het certificaat voor nieuwbouw woningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het certificaat voor nieuwbouw woningen"

Transcriptie

1 het certificaat voor nieuwbouw woningen W

2 Het certificaat WoonKeur is ontwikkeld door SKW Certificatie BV onder auspiciën van: - ANBO, Unie KBO en PCOB - Het Landelijk Contact van de VAC s - CG-raad Nederland - Beheerinstituut PolitieKeurmerk - Veilig Wonen - Stichting Consument en Veiligheid - TU Delft, Leerstoel Toegankelijkheid - Vereniging Nederlandse Gemeenten - Aedes - NEPROM - SEV - Vereniging Eigen Huis - Bond van Nederlandse Architecten Het eisenpakket van WoonKeur is samengesteld uit: - VAC-Kwaliteitswijzer - Het Seniorenlabel - Handboek voor Toegankelijkheid - Politiekeurmerk Veilig Wonen Een woning die aan het basispakket WoonKeur voldoet mag de term Veilige Woning voeren en de bewoners kunnen korting krijgen op hun inboedelverzekering. Wonen doen we allemaal. De vraag is of we prettig wonen. Of de plek waar we wonen past bij onze leefstijl. Daarin verschillen we nu eenmaal allemaal. We hebben het breed of niet, we wonen alleen of met velen, we zijn op rust gesteld of op gezelligheid, we zijn altijd in de weer, of doen het kalmpjes aan. Zo veel mensen, zo veel wensen. En dat maakt het bouwen van de huizen waar wij - en onze komende generaties - zullen wonen een bijzondere uitdaging. Er moet voor vele soorten doelgroepen worden gebouwd. Echter, tot welke doelgroep wij ons ook geroepen voelen, hoe en waar we ook willen wonen, we hebben allemaal iets gemeenschappelijks. We willen dat de dagelijkse dingen in en om de woning gewoon prettig verlopen. Over die alledaagse dingen gaat WoonKeur. WoonKeur is een certificaat dat aan een woning wordt toegekend, als in en om die woning is voldaan aan eisen die zijn gericht op het alledaagse gebruik. Het eisenpakket is samengesteld uit normen die door consumentenorganisaties zijn ontwikkeld op basis van hun ervaringen met de vele soorten woningen die door de jaren heen zijn gebouwd. De eisen hebben betrekking op praktische zaken, die maken dat we goed in en om de woning uit de voeten kunnen, zoals bewegingsruimte, plaatsingsruimte, gebruiksruimte, bergruimte. Ze gaan over relaties tussen ruimten en over het bedieningsgemak van ramen, deuren, sanitair, in de keuken, noem maar op. WoonKeur anticipeert op het toekomstige gebruik van de woning door er voor te zorgen dat aanpassingen mogelijk zijn als de noodzaak daartoe ontstaat, bijvoorbeeld als gevolg van onze leeftijd. WoonKeur stelt eisen die risico s beperken, zoals van uitglijden, vallen, snijden en een inbraak. Zo maken de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen deel uit van WoonKeur. Met het oog op onze gezondheid is er aandacht voor ventilatie, geluidsisolatie, daglicht, hygiëne. WoonKeur garandeert een basiskwaliteit. Er kunnen aanleidingen zijn om voor een hogere gebruikswaarde te kiezen. Dit kan in de vorm van pluspakketten voor extra gebruikskwaliteit, veiligheid of toekomstwaarde. Combinaties van deze pluspakketten zijn ook mogelijk.

3 WoonKeur is een investering in de bruikbaarheid, flexibiliteit en veiligheid van een woning. WoonKeur biedt een huis meerwaarde. Een woning die voldoet aan WoonKeur is geschikt voor iedereen, ook als we - al dan niet tijdelijk kampen met een lichamelijk ongemak, zoals spit, een sportblessure of een handicap. Het gebruik van bijvoorbeeld de trap, de badkamer, het toilet en de keuken is vaak zonder hulp mogelijk. En is er eventueel toch hulp aan huis nodig, dan is er de ruimte om deze efficiënt te verlenen. Omdat met de jaren als vanzelf de gebreken komen, kan de woning eenvoudig aan de persoonlijke omstandigheden worden aangepast. Een vertrek naar een zorginstelling zou kunnen worden uitgesteld en is misschien helemaal niet nodig. Het levert al snel grote besparingen op aan zorg. Er zal ook een besparing plaatsvinden op de maatschappelijke kosten die het gevolg zijn van een ongeluk binnenshuis, zoals een val van de trap - het overkomt ons allemaal wel eens - een uitglijer onder de douche en een inbraak. Met WoonKeur is de kans op misfortuin en alle vervelende gevolgen van dien kleiner, jaar na jaar. Daarnaast levert een woning met WoonKeur haar bewoners gemak op. Veel dagelijkse handelingen kosten minder moeite, minder tijd. Geen nodeloos gesjouw met de was en een plek om hem op de hangen, geen rondslingerende spullen, maar bergruimte, de inbouwkeuken kan makkelijker worden geplaatst, enzovoorts. De glazenwasser, de verhuizer en huishoudelijke hulp, het gaat ze wat gemakkelijker af. Minder inspanning, minder ergernis, meer tijd voor leuke dingen, elke dag weer. KEURINGSPROCEDURE Iedereen die opdracht geeft voor het bouwen van woningen kan WoonKeur aanvragen. De procedure is als volgt. [1] De opdrachtgever neemt contact op met SKW Certificatie BV. [2] SKW stuurt de opdrachtgever een aanmeldingsset. [3] De opdrachtgever meldt zich officieel aan bij SKW. [4] De opdrachtgever stuurt bestek en tekeningen naar SKW. [5] SKW toetst bestek en tekeningen aan de eisen van het basispakket en eventuele pluspakketten. [6] De opdrachtgever verwerkt eventuele afwijkingen in het plan. [7] SKW toetst de opgeleverde woning. [8] Bij goedkering ontvangt de opdrachtgever het certificaat. SKW kan desgevraagd een voortoets op een voorlopig ontwerp uitvoeren. Aanmelding voor alleen het Politiekeurmerk is via SKW mogelijk. WoonKeur is een certificaat. Dit houdt in dat de kwaliteit is gewaarborgd. Om WoonKeur te bemachtigen toetst SKW het bestek, de tekeningen en de opgeleverde woning. Er moet aan alle eisen zijn voldaan. Met dit vooruitzicht ontstaat in de ontwerpfase meer dan gebruikelijke aandacht voor allerlei belangrijke details. Dat is vaak even wennen, maar het is leerzaam en de bouw kan deze impuls wel gebruiken. Een paar maal met WoonKeur gewerkt en het gaat vanzelf. Kwaliteit begint bij WoonKeur, woning voor woning.

4 Een woning met WoonKeur staat voor kwaliteit. Het certificaat wordt uitsluitend toegekend, als aan alle eisen is voldaan. Wie kiest voor WoonKeur, moet iets willen investeren. WoonKeur vraagt om aandacht, dus wat extra tijd. Het gaat, naast administratieve handelingen voor de opdrachtgever, vooral om aandacht tijdens het ontwerp en tijdens de uitvoering. WoonKeur omvat een gedetailleerd eisenpakket. Het nut van de eisen is duidelijk: het gebruik van een woning hangt samen met allerlei details. Een architect die voor het eerst met WoonKeur te maken krijgt, moet zich de eisen eigen maken. De aannemer moet alert zijn op de technische uitvoering, bijvoorbeeld extra letten op de hoogte van dorpels en schakelaars. De procedurele zaken worden uit handen genomen door de certificerende instelling. SKW verricht de toetsingen. De opdrachtgever krijgt met WoonKeur een extra paar ogen. Die kunnen - zo leert de bouwpraktijk - nooit kwaad. WoonKeur dient het gemak van ieder mens, van elke doelgroep en leefstijl en is toepasbaar in elk woningtype. Toch, zoals dat geldt voor alles waaraan eisen worden gesteld, is het soms passen en meten. Bij gangbare woningtypen gaat dat vrij eenvoudig. Smalle en kleine woningen met een bijzondere vorm vragen de nodige creativiteit. Om teleurstelling te voorkomen is het goed om zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van het woningbouwplan met WoonKeur rekening te houden. SKW kan desgevraagd een voortoets van het voorlopig ontwerp uitvoeren. Als de opdrachtgever en ontwerper van begin tot eind de uitdaging aangaan, zal blijken dat WoonKeur ruimte geeft aan allure. Een onafhankelijke studie van VG:g bouwkostenadviseurs, uitgevoerd medio 2003, geeft aan dat aan WoonKeur extra bouwkosten zijn verbonden. Die kosten verschillen per woningtype. De meerkosten van het basispakket WoonKeur zijn: - urban villa 2.950,00 - galerijwoning 2.350,00 - eengezinswoning 2.050,00 - seniorenwoning 1.950,00 De opbrengsten van WoonKeur zijn niet zo eenduidig vast te stellen. Maar het ligt voor de hand, dat het certificaat zich door de jaren vanzelf terugverdient, omdat de bewoners en generaties die volgen minder kans lopen op: - een inbraak - een val van de trap - een jaar eerder in een verzorgingshuis - een maand langer het huis te koop WoonKeur brengt ook meerkosten met zich mee. Deze zullen tot uitdrukking komen in de huur of in de koopsom. Onafhankelijk onderzoek toonde aan dat de extra kosten van het eisenpakket twee tot drieduizend euro kunnen bedragen. Gemiddeld komt dit neer op een verhoging van de woonlasten van circa één procent. Bij relatief ruime en luxe woningen zijn de meerkosten nihil, bij kleine woningtypen zullen ze iets hoger zijn. Dit hangt samen met het moment waarop de architect in de planvorming op de eisen let. Hoe eerder dat gebeurt, hoe lager de meerkosten zullen zijn en zijn zelfs verrassend doelmatige oplossingen mogelijk. Hoe het ook zij, een investering in de gebruikswaarde van een woning is nooit weggegooid geld.

5 Voor een fractie van wat wij - woonconsumenten - spenderen aan ons huis in de vorm van huur en servicekosten, hypotheek, verzekeringen, gas, inrichting, water en licht, kunnen we wonen in een woning met WoonKeur. We wonen dan in een huis waarin we beter uit de voeten kunnen, waar we minder risico s lopen, waar we oud kunnen worden, als we dat zouden willen. Ja, we wisten het wel, als het aan ons - woonconsumenten - lag... Bent u niet alleen bewoner van een woning met WoonKeur, maar ook eigenaar, dan bezit u iets waardevols, dat latere kopers niet zal ontgaan. Het is een verantwoorde investering. Laat u zelf een woning ontwerpen en bouwen, dan heeft u dankzij WoonKeur geen omkijken meer naar allerlei gebruiksdetails. Die worden geregeld. U kunt zich volledig richten op wat het huis voor u zo bijzonder maakt: het woonprogramma en de architectuur. Een woning met WoonKeur is geschikt voor alle leefstijlen en leeftijdscategorieën en dus zeker ook voor de grote groep ouderen. WoonKeur betekent een hoge verhuurbaarheid, een lagere mutatiegraad en een langere economische levensduur. Als ontwikkelaar en architect - kunt u zich door WoonKeur onderscheiden als kwaliteitsbewuste klantgerichte bouwer, een maatschappelijke ondernemer, die zich inzet voor een toekomstgerichte woningvoorraad en zich ontwikkelt als lerende organisatie door consequent en innovatief met de gebruikseisen om te gaan. MEER WETEN? Is uw belangstelling voor het certificaat WoonKeur gewekt? Kiest u voor het basispakket met al zijn gebruiksvriendelijke voordelen? Kiest u voor extra kwaliteit in de vorm van een van de drie pluspakketten of een combinatie daarvan? Of bent u met name geïnteresseerd in het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Wilt u vrijblijvend meer informatie of het Handboek WoonKeur bestellen, waarin alle eisen zijn opgenomen en de aanvraagprocedure wordt toegelicht? Neem dan contact op met: SKW Certificatie BV Postbus AE ALMERE (tel) (fax) Op is alles te vinden over SKW en kunt u onder meer deze brochure downloaden. WoonKeur ondersteunt de rijksoverheid en locale overheden in hun beleid over veiligheid en criminaliteit, vergrijzing en zorg, emancipatie en participatie. Hoe groter de bruikbaarheid, flexibiliteit en veiligheid van de woningen, hoe lager de collectieve lasten. Welbeschouwd profiteert de samenleving als geheel van elke woning die aan WoonKeur voldoet. Een WoonKeur woning is een huis zonder zorgen voor jong tot oud, voor huidige generaties en toekomstige generaties. Waarom u kiest voor WoonKeur, is eigenlijk niet meer dan logisch: wonen doen we allemaal.

6 Uitgave: SKW Certificatie BV Postbus AE Almere de brochure is op internet beschikbaar: Tekst, fotografie & vormgeving: Maarten Wijk WIJK oka Dordrecht Druk: Drukkerij van Wijland Laren (NH) 2004, SKW Certificatie BV

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een geëmancipeerde samenleving kent een geëmancipeerde woningmarkt - een geëmancipeerde woningmarkt kent geëmancipeerde opdrachtgevers DE STARTERS DE INDIVIDUELEN

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie

Koopgarant bij nieuwbouw

Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant bij nieuwbouw Koopgarant Uw huis, uw thuis, uw Stek uw eigendom! Een eigen huis wie droomt er niet van? Maar een woning kopen is voor veel mensen financieel niet haalbaar. Stek wil het u makkelijker

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Arendsweg 3-c. Koopsom: 67.000 k.k. 3082 NA Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Arendsweg 3-c 3082 NA Rotterdam woonoppervlakte 78 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 67.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014 Wonen in het Groen december 2013 Dit is de achtste editie van het informatiebulletin van Wonen Midden-Delfland. In deze editie informeren wij u over zaken zoals de ontwikkelingen in corporatieland, stand

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen

bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen Weer op uzelf? U woont in een verzorgingshuis of een aanleunwoning naast

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Informatie voor huurders van Vidomes Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Klussen in uw woning? Overleg met Vidomes! Droomt u wel

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie