Handleiding NRD BackOffice Versie 3.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding NRD BackOffice Versie 3.0"

Transcriptie

1 Versie 3.0

2 Inhoudsopgave 1. NRD BackOffice Station 2 2. Opstarten en aanmelden 4 3. Aanvragen scannen en beoordelen 7 4. Te scannen formulieren Inklaren per collo Inklaren rijbewijs Heraanvragen Autorisaties (algemeen) Autorisaties door ABR NRD Netwerk configuratie RDW Netwerk Tester (de ballen test) Tokensoftware Overige voorkomende meldingen 40 Pag. Voor vragen of opmerkingen over het NRD BackOffice station kunt u contact opnemen met de RDW Unit Rijbewijzen. Telefoon: RDW Servicedesk ICT Telefoon: versie: 7 november 2013 pagina 1 van 42

3 1. NRD BackOffice Station 1.1 Systeem configuratie De NRD BackOffice configuratie bestaat uit de volgende onderdelen: Een thinclient inclusief toetsenbord, muis, bekabeling en software Een scanner Twee SmartCardlezers. De gemeente dient zelf te zorgen voor een verbinding met Gemnet en een werkplek. De RDW plaatst deze configuratie kosteloos op alle afgiftelocaties. Ook het onderhoud neemt de RDW voor haar rekening. Het backofficestation kan uitgezet worden, als deze niet gebruikt wordt. Op de configuratie kan geen andere software geplaatst worden. De configuratie is dichtgetimmerd. Alleen het plaatsen van een barcodelezer is eventueel mogelijk. Kosten, onderhoud, helpdesk en risico voor die barcodelezer ligt niet bij de RDW, maar bij de gemeente. 1.2 Bureaublad Wanneer het systeem is opgestart is het volgende op het scherm te zien. versie: 7 november 2013 pagina 2 van 42

4 In de hierna volgende hoofdstukken worden de volgende applicaties uitgelegd. Snelkoppeling Applicatie NRD BackOffice Client Verdere uitleg in de hoofdstukken 2 t/m 9. Tokensoftware Uitleg in hoofdstuk 12 Netwerk Test Applicatie ( ballentest ) Uitleg in hoofdstuk 11 Instellen van het netwerk Uitleg in hoofdstuk 10 Afsluiten van het NRD BackOffice station Hiermee kunnen instellingen van het beeldscherm, muis en toetsenbord. Uitleg hierover is in deze handleiding niet opgenomen. versie: 7 november 2013 pagina 3 van 42

5 2. Opstarten en aanmelden U start het systeem op met een geldige SmartCard die in één van de twee SmartCardlezers moet zitten. Het maakt niet uit welke van de twee SmartCardlezers u kiest. De SmartCard steekt u met de chip naar boven in de SmartCardlezer. Als u geen (goede) SmartCard, de SmartCard verkeerd-om of de SmartCard ondersteboven in de SmartCardlezer gestoken hebt, krijgt u de volgende melding op het scherm: Let op: Steek voor het aanzetten van de thinclient de SmartCard in een SmartCardlezer. Als u het systeem opstart met geldige SmartCard, op een juiste manier ingestoken krijgt u het volgende scherm: versie: 7 november 2013 pagina 4 van 42

6 U vult uw Pincode in, gevolgd door OK. Let op: Als u drie keer achter elkaar een verkeerde Pincode intoetst is uw SmartCard onbruikbaar. Na de eerste keer foutief aanmelden krijgt u al een waarschuwing. Na de tweede keer foutief inloggen krijgt u een waarschuwing en de melding dat de SmartCard bij de derde foutieve poging ongeldig wordt (Zie ook hoofdstuk 13). Als uw SmartCard na de derde keer onbruikbaar is geworden, dan kunt u deze deblokkeren met uw PUK code. Zie daarvoor hoofdstuk 11. Als de gemeente meerdere afgiftelocaties kent, krijgt u een keuze voorgelegd. U selecteert de afgiftelocatie waarvoor u aanvragen wilt behandelen. U m aakt die selectie door te klikken op de juiste afgiftelocatie, deze wordt blauw, vervolgens kiest u voor OK. Na het aanmelden ziet u een scherm met bovenin een aantal opties. De volgende menuopties zijn nu te selecteren door deze aan te klikken: Aanvragen Inklaren per collo Inklaren rijbewijs Heraanvragen Autorisaties (alleen voor ABR) Help De andere functies (scannen, goedkeuren, verwijderen & verzenden) zijn grijs en in dit beginscherm nog niet te selecteren. versie: 7 november 2013 pagina 5 van 42

7 Het beginscherm ziet er als volgt uit: De ABR heeft een extra mogelijkheid ten opzichte van de RYA: de ABR kan de optie autorisaties in de menubalk selecteren. Naast de bovengenoemde knoppen voor opties kunt u ook selecteren met de teksten die daarboven staan. U doet dat als volgt: versie: 7 november 2013 pagina 6 van 42

8 3 Aanvragen scannen en beoordelen U start dit proces na de ontvangst van aanvraagformulieren voor rijbewijzen uit de frontoffice die moeten worden gescand. U beoordeelt of de formulieren die u van uw frontoffice-collega heeft ontvangen compleet zijn. Op een formulier moeten in elk geval de pasfoto en de handtekening van de burger en de paraaf van uw frontoffice-collega aanwezig zijn. U kunt vervolgens de formulieren die compleet zijn scannen. U legt daarvoor de aanvraagformulieren met de gegevens naar achteren en ondersteboven op de invoerlade van het scanapparaat. Let op: In de backoffice kunt u niet de indicatie SPOED toevoegen (als deze abusievelijk nog niet was vermeld). U kunt wel, voorafgaand aan de verzending naar de RDW, deze indicatie in de frontoffice toevoegen. Na het opstarten en aanmelden in het systeem (met uw SmartCard en Pincode) kunt u de aanvragen behandelen. U selecteert in de menubalk bovenin het scherm de optie aanvragen. Na de selectie wordt een optie zichtbaar die tot dat moment grijs en daarmee niet selecteerbaar was: scannen. In dit beeld is de optie aanvragen al aangeklikt en de optie scannen zichtbaar geworden. U kunt deze selecteren door het aan te klikken: U kunt de functie ook op andere manieren activeren. Door F2 te toetsen of u selecteert de scanfunctie op deze manier: versie: 7 november 2013 pagina 7 van 42

9 Het scanapparaat begint met scannen. Het scherm ziet er als volgt uit nadat de scanfunctie is aangeklikt. In het scherm verschijnen de pasfoto, de handtekening, de paraaf en het nummer. U kunt maximaal 10 aanvragen per keer scannen. Beeld tijdens het scannen: versie: 7 november 2013 pagina 8 van 42

10 Het bovenste gedeelte van het aanvraagformulier wordt niet gescand. Deze informatie is al bekend bij de RDW. Bij het scannen van de formulieren wordt alleen het gedeelte van het aanvraagformulier gescand waarop de pasfoto, de handtekening, de paraaf en het aanvraagnummer staan. Op het formulier zijn ankerkruizen aanwezig, waardoor de gegevens op een formulier dat scheef is gescand automatisch recht wordt getoond (een correctie van maximaal 4 graden is mogelijk). U hoeft daarvoor niets te doen. Tekst of markeringen die buiten de daarvoor bestemde zones op het aanvraagformulier zijn geplaatst, worden niet gescand en dus ook niet op het scherm getoond. Nadat de gegevens zijn gescand worden de bijbehorende gegevens uit het RDW -systeem opgehaald, dat gebeurt als u dit scherm gepresenteerd krijgt. De RDW controleert het gescande aanvraagnummer. U krijgt een foutmelding, een geel driehoekje, als het aanvraagnummer niet (goed) is herkend of als het niet voldoet. Mocht het systeem het aanvraagnummer niet goed gelezen hebben dan kunt u dit handmatig wijzigen of invoeren. U kunt het nummer niet aanpassen als de RDW het nummer herkend heeft. Voor invoeren of wijzigen van het aanvraagnummer: Zet de cursor op de plek waar het aanvraagnummer hoort. Toets het nummer van het aanvraagformulier in. Als u een geldig nummer hebt ingevoerd, checkt de RDW dit nummer automatisch (geen enter, OK, of klik vereist). versie: 7 november 2013 pagina 9 van 42

11 Voor alle aanvraagformulieren waarvan het aanvraagnummer correct is herkend, presenteert de RDW uit het aanvraagregister de naam van de aanvrager en toont deze bij de pasfoto en handtekening. U ziet de namen van de aanvragers is het scherm. U kunt nu de aanvragen gaan beoordelen. De criteria voor beoordeling: 1. is de foto goed gescand 2. is de handtekening volledig in het daartoe bestemde vakje 3. is de paraaf volledig binnen het daartoe bestemde vakje Als de kwaliteit van de foto, de handtekening en/of de paraaf onvoldoende is, keurt u deze aanvraag af of verwijdert u deze. U kunt u de aanvraag nogmaals (later en apart) scannen. Indien dat ook onvoldoende resultaat heeft en u begrijpt de oorzaak niet, belt u de RDW Servicedesk. U vergelijkt de gegevens op het scherm met de gegevens op het formulier (visueel). Afhankelijk van de genoemde criteria 1. keurt u de aanvraag goed, 2. keurt u de aanvraag af of 3. verwijdert u de aanvraag. Het verschil tussen afkeuren en verwijderen: indien u afkeurt blijft de aanvraag op uw beeldscherm, zodat u deze bijvoorbeeld aan collega s kunt laten zien. Indien u een aanvraag verwijdert, verdwijnt deze van het beeldscherm en kunt u eventueel een extra formulier in deze sessie scannen. Als het aanvraagnummer is herkend, maar niet overeenkomt met de naam belt u de RDW servicedesk. versie: 7 november 2013 pagina 10 van 42

12 U kunt op twee manieren goedkeuren of verwijderen: 1. alle aanvragen in één keer; gebruik daarvoor de optie goedkeuren of verwijderen in de menubalk; 2. per aanvraag; gebruik daarvoor de tekens aan de linkerzijde van de foto (groene vink, rood kruis of prullenbak). Afkeuren kunt u alleen per aanvraag. Indien u per aanvraag beoordeelt, kunt u: goedkeuren: klik op de groene vink aan de linkerkant naast de foto; afkeuren: klik op het rode kruis aan de linkerkant naast de foto; verwijderen: klik op de prullenbak aan de linkerkant naast de foto. Een goedgekeurde aanvraag op het scherm: de eerste aanvraag (bij beoordeling per aanvraag): Het nummer is grijs geworden en in dezelfde balk is achter het aanvraagnummer een groen vierkantje verschenen. Een afgekeurde aanvraag op het scherm: de aanvraag (bij beoordeling per aanvraag): De aanvraag krijgt een rode achtergrondkleur en naast het nummer is een rode cirkel met een kruis zichtbaar geworden. versie: 7 november 2013 pagina 11 van 42

13 De gescande gegevens en de bijbehorende aanvraaggegevens kunnen eventueel ook nog in detail worden bekeken. Daarvoor klikt u op het vergrootglas aan de linkerkant van de foto. U krijgt vervolgens het volgende beeld: Als de foto te scheef is, ziet u wellicht witte vlakken aan de zijkanten. U keurt dan de aanvraag af of verwijdert deze. Vervolgens doet u de foto recht op het formulier en scant deze aanvraag opnieuw. Legenda voor soort aanvraag en reden aanvraag : Soort aanvraag aanvraag afgifte uitreiking 01 Eerste afgifte gemeente gemeente gemeente 02 Categorie-uitbreiding gemeente gemeente gemeente 03 Vernieuwen gemeente gemeente gemeente 04 Vervangen met huidige geldigheidsdata gemeente gemeente gemeente 05 Herafgifte nadat Ongeldigverklaring is opgeheven gemeente gemeente gemeente 10 Omw isseling buitenlands rijbewijs gemeente RDW gemeente 11 Aanvraag o.b.v. oud linnen rijbew ijs gemeente RDW gemeente 12 Aanvraag o.b.v. militair rijvaardigheidsbewijs gemeente RDW gemeente 20 Aanvraag opgevoerd door RDW gemeente RDW gemeente 30 Aanvraag (papier) opgevoerd door RDW o.b.v. aanvrager niet in GBA gemeente RDW gemeente 30 Aanvraag (digitaal) opgevoerd door RDW o.b.v. aanvrager niet in GBA RDW RDW RDW Reden aanvraag 01 w egens verlies of diefstal 02 w egens beschadiging of onleesbaar 03 w egens verloop geldigheidsdatum 04 w egens gedeeltelijke ongeldigverklaring versie: 7 november 2013 pagina 12 van 42

14 De paraaf en handtekening kunt u verder vergroten door bij die gegevens wederom op het vergrootglas te klikken. U krijgt de volgende schermen. Het scherm als u alle aanvragen hebt beoordeeld: versie: 7 november 2013 pagina 13 van 42

15 Nadat u alle aanvragen hebt beoordeeld (goedkeuren, afkeuren en/of verwijderen) kunt u gaan verzenden. Alleen de door u goedgekeurde aanvragen zullen verzonden worden. Selecteert u de optie verzenden (of de toets F4 ) dan wordt wederom uw Pincode gevraagd en is de aanvraag na invoering van de Pincode en verzending onherroepelijk geworden. Op het beeldscherm ziet u vervolgens per verzonden batch of de verwerking bij de RDW goed heeft plaatsgevonden. versie: 7 november 2013 pagina 14 van 42

16 De afgekeurde aanvraag is niet verzonden en blijft in het scherm staan: U verwijdert de afgekeurde aanvraag door op het prullenbakje te klikken dan wel door de optie verwijderen in de menubalk te klikken. U kunt deze aanvraag opnieuw scannen, dan wel eerst een nieuwe aanvraag (laten) indienen. Alle op de scanner aanwezige formulieren worden gescand, in batches van maximaal 10 stuks, totdat de scanner leeg is. Mocht abusievelijk twee keer dezelfde aanvraag door de gemeente zijn gescand en verzonden dan geeft het backofficesysteem de melding Er is een onverwachte fout opgetreden Er zal dan maar één NRD worden aangemaakt. U herhaalt dit proces: als er meer dan tien aanvraagformulieren zijn; als een eerdere scan onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. U kunt nu de aanvragen archiveren. Let op: in sommige, bijzondere gevallen moeten de aanvragen met bijlagen ook per fysieke post naar de RDW verzonden worden! Zie hoofdstuk 4. versie: 7 november 2013 pagina 15 van 42

17 4 Te scannen formulieren Aanvraag Formulier nummer aanvraagformulier Doorsturen door gemeente aan RDW bew ijsstuk aanvraag & bew ijsstuk naar RDW scannen in backoffice Uitreiking in gemeente Eerste aanvraag rijbewijs 3 E 0390 Aanvraag rijbewijs uitbreiding categorie(ën) 3 E 0391 Aanvraag rijbewijs w egens vermissing, diefstal of vernieuwing 3 E 0393 Aanvraag rijbewijs w egens beschadiging of onleesbaarheid 3 E 0392 Aanvraag rijbewijs w egens vermissing, diefstal of vernieuwing 3 E 0393 Aanvraag rijbewijs na opheffing ongeldig verklaring 3 E 0396 Afgifte rijbewijs aan personen in bezit van een oud linnen rijbewijs 3 E 0397 Omw isseling militair bew ijs van rijvaardigheid 3 E 0397 Omw isseling buitenlands rijbewijs 3 E 0397 Standaard blanco nee geen n.v.t. ja Ja Standaard blanco nee geen n.v.t. ja Ja Standaard blanco nee geen n.v.t. ja Ja Standaard blanco nee geen n.v.t. ja Ja proces Standaard verbaal blanco nee politie n.v.t. ja Ja Standaard blanco nee geen n.v.t. ja Ja Standaard blanco ja ja ja Ja Standaard blanco ja ja ja Ja Standaard blanco ja ja ja Ja Omw isseling 30%- regeling 3 E 0397 Omw isseling geprivilegieerden die rechtstreeks NIET in GBA staan RDW Zie Omw isseling omw isseling geprivilegieerden die in buitenlands GBA staan rijbew ijs Standaard blanco ja ja ja Ja aanvraag persoon zonder vaste w oon- of verblijfplaats 3 E 0394 papier ja n.v.t. nee Ja aanvraag buitenlandse studenten wonende in Nederland 3 E 0394 papier ja ja nee Ja Blanco aanvraag formulieren kunnen bij de RDW worden besteld. Kijkt u voor meer informatie op de website nrd.rdw.nl Handleidingen en formulieren. versie: 7 november 2013 pagina 16 van 42

18 5 Inklaren per collo De optie Inklaren per collo in de menubalk gebruikt u als u een collo of colli heeft ontvangen en u deze wilt inklaren. Het proces: 1. Start het systeem op door aanmelding met SmartCard en pincode. 2. Kies voor de optie inklaren per collo in de menubalk; na selectie van deze optie ziet u één of meerdere colli vermeld staan. 3. Selecteer het collonummer dat u wilt inklaren (zoals vermeld op het collo) en lees hoeveel rijbewijzen het collo zou moeten bevatten. 4. Tel de rijbewijzen in het collo na. versie: 7 november 2013 pagina 17 van 42

19 5. Accordeer op het scherm als het aantal op het scherm en het aantal in de collo overeenstemt. (Als het NIET overeenkomt, zie verder.) De Wizard inklaren wordt gestart. 6. Controleer vervolgens of de nummers van de rijbewijzen op het scherm overeenkomen met de nummers in de collo. Achter elk nummer staat standaard OK. U controleert of het OK is, dat wil zeggen dat het geen misdruk is of er een verkeerd nummer bij zit. U kunt het collo dan in één keer inklaren door op volgende te klikken. (zie verder bij punt 8) Indien gewenst, kunt u de volgorde op rijbewijsnummer of naam zetten door op het betreffende blokje te klikken. versie: 7 november 2013 pagina 18 van 42

20 7. De uitzondering: Als het een misdruk is, verandert u OK met een toolbar in misdruk. Nog uitzonderlijker is dat u het juiste aantal ontvangt, maar dat er toch een verkeerd rijbewijs bij zit; u selecteert in dat geval bij het ontbrekende rijbewijs niet ontvangen. Voorbeeld van een scherm waarbij een rijbewijs niet OK : 8. Verzend het inklaringsbericht naar de RDW met uw Pincode: versie: 7 november 2013 pagina 19 van 42

21 9. Controleer in uw scherm of het inklaringsbericht aan de RDW goed is ontvangen. Daarna wordt u gevraagd om de Wizard inklaren af te sluiten. versie: 7 november 2013 pagina 20 van 42

22 Uw vervolgactie als het aantal rijbewijzen op het scherm niet overeen komt met het aantal in het pakket: Geef aan hoeveel rijbewijzen het collo wel bevat door met de pijltjes het ontvangen aantal te selecteren. Geef per rijbewijs aan, door middel van een toolbar, aan of dit rijbewijs OK is, niet ontvangen is of dat er sprake is van een misdruk (in het scherm staat standaard achter de documenten ). versie: 7 november 2013 pagina 21 van 42

23 Geef aan als het rijbewijs niet ontvangen is: Verzend het inklaringsbericht naar de RDW met uw Pincode. Controleer in uw scherm of het inklaringsbericht aan de RDW goed is ontvangen. Rijbewijzen die u niet heeft aangevraagd of een misdruk zijn, stuurt u met proces-verbaal aangetekend aan de RDW. Uitzondering: u ontvangt een collo waarvan het nummer niet in het overzicht op uw beeldscherm staat. U belt dan direct met de RDW Helpdesk unit Rijbewijzen. versie: 7 november 2013 pagina 22 van 42

24 6 Inklaren rijbewijs U beëindigt dit proces of start het opnieuw voor het volgende collo. U kiest voor deze optie in de menubalk: 1. nadat een rijbewijs is ontvangen en ingeklaard en naderhand blijkt dat de status van het rijbewijs alsnog gemuteerd moet worden (bijvoorbeeld: later wordt geconstateerd dat het een misdruk is, het rijbewijs is vermist tussen ontvangst en uitreiking of u wilt een nieuwe aanvraag doen); 2. als u een individueel rijbewijs wilt inklaren (in zeer uitzonderlijke situaties of indien uw gemeente gebruik maakt van een barcodelezer). U verstuurt dan naar de RDW via het systeem het rijbewijsnummer waarvan de status gewijzigd moet worden. Deze vorm van inklaren gebeurt niet op collonummer maar op rijbewijsnummer. Het proces: 1. Start het systeem op door aanmelding met SmartCard en pincode 2. Kies voor de optie inklaren per rijbewijs. U krijgt het volgende beeld: versie: 7 november 2013 pagina 23 van 42

25 3. U voert het rijbewijsnummer in van de aanvraag die u wilt behandelen en klikt vervolgens op Tonen details. U krijgt het volgende beeld: 4. U verandert de status van de aanvraag door middel van de toolbar: versie: 7 november 2013 pagina 24 van 42

26 5. Nadat u de juiste status hebt aangeklikt klikt u op de knop verzenden en voert uw Pincode in: 6. Controleer in uw scherm of het inklaringsbericht aan de RDW goed is ontvangen: De optie niet-uitgereikt leidt er toe dat u: Geen heraanvraag kunt indienen (waarbij dezelfde gegevens gebruikt worden) Wel een nieuwe aanvraag kunt indienen. (waarbij u nieuwe gegevens, bijvoorbeeld een verbeterde pasfoto kunt gebruiken). U krijgt in het scherm de volgende waarschuwing: versie: 7 november 2013 pagina 25 van 42

27 7 Heraanvragen Er kunnen zich twee situaties voordoen waarbij een heraanvraag nodig is: 1. Het rijbewijs is niet ontvangen maar zou volgens de gegevens van het systeem wel in een collo hebben moeten zitten; 2. Het rijbewijs is ontvangen, bevat de juiste gegevens, maar is niet in goede staat. In deze twee situaties kan een heraanvraag worden gedaan. Dezelfde gegevens worden dan gebruikt voor een nieuw document. Het aanvraagnummer is identiek aan de eerste aanvraag, dezelfde foto wordt gebruikt, alleen het rijbewijsnummer wordt anders. Let op: Als de gegevens niet juist zijn (bijvoorbeeld foto) heeft een heraanvraag géén zin. Immers, er wordt gebruik gemaakt van dezelfde gegevens. In dat geval dient u een compleet nieuwe aanvraag in (zie proces: scannen en beoordelen). Er komt dan zowel een nieuw aanvraagnummer als een nieuw rijbewijsnummer. Er kunnen nooit twee aanvragen van dezelfde persoon bij de RDW liggen. De eerste aanvraag dient dus te worden afgesloten. Afsluiting van de voorgaande aanvraag geschiedt door bij de optie inklaren per rijbewijs te kiezen voor de status niet uitgereikt. Het proces: 1. Start het systeem op en meldt u aan. 2. Kies voor de optie heraanvraag in de menubalk bovenin het scherm; na selectie van deze optie ziet u één of meerdere rijbewijsaanvragen die eerder door u of uw collega is c.q. zijn aangemerkt als niet ontvangen dan wel misdruk. 3. Vink aan het begin van de regel de aanvraag waarvoor u een heraanvraag doet. Die regel wordt blauw. U kunt er ook meerdere aanvinken. versie: 7 november 2013 pagina 26 van 42

28 4. Klik op verzenden in de menubalk en verzendt daarmee de heraanvraag (dat zijn de aangevinkte rijbewijsnummers) naar de RDW met uw Pincode. 5. Controleer in uw scherm of de heraanvraag aan de RDW goed is ontvangen. Let op: Alle niet-uitgegeven rijbewijzen (bijvoorbeeld misdruk ) dienen aangetekend met proces-verbaal naar de RDW te worden gestuurd. versie: 7 november 2013 pagina 27 van 42

29 8 Autorisaties (algemeen) Op de NRD BackOffice station kennen we twee typen autorisaties: 1. RYA (RYbewijs Afgifte): Tot afgifte bevoegde rijbewijzen. Deze tot afgifte bevoegde rijbewijzen kan het systeem opstarten, scannen, goedkeuren, afwijzen, verwijderen, handmatig nummer invoeren van onleesbare aanvragen, verzenden, inklaren per collo, inklaren per rijbewijs, heraanvragen doen en de helpfunctie gebruiken. 2. ABR: Autorisatie Bevoegde persoon voor Rijbewijzen. De ABR is bevoegd om andere medewerkers (inclusief andere ABR) te autoriseren voor RYA of om de autorisatie van iemand (RYA) in te trekken (opties toevoegen en beëindigen in het systeem). De ABR gebruikt daarvoor zijn eigen Pincode. Daarnaast kan de ABR RYA-taken verrichten als hij tevens als RYA geautoriseerd is. De SmartCard (het certificaat) Beide geautoriseerden hebben een SmartCard met Pincode. Een medewerker die zowel RYA als ABR is, heeft één SmartCard. De SmartCards voor RYA en ABR (inclusief RYA) zijn uiterlijk enigszins verschillend (kleurstelling). De SmartCard moet in de SmartCardlezer gestoken zijn bij gebruik van het systeem. De geautoriseerde gebruikt de Pincode bij: 1. aanmelding 2. een onherroepelijke opdracht Het systeem logt welke geautoriseerde welke opdrachten heeft gegeven. 8.1 Gebruik bij andere afgiftepunten Een geautoriseerde kan aanvragen van zijn/haar gemeente behandelen. Als een gemeente meerdere afgiftepunten heeft, kan de geautoriseerde dus ook aanvragen behandelen van andere afgiftepunten als deze in dezelfde gemeente zijn gelegen. Een geautoriseerde kan op elk afgiftepunt in Nederland zijn SmartCard gebruiken! De geautoriseerde kan alleen aanvragen van zijn gemeente behandelen, maar dus wel op iedere afgiftelocatie in Nederland. Mocht onverhoopt een configuratie niet functioneren dan kan de geautoriseerde dus op een willekeurig afgiftepunt aanvragen behandelen. Als geautoriseerde van de gemeente Groningen kun je dus je Groningse aanvragen in de gemeente Leeuwarden scannen, goedkeuren en verzenden. Maar je kunt als geautoriseerde van de Gemeente Groningen geen aanvragen van de Gemeente Leeuwarden scannen, goedkeuren en verzenden (noch in Leeuwarden, noch in Groningen). 8.2 Aanvragen van SmartCards en autorisaties De gemeente vraagt eerst de SmartCards aan bij de RDW. Na ontvangst van de SmartCards verzoekt de gemeente aan de RDW om de ABR en te registreren. Nadat de betreffende ABR-autorisaties door de RDW zijn geregistreerd kunnen deze ABR en de overige ambtenaren (inclusief de andere ABR) autoriseren als RYA. Het autoriseren van de ambtenaren kan pas als de te autoriseren ambtenaar over een SmartCard beschikt. Voor een ABR die tevens RYA wil zijn gelden dus drie stappen: 1. een SmartCard aanvragen; 2. een autorisatie als ABR aanvragen bij de RDW; 3. een autorisatie als RYA krijgen van een collega-abr. 8.3 RYA Autorisatie bij andere gemeente Samenwerkende gemeenten kunnen hun RYA autorisaties voor elkaars gemeenten autoriseren. Dus een RYA van gemeente X kan worden geautoriseerd bij gemeente Y. Dat kan door de ABR van gemeente Y. Zie ook hoofdstuk 9.2. Let op: Dit is alleen van toepassing op RYA autorisaties en niet op ABR of combinatie van ABR/RYA autorisaties. versie: 7 november 2013 pagina 28 van 42

30 9 Autorisaties door ABR Let op: Als de ABR een bevoegdheid toevoegt of beëindigt, wordt de Pincode van de ABR ingevoerd, niet die van de RYA. De ABR verstrekt immers de bevoegdheid, dus de ABR autoriseert. Een ABR krijgt in het systeem (op het scherm) in de menubalk de mogelijkheid om voor autorisaties te kiezen. De ABR heeft daarin drie opties: 1. vernieuwen 2. toevoegen 3. beëindigen. 9.1 Vernieuwen Het proces: 1. Start het systeem op en meldt u aan 2. Kies voor de optie autorisaties 3. Kies vervolgens voor de optie vernieuwen in de menubalk, daarmee vraagt u de gegevens op van alle geautoriseerde ambtenaren. De geautoriseerde ambtenaren worden met BSN op het scherm getoond. Alle geselecteerde ambtenaren worden getoond, gesorteerd op bevoegdheid (ABR en RYA) en vervolgens op naam. Ambtenaren die meerdere bevoegdheden (ABR en RYA) hebben, worden meerdere keren in het overzicht getoond. versie: 7 november 2013 pagina 29 van 42

31 9.2 Toevoegen: Opvoeren autorisatie ambtenaar backoffice Door te kiezen voor toevoegen kan de ABR een medewerker die de bevoegdheid nog niet heeft opvoeren als tot afgifte bevoegde rijbewijzen (RYA). Deze te autoriseren medewerker m oet over een SmartCard met Pincode beschikken voordat hij/zij geautoriseerd wordt. Het proces: 1. Start het systeem op en meldt u aan. 2. Kies in de menubalk voor autorisaties. 3. Steek ook de SmartCard van de te autoriseren ABR of RYA in de SmartCardlezer ter voorkoming van de volgende melding: 4. Klik op de knop Toevoegen. De gegevens van de te autoriseren medewerker worden van de SmartCard gehaald en getoond op het scherm: 5. Vul de getoonde gegevens aan met de ingangsdatum van de bevoegdheid. Het scherm vertoont gegevens van de gemeente, van de ABR en een aantal gegevens van de beoogde geautoriseerde ambtenaar. Het systeem toont standaard een ingangsdatum (de dag van vandaag); u kunt deze datum veranderen (naar de toekomst, niet naar het verleden) versie: 7 november 2013 pagina 30 van 42

32 6. Verzend de gegevens door het plaatsen van de Pincode van de ABR. Kiest u vervolgens voor de optie vernieuwen, dan ziet u dat deze persoon is toegevoegd als geautoriseerde. 9.3 Beëindigen Intrekken autorisatie ambtenaar backoffice door te kiezen voor beëindigen kan de ABR de autorisatie van een tot afgifte bevoegde rijbewijzen beëindigen. Het proces: 1. Start het systeem op door aanmelding met SmartCard en pincode. 2. Kies voor de optie autorisaties. 3. Kies vervolgens voor de optie beëindigen in de menubalk, daarmee vraagt u de gegevens op van alle geautoriseerde ambtenaren. 4. Selecteer de ambtenaar waarvan de autorisatie voor het afgeven van rijbewijzen ingetrokken moet worden. versie: 7 november 2013 pagina 31 van 42

33 5. Accordeer de ingangsdatum van de beëindiging. Die datum is standaard de datum v an vandaag maar kan worden aangepast door u (naar de toekomst, niet naar het verleden). 6. Verzend de gegevens door het plaatsen van de Pincode van de ABR. 7. Controleer in het scherm of de wijziging succesvol door de RDW is verwerkt. De RDW stuurt via het systeem een melding indien onverhoopt de verwerking niet correct is verlopen. Let op: Om technische redenen kan niet op dezelfde dag eenzelfde RYA worden toegevoegd, beëindigd en opnieuw toegevoegd worden. Oplossing: de tweede toevoeging doet de ABR een andere dag. versie: 7 november 2013 pagina 32 van 42

34 10 NRD Netwerk configuratie Om de NRD thinclient te configureren moet de netwerk configuratie ingesteld worden. Nadat de netwerk configuratie ingesteld is kunt u de netwerk instellingen controleren met de RDW Netwerk Tester (zie hoofdstuk 11). Voer onderstaande werkzaamheden in de beschreven volgorde uit. 1. Plaats de smartcard in de smartcard reader en zet de thinclient aan. 2. Dubbelklik op het bureaublad op het icoon NRD Netwerk Configuratie. Het volgende scherm word weergegeven: 3. Klik in het venster Status van LAN-verbinding op de knop Eigenschappen, het volgende scherm word weergegeven: versie: 7 november 2013 pagina 33 van 42

35 4. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik op eigenschappen, het volgende scherm word weergegeven: Configureer hier de netwerk instellingen welke in het hoofdstuk 2 Vaststellen huidige situatie op de bijlage NRD Netwerk Tester Formulier genoteerd zijn. In geval van DHCP: Automatisch een IP adres laten toewijzen aanklikken. In het geval van geen DHCP: Het volgende IP-adres gebruiken aanklikken Neem de genoteerde informatie over. Nadat de netwerk configuratie word opgeslagen zal het systeem vragen om een reboot. Doe dit. 5. Klik op Ok. De NRD thinclient is geconfigureerd. Controleer de netwerkinstellingen met de NRD trouble shooter (zie daarvoor hoofdstuk 11). versie: 7 november 2013 pagina 34 van 42

36 11 RDW Netwerk Tester (de ballen test) De netwerkverbinding met de RDW kan gecontroleerd worden met de Network Troubleshooter ook wel de ballen test genoemd. Deze applicatie kan opgestart worden via de snelkoppeling Network Troubleshooter op het bureaublad van het Backoffice-station. Dit is het scherm wat men krijgt als de ballentest opgeroepen wordt: Klik vervolgens op de knop Test. De test is geslaagd wanneer alle ballen groen worden. versie: 7 november 2013 pagina 35 van 42

37 11.1 Wat betekenen rode ballen? Als er bij Test 1 tot 4 rode ballen staan, dan betekend dit dat er problemen zijn met het Backoffice werkstation. Als er vanaf Test 3 rode rondjes staan (en Test 5 blijft zwart) dan is er een probleem met het netwerk van de gemeente zelf. Meestal ligt dan de netwerkkabel eruit. Een rode bal bij Test 3 duidt dat er geen netwerkverbinding is met het werkstation. Rode ballen bij de Testen 4 en 5 geven aan dat de instellingen op het netwerk van de gemeente niet goed zijn. Wanneer de ballen bij Test 4 en 5 rood zijn zullen er netwerk problemen zijn, de poorten richting de RDW staan waarschijnlijk dicht. Een andere mogelijke oorzaak kan voorkomen doordat de routering naar Gemnet niet juist is. Als van Test 5 de bal rood is zal de applicatie gewoon werken, tenzij het tijdverschil tussen de computer en de RDW meer dan 4 seconden bedraagt. Eerst de netwerkbeheerder van de gemeente informeren, komt deze er niet uit dan kunt u contact op nemen met de RDW Servicedesk ICT Overzicht Door te klikken op de knop Overzicht wordt een overzicht gegeven van de machine specifieke gegevens. Het overzicht bevat o.a. netwerkgegevens en versie informatie van het NRD BackOffice station. versie: 7 november 2013 pagina 36 van 42

38 12 Tokensoftware Met de applicatie Token Beheer programma kan de PIN- code van de SmartCard worden beheerd. Klik op het icoontje Wijzig Pincode om deze applicatie te starten. In de applicatie worden de aangesloten SmartCard-lezers getoond. (zie onderstaand scherm). Wanneer een SmartCard in één van de lezers wordt gestoken wijzigt de naam van de kaartlezer in de naam van de SmartCard; gemeente SmartCard. Nu kan via het menu Token voor verschillende PIN- wijzigingen worden gekozen; Wijzigen initiële PIN- code. Wijzigen PIN- code. Geblokkeerde PIN- code wijzigen. Het wijzigen van de initiële PIN- code is slechts mogelijk indien het een nieuwe SmartCard betreft. Nadat de initiële PIN- code is gewijzigd zal deze optie uit het menu verdwijnen Wijzigen initiële PIN- code Nadat u een nieuwe ABR of RIJA SmartCard heeft ontvangen is deze geblokkeerd met een initiële PIN- code. Voordat u de SmartCard kunt gebruiken moet eerst de initiële PIN- code worden gewijzigd. versie: 7 november 2013 pagina 37 van 42

39 Kies in het menu Token voor de optie Wijzig Transport PIN. Geef in het eerste veld de PIN- code op die u van ons per post heeft ontvangen en kies een nieuwe PIN- code en voer deze in. Om te bevestigen klikt u op Ok Wijzigen PIN- code Wilt u uw PIN- code wijzigen dan kan dat. Kies hiervoor in het menu Token voor de optie Wijzig PIN. versie: 7 november 2013 pagina 38 van 42

40 Er wordt een scherm getoond waarin u de oude PIN- code en de nieuwe PIN- code kunt opgeven. Na bevestiging ( Ok knop) is de PIN- code gewijzigd Geblokkeerde PIN- code vrijgeven Bij drie keer foutief intoetsen van de PIN- code of het vergeten hiervan kan de SmartCard worden gedeblokkeerd met de PUK- code. Kies in het menu Token voor de optie PIN deblokkeren. In het scherm moet dan de PUK- code worden opgegeven en een nieuwe PIN- code. Na bevestiging ( Ok ) is de SmartCard gedeblokkeerd en kan deze gebruikt worden met de nieuwe PIN- code. versie: 7 november 2013 pagina 39 van 42

41 12.4 Rode kruisjes en groene vinkjes Aan de PIN- en PUK- code zijn eisen gesteld qua lengte. Deze worden bij elke optie weergegeven. Wanneer hieraan niet is voldaan wordt dit weergegeven met een rood kruisje. Bij een groen vinkje is alles goed. Vervolgens kunnen de ingevoerde gegevens worden bevestigd met de knop Ok en is de wijziging doorgevoerd. In het bovenstaande voorbeeld is de bevestigde PIN- code niet gelijk aan de nieuw opgegeven PIN- code omdat het 1 cijfer minder heeft dan de nieuwe PIN- code. versie: 7 november 2013 pagina 40 van 42

Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)

Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) NVVB Inhoudsopgave 1 Procesmodel Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)... 5 1.1... 5 2 Processchema's... 7 2.1 Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)...

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Handleiding Oase Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18 Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Tel. +31-23-5516731 Fax +31-23-5519712 E-mail: postbus@vst.nl Website: www.vst.nl I. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Versie, datum 1 april 2015 Rabobank Nederland, 2015 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Invoeren van presentie in PE-online

Invoeren van presentie in PE-online Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x UNIFORM-Agri Handleiding Management Versie 4.x INHOUD 1. INSTALLATIE- EN OPSTARTPROCEDURE 3 1.1 INSTALLATIE 3 1.2 OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA 3 1.3 WERKEN MET DE GEGEVENS VAN UW BEDRIJF 3 1.4 REGISTRATIE

Nadere informatie