update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 1 van 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "update: www.cbs.nl/kredo versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 1 van 9"

Transcriptie

1 0.0 Niet in te delen baten B 0.0 Onderuitputting B Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen B 2.1 Aandeel in het voordelig exploitatiesaldo van een gemeenschappelijke regelingen B 2.1 Annuïteitleningen: rentebestanddelen van - B 2.1 Belegde kasmiddelen: rente van - B 2.1 Call-gelden: rente B 2.1 Daggeldleningen: rente van - B 2.1 Deposito's: rente van - B 2.1 Dividend van aandelen B 2.1 Dividend waardepapier B 2.1 Geldleningen: rente ontvangen van derden voor - B 2.1 Gemeenschappelijke regelingen: aandeel in het voordelig exploitatiesaldo van een - B 2.1 Gemeenschappelijke regelingen: rente verstrekt kapitaal van een - B 2.1 Grootboekinschrijvingen: rente van - B 2.1 Huurkoopsommen: rentebestanddeel van - B 2.1 Hypothecaire geldleningen: rente B 2.1 Kasgeldleningen: rente van - B 2.1 Kortlopende geldleningen: rente van - B 2.1 Kredietverlening: rente van - B 2.1 Langlopende geldleningen: rente van - B 2.1 Obligatieleningen: rente (incl. premie bij uitloting) van - B 2.1 Premie waardepapier B 2.1 Rekening-courant: rente van - B 2.1 Rente (incl. premie bij uitloting) van obligatieleningen B 2.1 Rente hypothecaire geldleningen B 2.1 Rente ontvangen door middel van een schuldbekentenis / geldlening B 2.1 Rente ontvangen van derden voor geldleningen B 2.1 Rente van belegde kasmiddelen B 2.1 Rente van Call-gelden B 2.1 Rente van daggeldleningen B 2.1 Rente van deposito's B 2.1 Rente van grootboekinschrijvingen B 2.1 Rente van kasgeldleningen B 2.1 Rente van kortlopende geldleningen B 2.1 Rente van kredietverlening B 2.1 Rente van langlopende geldleningen B 2.1 Rente van rekening-courant B 2.1 Rente van rijksvoorschotten B 2.1 Rente van waarborgsommen B 2.1 Rente van woningbouwvoorschotten B 2.1 Rente vaste geldleningen B 2.1 Rente verstrekt kapitaal van een gemeenschappelijke regelingen B 2.1 Rente waardepapier B 2.1 Rentebestanddeel van huurkoopsommen B 2.1 Rentebestanddelen van annuïteitleningen B 2.1 Rijksvoorschotten: rente van - B 2.1 Schuldbekentenis rente ontvangen door middel van een - B 2.1 Stockdividend B 2.1 Vaste geldleningen: rente B 2.1 Verstrekt kapitaal van een gemeenschappelijke regelingen: rente B 2.1 Waarborgsommen: rente van - B 2.1 Waardepapier: dividend / rente / premie B 2.1 Winstaandeel B 2.1 Winstuitkering en de gehele of gedeeltelijke teruggave daarvan B 2.1 Woningbouwvoorschotten: rente van - B Toegerekende rente B 2.2 Belegde overtollige kasmiddelen: rente van - B 2.2 Bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen B 2.2 Bespaarde rente over reserves en voorzieningen B 2.2 Eigen financieringsmiddelen: bespaarde rente over - B 2.2 Rente van belegde overtollige kasmiddelen B 2.2 Reserves: bespaarde rente over - B 2.2 Voorzieningen: bespaarde rente over - B 2.2 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 1 van 9

2 2.3 Afschrijvingen B 2.3 Afschrijvingen op geactiveerde kapitaaluitgaven B 2.3 Afschrijvingen: buitengewone B 2.3 Afschrijvingen: extra B 2.3 Buitengewone afschrijvingen B 2.3 Extra afschrijvingen B 2.3 Geactiveerde kapitaaluitgaven: afschrijvingen op - B 2.3 Normale afschrijving B Vergoeding voor personeel B 3.0 Vergoeding voor beschikbaar stellen van personeel - excl. materialen B Huren B Gebouwen: verhuur van - B Gebruik lokalen: vergoeding B Huren (dienst) woningen B Kramen: verhuur van - B Ontvangen huren (dienst) woningen B Vergoeding gebruik lokalen B Verhuur van gebouwen B Verhuur van kramen B Pachten B Cijnzen B Concessiegelden aardolie, aardgas, zand, grind en mergel B Concessierechten B Erfpacht voor grondgebruik B Erfpachtcanons B Havengelden B Jachtrechten B Ontvangen pachten - bouwexploitatie B Opstal: recht van - B Pacht voor exploitatie binnenwateren en land B Pachten - bouwexploitatie B Precariorechten B Recht van opstal B Reclame van borden (bv. Abri's) B Recognities B Staan- en liggelden van woonwagens en -schepen B Visrechten B Woonwagens en -schepen: staan- en liggelden van - B Opbrengst van grondverkopen B Eenmalige afkoop erfpacht B Erfpacht: eenmalige afkoop B Grondverkoop B Overige verkopen duurzame goederen B Accommodaties: verkoop van - B Afgeschreven duurzame goederen: opbrengst B Apparatuur: verkoop van - B Automaten: verkoop van - B Automatiseringsapparatuur: verkoop van - B Auto's: verkoop van - B Bestaande onroerende goederen: verkoop van - B Brandweerauto: verkoop van - B Bromfiets: verkoop van - B Compressoren: verkoop van - B Computers: verkoop van - B Containers: verkoop van - B Duurzame roerende goederen: verkoop van - B Film- en fototoestellen: verkoop van - B Gebouwen: verkoop van - B Installaties: verkoop van - B Investeringswerken: verkoop van - B Levende have: verkoop van - B Machines: verkoop van - B Meubilair en inventaris: verkoop van - B Motorrijtuigen: verkoop van - B Motorrijwielen: verkoop van - B Muziekinstrumenten: verkoop van - B Ontvangsten wegens verkoop van de bij afbraak vrijgekomen materialen B Opbrengst afgeschreven duurzame goederen B Opbrengst wegens verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B Rollend en varend materieel: verkoop van - B Schaftwagens: verkoop van - B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 2 van 9

3 Schip: verkoop van een - B Transportmiddelen: verkoop van - B Tweedehands goederen: verkoop van - B Vee: verkoop van - B Verkoop van (brom) fiets B Verkoop van accommodaties B Verkoop van apparatuur B Verkoop van automaten B Verkoop van automatiseringsapparatuur B Verkoop van auto's B Verkoop van bestaande onroerende goederen B Verkoop van brandweerauto B Verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B Verkoop van compressoren B Verkoop van computers B Verkoop van containers B Verkoop van de bij afbraak vrijgekomen materialen B Verkoop van duurzame roerende goederen B Verkoop van een schip B Verkoop van film- en fototoestellen B Verkoop van gebouwen B Verkoop van installaties B Verkoop van investeringswerken B Verkoop van levende have B Verkoop van machines B Verkoop van meubilair en inventaris B Verkoop van motorrijtuigen B Verkoop van motorrijwielen B Verkoop van muziekinstrumenten B Verkoop van rollend en varend materieel B Verkoop van schaftwagens B Verkoop van transportmiddelen B Verkoop van tweedehands goederen B Verkoop van vee B Verkoop van vervoersmiddelen B Verkoop van woonwagens B Verkoop van zand- en zoutstrooiers B Vervoersmiddelen: verkoop van - B Woonwagens: verkoop van - B Zand- en zoutstrooiers: verkoop van - B Overige goederen en diensten B 3.4 Aandeel in de kosten van bedrijfskleding B 3.4 Aandeel in de kosten van cursusgelden B 3.4 Aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van bijzondere schoolgymnastiek B 3.4 Aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van leermiddelen B 3.4 Aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van spraakonderwijs B 3.4 Aangespoelde goederen op het strand: verkoop van - B 3.4 Accountantsadvieskosten B 3.4 Administratiekosten en toezicht: vergoeding van - B 3.4 Advieskosten: accountants B 3.4 Adviezen aan derden B 3.4 Afgestoten objecten van gemeentelijke musea B 3.4 Afvalstoffenheffing B 3.4 Archiefleges B 3.4 Bedrijfskleding: aandeel in de kosten van - B 3.4 Begrafenisrechten B 3.4 Beschikbaar stellen van personeel - incl. materialen B 3.4 Bewaargeving: kosten van - B 3.4 Bibliotheekgelden B 3.4 Bijdragen in de kosten van excursies B 3.4 Binnenhavengelden B 3.4 Bouwleges B 3.4 Bouwvergunningen B 3.4 Brandweerrechten B 3.4 Briefporti: terugontvangst van - B 3.4 Bruggelden B 3.4 Burgerlijke stand: rechten B 3.4 Busgelden B 3.4 Consumpties: opbrengst verkoop B 3.4 Containerrechten B 3.4 Controlekosten: vergoeding wegens B 3.4 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 3 van 9

4 Crematierechten B 3.4 Cursusgelden: aandeel in de kosten van - B 3.4 Derden: adviezen aan - B 3.4 Dokgelden B 3.4 Doorberekende energiekosten B 3.4 Drukwerk: opbrengst van - B 3.4 Eigen bijdrage van ambtenaren inzake kinderopvang B 3.4 Entreegelden B 3.4 Excursies: bijdragen in de kosten van - B 3.4 Fiscalisering parkeergelden B 3.4 Gebruiks- en verbruiksgoederen: vergoeding voor - B 3.4 Gewassen: opbrengst B 3.4 Grasgewassen: opbrengst B 3.4 Graven: onderhoudsrechten B 3.4 Hakhout: verkoop van - B 3.4 Havenloodsgelden B 3.4 Huisvuilrechten B 3.4 Incassokosten: terugontvangsten van - B 3.4 Inningskosten van de heffingen van de Warenwet en de Vleeskeuringwet: vergoeding van de - B 3.4 Invorderingskosten: vergoeding wegens B 3.4 Kaarten: verkoop van - B 3.4 Kermissen: staangelden voor - B 3.4 Kinderopvang: eigen bijdrage van ambtenaren inzake B 3.4 Koffie- en theeverstrekkingen: vergoeding voor - B 3.4 Kosten van bewaargeving B 3.4 Kwekerijproducten: opbrengst B 3.4 Leermiddelen: aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van - B 3.4 Leeskaarten: opbrengst verkoop B 3.4 Leges burgerlijke stand B 3.4 Leges drank- en horecawet: opbrengst *) B 3.4 Leges paspoorten B 3.4 Leges welstandstoezicht B 3.4 Loodsgelden B 3.4 Losgelden B 3.4 Marktkramen: staangelden voor marktkramen B 3.4 Musea: afgestoten objecten van gemeentelijke B 3.4 Onderhoud en reparaties: ontvangsten wegens uitgevoerde B 3.4 Onderhoudsrechten van graven B 3.4 Ongediertebestrijding: opbrengsten B 3.4 Ontvangen containerrechten B 3.4 Ontvangen reinigingsrechten B 3.4 Ontvangen schoolgelden B 3.4 Ontvangen uitleengelden B 3.4 Ontvangsten wegens uitgevoerde onderhoud en reparaties B 3.4 Opbrengst gewassen B 3.4 Opbrengst grasgewassen B 3.4 Opbrengst kwekerijproducten B 3.4 Opbrengst leges drank- en horecawet B 3.4 Opbrengst van drukwerk B 3.4 Opbrengst verkoop consumpties B 3.4 Opbrengst verkoop leeskaarten B 3.4 Opbrengst verkoop voedingsmiddelen en dranken B 3.4 Opbrengst verkoop vuilniszakken B 3.4 Opbrengst wegens recognitie B 3.4 Opbrengst wegens verkoop oud papier B 3.4 Opbrengst wegens verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B 3.4 Opbrengsten automaat - consumptie / frisdranken / snoep / wegwerpartikelen B 3.4 Opbrengsten ongediertebestrijding B 3.4 Parkeergelden incl. fiscalisering B 3.4 Parkkaarten (toegangskaarten tot parken) B 3.4 Rechten burgerlijke stand B 3.4 Rechten ingevolge de Wet wapens en munitie B 3.4 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 4 van 9

5 Recognitie B 3.4 Registratierechten B 3.4 Reinigingsrechten B 3.4 Restituties van teveel betaalde retributies B 3.4 Retributies: restituties van teveel betaalde - B 3.4 Rietgewassen: verkoop van - B 3.4 Rijksbijdrageregelingen: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van - B 3.4 Rijksgroepsregelingen: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van - B 3.4 Scheepvaartrechten B 3.4 Schoolgelden B 3.4 Schoolgymnastiek: aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van Bijzondere B 3.4 Secretarieleges B 3.4 Sluisgelden B 3.4 Spraakonderwijs: aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van - B 3.4 Staangelden voor kermissen B 3.4 Staangelden voor marktkramen B 3.4 Tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van de Wet werkloosheidsvoorziening B 3.4 Tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van rijksgroeps- en rijksbijdrageregelingen B 3.4 Telefoonkosten: terugontvangsten van - B 3.4 Terugontvangst van briefporti B 3.4 Terugontvangsten van incassokosten B 3.4 Terugontvangsten van telefoonkosten B 3.4 Terugontvangsten van zegelkosten B 3.4 Toegangsgelden B 3.4 Toegangskaarten B 3.4 Tolgelden B 3.4 Tramgelden B 3.4 Uitleengelden B 3.4 Uitleengelden met inbegrip van boeten B 3.4 Uitvoeringskosten van rijksgroeps- en rijksbijdrageregelingen: tegemoetkoming in de - B 3.4 Vaargelden B 3.4 Vergoeding van de inningskosten van de heffingen van de Warenwet en de Vleeskeuringwet B 3.4 Vergoeding van kosten van administratie en toezicht B 3.4 Vergoeding van kosten van consenten B 3.4 Vergoeding voor gebruiks- en verbruiksgoederen B 3.4 Vergoeding voor geleverde consumpties B 3.4 Vergoeding voor koffie- en theeverstrekkingen B 3.4 Vergoeding waterverbruik B 3.4 Vergoeding wegens administratiekosten verband houdende met uitbetaling van de Kostwinners- en B 3.4 batenvergoedingen aan militairen Vergoeding wegens controlekosten B 3.4 Vergoeding wegens invorderingskosten B 3.4 Verkoop oud papier B 3.4 Verkoop van aangespoelde goederen op het strand B 3.4 Verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B 3.4 Verkoop van hakhout B 3.4 Verkoop van kaarten B 3.4 Verkoop van rietgewassen B 3.4 Vermakelijkheidsretributies B 3.4 Voedingsmiddelen en dranken: opbrengst verkoop B 3.4 Vuilniszakken: opbrengst verkoop B 3.4 Waterverbruik: vergoeding B 3.4 Wet wapens en munitie: rechten ingevolge de - B 3.4 Wet werkloosheidsvoorziening: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van de - B 3.4 WWV: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van de - B 3.4 Zeehavengelden B 3.4 Zegelkosten: terugontvangsten van - B Belasting op producten B Belasting op openbare aankondigingen B Belastingen: restituties van teveel betaalde B Bouwgrondbelasting B Gebruikersbelasting onroerende zaken voor niet-woningen B Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen voor eigenaren B Onroerende zaakbelasting voor woningen voor eigenaren B Openbare aankondigingen: belasting op - B OZB op woningen: eigenarendeel B OZG op niet-woningen: eigenarendeel B OZG op niet-woningen: gebruikersdeel B Restituties van teveel betaalde belastingen B Rioolrechten op niet-woningen B Toeristenbelasting B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 5 van 9

6 4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen B Belasting ter zake van het houden van nachtverblijf of het hebben van een gemeubileerde Woning B Belastingen: restituties van teveel betaalde B Gebruikersbelasting onroerende zaken op woningen B Hondenbelasting B Nachtverblijf: belasting ter zake van het houden van - B OZB op woningen: gebruikersdeel B Restituties van teveel betaalde belastingen B Rioolrechten op woningen B Woonforensenbelasting B Vermogensheffing B Baatbelasting B Inkomensoverdrachten van het Rijk B Aanvullende bijdragen uit het Gemeentefonds B Algemene uitkering Gemeentefonds B Doeluitkeringen van het Rijk B Gemeentefonds: aanvullende bijdragen uit het - B Gemeentefonds: algemene uitkering B Huurverlagende subsidies van het rijk B Overige inkomensoverdrachten van het Rijk B Rijk: huurverlagende subsidies B Rijk: overige inkomensoverdrachten van - B Rijksbijdrage in de Wet Werk en Bijstand B Rijksbijdragen B Tegemoetkomingen in de loonkosten van tewerkgestelde B Tewerkgestelde: tegemoetkomingen in de loonkosten van - B Wet Werk en Bijstand: rijksbijdrage in de - B WWB, rijksbijdrage in de - B Vermogensoverdrachten van het Rijk B Afkoopsommen van onderhoudsplicht bij overdracht in beheer van water- en wegenbouwkundige werken B Afkoopsommen van onderhoudsplicht bij overdracht van water- en wegenbouwkundige werken B Bijdragen in de bouw en exploitatie van de bouwgrondexploitatie B Bouwgrondexploitatie: bijdragen in de bouw en exploitatie B Investeringsbijdragen van het Rijk B Onderhoudsplicht, afkoopsommen van - bij overdracht in beheer van water- en Wegenbouwkundige werken B Onderhoudsplicht, afkoopsommen van - bij overdracht van water- en wegenbouwkundige werken B Vermogensoverdrachten van het Rijk B Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen B Aflossingen leenbijstand (incl. rente) B Algemene Ouderdomswet (AOW) uitkeringen / verhaal van - B Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uitkeringen / verhaal van - B AOW uitkeringen: verhaal van - B AWW uitkeringen: verhaal van - B Eigen bijdragen krachtens de Wet Voorzieningen Gehandicapten WVG B Eigen bijdragen van ouders en verzorgers voor het leerlingenvervoer tussen school en huis B Gecedeerde inkomsten B Leenbijstand: aflossingen(inclusief rente) B Leerlingenvervoer tussen school en huis: eigen bijdragen van ouders en verzorgers B Meubelvoorschotten aan gezinnen: terugbetaling van - B Ontvangsten op grond van afgegeven machtigingen op lopende uitkeringen door Bijstandgerechtigden B Terugbetaling van meubelvoorschotten aan gezinnen B Terugbetaling van vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten B Uitkering in de bijzondere bestaanskosten: verhaal van - B Uitkeringen alimentatiebijdragen: verhaal van - B Uitkeringen uit sociale verzekeringen: verhaal van - B Vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten: terugbetaling van - B Verhaal Wet Werk en Bijstand B Verhaal van Algemene Ouderdomswet (AOW) uitkeringen B Verhaal van Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uitkeringen B Verhaal van incidentele betalingen om niet ingevolge de Wet Werk en Bijstand B Verhaal van uitkering in de bijzondere bestaanskosten B Verhaal van uitkeringen alimentatiebijdragen B Verhaal van uitkeringen uit sociale verzekeringen B Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG): eigen bijdrage B Wet Werk en Bijstand: verhaal B WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten): eigen bijdrage B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 6 van 9

7 4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Het Rijk) B Bijdragen en vergoedingen van besturen van bijzondere scholen B Bijdragen van gemeenschappelijke regelingen B Bijdragen van gemeenten B Bijdragen van provincies B Bijdragen van waterschappen B Gemeenschappelijke regelingen: bijdragen van - B Gemeenten: bijdragen van - B Inkomensoverdracht van stichtingen van de overheid B Ontvangen bijdragen en vergoedingen van besturen van bijzondere scholen B Provincies: bijdragen van - B Waterschappen: bijdragen van - B Overige inkomensoverdrachten B Assurantie schadevergoeding B Bijdrage in de kosten van gemeentetaken voorzover daartegenover geen leveringen van Goederen en diensten staan B Boeten bij invordering van leges, rechten en retributies B Brandschadeverzekering schadevergoeding B C.A.R.-verzekering (verzekering van in aanbouw zijnde investeringswerken) schade-uitkeringen B Collectieve ongevallenverzekering schadevergoeding B De kosten van gemeentetaken voorzover daartegenover geen leveringen van goederen en Diensten staan: bijdrage in - B Dwangsommen B Fraudeverzekering schadevergoeding B Geldwaardeverzekering schadevergoeding B Gewetensgelden B Herinrichtingskosten: vergoeding van derden voor - B Inbraakschadeverzekering schadevergoeding B Invordering van leges / rechten en retributies: boeten bij - B Leges: boeten bij invordering van - B Ongevallenverzekering (vrijwillige) schadevergoeding B Ontvangen gewetensgelden B Rechten: boeten bij invordering van - B Reconstructieverzekering schadevergoeding B Retributies: boeten bij invordering van - B Schaderisico's schadevergoeding B Schade-uitkeringen C.A.R.-verzekering (verzekering van in aanbouw zijnde Investeringswerken) B Schadevergoeding assurantie B Schadevergoeding brandschadeverzekering B Schadevergoeding collectieve ongevallenverzekering B Schadevergoeding geldwaardeverzekering B Schadevergoeding inbraakschadeverzekering B Schadevergoeding ongevallenverzekering (vrijwillige) B Schadevergoeding stormschade B Schadevergoeding transportverzekering B Schadevergoeding: fraudeverzekering B Schadevergoeding: reconstructieverzekering B Schadevergoeding: schaderisico's B Schadevergoeding: Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) verzekering B Stormschade schadevergoeding B Transportverzekering schadevergoeding B Vergoeding van derden voor herinrichtingskosten B Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) verzekering schadevergoeding B Wettelijke schade-uitkeringen B Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van de overheid (excl het Rijk) B Aansluitingsbijdragen van de overheid (excl. het Rijk) voor afvoer van afvalwater, elektriciteit, gas en water B Afkoop van rechten door de overheid (excl. het Rijk) B Afvoer van afvalwater: aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B Bijdrage in geaccumuleerde verliezen van de overheid (excl. het Rijk) B Elektriciteit, aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B Gas: aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B Geaccumuleerde verliezen van de overheid(excl. het Rijk): bijdrage in - B Investeringsbijdragen van de overheid (excl. het Rijk) B Ontvangen afkoop van rechten door de overheid (excl. het Rijk) B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) van schade aan onroerende goederen door Natuurrampen B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) voor het verleggen van kabels. leidingen. B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) voor het verleggen van sloten B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) voor het verplaatsing van een bedrijf: een Sportveld of dergelijke B Vermogensoverdrachten van de overheid (excl. het Rijk) B Water: aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 7 van 9

8 4.3.2 Overige ivesteringsbijdragen en kapitaaloverdrachten B Aansluitingsbijdragen van derden voor afvoer van afvalwater, elektriciteit, gas en water B Afkoop onderhoud eigen graven en uitgifte eigen graven B Afkoop van rechten B Afvoer van afvalwater: aansluitingsbijdragen van derden voor - B Bijdrage van derden in geaccumuleerde verliezen B Boeten bij verkoop van premiewoningen (boetebeding) B Derden in geaccumuleerde verliezen: bijdrage van - B Elektriciteit, gas en water, aansluitingsbijdragen van derden voor - B Gas en water: aansluitingsbijdragen van derden voor - B Herinrichtingskosten: vergoeding van derden voor - B Investeringsbijdragen van derden B Kabels: vergoeding van derden voor het verleggen van - B Legaten B Leidingen: vergoeding van derden voor het verleggen van - B Nalatenschap B Ontvangen afkoop onderhoud eigen graven en uitgifte eigen graven B Ontvangsten wegens het vervallen van in de gemeentekas gestorte waarborgsommen B Rechten: afkoop van - B Rijschaden: vergoeding van derden voor - B Schenkingen B Sloten: vergoeding van derden voor het verleggen van - B Uitkeringen uit verkoop van onroerende goederen B Vergoeding van derden voor herinrichtingskosten B Vergoeding van derden voor het verleggen van sloten, leidingen en kabels B Vergoeding van derden voor rijschaden B Vergoeding van derden voor verplaatsing van een bedrijf, een sportveld of dergelijke B Vergoedingen van schade verband houdende met gemeentelijke investeringswerken B Verkoop van premiewoningen(boetebeding): boeten bij - B Vermogensoverdrachten van derden B Verplaatsing van een bedrijf, een sportveld of dergelijke: vergoeding van derden voor - B Waarborgsommen: ontvangsten wegens het vervallen van in de gemeentekas gestorte B Water: aansluitingsbijdragen van derden voor - B Chartaal geld en deposito's B 5.1 Banken: rekening-courant met - B 5.1 Deposito's B 5.1 Kas-, bank- en girosaldi B 5.1 Rekening-courant met banken B Kortlopende effecten m.u.v. aandelen B 5.2 Commercial papers B 5.2 Effecten: kortlopende B 5.2 Kortlopende effecten B langlopende effecten m.u.v. aandelen B 5.3 Effecten: langlopende B 5.3 Langlopende effecten B 5.3 Medium term notes B 5.3 Obligatieleningen: opname en aflossen (nominale bedragen) B 5.3 Opname en aflossen (nominale bedragen) van obligatieleningen: - B Financiele derivaten B 5.4 Futures B 5.4 Opties B 5.4 Swaps B 5.4 Warrants B Kortlopende leningen B 5.5 Kasgeldleningen B 5.5 Rekening-courant verhoudingen met niet-banken B 5.5 Schatkistbankieren B Langlopende leningen B 5.6 Aflossen langlopende geldleningen (nominale bedragen) B 5.6 Aflossing annuïteitlening B 5.6 Aflossingen langlopende geldleningen: buitengewone B 5.6 Annuïteitlening: aflossing, opname en verstrekking B 5.6 Buitengewone aflossingen langlopende geldleningen B 5.6 Conversie van langlopende geldleningen B 5.6 Disagio bij langlopende geldleningen B 5.6 Financial lease B 5.6 Geldleningen: hypothecaire B 5.6 Gemeenschappelijke regelingen: kapitaalverstrekking / -aflossing B 5.6 Huurovereenkomsten met een vaste vervaldata volgens een afgesproken aflossingsschema en Rentevergoeding B 5.6 Hypothecaire geldleningen B 5.6 Kapitaalverstrekking / -aflossing Gemeenschappelijke regelingen B 5.6 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 8 van 9

9 Langlopende geldleningen - opname / verstrekken en aflossen (nominale bedragen) B 5.6 Langlopende geldleningen voor woningbouwvoorschotten B 5.6 Langlopende geldleningen: conversie van - B 5.6 Langlopende kredietverleningen (o.a. met andere Gemeenten) B 5.6 Opname annuïteitlening B 5.6 Opname langlopende geldleningen (nominale bedragen) B 5.6 Renteloze voorschotten B 5.6 Rijksleningen B 5.6 Rijksvoorschotten B 5.6 Verstrekken langlopende geldleningen (nominale bedragen) B 5.6 Verstrekking annuïteitlening B 5.6 Voorschotten: renteloze - B 5.6 Waarborgsommen B 5.6 Woningbouwvoorschotten: langlopende geldleningen voor - B Aandelen en overige deelnemingen B 5.7 Aandelen B 5.7 Deelneming B 5.7 Liquidatie van deelnemingen van aandelenkapitaal B Handelskredieten en transitorische posten B 5.8 Belastingen: transitorische posten - B 5.8 Dividenden: transitorische posten - B 5.8 Rente: transitorische posten - B 5.8 Sociale premies: transitorische posten - B 5.8 Transitorische posten - belastingen B 5.8 Transitorische posten - dividenden B 5.8 Transitorische posten - rente B 5.8 Transitorische posten - sociale premies B Reserveringen B 6.0 Beschikking over reserves en fondsen B 6.0 Fondsen: beschikking over - B 6.0 Nieuwbouw: reserveringen voor - B 6.0 Overbrengen van het saldo van de gewone dienst B 6.0 Reserveringen voor nieuwbouw B 6.0 Reserveringen voor voorzieningen B 6.0 Reserves: beschikking over - B 6.0 Saldo van de gewone dienst: overbrengen van het - B 6.0 Voorzieningen: reserveringen voor - B Kapitaallasten B 6.1 Functies: verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) B 6.1 Kostenplaatsen: verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) B 6.1 Rente van verstrekte kasgeldleningen wegens belegging van overtollige kasgeldmiddelen B 6.1 Verrekende kapitaallasten B 6.1 Verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) functies B 6.1 Verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) kostenplaatsen B 6.1 Verstrekte kasgeldleningen wegens belegging van overtollige kasgeldmiddelen: rente van - B Kostenplaatsen B 6.2 Verrekening over en weer tussen de functies enerzijds en kostenplaatsen anderzijds B 6.2 Verrekening tussen de kostenplaatsen B Overige verrekening B 6.3 Activering van lasten - zoals van de bouwgrondexploitatie B 6.3 Bouwgrondexploitatie: activering van lasten B 6.3 Materiële vaste activa: overboeking binnen de - B 6.3 Overboeking binnen de materiële vaste activa B 6.3 *) in tegenstelling tot BBV update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 9 van 9

update: www.cbs.nl/kredo versie 0.7, juni 2012 pagina 1 van 27

update: www.cbs.nl/kredo versie 0.7, juni 2012 pagina 1 van 27 Aanbesteding van investeringswerken L 3.3.3 Aanbesteding van onderhoudswerken L 3.4.3 Aandeel in de kosten van bedrijfskleding B 3.4 Aandeel in de kosten van cursusgelden B 3.4 Aandeel in exploitatiesaldi

Nadere informatie

update: www.cbs.nl/kredo versie 0.7, juni 2012 LASTEN: pagina 1 van 17

update: www.cbs.nl/kredo versie 0.7, juni 2012 LASTEN: pagina 1 van 17 0.0 Niet in te delen lasten L 0.0 Begroting: te ramen onvoorziene lasten L 0.0 Onvoorziene lasten op de begroting te ramen L 0.0 1.1 Loonbetaling en sociale premies L 1.1 Aanvullend loon: salaris bij ziekte.

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies)

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Datum: 12 augustus2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Bijlagen Jaarrekening 2002

Bijlagen Jaarrekening 2002 Bijlagen Jaarrekening 2002 7 april 2003 Inhoudsopgave bijlagen jaarrekening 2002 Bladzijde: 1. Staat van baten en lasten 3 2. Toelichting op staat van baten en lasten 115 3. Kostenverdeelstaat 195 4. Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

Financiële gegevens t/m 3 e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten (kwartaal 1+2+3; 1 e plaatsing)

Financiële gegevens t/m 3 e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten (kwartaal 1+2+3; 1 e plaatsing) Financiële gegevens t/m 3 e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten (kwartaal 1+2+3; 1 e plaatsing) Het resultaat van de grondexploitaties is in 2015 beduidend beter dan voorgaande jaren in deze periode

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Toelichting op de vennootschappelijke balans VASTE ACTIVA 19. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties 28.865 30.470 Rijdend materieel 64.836 73.673 Bedrijfsauto s 1.839 2.406 Machines en inventaris 32.247 32.641 Spoorbaan

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2003. Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap

Jaarrekening 2003. Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap Jaarrekening 2003 Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap JAARREKENING 2003 van STICHTING DE WIELEWAAL te Utrecht INHOUD Bladzijde Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002 EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2013 Jaar 2012 -------------- Donaties en schenkingen 17.000 16.000 15.500 16.927 15.865

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 BATEN Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden 50,00 75,00 186,00 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. Bijdragen levend geld 1.600,00 1.800,00

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam

Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam Adres: Govert Flinckstraat 286 1073 CG Amsterdam i Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring ii 2 Balans per 31 december 2014 1 3 Staat van

Nadere informatie

Toelichting op categoriale indeling gemeenten. Lastencategorieën

Toelichting op categoriale indeling gemeenten. Lastencategorieën Toelichting op categoriale indeling gemeenten Lastencategorieën 0.0. Niet in te delen lasten De bij de begroting niet onder de andere categorieën te rangschikken gemeentelijke lasten behoren tot de categorieën

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Den Haag, 9 november, 2012 Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Het vorderingentekort van het Rijk bedroeg in 2011 16,9 miljard euro.

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus 90 1940 AB Beverwijk. 2014 Jaarrekening

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus 90 1940 AB Beverwijk. 2014 Jaarrekening Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee Postbus 90 1940 AB Beverwijk 2014 Jaarrekening Velsen-Noord, 31 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Opdracht. 3 2. Algemeen. 3 3. Resultaten. 4 4. Balans per 31

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept

Concept Concept Concept Concept Concept te Verslag inzake jaarstukken 2014 24 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2014 1 Opdracht 1 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarverslag 1 Jaarverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK BALANS

Stichting Het Huys ten Donck, Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK BALANS Blad 5 BALANS Per 31 december Vaste activa Materiële vaste activa Landgoed "Het Huys ten Donck" te Ridderkerk 0 0 Auto " 0 " 510 0 510 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 11.964 10.995 Overige vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

2 2 MEI 2013. Ingekomen: Opbergen. Routing OLFCLUB ZEEGERSLOOT AD 6 BALAN ACTIVA. 31/12/2000 (xfl.000) 31/12/1999

2 2 MEI 2013. Ingekomen: Opbergen. Routing OLFCLUB ZEEGERSLOOT AD 6 BALAN ACTIVA. 31/12/2000 (xfl.000) 31/12/1999 AD 6 BALAN OLFCLUB ZEEGERSLOOT Routing Ingekomen: 2 2 MEI 2 Afd RO Opbergen ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende zaken Machines en vervoermiddelen Inventaris Financiële vaste activa Leningen u/g SOGZ

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 487 Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de van de uitgaven en de van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995 (wijziging

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Stichting The Buddharama Temple Loeffstraat 26-28-30 5142 ER WAALWIJK Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2012

Financieel verslag 2012 Financieel verslag 2012 Stichting The Buddharama Temple Loeffstraat 26-28-30 5142 ER WAALWIJK Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015 Definitief 1 1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-dec-15 31-12-2014 Vaste activa (1) Materiele vaste activa Vervoermiddelen 0 0 Sauna 0 0 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Haarlem Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Opdracht 3 Algemene gegevens 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014 2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/1999 (xf 1.000) Materiële vaste activa Onroerende zaken Machines en vervoermiddelen Inventaris

ACTIVA 31/12/1999 (xf 1.000) Materiële vaste activa Onroerende zaken Machines en vervoermiddelen Inventaris Ingekomen: AD 5B BALANS GOLFCLUBZEEGERSLOOT ACTIVA 31/12/1999 (xf 1.000) Materiële vaste activa Onroerende zaken Machines en vervoermiddelen Inventaris f 3 t ng 329 2 2! MEI Opbergen )erge 3.232 2.856

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

Stichting Bosman woningen

Stichting Bosman woningen Stichting Bosman woningen Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Algemeen pagina 1 Jaarverslag 2 2 Gegevens van de rechtspersoon 6 3 Vaststelling van de jaarrekening 7 Jaarrekening 8 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie