Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 49 / 7 december 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers pag. 2 Bouwnijverheid Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, september pag. 3 Prijzen Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak oktober pag. 6 Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfsklasse, oktober pag. 4 Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfstak, oktober pag. 3 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW),prijzen en hoeveelheden in de kantines en catering, 3 e kwartaal pag. 2 Ontwikkeling van de omzetten (incl. BTW), prijzen en hoeveelheden in de verblijfsrecreatie, 3 e kwartaal pag. 2 Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers, week no. 48. pag. 8 Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: Zeevaart- en containergegevens periode januari juni 2000 Inl. tel. (045) Verklaring van de tekens. = gegevens ontbreken; = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel. Auteursrecht CBS, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. ISSN: Prijs: ƒ 131,00 per jaar (excl. verzendkosten); los nummer ƒ 12,50. Informatie Infoservice: tel. (045) ; Website: Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg, V31529

2 Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW) in de kantines en catering (1995=100) (34) Wijzigingen in % 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.* 3e kw e kw t.o.v. 3e kw e kw t.o.v. 1e kw e kw Kantines en catering (SBI 555) ,9 13,0 w.o. Kantines (SBI ,6 10,1 De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW), prijzen en hoeveelheden in de verblijfsrecreatie (1995=100) (34) Wijzigingen in % 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.* 3e kw e kw t.o.v. 3e kw e kw t.o.v. 1e kw e kw Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf n.e.g. (SBI 552) Prijs ,4 3,3 Hoeveelheid ,2 1,8 Omzet ,8 1,4 w.o. Kampeerterreinen (SBI 5522) Prijs ,6 4,0 Hoeveelheid ,9 2,2 Omzet ,4 1,8 Vakantiehuisjes, -bungalowparken e.d. (SBI 5523) Prijs ,3 2,7 Hoeveelheid ,1 1,9 Omzet ,8 0,5 De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Maandplanning sociaal-economische kerncijfers Het CBS publiceert een jaarplanning en een halfjaarplanning van zijn persberichten. Deze geven een indicatie van het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen. De weekplanning geeft nauwkeurig weer op welke dag een persbericht gepubliceerd zal worden. Als een uitbreiding van de dienstverlening publiceert het CBS voortaan ook maandelijks de publicatiedata van een aantal sociaal-economische kerncijfers voor de komende vijf maanden. Nieuwe cijfers over lonen en bevolking worden gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. Nieuwe cijfers over werkgelegeheid worden gepubliceerd op de internet-site van het CBS ( De overige sociaal-economische kerncijfers worden als persbericht uitgebracht. Onderwerp Publicatiedatum december januari februari maart april Kwartaalrekeningen 24 (3e kw 00) 2) 15 (4e kw 00) 12 (4e kw 00) 2) Industriele productie 11 (10-00) 11 (11-00) 08 (12-00) 10 ( Werkgelegenheid 05 (3e kw 00) Werkloosheid 19 ( ) 18 ( ) 16 ( ( ( Lonen* 21 (11-00) 25 (12-00) 22 ( ( (03-0 Consumentenprijzen 08 (11-00) 12 (12-00) 09 ( ( (03-0 Producentenprijzen 11 (11-00) 31 (12-00) 28 ( (02-0 Buitenlandse handel 22 (10-00) 01 (11-00) 21 (12-00) 28 ( (02-0 Bevolking* 21 (10-00) 25 (11-00) 22 (12-00) 01 ( ( (03-0 Tussen haakjes staat de verslagperiode. * Gepubliceerd in het Statistisch Bulletin, beschikbaar op het Internet ( eerste raming. 2) definitieve cijfers. Met ingang van januari 2001 wordt het tijdstip van publicatie van de Consumentenprijsindex vervroegd van uur naar 9.30 uur 2 Centraal Bureau voor de Statistiek

3 Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid (1998=100) (47) SBI * Wijzigingen in % sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. sept. 00 jan. 00 t.o.v. sept. 00 sept. 99 t.o.v. jan. 99 sept. 99 Bouwrijp maken van terreinen (SBI Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, wateren wegenbouw excl.grondverzet (SBI 452) Burgerlijke en utiliteitsbouw 2) Grond-, water- en wegenbouw 2) Bouwinstallatie (SBI 453) Afwerken van gebouwen (SBI 454) Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel (SBI 455) Totaal bouwnijverheid (SBI 45) w.v. bedrijven met 10 tot 100 werknemers en meer werknemers ) Door bedrijven met 10 of meer werknemers gefactureerde en/of gedeclareerde bedragen. Basis is het 1 / 12 deel van het totaal gefactureerde en/of gedeclareerde bedrag in Zie voor de samenstelling van deze bedrijfsgroepen de Maandstatistiek Bouwnijverheid, augustus 1993 pag. 9 e.v. Producentenprijsindexcijfers van de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (45) Indexcijfers van de afzet C D E Delfstoffenwinning Afzet binnenland ,2 105,9 102,4 117,1 151,9 152,4 161,1 162,3 167,4 174,9 Afzet buitenland ,9 98,4 86,9 97,4 145,2 155,9 163,2 173,0 190,7 197,6 Totaal ,7 103,1 96,5 109,7 149,4 153,7 161,9 166,3 176,2 183,5 Industrie Afzet binnenland ,7 101,8 102,2 104,0 109,3 110,2 110,8 111,2 112,8 113,6 waarvan intermediaire goederen ,7 100,4 100,1 102,8 109,3 110,1 111,3 111,9 113,9 115,1 consumptie goederen ,1 103,2 104,1 105,3 110,1 111,3 111,0 111,1 112,7 113,3 investeringsgoederen ,7 104,8 106,4 106,1 107,4 107,4 107,7 107,8 107,8 107,9 Afzet buitenland ,0 102,1 102,3 105,3 116,0 116,6 116,7 118,0 121,2 122,2 Totale afzet ,5 102,0 102,2 104,8 113,4 114,1 114,4 115,3 117,9 118,8 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water Afzet binnenland ,4 106,9 102,6 102,1 107,3 107,3 111,6 111,7 112,7 114,7 waarvan intermediaire goederen ,3 106,1 102,9 102,7 107,7 107,7 111,7 111,8 113,2 116,0 consumptie goederen ,1 107,4 102,4 101,6 107,1 107,1 111,5 111,6 112,3 113,8 Indexcijfers van het verbruik C D E Delfstoffenwinning Binnenlands verbruik van delfstoffen ,2 106,5 100,5 114,8 148,3 148,6 158,2 158,9 161,7 170,1 industriele producten ,6 104,3 105,4 105,3 107,1 107,3 107,5 107,6 107,7 107,9 electriciteit, gas en water ,4 105,7 106,0 106,7 110,5 110,5 113,2 113,3 115,3 119,1 Binnenlands verbruik (totaal) ,9 104,4 105,4 105,6 108,3 108,5 109,1 109,2 109,5 110,2 Verbruik uit het buitenland (import) ,0 95,7 120,6 141,1 182,7 189,3 184,2 191,8 201,6 202,6 Totaal ,6 100,8 111,7 120,5 139,4 142,2 140,5 143,7 148,0 148,8 Industrie Binnenlands verbruik van landbouwproducten ,6 94,9 92,4 94,0 95,5 98,9 99,4 101,1 102,9 107,2 delfstoffen ,3 104,3 108,2 124,4 163,3 164,4 170,6 173,4 185,2 190,0 industriele producten ,2 100,0 100,3 103,6 110,5 111,3 112,7 113,3 115,5 116,9 electriciteit, gas en water ,5 105,6 103,3 103,4 108,1 108,1 111,9 112,0 113,7 117,0 Binnenlands verbruik (totaal) ,8 99,2 98,7 101,9 108,5 110,0 111,5 112,5 114,9 117,3 Verbruik uit het buitenland (import) ,7 101,5 105,7 112,4 130,3 132,0 131,1 134,3 137,6 139,0 Totaal ,3 100,4 102,4 107,4 119,9 121,5 121,7 123,8 126,7 128,6 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water Binnenlands verbruik van delfstoffen ,2 106,5 100,5 114,8 148,3 148,6 158,2 158,9 161,7 170,1 industriele producten ,0 103,1 105,0 107,2 119,4 120,5 121,1 121,3 124,4 125,6 electriciteit, gas en water ,3 105,8 106,2 106,9 110,6 110,6 113,3 113,4 115,4 119,3 Binnenlands verbruik (totaal) ,9 106,2 101,2 113,7 143,8 144,2 152,7 153,3 156,0 163,7 Verbruik uit het buitenland (import) ,3 108,0 106,0 105,8 112,9 117,0 113,0 123,6 126,2 128,1 Totaal ,7 106,4 101,9 112,6 139,3 140,2 146,8 148,9 151,7 158,4 Statistisch bulletin 49 (CBS) 7/12/2000 3

4 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (45) CA Energiehoudende delfstoffenwinning Afzet binnenland Afzet buitenland Totaal CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning Afzet binnenland Afzet buitenland Totaal DA Voedings- en genotmiddelenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Voedingsmiddelen- en drankenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Tabakverwerkende industrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DB Textiel- en textielproductenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Textielindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Kleding- en bontindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief meubels) Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DE Papier-, karton- en grafische industrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Papier(waren)- en karton(waren)industrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DG Chemische industrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DJA Metaal en elektrotechnische productenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Basismetaalindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Centraal Bureau voor de Statistiek

5 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (45) 28 Metaalproductenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DK Machine- en apparatenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DL Elektrische en optische apparatenindustrie en instrumenten Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Kantoormachine- en computerindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Overige elektrische apparatenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Medische en optische apparatenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DM Transportmiddelenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Overige transportmiddelenindustrie Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet DN Meubel- en overige industrie n.e.g. Afzet binnenland Afzet buitenland Totale afzet Statistisch bulletin 49 (CBS) 7/12/2000 5

6 Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (45) CA CB DA Energiehoudende delfstoffenwinning Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Zand-, grind-, klei-, zoutwinning Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Voedings- en genotmiddelenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Voedingsmiddelen- en drankenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Tabakverwerkende industrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DB Textiel- en textielproductenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Textielindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Kleding- en bontindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DC DD DE Leer-, lederwaren- en schoenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief meubels) Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Papier-, karton- en grafische industrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Papier(waren)- en karton(waren)industrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DG Chemische industrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DJA Metaal en elektrotechnische productenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Basismetaalindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Centraal Bureau voor de Statistiek

7 Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (45) 28 Metaalproductenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DK Machine- en apparatenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DL Elektrische en optische apparatenindustrie en instrumenten Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Kantoormachine- en computerindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Overige elektrische apparatenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Medische en optische apparatenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DM Transportmiddelenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Overige transportmiddelenindustrie Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik DN Meubel- en overige industrie n.e.g. Verbruik uit het binnenland Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) Totaal verbruik Statistisch bulletin 49 (CBS) 7/12/2000 7

8 Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (48) Gemiddelden Week 48 per dag okt. nov. week 46 week 47 week 48 Gemiddeld effectief rendement % Staatsleningen, algemeen 5,34 5,30 5,31 5,28 5,20 5,27 5,24 5,20 5,17 5,14 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van 3 < 5 jaar 5,18 5,15 5,14 5,13 5,07 5,15 5,10 5,05 5,03 5,01 5 < 8 jaar 5,27 5,22 5,23 5,21 5,12 5,19 5,15 5,12 5,08 5,05 3 < 8 jaar 5,23 5,19 5,19 5,17 5,10 5,17 5,13 5,09 5,06 5,03 Vijf langstlopende staatsleningen 5,49 5,45 5,47 5,43 5,34 5,40 5,37 5,33 5,31 5,28 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,35 5,29 5,31 5,27 5,18 5,25 5,21 5,19 5,15 5,12 CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd 3 < 5 jaar 112,5 112,6 112,6 112,7 112,9 112,6 112,8 113,0 113,0 113,2 5 < 8 jaar 122,1 123,3 123,2 123,6 124,4 123,8 124,1 124,4 124,6 124,9 8 <10 jaar 124,5 124,9 124,8 125,1 125,9 125,3 125,5 126,0 126,2 126,4 ultimo 1993=100 CBS/Stroeve-index voor converteerbare obligaties 373,0 390,3 390,6 390,5 391,3 388,5 389,6 392,3 393,5 392,8 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100 Staatsleningen 349,0 351,1 350,8 351,7 353,4 352,3 353,0 353,3 354,2 354,3 Financiele instellingen gewone obligaties 329,1 331,2 331,1 331,9 333,0 332,3 332,6 333,0 333,6 333,9 achtergestelde obligaties 399,8 402,8 402,6 403,7 405,5 404,2 405,0 405,6 406,3 406,5 Algemeen 346,7 348,7 348,5 349,3 350,8 349,9 350,4 350,7 351,5 351,7 jaar Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,70 4,64 4,64 4,60 4,63 4,60 4,61 4,60 4,67 4,67 CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt Algemeen 945,6 952,9 959,2 937,2 934,3 946,4 939,2 937,6 918,8 929,6 Algemeen excl. Kon. Olie 947,5 962,6 969,1 937,6 938,4 947,8 938,9 938,6 923,7 943,1 Internationals 911,8 908,5 911,6 907,9 907,6 927,0 917,3 918,6 886,6 888,5 Lokale fondsen 1 002, , ,9 990,8 986,1 993,8 988,0 984,3 973,6 990,7 Financiele instellingen 1 160, , , , , , , , , ,4 Niet-financiele instellingen 955,2 927,7 936,4 893,8 882,3 895,9 886,4 881,8 869,7 877,7 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen ultimo 1993=100 Algemeen 200,9 197,6 197,5 194,6 192,4 196,1 194,5 192,3 189,8 189,3 aandelenfondsen 298,2 290,8 290,6 284,2 279,3 287,0 283,6 279,1 273,7 273,0 obligatiefondsen 129,5 129,9 129,6 130,3 130,3 130,4 130,6 130,3 130,3 130,1 geldmarktfondsen 118,1 118,5 118,5 118,5 118,6 118,6 118,6 118,6 118,7 118,7 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 432,7 417,5 423,9 404,2 394,3 401,0 396,4 391,2 387,4 395,5 CBS MIT-index 650,8 585,1 587,0 529,2 532,0 559,3 535,6 533,1 504,4 527,4 CBS MIT Small-index 826,5 742,7 750,8 665,5 652,0 685,4 658,2 643,1 624,3 649,2 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 93,8 94,2 94,0 94,2 94,4 93,9 94,3 94,6 94,6 94,5 CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt Algemeen 1 778, , , , , , , , , ,2 Algemeen excl. Kon. Olie 1 637, , , , , , , , , ,4 Internationals 1 838, , , , , , , , , ,1 Lokale fondsen 1 737, , , , , , , , , ,8 Financiele instellingen 2 383, , , , , , , , , ,7 Niet-financiele instellingen 1 508, , , , , , , , , ,5 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen ultimo 1993=100 Algemeen 218,8 215,3 215,1 212,0 209,6 213,6 211,9 209,4 206,8 206,3 aandelenfondsen 327,9 319,9 319,7 312,7 307,3 315,8 312,0 307,1 301,1 300,3 obligatiefondsen 138,9 139,4 139,1 139,9 139,9 140,0 140,2 139,9 140,0 139,7 geldmarktfondsen 118,9 119,3 119,4 119,4 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,6 CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 503,5 485,7 493,2 470,3 458,8 466,6 461,2 455,2 450,7 460,2 CBS MIT-index 743,9 668,8 671,0 604,9 608,1 639,3 612,2 609,4 576,5 602,9 CBS MIT Small-index 894,9 804,3 813,0 720,7 706,1 742,2 712,8 696,3 676,0 703,0 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 143,3 144,3 144,1 144,3 144,6 143,9 144,5 145,0 145,0 144,8 Tot CBS/KBW Wesselius index. 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 36 / 9 september 1999 Inhoud Landbouw, visserij en bosbouw Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen, augustus 1999. pag. 9 Financiële

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 39 / 28 september 2000 Inhoud Arbeid Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, augustus 2000. pag. 4 Cao-lonen per maand

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 19 / 11 mei 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. pag. 2 Landbouw, visserij

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 42 / 19 oktober 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 41 / 12 oktober 2000 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 3 e kwartaal 2000.

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 2 / 17 januari 2002 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Cacaoboonverwerkende industrie, verbruik cacaobonen, 4e kwartaal 2001.

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 42 / 23 oktober 2003 Inhoud Arbeid Werkloze beroepsbevolking, juli 2003 september 2003. pag. 6 Geregistreerde werklozen, juli 2003

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo juist verschenen. Inhoud. Gemeente op maat 1999 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 16 / 20 april 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte,

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 25 / 28 juni 2001 Inhoud Arbeid Werkloosheidscijfers maart 2001-mei 2001. pag. 5 Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfsklasse,

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfsklasse, Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 25 / 24 juni 1999 Inhoud Arbeid Werkloosheidscijfers maart 1999-mei 1999. pag. 2 Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 21 / 31 mei 2001 Inhoud Huishoudens en individuen Consumentenconjunctuuronderzoek, mei 2001. pag. 2 Overige gegevens pag. 1 Arbeid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 20 januari 2005 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 12 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen: Vital events. Past, present and future of the Dutch population Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 3 / 20 januari 2000 Inhoud Arbeid Grensarbeidersverkeer tussen Nederland, België en Duitsland, 31 maart 1999. pag. 5 Delfstoffenwinning

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 47 / 28 november 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2002 pag. 4 t/m 8 Arbeid Werkloosheidscijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 42 20 oktober 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (37) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 36 / 13 september 2001 Inhoud Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers.. pag. 3 Financiële instellingen en markten

Nadere informatie

Persbericht. Prijzen industrie hoger door dure aardolie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Prijzen industrie hoger door dure aardolie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-148 30 juni 2000 9.30 uur Prijzen industrie hoger door dure aardolie Het prijsniveau van Nederlandse industriële producten ligt in mei van dit jaar 2,2%

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zojuist verschenen: Inhoud. Werken en leren

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Zojuist verschenen: Inhoud. Werken en leren Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 46 / 18 november 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 7 / 22 februari 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers november 2000-januari 2001. pag. 5 Cao-lonen per

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 24 / 19 juni 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven,

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: Regionale inkomensverdeling 1996, kerncijfers centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeidsmarkt Werkloze beroepsbevolking, januari 2006 maart pag.

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeidsmarkt Werkloze beroepsbevolking, januari 2006 maart pag. Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 62e jaargang no. 17 / 27 april 2006 Inhoud Arbeidsmarkt Werkloze beroepsbevolking, januari 2006 maart 2006. pag. 2 Conjunctuurgegevens Consumentenconjunctuuronderzoek,

Nadere informatie

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 28 februari 2018 samenvatting trefwoorden Beschrijving basisverlegging Producentenprijzen Index naar 2015=100 inclusief koppeladvies. Producentenprijzen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 3 / 23 januari 2003 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-071 30 maart 2001 9.30 uur Afzetprijzen industrie gestegen Na drie maanden van prijsdalingen zijn de prijzen van Nederlandse industrieproducten in februari

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 37 / 16 september 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden per provincie,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 17 / 29 april 1999 Inhoud Consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen, waardemutaties, februari 1999. pag. 4 Overige gegevens

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Persbericht. Aardolie drukt prijsniveau industrie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aardolie drukt prijsniveau industrie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-021 31 januari 2001 9.30 uur Aardolie drukt prijsniveau industrie De prijzen van Nederlandse industrieproducten zijn in december met 2,3% gedaald ten

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen:

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zojuist verschenen: centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 maart 2012 Statistisch Bulletin 12 12 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 28 / 17 juli 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, mei 2003. pag.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 37 / 18 september 2003 Inhoud Financiële instellingen en markten Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers,

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 10 / 15 maart 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, december 2000 pag. 2 t/m 4 Bouwnijverheid Indexcijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 47 / 23 november 2 Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, september 2 pag. 2 t/m 6 Arbeid Werkloosheidscijfers augustus 2-oktober

Nadere informatie

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 september 2012 Statistisch Bulletin 12 37 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 29 / 20 juli 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Prijzen Rectificatie: Consumentenprijsindex, juni 2000. pag. 2 en 3 Landbouw, visserij

Nadere informatie

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 april 2013 Statistisch Bulletin 13 15 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 19 12 mei 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (16) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zo juist verschenen:

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Zo juist verschenen: centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaargang no. 12 / 29 maart 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Algemeen Maandplanning sociaal-economische kerncijfers.. pag. 13 Financiële instellingen

Nadere informatie

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 41 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 11 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 15 / 18 april 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte 31 december 2001.

Nadere informatie

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 april 2012 Statistisch Bulletin 12 15 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen. Innovatie en provincie 1999

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Zojuist verschenen. Innovatie en provincie 1999 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 2 / 13 januari 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Landbouw, visserij en bosbouw Bodemgebruik in Nederland, 1981 1996. pag. 2 Delfstoffenwinning

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 37 15 september 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (32) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 20 15 mei 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 15 / 15 april 1999 Inhoud In- en uitvoer per goederensoort, januari 1999. pag. 9 In- en uitvoer per land, januari 1999. pag. 8 Overige

Nadere informatie

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 april 2011 Statistisch Bulletin 11 15 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel In opdracht van de SER Noord-Nederland 2 april 2009 P. Boomsma Kamer van Koophandel 1 1. INLEIDING Noord-Nederland heeft besloten de blik de komende jaren in het bijzonder te richten op Noordoost Europa.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 21 / 25 mei 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, maart 2000 pag. 2 t/m 6 Vervaardiging van timmerwerk

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari 2000 pag. 3 t/m 7

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari 2000 pag. 3 t/m 7 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 13 / 3 maart 2 Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, januari 2 pag. 3 t/m 7 Huishoudens en individuen Consumentenconjunctuuronderzoek,

Nadere informatie

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (01) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 42 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 42 16 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder in september 3 6 2. Industrie en energie 7 3. Prijzen 9 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 56e jaargang no. 26 / 29 juni 2000 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, april 2000 pag. 2 t/m 6 Arbeid Cao-lonen per

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 03 9 maart 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 September 2018 nr. 9 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 59e jaargang no. 41 / 16 oktober 2003 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, augustus

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 07 13 juli 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (6) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 55e jaargang no. 44 / 4 november 1999 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, augustus 1999. pag. 9 Invoer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 januari 2010 Statistisch Bulletin 10 02 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (04) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Omzet industrie daalt opnieuw

Omzet industrie daalt opnieuw Vierde kwartaal 21 industrie daalt opnieuw Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 4 mei 2011 Statistisch Bulletin 11 18 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie