Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave hoofdstuk 2"

Transcriptie

1 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in Loop van de bevolking per wijk in Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder en rangnummer in 2004 en Overledenen naar doodsoorzaak in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland in Overledenen naar doodsoorzaak in Delft 2.7 Overledenen naar leeftijd en geslacht 2.8 Externe migratie naar leeftijd 2.9 Externe migratie naar etniciteit 2.10 Externe migratie naar herkomst- en bestemmingsgebieden 2.11 Interne migratie binnen Delft per wijk in Externe en interne migratie per wijk 2.13 Binnenlandse en buitenlandse migratie in Delft naar nationaliteit 2.14 In Delft gesloten huwelijken, partnerregistraties, echtscheidingen en partnerontbindingen 2.15 In Delft gesloten traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw 2.16 In Delft ontbonden traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw 2.17 In Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland gesloten huwelijken 2.18 Prognose loop van de bevolking 2.19 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit 2.20 In Delft genaturaliseerde personen per wijk 2.21 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit, leeftijd en geslacht in 2014 Grafieken en kaarten: 2.a Loop van de bevolking 2.b Geboorteoverschot en migratiesaldo per wijk in c Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder 2.d Externe migratie naar leeftijd in e In Delft gesloten huwelijken/partnerregistraties en echtscheidingen/partnerontbindingen

2 Loop van de bevolking Natuurlijke aanwas In 2014 zijn er in Delft 903 baby s geboren, dat zijn er 63 minder dan in Van de in 2014 geboren kinderen was 47% het eerste kind van de moeder, 36% was het tweede kind en 13% het derde kind. De gemiddelde leeftijd waarop moeders in 2014 hun eerste kind kregen was 29,6 jaar. De meeste geboren kinderen hebben een moeder van jaar. Het sterftecijfer lag in 2014 op 723, 26 minder dan in Dit levert een lager geboorteoverschot op van 180 personen in 2014, in 2013 was dit 217. In 2014 hadden de wijken Voorhof en Vrijenban (incl. Delftse Hout) een negatief geboorteoverschot (respectievelijk -5 en -2), dit wordt veroorzaakt doordat er in deze wijken meer personen zijn overleden dan dat er kinderen geboren zijn. De andere wijken hadden een positief geboorteoverschot. In de wijk Voordijkshoorn was dit in 2014 het hoogste (57), gevolgd door Hof van Delft (50) en Binnenstad (49). Externe migratie Het aantal personen dat zich in 2014 in Delft vestigde (9.732) is groter dan het aantal personen dat uit Delft vertrok (8.934). Dit leidt tot een extern migratiesaldo van 798 personen In wijk Voorhof was het externe migratiesaldo in 2014 het hoogste met 600 personen, gevolgd door de wijken Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven; 249) en Buitenhof (60). De wijken Vrijenban (incl. Delftse Hout), Tanthof (incl. Abtswoude) en Hof van Delft hadden in 2014 te maken met een negatief extern migratiesaldo van respectievelijk -54, -39 en -18. Het extern migratiesaldo was in 2014 alleen positief in de leeftijdscategorieën jaar (1.742) en jaar (729). De overige leeftijdsgroepen hadden in 2014 allemaal een negatief migratiesaldo. In de leeftijdscategorieën en jaar was het negatieve migratiesaldo het hoogst met respectievelijk -800 en -308 personen. Opvallend is het hoge migratiesaldo in 2014 van 80-plussers. In 2014 was dat -84, in Het migratiesaldo met betrekking tot het stadsgewest Haaglanden is negatief (-382). In 2014 vertrokken personen vanuit Delft naar een andere gemeente in Haaglanden en er vestigden zich personen afkomstig uit Haaglanden in Delft. Vanuit landen buiten Europa vestigden zich personen in Delft, terwijl er 857 personen naar een land buiten Europa vertrokken (migratiesaldo 870). Ook vanuit Europese landen was er in 2014 een migratieoverschot (453). Huwelijken en echtscheidingen In 2014 zijn er 522 huwelijken gesloten in Delft. Het merendeel betrof een traditioneel huwelijk tussen man en vrouw. In 2014 zijn er 13 huwelijken gesloten tussen partners van hetzelfde geslacht. Het aantal partnerregistraties in 2014 staat op 93, dat zijn er 29 meer dan in partnerregistraties zijn gesloten tussen partners van hetzelfde geslacht. Als het aantal huwelijken uitgedrukt wordt per inwoners, dan waren er in 2013 in Delft 5,1 huwelijken per inwoners. In het Stadsgewest Haaglanden lag dit op 3,4 in Zuid-Holland op 3,5 en in Nederland op 3,8 per inwoners. In 2014 zijn er 230 huwelijken en 7 partnerregistraties ontbonden in Delft. In 2013 was dit respectievelijk 224 en 14. Prognose loop van de bevolking De bevolking van Delft neemt naar verwachting jaarlijks toe tot Dit gebeurt enerzijds door een toenemende natuurlijke aanwas; het aantal geboorten (2014: 903; 2029: 1.125) stijgt sneller dan het aantal sterfgevallen (2014: 723; 2029: 865). Maar anderzijds wordt dit met name veroorzaakt door een dalend maar wel positief migratiesaldo; het aantal vestigers (2014: 9.732; 2029: 9.420) blijft hoger dan het aantal vertrekkers (2014: 8.934; 2029: 9.150). Naturalisaties In 2014 zijn er 322 Delftenaren genaturaliseerd tot Nederlander, dat is 50% meer dan in De meeste personen die in 2014 genaturaliseerd zijn wonen in Voorhof en Buitenhof en was hoog onder Somaliërs en Iraniërs.

3 Loop* van de bevolking aantal personen op 1 januari geboorte sterfte geboorteoverschot* externe migratie* vestiging vertrek extern migratiesaldo* interne migratie* administratieve correcties totale bevolkingsgroei aantal personen op 31 december * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 was er een extern migratiesaldo van +798 personen; in 2012 was dat +216 personen. 2.a Loop van de bevolking aantallen geboorte sterfte vestiging vertrek

4 2.2 Loop 1) van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 gemeente per inwoners geboorte sterfte geboorte- vestiging vertrek 2) migratiesaldo 2) totale overschot 1) bevolkingsgroei 3) Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer totaal Haaglanden Zuid-Holland Nederland bron: CBS 1) 2) 3) zie lijst met definities op blz. 7 inclusief het saldo van de administratieve correcties geboorteoverschot plus migratiesaldo plus overige correcties -49- In 2013 had de gemeente Pijnacker-Nootdorp een geboorteoverschot van 6 personen per inwoners en een migratiesaldo van 7 personen per inwoners; dit leverde inclusief overige correcties een totale bevolkingsgroei op van 12 personen per inwoners.

5 2.b Geboorteoverschot en migratiesaldo per wijk in 2014 Voordijkshoorn Binnenstad Vrijenban (incl. Delftse Hout) Hof van Delft Buitenhof Voorhof Tanthof (incl. Abtswoude) Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) Loop van de bevolking 400 geboortenoverschot intern en extern migratiesaldo bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken

6 2.3 Loop 1) van de bevolking per wijk in 2014 wijk 2) totaal 11 12/ /23/ /28/29 aantal personen op 1 januari geboorte sterfte geboorteoverschot 1) externe migratie 1) vestiging van buiten Delft vertrek naar buiten Delft extern migratiesaldo 1) interne migratie 1) vestiging van binnen Delft vertrek naar binnen Delft intern migratiesaldo 1) totale migratie vestiging vertrek migratiesaldo 1) administratieve correcties 1) totale bevolkingsgroei aantal personen op 1 januari ) zie lijst met definities op blz. 7 2) wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) In 2014 zijn er 903 Delftse kinderen geboren, hiervan woonden er 147 in Voorhof (wijk 24) en149 in Buitenhof (wijk 25).

7 2.4 Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder en rangnummer in 2004 en leeftijd van de moeder rangnummer* totaal aantal 1e kind 2e kind 3e kind 4e kind 5e e.v. geboren % % % % kind % % kinderen 2004 jonger dan en ouder totaal aantal geboren kinderen gemiddelde leeftijd 29,5 31,6 33,1 34,5 33,9 30, jonger dan en ouder totaal aantal geboren kinderen gemiddelde leeftijd 29,6 32,3 33,0 34,6 33,2 31,2 * zie lijst met definities op blz. 7 Van de in 2014 geboren kinderen was 47% het eerste kind en 36% het tweede kind van de moeder. 2.c Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder leeftijd per vrouwen

8 Overledenen naar doodsoorzaak in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland in 2014 doodsoorzaak Delft Haaglanden Zuid-Holland Nederland % % % % nieuwvormingen (kanker) 32,0 30,8 31,8 32,2 ziekten van hart en vaatstelsel 26,0 26,8 26,6 27,2 ziekten van ademhalingsstelsel 9,3 7,8 7,4 7,5 uitwendige doodsoorzaken 6,2 5,0 5,0 4,9 overige doodsoorzaken 26,6 29,5 29,1 28,3 totaal in % totaal aantal bron: CBS Van de overledenen in Delft in 2014 stierf 26,6% aan overige doodsoorzaken; in Haaglanden lag dit percentage op 29,5%, in Zuid-Holland op 29,1% en in Nederland op 28,3%. 2.6 Overledenen naar doodsoorzaak in Delft doodsoorzaak indexcijfers (2013=100) aantal nieuwvormingen (kanker) ziekten van hart en vaatstelsel ziekten van ademhalingsstelsel uitwendige doodsoorzaken overige doodsoorzaken totaal aantal bron: CBS In 2014 stierven er 188 personen in Delft aan ziekten van hart en vaatstelsel; dat is 9% minder dan in 2013.

9 Overledenen naar leeftijd en geslacht leeftijd M V totaal In 2014 stierven er 120 personen in de leeftijdscategorie jaar; in 2013 waren dat er 132.

10 Externe migratie* naar leeftijd leeftijd migratiesaldi* externe extern vestiging vertrek totaal * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 vestigden jarigen zich in Delft en vertrokken jarigen uit Delft. Dit leverde voor deze leeftijdsgroep een migratiesaldo op van personen. In 2009 waren dat er d Externe migratie naar leeftijd in vertrek vestiging

11 2.9 Externe migratie* naar etniciteit -56- etniciteit* migratiesaldi* externe extern vestiging vertrek Nederland België Duitsland Frankrijk Griekenland Indonesië incl. Ned. Indië/Ned. Nieuwguinea Italië vm. Joegoslavië Polen Portugal Roemenië vm. Sovjetunie Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten overige westerse landen Afghanistan China (excl. Hongkong) Colombia India Irak Iran Marokko Ned. Antillen/Aruba Somalië Suriname Turkije overige niet-westerse landen onbekend subtotaal buitenlandse etniciteit totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 vestigden 310 personen met een Indiase etniciteit zich in Delft en vertrokken er 145 uit Delft. Dit leverde een migratiesaldo op van 165 personen. In 2012 was het migratiesaldo 57 personen.

12 Externe migratie 1) naar herkomst- en bestemmingsgebieden gemeente/gebied Haaglanden 2) migratiesaldi vestiging vertrek vanuit naar Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer totaal Haaglanden Rotterdam Maassluis Vlaardingen Schiedam rest Zuid-Holland rest Nederland Europa buiten Europa waarvan: Afrika Noord-Amerika Midden- en Zuid-Amerika Azië Australië en Oceanië onbekend totaal ) 2) zie lijst met definities op blz. 7 zie kaartje op blz. 12 In 2014 vestigden personen zich vanuit het werelddeel Azië in Delft en vertrokken er 491 Delftenaren naar Azië. Dit resulteerde in een migratiesaldo van 640. In 2013 was dat 542.

13 2.11 Interne migratie 1) binnen Delft per wijk in 2014 wijk 2) van wijk van bestemming totaal herkomst 11 12/ /23/ /28/29 aantal % / /23/ /28/ totaal aantal totaal in % ) zie lijst met definities op blz ) wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); 2) wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven). In 2014 zijn er personen uit wijk 11 (Binnenstad) binnen de gemeente verhuisd. Hiervan verhuisden er 585 binnen dezelfde wijk, 184 naar wijk 13 (Hof van Delft) en 185 naar wijk 27/28/29 Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven).

14 Externe 1) en interne 1) migratie per wijk wijk 2) migratiesaldi 1) vestiging vertrek (intern+extern) (intern+extern) / /23/ /28/ totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken 1) zie lijst met definities op blz. 7 2) wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; 2) wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; 2) wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) In 2014 vestigden personen zich in wijk 24 (Voorhof) en vertrokken er personen uit deze wijk. Dit resulteerde in een positief migratiesaldo van 665 personen. In 2013 had deze wijk een positief migratiesaldo van 391 personen.

15 Binnenlandse en buitenlandse migratie in Delft naar nationaliteit vestiging vertrek migratiesaldo Ned. niet-ned. totaal Ned. niet-ned. totaal Ned. niet-ned. totaal binnenlandse migratie buitenlandse migratie totale migratie bron: CBS In 2012 was het totale migratiesaldo onder personen met de Nederlandse nationaliteit -46 personen en onder personen met een niet-nederlandse nationaliteit was het saldo +298 personen. Tezamen leverde dit een migratiesaldo van 252 personen op.

16 In Delft gesloten huwelijken, partnerregistraties, echtscheidingen en partnerontbindingen huwelijken waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw partnerregistraties waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw totaal huwelijken/partnerregistraties echtscheidingen waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw partnerontbindingen waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw totaal echtscheidingen/ partnerontbindingen bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken In 2014 waren er 615 huwelijken/partnerregistraties in Delft. In 2013 waren dit er e In Delft gesloten huwelijken/partnerregistraties en echtscheidingen/partnerontbindingen aantallen huwelijken/partnerregistraties echtscheidingen/partnerontbindingen bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken

17 In Delft gesloten traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw leeftijd van leeftijd van de vrouw de man totaal totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken In 2014 zijn er 144 mannen van jaar in Delft getrouwd. Hiervan trouwden er 61 met een vrouw in de jongere leeftijdsklasse jaar en 60 met een vrouw in dezelfde leeftijdsklasse In Delft ontbonden traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw leeftijd van leeftijd van de vrouw de man totaal totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken In 2014 is van 90 mannen van jaar het huwelijk in Delft ontbonden. Hiervan hadden er 67 een vrouw in dezelfde leeftijdsklasse.

18 In Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland gesloten huwelijken gemeente huwelijken aantallen per indexcijfers (2012=100) inwoners Delft ,1 Den Haag ,2 Leidschendam-Voorburg ,8 Midden-Delfland ,4 Pijnacker-Nootdorp ,8 Rijswijk ,8 Wassenaar ,2 Westland ,4 Zoetermeer ,1 totaal Haaglanden ,4 Zuid-Holland ,5 Nederland ,8 bron: CBS In 2013 zijn er in Delft 505 huwelijken gesloten, dat is 5% minder dan in In Delft werden er gemiddeld 5,1 huwelijken per inwoners gesloten.

19 Prognose loop van de bevolking jaar geboorte sterfte geboorten- vestiging vertrek migratie- toename bevolking overschot saldo bevolking* op 31 dec bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek (peildatum juni 2014) * inclusief administratieve correcties, zie ook lijst met definities op blz. 7 In 2016 zal de Delftse bevolking naar verwachting met 950 personen toenemen tot De toename is te splitsen in een geboortenoverschot van 260 en een migratiesaldo van 690 personen.

20 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit etniciteit* aantallen % Indonesië vm. Joegoslavië vm. Sovjetunie ov. westerse landen* Afghanistan China (excl. Hongkong) Irak Iran Koeweit Marokko Somalië Suriname Turkije ov. niet-westerse landen* onbekend totaal * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 zijn er in Delft 67 Somaliërs tot Nederlanders genaturaliseerd; in 2013 waren dat er In Delft genaturaliseerde personen per wijk wijk* aantallen % / /23/ /28/ onbekend totaal * wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) In 2014 zijn in wijk 24 (Voorhof) 96 personen tot Nederlanders genaturaliseerd; dat is 30% van het totaal aantal genaturaliseerden in Delft. In 2013 waren dit er 46.

21 2.21 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit, leeftijd en geslacht in etniciteit* leeftijd geslacht totaal totaal man vrouw aantal % % % % % % % Indonesië vm. Joegoslavië vm. Sovjetunie ov. westerse landen* Afghanistan China (excl. Hongkong) Irak Iran Koeweit Marokko Somalië Suriname Turkije ov. niet-westerse landen* onbekend totaal aantal * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 hebben 49 personen uit Iran de Nederlandse nationaliteit gekregen. Hiervan was 55% jaar en 57% was man.

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Inhoudsopgave hoofdstuk 1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 14

Inhoudsopgave hoofdstuk 14 -232- Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 14.3 Gemiddeld persoonlijk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 13

Inhoudsopgave hoofdstuk 13 -222- Inhoudsopgave hoofdstuk 13 Samenvatting hoofdstuk 13 Tabellen: 13.1 Gemeentepersoneel, werkzame uren per week en bezetting in fulltime equivalenten naar geslacht op 31 december 13.2 Gemeentepersoneel

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 214 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2017 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 62.751 Bevolking 20-64 jaar 155.582 Bevolking 65 jaar 51.831 De Drechtsteden is het afgelopen kalenderjaar met ruim 200 personen gegroeid. Daarmee doorbrak

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

DE GENKSE BEVOLKING OP

DE GENKSE BEVOLKING OP UPDATE CIJFERS DE GENKSE BEVOLKING OP 01.01.2010 (voorlopige cijfers) Bron: Stad Genk, Dienst Bevolking Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

1894 zelfdodingen in 2016

1894 zelfdodingen in 2016 1894 zelfdodingen in 2016 Het aantal zelfdodingen neemt elk jaar toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het CBS op basis van

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012

's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012 's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012 Juli 2012 Gemeente 's-hertogenbosch, Afdeling Onderzoek & Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken - = nul 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Trends in de bevolkingsontwikkeling van Heerlen. Bureau onderzoek en statistiek

Trends in de bevolkingsontwikkeling van Heerlen. Bureau onderzoek en statistiek Trends in de bevolkingsontwikkeling van Heerlen Bureau onderzoek en statistiek april 2003 Inleiding In deze notitie wil bureau O&S inzicht geven in de ontwikkelingen in de stand en de loop van de bevolking

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Menno ter Bals Inleiding Bij het bevolkingsregister van Curaçao 1 worden geboortes, sterftes, binnenlandse en buitenlandse verhuizingen (migraties) en huwelijken

Nadere informatie

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Allochtonen, 2013 Indicator 22 januari 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2013 woonden

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Demografische Data, 2004-2010 Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Bevolkingskarakteristieken Een schatting van de bevolking voor 2010: 531.170 zielen waarvan: Paramaribo 265.953; Wanica: 95.125

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2003 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 11866 12608 24474 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 97 113 210 Overlijdens Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) 134 151 285

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen Artikelen Allochtonenprognose 28 2: naar miljoen allochtonen Joop Garssen en Coen van Duin Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2 bijna, miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon 013 2014 2015 Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2014 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T

Nadere informatie

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE

MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE MONITOR ALLOCHTONE OUDEREN IJSSELMONDE C.Ergun, M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 17-03-2005 In opdracht van deelgemeente IJsselmonde Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014 STAD ZOTTEGEM Bevolkingscijfers 2014 Overzicht 2014 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12565 13233 25798 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 110 99 209 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio Stadskanaal/Vlagtwedde

Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio Stadskanaal/Vlagtwedde Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio / Groningen, november 2001 Ontwikkeling en Onderzoek in Zorg en Welzijn Titel: Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio / Auteurs: Drs. R.A. Jaarsma Drs.

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar Bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2012-2013 December 2013 Samenstelling: Opdrachtgever: Janny Lupgens Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

Oudere migranten in Nederland. Jeroen Ooijevaar NVD-seminar oudere migranten, 6 oktober 2017

Oudere migranten in Nederland. Jeroen Ooijevaar NVD-seminar oudere migranten, 6 oktober 2017 Oudere migranten in Nederland Jeroen Ooijevaar NVD-seminar oudere migranten, 6 oktober 2017 Inhoud Over het CBS Historie Stand Prognose Emigratie Verder onderzoek 2 Over het CBS 3 Even kennismaken 4 Het

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2004 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 11826 12568 24394 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 118 107 225 Overlijdens Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) 122 134 256

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2011 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12248 13140 25388 Geboorten in de geboorteakte 410 Mannen Vrouwen Totaal 126 410 246 Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 152 143 295 Natuurlijk saldo

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Belgen en niet-belgen

Belgen en niet-belgen Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers van het Rijksregister, toestand op 01.01.2016. Deze cijfers kunnen afwijken van de officiële bevolkingscijfers die zullen gepubliceerd worden

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Niet- Totaal LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN TOTAAL

Niet- Totaal LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN TOTAAL Leven. Burgerzaken A. BEVOLKING TOTALE BEVOLKING Belgen Niet Belgen Totaal Volkstelling 0.0..0.8 0.. 0.8.0 0.. SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING VAN VREEMDE NATIONALITEIT LAND VAN HERKOMST MANNEN VROUWEN

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011

Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 2001-2011 Leiden in de 21 e eeuw bevolkingsontwikkeling 21-211 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 26/13 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 212 tot en met 216 Maart 217 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 december 2012 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

Artikelen. Demografie van Nederland, 2006. Joop Garssen

Artikelen. Demografie van Nederland, 2006. Joop Garssen Artikelen Demografie van Nederland, 26 Joop Garssen In de afgelopen jaren is de groei van de Nederlandse bevolking sterk teruggelopen. In 25 nam het inwonertal met bijna 29 duizend toe, de geringste groei

Nadere informatie

Inhoud Kerncijfers 2015

Inhoud Kerncijfers 2015 Inhoud Kerncijfers 2015 Omslag Karakter Delft Oppervlakte Delft Bevolking in Delft naar geslacht Leeftijdsopbouw Delft (+ prognose) Prognose leeftijdsopbouw Delft Bevolking en woningen per wijk op 1 januari

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Uitgerekend Zoetermeer 2010

Uitgerekend Zoetermeer 2010 Uitgerekend Zoetermeer 2010 statistisch jaarboek van de gemeente Zoetermeer 1 Colofon Uitgave: Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Postbus 15

Nadere informatie

Levensverwachting en sterfte

Levensverwachting en sterfte Levensverwachting en sterfte Tabel 1 Levensverwachting Utrecht bij geboorte, 4-jaarsgemiddelde 2005-2008 en 2007-2010 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) TOTAAL GESLACHT WIJK Man Vrouw West

Nadere informatie

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 Purmerend in cijfers 2012 Colofon Purmerend in cijfers is een uitgave van de gemeente Purmerend, team Beleidsonderzoek en informatiemanagement (B&I). Samenstelling Saskia Hofstede

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken - 0 - De basis/bron van deze gegevens is een MS Office-Excelsheet dat destijds is samengesteld door het Streekarchief Brabant Noordoost te Veghel. Dit Excelsheet is door ondergetekende op een aantal punten

Nadere informatie

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS)

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) Sterfte Tabel 1 Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode 2007-2010, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) totaal mannen vrouwen TOTAAL 1839.25 854.50 984.75 LEEFTIJD

Nadere informatie

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006.

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. JAARVERSLAG 2007 BURGERZAKEN Augustijnenlaan 30 Diensthoofd: Guy Vleugels Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals 26.268 inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. Deelgemeente Belgen

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1

Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1 Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1 Sabrina Dinmohamed In dit artikel wordt aandacht besteed aan de demografische kenmerken van de migrantenbevolking van de Nederlandse Antillen. De sociaal-economische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op 01-01-2009 en 01-01-2010 - grafiek leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente 3 Voorst op 01-01-2010 - tabel

Nadere informatie