Stichting AANDAGT. Onze activiteiten Stichting AANDAGT organiseert jaarlijks ongeveer zestig bustochten en één bungalowvakantieweek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting AANDAGT. Onze activiteiten Stichting AANDAGT organiseert jaarlijks ongeveer zestig bustochten en één bungalowvakantieweek."

Transcriptie

1 Stichting AANDAGT Postbus AC ALMERE T / E I Contactpersoon: Gerard Koster Opgericht: 12 augustus 1996 Draagvlak en grootte: 65 vrijwilligers; 2500 ingeschreven deelnemers Jaarlijks te besteden: AANDAGT staat voor AANgepaste DAGTochten, bestemd voor mensen die door hun handicap, ziekte of hulpbehoevendheid niet in staat zijn om zelfstandig een dagje eropuit te gaan. De doelgroep bestaat voornamelijk uit ouderen van gemiddeld tachtig jaar. Stichting AANDAGT beoogt met deze dagtochten het sociale leven van haar doelgroep te bevorderen, en zo te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen. Door AANDAGT hebben mensen het gevoel dat zij erbij horen. Stichting AANDAGT is de enige organisatie in Nederland die aangepaste dagtochten aanbiedt. Dat doet zij zonder beperkingen te stellen aan de handicap van de doelgroep. De bestemmingen van de dagtochten worden aangepast aan de wensen van de deelnemers. Zij zijn actief betrokken bij de activiteiten. Stichting AANDAGT organiseert jaarlijks ongeveer zestig bustochten en één bungalowvakantieweek. Daarnaast zijn losse evenementen mogelijk, zoals een bezoek aan Holiday on Ice, een concert van Frans Bauer of een bingomiddag in een verpleeghuis. De organisatie van de Lichtjestoer, waarbij ruim duizend deelnemers rond Kerstmis langs feestelijk verlichte en versierde huizen in Noord-Holland rijden. Verder waren het bezoek aan de spectaculaire Holiday on Iceshows voor 750 deelnemers en ook de bungalowvakanties in 2004 en 2005 een groot succes. We willen de dagtochten uitbreiden tegen een betaalbare prijs. Door de toename van de hulpbehoevendheid/het aantal rolstoelen van de deelnemers zijn per activiteit steeds meer vrijwilligers nodig. Hierdoor daalt de bezettingsgraad van de betaalde plaatsen, waardoor de kostprijs per deelnemer toeneemt. Deze prijsstijgingen vormen een ongewilde drempel voor onze doelgroep. Ondersteuning om de achterstanden op administratief gebied weg te werken; Hulp bij het oplossen van ICT-problemen; Ondersteuning op communicatie- en PR-gebied/advies voor de benadering van nieuwe doelgroepleden en vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen en verzorgenden. Wij hopen daarnaast op samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Meegaan met een dagtocht van stichting AANDAGT betekent voor werknemers op een andere manier samenwerken. Inzet en expertise bij fondsenwerving om de deelnameprijzen voor de doelgroep te matigen. Ondersteuning op communicatie- en PR-gebied om de behaalde korteresultaten te behouden en uit te breiden

2 ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie Kabelweg BA Amsterdam T F E I ( Contactpersoon: Ewoud Butter, Warner Hemmes Opgericht: 1980 Draagvlak en grootte: achttien medewerkers Jaarlijks te besteden: Het ACB is een kennis- en expertisecentrum op het terrein van de emancipatie en participatie van etnische minderheden. Onze missie: het bevorderen van een gelijke deelname van allochtonen aan het maatschappelijk verkeer. Het ACB werd 25 jaar geleden opgericht als Amsterdams Centrum Buitenlanders, maar die naam dekt de lading niet meer. De afkorting hebben we behouden, net als de expertise en de netwerken die in al die jaren zijn opgebouwd. Het ACB heeft als een van de weinige organisaties in Nederland niet alleen veel kennis in huis over de achtergronden van allochtonen, vooral van moslims, maar ook toegang tot hun organisaties, achterban en netwerken. Het ACB doet onderzoek, ontwikkelt projecten en methodieken, en ondersteunt en adviseert bij de ontwikkeling van beleid en nieuwe projecten. Belangrijkste partners/ klanten zijn lokale overheden, migrantenorganisaties, bedrijven en instellingen die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg, arbeidsbemiddeling en welzijn. De laatste jaren heeft het ACB ondere andere met de Schorer Stichting een noodopvang voor islamitische homojongeren gerealiseerd, een interactief toneelstuk ontwikkeld over huiselijk geweld dat in het hele land is opgevoerd en een methode ontwikkeld om allochtone vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te reïntegreren. Het ACB heeft een toonaangevende rol gespeeld in het onderzoek naar allochtone vrijwilligersorganisaties. Het ACB wil methoden overdraagbaar maken om de arbeidsmarkt van (laagopgeleide) allochtonen te bevorderen. Het gaat niet alleen om het scholen en de empowerment van werknemers, maar ook om het informeren van werkgevers over de wijze waarop ze personeel kunnen vinden en vasthouden en over de toegang tot nieuwe afzetmarkten. Interculturele kennis en vaardigheden zijn hierbij essentieel. Het ACB zoekt steun bij het realiseren van een sms-speurtocht langs verschillende maatschappelijke organisaties. De speurtocht is onderdeel van een methode waarmee jongeren en volwassenen op een speelse wijze kennismaken met bevolkingsgroepen met andere culturele, religieuze en seksuele achtergronden. Het ACB wil haar kennis van deze doelgroepen inzetten om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de scholing en arbeidsparticipatie van vooral allochtone jongeren en vrouwen. Hier willen we samen met het bedrijfsleven aan werken

3 Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) Houten Huys Begijnhof WV Amsterdam T / E I Contactpersoon: Wemmy Harteveld Opgericht: als project gestart in 2000, sinds 2004 een stichting Draagvlak en grootte: zes betaalde medewerkers (in totaal 3 fte.) en 110 vrijwilligsters in de stadsdelen De Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart, Osdorp, Zeeburg en Noord. Jaarlijks te besteden: (2005) Vrijwilligsters van het ABC geven migrantenvrouwen Nederlandse les aan huis. Doel is deze vrouwen op weg te helpen naar zelfredzaamheid en grotere maatschappelijke participatie. Ook wil ABC actief meewerken aan integratie door ontmoetingen tot stand te brengen tussen vrouwen met een verschillende culturele achtergrond. In vijf jaar tijd hebben honderden vrouwen andere vrouwen ontmoet. De meeste migrantenvrouwen bereiken na ongeveer één jaar hun persoonlijke doelen: voor de één is dat zelfstandig een arts bezoeken, voor een ander buitenshuis een vervolgcursus Nederlands volgen. Het ABC is uniek, omdat het de meest laagdrempelige organisatie in Amsterdam is die Nederlandse lessen aanbiedt. Vrouwen voor wie onderwijs buitenshuis niet haalbaar is bijvoorbeeld door gebrek aan kinderopvang of door gezondheidsproblemen krijgen bij het ABC toch de mogelijkheid om Nederlands te leren. Het ABC weet als geen andere taallesorganisatie in contact te komen met een moeilijk bereikbare, vaak geïsoleerd levende doelgroep. Door de éénop-één aanpak worden de lessen afgestemd op de behoeften van de migrantenvrouw. Gedurende een jaar krijgt een vrouw thuis één keer per week Nederlandse les van een vrijwilligster. Het ABC zorgt voor professionele ondersteuning: een introductiecursus voor de docent, diverse didactische en thematische bijeenkomsten, lesmateriaal en persoonlijke begeleiding. gemeentelijke subsidie en daarmee eindelijk de welverdiende erkenning van de gemeente Amsterdam. Sleutelwoorden zijn groei en samenwerking met andere aanbieders van taallessen. Uitbreiding naar andere stadsdelen is noodzakelijk. Ook zullen er meer vrijwilligsters moeten starten om aan de groeiende vraag naar thuislessen te kunnen voldoen. De eerste stappen zijn gezet voor een officieel samenwerkingsverband tussen het ABC en de gemeente Amsterdam. Het ABC vraagt menskracht om creatief lesmateriaal te vervaardigen. Daarnaast willen wij graag samen met u nadenken over de inzet van uw medewerkers (v) bij de lessen. Materiële behoeften zijn er ook: boeken, een nieuwe pc, een printer en/of de mogelijkheid om kopieerwerk uit te besteden. Wij kunnen expertise en advisering gebruiken om verder te professionaliseren en nog efficiënter te werken. Ook hebben we behoefte aan communicatieadviseurs (intern en extern). ABC biedt een dynamische werkomgeving en schrikt niet terug voor verandering! Sinds januari 2004 is het ABC een stichting. Een periode van sterke groei volgde: het werkgebied van het ABC is uitgebreid van drie naar zeven stadsdelen, het aantal vrijwilligsters is verdrievoudigd, evenals het aantal uren van betaalde medewerkers. In 2005 ontving het ABC voor het eerst Foto's: Anne Marie Goorkate 36 37

4 Centrum voor Pastorale en Psychosociale begeleiding 't Arendsnest in Amsterdam is het begeleidingscentrum van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland voor groepsbegeleid wonen en zelfstandig begeleid wonen. Het doel van t Arendsnest is bewoners (opnieuw) leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren. In t Arendsnest wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit. Van bewoners wordt niet dezelfde levensovertuiging gevraagd, maar zij moeten wel de christelijke identiteit respecteren. t Arendsnest Frans Halsstraat BL Amsterdam T / E I Contactpersoon: Ton Niessen Opgericht: 1994 Draagvlak en grootte: vier vaste medewerkers, drie stagiaires en tien vrijwilligers Jaarlijks te besteden: t Arendsnest is een kleinschalige organisatie. In een rustige, warme en gastvrije omgeving leren de bewoners (weer) op eigen benen staan. De mensen worden in een huiselijke gezinsfeer persoonlijke benaderd. Het huis voor groepsbegeleid wonen staat in De Pijp, een gezellige en rustige buurt in hartje Amsterdam. Ook de Hilmanhof, waar bewoners met beperkte begeleiding zelfstandig wonen, ligt in een rustige buurt in het centrum van Amsterdam. Wij bieden psychosociale en pastorale begeleiding aan mensen die uiteindelijk (weer) zelfstandig moeten kunnen functioneren in de maatschappij. Wij proberen problemen op een professionele en betrokken manier op te lossen. Naast persoonlijke begeleidingsgesprekken bieden wij creatieve, sportieve en thematische groepsactiviteiten. Het afgelopen jaar heeft t Arendsnest door middel van fondswerving een nieuwe keuken kunnen plaatsen. Tijdens deze werkzaamheden konden de bewoners een week op vakantie naar Amerongen. Ook konden wij voor alle medewerkers nieuwe computers aanschaffen. in de t Arendsnest is in gesprek met een woningbedrijf om een beschermde woonvorm op te zetten in de binnenstad van Amsterdam. Deze is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen en die niet blijvend in een woongroep willen wonen. Verder bestaat het plan een eethuisje te starten als werkproject voor bewoners van de verschillende woonvormen van t Arendsnest. Steun/expertise die wij kunnen gebruiken voor de korte - Meubels voor de huiskamer van t Arendsnest en de beschermde woonvorm. - Recreatiemogelijkheden voor de bewoners, zoals vakantie en sport. - Advies over het vergroten van de vriendenkring en het aantal donateurs. - (Bak)fietsen voor de bewoners. - Advies bij het schrijven van een meerjarenbeleidsplan. Steun/expertise die wij kunnen gebruiken voor de lange t Arendsnest is op zoek naar enthousiaste bedrijven die vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen willen meehelpen activiteiten op touw te zetten die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de woon- en werkomstandigheden en de vrijetijdsbesteding van de bewoners

5 Stichting De Bakkerij Keizersgracht EK Amsterdam T E I Contactpersoon: Maarten Smakman Opgericht: 9 januari 2003 Draagvlak en grootte: 3,5 fulltime medewerkers, vijf freelance medewerkers en 25 vrijwilligers Jaarlijks te besteden: De Bakkerij is een onafhankelijke non-profitorganisatie die met de jeugd als voornaamste bondgenoot werkt aan leukere en veiligere buurten in Nederlandse steden. De Bakkerij smeedt creatieve allianties tussen jeugd en buurtinstanties om te komen tot zichtbare verbeteringen in de (semi-)openbare ruimte. De Bakkerij bestaat uit jonge gedreven stadsbewoners die genoeg hadden van het praten over de problemen met de jeugd in de stadswijken. Daarom besloten zij hun handen uit de mouwen te steken en de jeugd in de buurt te mobiliseren op een positieve manier. Door talenten van jongeren te stimuleren en hen te wijzen op de positieve rol die ze kunnen spelen in hun eigen wijk. Enthousiasme en lef blijken daarbij succesvolle ingrediënten van De Bakkerij. Basisschoolleerlingen doen op verzoek van De Bakkerij wijkonderzoek. Met een fototentoonstelling overtuigen de kinderen buurtinstanties en bewoners van het bestaan van verbeterpunten en nodigen hen uit hieraan een bijdrage te leveren. Geslaagde acties tonen dat de gezamenlijke aanpak werkt. In Nederland zijn vier woonwijken gebakkerd : in Amsterdam in Geuzenveld en Osdorp, in Eindhoven in Vaartbroek, in Utrecht op Kanaleneiland: zo werd een jongerencentrum opgeknapt en een bakfiets omgebouwd tot mobiel informatiepunt over alle activiteiten. De komende tijd zal De Bakkerij verschillende projecten in heel Nederland starten vanuit hetzelfde principe van de gemeenschappelijke aanpak. De Bakkerij zoekt ondersteuning bij het vormgeven van haar huisstijl. Ondersteuning bij het werven van fondsen en bij de begeleiding van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemers

6 Stichting Biblionef Nederland p/a Koninklijke Bibliotheek Postbus LK Den Haag T E I Contactpersoon: Aagje van Heekeren Opgericht: december 1991 Draagvlak en grootte: één (gedeeltelijk) betaalde directeur, zeven onbezoldigde bestuursleden en veertig vrijwillige professionals. Biblionef wordt erkend door de Raad van Europa, Unicef en Unesco en is partner van Stichting Lezen & Schrijven. Biblionef heeft zusterorganisaties in België, Frankrijk, Suriname en Zuid-Afrika. Jaarlijks te besteden: In 2005: , nieuwe kinderleesboeken, logistieke ondersteuning en vele andere vormen van sponsoring in natura. Wereldwijd investeert Biblionef in kennis en duurzame ontwikkeling van kinderen en jongeren die in achterstandssituaties verkeren. Boeken zijn duur, de toegang tot kwalitatief goed leesmateriaal is voor velen onbereikbaar. Biblionef verstrekt nieuwe kinderleesboeken, die zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen taal en cultuur. Deze bottom-up benadering stimuleert het leesplezier bij kinderen, wakkert hun nieuwsgierigheid aan en verbreedt hun horizon. De naam is een samensmelting van de twee woorden `biblio : boek, bron van kennis, ontwikkeling en ontdekking, en nef : schip, van oudsher de schakel tussen de continenten en symbool van avontuur. Zuid-Afrika kent elf officiële talen. Gedurende de apartheid mochten er alleen boeken uitgegeven worden in het Afrikaans en Engels. Uniek is dat Biblionef kinderen in Zuid-Afrika van leesboeken in de eigen moedertaal voorziet. Op jonge leeftijd (voorge)lezen (worden) in de moedertaal versterkt de eigenwaarde van kinderen, wat een voordeel is bij verdere scholing. Op de langere heeft dit een duurzaam positief effect op de gezondheidszorg, bevolkingsgroei en economie. Zonder boeken blijven de deuren naar kennis, vooruitgang en vrijheid dicht. Biblionef Nederland zorgt voor de aanvoer en financiering van Nederlandstalige leesboeken naar Suriname, de Antillen en Aruba. Wij ondersteunen leesbevorderende projecten van Biblionef Zuid-Afrika financieel en hebben in ruim veertig ontwikkelingslanden met partnerorganisaties Micro-leesprojecten opgezet. Symposium over het belang van geletterdheid in de strijd tegen armoede. Van drie naar zes containerbibliotheken in townships in Zuid-Afrika. Een prentenboek over de rechten van het kind in de elf talen van Zuid-Afrika. Het eerste kinderleesboek over een meisje met HIV/Aids in de elf talen van Zuid- Afrika. Partner van stichting Lezen & Schrijven van H.K.H. Prinses Laurentien. Onderzoek naar uitbreiding Biblioneforganisaties in andere landen. Viering tien jaar Biblionef Suriname in 2006 en vijftien jaar Biblionef Nederland in Meer vertalingen en uitgaven boekjes in Afrikaanse talen Vervolg Brenda HIV/Aids-project. Oplossingen vinden voor de toenemende vraag naar kinderleesboeken door het succes van de Micro-leesprojecten en naar projectfinanciering van bijvoorbeeld containerbibliotheken. Daar wij steeds professioneler worden, hebben wij behoefte aan specialisten op het gebied van ICT, administratie en financiën. Voor projecten, marketingconcepten en fondsenwervende campagnes zijn wij op zoek naar marketing- en communicatiespecialisten. Voor meer bekendheid zoeken wij een ambassadeur die affiniteit heeft met kinderboeken, (on)geletterdheid, HIV/Aids, kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Wij zoeken bedrijven die een strategisch partnership willen aangaan. Daarbij denken wij aan bedrijven met een internationale focus die onze bottom-up-benadering onderschrijven en het belang van geletterdheid onderkennen. Deze bedrijven willen met financiële middelen en kennis de komende drie tot vijf jaar helpen onze activiteiten in ontwikkelingslanden uit te breiden

7 Sportvereniging Spaarndammerstraat 4f 1013 SV Amsterdam T (secretariaat) (voorzitter) E I Contactpersoon: E.A. Josefa Opgericht: de sportvereniging is opgericht op 19 oktober door initiatiefnemer en voorzitter E.A. Josefa, voorheen actief als bestuurder van de wijkopbouworgaan Spaarndammer/Zeeheldenbuurt. Draagvlak en grootte: de sportvereniging telt 150 leden, van wie 65 procent jonger dan zestien jaar. Sport Sportvereniging biedt uiteenlopende recreatieve sporten, die toegankelijk zijn voor mensen van zes tot 88 jaar. Het Westerpark fungeert als een achtertuin voor veel buurtbewoners met alle mogelijke culturele en sociaaleconomische achtergronden. Zo n 60 procent van hen moet rondkomen van een minimuminkomen. Voor geldt dat het niet hebben van geld nooit een belemmering mag zijn om te sporten. biedt jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging de mogelijkheid tot een positieve vrijetijdsbesteding. is een ankerplaats tussen thuis en school of werk, waar jongeren de meerwaarde van sport ondervinden voor: hun zelfwaardering, karaktervorming; de ontwikkeling van sociale vaardigheden; de gezondheid en conditie. De sportvereniging is zeven dagen per week open. Voor leden zijn er drie keer per week tennislessen en workshops inline-skaten. Daarnaast kunnen ook niet-leden onder meer tennis, voetbal, hardlopen, dammen, schaken, straattekenen, jeu de boules en tafeltennis beoefenen. Er worden ook sport- en speltoernooien georganiseerd. Van een zeecontainer is in juli 2005 verhuisd naar een clubgebouw. Het gebouw is geplaatst door stadsdeel Westerpark. Expertise in het schrijven van voorstellen aan het stadsdeel Westerpark, op zodanige wijze dat men massaal in zal stemmen met de aanleg van de derde tennisbaan en het basketbalveld, en dat het stadsdeel hiervoor gelden zal vrijmaken. Daarnaast expertise op internetgebied; in het clubhuis is geen telefoonlijn of kabel doorgetrokken vanaf het stadsdeelkantoor. Indien de stadsdeelraad te weinig middelen ter beschikking stelt, hoopt alsnog de benodigde middelen bijeen te krijgen met hulp van het bedrijfsleven. De vereniging wil graag beschikken over een derde tennisveld, een inslaan-muur en een basketbalveld, die ook toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers. De velden moeten lichtmasten hebben zodat er ook in de wintermaanden in de avonduren kan worden doorgespeeld

8 stichting Bij de Tijd Keizersgracht EZ Amsterdam T E I Contactpersoon: Fenna Bolderheij Opgericht: 30 december 1994 Draagvlak en grootte: circa 25 vrijwilligers, twee betaalde medewerkers, bestuur, vijftig Amsterdamse migrantenorganisaties en evenveel welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Jaarlijks te besteden: (2005) Stichting Bij de Tijd staat voor een leerrijke derde levensfase. Zij bevordert de inzet van 50-plussers in nieuwe taken en rollen in de multiculturele samenleving. Bij de Tijd is een pioniersorganistaie die initiatieven ontwikkelt op het gebied van oudereneducatie en die ontwikkelde producten overdraagt aan het veld. Samen iets doen, samen iets ondernemen, dat is inhoud geven aan participatie en integratie. Samenleven met andere culturen moet echter worden geleerd. Dat leerproces vormgeven doet Bij de Tijd op een ontspannen, effectieve en hartelijke manier. Kwaliteiten van ouderen gericht inzetten en ondersteunende educatie bieden, daar staan wij voor. Ouderen kunnen een stimulerende rol spelen in de multiculturele samenleving. Bij de Tijd vervult daarin een unieke brugfunctie: groepen ouderen van Bij de Tijd komen over de vloer bij meer dan vijftig Amsterdamse migrantenorganisaties. Deze laten zich van hun sterke kant zien: zij geven als gastheer of -vrouw informatie over hun cultuur. Bij de Tijd organiseert originele kleurrijke ontmoetingen tussen oude en nieuwe Amsterdammers en traint vrijwilligers om leeftijdgenoten hierin te begeleiden. Bij de Tijd organiseert Kleurrijke Ontmoetingen, waarbij twee groepen met een verschillende achtergrond vier weken met elkaar optrekken, en Wereldreizen in Amsterdam, waarin groepjes ouderen zeven weken lang migrantenorganisaties bezoeken. Andere wapenfeiten: publicatie van Kleurrijke ontmoetingen, oudere migranten in Amsterdam, en de conferentie Wereldreis in eigen stad in maart 2006 over de methodiek en de praktijk van de Wereldreis. Kennisoverdracht aan welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en de ontwikkeling van nieuwe projecten, zoals Ouderejaars, voor oudkomers en laatbloeiers. Verder zal de bundel met tweehonderd ideeën voor educatieve activiteiten voor Amsterdamse 50-plussers, worden vernieuwd, en werken we mee aan Welkomgidsen, informatiebundels over burgerinitiatieven in de zes regio s van Amsterdam. Bedrijven kunnen hun expertise inzetten bij de planning van nieuwe projecten en de uitvoering van een pr-plan. Er is ook hulp nodig bij een onderzoek naar de wensen van autochtone en allochtone ouderen, en steun en begeleiding bij de kennisoverdracht. Bij de Tijd kan steun gebruiken van het bedrijfsleven bij de omvorming tot een professionele organisatie. Bij de Tijd maakt graag gebruik van de expertise bij het onderzoeken en concretiseren van samenwerkingsverbanden met nieuwe partners

9 Stichting Blauwe Olifant Amsterdam W. Druckerstraat AA Amsterdam T E I Contactpersoon: Hozan Zangana & Rania Ghanem Opgericht: 2000 Draagvlak en grootte: vier bestuursleden en vijf uitvoerende medewerkers Jaarlijks te besteden: Stichting Blauwe Olifant Amsterdam is een organisatie die activiteiten ontwikkelt op het gebied van onderwijs en ondernemen. Onze stichting maakt zich sterk voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Dat doen wij door hen een toekomstperspectief te bieden, en zelfontplooiing en zelfvertrouwen te stimuleren. Centraal staan daarbij drie principes: Bewustzijn, Eerlijkheid en Verantwoordelijkheid. Door uiteenlopende programma s aan te bieden, hopen wij voortijdige schoolverlaters zodanig te motiveren dat zij profiel twee halen. Via Blauwe Olifant stromen zij vervolgens door naar betaalde arbeid of regulier onderwijs. Stichting Blauwe Olifant werkt met mentoren: speciaal opgeleide jongeren die binnen en buiten de stichting een voorbeeldfunctie vervullen. Vroegtijdige schoolverlaters, vmbo ers, mbo ers en hbo ers leren samenwerken aan producten en diensten waar ze trots op kunnen zijn. Behalve praktische vaardigheden voor het bouwen en repareren van grachtenboten, zoals metaal bewerken en lassen, leren de jongeren functioneel Nederlands, sociale vaardigheden en omgaan met computer en internet. Stichting Blauwe Olifant Amsterdam bouwt een IJscoboot met vijftig vroegtijdige schoolverlaters van hbo/mbo/vmbo-niveau. De jongeren nemen deel aan een veelzijdig leerwerkprogramma. Dit programma wordt georganiseerd door een leraar uit het vmbo en enkele jonge mentoren die zelf het vmbo hebben doorlopen. De beschermheer van het bootproject is burgemeester van Amsterdam Job Cohen. De Ark van Amsterdam zal worden gebouwd met het idee om deze te exploiteren voor tal van activiteiten op het gebied van onderwijs, ondernemen en cultuur. Vroegtijdige schoolverlaters knappen een oude (rondvaart)boot op, die tegen een symbolische vergoeding met schipper (een jongen van Blauwe Olifant) wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, scholen, verpleeghuizen enzovoort. en de lange Stichting Blauwe Olifant is op zoek naar knowhow uit het bedrijfsleven om haar specifieke methode van leren en werken te verbreiden

10 Stichting Cardo Postbus AA Oosterbeek T / E I Contactpersoon: Stefan Rutgers, directeur Opgericht: 3 oktober 1996 Draagvlak en grootte: één directeur, zes medewerkers, zeventig vrijwilligers, 115 sponsors (bedrijven); per seizoen minimaal twintig voorstellingen van bekende artiesten, honderd optredens All The Way Music-artiesten, vijftien sportieve middagen Jaarlijks te besteden: Stichting Cardo stelt zich tot doel financiële middelen te werven om mensen met een handicap te laten integreren in de samenleving. Cardo probeert dit doel te bereiken door projecten en diensten te realiseren die niet uit reguliere budgetten worden gefinancierd. Het adagium van Cardo is: Laat zien wat je (samen) wél kunt, in plaats van de nadruk te leggen op beperkingen.' Stichting Cardo initieert en ontwikkelt unieke projecten waarin cliënten, sponsors en derden integratie bewerkstelligen van mensen met een beperking. Voorbeelden zijn: Cultureel i-seizoen, een theaterprogramma met voorstellingen van bekende artiesten, All The Way Music, artiestenbureau voor muzikale toptalenten met een handicap, Sportief tour, sportieve middagen met profvoetballers van eredivisieclubs en jongeren met én zonder handicap. Stichting Cardo heeft zich inmiddels bekwaamd in het organiseren van diverse (zakelijke) evenementen, met inbreng van mensen met een handicap: van sportdagen tot gala-avonden en theatervoorstellingen tot modeshows. De oprichting van de Cardo-band, bestaande uit muzikale profvoetballers en artiesten van All The Way Music. Optredens van All The Way Music-artiesten in binnen- en buitenland. Het project Scholierentour, waarin jongeren met én zonder handicap hun muzikale kwaliteiten laten zien en horen. Dit project werd opgenomen in het officiële programma ter gelegenheid van het 25-jarig ambtjubileum van H.M. Koningin Beatrix. Feestelijke activiteiten betreffende het tienjarig jubileum van stichting Cardo met optredens van bijzondere artiesten, de uitgave van de Cardo-krant in een oplage van exemplaren. Optredens van All The Way Musicartiesten tijdens het internationale festival in Modena (Italië), de doorstart van de Scholierentour 2006 waarin scholieren en cliënten elkaar in diverse activiteiten ontmoeten en nog veel meer. Wij zoeken professionele steun voor decorontwerp/kleding/visagie, voor de realisatie van een promo-cd, voor Bakfiest voor Coffyn, een koffiebranderij en proeverij in Nijmegen, en voor het maken van een website van de fanclub van All The Way Music. Alle hulp/deskundigheid die bijdraagt aan het verder uitbouwen van de missie van Stichting Cardo, is van harte welkom. De missie betreft het organiseren van projecten waarbij mensen met én zonder handicap elkaar ontmoeten

11 Dorpsboerderij Willem van Kleefweg CA Oosterbeek T E I Contactpersoon: Mincke van Schuppen Opgericht: 16 juni 2004 Draagvlak en grootte: drie parttime medewerkers, acht vrijwilligers en zes hulpboeren. Jaarlijks te besteden: De Dorpsboerderij is een biologische tuinderij waar mensen werken die specifieke begeleiding nodig hebben. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek en mensen die een werkgewennings- of leer-werktraject volgen. Wij beogen de kwaliteit van leven van onze hulpboeren te bevorderen en hen te laten integreren in de lokale samenleving. Daarnaast willen we buurtbewoners opnieuw in contact brengen met het boerenbedrijf. Bij de tuinderij betrekken we zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente. Wij bieden mensen die buiten de samenleving vallen een zinvolle werkplek op de Dorpsboerderij. Tegelijkertijd brengen we de tuinderij terug in het dorp: de Dorpsboerderij is een plek waar mensen zichzelf en elkaar vinden in de rust en het ritme van de seizoenen, tussen een grote diversiteit aan gewassen. Op de tuinderij telen wij (bijzondere) groenten, kruiden, bloemen en fruit. Daarnaast organiseren wij educatieve en recreatieve activiteiten in het bijzonder voor kinderen en ouderen. De Dorpsboerderij biedt ook begeleiding en training aan diverse andere doelgroepen aan. De tuinderij is in juni 2005 gestart. Naast de bekende groentegewassen, vindt men er ook een hoogstamboomgaard, een kruidenen evolutietuin met bijzondere groenten, kleinfruit en bloemen. Wij hebben een groot netwerk opgebouwd met zorginstellingen, scholen, restaurants en winkels. Er zijn succesvolle begeleidings- en werkgerelateerde trajecten opgezet. Wij starten trajecten voor mensen met een burnout en voor jongeren die met problemen in het reguliere onderwijs afhaken. Onze educatieve activiteiten voor kinderen en ouderen worden uitgebreid. We willen nieuwe vormen van inwonersparticipatie ontwikkelen en onze biologische producten afzetten via lokale restaurants en een marktkraam op het dorpsplein. Wij zullen onze locatie uitbreiden en de opstallen verbouwen. Steun/inzet voor de korte en lange Wij zoeken ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van participatie van buurtbewoners bij de Dorpsboerderij (in menskracht, financiën en middelen) en methoden om dit te realiseren (bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een vrijwilligersnetwerk). Advies op financieel en juridisch gebied en over personeelszaken. Advies en steun bij verbouwing en uitbreiding van de locatie

12 Stichting Dupla Postbus ZH Nieuwe Niedorp T E I Contactpersoon: Henny Bas Opgericht: 1995 Draagvlak en grootte: dertig vrijwilligers (van wie zeven bestuursleden), momenteel maken ruim tweehonderd deelnemers gebruik van het huifbed (vóór realisering van de nieuwe manege). Jaarlijks te besteden: Dupla is afhankelijk van giften en donaties. De vaste lasten van de manege, de pony s, de huifbedden, veewagen en trailer worden hiervan betaald. Stichting Dupla biedt kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige handicap een vorm van sport en ontspanning. Huifbedpaardrijden is speciaal voor hen ontwikkeld. Door gebruik te maken van een huifbed, waarbinnen twee pony s lopen, kan een deelnemer op een hangmat liggen die over de ruggen van de pony s is gespannen. En zo optimaal genieten van de cadans en de afgegeven warmte. De glimlach die huifbedpaardrijden bij velen oplevert, is echt uniek te noemen. In Noord- Holland is de stichting verder de enige die huifbedpaardrijden voor iedereen mogelijk maakt en in Nederland de enige die huifbedpaardrijden op locatie biedt. De stichting organiseert huifbedpaardrijden voor meervoudig gehandicapte kinderen en volwassenen. Met als doel aan de deelnemers plezier, optimale ontspanning, stimulatie van de darmen en de bloedsomloop, activering van de longen en tijdelijke vermindering van spasticiteit te bieden. De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van fondsenwerving en ondersteuning van acties om het benodigde geld bijeen te brengen voor de bouw van een eigen manege. In 2005 is ons project Een manege voor Dupla bekroond met de Kinderkroon, een ereprijs voor het meest in het oog springende project van Kinderpostzegels Nederland. De bouw van de nieuwe manege aan de reeds bestaande manege van Rijvereniging Bucephalus in Barsingerhorn. Daarmee zal er een fantastisch complex komen, met twee rijhallen, een grote kantine met snoezelruim- te en een ruime entree met goede verschoningsmogelijkheden. Het Huifbedpaardrijden zal het hele jaar door zeven dagen per week gegeven worden. Dupla zoekt hulp bij het realiseren van de laatste fase van de nieuwe manege. Gedacht wordt aan de inrichting van de kantine, de entree en de toiletgroepen en de groenvoorziening rond het complex. Dupla zoekt professionele ondersteuning om haar vrijwilligers de groeiende vrijwilligersorganisatie optimaal te laten leiden

13 Educatie Sectie autochtonenwerk regio Venlo, onderdeel van Stichting Gilde Opleidingen, een ROC met verschillende opleidingen in Noord- en Midden-Limburg. Postbus AN Venlo T E I Contactpersoon: C.J.J. Spoelstra-van Dijk Opgericht: 1997 Draagvlak en grootte: autochtonenwerk regio Venlo telt op dit moment vier fulltime docenten en ongeveer 140 deelnemers, die deel uitmaken van de circa deelnemers die binnen het ROC opleidingen en cursussen volgen, verspreid over vijftien locaties. Jaarlijks te besteden: Autochtonenwerk, het kleinste radertje in het grote ROC, biedt onderwijs aan mensen met geen of weinig opleiding, (functioneel) analfabeten en laaggeletterden. Deze mensen schamen zich meestal voor hun ongeletterdheid en vaak ook ongecijferdheid. Zij kunnen meestal niet volwaardig deelnemen aan de samenleving, waarin veel schriftelijke informatie tot ons komt. Het gaat om 10 procent van de autochtone bevolking. Het zijn normaal functionerende volwassenen met een (grote) educatieve achterstand. Wij willen samen met de gemeente Venlo taboes doorbreken, bekendheid geven aan de problematiek van laaggeletterdheid en deze bespreekbaar maken. Maar bovenal willen wij de bovengenoemde doelgroep bereiken en stimuleren om aan het probleem te werken. Wij willen een breed draagvlak creëren, zodat wij door kunnen gaan met alfabetiseren en onze doelgroep kansen kunnen bieden. Wij willen het bedrijfsleven betrekken bij onze scholingstrajecten. Wij bieden maatwerktrajecten, gericht op werk, opleiding of maatschappij, zoals het lezen en schrijven van informatieve teksten en werkopdrachten, rekenen, studievaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, sociale en communicatieve vaardigheden, beroepenen opleidingenoriëntatie, computervaardigheden en basisvaardigheden Engels. Negen ex-analfabeten (ervaringsdeskundigen) zijn intern opgeleid tot ambassadeur alfabetisering en worden ingezet bij voorlichtingsactiviteiten. Individuele en groepstrajecten zijn uitgezet en uitgevoerd, evenals oriëntatietrajecten op maatschappelijke activiteiten of de arbeidsmarkt. Wij hebben individuele en groepstrajecten opgezet en uitgevoerd. Voorbeelden van geslaagde trajecten: van ongeschoold arbeider naar gekwalificeerd medewerker, van onbemiddelbare werkloze naar vrijwillige taalondersteuner, van maatschappelijk onbetrokken burger naar bestuurslid plaatselijke sportvereniging. We willen het ambassadeursproject voortzetten door de huidige ambassadeurs te blijven ondersteunen en nascholen, en nieuwe ambassadeurs op te leiden. Wij gaan het reguliere basisonderwijs, de pabo en de opleidingen voor onderwijsassistenten informeren en stageplaatsen bieden. Wij gaan bedrijven proberen te stimuleren om voor onze doelgroep scholingsfaciliteiten en -budgetten te reserveren. Wij willen maatwerktrajecten voor bedrijven opzetten. en lange Wij zoeken werkgevers die scholingsfaciliteiten en leermogelijkheden voor onze doelgroep willen creëren en laaggeschoolde en ongeschoolde werknemers willen steunen. Ook zoeken wij ondernemers die openstaan voor simulatieprojecten en/of snuffelstages. Verder willen wij advies van bedrijven over scholingkwesties, een bedrijfsmatige aanpak, hoe wij onze trajecten kunnen profileren en hoe wij ons netwerk kunnen uitbreiden

14 Stichting Educatieve Begeleiding Amsterdam Gandhilaan NC Amsterdam T E I Contactpersoon: Oguz Dulkadir Draagvlak en grootte: Jaarlijks te besteden Stichting EBA (Educatieve Begeleiding Amsterdam) is opgericht met het streven de individuele ontwikkeling van Amsterdammers te stimuleren. Zij legt de nadruk op de educatieve ontwikkeling, maar beperkt zich hier niet toe. De stichting voorziet in de behoefte van Amsterdammers aan ondersteuning op sociaal, educatief en cultureel gebied. Doelgroepen van EBA zijn vooral kinderen en jongeren, maar ook volwassenen. De organisatie is uniek met het project Weekend Academie, waarin hbo ers en universiteitsstudenten rolmodellen zijn voor jongeren van tien tot zestien jaar, die niet goed meekomen en in sommige gevallen de school al vroegtijdig verlaten hebben. Naast vrijetijdsbesteding leren jongeren in de Weekend Academie sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Zij vergroten zo hun studiemotivatie en onderwijskansen en bevorderen hun eigen maatschappelijke participatie. De stichting organiseert tal van activiteiten, waaronder de projecten Goal en Weekend Academie. Goal draait om risicojongeren, maar ook om burgers die actief willen participeren aan de samenleving. Dit doen zij door als mentor een jongere onder hun hoede te nemen en te begeleiden. EBA heeft hierin een coördinerende functie, maar daarnaast adviseert de stichting ook en geeft ze informatie over allerhande zaken die met deze onderwerpen verband houden. EBA wil in het kader van het project Weekend Academie meet & greet-ontmoetingen organiseren met bekende professionals, die over hun beroep en leven willen komen vertellen, en hoe ze zover zijn gekomen. De organisatie wordt nu gesubsidieerd door fondsen en de gemeente, maar zoekt op naar permanente financiers

15 Exota Q4 fungeert in de verpauperde centrumwijk Q4 in Venlo als ontmoetingsplaats voor kunstenaars, bewoners en ondernemers, en als een broedplaats voor creatieve ideeën. Doel is kunst en cultuur in te zetten om de omgeving op te beuren en een culturele metamorfose van de wijk Q4 te bewerkstelligen. Exota Q4 geeft de bewoners en betrokkenen het gevoel dat zij zelf kunnen meewerken aan een leefbare omgeving. Exota Q4 Bergstraat GW Venlo T E Contactpersoon: Tieneke Verstegen Opgericht: 2004 Draagvlak en grootte: één projectleider, ondersteund door 25 vrijwilligers Jaarlijks te besteden: van 2004 tot 2006 verkregen uit fondswerving (exclusief facilitaire middelen, zoals sponsoring in natura, beschikbaarstelling pand) Exota Q4 is een particulier cultureel initiatief. In nauwe samenwerking met partners, bevolking, overheid en culturele organisaties, vervult zij een voortrekkersrol in het actief meedenken over en meewerken aan een stadsvernieuwingsplan. Exota Q4 was in 2005 winnaar van de Stimuleringsprijs Cultuurfonds BNG ( euro), uitgereikt op 22 september 2005 tijdens Congres Kunst, Cultuur en Gemeenschapszin te Ede. De helft van dit bedrag is beschikbaar gesteld aan vijf jonge startende ondernemers in de wijk. De activiteiten zijn erop gericht projecten te ontwikkelen en uit te voeren die aansluiten op disciplines van de jonge, startende ondernemers die invulling geven aan de leegstand in de wijk. Tientallen kleinere en grotere projecten, veelal ontwikkeld en uitgevoerd door vrijwilligers, waaronder een filmfestival in de buitenlucht, toneelvoorstellingen, workshops zeefdruk, design voor CKV-leerlingen, filmweken voor CKV-leerlingen, discussiebijeenkomsten, filosofische stadswandelingen en uitwisselingen met buitenlandse kunstenaars. Ze kregen veel belangstelling van de overheid. Minister Dekker opende de openluchtbioscoop en minister Pechtold bezocht de stad in het kader van het grotestedenbeleid. Er staan verschillende projecten op stapel op het gebied van - film (filmfestival, filmreportages over ontwikkeling van de wijk en de pioniers); - mode (ontwikkeling Q4 als merknaam door ontwerp en presentatie modelijn); - stadswandeling (theatrale uitwerking door scholieren); - dans (project met medewerking van jongeren). We hebben behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van financieel projectmanagement, met name administratie, boekhouding en belastingaangifte. Welkom zijn bovendien een boekhoudprogramma voor projectadministratie en een instructie. Exota Q4 is aanjager voor een cultureel wijkontwikkelingstraject, bedoeld voor invulling van de leegstand. Door gemeentelijk beleid is dit traject volop in gang gezet en hebben tientallen startende ondernemers inmiddels een werk- en woonruimte. Belangrijke vraag is te onderzoeken in hoeverre en op welke manier Exota Q4 moet worden voortgezet

16 Stichting Faria-Clowns Prins Hendriklaan EC Rijswijk T E I Contactpersoon: Annemarie Verhoef Opgericht: 18 april 2001 Draagvlak en grootte: elf freelance clowns, vijf vrijwilligers voor de planning, administratie en fondsenwerving. Jaarlijks te besteden: ca (2005) Het doel van de Stichting Faria-Clowns is zieke ouderen belevingsgerichte aandacht te geven door persoonlijk clownesk contact. Hiervoor brengen wij clownsbezoeken aan verzorgings- en verpleeghuizen in heel Nederland. Wij werken volgens een vaste formule: er zijn altijd drie clowns die het bezoek brengen, van wie één een muziekinstrument bespeelt. Met deze bezoeken ontlokken wij positieve en verrassende reacties aan zowel de bewoners en hun familie als het personeel. Omdat deze ouderen nog maar weinig activiteiten hebben, vormen onze bezoeken een welkome afleiding. Een bezoek van de Faria- Clowns staat voor aandacht en betrokkenheid, voor kleur en muziek, voor plezier en vrolijkheid. Even brengen wij de bewoners weer in contact met zichzelf en hun omgeving. Daarom besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van onze bezoeken: wij bieden clownerie, zang en muziek op een professioneel niveau. Dat maakt ons een vrolijke en betrouwbare partner in de zorgsector. De Faria-Clowns brengen per jaar ongeveer 250 clownsbezoeken aan dertig tot veertig verschillende zorginstellingen in Nederland. Met deze bezoeken bereiken wij jaarlijks zo n bewoners. Onze wapenfeiten bestaan uit talloze bijzondere momenten: mensen die nooit praatten, maar wél tegen ons; mensen die niet meer van hun kamer kwamen, maar wél nadat wij waren geweest; mensen die niet meer lachten, maar wél als wij er waren. Mede daarom werft een aantal zorginstellingen momenteel actief fondsen om de Faria-Clowns regelmatig op bezoek te laten komen. Onze belangrijkste doelstelling voor de komende jaren is zoveel mogelijk ouderen bezoeken. Dit vereist een grotere financiële onafhankelijkheid; momenteel zijn wij nog te zeer afhankelijk van bijdragen van zogeheten ouderenfondsen. Daarnaast willen wij onze organisatie verder professionaliseren. Ook willen wij ten minste één bekende Nederlander bereid vinden om ambassadeur van de Faria-Clowns te worden. Wij zoeken op korte een officemanager en een financieel medewerker. Daarnaast hebben wij behoefte aan expertise op het gebied van marketing en communicatie. Ook zoeken wij bedrijven die ons via hun netwerk in de ouderenzorg bij zoveel mogelijk zorginstellingen willen introduceren. Voor de lange hebben wij behoefte aan een regionaal netwerk van accountmanagers, die contact onderhouden met de zorginstellingen en hen adviseren en professioneel ondersteunen op het gebied van fondsenwerving. Tevens hebben wij in de toekomst behoefte aan kantoorruimte buitenshuis

17 Favor projecten Postbus AG Rosmalen T E I Contactpersoon: Roel Eefting Opgericht: in juni 2005 Draagvlak en grootte: zes werknemers, van wie vier fulltime Jaarlijks te besteden: afhankelijk van de binnenkomende opdrachten F A V O R P R O J E C T E N Favor projecten richt zich nationaal en internationaal op vier aandachtsgebieden, te weten: arbeidsmarkt, zorg, welzijn en opleidingen. Centraal staan individuele arbeidsintegratieprojecten en arbeidsmarktprojecten voor groepen. Favor projecten onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak van de werkzaamheden en projecten. De begeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt is meestal individueel. Zo wordt een op maat gesneden traject aangeboden, toegespitst op het niveau, de wensen en de (on)mogelijkheden van de individuele deelnemer. Op dit moment is Favor projecten bezig met het project Gewoon Ondernemen, dat als doel heeft mensen met een functiebeperking te begeleiden in het zelfstandig ondernemerschap. In de afgelopen twee jaar heeft Favor projecten met succes uiteenlopende projecten uitgevoerd, zoals Taal en werk voor een Baan en Chinese vrouwen op weg naar de Zorg. Laag opgeleide Chinese vrouwen die de Nederlandse taal slecht beheersten, hebben na anderhalf jaar begeleiding een diploma behaald voor de zorgsector. Zij gaan aan de slag in een zorginstelling te Eindhoven. De individuele begeleidingstrajecten blijven bestaan. Daarnaast is op 1 oktober 2005 het nieuwe project Gewoon Ondernemen van start gegaan, dat loopt tot 1 januari Doel is honderd mensen zich te helpen orienteren op het zelfstandig ondernemerschap, van wie vijftig intensief begeleid zullen worden en minimaal twintig daadwerkelijk zullen starten als zelfstandig ondernemer. Voor het project Gewoon Ondernemen hebben we behoefte aan mensen die potentiële deelnemers helpen werven. Ieders hulp hierbij wordt op prijs gesteld. Op de lange kunnen we steun en expertise gebruiken bij het vinden van financiers en bij het opstellen en uitvoeren van meerjarenprojecten die erop gericht zijn mensen te laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving

18 Stichting Gered Gereedschap Concrete ondersteuning voor technisch onderwijs en ondernemersschap in ontwikkelingslanden, daar gaat het Gered Gereedschap om. De vrijwilligers van Gered Gereedschap sturen geen geld maar leveren kwaliteitsgereedschap waarmee mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een vak kunnen leren of uitoefenen. Met behulp van 270 inzamelpunten en dertig werkplaatsen zamelt Gered Gereedschap gebruikte gereedschappen, naaimachines en werkplaatsmachines in. Dit gereedschap wordt op aanvraag gerecycled en verzonden naar scholen en ontwikkelingsorganisaties voor wie goed gereedschap onbetaalbaar is. Postbus AN Amsterdam T E I Contactpersoon: Marleen van Duijnhoven Opgericht: 1982 Draagvlak en grootte: GG Netwerk: 270 inzamelpunten, dertig werkplaatsen, vierhonderd vrijwilligers. Landelijke organisatie Amsterdam: zeven stafmedewerkers (twee gesubsidieerd, totaal 3,5 fulltime), zes bestuursleden (op vrijwillige basis) en zestig vrijwilligers. Jaarlijks te besteden: (landelijke organisatie) Gered Gereedschap onderhoudt en legt contact contacten met actieve vakmensen in ontwikkelingslanden die hun eigen inkomen willen verdienen. In Nederland heeft Gered Gereedschap een groot netwerk van gereedschapdonateurs en vrijwilligers. De medewerking van vakmensen, idealisten, studenten, professionals, bedrijfsvrijwilligers en vrijwilligers in dagactiviteitencentra maken Gered Gereedschap tot een unieke organisatie. Iedereen kan iets doen, is het devies. Niet alleen een girootje uitschrijven voor het goede doel maar vooral ook: zelf de handen uit de mouwen steken en een hamer opknappen! De praktische activiteiten van Gered Gereedschap bestaan uit het inzamelen, opknappen en verzenden van gereedschap. Het netwerk van Gered Gereedschap wordt vanuit Amsterdam ondersteund met projectbeoordeling, fonds- en donateurswerving, pr & voorlichting, logistiek, kwaliteitsbeheer en technisch en organisatorisch advies. Gered Gereedschap verstuurt ieder jaar opnieuw 10 procent meer gereedschap naar het buitenland (van stuks in 2000 naar ruim stuks in 2005). Deze groei maakt dat wij inmiddels in staat zijn om complete scholen en ontwikkelingsprogramma s uit te rusten met kwaliteitsgereedschap. Ruim 150 organisaties ontvingen de afgelopen twee jaar gered gereedschap uit Nederland. De hoeveelheid gereedschap die Gered Gereedschap jaarlijks verstuurt, is gelijk aan de inhoud van twaalf zeecontainers (oftewel 360 kubieke meter). In 2006 starten wij met een overstap naar deze nieuwe vorm van verschepen met als doel om in 2007, bij het 25-jarig bestaan van de stichting, een recordhoeveelheid gereedschap per container naar een actief tweede leven te vervoeren. Gered Gereedschap zoekt steun bij het organiseren van een knallend 25-jarig jubileum (2007) waarbij projectpartners en vrijwilligers centraal staan. Materiële hulp in de vorm van hout (transportkisten), werkplaatsinrichting, containers, transport en opslagruimte is welkom. Wij zoeken verder organisatorische ondersteuning (bestuur, pr, financiën) en enthousiaste ambassadeurs die ons reddingswerk willen promoten. Gered Gereedschap wil zelfredzaam zijn en zoekt hulp om dat te bereiken. Gereedschap in overvloed, maar wie helpt ons vraag en aanbod op creatieve wijze te combineren? GG zoekt bedrijfspartners voor promotieacties, tijdelijk personeel (professionalisering, automatisering) en de ontwikkeling van nieuwe projecten voor gereedschap op krediet en recycling op locatie

19 Stichting GRIP op je leven Stichting GRIP richt haar activiteiten op normaal tot hoogbegaafde jongeren met (ortho)pedagogische problemen, zoals autisme en ADHD. Stichting GRIP wil deze jongeren meer grip op hun leven geven en doet dat door middel van activiteiten in de natuur en met dieren. In een veilige omgeving kunnen de jongeren zich ontspannen, hun grenzen verkennen en hun angsten overwinnen. Wij werken in kleine groepen en begeleiden de jongeren persoonlijk. Stichting GRIP richt zich op zorg en niet op behandeling. De medewerkers van GRIP zijn persoonlijk betrokken en bieden een warme en veilige plek voor deze jongeren en steun voor de mantelzorgers. en wij hebben nu 83 cliënten. Een nieuwe activiteit zijn de zomerkampen. In 2006 is er een boerderijproject en een samenwerkingsproject in de dierenweide tot stand gekomen. We willen de bestaande activiteiten, zoals de zomerkampen, het boerderijproject (melkgeitenhouderij) en de zelfstandigheidstrainingen, zoals kooktrainingen en administratie, uitbreiden. Ook heeft GRIP een meerjarentraject opgezet om op alle onderdelen te gaan voldoen aan de HKZ-criteria. Leuvenumseweg LB Harderwijk T / E I Contactpersoon: Johan de Vlugt of Carla Venema Opgericht: 15 december 2003 Draagvlak en grootte: 83 cliënten, drie fulltime medewerkers, zes parttimers, vrijwilligers, stagiaires en helpers. Jaarlijks te besteden: voor 2005 was begroot aan inkomsten uit gefactureerde dienstverlening. Er is geen vergelijkbare organisatie in Nederland die met normaal tot hoogbegaafde jongeren met orthopedagogische en psychische problemen werkt in combinatie met natuur en dieren. Door hun beperkingen nemen de jongeren zonder hun ouders en/of verzorgers bijna geen deel aan buitenactiviteiten. GRIP biedt hun de mogelijkheid om in een veilige en vertrouwde omgeving zelfstandig buiten te zijn en contact te maken met leeftijdsgenoten. De omgang met dieren en natuur zorgt voor verbeteringen op psychologisch en sociaal vlak. Voor schoolkinderen zijn er activiteiten met paarden en honden, zij kunnen dieren verzorgen in de dierenweide en er zijn sport- en spelactiviteiten in het bos. Jongvolwassenen kunnen ook deelnemen aan bos- en landbouwactiviteiten die gericht zijn op werktraining en zelfstandigheidstraining. Belangrijkste wapenfeiten/ projecten Stichting GRIP is een jonge en snelgroeiende organisatie. Veel aandacht is uitgegaan naar de uitvoering van de projecten. Inmiddels is er ook een kwaliteitstraject gestart. Het cliëntenbestand is in 2005 bijna verdubbeld Stichting GRIP op je leven wil graag ondersteuning en expertise uit de hippische wereld om de relatie tussen de jongeren en de paarden te verbeteren. Verder is er behoefte aan een kantoorinventaris en apparatuur. Voor de kooktrainingen is er behoefte aan expertise en materiaal, zoals een keukeninventaris. Voor het boerderijproject heeft stichting GRIP materiaal nodig voor de inrichting van de stal en de kaasmakerij. Stichting GRIP wil haar aanbod uitbreiden door de jongeren logeermogelijkheden te bieden en als rustpunt te kunnen fungeren. GRIP wil gebruikmaken van de kennis en middelen van bedrijven om bijvoorbeeld de woninginrichting te realiseren

20 Humanitas Onder Dak Postbus BC Hengelo T / E I Contactpersoon: Louise Ellenkamp/ Bert Deliën Opgericht: 1992, gefuseerd in 2000 Draagvlak en grootte: 97 medewerkers en 21 vrijwilligers en stagiaires, en circa 360 cliënten op jaarbasis Jaarlijks te besteden: Onderdeel van Humanitas onder Dak, een instelling voor maatschappelijke opvang, is het kansentraject. Er wordt gewerkt vanuit de humanistische visie. Het kansentraject is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn door het CWI gekenmerkt als fase 4-cliënten en kampen over het algemeen met problemen op woongebied, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Voor hen organiseert Humanitas Onder Dak dagbestedingsprojecten, gericht op maatschappelijke participatie. Humanitas onder Dak werkt samen met instellingen voor verslavingszorg en de psychiatrie. Binnen het kansentraject wordt uitgegaan van de mogelijkheden en de interesses van de cliënt. Cliënten leren hun vaardigheden versterken, waardoor ook de persoonlijke leefomstandigheden verbeteren. Waar nodig wordt een netwerk van hulpverleners rond een cliënt geformeerd. Humanitas Onder dak biedt activiteiten op maat aan, die gericht zijn op het vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk of scholing. Van de twintig cliënten voeren dertien cliënten arbeidsgerelateerde activiteiten uit en zijn er vier uitgestroomd naar opleiding en vrijwilligerswerk. Drie cliënten zijn gestopt. Het kansentraject voorziet in een behoefte, zoals valt af te leiden aan de capaciteitsgroei van vijftien naar 26 plaatsen. In het gemeentehuis heeft een tijdelijke expositie plaatsgevonden van voorwerpen die cliënten hebben gemaakt. Uiteindelijk zullen die worden verkocht aan particulieren. Het openen van een nieuw pand, met een kantoor, winkel en werkplaatsen voor soci- ale activeringsprojecten. Er komen diverse expositieruimten, waarin producten worden uitgestald die zijn gemaakt in het kansentraject. Verder worden in het project Huisraad gebruikte meubels geschikt gemaakt voor gebruik, waarmee cliënten tegen kostprijs hun woning kunnen inrichten. Humanitas Onder Dak zoekt mensen met expertise die kunnen zorgdragen voor een basiscursus computergebruik aan tien clienten, een cursus basisvaardigheden houtbewerking aan acht cliënten, een cursus basisvaardigheden voor het opknappen van meubels aan vijf cliënten, een cursus basisvaardigheden huisschilder voor tien cliënten en een cursus basisvaardigheden in de horeca, koken en uitserveren voor vijf cliënten. Verschillende werkervaringsplaatsen waar jaarlijks vijf cliënten werkervaring kunnen opdoen. Het is de bedoeling dat cliënten in één jaar gedurende drie maanden op verschillende plaatsen werkervaring opdoen. Na afloop ontvangen ze een getuigschrift, waarmee de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!?

Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Gered Gereedschap en Dura Vermeer: een duurzame combinatie!? Aanleiding Ondertekening door Dura Vermeer van Green Deal Circulair Inkopen Doel: ontwikkeling innovatieve contractvormen, maken van afspraken

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Jaarplan 2015 Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Inhoudsopgave Inleiding Wie? Wat? Waarom? Programma 2015 Welke activiteiten plannen we volgend jaar? Sport en cultuur

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom!

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom! Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014 Hartelijk welkom! Onze visie Mensen met een beperking hebben recht op onderwijs, werk en woonruimte en doen zo zelfstandig

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Ik wil graag... Participeren / doen

Ik wil graag... Participeren / doen Participeren / doen Ik wil graag... Een sportactiviteit organiseren - Waar vind ik een locatie? Pagina 2 - Waar kan ik sport- en spelmateriaal lenen? Pagina 3 - Hoe kan ik mijn communicatie / vormgeving

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Projectplan Gemeenschaps boerderij CitySeeds Middelburg

Projectplan Gemeenschaps boerderij CitySeeds Middelburg Projectplan Gemeenschaps boerderij CitySeeds Middelburg Inleiding In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zien we dat er een steeds groter beroep gedaan wordt op de inzet en de participatie van de

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

STAP VOOR STAP. BOSA Bondgenoten Sociale Activering SOCIALE ACTIVERING IN S-HERTOGENBOSCH

STAP VOOR STAP. BOSA Bondgenoten Sociale Activering SOCIALE ACTIVERING IN S-HERTOGENBOSCH SOCIALE ACTIVERING IN S-HERTOGENBOSCH STAP VOOR STAP BOSA Bondgenoten Sociale Activering In het vinden van eigenwaarde telt elke stap In s-hertogenbosch leiden honderden inwoners een bestaan aan de rand

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht.

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht. Maatschappelijke Ingekomen stuk D1 (PA 12 maart 2014) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Juli 2013 Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Slotbijeenkomst Maatschappelijke Stage (MAS) Meer dan tweehonderd leerlingen van OSG Sevenwolden en Bornego College in Joure hebben het afgelopen schooljaar

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu*

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu* Aan Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer R. Knoop Postbus 200 2900 AE Krimpen aan den Dssel Krimpen aan den IJssel, 16 juli 2013 Betreft: aanvraag

Nadere informatie