23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011"

Transcriptie

1 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons

2 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t m ; e w brons bv, Groningen Niets mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie of film zonder voorafgaande toestemming van Chistine Brons. 2

3 Inhoud Pag. 01.Verdieping op coaching Didactisch coachen 8 03.Interviewen met kinderen Stoomcursus Videovaardigheden Nieuwe ontdekkingen op de kaart van Onderwijsland, deel Nieuwe ontdekkingen op de kaart van Onderwijsland, deel Succesvol leren door feedback te geven aan kinderen Leren kan zoveel uitdagender ADHD, wat moet je ermee? ASS, is dat een nieuw computerspel? Hé meester Daar zou je toch aan werken? Elk talent benutten Oplossingsgerichte VIB met kinderen Oplossingsgerichte Oudergesprekken Supportgroep aanpak Effectieve leekracht begeleiding: plezier en resultaat Anders doen. Creatief leiding geven Leerstijlen: nieuwsgierig naar de ander Intervisie: een frise wind nodig? Taakspel VIB en Transactionele Analyse Succes helpt Oplossingsgericht werken met kinderen in het basisonderwijs Leerling stuurt eigen leerproces. Oplossingsgericht werken in het Voortgezet Onderwijs 47 3

4 23 trainingen voor VIB-ers (en anderen) Drie-en-twintig trainingen voor VIB-ers waarin je de methode onderhoud maar ook iets nieuws leert. Het zijn (na-)scholingen van een of meerdere dagdelen waarin je vaardigheden traint. De trainingen hebben VIB als basis, maar bieden inhoudelijk nieuwe informatie. De inschrijving heeft een open karakter. Het aanbod is ook geschikt voor belangstellenden, leraren en schoolteams. Collega s zijn dus welkom. Er zijn vier cursusplaatsen, maar de trainingen kunnen ook, mits er voldoende aanmeldingen zijn, op locatie worden gegeven. Zie voor de inschrijving de laatste pagina en het bijgeleverde bestand. Twintig aannames voor VIB VIB maak je zelf VIB is procesgericht VIB is voortdurend in ontwikkeling VIB gaat uit van de ander VIB is gebaseerd op contact maken VIB geeft inzicht VIB stimuleert eigen verantwoordelijkheid VIB vergroot bewustzijn VIB kan overal en altijd VIB is authentiek VIB is de kunst van het loslaten VIB is werken vanuit visie VIB is afspreken en aanspreken VIB is effectiviteit VIB kan bij iedereen die wil VIB is onderwijsversnellend VIB is ont-moeten VIB is teamleren VIB is transparent VIB is emotionele intelligentie Vrij naar Willem Verhoeven 4

5 Groningen Utrecht Leiden Deventer/Zutphen 5

6 01. Verdieping op coaching Wanneer: 07 oktober 2010 Data: Groningen Utrecht 07 oktober 07 april 04 november 21 april u u u u Opgave voor 01 september 2010 Voor wie: Gecertificeerde VIB-ers, coaches, PO en VO, Kinderopvang Inhoud: In deze training zul je als deelnemer gelegenheid krijgen je verder te verdiepen in je coachvaardigheden. Na een vooronderzoek (telefonisch interview) wordt bepaald in welke mate je theorie, oefening en dialoog nodig hebt en deze zal op de trainingsdag aan bod komen. Er zal ruim aandacht zijn voor het bespreken van issues die je in de praktijk tegenkomt. Als leidraad van de training dienen de resultaten van het 360-gradenfeedbackonderzoek dat je vooraf zelf ondergaat. Vanuit het principe van de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky (1886)) zullen de uitkomsten van het persoonlijke onderzoek de richting en het niveau van verdieping bepalen. Je zult worden begeleid in het vertalen van de onderzoeksresultaten naar praktische persoonlijke leerdoelen. Na een periode van een half jaar vindt een evaluatie plaats middels een tweede 360-graden-meting. Op de terugkomdag zul je de resultaten van je eerste en tweede meting met elkaar kunnen vergelijken. De conclusies van deze vergelijking zullen als input dienen voor het persoonlijke leerplan dat je maakt. In dit concrete plan van aanpak vertaal je doelstellingen naar oefeningen voor het komende jaar. 6

7 Beoogde resultaten: middels 360-graden-feedback, scherp zicht op je ontwikkelingsniveau als VIB-coach. persoonlijk praktijkleerplan conceptuele verdieping extra oefening in coachingsvaardigheden uitwisseling met collega's Docent: Pepijn Sonneveld, Groningen Aantal dagdelen : 3 Kosten: 600 euro Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 12 Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Meer info: 7

8 02. Didactisch coachen Wanneer: Groningen 17 september, Utrecht 08 oktober Data: Groningen 17 september 15 oktober 26 november 28 januari 11 maart 22 april u u u u u u Opgave Groningen voor 23 juli Voor wie: Gecertificeerde VIB-ers die hun vaardigheden rondom (video-)coachen en begeleiden willen uitbreiden en die bereid zijn het eigen functioneren onderwerp van reflectie en bespreking te maken. Inhoud: Een VIB-er filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen successievelijk bij dezelfde leerling en geven de leerling ook beiden positieve feedback: goed gedaan en mooi werk De VIB-er vraagt vervolgens aan de leerling: weet je nu waarom je docenten zo tevreden zijn over je werk? De leerling heeft geen idee.. Gemiste kans dus, om zorg te dragen voor leren Bovenstaand voorbeeld staat niet op zichzelf. Uit onderzoek blijkt dat docenten en begeleiders niet of nauwelijks systematisch specifieke leerbevorderende feedback geven. Daar zijn ze niet voor opgeleid, terwijl dat eigenlijk de kern van hun professionaliteit zou moeten zijn. En daarmee wordt kostbare tijd verspild. Immers: de tijd die docenten hebben met leerlingen is in alle vormen van onderwijs beperkt. Dat betekent dat die tijd qualitytime moet zijn. En dat het contact tussen docent en leerling iets is, dat er echt toe doet. Feedback is ook van grote invloed, als het gaat over iets dat goed is, of als de feedback erop gericht is de elementen die al juist zijn in het antwoord te belichten. Als de docent dit planmatiger en doeltreffender kan inzetten, wordt het leerproces van leerlingen positief beïnvloed. En niet alleen het leerproces op cognitief gebied. Leerlingen leren meer en beter sturing te geven aan hun eigen 8

9 leren, zitten beter in hun vel en zijn voorbereid op wat de huidige maatschappij aan reflectie- en zelfregulatievaardigheden van hen vraagt. Het model didactisch coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en feedback geven. De methode is vanuit de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt en wordt momenteel wetenschappelijk onderbouwd. In het model didactisch coachen worden een aantal vormen van feedback en hun onderlinge samenhang uitgewerkt. De ervaring is dat het docenten en begeleiders echt een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen met feedback. En daarbij niet alleen op proces te coachen, maar ook inhoudelijk. Het leren van didactisch coachen door docenten blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. VIB is daarbij echter een heel krachtig middel. Doel van de bijeenkomsten is ervaren VIB-ers te equiperen met: Kennis en kunde op het gebied van didactisch coachen, zowel qua uitvoering als wat betreft theoretische achtergronden Kennis en kunde om dit vervolgens naar behoefte te integreren in de eigen VIB-praktijk Aantal dagdelen: 8 De inbreng van eigen beelden staat uiteraard centraal. We beginnen met een startdag, waarin de basis van het didactisch coachen wordt uitgelegd. Dan zes begeleide intervisiebijeenkomsten van een dagdeel. In deze bijeenkomsten staan de eigen beelden centraal en wordt verdere input gegeven over de ins en outs van didactisch coachen. Ook wordt een instrument gepresenteerd waarmee docenten geobserveerd kunnen worden en zichzelf kunnen evalueren. Op de laatste bijeenkomst worden presentaties gehouden. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit bijeenkomst 1 (2 dagdelen) - introductie didactisch coachen als concept - theoretische inzichten waar didactisch coachen op gebaseerd is - leerbevorderende feedback en coaching als basis - oefenen met elkaar aan de hand van eigen kennis en kunde - bijzondere vormen van videocoaching, w.o. voordoen nadoen coachen met een oortje - beelden analyseren 4 bijeenkomsen begeleide intervisie (3 x een dagdeel / 1x een hele dag) Begeleide intervisiebijeenkomsten met behulp van eigen beelden. In ieder geval brengt iedereen minimaal 3 keer beeld in, maar vaker mag natuurlijk ook: - een keer met eigen werk met behulp van didactisch coachen met leerlingen - twee keer met beelden van de begeleiding van didactisch coachen 9

10 - andere vormen van videocoaching (voordoen - nadoen / coachen met een oortje) Tijdens deze bijeenkomsten wordt de achtergrond van didactisch coachen verdiept en verder uitgewerkt. Bovendien worden de instrumenten toegelicht en gebruikt en is er aandacht voor de wijze waarop didactisch coachen in de eigen praktijk kan worden toegepast. Slotbijeenkomst (1 dagdeel) Presentaties aan elkaar ten aanzien van de integratie van didactisch coachen in de eigen opleiding. Uitreiking certificaat Video Interactie Begeleider /didactisch coachen. Met dit certificaat krijgen de deelnemers een licentie om de instrumenten van didactisch coachen vrij te gebruiken (met bronvermelding) in het eigen werk en worden zij geregistreerd in het register van erkende professionals didactisch coachen bij de Stichting Didactisch Coachen (www.didactischcoachen.nl ). Docent: Frans Faber, V&F Consult, Zeist Kosten: 2100 euro inclusief catering Voor VIB-ers die lid zijn van de Beroepsvereniging voor SVIB geldt een kortingsregeling van 200 euro, zij betalen derhalve 1900 euro. Groepsgrootte: 7 of 8 deelnemers Aanmelding : via Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Utrecht Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Meer info: 10

11 03. Interviewen met kinderen Wanneer: Groningen Woensdag 15 september u Utrecht Woensdag 29 september u Deventer/Zutpen Woensdag 22 september u Opgave Groningen voor 23 juli Opgave Utrecht, Deventer/ Zutphen voor 01 september Voor wie: VIB-ers in opleiding, gecertificeerde VIB-ers, filmers, filmende leraren/ leidsters PO, VO en Kinderopvang Inhoud: Als je interviews met kinderen wilt gebruiken voor leraren, schoolteams of in films dan is het belangrijk dat de inhoud goed overkomt. Deze workshop is bestemd voor zowel beginnende als meer ervaren interviewers die interview gebruiken als onderdeel van een filmmontage. De workshop laat voorbeeldinterviews met kinderen zien. Waar let je op bij interviewen als je de antwoorden in een film wilt gebruiken? Wat voor vragen stel je? Wat is 'inhoudelijke regie versus procesregie' in het interview? De deelnemers oefenen zelf hun interviewvaardigheden. Docent: Suzanne Bindels, Evocativ Groningen Aantal dagdelen: 1 Kosten: 125 euro Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 12 Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Utrecht: Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Deventer/ Zutphen wordt nader bekend gemaakt Meer info: 11

12 04. Stoomcursus Videovaardigheden Wanneer: Groningen Woensdag 13 oktober u Utrecht Woensdag 06 oktober u Opgave Groningen en Utrecht voor 01 september Voor wie: VIB-ers in opleiding, gecertificeerde VIB-ers, leraren/ leidsters PO en VO die met film werken, Kinderopvang Inhoud: De praktijk van het filmen blijkt minder eenvoudig dan het zo lijkt. Wat doen shots met de kijker? Hoe neem je het beste op? In deze workshop leer je wat het shot de ander vertelt. Er komen verschillende typen shots aan bod. Deelnemers oefenen met hun eigen videocamera. Als je praktijkvragen hebt over het maken van film(shots) is deze workshop aan te bevelen. Neem je eigen videocamera mee, een opgeladen accu, een tape of eigen opnamemateriaal. Docent: Suzanne Bindels, Evocativ Groningen Aantal dagdelen: 1 Kosten: 125 euro Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 12. Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Utrecht: Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Meer informatie: 12

13 05. Nieuwe ontdekkingen op de kaart van Onderwijsland, deel 1 Wanneer: Utrecht 14 januari, Leiden 21 januari Data: Utrecht Leiden Maandag Dinsdag Woensdag Maandag Dinsdag Woensdag 14 januari 24 januari 08 februari 08 maart 17 maart 21 januari 31 januari 15 februari 09 maart 24 maart u u Opgave Utrecht en Leiden voor 10 december Voor wie: VIB-ers in opleiding, gecertficeerde VIB-ers, IB-ers, leerkrachten PO, schoolteams basisonderwijs Inhoud: De afgelopen jaren is een aantal scholen gaan werken met nieuwe concepten: Natuurlijk Leren, Met Kinderen Leren, Democratisch onderwijs, Iederwijs, werken met kernconcepten of in ateliers, en Essential Schools. Veel mensen hebben er wel over gehoord, maar weten er niet het fijne van. In vijf dagdelen gaan we op zoek naar de bronnen van deze keuzes, verdiepen we ons in overeenkomsten en verschillen en bezoeken we scholen die met deze concepten werken. Opbouw van de cursus: Dag 1 Achtergrondinformatie over Natuurlijk Leren en Met Kinderen Leren Dag 2 Bezoek school Natuurlijk Leren Dag 3; Bezoek school Met Kinderen Leren Dag 4: Achtergrondinformatie over Democratisch Onderwijs en Iederwijs Dag 5: Bezoek school Democratisch onderwijs 13

14 Docent: Rikie van Blijswijk, De Leerschool Den Haag. Aantal dagdelen: 5 Kosten: 600 euro Deelnemers moeten rekening houden met een bijdrage per scholenbezoek. Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 20 deelnemers Waar: Utrecht, Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Leiden, wordt nader bekend gemaakt. Meer info: 14

15 06. Nieuwe ontdekkingen op de kaart van Onderwijsland, deel 2 Wanneer: Utrecht 25 maart, Leiden 01 april Data: Utrecht Leiden Maandag Dinsdag Woensdag Maandag Dinsdag Woensdag 25 maart 04 april 19 april 11 mei 26 mei 01 april 11 april 26 april 25 mei 09 juni u u Opgave Utrecht en Leiden voor 07 januari Voor wie: VIB-ers op opleiding, gecertificeerde VIB-ers, IB-ers, leerkrachten PO, schoolteams basisonderwijs Inhoud: De afgelopen jaren is een aantal scholen gaan werken met nieuwe concepten: Natuurlijk Leren, Met Kinderen Leren, Democratisch onderwijs, Iederwijs, werken met kernconcepten of in ateliers, en Essential Schools. Veel mensen hebben er wel over gehoord, maar weten er niet het fijne van. In vijf dagdelen gaan we op zoek naar de bronnen van deze keuzes, verdiepen we ons in overeenkomsten en verschillen en bezoeken we scholen die met deze concepten werken. Opbouw van deel 2 van de cursus: Dag 1 Bezoek school Iederwijs Dag 2 Achtergrondinformatie over werken met Kernconcepten en Ateliers Dag 3 Bezoek school Kernconcepten Dag 4 Bezoek school Ateliers 15

16 Dag 5 Achtergrondinformatie over Essential School en werken met Habits of Mind Met afsluiting van het gehele traject. Docent: Rikie van Blijswijk, De Leerschool, Den Haag. Aantal dagdelen: 5 Kosten: 600 euro. Deelnemers moeten rekening houden met een bijdrage per scholenbezoek. Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 20 deelnemers. Waar: Utrecht, Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Leiden wordt nader bekend gemaakt. Meer info: 16

17 07. Succesvol leren door feedback te geven aan kinderen Wanneer: Groningen 18 november u Leiden 10 september Utrecht 19 november Opgave Groningen en Leiden voor 01 september Opgave Utrecht voor 23 juli Voor wie: VIB-ers op opleiding, gecertificeerde VIB-ers, (PO, VO en Kinderopvang), schoolteams Inhoud: Feedback geven, positief dan wel negatief, wordt door opvoeders en leraren gezien als een onmisbare schakel in succesvol leren. Recent hersenonderzoek toont aan dat kinderen van 8-9 jaar op een andere manier leren dan oudere kinderen en volwassenen. In deze workshop wordt verkend welke wijze van feedback op welke momenten het meest succesvol zijn. Daarbij worden theorie en praktijk aan elkaar verbonden door veel praktische oefeningen. Docent: Rikie van Blijswijk, De Leerschool, Den Haag Aantal dagdelen: 1 Kosten: 125 euro Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 20 deelnemers Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Utrecht: Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Leiden: wordt nader bekend gemaakt Meer info: 17

18 08. Leren kan zoveel uitdagender Wanneer: Groningen 09 december u Utrecht 01 oktober u Leiden 24 september u Deventer/Zutphen 08 april u Opgave Groningen, Utrecht, en Leiden voor 01 september Opgave Deventer/ Zutphen voor 07 januari Voor wie: VIB-ers op opleiding, gecertificeerde VIB-ers, leraren PO, VO, schoolteams Inhoud: Alle kinderen willen graag leren. En wij kunnen ervoor zorgen dat het leren zo uitdagend en spannend is, dat de motivatie om te leren alleen maar groter wordt. In deze workshops worden o.a. concepten als meervoudige intelligentie, systeemdenken, the Essential Schools en coöperatief leren toegelicht. Vervolgens gaan we ons heel praktisch op een aantal werkvormen uit deze concepten richten. Daarmee zullen alle deelnemers hun rugzak flink vullen met nieuwe, uitdagende en doelgerichte werkvormen. Docent: Rikie van Blijswijk, De Leerschool, Den Haag Aantal dagdelen: 2 Kosten: 270 euro Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 20 personen Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Utrecht: Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Leiden: wordt nader bekend gemaakt Deventer/ Zutphen wordt nader bekend gemaakt Meer info: 18

19 19

20 09. ADHD, wat moet je ermee? Wanneer: Groningen 16 november u Utrecht Dinsdag 11 januari u Deventer/Zutphen 08 februari u Opgave Groningen en Utrecht voor 01 september Opgave Deventer/ Zutphen voor 07 januari Voor wie: VIB-ers in opleiding, gecertificeerde VIB-ers, leraren en begeleiders binnen het VO. Inhoud: Veel voorkomende problemen binnen het reguliere onderwijs hebben betrekking op leerlingen met lichte stoornissen. In het kader van Passend Onderwijs blijven deze leerlingen in toenemende mate binnen het reguliere systeem. Kinderen met ADHD verstoren vaak de orde in de klas en hebben er moeite mee hun werk te stuctureren. Daardoor hebben veel docenten behoefte aan een manier om de leerling (cognitief) verder te helpen. Deze interactieve workshop biedt kennis over ADHD-gerelateerde problematiek en geeft praktische handvatten om leerling met ADHD in de klas verder te helpen. U krijgt zeer concrete tips die u leerlingen zelf kunt aanleren waardoor ze op het cognitieve vlak de lessen beter kunnen volgen. Na afloop: hebt u onder andere geoefend met het maken van - een startvel - een mindmap - agendabeheer - heeft u kennis van zintuigelijke prikkelovergevoeligheid - krijgt u tips voor concentratie problemen Docenten: Anne Floor Schoemaker en Jemaine de Vries Aantal dagdelen: 1 20

21 Kosten: 125 euro Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Utrecht: Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Deventer/ Zutphen wordt nader bekend gemaakt Meer info: 21

22 10. ASS, is dat een nieuw computerspel? Wanneer: Groningen Dinsdag 12 oktober u Utrecht Dinsdag 09 november u Deventer/Zutphen Dinsdag 02 november u Opgave Groningen, Utrecht, Deventer/ Zutphen voor 01 september Voor wie: VIB-ers in opleiding en gecertificeerde VIB-ers, leraren en begeleiders binnen het VO. Inhoud: Leerlingen met ASS hebben een stoornis in het verwerken van allerlei soorten informatie. Het is niet altijd gemakkelijk om in te spelen op hun specifieke onderwijsbehoeften. Daarom hebben veel docenten behoefte aan concrete tips. Hoe zorg je ervoor dat de leerling op het vlak van planning en organisatie de draad niet kwijtraakt? Deze interactieve workshop biedt kennis over Autisme Spectrum Stoornisgerelateerde problematiek en geeft praktische handvatten om leerlingen in de klas zelf verder te helpen. De workshop concentreert zich met name op tools die leerlingen zelf in kunnen zetten in hun werk. De leerling zal uw hulp echter eerst nodig hebben. Deze avond biedt een aantal mogelijkheden waardoor de leerling op het vlak van organisatie van het werk verder wordt geholpen. Na afloop: heeft u onder andere geoefend met het maken van - dagplanners - agendabeheer - werken met timetimers - werken met een stappenlijst - tips voor een taakaanpak Docenten: Anne Floor Schoemaker en Jemaine de Vries Aantal dagdelen: 1 Kosten: 125 euro 22

23 Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 Waar: Groningen, Brugstraat 7a-1 Utrecht: Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Deventer/ Zutphen wordt nader bekend gemaakt Meer info: 23

24 11. Hé meester Daar zou je toch aan werken? Wanneer: Leiden 17 november, Utrecht 02 maart Data: Utrecht Leiden Woensdag Woensdag 02 maart 25 maart 15 april 17 november 10 december 14 januari u u u u Opgave Utrecht voor 07 januari Opgave Leiden voor 01 september Voor wie: VIB-ers in opleiding, gecertificeerde VIB-ers, IB-ers, leraren en schoolteams. Iedereen die bij de ontwikkeling van hun onderwijs samen wil optrekken met hun leerlingen. Inhoud: Een leerkracht van een SBO school vraagt zich af hoe je een ontwikkelingsproces in je school of in je klas op gang kunt houden: het is natuurlijk het mooist wanneer de leerlingen je herinneren aan je plannen om te veranderen. Als ze bijvoorbeeld zeggen: hé meester, daar zou je toch aan werken. (Uit: Zin in School) Om het onderwijs goed te kunnen afstemmen op de behoefte van de leerlingen, willen leraren graag het perspectief van hun leerlingen kennen. Wat zij zeggen bevestigt hun aanpak en biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. Doelstelling: Leraren en/of IB-ers ondersteunen bij het uitbreiden van hun mogelijkheden om samen met leerlingen het onderwijs te ontwikkelen. Uitproberen en oefenen van verschillende gespreksvormen. Oefenen met het interpreteren van wat leerlingen gezegd hebben en experimenteren met mogelijke vervolgstappen. Een aanzet maken om de dialoog met leerlingen structureel in te zetten in klas of school. 24

25 Na de training: Ken je de theoretische achtergrond van gespreksvoering met leerlingen in het onderwijs en ken je de belangrijkste valkuilen en (gespreks)technieken. Kun je open interviews afnemen en interpreteren. Ken je verschillende andere gespreksvormen om met leerlingen perspectieven uit te wisselen, plannen te maken en besluiten te nemen. Heb je een indruk van je eigen sterke kanten en valkuilen in gesprekken met leerlingen. Heb je geoefend met het interpreteren van wat leerlingen gezegd hebben en heb je stappen gezet om in je klas of school iets te doen met wat de leerlingen gezegd hebben. Heb je kennisgemaakt met verschillende (organisatie)vormen om de dialoog met leerlingen structureel in je onderwijs in te zetten. Programma: De training bestaat uit vier dagdelen, verspreid over drie dagen. Na elk dagdeel nemen de deelnemers een opdracht mee terug naar school. Dag 1 (ochtend): achtergrond, kennis maken met verschillende gespreksvormen, oefenen met gespreksvoering. Dag 2 (hele dag): analyseren van de gesprekken op procesniveau (gespreksvoering). Oefenen met het interpreteren van de inhoud. Vervolgstappen bepalen. Dag 3 (ochtend): analyseren van vervolggesprekken. Feedback op procesniveau. Inbedding in de dagelijkse praktijk in klas en school; ontwerpen van een gespreksstructuur die past bij de eigen situatie. Docent: Merlijn Wentzel, de Leerschool, Den Haag Aantal dagdelen: 4 Kosten: 500 euro inclusief catering Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 16 deelnemers Waar: Utrecht: Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Leiden wordt nader bekend gemaakt Meer info: 25

26 12. Elk talent benutten Door inspirerende en uitdagende begeleiding kinderen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Wanneer: Deventer/ Zutpen 15 oktober, Leiden 04 februari, Utrecht 20 mei Data: Leiden Utrecht Deventer/Zutphen 04 februari 11 maart 20 mei 10 juni 15 oktober 19 november u u u u Opgave Leiden en Utrecht voor 07 januari Opgave Deventer/ Zutphen voor 01 september Voor wie: VIB-ers in opleiding, gecertificeerde VIB-ers, IB-ers, leraren PO, VO en schoolteams Inhoud: Kinderen komen naar school om te leren lezen, schrijven en rekenen en leraren willen hen dat ook graag leren. Maar de meeste leraren willen veel meer. Ze willen dat kinderen hun talenten ontwikkelen, diepgaande leerervaringen hebben en zich ontwikkelen tot kritische, weldenkende burgers. Ze willen, kortom, er alles aan doen om eruit te halen wat erin zit. Doelstelling: In deze training worden zowel theoretische als praktische handvatten aangereikt waarmee leraren/ib-ers in hun klas/school hun mogelijkheden om een klimaat te creëren waarin talentontwikkeling en diepgaand leren mogelijk gemaakt worden, verder kunnen uitbreiden. Na de training Heb je kennis gemaakt met enkele theoretische achtergronden van talentontwikkeling en diepgaand leren. Kun je leergesprekken analyseren en heb je inzicht in de interactiepatronen die talentontwikkeling en diepgaand leren bevorderen. 26

27 Heb je een beeld van je eigen sterke kanten en valkuilen in leergesprekken met kinderen. Heb je kennis gemaakt met verschillende werkvormen en instrumenten die diepgaand leren ondersteunen en heb je vele praktijkvoorbeelden gezien. Heb je je eigen kwaliteitscriteria geformuleerd waarmee je het onderwijs in je klas of school blijvend kunt evalueren. Programma: Dag 1 (hele dag): theoretische achtergrond (hersenonderzoek, sociaalconstructivisme, meervoudige intelligentie) kennis maken met verschillende definities van talent en diepgaand leren, herkennen van talent bij leerlingen, analyseren van leraar-leerling interactie. Dag 2 (ochtend): eigen ervaringen bespreken, aanvullende voorbeelden en werkvormen bespreken, eigen kwaliteitscriteria formuleren. Docent: Merlijn Wentzel, de Leerschool, Den Haag Aantal dagdelen:3 Kosten: 400 euro Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 16 Waar: Utrecht Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Leiden wordt nader bekend gemaakt Deventer/ Zutphen wordt nader bekend gemaakt Meer info: 27

28 13. Oplossingsgerichte VIB met kinderen Wanneer: Leiden 05 november, Utrecht 04 maart Data: Utrecht Leiden 04 maart 01 april 28 april 03 juni 05 november 10 december 21 janauari 18 februari u Opgave Utrecht voor 07 januari 2011 Opgave Leiden voor 01 september 2010 Voor wie: VIB-ers in opleiding, gecertificeerde VIB-ers, PO en VO Inhoud: Steeds vaker worden in het onderwijs gesprekken gevoerd met kinderen over de gang van zaken in de groep. Regelmatig staat in zo n gesprek het ongewenste gedrag van de leerling centraal. Soms gebeurt dit aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) of een portfolio. Een andere keer omdat het gewoon even niet lekker loopt in de groep. Tijdens deze cursus leer je hoe we ons richten op de leerling als ingang voor verandering. Hoe we gesprekken voeren met kinderen en hoe daarbij de videobeelden te gebruiken. De gewenste situatie staat hierbij altijd centraal. De leerkracht zetten we daarbij natuurlijk nooit buitenspel; hij blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep en kan het kind ondersteuning bieden. De leerling die gecoacht wordt, zal echter medeverantwoordelijk gemaakt worden voor de oplossingen en zijn eigen ontwikkeling. Werkwijze: De uitdaging van de cursus zit in het ontwikkelen van een werkwijze die een combinatie vormt van verschillende methodieken. Te weten: oplossingsgericht coachen, Kids Skills en de VIB-methodiek. Ik hoop dat je deze uitdaging aandurft Zoals je gewend bent van de opleiding VIB-S zal ook bij deze cursus vooral praktijkgericht worden gewerkt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de deelnemers tijdens de bijeenkomsten beelden van coachingstrajecten met 28

29 kinderen inbrengen. Je krijgt daar feedback op in de vorm van supervisie en intervisie. Aan het einde van de cursus heb je minstens één geslaagd coachingstraject uitgevoerd. Onderwerpen: Aandacht wordt besteed aan: Verschil in VIB met kinderen en volwassenen Oplossingsgericht coachen Kids Skills Gesprekken voeren met kinderen VIB- gesprekken voeren met kinderen Verschillen in werkwijze met jonge kinderen en pubers Docent: Wim Clements Aantal dagdelen: 4 Kosten: 650 euro Groepsgrootte: 7 deelnemers Waar: Utrecht Marnix Academie, Vogelsanghlaan 1 Leiden wordt nader bekend gemaakt Meer info: 29

30 14. Oplossingsgerichte oudergesprekken Wanneer: Groningen 14 oktober, Deventer/ Zutphen 03 februari, Utrecht 31 maart, Leiden 01 april Data: Groningen Utrecht Leiden Deventer/Zutphen 14 oktober 19 november 31 maart 13 mei 01 april 12 mei 03 februari 03 maart u u u u u u u u Opgave Groningen voor 01 september Opgave Utrecht, Leiden, Deventer/ Zutphen voor 07 janauri Voor wie: VIB-ers (gecertificeerd of in opleiding), leerkrachten in PO en VO, Kinderopvang, schoolteams, intern begeleiders, ambulant begeleiders, professionals in kinderopvang of peuterspeelzalen. Inhoud: Deze training helpt u om de brug te slaan naar ouders. In een oplossingsgerichte oudergesprek lukt het u om de ouders als partners te betrekken bij het ontwikkelingsproces van het kind. De gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid is gericht op verbetering en dat maakt de kans op succes voor het kind vele malen groter. Wat komt er tijdens de training aan bod? 1. Contact maken en houden 2. Onderscheiden van verantwoordelijkheden 3. Boodschap overbrengen met behoud van de relatie 4. Verschil tussen probleem en beperking 5. Problemen vertalen in wensen 6. Mandaat 7. Ouders helpen oplossingsgericht naar hun kinderen te kijken 8. Gebruik maken van videobeelden tijdens oudergesprekken 30

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 1 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015 Programmagids 2014 2015 /VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders Ons woordenschatonderwijs heeft een enorme boost gekregen Nascholing Primair Onderwijs en VVE 2014/15

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie