De transities, een samenwerkingsvraagstuk van jewelste

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De transities, een samenwerkingsvraagstuk van jewelste"

Transcriptie

1 De transities, een samenwerkingsvraagstuk van jewelste Navigeren in een nieuw zorglandschap Dag van de transities 19 november 2014 Dr. Wilfrid Opheij Common Eye Twee aanvliegroutes.. Een samenwerkingsvraagstuk van jewelste Condities voor veelbelovende samenwerking

2 Het institutionele veld rond de transities 11/19/2014 Het institutionele veld rond de transities (LZ) IGZ Centrale overheid CK CIZ VVTaanbieders Zorgkantoor Belastingdienst Gemeentelijk samenwerkings -verband Gemeente Zieken huis GGZ aanbieders Wijkverpleegkundige Zorgverzekeraars Eerstelijns aanbieders Huisarts Zorgen welzijn aanbieders 11/19/

3 Naar je toetrekken Vier vormen van gemeentelijke regie.. gemeente in the lead, aanbieders als teamgenoten. G G..gemeente doet het zelf en contracteert wat ze niet zelf kan of wil.. Cocreatie Coördineren Sturen Controle G G aanbieders gaan het samen oplossen met (in opdracht van) gemeente.. anspreken Regelen..gemeente aan zet en dwingt samenwerking contractueel af.. Gedeeld vraagstuk maken Het beeld van de transitie.. Wat het lijkt te zijn: Een wettelijke stelselwijziging en transitie Die leidt tot decentralisatie en aanpassing van taken Waarbij professionals en burgers meer aan zet komen Met minder hiërarchie en management, Voor iedereen een intern verandervraagstuk 11/19/

4 Het beeld van de transitie.. Wat het lijkt te zijn: Een wettelijke stelselwijziging Die leidt tot decentralisatie en aanpassing van taken Waarbij professionals en burgers meer aan zet komen Met minder hiërarchie en management, Voor iedereen een intern verandervraagstuk Wat het ook (en vooral) is: Wijziging van onderlinge verhoudingen Die leidt tot andere rollen en relaties Waarbij we condities moeten creëren voor professionals en burgers Gebaseerd op de logica van het netwerk Een samenwerkingsvraagstuk van jewelste 11/19/ Waar het toe leidt als je doet wat het lijkt: Babylonische spraakverwarring Losse verbinding tussen ambities en praktijk Spaghetti van regie en coördinatie Te weinig besef van een gezamenlijk vraagstuk 11/19/

5 In welke logica werk je samen? Logica van de hiërarchie: Een partij kan bepalen Er is een probleem Doelstelling is referentiepunt Informatie is robuust, intersubjectief Uitvoering: probleem en doel gegeven Norm: doelrealisatie leidende partij Logica van het netwerk: Wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding Er is een probleemperceptie Doelstelling is momentopname Na besluit is er een volgende ronde met nieuwe kansen Uitvoering: wees alert op nieuwe kansen Norm: gesorteerd effect en tolerantie 11/19/ In welke logica werk je samen? Logica van de hiërarchie: Een partij kan bepalen Er is een probleem Doelstelling is referentiepunt Informatie is robuust, intersubjectief Uitvoering: probleem en doel gegeven Norm: doelrealisatie leidende partij Logica van het netwerk: Wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding Er is een probleemperceptie Doelstelling is momentopname Na besluit is er een volgende ronde met nieuwe kansen Uitvoering: wees alert op nieuwe kansen Norm: gesorteerd effect en tolerantie De logica van het netwerk Belangen Wat heb ik te bieden? Het vraagstuk De kans Wat wil ik eruit halen? Halen & brengen 11/19/

6 PRKTIJKCSUS Hiërarchische of netwerk logica GEMEENTEPOLIS:gemeentelijke zorgverzekering voor minima/chronisch zieken CONTEXT: bewezen samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar CTULITEIT: beider financiën en rendementen onder grote druk UITKOMST: verwijdering of intensivering van de relatie? 11/19/2014 PRKTIJKCSUS Herken de logica Ik heb een probleem: ik maak verlies op de Gemeentepolis. Dat komt doordat jouw burgers relatief veel zorg consumeren en bovendien een slecht betaalgedrag hebben. Dit contract kent (te) veel wanbetalers en hoogconsumerende verzekerden. Mijn rendement moet omhoog dus rest mij niets anders dan de premie te verhogen. ls je het daar niet mee eens bent dan staat het je uiteraard vrij om dit contract onder te brengen bij een andere zorgverzekeraar. GEMEENTE We hebben een gezamenlijk vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat de Gemeentepolis aantrekkelijk blijft voor minima, nu zorg steeds duurder wordt terwijl onze beide rendementen onder druk staan. Laten we samen de analyse proberen te maken van de financiën en met onze klanten bespreken aan welke knoppen we kunnen draaien om het product voor iedereen interessant te houden. Doen we iets aan de premie, of bijvoorbeeld aan contractering of dekkingen? En laten we goed volgen hoe het beleid van VWS zich ontwikkelt, om tijdig in te spelen op nieuwe kansen en middelen. ZORGVERZEKERR X ZORGVERZEKERR Y 11/19/

7 PRKTIJKCSUS Redeneren vanuit netwerklogica BELNGEN GEMEENTE vitale samenleving toegang tot zorg garanderen ontsluiten bijzondere bijstand verbinding met WBZ en Zvw lokaal gezondheidsbeleid terugdringen van schulden BELNGEN VERZEKERR gezond rendement gemeente als ambassadeur en co financier samenwerking Wmo Zvw Wlz realiseren gezondheidswinst tegengaan wanbetaling DE KNS GEMEENTEPOLIS goede toegang tot zorg voor zoveel mogelijk burgers (verzekerden) tegen een zo effectief mogelijke inzet van middelen De unieke kenmerken die erbij horen Tussen marktgedrag en hiërarchie Complexiteit in samenwerkingsrelaties Lengte van de relatie Concernvorming Fusies Overnames Ketens cquisities Verkoopcombinaties Coöperatieve vereniging Co-marketing llianties Preferred suppliers Inkoopcombinaties Franchiseformules Gezamenlijke R&D Marktgedrag Shared Service Centres Conventioneel Inkopen Mate van gezamenlijk beslissen Onduidelijk machtscentrum Wie is hier de baas? llebei een beetje Interdependentie We kunnen niet zonder, maar ook niet met elkaar Nieuwe werkelijkheid In den beginne valt er niets te managen, behalve een betekenisvolle relatie en een kwetsbaar proces Heterogeniteit De aantrekkingskracht van de ander zit in zijn anders zijn, maar dat is precies waarom we die ander niet echt begrijpen Context Omgeving en context veranderen voortdurend en doen hun invloed gelden Naar Gomes-Casseres 11/19/

8 Drie aanvliegroutes.. Een samenwerkingsvraagstuk van jewelste Condities voor veelbelovende samenwerking Condities voor verbinding Proces mbitie Belangen Relatie 11/19/

9 Veerkracht Voortgang Gebrekkige relatie ontwikkeling Stagnatie Op de goede weg samen? De goede stappen, de goede volgorde, Win-win, in dialoog Werken aan een gedeelde ambitie Hoe gedeeld is de ambitie van de partners? Condities voor verbinding Inspirerend perspectief Mobiliserend effect Uitputting inspiratiebron Schijnsamenwerking Vormgeven en monitoren van een goed proces Proces Inhoud Commitment Gezamenlijkheid Governance besluitvorming vorm mbitie Recht doen aan belangen Betrouwbaarheid Daadkracht Is de samenwerking goed georganiseerd? Belangen Creëren van waarde voor betrokken partners? Synergie Proactief gedrag Onderorganisatie Neiging tot controle Professioneel organiseren Leiderschap Relatie Vertrouwen Relatie Goed persoonlijk samenwerken Transparantie Dialoog Mutual gains Continue onderhandeling Verdedigend gedrag Hoe doen we het als alliantieteam? Vertrouwen Goede conflicthantering Onderliggend machtspel Instabiele relaties 11/19/ Tot slot Transitie is naast een inhoudelijk vraagstuk óók een complexe samenwerkingsvraag! Dat vraagt om een samenwerkingsvisie en aanpak! Regie nemen betekent: het samen met sleutelpartijen werken aan de condities voor samenwerking! Verbindend leiderschap gezocht!

10 Dr. Wilfrid Opheij lle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Common Eye. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Common Eye. 10

Inleiding. Decentralisaties een bedreiging of kans?

Inleiding. Decentralisaties een bedreiging of kans? Inleiding Decentralisaties een bedreiging of kans? In de komende jaren komen er verschillende taken naar de gemeenten. Deze decentralisaties kunnen gezien worden als bedreiging immers het Rijk stelt minder

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg

Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg Decentralisatie van AWBZ naar Wmo in Zuid Limburg Nieuwsbrief oktober 2013 Van inhoudelijke verkenning naar beleidsvoorbereiding In februari van dit jaar ontving u de laatste nieuwsbrief van het project

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Doen of laten? De rol van het Rijk bij ketenvorming

Doen of laten? De rol van het Rijk bij ketenvorming Doen of laten? De rol van het Rijk bij ketenvorming Doen of laten? De rol van het Rijk bij ketenvorming Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 1.1

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

WORKING APART TOGETHER

WORKING APART TOGETHER EEN ONDERZOEK NAAR SAMENWERKING WORKING APART TOGETHER Marjan de Gier (307566) Ilja Helsdingen (306960) Erasmus Universisteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Bestuurskunde Begeleider: Dr.

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerking tegen wil en dank?

Samenwerking tegen wil en dank? Samenwerking tegen wil en dank? Varianten van samenwerking bij outsourcing In een vorig nummer van IT Beheer Magazine 1 beschreef Bart Stofberg drie verschillende manieren van samenwerking: op basis van

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie