Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014"

Transcriptie

1 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag Breda, juni 2014

2 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Wat doet de MR? Iedere school heeft verplicht een MR, dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals geldbesteding en verandering van klassenindeling. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moet vragen. Dit is vastgelegd in het reglement medezeggenschap, aangeboden door INOS. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. Samenstelling Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van de Liduinaschool bestaat uit tien leden, vijf vanuit de personeelsgeleding (leerkrachten/assistenten) en vijf ouders. Personeelsgelding: mevr. J. van Nijnatten vertegenwoordiging VSO leerkracht mevr. J. Snoys vertegenwoordiging VSO klassenassistent mevr. A. Kuijstermans vertegenwoordiging SO/VSO onderwijsondersteuner mevr. A. Voulon vertegenwoordiging SO leerkracht mevr. S. Aarden vertegenwoordiging SO leerkracht Oudergeleding Mevr. L Boom vertegenwoordiging SO Mevr. C. van Tulder vertegenwoordiging SO Dhr. P. van Gils vertegenwoordiging SO/VSO Mevr. I. Gabriëls vertegenwoordiging VSO. Mevr. A. Vermeulen vertegenwoordiging VSO Opmerking Mevr. S. Aarden werkt vanaf februari 2014 op een andere school. Hierdoor is ze vanaf deze periode gestopt met haar werkzaamheden binnen de MR.

3 Aftredend en niet herkiesbaar personeelsgeleding Mevr. J. Snoys S. Aarden en mevr. A. Voulon zijn volgend schooljaar aftredend. De functies zullen vanaf schooljaar vervangen worden door mevr. P. van Loon en mevr. I. Luijten Aftreden en niet herkiesbaar oudergeleding Mevr. L. Boom, mevr. A. Vermeulen en mevr. I. Gabriels zijn volgend jaar aftredend. De functies zullen vanaf volgend schooljaar vervangen worden door mevr. B. Marijnissen en mevr. Schelle. Op dit moment proberen we invulling geven aan nog een plaats voor de oudergeleding. De reden dat dit nog niet is ingevuld is het vroegtijdig vertrek van mevr. C. van Tulder uit de MR, wat later bekend is gemaakt. Rol van de directeur Naast de formele leden van de MR schuift ook de sectordirecteur (vrijwel) iedere vergadering aan als vertegenwoordiger van de directie/inos en als adviseur van de MR. Er is een verdeling rondom MR vergaderingen SO en vergaderingen VSO. Dit houdt in de praktijk in dat er beurtelings vergaderingen worden gehouden, de ene keer sluit de sectordirecteur SO aan en de andere keer de sectordirecteur VSO. Vergaderingen Het afgelopen schooljaar is de MR acht keer bij elkaar geweest, de vergaderingen waren gepland van uur tot uur op het stafkantoor aan de Rijnauwenstraat in Breda. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de veranderprojecten. Daarnaast is er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen gekomen waarvoor de MR haar formele instemming moest geven, zoals het vakantierooster en de schoolgids. Bij de vergaderingen zijn beurtelings de sector directeuren, mevr. G van Son (SO) en dhr. K. Ilmer (VSO) aangesloten. Zij waren het eerste uur aanwezig om bepaalde onderwerpen toe te lichten. De notulen van de MR zijn op dit moment nog niet voor iedereen beschikbaar. Ze zijn opvraagbaar via de MR-leden. In onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven. Bereikbaarheid MR Op de portal, die beschikbaar is voor de personeelsleden staat een informatieblad waarop de geplande vergaderingen in combinatie met de onderwerpen vermeld staan. Op de site van staat deze informatie voor ouders, in combinatie met algemene informatie. Via de mail: kunnen personeelsleden en ouders/ verzorgers de MR bereiken.

4 Scholingsactiviteiten Nieuwe MR leden hebben de basiscursus MR gevolgd die door de GMR werd aangeboden. Onderwerpen De MR-vergaderingen waren gekoppeld aan het SO of VSO, waardoor we van de beide sectoren verschillende onderwerpen hebben besproken SO Thema avond voor ouders In maart was er een thema-avond voor ouders van het SO, met verschillende onderwerpen. In de MR is gesproken over de opkomst van het aantal ouders, de inhoud van de avond en er is nagedacht hoe we de thema-avond kunnen versterken. VSO ARBO Mevr. S. de Graaf heeft namens de werkgroep Arbo uitleg gegeven rondom de ontwikkelingen op dit punt. Er is een risico inventarislijst via de Arbomeester waarin staat waaraan de school moet voldoen om veilig te zijn. Die lijst is met alle BHV ers bekeken. Naar aanleiding van de ingevulde lijst wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij gekeken wordt naar de wettelijke verplichtingen. Veiligheid moet voorop staan. Het veiligheidsbureau Calm heeft voor het SO een ontruimingsplan opgesteld. Voor het VSO moet dat nog gebeuren. Het SO heeft geen coördinator BHV. Als de Arbomeester goed werkt zal mevr. Van Son zich hierin gaan verdiepen. Op het SO hangt in iedere ruimte een papier met de te ondernemen stappen in geval van calamiteiten. Gezamenlijk Jaarplan Beide sectoren maken een jaarplan, hierin staat weergegeven wat de doelstellingen zijn voor komend schooljaar, deze zijn in de MR vergadering besproken. LOS (Liduinaschool, Openluchtschool en de Schalm) De Liduinaschool is één van de drie speciaal onderwijsscholen van de LOS- organisatie. Afgelopen schooljaar zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor de MR-en van deze scholen m.b.t. informatieverstrekking en de ruimte om vragen te stellen. Daarnaast heeft de MR van de Schalm een extra informatiebijeenkomst georganiseerd voor de MR-en van de drie LOS-scholen met als doel meer samenhang in de vergaderingen.

5 Begroting 2014 De begroting kent een aantal vaste elementen, maar voor een deel van het budget moet een keuze worden gemaakt voor de besteding. De schoolbegroting is in de MR besproken en er is mee ingestemd. Het formatieplan In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen in de afzonderlijke teams het volgend schooljaar zullen worden ingericht. De onderwijsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. het formatieplan. Het formatieplan is besproken en goedgekeurd in de MR. Schoolgids De schoolgids is het document waarin de school haar beleid formuleert en allerlei praktische zaken worden uitgelegd. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het strategische beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids, die vervolgens ook naar de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring. De schoolgids is de vergadering van 3 juni goedgekeurd. Vooruitblik In het schooljaar zal het proces rondom het LOS verder worden ingevuld. Vanaf augustus 2015 zal de eenheid concreet verder worden ingevuld. Daarnaast kent de agenda ook in het komend schooljaar enkele vast terugkerende onderwerpen, die zijn vastgelegd in de jaarplanning van de MR. Vergaderdata MR agenda Bij de planning van de MR-vergaderingen voor het schooljaar rekening gehouden met beide sectoren. Wanneer er staat VSO, zal dhr. I. Ilmer aansluiten bij de vergadering en bij het SO mevr. G. van Son. VSO 16 september 18 november 3 februari 21 april SO 14 oktober 16 december 17 maart 16 juni Opgesteld door Anke Voulon

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Algemene Schoolgids 15 16 Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Inhoud Voorwoord 5 1. Algemeen 6 1.1 De identiteit van SCOPE scholengroep 6 1.2 School met een opdracht 6 1.3 Ouderbetrokkenheid 6 1.4 SCOPE

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie