update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 1 van 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "update: www.cbs.nl/kredo versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 1 van 9"

Transcriptie

1 0.0 Niet in te delen baten B 0.0 Onderuitputting B Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen B 2.1 Aandeel in het voordelig exploitatiesaldo van een gemeenschappelijke regelingen B 2.1 Annuïteitleningen: rentebestanddelen van - B 2.1 Belegde kasmiddelen: rente van - B 2.1 Call-gelden: rente B 2.1 Daggeldleningen: rente van - B 2.1 Deposito's: rente van - B 2.1 Dividend van aandelen B 2.1 Dividend waardepapier B 2.1 Geldleningen: rente ontvangen van derden voor - B 2.1 Gemeenschappelijke regelingen: aandeel in het voordelig exploitatiesaldo van een - B 2.1 Gemeenschappelijke regelingen: rente verstrekt kapitaal van een - B 2.1 Grootboekinschrijvingen: rente van - B 2.1 Huurkoopsommen: rentebestanddeel van - B 2.1 Hypothecaire geldleningen: rente B 2.1 Kasgeldleningen: rente van - B 2.1 Kortlopende geldleningen: rente van - B 2.1 Kredietverlening: rente van - B 2.1 Langlopende geldleningen: rente van - B 2.1 Obligatieleningen: rente (incl. premie bij uitloting) van - B 2.1 Premie waardepapier B 2.1 Rekening-courant: rente van - B 2.1 Rente (incl. premie bij uitloting) van obligatieleningen B 2.1 Rente hypothecaire geldleningen B 2.1 Rente ontvangen door middel van een schuldbekentenis / geldlening B 2.1 Rente ontvangen van derden voor geldleningen B 2.1 Rente van belegde kasmiddelen B 2.1 Rente van Call-gelden B 2.1 Rente van daggeldleningen B 2.1 Rente van deposito's B 2.1 Rente van grootboekinschrijvingen B 2.1 Rente van kasgeldleningen B 2.1 Rente van kortlopende geldleningen B 2.1 Rente van kredietverlening B 2.1 Rente van langlopende geldleningen B 2.1 Rente van rekening-courant B 2.1 Rente van rijksvoorschotten B 2.1 Rente van waarborgsommen B 2.1 Rente van woningbouwvoorschotten B 2.1 Rente vaste geldleningen B 2.1 Rente verstrekt kapitaal van een gemeenschappelijke regelingen B 2.1 Rente waardepapier B 2.1 Rentebestanddeel van huurkoopsommen B 2.1 Rentebestanddelen van annuïteitleningen B 2.1 Rijksvoorschotten: rente van - B 2.1 Schuldbekentenis rente ontvangen door middel van een - B 2.1 Stockdividend B 2.1 Vaste geldleningen: rente B 2.1 Verstrekt kapitaal van een gemeenschappelijke regelingen: rente B 2.1 Waarborgsommen: rente van - B 2.1 Waardepapier: dividend / rente / premie B 2.1 Winstaandeel B 2.1 Winstuitkering en de gehele of gedeeltelijke teruggave daarvan B 2.1 Woningbouwvoorschotten: rente van - B Toegerekende rente B 2.2 Belegde overtollige kasmiddelen: rente van - B 2.2 Bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen B 2.2 Bespaarde rente over reserves en voorzieningen B 2.2 Eigen financieringsmiddelen: bespaarde rente over - B 2.2 Rente van belegde overtollige kasmiddelen B 2.2 Reserves: bespaarde rente over - B 2.2 Voorzieningen: bespaarde rente over - B 2.2 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 1 van 9

2 2.3 Afschrijvingen B 2.3 Afschrijvingen op geactiveerde kapitaaluitgaven B 2.3 Afschrijvingen: buitengewone B 2.3 Afschrijvingen: extra B 2.3 Buitengewone afschrijvingen B 2.3 Extra afschrijvingen B 2.3 Geactiveerde kapitaaluitgaven: afschrijvingen op - B 2.3 Normale afschrijving B Vergoeding voor personeel B 3.0 Vergoeding voor beschikbaar stellen van personeel - excl. materialen B Huren B Gebouwen: verhuur van - B Gebruik lokalen: vergoeding B Huren (dienst) woningen B Kramen: verhuur van - B Ontvangen huren (dienst) woningen B Vergoeding gebruik lokalen B Verhuur van gebouwen B Verhuur van kramen B Pachten B Cijnzen B Concessiegelden aardolie, aardgas, zand, grind en mergel B Concessierechten B Erfpacht voor grondgebruik B Erfpachtcanons B Havengelden B Jachtrechten B Ontvangen pachten - bouwexploitatie B Opstal: recht van - B Pacht voor exploitatie binnenwateren en land B Pachten - bouwexploitatie B Precariorechten B Recht van opstal B Reclame van borden (bv. Abri's) B Recognities B Staan- en liggelden van woonwagens en -schepen B Visrechten B Woonwagens en -schepen: staan- en liggelden van - B Opbrengst van grondverkopen B Eenmalige afkoop erfpacht B Erfpacht: eenmalige afkoop B Grondverkoop B Overige verkopen duurzame goederen B Accommodaties: verkoop van - B Afgeschreven duurzame goederen: opbrengst B Apparatuur: verkoop van - B Automaten: verkoop van - B Automatiseringsapparatuur: verkoop van - B Auto's: verkoop van - B Bestaande onroerende goederen: verkoop van - B Brandweerauto: verkoop van - B Bromfiets: verkoop van - B Compressoren: verkoop van - B Computers: verkoop van - B Containers: verkoop van - B Duurzame roerende goederen: verkoop van - B Film- en fototoestellen: verkoop van - B Gebouwen: verkoop van - B Installaties: verkoop van - B Investeringswerken: verkoop van - B Levende have: verkoop van - B Machines: verkoop van - B Meubilair en inventaris: verkoop van - B Motorrijtuigen: verkoop van - B Motorrijwielen: verkoop van - B Muziekinstrumenten: verkoop van - B Ontvangsten wegens verkoop van de bij afbraak vrijgekomen materialen B Opbrengst afgeschreven duurzame goederen B Opbrengst wegens verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B Rollend en varend materieel: verkoop van - B Schaftwagens: verkoop van - B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 2 van 9

3 Schip: verkoop van een - B Transportmiddelen: verkoop van - B Tweedehands goederen: verkoop van - B Vee: verkoop van - B Verkoop van (brom) fiets B Verkoop van accommodaties B Verkoop van apparatuur B Verkoop van automaten B Verkoop van automatiseringsapparatuur B Verkoop van auto's B Verkoop van bestaande onroerende goederen B Verkoop van brandweerauto B Verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B Verkoop van compressoren B Verkoop van computers B Verkoop van containers B Verkoop van de bij afbraak vrijgekomen materialen B Verkoop van duurzame roerende goederen B Verkoop van een schip B Verkoop van film- en fototoestellen B Verkoop van gebouwen B Verkoop van installaties B Verkoop van investeringswerken B Verkoop van levende have B Verkoop van machines B Verkoop van meubilair en inventaris B Verkoop van motorrijtuigen B Verkoop van motorrijwielen B Verkoop van muziekinstrumenten B Verkoop van rollend en varend materieel B Verkoop van schaftwagens B Verkoop van transportmiddelen B Verkoop van tweedehands goederen B Verkoop van vee B Verkoop van vervoersmiddelen B Verkoop van woonwagens B Verkoop van zand- en zoutstrooiers B Vervoersmiddelen: verkoop van - B Woonwagens: verkoop van - B Zand- en zoutstrooiers: verkoop van - B Overige goederen en diensten B 3.4 Aandeel in de kosten van bedrijfskleding B 3.4 Aandeel in de kosten van cursusgelden B 3.4 Aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van bijzondere schoolgymnastiek B 3.4 Aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van leermiddelen B 3.4 Aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van spraakonderwijs B 3.4 Aangespoelde goederen op het strand: verkoop van - B 3.4 Accountantsadvieskosten B 3.4 Administratiekosten en toezicht: vergoeding van - B 3.4 Advieskosten: accountants B 3.4 Adviezen aan derden B 3.4 Afgestoten objecten van gemeentelijke musea B 3.4 Afvalstoffenheffing B 3.4 Archiefleges B 3.4 Bedrijfskleding: aandeel in de kosten van - B 3.4 Begrafenisrechten B 3.4 Beschikbaar stellen van personeel - incl. materialen B 3.4 Bewaargeving: kosten van - B 3.4 Bibliotheekgelden B 3.4 Bijdragen in de kosten van excursies B 3.4 Binnenhavengelden B 3.4 Bouwleges B 3.4 Bouwvergunningen B 3.4 Brandweerrechten B 3.4 Briefporti: terugontvangst van - B 3.4 Bruggelden B 3.4 Burgerlijke stand: rechten B 3.4 Busgelden B 3.4 Consumpties: opbrengst verkoop B 3.4 Containerrechten B 3.4 Controlekosten: vergoeding wegens B 3.4 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 3 van 9

4 Crematierechten B 3.4 Cursusgelden: aandeel in de kosten van - B 3.4 Derden: adviezen aan - B 3.4 Dokgelden B 3.4 Doorberekende energiekosten B 3.4 Drukwerk: opbrengst van - B 3.4 Eigen bijdrage van ambtenaren inzake kinderopvang B 3.4 Entreegelden B 3.4 Excursies: bijdragen in de kosten van - B 3.4 Fiscalisering parkeergelden B 3.4 Gebruiks- en verbruiksgoederen: vergoeding voor - B 3.4 Gewassen: opbrengst B 3.4 Grasgewassen: opbrengst B 3.4 Graven: onderhoudsrechten B 3.4 Hakhout: verkoop van - B 3.4 Havenloodsgelden B 3.4 Huisvuilrechten B 3.4 Incassokosten: terugontvangsten van - B 3.4 Inningskosten van de heffingen van de Warenwet en de Vleeskeuringwet: vergoeding van de - B 3.4 Invorderingskosten: vergoeding wegens B 3.4 Kaarten: verkoop van - B 3.4 Kermissen: staangelden voor - B 3.4 Kinderopvang: eigen bijdrage van ambtenaren inzake B 3.4 Koffie- en theeverstrekkingen: vergoeding voor - B 3.4 Kosten van bewaargeving B 3.4 Kwekerijproducten: opbrengst B 3.4 Leermiddelen: aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van - B 3.4 Leeskaarten: opbrengst verkoop B 3.4 Leges burgerlijke stand B 3.4 Leges drank- en horecawet: opbrengst *) B 3.4 Leges paspoorten B 3.4 Leges welstandstoezicht B 3.4 Loodsgelden B 3.4 Losgelden B 3.4 Marktkramen: staangelden voor marktkramen B 3.4 Musea: afgestoten objecten van gemeentelijke B 3.4 Onderhoud en reparaties: ontvangsten wegens uitgevoerde B 3.4 Onderhoudsrechten van graven B 3.4 Ongediertebestrijding: opbrengsten B 3.4 Ontvangen containerrechten B 3.4 Ontvangen reinigingsrechten B 3.4 Ontvangen schoolgelden B 3.4 Ontvangen uitleengelden B 3.4 Ontvangsten wegens uitgevoerde onderhoud en reparaties B 3.4 Opbrengst gewassen B 3.4 Opbrengst grasgewassen B 3.4 Opbrengst kwekerijproducten B 3.4 Opbrengst leges drank- en horecawet B 3.4 Opbrengst van drukwerk B 3.4 Opbrengst verkoop consumpties B 3.4 Opbrengst verkoop leeskaarten B 3.4 Opbrengst verkoop voedingsmiddelen en dranken B 3.4 Opbrengst verkoop vuilniszakken B 3.4 Opbrengst wegens recognitie B 3.4 Opbrengst wegens verkoop oud papier B 3.4 Opbrengst wegens verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B 3.4 Opbrengsten automaat - consumptie / frisdranken / snoep / wegwerpartikelen B 3.4 Opbrengsten ongediertebestrijding B 3.4 Parkeergelden incl. fiscalisering B 3.4 Parkkaarten (toegangskaarten tot parken) B 3.4 Rechten burgerlijke stand B 3.4 Rechten ingevolge de Wet wapens en munitie B 3.4 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 4 van 9

5 Recognitie B 3.4 Registratierechten B 3.4 Reinigingsrechten B 3.4 Restituties van teveel betaalde retributies B 3.4 Retributies: restituties van teveel betaalde - B 3.4 Rietgewassen: verkoop van - B 3.4 Rijksbijdrageregelingen: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van - B 3.4 Rijksgroepsregelingen: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van - B 3.4 Scheepvaartrechten B 3.4 Schoolgelden B 3.4 Schoolgymnastiek: aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van Bijzondere B 3.4 Secretarieleges B 3.4 Sluisgelden B 3.4 Spraakonderwijs: aandeel van ouders en verzorgers van leerlingen in de kosten van - B 3.4 Staangelden voor kermissen B 3.4 Staangelden voor marktkramen B 3.4 Tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van de Wet werkloosheidsvoorziening B 3.4 Tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van rijksgroeps- en rijksbijdrageregelingen B 3.4 Telefoonkosten: terugontvangsten van - B 3.4 Terugontvangst van briefporti B 3.4 Terugontvangsten van incassokosten B 3.4 Terugontvangsten van telefoonkosten B 3.4 Terugontvangsten van zegelkosten B 3.4 Toegangsgelden B 3.4 Toegangskaarten B 3.4 Tolgelden B 3.4 Tramgelden B 3.4 Uitleengelden B 3.4 Uitleengelden met inbegrip van boeten B 3.4 Uitvoeringskosten van rijksgroeps- en rijksbijdrageregelingen: tegemoetkoming in de - B 3.4 Vaargelden B 3.4 Vergoeding van de inningskosten van de heffingen van de Warenwet en de Vleeskeuringwet B 3.4 Vergoeding van kosten van administratie en toezicht B 3.4 Vergoeding van kosten van consenten B 3.4 Vergoeding voor gebruiks- en verbruiksgoederen B 3.4 Vergoeding voor geleverde consumpties B 3.4 Vergoeding voor koffie- en theeverstrekkingen B 3.4 Vergoeding waterverbruik B 3.4 Vergoeding wegens administratiekosten verband houdende met uitbetaling van de Kostwinners- en B 3.4 batenvergoedingen aan militairen Vergoeding wegens controlekosten B 3.4 Vergoeding wegens invorderingskosten B 3.4 Verkoop oud papier B 3.4 Verkoop van aangespoelde goederen op het strand B 3.4 Verkoop van buiten gebruik gestelde goederen B 3.4 Verkoop van hakhout B 3.4 Verkoop van kaarten B 3.4 Verkoop van rietgewassen B 3.4 Vermakelijkheidsretributies B 3.4 Voedingsmiddelen en dranken: opbrengst verkoop B 3.4 Vuilniszakken: opbrengst verkoop B 3.4 Waterverbruik: vergoeding B 3.4 Wet wapens en munitie: rechten ingevolge de - B 3.4 Wet werkloosheidsvoorziening: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van de - B 3.4 WWV: tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van de - B 3.4 Zeehavengelden B 3.4 Zegelkosten: terugontvangsten van - B Belasting op producten B Belasting op openbare aankondigingen B Belastingen: restituties van teveel betaalde B Bouwgrondbelasting B Gebruikersbelasting onroerende zaken voor niet-woningen B Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen voor eigenaren B Onroerende zaakbelasting voor woningen voor eigenaren B Openbare aankondigingen: belasting op - B OZB op woningen: eigenarendeel B OZG op niet-woningen: eigenarendeel B OZG op niet-woningen: gebruikersdeel B Restituties van teveel betaalde belastingen B Rioolrechten op niet-woningen B Toeristenbelasting B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 5 van 9

6 4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen B Belasting ter zake van het houden van nachtverblijf of het hebben van een gemeubileerde Woning B Belastingen: restituties van teveel betaalde B Gebruikersbelasting onroerende zaken op woningen B Hondenbelasting B Nachtverblijf: belasting ter zake van het houden van - B OZB op woningen: gebruikersdeel B Restituties van teveel betaalde belastingen B Rioolrechten op woningen B Woonforensenbelasting B Vermogensheffing B Baatbelasting B Inkomensoverdrachten van het Rijk B Aanvullende bijdragen uit het Gemeentefonds B Algemene uitkering Gemeentefonds B Doeluitkeringen van het Rijk B Gemeentefonds: aanvullende bijdragen uit het - B Gemeentefonds: algemene uitkering B Huurverlagende subsidies van het rijk B Overige inkomensoverdrachten van het Rijk B Rijk: huurverlagende subsidies B Rijk: overige inkomensoverdrachten van - B Rijksbijdrage in de Wet Werk en Bijstand B Rijksbijdragen B Tegemoetkomingen in de loonkosten van tewerkgestelde B Tewerkgestelde: tegemoetkomingen in de loonkosten van - B Wet Werk en Bijstand: rijksbijdrage in de - B WWB, rijksbijdrage in de - B Vermogensoverdrachten van het Rijk B Afkoopsommen van onderhoudsplicht bij overdracht in beheer van water- en wegenbouwkundige werken B Afkoopsommen van onderhoudsplicht bij overdracht van water- en wegenbouwkundige werken B Bijdragen in de bouw en exploitatie van de bouwgrondexploitatie B Bouwgrondexploitatie: bijdragen in de bouw en exploitatie B Investeringsbijdragen van het Rijk B Onderhoudsplicht, afkoopsommen van - bij overdracht in beheer van water- en Wegenbouwkundige werken B Onderhoudsplicht, afkoopsommen van - bij overdracht van water- en wegenbouwkundige werken B Vermogensoverdrachten van het Rijk B Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen B Aflossingen leenbijstand (incl. rente) B Algemene Ouderdomswet (AOW) uitkeringen / verhaal van - B Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uitkeringen / verhaal van - B AOW uitkeringen: verhaal van - B AWW uitkeringen: verhaal van - B Eigen bijdragen krachtens de Wet Voorzieningen Gehandicapten WVG B Eigen bijdragen van ouders en verzorgers voor het leerlingenvervoer tussen school en huis B Gecedeerde inkomsten B Leenbijstand: aflossingen(inclusief rente) B Leerlingenvervoer tussen school en huis: eigen bijdragen van ouders en verzorgers B Meubelvoorschotten aan gezinnen: terugbetaling van - B Ontvangsten op grond van afgegeven machtigingen op lopende uitkeringen door Bijstandgerechtigden B Terugbetaling van meubelvoorschotten aan gezinnen B Terugbetaling van vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten B Uitkering in de bijzondere bestaanskosten: verhaal van - B Uitkeringen alimentatiebijdragen: verhaal van - B Uitkeringen uit sociale verzekeringen: verhaal van - B Vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten: terugbetaling van - B Verhaal Wet Werk en Bijstand B Verhaal van Algemene Ouderdomswet (AOW) uitkeringen B Verhaal van Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uitkeringen B Verhaal van incidentele betalingen om niet ingevolge de Wet Werk en Bijstand B Verhaal van uitkering in de bijzondere bestaanskosten B Verhaal van uitkeringen alimentatiebijdragen B Verhaal van uitkeringen uit sociale verzekeringen B Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG): eigen bijdrage B Wet Werk en Bijstand: verhaal B WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten): eigen bijdrage B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 6 van 9

7 4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Het Rijk) B Bijdragen en vergoedingen van besturen van bijzondere scholen B Bijdragen van gemeenschappelijke regelingen B Bijdragen van gemeenten B Bijdragen van provincies B Bijdragen van waterschappen B Gemeenschappelijke regelingen: bijdragen van - B Gemeenten: bijdragen van - B Inkomensoverdracht van stichtingen van de overheid B Ontvangen bijdragen en vergoedingen van besturen van bijzondere scholen B Provincies: bijdragen van - B Waterschappen: bijdragen van - B Overige inkomensoverdrachten B Assurantie schadevergoeding B Bijdrage in de kosten van gemeentetaken voorzover daartegenover geen leveringen van Goederen en diensten staan B Boeten bij invordering van leges, rechten en retributies B Brandschadeverzekering schadevergoeding B C.A.R.-verzekering (verzekering van in aanbouw zijnde investeringswerken) schade-uitkeringen B Collectieve ongevallenverzekering schadevergoeding B De kosten van gemeentetaken voorzover daartegenover geen leveringen van goederen en Diensten staan: bijdrage in - B Dwangsommen B Fraudeverzekering schadevergoeding B Geldwaardeverzekering schadevergoeding B Gewetensgelden B Herinrichtingskosten: vergoeding van derden voor - B Inbraakschadeverzekering schadevergoeding B Invordering van leges / rechten en retributies: boeten bij - B Leges: boeten bij invordering van - B Ongevallenverzekering (vrijwillige) schadevergoeding B Ontvangen gewetensgelden B Rechten: boeten bij invordering van - B Reconstructieverzekering schadevergoeding B Retributies: boeten bij invordering van - B Schaderisico's schadevergoeding B Schade-uitkeringen C.A.R.-verzekering (verzekering van in aanbouw zijnde Investeringswerken) B Schadevergoeding assurantie B Schadevergoeding brandschadeverzekering B Schadevergoeding collectieve ongevallenverzekering B Schadevergoeding geldwaardeverzekering B Schadevergoeding inbraakschadeverzekering B Schadevergoeding ongevallenverzekering (vrijwillige) B Schadevergoeding stormschade B Schadevergoeding transportverzekering B Schadevergoeding: fraudeverzekering B Schadevergoeding: reconstructieverzekering B Schadevergoeding: schaderisico's B Schadevergoeding: Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) verzekering B Stormschade schadevergoeding B Transportverzekering schadevergoeding B Vergoeding van derden voor herinrichtingskosten B Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) verzekering schadevergoeding B Wettelijke schade-uitkeringen B Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van de overheid (excl het Rijk) B Aansluitingsbijdragen van de overheid (excl. het Rijk) voor afvoer van afvalwater, elektriciteit, gas en water B Afkoop van rechten door de overheid (excl. het Rijk) B Afvoer van afvalwater: aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B Bijdrage in geaccumuleerde verliezen van de overheid (excl. het Rijk) B Elektriciteit, aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B Gas: aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B Geaccumuleerde verliezen van de overheid(excl. het Rijk): bijdrage in - B Investeringsbijdragen van de overheid (excl. het Rijk) B Ontvangen afkoop van rechten door de overheid (excl. het Rijk) B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) van schade aan onroerende goederen door Natuurrampen B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) voor het verleggen van kabels. leidingen. B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) voor het verleggen van sloten B Vergoeding van de overheid (excl. het Rijk) voor het verplaatsing van een bedrijf: een Sportveld of dergelijke B Vermogensoverdrachten van de overheid (excl. het Rijk) B Water: aansluitingsbijdragen van de overheid(excl. het rijk) voor - B update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 7 van 9

8 4.3.2 Overige ivesteringsbijdragen en kapitaaloverdrachten B Aansluitingsbijdragen van derden voor afvoer van afvalwater, elektriciteit, gas en water B Afkoop onderhoud eigen graven en uitgifte eigen graven B Afkoop van rechten B Afvoer van afvalwater: aansluitingsbijdragen van derden voor - B Bijdrage van derden in geaccumuleerde verliezen B Boeten bij verkoop van premiewoningen (boetebeding) B Derden in geaccumuleerde verliezen: bijdrage van - B Elektriciteit, gas en water, aansluitingsbijdragen van derden voor - B Gas en water: aansluitingsbijdragen van derden voor - B Herinrichtingskosten: vergoeding van derden voor - B Investeringsbijdragen van derden B Kabels: vergoeding van derden voor het verleggen van - B Legaten B Leidingen: vergoeding van derden voor het verleggen van - B Nalatenschap B Ontvangen afkoop onderhoud eigen graven en uitgifte eigen graven B Ontvangsten wegens het vervallen van in de gemeentekas gestorte waarborgsommen B Rechten: afkoop van - B Rijschaden: vergoeding van derden voor - B Schenkingen B Sloten: vergoeding van derden voor het verleggen van - B Uitkeringen uit verkoop van onroerende goederen B Vergoeding van derden voor herinrichtingskosten B Vergoeding van derden voor het verleggen van sloten, leidingen en kabels B Vergoeding van derden voor rijschaden B Vergoeding van derden voor verplaatsing van een bedrijf, een sportveld of dergelijke B Vergoedingen van schade verband houdende met gemeentelijke investeringswerken B Verkoop van premiewoningen(boetebeding): boeten bij - B Vermogensoverdrachten van derden B Verplaatsing van een bedrijf, een sportveld of dergelijke: vergoeding van derden voor - B Waarborgsommen: ontvangsten wegens het vervallen van in de gemeentekas gestorte B Water: aansluitingsbijdragen van derden voor - B Chartaal geld en deposito's B 5.1 Banken: rekening-courant met - B 5.1 Deposito's B 5.1 Kas-, bank- en girosaldi B 5.1 Rekening-courant met banken B Kortlopende effecten m.u.v. aandelen B 5.2 Commercial papers B 5.2 Effecten: kortlopende B 5.2 Kortlopende effecten B langlopende effecten m.u.v. aandelen B 5.3 Effecten: langlopende B 5.3 Langlopende effecten B 5.3 Medium term notes B 5.3 Obligatieleningen: opname en aflossen (nominale bedragen) B 5.3 Opname en aflossen (nominale bedragen) van obligatieleningen: - B Financiele derivaten B 5.4 Futures B 5.4 Opties B 5.4 Swaps B 5.4 Warrants B Kortlopende leningen B 5.5 Kasgeldleningen B 5.5 Rekening-courant verhoudingen met niet-banken B 5.5 Schatkistbankieren B Langlopende leningen B 5.6 Aflossen langlopende geldleningen (nominale bedragen) B 5.6 Aflossing annuïteitlening B 5.6 Aflossingen langlopende geldleningen: buitengewone B 5.6 Annuïteitlening: aflossing, opname en verstrekking B 5.6 Buitengewone aflossingen langlopende geldleningen B 5.6 Conversie van langlopende geldleningen B 5.6 Disagio bij langlopende geldleningen B 5.6 Financial lease B 5.6 Geldleningen: hypothecaire B 5.6 Gemeenschappelijke regelingen: kapitaalverstrekking / -aflossing B 5.6 Huurovereenkomsten met een vaste vervaldata volgens een afgesproken aflossingsschema en Rentevergoeding B 5.6 Hypothecaire geldleningen B 5.6 Kapitaalverstrekking / -aflossing Gemeenschappelijke regelingen B 5.6 update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 8 van 9

9 Langlopende geldleningen - opname / verstrekken en aflossen (nominale bedragen) B 5.6 Langlopende geldleningen voor woningbouwvoorschotten B 5.6 Langlopende geldleningen: conversie van - B 5.6 Langlopende kredietverleningen (o.a. met andere Gemeenten) B 5.6 Opname annuïteitlening B 5.6 Opname langlopende geldleningen (nominale bedragen) B 5.6 Renteloze voorschotten B 5.6 Rijksleningen B 5.6 Rijksvoorschotten B 5.6 Verstrekken langlopende geldleningen (nominale bedragen) B 5.6 Verstrekking annuïteitlening B 5.6 Voorschotten: renteloze - B 5.6 Waarborgsommen B 5.6 Woningbouwvoorschotten: langlopende geldleningen voor - B Aandelen en overige deelnemingen B 5.7 Aandelen B 5.7 Deelneming B 5.7 Liquidatie van deelnemingen van aandelenkapitaal B Handelskredieten en transitorische posten B 5.8 Belastingen: transitorische posten - B 5.8 Dividenden: transitorische posten - B 5.8 Rente: transitorische posten - B 5.8 Sociale premies: transitorische posten - B 5.8 Transitorische posten - belastingen B 5.8 Transitorische posten - dividenden B 5.8 Transitorische posten - rente B 5.8 Transitorische posten - sociale premies B Reserveringen B 6.0 Beschikking over reserves en fondsen B 6.0 Fondsen: beschikking over - B 6.0 Nieuwbouw: reserveringen voor - B 6.0 Overbrengen van het saldo van de gewone dienst B 6.0 Reserveringen voor nieuwbouw B 6.0 Reserveringen voor voorzieningen B 6.0 Reserves: beschikking over - B 6.0 Saldo van de gewone dienst: overbrengen van het - B 6.0 Voorzieningen: reserveringen voor - B Kapitaallasten B 6.1 Functies: verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) B 6.1 Kostenplaatsen: verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) B 6.1 Rente van verstrekte kasgeldleningen wegens belegging van overtollige kasgeldmiddelen B 6.1 Verrekende kapitaallasten B 6.1 Verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) functies B 6.1 Verrekeningen van kapitaallasten (met en tussen) kostenplaatsen B 6.1 Verstrekte kasgeldleningen wegens belegging van overtollige kasgeldmiddelen: rente van - B Kostenplaatsen B 6.2 Verrekening over en weer tussen de functies enerzijds en kostenplaatsen anderzijds B 6.2 Verrekening tussen de kostenplaatsen B Overige verrekening B 6.3 Activering van lasten - zoals van de bouwgrondexploitatie B 6.3 Bouwgrondexploitatie: activering van lasten B 6.3 Materiële vaste activa: overboeking binnen de - B 6.3 Overboeking binnen de materiële vaste activa B 6.3 *) in tegenstelling tot BBV update: versie 0.7, juni 2012 BATEN: pagina 9 van 9

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting 2004. Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 80 1. geconsolideerde balans per 31 december 2010 80 2. geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 82 3. geconsolideerd

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN 2011 INHOUD Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten 2011 7 11 Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde

Nadere informatie

DEEL 2 - JAARREKENING

DEEL 2 - JAARREKENING DEEL 2 - JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 x 1.000 x 1.000 VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie 37.274 31.043 Onroerende

Nadere informatie