Efficiency in de zorg is een must

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Efficiency in de zorg is een must"

Transcriptie

1 N u M M E R jAARGANG2 GERRIT ZALM, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN AMRO Efficiency in de zorg is een must Marktwerking zorg drukt de prijzen De rol van de podotherapeut binnen de zorg neemt toe Tandartsen de vrije markt op

2 Meer tijd voor uzelf Goede zorg aan uw debiteuren geven, dat is waar het in uw vak om draait. Maar uw werk bestaat niet alleen uit de feitelijke zorgverlening. Het factureren is ook noodzakelijk en vaak tijdrovend. Wij nemen de kostbare zorg over uw debiteurenportefeuille uit handen. We factureren, innen en zorgen dat u snel de beschikking over uw geld heeft. Met ondersteuning van Fa-med kunt u zich richten op de zorg en heeft u meer vrije tijd. Goed geregeld!

3 NUMMER JAARGANG 2 GERRIT ZALM, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN AMRO Efficiency in de zorg is een must Een nieuwe bank Marktwerking zorg drukt de prijzen Inhoud De rol van de podotherapeut binnen de zorg neemt toe Tandartsen de vrije markt op Marktwerking zorg drukt de prijzen...04 Tandarts Erwin Verwer over zijn deelname aan Alpe d HuZes...08 De rol van de podotherapeut binnen de zorgketen neemt toe...12 Mijn Fa-med...14 Efficiency in de zorg is een must...17 Tandartsen de vrije markt op...20 Fa-med sponsort jonge zeiltalenten...24 Dag van de Praktijkassistenten...28 Mijnnotavanfamed.nl...30 Fa-med contactgegevens...31 Stipte uitbetaling van de gelden en betrouwbaar betalingsverkeer zijn essentiële zaken voor Fa-med en haar klanten. Begin dit jaar zijn wij gestart met een onderzoek naar de beste bank voor Fa-med en ondanks dat er veel goede kandidaten waren, is ABN AMRO als beste uit de bus gekomen. We verwachten de komende maanden iedereen te informeren over het nieuwe bankrekeningnummer. Innovatie is de kracht van Fa-med geworden alsmede het snel aanpassen aan veranderingen. Elektronische facturen, maar ook het op tijd inspelen op vrije tarieven in de mondzorg. Verderop in het magazine kunt u lezen hoe we dit allemaal goed regelen. Elke week gaan er klanten over naar het nieuwe systeem Mijn Fa-med. Het scheelt iedereen een hoop werk en creëert gebruikersgemak. Daarnaast laat Fa-med met grote regelmaat haar sociale gezicht zien. Er zijn veel goede doelen die we ondersteunen. Eigenlijk willen we dit altijd in stilte doen, maar we merken dat het op prijs wordt gesteld als we dit eens openbaar maken. Immers de zorgaanbieders die met Fa-med werken en veel energie en tijd besteden om hun kennis en vaardigheden in te zetten voor kansarmen, mogen best eens genoemd worden. Een belangrijke groep zijn de assistenten in diverse praktijken. Of ze nu werken bij een dierenarts, tandarts of huisarts; zij zijn het die vaak met Fa-med werken. Speciaal voor hen hebben wij de Dag van de Praktijkassistenten georganiseerd. Bladert u snel verder voor het verslag en de foto s. Als u dit exemplaar in handen heeft, gaat u waarschijnlijk nog met vakantie. Namens alle medewerkers van Fa-med wensen wij een hele fijne zomer! Henk de Jong Algemeen directeur Fa-med magazine zomer

4 magazine Gevreesde kostenexplosie in ziekenhuiszorg blijft uit Marktwerking zorg Foto: Mireille Coebergh Bij de invoering in 2006 van de marktwerking voor een deel van de ziekenhuiszorg werd door pessimisten gevreesd voor een enorme kostenexplosie. Een paar jaar later blijkt hun vrees totaal ongegrond. De voormalige minister van volksgezondheid Hans Hoogervorst hoopte met de maatregel de kosten juist de drukken. Dat lijkt vooralsnog te lukken, zo blijkt uit de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begin dit jaar uitgevoerde marktscan medisch specialistische zorg. De prijzen zijn in 2010 gemiddeld 3 procent gedaald.

5 drukt de prijzen De uitkomst van de marktscan medische specialistische zorg van de NZa is glashelder: het vrijlaten van de prijzen in de medisch specialistische ziekenhuiszorg heeft niet geleid tot een kostenexplosie. Sterker nog: de prijzen zijn in 2010 zelfs met 3 procent gedaald. Dat is goed nieuws, vindt NZa-bestuursvoorzitter Theo Langejan. De daling past in de trend die de prijsontwikkeling sinds de invoering in 2006 van de marktwerking heeft laten zien. Langejan: De NZa brengt als marktmeester de ontwikkelingen in de sector in kaart. De scan is als het ware een foto van de zorgmarkt. Daaruit blijkt dat na de invoering van de marktwerking in 2006 tot afgelopen jaar de prijsontwikkeling ook slechts gematigd was. Er was sprake van een stijging van ongeveer 1 procent. Voordelig De markt bepaalt nu voor 34 procent van de behandelingen de prijs. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers wil in 2012 de budgetten voor ziekenhuizen definitief inwisselen voor een betaling per behandeling. De uitkomst van de NZa-scan wijst er op dat de kosten daardoor niet explosief zullen stijgen. De marktwerking zal volgens Langejan uiteindelijk voordelig uit kunnen werken. Door het loslaten van de ziekenhuisbudgetten in 2012 betalen consumenten voor de zorg die daadwerkelijk geleverd wordt. Daardoor wordt de zorg transparanter. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen meer mogelijkheden om de geleverde zorg beter af te stemmen op de wensen, zowel wat betreft kwaliteit als prijs. Hij wijst erop dat verzekeraars bij het inkopen van de zorg dan niet alleen naar de prijs moeten kijken. Verzekeraars moeten selectief zorg inkopen, maar daarbij ook kijken naar de kwaliteit. De consument moet de beste waar voor zijn zorgeuro krijgen. Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit Geboortedatum en -plaats 15 juni 1957 in Beverwijk Loopbaan Directeur-generaal bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en directeur en plaatsvervangend directeur bij respectievelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille Zorgmarkten Cure Fa-med magazine zomer

6 magazine Medisch specialisten moeten op een gepaste wijze verzekerde zorg inzetten Daarvoorishetwelnoodzakelijkdatdekwaliteitduidelijkis zodatverzekerdenenverzekeraarseengoedekeuzekunnen maken. Deindescangeconstateerdedalingwordtvooralveroorzaakt doorprivékliniekenofweldezelfstandigebehandelcentra (ZBC). Deprijzenbijdiecentralagenin2009al15procent lagerdangemiddeld.bijuniversiteitsziekenhuizenbetaaldeje indieperiodevoordezelfdebehandeling6procentmeer.bij diezbc sbenjedusgoedkoperuit,terwijldekwaliteitvande behandelingengoedis.diekwaliteitwordtgecontroleerddoor deinspectievoordevolksgezondheid.bovendienzijnveel ZBC sverbondenaaneenziekenhuis. Kanttekeningen Hetaantalprivékliniekengroeitdelaatstejarenfors.Dat lijktalleenmaargunstigvoordeprijsontwikkeling,maar daarbijmoetenvolgenslangejanwelenkelekanttekeningen geplaatstworden. Hunomzetisnoggering.In2009namen zij350miljoeneurovandetotaleomzetvan18miljardeuro indemedischspecialistischezorgvoorhunrekening.daarbij hoevenzbc seenminderbreedproductenpaletindeluchtte houdendaneenziekenhuisendatheefteengunstigeffectop deprijzen. DeNZaheeftdeministerinmiddelsgeadviseerddoortegaan methetvrijgevenvanprijzenindezorgsector. Wehebben aangegevendat70procentvandeprijzenindemedisch specialistischezorgin2012inprincipevrijkunnenworden gegeven.ditbevordertdeverderemarktwerkinginde ziekenhuiszorg.debeslissingomdattedoenisechteraande politiek,aldusdebestuursvoorzitter. Demarktscanheeftoverigensnietalleengoednieuws opgeleverd.geblekenisdatdevolumes,devraagnaarzorg, blijventoenemen.daardoorstijgendetotalekostenvan dezorgnogaltijdfors.eenzorgelijkeontwikkeling,vindt langejan. Omdiekostentebeheersenishetnoodzakelijkdat verzekeraarshunrolalsinkopervanzorgoppakkenendoor selectiefintekopendevolumesbeheersen.verdermoeten medischspecialistenopeengepastewijzeverzekerdezorg inzetten. Marktwerkingkandaarbijeengoedeneffectief instrumentzijn,zowijzendecijfersuit. DeNederlandseZorgautoriteit[NZa]maakten bewaaktdeovergangvanhethuidigezorgsysteem naargoedwerkendezorgmarkten.debelangenvan deconsumentenstaandaarbijcentraal.denzaisop 1oktober2006bijdeinvoeringvaneengedeeltelijke marktwerkingindezorgsectoropgericht.erwerken 250mensenbijhetinstituut.

7 Fa-med magazine zomer

8 magazine TANDARTSERWINVERWEROVERZIjNDEElNAMEAANAlPED HuZES: Ik wil mijn gezonde lichaam inzetten om zieke mensen beter te maken ieder jaar fietsen honderden deelnemers miljoenen euro s bij elkaar tijdens de actie alpe d Huzes. ze beklimmen de alpe d Huez die dag maximaal zes keer om geld en aandacht te genereren voor onderzoek naar de preventie en de bestrijding van kanker. Tandarts erwin Verwer trotseerde de Franse berg op donderdag 9 juni.

9 Fa-med magazine zomer

10 magazine

11 Jaarlijks overlijden er duizenden Nederlanders aan kanker. Alleen al in 2010 stierven ruim 42 duizend mensen aan de ziekte (bron: CBS). Daarmee is kanker in ons land doodsoorzaak nummer één (CBS, 2009). Onderzoek naar preventie en bestrijding helpt kanker te voorkomen en zorgt voor betere behandelmethoden. Hierdoor daalt het risico om aan de ziekte te overlijden. Maar onderzoek is ook in letterlijke zin zeer kostbaar. De actie Alpe d HuZes zorgt daarom voor de benodigde miljoenen euro s die rechtstreeks naar het onderzoeksfonds gaan. Een prachtig initiatief, zegt Verwer. Ik wilde graag mijn eigen gezonde lichaam inzetten om zieke mensen beter te maken. De tandarts uit Leidschendam beklom de Franse Alp dit jaar voor het eerst met vier vrienden. Fanatiek trainen Het idee om mee te doen ontstond tijdens een etentje. Een vriend van me vertelde toen dat hij volledig is hersteld van darmkanker. Als groep besloten we om mee te doen. Ik heb direct een racefiets gekocht en ben fanatiek gaan trainen. De combinatie van sporten en iets doen voor een goed doel, spreekt mij aan, vertelt Verwer. De tandarts is zeer sportief; hij roeit, golft en loopt marathons. Het is niet alleen goed voor je lichaam, ook voor je geest. Door sport presteer je beter in je werk, stelt de Leidschendammer. Verwer heeft sinds 1996 een tandartspraktijk in de Zuid-Hollandse plaats. Het is een laagdrempelige praktijk aan huis. Ik voel me echt dé dorpstandarts, vertelt hij. Het is een multidisciplinaire praktijk, met een team van tien mensen. Patiënten kunnen voor alles terecht op één adres. Zelf is de tandarts gespecialiseerd in implantologie. Ik vind het fijn om met mijn handen bezig te zijn. Bij implantologie creëer je iets opnieuw dat weg is. Mensen krijgen daardoor het gevoel terug van een echte tand of kies. Ik verleg steeds mijn grenzen. Dat doe ik in mijn werk, maar ook op sportief gebied. Impact van kanker Sponsorgeld bij elkaar halen, viel Verwers team niet tegen. We hebben ruim dertigduizend euro opgehaald vertelt de tandarts. We wilden veel doen, want de mensen die ziek zijn, moeten er ook behoorlijk wat voor doen om beter te worden. Diezelfde strijd hebben twee familieleden van de betrokken tandarts geleverd. Mijn moeder en zus hebben beide borstkanker gehad. Je ziet van nabij hoeveel impact de ziekte op iemand heeft. Dan besef je dat het mooi is dat we zoveel medici in Nederland hebben en dat er onderzoek gedaan wordt. Dat hield ik wel in mijn achterhoofd toen ik de berg op fietste. Het was een geweldige ervaring, die veel indruk op me heeft gemaakt. Vooraf weet je niet waar je aan begint. Ik heb vrij lang over de beklimming gedaan. Zo n twee uur. Daarna ben ik nog een tweede keer omhoog geweest. Toen heb ik goed gelet op de kaarsjes die in alle bochten staan voor de mensen die aan kanker zijn overleden. Ik vind het erg mooi dat ik hieraan heb meegedaan. Erwin Verwer Eigenaar van Tandartspraktijk E.R. Verwer Geboortedatum 9 oktober 1971 in Dordrecht. Burgerlijke staat Gehuwd, twee kinderen. Studie Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Loopbaan Tijdens militaire dienst een eigen praktijk in Münster. Sinds 1996 een eigen, inmiddels multidisciplinaire, tandartspraktijk in Leidschendam. Hobby s Fanatiek golfen, skiën in Zwitserland, wijn drinken, hardlopen en andere sportieve bezigheden. Laatst gelezen boek De Welwillenden van Jonathan Littell. Erwin Verwer is sinds 1996 klant van Fa-med: Ik heb Fa-med van begin af aan mijn debiteurenbestand toevertrouwd. Zij maken het mij mogelijk mij bezig te houden met andere zaken. Fa-med magazine zomer

12 magazine EllENNuIjTEN,DIRECTEuRPODOTHERAPEuTISCHCENTRuMRONDOM De rol van de podotherapeut binnen de zorgketen neemt toe ellen nuijten is directeur van Podotherapeutisch Centrum rond om en bestuurslid van de nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten. graag breekt ze met het beeld dat podotherapeuten zich voornamelijk bezighouden met het aanmeten van zooltjes: Het is veel meer. Podotherapeuten zijn in de voetzorg de professionele begeleider en de poortwachter naar de tweede lijn. Webehandelenklachtendievoortkomenuitdeverkeerde standvandevoet,verteltnuyten, wediagnosticeren,maken eenbehandelplan,verwijzendoorenstemmenafmet anderespecialisten. ZezatinHAVO3toenpodotherapie haarbelangstellingwekte. Watmetoenalaansprakisdatje alspodotherapeutbetrokkenbentbijhetheleproces,van diagnosetotbehandelplantotaandeevaluatie.daardoor wetenwebijvoorbeeldookdatzo n80%vandetherapieën effectiefis. Demeestecliëntenzijnjongerdantwintigofde veertigalgepasseerd: Wanneerjetussendetwintigende veertigbent,beschikjeoversterkerespierenenpezenendie werkenvaakcompenserend,verklaartze. Preventieve rol Alsvakbestaatpodotherapiezo ndertigjaar,wettelijke erkenningisersinds1996.depodotherapeutisinnederland deenigeparamedicusenvoetspecialistmeteenerkende vierjarigehbobachelor-degreeendeenigewetbigart34 geregistreerdeprofessional. Vaakwordenweonterecht verwardmetdepodoloogdieditnietis,aldusnuyten. Nederlandteltmomenteelzo n620podotherapeutenendat aantalisgroeiende.indediabetischeenreumatischevoetzorg speeltpodotherapieeencrucialerol.nuijten: Dierolissterk preventief:professionelevoet-enwondverzorging,maar ookvroegtijdigonderzoeknaarderisicofactorenvoorkomt amputaties. Gezondheidscentra Depodotherapeutwerktmultidisciplinairsamenmet veledisciplines,onderanderedefysiotherapeut,de praktijkondersteuner,pedicureenhuisarts.deverschillende disciplinesontmoetenelkaarinsamenwerkingsverbanden zoalsgezondheidscentra.eenvormvansamenwerkingdie vruchtenafwerpt: Ineengezondheidscentrumwaarinde podotherapiegoedisgeïntegreerd,wordtprocentueelminder operatiefingegrepenbijklachtendievoortkomenuitdevoet. Functionerenbinneneensamenwerkingsverbandalseen gezondheidscentrumheeftdaarnaastookalsvoordeeldat hetonsdegelegenheidgeeftomtelatenzienwatweinhuis hebbenopminderbekendeterreinen,zoalsonzespecialisatie inhetonderzoekenenbehandelenvan(top)sporters. Krachtige samenwerking Bevorderingenontwikkelingvandepodotherapieiseen belangrijkedoelstellingvandenederlandseverenigingvan PodotherapeutenwaarvanNuytenbestuurslidis.Maarookals directeurvanpodotherapeutischcentrumrondomwerktze aandezedoelstelling. Onzekrachtzit mindesamenwerking,aldusnuyten. Als teamkunjenueenmaalmeerspecialismenbedienendan individueel.wanneerweonsineengezondheidscentrum vestigen,hurenwenietalleeneenruimtemaarzettenweons ookinomsamenwerkingtussendezorgverlenerstotstandte brengen.wezijndaarininnovatiefenmetnameklantgericht. Hiernaastbezinnenweonsregelmatigoponshandelen.En diezelfreflectieisonontbeerlijkvoordekwaliteitsbewakingen bevorderingvanjevakgebied.

13 Ellen Nuyten DirecteurvanPodotherapeutischCentrumRondOmenadviesbureauZorgvoorStrategie.DaarnaastbestuurslidvandeNederlandseVerenigingvoorPodotherapeuten. Geboortedatum Geboorteplaats BestVooropleiding HAVO,HBOpodotherapieHobby Mijnwerkismijnhobby.Enikbengraagbijmijntweekinderen(dederdeis opkomst).inspirerend boek leidinggevenaanprofessionals vanmatthieuwegemansklant bij Fa-med sinds2003hoe bevalt die samenwerking? Heelerggoed, Fa-medneemtonsveelwerkuithandenenzorgtvoorstabiliteitmetbetrekkingtothetfacturatieproces. Fa-med magazine zomer

14 magazine Ik geniet van de uitdagingen in mijn vak Tandarts Ransom Altman en de vo Meer dan 30 jaar geleden is Ransom Altman als zelfstandig tandarts begonnen in Den Haag. Inmiddels is hij de drijvende kracht achter het team van Tandheelkundig centrum Altman, een bloeiende praktijk met meerdere tandheelkundige specialisaties onder één dak. Door de expertise die we door de jaren heen hebben opgebouwd, zijn we uitstekend in staat om zowel tandheelkundig als esthetisch tot verantwoorde resultaten te komen, aldus de vakman. Gepassioneerd als hij is voor zijn beroep vindt hij het portaal Mijn Fa-med een uitkomst. Ik kan zo meer tijd besteden aan mijn vak. Ransom Altman Eigenaar Tandheelkundig Centrum Altman in Den Haag Geboren 8 februari 1950 in Soerabaja. Loopbaan Studie Tandheelkunde aan de Universiteit van Utrecht, gevolgd door een studiejaar in Amerika. In 1978 is hij begonnen als zelfstandig tandarts in Den Haag. Hobby s Golf, klassieke auto s en rally s rijden. Passie en hartstocht. Daar draait het bij Ransom Altman allemaal om. Zijn in 1978 in Den Haag opgerichte praktijk is uitgegroeid tot een tandheelkundig centrum van formaat met een bestand van bijna 5000 patiënten. Het centrum draagt zijn naam, dus behalve tandarts is hij ook ondernemer en runt hij een bedrijf met 4 tandartsen en 18 personeelsleden. Hij voelt zich echter meer tandarts dan ondernemer en vertelt enthousiast over de ontwikkelingen in zijn vak. Als je ziet wat we tegenwoordig met implantaten kunnen doen, dat is echt ongelofelijk. De restauratieve tandheelkunde heeft daardoor de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Voor ons als tandartsen is dat een heel interessante ontwikkeling, omdat we de patiënten veel meer kunnen bieden. Specialisaties Het team van zijn centrum is zo samengesteld dat er meerdere specialisaties, zoals esthetische tandheelkunde, reconstructieve tandheelkunde en implantologie, vertegenwoordigd zijn. Zelf heeft Ransom zich gespecialiseerd in implantologie, Overgang naar Mijn Fa-med De migratie naar het klantenportaal Mijn Fa-med doet Fa-med zeer zorgvuldig en gefaseerd in kleine klantengroepen. U ontvangt een welkomstdoos met een instructie en uw inloggegevens zodra u overgezet bent naar Mijn Fa-med. Overhandiging welkomstdoos door Henk de Jong van Fa-med aan Albert Feilzer van de ACTA.

15 ordelen van Mijn Fa-med restauratieve tandheelkunde en gnathologie (kaakgewrichtproblematiek). De boven- en onderkaak zijn verbonden door gewrichten en spieren. Om problemen te voorkomen moeten die goed op elkaar passen (occlusie). Bij problemen in het kauwstelsel passen we de occlusie aan. Dat kan op verschillende restauratieve manieren. Dat is gnathologie. Zijn passie voor het vak beperkt zich niet alleen tot zijn eigen praktijk. Hij richtte onder andere de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en de Nederlandse/Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde op. Verder is hij betrokken bij internationale organisaties als de American Equilibration Society, de Pierre Fauchard Academy en het International College of Dentists. Dat hij daarnaast ook maatschappelijk zeer betrokken is, blijkt wel uit het feit dat hij als behandelend tandarts verbonden is aan het dak- en thuislozenproject in Den Haag. Zegen Fa-med is voor een gepassioneerd vakman als Altman een uitkomst. Het is voor mij echt een zegen. Het is heel plezierig dat je het innen van facturen kunt uitbesteden. Fa-med neemt mij veel werk uit handen, waardoor ik weer meer tijd aan mijn vak kan besteden. Hij werkt al jaren tot volle tevredenheid met Fa-med samen. Fa-med is continu bezig met het optimaliseren dienstverlening. Een goed voorbeeld daarvan is het online portaal Mijn Fa-med, een geavanceerd systeem waarbij klanten snel en efficiënt 24 uur per dag en 7 dagen in de week hun gegevens kunnen inzien in een beveiligde omgeving. Of het nu gaat om het doorgeven van een adresmutatie, het insturen van declaraties of het raadplegen van de betaalagenda, het kan allemaal via Mijn Fa-med. Altman is heel enthousiast over het nieuwe portaal. Het werkt perfect, is overzichtelijk en scheelt veel tijd. Ik ben er zeer tevreden over. Fa-med magazine zomer

16 magazine

17 GERRITZAlM,VOORZITTERRAADVANBESTuuRABNAMRO Efficiency in de zorg is een must er zijn heel wat nederlanders die hem nog iedere dag tijdens den Haag Vandaag missen. de kleurrijke gerrit zalm, tot februari 2007 de meest goedlachse minister van financiën die nederland ooit heeft gekend. Tevens viceminister-president in het kabinet Balkenende iii. een man, wiens capaciteiten onbetwist zijn. eind november trad hij aan als topman bij abn amro. daar staat hij nu midden in een operatie die misschien wel een zelfde moeilijkheidsgraad heeft als het financieel beheer over de BV nederland. de bank is namelijk druk bezig alle bankactiviteiten van Fortis te integreren. Hoe gaat dat proces? en wat is er veranderd door de crisis? en: hoe ziet zalm de toekomst van de zorgsector? Fa-med magazine was nieuwsgierig, al was het maar omdat abn amro de nieuwe huisbankier is van Fa-med. Tijd voor wat vragen. Fa-med magazine zomer

18 magazine U heeft inmiddels redelijk wat tijd gehad om in te burgeren bij de bank. Al een beetje een groen-geel DNA? Heel erg. En dat wordt met de dag sterker. Een nieuwe bank neerzetten is zeer complex en daarom een mooie klus om te doen. Ik ga hem ook zeker afmaken. Hoe ziet de nieuwe ABN AMRO eruit? Een sterke en betrouwbare partij waar klanten goed en op een prettige manier worden bediend. Een Nederlandse bank met een sterke positie in Europa en Azië. In een aantal niches, zoals energie en transport, maar ook clearing, zijn we wereldspelers. Ook onze private bank behoort nationaal en internationaal tot de top. Daarnaast zijn we goed in het bedienen van bedrijven in het midden en hoger segment en focussen we ons middels een apart bedieningsconcept op de (para)medici. We kiezen voor het doen van die dingen waar we goed in zijn en pretenderen niet meer alles te willen doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwd, deskundig en ambitieus. Het creëren van een nieuwe bank; dat zal pijn doen, hier en daar Dat klopt. Er zitten ook pijnlijke kanten aan het proces. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een substantieel aantal mensen. En dat levert onzekerheid op. Ruim zeventig procent van de medewerkers heeft inmiddels duidelijkheid over hun baan, de rest krijgt dat dit jaar. In de tussentijd vragen wij van onze medewerkers wel dat ze gewoon doorwerken. En dat heeft iets pijnlijks. Maar we zien dat nu meer mensen weten waar ze aan toe zijn, wat een positieve stimulans geeft. Heeft u het idee dat er als gevolg van de crisis fundamenteel iets veranderd is binnen de bank? Zeker. Om te beginnen hebben we onze strategie aangescherpt. Wij gaan voor een langdurige relatie met onze klanten. We willen onze klanten snel, deskundig en foutloos bedienen. We gaan dan ook geen posities meer innemen onder het motto dat wij beter dan de rest van de wereld weten

19 wat er met de dollarkoers gaat gebeuren, de olieprijs, aandelenkoersen, enzovoorts. Uiteraard bedienen we onze klanten die aandelen en opties willen, maar we nemen zelf niet langer een positie in. We gaan alleen nog voor gematigde risicoprofielen. En de financiële markten zelf? Daar zitten uw klanten ook middenin? De economie is veel volatieler dan 10 tot 15 jaar geleden. Je ziet de koppen in de krant over Griekenland, Spanje en Portugal en de enorme effecten in de dollar. Wij zorgen er voor dat we weten wat er in de economie speelt en onze mensen goed snappen wat de verbanden zijn in de economie en wat de effecten zouden kunnen zijn op de positie van onze klanten. Verder praat de bank met klanten over de sectoren of branche waarin ze werkzaam zijn. Wij hebben veel kennis over de sectoren, maar de ondernemer ook. Welke trends ziet u in de zorgsector? In 2009 bedroegen de totale kosten van de zorg in Nederland 84 miljard euro en de zorgkosten zijn dat jaar met 6.1% gestegen. De verwachting is dat door de huidige trends deze kosten meer dan zullen verdubbelen de komende twintig jaar. Efficiency in de zorg is dus een must. De visie van ABN AMRO voor de ziekenhuizen de komende twintig jaar is dat ze qua aantal en in omvang zullen afnemen. Verder zien we een verschuiving van de tweedelijns zorg zoals ziekenhuizen naar de eerstelijns zorg, zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Zegt u het eens: wat kunnen ABN AMRO en Fa-med voor de zorgsector betekenen? Typerend voor de medicus is dat hij of zij veelal geen ondernemer pur sang is, maar een echte specialist. Op het gebied van financiën, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om debiteurenbeheer heeft deze doelgroep behoefte aan advies en ondersteuning. Zij zijn relatief veel tijd kwijt aan de administratie. Tijd die zij beter en liever aan hun patiënten willen besteden. Door het verkleinen van het verzekerd pakket zullen de betalingen van de patiënt aan de medicus toenemen. Daardoor zullen administratieve werkzaamheden veelal toenemen. Fa-med biedt hiervoor oplossingen: haar corebusiness is het uithanden nemen van het incassoproces en factoring. ABN AMRO biedt ondersteuning op het gebied van financiën. We zijn markleider in het medische segment en hanteren voor medici en paramedici landelijk een apart bedieningsconcept. Dat doen we met circa 220 gespecialiseerde relatiemanagers die zowel zakelijk als particulier als vast aanspreekpunt fungeren. Gerrit Zalm Gerrit Zalm (6 mei 1952) is van huis uit econoom, maar vooral bekend geworden als minister van Financiën en viceministerpresident in het kabinet- Balkenende III. Na de plannen van Minister Wouter Bos om ABN AMRO en Fortis te fuseren tot een bankbedrijf, werd Zalm gevraagd topman te worden van het bankconcern. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat Zalm een bijzonder bestuurder en een bijzonder mens is. De man die als minister van Financiën het huishoudboekje van de Nederlandse staat keurig op orde had. Saai en degelijk? Nou nee. Zo kwam in maart 2009 zijn eerste boek uit, De romantische boekhouder. Het betreft een levendig verslag van zijn loopbaan in ambtenarij en politiek. Daarin beschrijft hij onder andere een ledenvergadering van de VVD, waar Zalm tegen een hem onbekende man in de kleedkamer zei: Er schijnt ook nog iemand te gaan zingen. Waarop de man naast hem zei: Ja dat ben ik. Ik heet Gordon. En wie ben jij? ABN AMRO is de nieuwe huisbankier van Fa-med. Klanten van Fa-med worden binnenkort geïnformeerd over het nieuwe bankrekeningnummer. Fa-med magazine zomer

20 magazine Meer transparantie, OKé, maar hoe dan? Tandartsen de vrije Vanaf januari 2012 is het zover. Dan lijkt het er toch na eerdere vertragingen van te komen: de vrije prijsvorming in de mondzorg. Wie een beugel, kroon of een vulling nodig heeft, kan dan met ingang van 1 januari 2012 over de prijs onderhandelen met zijn of haar tandarts. Concurrentie dus in de mondzorg. In de wat radicalere linkse kringen wordt de invoering nog beschouwd als de zoveelste plaag van een steeds meer terreinwinnend kapitalisme. Maar het grootste gedeelte van de tandartsen lijkt er zin in te hebben. Per saldo zal dat betere zorg tegen een betere prijs opleveren, aldus de tandartsen en de politiek. Maar is dat ook zo? Hoe krijg je de markt transparanter? En de rekening van de tandarts, gaat die er straks ook anders uitzien? De NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), de beroepsorganisatie van tandartsen en specialisten, pleit al jaren voor vrije tarieven. De NMT staat daarin niet alleen. Een indrukwekkende verzameling brancheorganisaties (zie kader, red.) is op dit moment hard aan het werk om de markt transparanter te maken. Maar lukt dat ook? We praten met NMT-penningmeester Alexander Tolmeijer. Hij is tandarts én ondernemer (Tolmeijer was initiatiefnemer van het portaal MedischOndernemen.nl, red.). De juiste persoon om wat vragen te stellen. invoeren van naambordjes voor medewerkers. Voor een kleine praktijk lijkt dat wellicht overdreven, maar voor patiënten in een grote praktijk is dat prettig. Je ziet exact met wie je te maken hebt. En ook welke functie de persoon die met jouw gebit bezig is heeft. Verder hebben we als brancheorganisatie een checklist gemaakt voor de websites van tandartsen. Aan de hand van die controlelijst kan iedere tandarts checken of hij of zij alle relevante informatie wel op de site heeft staan. Aan het einde van het jaar willen we dat iedere tandarts een website heeft die aan de juiste criteria voldoet. De politiek heeft een transparantere markt als voorwaarde gesteld voor het vrijmaken van de tarieven. Een opmerkelijk aantal organisaties werkt op dit moment hard aan dat doorzichtiger maken van de markt. Zijn er al vorderingen? Ja, wij maken zeker vorderingen. Er zijn zaken in gang gezet die vérstrekkend zijn en soms juist heel praktisch. Voorbeelden? We zijn bijvoorbeeld bij grote praktijken begonnen met het Wij vernamen dat er een achterhoede is binnen jullie achterban die het rustig aan doet met de websites Dat klopt. Een klein deel van onze leden is ietwat argwanend als het gaat om de betrouwbaarheid van de politiek. Zij willen eerst zekerheid over de besluitvorming, voordat ze investeringen gaan doen. Maar ook daar zijn we op voorbereid. Hoe dan? Wij verwachten aan het eind van het jaar nog een flinke toestroom van leden die nog een website willen laten maken

21 markt op die geheel aan de criteria voldoet. Dan gaat het om praktische zaken zoals eenduidig te begrijpen functieomschrijvingen van de assistentes. Als branche hebben wij een contract gesloten met een ICT-partner die het maken van een basale website voor tandartsen vrijwel geheel heeft geautomatiseerd. Binnen één uur moet een tandarts dan via ons een goede website kunnen hebben. Moeten we een stormloop verwachten op die dienstverlening? Valt mee, maar het zal wel fors zijn. Wij verwachten dat er nu nog zo n tweeduizend tandartsen rondlopen die daar gebruik van gaan maken. Zo n operatie is bij mijn weten uniek in Nederland. Samenwerking Een transparante markt en vrije tarieven ; waarom wilden we dat ook al weer? Wij denken dat de diversiteit groter zal worden. Tandartsen zullen zich nadrukkelijker gaan concentreren op dat wat het beste bij hen past. En op die punten zullen ze heel goed worden. De profielen van de praktijken worden duidelijker. En hogere tarieven, dus meer inkomsten voor de tandarts, mogen we aannemen? Nee, dat kun je niet zo maar stellen. Ik denk dat gemiddeld genomen de omzetten ongeveer gelijk zullen blijven. Vooral de pluriformiteit zal toenemen. Er zullen tandartsen zijn die het heerlijk vinden om tegen een toptarief De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de Vereniging van Orthodontisten (VvO), de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandverzorging (NVIJ) en de Samenwerkende Regionale Instellingen voor Jeugdtandverzorging (SRI) hebben de krachten gebundeld. Zij spannen zich de komende maanden met hun leden in om te zorgen voor voldoende transparantie waar het gaat om kosten en kwaliteit. De organisaties in de mondzorg wijzen erop dat de mondzorg met de komst van de nieuwe patiëntenwebsite al transparanter is geworden voor patiënten. Deze site, die sinds december 2010 draait, is een initiatief van de NMT. Alexander Tolmeijer Geboortedatum 28 maart 1965 Burgelijke staat Getrouwd, twee kinderen Beroep Tandarts, jurist, ondernemer Bestuursfunctie Penningmeester en vice voorzitter NMT Fa-med magazine zomer

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Marcel Dekker jeugdtrainer bij Wijhe 92 Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Ook in het seizoen 2013-2014 is Marcel Dekker als jeugdtrainer aan Wijhe 92 verbonden.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Vrije tarieven. Wat betekent dat voor u? Tandarts Bosboom praktijkinformatie bewaarexemplaar. www.tandartsbosboom.nl

Vrije tarieven. Wat betekent dat voor u? Tandarts Bosboom praktijkinformatie bewaarexemplaar. www.tandartsbosboom.nl Vrije tarieven Wat betekent dat voor u? Tandarts Bosboom praktijkinformatie bewaarexemplaar www.tandartsbosboom.nl Vrije tarieven in de mondzorg Op 1 januari start het driejarige experiment Vrije tarieven

Nadere informatie

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Bestuur Born Atletiek Totaal Even voorstellen, Beste atleten en ouders, wellicht heeft u er nooit zo bij stil gestaan maar achter de schermen is de Stichting

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Medicidesk Rabobank Rijk van Nijmegen

Medicidesk Rabobank Rijk van Nijmegen Medicidesk Rabobank Rijk van Nijmegen Samen sterker. Dat is het idee. Rabobank Rijk van Nijmegen De gezondheidszorg is volop in beweging. Toenemende markt - werking, schaalvergroting en professionalisering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties.

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. U heeft in de media kunnen vernemen dat de prijzen in de tandartspraktijken per 1 Januari 2012 zullen

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Informatie voor de klant Belangrijk De Tandheelkundige Kosten vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Beleidsplan climb2raise

Beleidsplan climb2raise Stichting 2climb2raise ONZE ANBI STATUS per 01-01-2016 Beleidsplan 2015-2016 2climb2raise Algemeen Als stichting zetten wij ons in om (ex) Kankerpatiënten deel te laten nemen aan de Alpe d'huzes. Onze

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Dominique Filion s prestatiemix

Dominique Filion s prestatiemix Dominique Filion s prestatiemix Dominique over de 7 factoren die haar prestaties beïnvloeden Geschreven door Marlon van Wissen en Dominique Filion Er zijn 7 factoren die de prestaties van een ruiter beïnvloeden

Nadere informatie

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk

Welkom bij Mondzorg Clinics. Wat bieden wij u? Ons team vormt de praktijk Praktijkfolder Welkom bij Mondzorg Clinics Onze praktijken zijn moderne clinics waar u terecht kunt voor complete mondzorg Tandheelkunde-Mondhygiëne-Orthodontie- Parodontologie & Implantologie. In onze

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten

Wel de lusten, niet de lasten Wel de lusten, niet de lasten Wie is Infomedics Helpt zorgverleners en zorginstellingen met het zo efficiënt mogelijk incasseren van hun omzet verzekerde en niet verzekerde zorg. Opgericht in 2001, gevestigd

Nadere informatie

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

VIA EEN GOUDEN WEBSITE # K L A N T B E L E V I N G O N L I N E

VIA EEN GOUDEN WEBSITE # K L A N T B E L E V I N G O N L I N E MEER GASTEN NAAR JE CAMPING VIA EEN WEBSITE # K L A N T B E L E V I N G O N L I N E VERSIE 2.0 I N H O U D S O P G A V E Warm welkom Goede website Gouden website Ons verhaal A U T E U R Johanna Bruggeman

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Samen financieel vooruitkijken

Samen financieel vooruitkijken Wat is Mifino? Mifino zorgt voor de digitalisering van je bestaande financiële situatie. Alle informatie die laat zien wat je altijd al wilde weten. Denk hierbij aan inkomens informatie op latere leeftijd;

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten C.R.C. Huizinga-Arp Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten Houten 013 9 De bekostiging van de zorg.1 Inleiding 10. Definitie van de zorg 10.3 De kosten van de zorg 10.4 De betalers van de zorg

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Goede zorg is een groot goed

Goede zorg is een groot goed Goede zorg is een groot goed Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nummer 4, september 2011 VERZEKERD! 11 Ouderdom is geen ziekte, maar hoort bij het leven Ze staat bekend om

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport www.cps.nl/lesgevenistopsport IK BEN Marc Lammers. COACH VAN HET BELGISCH DAMESHOCKEYTEAM. EERDER WAS IK BONDSCOACH VAN SPANJE EN HET NEDERLANDS DAMESHOCKEYTEAM. MET NEDERLAND WON IK EEN gouden medaille

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen:

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: 1. Workshop: Ontdek jouw communicatietalent! Data: woensdag 10 september, woensdag 24 september, woensdag 29 oktober,

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren,

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren, Toespraak Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie over dementie 9 mei 2016 Dames en heren, Kijk om u heen. U ziet portretten van mensen met dementie. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Herman

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers. Zorg goed geregeld voor uw organisatie

Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers. Zorg goed geregeld voor uw organisatie Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers Zorg goed geregeld voor uw organisatie 2014 De gezondheid van uw organisatie Als werkgever heeft u veel belang bij gezonde medewerkers. Vanuit

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Jongeren met een aangeboren genitale aandoening Wegwijzer bij vragen over intimiteit en seksualiteit

Jongeren met een aangeboren genitale aandoening Wegwijzer bij vragen over intimiteit en seksualiteit Jongeren met een aangeboren genitale aandoening Wegwijzer bij vragen over intimiteit en seksualiteit Inleiding Als je geboren bent met Spina Bifida (open rug), een blaasexstrophie of een andere aandoening

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Kevin Cornelissen & Sebastiaan Gerritsen

Kevin Cornelissen & Sebastiaan Gerritsen Kevin Cornelissen & Sebastiaan Gerritsen Team GerCor gaat deze beleving aan om in het heetst van de strijd een bijdrage te leveren aan de 400.000 kinderen die in armoede leven, een gelukkig(er) leven te

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie