SOCIAL ENTERPRISE ACADEMY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAL ENTERPRISE ACADEMY"

Transcriptie

1 Sociale Onderneming Informatiefiche SOCIAL ENTERPRISE ACADEMY (UK) Opgericht in 2004 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aanbieder van opleidingen voor sociale organisaties/sociaal Schotland (binnenlandse markt), sinds 2012 is de Academy bezig met pilootprojecten op de internationale markt door 'hubs' te creëren in Noord Engeland, Noord Ierland, Zuid Afrika en Australië. Sociaal ssea.org A. SOCIALE VERANDERING Kwesties Inschatten van de noden De belangrijkste kwestie voor de Social Enterprise Academy (SEA) is leren voor sociale ondernemingen en voor beoefenaars in de derde sector. De Social Enterprise Academy beschikt niet over een systematische, permanente evaluatie van de behoeften. In 2003, voor het oprichten van

2 de Academy, werd dit wel gedaan. SEA speelt wel in op de veranderende markt en ontwikkelt leerprogramma s rond de behoeften van de sector. B. SOCIALE INNOVATIE Profile Producten/diensten De Social Enterprise Academy (SEA) ondersteunt sociale ondernemers en leiders binnen de derde sector door middel van leer en ontwikkelingsprogramma's die gefocust zijn op leiderschap, ondernemerschap en meting van sociale impact. De visie is het creëren van "een samenleving die economische activiteit combineert met voordelen voor de gemeenschap, onder leiding van dynamische sociale ondernemers, waar deze ook zijn." De activiteiten van SEA concentreren zich rond drie belangrijke gebieden: leiderschap, ondernemerschap en sociale impact. SEA heeft een innovatieve manier ontwikkeld om leerprogramma s te ontwikkelen die studenten toelaat hun potentieel te ontdekken en hun leiderschap en management vaardigheden te ontwikkelen in een veilige, participatieve en ondersteunende leeromgeving. Studenten ervaren: action learning (dit helpt oplossingen te vinden voor de problemen die studenten ervaren terwijl het de student ook helpt zich verder te ontwikkelen); Co coaching (laat deelnemers toe nieuwe inzichten te krijgen in hun werk en persoonlijke ontwikkeling); Ondersteuning van gelijken (die de leerervaring consolideert met het opbouwen van zelfvertrouwen). De Academy heeft ervaring opgedaan en een curriculum opgebouwd en levert nu programma's en contracten aan het publiek, de private sector, evenals de sociale economische sector, en repliceert dit nu internationaal. SEA heeft ook een samenwerkende benadering ontwikkeld in het werken met jongeren, zowel binnen als buiten het formele onderwijs, in scholen, hogescholen en universiteiten: de zogenaamde Social Enterprise Futures. Hoe het begon In 2004 werd het concept van de Social Enterprise Academy bedacht door een samenwerking van bestaande financiers en ondersteuningsinstanties voor het opkomende concept van sociale ondernemingen en ondernemers. Zij zagen in dat deze individuen meer opleiding nodig hadden dan wat gebaseerd op een tekortkomend model dat gebracht werd door 'experts'. Het zou essentieel zijn voor de groei en veerkracht van de sociale economie dat er een benadering naar leren toe

3 zou zijn die ondersteuning bood voor hun persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen, duidelijkheid, begrip en vaardigheden. Ze waren zich er ook van bewust dat veel sociale ondernemers een achtergrond hebben in gemeenschapsonderwijs en ontwikkeling, waardoor het talent binnen deze gemeenschap al bestond om het leerproces samen met hun peers te vergemakkelijken. De financiering om de organisatie op de richten met de eerste hoofddirecteur die ook een achtergrond had in onderwijs en gemeenschapsondernemingen, kwam van de Schotse regering. De eerste taak bestand uit het selecteren en opleiden van de belangrijkste troeven van de Academy de geassocieerde leraars die beoefenaars waren binnen, of verbonden waren aan, sociale ondernemingen, die specialiseten werden in het aanbrengen van action learning. Het personeel van SEA heeft ook aanzienlijke ervaring in het organiseren en beheren van leerprogramma's, logistiek, en financieel beheer, op maat maken van programma's naar de behoefte, het verkrijgen van accreditatie voor leerprogramma's, en over het algemeen het ondersteunen van sociaal economische organisaties door middel van leren. Ondernemingsplan Sociale meerwaarde SEA schrijft regelmatig ondernemingsplannen die gericht zijn op onze duurzaamheid en sociale impact. SEA is momenteel bezig met het schrijven van een strategisch plan voor de komende 10 jaar ( ). SEA is een sociale onderneming aangezien het handelt met een sociaal doel waarbij enige overschotten opnieuw worden geïnvesteerd om meer sociale en gemeenschappelijke voordelen te creëren. De sociale impact van SEA ligt in het ondersteunen van sociale ondernemers en leiders binnen de derde sector in het versterken hun persoonlijke groei, organisatorische duurzaamheid en impact op de gemeenschap. Dit leidt tot de algemene doeltreffendheid, duurzaamheid en succes van sociale ondernemingen, en sociale verandering in de richting van een maatschappij die economische activiteit en sociale voordelen combineert. Om te slagen in het creëren van duurzame sociale ondernemingen die een hoge sociale en ecologische impact leveren, hebben sociale ondernemers en ethische leiders op alle niveaus ondersteuning nodig. Traditioneel onderwijs en opleidingen zorgen voor vaardigheden en kennis gebaseerd op een tekortkomend model. De Academy biedt een bijzondere leerstijl en ontwikkeling aan. Haar aanpak en producten leveren resultaten op vlak van persoonlijke groei die gebaseerd is op sterke punten, zelfbewustzijn, duidelijkheid en zelfzekerheid. Samengevat is het vakkundig ontworpen, door experten geleid peer leren, gericht op het mogelijk maken van organisatorische groei voor een

4 maatschappelijke impact. In 2011/2012 leverde SEA 295 evenementen af en werkte met meer dan 1200 studenten over alle delen van Schotland. De Academy werkt ook in scholen en heeft nu een uitgebreid programma om kennis en expertise over sociaal ondernemerschap te leveren aan leerkrachten, onderwijsstaff en studenten. SEA verbindt zich ertoe sociale uitsluiting op te lossen doormiddel van sociaal ondernemerschap. De groei van de sociale economie is de drijvende kracht achter het werk van de Academie. Uitdaging De grootste uitdagingen voor de Social Enterprise Academie zijn: het verklaren van onze 'social profit' anderen bewijzen wat doen en wat onze impact is; maar ook met behulp van deze informatie onze effectiviteit te verbeteren; Uit te breiden zodat onze effectiviteit gemaximaliseerd wordt zonder in te boeten aan onze sociaal doel. C. LEIDERSCHAP & MENSEN Eigenaar Werknemers Werknemers profiel De acht directeurs in de raad van bestuur zijn de technische eigenaars van SEA. Zij zullen echter niet kunnen profiteren van de onderneming, aangezien bij ontbinding de activa zullen overgedragen naar een gelijkaardige sociale onderneming. 14 fulltime staff en 28 geassocieerde leraars. De meeste medewerkers van SEA en bijna alle geassocieerde leraars hebben een universitaire opleiding. Alle geassocieerde leraars van SEA werden geselecteerd voor hun uitgebreide ervaring in het werken binnen en voor sociale ondernemingen. SEA kiest haar medewerkers echter niet op basis van positieve discriminatie. Vrijwilligers 12 Vrijwilligers profiel Bestuur Vrijwilligers maken enkel deel uit van het bestuurscomité en zijn bijgevolg mensen met zeer veel ervaring in de sociale sector, de IT sector of in internationale samenwerking. Er zitten 8 bestuursleden in de raad. Een hoofddirecteur, een operationeel directeur en een strategisch directeur vormen het executive management

5 team dat een senior management team leidt werkt vanuit het hoofdkantoor en binnen een organisatorische matrix structuur. Het aanleveren van leerprogramma's gebeurt via Local Hubs die beheerd worden door een Programme Manager, en gaat vaak gepaard met een externe stuurgroep van lokale stakeholders. De Social Enterprise Academy werkt vanuit een organisatorische matrixstructuur, met kernfuncties binnen kwaliteit, communicatie, leermanagement en financiën die werken vanuit het hoofkantoor dat gevestigd is in Edinburgh. Het aanleveren van de leerprogramma's gebeurt via een 'hub' structuur, wat een lokale link naar de studenten biedt. Binnenlandse (Schotse) hubs zijn gericht op Zuid Schotland en Highland en de eilanden. Internationale partner hubs zijn opgericht in Noord Engeland, Noord Ierland, Zuid Afrika en Australië. Sociale kenmerken Interne communicatie SEA streeft ernaar een goede werkgever te zijn, en salarisschalen zijn gebaseerd op het concept dat het hoogste salaris niet meer is dan 5 keer het laagste salaris. Winsten worden niet uitgekeerd en geen enkel individu kan onnodig financieel profiteren van de organisatie. SEA's ethos en aanpak ik geheel gericht op het ondersteunen van onze studenten en op de sociale doelstellingen dit bepaalt de strategische richting van SEA en vormt zijn beslissingen op gebied van te leveren diensten en activiteiten, evenals contracten en na te streven klanten. In al het werk van SEA ligt de focus op de impact op de student besluitvorming wordt op alle niveaus geleid door het strategisch principe 'de student komt eerst'. SEA werkt aan het verduidelijken en beter communiceren over de sociale aspecten van wat het doet, en personeel en medewerkers worden binnen het huidige strategische planningsproces betrokken om ervoor te zorgen dat onze sociale voordelen en organisatorische doelstellingen geïntegreerd en begrepen worden door de hele Academy. D. WERKEN MET BELANGHEBBENDEN Belanghebbenden De belangrijkste belanghebbenden zijn: klanten cliënten werknemers geassocieerde leraars de raad van bestuur partner organisaties

6 investeerders SEA klanten voor een replicatie van de Academy zijn geschikte partnerorganisaties in andere gebieden die een gemeenschappelijke basiswaarde hebben, waarbij een bijkomende klant een regionale of nationale regering of belangrijke structurele financier is. De belangrijkste begunstigden voor SEA's programma's die via hubs geleverd worden zijn personeel van sociale ondernemingen, vrijwilligersorganisaties; met extra verkopen aan organisaties met sociale doeleinden in publieke, private en derde sectoren. Netwerk Communicatie en marketing Leveranciers De Social Enterprise Academy maakt deel uit van vele netwerken en speelt een centrale rol in leren voor sociale ondernemingen over heel Schotland. Het is actief in het werken met alle belangrijke intermediaire organisaties die actief zijn in de derde sector in Schotland Social Enterprise Scotland, Senscot, Development Trusts Association Scotland, Social Firms Scotland, Social Investment Scotland, universiteiten en scholen. Een groot deel van de marketing bij SEA bestaat uit mond tot mond en persoonlijke aanbevelingen. SEA is goed ingebed in de ondersteunende structuur voor sociale ondernemingen, en geniet van sterke aanbevelingen en verwijzingen van andere ondersteunende instanties en zijn voormalige studenten. SEA heeft marketingfolders en brochures ontwikkeld, maar aangezien zijn reputatie binnen Schotland blijft groeien merkt SEA dat klanten zelf contact opnemen voor informatie. Veel klanten zijn organisaties en bedrijven die de vaardigheden en kennis van hun medewerkers willen bijschaven. SEA maakt gebruik van het feit dat het een sociale onderneming is en heeft een centraal sociaal doel binnen zijn communicatie en marketingstrategie. SEA komt met een jaarlijks verslag met de resultaten en heeft een voortdurend ge update website met huidige programma's en nieuws. SEA probeert leveranciers te selecteren die zelf al sociale ondernemingen zijn. Veel van de locaties die over heel Schotland gebruikt worden zijn sociale en maatschappelijke ondernemingen.

7 E. DUURZAAMHEID Jaarlijkse omzet Aandelen Bronnen van inkomsten Niet meegedeeld Social Enterprise Academy heeft geen aandelen. Inkomsten worden gegenereerd uit de verkoop van leerprogramma s aan klanten, voornamelijk de publieke sector of aan de belangrijkste financiers die de leerprogramma s kopen ten behoeve van sociale ondernemers en leiders binnen de derde sector om leren betaalbaar te maken voor deze doelgroepen. De belangrijkste financier is de Schotse regering, SEA is ook onderdeel van het Net Enterprise consortium die de opdracht van de Schotse regering binnenhaalde om zakelijke ondersteuning en leiderschapsontwikkeling te leveren aan de ondernemende derde sector in Schotland. Individuele leerlingen betalen een kleine vergoeding om zo een bijdrage te leveren aan de totale kosten en ervoor te zorgen dat de programma's worden gewaardeerd. Het verkopen van volledige programma's aan organisaties met de mogelijkheid om te betalen zijn ook onderdeel van ons ondernemingsmodel. 40% diensten aan particuliere markt 25% diensten aan de Staat 35% subsidies / sponsors De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn afkomstig uit: Klantenorganisaties Schotse regering / belangrijke financier Leerlingen Kosten 50% leveren van programma s 40% salaris 10% infrastructuur 1% administratie Winst Het overschot van de winst uit groeide uit tot een gemiddelde van per jaar. In 2012 en 2013 bekwam SEA een break even positie gebaseerd op actief investeren van overschotten in personeel om de kwaliteit te waarborgen en toekomstige groei te verzekeren. Eventuele overschotten worden opnieuw geïnvesteerd om meer sociale en maatschappelijke voordelen te bekomen.

8 F. KWALITEIT & IMPACT Verwachte impact Metingen Tijdens een recente periode van organisatorische veranderingen en groei van de omzet en het personeel, is SEA s aandacht voor de sociale impact niet zo groot als zou kunnen. Het is wel zo dat er als onderdeel van de internationale replicaties, regelmatige sociale ontmoetingen en audits gepland zijn om dit cruciaal onderdeel van de partner hubs te verzekeren, evenals om bij te dragen aan een duidelijk sociaal deel. SEA volgt de Europese Framework for Quality Management (EFQM), een kwaliteitsgarantie en permanent verbeteringskader dat een onderneming garandeert dat het op de goede weg is. Met behulp van het Kirk Patrick evaluatiemodel evalueert SEA ook de leer en transformationele impact van haar leer en ontwikkelingsprogramma's op het gebied van gedragsverandering, organisatorische resultaten en de gevolgen voor de gemeenschap. SEA werd onafhankelijk geëvalueerd (2008/2010) door de Training and Education Unit (TERU) van de universiteit van Glasgow en werd ook beoordeeld door Her Majesty s Inspectorate of Education (HMIE) in 2011, en verkreeg daarvoor op 4 van de 7 punten een uitstekend en op de overige 3 een zeer goed. In 2008 werd de SROI van SEA leer programma's berekend als 4 per geïnvesteerde 1. Acties SEA maximaliseert de sociale impact door het aanbieden van responsieve, door de beoefenaar geleide leerprogramma's die op maat gemaakt zijn om de specifieke behoeften van elke groep leerlingen tegemoet te komen, en geleverd worden met een aanpak die resultaten biedt op vlak van persoonlijke groei gebaseerd op sterktes, zelfbewustzijn, duidelijkheid en vertrouwen. Bij het ontwerpen van leerprogramma s geldt SEA s strategische principe van 'Learning First' als een leidraad voor zowel de coördinatie van het programma alsook voor het faciliteren van het leren. SEA s strategisch plan ( ) is om onze sociale impact op internationale schaal te maximaliseren door middel van het opstellen van een strategische focus op het sociale doel van de ondersteunen van sociale ondernemers en leiders binnen de derde sector, en het repliceren

9 van de Social Enterprise Academy binnen international markten om meer leerders te bereiken. SEA medewerkers hebben het gevoel dat ze een wereldwijde verantwoordelijkheid hebben om de voordelen van onze aanpak te delen en in ruil daarvoor van anderen te leren. G. CONTACT Adres Contactpersoon Thorn House 5 Rose Street Edinburgh EH2 2PR Sam Baumber, Chief Operations Officer ssea.org

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR DE BEGELEIDER

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR DE BEGELEIDER Social Enterprising Europe (SEE) SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR DE BEGELEIDER WP4: Cursusmateriaal Deliverable 4.1: Handboek voor de Begeleider Proefnemingsversie 25/01/14 INHOUD INTRODUCTIE MODULE

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Een evaluatie naar het effect van het Senior Executive Program op de ontwikkeling van een transformationele leiderschapsstijl 28 juni 2013 Florine

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT INHOUD VOORWOORD 2 INLEIDING 4 DEELNEMENDE ORGANISATIES 6 COMITÉ EN VERGADERINGEN 7 DEELNEMERS 8 EUSE-VISIETEKSTEN 9 WAARDEN, NORMEN EN PRINCIPES VAN SUPPORTED EMPLOYMENT

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government

BELGIË BELGIË. Evaluatie en actievoorstellen. OESO-studies over e-government. OESO-studies over e-government OESO-studies over e-government BELGIË E-government in België is heel duidelijk gepositioneerd om gebruikersgerichte diensten te leveren. Belgische burgers willen immers het gevoel hebben dat ze met één

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING INHOUD De wereld in 2013 3 Het werk van War Child 4 Bereik 7 Verslag Raad van Toezicht 12 Risicomanagement 17 Fondsenwerving en Communicatie 18 Financiën 20 Colofon

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Mensen. A Great Place to Work

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Mensen. A Great Place to Work ENGLISH U Activiteiten & Resultaten - Onze Mensen A Great Place to Work Onze eerste strategische pijler betreft onze mensen. Want zij zijn het die moeten zorgen voor een superieure klantervaring. Vodafone

Nadere informatie

ing in de samenleving

ing in de samenleving 20 ing in de samenleving MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 20 97.000 AANTAL ING MEDEWERKERS WERELDWIJD 5.766 M NETTORESULTAAT 00 % ING IS SINDS 2007 00% KLIMAATNEUTRAAL 6,2 % VAN ONZE ING MANAGEMENT COUNCIL

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN IN ALLE KETENS

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN IN ALLE KETENS MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN IN ALLE KETENS ONZE MEDEWERKERS EN LEVERANCIERS Zeker in een veranderende organisatie wordt van medewerkers en leveranciers veel flexibiliteit verwacht. Een goede, open en duurzame

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie