Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 20 januari 2005 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november pag. 5 Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties, november pag. 5 Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven, november pag. 6 Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven, januari- november pag. 6 Financiële instellingen en markten Koerswaarde van aandelen, december pag. 4 Consumptief krediet, november pag. 4 Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen, 3e kwartaal pag. 2 en 3 Verklaring van de tekens. = gegevens ontbreken; = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel. Auteursrecht CBS, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. ISSN: Informatie Infoservice: tel ( 0,50 per minuut); Website: Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507; Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg

2 Economie groeit 1,5 procent De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2004 met 1,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Het is de hoogste groei van het volume van het bruto binnenlands product (BBP) in drie jaar. De flinke stijging van de export leverde de belangrijkste bijdrage aan de groei. De consumptie van huishoudens, de investeringen in vaste activa en de consumptie van de overheid lieten in het derde kwartaal een bescheiden groei zien in vergelijking met een jaar eerder. Staat 1 Bruto binnenlands product (marktprijzen) Verandering ten opzichte Voorgaande periode 1) van zelfde periode vorig jaar volumemutaties in % , , , ,8 0,2 2 1,9 0,6 3 1,3 0,1 4 0,7 0, ,4 0,1 2 0,4 0,4 3 1,0 0,2 4 0,5 0, ,2 0,5 2 1,4 0,7 3 1,4 0,2 4 0,5 0, ,2 0,8 2 1,3 0,1 3 1,5 0,3 Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,3 procent Het volume van het BBP was in het derde kwartaal van 2004, na correctie voor werkdag- en andere seizoeneffecten, 0,3 procent hoger dan in het tweede kwartaal van De bescheiden positieve groei volgt op de geringe krimp in het tweede kwartaal. Daaraan voorafgaand was de kwartaal-op-kwartaalgroei drie kwartalen op rij positief. Staat 2 Goederen- en dienstentotalen III IV I II III %-volumemutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder Consumptieve bestedingen 0,0 0,6 0,2 0,2 0,4 0,6 w.v. door huishoudens 0,9 1,5 1,6 0,4 0,4 0,7 door overheid 1,8 1,4 2,6 0,1 0,4 0,3 Investeringen in vaste activa 3,1 3,9 1,3 4,5 1,4 0,7 Verandering in voorraden 1) 0,0 1,1 0,4 0,4 1,2 1,7 Nationale bestedingen 0,5 1,2 0,2 1,1 0,4 1,3 Uitvoer van goederen en diensten 0,0 0,9 1,0 3,5 7,5 7,8 Invoer van goederen en diensten 0,6 0,6 2,3 3,5 6,3 8,0 Bruto binnenlands product (mp) 0,9 1,4 0,5 1,2 1,3 1,5 Krachtige stijging van uitvoer en invoer houdt aan In het derde kwartaal van 2004 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 7,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van De export groeide nog iets sneller dan in het tweede kwartaal van In 2003 was het volume van de uitvoer gelijk aan dat van De exportgroei in het derde kwartaal van 2004 is de hoogste groei sinds eind De invoer was 8,0 procent hoger dan in het derde kwartaal van Geringe groei investeringen De investeringen in vaste activa waren in het derde kwartaal van dit jaar 0,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van Aan deze bescheiden groei droegen hogere investeringen in machines en installaties bij. Dit is in lijn met de iets gestegen bezettingsgraad van de industrie in Ook in bedrijfsauto s en vooral computers is meer geïnvesteerd. De investeringen in bouwwerken waren lager. De investeringen in woningen gingen omhoog, maar die in infrastructuur en vooral kantoren en bedrijfsgebouwen omlaag. Staat 3 Bruto investeringen in vaste activa: volume III IV I II III %-volumemutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder Investeringen in vaste activa 3,1 3,9 1,3 4,5 1,4 0,7 Woningen 4,3 5,0 4,6 6,1 1,7 1,1 Bedrijfsgebouwen 9,2 8,5 7,8 0,2 7,6 5,1 G.W.W. werken 2,0 1,3 1,8 4,8 2,0 3,1 Vervoermiddelen 10,0 3,6 23,2 17,2 2,5 5,5 Machines en installaties 5,0 6,3 9,7 0,9 16,6 2,8 Computers 3,6 2,6 11,0 10,3 11,0 9,8 Nauwelijks nog groei overheidsconsumptie Het volume van de overheidsconsumptie was in het derde kwartaal van dit jaar 0,3 procent hoger dan in het derde kwartaal van Deze stijging is aanzienlijk minder dan de groeipercentages van de afgelopen jaren. De reële uitgaven voor de zorg waren in het derde kwartaal van 2004 hoger dan een jaar eerder. De uitgaven voor openbaar bestuur waren echter lager. Iets hogere groei consumptie van huishoudens In het derde kwartaal van 2004 was het volume van de consumptie van huishoudens 0,7 procent hoger dan in het derde kwartaal van Dit is iets meer dan de stijging met 0,4 procent in de eerste twee kwartalen van In 2003 daalde de consumptie nog met 0,9 procent. Aan goederen en diensten werd, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, in het derde kwartaal van 2004 meer uitgegeven dan in het derde kwartaal van Voor goederen was dit de eerste stijging sinds het eerste kwartaal van De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen waren hoger. Daarentegen waren de uitgaven aan duurzame consumptiegoederen, zoals meubelen en personenauto s, 2 Centraal Bureau voor de Statistiek

3 een fractie lager. De daling van de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen is wel de geringste in anderhalf jaar tijd. niet-commerciële dienstverlening kwam geheel van de zorg. De bouwproductie was lager door minder investeringen in kantoren, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Vooral productiegroei handel, transport, landbouw en gaswinning Vooral handel en transport profiteerden van het bescheiden economisch herstel. In de landbouw waren de oogsten beter dan vorig jaar. Verder is in het derde kwartaal van 2004 veel meer gas gewonnen dat vooral is afgezet in het buitenland. De industriële productie nam nauwelijks toe. De productie in de metaal was wel hoger, maar de productie in de chemie daalde voor het eerst in tweeënhalf jaar. Het stilleggen van installaties voor onderhoud speelde daarbij een belangrijke rol. Aan de lichte groei van de financiële en zakelijke dienstverlening leverde de herstellende uitzendbranche een duidelijk positieve bijdrage. De groei van de Staat 4 Toegevoegde waarde van producenten (bruto, basisprijzen) Producenten van: III IV I II III %-volumemutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder Goederen 2,5 4,2 1,4 2,2 1,9 2,1 Landbouw en visserij 3,4 4,7 7,9 1,1 1,0 2,6 Industrie en energie: 2,4 3,2 1,5 1,9 3,1 2,9 Industrie 2,8 2,0 2,2 1,4 1,3 0,3 Bouwnijverheid 5,0 7,4 4,3 3,5 1,2 1,1 Commerciële diensten 0,5 0,5 0,2 0,7 2,3 1,8 Handel, horeca en transport 1,2 1,4 1,2 1,5 3,0 2,9 Financiële en zakelijke diensten 0,1 0,3 0,6 0,1 1,7 0,9 Niet-commerciële diensten 1,7 1,5 2,3 0,7 0,9 0,9 Statistisch bulletin 3 (CBS) 20/1/2005 3

4 Koerswaarde van aandelen dec. aug. sept. okt. nov. dec. (2004, no. 48) mln euro Officiële Markt Internationale concerns Lokale fondsen w.v. financiële instellingen niet-financiële instellingen Totaal Totaal, excl. Koninklijke Olie Beleggingsmaatschappijen Vastgoedfondsen Overige fondsen 1) Alle genoteerde ondernemingen NMAX Alle genoteerde ondernemingen ) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buitenland is gevestigd. Consumptief krediet 2) (2004, no. 50) Toe- c.q. afname 1) jan. nov. juni juli aug. sept. okt. nov. jan. nov. mln euro % Debiteurensaldo begin periode ,4 Verstrekt krediet ,2 w.v. door: Gemeentelijke kredietbanken ,8 Banken en creditcardorganisaties ,1 Financieringsmaatschappijen ,1 dochters van banken ,5 autofinanciers (merkgebonden) ,9 overige financieringsmaatschappijen ,4 Postorderbedrijven ,8 naar kredietvorm: aflopend krediet ,7 doorlopend krediet ,2 spaar-/leenkrediet ,5 creditcard krediet ,1 Rente en kosten ,6 Aflossingen ,3 Debiteurensaldo einde periode ,4 w.v. bij: Gemeentelijke kredietbanken ,1 Banken en creditcardorganisaties ,8 Financieringsmaatschappijen ,7 dochters van banken ,3 autofinanciers (merkgebonden) ,1 overige financieringsmaatschappijen ,8 Postorderbedrijven ,8 naar kredietvorm: aflopend krediet ,9 doorlopend krediet ,9 spaar-/leenkrediet ,5 creditcard krediet ,3 Totaal van de toegezegde limieten ,6 Overtrekkingen op betaalrekeningen ,7 x 1000 Aantal toegezegde limieten (ultimo) ,9 w.v. doorlopend krediet ,7 spaar-/leenkrediet ,5 creditcard krediet ,5 Aantal overtrekkingen op betaalrekeningen ,2 1) Stroomgrootheden: De procentuele groei van de laatste 12 maanden t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. Standen: De procentuele groei van de laatste maand t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder. 2) Cijfers zijn bijgesteld op basis van de definitieve jaarcijfers Centraal Bureau voor de Statistiek

5 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2000=100), maandgegevens (2004, no. 50) okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. Gemiddelde dagproductie Nijverheid 1) 104,3 107,9 101,1 103,6 108,7 107,9 96,5 92,7 98,1 87,6 84,2 99,1 102,5 109,5 Delfstoffenwinning 121,0 130,8 157,3 177,5 161,7 150,2 96,5 75,5 73,6 68,0 77,5 91,5 113,3 146,3 Industrie 101,2 103,1 90,2 91,0 97,2 99,9 96,7 95,0 100,3 89,4 85,8 100,6 101,0 102,4 Openbare nutsbedrijven 107,4 113,2 118,2 119,4 125,1 112,9 103,6 96,7 97,5 92,0 92,9 97,1 98,5 118,0 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd voor seizoen Nijverheid 1) 99,9 98,5 96,6 99,4 101,2 101,2 97,3 98,3 101,1 99,9 98,9 99,4 98,5 99,8 Delfstoffenwinning 125,6 104,8 106,5 109,7 119,6 120,4 108,8 107,4 122,7 118,4 134,6 128,7 115,4 115,5 Industrie 95,7 96,0 94,6 98,1 96,0 95,7 96,5 95,7 96,1 95,5 95,3 95,4 95,5 95,3 Openbare nutsbedrijven 108,6 105,0 105,8 105,5 105,7 109,2 104,1 107,0 107,1 107,3 107,7 104,9 99,9 108,1 1) Exclusief bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven. N.B. De indexcijfers zijn afgestemd op de Nationale rekeningen Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (2004, no. 50) NACE Aan REV1 delen in % 1) 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. juni juli aug. sept. okt. nov. Gemiddelde dagproductie procentuele mutatie t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Nijverheid 2) ,3 2,4 1,2 1,1 3,0 2,8 5,6 4,8 1,7 2,1 1,7 1,5 Delfstoffenwinning ,1 3,1 1,9 5,8 23,0 36,5 41,2 28,1 42,1 38,6 6,4 11,8 Industrie ,8 2,8 2,1 0,2 0,7 0,1 1,1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,7 Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/ ,5 3,0 2,2 3,4 0,9 0,2 0,9 1,0 0,7 2,1 0,2 0,6 Vervaardiging van veehouderijproducten 151/ ,2 5,4 6,5 3,3 0,6 1,2 3,1 1,0 0,5 2,2 0,8 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen ,6 0,5 1,8 2,9 0,5 0,1 1,3 3,3 1,5 4,4 1,7 Drankenindustrie ,1 2,4 1,7 0,0 6,8 7,9 11,4 13,4 1,0 9,5 3,2 Tabakindustrie ,3 7,0 10,3 5,2 1,2 3,9 7,7 0,2 3,7 7,9 3,9 1,0 Textiel-, kleding- en lederindustrie ,0 5,6 5,0 5,9 4,9 2,7 5,2 1,3 5,4 2,1 2,2 1,6 Textielindustrie ,0 4,0 3,3 5,6 6,3 3,6 5,7 3,6 10,5 4,9 0,2 Kledingindustrie ,7 8,3 10,1 11,6 0,6 2,2 1,3 0,9 0,2 4,3 5,0 Leder-, lederwaren- en schoenindustrie ,4 12,9 5,5 2,9 3,8 7,6 1,4 3,6 5,9 12,3 11,6 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 9 3,3 4,5 1,4 1,0 0,2 1,0 1,3 0,8 2,4 0,1 1,9 1,1 Papier-, karton- en papierwarenindustrie ,6 1,1 2,3 0,1 2,6 3,4 4,5 6,7 0,6 3,8 2,0 Uitgeverijen, drukkerijen ,9 6,3 2,6 1,8 1,1 2,4 0,3 3,4 2,9 1,1 3,1 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind ,9 3,1 2,6 3,3 4,9 2,4 5,8 0,8 3,3 4,8 1,2 4,3 Aardolie-industrie ,9 6,0 4,9 11,2 9,3 6,4 10,2 0,5 1,8 17,7 7,0 Chemische industrie ,8 4,2 3,4 2,0 3,5 2,8 4,1 1,4 4,6 2,6 2,4 7,0 Chemische basisproductenindustrie 241/ ,0 5,1 3,8 1,7 4,2 3,7 4,4 1,9 5,8 3,3 1,0 3,1 Chemische eindproductenindustrie ,5 3,2 3,2 4,3 2,2 1,8 4,0 0,6 3,1 1,8 5,0 12,4 Rubber- en kunststofverw. industrie ,9 3,7 3,0 1,9 5,2 4,6 6,7 7,3 2,7 3,8 3,2 Metaalindustrie ,3 4,3 3,5 1,2 1,5 2,7 0,9 4,2 0,4 3,3 1,7 0,2 Vervaardiging van: metalen in primaire vorm ,9 2,3 9,0 12,9 13,4 13,4 17,5 11,0 13,5 15,5 3,2 producten van metaal ,8 4,9 5,2 0,1 0,8 1,6 1,5 2,6 0,1 2,1 6,2 machines en apparaten ,6 5,3 5,0 0,5 1,0 3,4 3,4 9,5 2,5 3,4 1,0 elektrotechnische en precisie-apparatuur ,6 6,4 3,6 3,0 0,8 3,0 1,7 1,9 1,6 5,0 2,2 transportmiddelen 34/35 4 0,6 1,4 3,3 4,1 0,6 6,3 0,3 8,0 3,7 12,3 0,9 Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 20/26/36/ ,4 4,8 4,6 2,4 2,1 1,6 3,5 1,7 1,9 1,4 2,0 2,1 Houtindustrie ,4 3,8 2,6 0,0 2,2 0,2 7,1 2,1 4,4 5,0 4,2 Bouwmat.-, aardewerk- en glasindustrie ,4 6,9 7,2 1,4 0,5 0,9 2,8 0,0 1,6 3,2 4,3 Meubel- en overige industrie 36/37 6 0,0 3,8 3,9 5,4 3,6 2,3 5,1 2,5 1,1 3,0 1,3 Openbare nutsbedrijven 40/ ,5 1,5 1,0 0,6 1,8 1,1 3,1 3,5 2,6 2,5 8,3 4,2 Gemiddelde dagproductie, gecorrigeerd voor seizoenbeweging procentuele mutatie t.o.v. de voorgaande periode Nijverheid 2) ,3 2,4 1,5 2,3 1,7 0,5 2,9 1,2 1,0 0,5 0,9 1,4 Delfstoffenwinning ,1 3,1 13,7 3,8 3,1 12,6 14,2 3,5 13,7 4,4 10,3 0,1 Industrie ,8 2,8 0,1 1,2 0,5 0,7 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/ ,5 3,0 0,1 0,4 0,2 0,1 1,5 1,3 0,9 0,3 0,7 1,4 Textiel-, kleding- en lederindustrie ,0 5,6 0,2 3,1 0,3 0,5 0,8 1,0 4,0 3,9 0,0 0,2 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 9 3,3 4,5 0,3 1,6 0,1 0,6 3,1 1,5 0,3 0,0 0,9 0,7 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind ,9 3,1 0,4 2,1 1,0 4,6 0,3 3,0 1,4 3,2 1,2 0,4 Metaalindustrie ,3 4,3 1,5 1,8 0,5 0,1 0,4 0,5 1,2 2,0 0,6 0,9 Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 20/26/36/ ,4 4,8 0,5 0,1 0,7 0,2 0,8 0,7 0,1 0,6 0,7 0,9 Openbare nutsbedrijven 40/ ,5 1,5 1,0 0,3 0,7 0,5 0,1 0,1 0,4 2,6 4,8 8,2 1) Aandeel in de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen, volgens Nationale rekeningen 2003). 2) Exclusief bouwnijverheid en installatiebedrijven. N.B. De ontwikkelingen zijn afgestemd op de Nationale rekeningen Statistisch bulletin 3 (CBS) 20/1/2005 5

6 Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), november 2004 (2004, no. 50) Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van november 2004 als in de populatie van november 2003 voorkomen Omzetaandeel in november 2003 Omzetontwikkeling november 2004* t.o.v. november 2003 SBI 1993 binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal % 10/11/14 Delfstoffenwinning Industrie /16 Voedings- en genotmiddelenindustrie Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie /26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie /22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen /24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie /41 Openbare Nutsbedrijven ) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), januari november 2004 (2004, no. 50) Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van januari november 2004 als in de populatie van januari november 2003 voorkomen Omzetaandeel in januari november 2003 Omzetontwikkeling januari november 2004* t.o.v. januari november 2003 SBI 1993 binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal 10/11/14 Delfstoffenwinning Industrie /16 Voedings- en genotmiddelenindustrie /18/19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie /26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie /22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen /24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie /41 Openbare Nutsbedrijven ) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. % 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 12 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 28 / 17 juli 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, mei 2003. pag.

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 42 20 oktober 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (37) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 24 / 19 juni 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral opwaartse bijstelling overheidsconsumptie. Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral opwaartse bijstelling overheidsconsumptie. Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-144 21 december 2005 9.30 uur Groei economie derde kwartaal 2005 hoger dan eerder geraamd De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2005 met

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 42 / 19 oktober 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie

Nadere informatie

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 41 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 april 2011 Statistisch Bulletin 11 15 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 41 / 16 oktober 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, augustus

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 3,5 procent in Economische groei vierde kwartaal liefst 4,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 3,5 procent in Economische groei vierde kwartaal liefst 4,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-008 14 februari 2008 9.30 uur Economie groeit 3,5 procent in 2007 De Nederlandse economie is in 2007 met 3,5 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei

Nadere informatie

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 april 2012 Statistisch Bulletin 12 15 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 2,9 procent in Economische groei vierde kwartaal 2,7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie groeit 2,9 procent in Economische groei vierde kwartaal 2,7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-010 13 februari 2007 9.30 uur Economie groeit 2,9 procent in 2006 De Nederlandse economie is in 2006 met 2,9 procent gegroeid. Dit is bijna twee keer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-069 15 november 2011 9.30 uur Economische groei valt terug Economie 1,1 procent gegroeid op jaarbasis in derde kwartaal Kwartaal op kwartaal 0,3 procent

Nadere informatie

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 maart 2012 Statistisch Bulletin 12 12 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 januari 2010 Statistisch Bulletin 10 02 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit in 2000 met 3,9% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economie groeit in 2000 met 3,9% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-082 12 april 2001 9.30 uur Economie groeit in 2000 met 3,9% De Nederlandse economie heeft ook in 2000 een goed jaar doorgemaakt. De volumegroei van het

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit niet in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Net geen recessie.

Persbericht.   Economie groeit niet in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Net geen recessie. Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-095 17 mei 2002 9.30 uur Economie groeit niet in eerste kwartaal 2002 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2002 niet gegroeid. Dit blijkt

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit in 2000 met 3,9% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economie groeit in 2000 met 3,9% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-035 15 februari 2001 9.30 uur Economie groeit in 2000 met 3,9% De Nederlandse economie heeft ook in 2000 een goed jaar doorgemaakt. De volumegroei van

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 2 / 17 januari 2002 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 4e kwartaal 2001.

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 3 / 23 januari 2003 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zojuist verschenen: Inhoud. Werken en leren

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zojuist verschenen: Inhoud. Werken en leren Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 46 / 18 november 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 3 / 20 januari 2000 Inhoud Arbeid Grensarbeidersverkeer tussen Nederland, België en Duitsland, 31 maart 1999. pag. 5 Delfstoffenwinning

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 19 12 mei 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (16) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 april 2013 Statistisch Bulletin 13 15 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-265 23 november 2000 9.30 uur Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) komt in het derde

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei derde kwartaal 3,3 % Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei derde kwartaal 3,3 % Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-014 25 januari 2001 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 3,3 % De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) in het derde kwartaal van

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 15 / 18 april 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte 31 december 2001.

Nadere informatie

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 september 2012 Statistisch Bulletin 12 37 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 juli 2012 Statistisch Bulletin 12 28 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 September 2018 nr. 9 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 20 15 mei 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 49 / 7 december 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers pag. 2 Bouwnijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 37 15 september 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (32) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 juni 2012 Statistisch Bulletin 12 25 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 42 / 23 oktober 2003 Inhoud Arbeid Werkloze beroepsbevolking, juli 2003 september 2003. pag. 6 Geregistreerde werklozen, juli 2003

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 juni 2009 Statistisch Bulletin 09 23 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 07 13 juli 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (6) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 29 16 juli 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 42 16 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder in september 3 6 2. Industrie en energie 7 3. Prijzen 9 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7 Statistisch Bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 9 3. Industrie en energie 16 4. Inkomen en bestedingen 18 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 03 9 maart 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Omzet industrie daalt opnieuw

Omzet industrie daalt opnieuw Vierde kwartaal 21 industrie daalt opnieuw Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeidsmarkt Werkloze beroepsbevolking, januari 2006 maart pag.

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeidsmarkt Werkloze beroepsbevolking, januari 2006 maart pag. Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 62e jaargang no. 17 / 27 april 2006 Inhoud Arbeidsmarkt Werkloze beroepsbevolking, januari 2006 maart 2006. pag. 2 Conjunctuurgegevens Consumentenconjunctuuronderzoek,

Nadere informatie

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 4 mei 2011 Statistisch Bulletin 11 18 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (04) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 69 2013 42 17 oktober 2013 Inhoud 1. Macroeconomie 3 Consumptief krediet 3 2. Prijzen 4 Inflatie daalt verder naar 2,4 procent 4 Inflatie 4 Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 33 13 augustus 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (01) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk Derde kwartaal 2 industrie daalt, productie vrijwel gelijk Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 18 februari 2010 Statistisch Bulletin 10 07 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Eerste kwartaal 216 Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 11 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Productie licht gedaald in vierde kwartaal

Productie licht gedaald in vierde kwartaal Vierde kwartaal 14 Productie licht gedaald in vierde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 10 september 2009 Statistisch Bulletin 09 36 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot

Nadere informatie

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Tweede kwartaal 216 Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Minder sterke groei industrie in tweede kwartaal

Minder sterke groei industrie in tweede kwartaal Minder sterke groei industrie in tweede kwartaal Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 16 december 2010 Statistisch Bulletin 10 50 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 februari 2013 Statistisch Bulletin 13 08 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Industriële omzet stijgt opnieuw

Industriële omzet stijgt opnieuw Vierde kwartaal 217 Industriële omzet stijgt opnieuw Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij Derde kwartaal 216 daalt voor negende kwartaal op rij Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, farmaceutische, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Wederom meer omzet voor industrie

Wederom meer omzet voor industrie Derde kwartaal 217 Wederom meer omzet voor industrie Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 December 2018 nr. 12 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie