4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek"

Transcriptie

1 4 mei 2011 Statistisch Bulletin no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = 2010 tot en met /2011 = het gemiddelde over de jaren 2010 en / 11 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 2010 en eindigend in 2011 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. ( ) Achter de titel is het nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten, april pag. 15 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten, april (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder) pag. 16 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, maart pag. 8 Macro-economie Consumptief krediet, maart pag. 7 Spaargelden, maart pag. 4 Prijzen Inputprijsindexcijfers nieuwbouwwoningen, maart pag. 7 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per sectie, maart pag. 4 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, maart pag. 5 Veiligheid en recht Uitgesproken faillissementen m.b.t. bedrijven en instellingen naar bedrijfsactiviteit, maart pag. 3 Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm, maart pag. 3 Meer recente gegevens Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaargekomen CBS-statistieken. U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd. Internet Teletekst Conjunctuur: pag. 506 en 507 ISSN: A-1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2011 Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm (15) Bedrijven en instellingen Natuurlijke personen Totaal eenmanszaken vennootschappen e.d. totaal totaal w.o. vennoten januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart Bron: CBS. Uitgesproken faillissementen m.b.t. bedrijven en instellingen naar bedrijfsactiviteit (SBI 93) (15) A + B Land- en bosbouw, jacht en visserij C + D Winning van delfstoffen en industrie F Bouwnijverheid G Reparatie van consumentenartikelen en handel H Horeca I Vervoer, opslag en communicatie J + K Financiële instellingen, verhuur en zakelijke dienstverlening M + N + O Onderwijs, gezondheidszorg, milieu en overige dienstverlening Totaal 1) Totaal januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart w.o. bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart ) Inclusief onbekend. Statistisch bulletin 18 (CBS) 4/5/2011 3

4 Spaargelden (10) febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart Tegoed op deposito s (ultimo voorgaande periode) Stortingen Terugbetalingen Spaarverschil Bijgeschreven rente Besparingen Correcties en statistische verschillen Tegoed op deposito s (ultimo) w.v. deposito s met opzegtermijn deposito s met vaste looptijd Bron: De Nederlandse Bank. Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per sectie, 2005=100 (9) SBI Wegingscoëfficiënt * maart okt. nov.* dec.* jan.* febr.* maart* B Winning van delfstoffen Afzet binnenland ,6 123,4 116,5 110,4 125,5 127,3 118,3 131,0 131,1 130,1 Afzet buitenland ,4 131,9 142,9 128,8 147,8 152,3 154,0 158,6 160,6 164,4 Totaal ,1 127,7 129,8 119,7 136,8 139,9 136,4 145,0 146,0 147,4 C Industrie Afzet binnenland ,6 108,0 115,0 112,8 116,9 117,8 119,5 122,0 123,6 125,6 Afzet buitenland ,3 103,4 114,2 111,3 115,9 117,0 118,7 121,5 124,6 126,5 Totaal ,4 105,4 114,5 111,9 116,3 117,3 119,0 121,7 124,2 126,1 D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Afzet binnenland ,0 136,5 131,3 128,8 135,0 134,9 141,1 134,3 135,0 134,0 Afzet buitenland ,2 86,7 97,9 89,4 109,4 98,2 119,0 120,9 115,6 121,8 Totaal ,5 134,8 130,1 127,4 134,1 133,6 140,3 133,9 134,3 133,6 E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Afzet binnenland ,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 99,5 99,5 99,5 Totaal ,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 99,5 99,5 99,5 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, 2005=100 (9) SBI Wegingscoëfficiënt * maart okt. nov.* dec.* jan.* febr.* maart* 06 Winning van aardolie en aardgas Afzet binnenland ,9 123,5 116,0 109,6 125,3 127,2 117,4 130,9 130,8 129,7 Afzet buitenland ,4 132,6 144,0 129,3 148,8 153,3 154,9 159,6 161,5 165,4 Totaal ,8 128,1 130,3 119,6 137,3 140,5 136,6 145,6 146,5 147,9 08 Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Afzet binnenland ,6 122,7 123,9 122,7 128,4 128,8 130,9 132,7 135,4 135,2 Afzet buitenland ,4 117,6 120,4 119,0 126,6 130,5 135,5 138,1 140,7 142,8 Totaal ,0 120,6 122,4 121,1 127,6 129,5 132,8 135,0 137,6 138,4 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen Afzet binnenland ,9 113,9 119,9 115,9 124,3 125,4 126,7 129,4 131,3 132,4 Afzet buitenland ,3 112,7 118,9 116,0 121,3 122,4 124,1 126,9 128,9 129,7 Totaal ,7 113,3 119,4 115,9 122,8 123,9 125,5 128,2 130,1 131,1 11 Vervaardiging van dranken Afzet binnenland ,2 120,3 121,5 121,0 122,4 122,5 122,5 123,5 123,7 123,8 Afzet buitenland ,6 113,1 115,4 114,8 115,7 115,9 116,3 120,1 121,6 121,3 Totaal ,3 116,0 117,9 117,3 118,4 118,6 118,9 121,5 122,5 122,3 12 Vervaardiging van tabaksproducten Afzet binnenland ,5 114,0 122,0 120,5 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 131,8 Afzet buitenland ,2 111,8 115,0 114,9 115,1 115,3 115,4 115,8 115,8 115,6 Totaal ,7 112,2 116,2 115,8 116,6 116,7 116,8 117,1 117,1 118,4 13 Vervaardiging van textiel Afzet binnenland ,4 106,4 107,8 106,6 108,8 108,9 108,8 110,3 110,5 110,5 Afzet buitenland ,5 103,3 104,2 103,5 104,7 104,8 104,9 107,0 107,2 107,4 Totaal ,3 104,5 105,7 104,8 106,4 106,5 106,5 108,4 108,5 108,7 14 Vervaardiging van kleding Afzet binnenland ,1 103,2 104,9 104,1 106,8 106,8 106,9 108,0 108,4 108,4 Afzet buitenland ,3 101,1 101,3 102,2 101,4 101,6 101,7 102,2 102,9 102,8 Totaal ,4 102,5 103,6 103,4 104,9 105,0 105,0 106,0 106,4 106,4 15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Afzet binnenland ,2 108,2 108,7 108,0 109,6 109,6 109,6 111,8 112,1 112,9 Afzet buitenland ,3 107,0 107,7 106,7 108,8 108,9 108,9 110,0 110,9 111,0 Totaal ,7 107,5 108,2 107,2 109,1 109,2 109,2 110,8 111,4 111,9 16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Afzet binnenland ,6 112,2 110,3 110,2 110,9 110,8 111,0 111,6 111,5 112,1 Afzet buitenland ,5 116,7 115,5 114,0 116,9 116,9 117,0 117,4 117,4 117,8 Totaal ,4 113,1 111,3 110,9 112,1 112,0 112,2 112,7 112,7 113,2 17 Vervaardiging van papier, karton en papieren kartonwaren Afzet binnenland ,1 101,2 105,6 103,1 108,5 107,8 107,6 108,6 110,0 109,4 Afzet buitenland ,0 102,1 106,2 102,1 110,8 109,9 110,0 111,1 110,4 111,5 Totaal ,1 101,7 105,9 102,6 109,7 108,8 108,9 109,9 110,2 110,5 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Afzet binnenland ,0 100,0 97,4 97,4 97,6 97,6 97,6 98,4 98,5 98,4 Afzet buitenland ,0 97,9 98,0 96,9 98,8 98,7 98,7 98,8 98,8 99,3 Totaal ,9 99,7 97,5 97,3 97,7 97,7 97,7 98,4 98,5 98,6 19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Afzet binnenland ,0 97,6 126,5 123,5 128,6 132,6 144,0 147,1 152,5 164,7 Afzet buitenland ,6 98,3 131,1 128,0 133,0 136,0 142,7 146,6 159,7 165,9 Totaal ,7 98,1 129,6 126,5 131,5 134,9 143,1 146,8 157,3 165,5 20 Vervaardiging van chemische producten Afzet binnenland ,6 96,9 116,1 112,5 118,5 120,3 123,0 130,9 135,0 139,9 Afzet buitenland ,3 96,6 115,5 110,0 118,6 120,5 122,2 128,0 131,5 134,7 Totaal ,0 96,7 115,7 110,7 118,5 120,5 122,4 128,8 132,4 136,1 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Afzet binnenland ,8 88,3 91,3 91,9 90,9 91,2 91,6 96,9 97,1 97,4 Afzet buitenland ,6 102,9 104,8 104,0 104,8 105,0 105,9 109,6 109,8 109,8 Totaal ,5 100,0 102,1 101,6 102,0 102,2 103,0 107,0 107,3 107,3 22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Afzet binnenland ,3 110,8 112,3 111,3 113,2 113,2 113,3 115,4 115,5 116,0 Afzet buitenland ,7 105,5 107,6 106,2 108,6 108,7 108,9 111,1 111,5 111,8 Totaal ,8 107,6 109,5 108,2 110,5 110,5 110,7 112,8 113,1 113,5 Statistisch bulletin 18 (CBS) 4/5/2011 5

6 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, 2005=100 (slot) (9) SBI Wegingscoëfficiënt * maart okt. nov.* dec.* jan.* febr.* maart* 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Afzet binnenland ,0 117,4 116,9 116,4 117,0 117,0 117,2 118,2 118,1 118,2 Afzet buitenland ,6 115,5 114,9 114,7 115,0 115,1 115,2 115,9 116,0 116,1 Totaal ,7 117,0 116,5 116,1 116,6 116,6 116,7 117,7 117,6 117,7 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Afzet binnenland ,5 108,5 116,5 110,7 119,4 119,3 119,9 122,7 123,9 124,1 Afzet buitenland ,0 100,5 112,0 104,1 113,6 114,9 115,7 118,4 120,6 123,8 Totaal ,6 102,4 113,1 105,7 115,0 115,9 116,7 119,4 121,4 123,9 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) Afzet binnenland ,6 112,6 112,3 111,1 113,0 113,0 112,9 114,2 114,2 114,3 Afzet buitenland ,2 108,3 107,8 106,8 108,6 108,6 108,7 110,2 110,6 111,0 Totaal ,2 111,4 111,0 109,9 111,8 111,8 111,7 113,1 113,2 113,4 26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur Afzet binnenland ,4 106,8 108,2 107,8 108,7 108,8 109,0 110,1 110,3 110,3 Afzet buitenland ,6 106,7 107,7 105,5 109,4 109,6 110,1 109,2 109,6 109,3 Totaal ,1 106,7 107,9 106,1 109,2 109,4 109,8 109,4 109,8 109,6 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Afzet binnenland ,1 111,7 114,6 113,8 115,0 115,2 115,7 117,6 117,8 118,0 Afzet buitenland ,0 106,1 107,1 106,0 108,5 108,5 108,7 109,7 110,0 109,9 Totaal ,7 107,9 109,5 108,5 110,6 110,7 111,0 112,2 112,5 112,5 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten Afzet binnenland ,1 109,6 111,7 111,4 112,0 112,0 112,1 112,8 112,9 112,9 Afzet buitenland ,2 107,1 107,5 107,2 107,4 107,5 107,6 108,4 108,6 108,5 Totaal ,3 108,0 109,0 108,8 109,1 109,2 109,3 110,0 110,2 110,1 29 Vervaardiging van auto s, aanhangwagens en opleggers Afzet binnenland ,6 109,8 111,3 109,7 112,2 112,2 112,2 112,8 112,8 112,9 Afzet buitenland ,5 103,3 104,4 104,1 104,7 104,8 104,9 105,0 105,1 105,0 Totaal ,9 104,6 105,7 105,2 106,1 106,1 106,2 106,5 106,5 106,5 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen Afzet binnenland ,0 107,9 109,8 109,4 110,6 110,6 110,6 111,5 111,6 111,6 Afzet buitenland ,8 100,1 99,5 100,2 100,0 100,0 100,0 101,1 101,1 101,1 Totaal ,7 103,1 103,5 103,7 104,0 104,1 104,1 105,1 105,1 105,1 31 Vervaardiging van meubels Afzet binnenland ,5 113,3 114,5 114,1 114,6 114,7 114,8 116,2 116,4 116,4 Afzet buitenland ,8 107,9 108,7 108,2 110,1 110,2 110,2 110,4 110,5 110,5 Totaal ,3 112,9 114,1 113,7 114,3 114,3 114,5 115,8 116,0 116,0 32 Vervaardiging van overige goederen Afzet binnenland ,1 107,1 109,3 108,7 110,0 110,2 110,4 112,0 112,1 112,3 Afzet buitenland ,0 97,6 101,1 100,0 101,4 101,8 102,5 102,5 102,5 102,4 Totaal ,0 99,9 103,1 102,1 103,4 103,9 104,4 104,8 104,8 104,8 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten Afzet binnenland (totaal) ,9 111,1 111,1 111,1 113,1 113,2 113,2 Totale afzet ,9 111,1 111,1 111,1 113,1 113,2 113,2 35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Afzet binnenland ,0 136,5 131,3 128,8 135,0 134,9 141,1 134,3 135,0 134,0 Afzet buitenland ,2 86,7 97,9 89,4 109,4 98,2 119,0 120,9 115,6 121,8 Totaal ,5 134,8 130,1 127,4 134,1 133,6 140,3 133,9 134,3 133,6 36 Winning en distributie van water Afzet binnenland ,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 99,5 99,5 99,5 Totaal ,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 99,5 99,5 99,5 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

7 Inputprijsindexcijfers nieuwbouwwoningen, 2005=100 (excl. BTW) (14) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar Totaal ,4 99,7 99,7 99,8 99,7 99,7 100,0 100,1 100,3 100,6 100,5 100,4 100, ,7 101,9 101,9 102,4 102,5 102,7 103,8 103,9 104,0 104,6 104,4 104,4 103, ,3 106,4 106,7 107,2 107,3 107,4 108,0 107,9 107,7 107,8 107,7 107,8 107, ,8 110,2 110,3 111,5 111,8 112,3 113,6 113,5 113,3 112,8 112,3 112,2 112, ,2 113,4 113,2 112,6 112,6 112,5 112,1 112,2 112,3 111,4 111,4 111,4 112, ,0* 112,2* 112,6* 113,0* 113,1* 113,0* 113,1* 113,2* 113,3* 113,3* 113,4* 113,8* 113, ,5* 114,7* 114,6* w.v. loon ,1 99,7 99,9 99,9 99,7 99,7 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100, ,6 100,6 100,4 100,5 100,5 100,7 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 100, ,8 101,8 101,8 101,5 101,5 101,5 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102, ,1 104,5 104,5 105,7 105,7 106,0 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 106, ,9 109,8 109,8 109,9 109,9 109,9 110,2 110,2 110,2 110,5 110,5 110,0 110, ,9* 111,9* 111,9* 111,9* 111,9* 111,9* 112,3* 112,3* 112,3* 112,5* 112,5* 112,5* 112, ,0* 113,6* 113,6* materiaal ,7 99,7 99,6 99,8 99,7 99,7 99,9 100,0 100,3 100,7 100,5 100,5 100, ,3 102,6 102,8 103,5 103,7 103,8 105,3 105,5 105,6 106,5 106,3 106,2 104, ,9 109,1 109,5 110,6 110,7 110,7 111,0 111,0 110,7 110,8 110,7 110,8 110, ,2 113,4 113,6 114,8 115,4 115,9 117,4 117,3 116,9 116,2 115,3 115,1 115, ,7 115,4 115,2 114,1 114,1 114,0 113,2 113,5 113,5 111,9 111,9 112,2 113, ,1 112,3 113,1 113,7 113,9 113,6 113,5 113,7 113,9 113,8 113,9* 114,5* 113, ,5* 115,3* 115,1* Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven. Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast. Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen. Zie voor een toelichting op de tabel het artikel Basisverlegging Inputprijsindexcijfer bouwkosten nieuwe woningen; 2005=100 op de themapagina Prijzen/Methoden/Dataverzameling/Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de website van het CBS (htp:// Consumptief krediet (16) 2010* 2011* Toe- c.q. 2011* Toe- c.q. afname 1) afname 1) jan. mrt. maart okt. nov. dec. jan. febr. maart jan. mrt. % % Debiteurensaldo begin periode , ,5 Verstrekt krediet , ,6 w.v. door: gemeentelijke kredietbanken , ,0 banken en creditcardorganisaties , ,8 financieringsmaatschappijen , ,9 w.o. dochters van banken , ,5 autofinanciers (merkgebonden) , ,4 overige financieringsmaatschappijen , ,5 postorderbedrijven , ,9 naar kredietvorm: aflopend krediet , ,7 doorlopend krediet , ,6 creditcard krediet , ,0 Rente en kosten , ,5 Aflossingen , ,3 Debiteurensaldo einde periode , ,4 w.v. bij: gemeentelijke kredietbanken ,4 85 1,7 banken en creditcardorganisaties , ,7 financieringsmaatschappijen , ,9 w.o. dochters van banken , ,2 autofinanciers (merkgebonden) , ,9 overige financieringsmaatschappijen , ,2 postorderbedrijven , ,7 naar kredietvorm: aflopend krediet , ,0 doorlopend krediet , ,6 creditcard krediet , ,7 Totaal van de toegezegde limieten , ,2 Overtrekkingen op betaalrekeningen , ,0 Aantal uitstaande contracten (ultimo) , ,1 w.v. aflopend krediet , ,9 doorlopend krediet , ,6 creditcard krediet , ,5 Aantal toegezegde limieten (ultimo) , ,4 w.v. doorlopend krediet , ,7 creditcard krediet , ,2 Aantal overtrekkingen op betaalrekeningen , ,1 1) De procentuele groei van de verslagmaand t.o.v. de maand daarvoor. 2) De procentuele groei van de laatste twee maanden t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder. * ) Voorlopig. Statistisch bulletin 18 (CBS) 4/5/2011 7

8 I. Bevolking, stand en dynamiek (13) Levendgeborenen Overledenen Buitenlandse migratie immigratie emigratie 1) Totale bevolkingsgroei 2) Aantal inwoners aan het einde van het jaar/ de maand Binnenlandse migratie Binnen- Huwelijksgemeente- sluitingen 3) lijk verhuisde personen Partnerschapsregistraties Echtscheidingen 4) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart ) Inclusief saldo administratieve correcties. 2) Inclusief het verschil tussen het officieel vastgestelde en het berekende inwonertal (overige correcties). 3) Vanaf januari 2010 inclusief partnerschapsregistraties. 4) Vanaf januari 2010 inclusief ontbinding van partnerschapregistraties. 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

9 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (13) Eerste kinderen Tweede kinderen Derde kinderen Vierde of volgende kinderen Totaal w.o. niet-echtelijk totaal w.o. eerste kinderen * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart Statistisch bulletin 18 (CBS) 4/5/2011 9

10 III. Overledenen naar leeftijd en geslacht (13) 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar 90+ jaar Totaal w.o. beneden 1 jaar 1) m v m v m v m v m v m v m v m v * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart ) Leeftijd op de laatste verjaardag. 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

11 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (13) Totaal 1) Werelddelen Landen Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EUlanden 3) w.o. Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk Immigratie 2) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Statistisch bulletin 18 (CBS) 4/5/

12 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (13) Totaal 1) Werelddelen Landen Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EUlanden 3) w.o. Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk 2010* januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (13) Landen (slot) Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Immigratie 2) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart Centraal Bureau voor de Statistiek

13 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (13) Landen (slot) Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart ) Inclusief geboorteland onbekend. 2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. 3) Vanaf 2007 inclusief Bulgarije en Roemenië. Statistisch bulletin 18 (CBS) 4/5/

14 V. Asielaanvragen naar land van nationaliteit 1) (13) Totaal w.o. Afghanistan Armenië Burundi China Guinee Irak Iran Nigeria Sierra Leone Somalië Sri Lanka Turkije * januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart Bron: Ministerie van Justitie. 1) In verband met de mogelijkheid tot het identificeren van individuen zijn de cijfers in de tabel beveiligd. Voor de beveiliging is gebruik gemaakt van afronden. De ruwe cijfers zijn afgerond op veelvouden van tien. Om zo dicht mogelijk bij de originele cijfers te blijven is besloten om de beveiligde data niet te corrigeren. Hierdoor kan het voorkomen dat enkele subtotalen niet goed optellen tot de totalen. 14 Centraal Bureau voor de Statistiek

15 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (14) Sbi-code * april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april 2000=100 Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen Totaal ,7 126,8 126,8 127,1 127,1 127,2 127,2 127,2 127,3 127,9 128,0 128,0 128,1 Cao-sector Particuliere bedrijven 125,9 125,9 125,9 126,2 126,3 126,3 126,4 126,4 126,5 127,1 127,3 127,3 127,4 Gesubsidieerde sector 127,6 127,8 127,8 128,2 128,3 128,5 128,5 128,5 128,5 129,1 129,1 129,1 129,1 Overheid 129,8 129,8 129,8 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 130,2 130,2 130,2 130,2 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,9 123,9 123,9 124,0 124,0 124,1 124,8 124,8 124,8 125,0 125,3 125,3 125,4 Industrie ,3 126,3 126,3 126,7 126,7 126,7 126,7 126,8 126,8 127,5 127,7 127,8 127,9 Energie- en waterleidingbedrijven ,9 128,4 129,6 129,6 129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 130,9 130,9 130,9 130,9 Bouwnijverheid ,3 130,3 130,3 130,7 130,7 130,7 130,9 130,9 130,9 131,2 131,8 131,8 131,8 Handel ,3 124,3 124,3 124,7 124,7 124,8 124,9 124,9 125,0 125,5 125,6 125,6 125,8 Horeca ,0 121,0 121,0 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 122,0 122,0 122,0 122,0 Vervoer en communicatie ,3 123,3 123,3 123,6 123,6 123,6 123,6 123,7 123,7 124,8 124,8 124,8 125,0 Financiële instellingen ,0 130,0 130,0 130,1 130,4 130,4 130,6 130,5 130,5 131,1 131,3 131,3 131,3 Zakelijke dienstverlening ,4 125,4 125,4 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 126,2 126,9 126,9 126,9 126,9 Openbaar bestuur ,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 129,2 129,2 129,2 129,2 Onderwijs ,2 130,2 130,2 130,5 130,5 130,4 130,4 130,4 130,4.... Gezondheids- en welzijnszorg ,0 128,3 128,3 128,7 128,8 129,0 129,0 129,0 129,0 129,6 129,6 129,6 129,6 Cultuur en overige dienstverlening ,8 127,8 127,8 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 128,5 128,9 128,9 128,9 Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,8 126,8 126,8 127,1 127,2 127,2 127,3 127,3 127,3 127,9 128,0 128,1 128,1 Cao-sector Particuliere bedrijven 125,6 125,6 125,7 126,0 126,0 126,1 126,1 126,2 126,2 126,7 126,9 126,9 127,0 Gesubsidieerde sector 129,2 129,5 129,5 129,9 130,0 130,1 130,1 130,2 130,2 131,1 131,1 131,1 131,1 Overheid 129,8 129,8 129,8 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 130,3 130,3 130,3 130,3 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,3 123,3 123,3 123,5 123,5 123,6 124,3 124,3 124,3 124,5 124,8 124,8 124,9 Industrie ,4 126,4 126,4 126,8 126,8 126,8 126,9 126,9 126,9 127,3 127,6 127,6 127,7 Energie- en waterleidingbedrijven ,4 126,0 127,1 127,1 127,3 127,3 127,3 127,3 127,3 127,6 127,6 127,6 127,6 Bouwnijverheid ,0 130,0 130,1 130,5 130,5 130,5 130,6 130,6 130,6 130,3 130,9 130,9 131,0 Handel ,9 123,9 123,9 124,3 124,3 124,4 124,5 124,5 124,5 125,0 125,2 125,2 125,4 Horeca ,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,1 121,1 121,1 121,9 121,9 121,9 121,9 Vervoer en communicatie ,8 122,8 122,8 123,0 123,0 123,0 123,0 123,2 123,2 124,2 124,3 124,3 124,5 Financiële instellingen ,3 130,3 130,3 130,4 130,7 130,7 130,9 130,8 130,8 131,3 131,4 131,4 131,4 Zakelijke dienstverlening ,0 125,0 125,0 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 125,7 126,4 126,5 126,5 126,5 Openbaar bestuur ,9 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,4 129,4 129,4 129,4 Onderwijs ,0 130,0 130,0 130,3 130,4 130,2 130,2 130,2 130,2.... Gezondheids- en welzijnszorg ,1 130,3 130,3 130,8 130,8 131,0 131,0 131,1 131,1 132,0 132,0 132,0 132,0 Cultuur en overige dienstverlening ,8 127,8 127,8 127,9 127,9 127,9 128,0 128,0 128,0 128,5 128,9 128,9 128,9 Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,1 130,1 130,2 130,5 130,6 130,6 130,7 130,7 130,8 131,8 132,0 132,0 132,0 Cao-sector Particuliere bedrijven 128,5 128,5 128,6 128,9 128,9 129,0 129,1 129,1 129,2 130,3 130,5 130,5 130,6 Gesubsidieerde sector 133,6 133,9 133,9 134,3 134,4 134,6 134,6 134,7 134,7 135,7 135,7 135,7 135,7 Overheid 134,1 134,1 134,1 134,2 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,9 134,9 134,9 134,9 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,8 123,8 123,8 124,0 124,0 124,2 124,9 124,9 124,9 125,6 125,9 125,9 126,0 Industrie ,7 128,7 128,8 129,1 129,2 129,2 129,2 129,3 129,3 130,0 130,3 130,3 130,4 Energie- en waterleidingbedrijven ,4 127,9 129,1 129,1 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 130,0 130,0 130,0 130,0 Bouwnijverheid ,2 131,2 131,2 131,6 131,6 131,6 131,8 131,8 131,8 132,4 133,1 133,1 133,1 Handel ,6 125,6 125,6 126,0 126,0 126,1 126,3 126,3 126,3 127,4 127,6 127,6 127,7 Horeca ,1 121,1 121,1 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 122,0 122,0 122,0 122,0 Vervoer en communicatie ,6 130,6 130,6 130,6 130,6 130,6 130,6 130,7 130,7 132,4 132,5 132,5 132,7 Financiële instellingen ,6 130,6 130,6 130,6 130,9 131,0 131,1 131,1 131,1 131,9 132,0 132,0 132,0 Zakelijke dienstverlening ,9 128,9 128,9 129,3 129,4 129,4 129,4 129,4 129,7 131,7 131,8 131,8 131,8 Openbaar bestuur ,8 133,9 133,9 133,9 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,6 134,6 134,6 134,6 Onderwijs ,6 133,6 133,6 133,9 134,4 134,2 134,2 134,2 134,2.... Gezondheids- en welzijnszorg ,5 134,8 134,8 135,2 135,4 135,6 135,6 135,6 135,6 136,7 136,7 136,7 136,7 Cultuur en overige dienstverlening ,9 131,9 132,0 132,0 132,1 132,1 132,2 132,2 132,2 133,1 133,5 133,5 133,5 Statistisch bulletin 18 (CBS) 4/5/

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 8 oktober 2009 Statistisch Bulletin 09 40 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 = tot en met 2009 /2009

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 43 27 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (38) 4 2. Bevolking 5 I. Bevolking, stand en dynamiek

Nadere informatie

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 12 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 December 2018 nr. 12 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 November 2018 nr. 11 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (01) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 September 2018 nr. 9 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1 Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01 Statistisch Bulletin CBS Statistisch Bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin

Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (09) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 07 13 juli 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (6) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 11 13 maart 2014 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) 4 III. Overledenen naar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (04) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 juli Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 juli 2012 Statistisch Bulletin 12 28 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 juni 2012 Statistisch Bulletin 12 25 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 januari 2012 Statistisch Bulletin 12 02 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7 Statistisch Bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 9 3. Industrie en energie 16 4. Inkomen en bestedingen 18 5. Internationale

Nadere informatie

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 16 december 2010 Statistisch Bulletin 10 50 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 62e jaargang no. 41 / 12 oktober Inhoud Financiële instellingen en markten Koerswaarde van aandelen, september. pag. 2 Consumptief krediet, augustus.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 9 27 februari 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gestegen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen 6 Stemming consument

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 03 9 maart 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

5 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

5 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 5 maart 2009 Statistisch Bulletin 09 10 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 69 2013 42 17 oktober 2013 Inhoud 1. Macroeconomie 3 Consumptief krediet 3 2. Prijzen 4 Inflatie daalt verder naar 2,4 procent 4 Inflatie 4 Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex

Nadere informatie

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 11 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 augustus 2010 Statistisch Bulletin 10 32 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 39 / 27 september 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juni augustus 2007. pag. 3 en 4 Bevolking Bevolkingsontwikkeling,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 42 20 oktober 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (37) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 februari 2013 Statistisch Bulletin 13 08 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 10 september 2009 Statistisch Bulletin 09 36 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot

Nadere informatie

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 18 februari 2010 Statistisch Bulletin 10 07 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 april 2011 Statistisch Bulletin 11 15 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 20 januari 2005 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 40 2 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 47 / 28 november 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2002 pag. 4 t/m 8 Arbeid Werkloosheidscijfers

Nadere informatie

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 juni 2009 Statistisch Bulletin 09 23 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 januari 2010 Statistisch Bulletin 10 02 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 oktober 2011 Statistisch Bulletin 11 41 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 april 2012 Statistisch Bulletin 12 15 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 28 februari 2018 samenvatting trefwoorden Beschrijving basisverlegging Producentenprijzen Index naar 2015=100 inclusief koppeladvies. Producentenprijzen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 februari 2008 Statistisch Bulletin 08 08 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 december 2008 Statistisch Bulletin 08 49 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 2012 Statistisch Bulletin 12 39 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 39 29 september 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Vertrouwen consument stijgt aanzienlijk 3 Consumentenconjunctuuronderzoek (33) 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 20 20 mei 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt licht 3 Werkloze beroepsbevolking (17) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 11 17 maart 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie in februari blijft gelijk 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (07) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 25 maart 2010 Statistisch Bulletin 10 12 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 15 14 april 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft stabiel in maart 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (11) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

13 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 13 september 2012 Statistisch Bulletin 12 37 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

8 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

8 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 8 december 2011 Statistisch Bulletin 11 49 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober pag. 5 t/m 9

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober pag. 5 t/m 9 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 50 / 13 december 2007 Inhoud Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2007. pag. 5 t/m 9 Industrie en energie Hoeveelheidsindexcijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 61e jaargang no. 22 / 2 juni Inhoud Conjunctuurgegevens Consumentenconjunctuuronderzoek, mei. pag. 6 Consumptieve bestedingen door huishoudens incl.

Nadere informatie

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 april 2013 Statistisch Bulletin 13 15 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 50 15 december 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (46) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 48 1 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (44) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 2011 Statistisch Bulletin 11 38 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot

Nadere informatie

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 23 december 2010 Statistisch Bulletin 10 51 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 33 18 ustus 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (29) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens Het Statistisch

Nadere informatie

werkwillendheid eid van ouderen (50-64 jaar) in 2007

werkwillendheid eid van ouderen (50-64 jaar) in 2007 08 Arbeidsparticipatie 0i icipatie en werkwillendheid eid van ouderen (50-64 jaar) in 2007 Maaike Hersevoort, Marleen Geerdinck en Lian Kösters Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april pag.

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april pag. Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 20 / 16 mei 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april 2007. pag. 9 Bevolking Bevolkingsontwikkeling,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 47 24 november 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid blijft dalen 3 Werkloze beroepsbevolking(43) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen consument

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 17 28 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (12) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 maart 2012 Statistisch Bulletin 12 12 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 20 15 mei 2014 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie