Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10. Statistisch Bulletin"

Transcriptie

1 Jaargang 70 Oktober 2017 nr. 10 Statistisch Bulletin

2 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (09) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie dezelfde periode een jaar eerder) (09) 5 Aantal werkenden verder toegenomen 6 Werkloze beroepsbevolking (09) 8 2. Bevolking 9 I. Bevolking, stand en dynamiek (09) 9 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (09) 11 III. Overledenen naar leeftijd en geslacht (09) 12 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (09) 13 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (09) Financiële en zakelijke diensten 17 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100) (06) 17 IT-dienstverlening (SBI 62); omzetontwikkeling (excl. BTW), (2010=100) (06) 17 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78000); ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) en uren (2010=100) (06) Handel en horeca 18 Horeca; waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (excl. BTW) (2010=100) (06) 18 Kantines en catering (SBI 562); omzetontwikkeling (excl. BTW) (06) 18 Verblijfsrecreatie (SBI 552, 553); omzetontwikkeling (excl. BTW) (06) Industrie en energie 19 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (09) 19 Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (09) Inkomen en bestedingen 21 Consumentenvertrouwen minder positief in september 21 Consumentenconjunctuuronderzoek Internationale handel 23 Internationale handel in goederen 23 I. Internationale handel in goederen (09) 23 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse export van goederen (09) 23 III. Invoerwaarde van goederen per land (09) 23 IV. Uitvoerwaarde van goederen per land (09) 25 V. Invoerwaarde per goederensoort (09) 26 VI. Uitvoerwaarde per goederensoort (09) Macro-economie 29 Spaartegoeden (09) Prijzen 30 Consumentenprijzen augustus gemiddeld 1,4 procent hoger 30 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (09) 31 II. Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100) (09) 32 III. Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100) (09) 32 IV. Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100) (09) 33 Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010=100 (09) 33 Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2010=100 (04) 34 CBS Statistisch Bulletin

3 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per sectie, 2010=100 (08) 34 Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid per afdeling, 2010=100 (09) 35 Verklaring van tekens 38 Colofon 38 Meer recente gegevens Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan gegevens van alle beschikbaar gekomen CBS-statistieken. U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd. 1. Arbeid en sociale zekerheid Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (09) * Sbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep Cao-lonen per maand inclusief 2010=100 bijzondere beloningen Totaal ,5 108,5 108,5 108,5 109,2 109,2 109,2 109,3 109,4 109,4 110,0 110,2 110,2 Cao-sector Particuliere bedrijven 108,9 108,9 108,9 108,9 109,6 109,6 109,7 109,8 109,9 109,9 110,4 110,6 110,7 Gesubsidieerde sector 107,6 107,8 107,8 107,8 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,7 109,8 109,8 109,8 Overheid 107,9 107,9 107,9 107,9 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,3 108,5 108,5 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,5 108,5 108,5 108,5 109,8 109,8 109,8 109,9 109,9 109,9 110,4 110,4 110,4 Industrie ,4 110,4 110,4 110,4 111,1 111,1 111,2 111,4 111,5 111,6 111,8 112,5 112,5 Energievoorziening ,6 107,6 107,6 107,6 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,9 108,9 108,9 108,9 Waterbedrijven en afvalbeheer ,7 112,7 112,7 112,7 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 114,6 114,6 114,6 Bouwnijverheid ,8 109,8 109,8 109,8 110,5 110,5 110,5 110,5 110,4 110,4 110,9 111,7 111,7 Handel ,5 107,5 107,5 107,5 108,1 108,2 108,3 108,6 108,6 108,7 109,1 109,2 109,2 Vervoer en opslag ,3 110,3 110,3 110,3 111,0 111,0 111,4 111,5 111,5 111,5 112,4 112,4 112,4 Horeca ,2 108,2 108,2 108,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,8 109,8 109,8 Informatie en communicatie ,1 109,1 109,1 109,1 109,7 109,7 109,7 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 Financiële dienstverlening ,0 107,0 107,0 107,0 108,2 108,2 108,2 108,4 108,6 108,6 108,6 108,6 108,7 Verhuur en handel van onroerend goed ,8 107,8 107,8 107, Specialistische zakelijke diensten ,1 107,3 107,3 107,3 108,3 108,3 108,3 108,4 108,4 108,4 108,7 108,7 108,7 Verhuur en overige zakelijke diensten ,3 109,3 109,3 109,3 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 111,3 111,3 111,3 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,9 106,9 106,9 106,9 108,0 108,0 108,0 108, Onderwijs ,9 108,9 108,9 108,9 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 Gezondheids- en welzijnszorg ,7 108,9 108,9 108,9 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,3 110,6 110,8 110,8 Cultuur, sport en recreatie ,0 107,2 107,2 107,2 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,6 108,6 108,6 Overige dienstverlening ,2 109,2 109,2 109, CBS Statistisch Bulletin

4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (slot) (09) * Sbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep 2010=100 Totaal ,4 108,4 108,4 108,4 109,0 109,0 109,0 109,1 109,2 109,2 109,8 110,0 110,0 Cao-sector Particuliere bedrijven 108,5 108,6 108,6 108,6 109,2 109,3 109,3 109,5 109,5 109,5 110,0 110,3 110,3 Gesubsidieerde sector 108,3 108,5 108,5 108,5 109,1 109,1 109,1 109,2 109,2 109,2 110,4 110,4 110,4 Overheid 107,9 107,9 107,9 107,9 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,3 108,3 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,4 108,4 108,4 108,4 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 110,5 110,5 110,5 Industrie ,8 109,8 109,8 109,8 110,7 110,7 110,8 111,0 111,0 111,2 111,3 112,0 112,1 Energievoorziening ,6 107,6 107,6 107,6 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,9 108,9 108,9 108,9 Waterbedrijven en afvalbeheer ,9 111,9 111,9 111,9 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 113,8 113,8 113,8 Bouwnijverheid ,0 109,0 109,0 109,0 109,9 109,9 109,9 109,9 109,8 109,8 110,3 111,2 111,2 Handel ,4 107,4 107,4 107,4 108,0 108,1 108,2 108,5 108,5 108,6 109,0 109,1 109,2 Vervoer en opslag ,0 110,0 110,0 110,0 110,7 110,7 111,1 111,2 111,2 111,2 112,2 112,2 112,2 Horeca ,2 108,2 108,2 108,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,8 109,8 109,8 Informatie en communicatie ,1 108,1 108,1 108,1 108,8 108,8 108,8 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 Financiële dienstverlening ,1 106,1 106,1 106,1 106,8 106,8 106,8 106,9 107,1 107,1 107,1 107,1 107,3 Verhuur en handel van onroerend goed ,7 108,7 108,7 108, Specialistische zakelijke diensten ,3 107,4 107,4 107,4 108,4 108,4 108,4 108,5 108,5 108,5 108,9 108,9 108,9 Verhuur en overige zakelijke diensten ,1 109,1 109,1 109,1 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 111,1 111,1 111,1 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,8 106,8 106,8 106,8 107,3 107,3 107,3 107, Onderwijs ,9 108,9 108,9 108,9 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 Gezondheids- en welzijnszorg ,5 109,6 109,6 109,6 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,9 111,2 111,4 111,4 Cultuur, sport en recreatie ,9 107,0 107,0 107,0 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,4 108,4 108,4 Overige dienstverlening ,2 109,2 109,2 109, Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,9 110,0 110,0 110,0 110,9 110,9 110,9 111,0 111,1 111,1 111,7 111,9 111,9 Cao-sector Particuliere bedrijven 110,4 110,4 110,4 110,4 111,2 111,2 111,3 111,4 111,5 111,5 112,0 112,3 112,3 Gesubsidieerde sector 109,8 110,0 110,0 110,0 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,6 111,8 111,8 111,8 Overheid 108,7 108,7 108,7 108,7 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,6 110,6 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,7 109,7 109,7 109,7 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,7 111,7 111,7 Industrie ,0 111,0 111,0 111,0 112,0 112,0 112,1 112,3 112,4 112,5 112,7 113,4 113,5 Energievoorziening ,1 109,1 109,1 109,1 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 111,0 111,0 111,0 111,0 Waterbedrijven en afvalbeheer ,1 113,1 113,1 113,1 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 115,7 115,7 115,7 Bouwnijverheid ,7 111,7 111,7 111,7 112,3 112,3 112,3 112,4 112,2 112,2 112,8 113,7 113,7 Handel ,5 109,6 109,6 109,6 110,4 110,5 110,5 110,9 110,9 111,0 111,5 111,6 111,6 Vervoer en opslag ,9 111,9 111,9 111,9 113,0 113,0 113,4 113,5 113,5 113,5 114,5 114,5 114,5 Horeca ,9 109,9 109,9 109,9 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 111,1 111,1 111,1 Informatie en communicatie ,5 108,5 108,5 108,5 110,2 110,2 110,2 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 Financiële dienstverlening ,1 111,2 111,2 111,2 112,8 112,8 112,8 113,0 113,1 113,1 113,2 113,2 113,3 Verhuur en handel van onroerend goed ,7 106,7 106,7 106, Specialistische zakelijke diensten ,7 107,9 107,9 107,9 109,2 109,3 109,3 109,4 109,4 109,4 109,7 109,7 109,7 Verhuur en overige zakelijke diensten ,9 110,9 110,9 110,9 110,5 110,5 110,4 110,4 110,4 110,4 112,1 112,1 112,1 Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,5 107,5 107,5 107,5 109,4 109,4 109,4 109, Onderwijs ,9 109,9 109,9 109,9 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 Gezondheids- en welzijnszorg ,0 111,2 111,2 111,2 111,3 111,3 111,2 111,3 111,3 111,4 112,7 112,9 112,9 Cultuur, sport en recreatie ,0 108,2 108,2 108,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,3 109,3 109,3 Overige dienstverlening ,3 112,3 112,3 112, CBS Statistisch Bulletin

5 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie dezelfde periode een jaar eerder) (09) 2017* Sbi-code jan feb mrt apr mei jun jul aug sep Cao-lonen per maand inclusief % bijzondere beloningen Totaal ,1 1,0 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,3 1,1 1,2 1,7 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 Gesubsidieerde sector 1,3 1,1 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0 2,0 Overheid 0,5 0,4 2,4 3,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,4 1,1 0,9 1,0 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 1,8 1,8 Industrie ,6 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,4 2,0 1,9 Energievoorziening 35 1,8 0,7 0,8 1,4 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 Waterbedrijven en afvalbeheer ,8 1,0 2,6 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 Bouwnijverheid ,3 0,3 1,2 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,0 1,7 1,7 Handel ,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 Vervoer en opslag ,8 1,2 1,4 1,9 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 Horeca ,4 0,8 1,8 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 Informatie en communicatie ,6 1,4 1,8 2,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Financiële dienstverlening ,4 1,1 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,6 0,3 2,1 2, Specialistische zakelijke diensten ,8 0,6 1,5 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 Verhuur en overige zakelijke diensten ,6 0,8 1,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 0,2 0,2 2,1 3,2 1,2 1,2 1,2 1, Onderwijs 85 0,6 0,6 2,6 3,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 Gezondheids- en welzijnszorg ,5 1,2 1,1 1,5 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,8 1,9 1,9 Cultuur, sport en recreatie ,8 0,9 1,9 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,5 Overige dienstverlening ,6 1,3 1,4 1, Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,2 0,9 1,4 1,8 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,3 0,9 1,2 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 Gesubsidieerde sector 1,4 1,1 1,1 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,9 1,9 1,9 Overheid 0,4 0,4 2,4 3,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,4 1,1 0,9 0,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,9 1,9 Industrie ,6 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,9 1,5 2,1 2,1 Energievoorziening 35 1,8 0,7 0,8 1,3 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Waterbedrijven en afvalbeheer ,8 1,0 2,6 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 Bouwnijverheid ,4 0,3 1,2 2,8 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,2 2,0 2,0 Handel ,8 0,9 0,9 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 Vervoer en opslag ,7 1,0 1,4 2,0 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 Horeca ,4 0,8 1,8 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 Informatie en communicatie ,6 1,3 1,4 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Financiële dienstverlening ,3 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,6 0,3 2,1 2, Specialistische zakelijke diensten ,8 0,6 1,3 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 Verhuur en overige zakelijke diensten ,7 0,7 1,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 0,2 0,2 2,1 3,2 0,6 0,6 0,6 0, Onderwijs 85 0,6 0,6 2,6 3,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 CBS Statistisch Bulletin

6 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie dezelfde periode een jaar eerder) (slot) (09) 2017* Sbi-code jan feb mrt apr mei jun jul aug sep % Gezondheids- en welzijnszorg ,5 1,3 1,2 1,6 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 1,6 1,7 1,7 Cultuur, sport en recreatie ,8 0,7 1,9 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 Overige dienstverlening ,6 1,3 1,4 1, Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen Totaal ,6 1,3 0,6 2,0 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,8 1,8 Cao-sector Particuliere bedrijven 1,7 1,5 0,6 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 Gesubsidieerde sector 1,6 1,4 0,7 1,6 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 Overheid 1,4 0,4 0,5 3,0 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 Bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij ,7 1,4 0,8 1,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 1,8 1,8 Industrie ,6 2,3 1,0 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 2,3 2,3 Energievoorziening 35 1,8 0,6 0,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,7 Waterbedrijven en afvalbeheer ,6 0,9 1,2 2,7 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 Bouwnijverheid ,9 2,0 0,9 1,6 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 1,9 1,1 1,9 1,8 Handel ,5 1,7 0,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 1,9 Vervoer en opslag ,1 1,3 0,8 2,3 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 Horeca ,6 1,5 0,9 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 Informatie en communicatie ,7 2,4 1,4 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Financiële dienstverlening ,5 1,6 0,9 1,2 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Verhuur en handel van onroerend goed 68 0,5 0,5 0,2 0, Specialistische zakelijke diensten ,0 0,8 0,6 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 Verhuur en overige zakelijke diensten ,6 1,2 0,8 2,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,1 0,2 0,3 3,0 2,2 2,2 2,2 1, Onderwijs 85 1,6 0,5 0,8 3,7 2,5 2,5 2,5 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 Gezondheids- en welzijnszorg ,8 1,9 0,7 1,7 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 1,6 1,7 1,7 Cultuur, sport en recreatie ,3 1,3 0,9 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 Overige dienstverlening ,5 1,8 1,4 0, Aantal werkenden verder toegenomen Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. In deze leeftijdsgroep waren er in augustus 8,6 miljoen mensen met betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 426 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand. De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 362 duizend in augustus. CBS Statistisch Bulletin

7 Daling ILO-werkloosheidsindicator Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator wordt de groep mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die recent hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met werkloos aangeduid. Zoals hierboven aangegeven, was hun aantal in augustus 426 duizend, ofwel 4,7 procent van de beroepsbevolking. In juli was dit nog 4,8 procent. Dit cijfer omvat niet iedereen zonder werk die wil werken, of deeltijdwerkers die meer uren willen werken. Mensen die wel willen werken, maar om wat voor reden dan ook recent niet gezocht hebben, en/of niet direct beschikbaar waren, vallen buiten de werkloosheidsdefinitie van de ILO. Het CBS beschrijft deze groepen met behulp van aanvullende indicatoren. Bij het maandcijfer over mensen met betaald werk (de werkzame beroepsbevolking) speelt de arbeidsduur geen rol. Alle werkenden worden meegeteld, ongeacht het aantal uren dat men werkt. Over het aantal arbeidsuren van mensen met betaald werk publiceert het CBS kwartaalcijfers. UWV: Lichte afname WW-uitkeringen in augustus Het aantal lopende WW-uitkeringen is licht gedaald ten opzichte van juli ( 0,6 procent) en komt eind augustus uit op 362 duizend. Het aantal lopende WW-uitkeringen ligt nu ruim 15 procent lager dan een jaar geleden. Bijna alle beroepsrichtingen lieten een daling zien van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van juli. De afname was het sterkst bij de agrarische beroepen en in de transport en logistiek. Vooral het aantal WW-uitkeringen onder vrachtwagenchauffeurs liep sterk terug in augustus ( 10 procent). Naar sector bekeken was de daling het grootst in de bouwnijverheid ( 5,2 procent). In het onderwijs was juist sprake van een stijging van het aantal uitkeringen met 10,9 procent. Een toename van het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs gedurende de zomermaanden is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Bij de beroepsgroep leerkrachten basisonderwijs, waarbij deze zomerpiek zich onder andere voordoet, vlakt de WW-stijging de laatste jaren sterk af. UWV: Veel minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de bouw en het grootwinkelbedrijf In de periode januari tot en met augustus 2017 verstrekte UWV 277 duizend nieuwe uitkeringen. Dit is een daling van 17,3 procent in vergelijking met dezelfde periode in Bijna alle sectoren lieten een afname zien in het aantal nieuwe uitkeringen. Deze afname is vooral sterk bij bouwbedrijven ( 47,0 procent) en grootwinkelbedrijven ( 44,1 procent). Minder werkloze 45-plussers In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid (ILO-werkloosheidsindicator) vooral sterk gedaald bij 45- tot 75-jarigen. In augustus waren binnen die leeftijdsgroep 163 duizend mensen werkloos. In mei waren er nog 187 duizend 45-plussers op zoek naar werk die direct konden starten. Daarmee nam hun aantal tussen mei en augustus af met gemiddeld 8 duizend per maand. Het aantal werkloze jongeren en 25- tot 45-jarigen nam in die periode nauwelijks af. Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame en werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (ILO-definitie). Hiermee wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen volgens de ILOindicator worden hiertoe nog andere groepen gerekend. De grootte van deze groepen wordt alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat hieronder volgt is daarom CBS Statistisch Bulletin

8 gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid volgens de ILO-definitie. 8,6 miljoen werkenden in tweede kwartaal In het tweede kwartaal hadden van de 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar bijna 8,6 miljoen betaald werk en waren er gemiddeld 451 duizend werkloos (ILO-werkloosheidsindicator). Deze twee groepen samen vormen de beroepsbevolking. Het andere deel, bijna 3,9 miljoen, behoort daar niet toe. Het grootste deel van die laatste groep wil of kan niet werken (3,2 miljoen), bijvoorbeeld vanwege opleiding, zorg, ziekte of hoge leeftijd. Daarnaast waren er in het tweede kwartaal ruim 200 duizend mensen die wél willen werken, maar niet recent op zoek én niet direct beschikbaar zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die een opleiding of studie volgen of vrijwilligerswerk verrichten. Verder zijn er mensen die óf recent hebben gezocht (163 duizend) óf direct beschikbaar zijn voor werk (273 duizend). Deeltijdwerkers Niet alleen onder mensen zonder werk is er onbenut arbeidspotentieel. Onder de 4,1 miljoen mensen die in deeltijd werken, waren er in het tweede kwartaal ook nog 460 duizend die meer uren willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Gemiddeld willen zij 12,6 uur per week extra werken. Meer daarover is te lezen in het artikel Onbenut arbeidspotentieel en arbeidsvolume. Toelichting Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Werkloze beroepsbevolking 1) (09) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec x CBS Statistisch Bulletin

9 Werkloze beroepsbevolking 1) (slot) (09) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Verandering x een jaar eerder Na verwijdering van seizoeninvloeden ) Werkloze beroepsbevolking van jaar. 2. Bevolking I. Bevolking, stand en dynamiek (09) Buitenlandse migratie Overledenen immigratie emigratie 1) Aantal inwoners Totale aan het bevol- einde van kings- het jaar/de groei 2) maand Levendgeborenen Binnenlandse migratie Binnengemeentelijk verhuisde personen Huwelijkssluitingen 3) Partnerschapsregistraties Echtscheidingen 4) CBS Statistisch Bulletin

10 I. Bevolking, stand en dynamiek (slot) (09) Buitenlandse migratie Overledenen immigratie emigratie 1) Aantal inwoners Totale aan het bevol- einde van kings- het jaar/de groei 2) maand Levendgeborenen Binnenlandse migratie Binnengemeentelijk verhuisde personen Huwelijkssluitingen 3) Partnerschapsregistraties Echtscheidingen 4) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus ) Inclusief saldo administratieve correcties. 2) Inclusief het verschil tussen het officieel vastgestelde en het berekende inwonertal (overige correcties). 3) Vanaf januari 2010 inclusief partnerschapsregistraties. 4) Vanaf januari 2010 inclusief ontbinding van partnerschapregistraties. CBS Statistisch Bulletin

11 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (09) waaronder niet-echtelijk Eerste kinderen Tweede kinderen Derde kinderen Vierde of volgende kinderen Totaal totaal waaronder eerste kinderen januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus CBS Statistisch Bulletin

12 III. Overledenen naar leeftijd en geslacht (09) 0 19 jaar jaar jaar jaar jaar 90+ jaar Totaal waaronder beneden 1 jaar 1) m v m v m v m v m v m v m v m v januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus ) Leeftijd op 31 december. CBS Statistisch Bulletin

13 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (09) Werelddelen Landen waaronder Totaal 1) Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EUlanden 3) Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk Immigratie 2) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus CBS Statistisch Bulletin

14 IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (09) Werelddelen Landen waaronder Totaal 1) Europa Amerika Azië Afrika Oceanië totaal EUlanden 3) Nederland België Duitsland Frankrijk Polen Verenigd Koninkrijk Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus ) Inclusief geboorteland onbekend. 2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. 3) Vanaf 1 juli 2013 inclusief Kroatië. CBS Statistisch Bulletin

15 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (09) Landen Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Immigratie 2) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus CBS Statistisch Bulletin

16 V. Buitenlandse migratie naar geboorteland (slot) (09) Landen Afghanistan Angola China Indonesië Irak Iran Marokko (Voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Suriname Turkije VS van Amerika Voormalig Joegoslavië Voormalige Sovjet Unie Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december * januari februari maart april mei juni juli augustus ) Inclusief geboorteland onbekend. 2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen. 3) Vanaf 1 juli 2013 inclusief Kroatië. CBS Statistisch Bulletin

17 3. Financiële en zakelijke diensten Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100) (06) Wijzigingen in % 1) III IV I II III IV I* II* 2017, I 2016, I 2017, II 2016, II 2017, I 2017, II 2016, I 2016, II Prijs ,1 0,7 0,9 Volume ,8 4,2 4,5 Waarde ,9 5,0 5,4 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. IT-dienstverlening (SBI 62); omzetontwikkeling (excl. BTW), (2010=100) (06) Wijzigingen in % 1) III IV I II III IV I* II* 2017, I 2016, I 2017, II 2016, II 2017, I 2017, II 2016, I 2016, II Omzet ,7 5,8 5,2 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78000); ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) en uren (2010=100) (06) Wijzigingen in % 1) III IV I II III IV I* II* 2017, I 2017, II 2017, I 2017, II 2016, I 2016, II 2016, I 2016, II Geldomzet alle bedrijven ,0 6,4 6,2 Uren totaal alle bedrijven ,1 10,4 9,3 w.v. Uitzenduren alle bedrijven 2) ,3 7,5 6,0 Uren aan derden alle bedrijven 3) ,5 13,3 12,5 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. 2) Uren van uitzendkrachten volgens uitzendovereenkomst 'voor de duur van de opdracht' (fase A). 3) Uren van de beschikbaargestelde arbeidskrachten voor 'bepaalde of onbepaalde' tijd in dienst (fase B+C). CBS Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Februari 2018 nr. 02 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (01) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 75 Februari 2019 nr. 2 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Januari 2018 nr. 01 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 December 2018 nr. 12. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 December 2018 nr. 12 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 November 2018 nr. 11. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 November 2018 nr. 11 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1

Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch Bulletin, 1 Jaargang 75 Januari 2019 nr. 01 Statistisch Bulletin CBS Statistisch Bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 September 2018 nr. 9. Statistisch bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 September 2018 nr. 9 Statistisch bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 10 3. Industrie en energie 17 4. Inkomen en bestedingen 19 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin

Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05. Statistisch Bulletin Jaargang 74 Mei 2018 nr. 05 Statistisch Bulletin Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (04) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 07 13 juli 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (6) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 03 9 maart 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 4 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (2) 4 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1

Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7. Statistisch Bulletin. CBS Statistisch bulletin, 1 Jaargang 74 Juli 2018 nr. 7 Statistisch Bulletin CBS Statistisch bulletin, 1 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 2. Bevolking 9 3. Industrie en energie 16 4. Inkomen en bestedingen 18 5. Internationale

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 43 27 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (38) 4 2. Bevolking 5 I. Bevolking, stand en dynamiek

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 11 13 maart 2014 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) 4 III. Overledenen naar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

4 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 4 mei 2011 Statistisch Bulletin 11 18 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 04 28 januari 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 CBS: Consumenten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 38 18 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt in augustus opnieuw 3 Werkloze beroepsbevolking 5 2. Financiële en zakelijke diensten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 17 28 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (12) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 48 1 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (44) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 20 20 mei 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt licht 3 Werkloze beroepsbevolking (17) 4 Verklaring van tekens 5 Colofon 5 Meer recente gegevens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 47 24 november 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid blijft dalen 3 Werkloze beroepsbevolking(43) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen consument

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 47 / 28 november 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Bevolking Bevolkingsontwikkeling, oktober 2002 pag. 4 t/m 8 Arbeid Werkloosheidscijfers

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 39 / 27 september 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juni augustus 2007. pag. 3 en 4 Bevolking Bevolkingsontwikkeling,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 40 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 40 2 oktober 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

22 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 2011 Statistisch Bulletin 11 38 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot

Nadere informatie

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 23 december 2010 Statistisch Bulletin 10 51 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 62e jaargang no. 41 / 12 oktober Inhoud Financiële instellingen en markten Koerswaarde van aandelen, september. pag. 2 Consumptief krediet, augustus.

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

8 oktober Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 8 oktober 2009 Statistisch Bulletin 09 40 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 = tot en met 2009 /2009

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 61e jaargang no. 22 / 2 juni Inhoud Conjunctuurgegevens Consumentenconjunctuuronderzoek, mei. pag. 6 Consumptieve bestedingen door huishoudens incl.

Nadere informatie

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 augustus 2010 Statistisch Bulletin 10 32 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-026 18 april 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent Forse toename werkloosheid in maart Lichte stijging aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-018 16 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid blijft dalen in januari 2006 Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 juni 2012 Statistisch Bulletin 12 25 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 39 29 september 2016 Inhoud 1. Inkomen en bestedingen 3 Vertrouwen consument stijgt aanzienlijk 3 Consumentenconjunctuuronderzoek (33) 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Monitor Economie 2018

Monitor Economie 2018 Monitor Economie 2018 Economische kerncijfers van de MVSgemeenten Augustus 2018 Inhoudsopgave Economische ontwikkeling 3 Werkgelegenheid 5 Arbeidsparticipatie 10 Inkomen en uitkeringen 13 Armoede en schuldhulpverlening

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 februari 2008 Statistisch Bulletin 08 08 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling werkloosheid houdt aan. Sinds het derde kwartaal 60 duizend werklozen minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling werkloosheid houdt aan. Sinds het derde kwartaal 60 duizend werklozen minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-055 18 mei 2006 9.30 uur Daling werkloosheid houdt aan Nederland telde in de periode februari-april 2006 gemiddeld 447 duizend werklozen. Na correctie

Nadere informatie

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

16 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 16 december 2010 Statistisch Bulletin 10 50 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 = tot en met 2010

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Cao-lonen 2002, de definitieve gegevens Han van den Berg In 2002 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 3,8 procent gestegen. In 2001 was de cao-loonstijging nog 4,8 procent. Dit

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei valt terug Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-069 15 november 2011 9.30 uur Economische groei valt terug Economie 1,1 procent gegroeid op jaarbasis in derde kwartaal Kwartaal op kwartaal 0,3 procent

Nadere informatie

Cao-lonen 2007, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2007, de definitieve gegevens Cao-lonen 7, de definitieve gegevens Monique Hartog In 7 zijn de cao-lonen inclusief met, procent gestegen. Dit is bijna gelijk aan de stijging in 6. In beide jaren stegen de lonen het meest bij de cao-sector

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april pag.

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april pag. Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 20 / 16 mei 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april 2007. pag. 9 Bevolking Bevolkingsontwikkeling,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 3 Toelichting WW 22 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-021 17 maart 2011 9.30 uur Werkloosheid niet verder gedaald Lichte toename werkloosheid bij mannen Aantal werkzoekenden bij UWV vrijwel onveranderd Daling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 januari 2012 Statistisch Bulletin 12 02 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 9 27 februari 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gestegen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen 6 Stemming consument

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Sterke groei van de Nederlandse economie 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie