Handleiding EASYMAP V.5.0. Januari Copyright DLV Belgium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding EASYMAP V.5.0. Januari 2010. Copyright DLV Belgium"

Transcriptie

1 Handleiding EASYMAP V.5.0 Januari 2010 Copyright DLV Belgium

2 INHOUD Inhoud...2 Inleiding...5 Installatie...6 Via kort stappenplan NIEUW!!...6 Via uitgebreide instructie...9 Easymap gebruiken...15 easymap opstarten...15 schermoverzicht...17 Menu...18 Start...18 Beheer aangifte...18 Beheer...19 productiejaar...19 bedrijf...21 gebruikers...21 bedrijfsgroep...22 Info...22 Afdrukken...22 Algemene tips en truks NIEUW!!...24 Beheer Landbouwers...25 Nieuwe landbouwer aanmaken...25 bestaande landbouwer opzoeken...25 Landbouwer wijzigen...26 Beheer exploitaties...27 Nieuwe exploitatie toevoegen adres...28 Gemeente...28 Einddatum...28 Exploitatie wijzigen...28 Start nieuw productiejaar...29 Beheer gegevens...30 TAbblad dieren Inhoud

3 Gemiddelde...30 registertype...32 maandregisters...33 veranderingsregister...33 TAbblad voeder...33 TAbblad grond...37 BASsistent bemestingsplan en register NIEUW!!...37 derogatie...39 TAbblad mest...40 Dierlijke mest...40 MIL-import NIEUW!!...41 chemische meststoffen...42 andere meststoffen...43 TAbblad spui...43 TAbblad water...44 NER...46 NER-handel...46 Datum...46 Resultaat...46 Aankoop met 25% verwerkingsplicht...47 aanvraag uitbreiding gewijzigd...48 datum...48 stopdatum en stardatum...49 Berekeningen...51 Mestverwerking...51 certificaten ter beschikking...52 Datum...52 Productiejaar...52 NER...52 Derogatie...53 Balans...53 Technische bijlage bij installatie/herinstallatie...54 Technische vereisten...54 VISTA-GEBRuikers

4 Problemen tijdens synchronisatie...56 VISTA-PC...56 XP-PC...56 VISTA-PC...57 XP-PC...57 HULP op afstand Inhoud

5 INLEIDING EasyMAP 2008 is de nieuwste versie van het Mest- en Administratie Pakket van DLV. Het omvat onder ander volgende onderdelen : Mestaangifte Wateraangifte Bijhouden registers : dier, bemesting, teeltplan, voeder, etc. Prognose mestbalans Opvolging mestverwerkingsplicht Opvolging NER-handel De userinterface software is geprogrammeerd in Visual Studio.NET, gebruikt Crystal Reports voor de meeste rapporten en draait op een SQL server database. Er wordt op een portable of PC een SQL-express versie geïnstalleerd waardoor easymap helemaal apart en zelfstandig kan draaien. Minstens om de 7 dagen moeten de gegevens op de portable of PC gesynchroniseerd worden met de database. CLIENT WEBSERVER «executable» DLV.Easymap.UI.Smartclient DLV.EasyMap.Webservice DLV.EasyMap.BL VALIDATIE Controle definitieve mestaangifte Internet DLV.EasyMap.Webservice.BL DLV.EasyMap.DL DLV.EasyMap.IO DLV.EasyMap.Webservice.DL SUBSCRIBER Internet PUBLISHER SQL Server 2005 Express REPLICATIE Via HTTPS of VPN? SQL Server 2005 Standaard edition Of Enterprise edition? De installatie doorloopt een aantal kleinere installaties. Voor VISTA-gebruikers geldt hier een aandachtspunt dat moet worden uitgevoerd alvorens de installatie van easymap aan te vangen. Zie hiervoor de rubriek VISTA-gebruikers. 5

6 INSTALLATIE Om easymap te installeren moet uw systeem voldoen aan enkele technische vereisten. U kunt deze lijst onderaan deze brochure terugvinden onder de rubriek Technische vereisten. easymap wordt vervolgens als volgt geïnstalleerd : Verwijder de eventuele vorige versie van easymap via start > programmatoegang en instellingen > programma s wijzigen of verwijderen VIA KORT STAPPENPLAN NIEUW!! Installeer easymap via Vooraleer u de installatie kunt afronden moet eerst de bedrijfscode en administratorpaswoord van het bedrijf worden aangevraagd via de inschrijvingspagina. Hebt u uw bedrijf nog niet ingeschreven voor deze of vorige versies van easymap, dan moet u dit nu eerst doen. Click hiervoor onderaan op Vul de noodzakelijke informatie in op de inschrijvingspagina, neem kennis van de licentieovereenkomst en druk onderaan deze keer op de grijze knop 6 Installatie

7 7

8 8 Installatie

9 VIA UITGEBREIDE INSTRUCTIE Installeer easymap via Vooraleer u de installatie kunt afronden moet eerst de bedrijfscode en administratorpaswoord van het bedrijf worden aangevraagd via de inschrijvingspagina. Click hiervoor onderaan op Hebt u uw bedrijf nog niet ingeschreven voor deze of vorige versies van easymap, dan moet u dit nu eerst doen. Vul de noodzakelijke informatie in op de inschrijvingspagina, neem kennis van de licentieovereenkomst en druk onderaan deze keer op de grijze knop Dit verstuurt een bericht naar DLV en u krijgt heel snel een bericht van ons terug met hierin uw bedrijfscode en eerste gebruiker+wachtwoord Zodra u van ons dit bericht heeft ontvangen kan u aan de slag met de verdere installatie. U gaat hiervoor opnieuw naar de pagina : 9

10 Klik op installeren of hier De eerste keer dat u easymap installeert klikt u op, ook de nodige randprogramma s geïnstalleerd. hiermee worden naast easymap Bij een volgende installatie klikt u op launch. Dit is in normale gevallen niet nodig aangezien de applicatie zelf zoekt naar updates en die automatisch installeert. Enkel in geval van manuele update of herinstallatie moet de launch knop worden gebruikt. 10 Installatie

11 Gezien het hier gaat om een installatie vraagt het systeem u of u wel de lokale administrator (beheerder) bent van de PC waarop u deze installatie gaat uitvoeren. Is dat niet zo, dient u de installatie te laten uitvoeren door een gemachtigde persoon binnen uw organisatie. De installatie kan enkele minuten duren. Indien dit de allereerste keer is zal het systeem ook een databank installeren en dit kan samen wel zo n 10 minuten duren. Kies bij iedere vraag voor Installeren. 11

12 Hier neemt u nogmaals kennis van de wettekst rond de licentieovereenkomst van easymap. Vink aan en klik OK Voer hier de bedrijfscode in die u via mail van DLV gekregen heeft. Klik OK. Vervolgens gebeurt een synchronisatie met de centrale databank. De eerste keer kan dit verschillende minuten duren. 12 Installatie

13 Vul hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u ontvangen heeft via DLV en klik Log in Hierna wordt u verplicht het wachtwoord te wijzigen. Klik Opslaan 13

14 Klik OK Hierna volgt er een verdere synchronisatie van de gegevens van het bedrijf. Vervolgens wordt het opstartscherm van easymap geopend en kan u starten. 14 Installatie

15 EASYMAP GEBRUIKEN EASYMAP OPSTARTEN EasyMAP opstarten gebeurt via Start > Alle programma s > DLV < easymap Een snelkoppeling kan op het bureaublad geplaatst worden op de gebruikelijke manier. Als u bij het opstarten online bent voert easymap automatisch een synchronisatie uit en krijgt u automatisch een melding wanneer er een update of een nieuwe versie van het programma beschikbaar is. Klik OK om de update te installeren. Na ingave van de gebruikersnaam en het wachtwoord klikt u op Log in en komt u in het startscherm. 15

16 Vanaf versie 2.0 wordt u de eerste keer gevraagd wat uw voorkeur-productiejaar is. Bij de volgende opstart wordt dit u niet meer gevraagd (voorkeurinstelling) Klik OK U krijgt dan een LEEG werkblad te zien. Van hieruit vertrekt u voor de verdere bediening van het programma, en dit voor alle aangiftes en/of bedrijven waarvoor u aangiftes beheert. 16 Easymap gebruiken

17 SCHERMOVERZICHT informatie berekeningen invulscherm 17

18 MENU START In het menu start kan u: via start wizard de gegevens van een landbouwer ophalen of een nieuwe landbouwer toevoegen de aangiftes beheren een tussentijds synchronisatie uitvoeren de verbinding controleren uw wachtwoord wijzigen de openstaande aangifte afsluiten easymap afsluiten BEHEER AANGIFTE Nadat de gegevens van een bepaald productiejaar definitief zijn en de aangifte ingediend werd worden de ingevulde gegevens bewaard als een pdf-document. Ook de verschillende documenten die via het menu Afdrukken (zie verder) geprint werden zijn hier als pdf-document opgeslagen. 18 Easymap gebruiken

19 BEHEER Via het menu beheer kan u: een ander productiejaar selecteren of een nieuw productiejaar aanvragen de gegevens van uw bedrijf bekijken de verschillende gebruikers beheren een bedrijvengroep wijzigen de landbouwers en exploitaties van uw bedrijf bekijken PRODUCTIEJAAR U kunt de gegevens van het vorige productiejaar bekijken 19

20 en een volgend productiejaar aanvragen : Door uw naam en ik ga akkoord met de algemene betalingsvoorwaarden aan te vinken kan u een aanvraag indienen om het volgende productiejaar te activeren. Enkel easymap-administrators kunnen ervoor opteren de factuur te richten aan het advies- of veevoederbedrijf. Anderen krijgen enkel de optie factureren aan de landbouwer. Vertegenwoordigers van advies- of veevoederbedrijven dienen bij de start van een nieuw productiejaar aan hun administrator te vragen om de nieuwe aangifte op te starten indien de factuur niet naar de landbouwer moet gaan. 20 Easymap gebruiken

21 BEDRIJF Hier kunt u het adres wijzigen, via dit adres contacteren wij u als er een wijziging van het programma gebeurt. GEBRUIKERS U kunt gebruikers toevoegen, wijzigen (blokkeren) en verwijderen. EasyMAP heeft verschillende gebruikersniveaus met bepaalde gebruikersrechten : Soort gebruiker rechten Vertegenwoordiger Kan de gegevens van de landbouwers beheren + landbouwers toevoegen Bedrijfsadministrator Rechten van de vertegenwoordiger + kan zelf gebruikers toevoegen 21

22 BEDRIJFSGROEP Via beheer bedrijfsgroep kan u landbouwers toevoegen aan of verwijderen uit een bedrijfsgroep. Bij het opstarten van een volgend productiejaar krijgt u de vraag of de landbouwer nog steeds tot die bedrijfsgroep hoort. In het veld bedrijvengroepnaam kan u de bedrijfsgroep zelf een nieuwe naam geven. Indien u zelf geen naam geeft zal de bedrijfsgroep automatisch <landbouwer1><landbouwer2> heten. INFO Via het menu info kan u de licentieovereenkomst nalezen. AFDRUKKEN Met het menu Afdrukken kan u de uiteindelijke aangifte, een prognose, registers,..afdrukken. 22 Easymap gebruiken

23 Voorbeeld : afdruk Veranderingsregister 23

24 ALGEMENE TIPS EN TRUKS NIEUW!! Om snel en efficiënt met easymap te kunnen werken, volgende aandachtspunten: decimale cijfers ingeven met een komma (geen punt) de gronden worden ingegeven in are (1 ha = 100 are) om een ingevulde lijn te verwijderen klikt u de desbetreffende lijn aan en drukt u op delete. U krijgt dan de vraag of u zeker bent dat u de gegevens wilt wissen. Indien het wissen van een lijn niet meteen lukt staat uw cursor waarschijnlijk nog in de lijn die u wilt wissen. Klik daarom 1 of 2 maal op esc op uw toetsenbord (eerst om een geactiveerde cel te verlaten, daarna om de lijn te verlaten). Daarna kan u via delete de lijn wissen. In elk tabblad kan u gegevens groeperen door de kolomhoofding te slepen naar de ruimte Drag a column header here to group by that column : De groepering kan ongedaan maken door de kolomhoofding terug te slepen. Evalueer de balans pas nadat u AL de nodige gegevens ingevuld heeft!! Indien sommige gegevens niet (of onvolledig) werden ingevuld kan de balans niet correct geïnterpreteerd worden! Controleer de MIL-import van de mesttransporten steeds met het jaaroverzicht dat u van de Mestbank ontving en hou rekening met eventuele wijzigingen die u aan de Mestbank heeft gemeld maar die mogelijk nog niet in het MIL werden verwerkt (wijziging hoeveelheden, wijziging aanbieder of afnemer, ). Met het oude MIL-paswoord kan u enkel de transporten importeren, voor de import van de gemiddelde veebezetting moet u dus het nieuwe paswoord (eind oktober naar alle landbouwers verstuurd door de Mestbank) gebruiken. Indien u gebruik maakt van de BASsistent (zie tabblad grond) dient u EERST het Excel-document te sluiten, DAARNA klikt u in easymap op inladen BASsistent. 24 Easymap gebruiken

25 BEHEER LANDBOUWERS NIEUWE LANDBOUWER AANMAKEN Start > Start wizard Hier krijgt u een overzicht van de verschillende landbouwers waarvan u de gegevens beheert. Via nieuw kan een volgende landbouwer aangemaakt worden. U vult de naam, het landbouwernummer en eventueel de MIL-gegevens in en klikt op Aanmaken. In deze fase moet u verbonden zijn met het internet, het programma controleert dan in de centrale database of de landbouwer al bestaat. Zo wordt vermeden dat er landbouwers dubbel aangemaakt worden. Deze controle gebeurt op basis van het landbouwernummer. Vervolgens verschijnt het wachtwoord van de landbouwer. Noteer dit zorgvuldig!! Wanneer de landbouwer voor het eerst zijn gegevens gaat bekijken zal hij verplicht worden het wachtwoord te wijzigen. BESTAANDE LANDBOUWER OPZOEKEN 25

26 Via Start > start wizard kan u een bestaande landbouwer selecteren op verschillende manieren: aanklikken in het overzicht opzoeken op naam, landbouwernummer, straat of gemeente. Vul de naam/landbouwernummer/straat of gemeente in van de landbouwer en klik op zoek. LANDBOUWER WIJZIGEN Start > Start wizard Klikt u op Wijzigen dan kan u de naam of de MIL-gegevens van de geselecteerde landbouwer aanpassen. Klikt u op Volgende dan kunnen de verschillende exploitaties aan de geselecteerde landbouwer toegevoegd worden. 26 Beheer Landbouwers

27 BEHEER EXPLOITATIES NIEUWE EXPLOITATIE TOEVOEGEN Om een nieuwe exploitatie aan een landbouwer toe te voegen selecteert u via start > start wizard de landbouwer en klikt op volgende. De velden met een rood sterretje zijn verplicht in te vullen. Neem even de tijd om al deze gegevens in te vullen. Voor een optimaal gebruik van het programma is het correct invullen van de verschillende nummers van cruciaal belang! De in te vullen gegevens zijn hoofdzakelijk terug te vinden op de identificatiefiche die de landbouwers van de Administratie Landbouw en Visserij (ALV) gekregen hebben ter vervanging van de oude gele kaart en gedeeltelijk op het aangifteformulier van de Mestbank. Klik opslaan om de gegevens te bewaren. 27

28 Daarna kunt u op nieuw klikken om andere exploitaties aan de landbouwer toe te voegen. Er is telkens 1 hoofdexploitatie (dit is meestal de exploitatie waar de landbouwer woont). ADRES Bij eventuele problemen met easymap of bij nieuwe versies van het programma wordt de landbouwer via mail op de hoogte gebracht. GEMEENTE Om de gemeente in te vullen klikt u op de knop met de 3 puntjes en geeft u de postcode in, als u dan op de tab -toets drukt krijgt u een overzicht van de verschillende deelgemeentes. EINDDATUM Het invullen van een einddatum heeft tot gevolg dat er voor het volgende productiejaar geen aangifte kan gestart worden. De enige manier om alsnog het nieuwe productiejaar te starten is door contact op te nemen met DLV. EXPLOITATIE WIJZIGEN U kunt de gegevens van een bestaande exploitatie als volgt wijzigen: Selecteer een landbouwer via start > start wizard, klik volgende, selecteer de exploitatie die u wilt wijzigen en klik wijzigen. Klik daarna op opslaan om de gewijzigde gegevens te behouden. 28 Beheer exploitaties

29 START NIEUW PRODUCTIEJAAR Via beheer > productiejaar > productiejaar aanvragen kan u een nieuw productiejaar aanvragen (zie menu ). Indien het aanvragen van een volgend productiejaar niet lukt heeft dit meestal te maken met het feit dat een einddatum werd in gevuld voor de exploitatie. Zie ook nieuwe exploitatie toevoegen > einddatum. Indien u het vorige jaar reeds met easymap werkte worden al de basisgegevens van het vorige jaar overgedragen naar het nieuwe productiejaar (aangegeven met een roze kleur): de diercategorieën met bijhorend stalsysteem, balanstype en type register de ingegeven gronden mest : de eindstock van het vorige jaar wordt beginstock van het nieuwe productiejaar de toegekende NER s van het bedrijf water : de eindstand van de debietmeter wordt de nieuwe beginstand 29

30 BEHEER GEGEVENS TABBLAD DIEREN GEMIDDELDE Per lijn kan u hier de verschillende diercategorieën en de bijhorende stalsystemen en belanstypes (forfait, regressie, convenant) invullen. Indien u over een MIL-paswoord beschikt kan u via ophalen via MIL de rundveegegevens uit MIL importeren. Enkel indien de MIL-code, het MIL-wachtwoord EN het mestbanknummer correct ingegeven zijn kunnen de gegevens geïmporteerd worden. Indien de MIL-code of het MIL-wachtwoord foutief werden ingegeven geeft het systeem hiervan bericht : 30 Beheer gegevens

31 Indien het mestbanknummer niet correct is volgt er geen foutmelding, maar krijgt men een blanco scherm te zien. Bij een correcte ingaven van de benodigde gegevens kan u de gemiddelde veebezetting uit MIL importeren: Vink de dieren aan die u wenst op te halen en klik importeren. MELKVEE: MELKGEGEVENS EN RANTSOENVOORWAARDEN In het geval van melkkoeien kan u onderaan klikken op melkgegevens en rantsoen om de uitscheidingscijfers van de melkkoeien te corrigeren (dit kan enkel indien het balanstype van de melkkoeien op F (forfaitair) staat): 31

32 Klik telkens opslaan om de ingevulde gegevens te bewaren. REGISTERTYPE De rundveehouders zijn niet langer verplicht een dierenregister bij te houden, voor de andere diersoorten is dit wel verplicht. Per diersoort kan u onder register aanduiden of u kiest voor het maandregister of het veranderingsregister. 32 Beheer gegevens

33 MAANDREGISTERS Hier kunt u maandelijks het aantal dieren invullen. Met de knop overhalen kan u het gemiddelde op jaarbasis naar de tab gemiddelde overzetten. VERANDERINGSREGISTER Kiest u voor het veranderingsregister dan dient u bij elke aan- of afvoer van dieren het aantal en de correcte datum in te vullen. In de kolom correctie dient het aantal uitgevallen dieren ingevuld te worden. Bij de berekening van het gemiddelde zal het programma dit verlies gelijkmatig spreiden over de volledige ronde. Met de knop overhalen kan u het gemiddelde op jaarbasis naar de tab gemiddelde overzetten. TABBLAD VOEDER 33

34 Er kunnen op verschillende manieren voeders ingegeven worden: Per exploitatie kan u via het invulscherm de verschillende leveringen invoeren. Klik telkens op enter om een volgende lijn toe te voegen. U kunt ook via het menu beheer > overzicht voederleveranties de leveringen ineens invoeren. Klik nadien op ophalen om de leveringen onder de verschillende exploitaties te importeren. Om de voederleveranties succesvol op te halen moet het mestbanknummer EN het exploitatienummer correct ingevuld zijn. Vanaf versie 3 kan u met de knop ophalen al de voederleveringen importeren die doorgegeven werden door de voederleveranciers. Contacteer uw leverancier om te weten of hij deze samenwerking reeds heeft aangegaan. Op kan hij onder samenwerking met veevoederbedrijven zien welke stappen hij moet ondernemen om deze service te bieden. Hierna kunnen leveringen al of niet mee in rekening gebracht worden door het aan- of afvinken van gebruik. Er kan tevens een prognose gemaakt worden van de hoeveelheid voeder die verbruikt zál worden op jaarbasis indien men evenveel voeders blijft verbruiken als tot op de aangevinkte datum. 34 Beheer gegevens

35 Zo kunt u op elk moment in het jaar (op voorwaarde dat ook uw dierregister correct ingevuld werd tot op dat moment) een prognose maken van de totale mestproductie voor dat jaar, alsook een beeld krijgen van de verwerkingsplicht. Indien de prognose NIET wordt aangevinkt : de hoeveelheid die in het invulscherm als verbruikt aangevinkt wordt, staat vermeld als totaalverbruik voor de desbetreffende diersoort. 35

36 Indien de prognose WEL wordt aangevinkt : de hoeveelheid verbruikt in het invulscherm wordt beschouwd als verbruikt tot op de aangevinkte datum en in het overzicht wordt doorgerekend hoeveel voer de desbetreffende diersoort dan zal verbruiken op jaarbasis. 36 Beheer gegevens

37 TABBLAD GROND In het tabblad grond kunnen de percelen op verschillende manier ingevoerd worden: Per lijn 1 perceel invullen. Het totaaloverzicht van de perceelsregistratie ontvangen van de Mestbank overnemen. Import vanuit de BASsistent bemestingsplan en register, het rekenprogramma opgemaakt door de VLM In de kolom derogatie kan als geheugensteun - aangevinkt worden of er voor deze percelen derogatie aangevraagd werd, het aanvinken op zich heeft echter geen gevolgen op de berekeningen. BASSISTENT BEMESTINGSPLAN EN REGISTER NIEUW!! Vanaf versie 5 kan u in easymap een bemestingsplan en register bijhouden in het kader van de derogatie of van de beheersovereenkomsten water! Dit gebeurt via een koppeling van easymap met de Excel BASsistent bemestingsplan en register van de VLM. Deze werkwijze is dus voornamelijk bedoeld om prognoses te maken van het komende of lopende jaar. Klik in de tab grond rechtsonder op de knop ophalen BASsistent Hiermee wordt het Excel-programma geopend. Mogelijk krijgt u een beveiligingswaarschuwing dat de Makro s uitgeschakeld zijn owv de veiligheid. Klik op OK. 37

38 Ga naar tabblad 3 percelen : Vul per lijn de gegevens in van ieder(e) perceel(sgroep). U kan steeds gebruik maken van de snelkoppeling bekijken demofilmpje om te zien hoe de verschillende gegevens ingevuld moeten worden. Sluit het Excel-document, ga terug naar easymap en naar de tab grond en klik rechtsonder op inladen BASsistent percelen 38 Beheer gegevens

39 Hiermee worden de percelen in 1 lijn ingegeven met de bijhorende bemestingsnormen: Het Excel-document wordt op de C-schijf van uw computer bewaard onder de map easymaprapporten (en dit per exploitantnummer en per productiejaar). Hier kan u aanpassingen doorvoeren en eventueel opnieuw inladen in easymap. Vertegenwoordigers of consulenten kunnen het document eventueel kopiëren op een USB-stick en meegeven met de landbouwer. In het kader van de derogatie en de beheersovereenkomst water kan het Excel-document verder ook gebruikt worden om de uitgevoerde bemesting te noteren zodat hiermee voldaan wordt aan de verplichting tot het bijhouden van een bemestingsplan en een bemestingsregister. DEROGATIE In het deelscherm derogatie dient u het aantal are van de verschillende derogatieteelten op te geven. Het programma berekent dan hoeveel N uit dierlijke mest er mínder opgebracht kan worden indien er géén rekening gehouden wordt met de derogatie. 39

40 TABBLAD MEST DIERLIJKE MEST Onder de dierlijke mest kan zowel de aan- en afvoer van mest als de begin- en eindstock bijgehouden worden. Ook het uit- en inscharen van dieren kan in rekening gebracht worden. De hoeveelheden kunnen gegroepeerd worden per type door de kolom type naar groepeerruimte ( drag a column header here to group by that column) te slepen, per type ziet u dan de totale hoeveelheden. Bij de afvoer (en de eindstock) moeten de tonnages negatieve cijfers zijn. Bij de begin- en eindstock is het verplicht het type opslag te vermelden (in de stal, silo, ). Voor de hoeveelheden die naar een verwerkingsinstallatie werden gevoerd moet het efficiëntiepercentage van de installatie ingevuld worden: 40 Beheer gegevens

41 MIL-IMPORT NIEUW!! Vanaf versie 3 kan u via ophalen via MIL als de mesttransporten (zowel de mestafzetdocumenten als de burenregelingen) rechtstreeks uit MIL importeren. Door te klikken op importeren worden de transporten verdeeld over de tab dierlijke mest en de tab andere meststoffen. De op deze manier geïmporteerde transporten worden onder de soort andere (MIL) ondergebracht. In de kolom van/naar kan u het documentnummer terugvinden en in de kolom transporteur kan u de omschrijven van MIL zien. Zo kunt u steeds controleren of de documenten door de mestbank correct ingegeven werden. Vermits de transporten die geïmporteerd worden vanuit MIL onder de diersoort andere worden ondergebracht kan easymap ingeval het gaat over transporten van het type verwerkt niet weten 41

42 of het gaat om verwerkte pluimveemest of verwerking van andere mestsoorten. Vanaf versie 5 is het daarom mogelijk om na het importeren de diersoort aan te passen. Zolang dit niet gebeurt zal in het overzicht mestverwerking die hoeveelheid stikstof onder verwerkt (nog toe te wijzen) blijven staan, zodra de diersoort aangepast is verandert dit in verwerkt P voor pluimvee en verwerkt A voor verwerking van andere diersoorten. Vanaf versie 5 kan u de MIL-gegevens ophalen met de nieuwe MIL-codes (door de Mestbank aan al de landbouwers verstuurd in oktober 2009), de oude codes werken echter ook nog steeds! In vorige versies werden de reeds ingelezen transporten niet meer herbekijken bij een nieuwe import, eens ingelezen bleven de lijnen onveranderd ook al werden er wijzigingen doorgevoerd bij de Mestbank. Nu kan u via wis MIL imports de reeds ingelezen lijnen wissen en opnieuw ophalen indien u aan de Mestbank transportdocumenten liet wijzigen (bijvoorbeeld bij foutieve hoeveelheden of samenstellingen, verkeerde aanbieder of afnemer, ). CHEMISCHE MESTSTOFFEN De chemische meststoffen worden ingegeven op basis van de facturen van aankoop van kunstmest. 42 Beheer gegevens

43 ANDERE MESTSTOFFEN De andere meststoffen worden automatisch ingevuld via de import uit MIL. TABBLAD SPUI Hierin dient u de hoeveelheid spuiwater en de N-inhoud van dit spui in te vullen. Kies bij een chemische luchtwasser zeker de juiste diersoort zodat hiermee rekening gehouden wordt bij de berekening van de mestverwerking. 43

44 TABBLAD WATER In het tabblad water/bron kan u enerzijds aangeven hoeveel m³ water er verbruikt werd uit verschillende bronnen (stadswater, waterwinning, ), anderzijds kan u onder verbruik uitsplitsen hoeveel water voor welke activiteit bestemd was. Het programma bekijkt in deze stap hoeveel water er volgens de normen nodig is voor de verschillende aangegeven activiteiten en verdeelt automatisch de werkelijk verbruikte hoeveelheid water in de juiste verhoudingen over de activiteiten. De verschillende waarden kunnen wel overschreven worden. Onder grondwaterwinning moeten de gegevens van de verschillende winningen (diepte, meterstand,..) ingevuld worden. 44 Beheer gegevens

45 45

46 NER Via Bedrijfsontwikkeling kan u de verschillende stappen in het NER-verhaal van de landbouwer opvolgen. NER-HANDEL Met NER-block toevoegen kan u de toekenning van de NER en daarna de aankoop / verkoop van NER aanvullen. Klik telkens opslaan om de NER-block te bewaren. DATUM U dient hier de datum in te vullen waarop de nieuwe NER van toepassing is. Het is van cruciaal belang dat hier de juiste datum ingevuld wordt! Met een foutieve datum kan het programma niet correct berekenen hoeveel NER s er beschikbaar zijn voor een bepaald productiejaar. RESULTAAT 46 Beheer gegevens

47 U dient zelf te beoordelen hoeveel NER er vrij zijn en hoeveel er in het tussenschot vallen door de aan- of verkoop van NER. AANKOOP MET 25% VERWERKINGSPLICHT Bij een dergelijke aankoop vult u onder totaal de NER in die aangekocht worden. Het programma rekent uit hoeveel N er hierdoor op jaarbasis verwerkt moet worden. Bij het afsluiten van de NER-handel krijgt u het resultaat bovenaan het scherm : Zolang er rode cijfers staan betekent dit dat er onvoldoende NER s zijn voor de aangegeven dierbezetting. Er wordt ook een percentage van invulling vermeld. Dit is de verhouding van de totale productie ten opzichte van de totale NER s. Dit geeft een indicatie van de NER s die niet ingevuld werden en bij een overdracht of verkoop dus gereduceerd kunnen worden. 47

48 AANVRAAG UITBREIDING GEWIJZIGD Indien u bij de Mestbank een aanvraag indiende voor NER s in ruil voor mestverwerking kan u in easymmap opvolgen welke verplichtingen dit tot gevolg heeft. Klik op nieuw voor een aanvraag in te geven. Indien de aanvraag betrekking heeft op melkkoeien kunnen ook het aantal liters melk ingevuld worden om te bepalen hoeveel kg stikstof er verwerkt moet worden: DATUM Dit is het jaar dat de aanvraag tot uitbreiden mits verwerking werd ingediend. 48 Beheer gegevens

49 STOPDATUM EN STARDATUM ENKEL in te vullen indien NER-MVW worden overgenomen!! Deze data zijn zeer belangrijk bij overnames van bedrijven waar in het verleden een aanvraag tot uitbreiding mits verwerking goedgekeurd werd. Hier moet ingevuld worden vanaf wanneer en tot wanneer de NER-MVW en de bijhorende verwerkingsplicht van toepassing zijn voor de betrokken landbouwer. Afhankelijk van de datum van de aanvraag en de ingevulde startdatum weet easymap van wanneer de NER-MVW van die aanvraag mogen meegerekend worden en vanaf wanneer de verplichtingen met betrekking tot de extra verwerkingsplicht moeten doorgerekend worden. Bijvoorbeeld indien een aanvraag uitbreiding mits verwerking werd ingediend in 2008 en de NER-MVW overgenomen worden op 1/1/2011, zullen de NER-MVW vanaf 1/1/2011 meegeteld worden en zal de verwerkingsplicht van jaar X+3 toegepast worden. Als resultaat van deze actie worden NER s via verwerking toegevoegd en dit met ingang van 1 januari van het productiejaar waarin de aanvraag ingediend werd of de startdatum ingevuld werd (ingeval een overname van NER-MVW). Bij de berekening van de mestverwerking kan u zien hoeveel stikstof er verwerkt moet worden om de uitbreiding van de NER s (NER-MVW) volledig te kunnen behouden. U kan het resultaat hiervan zien in zowel voor het jaar van de aanvraag (X) als voor het jaar voordien (X-1) en de jaren nadien (X+1, X+2, ). Indien u een startdatum invult (bij een overname van NER-MVW) gaat de verwerkingsplicht de jaren voordien NIET wijzigen vermits de verwerkingsplicht die jaren bij de overlatende landbouwer zat. Indien blijkt dat er niet voldaan wordt aan de verwerkingsplicht wordt de uitbreiding van de NER s door de Mestbank deels/volledig geannuleerd. Dit dient ook ingevuld te worden onder bedrijfsontwikkeling / aanvraag uitbreiding : 49

50 50 Beheer gegevens

51 BEREKENINGEN MESTVERWERKING Met de goedkeuring van het verzameldecreet in 2009 wordt de verwerkingsplicht berekend op basis van reële cijfers in plaats van forfaitaire cijfers. Het programma werd hieraan aangepast, met terugwerkende kracht. Zo kan de verwerkingsplicht voor 2007 licht verschillen met de cijfers die u vorig jaar te zien kreeg. U kan volgende informatie vinden op niveau van de bedrijfsgroep (BG) en de landbouwer (LB): het mestoverschot en de bijhorende basisverwerkingsplicht : op basis van de geproduceerde mest en de ingegeven gronden de extra verwerkingsplicht door aankoop van NER s met 25% verwerking de uitbreiding mits mestverwerking de totale verwerkingsplicht de hoeveelheid stikstof die verwerkt of geëxporteerd werd het saldo : een positief cijfers wijst op een hoeveelheid die nog verwerkt moet worden het aantal certificaten dat men ter beschikking heeft het aantal mestverwerkingscertificaten dat nodig is om aan de plicht te voldoen : dit blijft gelijk aan de totale verwerkingspicht zolang niet ingegeven is hoeveel certificaten aan de landbouwer toegekend werden (zie hieronder) ook al zijn de hoeveelheden die verwerkt en/of geëxporteerd werden reeds ingevuld in de tab mest/dierlijk. Via de knop print mestverwerking wordt het deelscherm mestverwerking afgedrukt. 51

52 CERTIFICATEN TER BESCHIKKING Het aantal certificaten dat men in bezit heeft wordt uit het tabblad mest > dierlijk gehaald. Daar kan u via de knop certificaten de ontvangen mestverwerkingscertificaten invullen : DATUM Hier wordt de datum ingevuld dat de certificaten werden toegekend. PRODUCTIEJAAR Dit is het jaar waarop de certificaten betrekking hebben! NER Zie eerder 52 Berekeningen

53 DEROGATIE Door dit aan of af te vinken wordt in de balans wel of geen rekening gehouden met de derogatie (conform de aangegeven percelen in het tabblad gronden) BALANS Pas nadat al de benodigde gegevens ingevuld zijn kan men de balans correct interpreteren!! In dit tabblad kan u de balans bekijken zowel op niveau van de exploitatie als op niveau van de landbouwer, via print balans kan telkens de balans afgedrukt worden. Het tabblad verdwijnt automatisch tenzij u het blokkeert (met het prikkertje rechtsboven). 53

54 TECHNISCHE BIJLAGE BIJ INSTALLATIE/HERINSTALLATIE TECHNISCHE VEREISTEN Hardware : easymap versie 2.0 en hoger werkt enkel onder Windows XP en Windows Vista (of hoger) Een processor PIV of hoger is aangewezen Een vrije ruimte op uw harde schijf op de c:-partitie van 300 MB is een minimum Gemachtigden U dient zich in een rol van local administrator van uw PC te bevinden om voldoende rechten te hebben tot een volwaardige installatie. Browser-instellingen Uw Webbrowser dient ingesteld zonder auto detect settings waarvan schermafdruk hieronder. Hierdoor gaat u binnen uw internet verkenner via het menu naar internet options.. Click op LAN settings 54 Technische bijlage bij installatie/herinstallatie

55 De optie Automatically detect settings moet afgevinkt staan. VISTA-GEBRUIKERS Daar waar installaties op XP voordien alles toelieten en men selectief machtigingen kon inperken werkt VISTA andersom. De systeeminstellingen zijn hier standaard bijzonder streng ingesteld. Aangezien de installatie uit deelinstallaties bestaat dient u de UAC-controle uit te vinken. Het uitschakelen hiervan voorkomt dat u haperende bevestigingsschermen moet beantwoorden en dat het beeld soms wegvalt Hiervoor gaat u naar start\configuratiescherm\gebruikersaccounts Hier kiest u voor Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen 55

56 Verwijder het vinkje bij Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen. Hierna start u uw systeem opnieuw op. PROBLEMEN TIJDENS SYNCHRONISATIE Sinds versie 2.0 wordt het behoud van uw gegevens extra gegarandeerd door een 2 e synchronisatie bij het afsluiten van easymap indien u in verbinding bent met het internet. Mocht u na herhaaldelijke pogingen meldingen krijgen van een synchronisatiefout kan u als volgt tewerk gaan om de situatie te herstellen : Er moet een easymap-controlebestand verwijderd worden. Hiervoor moet u zicht hebben op verborgen bestanden op uw systeem. Open uw verkenner en : VISTA-PC klik op <organiseren>, map-zoekopties XP-PC klik bovenaan op [extra\mapopties] 56 Problemen tijdens synchronisatie

57 Vink verborgen bestanden en mappen weergeven aan VISTA-PC Ga met de verkenner naar : C:\ProgramData\easymap\Logging\ en verwijder daar het bestand easymapinitiated.txt XP-PC Ga met de verkenner naar : C:\Documents and settings\all Users\Application Data\easymap\Logging\ en verwijder daar het bestand easymapinitiated.txt Start vervolgens easymap opnieuw op via het icoon op uw bureaublad. Er wordt u opnieuw gevraagd uw bedrijfscode in te brengen. U kan uiteraard ook een mailtje sturen met uw probleem naar Het is altijd nuttig de inhoud van het laatste aangemaakt loggingbestand binnen de map \logging te bezorgen aan onze helpdesk. Indien nodig kunnen onze medewerkers eventueel een sessie [hulp op afstand].doorlopen. HULP OP AFSTAND 57

58 Via de startpagina van kan u onderaan de functie Hulp op afstand terugvinden. Via deze optie kan u een DLV-medewerker vragen bijstand te verlenen tijdens de installatie of monitoring van uw toestel. De DLV-medewerker kan dan even van op afstand over uw schouder meekijken op uw scherm en u een helpende hand bieden. U nodigt dus zelf iemand uit en u kunt op eender welk moment onderaan uw scherm deze verbinding ook verbreken. U belt best even eerst DLV zodat men u in contact kan stellen met één van onze IT-medewerkers. Om dit verder in werking te stellen : clickt u op Hulp op afstand Uitvoeren 58 HULP op afstand

59 Nog eens op uitvoeren Maak een keuze door een double-click welke hulplijn u wenst in te schakelen. 59

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment 2 1-2-3 CRM versie 2.5 Inhoud I Introductie 4 II Installatie en Backup 5 1 Installatie standalone... editie 5 Gebruik 1-2-3 CRM... vanaf USB stick 9 2 Installatie netwerk... editie 10 3 Licentie activeren...

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer:

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer: Outlook Outlook instellen met hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak van

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Ceres Bedrijfsbeheer

Inhoudstafel. Ceres Bedrijfsbeheer Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Hoofdstuk 1 Opstartgegevens... 3 1. Printerset-up... 3 2. Algemene instellingen... 3 3. Bedrijfstakken... 4 4. Soorten uitgaven en ontvangsten... 6 5. Kenmerken... 7 6. ASDAC

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie