WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?"

Transcriptie

1 WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw

2 WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg vzw. De Limburgse armoedeverenigingen bundelen de krachten om armoede te bestrijden. Dit jaar werd intensief gewerkt rond het thema huisvesting. Dynamo Limburg vzw Marktplein 9/ Heusden-Zolder Tel: 011/ Fax: 011/ Oktober 2008

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Dynamo Limburg vzw Voorstelling Dynamo Limburg vzw Team Dynamo Noodzaak van het team Dynamo Werking en doel Bovenlokale themawerking Samen staan we sterk Themawerking Betaalbaar wonen Cijfers & feiten Sociale huur Kwaliteitsvol wonen Actie betaalbaar wonen Dynamo Limburg - thema wonen Actiedagen betaalbaar wonen Politiek debat Waar kan een arme nog wonen? Aanbevelingen en aandachtspunten Huurbeleid Labels voor huurwoningen Centraal huurwaarborgfonds Huursubsidie Leegstand bestrijden Sociaal verhuurkantoren stimuleren Lokaal woonbeleid Lokaal woonoverleg Huisvestingsdienst, woonwinkel, Affichering huurprijs Conclusie...22 Literatuurlijst...23

4 Inleiding Het jaar 2008 kan op zijn minst een bewogen jaar genoemd worden in de bestrijding van armoede in Limburg. Dynamo Limburg vzw ging van start met een nieuwe ondersteuningsstructuur. Extra mensen werden aangeworven om het samenwerkingsverband van Limburgse armoedeverenigingen te versterken. In dit rapport vindt u er alles over terug, over de noodzaak van een team met ondersteuners alsook de werking en doel ervan. Daarnaast ging Dynamo Limburg ook van start met een bovenlokale themawerking. Samen met de verenigingen werd er besliste om het thema huisvesting als een topprioriteit te nemen. Dit resulteerde in tal van initiatieven zoals het verzoekschrift voor meer sociale woningen, debatavond met enkele vooraanstaande politici, enz. Met dit dossier willen we nogmaals de aandacht vestigen om de problematiek huisvesting. U vindt enkele cijfers terug die duidelijk aantonen dat de huisvestingsproblemen in België nog steeds groot zijn. Iedereen zou recht moeten hebben op menswaardig wonen. Toch blijkt dat vele het hoe langer hoe moeilijker krijgen om dit recht om wonen volwaardig in te lossen. Er bestaan al tal van initiatieven om het recht op wonen volwaardig op te nemen, maar deze zijn momenteel ontoereikend. In het laatste hoofdstuk vindt u daarom enkele beleidsaanbevelingen die voor mensen in armoede zeer belangrijk zijn. Elke overheid heeft de taak en de verantwoordelijkheid om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken voor iedere burger. Wij pleiten ervoor dat iedereen de nodige inspanningen en nog veel meer levert opdat mensen in armoede in een gezonde leefomgeving kunnen opgroeien en leven. 1

5 1 Dynamo Limburg vzw 1.1 Voorstelling Dynamo Limburg vzw Dynamo Limburg vzw is een samenwerkingsverband van de verenigingen waar armen het woord nemen uit Limburg. Dynamo Limburg vindt zijn ontstaansgeschiedenis in het jaar Een aantal Limburgse basiswerkingen signaleerden de nood aan onderlinge ervaringsuitwisseling, aan bundeling van krachten om gehoord te worden door diverse overheden, aan meer financiële middelen om hun werking te dragen en de nood aan vorming en inzicht om dit alles te realiseren. Het resultaat hiervan was dat in 1998 zich een regionale kern vormde met kansarmen uit een aantal basiswerkingen. Momenteel bestaat het samenwerkingsverband uit: De Brug Hasselt in Hasselt, De Draaischijf in Beringen, Wasda in Genk, SOMA in Maasmechelen, HouvastHerk in Herk-de-Stad, en Warm hart in Houthalen. Verder zijn er nog een aantal armoedeverenigingen betrokken bij de werking van Dynamo Limburg Het doel van deze samenwerking is: in Limburg omstandigheden, structuren en relaties scheppen, die bijdragen tot een verhoging van de weerbaarheid van kansarmen, tot hun deelname aan het beleid en tot hun integratie in het maatschappelijk leven. De verenigingen bundelen hun krachten om zich te verzetten tegen extreme armoede en om sociale insluiting en solidariteit te creëren. Om deze doelstellingen te bereiken ontwikkelt Dynamo Limburg tal van initiatieven. Van de ondersteuning van de verenigingen, het uitwerken van een sensibiliseringsprogramma tot het op gang brengen van een dialoog met de beleidsinstanties en nog zoveel meer. Kenmerkend voor de werking van de verenigingen enerzijds en van Dynamo Limburg anderzijds is het werken volgens de 6 criteria, die door het decreet Armoede worden vooropgesteld. (Vlaams Netwerk, ) 1. Armen verenigen zich Armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw met het doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In hun werking zijn ze gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten. 2. Armen het woord geven Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in de samenleving te vormen. Daartoe organiseren de verenigingen activiteiten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen. 2

6 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen. 4. Werken aan maatschappelijke structuren Zij stimuleren de betrokkenheid van armen bij het beleid en de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de samenleving. 5. Dialoog en vorming Zij streven solidariteit na tussen de armen en de samenleving. Daartoe organiseren zij vormingsactiviteiten en zoeken actief partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen. 6. Armen blijven zoeken De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden naar andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerde armen. Naast de werking van Dynamo Limburg en de verenigingen waar armen het woord nemen, bestaan er in Limburg nog tal van andere groeperingen die zich ook dagelijks inzetten voor de meest kwetsbaren. Denk maar aan Lichtpunt in Lummen, Hogerop in Leopoldsburg, Cultuurclub in Hechtel-Eksel, Compagnie&co in Lommel, de Volksbond in Tongeren, Anker in Heusden- Zolder, Onderons in St. Truiden, Ons verblijf in Peer en nog vele anderen. Ook zij kunnen rekenen op de steun van Dynamo Limburg bij de uitbouw en versterking van hun vereniging. 1.2 Team Dynamo Op 1 januari 2008 startte een nieuwe ondersteuningsstructuur voor Dynamo Limburg en de verenigingen waar armen het woord nemen in Limburg. Hiertoe vormen de personeelsleden uit verschillende organisaties en verenigingen samen een team om meer slagkracht te kunnen ontwikkelen. Door de samenwerking tussen de verenigingen te versterken trekken we samen aan hetzelfde zeel. Op die manier wordt er meer slagkracht gecreëerd om te drukken op het beleid. De draagkracht van de Limburgse verenigingen waar 3

7 armen het woord nemen wordt vergroot en verbreed. De samenwerking wil echter niet zeggen dat de verenigingen hun eigenheid hoeven te verliezen. Er wordt vanuit het team op maat en op ritme van de verengingen gewerkt wat zich resulteert in aparte manieren van ondersteuning. De neuzen worden in dezelfde richting gezet om armoede samen efficiënter aan te pakken Noodzaak van het team Dynamo De provincie Limburg kent heel wat initiatieven, die werken aan armoedebestrijding. Vaak zijn dit professionele instellingen, maar er zijn ook heel wat groeperingen actief, waarin mensen in armoede zelf de handen uit de mouwen steken om armoede uit de wereld te bannen. Deze Limburgse armoedeverenigingen hebben ondersteuning nodig om op een volwaardige manier armoede te bestrijden. De nood aan een vernieuwde ondersteuningsstructuur voor de Limburgse verenigingen drong zich op. Dit blijkt des te meer uit onderstaande vaststellingen: De erkende verenigingen waar armen het woord nemen moeten voldoen aan de zes criteria. Het waarmaken van deze criteria is een zware opdracht, waar ondersteuning voor nodig is. Voornamelijk op het vlak van inhoudelijk werk is versterking nodig. De dialoog met het beleid en de samenleving en structureel werken zijn cruciale elementen om de erkenning en subsidiëring vanuit het armoededecreet te behouden. De middelen vanuit het armoededecreet zijn tot op heden te beperkt om voldoende ondersteuning te kunnen bieden. Bovendien zijn deze middelen niet structureel. Limburg kent 6 erkende verenigingen en een erkend samenwerkingsverband, maar er ontstaan steeds meer groeperingen nu reeds een 8-tal van dezelfde aard, die allen werken aan armoedebestrijding. Tussen deze groeperingen heerst er een grote verscheidenheid in middelen, medewerkers, vrijwilligers, doelstellingen. Dit brengt de onderlinge solidariteit in het gedrang. In Limburg zien steeds meer verenigingen of groepen van mensen in armoede het licht. Allen hebben nood aan en recht op ondersteuning, maar de huidige middelen zijn hiertoe te beperkt. De bestaande verenigingen en groeperingen zijn allen op zoek naar gepaste ondersteuning en daartoe kloppen ze bij de verschillende organisaties op het werkveld aan. Toch voldoet het aanbod vanuit de verschillende organisaties vaak niet. Niet alle vragen kunnen ingewilligd worden, zodat de onderlinge verscheidenheid tussen de groepen alleen nog maar toeneemt. Verschillende sectoren en organisaties investeren eveneens in armoedebestrijding in Limburg. De inzet is daardoor veelzijdig, maar versnipperd. Er moet meer op maat en op tempo van de diverse verenigingen gewerkt worden. Nu wordt het tempo en de druk sterk van buitenaf bepaald en dat is nefast voor de verenigingen. Een degelijke professionele ondersteuning is nodig om een antwoord te bieden op bovenstaande knelpunten. Gezien de middelen te versnipperd werden ingezet om resultaat te boeken, ontwikkelden Dynamo Limburg, de Limburgse 4

8 verenigingen waar armen het woord nemen en RIMO Limburg op 1 januari 2008 een nieuwe ondersteuningsstructuur met steun van de provincie Limburg. Deze ondersteuningsstructuur omvat een multidisciplinair team van ondersteuners. In het team kunnen de medewerkers een specialisatie uitbouwen ter ondersteuning van de groepen, zoals bijvoorbeeld een themawerker, een vormingsmedewerker, een beleidswoordvoerder, ervaringsdeskundigen Werking en doel Het team bestaat uit personeelsleden, tewerkgesteld bij verschillende organisaties en afkomstig vanuit verschillende subsidiebronnen, maar eenduidig aangestuurd door een teamverantwoordelijke. Ook de Provincie Limburg ondersteunt deze beweging en stelt extra middelen ter beschikking om de ondersteuningsstructuur te kunnen realiseren. Deze bijkomende middelen stellen het team in staat om de inhoudelijke werking kracht bij te zetten en de ondersteuning op te nemen van de verenigingen, die op dit ogenblik onvoldoende middelen ontvangen vanuit het armoededecreet om ondersteuning in te kopen. De meest voorname opdracht van het team Dynamo bestaat erin om de stem van de Limburgse verenigingen op beleidsniveau beter en duidelijker te laten klinken. De hoofdopdracht van het team Dynamo is vertrekkend vanuit zes criteria, de beleidsbeïnvloeding en de dialoog met het beleid en de buitenwereld vorm en inhoud geven. Om dit waar te maken, moet het team zorgen voor : De ondersteuning van Dynamo Limburg en de erkende verenigingen waar armen het woord nemen. Elke vereniging krijgt individuele ondersteuning op maat. De ondersteuningsvraag wordt bepaald in onderling overleg met de verenigingen. De ondersteuning van het beleidsbeïnvloedend werk en de dialoog met het beleid en de samenleving op bovenlokaal vlak, met onder meer aandacht voor de werkgroep LSO-Dynamo, 17 oktober, de ontwikkeling van een bovenlokale inhoudelijke werking en vormingsinitiatieven rond de bekendmaking van de armoedeproblematiek. De ontwikkeling van een basispakket omtrent ondersteuning van de nieterkende en startende verenigingen. De ontwikkeling van vorming, bestemd voor alle verenigingen (zowel erkende als niet-erkende verenigingen en startende verenigingen). Concreet staat het team voor de uitdaging om diverse opdrachten op diverse niveaus tot een goed einde te brengen. De af te werken taken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team, samen met de verenigingen binnen de ondersteuningsstructuur. De verenigingen worden dan ook zo veel mogelijk betrokken bij de vervulling van deze opdrachten. Het team werkt bottum-up, gaat aan de slag met de ervaringen uit de verenigingen, die de basis vormen van de inhoudelijke werking. Tegelijk werkt het team vanuit een krachtenperspectief, waarbij de kracht van de doelgroep zelf wordt gebruikt. Hun capaciteit wordt gezien, gewaardeerd en ingezet om de opdrachten uit te voeren. 5

9 De ondersteuners nemen ten aanzien van de verenigingen verschillende rollen op. Eén van de rollen, die ze opnemen, is die van leraar en coach: rekening houdend met de krachten en het tempo van de groep, leert de ondersteuner de leden van de vereniging gaandeweg hoe ze het hoofd moeten bieden aan bepaalde problemen. Hij neemt de leden van de vereniging als het ware mee op sleeptouw om een weg te banen naar zelfstandigheid. Daartoe vormt de ondersteuner een tandem met een plaatselijke kracht, die hij opleidt tot het zelfstandig opnemen van taken. 1.3 Bovenlokale themawerking In het voorjaar trokken afgevaardigden van diverse armoedeverenigingen uit Limburg op tweedaagse om de krijtlijnen te leggen voor de inhoudelijke werking van de volgende jaren. Stap voor stap hebben de deelnemende verenigingen het waarom, het hoe, het wat en het waarop van de inhoudelijke bovenlokale themawerking uitgestippeld. Hierbij werd gekozen om zoveel mogelijk verenigingen uit Limburg te betrekken. Hoe meer ervaringen, des te sterker de stem zal klinken en des te verder de stem zal dragen Samen staan we sterk De eerste vraag die zich stelt bij de uitbouw van een bovenlokale themawerking is het waarom. Waarom moet er eigenlijk een inhoudelijke themawerking komen? Samen zijn we op zoek gegaan naar de meerwaarde van een themawerking. Wat willen we juist bereiken en wanneer is een themawerking een goede themawerking? Samen staan we sterk. Er moet samengewerkt worden opdat er een duidelijk signaal vanuit Limburg gegeven wordt. Het team en de verenigingen moeten naar buiten kunnen treden met een duidelijk verhaal dat gedragen wordt door alle Limburgse armoedeverenigingen. Hierbij is het zeer belangrijk dat er naar de basis geluisterd wordt. Naar wat er leeft bij de mensen in armoede. Dit is het vertrekpunt. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en worden dagelijks geconfronteerd met allerhande vormen van uitsluiting. Op tal van levensdomeinen (inkomen, werk, wonen, onderwijs, gezondheid, ) doen zich problemen voor. Deze problemen werken elkaar nog eens in de hand wat het moeilijker maakt om de kringloop van armoede te doorbreken. De samenhangende problemen versterken elkaar immers en zorgen ervoor dat mensen in armoede uitgesloten worden van de gewone samenleving. Daarbovenop is armoede een verborgen probleem. Wie zelf in armoede leeft, komt er niet graag mee naar buiten. Wie niet in armoede leeft, is zich nauwelijks bewust van het probleem of kijkt er omheen. Daarom is het des te moeilijker om aandacht te vragen voor mensen in armoede omdat er tal van vooroordelen bestaan. Om deze vooroordelen uit de weg te ruimen moet 6

10 iedereen die betrokken is bij de themawerking dezelfde taal spreken. Het verhaal van de mensen in armoede moet uitdragen worden. Hiervoor is er nood aan deskundigen en begeleiders die ervaringen en meningen vertalen. Een goede tandemwerking tussen ondersteuners en mensen in armoede is onmisbaar om het uiteindelijke doel, de situatie van kwetsbaren verbeteren, te realiseren Themawerking Door samen te werken rond bepaalde thema s trachten we de kringloop van armoede te doorbreken. Op de tweedaagse werden de prioriteiten voor de volgende jaren gelegd. Het thema wonen werd vooropgesteld omdat er op dat vlak al samengewerkt wordt. Het is daarom belangrijk om dit niet los te laten en te blijven volgen. Een degelijke huisvesting vormt immers een basisvoorwaarde voor een gezond psychologisch en sociaal welzijn. Om een dak boven het hoofd te hebben, moet echter al maar dieper in de portemonnee worden getast. Vooral de lage inkomensgroepen zijn de dupe van deze situatie. De uitgavenpost 'huisvesting' is immers relatief gezien een grotere hap uit het huishoudbudget dan bij meer bemiddelden. Om die redenen ging Dynamo Limburg met het thema wonen aan de slag. Dynamo Limburg wil de bereikbaarheid van betaalbaar wonen vergroten. Hiervoor zijn al tal van initiatieven genomen. Alle Limburgse armoedeverenigingen schaarden zich achter het verzoekschrift dat ijvert voor meer sociale woningen. Verder ging Dynamo Limburg samen met de Limburgse armoedeverenigingen en partners in debat met het beleid. 7

11 2 Betaalbaar wonen De kosten die naar huisvesting gaan stijgen jaar na jaar. Mensen in armoede hebben het dan ook erg moeilijk op dit domein. Door een onvoldoende aanbod in de sociale huisvesting zijn vele gedoemd met een zoektocht op de private huurmarkt. Het risico om terecht te komen in een woning van mindere kwaliteit is zeer groot. De negatieven gevolgen van zulke woningen voor de gezondheid, de onderwijsprestaties van de kinderen en de relaties binnen het gezin zijn niet te overzien. Kwaliteit gekoppeld aan betaalbaarheid is voor vele onhaalbaar. 2.1 Cijfers & feiten Uit recente cijfers blijkt dat wonen in Vlaanderen het voorbije jaar er niet goedkoper op is geworden. Steeds meer huishoudens moeten een groter deel van hun inkomen aan woonkosten besteden. Vooral de laagste inkomens zijn hier weer de dupe van. Volgens de huishoudbudgetenquête besteedde 14 % van de huurders met een inkomen onder de mediaan 1 meer dan één derde van het budget van het huishouden aan huur. De gemiddelde maandelijkse huurprijs, zonder kosten, in Vlaanderen bedraagt 396. Voor een sociale woning is dit gemiddeld 258 en voor een private huurwoning 431. Het aantal personen dat minder dan 250 overhoudt na de woonkosten ligt met een 4,4 % voor de private huurder dubbel zo hoog als voor de sociale huurder. De groep waar de woonkosten duidelijk te zwaar wegen op het huishoudelijk budget vinden we dus vaker terug op de private huurmarkt. Op de private huurmarkt in Vlaanderen zijn werklozen, mensen met lagere inkomens, eenoudergezinnen en alleenstaande oververtegenwoordigd. (Vranken 2006: 99) Sociale huur In Vlaanderen huurt 5,6 % van de Vlaamse huishoudens een woning op de sociale huurmarkt. Vlaanderen telt vandaag sociale huurwoningen. Daar komen er jaarlijks bij. Tegen 2020 wil de Vlaamse regering er nog eens extra realiseren. Toch kan dit aanbod de vraag niet volgen. Het totaal aantal kandidaten dat zich in Vlaanderen bij een individuele huisvestingsmaatschappij ingeschreven heeft voor een sociale huurwoning, is in de periode gestegen van tot Ook als men de vermelde aantallen uitzuivert van dubbeltellingen van personen die zich bij verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen inschreven, wordt er voor de perioden een stijging vastgesteld van tot kandidaten. Als dossiers buiten beschouwing worden gelaten, evenals de mutatievragen, komt men uit op een getal van kandidaten midden 2007 tegenover midden (Vranken 2007: 102) 1 Armoedegrens is 60 % van het nationaal mediaan equivalent inkomen, 860 per maand of ,44 per jaar voor een alleenstaande en per maand of ,52 per jaar voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen 8

12 Kandidaat-huurder moeten ook steeds langer wachten op een sociale woning. Van 2003 tot 2007 is de gemiddelde wachttijd voor het bekomen van een sociale woning toegenomen van 637 dagen tot 872 dagen. Het ergste is het gesteld in Limburg waar gemiddeld dagen ofwel 39 maanden gewacht moet worden. (Belang van Limburg, ) Daar komt nog eens bij dat de inhaalbeweging in de sociale huisvesting in Limburg lijkt te stokken ondanks de stijgende budgetten. Dit jaar gaat slechts 11 % van het Vlaamse investeringsbudget naar Limburg. De voorbije jaren was dat 14 %. De Vlaamse regering heeft dit jaar de investeringsbudgetten voor sociale huisvesting gevoelig verhoogd, van 255 miljoen euro de voorbije jaren naar 384 miljoen euro dit jaar. Vooral in de huursector wordt extra geïnvesteerd. In Limburg wordt dit jaar bijna 43 miljoen geïnvesteerd, maar rekening houdend met de voorgaande jaren, zou dat ruim 55 miljoen euro moeten zijn. Limburg profiteert dus veel minder van de stijgende investeringsbudgetten voor sociale huisvesting dan de rest van Vlaanderen. De Minister Marino Keulen schrijft dit toe aan het gebrek aan projecten in Limburg. (Belang van Limburg, ) Met bovenstaande gegevens hoeft het geen betoog dat een inhaalbeweging noodzakelijk is. De verhouding tussen het aantal sociale woningen en het aantal private huishoudens was in ,3 %. Hier hinkt België enorm achterop ten opzichte van de rest van Europa. Het Europese gemiddelde bedraagt immers 17,3 %. (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, ) In verhouding tot de behoeften is het aantal sociale huurwoningen duidelijk onvoldoende. Veel mensen met een laag inkomen oriënteren zich dan ook noodgedwongen naar het secundaire segment van de private huurmarkt, waar de prijs kwaliteitsverhouding onevenwichtig is Kwaliteitsvol wonen Volgens de Vlaamse Wooncode heeft iedereen recht op menswaardig wonen. Dit wil zeggen dat elke woning van een zekere kwaliteit moet zijn en een bepaald basiscomfort moet hebben. In Vlaanderen zijn er om en bij woningen die bewoond en in slechte staat zijn. In België leeft 24 % van de bevolking in een woning die één of meer gebreken kent (gebrek aan klein comfort, twee of meer huisvestingsproblemen en/of gebrek aan ruimte). Ongeveer 18 % van de Belgen leeft in een woning die problemen stelt op het vlak van gezondheid (nl. lekkend dak, geen adequate verwarming, schimmel en vocht, rottende ramen en deuren). Huishoudens die te kampen hebben met armoederisico worden vooral met deze problemen geconfronteerd. (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, ) Op basis van de Woonsurvey blijkt dat 2,7 % van de Vlaamse woningen, woningen, over geen toilet of geen badkamer met bad en/of stortbad beschikken en er minsten vier grote herstellingen nodig zijn. Dit is een verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren, maar dit geldt niet overal in dezelfde mate. De situatie is duidelijk het slechte in de private huursector. In het vijfde jaar van de Vlaamse Wooninspectie werden in 832 panden voor wooneenheden een 9

13 proces-verbaal opgesteld. De huisjesmelkerij is ook niet enkel een fenomeen van de grote steden, maar breidt meer en meer uit naar de regionale steden en kleinere steden en gemeenten. Andere factoren dragen bij tot het fenomeen huisjesmelkerij zoals tewerkstelling in de bouw of fruitpluk of gebouwen in de nabijheid van snelwegen, havens, luchthavens of stations. Van de geverbaliseerde woningen viel in % te kwalificeren als onbewoonbaar. Dit wijst op ernstige risico s voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners zoals elektrocutering, ontploffing en brand, stabiliteitsproblemen en CO2- vergiftiging. (Vranken 2007: 105) 2.2 Actie betaalbaar wonen De actie betaalbaar wonen vindt haar oorsprong in Gent door een groep mensen die allergisch zijn voor onrecht. Ze leggen hun focus op de stijgende kosten voor huisvesting die vandaag een van de belangrijkste oorzaken van toenemende armoede in België zijn. Ze vinden dan ook dat iedereen die zich bekommert om gelijke rechten en een menswaardig bestaan voor iedereen, moet opkomen voor een betaalbare woning voor iedereen. Het zijn geen specialisten of professionelen. Ze willen in de eerste plaats het recht op een betaalbare woning veel hoger op de politieke agenda krijgen, door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en aan te zetten tot actie. Er werd van start gegaan met een petitieactie en debatavonden in en rond het Gentse. Het duurde echter niet lang voordat de actie betaalbaar wonen zich verspreidde over andere delen van het land. Onder impuls van De Brug Hasselt en Vorminplus Limburg waaide de actie over naar Limburg. Samen met de groep uit Gent brachten ze verschillende partners rond de tafel waardoor de verenigingen uit Limburg een groot aandeel hebben in de actie betaalbaar wonen. De partners die participeren aan de actie betaalbaar wonen in Limburg zijn: Vormingplus, CAW t Verschil, CAW Sonar, Huurderssyndicaat, Welzijnsschakels, Limburgse armoedeverenigingen - De Brug, Warm Hart, Wasda, Dynamo -, krakersbeweging Hasselt, Vluchtelingenwerk Tongeren, Linxplus, Masereelsfonds. Daarnaast zette vele Limburgse armoedeverenigingen zich in om handtekeningen te verzamelen. Met de petitieactie werden handtekeningen beoogt om een verzoekschrift in te dienen en op die manier een hoorzitting te verkrijgen. Het verzoekschrift ijvert voor een drastische verhoging van het aanbod aan goede en goedkope huurwoningen. Aan de Vlaamse Overheid wordt een gedurfd plan voorgelegd om in 20 jaar tijd tot 20 % sociale woningen te komen in de grote steden met een gemiddelde van 10 % over heel Vlaanderen. Voor zo n gedurfd beleidsplan zijn op Vlaams niveau minstens volgende middelen nodig: Het huidig budget voor sociale huisvesting moet op korte termijn verviervoudigen en daarna elk jaar betekenisvol stijgen tot het budget wonen 3 % van het BBP bedraagt in 2027; Binnen dat Vlaams budget moet sociale woningbouw, de huisvestingsmaatschappijen die de laagste inkomens opvangen en de grote steden bijzondere aandacht krijgen; In elk ruimtelijk plan moet minstens 20% van de woningen kunnen worden voorbehouden voor sociale woningbouw; De BTW op sociale bouwprojecten moet tot nul herleid worden en de administratie voor sociale woningbouw moet sterk vereenvoudigd worden; 10

14 Er moeten meer huizen verhuurd worden via sociale verhuurkantoren; De fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen moet gestimuleerd worden. Zoals gezegd een gedurfd plan maar noodzakelijk om menswaardig wonen mogelijke te maken voor iedereen. 2.3 Dynamo Limburg - thema wonen Zoals eerder aangehaald heeft Limburg een groot aandeel in de actie betaalbaar wonen. Verschillende Limburgse armoedeverenigingen verzamelden naarstig handtekening in. Het beleid werd ook het vuur aan de schenen gelegd. In april vond het debat: Waar kan een arme nog wonen plaats met enkel vooraanstaande politici. Hieronder is een overzicht terug te vinden van de petitieacties en een verslag van het debat Actiedagen betaalbaar wonen Limburgse armoedeverenigingen, welzijnsschakels en Dynamo trokken doorheen Limburg met als enige doel, de kaap van handtekeningen te halen. Gewapend met een tentje, afficheborden, balpennen en verzoekschriften bemanden we verscheidene markten. Iedereen droeg zijn steentje bij. In totaal werden er in Limburg handtekeningen verzameld en bereikte op die manier de kaap van handtekeningen. Limburg vertegenwoordigt dus een zeer groot aandeel in de die nodig zijn voor een hoorzitting in het Vlaamse Parlement. Samen met de andere groepen die deelgenomen hebben aan de actie betaalbaar wonen wensen we een hoorzitting in het voorjaar van 2009 waarop we onze eisen kunnen kenbaar maken. Laat het wel duidelijk zijn dat het hier niet stopt. Vanuit Limburg zal een stem blijven uitgaan die pleit voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor iedereen. TABEL 1: actiedagen Limburg zaterdag 2 februari 2008 Soma Maasmechelen Markt Eisden dorp zaterdag 16 februari 2008 Onder Ons St.-Truiden Markt St.-Truiden vrijdag 29 februari 2008 De Brug Hasselt Markt Hasselt woensdag 5 maart 2008 Draaischijf Beringen Beringen Centrum zaterdag 8 maart 2008 Hoger Op Leopoldsburg Markt Leopoldsburg woensdag 12 maart 2008 Compagnie&Co Lommel Markt Lommel maandag 24 maart 2008 Warm Hart Houthalen Houthalen-Oost donderdag 3 april 2008 De Nieuwe Volksbond Tongeren Markt Tongeren woensdag 16 april ste handtekening Markt houthalen 11

15 TABEL 2: verzamelde handtekeningen in Limburg Actie Betaalbaar Wonen: Limburg Markt Maasmechelen Markt Sint- Truiden Markt Hasselt Markt Beringen Markt Leopoldsburg Markt Lommel Markt Houthalen Markt Tongeren interne verdeling 02-feb feb feb mrt mrt mrt mrt apr- 08 **** Handtekeningen per act. Totaal aantal handtekeningen Politiek debat Waar kan een arme nog wonen? Op 21 april verzamelden een 140-tal mensen uit allerlei verenigingen en actiegroepen om in debat te gaan over het Vlaamse woonbeleid. Op de welzijnscampus in Hasselt werden Marino Keulen (Open VLD), Mieke Vogels (Groen!), Veerle Heeren (CD&V) en Herman Reynders (SP.A) danig op de rooster gelegd. Hieronder wordt een impressie gegeven, met dank aan het Huurderssyndicaat Limburg, van het tumult volle debat. De Vlaamse regering had net nieuwe sociale woningen beloofd tegen We zijn zeer tevreden over de belofte maar stellen de vraag waarom dit pas op het einde van deze regering beloofd wordt. De uitvoering zal voor de volgende regering zijn. Minister Marino Keulen benadrukt dat het een verdubbeling is van de huidige inspanningen en dat het probleem vooral bij een gebrek aan capaciteit bij de bouwsector is. Veerle Heeren maakt duidelijk dat de regering het decreet met de beloofde sociale woningen nog niet gestemd heeft en dat het pas definitief is als het door het parlement wordt goedgekeurd. Dat kan pas ten vroegste in oktober gebeuren, na het bekomen van de juridische adviezen en het parlementair debat. Herman Reynders gaat er van uit dat alle partijen het eens zijn met de bouw van de sociale woningen en dat er dus ook onder een nieuwe regering werk van zal gemaakt worden. Verder doet Reynders een oproep om ook rekening te houden met de mensen met een gemiddeld inkomen die het vandaag ook moeilijk hebben om rond te komen. Mieke Vogels van Groen! lanceert daarop het idee van een maximumhuur-factuur. Zolang er niet voldoende sociale woningen zijn mogen 12

16 mensen maximum 20% van hun inkomen aan huur besteden. Dit moet opgevangen worden door een huursubsidie. Keulen argumenteert dat het bedrag dat vandaag uitgegeven wordt aan huursubsidies al verdrievoudigd is. Voor ons blijft dit onvoldoende. Er moet een uitbreiding van het systeem van de huursubsidie komen (nu enkel voor verhuizen naar betere woning en beperkt in de tijd). Alle mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning én een laag inkomen hebben zouden een huursubsidie moeten kunnen krijgen. SP.A, CD&V en GROEN! pleiten dan weer voor een subsidie voor iedereen die op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. CD&V na 4 jaar wachten, SP.A na 2 jaar wachten. De zaal riep daarbij luid om blokkering van de huurprijzen. Iets waar de minister zich vierkant tegen verzette. Iedereen voelde wel wat voor een koppeling van huurprijzen aan de kwaliteit van de woning. De minister vond het ondoenbaar om zoveel inspecteurs in te zetten om dat allemaal te controleren. Zijn huidige 24 inspecteur deden nu toch al goed werk, en de gemeentebesturen werkten zo goed mee om de kwaliteit van de huizen te inspecteren enz CD&V wou zover gaan dat verhuurders altijd een verhuurvergunning voor maximum 10 jaar moesten aanvragen vóór ze hun huis zouden mogen verhuren. Vanuit de zaal wordt nogmaals gepleit voor de blokkering van de huurprijzen, het stopzetten van de notionele interestaftrek ten voordele van de bedrijven, die de overheid 2 miljard kost. Op de vraag van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen waarom pas na vijf jaar een leegstandtaks geheven wordt, antwoord de minister dat hij dat zal laten nakijken en dat hij bereid is tot overleg met het VOB om desgevallend die wetgeving bij te sturen maar dat we geen drama s bij eigenaars mogen veroorzaken. Het besluit is duidelijk. Het beleid heeft betaalbaar wonen jaarlang verwaarloosd. Elke extra inspanning vandaag kan de achterstand niet snel genoeg inhalen. Het publiek heeft duidelijk laten voelen dat ze de situatie als dramatisch ervaart. De inspanningen voor een sociaal (woon)beleid moeten vergroot worden. 13

17 3 Aanbevelingen en aandachtspunten Meer sociale woning zijn nodig, de cijfers spreken voor zich. Iedere overheid moet hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen. De Vlaamse overheid moet ervoor zorgen dat de sociale huisvestingsmaatschappijen een gezonde financiële basis hebben. Dit is geen taak van de gemeenten, zij zijn er niet om de eventuele tekorten in het Vlaamse beleid op te vangen, zijn spelen geen rol in het financieel ondersteunen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Een gemeente kan wel een belangrijke randvoorwaardenscheppende rol spelen ten opzichte van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De gemeente kan er met andere woorden mee voor zorgen dat de sociale huisvestingsmaatschappijen daadwerkelijk sociale huurwoningen kunnen bouwen en verhuren. Dit onder meer door het ter beschikking stellen van bouwgronden, het organiseren van een vlotte samenwerking bij de goedkeuring van sociale woningbouwprojecten en een constructieve bijdrage van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. (Lokale besturen en wonen: 53) Gemeenten hebben tal van mogelijkheden om tegemoet te komen in de woonbehoefte in hun regio. Het vraagt enkel wat inspanningen om tot een goed uitgebouwd woonpatrimonium te komen waar ieder individu zijn plekje om te wonen kan vinden. Een plekje waar men menswaardig kan wonen, waar men betaalbaar kan wonen in goede omstandigheden. Hiervoor zijn er op verschillende gebieden een aantal inhaalbewegingen nodig, inhaalbewegingen op elke beleidsniveau. Hieronder staan onze prioriteiten omschreven en worden enkele beleidsaanbevelingen in de verf gezet. 3.1 Huurbeleid Er gaan steeds meer stemmen op om het private woninghuurrecht over te hevelen van het federale niveau naar de gewesten. Wij zijn net zoals de huurdersbonden van mening dat het niet onze opdracht is om standpunten in te nemen ten aanzien van een voorgenomen staatshervorming. Wij ijveren wel voor een toekomstgericht en huurdersvriendelijk woonbeleid in de private huursector, met een betere afstemming van de huurprijs op de kwaliteit van de huurwoningen en een gevoelige verruiming van de huursubsidies met het oog op een oplossing voor het steeds nijpender probleem van de betaalbaarheid van de huur. Dit houdt ook in dat er bij een overheveling geen afzwakking mag zijn van de verworvenheden van de federale huurwet die de huurders in bescherming nemen. Het creëren van een buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst of een invoering van een proefperiode, naar het voorbeeld van de Vlaamse Wooncode voor de sociale huur, is voor ons uit den boze. 14

18 3.1.1 Labels voor huurwoningen Momenteel beschikken de eigenaar-verhuurders binnen zekere randvoorwaarden al bij al over een erg grote vrijheid om hun woning(en) te verhuren in de staat waarin ze zich bevinden en tegen de financiële voorwaarden die hen uitkomen. Vanaf 1 januari 2009 zal het verplicht worden voor de verhuurders om een energieprestatiecertificaat van de woning voor te leggen aan de huurders. Wij vinden dit een stap in de goede richting maar reikt nog niet ver genoeg. Elke woning die verhuurt wordt op de private-huurmarkt zou een label moeten krijgen op basis van energieverbruik en comfort. De overheden kunnen richthuurprijzen opleggen rekening houdend met de grote, ligging, energieprestatie en het comfort van de woning om op die manier de prijzen op private huurmarkt te reguleren. Zo kan een kwaliteitsvolle en betaalbare woning voor iedereen mogelijk gemaakt worden Centraal huurwaarborgfonds Een kwaliteitsvolle en betaalbare woning is voor mensen in armoede vaak haast onmogelijk. De stijgende trend van de huurprijzen op de huurmarkt blijft immers verderzetten. Het is logisch dat mensen in armoede soms grote moeilijkheden ondervinden om de maandelijkse huur te betalen. Bij het aangaan van een huurcontract moet nog een groot budget opgehoest worden om een huurwaarborg te voorzien. Deze financiële last is in vele gevallen te zwaar voor mensen met een laag inkomen. Wij pleiten voor de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds dat voor iedereen toegankelijk is en verplicht voor alle huurwaarborgen. Een huurwaarborgfonds biedt de huurder de kans om een woning te huren ongeacht de financiële toestand. De eigenaar is altijd zeker van zijn waarborg en de huurder die moet (af)betalen staat in relatie tot het huurwaarborgfonds. Momenteel doen er zich een aantal knelpunten voor bij de verstrekking van de huurwaarborgen door het OCMW. Allereerst is er een gebrek aan anonimiteit en sociale stigmatisering van OCMW-cliënteel. Als een huurder aan de verhuurder kenbaar maakt dat hij voor de huurwaarborg rekent op het OCMW, wordt er een wantrouwen opgewekt bij de verhuurder omtrent de financiële draagkracht van de huurder. De verhuurder laat het huurcontract niet doorgaan en de kandidaathuurder kan zijn zoektocht naar een woning opnieuw beginnen. Er bestaat ook geen centrale reglementering voor het toekennen van een huurwaarborg door het OCMW. De toekenningscriteria verschillen tussen de OCMW s. Door een gebrek aan communicatie hieromtrent is het niet altijd even duidelijk wat de toekenningsprocedures van huurwaarborgen door OCMW s zijn. Als laatste is er nog de administratieve wachttijd van het aanvragen tot het effectief krijgen van een huurwaarborg die bij bepaalde OCMW s toch kan oplopen. Hierdoor kan de kandiaat-huurder een huurcontract mislopen. (Lemahieu 2007: 4) Deze knelpunten pleiten des te meer voor de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds. In afwachting daarvan vragen wij een snelle toekenning van een huurwaarborg en een duidelijke communicatie naar kandidaat-huurders omtrent de toekenningsvoorwaarden en procedures. 15

19 3.2 Huursubsidie Kunnen we eigenlijk wel spreken van een huursubsidie, we hebben hier eerder te maken met een verhuissubsidie. In Vlaanderen is er nood aan een volwaardige huursubsidie, niet gekoppeld aan een verhuisbeweging van een slechte naar een goede wonen en niet tijdelijk en degressief van aard. Wij pleiten voor een uitbreiding van de huursubsidie voor mensen die 1 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en voor alle personen met een OMNIO-statuut. De huursubsidie moet hiermee ook losgekoppeld worden van de nood aan een verhuisbeweging. Bij mensen met een OMNIO-statuut of mensen die op de wachtlijst staan kan geen sprake zijn van een degressief karakter van de huursubsidie. Er moet ook sterk gewaakt worden het systeem opdat een uitbreiding van de huursubsidie geen verhogen van huurprijzen met zich meebrengt. De uitbreiding van de huursubsidie samen met een vergroting van een kwaliteitsvol sociaal woningaanbod zal het systeem langzaam doen uitdoven en mensen in armoede de kans geven zich beter te wapenen op de private huurmarkt. Verder vinden wij dat er rekening moet gehouden worden met het actuele inkomen, op het moment van het jaar van aanvraag. Door nu enkel rekening te houden met het netto-belastbaar inkomen van drie jaar voor de aanvraag worden teveel mensen uitgesloten. De inkomensgrenzen zouden ook de hoogte in moeten en de maximaal toegelaten huurprijs voor een nieuwe woning ligt nog steeds te laag en zou dus verder opgetrokken moeten worden. Een koppeling aan de richthuurprijzen per stad of regio is wenselijk. Wij stellen ons ook vragen met het éénmalig recht hebben op een huursubsidie. Voor vele huurders is het immers denkbaar dat men op verschillende momenten in hun leven terecht komt in een situatie dat men zonder hulp de huur niet kan betalen. 3.3 Leegstand bestrijden Er zijn tal van redenen waarom leegstand dient bestreden te worden. Langdurige leegstand is een voorbode voor verloedering. Woningen en wijken gaan er zienderogen op achteruit wat nefast is voor de samenleving en het leven in zulke wijken. Het onveiligheidsgevoel neemt immers toe, levendigheid in de straat komt de veiligheid ten goede. In tijden van almaar stijgende woning- en grondprijzen is het ook onverantwoord dat soms grote aantallen woningen in een gemeente of stad leegstaan. Door krapte op de woningmarkt blijven de huurprijzen om de woningmarkt immers hoog. Het is daarom onaanvaardbaar dat er vele woningen zomaar leegstaan. De soepele en versnipperde wetgeving hieromtrent is volgens ons één van de oorzaken. Het begrip leegstand is in de eerste plaats al onvoldoende gedefinieerd. Als we enkel en alleen het begrip leegstand van een woning bekijken gaat de reglementering voor ons niet ver genoeg. Nu moet een woning gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden niet effectief gebruikt worden in overeenstemming met de woonfunctie. Als een woning niet wordt bewoond, 16

20 maar toch effectief en niet-occasioneel wordt gebruikt, dan wordt de woning toch niet als leegstaand beschouwd, indien de eigenaar dat kan aantonen. Op die manier kan een eigenaar van een woning toch aan opname op de lijst van leegstand ontsnappen en dus aan een eventuele heffing. Er zijn dus verschillende achterpoortjes te vinden om een woning leeg te laten staan zonder daarvoor beboet te worden. Daarboven op mogen nieuwe woningen en gebouwen gedurende zeven jaar leegstaan alvorens ze worden beschouwd als leegstand. Een termijn die naar onze mening drastisch moet ingekort worden. Elke overheid die begaan is met menswaardig wonen moet inzien dat dit niet door de beugel kan. Leegstand is immers nefast voor een goede woningmarkt. Daarom vragen wij dat overheden en vooral de Vlaamse overheid hierin haar verantwoordelijkheid opneemt. Wij willen hier ook wijzen op het feit dan iedere gemeente vrij is om in een eigen gemeentelijk reglement een andere definitie van leegstand te hanteren. Laat het wel duidelijk zijn dat wij geen voorstaander zijn van een grote versnippering in definities van leegstand en in instrumenten om leegstand te bestrijden. Daarom vinden wij het ook nodig dat er één duidelijk instrument is om leegstand te bestrijden. In afwachting daarvan pleiten wij voor een harde aanpak van leegstand, verwaarlozing en verkrotting door iedere overheid naar zijn mogelijkheden en kunnen. 3.4 Sociaal verhuurkantoren stimuleren Het aanbod van sociale huurwoningen in Vlaanderen is te beperkt. Vele mensen in armoede komen daardoor op de private huurmarkt terecht. Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurwoningmarkt om ze, na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Door sociale verhuurkantoren te promoten en te ondersteunen wordt het aanbod van sociale huurwoningen verhoogd. Door een sociaal verhuurkantoor op te richten of samen te werken met een bestaand SVK kunnen lokale overheden (gemeenten en OCMW s) op een structurele wijze hun verantwoordelijkheid opnemen inzake huisvesting voor kansarme en kwetsbare bewoners. De kerntaak bestaat immers uit de inhuring en verhuring van woningen op de private huurmarkt. Lokale overheden kunnen heel wat betekenen inzake verhuring via sociaal verhuurkantoren. De SVK s kunnen financieel ondersteund worden voor hun begeleiding van de huurders. De lokale overheden kunnen SVK s ook meer promoten bij eigenaars. Daarnaast beschikken ze over de mogelijkheid om aan de eigenaars, die de verhuring van hun eigendom toevertrouwen aan een SVK, een korting toe te staan op dat gedeelte van de roerende voorheffing, dat toekomt aan de gemeente. 3.5 Lokaal woonbeleid De gemeentebesturen krijgen in de Vlaamse Wooncode een belangrijke rol toegemeten. De gemeente is - als regisseur van het lokaal woonbeleid - 17

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Kenniscentrum Vlaamse Steden Workshop private huur 23 maart 2009 De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Sien Winters HIVA KULeuven Steunpunt

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid David Van Vooren Beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad Studienamiddag Woonnood in Vlaanderen Brussel, 8 september 2015 2 Recht

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Wooninfopunten in uw gemeente. Steunpunt Duurzaam Bouwen 25 februari 2010

Wooninfopunten in uw gemeente. Steunpunt Duurzaam Bouwen 25 februari 2010 Wooninfopunten in uw gemeente Steunpunt Duurzaam Bouwen 25 februari 2010 1. Ondersteuning aan lokale besturen vanuit de provinciale dienst Wonen Eigen Infoloket Wonen - informatieverstrekking premies -

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman 1. STUDIE HUREN IN GENT Centrum voor Duurzame Ontwikkeling RESULTATEN TECHNISCH

Nadere informatie

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding:

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2011/3 GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Een opdracht voor elk beleidsniveau

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2011/3 GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Een opdracht voor elk beleidsniveau VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2011/3 GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Een opdracht voor elk beleidsniveau Vlaamse Ouderenraad vzw 28 september 2011 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR AAR 154 / oktober 2016 1 ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 2 2. Advies Unia... 2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Algemene bemerkingen... 2 2.3. Aanpak Discriminatie...

Nadere informatie

Verloop van de avond

Verloop van de avond Verloop van de avond 1.Woonplan 2030: Brigitte Smets, schepen van wonen 2.Woonkwaliteitsnormen: Koen Knevels, diensthoofd wonen 3.Appartementsrecht: meester Astrid Clabots 4.Vragenronde en pauze 5.Renovatiekredieten:

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

Een coöperatief woonmodel

Een coöperatief woonmodel 16 december 2016 Collectief Goed Een coöperatief woonmodel Voor eerst sinds 1945 dalend aantal eigenaars. Daling aankoop enkel bij de 40% laagste inkomens! Stijgende huurprijzen Brussel: +22,2% Vlaanderen:

Nadere informatie

26/05/2015 1.089,92 2.256,00 2.648,13

26/05/2015 1.089,92 2.256,00 2.648,13 Vlamingen Belgen 2005 2013 Het armoederisico klokt in 2050 af op 15,4 %, wat wel een pak hoger ligt dan de Europese doelstelling van 10,5 procent voor 2020. LEEFLOON ARMOEDEGRENS BUDGETSTANDAARD 2008 1.089,92

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

89 WONEN EN HUISVESTING

89 WONEN EN HUISVESTING WONEN ENHUISVESTING 89 90 Wonen en huisvesting De Vlaamse Wooncode kent het recht op menswaardig wonen een centrale plaats toe: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over

Nadere informatie

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen ingediend op 677 (2015-2016) Nr. 1 2 maart 2016 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw betreffende het

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen.

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen. VVSG #TREFDAGSOCIAAL Titel Naam Spreker Kernproblemen huurmarkt Te weinig Te duur Te slecht van kwaliteit 2 Facts and figures 20% Huurmarkt 736.000 woningen 3% 1% Aanbod 736.000* SVK 7.785 Privé 557.000*

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Typeactie studenten: Studenten zijn geen luxebeesten

Typeactie studenten: Studenten zijn geen luxebeesten Typeactie studenten: Studenten zijn geen luxebeesten INTRODUCTIE Typeactie? Kant-en-klare acties voor lokale afdelingen. Studenteneditie? Deze studentenactie staat in het teken van de kotenproblematiek.

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Verbist: Wonen in Vlaanderen

Verbist: Wonen in Vlaanderen Wonen in Vlaanderen Gerlinde Verbist Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Inhoud 1. Woonbeleid in Vlaanderen 2. Data en model 3. Voordeel van

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

Woningkwaliteit. Soorten problemen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen. Ongeschikt Onbewoonbaar Onaangepast Overbewoond. Verwaarloosd Leegstaand

Woningkwaliteit. Soorten problemen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen. Ongeschikt Onbewoonbaar Onaangepast Overbewoond. Verwaarloosd Leegstaand Woningkwaliteit Ongeschikte en onbewoonbare woningen 1 Soorten problemen Ongeschikt Onbewoonbaar Onaangepast Overbewoond Verwaarloosd Leegstaand Vervuild Bouwmisdrijf OK: conformiteitsattest 2 NIEUW: INTEGRATIEDECREET

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Trefdag Hoe thuisloosheid van jongvolwassenen opvangen en voorkomen? 2 juni 2017 Joy Verstichele, Vlaams Huurdersplatform Inhoudstabel 1. Situering Vlaams

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint Zitting 2006-2007 27 juni 2007 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint houdende wijziging van artikel 85

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Wetenschappelijke studie geeft zicht op de leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren

Wetenschappelijke studie geeft zicht op de leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren Kabinet van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe COURARD Kabinet van Minister van KMO'S, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine LARUELLE Persbericht

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren.

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Op de private huurmarkt Opbouwwerk = outreachend werken dmv huisbezoeken en contacten met

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

Wanneer? Wie? Contactpersoon

Wanneer? Wie? Contactpersoon Doelstellingen armoedeforum Het biedt een overlegplatform aan partners die werken rond armoede. Het coördineert de verschillende verenigingen en diensten die aan armoedebestrijding werken. Het vormt een

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie