Robuuste magazijn- en voorraadprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robuuste magazijn- en voorraadprocessen"

Transcriptie

1 Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM T F Datum 23 augustus 2010 Auteur(s) Bart Lammers Opdrachtgever Racktime Projectnummer Rubricering rapport Titel Samenvatting Rapporttekst Bijlagen Aantal pagina's 20 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan TNO

2 2 / 17 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding Aanpak Huidige werkwijze Knelpunten en toekomstverwachtingen Verbeterideeën Advies Bijlage(n) A Logistiek concept (op basis van het PBIO-model)

3 3 / 17 1 Inleiding en aanleiding Racktime Racktime is als Full Service dienstverlener op het gebied van Field Marketing een partner voor promotie- en verkoopondersteunende activiteiten. Daarnaast verzorgt Racktime alles op het gebied van Field Service en Marketing Logistics. Figuur 1 Bron foto: De Racktime Benelux organisatie bestaat uit Racktime BV (opgericht in 1996) in Nederland en Racktime BVBA (opgericht in 2001) in België. Racktime B.V in Alkmaar heeft circa 15 vaste medewerkers, en maakt ongeveer drie miljoen omzet, waarvan bijna een miljoen door marketinglogistiek. De kleinere dochterorganisatie in België (Temse) heeft circa vijf vaste medewerkers. Racktime kent drie business units, te weten: field marketing, outsourced sales en marketing logistics. Er zijn twee zusterbedrijven van Racktime, te weten CatchYourTalent, waarin de parttime krachten zijn ondergebracht die Racktime op flexibele basis inzet ter uitvoering van haar diensten en Brikz B.V., een softwarebedrijf waarin de field management software waar Racktime mee werkt, is ondergebracht. Racktime heeft circa 20 grote klanten. Dit zijn A-merken, voornamelijk in de consumenten elektronica, home entertainment en ICT. Deze klanten marketen en verkopen technologische en kennisintensieve producten. De klanten zijn zeer veeleisend, ook als het gaat om de logistieke uitvoering die benodigd is om van hun promoties een succes te maken. Aanleiding De organisatie is de laatste jaren fors gegroeid. In het kielzog van field marketing is marketinglogistiek als jonge discipline sterk opgekomen. Tevens vond er dit jaar (2010) een verhuizing plaats naar een nieuw pand met een nieuw magazijn. Veel processen zijn niet goed geborgd en de kennis zit in de hoofden van enkele medewerkers. De wens ontstond om een onafhankelijke derde te laten kijken naar de robuustheid van de magazijnprocessen bij verdergaande groei. Daarbij bestaat de wens de efficiency te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit, snelheid en kwaliteit van de logistieke diensten aan de klant. Dat laatste is essentieel, aangezien marketinglogistiek een hoge mate van logistieke betrouwbaarheid vergt en tegelijkertijd snel moet kunnen meebewegen met volumineuze acties van de klant. TNO geeft in een kort onderzoek een second opinion over de manier waarop de magazijnprocessen georganiseerd zijn.

4 4 / 17 Racktime is in het bezit van een kleine publieke innovatievoucher die ze wilde gebruiken voor dit onderzoek. José Laan van Syntens heeft TNO en Racktime hiertoe bij elkaar gebracht. Dit leidde tot een verkennend gesprek op 18 juni 2010, tussen Linda Meskers en Bart van der Vlis van Racktime, José Laan van Syntens en Bart Lammers van TNO. Tevens werd hierbij een rondleiding in het magazijn verzorgd. Hierna werd de vraagstelling aan TNO geformuleerd. Vraagstelling De vraagstelling voor deze quick scan luidt: Hoe kan Racktime de efficiency en toekomstbestendigheid van de magazijn- en voorraadprocessen verhogen, zonder daarbij te hoeven inleveren op snelheid, flexibiliteit en kwaliteit?

5 5 / 17 2 Aanpak Om genoemde vraagstelling te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen: In kaart brengen huidige manier van werken In kaart brengen van de knelpunten en toekomstverwachtingen/plannen Nadenken over verbeterideeën Advies Hiertoe is het volgende gedaan: Bezoek vier augustus, gesproken met Bart van der Vlis (logistiek manager), Rob Hiemstra (magazijn coördinator), Robin Sander (magazijn voorman) en Hans Knipscheer (directeur, telefonisch gesprek). Tevens nogmaals een korte rondleiding in het magazijn om nog een paar specifieke dingen te bekijken Stukken van Racktime bekeken: Racktime Benelux Beleidsplan , Service Level Agreement en Shortlist afspraken W&L Schrijven van het conceptadvies en voorleggen aan Bart van de Vlis Schrijven van het definitieve advies Totale tijdsbesteding hiervan was circa 3 werkdagen. Er is gebruik gemaakt van een publieke innovatievoucher van die aan TNO is overgedragen en daarnaast kon TNO uit een expertregeling die Syntens en TNO met elkaar hebben nog een dag extra werken aan de opdracht van Racktime. Door de beperkte tijdsbesteding aan dit onderzoek is het te kenmerken als een quick scan en kunnen veel dingen in deze rapportage niet helemaal worden uitgewerkt.

6 6 / 17 3 Huidige werkwijze Om de vraag te kunnen beantwoorden wat er in de toekomst anders gedaan kan worden, bekijken we eerst hoe er op dit moment gewerkt wordt. TNO gebruikt hierbij het integraal logistiek concept dat belangrijke onderdelen benoemt en ook kijkt naar de samenhang hiertussen. Dit Logistiek concept is een logistieke verbijzondering van het meer algemene PBIO-model, waarbij de letters staan voor planning, besturing, informatie en organisatie. In de bijlage staat uitgebreider toegelicht hoe dit model werkt. Hieronder ziet u het model schematisch weergegeven en geven we een eerste invulling voor Racktime. Als Racktime besloten heeft welke dingen ze in haar logistieke aanpak wil gaan veranderen, is het raadzaam de invloed hiervan op het logistieke concept te bekijken, zodat een nieuwe invulling van het logistieke concept kan worden gegeven. Strategie van de onderneming Logistieke doelstelling Logistieke grondvorm Planning & besturing Logistieke ICT Logistieke organisatie Prestatie-indicatoren logistiek Figuur 2 De elementen van het integraal logistiek concept Strategie van Racktime In het beleidsplan van Racktime staat het mission statement: Racktime is een professionele en meedenkende organisatie die haar partners met creatieve Field Marketing activiteiten wil helpen hun merk- en marktpositie te versterken. Op de website staat bij het kopje visie: Racktime is een Full Service dienstverlener op het gebied van Field Marketing. Dit betekent dat Racktime de perfecte partner is voor uw promotie- en verkoopondersteunende activiteiten. Op de winkelvloer en daarbuiten, dus direct in de markt. Racktime bedenkt, creëert, organiseert en voert uit. Daarnaast verzorgt Racktime alles op het gebied van Field Service en Marketing Logistics.

7 7 / 17 In missies en visies staat vaak beschreven wat een organisatie wil zijn, en in mindere mate op welke wijze dat gerealiseerd dient te worden. Deze hoe-vraag komt bij de strategie aan de orde. Bij het onderscheidend vermogen noemt Racktime zelf expliciet het feit dat ze beschikt over een professionele Marketing Logistics business unit. Logistiek is dus van groot belang om de propositie aan klanten ook echt waar te kunnen maken. Racktime wil in de toekomst fors groeien, onder andere om daarmee minder afhankelijk te worden van een paar grote klanten. Dit kan door andersoortige klanten te bedienen. Gedacht kan worden aan fulfilment van e-business of aan marketinglogistiek voor bedrijven die buiten de drie sectoren vallen waar nu voor gewerkt wordt. Ook uitbreiding naar het buitenland is een idee. Zie verder onder het hoofdstuk knelpunten en toekomstverwachtingen over een aantal strategische ideeën die van invloed zijn op de logistiek. In de visie, missie en de strategieplannen worden verschillende begrippen genoemd die van invloed zijn op toekomstige logistiek van Racktime: Professionele organisatie Full service en Tailor made Forse groei Efficiënte oplossingen Flexibiliteit en de mogelijkheid om op korte termijn grootschalige acties op te zetten Snelheid Het is de kracht van Racktime de klanten volledig te ontzorgen als het gaat om de hele organisatie die komt kijken bij promotie- en verkoopondersteunende activiteiten. Concurrenten zeggen dat ze kunnen wat Racktime kan, maar ze kunnen het volgens Racktime zeker niet zo professioneel, hebben geen aparte divisie voor de marketinglogistiek en bieden meestal niet de full service, maar slechts onderdelen daarvan. Logistieke doelstelling In het beleidsplan staat: Logistics is gericht op het beheren van alle materialen die de Sales en Marketing afdelingen van onze klanten ondersteunen. Denk hierbij aan Promotiemateriaal zoals folders, displays en posters, maar ook give-aways vallen hieronder. Service is het Kernwoord bij deze activiteiten. Deze activiteit wordt onder verdeeld in de activiteiten warehousing, logistics, field service, fulfilment en management. In het beleidsplan staat bij het kopje logistics: De kracht van Racktime zit hem in ons reactievermogen en de slagkracht van de organisatie. Door een hoge mate van service te verlenen aan onze klanten, kunnen ze snel reageren op veranderingen in de markt. Onze web based software ter ondersteuning van processen heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan dit snelle reactievermogen. De logistieke afdeling heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. De dienst blijkt een gat te vullen waar veel bedrijven tegen aan zijn gelopen. De komende jaren

8 8 / 17 zal deze groei naar verwachting nog doorzetten. Ten opzichte van de andere activiteiten zal W&L zo'n 30-35% van de omzet gaan vertegenwoordigen. Wat zijn de logistieke consequenties van de missie, visie en strategie? Sterk uiteenlopende waardedichtheid (kosten per m3) van de producten De consoles met games en flatscreens hebben een hoge waardedichtheid, terwijl giveaways vaak een lage waardedichtheid hebben. Sterk uiteenlopende verpakkingsdichtheid (dozen per m3) Genoemde console heeft een verpakkingsdichtheid van circa 1, terwijl brochures wellicht wel 50 dozen per m3 beslaan. Waardedichtheid en verpakkingsdichtheid zeggen iets over de soort logistieke kosten die relatief zwaar wegen. Bij producten met hoge waardedichtheid drukken de voorraadkosten zwaar, bij producten met een hoge verpakkingsdichtheid drukken de handlingskosten vaak zwaar en bij producten die zowel een lage waardedichtheid als een lage verpakkingsdichtheid hebben, drukken de transportkosten zwaar. Dit onderscheid kan helpen bij het doen van logistieke verbetertrajecten, om te zien voor welke producten op welke kosten kan worden bespaard. Zie hiervoor ook onderstaand plaatje, dat vooral een hulpmiddel is bij het denken, en niet zozeer voorschrijft bij welke grenswaarden een product in een bepaalde categorie valt. Ook kan het gebruikt worden om te bepalen welke producten beveiligd moeten worden tegen diefstal, een hogere verzekeringswaarde vereisen, of waarvoor vaker voorraadtellingen gedaan moeten worden. Voorraad/ interest waarde Dichtheid /m3 Bijv: diamanten, printplaten Transport Handling Bijv: tandpasta, boeken Bepaalt waar aandacht voor verbetering naar uit gaat Bijv: zand, tuinstoelen, Verpakkings- Dichtheid (colli/m3) Figuur 3 Waarde- en verpakkingsdichtheid en soorten logistieke kosten Sterk uiteenlopende omloopsnelheid van de producten Een groot deel staat slechts erg kort in het magazijn, want wordt direct naar retailers en evenementen gebracht. Maar er is ook een groot deel dat die afnemers nooit bereikt, of in het magazijn stil staat nadat het teruggehaald is na de actieperiode. Dit is dus feitelijk

9 9 / 17 incourante voorraad en die heeft de neiging op te lopen als er geen actieve actie op wordt ondernomen. Racktime opereert in een tak van sport waar de incourante voorraad relatief groot is. Sterk uiteenlopende leversnelheden Om acties goed te kunnen volgen en snel en grootschalig invulling te geven aan de logistiek, moet klanten verschillende opties in leversnelheid geboden worden. Zoals beschreven in de Racktimenotitie shortlist afspraken W&L en in de Service Level Agreements gebeurt dat ook, door voor pakketten en pallets zowel koeriersdiensten te bieden als verschillende aflevertijdstippen de volgende dag, en ook langer dan dat. Veel afleverlocaties Een flink deel van de klanten kent enkele honderden afleverlocaties. Als dit winkels zijn, zijn deze vast, maar er zijn ook evenementen of andersoortige locaties die nieuw moeten worden aangemaakt in de systemen. Verschillende soorten logistieke activiteiten Het blijft niet bij transport en opslag. Ook worden apparaten geïnstalleerd, wordt er veel retour gehaald en gerecycled, wordt in de fulfilmentruimte omgepakt of worden pakketten samengesteld en is er een speciale ruimte voor diefstalgevoelige producten. Hoge mate van leverbetrouwbaarheid en goed inzicht in voortgang van de actie, voorraadpositie en geleverde zendingen Promotieactiviteiten zijn duur en vergen veel aandacht van opdrachtgevers. De logistiek is een afgeleide discipline en moet op hoogwaardige manier worden ingevuld om aan de hoge verwachtingen op het gebied van exposure en sales te kunnen voldoen. Er hangt veel van af voor opdrachtgevers en deze moeten dus ook mee kunnen kijken met de voortgang, voorraadpositie en leveringen. Dus Dit alles betekent dat efficiency moeilijker te bereiken valt dan in een situatie met steeds weer dezelfde producten, afnemers, activiteiten en doorlooptijden. Kenmerk van de organisatie is dat er pieken en dalen zijn, dus het is essentieel dat Racktime hier goed mee kan omgaan. Dat betekent dat niet alleen de bemensing hier op in moet spelen, maar de IT moet het aankunnen en de ruimte moet beschikbaar zijn. Omdat de Business Unit Marketinglogistics van Racktime geen eigenaar van de goederen wordt, is ze dus feitelijk een logistieke dienstverlener. Dat betekent dat er slechts indirecte invloed is op de voorraadsamenstelling en hoogte. Er is wel directe invloed op de inrichting en de processen in het magazijn en de keuzes in het transport. En dan over de doelen. Er zijn geen duidelijke doelen geformuleerd voor de logistiek. Wel wordt er een inschatting gemaakt van het budget door vooral voor de grote klanten een grove forecast te maken. Op basis van ervaring levert dit een redelijk goede schatting. Grote schommelingen ontstaan eigenlijk alleen door nieuwe klanten of nieuwe projecten bij de huidige klanten. Zo is de grote groei in 2008 voor een groot deel ontstaan doordat Racktime voor PlayStation de field service activiteiten erbij kreeg. Er zijn geen gespecificeerde doelstellingen voor de leverbetrouwbaarheid (bijv.: 98% wordt compleet en op tijd geleverd). Dit heeft vroeger wel in de SLA s gestaan, maar is later weer losgelaten. Reden hiervoor was dat daarmee geen inzicht werd gekregen in de vraag of de belangrijkste zendingen goed waren gegaan, alleen welke hoeveelheid. Ook zijn er geen metingen voor facturatiecorrectheid of bepaalde

10 10 / 17 normwaarden voor de efficiency (bijvoorbeeld: picking line duurt gemiddeld x minuten). Wel is bekend dat de logistieke functie vooral geld verdient met het verkopen van uren (activiteiten), en veel minder met het verkopen van ruimte (palletplaatsen/opslag). Daarop wordt ook gestuurd op het verrichten van activiteiten ( laat die speciale dingen maar lekker door ons doen ). Logistieke grondvorm Bij de grondvorm gaat het om de fysieke inrichting van de goederenstroom en over basisprocessen. Denk aan zaken zoals: Aantal locaties: Racktime kent één locatie in Nederland (Fluorietweg) en één kleinere bij zusterorganisatie in België, die soms zendingen van elkaar overnemen. De oude magazijnen (ook de externe) zijn recent helemaal leeggehaald. Het magazijn aan de Fluorietweg dat in 2010 in gebruik is genomen is circa 1800 m2 / 1500 palletplaatsen groot (oude magazijn was 400 palletplaatsen). Inrichting Magazijn: klantgegroepeerde opslag, ontvangst/verzendruimte, administratieruimte fulfilmentruimte, montageruimte entresol (consoles), afgesloten gedeelte. Er is geen aparte ruimte voor retouren, te recyclen of uit te zoeken materiaal. Alles op europallets Verschillende doorlooptijden voor de leveringen, zoals in het SLA aangegeven. Planning en besturing Het Klant Order Ontkoppelpunt (KOOP) ligt meestal in het magazijn. Voor grotere acties is altijd een release datum bekend. Met betrekking het KOOP zijn er twee verschillende situaties. Er zijn grotere acties waarvoor Racktime materialen moet ontvangen. Voor deze acties is altijd een release datum bekend. Op dat moment zouden de materialen in de winkel moeten liggen. Voor deze acties kan Racktime redelijk goed plannen. In de week voor ontvangst van het materiaal levert de klant een verdeling van de materialen aan. De afspraak is dat dit tot maximaal drie werkdagen voor verzending aan mag worden gepast (in de praktijk wordt dat lang niet altijd gehaald). Wat hierbij voor Racktime een probleem is, is dat de klant vaak andere info aan Racktime doorgeeft dan wat de leverancier (drukker) kan waarmaken. Hierdoor staat Racktime regelmatig klaar om een actie te handelen maar later blijkt dat het materiaal te laat binnenkomt. Om hiermee om te kunnen gaan, houdt Racktime in dit soort periodes opdrachten achter de hand die geen haast hebben. Hiervoor zijn recycling activiteiten handig. Er wordt wel aangegeven dat Racktime extra kosten kan doorberekenen voor onbenutte menscapaciteit. Door de flexibiliteit van Racktime is dit echter meestal niet nodig, hetgeen krachtig is naar de klant toe. Racktime heeft steeds betere contacten met de leveranciers zodat Racktime snel op de hoogte is als zij hun planning niet gaan halen. Verder ligt het KOOP voor alle ad hoc acties en aanvragen eigenlijk altijd in het magazijn. Als het binnenkomt wordt de klant geïnformeerd en die gaat op dat moment pas bedenken wat ermee moet gebeuren. Racktime bestelt zelf niet bij de leveranciers. Er zijn een paar projecten waar Racktime doorlopend opdrachten voor ontvangt. Wanneer de voorraad van deze producten laag wordt geeft Racktime wel een besteladvies aan de klant, maar het daadwerkelijke bestellen doen ze altijd zelf. De opdrachtgever zorgt dat alles in bulk aangeleverd wordt, en bepaalt vervolgens wat wanneer waar naartoe moet. Er

11 11 / 17 bestaat geen vrijheid voor Racktime om spullen aan te vullen bij het POS als dat nodig lijkt. Direct om de hoek naast de goederenontvangst is een tussenbuffer ( stelling 15 ), daar gaan de goederen altijd eerst naar toe totdat bekend is waar het heen moet. Het heeft op die plek een zeer korte verblijftijd, want een deel gaat direct daarna naar de fulfilmentruimte of weer in de vrachtauto naar de klant, een ander deel gaat het magazijn in. Er wordt gewerkt met een vrij locatiesysteem Transport: eigen wagens voor field marketing, uitbesteed vervoer met GLS voor pakketten en met Greuter voor de rest. VAL: soms uitbesteed bij sociale werkplaats of aan een direct mail bedrijf. Recycling: soms wordt materiaal zelf ontmanteld (scheiden van materiaalsoorten) en aangeleverd bij Boele de Vries en Sortiva (keuze voor recyclebedrijf is afhankelijk van de materialen). Als het uit vele winkels terugkomt, verzamelt Racktime het altijd eerst - ook als ze er niets aan doen en vervolgens gaat het dan in bulk naar het recyclebedrijf. Logistieke ICT Racktime heeft een eigen systeem (ROCK) met daaraan een WMS gekoppeld, en een webapplicatie waar klanten hun opdrachten kunnen zetten ( assignments ) en de voorraadsituatie kunnen bekijken. Er bestaat geen mogelijkheid voor de POS om hierin te bestellen/kijken. De vertaling van assignments naar de zendingen en de logistieke planning daarvan (fulfilment, picking, transport) verloopt handmatig. Logistieke organisatie Er zijn vaste krachten en flexibele krachten. Vaste krachten zijn de logistiek manager, de logistiek coördinator (met name transport), de warehouse coördinator en de magazijn voorman. Daarnaast is er een groep uitzendkrachten (parttimers) actief, meestal tussen de 4-10 mensen. Veel kennis zit in de hoofden van vaste mensen, er is weinig geborgd in systemen. Er moet dus veel gevraagd worden aan steeds hetzelfde beperkt aantal personen. Het proces is daarmee sterk mensafhankelijk. Prestatie-indicatoren Logistiek Er wordt weinig gemeten. Datgene wat gemeten wordt is op basis van kosten en marge, maar de mate van service wordt niet gemeten. SLA s voor klanten bestaan, worden echter zelden door de klant gehanteerd. Functie van de sla is voor Racktime eigenlijk het expliciet maken wat meerwerk is.

12 12 / 17 4 Knelpunten en toekomstverwachtingen Nadat een beeld is geschetst van de huidige werkwijze, bekijken we welke knelpunten geïdentificeerd kunnen worden. Knelpunten Zoeken naar locaties en producten Slecht inzicht in welke producten waar staan. Uitzendkrachten moeten steeds weer uitgelegd krijgen, wat waar staat. Dit betekent dat zij minder efficiënt ingezet worden, maar leidt ook tot frustratie van vaste mensen. Er is een te beperkt aantal mensen bevoegd om operationele beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de locatie waar goederen neergezet moeten worden. Dit wordt bemoeilijkt doordat niet alles geborgd is en terug te vinden in systemen. Denk hierbij vooral aan het gebrek aan stocklocaties. Dit levert tevens overlast op als de goederen uit de voorraad gehaald moeten worden, want hoe vinden we de goederen terug? Dit gaat op een inefficiënte wijze. Het wordt bemoeilijkt doordat van verschillende dozen aan de buitenkant niet of moeizaam te zien is wat er in zit (en hoeveel stuks). Facturatieproces Er zijn niet voldoende standaardbedragen bekend voor bepaalde activiteiten. En ook moet achteraf worden uitgezocht wat Racktime precies aan welke klant kan factureren. Dit leidt ertoe dat de logistiek manager drie dagen per maand facturatiewerkzaamheden doet. Dit zou niet uitgevoerd moeten worden door een manager, maar door een administratieve kracht. De facturatie gebeurt verder relatief laat, ongeveer twee weken na het einde van de maand, terwijl dit al eerder zou kunnen. De betaling (vaak 30 of 60 dagen einde factuurdatum) komt daarmee ook later binnen. Nieuwe pand al weer snel te klein? Het gevoel bestaat dat het nieuwe pand al snel weer te klein wordt. Dit wordt versterkt door het feit dat het kort na de verhuizing al weer bijna vol staat. Er wordt enorm veel ruimte in beslag genomen met restanten. TNO denkt echter dat met de verderop voorgestelde maatregelen nog vele jaren in dit magazijn doorgewerkt kan worden, en geen extra locatie nodig is. Wel lijkt het zo dat er relatief weinig vrije vloerruimte is. Ook de expeditieruimte lijkt aan de kleine kant. Inefficiënt order picken De legbordstellingen die in het oude pand gebruikt worden, worden erg gemist door de magazijnmensen. Het orderpicken lijkt nu erg lang te duren. Voorbeeld: met heftruck een pallet omlaag halen, folie openmaken, 50 folders uit één van de dozen op die pallet halen, pallet opnieuw sealen en weer met heftruck in stelling terugzetten. Dit alles terwijl twee dagen later diezelfde doos met folders nodig is voor dezelfde lopende actie. Tussenopslag in stelling 15 is noodoplossing Het gebruiken van de stellingen naast de expeditieruimte (stelling 15) als tussenopslag voor alle binnengekomen goederen, wordt niet als knelpunt ervaren door de medewerkers. TNO vindt dit wel een knelpunt. Het leidt tot vele dubbele handelingen, omdat een groot deel van die goederen kort daarna alsnog worden opgepakt om op de definitieve plek neergezet te worden. De gecreëerde omweg via stelling 15 is ontstaan (in die zin is dat logisch) doordat de informatiestroom de goederenstroom niet kan

13 13 / 17 bijhouden. Omdat er simpelweg niet direct een locatie bekend is, en de goederen anders in de weg staan, worden deze alvast naar stelling 15 gebracht. Naast knelpunten geven ook toekomstverwachtingen en toekomstplannen sturing aan de wenselijke verbeteringen voor de magazijnprocessen. Daarom hieronder een inventarisatie. Toekomstverwachtingen en plannen Racktime verwacht de komende jaren zo n 20-30% per jaar te groeien als het gaat om logistieke activiteiten. Dat is fors. Racktime wil het keurmerk Transport en Logistiek van TLN behalen. Dit is gebaseerd op het INK-model en kan daardoor een gunstig effect hebben op de kwaliteit en de borging van processen. Racktime is bezig met de aanpassing van de webapplicatie van ROCK: vooral de lay out en de navigatie door de site worden op dit moment aangepast. Verder is er gestart met het maken van een ordermanagementmodule. Het is de bedoeling dat alle orders via de ordermodule in worden gegeven. Vervolgens worden ze verdeeld in activiteiten per business unit. Daarna worden aan alle activiteiten prijzen en kosten gehangen om de uiteindelijke facturatie en omzetberekeningen te kunnen doen. Ook worden hierdoor de assignments opgesplitst in de verschillende zendingen. Dit kan tevens leiden tot efficiëntere facturatie. De verschillende activiteiten voor verschillende klanten kunnen vanuit één werkvoorraad efficiënter gepland worden. Racktime is van plan om in de ompakruimte met karretjes te gaan werken, hetgeen betekent dat er niet altijd een heftruck nodig is om een pallet met goederen te verplaatsen Het idee bestaat om met barcodes te gaan werken, waarbij de pallets als te identificeren objecten worden gekozen (niet dozen/items). Er worden nu al steeds meer stickers geprint om op dozen te plakken, met informatie over het product, de omschrijving en de aantallen. Het doel is dit bij alle dozen te gaan doen. Het idee bestaat om de belijning in het magazijn te verbeteren, zodat duidelijk is waar je wel en niet een pallet mag neerzetten et cetera. Racktime is op zoek naar andere klantgroepen, en is al gestart met Grohe, leverancier van badkamer en keukenproducten. Ook e-fulfilment zou een markt kunnen zijn. Racktime verwacht dat de Field service activiteiten (het servicen van apparaten) kan gaan groeien. Dit kan betekenen dat er meer apparaten terugkomen of in het magazijn gerepareerd moeten worden. Racktime wil zich meer in Europa gaan profileren, niet door allerlei vestigingen te openen, wel door de ontwikkeling van een netwerk met partners. Deze ontwikkeling wordt gedreven door het internationaliseren van klanten. Inkoop wordt door grote merken steeds meer centraal voor Europa of de EMEA-regio gedaan. Het is nog niet duidelijk of de Fluorietweg hiertoe logistiek gezien een hubfunctie zou kunnen krijgen. Dat is ook niet per se de inzet. Samenwerkingskansen zijn er vooral op het gebied van field marketing, niet marketinglogistiek.

14 14 / 17 5 Verbeterideeën Hieronder volgt een aantal verbeterideeën. In het hieropvolgende hoofdstuk wordt aangegeven welke TNO het belangrijkste acht en hoe dit in de tijd gezet kan worden. Start met het gebruik van stocklocaties in het systeem en met scanning Het is gewoonweg noodzaak zeker gezien de verwachte groei om altijd terug te kunnen vinden welke goederen op welke plek staan. Zodanig dat dit niet aan iemand anders gevraagd hoeft te worden. Het systeem kan stocklocaties technisch al aan, maar het moet alleen toegepast gaan worden. Bij groeiende organisaties wordt het steeds belangrijker dat het systeem de waarheid bevat en compleet is. Meer mensen betekent meer foutkans. Het is daarom ook aan te bevelen om te gaan werken met scanning op doos niveau. Dit reduceert papieren administratie en verlaagt de foutkans. Stelling 15 niet meer gebruiken als tussenvoorraad Hierboven is aangegeven waarom dit niet nodig is. Voorwaarde is wel dat het systeem voordat (en direct tijdens) goederen worden gelost, stocklocaties genereert waar de goederen naartoe moeten. De magazijnmedewerker kan de goederen dan direct op de juiste plek zetten, en hoeft niets meer te vragen aan anderen. Plek voor lopende acties Het is belangrijk dat er een plek komt waar lopende acties worden afgehandeld. Het grote aantal pickingbewegingen rechtvaardigt een aparte plek. Afhankelijk van het volume en de artikelen van de actie, vindt dit plaats op de vloer, op legborden of in de onderste plekken van bijvoorbeeld stelling. Anders wordt er onnodig gebruik gemaakt van heftrucks, gesealed en afstanden afgelegd om de spullen die vaak nodig zijn uit het hele magazijn te verzamelen. Dit vereist wel een strakke regie. Er moet goed opgevolgd worden welke acties gaan starten en spullen moeten op bulk niveau (datgene dat nodig is) klaargezet worden in de actieruimte. En, ook belangrijk, er moet bepaald worden wanneer de grootste piek over is, zodat de spullen terug gezet worden in het magazijn. Dan zullen die spullen daarna ook nog af en toe nodig zijn, maar veel minder vaak. En kan plaats gemaakt worden voor de nieuwe actie. Het lijkt raadzaam om weer met legborden te gaan werken. Als met stocklocaties in het systeem gewerkt gaat worden, is dit ook makkelijker op te volgen. Ook hiervoor geldt: als de rotatiesnelheid van een bepaald product te laag wordt (bijvoorbeeld een folder), kan alsnog besloten deze toch in het magazijn op een pallet weg te zetten. De angst voor rommel is terecht (want het was rommelig in het verleden), maar staat magazijnefficiency in de weg. Periodiek kan bekeken worden of er nog wel de juiste spullen liggen, en er moet beter op worden gelet dat het netjes blijft. De legbordstellingen waren in het verleden dus wel een goede oplossing, maar slechts half toegepast. Restantenmanagement Het gros van het magazijn is gevuld met restanten waar de klant nog niet precies van aangeeft wat hij er mee wil. Klanten vinden dit lastig/tijdrovend om over na te denken en zijn al met volgende actie bezig. Er is een vaste procedure nodig waarbij Racktime zelf het initiatief neemt en opvolgt om dit restant weg te werken. Het neemt nu erg veel ruimte in beslag, en dat wordt een probleem als het de activiteiten in de weg gaat zitten waar het geld op moet worden verdiend. Wellicht helpt het als in de SLA wordt opgenomen dat de eerste maand na de actieperiode met de klant wordt besproken wat deze met de goederen wil doen, en dat het kan blijven liggen bij Racktime, maar dat de

15 15 / 17 palletplaatskosten wel na 2 maanden 20% hoger worden en na 4 maanden 40% (de getallen bij dit voorbeeld kloppen wellicht niet, maar het gaat om het idee). Er wordt dan ook nog eens een financiële prikkel ingebouwd om sneller te beslissen. De Marketing van marketinglogistiek Racktime levert regelmatig service terwijl de klant dat niet altijd beseft ( Ze krijgen een cadeautje, maar weten het zelf niet ). Nu is het natuurlijk zo dat een dienstverlener zijn klant moet ontzorgen, en dus veel gewoon moet regelen zonder bij elk wissewasje te vertellen hoe goed hij voor de klant bezig is, maar Racktime zou wel eens kunnen kijken hoe de marketing van de marketinglogistiek verbeterd kan worden. Uiteraard moet dit eerst intern tussen de logistieke mensen en de marketing/salesmensen van Racktime besproken worden. Dat is belangrijk omdat er geen losse logistieke dienst geleverd wordt, maar deze onlosmakelijk verbonden is met andere activiteiten op het vlak van field marketing en sales. Voorbeelden waarover gesproken kan worden: voor materialen die heel kort aanwezig zijn wordt geen opslag doorberekend; het niet doorberekenen van inefficiëntie bij Racktime, veroorzaakt door te laat aangeleverde materialen door de leveranciers. Retouren en recyclingactiviteiten Er is geen aparte plek voor retouren en/of recyclingsactiviteiten. Misschien is dat ook niet nodig. Als echter de hoeveelheid retourgoederen en te recyclen producten groeit, is dit wel aan te raden. Zeker als field service gaat toenemen. Het betreft een stroom goederen die uitgezocht moet worden (wat kan terug in magazijn, wat is kapot, wat moet gerepareerd, wat moet ontmanteld worden?) en een aparte plek daartoe verstoort het gewone proces minder. Racktime gaf aan dat recycling geen core-business is. In dat geval kan het recyclebedrijf zoveel mogelijk uit handen nemen. To seal of not to seal? Het is vaak nuttig om pallets te sealen. Bijvoorbeeld tegen stof, tegen diefstal of tegen instabiliteit. TNO heeft de indruk dat dit ook voor Racktime opgaat, maar dat er soms alleen gesealed wordt omdat dit er netjes uit ziet. In dat geval is het niet echt nodig en belemmert een magazijn als showroom de magazijnefficiency. Het is handig om duidelijke afspraken te hebben over wanneer er wel en wanneer er niet gesealed moet worden. Steeds afgezet tegen de inspanning die het vergt. Facturatie Mocht het niet mogelijk (of geen keuze) zijn om de facturatie efficiënter te maken, dan is het wel aan te bevelen om niet eens per maand facturatie te doen, maar voor facturen met grote bedragen direct nadat deze uitgevoerd zijn. En eventueel door een administratieve kracht in plaats van door de logistieke manager.

16 16 / 17 6 Advies Racktime is goed op weg. Er zijn veel dingen geoptimaliseerd. Het is bijvoorbeeld verstandig geweest om met SLA s te gaan werken, een aparte ruimte voor fulfilment in te richten, een laadkuil aan te laten leggen (ompakken etc.) en een sticker/labelprinter in ontvangstruimte te gaan gebruiken. Er kunnen ook een aantal dingen beter. We roepen de vraagstelling in herinnering: Hoe kan Racktime de efficiency en toekomstbestendigheid van de magazijn- en voorraadprocessen verhogen, zonder daarbij te hoeven inleveren op snelheid, flexibiliteit en kwaliteit? TNO verwacht niet dat het magazijn snel te klein zal blijken. Er valt ruimte te besparen door beter inzicht in wat waar staat en een assertievere manier voor het omgaan met restanten. En mocht het toch te vol worden, dan is de huurmarkt voor (kortlopende) magazijnruimte flexibel en er kan dus snel worden bijgehuurd als er ruimte nodig is. Op de externe locatie kunnen dan de producten met lage rotatiesnelheid worden geplaatst. De efficiency kan omhoog door snel het stocklocatiesysteem te gaan gebruiken, met legbordstellingen te gaan werken, een aparte plek voor de acties in te richten en de tussenopslag met stelling 15 over te slaan. Het kan nodig zijn om stellingruimte om te zetten in vloerruimte, zeker als er goederen retour gaan komen en meer gerepareerd moet worden. Scanning zou daarna pas geïmplementeerd moeten worden (eerst de fysieke veranderingen doorvoeren). Doordat systemen hierdoor meer gaan aansturen worden medewerkers zelfstandiger en hoeven ze niet elke keer te vragen waar ze iets moeten neerzetten of ophalen. Het ontwikkelen van de ordermanagementmodule kan tot grote administratieve efficiency leiden, niet alleen in de planning, maar ook in de facturatie. Het is belangrijk om meer specifieke logistieke doelen te formuleren op het vlak van efficiency en kwaliteit. Die moeten dan tevens worden gemeten. Meten vervult meerdere functies: het maakt helder of de doelen gehaald zijn en/of bijgesteld moeten worden, het geeft inzicht in oorzaken van problemen, en meetresultaten kunnen als marketinginstrument worden ingezet naar klanten toe. Het keurmerk Transport en Logistiek, dat Racktime wil gaan behalen, moet aangegrepen worden om de borging van processen goed te regelen. Zodanig dat iedere medewerker in het magazijn snapt hoe processen georganiseerd zijn en waarom. Het kan een aanknopingspunt zijn voor werkinstructies voor uitzendkrachten. Bij toenemende complexiteit in goederenstromen en informatiestromen, gaan veel medewerkers van groeiende organisaties opleidingen volgen op het vlak van magazijnmanagement. Dat kan ook voor Racktime medewerkers nuttig zijn. Zeker omdat er een aantal projecten gaan starten die aangestuurd moeten worden. Er zijn verschillende opleidingen. Op basis van de gekozen maatregelen en het besluit van Racktime over de implementatiewijze en timing, is het verstandig zelf het logistieke concept (PBIO-

17 17 / 17 model) in te vullen voor de nieuwe situatie. Voor de verschillende veranderingen moet namelijk nauwgezet worden bekeken in welk hokje van het PBIO-model (zie eerder in dit advies en zie de bijlage) de verandering aangrijpt en op welke andere hokjes dit effect heeft. En waar dus aanvullende maatregelen genomen dienen te worden. Voorbeeld: als besloten wordt om scanning te gaan toepassen in het magazijn, verandert er primair iets in de besturing. Dit betekent echter ook dat het nodig is om de informatievoorziening aan te passen om dit mogelijk te maken en dat mensen moeten worden opgeleid om hiermee te kunnen werken. Als scanning werkt, kan dit betekenen dat de logistieke doelen in termen van efficiency of foutkans aangescherpt moeten worden. Het doorwerken van het logistieke concept verhoogt de kans op behoud van samenhang tussen de activiteiten. Overweging: De afrekenmechanismen met de klant sturen in belangrijke mate de prikkel voor innovatie en efficiency. Voorbeeld: als je extra handlingen mag factureren, ga je dan wel efficiënter werken? Het lijkt niet in het korte termijn belang van Racktime om handlingen in het magazijn overbodig te maken als je daar juist geld mee verdient. Het zou echter wel slim zijn in verband met het lange termijn onderscheidend vermogen naar de klant toe (als het te duur is, gaat een concurrent het goedkoper doen). Dit is een spanningsveld waar alleen Racktime zelf het beste kan bepalen hoe ze daarmee om wil gaan. Voorwaarde is dat de winstbijdrage van de diensten die verkocht worden goed inzichtelijk zijn. Dat is een dilemma in de logistiek, omdat er met gemeenschappelijke resources (magazijn, mensen, heftrucks) verschillende diensten worden geleverd, voor verschillende klanten. De kosten van een pickingline voor project A kunnen veel hoger zijn dan voor project B. Het standaardiseren van kosten voor activiteiten is nuttig voor Racktime (sneller inzicht, sneller en makkelijker factureren), maar kan ook een gevaar betekenen als onvoldoende differentiatie aangebracht wordt in die standaarden. Een goede methode om kosten goed toe te rekenen aan activiteiten is Activity Based Costing.

18 Bijlage A 1/3 A Logistiek concept (op basis van het PBIO-model) Van een integraal concept is sprake als er op een samenhangende wijze beslissingen worden genomen over de processen/grondvorm, de beheersing van de processen, de ondersteunende ICT en de organisatie. De invulling van deze vier elementen van het integraal concept is bepalend voor de prestaties en de waarde die de ondernemingen met logistiek weten te creëren. Hoewel deze elementen een uitgangspunt vormen voor het beoordelen of herinrichten van hun processen, moet daarbij eerst duidelijkheid zijn over de organisatiedoelstellingen, de gekozen strategie en de daaruit af te leiden doelstellingen. Het integraal concept wordt gecompleteerd met prestatie-indicatoren die de graadmeter vormen voor de kwaliteit van het gehanteerde concept. Steeds is tussen alle elementen samenhang nodig. Voordelen van het hanteren van een integraal concept zijn: Een integrale benadering, waarbij naar het gehele proces wordt gekeken en niet alleen naar individuele elementen. Hierdoor wordt voorkomen dat verbeteringen in de ene afdeling nadelige gevolgen hebben voor een andere. Het geeft een raamwerk voor een gecoördineerd actieplan, waarbij van stap tot stap kan worden gewerkt. Creëren van logistiek bewustzijn binnen de gehele keten. Hiermee worden alle neuzen dezelfde kant op gezet en wordt er naar één doel gestreefd. Het hanteren van het integraal concept biedt handvatten voor: Het onderkennen van de samenhang tussen logistiek en de andere functies binnen een organisatie. Het kunnen vertalen van strategische doelen naar concrete doelstellingen, een kritisch oordeel te vormen over een bestaand integraal concept en een nieuw integraal concept te ontwikkelen voor ondernemingen. Het hebben van inzicht en overzicht ten aanzien van vraagstukken van logistiek op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het kunnen formuleren van een logistiek beleidsplan. Het kunnen kiezen van strategieën, dit met afwegingen en trade-offs tussen de prestaties naar klanten en de interne inspanningen, inclusief mogelijkheden van financieel-economische, technische, organisatorische, informatieve en maatschappelijke aard. Het kunnen bepalen van prioriteiten en beoordelen van investeringen in vaste en vlottende activa. De genoemde elementen van het logistieke concept zijn hieronder grafisch weergegeven:

19 Bijlage A 2/3 Strategie van de onderneming Logistieke doelstelling Logistieke grondvorm Planning & besturing Logistieke ICT Logistieke organisatie Prestatie-indicatoren logistiek Figuur A.1 De elementen van het integraal logistiek concept Hieronder volgt een korte toelichting waarbij we een aantal zaken voor WML hebben ingevuld. Uiteraard moet dit straks zeer uitvoerig worden onderzocht en gecheckt. Onderstaande is dan ook vooral bedoeld om toe te lichten wat we verstaan onder de elementen in het logistiek concept. Strategie van de onderneming Wat is de ontstaansgeschiedenis van de onderneming? Wat zijn de belangrijkste klanten en producten en diensten? Is er een SWOT gemaakt? Wat is de missie en wat is de strategie van de onderneming voor de komende jaren? Zijn daar specifieke meetbare doelen aan gekoppeld? Logistieke doelstelling Zijn er logistieke doelstellingen geformuleerd die nodig zijn om de strategie van de onderneming te kunnen realiseren? Hoe luiden die? Wat zijn de streefwaarden? Een goede link tussen logistieke- en organisatiedoelstellingen is hierbij essentieel. Logistieke grondvorm Dit gaat over de fysieke goederenstroom, dus over inslag, opslag, uitslag en transport. Hierbij speelt een rol hoeveel magazijnen er zijn, hoe het transport is georganiseerd en welke voertuigen hierbij worden gebruikt. De logistieke grondvorm vormt de basis voor de fysieke logistieke processen en bepaalt dus voorraadlocaties voor artikelen, transportdoorlooptijden et cetera. Planning en besturing De fysieke logistieke processen moeten gepland en aangestuurd worden. Eén van de vragen die hierbij gesteld wordt is bijvoorbeeld: wie zet welk proces in beweging? Dit kan gevolgen hebben voor de voorraadlocatie van goederen, voor de manier waarop transport en/of monteurs ingepland worden. Welke zaken zijn voorspelbaar en dus planbaar? Welke niet en welke vergen dus flexibileit? Logistieke ICT Om te kunnen plannen en besturen is informatie nodig. Op basis (logistieke) ICT kunnen logistieke en administratieve processen gestroomlijnd worden.

20 Bijlage A 3/3 Logistieke organisatie Wanneer duidelijk is hoe de grondvorm eruit ziet, hoe de planning en besturing wordt ingericht en hoe de ondersteunde ICT daarbij gebruikt gaat worden, kan de organisatie worden opgetekend. Aan de ene kant betekent dit het bepalen van het aantal Full Time Equivalents (FTE s) en de kwalificaties van de FTE s. Aan de andere kant is het ook belangrijk te beslissen welke mensen centraal dan wel decentraal worden geplaatst. Uiteraard is ook het organogram inclusief functionele en hiërarchische verantwoordelijkheden een onderdeel van deze fase. Prestatie-indicatoren Logistiek Tot slot worden op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) prestatie-indicatoren gedefinieerd die ervoor moeten zorgen dat de prestaties op de verschillende niveaus bewaakt kunnen worden, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het percentage op tijd en compleet geleverde zendingen, foutloze facturen of normtijden voor picking Lines. Ook financiële indicatoren kunnen worden gedefinieerd, zoals voorraadkosten, werkkapitaal, personeelkosten, bezetting en operationele kosten zoals onderhoud aan materieel en wagenpark. Het logistiek concept kent dus zeven onderdelen. De eerste twee onderdelen gaan over de vraag wat de bedrijfsstrategie is en hoe de logistiek hieraan zou moeten bijdragen. De volgende vier onderdelen gaan over de vraag hoe deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte worden de prestatie-indicatoren vastgelegd waarmee het management de voortgang bij het verbeteren van de logistiek kan volgen. Bij de opdrachten die TNO uitvoert voor non-profit en commerciële organisaties gebruiken wij dit logistiek concept. Daarbij blijkt steeds weer dat de kracht van het concept schuilt in de samenhang tussen de onderdelen. Als men in één blok iets verandert, is het noodzakelijk de andere onderdelen te doorlopen op eventuele aanvullende acties. Daarmee wordt samenhang behouden en worden robuuste logistieke prestaties ècht mogelijk.

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

ESED. ESED direct marketing ESED

ESED. ESED direct marketing ESED logistics druk direct en marketing print design logistics direct marketing LOGISTIEK UITBESTEDEN LOGISCH TOCH? design logistics direct marketing LogiStiEK UitBEStEDEN, LogiScH toch? Heeft u te weinig opslagruimte?

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets Bouwstenen insidescm loopt voorop wat betreft de nieuwe SAP EWM oplossing voor magazijnbeheer. Bent U hier nog niet klaar voor en is dit nog een stap te ver voor uw organisatie, dan heeft insidescm verschillende

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

Material Handling Forum. De spagaat tussen compacte opslagmethodieken, bezettingsgraad en doorzetcapaciteit. Eric Hereijgers

Material Handling Forum. De spagaat tussen compacte opslagmethodieken, bezettingsgraad en doorzetcapaciteit. Eric Hereijgers Material Handling Forum De spagaat tussen compacte opslagmethodieken, bezettingsgraad en doorzetcapaciteit Eric Hereijgers Vraag: Waarom worden compacte opslagsystemen regelmatig weer afgebroken: - smalle

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. "Webbased software to manage and control your warehouse."

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. Webbased software to manage and control your warehouse. RealtimeWMS "Webbased software to manage and control your warehouse." Het standaard pakket RealtimeWMS is een zogenaamd Logistic Execution System. RealtimeWMS ondersteunt de medewerkers op de werkvloer

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Reference Case (e)reseller

Reference Case (e)reseller Reference Case (e)reseller Copaco biedt met YourLogistics een compleet pakket aan logistieke diensten, zodat partners kunnen worden ontzorgt op logistiek vlak en focus behouden op marketing & sales. Vanuit

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Logistiek & E-commerce

Logistiek & E-commerce Logistiek & E-commerce SLOTTING PROCES Houten, 19 juni 2014 9026X102 versie 1.1 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

TNO MKB technologie cluster Logistiek en ergonomie in de bollenteelt. 31 maart 2009 Slotbijeenkomst

TNO MKB technologie cluster Logistiek en ergonomie in de bollenteelt. 31 maart 2009 Slotbijeenkomst TNO MKB technologie cluster Logistiek en ergonomie in de bollenteelt 31 maart 2009 Slotbijeenkomst TNO MKB Programma Kennisoverdracht logistiek en ergonomie en helpen toepassen Doel: Efficiënter logistiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen 2 Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Initiatieven richting duurzame ontwikkeling ondergrond succesvoller met Grondslagen voor Governance

Initiatieven richting duurzame ontwikkeling ondergrond succesvoller met Grondslagen voor Governance Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO 2013 R10274 Initiatieven richting duurzame ontwikkeling ondergrond succesvoller met Grondslagen

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS Versie: 1.0 Datum: April 2012 Auteur: Afdeling: Jeroen Bouman Scheiding van administratieve en operationele processen

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK Jeroen Bouman Business Consultant Steeds meer Nederlandse warehouses gaan over op het implementeren van een of meerdere mechanisaties. Denk

Nadere informatie

Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg

Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg Toekomst van inkoop en goederenlogistiek in de zorg C6 concept in de praktijk NEVI Zorgcongres 2015 Wie zijn wij? Pieter Vlot Rivas zorggroep Manager Logistiek Een leven lang zorg Sinds enkele jaren logistiek

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

s Nachts actief voor uw succes

s Nachts actief voor uw succes s Nachts actief voor uw succes 00209_TNT_Innight_Image_NL.indd 1 23-07-2008 18:27:31 bis Vóór uw werkdag begint zijn uw zendingen al geleverd Terwijl anderen slapen, zijn wij voor u onderweg. Elke nacht

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren. Hoog pickvermogen

Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren. Hoog pickvermogen Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren Hoog pickvermogen De trends van de intralogistiek van de toekomst Waarop u voorbereid moet zijn: Sterk groeiend

Nadere informatie

Introductie. Een magazijn van binnen

Introductie. Een magazijn van binnen Les 2. Magazijnen Introductie Als de pennen klaar zijn, slaat Pennenland bv de pennen tijdelijk op in een magazijn. Pennenland heeft ervoor gekozen om geen eigen magazijn te bouwen, maar om ruimte te huren

Nadere informatie

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Efficiency verbetering door uitbesteding van uw documentprocessen Efficiency EFFICIENCY Een ervaren marktspeler Ondernemingen hebben vandaag de dag te

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Een geoliede administratieve organisatie is essentieel in de lumpsumfinanciering. Van scholen wordt immers verwacht dat zij met hun lumpsumbudget eigen beleid maken. Om de uitvoering

Nadere informatie

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS artikel 16 sep 2008 Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS LABEL: WAREHOUSING De locatie van Colbond s nieuwe distributiecentrum is bijzonder. Het is hier op het voormalige Akzo-terrein in

Nadere informatie

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo Management & Organisatie Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo M&O - een nieuw vak Management en Organisatie (M&O) komt als vak niet voor in de basisvorming. In de Tweede Fase kan je M&O kiezen in

Nadere informatie

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN Wie is Newway en wie ben ik? Harry van der Plas, directeur; Newway bestaat 27 jaar; Van software producent naar totaal aanbieder; Brede Retail portfolio aan software-applicaties;

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Kernvraag: Wanneer mechaniseer ik mijn logistieke proces? Jeroen Boon, Rhenus Bert Vermeijden, Still. www.rhenus.com. www.still.nl

Kernvraag: Wanneer mechaniseer ik mijn logistieke proces? Jeroen Boon, Rhenus Bert Vermeijden, Still. www.rhenus.com. www.still.nl Kernvraag: Wanneer mechaniseer ik mijn logistieke proces? Jeroen Boon, Rhenus Bert Vermeijden, Still I Programma I Korte introductie Still en Rhenus Overzicht magazijn processen en keuze matrix Business

Nadere informatie