Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 16 / 20 april 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 31 december pag. 5 Ontstane vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 4 e kwartaal pag. 5 Vervulde vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 4 e kwartaal pag. 6 Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 1 e kwartaal pag. 2 Bouwnijverheid Berekend gemiddeld aantal productieve uren per arbeider in de nieuwbouw (B en U), 1 e kwartaal pag. 2 Zo juist verschenen Gemeente op maat 1999 Wilt u snel een statistisch overzicht van een gemeente hebben? Bent u geïnteresseerd in uitgebreide en actuele statistieken over een specifieke gemeente, wijk of buurt? Wilt u de uitkomsten van uw gemeente middels korte begeleidende teksten vergelijken met landelijke cijfers? Weet u dat u van iedere gemeente in Nederland deze informatie binnen enkele dagen in huis kunt hebben? Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers, week no. 15. pag. 7 Prijzen Rectificatie: Consumentenprijsindex, maart pag. 3 en 4 Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: Toegevoegde waarde in de bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven, volumemutaties, januari Inl. tel. (070) Financiële gegevens verloskundigenpraktijken, 1995 en 1996 Inl. tel. (070) Instroom in de WAO naar economische activiteit van de (voormalig) werkgever, Inl. tel. nr. (070) Instroom in de WAO naar economische activiteit van de (voormalige) werkgever, 1998 Inl. tel. (070) Aantal vacatures bij de overheid en het onderwijs, ultimo december 1999 Inl. tel. (070) Gemeente op maat 1999 bevat: Demografische en sociaal-economische cijfers; per gemeente; kerncijfers over wijken, buurten en postcodegebieden. Eén of meerdere kaarten met (indien beschikbaar): de wijk- en buurtindeling; per buurt het aantal inwoners per km 2 land; per buurt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Voor informatieover de publicatie: dhr. J.H.K. Boven, tel. (070) , Per bestelling bedraagt de prijs (incl. verzendkosten): f 35,- voor de eerste Gemeente op maat die u bestelt; f 25,- voor elke volgende Gemeente op maat. U kunt deze publicatie bestellen bij: Centraal Bureau voor de Statistiek Marketing en Verkoop, kamer J 116 Postbus CZ Heerlen tel.: (045) / fax: (045) Verklaring van de tekens. = gegevens ontbreken; = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel. Auteursrecht CBS, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. ISSN: Prijs: ƒ 131,00 per jaar (excl. verzendkosten); los nummer ƒ 12,50. Informatie Klantenservice: tel. (045) ; Website: Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg, tel. (070) ; V29927

2 Cacaoboonverwerkende industrie (2) Inl. tel. (045) e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 1e kw kg Totaal verbruik cacaobonen Berekend gemiddeld aantal productieve uren per arbeider in de nieuwbouw (B en U) (12) Inl. tel. (070) Theoretisch Productief Improductief 2) w.v. verlet wegens vorst of neerslag beschikbaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jaar ) 370 4) 300 4) ) 3) 4) Met inbegrip van vakantie, bijzondere feestdagen, snipperdagen en roostervrije dagen. Eventuele gevolgen van neerslag (bijv. hoge grondwaterstand) worden niet waargenomen. Deze vorm van verlet komt dus niet in de cijfers tot uitdrukking. De door staking verloren gegane uren zijn in de improductieve uren opgenomen. Naast de door staking verloren gegane uren is ook rekening gehouden met inhaaleffekten. 2 Centraal Bureau voor de Statistiek

3 Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995= 100) (1 Inl. tel. (070) Wegings coefficient maart sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart* 0 Totaal bestedingen ,2 106,3 108,6 108,5 109,4 109,5 109,6 109,2 109,1 109,6 110,6 1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken ,5 103,7 105,0 106,5 104,0 104,0 104,6 104,7 105,1 104,3 104,8 Voedingsmiddelen ,5 103,8 105,5 107,0 104,4 104,3 105,0 105,0 105,3 104,7 105,2 Brood en granen ,2 102,3 104,0 103,6 104,4 104,4 104,6 104,5 104,6 104,7 105,2 Vlees ,2 103,9 103,9 103,5 103,9 104,5 104,7 104,8 104,6 103,9 103,8 Vis ,1 105,9 113,1 110,0 115,0 114,8 113,9 113,7 113,9 113,5 114,3 Melk, kaas en eieren ,5 102,1 101,9 102,2 102,1 101,6 101,8 101,6 102,1 101,0 101,3 Olien en vetten ,7 101,4 102,4 101,4 102,0 102,1 106,2 105,8 106,7 106,4 106,0 Fruit ,3 111,0 112,5 113,9 115,8 111,9 107,6 108,2 109,3 110,5 111,0 Groenten incl. aardappelen e.d ,0 103,9 110,7 125,5 96,6 99,3 105,6 105,9 106,9 103,6 106,1 Suiker en andere zoetwaren ,7 100,9 101,7 101,4 102,4 102,2 102,4 102,4 102,2 101,7 101,8 Voedingsmiddelen n.e.g ,5 105,5 108,5 107,8 109,2 108,7 109,0 108,9 109,4 109,4 109,6 Alcoholvrije dranken ,9 103,7 100,9 101,7 100,6 100,6 101,1 101,6 102,4 101,1 100,9 Koffie, thee en cacao ,2 104,4 92,9 94,4 92,0 91,9 92,0 92,1 93,6 94,3 94,3 Mineraalwater, frisdranken ed ,7 103,1 107,1 107,2 107,1 107,2 108,0 108,8 109,0 106,3 105,9 2 Alcoholhoudende dranken en tabak ,4 108,1 111,3 110,6 112,2 112,3 112,3 112,3 112,6 113,0 113,1 Alcoholhoudende dranken ,4 101,5 103,2 102,9 103,4 103,4 103,6 103,6 104,1 103,5 103,6 Tabak ,2 114,3 118,9 117,8 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 121,8 122,1 3 Kleding en schoeisel ,2 104,0 105,2 111,3 110,5 109,6 109,5 102,6 91,4 97,6 110,1 Kleding en kledingstoffen ,2 103,9 104,7 112,0 110,2 109,2 109,0 101,8 89,9 96,7 110,0 Schoeisel en schoenreparaties ,3 104,4 107,3 108,2 111,8 111,4 111,9 106,2 98,1 101,6 110,5 4 Huisvesting, water, elektriciteit, gas ,3 112,7 116,1 115,0 117,1 117,2 117,3 117,2 119,4 119,4 119,6 Huisvesting ,3 112,2 115,8 114,1 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 Normaal onderhoud en reparatie woning ,5 106,4 108,2 107,6 108,2 108,9 109,2 109,0 109,7 109,7 110,3 Overige diensten i.v.m. de woning, w.o. water ,8 111,2 124,0 124,0 124,1 124,2 124,2 124,2 126,6 126,6 127,0 Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen ,3 118,1 119,0 120,6 117,6 117,6 117,9 117,9 131,8 131,9 133,1 5 Stoffering, huishoudelijke apparaten ,0 101,4 103,9 103,6 104,1 104,2 104,3 104,4 104,4 104,5 104,8 Meubelen, stoffering en decoratie, ,8 101,6 105,0 104,5 105,2 105,3 105,4 105,4 105,6 105,7 106,0 Huishoudtextiel ,6 101,2 103,2 103,1 103,6 103,9 103,8 103,6 103,6 104,4 104,5 Verwarmingsapp., kookapp., koelkast ,3 94,9 95,1 95,1 94,9 94,6 94,7 94,7 93,0 92,7 92,5 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke ,7 102,6 104,4 103,8 105,3 105,2 105,1 105,6 105,7 105,8 105,6 Gereedschappen, werktuigen voor huis ,0 100,7 101,9 101,0 102,3 103,3 103,6 103,0 103,4 103,6 103,6 Dagelijks woningonderhoud ,9 104,1 107,0 106,9 107,0 107,0 107,4 107,6 108,3 107,9 108,7 6 Gezondheid ,8 104,2 105,5 105,0 106,1 106,1 106,2 106,0 106,4 106,5 106,5 7 Vervoer ,2 103,5 106,2 104,1 107,7 107,8 108,6 109,0 109,3 111,2 112,4 Aankoop voertuigen ,1 98,6 99,3 98,6 99,5 100,2 100,2 100,3 100,6 100,6 100,6 Gebruik van privevoertuigen ,6 106,9 111,5 107,3 114,7 114,3 116,1 116,8 117,1 121,1 123,7 Vervoersdiensten ,4 106,1 108,3 108,3 108,3 108,3 108,2 108,2 109,3 109,4 109,5 8 Communicatie ,1 110,1 104,6 107,2 102,7 103,0 101,9 100,0 100,1 100,1 100,0 9 Recreatie en cultuur ,1 102,1 103,5 103,1 103,2 103,5 103,7 104,0 105,1 105,2 104,8 App. en toebehoren incl. reparatie ,2 94,0 92,9 93,4 91,3 91,6 92,4 92,9 93,4 93,5 92,2 Diensten op gebied van recr., cultuur ,1 109,7 113,2 111,7 114,5 115,1 114,5 114,6 116,2 116,3 116,3 Kranten, boeken en schrijfwaren ,6 108,4 111,9 111,7 111,8 112,4 112,3 112,5 115,0 115,2 115,5 Pakketreizen ,3 102,9 104,8 104,2 105,1 105,1 105,0 105,2 105,2 105,2 105,2 10 Onderwijs ,8 107,8 110,7 109,4 112,4 112,7 112,7 112,7 112,6 112,6 112,6 11 Hotel, café s en restaurants ,9 106,8 110,1 108,4 111,1 111,7 110,3 110,5 110,6 111,4 111,9 Restaurants, café s en kantines ,4 106,6 110,2 109,3 110,8 111,0 111,0 111,0 111,6 111,9 112,2 Accommodatie ,5 107,6 109,6 104,7 112,3 114,5 107,2 108,4 106,5 109,3 111,1 12 Diverse goederen en diensten ,2 102,4 104,3 103,8 104,4 104,8 105,3 105,2 105,8 105,6 105,7 Lichaamsverzorging ,1 105,0 109,5 108,7 110,0 110,1 110,5 110,7 110,3 109,7 109,6 Art. voor persoonlijk gebruik n.e.g ,5 98,6 98,3 98,5 97,9 98,0 98,4 97,8 97,5 97,9 98,0 Verzekering ,8 100,9 101,8 101,2 101,8 102,4 102,9 102,9 103,3 103,3 103,5 Bankdiensten n.e.g ,8 99,1 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 104,5 104,5 104,5 Andere diensten n.e.g ,2 104,3 105,9 105,4 105,8 106,6 107,2 107,2 110,7 110,7 110,7 13 Consumptie geb. bel., en overheidsdiensten ,2 106,8 110,7 110,1 111,9 111,9 111,9 111,9 104,7 104,7 104,7 Consumptie gebonden belastingen ,5 105,6 108,9 108,8 108,9 108,9 108,9 108,9 99,9 99,9 99,9 Overheidsdiensten ,8 111,8 117,7 114,9 123,4 123,4 123,4 123,4 123,7 123,7 123,7 Statistisch bulletin 16 (CBS) 20/4/2000 3

4 Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100) ,6 101,0 102,0 102,3 102,0 101,6 101,9 101,7 102,7 102,9 102,8 102,7 102, ,8 103,0 103,8 103,9 104,2 103,6 104,0 104,3 105,2 105,3 105,4 105,1 104, ,7 105,3 106,2 106,4 106,3 105,9 106,1 106,1 107,0 107,3 107,2 106,9 106, ,0 107,5 108,5 108,7 108,7 108,3 108,3 108,9 109,4 109,5 109,6 109,2 108, ,1 109,6 110,6* Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid (1995=100) ,9 100,3 101,2 101,5 101,3 100,9 101,2 101,0 102,0 102,2 102,1 102,0 101, ,9 102,1 102,8 102,9 103,1 102,6 103,0 103,3 104,3 104,4 104,4 104,1 103, ,5 104,1 105,0 105,2 105,1 104,7 104,9 104,9 105,8 106,1 106,0 105,7 105, ,3 105,8 106,7 107,0 107,0 106,6 106,5 107,1 107,6 107,7 107,8 107,5 106, ,9 107,5 108,5* De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen. Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100) ,6 100,9 101,9 102,2 101,9 101,5 101,8 101,6 102,5 102,8 102,6 102,5 101, ,7 102,9 103,7 103,8 104,0 103,5 103,9 104,1 105,0 105,1 105,2 104,9 104, ,6 105,2 106,0 106,3 106,2 105,7 105,9 105,9 106,8 107,0 107,0 106,7 106, ,8 107,4 108,3 108,5 108,5 108,1 108,0 108,6 109,1 109,2 109,4 109,0 108, ,8 109,4 110,4* Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen, afgeleid (1995=100) ,9 100,2 101,2 101,5 101,2 100,8 101,1 100,9 101,8 102,1 101,9 101,9 101, ,8 102,0 102,7 102,8 103,0 102,5 102,9 103,2 104,1 104,2 104,3 104,0 103, ,4 104,0 104,8 105,1 105,0 104,5 104,7 104,7 105,6 105,9 105,8 105,5 104, ,1 105,6 106,5 106,8 106,8 106,4 106,3 106,9 107,3 107,4 107,6 107,2 106, ,7 107,2 108,2* Totaal consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100) ,3 100,8 101,8 102,1 101,9 101,4 101,3 101,2 102,3 102,5 102,4 102,3 101, ,2 102,5 103,4 103,5 103,7 103,1 103,1 103,5 104,6 104,7 104,7 104,3 103, ,8 104,5 105,5 105,7 105,6 105,1 105,1 105,1 106,1 106,4 106,3 106,0 105, ,9 106,5 107,6 107,8 107,9 107,4 107,2 107,9 108,5 108,6 108,7 108,3 107, ,0 108,7 109,9* Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid (1995=100) ,8 100,2 101,2 101,6 101,3 100,8 100,8 100,7 101,8 102,0 101,9 101,8 101, ,5 101,7 102,6 102,7 102,9 102,3 102,4 102,7 103,8 103,9 104,0 103,6 102, ,9 103,5 104,5 104,8 104,7 104,2 104,2 104,2 105,2 105,5 105,4 105,0 104, ,5 105,1 106,2 106,5 106,5 106,1 105,9 106,5 107,1 107,2 107,4 107,0 106, ,4 107,1 108,3* 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 Vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte (6) Inl. tel. (070) juni 30 sept. 31 dec. 31 maart 30 juni 30 sept. 31 dec. x Totaal 123,4 157,7 138,7 117,5 124,4 145,5 181,6 157,4 168,1 Bedrijfssector Landbouw en visserij 2,0 2,6 1,8 2,0 2,1 2,6 3,2 2,3 2, Industrie en bouwnijverheid 28,2 37,4 32,1 26,8 28,8 33,3 43,2 38,6 40, Commerciele dienstverlening 73,7 94,1 82,9 70,0 73,4 86,2 110,5 93,2 99, Niet-commerciele dienstverlening 19,4 23,6 21,8 18,7 20,2 23,4 24,6 23,3 25,6 Bedrijfstak Delfstoffenwinning 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Industrie 18,7 22,6 21,0 17,8 18,9 20,2 24,2 23,6 25, Energie- en waterleidingbedrijven 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,4 45 Bouwnijverheid 8,8 14,3 10,1 8,4 9,4 12,4 18,3 14,6 14, Handel 23,5 30,8 26,8 24,0 23,5 28,8 36,9 30,0 31,5 55 Horeca 6,1 7,6 7,0 4,6 5,3 8,6 8,2 6,8 8, Vervoer en communicatie 8,2 13,7 8,1 7,2 9,6 11,3 17,0 15,0 13, Financiele instellingen 4,8 6,3 5,2 4,4 5,3 5,1 8,8 5,7 5, Zakelijke dienstverlening 31,1 35,7 35,8 29,8 29,7 32,4 39,6 35,7 40,5 w.o. computerservice, informatietechnologie 7,7 7,8 7,7 7,3 7,8 8,0 8,5 7,0 7,8 85 Gezondheids- en welzijnszorg 12,1 14,6 12,5 12,0 11,9 13,8 15,1 15,4 16, Cultuur en overige dienstverlening 6,0 7,2 7,9 4,8 6,3 8,0 7,9 6,1 7,3 Bedrijfsgrootte Bedrijven met 1 9 werknemers 34,2 46,4 37,2 29,2 35,4 41,1 56,5 44,1 52,4 Bedrijven met werknemers 41,1 50,8 46,6 41,6 41,0 47,2 59,2 49,6 53,2 Bedrijven met 100 werknemers en meer 48,1 60,5 54,9 46,7 48,0 57,2 65,9 63,7 62,5 Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling. Ontstane vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte (6) Inl. tel. (070) e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. x Totaal Bedrijfssector Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid Commerciele dienstverlening Niet-commerciele dienstverlening Bedrijfstak Delfstoffenwinning Industrie Energie- en waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communicatie Financiele instellingen Zakelijke dienstverlening w.o. computerservice, informatietechnologie Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening Bedrijfsgrootte Bedrijven met 1 9 werknemers Bedrijven met werknemers Bedrijven met 100 werknemers en meer Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling. Statistisch bulletin 16 (CBS) 20/4/2000 5

6 Vervulde vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte (6) Inl. tel. (070) e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. x Totaal Bedrijfssector 2) Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid Commerciele dienstverlening Niet-commerciele dienstverlening Bedrijfstak 2) Delfstoffenwinning Industrie Energie- en waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Vervoer en communcatie Financiele instellingen Zakelijke dienstverlening w.o. computerservice, informatietechnologie Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur en overige dienstverlening Bedrijfsgrootte Bedrijven met 1 9 werknemers Bedrijven met werknemers Bedrijven met 100 werknemers en meer ) Het aantal vervulde vacatures is inclusief het aantal vervallen vacatures. Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling. 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

7 Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (15) Inl. tel. (070) Gemiddelden Week 15 per dag febr. maart week 13 week 14 week 15 % Gemiddeld effectief rendement Staatsleningen, algemeen 5,46 5,33 5,28 5,21 5,20 5,17 5,15 5,23 5,22 5,21 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van 3 < 5 jaar 5,08 5,00 4,97 4,89 4,90 4,86 4,84 4,92 4,93 4,92 5 < 8 jaar 5,45 5,32 5,27 5,19 5,18 5,16 5,14 5,20 5,19 5,19 3 < 8 jaar 5,30 5,19 5,15 5,07 5,07 5,04 5,02 5,09 5,09 5,08 Vijf langstlopende staatsleningen 5,75 5,57 5,52 5,44 5,42 5,39 5,38 5,46 5,43 5,43 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,63 5,45 5,40 5,30 5,29 5,26 5,26 5,33 5,31 5,30 CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd 3 < 5 jaar 112,8 113,2 113,3 113,6 113,6 113,7 113,8 113,5 113,5 113,5 5 < 8 jaar 119,1 120,0 120,3 120,8 120,9 121,0 121,1 120,7 120,8 120,8 8 <10 jaar 122,3 123,8 124,3 125,0 125,1 125,5 125,5 124,8 125,0 125,0 ultimo 1993=100 CBS/Stroeve-index voor converteerbare obligaties 324,2 328,1 331,5 328,5 329,7 331,1 329,4 329,0 331,2 327,6 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100 Staatsleningen 335,5 339,1 340,4 341,9 342,2 342,5 342,7 342,2 342,1 341,4 Financiele instellingen gewone obligaties 318,2 321,3 322,4 323,5 323,7 323,8 324,2 323,6 323,5 323,4 achtergestelde obligaties 384,6 388,7 390,2 391,8 392,1 392,5 392,8 392,0 391,9 391,6 Algemeen 333,9 337,4 338,7 340,1 340,3 340,6 340,9 340,3 340,2 339,7 jaar Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,74 4,75 4,72 4,72 4,70 4,72 4,71 4,71 4,70 4,67 CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt Algemeen 922,8 958,2 958,2 926,2 932,1 947,9 932,2 933,1 930,3 916,8 Algemeen excl. Kon. Olie 981, , ,9 966,5 974,9 997,5 973,9 975,4 972,2 955,7 Internationals 745,4 790,7 798,8 797,7 793,7 799,1 791,5 793,4 794,9 789,8 Lokale fondsen 1 077, , , , , , , , , ,2 Financiele instellingen 905,6 906,5 964, , ,0 998, , , , ,8 Niet-financiele instellingen 1 267, , , , , , , , , ,3 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen ultimo 1993=100 Algemeen 194,1 204,4 206,6 200,7 198,7 204,2 200,2 199,2 196,6 193,5 aandelenfondsen 290,6 312,0 316,1 302,0 297,4 309,7 300,8 298,0 292,6 285,7 obligatiefondsen 121,5 123,2 123,6 124,3 124,4 124,4 124,3 124,5 124,4 124,3 geldmarktfondsen 113,7 113,9 114,0 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 511,4 535,9 510,7 465,3 465,5 482,3 465,4 466,8 462,0 450,9 CBS MIT-index 1 013, , ,6 883,4 894,9 965,3 896,8 885,2 878,7 848,3 CBS MIT Small-index 1 477, , , , , , , , , ,3 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 87,0 85,4 84,7 85,1 86,3 86,4 86,2 86,2 86,2 86,4 CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt Algemeen 1 705, , , , , , , , , ,7 Algemeen excl. Kon. Olie 1 670, , , , , , , , , ,7 Internationals 1 476, , , , , , , , , ,8 Lokale fondsen 1 835, , , , , , , , , ,6 Financiele instellingen 1 812, , , , , , , , , ,5 Niet-financiele instellingen 1 980, , , , , , , , , ,2 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen ultimo 1993=100 Algemeen 209,9 221,0 223,3 217,0 214,9 220,8 216,6 215,4 212,6 209,3 aandelenfondsen 317,9 341,3 345,8 330,3 325,4 338,9 329,1 326,1 320,2 312,6 obligatiefondsen 129,3 131,1 131,5 132,3 132,4 132,4 132,3 132,5 132,4 132,3 geldmarktfondsen 114,4 114,7 114,8 114,8 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 585,8 614,1 585,4 533,5 534,3 553,5 534,0 535,7 530,3 517,9 CBS MIT-index 1 153, , , , , , , , ,3 967,7 CBS MIT Small-index 1 597, , , , , , , , , ,9 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 124,0 121,9 121,5 122,7 124,5 124,6 124,4 124,4 124,4 124,6 Tot CBS/KBW Wesselius index. Statistisch bulletin 16 (CBS) 20/4/2000 7

8 De persberichten van het CBS elke morgen al om 9.30 uur op INTERNET 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 41 / 12 oktober 2000 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 3 e kwartaal 2000.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 36 / 13 september 2001 Inhoud Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers.. pag. 3 Financiële instellingen en markten

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999 Persbericht PB99-200 6 augustus 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex juli 1999 In juli zijn de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld niet veranderd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren wel

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-060 10 maart 2000 10.30 uur Inflatie stabiel ondanks dure energie De inflatie is in februari 2000 uitgekomen op 2,0 procent. Dat is gelijk aan de uitkomst

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-026 8 april 2010 9.30 uur Dure benzine verhoogt inflatie Inflatie in maart omhoog door prijsstijging benzine Groenteprijzen stijgen door strenge winter

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek. Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone

Persbericht. Inflatie loopt verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek. Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-048 3 juli 2008 9.30 uur Inflatie loopt verder op Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone De inflatie is in juni uitgekomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-072 6 november 2008 9.30 uur Inflatie weer onder 3 procent Inflatie lager door sterkste daling benzineprijs in dertig jaar Ook inflatie eurozone flink

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 37 / 18 september 2003 Inhoud Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers,

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-027 5 april 2007 9.30 uur Inflatie hoger door duurdere kleding De inflatie is in maart 2007 uitgekomen op 1,8 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-179 4 augustus 2000 10.30 uur Inflatie in juli 2,8 procent CBS-Persdienst Postbus 4000 2270 JM Voorburg tel. (070) 337 58 16 fax (070) 337 59 71 E-mail:

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-146 6 juli 2001 9.30 uur Inflatie in juni gedaald In juni is de inflatie gedaald tot 4,5 procent. Vorige maand bedroeg de inflatie nog 4,9 procent. De

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 18 februari 2010 Statistisch Bulletin 10 07 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 37 / 16 september 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden per provincie,

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in 2001 hoogste sinds Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in 2001 hoogste sinds Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-005 11 januari 2002 9.30 uur Inflatie in 2001 hoogste sinds 1982 De inflatie in Nederland is in 2001 uitgekomen op gemiddeld 4,5 procent. Dit is het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-017 8 maart 2007 9.30 uur Inflatie in februari iets hoger De inflatie is in februari 2007 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is iets hoger dan in januari.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 29 17 juli 2014 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: inflatie stijgt licht 3 Technische toelichting 4 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100) 5 II. Consumentenprijsindex,

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-014 10 februari 2005 9.30 uur Inflatie in januari hoger door energieprijzen De Nederlandse inflatie is in januari 2005 uitgekomen op 1,5 procent. In

Nadere informatie

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Persbericht PB14-046 7 augustus 2014 9.30 uur CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Inflatie in juli onveranderd laag op 0,9 procent Huren weer fors omhoog Inflatie eurozone gedaald De inflatie in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-016 5 februari 2004 9.30 uur Inflatie in januari gedaald naar 1,4 procent De inflatie in Nederland is in januari 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-056 9 augustus 2007 9.30 uur Inflatie daalt, huurstijging historisch laag De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt in april verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie loopt in april verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-102 11 mei 2001 9.30 uur Inflatie loopt in april verder op De inflatie is in april opgelopen tot 4,9 procent. Vorige maand werd nog 4,6 procent gemeten.

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie blijft hoog in september. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie blijft hoog in september. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-220 5 oktober 2001 9.30 uur Inflatie blijft hoog in september In september is de inflatie uitgekomen op 4,7 procent. Dit is even hoog als in de vorige

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

CBS: inflatie stijgt licht

CBS: inflatie stijgt licht Persbericht PB14-042 10 juli 2014 9.30 uur CBS: inflatie stijgt licht Inflatie in juni 0,9 procent Kleding, vakanties en vliegtickets verhogen inflatie Verschil met eurozone kleiner De inflatie in juni

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in april gelijk gebleven. Verse groenten en vlees dragen minder bij aan inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in april gelijk gebleven. Verse groenten en vlees dragen minder bij aan inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-094 14 mei 2002 9.30 uur Inflatie in april gelijk gebleven De inflatie in Nederland is in april 2002 uitgekomen op 3,6 procent. Dat is even hoog als

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-165 9 september 2003 9.30 uur Inflatie in juli 2,1 procent De inflatie in Nederland is in juli 2003 uitgekomen op 2,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-121 5 augustus 2004 9.30 uur Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent De inflatie is in juli 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-095 5 oktober 2006 9.30 uur Inflatie flink lager door goedkopere brandstof De inflatie is in september 2006 afgenomen tot 1,1 procent. In augustus lagen

Nadere informatie

CBS: Inflatie daalt licht

CBS: Inflatie daalt licht Persbericht PB14-077 4 december 2014 9.30 uur CBS: Inflatie daalt licht Inflatie in november 1 procent Benzine goedkoper Inflatie in Nederland gelijk aan die in de eurozone De inflatie is in november gedaald

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 15 10 april 2015 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: Inflatie stijgt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin Centraal Bureau voor de Statistiek 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens

Statistisch Bulletin Centraal Bureau voor de Statistiek 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 32 / 12 augustus 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Landbouw, visserij en bosbouw Aanbod van varkens; bruto eigen productie, 2000.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-112 7 december 2006 9.30 uur Inflatie blijft laag De inflatie is in november 2006 uitgekomen op 1,0 procent. Dat is iets hoger dan in oktober. Toen lagen

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie daalt door afschaffen omroepbijdrage. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie daalt door afschaffen omroepbijdrage. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-035 11 februari 2000 10.30 uur Inflatie daalt door afschaffen omroepbijdrage De inflatie is in januari 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 3 / 20 januari 2000 Inhoud Arbeid Grensarbeidersverkeer tussen Nederland, België en Duitsland, 31 maart 1999. pag. 5 Delfstoffenwinning

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 juni 2009 Statistisch Bulletin 09 23 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 15 14 april 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft stabiel in maart 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (11) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt in februari op naar 4,5 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie loopt in februari op naar 4,5 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-053 9 maart 2001 9.30 uur Inflatie loopt in februari op naar 4,5 procent De inflatie is in februari verder toegenomen. De consumentenprijzen waren in

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie daalt in januari tot 4,0 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie daalt in januari tot 4,0 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-029 8 februari 2002 9.30 uur Inflatie daalt in januari tot 4,0 procent De inflatie in Nederland is in januari 2002 uitgekomen op 4,0 procent. Dat is

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 17 / 29 april 1999 Inhoud Consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen, waardemutaties, februari 1999. pag. 4 Overige gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 42 16 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder in september 3 6 2. Industrie en energie 7 3. Prijzen 9 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 21 / 31 mei 2001 Inhoud Huishoudens en individuen Consumentenconjunctuuronderzoek, mei 2001. pag. 2 Overige gegevens pag. 1 Arbeid

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 42 / 23 oktober 2003 Inhoud Arbeid Werkloze beroepsbevolking, juli 2003 september 2003. pag. 6 Geregistreerde werklozen, juli 2003

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 15 / 18 april 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte 31 december 2001.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 24 / 19 juni 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven,

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 37 15 september 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (32) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 7 / 22 februari 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers november 2000-januari 2001. pag. 5 Cao-lonen per

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 28 / 17 juli 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, mei 2003. pag.

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Flinke daling aantal vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Flinke daling aantal vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-055 13 augustus 2009 9.30 uur Flinke daling aantal vacatures 25 duizend vacatures minder 127 duizend vacatures staan nog open Vacaturegraad fors lager

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-122 2 juli 2003 9.30 uur Damrak 15 procent hoger in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn in het tweede kwartaal van 2003 met 14,7

Nadere informatie

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 augustus 2010 Statistisch Bulletin 10 32 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-023 27 maart 2007 9.30 uur Aantal vacatures licht gestegen Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen. Innovatie en provincie 1999

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen. Innovatie en provincie 1999 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 2 / 13 januari 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Landbouw, visserij en bosbouw Bodemgebruik in Nederland, 1981 1996. pag. 2 Delfstoffenwinning

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 3 / 23 januari 2003 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in

Nadere informatie

27 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 januari 2011 Statistisch Bulletin 11 04 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-010 13 februari 2009 9.30 uur Aantal vacatures scherp gedaald Nog 198 duizend vacatures Daling van 54 duizend vacatures Vooral in bedrijfsleven minder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

CPB Memorandum. Inflatie per inkomensgroep

CPB Memorandum. Inflatie per inkomensgroep CPB Memorandum Sector : Conjunctuur en collectieve sector Afdeling/Project : Internationale conjunctuur Samensteller(s) : Wim Suyker Nummer : 207 Datum : 16 september 2008 Inflatie per inkomensgroep Er

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 2 / 17 januari 2002 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 4e kwartaal 2001.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw meer vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw meer vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-037 13 mei 2011 9.30 uur Opnieuw meer vacatures 135 duizend openstaande vacatures vooral meer vacatures bij ICT, industrie en zorg dynamiek op arbeidsmarkt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-012 14 februari 2013 9.30 uur Minder openstaande vacatures 7 duizend minder openstaande vacatures Vooral minder vacatures bij bouw en handel Laagste

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures nog steeds groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures nog steeds groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-076 13 november 2008 9.30 uur Aantal vacatures nog steeds groot 252 duizend vacatures Bijna evenveel vacatures als een jaar geleden Vacaturegraad blijft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-179 2 oktober 2003 9.30 uur Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak De koersen van de kleine en middelgrote fondsen op de Amsterdamse

Nadere informatie