Stichting AANDAGT. Onze activiteiten Stichting AANDAGT organiseert jaarlijks ongeveer zestig bustochten en één bungalowvakantieweek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting AANDAGT. Onze activiteiten Stichting AANDAGT organiseert jaarlijks ongeveer zestig bustochten en één bungalowvakantieweek."

Transcriptie

1 Stichting AANDAGT Postbus AC ALMERE T / E I Contactpersoon: Gerard Koster Opgericht: 12 augustus 1996 Draagvlak en grootte: 65 vrijwilligers; 2500 ingeschreven deelnemers Jaarlijks te besteden: AANDAGT staat voor AANgepaste DAGTochten, bestemd voor mensen die door hun handicap, ziekte of hulpbehoevendheid niet in staat zijn om zelfstandig een dagje eropuit te gaan. De doelgroep bestaat voornamelijk uit ouderen van gemiddeld tachtig jaar. Stichting AANDAGT beoogt met deze dagtochten het sociale leven van haar doelgroep te bevorderen, en zo te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen. Door AANDAGT hebben mensen het gevoel dat zij erbij horen. Stichting AANDAGT is de enige organisatie in Nederland die aangepaste dagtochten aanbiedt. Dat doet zij zonder beperkingen te stellen aan de handicap van de doelgroep. De bestemmingen van de dagtochten worden aangepast aan de wensen van de deelnemers. Zij zijn actief betrokken bij de activiteiten. Stichting AANDAGT organiseert jaarlijks ongeveer zestig bustochten en één bungalowvakantieweek. Daarnaast zijn losse evenementen mogelijk, zoals een bezoek aan Holiday on Ice, een concert van Frans Bauer of een bingomiddag in een verpleeghuis. De organisatie van de Lichtjestoer, waarbij ruim duizend deelnemers rond Kerstmis langs feestelijk verlichte en versierde huizen in Noord-Holland rijden. Verder waren het bezoek aan de spectaculaire Holiday on Iceshows voor 750 deelnemers en ook de bungalowvakanties in 2004 en 2005 een groot succes. We willen de dagtochten uitbreiden tegen een betaalbare prijs. Door de toename van de hulpbehoevendheid/het aantal rolstoelen van de deelnemers zijn per activiteit steeds meer vrijwilligers nodig. Hierdoor daalt de bezettingsgraad van de betaalde plaatsen, waardoor de kostprijs per deelnemer toeneemt. Deze prijsstijgingen vormen een ongewilde drempel voor onze doelgroep. Ondersteuning om de achterstanden op administratief gebied weg te werken; Hulp bij het oplossen van ICT-problemen; Ondersteuning op communicatie- en PR-gebied/advies voor de benadering van nieuwe doelgroepleden en vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen en verzorgenden. Wij hopen daarnaast op samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Meegaan met een dagtocht van stichting AANDAGT betekent voor werknemers op een andere manier samenwerken. Inzet en expertise bij fondsenwerving om de deelnameprijzen voor de doelgroep te matigen. Ondersteuning op communicatie- en PR-gebied om de behaalde korteresultaten te behouden en uit te breiden

2 ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie Kabelweg BA Amsterdam T F E I (www.afsm.nl) Contactpersoon: Ewoud Butter, Warner Hemmes Opgericht: 1980 Draagvlak en grootte: achttien medewerkers Jaarlijks te besteden: Het ACB is een kennis- en expertisecentrum op het terrein van de emancipatie en participatie van etnische minderheden. Onze missie: het bevorderen van een gelijke deelname van allochtonen aan het maatschappelijk verkeer. Het ACB werd 25 jaar geleden opgericht als Amsterdams Centrum Buitenlanders, maar die naam dekt de lading niet meer. De afkorting hebben we behouden, net als de expertise en de netwerken die in al die jaren zijn opgebouwd. Het ACB heeft als een van de weinige organisaties in Nederland niet alleen veel kennis in huis over de achtergronden van allochtonen, vooral van moslims, maar ook toegang tot hun organisaties, achterban en netwerken. Het ACB doet onderzoek, ontwikkelt projecten en methodieken, en ondersteunt en adviseert bij de ontwikkeling van beleid en nieuwe projecten. Belangrijkste partners/ klanten zijn lokale overheden, migrantenorganisaties, bedrijven en instellingen die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg, arbeidsbemiddeling en welzijn. De laatste jaren heeft het ACB ondere andere met de Schorer Stichting een noodopvang voor islamitische homojongeren gerealiseerd, een interactief toneelstuk ontwikkeld over huiselijk geweld dat in het hele land is opgevoerd en een methode ontwikkeld om allochtone vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te reïntegreren. Het ACB heeft een toonaangevende rol gespeeld in het onderzoek naar allochtone vrijwilligersorganisaties. Het ACB wil methoden overdraagbaar maken om de arbeidsmarkt van (laagopgeleide) allochtonen te bevorderen. Het gaat niet alleen om het scholen en de empowerment van werknemers, maar ook om het informeren van werkgevers over de wijze waarop ze personeel kunnen vinden en vasthouden en over de toegang tot nieuwe afzetmarkten. Interculturele kennis en vaardigheden zijn hierbij essentieel. Het ACB zoekt steun bij het realiseren van een sms-speurtocht langs verschillende maatschappelijke organisaties. De speurtocht is onderdeel van een methode waarmee jongeren en volwassenen op een speelse wijze kennismaken met bevolkingsgroepen met andere culturele, religieuze en seksuele achtergronden. Het ACB wil haar kennis van deze doelgroepen inzetten om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de scholing en arbeidsparticipatie van vooral allochtone jongeren en vrouwen. Hier willen we samen met het bedrijfsleven aan werken

3 Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) Houten Huys Begijnhof WV Amsterdam T / E I Contactpersoon: Wemmy Harteveld Opgericht: als project gestart in 2000, sinds 2004 een stichting Draagvlak en grootte: zes betaalde medewerkers (in totaal 3 fte.) en 110 vrijwilligsters in de stadsdelen De Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart, Osdorp, Zeeburg en Noord. Jaarlijks te besteden: (2005) Vrijwilligsters van het ABC geven migrantenvrouwen Nederlandse les aan huis. Doel is deze vrouwen op weg te helpen naar zelfredzaamheid en grotere maatschappelijke participatie. Ook wil ABC actief meewerken aan integratie door ontmoetingen tot stand te brengen tussen vrouwen met een verschillende culturele achtergrond. In vijf jaar tijd hebben honderden vrouwen andere vrouwen ontmoet. De meeste migrantenvrouwen bereiken na ongeveer één jaar hun persoonlijke doelen: voor de één is dat zelfstandig een arts bezoeken, voor een ander buitenshuis een vervolgcursus Nederlands volgen. Het ABC is uniek, omdat het de meest laagdrempelige organisatie in Amsterdam is die Nederlandse lessen aanbiedt. Vrouwen voor wie onderwijs buitenshuis niet haalbaar is bijvoorbeeld door gebrek aan kinderopvang of door gezondheidsproblemen krijgen bij het ABC toch de mogelijkheid om Nederlands te leren. Het ABC weet als geen andere taallesorganisatie in contact te komen met een moeilijk bereikbare, vaak geïsoleerd levende doelgroep. Door de éénop-één aanpak worden de lessen afgestemd op de behoeften van de migrantenvrouw. Gedurende een jaar krijgt een vrouw thuis één keer per week Nederlandse les van een vrijwilligster. Het ABC zorgt voor professionele ondersteuning: een introductiecursus voor de docent, diverse didactische en thematische bijeenkomsten, lesmateriaal en persoonlijke begeleiding. gemeentelijke subsidie en daarmee eindelijk de welverdiende erkenning van de gemeente Amsterdam. Sleutelwoorden zijn groei en samenwerking met andere aanbieders van taallessen. Uitbreiding naar andere stadsdelen is noodzakelijk. Ook zullen er meer vrijwilligsters moeten starten om aan de groeiende vraag naar thuislessen te kunnen voldoen. De eerste stappen zijn gezet voor een officieel samenwerkingsverband tussen het ABC en de gemeente Amsterdam. Het ABC vraagt menskracht om creatief lesmateriaal te vervaardigen. Daarnaast willen wij graag samen met u nadenken over de inzet van uw medewerkers (v) bij de lessen. Materiële behoeften zijn er ook: boeken, een nieuwe pc, een printer en/of de mogelijkheid om kopieerwerk uit te besteden. Wij kunnen expertise en advisering gebruiken om verder te professionaliseren en nog efficiënter te werken. Ook hebben we behoefte aan communicatieadviseurs (intern en extern). ABC biedt een dynamische werkomgeving en schrikt niet terug voor verandering! Sinds januari 2004 is het ABC een stichting. Een periode van sterke groei volgde: het werkgebied van het ABC is uitgebreid van drie naar zeven stadsdelen, het aantal vrijwilligsters is verdrievoudigd, evenals het aantal uren van betaalde medewerkers. In 2005 ontving het ABC voor het eerst Foto's: Anne Marie Goorkate 36 37

4 Centrum voor Pastorale en Psychosociale begeleiding 't Arendsnest in Amsterdam is het begeleidingscentrum van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland voor groepsbegeleid wonen en zelfstandig begeleid wonen. Het doel van t Arendsnest is bewoners (opnieuw) leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren. In t Arendsnest wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit. Van bewoners wordt niet dezelfde levensovertuiging gevraagd, maar zij moeten wel de christelijke identiteit respecteren. t Arendsnest Frans Halsstraat BL Amsterdam T / E I Contactpersoon: Ton Niessen Opgericht: 1994 Draagvlak en grootte: vier vaste medewerkers, drie stagiaires en tien vrijwilligers Jaarlijks te besteden: t Arendsnest is een kleinschalige organisatie. In een rustige, warme en gastvrije omgeving leren de bewoners (weer) op eigen benen staan. De mensen worden in een huiselijke gezinsfeer persoonlijke benaderd. Het huis voor groepsbegeleid wonen staat in De Pijp, een gezellige en rustige buurt in hartje Amsterdam. Ook de Hilmanhof, waar bewoners met beperkte begeleiding zelfstandig wonen, ligt in een rustige buurt in het centrum van Amsterdam. Wij bieden psychosociale en pastorale begeleiding aan mensen die uiteindelijk (weer) zelfstandig moeten kunnen functioneren in de maatschappij. Wij proberen problemen op een professionele en betrokken manier op te lossen. Naast persoonlijke begeleidingsgesprekken bieden wij creatieve, sportieve en thematische groepsactiviteiten. Het afgelopen jaar heeft t Arendsnest door middel van fondswerving een nieuwe keuken kunnen plaatsen. Tijdens deze werkzaamheden konden de bewoners een week op vakantie naar Amerongen. Ook konden wij voor alle medewerkers nieuwe computers aanschaffen. in de t Arendsnest is in gesprek met een woningbedrijf om een beschermde woonvorm op te zetten in de binnenstad van Amsterdam. Deze is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen en die niet blijvend in een woongroep willen wonen. Verder bestaat het plan een eethuisje te starten als werkproject voor bewoners van de verschillende woonvormen van t Arendsnest. Steun/expertise die wij kunnen gebruiken voor de korte - Meubels voor de huiskamer van t Arendsnest en de beschermde woonvorm. - Recreatiemogelijkheden voor de bewoners, zoals vakantie en sport. - Advies over het vergroten van de vriendenkring en het aantal donateurs. - (Bak)fietsen voor de bewoners. - Advies bij het schrijven van een meerjarenbeleidsplan. Steun/expertise die wij kunnen gebruiken voor de lange t Arendsnest is op zoek naar enthousiaste bedrijven die vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen willen meehelpen activiteiten op touw te zetten die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de woon- en werkomstandigheden en de vrijetijdsbesteding van de bewoners

5 Stichting De Bakkerij Keizersgracht EK Amsterdam T E I Contactpersoon: Maarten Smakman Opgericht: 9 januari 2003 Draagvlak en grootte: 3,5 fulltime medewerkers, vijf freelance medewerkers en 25 vrijwilligers Jaarlijks te besteden: De Bakkerij is een onafhankelijke non-profitorganisatie die met de jeugd als voornaamste bondgenoot werkt aan leukere en veiligere buurten in Nederlandse steden. De Bakkerij smeedt creatieve allianties tussen jeugd en buurtinstanties om te komen tot zichtbare verbeteringen in de (semi-)openbare ruimte. De Bakkerij bestaat uit jonge gedreven stadsbewoners die genoeg hadden van het praten over de problemen met de jeugd in de stadswijken. Daarom besloten zij hun handen uit de mouwen te steken en de jeugd in de buurt te mobiliseren op een positieve manier. Door talenten van jongeren te stimuleren en hen te wijzen op de positieve rol die ze kunnen spelen in hun eigen wijk. Enthousiasme en lef blijken daarbij succesvolle ingrediënten van De Bakkerij. Basisschoolleerlingen doen op verzoek van De Bakkerij wijkonderzoek. Met een fototentoonstelling overtuigen de kinderen buurtinstanties en bewoners van het bestaan van verbeterpunten en nodigen hen uit hieraan een bijdrage te leveren. Geslaagde acties tonen dat de gezamenlijke aanpak werkt. In Nederland zijn vier woonwijken gebakkerd : in Amsterdam in Geuzenveld en Osdorp, in Eindhoven in Vaartbroek, in Utrecht op Kanaleneiland: zo werd een jongerencentrum opgeknapt en een bakfiets omgebouwd tot mobiel informatiepunt over alle activiteiten. De komende tijd zal De Bakkerij verschillende projecten in heel Nederland starten vanuit hetzelfde principe van de gemeenschappelijke aanpak. De Bakkerij zoekt ondersteuning bij het vormgeven van haar huisstijl. Ondersteuning bij het werven van fondsen en bij de begeleiding van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemers

6 Stichting Biblionef Nederland p/a Koninklijke Bibliotheek Postbus LK Den Haag T E I Contactpersoon: Aagje van Heekeren Opgericht: december 1991 Draagvlak en grootte: één (gedeeltelijk) betaalde directeur, zeven onbezoldigde bestuursleden en veertig vrijwillige professionals. Biblionef wordt erkend door de Raad van Europa, Unicef en Unesco en is partner van Stichting Lezen & Schrijven. Biblionef heeft zusterorganisaties in België, Frankrijk, Suriname en Zuid-Afrika. Jaarlijks te besteden: In 2005: , nieuwe kinderleesboeken, logistieke ondersteuning en vele andere vormen van sponsoring in natura. Wereldwijd investeert Biblionef in kennis en duurzame ontwikkeling van kinderen en jongeren die in achterstandssituaties verkeren. Boeken zijn duur, de toegang tot kwalitatief goed leesmateriaal is voor velen onbereikbaar. Biblionef verstrekt nieuwe kinderleesboeken, die zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen taal en cultuur. Deze bottom-up benadering stimuleert het leesplezier bij kinderen, wakkert hun nieuwsgierigheid aan en verbreedt hun horizon. De naam is een samensmelting van de twee woorden `biblio : boek, bron van kennis, ontwikkeling en ontdekking, en nef : schip, van oudsher de schakel tussen de continenten en symbool van avontuur. Zuid-Afrika kent elf officiële talen. Gedurende de apartheid mochten er alleen boeken uitgegeven worden in het Afrikaans en Engels. Uniek is dat Biblionef kinderen in Zuid-Afrika van leesboeken in de eigen moedertaal voorziet. Op jonge leeftijd (voorge)lezen (worden) in de moedertaal versterkt de eigenwaarde van kinderen, wat een voordeel is bij verdere scholing. Op de langere heeft dit een duurzaam positief effect op de gezondheidszorg, bevolkingsgroei en economie. Zonder boeken blijven de deuren naar kennis, vooruitgang en vrijheid dicht. Biblionef Nederland zorgt voor de aanvoer en financiering van Nederlandstalige leesboeken naar Suriname, de Antillen en Aruba. Wij ondersteunen leesbevorderende projecten van Biblionef Zuid-Afrika financieel en hebben in ruim veertig ontwikkelingslanden met partnerorganisaties Micro-leesprojecten opgezet. Symposium over het belang van geletterdheid in de strijd tegen armoede. Van drie naar zes containerbibliotheken in townships in Zuid-Afrika. Een prentenboek over de rechten van het kind in de elf talen van Zuid-Afrika. Het eerste kinderleesboek over een meisje met HIV/Aids in de elf talen van Zuid- Afrika. Partner van stichting Lezen & Schrijven van H.K.H. Prinses Laurentien. Onderzoek naar uitbreiding Biblioneforganisaties in andere landen. Viering tien jaar Biblionef Suriname in 2006 en vijftien jaar Biblionef Nederland in Meer vertalingen en uitgaven boekjes in Afrikaanse talen Vervolg Brenda HIV/Aids-project. Oplossingen vinden voor de toenemende vraag naar kinderleesboeken door het succes van de Micro-leesprojecten en naar projectfinanciering van bijvoorbeeld containerbibliotheken. Daar wij steeds professioneler worden, hebben wij behoefte aan specialisten op het gebied van ICT, administratie en financiën. Voor projecten, marketingconcepten en fondsenwervende campagnes zijn wij op zoek naar marketing- en communicatiespecialisten. Voor meer bekendheid zoeken wij een ambassadeur die affiniteit heeft met kinderboeken, (on)geletterdheid, HIV/Aids, kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Wij zoeken bedrijven die een strategisch partnership willen aangaan. Daarbij denken wij aan bedrijven met een internationale focus die onze bottom-up-benadering onderschrijven en het belang van geletterdheid onderkennen. Deze bedrijven willen met financiële middelen en kennis de komende drie tot vijf jaar helpen onze activiteiten in ontwikkelingslanden uit te breiden

7 Sportvereniging Spaarndammerstraat 4f 1013 SV Amsterdam T (secretariaat) (voorzitter) E I Contactpersoon: E.A. Josefa Opgericht: de sportvereniging is opgericht op 19 oktober door initiatiefnemer en voorzitter E.A. Josefa, voorheen actief als bestuurder van de wijkopbouworgaan Spaarndammer/Zeeheldenbuurt. Draagvlak en grootte: de sportvereniging telt 150 leden, van wie 65 procent jonger dan zestien jaar. Sport Sportvereniging biedt uiteenlopende recreatieve sporten, die toegankelijk zijn voor mensen van zes tot 88 jaar. Het Westerpark fungeert als een achtertuin voor veel buurtbewoners met alle mogelijke culturele en sociaaleconomische achtergronden. Zo n 60 procent van hen moet rondkomen van een minimuminkomen. Voor geldt dat het niet hebben van geld nooit een belemmering mag zijn om te sporten. biedt jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging de mogelijkheid tot een positieve vrijetijdsbesteding. is een ankerplaats tussen thuis en school of werk, waar jongeren de meerwaarde van sport ondervinden voor: hun zelfwaardering, karaktervorming; de ontwikkeling van sociale vaardigheden; de gezondheid en conditie. De sportvereniging is zeven dagen per week open. Voor leden zijn er drie keer per week tennislessen en workshops inline-skaten. Daarnaast kunnen ook niet-leden onder meer tennis, voetbal, hardlopen, dammen, schaken, straattekenen, jeu de boules en tafeltennis beoefenen. Er worden ook sport- en speltoernooien georganiseerd. Van een zeecontainer is in juli 2005 verhuisd naar een clubgebouw. Het gebouw is geplaatst door stadsdeel Westerpark. Expertise in het schrijven van voorstellen aan het stadsdeel Westerpark, op zodanige wijze dat men massaal in zal stemmen met de aanleg van de derde tennisbaan en het basketbalveld, en dat het stadsdeel hiervoor gelden zal vrijmaken. Daarnaast expertise op internetgebied; in het clubhuis is geen telefoonlijn of kabel doorgetrokken vanaf het stadsdeelkantoor. Indien de stadsdeelraad te weinig middelen ter beschikking stelt, hoopt alsnog de benodigde middelen bijeen te krijgen met hulp van het bedrijfsleven. De vereniging wil graag beschikken over een derde tennisveld, een inslaan-muur en een basketbalveld, die ook toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers. De velden moeten lichtmasten hebben zodat er ook in de wintermaanden in de avonduren kan worden doorgespeeld

8 stichting Bij de Tijd Keizersgracht EZ Amsterdam T E I Contactpersoon: Fenna Bolderheij Opgericht: 30 december 1994 Draagvlak en grootte: circa 25 vrijwilligers, twee betaalde medewerkers, bestuur, vijftig Amsterdamse migrantenorganisaties en evenveel welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Jaarlijks te besteden: (2005) Stichting Bij de Tijd staat voor een leerrijke derde levensfase. Zij bevordert de inzet van 50-plussers in nieuwe taken en rollen in de multiculturele samenleving. Bij de Tijd is een pioniersorganistaie die initiatieven ontwikkelt op het gebied van oudereneducatie en die ontwikkelde producten overdraagt aan het veld. Samen iets doen, samen iets ondernemen, dat is inhoud geven aan participatie en integratie. Samenleven met andere culturen moet echter worden geleerd. Dat leerproces vormgeven doet Bij de Tijd op een ontspannen, effectieve en hartelijke manier. Kwaliteiten van ouderen gericht inzetten en ondersteunende educatie bieden, daar staan wij voor. Ouderen kunnen een stimulerende rol spelen in de multiculturele samenleving. Bij de Tijd vervult daarin een unieke brugfunctie: groepen ouderen van Bij de Tijd komen over de vloer bij meer dan vijftig Amsterdamse migrantenorganisaties. Deze laten zich van hun sterke kant zien: zij geven als gastheer of -vrouw informatie over hun cultuur. Bij de Tijd organiseert originele kleurrijke ontmoetingen tussen oude en nieuwe Amsterdammers en traint vrijwilligers om leeftijdgenoten hierin te begeleiden. Bij de Tijd organiseert Kleurrijke Ontmoetingen, waarbij twee groepen met een verschillende achtergrond vier weken met elkaar optrekken, en Wereldreizen in Amsterdam, waarin groepjes ouderen zeven weken lang migrantenorganisaties bezoeken. Andere wapenfeiten: publicatie van Kleurrijke ontmoetingen, oudere migranten in Amsterdam, en de conferentie Wereldreis in eigen stad in maart 2006 over de methodiek en de praktijk van de Wereldreis. Kennisoverdracht aan welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en de ontwikkeling van nieuwe projecten, zoals Ouderejaars, voor oudkomers en laatbloeiers. Verder zal de bundel met tweehonderd ideeën voor educatieve activiteiten voor Amsterdamse 50-plussers, worden vernieuwd, en werken we mee aan Welkomgidsen, informatiebundels over burgerinitiatieven in de zes regio s van Amsterdam. Bedrijven kunnen hun expertise inzetten bij de planning van nieuwe projecten en de uitvoering van een pr-plan. Er is ook hulp nodig bij een onderzoek naar de wensen van autochtone en allochtone ouderen, en steun en begeleiding bij de kennisoverdracht. Bij de Tijd kan steun gebruiken van het bedrijfsleven bij de omvorming tot een professionele organisatie. Bij de Tijd maakt graag gebruik van de expertise bij het onderzoeken en concretiseren van samenwerkingsverbanden met nieuwe partners

9 Stichting Blauwe Olifant Amsterdam W. Druckerstraat AA Amsterdam T E I Contactpersoon: Hozan Zangana & Rania Ghanem Opgericht: 2000 Draagvlak en grootte: vier bestuursleden en vijf uitvoerende medewerkers Jaarlijks te besteden: Stichting Blauwe Olifant Amsterdam is een organisatie die activiteiten ontwikkelt op het gebied van onderwijs en ondernemen. Onze stichting maakt zich sterk voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Dat doen wij door hen een toekomstperspectief te bieden, en zelfontplooiing en zelfvertrouwen te stimuleren. Centraal staan daarbij drie principes: Bewustzijn, Eerlijkheid en Verantwoordelijkheid. Door uiteenlopende programma s aan te bieden, hopen wij voortijdige schoolverlaters zodanig te motiveren dat zij profiel twee halen. Via Blauwe Olifant stromen zij vervolgens door naar betaalde arbeid of regulier onderwijs. Stichting Blauwe Olifant werkt met mentoren: speciaal opgeleide jongeren die binnen en buiten de stichting een voorbeeldfunctie vervullen. Vroegtijdige schoolverlaters, vmbo ers, mbo ers en hbo ers leren samenwerken aan producten en diensten waar ze trots op kunnen zijn. Behalve praktische vaardigheden voor het bouwen en repareren van grachtenboten, zoals metaal bewerken en lassen, leren de jongeren functioneel Nederlands, sociale vaardigheden en omgaan met computer en internet. Stichting Blauwe Olifant Amsterdam bouwt een IJscoboot met vijftig vroegtijdige schoolverlaters van hbo/mbo/vmbo-niveau. De jongeren nemen deel aan een veelzijdig leerwerkprogramma. Dit programma wordt georganiseerd door een leraar uit het vmbo en enkele jonge mentoren die zelf het vmbo hebben doorlopen. De beschermheer van het bootproject is burgemeester van Amsterdam Job Cohen. De Ark van Amsterdam zal worden gebouwd met het idee om deze te exploiteren voor tal van activiteiten op het gebied van onderwijs, ondernemen en cultuur. Vroegtijdige schoolverlaters knappen een oude (rondvaart)boot op, die tegen een symbolische vergoeding met schipper (een jongen van Blauwe Olifant) wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, scholen, verpleeghuizen enzovoort. en de lange Stichting Blauwe Olifant is op zoek naar knowhow uit het bedrijfsleven om haar specifieke methode van leren en werken te verbreiden

10 Stichting Cardo Postbus AA Oosterbeek T / E I Contactpersoon: Stefan Rutgers, directeur Opgericht: 3 oktober 1996 Draagvlak en grootte: één directeur, zes medewerkers, zeventig vrijwilligers, 115 sponsors (bedrijven); per seizoen minimaal twintig voorstellingen van bekende artiesten, honderd optredens All The Way Music-artiesten, vijftien sportieve middagen Jaarlijks te besteden: Stichting Cardo stelt zich tot doel financiële middelen te werven om mensen met een handicap te laten integreren in de samenleving. Cardo probeert dit doel te bereiken door projecten en diensten te realiseren die niet uit reguliere budgetten worden gefinancierd. Het adagium van Cardo is: Laat zien wat je (samen) wél kunt, in plaats van de nadruk te leggen op beperkingen.' Stichting Cardo initieert en ontwikkelt unieke projecten waarin cliënten, sponsors en derden integratie bewerkstelligen van mensen met een beperking. Voorbeelden zijn: Cultureel i-seizoen, een theaterprogramma met voorstellingen van bekende artiesten, All The Way Music, artiestenbureau voor muzikale toptalenten met een handicap, Sportief tour, sportieve middagen met profvoetballers van eredivisieclubs en jongeren met én zonder handicap. Stichting Cardo heeft zich inmiddels bekwaamd in het organiseren van diverse (zakelijke) evenementen, met inbreng van mensen met een handicap: van sportdagen tot gala-avonden en theatervoorstellingen tot modeshows. De oprichting van de Cardo-band, bestaande uit muzikale profvoetballers en artiesten van All The Way Music. Optredens van All The Way Music-artiesten in binnen- en buitenland. Het project Scholierentour, waarin jongeren met én zonder handicap hun muzikale kwaliteiten laten zien en horen. Dit project werd opgenomen in het officiële programma ter gelegenheid van het 25-jarig ambtjubileum van H.M. Koningin Beatrix. Feestelijke activiteiten betreffende het tienjarig jubileum van stichting Cardo met optredens van bijzondere artiesten, de uitgave van de Cardo-krant in een oplage van exemplaren. Optredens van All The Way Musicartiesten tijdens het internationale festival in Modena (Italië), de doorstart van de Scholierentour 2006 waarin scholieren en cliënten elkaar in diverse activiteiten ontmoeten en nog veel meer. Wij zoeken professionele steun voor decorontwerp/kleding/visagie, voor de realisatie van een promo-cd, voor Bakfiest voor Coffyn, een koffiebranderij en proeverij in Nijmegen, en voor het maken van een website van de fanclub van All The Way Music. Alle hulp/deskundigheid die bijdraagt aan het verder uitbouwen van de missie van Stichting Cardo, is van harte welkom. De missie betreft het organiseren van projecten waarbij mensen met én zonder handicap elkaar ontmoeten

11 Dorpsboerderij Willem van Kleefweg CA Oosterbeek T E I Contactpersoon: Mincke van Schuppen Opgericht: 16 juni 2004 Draagvlak en grootte: drie parttime medewerkers, acht vrijwilligers en zes hulpboeren. Jaarlijks te besteden: De Dorpsboerderij is een biologische tuinderij waar mensen werken die specifieke begeleiding nodig hebben. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek en mensen die een werkgewennings- of leer-werktraject volgen. Wij beogen de kwaliteit van leven van onze hulpboeren te bevorderen en hen te laten integreren in de lokale samenleving. Daarnaast willen we buurtbewoners opnieuw in contact brengen met het boerenbedrijf. Bij de tuinderij betrekken we zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente. Wij bieden mensen die buiten de samenleving vallen een zinvolle werkplek op de Dorpsboerderij. Tegelijkertijd brengen we de tuinderij terug in het dorp: de Dorpsboerderij is een plek waar mensen zichzelf en elkaar vinden in de rust en het ritme van de seizoenen, tussen een grote diversiteit aan gewassen. Op de tuinderij telen wij (bijzondere) groenten, kruiden, bloemen en fruit. Daarnaast organiseren wij educatieve en recreatieve activiteiten in het bijzonder voor kinderen en ouderen. De Dorpsboerderij biedt ook begeleiding en training aan diverse andere doelgroepen aan. De tuinderij is in juni 2005 gestart. Naast de bekende groentegewassen, vindt men er ook een hoogstamboomgaard, een kruidenen evolutietuin met bijzondere groenten, kleinfruit en bloemen. Wij hebben een groot netwerk opgebouwd met zorginstellingen, scholen, restaurants en winkels. Er zijn succesvolle begeleidings- en werkgerelateerde trajecten opgezet. Wij starten trajecten voor mensen met een burnout en voor jongeren die met problemen in het reguliere onderwijs afhaken. Onze educatieve activiteiten voor kinderen en ouderen worden uitgebreid. We willen nieuwe vormen van inwonersparticipatie ontwikkelen en onze biologische producten afzetten via lokale restaurants en een marktkraam op het dorpsplein. Wij zullen onze locatie uitbreiden en de opstallen verbouwen. Steun/inzet voor de korte en lange Wij zoeken ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van participatie van buurtbewoners bij de Dorpsboerderij (in menskracht, financiën en middelen) en methoden om dit te realiseren (bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een vrijwilligersnetwerk). Advies op financieel en juridisch gebied en over personeelszaken. Advies en steun bij verbouwing en uitbreiding van de locatie

12 Stichting Dupla Postbus ZH Nieuwe Niedorp T E I Contactpersoon: Henny Bas Opgericht: 1995 Draagvlak en grootte: dertig vrijwilligers (van wie zeven bestuursleden), momenteel maken ruim tweehonderd deelnemers gebruik van het huifbed (vóór realisering van de nieuwe manege). Jaarlijks te besteden: Dupla is afhankelijk van giften en donaties. De vaste lasten van de manege, de pony s, de huifbedden, veewagen en trailer worden hiervan betaald. Stichting Dupla biedt kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige handicap een vorm van sport en ontspanning. Huifbedpaardrijden is speciaal voor hen ontwikkeld. Door gebruik te maken van een huifbed, waarbinnen twee pony s lopen, kan een deelnemer op een hangmat liggen die over de ruggen van de pony s is gespannen. En zo optimaal genieten van de cadans en de afgegeven warmte. De glimlach die huifbedpaardrijden bij velen oplevert, is echt uniek te noemen. In Noord- Holland is de stichting verder de enige die huifbedpaardrijden voor iedereen mogelijk maakt en in Nederland de enige die huifbedpaardrijden op locatie biedt. De stichting organiseert huifbedpaardrijden voor meervoudig gehandicapte kinderen en volwassenen. Met als doel aan de deelnemers plezier, optimale ontspanning, stimulatie van de darmen en de bloedsomloop, activering van de longen en tijdelijke vermindering van spasticiteit te bieden. De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van fondsenwerving en ondersteuning van acties om het benodigde geld bijeen te brengen voor de bouw van een eigen manege. In 2005 is ons project Een manege voor Dupla bekroond met de Kinderkroon, een ereprijs voor het meest in het oog springende project van Kinderpostzegels Nederland. De bouw van de nieuwe manege aan de reeds bestaande manege van Rijvereniging Bucephalus in Barsingerhorn. Daarmee zal er een fantastisch complex komen, met twee rijhallen, een grote kantine met snoezelruim- te en een ruime entree met goede verschoningsmogelijkheden. Het Huifbedpaardrijden zal het hele jaar door zeven dagen per week gegeven worden. Dupla zoekt hulp bij het realiseren van de laatste fase van de nieuwe manege. Gedacht wordt aan de inrichting van de kantine, de entree en de toiletgroepen en de groenvoorziening rond het complex. Dupla zoekt professionele ondersteuning om haar vrijwilligers de groeiende vrijwilligersorganisatie optimaal te laten leiden

13 Educatie Sectie autochtonenwerk regio Venlo, onderdeel van Stichting Gilde Opleidingen, een ROC met verschillende opleidingen in Noord- en Midden-Limburg. Postbus AN Venlo T E I Contactpersoon: C.J.J. Spoelstra-van Dijk Opgericht: 1997 Draagvlak en grootte: autochtonenwerk regio Venlo telt op dit moment vier fulltime docenten en ongeveer 140 deelnemers, die deel uitmaken van de circa deelnemers die binnen het ROC opleidingen en cursussen volgen, verspreid over vijftien locaties. Jaarlijks te besteden: Autochtonenwerk, het kleinste radertje in het grote ROC, biedt onderwijs aan mensen met geen of weinig opleiding, (functioneel) analfabeten en laaggeletterden. Deze mensen schamen zich meestal voor hun ongeletterdheid en vaak ook ongecijferdheid. Zij kunnen meestal niet volwaardig deelnemen aan de samenleving, waarin veel schriftelijke informatie tot ons komt. Het gaat om 10 procent van de autochtone bevolking. Het zijn normaal functionerende volwassenen met een (grote) educatieve achterstand. Wij willen samen met de gemeente Venlo taboes doorbreken, bekendheid geven aan de problematiek van laaggeletterdheid en deze bespreekbaar maken. Maar bovenal willen wij de bovengenoemde doelgroep bereiken en stimuleren om aan het probleem te werken. Wij willen een breed draagvlak creëren, zodat wij door kunnen gaan met alfabetiseren en onze doelgroep kansen kunnen bieden. Wij willen het bedrijfsleven betrekken bij onze scholingstrajecten. Wij bieden maatwerktrajecten, gericht op werk, opleiding of maatschappij, zoals het lezen en schrijven van informatieve teksten en werkopdrachten, rekenen, studievaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, sociale en communicatieve vaardigheden, beroepenen opleidingenoriëntatie, computervaardigheden en basisvaardigheden Engels. Negen ex-analfabeten (ervaringsdeskundigen) zijn intern opgeleid tot ambassadeur alfabetisering en worden ingezet bij voorlichtingsactiviteiten. Individuele en groepstrajecten zijn uitgezet en uitgevoerd, evenals oriëntatietrajecten op maatschappelijke activiteiten of de arbeidsmarkt. Wij hebben individuele en groepstrajecten opgezet en uitgevoerd. Voorbeelden van geslaagde trajecten: van ongeschoold arbeider naar gekwalificeerd medewerker, van onbemiddelbare werkloze naar vrijwillige taalondersteuner, van maatschappelijk onbetrokken burger naar bestuurslid plaatselijke sportvereniging. We willen het ambassadeursproject voortzetten door de huidige ambassadeurs te blijven ondersteunen en nascholen, en nieuwe ambassadeurs op te leiden. Wij gaan het reguliere basisonderwijs, de pabo en de opleidingen voor onderwijsassistenten informeren en stageplaatsen bieden. Wij gaan bedrijven proberen te stimuleren om voor onze doelgroep scholingsfaciliteiten en -budgetten te reserveren. Wij willen maatwerktrajecten voor bedrijven opzetten. en lange Wij zoeken werkgevers die scholingsfaciliteiten en leermogelijkheden voor onze doelgroep willen creëren en laaggeschoolde en ongeschoolde werknemers willen steunen. Ook zoeken wij ondernemers die openstaan voor simulatieprojecten en/of snuffelstages. Verder willen wij advies van bedrijven over scholingkwesties, een bedrijfsmatige aanpak, hoe wij onze trajecten kunnen profileren en hoe wij ons netwerk kunnen uitbreiden

14 Stichting Educatieve Begeleiding Amsterdam Gandhilaan NC Amsterdam T E I Contactpersoon: Oguz Dulkadir Draagvlak en grootte: Jaarlijks te besteden Stichting EBA (Educatieve Begeleiding Amsterdam) is opgericht met het streven de individuele ontwikkeling van Amsterdammers te stimuleren. Zij legt de nadruk op de educatieve ontwikkeling, maar beperkt zich hier niet toe. De stichting voorziet in de behoefte van Amsterdammers aan ondersteuning op sociaal, educatief en cultureel gebied. Doelgroepen van EBA zijn vooral kinderen en jongeren, maar ook volwassenen. De organisatie is uniek met het project Weekend Academie, waarin hbo ers en universiteitsstudenten rolmodellen zijn voor jongeren van tien tot zestien jaar, die niet goed meekomen en in sommige gevallen de school al vroegtijdig verlaten hebben. Naast vrijetijdsbesteding leren jongeren in de Weekend Academie sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Zij vergroten zo hun studiemotivatie en onderwijskansen en bevorderen hun eigen maatschappelijke participatie. De stichting organiseert tal van activiteiten, waaronder de projecten Goal en Weekend Academie. Goal draait om risicojongeren, maar ook om burgers die actief willen participeren aan de samenleving. Dit doen zij door als mentor een jongere onder hun hoede te nemen en te begeleiden. EBA heeft hierin een coördinerende functie, maar daarnaast adviseert de stichting ook en geeft ze informatie over allerhande zaken die met deze onderwerpen verband houden. EBA wil in het kader van het project Weekend Academie meet & greet-ontmoetingen organiseren met bekende professionals, die over hun beroep en leven willen komen vertellen, en hoe ze zover zijn gekomen. De organisatie wordt nu gesubsidieerd door fondsen en de gemeente, maar zoekt op naar permanente financiers

15 Exota Q4 fungeert in de verpauperde centrumwijk Q4 in Venlo als ontmoetingsplaats voor kunstenaars, bewoners en ondernemers, en als een broedplaats voor creatieve ideeën. Doel is kunst en cultuur in te zetten om de omgeving op te beuren en een culturele metamorfose van de wijk Q4 te bewerkstelligen. Exota Q4 geeft de bewoners en betrokkenen het gevoel dat zij zelf kunnen meewerken aan een leefbare omgeving. Exota Q4 Bergstraat GW Venlo T E Contactpersoon: Tieneke Verstegen Opgericht: 2004 Draagvlak en grootte: één projectleider, ondersteund door 25 vrijwilligers Jaarlijks te besteden: van 2004 tot 2006 verkregen uit fondswerving (exclusief facilitaire middelen, zoals sponsoring in natura, beschikbaarstelling pand) Exota Q4 is een particulier cultureel initiatief. In nauwe samenwerking met partners, bevolking, overheid en culturele organisaties, vervult zij een voortrekkersrol in het actief meedenken over en meewerken aan een stadsvernieuwingsplan. Exota Q4 was in 2005 winnaar van de Stimuleringsprijs Cultuurfonds BNG ( euro), uitgereikt op 22 september 2005 tijdens Congres Kunst, Cultuur en Gemeenschapszin te Ede. De helft van dit bedrag is beschikbaar gesteld aan vijf jonge startende ondernemers in de wijk. De activiteiten zijn erop gericht projecten te ontwikkelen en uit te voeren die aansluiten op disciplines van de jonge, startende ondernemers die invulling geven aan de leegstand in de wijk. Tientallen kleinere en grotere projecten, veelal ontwikkeld en uitgevoerd door vrijwilligers, waaronder een filmfestival in de buitenlucht, toneelvoorstellingen, workshops zeefdruk, design voor CKV-leerlingen, filmweken voor CKV-leerlingen, discussiebijeenkomsten, filosofische stadswandelingen en uitwisselingen met buitenlandse kunstenaars. Ze kregen veel belangstelling van de overheid. Minister Dekker opende de openluchtbioscoop en minister Pechtold bezocht de stad in het kader van het grotestedenbeleid. Er staan verschillende projecten op stapel op het gebied van - film (filmfestival, filmreportages over ontwikkeling van de wijk en de pioniers); - mode (ontwikkeling Q4 als merknaam door ontwerp en presentatie modelijn); - stadswandeling (theatrale uitwerking door scholieren); - dans (project met medewerking van jongeren). We hebben behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van financieel projectmanagement, met name administratie, boekhouding en belastingaangifte. Welkom zijn bovendien een boekhoudprogramma voor projectadministratie en een instructie. Exota Q4 is aanjager voor een cultureel wijkontwikkelingstraject, bedoeld voor invulling van de leegstand. Door gemeentelijk beleid is dit traject volop in gang gezet en hebben tientallen startende ondernemers inmiddels een werk- en woonruimte. Belangrijke vraag is te onderzoeken in hoeverre en op welke manier Exota Q4 moet worden voortgezet

16 Stichting Faria-Clowns Prins Hendriklaan EC Rijswijk T E I Contactpersoon: Annemarie Verhoef Opgericht: 18 april 2001 Draagvlak en grootte: elf freelance clowns, vijf vrijwilligers voor de planning, administratie en fondsenwerving. Jaarlijks te besteden: ca (2005) Het doel van de Stichting Faria-Clowns is zieke ouderen belevingsgerichte aandacht te geven door persoonlijk clownesk contact. Hiervoor brengen wij clownsbezoeken aan verzorgings- en verpleeghuizen in heel Nederland. Wij werken volgens een vaste formule: er zijn altijd drie clowns die het bezoek brengen, van wie één een muziekinstrument bespeelt. Met deze bezoeken ontlokken wij positieve en verrassende reacties aan zowel de bewoners en hun familie als het personeel. Omdat deze ouderen nog maar weinig activiteiten hebben, vormen onze bezoeken een welkome afleiding. Een bezoek van de Faria- Clowns staat voor aandacht en betrokkenheid, voor kleur en muziek, voor plezier en vrolijkheid. Even brengen wij de bewoners weer in contact met zichzelf en hun omgeving. Daarom besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van onze bezoeken: wij bieden clownerie, zang en muziek op een professioneel niveau. Dat maakt ons een vrolijke en betrouwbare partner in de zorgsector. De Faria-Clowns brengen per jaar ongeveer 250 clownsbezoeken aan dertig tot veertig verschillende zorginstellingen in Nederland. Met deze bezoeken bereiken wij jaarlijks zo n bewoners. Onze wapenfeiten bestaan uit talloze bijzondere momenten: mensen die nooit praatten, maar wél tegen ons; mensen die niet meer van hun kamer kwamen, maar wél nadat wij waren geweest; mensen die niet meer lachten, maar wél als wij er waren. Mede daarom werft een aantal zorginstellingen momenteel actief fondsen om de Faria-Clowns regelmatig op bezoek te laten komen. Onze belangrijkste doelstelling voor de komende jaren is zoveel mogelijk ouderen bezoeken. Dit vereist een grotere financiële onafhankelijkheid; momenteel zijn wij nog te zeer afhankelijk van bijdragen van zogeheten ouderenfondsen. Daarnaast willen wij onze organisatie verder professionaliseren. Ook willen wij ten minste één bekende Nederlander bereid vinden om ambassadeur van de Faria-Clowns te worden. Wij zoeken op korte een officemanager en een financieel medewerker. Daarnaast hebben wij behoefte aan expertise op het gebied van marketing en communicatie. Ook zoeken wij bedrijven die ons via hun netwerk in de ouderenzorg bij zoveel mogelijk zorginstellingen willen introduceren. Voor de lange hebben wij behoefte aan een regionaal netwerk van accountmanagers, die contact onderhouden met de zorginstellingen en hen adviseren en professioneel ondersteunen op het gebied van fondsenwerving. Tevens hebben wij in de toekomst behoefte aan kantoorruimte buitenshuis

17 Favor projecten Postbus AG Rosmalen T E I Contactpersoon: Roel Eefting Opgericht: in juni 2005 Draagvlak en grootte: zes werknemers, van wie vier fulltime Jaarlijks te besteden: afhankelijk van de binnenkomende opdrachten F A V O R P R O J E C T E N Favor projecten richt zich nationaal en internationaal op vier aandachtsgebieden, te weten: arbeidsmarkt, zorg, welzijn en opleidingen. Centraal staan individuele arbeidsintegratieprojecten en arbeidsmarktprojecten voor groepen. Favor projecten onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak van de werkzaamheden en projecten. De begeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt is meestal individueel. Zo wordt een op maat gesneden traject aangeboden, toegespitst op het niveau, de wensen en de (on)mogelijkheden van de individuele deelnemer. Op dit moment is Favor projecten bezig met het project Gewoon Ondernemen, dat als doel heeft mensen met een functiebeperking te begeleiden in het zelfstandig ondernemerschap. In de afgelopen twee jaar heeft Favor projecten met succes uiteenlopende projecten uitgevoerd, zoals Taal en werk voor een Baan en Chinese vrouwen op weg naar de Zorg. Laag opgeleide Chinese vrouwen die de Nederlandse taal slecht beheersten, hebben na anderhalf jaar begeleiding een diploma behaald voor de zorgsector. Zij gaan aan de slag in een zorginstelling te Eindhoven. De individuele begeleidingstrajecten blijven bestaan. Daarnaast is op 1 oktober 2005 het nieuwe project Gewoon Ondernemen van start gegaan, dat loopt tot 1 januari Doel is honderd mensen zich te helpen orienteren op het zelfstandig ondernemerschap, van wie vijftig intensief begeleid zullen worden en minimaal twintig daadwerkelijk zullen starten als zelfstandig ondernemer. Voor het project Gewoon Ondernemen hebben we behoefte aan mensen die potentiële deelnemers helpen werven. Ieders hulp hierbij wordt op prijs gesteld. Op de lange kunnen we steun en expertise gebruiken bij het vinden van financiers en bij het opstellen en uitvoeren van meerjarenprojecten die erop gericht zijn mensen te laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving

18 Stichting Gered Gereedschap Concrete ondersteuning voor technisch onderwijs en ondernemersschap in ontwikkelingslanden, daar gaat het Gered Gereedschap om. De vrijwilligers van Gered Gereedschap sturen geen geld maar leveren kwaliteitsgereedschap waarmee mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een vak kunnen leren of uitoefenen. Met behulp van 270 inzamelpunten en dertig werkplaatsen zamelt Gered Gereedschap gebruikte gereedschappen, naaimachines en werkplaatsmachines in. Dit gereedschap wordt op aanvraag gerecycled en verzonden naar scholen en ontwikkelingsorganisaties voor wie goed gereedschap onbetaalbaar is. Postbus AN Amsterdam T E I Contactpersoon: Marleen van Duijnhoven Opgericht: 1982 Draagvlak en grootte: GG Netwerk: 270 inzamelpunten, dertig werkplaatsen, vierhonderd vrijwilligers. Landelijke organisatie Amsterdam: zeven stafmedewerkers (twee gesubsidieerd, totaal 3,5 fulltime), zes bestuursleden (op vrijwillige basis) en zestig vrijwilligers. Jaarlijks te besteden: (landelijke organisatie) Gered Gereedschap onderhoudt en legt contact contacten met actieve vakmensen in ontwikkelingslanden die hun eigen inkomen willen verdienen. In Nederland heeft Gered Gereedschap een groot netwerk van gereedschapdonateurs en vrijwilligers. De medewerking van vakmensen, idealisten, studenten, professionals, bedrijfsvrijwilligers en vrijwilligers in dagactiviteitencentra maken Gered Gereedschap tot een unieke organisatie. Iedereen kan iets doen, is het devies. Niet alleen een girootje uitschrijven voor het goede doel maar vooral ook: zelf de handen uit de mouwen steken en een hamer opknappen! De praktische activiteiten van Gered Gereedschap bestaan uit het inzamelen, opknappen en verzenden van gereedschap. Het netwerk van Gered Gereedschap wordt vanuit Amsterdam ondersteund met projectbeoordeling, fonds- en donateurswerving, pr & voorlichting, logistiek, kwaliteitsbeheer en technisch en organisatorisch advies. Gered Gereedschap verstuurt ieder jaar opnieuw 10 procent meer gereedschap naar het buitenland (van stuks in 2000 naar ruim stuks in 2005). Deze groei maakt dat wij inmiddels in staat zijn om complete scholen en ontwikkelingsprogramma s uit te rusten met kwaliteitsgereedschap. Ruim 150 organisaties ontvingen de afgelopen twee jaar gered gereedschap uit Nederland. De hoeveelheid gereedschap die Gered Gereedschap jaarlijks verstuurt, is gelijk aan de inhoud van twaalf zeecontainers (oftewel 360 kubieke meter). In 2006 starten wij met een overstap naar deze nieuwe vorm van verschepen met als doel om in 2007, bij het 25-jarig bestaan van de stichting, een recordhoeveelheid gereedschap per container naar een actief tweede leven te vervoeren. Gered Gereedschap zoekt steun bij het organiseren van een knallend 25-jarig jubileum (2007) waarbij projectpartners en vrijwilligers centraal staan. Materiële hulp in de vorm van hout (transportkisten), werkplaatsinrichting, containers, transport en opslagruimte is welkom. Wij zoeken verder organisatorische ondersteuning (bestuur, pr, financiën) en enthousiaste ambassadeurs die ons reddingswerk willen promoten. Gered Gereedschap wil zelfredzaam zijn en zoekt hulp om dat te bereiken. Gereedschap in overvloed, maar wie helpt ons vraag en aanbod op creatieve wijze te combineren? GG zoekt bedrijfspartners voor promotieacties, tijdelijk personeel (professionalisering, automatisering) en de ontwikkeling van nieuwe projecten voor gereedschap op krediet en recycling op locatie

19 Stichting GRIP op je leven Stichting GRIP richt haar activiteiten op normaal tot hoogbegaafde jongeren met (ortho)pedagogische problemen, zoals autisme en ADHD. Stichting GRIP wil deze jongeren meer grip op hun leven geven en doet dat door middel van activiteiten in de natuur en met dieren. In een veilige omgeving kunnen de jongeren zich ontspannen, hun grenzen verkennen en hun angsten overwinnen. Wij werken in kleine groepen en begeleiden de jongeren persoonlijk. Stichting GRIP richt zich op zorg en niet op behandeling. De medewerkers van GRIP zijn persoonlijk betrokken en bieden een warme en veilige plek voor deze jongeren en steun voor de mantelzorgers. en wij hebben nu 83 cliënten. Een nieuwe activiteit zijn de zomerkampen. In 2006 is er een boerderijproject en een samenwerkingsproject in de dierenweide tot stand gekomen. We willen de bestaande activiteiten, zoals de zomerkampen, het boerderijproject (melkgeitenhouderij) en de zelfstandigheidstrainingen, zoals kooktrainingen en administratie, uitbreiden. Ook heeft GRIP een meerjarentraject opgezet om op alle onderdelen te gaan voldoen aan de HKZ-criteria. Leuvenumseweg LB Harderwijk T / E I Contactpersoon: Johan de Vlugt of Carla Venema Opgericht: 15 december 2003 Draagvlak en grootte: 83 cliënten, drie fulltime medewerkers, zes parttimers, vrijwilligers, stagiaires en helpers. Jaarlijks te besteden: voor 2005 was begroot aan inkomsten uit gefactureerde dienstverlening. Er is geen vergelijkbare organisatie in Nederland die met normaal tot hoogbegaafde jongeren met orthopedagogische en psychische problemen werkt in combinatie met natuur en dieren. Door hun beperkingen nemen de jongeren zonder hun ouders en/of verzorgers bijna geen deel aan buitenactiviteiten. GRIP biedt hun de mogelijkheid om in een veilige en vertrouwde omgeving zelfstandig buiten te zijn en contact te maken met leeftijdsgenoten. De omgang met dieren en natuur zorgt voor verbeteringen op psychologisch en sociaal vlak. Voor schoolkinderen zijn er activiteiten met paarden en honden, zij kunnen dieren verzorgen in de dierenweide en er zijn sport- en spelactiviteiten in het bos. Jongvolwassenen kunnen ook deelnemen aan bos- en landbouwactiviteiten die gericht zijn op werktraining en zelfstandigheidstraining. Belangrijkste wapenfeiten/ projecten Stichting GRIP is een jonge en snelgroeiende organisatie. Veel aandacht is uitgegaan naar de uitvoering van de projecten. Inmiddels is er ook een kwaliteitstraject gestart. Het cliëntenbestand is in 2005 bijna verdubbeld Stichting GRIP op je leven wil graag ondersteuning en expertise uit de hippische wereld om de relatie tussen de jongeren en de paarden te verbeteren. Verder is er behoefte aan een kantoorinventaris en apparatuur. Voor de kooktrainingen is er behoefte aan expertise en materiaal, zoals een keukeninventaris. Voor het boerderijproject heeft stichting GRIP materiaal nodig voor de inrichting van de stal en de kaasmakerij. Stichting GRIP wil haar aanbod uitbreiden door de jongeren logeermogelijkheden te bieden en als rustpunt te kunnen fungeren. GRIP wil gebruikmaken van de kennis en middelen van bedrijven om bijvoorbeeld de woninginrichting te realiseren

20 Humanitas Onder Dak Postbus BC Hengelo T / E I Contactpersoon: Louise Ellenkamp/ Bert Deliën Opgericht: 1992, gefuseerd in 2000 Draagvlak en grootte: 97 medewerkers en 21 vrijwilligers en stagiaires, en circa 360 cliënten op jaarbasis Jaarlijks te besteden: Onderdeel van Humanitas onder Dak, een instelling voor maatschappelijke opvang, is het kansentraject. Er wordt gewerkt vanuit de humanistische visie. Het kansentraject is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn door het CWI gekenmerkt als fase 4-cliënten en kampen over het algemeen met problemen op woongebied, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Voor hen organiseert Humanitas Onder Dak dagbestedingsprojecten, gericht op maatschappelijke participatie. Humanitas onder Dak werkt samen met instellingen voor verslavingszorg en de psychiatrie. Binnen het kansentraject wordt uitgegaan van de mogelijkheden en de interesses van de cliënt. Cliënten leren hun vaardigheden versterken, waardoor ook de persoonlijke leefomstandigheden verbeteren. Waar nodig wordt een netwerk van hulpverleners rond een cliënt geformeerd. Humanitas Onder dak biedt activiteiten op maat aan, die gericht zijn op het vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk of scholing. Van de twintig cliënten voeren dertien cliënten arbeidsgerelateerde activiteiten uit en zijn er vier uitgestroomd naar opleiding en vrijwilligerswerk. Drie cliënten zijn gestopt. Het kansentraject voorziet in een behoefte, zoals valt af te leiden aan de capaciteitsgroei van vijftien naar 26 plaatsen. In het gemeentehuis heeft een tijdelijke expositie plaatsgevonden van voorwerpen die cliënten hebben gemaakt. Uiteindelijk zullen die worden verkocht aan particulieren. Het openen van een nieuw pand, met een kantoor, winkel en werkplaatsen voor soci- ale activeringsprojecten. Er komen diverse expositieruimten, waarin producten worden uitgestald die zijn gemaakt in het kansentraject. Verder worden in het project Huisraad gebruikte meubels geschikt gemaakt voor gebruik, waarmee cliënten tegen kostprijs hun woning kunnen inrichten. Humanitas Onder Dak zoekt mensen met expertise die kunnen zorgdragen voor een basiscursus computergebruik aan tien clienten, een cursus basisvaardigheden houtbewerking aan acht cliënten, een cursus basisvaardigheden voor het opknappen van meubels aan vijf cliënten, een cursus basisvaardigheden huisschilder voor tien cliënten en een cursus basisvaardigheden in de horeca, koken en uitserveren voor vijf cliënten. Verschillende werkervaringsplaatsen waar jaarlijks vijf cliënten werkervaring kunnen opdoen. Het is de bedoeling dat cliënten in één jaar gedurende drie maanden op verschillende plaatsen werkervaring opdoen. Na afloop ontvangen ze een getuigschrift, waarmee de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Voorblad Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018 Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma 2014-2018 def - 2 - Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018

Nadere informatie

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin.

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Beschrijvingen projecten 1 e, 2 e, 3 e tranche Auteur(s) Datum MOVISIE Marja van Middelaar MOVISIE Eva Blaauw Nederlands Jeugdinstituut Utrecht,

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht.

Nadere informatie

Versterken van verbindingen in de stad

Versterken van verbindingen in de stad Coöperatief Jaarbericht 2010 Versterken van verbindingen in de stad Rabobank Amsterdam Coöperatief jaarbericht 2010 3 Voorwoord Hieronder vindt u de initiatieven die Rabobank Amsterdam in de periode juni

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

2 ROFFAB, maken aan de maas

2 ROFFAB, maken aan de maas Stadsinitiatief 2014 2 ROFFAB, maken aan de maas ROFFAB Maak het in Rotterdam! Stadsinitiatief 2014 Trefw: Stadsinitiatief, Maken, Tinkering, Jongeren, Rotterdam Maakstad Datum: 2 juni 2014 Management

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Enthousiasmeer mensen, vertel het verhaal! Want dan zeggen ze: Wacht even, dat past bij mij. En dan ontstaat er een maatschappelijke beweging.

Enthousiasmeer mensen, vertel het verhaal! Want dan zeggen ze: Wacht even, dat past bij mij. En dan ontstaat er een maatschappelijke beweging. Enthousiasmeer mensen, vertel het verhaal! Want dan zeggen ze: Wacht even, dat past bij mij. En dan ontstaat er een maatschappelijke beweging. Pieter Winsemius Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst,

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie