bevolkingsgroei ,1 25,6 Bevolking aan het einde van de periode ) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) niet-nederlandse bevolking bepaald. III. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-nederlanders naar geboorteland (12) Inl. tel. (070) Immigratie Emigratie Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Totaal 1) Nederlanders met geboorteland Nederland Overige EU-landen Overig Europa Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Overig Amerika Azië Afrika Oceanië Niet-Nederlanders 1) met geboorteland België BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen 1) Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet-Unie Turkije Overig Europa Suriname VS van Amerika Overig Amerika Afghanistan China Irak Iran Japan Overig Azië Egypte Marokko Somalia Zuid-Afrika Overig Afrika Oceanië ) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 3

4 IV. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-nederlanders naar land van herkomst resp. bestemming (12) Inl. tel. (070) Immigratie Emigratie Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Totaal 1) Nederlanders uit/naar België BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen Overig Europa Aruba + Ned. Antillen Suriname Verenigde Staten van Amerika Overig Amerika Azië Afrika Oceanië Niet-Nederlanders 1) w.o. uit/naar EU-landen Overig Europa Amerika Azië Afrika Oceanië ) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. Levendgeborenen per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 Overledenen per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari x x jaargemiddelde jaargemiddelde V. Asielaanvragen naar land van nationaliteit (12) Inl. tel. (070) Januari Januari 1997* 1998* Totaal Afghanistan Bosnië-Herzegovina Irak Iran Servië en Montenegro Liberia Soedan Somalia Sri Lanka Turkije Overige Bron: Ministerie van Justitie. 4 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

5 VI. Saldo administratieve correcties van Nederlanders en niet-nederlanders naar geboorteland (12) Inl. tel. (070) Januari Januari 1997* 1998* Totaal Nederlanders met geboorteland Nederland Overige EU-landen 6 21 Overig Europa 11 4 Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Overig Amerika Azië Afrika Oceanië 4 9 Niet-Nederlanders met geboorteland België 6 13 BR Duitsland Verenigd Koninkrijk Overige EU-landen Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet-Unie 32 2 Turkije Overig Europa Suriname Verenigde Staten van Amerika Overig Amerika Afghanistan 8 1 China 21 3 Irak Iran 10 4 Japan Overig Azië Egypte Marokko Somalia Zuid-Afrika 6 7 Overig Afrika Oceanië 12 9 Immigratie per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari 1998 Emigratie per maand, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, januari 1993 januari x x jaargemiddelde jaargemiddelde Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 5

6 VII. Binnen Nederland verhuisde personen (12) Inl. tel. (070) Januari 1997* Januari 1998* Totaal w.o. Totaal w.o. in gezins- in gezinsverband (%) verband (%) Totaal , ,8 binnen gemeenten , ,5 tussen gemeenten , ,0 w.v ḃinnen provincies , ,3 tussen provincies , ,2 VIII. Huwelijkssluiting, geregistreerd partnerschap en echtscheiding (12) Inl. tel. (070) Januari Januari Januari Januari 1997* 1998* 1997* 1998* Absoluut 1) Huwende mannen 2) ,5 4,7 w.v ṅiet eerder gehuwd ,3 3,2 voorheen gescheiden ,1 1,1 voorheen verweduwd ,1 0,3 Huwende vrouwen 2) ,2 4,6 w.v ṅiet eerder gehuwd ,2 3,2 voorheen gescheiden ,9 1,1 voorheen verweduwd ,1 0,3 Geregistreerde partnerschappen 3) 244 0,4 tussen twee mannen 119 0,2 tussen twee vrouwen 65 0,1 tussen een man en een vrouw 60 0,1 Van echt scheidende mannen 2) ,5 4,3 Van echt scheidende vrouwen 2) ,6 4,3 1) De cijfers zijn op jaarbasis en per van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald. 2) Woonachtig in Nederland ongeacht de plaats van huwelijkssluiting of echtscheiding. 3) Het aangaan van een geregistreerd partnerschap is mogelijk met ingang van Ontwikkeling van omzetten (incl. BPM, excl. BTW), prijzen en hoeveelheden in de autobranche (1993=100) (1997, no. 50) Inl. tel. (045) Wijzigingen in % 1) 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 3e kw. 97 4e kw. 97 1e kw. 97 t.o.v. t.o.v. 4e kw. 97 3e kw. 96 4e kw. 96 t.o.v. 1e kw. 96 4e kw. 96 Personenautobedrijven 2) (SBI ) Prijs ,6 0,7 0,4 Hoeveelheid ,1 2,5 5,7 Omzet ,7 3,2 5,2 Autoservicebedrijven 3) (SBI t/m ) Prijs ,6 0,2 0,5 Hoeveelheid ,0 4,8 3,1 Omzet ,6 5,1 3,7 Detailhandel in auto- onderdelen en accessoires (SBI ) Prijs ,4 0,4 0,4 Hoeveelheid ,1 9,4 6,9 Omzet ,5 9,8 7,3 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. 2) Handel in en reparatie van personenauto s (excl. import van nieuwe). 3) In deze groep zijn o.a. de bandenservice- en carrosserieherstelbedrijven opgenomen. 6 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

7 Indexcijfers van de productie per werkende in de nijverheid 1) (1990=100), kwartaal- en jaargegevens (1997, no. 47) Inl. tel. (070) Jaargemiddelde e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. Nijverheid 2) Gemiddelde dagproductie Personeelsbezetting Productie per werkende Industrie Gemiddelde dagproductie Personeelsbezetting Productie per werkende ) Productie per werkende op basis van gemiddelde dagproductie houdt in, dat voor werktijdverkorting en vakanties niet is gecorrigeerd. 2) Exclusief bouwnijverheid en -installatiebedrijven. N.B. De indexcijfers zijn afgestemd op de Nationale rekeningen Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1990=100) (11) Inl. tel. (070) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Deze indexcijfers dienen alleen toegepast te worden voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen zoals deze gebruikt wordt in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het artikel Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen in de Maandstatistiek bouwnijverheid van oktober Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een bouwsom van gld en meer naar bestemming en aard werkzaamheden 1) (10) Inl. tel. (070) Totaal Woning- Utiliteitsgebouwen naar bestemming bouw agrarisch industrie handel vervoer zakelijke openbaar onderwijs gezond- overige en bouw- en en dienst- bestuur heids en dienstnijverheid horeca commu- ver- welzijns- vernicatie lening zorg lening mln gld Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Januari februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Januari februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw Februari Nieuwbouw 2) Herstel en verbouw ) In de bouwsom zijn niet begrepen de kosten van de grond, architectenhonorarium, de kosten van toezicht en de BTW. 2) Omvat de werkzaamheden nieuw- en herbouw en uitbreiding van gebouwen. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 7

8 Woningbouw naar opdrachtgever en stichtingskostenklasse 1) (10) Inl. tel. (070) Totaal Rijk en Woningbouw- Institutionele Bouwers voor Andere gemeenten verenigingen beleggers de markt particuliere c.q. corporaties opdrachtgevers aantal woningen Bouwvergunning verleend Januari december Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Januari februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Januari februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur Februari Goedkope huur Goedkope koop Middeldure huur Middeldure koop Dure koop en huur ) Bouwwerken met een bouwsom van gld en meer, excl. BTW. Woningbouw naar opdrachtgever (10) Inl. tel. (070) Totaal Rijk en Woningbouw- Institutionele Bouwers voor Andere gemeenten verenigingen beleggers de markt particuliere c.q. corporaties opdrachtgevers aantal woningen Bouwvergunning verleend Januari februari Januari februari Februari Nog niet begonnen Ultimo december Ultimo december Ultimo februari Ultimo februari Begonnen Januari februari Januari februari Februari In uitvoering Ultimo december Ultimo december Ultimo februari Ultimo februari Voltooid Januari februari Januari februari Februari Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

9 Balans van grote ondernemingen naar bedrijfstak, 1996 (1996, no. 13) Inl. tel. (045) Nijverheid Handel Vervoer Dienstverlening Totaal begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand Ondernemingen Werknemers (x 1 000) Balans Activa mld gld Vaste activa 279,1 306,7 70,3 74,3 79,5 86,7 20,3 22,4 449,2 490,0 (im)materiële 159,9 164,7 34,2 36,9 65,1 68,4 14,2 15,2 273,4 285,2 financiële 119,2 141,9 36,0 37,4 14,4 18,2 6,1 7,2 175,8 204,8 Vlottende activa 146,6 154,0 77,5 85,2 23,8 26,5 14,0 15,6 261,9 281,4 voorraden 38,1 38,7 24,6 24,9 1,8 2,0 1,1 1,5 65,6 67,1 vorderingen 86,9 96,3 41,5 47,6 14,3 16,6 9,4 10,3 152,0 170,7 liquide middelen 21,6 19,1 11,5 12,8 7,7 7,9 3,6 3,9 44,3 43,6 Balanstotaal 425,7 460,7 147,8 159,5 103,3 113,2 34,3 38,0 711,0 771,4 Passiva Eigen vermogen 167,5 187,8 52,3 59,7 35,5 38,9 9,4 11,8 264,7 298,1 kapitaal en agio 78,1 87,1 23,9 30,9 21,7 23,1 5,7 6,2 129,4 147,3 reserves 89,3 100,7 28,5 28,7 13,8 15,8 3,8 5,6 135,3 150,9 Vreemd vermogen 258,2 272,9 95,5 99,9 67,8 74,3 24,8 26,2 446,3 473,3 op lange termijn 129,6 135,8 35,6 34,8 46,0 47,4 11,3 12,3 222,5 230,3 niet rentedragend 40,1 40,1 7,9 8,2 16,8 18,3 2,6 2,9 67,4 69,5 rentedragend 89,5 95,7 27,7 26,6 29,2 29,0 8,8 9,5 155,2 160,9 op korte termijn 128,6 137,1 59,9 65,1 21,8 26,9 13,5 13,9 223,8 242,9 niet rentedragend 103,3 109,6 47,8 51,4 17,3 19,8 11,2 11,6 179,6 192,4 rentedragend 25,3 27,5 12,1 13,7 4,5 7,1 2,3 2,3 44,2 50,5 Kengetallen Rentabiliteit van het eigen vermogen 1) 19,4 14,8 10,3 24,8 17,5 Solvabiliteit 1) 40,1 36,4 34,4 29,4 38,0 1) Balansvariabelen op basis van gemiddelde begin- en eindstand. Resultatenrekening van grote ondernemingen naar bedrijfstak, (1996, no. 13) Inl. tel. (070) Nijverheid Handel Vervoer Dienstverlening Totaal Ondernemingen Werknemers (x 1 000) mld gld Omzet 416,6 444,4 265,2 275,7 65,2 70,5 40,2 43,2 787,2 833,9 Kosten 304,7 326,8 230,9 239,3 33,9 39,5 21,6 22,9 591,2 628,5 Toegevoegde waarde 111,8 117,6 34,3 36,4 31,3 31,0 18,6 20,4 196,0 205,4 Afschrijvingen 19,7 20,8 5,0 5,1 6,5 6,3 1,9 2,1 33,0 34,3 Lonen 59,6 60,7 20,9 22,1 17,8 18,5 13,7 15,0 112,0 116,2 Bedrijfsresultaat 32,6 36,2 8,4 9,2 7,0 6,2 3,0 3,3 51,0 54,9 Financiële resultaten 7,0 9,6 0,6 1,9 1,4 0,7 0,3 0,2 6,0 10,9 Resultaat uit deelnemingen 13,0 13,5 2,4 3,0 0,2 0,3 0,3 0,5 15,9 17,3 Rentebaten 4,5 4,2 2,5 2,2 0,8 0,9 0,4 0,4 8,2 7,7 Rentelasten 9,4 9,0 3,9 3,4 2,4 2,4 0,8 0,8 16,4 15,6 Overige resultaten 1,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 1,7 1,5 Resultaat voor belastingen 39,6 45,7 9,0 11,1 5,6 5,6 2,7 3,5 56,9 65,9 Belastingen 8,4 10,7 2,5 2,7 1,7 1,8 0,7 0,8 13,4 16,0 Resultaat na belastingen 31,2 35,0 6,5 8,4 3,9 3,7 2,0 2,7 43,6 49,8 Aandeel van derden 0,8 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,9 0,7 Nettoresultaat 30,4 34,4 6,5 8,3 3,8 3,8 1,9 2,6 42,6 49,1 Winstverdeling Winstuitkeringen 18,2 19,9 2,8 3,3 2,0 2,1 1,2 0,8 24,2 26,2 Winstinhoudingen 12,3 14,5 3,7 5,0 1,9 1,7 0,7 1,8 18,5 22,9 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 9

10 Valutakoersen (gemiddelden) Eenheid (10) Inl. tel. (070) jaar maart sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart gld Amerikaanse dollar 1 1,95 1,91 2,02 1,98 1,95 2,00 2,05 2,05 2,06 Belgische/Luxemburgse frank 100 5,45 5,45 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 Canadese dollar 1 1,41 1,39 1,45 1,43 1,38 1,40 1,42 1,43 1,45 Deense kroon ,54 29,50 29,58 29,59 29,61 29,59 29,59 29,58 29,57 Duitse mark ,54 112,53 112,63 112,67 112,71 112,69 112,69 112,71 112,71 Engelse pond 1 3,20 3,07 3,22 3,23 3,30 3,33 3,35 3,35 3,42 Europese rekeneenheid 1 2,20 2,18 2,21 2,21 2,23 2,23 2,23 2,23 2,24 Finse mark ,60 37,66 37,62 37,59 37,39 37,29 37,23 37,16 37,14 Franse frank ,43 33,36 33,50 33,58 33,66 33,66 33,65 33,63 33,62 Griekse drachme 100 0,71 0,72 0,71 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,67 Ierse pond 1 2,96 2,99 2,98 2,91 2,93 2,92 2,83 2,81 2,82 Italiaanse lire ,46 11,27 11,54 11,50 11,50 11,50 11,45 11,42 11,45 Japanse yen ,78 155,78 166,94 163,61 156,01 154,69 158,15 162,76 159,59 Noorse kroon ,58 28,03 27,54 27,97 27,66 27,62 27,30 27,05 27,15 Oostenrijkse shilling ,99 15,99 16,00 16,01 16,01 16,02 16,02 16,02 16,02 Portugese escudo 100 1,11 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Spaanse peseta 100 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 Zweedse kroon ,56 24,93 26,16 26,14 25,81 25,73 25,54 25,31 25,84 Zwitserse frank ,54 130,33 136,86 136,36 138,78 139,32 138,80 139,76 138,32 Nominale waarde en koerswaarde van aandelen (10) Inl. tel. (070) Nominale waarde Koerswaarde maart nov. dec. jan. febr. maart maart nov. dec. jan. febr. maart mln gld Officiële Markt Internationale concerns Lokale fondsen financiële instellingen niet-financiële instellingen Totaal Totaal, excl. Koninklijke Olie Beleggingsmaatschappijen Vastgoedfondsen Overige fondsen 1) Alle genoteerde ondernemingen Officiële Parallelmarkt/NMAX 2) Alle genoteerde ondernemingen ) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buitenland is gevestigd en parallelmarktfondsen (m.i.v. april 1997) 2) Met ingang van april 1997 zijn de parallelmarktfondsen opgenomen onder de Overige Fondsen. 10 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

11 Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (10) Inl. tel. (070) jaar maart sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart Geldmarkt Voorschotrente Nederlandsche Bank (ultimo) 2,75 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Promessedisconto Nederlandsche Bank (ultimo) 3,25 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Prolongatierente (ultimo) 4,25 3,75 4,00 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 3,07 3,03 3,10 3,19 3,32 3,14 3,31 3,22 3,57 Termijngelden zonder onderpand éénmaands Aibor 3,25 3,13 3,32 3,40 3,50 3,52 3,38 3,38 3,41 driemaands Aibor 3,34 3,20 3,43 3,58 3,75 3,69 3,48 3,44 3,45 driemaands kasgeldleningen aan de lagere overheid 3,31 3,18 3,41 3,56 3,73 3,67 3,45 3,40 3,40 driemaands Euro-guldendeposito s 3,29 3,16 3,37 3,53 3,71 3,64 3,46 3,40 3,41 Wettelijke rente (ultimo) 2) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen 3) 2,75 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 Kapitaalmarkt Onderhandse leningen aan nutsbedrijven 5,80 5,80 6,00 5,81 5,70 5,61 5,34 5,18 5,05 Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo) laagste 5,70 5,50 5,40 5,70 5,70 5,70 5,50 5,50 5,10 hoogste 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,10 5,90 5,90 Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invorderingsrente bij belastingen. 1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie. 3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober Vastgoedtransacties (10) Inl. tel. (070) januari februari jan. februari aantal mln gld aantal mln gld aantal mln gld Eengezinswoningen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Appartementen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Overige woningen ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Bouwgrond voor nieuwbouw ingedeeld naar verkrijger Particulieren Niet particulieren Bedrijfsmatig onroerend goed Landbouwgronden Heterogeen 1) Overige objecten Totaal Bron: Kadata b.v. 1) Meerdere soorten objecten per transactie. Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98 11

12 Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (13) Inl. tel. (070) Gemiddelden Week 14 per dag febr. maart week 12 week 13 week 14 % Gemiddeld effectief rendement Staatsleningen, algemeen 4,76 4,76 4,74 4,78 4,83 4,81 4,86 4,85 4,83 4,79 met gemiddeld resterende looptijd van 3 < 5 jaar 4,40 4,41 4,38 4,42 4,48 4,43 4,50 4,51 4,50 4,44 5 < 8 jaar 4,71 4,68 4,64 4,66 4,71 4,69 4,74 4,73 4,70 4,67 3 < 8 jaar 4,59 4,57 4,54 4,56 4,62 4,59 4,64 4,64 4,62 4,58 Vijf langstlopende staatsleningen 5,12 5,08 5,06 5,09 5,12 5,12 5,17 5,14 5,11 5,07 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,94 4,88 4,84 4,84 4,88 4,88 4,92 4,89 4,87 4,84 Gewone obligaties ten laste van algemene en coöp. georg. banken 4,91 4,88 4,85 4,86 4,91 4,88 4,93 4,92 4,92 4,92 Supra-nationale instellingen 4,76 4,70 4,67 4,70 4,74 4,70 4,75 4,75 4,76 4,73 Pand- en bankbrieven 4,95 4,95 4,94 4,95 4,98 4,94 4,99 4,99 5,00 4,98 CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd 3 < 5 jaar 115,6 115,5 115,7 115,5 115,3 115,4 115,2 115,1 115,2 115,4 5 < 8 jaar 123,9 124,1 124,3 124,2 123,9 124,1 123,7 123,7 123,9 124,1 8 <10 jaar 127,8 128,3 128,6 128,6 128,3 128,3 127,9 128,1 128,4 128,7 ultimo 1993=100 CBS/Stroeve-index voor converteerbare obligaties 204,9 230,2 233,5 235,6 236,1 235,5 234,8 236,2 236,4 237,3 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100 Staatsleningen 315,1 317,0 317,5 317,6 317,2 317,1 317,1 316,9 317,2 318,0 Financiële instellingen gewone obligaties 299,4 301,2 301,7 301,7 301,5 301,6 301,2 301,3 301,4 302,1 achtergestelde obligaties 357,8 360,5 361,2 361,4 361,1 361,2 360,7 360,7 361,1 362,0 Supra-nationale instellingen gewone obligaties 315,5 317,5 318,1 318,2 317,9 318,0 317,6 317,6 317,7 318,4 Algemeen 313,5 315,4 315,9 316,0 315,7 315,6 315,5 315,4 315,7 316,4 jaar Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,57 4,58 4,60 4,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,61 CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt Algemeen 666,6 732,9 735,5 752,9 759,8 750,2 748,2 760,6 767,1 773,1 Algemeen excl. Kon. Olie 673,0 746,8 753,1 763,2 770,8 760,5 760,2 770,2 778,2 784,7 Internationals 611,9 658,5 650,4 678,3 686,5 675,3 671,1 691,2 693,9 701,0 Lokale fondsen 721,9 804,9 815,9 825,4 831,5 822,9 822,6 829,2 838,8 844,0 Financiële instellingen 729,8 828,2 839,8 855,6 865,4 852,9 849,0 856,5 875,3 893,1 Niet-financiële instellingen 759,7 836,1 847,3 852,7 856,5 850,2 852,6 859,0 862,2 858,5 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen Algemeen 253,3 263,0 263,9 266,8 268,8 267,0 267,8 268,5 269,6 271,0 aandelenfondsen 328,6 351,1 352,5 360,4 365,5 361,2 362,8 365,0 367,3 371,1 obligatiefondsen 214,1 215,4 216,0 215,4 215,4 215,3 215,5 215,2 215,5 215,4 geldmarktfondsen 178,1 178,4 178,4 178,5 178,7 178,6 178,7 178,6 178,7 178,7 ultimo 1993=100 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 297,6 327,1 331,6 337,0 343,8 339,2 341,3 345,0 346,2 347,1 CBS/Wesselius MIT-index 359,5 399,8 404,5 406,2 406,8 405,6 407,0 406,5 408,4 406,5 CBS/Wesselius MIT Small-index 692,2 793,0 820,8 819,2 823,8 819,0 826,3 821,9 826,3 825,5 CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt Algemeen 1 162, , , , , , , , , ,7 Algemeen excl. Kon. Olie 1 080, , , , , , , , , ,8 Internationals 1 132, , , , , , , , , ,9 Lokale fondsen 1 168, , , , , , , , , ,4 Financiële instellingen 1 403, , , , , , , , , ,0 Niet-financiële instellingen 1 117, , , , , , , , , ,5 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen Algemeen 328,4 341,1 342,2 346,2 348,8 346,5 347,5 348,5 349,9 351,8 aandelenfondsen 438,3 468,4 470,3 481,0 487,7 482,0 484,1 487,2 490,2 495,2 obligatiefondsen 266,2 267,7 268,6 267,8 267,8 267,6 268,0 267,6 267,9 267,7 geldmarktfondsen 211,9 212,3 212,3 212,4 212,5 212,4 212,6 212,5 212,5 212,5 ultimo 1993=100 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 327,6 360,3 365,2 371,1 378,9 373,9 376,2 380,2 381,6 382,7 CBS/Wesselius MIT-index 397,5 443,0 448,7 451,0 451,8 450,5 452,0 451,5 453,5 451,5 CBS/Wesselius MIT Small-index 739,6 847,4 877,1 875,3 880,8 875,7 883,5 878,8 883,5 882,6 12 Statistisch bulletin 14 (CBS) 9/4/98

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen Sociaal-economische dynamiek 1998

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen Sociaal-economische dynamiek 1998 centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 36 / 13 september 2001 Inhoud Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers.. pag. 3 Financiële instellingen en markten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin Centraal Bureau voor de Statistiek 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens

Statistisch Bulletin Centraal Bureau voor de Statistiek 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Landbouw, visserij en bosbouw Aanbod van varkens; bruto eigen productie, 2000.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 16 / 20 april 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 24 / 19 juni 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-179 2 oktober 2003 9.30 uur Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak De koersen van de kleine en middelgrote fondsen op de Amsterdamse

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Nieuw! Statistisch Jaarboek op cd-rom

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Nieuw! Statistisch Jaarboek op cd-rom centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 28 / 17 juli 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, mei 2003. pag.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 17 / 29 april 1999 Inhoud Consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen, waardemutaties, februari 1999. pag. 4 Overige gegevens

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-001 7 januari 2003 9.30 uur 2002 slechtste beursjaar na WO II Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2002 het slechtste beursjaar sinds de Tweede

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Bulletin. Statistisch. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Bulletin. Statistisch. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 11 / 18 maart 1999 Inhoud Landbouw, visserij en bosbouw Oppervlakte biologische landbouw per gewasgroep. pag. 10 Biologisch landbouwareaal

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Nederland: van immigratie- naar emigratieland?

Nederland: van immigratie- naar emigratieland? Han Nicolaas Sinds 196 is Nederland in feite vrijwel onafgebroken een immigratieland geweest: het aantal immigranten naar Nederland overtrof het aantal mensen dat Nederland verliet. Aan deze situatie is

Nadere informatie

9. Werknemers en bedrijfstakken

9. Werknemers en bedrijfstakken 9. Werknemers en bedrijfstakken Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een baan als werknemer vergeleken met autochtonen. De positie van de tweede generatie is gunstiger dan die van de eerste generatie.

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 juni 2009 Statistisch Bulletin 09 23 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur 20 01 100016 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten Arno Sprangers, Aslan Zorlu, Joop Hartog en Han Nicolaas De arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse immigranten die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, is vergelijkbaar met die van immigranten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 40 2 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Grensoverschrijdende arbeid: werken in Nederland, wonen in het buitenland

Grensoverschrijdende arbeid: werken in Nederland, wonen in het buitenland Grensoverschrijdende arbeid: werken in Nederland, wonen in het buitenland André Corpeleijn Begin 29 werkten in Nederland 45 duizend werknemers die in woonden en 45 duizend werknemers met een woonadres

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 3 2 Winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vreemd vermogen Leningen Verplichtingen Overige schulden Passiva = Creditzijde balans Vreemd vermogen = Passiva -/- EV 2 1 Vreemd vermogen Vreemd vermogen lang Na meer dan een jaar

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 - oktober 2003

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 - oktober 2003 Financiële Maandstatistiek Jaargang 9 - oktober 2003 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2003 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Bijlage 2 bij CI/06/40c RENTENORMERINGSBALANS BIJ NACALCULATIE 2005. t.a.v. de bepaling van de aanvaardbare rentekosten 2005

Bijlage 2 bij CI/06/40c RENTENORMERINGSBALANS BIJ NACALCULATIE 2005. t.a.v. de bepaling van de aanvaardbare rentekosten 2005 Behoort bij nacalculatie 2005 (390) RENTENORMERINGSBALANS BIJ NACALCULATIE 2005 t.a.v. de bepaling van de aanvaardbare rentekosten 2005 Klinisch-genetische centra 2 CALCULATIEMODEL RENTEKOSTEN Regel ACTIVA

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Valuta U verkoopt U koopt. Amerika - dollar 1,2444 1,1488. Australië - dollar 1,7232 1,5296. Canada - dollar 1,5658 1,3893

Valuta U verkoopt U koopt. Amerika - dollar 1,2444 1,1488. Australië - dollar 1,7232 1,5296. Canada - dollar 1,5658 1,3893 Koersen lezen Valuta U verkoopt U koopt Amerika - dollar 1,2444 1,1488 Australië - dollar 1,7232 1,5296 Canada - dollar 1,5658 1,3893 China - yuan renminbi 11,0400 9,0700 Denemarken - kroon 7,9794 7,0811

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt

Landelijke Jeugdmonitor 1/1010. Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor 1/1010 Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 1e kwartaal 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen,

Nadere informatie

Onder de loep genomen. Auto- en motorbranche, 1996

Onder de loep genomen. Auto- en motorbranche, 1996 Onder de loep genomen Auto- en motorbranche, 1996 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 1998 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie