Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave hoofdstuk 2"

Transcriptie

1 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in Loop van de bevolking per wijk in Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder en rangnummer in 2004 en Overledenen naar doodsoorzaak in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland in Overledenen naar doodsoorzaak in Delft 2.7 Overledenen naar leeftijd en geslacht 2.8 Externe migratie naar leeftijd 2.9 Externe migratie naar etniciteit 2.10 Externe migratie naar herkomst- en bestemmingsgebieden 2.11 Interne migratie binnen Delft per wijk in Externe en interne migratie per wijk 2.13 Binnenlandse en buitenlandse migratie in Delft naar nationaliteit 2.14 In Delft gesloten huwelijken, partnerregistraties, echtscheidingen en partnerontbindingen 2.15 In Delft gesloten traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw 2.16 In Delft ontbonden traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw 2.17 In Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland gesloten huwelijken 2.18 Prognose loop van de bevolking 2.19 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit 2.20 In Delft genaturaliseerde personen per wijk 2.21 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit, leeftijd en geslacht in 2014 Grafieken en kaarten: 2.a Loop van de bevolking 2.b Geboorteoverschot en migratiesaldo per wijk in c Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder 2.d Externe migratie naar leeftijd in e In Delft gesloten huwelijken/partnerregistraties en echtscheidingen/partnerontbindingen

2 Loop van de bevolking Natuurlijke aanwas In 2014 zijn er in Delft 903 baby s geboren, dat zijn er 63 minder dan in Van de in 2014 geboren kinderen was 47% het eerste kind van de moeder, 36% was het tweede kind en 13% het derde kind. De gemiddelde leeftijd waarop moeders in 2014 hun eerste kind kregen was 29,6 jaar. De meeste geboren kinderen hebben een moeder van jaar. Het sterftecijfer lag in 2014 op 723, 26 minder dan in Dit levert een lager geboorteoverschot op van 180 personen in 2014, in 2013 was dit 217. In 2014 hadden de wijken Voorhof en Vrijenban (incl. Delftse Hout) een negatief geboorteoverschot (respectievelijk -5 en -2), dit wordt veroorzaakt doordat er in deze wijken meer personen zijn overleden dan dat er kinderen geboren zijn. De andere wijken hadden een positief geboorteoverschot. In de wijk Voordijkshoorn was dit in 2014 het hoogste (57), gevolgd door Hof van Delft (50) en Binnenstad (49). Externe migratie Het aantal personen dat zich in 2014 in Delft vestigde (9.732) is groter dan het aantal personen dat uit Delft vertrok (8.934). Dit leidt tot een extern migratiesaldo van 798 personen In wijk Voorhof was het externe migratiesaldo in 2014 het hoogste met 600 personen, gevolgd door de wijken Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven; 249) en Buitenhof (60). De wijken Vrijenban (incl. Delftse Hout), Tanthof (incl. Abtswoude) en Hof van Delft hadden in 2014 te maken met een negatief extern migratiesaldo van respectievelijk -54, -39 en -18. Het extern migratiesaldo was in 2014 alleen positief in de leeftijdscategorieën jaar (1.742) en jaar (729). De overige leeftijdsgroepen hadden in 2014 allemaal een negatief migratiesaldo. In de leeftijdscategorieën en jaar was het negatieve migratiesaldo het hoogst met respectievelijk -800 en -308 personen. Opvallend is het hoge migratiesaldo in 2014 van 80-plussers. In 2014 was dat -84, in Het migratiesaldo met betrekking tot het stadsgewest Haaglanden is negatief (-382). In 2014 vertrokken personen vanuit Delft naar een andere gemeente in Haaglanden en er vestigden zich personen afkomstig uit Haaglanden in Delft. Vanuit landen buiten Europa vestigden zich personen in Delft, terwijl er 857 personen naar een land buiten Europa vertrokken (migratiesaldo 870). Ook vanuit Europese landen was er in 2014 een migratieoverschot (453). Huwelijken en echtscheidingen In 2014 zijn er 522 huwelijken gesloten in Delft. Het merendeel betrof een traditioneel huwelijk tussen man en vrouw. In 2014 zijn er 13 huwelijken gesloten tussen partners van hetzelfde geslacht. Het aantal partnerregistraties in 2014 staat op 93, dat zijn er 29 meer dan in partnerregistraties zijn gesloten tussen partners van hetzelfde geslacht. Als het aantal huwelijken uitgedrukt wordt per inwoners, dan waren er in 2013 in Delft 5,1 huwelijken per inwoners. In het Stadsgewest Haaglanden lag dit op 3,4 in Zuid-Holland op 3,5 en in Nederland op 3,8 per inwoners. In 2014 zijn er 230 huwelijken en 7 partnerregistraties ontbonden in Delft. In 2013 was dit respectievelijk 224 en 14. Prognose loop van de bevolking De bevolking van Delft neemt naar verwachting jaarlijks toe tot Dit gebeurt enerzijds door een toenemende natuurlijke aanwas; het aantal geboorten (2014: 903; 2029: 1.125) stijgt sneller dan het aantal sterfgevallen (2014: 723; 2029: 865). Maar anderzijds wordt dit met name veroorzaakt door een dalend maar wel positief migratiesaldo; het aantal vestigers (2014: 9.732; 2029: 9.420) blijft hoger dan het aantal vertrekkers (2014: 8.934; 2029: 9.150). Naturalisaties In 2014 zijn er 322 Delftenaren genaturaliseerd tot Nederlander, dat is 50% meer dan in De meeste personen die in 2014 genaturaliseerd zijn wonen in Voorhof en Buitenhof en was hoog onder Somaliërs en Iraniërs.

3 Loop* van de bevolking aantal personen op 1 januari geboorte sterfte geboorteoverschot* externe migratie* vestiging vertrek extern migratiesaldo* interne migratie* administratieve correcties totale bevolkingsgroei aantal personen op 31 december * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 was er een extern migratiesaldo van +798 personen; in 2012 was dat +216 personen. 2.a Loop van de bevolking aantallen geboorte sterfte vestiging vertrek

4 2.2 Loop 1) van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 gemeente per inwoners geboorte sterfte geboorte- vestiging vertrek 2) migratiesaldo 2) totale overschot 1) bevolkingsgroei 3) Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer totaal Haaglanden Zuid-Holland Nederland bron: CBS 1) 2) 3) zie lijst met definities op blz. 7 inclusief het saldo van de administratieve correcties geboorteoverschot plus migratiesaldo plus overige correcties -49- In 2013 had de gemeente Pijnacker-Nootdorp een geboorteoverschot van 6 personen per inwoners en een migratiesaldo van 7 personen per inwoners; dit leverde inclusief overige correcties een totale bevolkingsgroei op van 12 personen per inwoners.

5 2.b Geboorteoverschot en migratiesaldo per wijk in 2014 Voordijkshoorn Binnenstad Vrijenban (incl. Delftse Hout) Hof van Delft Buitenhof Voorhof Tanthof (incl. Abtswoude) Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) Loop van de bevolking 400 geboortenoverschot intern en extern migratiesaldo bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken

6 2.3 Loop 1) van de bevolking per wijk in 2014 wijk 2) totaal 11 12/ /23/ /28/29 aantal personen op 1 januari geboorte sterfte geboorteoverschot 1) externe migratie 1) vestiging van buiten Delft vertrek naar buiten Delft extern migratiesaldo 1) interne migratie 1) vestiging van binnen Delft vertrek naar binnen Delft intern migratiesaldo 1) totale migratie vestiging vertrek migratiesaldo 1) administratieve correcties 1) totale bevolkingsgroei aantal personen op 1 januari ) zie lijst met definities op blz. 7 2) wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) In 2014 zijn er 903 Delftse kinderen geboren, hiervan woonden er 147 in Voorhof (wijk 24) en149 in Buitenhof (wijk 25).

7 2.4 Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder en rangnummer in 2004 en leeftijd van de moeder rangnummer* totaal aantal 1e kind 2e kind 3e kind 4e kind 5e e.v. geboren % % % % kind % % kinderen 2004 jonger dan en ouder totaal aantal geboren kinderen gemiddelde leeftijd 29,5 31,6 33,1 34,5 33,9 30, jonger dan en ouder totaal aantal geboren kinderen gemiddelde leeftijd 29,6 32,3 33,0 34,6 33,2 31,2 * zie lijst met definities op blz. 7 Van de in 2014 geboren kinderen was 47% het eerste kind en 36% het tweede kind van de moeder. 2.c Geboren kinderen naar leeftijd van de moeder leeftijd per vrouwen

8 Overledenen naar doodsoorzaak in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland in 2014 doodsoorzaak Delft Haaglanden Zuid-Holland Nederland % % % % nieuwvormingen (kanker) 32,0 30,8 31,8 32,2 ziekten van hart en vaatstelsel 26,0 26,8 26,6 27,2 ziekten van ademhalingsstelsel 9,3 7,8 7,4 7,5 uitwendige doodsoorzaken 6,2 5,0 5,0 4,9 overige doodsoorzaken 26,6 29,5 29,1 28,3 totaal in % totaal aantal bron: CBS Van de overledenen in Delft in 2014 stierf 26,6% aan overige doodsoorzaken; in Haaglanden lag dit percentage op 29,5%, in Zuid-Holland op 29,1% en in Nederland op 28,3%. 2.6 Overledenen naar doodsoorzaak in Delft doodsoorzaak indexcijfers (2013=100) aantal nieuwvormingen (kanker) ziekten van hart en vaatstelsel ziekten van ademhalingsstelsel uitwendige doodsoorzaken overige doodsoorzaken totaal aantal bron: CBS In 2014 stierven er 188 personen in Delft aan ziekten van hart en vaatstelsel; dat is 9% minder dan in 2013.

9 Overledenen naar leeftijd en geslacht leeftijd M V totaal In 2014 stierven er 120 personen in de leeftijdscategorie jaar; in 2013 waren dat er 132.

10 Externe migratie* naar leeftijd leeftijd migratiesaldi* externe extern vestiging vertrek totaal * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 vestigden jarigen zich in Delft en vertrokken jarigen uit Delft. Dit leverde voor deze leeftijdsgroep een migratiesaldo op van personen. In 2009 waren dat er d Externe migratie naar leeftijd in vertrek vestiging

11 2.9 Externe migratie* naar etniciteit -56- etniciteit* migratiesaldi* externe extern vestiging vertrek Nederland België Duitsland Frankrijk Griekenland Indonesië incl. Ned. Indië/Ned. Nieuwguinea Italië vm. Joegoslavië Polen Portugal Roemenië vm. Sovjetunie Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten overige westerse landen Afghanistan China (excl. Hongkong) Colombia India Irak Iran Marokko Ned. Antillen/Aruba Somalië Suriname Turkije overige niet-westerse landen onbekend subtotaal buitenlandse etniciteit totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 vestigden 310 personen met een Indiase etniciteit zich in Delft en vertrokken er 145 uit Delft. Dit leverde een migratiesaldo op van 165 personen. In 2012 was het migratiesaldo 57 personen.

12 Externe migratie 1) naar herkomst- en bestemmingsgebieden gemeente/gebied Haaglanden 2) migratiesaldi vestiging vertrek vanuit naar Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer totaal Haaglanden Rotterdam Maassluis Vlaardingen Schiedam rest Zuid-Holland rest Nederland Europa buiten Europa waarvan: Afrika Noord-Amerika Midden- en Zuid-Amerika Azië Australië en Oceanië onbekend totaal ) 2) zie lijst met definities op blz. 7 zie kaartje op blz. 12 In 2014 vestigden personen zich vanuit het werelddeel Azië in Delft en vertrokken er 491 Delftenaren naar Azië. Dit resulteerde in een migratiesaldo van 640. In 2013 was dat 542.

13 2.11 Interne migratie 1) binnen Delft per wijk in 2014 wijk 2) van wijk van bestemming totaal herkomst 11 12/ /23/ /28/29 aantal % / /23/ /28/ totaal aantal totaal in % ) zie lijst met definities op blz ) wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); 2) wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven). In 2014 zijn er personen uit wijk 11 (Binnenstad) binnen de gemeente verhuisd. Hiervan verhuisden er 585 binnen dezelfde wijk, 184 naar wijk 13 (Hof van Delft) en 185 naar wijk 27/28/29 Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven).

14 Externe 1) en interne 1) migratie per wijk wijk 2) migratiesaldi 1) vestiging vertrek (intern+extern) (intern+extern) / /23/ /28/ totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken 1) zie lijst met definities op blz. 7 2) wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; 2) wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; 2) wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) In 2014 vestigden personen zich in wijk 24 (Voorhof) en vertrokken er personen uit deze wijk. Dit resulteerde in een positief migratiesaldo van 665 personen. In 2013 had deze wijk een positief migratiesaldo van 391 personen.

15 Binnenlandse en buitenlandse migratie in Delft naar nationaliteit vestiging vertrek migratiesaldo Ned. niet-ned. totaal Ned. niet-ned. totaal Ned. niet-ned. totaal binnenlandse migratie buitenlandse migratie totale migratie bron: CBS In 2012 was het totale migratiesaldo onder personen met de Nederlandse nationaliteit -46 personen en onder personen met een niet-nederlandse nationaliteit was het saldo +298 personen. Tezamen leverde dit een migratiesaldo van 252 personen op.

16 In Delft gesloten huwelijken, partnerregistraties, echtscheidingen en partnerontbindingen huwelijken waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw partnerregistraties waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw totaal huwelijken/partnerregistraties echtscheidingen waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw partnerontbindingen waarvan: man/vrouw man/man vrouw/vrouw totaal echtscheidingen/ partnerontbindingen bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken In 2014 waren er 615 huwelijken/partnerregistraties in Delft. In 2013 waren dit er e In Delft gesloten huwelijken/partnerregistraties en echtscheidingen/partnerontbindingen aantallen huwelijken/partnerregistraties echtscheidingen/partnerontbindingen bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken

17 In Delft gesloten traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw leeftijd van leeftijd van de vrouw de man totaal totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken In 2014 zijn er 144 mannen van jaar in Delft getrouwd. Hiervan trouwden er 61 met een vrouw in de jongere leeftijdsklasse jaar en 60 met een vrouw in dezelfde leeftijdsklasse In Delft ontbonden traditionele huwelijken in 2014 naar leeftijd van man en vrouw leeftijd van leeftijd van de vrouw de man totaal totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken In 2014 is van 90 mannen van jaar het huwelijk in Delft ontbonden. Hiervan hadden er 67 een vrouw in dezelfde leeftijdsklasse.

18 In Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland gesloten huwelijken gemeente huwelijken aantallen per indexcijfers (2012=100) inwoners Delft ,1 Den Haag ,2 Leidschendam-Voorburg ,8 Midden-Delfland ,4 Pijnacker-Nootdorp ,8 Rijswijk ,8 Wassenaar ,2 Westland ,4 Zoetermeer ,1 totaal Haaglanden ,4 Zuid-Holland ,5 Nederland ,8 bron: CBS In 2013 zijn er in Delft 505 huwelijken gesloten, dat is 5% minder dan in In Delft werden er gemiddeld 5,1 huwelijken per inwoners gesloten.

19 Prognose loop van de bevolking jaar geboorte sterfte geboorten- vestiging vertrek migratie- toename bevolking overschot saldo bevolking* op 31 dec bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek (peildatum juni 2014) * inclusief administratieve correcties, zie ook lijst met definities op blz. 7 In 2016 zal de Delftse bevolking naar verwachting met 950 personen toenemen tot De toename is te splitsen in een geboortenoverschot van 260 en een migratiesaldo van 690 personen.

20 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit etniciteit* aantallen % Indonesië vm. Joegoslavië vm. Sovjetunie ov. westerse landen* Afghanistan China (excl. Hongkong) Irak Iran Koeweit Marokko Somalië Suriname Turkije ov. niet-westerse landen* onbekend totaal * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 zijn er in Delft 67 Somaliërs tot Nederlanders genaturaliseerd; in 2013 waren dat er In Delft genaturaliseerde personen per wijk wijk* aantallen % / /23/ /28/ onbekend totaal * wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) In 2014 zijn in wijk 24 (Voorhof) 96 personen tot Nederlanders genaturaliseerd; dat is 30% van het totaal aantal genaturaliseerden in Delft. In 2013 waren dit er 46.

21 2.21 In Delft genaturaliseerde personen naar etniciteit, leeftijd en geslacht in etniciteit* leeftijd geslacht totaal totaal man vrouw aantal % % % % % % % Indonesië vm. Joegoslavië vm. Sovjetunie ov. westerse landen* Afghanistan China (excl. Hongkong) Irak Iran Koeweit Marokko Somalië Suriname Turkije ov. niet-westerse landen* onbekend totaal aantal * zie lijst met definities op blz. 7 In 2014 hebben 49 personen uit Iran de Nederlandse nationaliteit gekregen. Hiervan was 55% jaar en 57% was man.

Inhoudsopgave hoofdstuk 14

Inhoudsopgave hoofdstuk 14 -232- Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 14.3 Gemiddeld persoonlijk

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012

's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012 's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012 Juli 2012 Gemeente 's-hertogenbosch, Afdeling Onderzoek & Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken - = nul 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Demografische Data, 2004-2010 Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Bevolkingskarakteristieken Een schatting van de bevolking voor 2010: 531.170 zielen waarvan: Paramaribo 265.953; Wanica: 95.125

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio Stadskanaal/Vlagtwedde

Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio Stadskanaal/Vlagtwedde Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio / Groningen, november 2001 Ontwikkeling en Onderzoek in Zorg en Welzijn Titel: Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid regio / Auteurs: Drs. R.A. Jaarsma Drs.

Nadere informatie

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon 013 2014 2015 Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2014 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Inhoud Kerncijfers 2015

Inhoud Kerncijfers 2015 Inhoud Kerncijfers 2015 Omslag Karakter Delft Oppervlakte Delft Bevolking in Delft naar geslacht Leeftijdsopbouw Delft (+ prognose) Prognose leeftijdsopbouw Delft Bevolking en woningen per wijk op 1 januari

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Uitgerekend Zoetermeer 2010

Uitgerekend Zoetermeer 2010 Uitgerekend Zoetermeer 2010 statistisch jaarboek van de gemeente Zoetermeer 1 Colofon Uitgave: Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Postbus 15

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 december 2012 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland

Nadere informatie

Artikelen. Demografie van Nederland, 2006. Joop Garssen

Artikelen. Demografie van Nederland, 2006. Joop Garssen Artikelen Demografie van Nederland, 26 Joop Garssen In de afgelopen jaren is de groei van de Nederlandse bevolking sterk teruggelopen. In 25 nam het inwonertal met bijna 29 duizend toe, de geringste groei

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015 JUNI 2015 Neimed Krimpbericht Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp Het aantal inwoners daalt in de meeste Limburgse gemeenten, omdat er weinig kinderen geboren worden. De daling wordt versterkt

Nadere informatie

Voorst in cijfers 2016

Voorst in cijfers 2016 Voorst in cijfers 2016 2015 Datum gewijzigd: 23-01-2016 Gemeente Voorst Publiekszaken Postadres: Postbus 9000 7390 HA TWELLO Bezoekadres: H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO Telefoon: (0571) 279911 Email:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2

Purmerend in cijfers 2012 Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Oktober 2012 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 PURMEREND IN CIJFERS 2 0 1 2 Purmerend in cijfers 2012 Colofon Purmerend in cijfers is een uitgave van de gemeente Purmerend, team Beleidsonderzoek en informatiemanagement (B&I). Samenstelling Saskia Hofstede

Nadere informatie

Levensverwachting en sterfte

Levensverwachting en sterfte Levensverwachting en sterfte Tabel 1 Levensverwachting Utrecht bij geboorte, 4-jaarsgemiddelde 2005-2008 en 2007-2010 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) TOTAAL GESLACHT WIJK Man Vrouw West

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

-2200-1200 -200 800 1800 2800 3800 4800 140000

-2200-1200 -200 800 1800 2800 3800 4800 140000 Het inwoneraantal van Nijmegen stijgt al jarenlang. De groep twintigers/studenten is binnen de Nijmeegse bevolking het sterkst aanwezig. De groep vijftigers is de afgelopen 10, 20 jaar het sterkst gegroeid.

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Fact sheet Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Groei overige niet-westerse allochtonen, 1992-2005 (procenten)

Fact sheet Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Groei overige niet-westerse allochtonen, 1992-2005 (procenten) Fact sheet nummer 2 februari 2006 Overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam Tussen 1992 en 2005 is de groep overige niet-westerse allochtonen in Amsterdam met maar liefst 86% toegenomen. Tot deze

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

5. Sterfte en herkomst

5. Sterfte en herkomst 5. Sterfte en herkomst Voor niet-westerse allochtonen geldt, gemiddeld genomen, een hoger sterfterisico dan voor autochtonen. Binnen dit gemiddelde bestaan echter aanzienlijke verschillen naar leeftijd,

Nadere informatie

Demografie van de allochtonen in Nederland

Demografie van de allochtonen in Nederland Joop Garssen, Han Nicolaas en Arno Sprangers In slechts enkele decennia is de samenstelling van de Nederlandse bevolking naar herkomst sterk veranderd. Het aantal niet-westerse allochtonen vertienvoudigde

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 rpb Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 Coen van Duin (cbs) Andries de Jong (rpb) Rob Broekman

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Nederland: van immigratie- naar emigratieland?

Nederland: van immigratie- naar emigratieland? Han Nicolaas Sinds 196 is Nederland in feite vrijwel onafgebroken een immigratieland geweest: het aantal immigranten naar Nederland overtrof het aantal mensen dat Nederland verliet. Aan deze situatie is

Nadere informatie

www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer

www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2012 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T (0570) 69 34 15

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Haaglanden

Factsheet jeugdigen in Haaglanden Factsheet jeugdigen in Haaglanden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Mensen verhuizen om allerlei redenen. Om samen te wonen, voor werk of studie of vanwege de woning zelf. Deze verhuizingen spelen een

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bevolking-

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Stadsmonitor -thema Bevolking- Modules Actuele ontwikkelingen 2 Omvang en samenstelling 5 Demografische processen 14 Bevolkingsprognose 18 Bijlage: Bronnen 20 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Artikelen. Bevolkingsprognose 2008 2050: naar 17,5 miljoen inwoners

Artikelen. Bevolkingsprognose 2008 2050: naar 17,5 miljoen inwoners Artikelen Bevolkingsprognose 28 25: naar 17,5 miljoen inwoners Coen van Duin De langetermijn-bevolkingsprognose van het CBS is gebaseerd op veronderstellingen over het aantal immigranten, de emigratiegeneigdheid,

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Allochtonenprognose 2002 2050: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 2010

Allochtonenprognose 2002 2050: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 2010 Allochtonenprognose 22 25: bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen in 21 Maarten Alders Volgens de nieuwe allochtonenprognose van het CBS neemt het aantal niet-westerse allochtonen toe van 1,6 miljoen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

BEVOLKING & DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED 1988-2014

BEVOLKING & DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED 1988-2014 ONTWIKKELINGEN BEVOLKING & DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED - Dit document is een vertaling van: Population and population developments The Dutch Wadden Area - VERSIE 20150414

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

O N D E R Z O E K & S T A T I S T I E K. Logo in FC

O N D E R Z O E K & S T A T I S T I E K. Logo in FC 1 2 STATISTISCH JAARBOEK 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 20 15 % 11 12 10 3 98 98 7 6 5 4 1 2 O N D E R Z O E K & S T A T I S T I E K 4 3 Logo in FC Grijs: C=0 / Rood: C=0 GEMEENTE HELMOND Statistisch Jaarboek

Nadere informatie

Opdracht bevolkingsgroei

Opdracht bevolkingsgroei Opdracht bevolkingsgroei Soms moet je bij het vak Aardrijkskunde een beetje kunnen rekenen. In de eerste klas heb je schaalberekeningen gemaakt. In de tweede klas komen bevolkingsberekeningen aan de orde.

Nadere informatie

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. Grote steden in demografisch perspectief Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006 Grote steden in demografisch perspectief WPRB Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken WPRB Ingesteld door de minister van OCW Vinger aan de

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Nederlands onderwijs in het buitenland in cijfers anno 2013

Nederlands onderwijs in het buitenland in cijfers anno 2013 Nederlands onderwijs in het buitenland in cijfers anno 2013 Het aantal Nederlandse kinderen dat in het buitenland Nederlands onderwijs volgt, stijgt in 2013 licht. In 2013 volgt een kleine 13.000 leerlingen

Nadere informatie

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen

LaboXX 2. Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030. Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen A B C D E F G 1 LaboXX 2 Bijlage E1: Bevolkingsprognoses Antwerpen 2011-2030 3 Studiedienst stadsobservatie Bestuurszaken stad Antwerpen 4 5 6 7 8 9 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding: evaluatie

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg Sociaal wijkprofiel 215 Rooden bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 2.39 65+: 3.77 (15%) 2-64: 12.41 (6%) mannen: 9.692 - vrouwen: 1.347

Nadere informatie

Bevolkingsgroepen DOE KAART 1. Naam van het project. Als je voor deze opdracht kiest leer je meer over een bepaalde bevolkingsgroep.

Bevolkingsgroepen DOE KAART 1. Naam van het project. Als je voor deze opdracht kiest leer je meer over een bepaalde bevolkingsgroep. DOE KAART 1 Bevolkingsgroepen Als je voor deze opdracht kiest leer je meer over een bepaalde bevolkingsgroep. Zoek 6 verschillende bevolkingsgroepen op. Kies 1 bevolkingsgroep uit waar je meer over wilt

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomer 1 31 Juli 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Aan 592 jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Fact sheet. Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Amsterdam. nummer 6 november 2004

Fact sheet. Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Amsterdam. nummer 6 november 2004 Fact sheet nummer 6 november 24 Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Deze Fact sheet is tot stand gekomen in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening. Het inwonertal

Nadere informatie

CHINEZEN IN ROTTERDAM

CHINEZEN IN ROTTERDAM CHINEZEN IN ROTTERDAM C. Ergun en M. Bik Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Maart 2006 In opdracht van OBR/EDBR Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: C. Ergun en M. Bik Project: 06-2510

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie