Werkprogramma Samenvatting-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkprogramma 2013 -Samenvatting-"

Transcriptie

1 Werkprogramma Samenvatting- Leerdam, april 2013

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging 8 Werkprogramma 2013 Jong Leerdam; Samenvatting 2

3 1. Inleiding De gemeente Leerdam neemt deel aan de landelijke regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. De regeling heeft ten doel om meer scholen met sport- en cultuuraanbod te realiseren, het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd uit te breiden en sportverenigingen te versterken. Hiervoor worden combinatiefunctionarissen ingezet: medewerkers die bij één werkgever in dienst zijn maar voor twee sectoren werken (onderwijs, sport en/of cultuur). Doel van de regeling is tevens sociale samenhang, integratie en participatie in de buurt te creëren en achterstanden bij de jeugd te verminderen. De gemeente zet samen met diverse partners uit het onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur en welzijn 3,2 fte combinatiefuncties in om de gestelde doelen te bereiken. Deze functionarissen gaan aan de slag onder de naam Jong Leerdam. Deze samenvatting bevat het inhoudelijke gedeelte van het werkprogramma. Op overzichtelijke wijze worden de voorgenomen projecten en activiteiten voor 2013 benoemd en toegelicht. 2. Visie Jong Leerdam Jeugdige inwoners in Leerdam moeten de mogelijkheid krijgen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met sport en cultuur. Door de beoogde dwarsverbanden tussen sport, cultuur, onderwijs, buitenschoolse opvang, verenigingen en de buurt, wordt de sociale samenhang op een vernieuwende manier versterkt. Maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen en culturele organisaties moeten hieraan hun bijdrage kunnen leveren. Door de inzet van combinatiefuncties kunnen deze organisaties worden versterkt en kunnen de uitvoerende handen worden gerealiseerd. De combinatiefunctionarissen worden ingezet om een samenhangend aanbod te realiseren aan de hand van vier thema s, te weten: Sportieve en Gezonde School Culturele School Actieve Buurt Sterke Vereniging In de volgende hoofdstukken worden de genoemde thema s nader uitgewerkt. Werkprogramma 2013 Jong Leerdam; Samenvatting 3

4 3. Sportieve en Gezonde School 3.1 Doel Door een impuls te geven aan sport en bewegen willen we een extra bijdrage leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van de jeugd in Leerdam. Dit gaan we doen door aandacht te hebben voor zowel meer als beter sportaanbod en verbindingen tussen het onderwijs en het lokale sport- en beweegaanbod te versterken. 3.2 Projecten en activiteiten 1. Bewegingsonderwijs Het verzorgen van persoonlijke bijscholing voor groepsleerkrachten door middel van coaching Workshops en bij- en nascholing verzorgen voor groepsleerkrachten met nieuwe les ideeën, clinics, methoden, visie etc. Geven van advies over materiaal gebruik, aanschaf en onderhoud Er wordt gestart met het ontwikkelen van een jaarplan waarin een doorgaande leerlijn gewaarborgd wordt 2. Beweegprogramma s Er wordt gestart met het ontwikkelen van een screeningstest voor de groepsleerkrachten zodat kinderen met een motorische achterstand kunnen worden gevolgd. Uitvoeren van gym+ lessen voor kinderen met een motorische of lichamelijke achterstand Samenwerking opzetten tussen scholen en (kinder) fysiotherapeuten 3. Spelen op het Schoolplein Voor de groepen 1 en 2 worden extra spelactiviteiten aangeboden op het schoolplein Scholen adviseren in het aanbieden van plein- en pauzesporten Speels inrichten van schoolpleinen ter bevordering van spel- en beweegmogelijkheden 4. Sportkennismakingsprogramma (s)coolsport: kennismaken in de gymles om vervolgens in de wijk (Noord-Oost-West) en bij de verenigingen te sporten Naschools sportaanbod waarbij kinderen kennis maken met het aanbod van de Leerdamse sportverenigingen 5. BSO in Beweging Op iedere BSO-locatie worden in blokken sport- en beweegactiviteiten aangeboden Deskundigheidsbevordering Werkprogramma 2013 Jong Leerdam; Samenvatting 4

5 6. Voortgezet onderwijs Jaarprogramma Structurele activiteiten opzetten waarbij de leerlingen van het Heerenlanden College ingezet kunnen worden. Deze activiteiten worden opgenomen in het jaarprogramma. Te denken valt aan het assisteren bij toernooien, sport activiteiten geven op basisscholen, leren les en leiding geven. Vaksectie De vaksectie bewegingsonderwijs assisteren / ondersteunen / input geven ideeën (pauzesport). Inzet leerlingen De leerlingen van het Heerenlanden College inzetten bij activiteiten zodat zij kunnen leren op locatie. Ze krijgen meer gelegenheid om ervaringen op te doen uit het werkveld, zowel op en rondom school als bij verenigingen en culturele instellingen. VO scholieren in beweging De leerlingen van de middelbare school meer in beweging krijgen door activiteiten te organiseren die weinig belasting vragen van de docenten maar de leerlingen bewust maken van hun lichaam, beweging en gezondheid. We laten ze kennis maken met verschillende sporten. De vaksectie doet dit in de gymlessen en wij slaan een brug naar het naschoolse door middel van Sportcarrousel. 7. Beweegteam Leerdam Opzetten en inrichten van een beweegteam met stagiairs die ingezet worden bij alle activiteiten 8. Specials Opzetten en ondersteunen van schooltoernooien en/of schoolsportdagen Opzetten en ondersteunen van Nationale Sportweek 9. Incidentele activiteiten Inspelen op actuele sport hype s of evenementen Werkprogramma 2013 Jong Leerdam; Samenvatting 5

6 4. Culturele School 4.1 Doel Door een impuls te geven aan cultuurkennismaking willen we een extra bijdrage leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van de jeugd in Leerdam. Dit gaan we doen door kinderen meer kennis te laten maken met diverse vormen van kunst en cultuur en verbindingen te leggen tussen het onderwijs en het lokale cultuuraanbod. 4.2 Projecten en activiteiten 1. Leerdam Glasstad Programma van Culturele Ankers; doorlopende leerlijn voor het primair onderwijs. Een lespakket waarin de leerlingen uit het primair onderwijs jaarlijks iets meer over cultureel erfgoed en kunst gericht op hun stad kunnen leren: Glasstad Leerdam. Glashelder: filosoferen over kunst. Een methodiek waarin kinderen leren filosoferen met kunst als middel. In het museum laten we kinderen nadenken over de bedoeling van een kunstwerk en of er wellicht meer in een kunstwerk te zien is. Ontwerp van het oranjevaasje Koning Willem-Alexander Glas heeft een traditie als het om het Koningshuis gaat: Het Oranjevaasje. Bijna iedereen in de familie van Oranje Nassau heeft een vaasje die naar hem of haar vernoemd is.behalve prins Willem Alexander. Wij vragen de kinderen uit Leerdam dit vaasje te ontwerpen en de mooiste zal echt geblazen worden. Museumraad en de kinderdirecteur van het Nationaal Glasmuseum Samenstelling van een een groep jonge Leerdammers die zich de jeugdraad van het Nationaal Glasmuseum mag noemen en een heuse kinderdirecteur. Community Art De inwoners van Leerdam betrekken bij gemeenschappelijke kunstwerken 2. Voorleesmiddag Voorleesmiddagen in de bibliotheek Voorlezen door scholieren Heerenlanden College of ouderen 3. Talententuin Middag waarin leerlingen bovenbouw workshops volgen die leiden tot een voorstelling Circus, dans, theater, zang 4. Stopmotion Workshop die leidt tot een stopmotion-animatie Verhaallijn, decor, voorwerpen, personages, foto s 5. Beelddenkers Project dat jongeren kennis laat maken met bewegende media Het maken van een portret, film of nieuwsitem 6. De Recensent Recensies over voorstellingen, optredens, en films schrijven voor leeftijdsgenoten Werkprogramma 2013 Jong Leerdam; Samenvatting 6

7 5. Actieve Buurt 5.1 Doel Vrijetijdsbesteding, ontmoeting en participatie dragen positief bij aan een actieve buurt. Om dit te realiseren voeren we laagdrempelige projecten uit op het gebied van sport, cultuur en media. 5.2 Projecten en activiteiten 1. Media Media café t.b.v. 14+ Jongeren kennis laten maken met de verschillende facetten van Media. De activiteiten bestaan uit het leren omgaan met PhotoShop, het filmen met een compact videocamera in combinatie met het bewerken van die beelden en internet in de breedste zin van het woord. De activiteiten vinden zowel in M3 als in de buurt plaats. 2. Sport in de Buurt Op een vaste plek in de wijk (roulerend) vinden sportieve activiteiten plaats. Het betreft laagdrempelige sportieve activiteiten in de buurt, zoals voetbal, playing catch, kontjevlam en andere spellen met diverse soorten ballen. De jongeren geven aan welk spel er gespeeld gaat worden. 3. Cultuur in de Buurt Op een vaste plek in de wijk (roulerend) vinden culturele activiteiten plaats Vanuit een vaste locatie vinden laagdrempelige culturele activiteiten plaats. Van vogelhuisjes bouwen tot het vertonen van een film, van stoepkrijten tot het bezoek aan culturele locaties project Inloopactiviteiten in jongerencentrum M3 t.b.v. groepen 7 en 8 van de basisscholen. Na schooltijd laagdrempelige activiteiten in de inloopruimte van M3. Leeftijd gebonden games spelen, dammen, tafelvoetballen en poolen behoren tot de spelmogelijkheden. Tevens zullen er thematisch activiteiten plaats vinden met een recreatief of voorlichtend karakter. Thema s en recreatieve activiteiten die aanvullend zullen worden behandeld zijn o.a. gezonde voeding, sociale media, een film kijken. Werkprogramma 2013 Jong Leerdam; Samenvatting 7

8 6. Sterke Vereniging 6.1 Doel Met het stimuleren van sport en cultuur wordt nog meer een appèl gedaan op de vrijwilligersorganisaties. Met ondersteuning en begeleiding willen we de verenigingen enerzijds sterker maken en anderzijds de kansen laten benutten die Jong Leerdam te bieden heeft. 6.2 Projecten en activiteiten 1. Sportcafé Jaarlijkse verenigingsavond waar diverse thema s en onderwerpen aan de orde komen 2. Deskundigheidsbevordering Trainingen, cursussen, workshops ten behoeve van het verenigingskader 3. Schoolsportcommissie Een werkgroep ten behoeve van schooltoernooien wordt ingericht en gefaciliteerd 4. Sportcarrousel Sportkennismakingstraject tijdens en na schooltijd in samenwerking met de lokale sportverenigingen 5. Sportplatform In 2013 wordt nagegaan in hoeverre het sportplatform betrokken kan en wil worden bij Jong Leerdam en hoe de doelstellingen van het sportplatform zich verhouden tot initiatieven binnen het Thema Sterke Vereniging 6. Incidentele activiteiten Werkprogramma 2013 Jong Leerdam; Samenvatting 8

COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN

COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN EEN LEVEN LANG ACTIEF IN DE SPORT! SAMEN VOOR EEN SPORTIEF DEVENTER Gemeente Deventer

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 3 0. Samenvatting blz. 4 1. Beleidskaders sportbeleid blz. 5 1.1 Landelijk beleid blz. 5 1.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Maatwerk epidemiologie 2011 Gemeente Geertruidenberg

Maatwerk epidemiologie 2011 Gemeente Geertruidenberg Maatwerk epidemiologie 2011 Gemeente Geertruidenberg Tussenrapportage Onze jeugd op gezond gewicht Auteur: Renate Martens DMS: 94616 Titel: Rapportage Onze jeugd op gezond gewicht Versie: 2 Datum: december

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Groningen ademt onderwijs

Groningen ademt onderwijs Groningen ademt onderwijs Voorwoord Groningen ademt onderwijs. Dat ervaar en voel je elk moment dat je door onze stad loopt. Samen met onze onderwijspartners steken we dan ook veel energie in het creëren

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN 2012 2014 Wie? Che Amigo is een dynamische stichting die zich sinds 2007 inzet voor beter onderwijs en

Nadere informatie

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin.

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Beschrijvingen projecten 1 e, 2 e, 3 e tranche Auteur(s) Datum MOVISIE Marja van Middelaar MOVISIE Eva Blaauw Nederlands Jeugdinstituut Utrecht,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie