Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave hoofdstuk 1"

Transcriptie

1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk op 1 januari Bevolking en bevolkingsdichtheid per buurt en wijk op 1 januari 1.4 Bevolking naar leeftijd op 1 januari 1.5 Bevolking naar leeftijd per wijk en per geslacht op 1 januari Bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland naar leeftijd op 1 januari Raming aantal huishoudens naar grootte op 1 januari 1.8 Raming aantal huishoudens per wijk naar grootte op 1 januari Raming aantal huishoudens naar samenstelling op 1 januari 1.10 Raming aantal huishoudens per wijk naar samenstelling op 1 januari Buitenlanders naar nationaliteit op 1 januari 1.12 Allochtonen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland naar etniciteit op 1 januari Bevolking naar etniciteit op 1 januari 1.14 Bevolking naar etniciteit en leeftijd op 1 januari Bevolking naar etniciteit per wijk op 1 januari Bevolking naar verblijfsduur op huidig adres per wijk op 1 januari Bevolking naar verblijfsduur op huidig adres naar etniciteit op 1 januari Prognose van de bevolking per jaar naar geslacht op 1 januari 1.19 Prognose van de bevolking naar leeftijd en geslacht 1.20 Prognose van de bevolking per jaar naar leeftijd op 1 januari 1.21 Prognose van de bevolking per wijk naar leeftijd Grafieken en kaarten: 1.a Bevolkingsverloop in Delft 1.b Bevolkingsdichtheid per buurt op 1 januari c Leeftijdsopbouw Delft en Nederland op 1 januari d Leeftijdsopbouw Delft op 1 januari 2005 en 1 januari e Bevolking naar leeftijd per wijk op 1 januari f Bevolkingsdichtheid in Haaglanden op 1 januari 2015

2 Stand van de bevolking Inwoners Sinds 2005 neemt het aantal inwoners weer toe in Delft. Op 1 januari 2015 telde Delft inwoners, dat zijn er 983 meer dan op 1 januari In 2014 is met name het aantal inwoners in de wijk Voorhof (+660) toegenomen. Er kwamen ook bewoners bij in de wijken Voordijkshoorn (+189), Binnenstad (+149), Hof van Delft (+91), en Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven; +92). In de wijken Vrijenban (incl. Delftse Hout; -75), Tanthof (incl. Abtswoude; -49) en Buitenhof (-74) nam het aantal inwoners af. Delft is een typische studentenstad. In vergelijking met Nederland heeft Delft verhoudingsgewijs veel meer personen in de leeftijdsgroep van jaar, met name bij de mannen. In Delft zijn er daarentegen relatief minder 0-14 jarigen en jarigen. Op 1 januari 2015 woonden er volgens het CBS in Haaglanden in totaal inwoners, ruim meer dan een jaar geleden. Huishoudens Op 1 januari 2015 is het aantal huishoudens in Delft geraamd op Bij deze raming zijn inwonende alleenstaanden beschouwd als afzonderlijke eenpersoonshuishoudens. De gemiddelde grootte van de Delftse huishoudens is 1,7 personen. In de wijk Binnenstad, waar 69,9% van de huishoudens uit 1 persoon bestaat, ligt dit aantal op 1,5. In Delft bestaat 58,4% van de huishoudens uit alleenstaanden en dit aantal neemt nog jaarlijks toe, er zijn bijna meer alleenstaanden dan gezinnen/samenwonenden. Tanthof (incl. Abtswoude) en Voordijkshoorn hebben verhoudingsgewijs de meeste gezinnen met kinderen. In deze wijken zijn er naar verhouding dan ook meer huishoudens die bestaan uit 3 of meer personen. In totaal wonen er gezinnen/ samenwonenden in Delft, 13,8% hiervan bestaat uit eenoudergezinnen. Buitenlandse afkomst In Delft woonden op 1 januari personen met een buitenlandse nationaliteit, dat is 12,2% van de totale bevolking en is verdeeld over 152 verschillende nationaliteiten. Naast nationaliteit gebruiken we ook een ruimere definitie: etniciteit. De etniciteit van een persoon wordt bepaald op basis van het geboorteland van de persoon zelf of dat van zijn ouders. Op 1 januari 2015 woonden er personen met een buitenlandse etniciteit in Delft, dat is 32,4% van de Delftse bevolking. Dit percentage is op te splitsen in 13,4% westerse en 19,0% niet-westerse allochtonen. Grote concentraties van personen met een buitenlandse etniciteit komen voor in de wijken Voorhof (49,8%) en Buitenhof (43,0%). In de wijken Tanthof (incl. Abtswoude), Vrijenban (incl. Delftse Hout) en Hof van Delft wonen relatief het minste aantal personen met een buitenlandse etniciteit. Onder de personen met een buitenlandse etniciteit zijn de etniciteiten Indonesië (incl. voormalig Nederland Indië en voormalig Nederlands Nieuwguinea; 3.059), Turkije (2.548) en Suriname (2.349) het sterkst vertegenwoordigd in Delft. Ook zijn er aanzienlijke aantallen personen met etniciteit China (1.871), Duitsland (1.796), Nederlandse Antillen/Aruba (1.579), Marokko (1.446), Iran (1.141) en Irak (1.044). De snelst stijgende etniciteit in Delft is India, in 2014 nam het aantal personen in deze groep met 24% toe tot 873 inwoners. Concentraties van personen met een buitenlandse etniciteit zijn ook waarneembaar in de leeftijdsopbouw. Van zowel de jarigen (48,8%), de jarigen (39,4%) als de 0-14 jarigen (38,7%) heeft een groot deel een buitenlandse etniciteit. Prognose De bevolking van Delft zal de komende jaren naar verwachting toenemen van op 1 januari 2015 tot op 1 januari De bevolkingstoename is mogelijk doordat er de komende jaren, met name tussen 2015 en 2019, veel woningen zullen worden gebouwd. In de wijk Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven zullen dit met name studentenwoningen zijn. De bevolking zal tot 2030 naar verwachting gaan toenemen in de wijken Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven; ), Voorhof (+2.744), Voordijkshoorn (+1.674) en Buitenhof (+1.548). De wijk Tanthof (incl. Abtswoude; -369) krijgt te maken met een bevolkingsafname. In de overige wijken Binnenstad, Vrijenban (incl. Delftse Hout) en Hof van Delft blijft de bevolking ongeveer op hetzelfde niveau. Deze toe- en afnames zullen er voor zorgen dat de wijk Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) qua inwoners op 1 januari 2030 de grootste wijk van Delft zal zijn.

3 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari jaar Delft Nederland geslacht totaal indexcijfers indexcijfers man vrouw (2014=1.000) (2014=1.000) bron: Delft, jaren : gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken; overig Delft en bron: Nederland: CBS Op 1 januari 2015 had Delft inwoners; dat is ten opzichte van 1 januari 2014 een stijging van 10 personen per inwoners. De Nederlandse bevolking nam in dezelfde periode toe met 4 personen per inwoners. 1.a Bevolkingsverloop in Delft inwoners (x1.000) bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken

4 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk op 1 januari 2015 wijk 1) doelgroepen totale baby's peuters kinder- basis- basis- basis- voortgezet potentiële volwas- ouderen bejaarden hoog- bevolking opvang onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs beroeps- senen bejaarden onderbouw bovenbouw bevolking 0-1jr. 2-3jr. 0-3jr. 4-7jr. 8-11jr. 2) 4-11jr. 2) 12-17jr. 2) 15-64jr. 18jr. e.o. 55jr. e.o. 65jr. e.o. 75jr. e.o / /23/ /28/ totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek 1) 1) 2) 2) wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) bij het basisonderwijs zijn naast de 4-11 jarigen, de 12 jarigen die geboren zijn in oktober, november en december meegeteld; deze 12 jarigen zijn in mindering gebracht bij het voorgezet onderwijs -21- Op 1 januari 2015 woonden er personen in wijk 25 (Buitenhof); hiervan behoorden er tot de doelgroep basisonderwijs (4-11jr.) en tot de doelgroep bejaarden (65jr. e.o.).

5 -22-1.b Bevolkingsdichtheid per buurt op 1 januari aantal inwoners per km n.v.t kilometer Bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken

6 1.3 Bevolking en bevolkingsdichtheid per buurt en wijk op 1 januari buurt 1) /wijk 2) indexcijfers (2014=100) aantal aantal inwoners inwoners per km ) ) wijk wijk 12/ ) wijk

7 -25- vervolg 1.3 buurt 1) /wijk 2) indexcijfers (2014=100) aantal aantal inwoners inwoners per km wijk wijk 22/23/ wijk

8 vervolg 1.3 buurt 1) /wijk 2) indexcijfers (2014=100) aantal aantal inwoners inwoners per km wijk wijk 27/28/ totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken 1) 2) 2) 2) 3) zie wijk- en buurtindeling blz. 13 t/m 15 wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) buurt 1100: inwoner; buurt inwoners; buurt 1300: inwoners In buurt 2403 (Mythologiebuurt) woonden op 1 januari inwoners; dat is 43% meer dan op 1 januari 2014 en komt neer op inwoners per km2.

9 -26-1.c Leeftijdopbouw Delft en Nederland op 1 januari 2015 mannen Nederland Delft vrouwen bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken en het CBS per inwoners 1.d Leeftijdopbouw Delft op 1 januari 2005 en 1 januari 2015 mannen Delft Delft vrouwen bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken per inwoners

10 1.4 Bevolking naar leeftijd op 1 januari leeftijd indexcijfers (2014=100) aantal personen totaal gemiddelde leeftijd 38,5 38,4 38,4 38,5 38,5 38,5 bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken Op 1 januari 2015 waren er jarigen in Delft; dat is 13% meer dan op 1 januari 2014.

11 -28-1.e Bevolking naar leeftijd per wijk op 1 januari 2015 BINNENSTAD VRIJENBAN (INCL. DELFTSE HOUT) VOORDIJKSHOORN HOF VAN DELFT VOORHOF BUITENHOF WIPPOLDER (INCL. SCHIEWEG EN RUIVEN) TANTHOF (INCL. ABTSWOUDE) leeftijdsopbouw Meters bron: gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken

12 1.5 Bevolking naar leeftijd per wijk en per geslacht op 1 januari 2015 leeftijd wijk* geslacht 11 12/ /23/ /28/29 man vrouw totaal totaal bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken * wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); * wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) Op 1 januari 2015 woonden er jarigen in Delft: mannen en vrouwen; hiervan waren er in wijk 27/28/29 (Wippolder, incl. Schieweg en Ruiven) woonachtig.

13 -30-1.f Bevolkingsdichtheid in Haaglanden op 1 januari 2015 Wassenaar Leidschendam-Voorburg Den Haag Den Haag Zoetermeer Rijswijk Pijnacker-Nootdorp Westland Delft Midden-Delfland aantal inwoners per km km Bron: CBS

14 1.6 Bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland naar leeftijd op 1 januari 2015 gemeente/gebied leeftijd per inwoners totaal aantal inwoners Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer totaal Haaglanden Zuid-Holland Nederland bron: CBS Op 1 januari 2015 telde Delft inwoners, hiervan waren er van elke inwoners jaar en jaar.

15 1.7 Raming aantal huishoudens naar grootte op 1 januari grootte van het huishouden 1 persoon 2 personen 3 of meer personen indexcijfers (2014=100) totaal aantal totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek Op 1 januari 2015 waren er eenpersoonshuishouden in Delft; dat is 2% meer dan op 1 januari Raming aantal huishoudens per wijk naar grootte op 1 januari 2014 wijk* grootte van het huishouden totaal gemiddelde 1 persoon 2 personen 3 of meer grootte van personen huishoudens % % % % aantal 11 Binnenstad 69,9 20,1 10, ,5 12/16 Vrijenban (incl. Delftse Hout) 57,7 25,0 17, ,7 13 Hof van Delft 61,0 22,9 16, ,7 14 Voordijkshoorn 43,1 27,9 29, ,1 22/23/26 Tanthof (incl. Abtswoude) 40,4 32,8 26, ,0 24 Voorhof 66,6 20,9 12, ,5 25 Buitenhof 54,7 24,8 20, ,8 27/28/29 Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) 64,2 22,4 13, ,6 totaal 58,4 24,2 17,4 100 totaal aantal ,7 bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek Op 1 januari 2015 bestond 69,9% van de huishoudens in wijk 11 (Binnenstad) uit 1 persoon. De gemiddelde grootte van huishoudens in deze wijk is 1,5.

16 1.9 Raming aantal huishoudens naar samenstelling op 1 januari samenstelling van het huishouden indexcijfers (2014=100) totaal aantal paren zonder kinderen paren met kinderen eenoudergezinnen alleenstaande mannen alleenstaande vrouwen totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek Op 1 januari 2015 bestonden huishoudens in Delft uit alleenstaande mannen; dat is 3% meer dan op 1 januari Raming aantal huishoudens per wijk naar samenstelling op 1 januari 2015 wijk* paren eenouderzonder alleenstaanden totaal met gezinnen mannen vrouwen kinderen kinderen met kinderen % % % % % % aantal 11 18,8 8,7 2,6 43,6 26, /16 21,4 14,9 6,1 33,1 24, ,7 13,9 5,4 36,6 24, ,5 24,9 8,5 23,7 19, /23/26 28,9 24,1 6,6 23,6 16, ,8 10,0 5,6 41,0 25, ,7 16,0 8,6 31,0 23, /28/29 20,1 11,5 4,3 41,3 23, totaal 21,1 14,7 5,8 35,2 23,2 100 totaal aantal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek * wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; * wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); wijk 24: Voorhof; * wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) Op 1 januari 2015 waren er huishoudens in wijk 22/23/26 (Tanthof incl. Abtswoude). Hiervan bestond 28,9% uit paren zonder kinderen en 24,1% uit paren met kinderen.

17 1.11 Buitenlanders naar nationaliteit op 1 januari nationaliteit 1) indexcijfers (2014=100) aantallen EU-landen Belgische Brits burger Bulgaarse Burger v.d. Bondsrep. Duitsland Franse Griekse Hongaarse Italiaanse Poolse Portugese Roemeense Spaanse Zweedse Overige EU-landen 1) Landen buiten EU Amerikaans Burger Australische Burger van India Burger van Nigeria Burger van vm. Sovjet-Unie 2) Braziliaanse Canadese Chinese Colombiaanse Ethiopische Indonesische Iraakse Iraanse Japanse vm. Joegoslavische 3) Maleisische Marokkaanse Mexicaanse Pakistaanse Singaporaanse Surinaamse Taiwanese Thaise Turkse Viëtnamese Zuid-Koreaanse Overige 4) Onbekend/Staatloos totaal totaal in % van de bevolking 10,5 11,1 11,4 11,5 11,9 12,2 bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken 1) zie lijst met definities op blz. 7 2) exclusief Estland, Letland en Litouwen (EU-landen) 3) exclusief Slovenië en Kroatië (EU-landen) 4) in Delft zijn in totaal 152 verschillende buitenlandse nationaliteiten vertegenwoordigd Op 1 januari 2015 woonden er 62 personen met de Singaporaanse nationaliteit in Delft; dat is 29% meer dan op 1 januari 2014.

18 1.12 Allochtonen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland naar etniciteit op 1 januari 2014 etniciteit 1) Delft Haaglanden 2) Zuid-Holland Nederland % % % % België 2,2 1,4 1,6 3,2 Duitsland 5,5 4,7 5,3 10,3 Frankrijk 1,7 1,4 1,1 1,1 Griekenland 1,8 0,6 0,6 0,5 Indonesië (incl. vm. Ned. Indië/ vm. Ned. Nieuw-Guinea) 9,5 9,5 8,6 10,4 Italië 2,6 1,1 1,0 1,2 vm. Joegoslavië 1,4 1,1 2,2 2,3 Polen 2,2 4,0 3,5 3,4 vm. Sovjet-Unie 2,1 1,9 1,8 2,0 Spanje 1,7 0,9 1,1 1,1 Verenigd Koninkrijk 2,3 2,2 2,1 2,3 Verenigde Staten 1,4 1,1 0,8 1,0 overige westerse landen 7,1 6,4 5,6 5,7 Afghanistan 1,7 1,2 1,2 1,2 China (excl. Hongkong) 5,5 2,1 1,9 1,8 Colombia 0,8 0,7 0,5 0,4 India 2,2 1,2 0,8 0,7 Irak 3,2 1,7 1,4 1,5 Iran 3,6 1,3 1,0 1,0 Marokko 4,5 9,6 11,1 10,4 Ned. Antillen/Aruba 4,9 4,9 5,9 4,1 Somalië 2,0 0,9 1,0 1,0 Suriname 7,3 16,4 14,1 9,7 Turkije 8,0 11,3 12,6 11,0 Vietnam 0,9 0,3 0,4 0,6 overige niet-westerse landen 13,9 12,0 12,8 12,1 totaal Europa 36,9 36,2 37,6 42,9 waarvan EU-landen 24,9 21,7 20,9 27,4 Afrika 12,1 15,8 18,6 17,0 Azië 32,4 21,7 19,4 21,6 Amerika 17,9 25,7 24,0 17,9 Oceanië 0,7 0,5 0,4 0,6 totaal westers 41,4 36,5 35,4 44,4 niet-westers 58,6 63,5 64,6 55,6 totaal totaal aantal allochtonen allochtonen in % van de bevolking 32,1 37,4 29,5 21,4 bron: CBS 1) 2) 2) zie lijst met definities op blz. 7 Haaglanden bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer Op 1 januari 2014 bestond 5,5% van de allochtonen in Delft uit Chinezen. In Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland lag dit percentage lager.

19 1.13 Bevolking naar etniciteit op 1 januari etniciteit* indexcijfers (2014=100) aantal Nederland België Duitsland Frankrijk Griekenland Indonesië (incl. vm. Ned. Indië/ vm. Ned. Nieuw-Guinea) Italië vm. Joegoslavië Polen Roemenië vm. Sovjetunie Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten overige westerse landen Afghanistan China (excl. Hongkong) Colombia India Irak Iran Marokko Ned. Antillen/Aruba Somalië Suriname Turkije Vietnam overige niet-westerse landen subtotaal buitenlandse etniciteit subtotaal buitenlandse etn. in % 30,2 30,9 31,5 31,7 32,1 32,4 totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek * zie lijst met definities op blz. 7 Op 1 januari 2015 woonden er 873 personen met etniciteit 'India' in Delft; dat is 24% meer dan op 1 januari 2014.

20 1.14 Bevolking naar etniciteit en leeftijd op 1 januari 2015 etniciteit* leeftijd totaal Nederland België Duitsland Frankrijk Griekenland Indonesië (incl. vm. N. Indië/N. N. Guinea) vm. Ned. Nieuw-Guinea) Italië vm. Joegoslavië Polen Roemenië vm. Sovjetunie Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten overige westerse landen* Afghanistan China (excl. Hongkong) Colombia India Irak Iran Marokko Ned. Antillen/Aruba Somalië Suriname Turkije Vietnam overige niet-westerse landen* subtotaal buitenlandse etniciteit subtotaal buitenlandse etn. in % 38,4 40,9 36,7 32,4 48,8 39,4 28,4 21,1 14,9 32,4 totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek * zie lijst met definities op blz. 7 Op 1 januari 2015 had 32,4% van de Delftse bevolking een buitenlandse etniciteit, bij de jarigen is dat 48,8% en bij de 5-9 jarigen 40,9%. -37-

21 1.15 Bevolking naar etniciteit per wijk op 1 januari 2015 etniciteit 1) wijk 2) totaal 11 12/ /23/ /28/29 Nederland België Duitsland Frankrijk Griekenland Indonesië (incl. vm. Ned. Indië/ vm. Ned. Nieuw-Guinea) Italië vm. Joegoslavië Polen Roemenië vm. Sovjetunie Spanje Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten overige westerse landen 1) Afghanistan China (excl. Hongkong) Colombia India Irak Iran Marokko Ned. Antillen/Aruba Somalië Suriname Turkije Vietnam overige niet-westerse landen 1) subtotaal buitenlandse etniciteit subtotaal buitenlandse etniciteit in % 33,0 23,1 23,8 27,4 22,6 49,8 43,0 32,5 32,4 totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek 1) zie lijst met definities op blz. 7 2) zie wijkindeling op blz. 11 Op 1 januari 2015 woonden er 766 personen met etniciteit 'Polen' in Delft; hiervan woonden er 120 in wijk 22/23/26 (Tanthof, incl. Abtswoude). -38-

22 1.16 Bevolking naar verblijfsduur op huidig adres per wijk op 1 januari 2015 wijk* verblijfsduur op huidig adres in jaren totaal gemiddelde verblijfsduur % % % % % % % % % % % aantal ,3 12/ , , ,2 22/23/ , , ,0 27/28/ ,9-39- totaal % totaal aantal ,1 bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken * wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23/26: Tanthof (incl. Abtswoude); * wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven). Op 1 januari 2015 woonden personen in wijk 14 (Voordijkshoorn); hiervan woonde 33% 5-9 jaar en 12% nog geen jaar op het huidige adres. De gemiddelde verblijfsduur van bewoners op het huidige adres in deze wijk bedroeg 7,2 jaar.

23 1.17 Bevolking naar verblijfsduur op huidig adres naar etniciteit op 1 januari 2015 etniciteit* verblijfsduur op huidig adres in jaren totaal gemiddelde verblijfsduur % % % % % % % % % % % aantal Nederland ,6 België ,5 Duitsland ,2 Frankrijk ,1 Griekenland ,2 Indonesië (incl. vm. Ned. Indië/ vm. Ned. Nieuw-Guinea) ,8 Italië ,5 vm. Joegoslavië ,3 Polen ,6 Roemenië ,7 vm. Sovjetunie ,9 Spanje ,2 Verenigd Koninkrijk ,8 Verenigde Staten ,7 overige westerse landen* ,4 Afghanistan ,4 China (excl. Hongkong) ,7 Colombia ,2 India ,9 Irak ,5 Iran ,8 Marokko ,3 Ned. Antillen/Aruba ,7 Somalië ,3 Suriname ,1 Turkije ,4 Vietnam ,8 overige niet-westerse landen* ,5 totaal % totaal aantal ,1 bron: Gemeente Delft, Burgerlijke stand en Burgerzaken * zie lijst met definities op blz. 7 Op 1 januari 2015 woonden er 584 personen met etniciteit 'Griekenland' in Delft; 43% hiervan woonde nog geen jaar op het huidige adres en 25% woonde er 1 jaar. -40-

24 1.18 Prognose van de bevolking per jaar naar geslacht op 1 januari 1 januari geslacht totaal man vrouw bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek (peildatum juni 2014) Op 1 januari 2020 wonen er naar verwachting inwoners in Delft: mannen en vrouwen.

25 1.19 Prognose van de bevolking naar leeftijd en geslacht leeftijd M V T M V T M V T M V T totaal bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek (peildatum juni 2014) Naar verwachting zal het aantal jarigen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2030 toenemen van tot personen; mannen en vrouwen.

26 1.20 Prognose van de bevolking per jaar naar leeftijd op 1 januari 1 januari leeftijd totaal % % % % % % % % aantal ,5 20,4 17,1 11,4 12,5 11,3 14, ,6 19,3 17,8 11,4 12,4 11,4 15, ,5 19,1 18,2 11,4 12,2 11,4 15, ,5 18,8 18,5 11,4 11,9 11,5 15, ,5 18,7 18,7 11,4 11,6 11,5 15, ,5 18,5 18,9 11,5 11,3 11,5 15, ,5 18,4 19,0 11,6 11,1 11,5 16, ,6 18,3 19,0 11,7 10,9 11,4 16, ,6 18,1 19,0 11,8 10,8 11,3 16, ,7 18,0 18,9 11,9 10,6 11,2 16, ,8 17,8 18,9 12,0 10,5 11,1 17, ,8 17,7 18,8 12,1 10,3 11,0 17, ,9 17,5 18,7 12,2 10,2 10,9 17, ,0 17,4 18,7 12,3 10,2 10,7 17, ,0 17,2 18,6 12,4 10,2 10,5 18, ,1 17,1 18,6 12,5 10,2 10,3 18, bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek (peildatum juni 2014) -43- Op 1 januari 2025 wonen er naar verwachting personen in Delft; hiervan bestaat naar verwachting 18,9% uit jarigen en 10,5% uit jarigen.

27 1.21 Prognose van de bevolking per wijk naar leeftijd wijk 1 januari leeftijd totaal aantal personen % % % % % wijk ,6 52,2 28,6 10, Binnenstad ,3 51,9 27,0 12, ,7 52,0 25,3 14, ,2 51,8 23,8 15, wijk 12/ ,8 38,0 32,2 17, Vrijenban ,7 38,9 30,3 18, (incl. Delftse Hout) ,1 38,8 29,0 19, ,7 38,5 27,7 20, wijk ,9 45,6 28,3 13, Hof van Delft ,8 45,7 27,7 13, ,9 45,8 26,6 14, ,1 45,7 25,5 15, wijk ,0 35,5 34,2 12, Voordijkshoorn ,4 35,0 33,4 12, ,6 33,7 33,3 14, ,9 33,2 32,6 16, wijk 22/23/ ,7 31,5 40,4 15, Tanthof ,8 30,3 38,5 18, (incl. Abtswoude) ,1 29,8 36,4 20, ,4 29,4 35,3 21, wijk ,9 51,3 21,1 16, Voorhof ,5 52,7 20,6 17, ,8 52,2 20,2 17, ,4 50,7 19,7 19, wijk ,8 37,1 27,7 20, Buitenhof ,8 37,3 26,9 21, ,5 36,5 25,8 22, ,5 37,6 24,7 22, wijk 27/28/ ,5 51,9 25,3 12, Wippolder ,4 53,5 23,6 12, (incl. Schieweg en Ruiven) ,4 51,4 23,6 13, ,1 48,8 23,8 15, Delft ,5 43,0 29,6 14, ,5 43,6 28,2 15, ,8 43,1 27,2 17, ,1 42,4 26,3 18, bron: Gemeente Delft, Informatie/Onderzoek & Statistiek (peildatum juni 2014) In wijk 27/28/29 (Wippolder incl. Schieweg en Ruiven) zal het aantal inwoners naar verwachting gaan toenemen van op 1 januari 2015 tot op 1 januari 2030.

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 14

Inhoudsopgave hoofdstuk 14 -232- Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 14.3 Gemiddeld persoonlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Allochtonen, 2013 Indicator 22 januari 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2013 woonden

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Halen Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op 01-01-2009 en 01-01-2010 - grafiek leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente 3 Voorst op 01-01-2010 - tabel

Nadere informatie

Oudere migranten in Nederland. Jeroen Ooijevaar NVD-seminar oudere migranten, 6 oktober 2017

Oudere migranten in Nederland. Jeroen Ooijevaar NVD-seminar oudere migranten, 6 oktober 2017 Oudere migranten in Nederland Jeroen Ooijevaar NVD-seminar oudere migranten, 6 oktober 2017 Inhoud Over het CBS Historie Stand Prognose Emigratie Verder onderzoek 2 Over het CBS 3 Even kennismaken 4 Het

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en

INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ. - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op en INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLZ - tabel leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente Voorst 2 op 01-01-2010 en 01-01-2011 - grafiek leeftijdsopbouw inwoners in de hele gemeente 3 Voorst op 01-01-2011 - tabel

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Voorst in cijfers. Datum gewijzigd:

Voorst in cijfers. Datum gewijzigd: Voorst in cijfers 2015 Datum gewijzigd: 04-08-2015 Gemeente Voorst Publiekszaken Postadres: Postbus 9000 7390 HA TWELLO Bezoekadres: H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO Telefoon: (0571) 279911 Email: gemeente@voorst.nl

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Academiejaar 2014-2015 : KU Leuven 57.284 studenten

Academiejaar 2014-2015 : KU Leuven 57.284 studenten (toestand op 23.06.2015) Nationaliteit Aantal Studenten Belgisch 46.572 Nederlands 1.976 Chinees 829 Italiaans 595 Spaans 530 Indisch 496 Duits 401 Amerikaans 370 Grieks 259 Pools 241 Iraans 223 Frans

Nadere informatie

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Wijk of woonplaats oppervlakte (m2) oppervlakte (km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2)

Nadere informatie

Nationaliteit VOW'ers Totaal aantal (sinds '94) % Afgaanse 48 0,12% Albanese 24 0,06% Algerijnse 75 0,19% Amerikaans burger ,14% Amerikaans

Nationaliteit VOW'ers Totaal aantal (sinds '94) % Afgaanse 48 0,12% Albanese 24 0,06% Algerijnse 75 0,19% Amerikaans burger ,14% Amerikaans Nationaliteit VOW'ers Totaal aantal (sinds '94) % Afgaanse 48 0,12% Albanese 24 0,06% Algerijnse 75 0,19% Amerikaans burger 1244 3,14% Amerikaans onderdaan 3 0,01% Angolese 66 0,17% Argentijnse 49 0,12%

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Voeren Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Voorst in cijfers 2016

Voorst in cijfers 2016 Voorst in cijfers 2016 2015 Datum gewijzigd: 23-01-2016 Gemeente Voorst Publiekszaken Postadres: Postbus 9000 7390 HA TWELLO Bezoekadres: H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO Telefoon: (0571) 279911 Email:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Academiejaar : KU Leuven studenten

Academiejaar : KU Leuven studenten (toestand op 27.06.2016) Nationaliteit Aantal Studenten Belgisch 45.903 Nederlands 1.989 Chinees 832 Italiaans 661 Spaans 552 Indiaas 465 Duits 449 Amerikaans 365 Grieks 269 Pools 245 Iraans 215 Frans

Nadere informatie

Radboud Universiteit. Een overzicht. Met dank aan: Secretaris Stex NT2 Cito IB-groep. Frans van der Slik Taalwetenschap, RU

Radboud Universiteit. Een overzicht. Met dank aan: Secretaris Stex NT2 Cito IB-groep. Frans van der Slik Taalwetenschap, RU 10 jaar Staatsexamen NT2: Een overzicht Met dank aan: Secretaris Stex NT2 Cito IB-groep Frans van der Slik Taalwetenschap, RU f.v.d.slik@let.ru.nl 1 Vragen Hoe ziet de ontwikkeling er uit van 1995 2004

Nadere informatie

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland Nummer 1, 12 februari 2010 Peter van der Salm 079-3470662 I. Beursprijzen PT Marktbeeld Uien Marktinformatie binnen- en buitenland Het jaar 2009 begon met lage uienprijzen, maar vanaf het voorjaar hebben

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Academiejaar : KU Leuven studenten

Academiejaar : KU Leuven studenten (toestand op 25.06.2017) Nationaliteit Aantal Studenten Belgisch 45.869 Nederlands 1.988 Chinees 871 Italiaans 672 Spaans 541 Indiaas 497 Duits 451 Amerikaans 372 Frans 251 Grieks 251 Turks 221 Brits 212

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort.

Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. Leefomgeving Opgave 7 De Maas van bron tot monding Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. Gebruik bron 1. In de tekst van bron 1 zijn de letters a, b en c aangegeven. Deze letters

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar Bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2012-2013 December 2013 Samenstelling: Opdrachtgever: Janny Lupgens Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen?

Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen? Han Nicolaas 1), Arno Sprangers 1), Aslan Zorlu 2) en Joop Hartog 2) In telde Nederland 121 duizend immigranten, 12 duizend minder dan in. Van de immigranten in hadden 87 duizend een niet-nederlandse nationaliteit.

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014 STAD ZOTTEGEM Bevolkingscijfers 2014 Overzicht 2014 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12565 13233 25798 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 110 99 209 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 december 2012 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2013-2014 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2013-2014 Oktober 2014

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Minder asielzoekers in de Europese Unie

Minder asielzoekers in de Europese Unie Han Nicolaas en Arno Sprangers Het aantal asielverzoeken in de Europese Unie lag rond de eeuwwisseling op een niveau van bijna 400 duizend per jaar. Sindsdien is dit aantal sterk afgenomen. In 2003 was

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2011 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12248 13140 25388 Geboorten in de geboorteakte 410 Mannen Vrouwen Totaal 126 410 246 Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 152 143 295 Natuurlijk saldo

Nadere informatie

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006.

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. JAARVERSLAG 2007 BURGERZAKEN Augustijnenlaan 30 Diensthoofd: Guy Vleugels Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals 26.268 inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. Deelgemeente Belgen

Nadere informatie

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2011 Kerncijfers

Collectieve toeristische logiesverstrekkende bedrijven BELGIË 2011 Kerncijfers BELGIË 211 Kerncijfers 211 Hotel van de 211 Aankomsten - + Aandeel in de () BELGIË 1. 13 618 136 31 379 844 1 81 818 3.6 2.3 57.3 53.3 25.2 17 965 749 16 723 867 7 892 47 1. Toeristische gebieden Kuststreek.16

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Methode en respons

Gezondheidsenquête Methode en respons Gezondheidsenquête 2016 1. Methode en respons Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 1. Methode en respons 1 Mei 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Doel van het onderzoek... 4 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen Buurt in cijfers: telde op 1 januari 2015 16.093 inwoners, waarvan 8.136 mannen en 7.957 vrouwen. Kerngegevens Jaar Aantal inwoners 2015 16.093 64.664 223.220 % 0-14 jarigen 2015 16,0 16,6 15,1 % 15-64

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

DE GENKSE BEVOLKING OP

DE GENKSE BEVOLKING OP UPDATE CIJFERS DE GENKSE BEVOLKING OP 01.01.2010 (voorlopige cijfers) Bron: Stad Genk, Dienst Bevolking Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

M1 2 Colombia 542 Vwo H/V Vmbo-T + Havo Havo. V2 5 Irak 533 Havo (T/H) Vwo Havo Vmbo-T. M2 3 Iran 529 T/H Vmbo-T Vmbo-kader Vmbo-gemengd

M1 2 Colombia 542 Vwo H/V Vmbo-T + Havo Havo. V2 5 Irak 533 Havo (T/H) Vwo Havo Vmbo-T. M2 3 Iran 529 T/H Vmbo-T Vmbo-kader Vmbo-gemengd Resultaten Kopklas Grotius College Delft 2002/2003 naam jr. in NL uit/achtergrond Cito PO Cito Kopklas advies/brugklas 2e klas 3e klas 4e klas V1 1 Curacao 507 520 T/H (Curacao) M1 2 Colombia 542 Vwo H/V

Nadere informatie

Internationals in de Leidse regio 2015

Internationals in de Leidse regio 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Internationals in de 2015 In de is internationale kennis één van de speerpunten. In dit feitenblad besteden

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 1 TOERISTISCHE GEBIEDEN STEDELIJK GEBIED Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 1 TOERISTISCHE GEBIEDEN STEDELIJK GEBIED Kerncijfers 1 TOERISTISCHE GEBIEDEN 21 Kerncijfers 21 Oppervlakte Aandeel in de % Gewicht - + 21 Aankomsten % STEDELIJK GEBIED 1. 7 451 834 13 495 843 879 371 7.% 1.81 39.1% 71.5% 43.% 9 654 689 5 83 476 1. Logisvormen

Nadere informatie

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen

Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen November 2011 ugu Immigratie uit Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen In Leiden wonen ca. 2.550 mensen uit de MOE-landen, waarvan 1.900 van de eerste generatie. Dit is percentueel iets meer dan in Nederland.

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Korte handleiding Data op Maat Delft

Korte handleiding Data op Maat Delft Korte handleiding Data op Maat Delft Inleiding De statistische gegevens van de gemeente Delft zijn te vinden in Data op maat'. Data op maat is een digitaal beleidsinformatiesysteem waarmee iedereen zelf

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners.

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Demografie Samenvatting Inwonersaantal: 442.508 (2012) 90% van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie