De Psychologie van de Voetbaltrainer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Psychologie van de Voetbaltrainer"

Transcriptie

1 De Psychologie van de Voetbaltrainer Doel Inhoud Team docenten Trainer seniors Trainer Jeugd Programma voorjaar Maak uw spelers mentaal sterker! Unieke opleiding voor voetbaltrainers Verhoog uw inzicht in de psychologie van het voetbal Verbeter uw vaardigheden om uw spelers te begeleiden op mentaal vlak Interactieve opleiding van 5 weken, in kleine groepen in alle Vlaamse provincies, in Luik & Bergen Doel Waarom deze opleiding? In tijden waar de druk op trainers op alle niveau s groter en groter wordt, leek het ons noodzakelijk om de bagage van de trainers verder te stofferen met een opleiding die hen in staat moet stellen om hun spelers op een nog effectievere manier te coachen. We willen dat de trainers een aantal vaardigheden verwerven die hen in staat stellen om hun spelers beter te begeleiden op mentaal vlak. Door hun kennis en inzicht in voetbalpsychologie te verhogen en een aantal technieken aan te leren zullen ze nog beter in staat zijn om hun spelers optimaal te ontwikkelen. We organiseren de opleiding in de 5 Vlaamse provincies en vanaf april ook in Wallonië. De opleiding is opgesplitst in 2 aparte trajecten, de jeugdtrainer en de trainer seniores, om het mogelijk te maken nog specifieker in te gaan op de vereisten van die verschillende groepen spelers. Gedurende 5 weken worden de trainers in relatief kleine groepen opgeleid, met veel praktische oefeningen, zodat er ook onderlinge kennisoverdracht kan plaats vinden. De eerste reacties van deelnemende trainers zijn alvast erg positief. We gaan ervan uit dat we dit seizoen al 200 trainers zullen kunnen opleiden.

2 Opleiding trainer seniors Wat kunnen trainers verwachten? In de eerste module starten we met het grondig definiëren van het algemene begrip de mentaal sterke speler. We bespreken de laatste wetenschappelijke inzichten rond dit concept en vertalen het dan naar het veld. We maken daarbij het onderscheid tussen de mentale vaardigheden van de speler (concentratie, emotiemanagement), zijn motivatie en zijn persoonlijkheid als voetballer en we zoeken met de trainers naar de meest relevante gedragingen op het terrein. Hoe kan ik als trainer zien aan het gedrag tijdens de training hoe sterk geconcentreerd mijn speler is? In een tweede deel (de tweede helft zeg maar) bekijken we het psychologisch profiel van de trainer zelf; op verschillende manier leren we trainer in de spiegel kijken en de eigen coachingstijl haarfijn definiëren. Deze module is een basissessie en is dan ook voor de beide trajecten identiek. In module 2 van het seniortraject, de psychologie van de speler, bekijken we welke mentale eigenschappen echt het verschil maken in het moderne voetbal. We bespreken verschillende motivatietheorieën, bekijken via videoclips van voetballers hoe verschillende types spelers zich op het terrein gedragen en onderzoeken samen (mede vanuit de aanwezige ervaring van de trainers) welke prikkels best werken voor die spelers. Daarna staan we stil bij een van de meest cruciale competenties van de trainer, het geven van effectieve feedback. We stellen een model voor vanuit de laatste inzichten in de positieve psychologie en de hersenwetenschappen, maar maken dit opnieuw erg concreet en praktisch (via een toepassing die o.a. ook door de mental coaches van Manchester City en Fulham wordt gebruikt). De trainers krijgen een raamwerk voor hun gesprekken met de spelers, zodat ze onmiddellijk hun aanpak kunnen verfijnen en een klimaat kunnen creëren waar spelers worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven. Module 3 richt zich op de groepsdynamiek ( Psychologie van de kleedkamer ). Gewapend met de inzichten in het psychologisch profiel van de spelers helpen we de trainers bij de volgende vragen: Hoe maak ik van een groep spelers een echt team, welke fasen in groepsvorming bestaan er en wat is als trainer dan de beste aanpak tijdens die verschillende fasen? Daarna bekijken we een aantal interessante fenomenen die zich kunnen voordoen in teams, de samenwerking tussen spelers van uiteenlopende culturen, het integreren van jongeren in de A-kern, het kiezen van de kapitein, het omgaan met sterspelers, bankzitters en revaliderende spelers. Opnieuw worden de trainers via praktische voorbeelden en getuigenissen uitgedaagd om hun kennis en inzichten ter zake te delen.

3 In de vierde module zoomen we in op de wedstrijd, het moment waarop veel goede voornemens vaak opzij worden geschoven. We bekijken de communicatie van de wedstrijdselectie en geven concrete tips om de wedstrijd in optimale toestand te starten. We onderzoeken op welke manier het wedstrijdpraatje zijn vruchten afwerpt (opnieuw aangepast aan de psychologie van de speler), bespreken het optimale gebruik van de 15 tijdens de rust en de do s & don ts voor de feedback na de wedstrijd. Ook het beheren van de wedstrijdstress bij de trainer zelf krijgt hier een plaats, zowel de pre-game stress als de druk tijdens de wedstrijd zelf. Tenslotte bekijken we de psychologische oorlogsvoering tegen trainers en spelers van het andere team en bespreken we de relatie met de scheidsrechter. In de 5e sessie bekijken we de samenwerking in de trainerstaf. Hoe kan je als trainer optimaal gebruik maken van de complementariteit in de staf, van de verschillende karakters en de mogelijke teamrollen die mensen opnemen. Welke communicatie- en overlegstructuren moet ik opzetten en hoe gaan we om met de vaak hooggespannen verwachtingen van het bestuur en de buitenwereld. We ontwerpen een model voor succesvolle samenwerking in de staf, hoe beperkt of uitgebreid die staf ook is. Jeugdtrainer Het traject voor de jeugdtrainer omvat eveneens 5 sessies. Zoals gezegd is de eerste sessie gelijk aan de start van de trainer seniores, maar daarna volgt deze opleiding haar eigen weg. In een tweede module bekijken we de ontwikkeling van de jonge voetballer. Een kind is niet zomaar een mini-volwassene en dus is het de taak van de trainer om jongeren op maat te begeleiden. Wat gaat er om in het hoofd van de jonge voetballer? Hoe werkt het puberende brein? Aan de hand van videobeelden van training- en wedstrijdsituaties observeren we het typisch gedrag van de spelers in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Dankzij inzichten in de breinontwikkeling leren we de typerende gedachten, gevoelens en gedragingen van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën kennen en hoe deze zich vertalen op het terrein. Vervolgens wisselen we (succes)ervaringen uit op vlak van coachingsinterventies binnen deze leeftijdsgroepen. Ouders krijg je er gratis bij, dus is het belangrijk om als coach van in het begin van het seizoen proactief afspraken te maken met hen, om te voorkomen dat er 22 medecoaches aan de zijlijn staan. Dit werken we uit in een concrete visie.

4 De derde sessie binnen het jeugdtraject werpt een licht op het motiveren van jonge voetballers. Hoe zorgen we ervoor als coach dat spelers zich blijven inzetten op training? Hoe kunnen we als coach een gunstig leerklimaat creëren voor de spelers? Coachen we voor plezier of voor topprestaties? Hoe voorkomen we dropout? We formuleren een aantal concrete do s & don ts op vlak van effectief coachen. Meer nog, we zoeken naar manieren om de speler te stimuleren tot zelfontwikkeling en -sturing. Daarin spelen vaardigheden zoals observeren, feedback geven en doelen stellen een belangrijke rol. Ook de zin en onzin van straffen en belonen komt aan bod. In de vierde sessie maken we kennis met mentale training. Het is allerminst de bedoeling dat trainers de rol overnemen van sportpsychologen, maar wel belangrijk dat de trainers notie hebben van basisvaardigheden op vlak van concentratie en omgaan met emoties. We verwachten van jonge spelers dat ze zichzelf handhaven in het heetst van de strijd, maar wat moeten ze dan precies doen en vooral, hoe moeten ze zichzelf onder controle houden? We reiken handvaten en concrete tips aan die de trainers toelaten om mentale vaardigheden te oefenen op het terrein. We vertalen dit zo praktisch mogelijk in oefenstof en wedstrijdroutines. In de vijfde en laatste sessie van het jeugdtraject begeven we ons op het niveau van het team. We leren verschillende persoonlijkheidstypes kennen en verklaren hoe spelers zich zo anders kunnen gedragen, terwijl de trainingsituatie dezelfde is voor iedereen. We identificeren de teamrollen die spelers spontaan opnemen en hoe we deze optimaal kunnen doen samenwerken. We leren werken met interculturele verschillen. De focus ligt op fairplay, maar om spanningen, selectiekwesties en conflicten kunnen we helaas niet heen, dus concretiseren we hoe we dergelijke situaties effectief kunnen managen. Alle modules worden op eenzelfde manier opgebouwd: de laatste wetenschappelijke inzichten worden voorgesteld en de meest bruikbare conceptuele denkkaders worden vertaald naar het terrein. We tonen video s, getuigenissen van spelers en trainers en concrete voorbeelden uit het Belgische en internationale voetbal om een goed begrip te garanderen. Daarna duiken we de praktijk in en gebruiken we de ervaring van de trainers zelf om via praktische oefeningen en discussies de inzichten te vertalen naar het eigen team. In elke sessie zorgen we ervoor dat de instrumenten die worden aangereikt, als take-away beschikbaar zijn, zodat onmiddellijke toepassing (in de volgende training of wedstrijd) mogelijk is. De trainers krijgen naast het cursusmateriaal tal van links naar nuttige literatuur en websites om hun kennis verder te verdiepen.

5 Team docenten Een team van ervaren voetbalpsychologen, onder leiding van Kris Perquy & Eva Maenhout, mental coaches bij de nationale jeugdploegen van de KBVB. Jan Dierens (sportpsycholoog, o.a. Westerlo), Emilie Schollaert (sportpsychologe, o.a. KRC Genk), Jean Colinet (sportpsycholoog Standard Luik), Estelle André (sportpsychologe, Luik), Antoine Pecher (sportpsycholoog, RAEC Mons). Doorklikken voor CV

6 Het team van docenten Kris Perquy Opleiding -- Master Psychologie (Bedrijfspsychologie), Universiteit Gent 1990 Ervaring jaar ervaring als consultant en coach in het bedrijfsleven -- 6 jaar ervaring als mental coach in (top)sport -- Mental coach voor KSV Cercle Brugge sinds , voor jeugdploegen van de KBVB sinds februari Projecten voor Club Brugge KV en Club Academy, KV Oostende, Topsportscholen Voetbal, KFC Varsenare, Euphony Asse-Lennik en Argex Duvel Puurs (volleyball), zwemproject Gold. -- Lesgever en gastspreker voor KBVB, VFV, FEPSAC (Europese Associatie van Sportpsychologen), gastdocent sportpsychologie aan HO West Brugge. -- Initiatiefnemer voor International Network of Football Psychologists Eva Maenhout Opleiding -- Master Psychologie (Klinische Psychologie), Universiteit Gent Postgraduaat Bedrijfskunde en -communicatie, Hogeschool Gent Master in Human Resources Management, EHSAL 2005 Ervaring jaar ervaring als consultant en coach in het bedrijfsleven -- 6 jaar als mental coach in topsport: -- Opdrachten als mental coach in verschillende teamsporten: j eugdinternationals KBVB (sinds 2009) jeugd KAA Gent (sinds 2012) beloften Eendracht Aalst (sinds 2012) Basket Telenet Oostende (sinds 2009) A-kern SV Zulte-Waregem ( ) volleybal Knack Roeselare ( ) zwemproject GOLD ( )

7 -- Lesgever en gastspreker voor KBVB, VFV, UGent, KATHO, KULeuven, Sportcongres, Dag van de Trainer, Lid van Bloso Expertenplatform Sportpsychologie, VVSP en FEPSAC (Vlaamse en Europese Associatie van Sportpsychologen) en van International Network of Football Psychologists. JAN DIERENS Opleiding -- Master Psychologie (Klinische Psychologie), Vrije Universiteit Brussel European Master Sport and Exercise Psychology, Katholieke Universiteit Leuven Praktijksportpsycholoog VSPN i.o. Ervaring -- 4 jaar ervaring als consultant in het bedrijfsleven -- 4 jaar ervaring als sportpsycholoog/mental coach in (top)sport -- Sportpsycholoog/mental coach individuele trajecten (top)sporters in eigen praktijk sinds 2008 (grote variatie aan sporten). -- Sportpsycholoog/mental coach KVC Westerlo voor jeugd en eerste elftal, Gymfederatie Artistieke Gymnastiek Dames en Acrogymnastiek sinds 2010, Parantee (voorheen Vlaamse Liga Gehandicaptensport) sinds Lesgever voor VTS en gastspreker op allerhande clinics, workshops, etc. EMILIE SCHOLLAERT Opleiding -- Master in Psychologie (Arbeids-, Organisatie- en Gemeenschapspsychologie), Katholieke Universiteit Leuven, Master in Sportpsychologie, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, (DES- Diplôme d études spécialisées, Promotor: Prof.Dr.Ph.Godin), Accreditatie Personal Profile Analysis, persoonlijkheidsprofiel gebaseerd op het DISC-model, 2005

8 Ervaring -- Assistent van Prof.Dr.Ph.Godin, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Departement Sportpsychologie (2006) -- Lesgever & Programmaontwikkelaar voor het post-graduaat programma Executive Master in Business Coaching, Université Catholique de Louvain-la-Neuve ( ) -- Partner & Unicorn Group: Coaching van teams en individuen in bedrijfscontext (2005-heden) -- Sportpsycholoog: Mental coaching van individuele atleten, teams of trainers. (2006-heden) -- Projecten: Mental Coach van de WBNT- Women National Hockey Team (Belgian Panthers) ( ), Mentale screening van KRC Genk (2011), Sportpsycholoog van het sportmedisch centrum van de Duitstalige Gemeenschap en voor de Trainer A opleiding (2006-heden), Sportpsycholoog van het Limburgs Sportmedisch Adviescentrum (2011-heden), Lid van de RVB van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie (VVSP) ESTELLE ANDRE Formation -- Master en psychologie clinique Université de Liège (2005) -- D.E.S en psychologie du sport et de la performance (2007) Expérience -- Depuis 2007, psychologue dans le service de gériatrie du CHU de Liège -- Depuis 2007, psychologue du sport -- Suivis de sportifs moins valides élites, participation au staff des Jeux Paralympiques de Londres 2012 ; -- Suivis d espoirs : en escrime (sport-études) et en tennis de table (sport-études) ; -- Suivis de sportifs en tennis, football D1, ski, cyclisme, trial, karaté ; -- Cours de niveau 1 et niveau 2 donnés aux futurs entraîneurs tennis de table ; cours, sur invitation, à l UCL en psychologie du sport ; membre effectif de la société belge francophone de psychologie du sport. -- Membre effectif du C.A. de la société belge francophone de psychologie du sport (SBFPS)

9 JEAN COLLINET Formation -- Licencié en éducation physique (2000) -- Licencié en psychologie (2005) Expérience ans d expérience dans le sport professionnel (préparation physique, mental coaching, assistant coach ) -- Suivi de plusieurs athlètes «olympiques» (Pékin et Londres) -- Préparation physique équipe pro basket Brussels, Oostende, Trèves, Gent, Mons ( ) -- Assistant coach équipe pro basket Gent et Mons ( ) -- Assistant coach équipe nationale Basket Dames ( ) -- Chargé de formation pour fédération francophone basket, fédération flamande basket et Université Libre de Bruxelles ( ) -- Mental coach sportifs individuels athlétisme, triathlon, natation, basket, foot ( ) -- Mental coach Standard de Liège ( ) ANTOINE PECHER Formation -- Licence en psychologie à l UMons (2007) -- Certificat Universitaire en Psychologie du Sport à l Université Catholique de Louvain (2008) -- Certificat Universitaire en Thérapie cognitivo-comportementale à l Université Libre de Bruxelles (2011) -- Formation à la Thérapie Familiale et Systémique au Centre d Etudes de la Famille et des Systêmes (en cours) Expérience -- Psychologue du Sport depuis Expérience passée auprès de différents sportifs pratiquant le cyclisme, l équitation ou l athlétisme. -- Actuellement, coach mental au Centre de Formation du RAEC Mons (U17 et U19). -- Inscrit à la Commission des Psychologues -- Membre de la Société Belge Francophone de Psychologie du Sport

10 Programma voorjaar 2 trajecten van 5 sessies seniores en 5 sessies jeugd (18u30 tot 22u30) Alternerend les jeugd en seniores zodat u desgewenst beide trajecten kan volgen. Limburg: VV Zonhoven: De Basvelden, Herestraat 124A, 3520 Zonhoven Antwerpen: KVC Westerlo: Stadion Het Kuipje, De Merodedreef 189, 2260 Westerlo West-Vlaanderen (Senior): KFC Varsenare: Stadion Van Caloen, Ter Straetendreef 8490 Varsenare West-Vlaanderen Jeugd: KV Kortrijk Jeugdacademie, Weverstraat 8500 Kortrijk Trajecten in Wallonië (Bergen en Luik) starten vanaf 15 april Limburg Maandagavond Seniors Jeugd 25/02/ /03/ /03 18/03 25/03 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 Antwerpen Woensdagavond Seniors Jeugd 27/02/ /02/ /03 13/03 27/03 27/03 24/04 24/04 08/05 08/05 West-Vlaanderen Maandag + Woensdag Seniors Jeugd 04/03/ /03/ /03 13/03 25/03 27/03 15/04 17/04 22/04 24/04

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel 2013

Nadere informatie

Dag van de Sportclubbestuurder

Dag van de Sportclubbestuurder Dag van de Sportclubbestuurder 2013 exclusief voor sportclubbestuurders en medewerkers van sportfederaties Voorwoord Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie vzw is één van de proeftuinen die deel

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

HockeyVISIE Stappenplan mentale begeleiding voor de jeugd

HockeyVISIE Stappenplan mentale begeleiding voor de jeugd Stappenplan mentale begeleiding voor de jeugd DOELGROEP: TECHNISCH MANAGEMENT Hockeyvisie is bedoeld voor iedereen die als opleider, trainer en/of coach actief is in de hockeysport binnen tophockey, breedtehockey,

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Bijlage 10: OVERHEIDSOPDRACHT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2014. Ethisch begeleiden van (jeugd)sport - Workshop

Bijlage 10: OVERHEIDSOPDRACHT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2014. Ethisch begeleiden van (jeugd)sport - Workshop Bijlage 10: Ethisch begeleiden van (jeugd)sport - Workshop OVERHEIDSOPDRACHT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2014 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent

Nadere informatie

TEAMBUILDING VOOR TEAMS

TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING Toon Gerbrands: "Teambuilding is hetzelfde als samenwerken in het normale leven. Iets willen bereiken, dat doe je door een gemeenschappelijk doel te stellen. Hoe moeilijker

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Kortdurende opleiding Oplossingsgericht Werken in pedagogiek en begeleiding

Kortdurende opleiding Oplossingsgericht Werken in pedagogiek en begeleiding Kortdurende opleiding Oplossingsgericht Werken in pedagogiek en begeleiding Voorlopige versie 28 mei 2013 Groep najaar 2013 Locatie lessen : Hogeschool Gent Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Lesprogramma...

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2014 Coach-scan, tool voor verenigingstrainers Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Inleiding In dit document kunt u de resultaten teruglezen van een onderzoek naar tips voor coaches. Hierbij

Nadere informatie

iedereen coach Praktijkboek voor alledag en overal Jef Clement

iedereen coach Praktijkboek voor alledag en overal Jef Clement iedereen coach iedereen coach Praktijkboek voor alledag en overal Jef Clement D/2013/45/117 - ISBN 978 94 014 0824 0 NUR 808 Vormgeving cover: Pascal Van Hoorebeke Vormgeving binnenwerk: Pascal Van Hoorebeke

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Opleidingsaanbod 2014-2015 Genderatwork cvba so The Conference House De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel Gitte Beaupain, Barbara Brunisso & Katlijn Demuynck

Nadere informatie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor fase 1 van de oproep

Nadere informatie