Sociaal Raadsliedenwerk van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Raadsliedenwerk van"

Transcriptie

1 Voor u ligt de veertiende Digitale Nieuwsbrief van het Sociaal Raadsliedenwerk van welzijn Vierde jaargang nummer 4 oktober 2010 Deze Digitale Nieuwsbrief wordt je vier maal per jaar toegezonden. Hierin zul je niet alleen zaken kunnen lezen over wet- en regelgeving maar ook welke vragen deze op kunnen roepen bij belanghebbenden. Over veranderingen en/ of wetenswaardigheden wordt je periodiek geïnformeerd. Ook willen wij door middel van deze nieuwsbrief inzicht geven in het Sociaal Raadsliedenwerk en haar dagelijkse praktijk. Wat is Sociaal Raadsliedenwerk? 'Al die regels, ik snap er niets meer van' Hoe vraag ik huurtoeslag aan? Heb ik recht op belastingteruggave? Op welke uitkering heb ik recht? Ik ben ontslagen, wat nu? Ik wil scheiden, waar moet ik aan denken? Welke regelingen zijn er voor studiekosten? Voor het antwoord op deze en vele andere vragen op allerlei gebied, kan men terecht bij Sociaal Raadsliedenwerk. De Sociale Raadslieden geven onafhankelijke informatie en behandelen de vragen vertrouwelijk. Ze leggen uit hoe regels en procedures in bepaalde situatie worden toegepast. Zij kijken naar de samenhang tussen alle regels, maar ook naar subsidie- en kwijtscheldingsmogelijkheden. Etten-leur Tel: Voorsteven 94, 4871 DK (Gezondheidscentrum de Keen) Ma t/m do van uur Di van uur Zundert Tel: Welborg 9, 4881 CZ Di van uur Wo en do van uur Zevenbergen Tel Past. Van Kessellaan 7, 4761 BH Ma van uur Wo van uur Do van uur Oudenbosch Tel: Kade 3, 4731 KR Ma en do van uur Di en wo van uur Made Tel Vierendeel 8, 4921 LC (Gezondheidscentrum Het Vierendeel) di van uur Terheijden Tel: Hoofdstraat 2, 4844 CE Do van uur Mw. W. van de Kar, coördinator Mw. J. Koch, Sociaal Raadsvrouw Tel:

2 Echtscheiding Waar kan ik terecht voor hulp? Als je te maken krijgt met een echtscheiding komt er heel wat op je af. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden. Voor het maken van afspraken met je partner heb je een mediator of echtscheidingsdeskundige nodig. Je kunt een gezamenlijke advocaat nemen, maar je kunt ook allebei een eigen advocaat inhuren. Alle afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Voor de scheiding rond is moet je onder meer afspreken hoe de gezamenlijke bezittingen verdeeld worden en wat er gebeurd met de woning. Heb je samen kinderen, dan moet je afspraken maken over hun verzorging. Gaan de kinderen grotendeels bij één ouder wonen, dan moet er een omgangsregeling komen. Is er tijdens het huwelijk of partnerschap periode pensioen opgebouwd, dan moeten deze pensioenrechten ook verdeeld worden. Hoe lang kan het duren voor de scheiding helemaal rond is? Minimaal 3 maanden, als men samen om de scheiding vraagt en minimaal een half jaar als het verzoek tot echtscheiding van één partner komt. De scheiding is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk is gesloten. De advocaat die de scheiding heeft aangevraagd moet daarvoor een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als geen van beide partners in beroep wil gaan tegen het verzoek tot echtscheiding kan dit direct gebeuren. Anders pas als de beroepstermijn van 3 maanden is verstreken. De inschrijving moet worden ingeschreven binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechter. Anders is de scheiding ongeldig en moet de hele procedure over! Als één van de partners wel in beroep gaat, of als er veel onderhandeld moet worden, kan het veel langer dan een half jaar duren voor de echtscheiding rond is. Wat kost een echtscheiding? In ieder geval krijgt je te maken met advocatenkosten, griffierechten en eventueel de kosten van een mediator. Daar kunnen allerlei andere kosten bijkomen: voor uittreksels en advieskosten (bijvoorbeeld van een belastingconsulent, accountant of fiscalist). De meeste rechtsbijstandverzekeringen sluiten echtscheidingsprocedures uit. Check daarom altijd de polisvoorwaarden goed. Soms worden wel de kosten van een mediator vergoed. Voor lagere inkomens is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk voor zowel een mediator als een advocaat. 2

3 Op 3 manieren kunnen de scheidingskosten in de hand worden gehouden: 1. Door samen afspraken te maken en samen één advocaat te nemen om een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek in te dienen 2. Door samen afspraken te maken en af te spreken dat één van de partners het echtscheidingsverzoek indient en de ander daartegen niet in beroep gaat. Ook dan is er geen tweede advocaat nodig 3. Door een mediator in te schakelen in plaats van meteen allebei een advocaat in de arm te nemen. Voor meer informatie over echtscheiding kun je ook terecht op de internetsite of bel Postbus 51 ( ). Wat is huurtoeslag? Is het inkomen niet zo hoog en ben je veel geld kwijt aan de huur? Dan kun je misschien huurtoeslag krijgen. Dat is geld dat je krijgt van de Belastingdienst/Toeslagen om een deel van de huur te betalen. Je krijgt geen huurtoeslag als je een te dure huurwoning hebt. Je ontvangt dan ook geen toeslag om in een dure villa te kunnen wonen. De huur mag dus niet te hoog zijn, maar ook het inkomen en vermogen niet. Als je een laag inkomen hebt, bestaat er misschien ook recht op zorgtoeslag. Je kunt een gecombineerde aanvraag voor huurtoeslag en zorgtoeslag doen. Heb je uitgaven voor kinderopvang, dan komt je ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Om huurtoeslag te krijgen voor de huurwoning, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Allereerst moet men18 jaar of ouder zijn. Ben je jonger dan 18? Dan kun je alleen huurtoeslag krijgen als een van de volgende deze dingen klopt: Je bent getrouwd of geregistreerd partner, of je bent dat geweest. Je hebt een kind dat bij je woont. Je beide ouders zijn overleden. Verder gelden deze voorwaarden: Je huurt de woning en de woning is je hoofdverblijf (je woont er het grootste deel van het jaar). Je woont in een zelfstandige woning, dat wil zeggen met een eigen toegangsdeur met een slot erop. Achter die deur heb je in elk geval een woon(slaap)kamer, aanrecht met water aan- en afvoer en kookaansluiting en een toilet. Je deelt deze zaken niet met andere huurders. Voor bepaalde onzelfstandige woningen is soms ook huurtoeslag mogelijk, zoals woningen voor beschermd wonen, officiële studentenhuisvesting en 3

4 groepswoningen voor ouderen. Je krijgt geen huurtoeslag voor een woonboot, een vakantiehuisje of een dienstwoning. De hoofdbewoner en de medebewoners wonen legaal in Nederland en staan ingeschreven bij de gemeente. Inkomensgrenzen in 2010 Om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag, mag je inkomen in 2010 niet hoger zijn dan een bepaald maximum. situatie Maximaal inkomen (in Euro) Alleenstaand tot 65 jaar Meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar Alleenstaand 65 plus Meerpersoonshuishoudens 65 plus Op vind je meer informatie. Je kunt een proefberekening maken. Verandert er iets in de huur, het inkomen of het vermogen? Geef dit dan meteen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Let op: het inkomen kan ook veranderen als je bepaalde ziektekosten niet meer kunt aftrekken. Een vraag uit de dagelijkse praktijk: Op 1 juli 2010 heb ik de jaarlijkse huurverhoging gekregen. Wat gebeurt er nu met mijn huurtoeslag? Vanaf dit jaar wordt de huurverhoging pas achteraf verwerkt. Daarom krijgt je geen nieuwe voorschotbeschikking voor de huurtoeslag Je ontvangt een definitieve berekening na afloop van het jaar. Hierin wordt rekening gehouden met de nieuwe huurprijs. De huurtoeslag voor 2011 wordt wel direct berekend met de nieuwe huurgegevens. Moet ik dan iets doorgeven? Als de verhuurder bekend is bij de belastingdienst Toeslagen, dan vraagt de belastingdienst de nieuwe huurprijs per 1 juli 2010 bij de verhuurder op. Je hoeft zelf niets te doen. Is de verhuurder niet bekend bij de belastingdienst Toeslagen, dan krijgt je als huurder een brief van de belastingdienst. Bij deze brief zit een formulier waarmee je de huurverhoging doorgeeft. Dit kan natuurlijk ook digitaal worden doorgegeven. 4

5 Problematische schulden, waar vind ik hulp? Door allerlei oorzaken kan het gebeuren dat je aflossingen of vaste lasten niet meer (op tijd) kunt betalen. De schulden kunnen zo hoog oplopen dat je in de problemen komt. Op de website zelfjeschuldenregelen.nl van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) lees je wat je kunt doen om van uw schulden af te komen. De eerste stap om van je schulden af te komen, is zelf aan de slag gaan om je financiële problemen in kaart te brengen. Dit betekent dat je een overzicht maakt van je inkomsten, je uitgaven en je schulden. Vervolgens kunt je nagaan hoe je de uitgaven kunt verlagen of het inkomen kunt aanvullen. Weet je zelf niet hoe je de schulden moet aflossen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente waarin je woonachtig bent. De gemeente kan je in contact brengen met een schuldhulpverlener. De meeste gemeenten schakelen hiervoor erkende organisaties in zoals de Gemeentelijke Kredietbank. Heb ik recht op een bijstandsuitkering? Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen als je in Nederland woont en niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in je levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kun je de periode overbruggen tot je weer een baan vindt. Je hebt recht op een bijstandsuitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet: Je woont in Nederland. Je bent 18 jaar of ouder. Je hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in je levensonderhoud te voorzien. Je kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering. Je bent niet gedetineerd. Je eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto. Voor gehuwden en voor alleenstaande ouders is de grens ,-. Voor alleenstaanden is het bedrag 5.480,-. Als je meer hebt dan dit bedrag, moet je dat eerst opmaken. De waarde van je eigen huis valt ook onder het vermogen. Van deze waarde wordt maximaal ,- buiten beschouwing gelaten. Als de waarde van het huis verminderd met de al afgeloste hypotheek meer is dan ,- kan de gemeente je een bijstandsuitkering toekennen op basis van een lening met het huis als onderpand. De gemeente sluit in dit geval een zogeheten krediethypotheek af. 5

6 Bovengenoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2010 en worden elk jaar bijgesteld. Heb ik recht op een WW-uitkering? Om recht te hebben op een WW-uitkering is het van belang dat je aan de volgende voorwaarden voldoet: Voorwaarden Uitleg 1. Je bent een werknemer. Je bent werknemer als je jonger bent dan 65 jaar en (vóór je werkloosheid) op grond van een dienstverband werkzaam was. Je bent werkloos indien je: 2. Je bent werkloos. Je hebt in voldoende 3. weken gewerkt. Je bent uitgesloten van 4. het recht op WW. 1. een relevant arbeidsurenverlies hebt geleden; én 2. je het recht op loondoorbetaling over die uren verloren bent; én 3. je beschikbaar bent om arbeid te aanvaarden. Je moet in de 36 weken vóór je werkloosheid in minimaal 26 weken hebben gewerkt. Zo ben je bijvoorbeeld in de volgende situaties van het recht op WW uitgesloten: a. Je bent gedetineerd; b. Je bent 65 jaar of ouder; c. Je woont of verblijft in het buitenland anders dan vanwege vakantie. Voldoe je aan de voorwaarden voor het recht op WW, dan heb je recht op een kortdurende WW-uitkering. Je mag alleen niet door je eigen schuld werkloos zijn, want dan is er sprake van verwijtbaar werkloosheid. Een kortdurende WW-uitkering duurt maximaal drie maanden. Voldoe je niet alleen aan de eerder genoemde voorwaarden, maar óók aan de jareneis, dan heb je recht op een langere WW-uitkering. De jareneis houdt in dat je in de voorgaande vijf kalenderjaren tenminste vier jaar gewerkt moet hebben. Voor ieder jaar dat je minimaal 52 dagen loon hebt ontvangen, bouwt je één jaar arbeidsverleden op. Voor de periode tót 1998 geldt een zogenaamde fictieve berekening: het kalenderjaar waarin je achttien werd en de jaren daarna tot aan het jaar 1998 tellen mee voor je arbeidsverleden, óók de jaren waarin je niet gewerkt hebt. De uitkering duurt in maanden even lang als je arbeidsverleden in jaren, met een maximum van 38 maanden. 6

7 Je hebt geen recht meer op WW in de volgende situaties: Situatie Uitleg Je gaat weer aan het werk. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor een WWuitkering. De maximale uitkeringsduur is verstreken. Heb je een baan gevonden voor minder uren dan waarvoor je een uitkering ontving, dan blijf je een uitkering ontvangen voor de resterende uren. Voor die uren moet je wel aan de sollicitatieplicht voldoen. Wanneer er minder dan vijf uren overblijven (of minder dan de helft als je voorheen minder dan tien uur werkte) bent je niet langer werkloos volgens de WW. De uitkering wordt dan gestopt. Bijvoorbeeld omdat je een Ziektewetuitkering krijgt of volledig arbeidsongeschikt bent geworden. Ben je op het moment dat de maximale uitkeringsduur is verstreken nog werkloos, dan kun je een uitkering aanvragen volgens de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers de IOAW- of je kunt een bijstandsuitkering aanvragen. Je wordt 65 jaar. Vanaf de maand dat je 65 jaar wordt, ontvangt je een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet de AOW. Wetenswaardigheden Huurtoeslag Voor een bedrijfsruimte, garage en onderhuur wordt geen bedrag meer van de huur afgetrokken. Kinderopvangtoeslag Er gelden nieuwe regels voor gastouderopvang. De belangrijkste veranderingen zijn: De eisen voor gastouders en gastouderbureaus zijn hoger. Er wordt strenger gecontroleerd of gastouders aan deze eisen voldoen. Er komt een landelijk register met goedgekeurde opvang waarin gastouders zich moeten inschrijven. Een van de eisen daarvoor is met een jaar uitgesteld. De vraagouder (klant) hoeft de kinderopvangtoeslag over 2010 niet terug te betalen als deze gebruik maakt van gastouderopvang en de gastouder op 31 december 2010 niet is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO). De toeslag wordt gebaseerd op een uurprijs van maximaal 5. Tot 2010 moest de gastouderopvang plaatsvinden in het huis van de gastouder. Vanaf 2010 mag de opvang ook plaatsvinden in het eigen huis van de klant of in het huis van een andere ouder die gebruikmaakt van dezelfde gastouder. 7

8 De vraagouder krijgt alleen nog kinderopvangtoeslag voor opvang die voldoet aan de nieuwe eisen. Voor alle vormen van opvang geldt dat de belastingdienst de kinderopvangtoeslag betaald over maximaal 230 uur opvang per maand. Kindgebonden budget Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar die naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaan, is het kindgebonden budget vanaf 2010 verhoogd. De tegemoetkoming ouders, die de klant van de IB-Groep kreeg, vervalt of wordt verlaagd. Vanaf januari 2010 vormen de IB-Groep en CFI samen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zorgtoeslag Voor de zorgtoeslag moet je net als bij de huurtoeslag aan bepaalde voorwaarden voldoen. De woonlandfactor is 1 van de voorwaarden die de hoogte van de zorgtoeslag bepalen. In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor. Zijn de kosten voor zorg in je woonland lager dan in Nederland, dan krijg je minder zorgtoeslag. Zijn de kosten voor zorg hoger, dan krijg je meer zorgtoeslag. Voor cliënten die samen met hun partner in het buitenland wonen, geldt de woonlandfactor vanaf 2010 ook voor de partner. Formulier inkomenswijziging 2010 Met het formulier Toetsingsinkomen 2010 wijzigen kan je het gewijzigde toetsingsinkomen over 2010 in 1 keer doorgeven voor al je toeslagen. Dit hoeft je dus niet voor elke toeslag apart te doen. 8

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen Oranje Masai Module Inburgering in persoonlijke financiën aangeboden door: V.1 21 aug. 2010 Inhoudsopgave 1. DISCUSSIE: OMGAAN MET GELD IN HET GEBOORTELAND

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie