Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening"

Transcriptie

1 Notulen Medezeggenschapsraad DEEL I Medezeggenschapsraad Overleg Medezeggenschapsraad Titus Brandsma Datum en tijd Donderdag 4 april 2013, Plaats Basisschool Titus Brandsma Deelnemers DEEL I: MR-leden DEEL 2: MR-leden en directie Notulist Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) Van Verzenddatum Marjolein Verstegen - Melssen, personeelslid Marieke Vermeer, personeelslid Inge Bastiaanssen, ouderlid, (voorzitter) Maud Lit, ouderlid Veronique Jacobs Hoevenaar (tijdelijk extern adviseur) Correspondentieadres via mail: Bijlage(n): Notulen Welkom en opening Sponsorvoorstellen Amazing Garden Agenda DEEL I en DEEL II vergadering vaststellen o Het vergaderen via de mail is voor Marieke en Marjolein qua tijd niet haalbaar. Inge vond het vergaderen via de mail fijn. Bij sommige zaken is het fijn om via de mail te vergaderen. o Computersysteem: het adres van de MR blijft voorlopig bestaan. o Veronique is vanaf nu niet meer aanwezig bij de vergaderingen. Inge heeft een afspraak met Veronique voor het overdragen van de documenten, zij zal ook een bedankje regelen. o De volgende vergadering notuleert Maud. 2. Ingekomen/Uitgegane stukken Terugkoppeling uit GMR en infobijeenkomst passend onderwijs Notulen van de GMR zijn op te vragen bij Inge. Er wordt in de GMR een werkgroep geformeerd voor het gelijktrekken van de schooltijden. Maud is geïnteresseerd in deze werkgroep. Er komt tevens een werkgroep voor passend onderwijs formeren voor SPOG. Marjolein is hierin geïnteresseerd. De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad heeft instemming op het ondersteuningsplan. 3. N.a.v. RI&E rapport: twee punten (worden besproken met directie tijdens overlegvergadering) Ergonomisch meubilair leerkrachten (pas gepland voor 2018) Agressieincidenten 4. Amazing Garden en Sponsorbeleid Maud is op de hoogte van het sponsorbeleid van het SPOG en is ons aanspreekpunt m.b.t. dit onderwerp. Sponsorvoorstel tuincommissie: voldoet aan sponsorbeleid. Maud vraagt Jacqueline om de MR te betrekken in het sponsorgebeuren voor The Amazing Garden. In de WMS (Wet Medezeggenschap op scholen) staat dat het budget voor de MR bedoeld is om de MR goed te laten functioneren. Tegen de tijd dat er concrete plannen zijn zal de MR zijn bijdrage leveren aan The Amazing Garden. 6. Voorbereiden overlegvergadering: kleine punten Bepalen mededelingen aan directie, actiepuntenlijst is aangepast. We hebben het aanbod gekregen om gebruik te maken van het CMS van de website van het dorpsplein. Dit blijkt niet nodig, er wordt een nieuwe website gebouwd. De MR vraagt of er een wekelijkse maandkalender kan komen (ideeën, ook bij het team leeft deze wens). De vraag is ook of The Amazing Garden voldoet aan de veiligheidseisen voor schoolpleinen.

2 7. Hoe ging de vergadering? Iedereen geeft heel kort aan: wat ging goed deze vergadering, wat kan beter? Maud geeft voortaan een samenvatting van de GMR vergadering. (?) 8. Foto s maken voor boom 9. Sluiting DEEL I vergadering

3 1. Welkom / opening Agenda wordt op kleine punten aangepast en korte mededelingen aan directie. Veronique is vanaf nu niet meer aanwezig bij de vergaderingen, nog wel als extern adviseur benaderbaar voor MR leden. Passend onderwijs, volgende vergadering tijdsplanning. 2. Notulen vorige vergadering 10 december 2013 Notulen zijn inhoudelijk definitief. Punt over de combinatiefunctionaris in notulen. Nieuwe zin: combinatiefunctionaris weg. Doornemen actiepuntenlijst. Punt 3 wordt geschrapt, in 2014 wordt een nieuw kwaliteitsonderzoek gehouden. Wij kunnen als MR vragen toevoegen aan dit onderzoek. Aan de hand hiervan kan de MR bekijken of de achterban op een goede manier bereikt wordt. Het SMT (?) doet een voorstel voor het onderzoek, de MR voegt hieraan evt. dingen toe. 3. Mededelingen van de directie en van de MR Financieel jaarverslag 2011 (in begroting 2013, deelt uit) Formatie: volgend schooljaar vooralsnog per 1 okt. 141 leerlingen. We blijven met 5 groepen draaien. In mei komt het definitieve formatieplan indien mogelijk. Nieuwe BHV-ers, Marieke, Theo, Anneke, Vanessa en Audrey. Eens in de 5 weken is er een sportbus op woensdagmiddag op het schoolplein. Twee combinatiefunctionarissen (?) doen met de kinderen van school spellen. Dit wordt nog eens gecommuniceerd in de maandkalender door. Het team heeft 3 jaar een intensieve training voor coöperatief leren gehad, dit traject wordt dit schooljaar afgerond. Er is een extern deskundige ingeschakeld om het team en het SMT te trainen op het gebied van communicatie met ouders en werkdrukvermindering. De grote schoonmaak van de school vindt plaats in de meivakantie. De eindcito is dit jaar iets boven het landelijk gemiddelde uitgekomen. Wethouder Spaan wil met ouders van de stichting, per school apart vergaderen met een open agenda. Een van de ouders van de MR zal hierbij aanwezig zijn. Er komt een nieuwe website voor de school. Punten van de MR voor de directie. 4. Jaarverslag 2011 en schooljaarplan 2013/2014 Inge werkt de vergaderplanning voor dit schooljaar bij. De volgende keer bespreken we de inhoud en de datum van de eerste vergadering volgend schooljaar. Schooljaarplan voor 2013/2014 wordt eerst in het team besproken, de PMR stelt vragen als dat nodig is tijdens de bespreking met het team. In de MR vergadering van september wordt dit stuk als hamerstuk toegevoegd.

4 5. Mededelingen van de MR Mededelingen uit GMR/oudervereniging Gezien de tijd wordt de wekelijkse maandkalender en The Amazing garden doorgeschoven naar de volgende vergadering. deelt alvast de eisen aan speelplekken uit. Punten RI&E: o Vraag van Inge aan : Wat wordt bedoeld met agressieincidenten? Dit gaat over agressie tussen leerlingen onderling, leerkrachten onderling en tussen ouders en leerkrachten. Er is voor leerlingen een incidentenklapper, waarin incidenten geregistreerd worden. Er zijn geen gerichte criteria voor de registratie van dit soort incidenten. o Meubilair leerkrachten. De PMR koppelt terug naar het team dat als er problemen zijn met het meubilair dit gemeld moet worden bij. Er zal ook een rondje gemaakt worden om te controleren op de werkplekken met de nieuwe computers nog up to date zijn. Tussentijds kunnen er aanpassingen worden gedaan. De MR vraagt Moniqe om de planning passend onderwijs te communiceren. mailt deze planning naar de MR. Dit punt komt op de volgende vergadering terug. 6. Huisvesting en inrichting Geen belangrijke punten op dit gebied o.a. meerjarenonderhoudsplan. Dit punt wordt volgend schooljaar eerder geagendeerd. 7. SEO Het seo klimaat in de klassen is onder controle. De instroom van de leerlingen in de hogere groepen, hiervoor is aandacht en dit loopt goed. 8. Hoe ging de vergadering? Iedereen geeft heel kort aan: wat ging goed deze vergadering, wat kan beter? Sluiting vergadering uur o Inge: ervaart tijdsdruk tijdens de vergadering. De mededelingen van de directie moeten meer tijd krijgen. o : voelt beknelt door de tijd, bij sommige onderwerpen moet de context worden uitgelegd. Ze zou hiervoor graag meer tijd willen voor de mededelingen. o De volgende vergadering proberen we uit hoe het is om langer te vergaderen met directie en korter de overlegvergadering.

5 Actiepuntenlijst Actiepunt Datum Actie Houder Volgend schooljaar op de agenda wanneer het kwaliteitsonderzoek plaatsvindt Advies aan school over communicatie. Intern wordt PMR voorstel voor wekelijkse maandkalender besproken Aanleveren ondersteuningsplan op schoolniveau en toetsingskader ter instemming MR. In maart Besteding MR gelden volgend schooljaar agenderen Inge Cadeau voor Veronique namens de MR Inge Inge en gaan in september om tafel om te praten over het nieuwe kwaliteitsonderzoek houdt de MR op de hoogte van het uitstel van de eindcito De vergaderplanning voor volgend schooljaar wordt op papier gezet mailt de planning voor passend onderwijs door aan de MR. Inge en Inge

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR Datum: Donderdag

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

MR VERGADERING 3 maart 2014 (19.15 21.15 uur) Notulen

MR VERGADERING 3 maart 2014 (19.15 21.15 uur) Notulen Aanwezig: MR personeelsgeleding: MR oudergeleding: Afwezig: MR VERGADERING 3 maart 2014 (19.15 21.15 ) Notulen Angela de Koning, Anneke Venema, Marga Vreeswijk (voorzitter) en Ed Linthout (vanaf 20:00)

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering.

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering. Notulen 03-06-2015 Aanwezig: Zoë, Sjoerd, Fenna, Anneke, Leo, Peter, Annelies, Rinke, Anne-Jan, Gepke, Pim, André K., Sybolt en Jan Steven Afmelding: Sarah en André Vellema Afwezig: Punt 1. Opening Fenna

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie