Bankieren met bezieling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bankieren met bezieling"

Transcriptie

1 Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3

2 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders te proberen... Inzichten delen Voor de financiële sector, in het bijzonder voor een belangrijke opdrachtgever als de Rabobank, wil Het Ontwikkelaarsgilde graag iets terugdoen. De kennis die we bij hen en samen met hen verwierven, hebben we nader onderzocht en geanalyseerd. Hieruit kwamen interessante bevindingen naar voren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van bezielde financiële instellingen. Deze inzichten delen we graag met je. Ontwikkelingen in de financiële markt De financiële sector staat sinds de crisis in 2008 enorm in de belangstelling. Banken in Nederland proberen zich sindsdien te herpakken. Door het imagoverlies onder klanten is dat een hele opgave. Risicomijdend gedrag leidt tot lagere klantentevredenheid en minder werkplezier van medewerkers. Om financiële ondernemingen te laten uitgroeien tot betrouwbare en klantgerichte organisaties, zijn de eisen opgeschroefd. Ze moeten voldoen aan strengere (inter)nationale regelgeving (AFM, DNB en ECB) en de focus ligt op risicobeheersing en beleidsontwikkeling op diverse terreinen. Ook wordt er een bankeneed ingevoerd. De werkelijke ontwikkeling van financiële instellingen is dat ze helaas steeds verder verwijderd lijken te raken van hun klanten. En van hun eigen medewerkers, omdat die meer bezig zijn met het beheersen van processen, het sturen op resultaat en het uitvoeren van controles, in plaats van het in één keer goed bedienen van de klant. De banken zoeken naar een nieuw toekomstperspectief; een verschuiving van het beheersen van risico s voor de bank naar het (mede) invullen van de behoeften van de klant op financieel gebied. Hierbij zal volgens ons de bankmedewerker een meer adviserende rol in het klantencontact gaan krijgen. Kortom, een groei naar relatie bankieren, op weg naar een bankier. 2

3 De klant weer centraal Wil je als bank of andere financiële instelling betekenisvol bezig zijn, dan zal je terug moeten naar de wortels van het bankieren. Dat begint met de vraag: welke toegevoegde waarde willen we leveren aan onze klanten? En wat is ons onderscheidend vermogen ten opzichte van andere aanbieders? Bankieren met bezieling is daarvoor een passende oplossing. Je verbindt je als eerste met de klanten en hun behoeften en voldoet daarbij natuurlijk aan de normen en regels. Niet andersom. In een organisatie waar de klant centraal staat, is bezieling nodig. Met passie, kennis en kunde zorg je als financiële dienstverlener voor de beste diensten en producten voor de klant. Die ziel zie je terug in de visie en ambitie van de organisatie, die door de medewerkers wordt gedragen en uitgedragen naar de klanten. Uiteraard gaat de verandering naar een klantgeoriënteerde, maatschappelijk verantwoorde onderneming gepaard met de nodige hobbels. Vooral in deze tijd. Enkele vragen die rijzen, zijn: Hoe kun je de kracht van jouw organisatie en medewerkers gebruiken om beter te worden? Hoe zorg je ervoor dat de hele organisatie dezelfde visie uitdraagt? Hoe zorg je dat je medewerkers geïnspireerd en bevlogen een bijdrage leveren aan de waarden en ambities van je organisatie? Wat kun je doen om de efficiëntie te verhogen door meer en betere samenwerking, intern en extern? Kortom: hoe creëer je een klantgerichte, flexibele en oplossingsgerichte organisatie die ook nog in control is? Met passie, kennis en kunde zorg je voor de beste diensten en producten voor de klant uw medewerkers vol passie klantgericht en in control 3

4 Heldere toekomstambitie benut de kracht binnen de organisatie. samen sta je sterk. Om zo n organisatie te bereiken, is er behoefte aan vernieuwing in de breedste zin van het woord. Daarvoor is de formulering van een heldere toekomstambitie de basis. Want een inspirerende visie en strategie is, naast een handvat voor de directie of het management om koers te zetten en te houden, vooral een inspiratiebron om medewerkers te betrekken en hun krachten te benutten. Bij een goede strategie is er ruimte voor medewerkers om hun vak met passie uit te oefenen, met klanten in contact te komen en voor die klant oplossingsgericht te denken en te handelen. Dat kan alleen bij een door bezieling gemotiveerde organisatie. Voor zo n nieuw te bepalen ambitie moet je als bank fundamentele keuzes maken: Welke richting kiest jouw organisatie? Wat hebben je medewerkers nodig om die toekomstambities te realiseren? Hoe richt je de samenwerking in tussen de verschillende diensten ten behoeve van klanten, bedrijven en instellingen? Wat kun je doen om de klant te helpen op zijn weg naar verantwoord financieel beleid en beheer? Hoe geef je daar leiding aan? En hoe stuur je daar op aan? met plezier presteer je beter Plezier Een goede strategie geeft ruimte voor medewerkers om hun vak met passie uit te oefenen. 4

5 Realiseren van bezieling De realisatie van bezieling bij de diverse Rabobanken hebben we bereikt door een andere invulling aan besturing, kwaliteit en samen werking binnen die organisaties te geven. Onze visie is het resultaat van de ervaring en kennis die we opdeden bij de Rabobanken. is bij jullie de rek eruit? samen zorgen we voor bezieling... Bezieling vraagt om een andere manier van werken, een andere manier van denken en een andere manier van organiseren. Ben je daar al klaar voor? Besturing De geschetste ontwikkelingen vragen veel meer dan vroeger om verbindend leiderschap. Het management moet een heldere koers kunnen uitzetten, maar vooral verbinding maken tussen de klantbehoeften, de individuele doelen en wensen van medewerkers en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het management inspireert en mobiliseert haar mensen met een heldere toekomstvisie die ruimte geeft aan de klant en de medewerkers. Controledrift vanuit regelgevende instanties, directie en management vereist continu leren om te verbeteren. Op zo n manier werken, biedt mensen de ruimte om te groeien. Die persoonlijke ontwikkeling stelt hen in staat zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en patronen te doorbreken. Voor het management betekent het dat ze medewerkers meer gaat betrekken bij ontwikkelingen en dat ze leren luisteren. Met relevante stuurinformatie word de kwaliteit en kennis van medewerkers meer benut. Dit stimuleert ook de onderlinge samenwerking tussen collega s. Kwaliteit Om financiële bedrijven echt klantgericht te laten werken, is in onze beleving een aanvulling nodig op de hardere pijlers, zoals efficiency, commerciële doelen en risicobeheersing. Zachtere waarden, zoals passie, inspiratie en bezieling, geven de organisatie de meerwaarde voor klanten. Mensen maken immers het verschil tussen een goede en een slechte dienst. De harde en zachte pijlers samen brengen de banken en instellingen op een hoger kwaliteitsniveau. De vragen waar je bij zo n omschakeling tegenaan loopt: Hoe zorgt het management van een organisatie voor een goede inrichting van de (kwaliteits)organisatie? Hoe creëer je heldere processen die door de medewerkers worden gedragen? Hoe zorg je voor duidelijke taken, informatie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Wat is een passende coaching en toetsing? Hoe helpt de inrichting van de organisatie bij de aansluiting op de verwachting van de klant? Wij geloven dat de inrichting van processen moet zijn afgestemd op het einddoel: de klant bedienen op een efficiënte manier. In de praktijk betekent dit dat de processen ondergeschikt zijn aan de werkzaamheden van de werknemers. Medewerkers moeten de ruimte krijgen om hun werk op een hoog niveau uit te voeren, dat wil zeggen oplossingsgericht leren handelen en tegelijkertijd kostenefficiënt werken. In een bezielde organisatie dragen de medewerkers de kernwaarden van het bedrijf uit en handelen ze ernaar. Er is ruimte voor ontwikkeling. Mensen kunnen zich persoonlijk en vakinhoudelijk ontplooien. En er mogen fouten gemaakt worden, waar ze samen van leren. De onderneming groeit zo uit tot een flexibel bedrijf waarin vakbekwame werknemers met passie en plezier kwaliteit willen leveren. Het personeel zoekt samen naar een oplossing voor klantvragen en levert hierdoor de optimale kwaliteit. Samenwerking Wij geloven in een nieuwe benadering van ondernemerschap bij banken en financiële instellingen. Het is hoog tijd voor een investering in een echte relatie met klanten, met medewerkers, met mensen. Geef aandacht aan de ondernemer. Toon belangstelling. En denk mee in oplossingen. Want zonder menselijke relatie is er ook geen vertrouwen. De klant en de medewerkers staan hierbij dus centraal. Het succes van een bezielde organisatie hangt af van sterke, geïnspireerde en betrokken medewerkers. Zij stellen zich dienstverlenend op, blijven zich ontwikkelen in hun vak en werken oplossingsgericht. En ze streven samen met andere medewerkers naar eenzelfde doel: de klant bedienen. Ze evalueren situaties over de samenwerking met elkaar en in relatie tot de klant. Wat waren de valkuilen? Wat waren de oplossingen? Wat waren de resultaten? Zoiets kan alleen werken in een cultuur waarin iedereen beseft dat een voortdurende dialoog bijdraagt aan het behalen van de gezamenlijke ambities. Deze ontwikkeling brengt meer bezieling, inspiratie en motivatie bij de teamleden. Wat de samenwerking in en tussen teams en met externe samenwerkingspartners weer bevordert. En dat heeft uiteindelijk een positief effect op de kwaliteit van de dienstverlening. Er ontstaat een lerende organisatie met een goede balans tussen vrijheid en sturing enerzijds en controle en fouten maken anderzijds. 5

6 Onze kijk op organisatieontwikkeling In ons werk laten wij ons inspireren door een breed scala aan inzichten, instrumenten (de zogenaamde brillen ), modellen en ervaringen van vele veranderkundigen en organisatieontwikkelaars. We experimenteren al jaren met deze verschillende methoden. Daardoor hebben we een holistisch repertoire ontwikkeld waarmee we mensen en organisaties helpen bij hun ontwikkeling. Wij geloven dat ontwikkeling en verandering een continu proces is van planmatig en organisch veranderen. Waarvoor brede participatie en verbinding met de omgeving belangrijke voorwaarden zijn. We ervaren dat het delen van wensen heel belangrijk is voor mensen. Zo inspireren en mobiliseren ze elkaar om de beoogde doelstellingen te halen. De zogenaamde creatiespiraal (gebaseerd op de theorie van Marinus Knoope) helpt mensen hun wensen en ambities te realiseren. Dat begint bij het verbeelden, het geloof en het vertrouwen in wat je wilt bereiken. Met het doorlopen van de creatiespiraalcyclus ontstaat er verandering en creëer je iets nieuws. Diagnose stellen Voor het inzichtelijk maken van de huidige en gewenste situatie gebruiken we verschillende diagnostische instrumenten. Daarvoor hanteren we het begrip brillen. Elke situatie bekijken we door een andere bril. De modellen die we gebruiken, worden pas krachtig en instrumenteel als ze specifiek worden toegepast op een situatie, de gebruiken van een opdrachtgever of een onderwerp. Ontwikkelingsfasen In onze praktijk hebben we ervaring opgedaan met een mix van Angelsaksische en Rijnlandse zienswijzen. We werken bij het onderzoeken van organisaties in fasen: de ontwikkelingsfasen. De hele ontwikkeling is vaak een proces van vallen en opstaan, dus we doorlopen deze fasen meestal niet lineair. Een wijziging in een directieteam of een impactvolle externe gebeurtenis kan immers leiden tot een terugval. De fasen geven ons een handvat om de meest geschikte interventies te kiezen voor de verdere ontwikkeling in een organisatie. En elke afsluiting van een fase biedt de mogelijkheid tot evaluatie en bijsturing. Regeldruk In de financiële branche is het aantal regels en voorwaarden enorm toegenomen. Deze regeldruk staat op gespannen voet met het centraal stellen van de klant en het continu blijven leveren van klantwaarde. Het helpt bedrijven om medewerkers zich bewust te maken van de zin, de inzichten en de principes achter die regels en afspraken. Daarmee wordt het inzicht van mensen vergroot, en blijven ze in staat om te handelen binnen de geest van de regels. Dus niet puur op de letter van de regels. werk pro-actief Haal het beste uit jezelf. De beste resultaten Wij geloven dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat. Zo staan organisaties niet op zichzelf. Ze maken deel uit van ketens en van hun omgeving. Bij samenwerking tussen mensen is er harmonie tussen de collectieve en individuele belangen. Wanneer iemand inzicht heeft in wat hem of haar werkelijk drijft en een gezonde balans weet te creëren tussen lichaam, geest en ziel is hij of zij in staat het beste uit zichzelf te halen. Als alle medewerkers hiernaar leven en het management in staat is tot situationeel leiderschap (het per situatie afstemmen van de leiderschapsstijl op medewerkers en overige omstandigheden), stijgt de kwaliteit van het bedrijf en van de samenwerking. Er ontstaat in feite een stijgende spiraal. De netwerkpartners van Het Ontwikkelaarsgilde zoeken voortdurend en actief naar passende verbindingen. In ons eigen netwerk, bij andere netwerken, bij klanten, binnen organisaties en in de omgeving daarvan. We streven naar strategische partnerschappen met onze klanten. 6

7 Diensten voor de financiële branche Strategische trajecten Vanuit de visie, missie en ambitie, de ontwikkelingen in de omgeving en de stand van zaken bij de organisatie helpen we richting en speerpunten te bepalen voor de langere termijn. Afhankelijk van de situatie en de wensen gebruiken we diverse werkvormen waarmee we inspiratievol met elkaar het proces doorlopen. We werken met de directie alleen; met directie, management en medewerkers; met grote groepen belanghebbenden; of een variatie hierop. Het doel is zoveel mogelijk denkkracht te ontwikkelen en een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Leiderschap en management Een professionele organisatie kent een goede balans tussen inspirerend leiderschap en controlerend management. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Wat kan een medewerker? Wat drijft een medewerker en brengt hem of haar in beweging? Wat past bij de cultuur? En waar moet de organisatie op inspelen? Met situationeel leiderschap stem je per situatie de manier van leidinggeven af op je medewerkers en de andere factoren. Hiervoor zijn leiders en managers nodig die kunnen inspireren en motiveren, moed, bezieling en kwetsbaarheid tonen en een eigen visie op leiderschap ontwikkelen en toepassen. een treetje hoger komen? persoonlijke en collectieve ambitie... Veranderen en ontwikkelen Veel organisaties geloven nog in het vaste veranderontwerp. De verandering verloopt via een vaste structuur en de projectorganisatie is ontworpen. Wij zijn ervan overtuigd dat organisch ontwikkelen beter werkt. Met een droom en de eigen principes als basis creëer je verandering van binnenuit. De stip aan de horizon zetten we samen met de opdrachtgever om in een ontwikkeltraject. Elke fase heeft eigen kenmerken, resultaten, manieren van aanpak, betrokkenen en werkvormen. Na elke fase evalueren we, leren we en sturen we bij. Op basis daarvan zetten we de volgende stap in de ontwikkeling. Besturen/sturing Besturen is in samenhang richting geven aan het totale handelen van mensen, zodat ze de afgesproken en gedragen doelen bereiken. De wijze van sturing is geen vaststaand punt maar een cyclische beweging, waarbij een werkelijke verbinding bestaat met de identiteit en het bestaansrecht van de organisatie. Succes wordt bepaald door hoe het management medewerkers inspireert, stimuleert en faciliteert. En de wijze waarop het Governance is ingericht. De sturing is zowel gericht op de PDCA (Plan Do Check Act-cyclus) als op de zachtere schil daaromheen: de IMWR (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen, Reflecteren-cyclus). Echte sturing en leren vindt plaats wanneer het gedrag en de houding van mensen veranderen. En doelen en ambities worden bereikt. tijd voor Verandering? we gaan ervoor!! Bezieling weer terug in de teams! De afgelopen jaren zien we een veramerikanisering van de maatschappij. Door alles vast te leggen in regels en procedures dekken we risico s af. Dit heeft ertoe geleid dat de drive en bezieling (het Rijnlandse denken) van mensen minder werd gewaardeerd. Wij zien nu een sterke behoefte naar een nieuwe balans. Samenwerking, spirit, blijdschap en plezier met elkaar naast het voldoen aan de regels. Die ontwikkeling komt de werkvreugde van medewerkers ten goede. De klanten merken dat verschil. Een dienstverlenende organisatie kan niet zonder medewerkers die plezier hebben in hun werk en hun vak met bezieling uitoefenen. 7

8 Control en staf 3.0 Expeditieleider pakt de uitdaging aan! Een nieuw type controller staat direct in verbinding met de commercie ten dienste van de klant! De controller 3.0 is in staat het ultieme klantdenken in praktijk te brengen zonder uit zijn rol te schieten. Klantdenken betekent dat hij alles zal doen om zijn toegevoegde waarde te bekijken vanuit het klantperspectief. Met de mogelijke risico s in beeld zal hij de regels interpreteren vanuit de bedoeling. En niet vanuit de regels op zich. Control is daarbij ondersteunend en adviserend aan commercie. Commercie heeft een eigen controlerende rol. De controller neemt deze rol niet over, maar helpt bij het eigen maken van de eigen verantwoordelijkheid. Reflectie, feedback en intervisie Het geven en ontvangen van feedback is in sommige organisaties lastig. Veel mensen zien feedback als een aanval op hun functioneren of als kritiek op hun werk. Sommigen zien het zelfs als bemoeizucht. Wij zien het geven van feedback als leermoment. Zonder terugkoppeling kan een professional zich niet ontwikkelen. Feedback ontvangen is in feite een cadeautje. De ander wil je helpen jezelf te verbeteren. Intervisie is een vorm van thematisch leren. Rondom een bepaald thema worden visies gedeeld. Intercollegiaal consult (ICC) is een andere vorm van feedback. Tijdens een ICC wordt een casus besproken en geanalyseerd. Collega s helpen te onderzoeken welke verbeterpunten er zijn en hoe ander gedrag of een andere houding van een collega kan bijdragen aan een effectiever resultaat. Duurzame inzetbaarheid: topprestaties leveren en nog leuk ook In onze optiek gaat Duurzame Inzetbaarheid over kunnen : kan de medewerker voldoen aan de eisen die het werk stelt? Daarnaast gaat het om willen : de wil van medewerker en organisatie om met zowel veranderingen in de privésituatie, de functie als de organisatie om te gaan. Door blijvende aandacht hiervoor nemen de resultaten zichtbaar toe! Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De werkgever faciliteert en inspireert, zodat medewerkers actief en geïnspireerd zowel hun eigen als de organisatieambities waar kunnen maken. Hoe je daar op je eigen bank invulling aan kunt geven? Wij hebben dé ingrediënten om tot het juiste maatwerkprogramma te komen. Onze aanpak sluit aan op het Nationaal InzetbaarheidsPlan, dat Het Ontwikkelaarsgilde in samenwerking met diverse partners, waaronder TNO, Werk van Nu en Kroon op het Werk heeft ontwikkeld. geen idee hoe nu verder? wij hebben Verrassende ideeën... 8

9 wij houden wel van een stevige aanpak! Het Nieuwe Werken (HNW) Steeds meer organisaties willen flexibeler omgaan met de arbeidstijd en de werkomgeving om hun doelen te blijven halen. Er wordt tijd- en plaatsonafhankelijk (samen) gewerkt, ondersteund door de laatste technologie en met passende inrichting en faciliteiten. Hierdoor voelen mensen zich prettiger en wordt er efficiënter en productiever gewerkt. HNW kan met behulp van het businessmodel Bricks, Bytes, & Behaviour worden ingericht. De drie belangrijkste pijlers daarin zijn Vertrouwen, Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Het Nieuwe Werken staat niet op zichzelf. Om de keuze voor HNW te maken, zul je eerst stil moeten staan bij je business. Wat is de missie van de organisatie? Hoe ontwikkelt de markt zich? Welke wensen heeft de klant? Geeft HNW het antwoord op de koers die je als organisatie wilt bewandelen. En ondersteunt het de bestaande en nieuwe business? Het Nieuwe Werken moet gekoppeld zijn aan de eigen koers en visie van de organisatie. Met Het Nieuwe Werken wordt het werk opnieuw ingericht. Daarop pas je de omgeving en de ruimten aan. Processen lopen anders, omdat er op een andere manier wordt samengewerkt. Het management geeft sturing op basis van vertrouwen en resultaat in plaats van op aanwezigheid. word je wel gehoord? 9

10 Het Ontwikkelaarsgilde Het Ontwikkelaarsgilde is een advies- en trainingscollectief voor het oplossen van besturings-, kwaliteits- of samenwerkingsvraagstukken. Dat doen we voornamelijk voor veiligheidsorganisaties, mediabedrijven, zorginstellingen en financiële instellingen. Hierbij staan klant, mens en samenwerking centraal. Door onze mensgerichte, praktische en creatieve aanpak komen mensen zelf in beweging en groeien ze. Met als resultaat een organisatie die zich als geheel verbetert. Het Ontwikkelaarsgilde werkt samen met haar opdrachtgevers aan creatieve en innovatieve maatwerkoplossingen voor de ontwikkeling van organisaties. Veel van onze mensen komen uit de financiële sector. Ze kennen de bancaire wereld van binnen en van buiten. Wij zijn het vijfde adviesbureau in Nederland met een Accredited Consulting Practise (ACP) certificaat, uitgereikt door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Ontwikkeling van ruim 75 banken Sinds de oprichting van Het Ontwikkelaarsgilde in 2005 hebben we meer dan 75 banken mogen helpen bij de ontwikkeling van hun organisatie en sturing. We zijn daar uiteraard heel trots op. Lustrum In 2011 vierden we ons eerste lustrum en we hebben dat moment aangegrepen om de GildeOntwikkelFoundation in het leven te roepen. Samen met onze klanten, partners en relaties helpen we kinderen in achterstandssituaties zich te ontwikkelen (meer informatie staat op Met deze goede doelenstichting willen we iets teruggeven aan de maatschappij. Wil je ons helpen helpen? Neem contact met ons op. Doneren mag ook! t.n.v. GildeFoundation. Enorm bedankt! uw medewerkers vol passie klantgericht en in control De keuze is aan jou! Nederland kent na de VS de grootste adviseursdichtheid ter wereld (schatting ca ). De aanwas neemt nog eens toe door de economisch dynamische tijd. Er zijn slechts 600 gecertificeerde adviseurs (CMC) en vijf bureaus geaccrediteerd (ACP) door de onafhankelijke Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Het Ontwikkelaarsgilde behoort tot een van die vijf gecertificeerde bureaus en al onze adviseurs zijn CMC-gecertificeerd. Kortom: je hebt een keuze! Betekenis voor jou: We zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We investeren voortdurend in onze vak- en branchekennis. We bieden je een frisse onorthodoxe zienswijze en creatieve methoden en oplossingen voor ontwikkeling met impact en blijvend resultaat. We houden onszelf en elkaar regelmatig een spiegel voor dit voorkomt tunnelvisie. Kies je voor samenwerken met Het Ontwikkelaarsgilde? Dan kies je voor hoge kwaliteit. In ons werk streven we naar de beste resultaten. Maar net als ieder mens zijn we zeker niet perfect. Zoals het hoort, houden we ons aan de gedragscode van de Orde van organisatieadviseurs (Ooa). 10

11 Integraliteit komt als thema vaak naar voren. Voor ons betekent het dat we vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en in samenhang met elkaar benaderen en aanpakken. We bekijken vraagstukken bijvoorbeeld met verschillende brillen waarvan we graag een paar voorbeelden laten zien. Informele netwerken Elke organisatie zit vol met informele netwerken. Kleine groepen van mensen die elkaar vinden bij de koffieautomaat en daar informeel bepalen of veranderingen daadwerkelijk geaccepteerd worden. Door inzichtelijk te maken hoe informele netwerken zijn opgebouwd kan een beeld worden gegeven hoe de onderstroom binnen een organisatie loopt. 7 s en model: Integraliteit vanuit de harde modellen Om tot een integraal beeld te komen analyseren we vanuit meerdere brillen/modellen. Dit model bevat drie harde en vier zachte factoren. In een optimaal functionerende organisatie komen alle aspecten uit de verschillende factoren met elkaar overeen. Onderliggende modellen daarbij zijn onder andere: RSM/INK Balanced scorecard Volwassenheid van de organisatie Adizes Afspraken en de mens, twee belangrijke componenten in verandering Zichtbaar zijn de PDCA (Plan Do Check Act) en de IMWR cyclus (Inspireren Motiveren Waarderen Reflecteren). De PDCA en IMWR zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om goed te kunnen plannen moet het management elkaar en de medewerkers inspireren in de gewenste verandering. De IMWR is nodig om de PDCA draaiend te krijgen. Bronnen Thijs Homan, Kolb, Swieringa en Wiersma, INK, MDI, Mckinsey, Hersey Blachard, Kaplan & Norton. Mist u een bronvermelding? Bel Planmatig versus voortschrijdend inzicht Bij planmatig veranderen worden vaste stappen vooraf afgesproken. Organisch veranderen houdt in dat verandering ontstaat door voortschrijdend inzicht. Beide zijn nodig om een verandering te realiseren en zorg te dragen voor een betere borging. Gedrag De kleuren geven inzicht in natuurlijk gedrag en het gedrag dat men laat zien op het werk. Is men rood, geel, groen of blauw? En hoe verhoudt zich dat binnen het team? Dit geeft een beeld over belangrijke gedragselementen in de veranderaanpak. Situationeel leidinggeven Om effectief leiding te geven moet de stijl worden afgestemd op de medewerker. Hoe ervaren is hij? Is het een bekende taak? Is extra begeleiding of motivatie nodig? Naast de ervaring van de medewerker bepaalt ook de taak hoe de medewerker aangestuurd wordt. Kolb Mensen leren op verschillende manieren. Om de persoonlijke leerstijl inzichtelijk te maken heeft Kolb (1984) een methode ontwikkeld die een aantal leerstijlen onderkent. Kolb onderscheidt hierbij de activist, de reflector, de theorist en de pragmatist als leerstijlen. Door dit inzichtelijk te hebben kunnen oplossingen gevonden worden die aansluiten bij de leerstijl van mensen. Doen, Moeten, Weten en Willen De beelden die mensen over de organisatie hebben en de betekenis die ze eraan geven zijn vaak incompleet en verschillend. Om regels, inzichten en principes te laten leiden tot collectief gedrag zullen de betrokkenen onderling de betekenis moeten uitwisselen. Met deze inzichten kunnen afspraken worden gemaakt over een gedeelde betekenis.

12 Een volgende stap Ben je geïnspireerd door onderwerpen in deze uitgave of heb je zelf ideeën voor het maken van een volgende stap in persoonlijke en/of organisatieontwikkeling? Wij gaan graag met je in gesprek om onze kennis en ervaring te delen. Door te delen worden we beiden verrijkt. Vanuit verbeelding en co-creëren ontstaan vaak de mooiste dingen. Wat ons betreft zijn de mogelijkheden om verder te gaan heel ruim: Brainstormen of klankborden over ontwikkelingen die je ziet en ervaart. Reflectie op de ontwikkeling van jezelf, directie/managementteam, de bank. Een themasessie met collega s uit de regio, het vak of misschien zelfs juist ook met mensen uit andere branches. We ontmoeten je graag en denken graag mee over hoe we samen een volgende stap in onze ontwikkeling kunnen maken, de ontwikkeling van een bezielde financiële instelling. Bel of mail ons. T of sluit aan bij onze LinkedIn groep Bezieling in organisaties. Ons bezoekadres: Ontwikkel- & vergadercentrum De Zonnewijzer Prins Hendrikweg 14, 3962 EL Wijk bij Duurstede Visie nodig? wij genereren, prikkelen, Creëren... steeds zoeken naar nieuwe oplossingen? wij weten wat wél werkt... het is tijd voor verandering. wij hebben Verrassende ideeën... Ook beschikbaar voor vergaderingen, inspiratiesessies, heidagen en andere bijeenkomsten. telefoon: internet: Visie nodig? wij barsten van de ideeën! 11

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals

Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals A. INK-filosofie Bron: www.ink.nl Wat zijn de kernpunten? Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals wat succesvol ondernemen is, zeker ook vanuit

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

DE BEZIELDE ORGANISATIE Quick scan. thechangecollective.nl info@thechangecollective.nl +31202613954

DE BEZIELDE ORGANISATIE Quick scan. thechangecollective.nl info@thechangecollective.nl +31202613954 DE BEZIELDE ORGANISATIE Quick scan thechangecollective.nl info@thechangecollective.nl +31202613954 Waarom de quick scan? Snelle analyse van eigen organisatie Vernieuwend inzicht in de oplossing voor een

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht!

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! Thales HR-dag 24 september 2015 Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! De oplossing vind je nooit op het niveau van het probleem zelf Waar of Niet Waar? De kracht van systemische (organisatie)

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Pianoo. Investeren in de dialoog

Pianoo. Investeren in de dialoog Investeren in de dialoog Veel gehoorde opmerkingen/ ervaringen van inkoopfunctionarissen! ik wordt niet gehoord! ze informeren mij niet, te laat of onvolledig! ze begrijpen het niet! ze houden zich niet

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

Deel je verhaal en blijf vernieuwen

Deel je verhaal en blijf vernieuwen Visualiseer je droomprestatie Ga experimenteren Zet door en houd vol Deel je verhaal en blijf vernieuwen Kom samen in beweging Inspiratiebronnen Over de auteur Het was tijdens een van mijn vele trainingsrondjes

Nadere informatie

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden LEAN LEIDERSCHAP Een kwestie van vertrouwen Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden DOEL AGENDA Definities van lean Soorten leiderschap Lean leiderschap; principes en profiel Reflectie Hoe word je een lean

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de zorg: een deskundige partner voor werkgevers; Ontstaan uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid;

Nadere informatie

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS ORGANISATIE ONTWIKKELING Welkom, Maak kennis met ons gedachtegoed. We vertellen u over onze visie, onze overtuiging, de Mood Maker filosofie, de GINK aanpak en ontwikkelen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Praktijkcase organisatieontwikkeling Het succes van organisatieverandering hangt af van de medewerkers. Want: een organisatie bestaat niet, een organisatie wordt gemaakt.

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Trefwoorden INK INK-managementmodel Managementmodel KLAAS TUITJER EN HAN VAN BUSSEL HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Het INK-managementmodel is ingrijpend vernieuwd. Na een ervaring met het toepassen

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Leiderschap & Marktontwikkeling

Leiderschap & Marktontwikkeling High Growth Programs Leiderschap & Marktontwikkeling Een persoonlijke en commerciële groeispurt voor ambitieuze ondernemers - Jaarprogramma - ONDERNEMER PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR WIE? Ondernemers die

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie