Master Innovation in Complex Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Innovation in Complex Care"

Transcriptie

1 Master Innovation in Complex Care

2 1. Waarom een masteropleiding over innoveren in de zorg? Er is geen ontkomen aan; innoveren is noodzaak voor aanbieders van zorg. De Raad voor Gezondheidszorg zegt daarover; Innovatie in de zorg is een expliciet speerpunt op de politieke agenda. De zorgsector wordt uitgedaagd om voor de klanten betekenisvolle, kwalitatief verantwoorde diensten te leveren vanuit een slimme bedrijfsvoering en ketensamenwerking, ondersteund door effectieve technologie en adequate hulpmiddelen. Dit vraagt om visie en innovatie naar betekenisvolle en doeltreffende zorg en dienstverlening (RVZ). Innovaties komen echter niet vanzelf. Innoveren vraagt om beloftes voor innovaties aan de klant gepaard te laten gaan met keuzes voor investering in visie, tijd, geld, expertise, discipline, doorzettingsvermogen en eventuele noodzakelijke pijnlijke keuzes. De meeste zorgorganisaties zijn welwillend, maar nog niet klaar voor de uitdaging die hen te wachten staat, zoals onderstaande onderzoeken laten zien. Twynstra Gudde maakt zichtbaar hoe kwetsbaar veel organisaties zijn in het licht van de komende veranderingen in de zorgsector: Er is meer nodig dan de veelgenoemde flexibiliteit, wendbaarheid of veerkracht van mensen en organisaties. Het draait om het diep verankerde vermogen om te anticiperen op en zich duurzaam aan te passen aan veranderende omstandigheden. (Twynstra Gudde, 2013). Nauta (2011) concludeert dat er wel wordt geïnnoveerd, maar met de handrem aan. Bij het merendeel van de door hem onderzochte zorgorganisaties wordt het innovatieproces nauwelijks professioneel vormgegeven.. Laten we niet de illusie koesteren dat innoveren ooit gemakkelijk zal zijn. Het veld van ontwikkelen en implementeren van innovaties is weerbarstig en innovatieprocessen zijn complex (Van Dolderen, 2014). Erkenning van de weerbarstigheid, openheid in communicatie, vertrouwen en veiligheid in samenwerkingsrelaties zijn een paar noodzakelijke voorwaarden om de uitdaging aan te gaan om stappen te maken naar daadwerkelijk innoveren. Daarbij zijn binnen de zorgorganisaties mensen nodig met specifieke kennis en vaardigheden in het aansturen van innovatieprocessen. Er zijn goede redenen om juist zorgprofessionals op te leiden tot zorginnovatoren, zoals Joep Mooren van Zorg aan Zet verwoordt: Er zitten veel voordelen aan zorgprofessionals als motor van verandering. Dit zijn de mensen die 100% voor hun werk gaan: de power van de werkvloer. Mensen die weten wat er speelt; weten wat veranderd moet worden; die draagvlak aan de basis kunnen creëren. 2. Waar leidt de master Innovation in Complex Care toe op? De opleiding is bedoeld voor talentvolle vernieuwingsgerichte zorgprofessionals (zorgverleners, stafmedewerkers en leidinggevenden) met oog voor waar zorg verbeterd kan worden en enthousiasme om met anderen te werken aan verandering. Zij worden in de Master Innovation in Complex Care opgeleid tot specialisten in innovatieprocessen die tijdens hun opleiding de weerbarstigheid van het innoveren al ervaren hebben en strategieën hebben ontwikkeld om daarmee om te gaan. Specialisten die door de sterke nadruk op praktijkleren al tijdens hun opleiding innovatieprocessen tot stand brachten binnen vier fasen. 1

3 Onderstaand de vier fasen van innoveren met enkele realistische voorbeelden: 1. Ontdekken van de innovatiebehoefte Een zorgaanbieder biedt zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten. Dagbesteding en werk voor mensen met een verstandelijke beperking is sterk in beweging door wijzigende cliëntwensen, veranderende wet- en regelgeving en de komst van nieuwe aanbieders. De zorgaanbieder wil tijdig anticiperen om toonaangevend te blijven. Maar hoe relateren de ontwikkelingen zich aan de verandercapaciteit van de organisatie en waar liggen de innovatiebehoeften? 2. Genereren en selecteren van ideeën Een samenwerkingsverband van eerstelijnspraktijken en een huisartsenorganisatie ontwikkelde op basis van beleidsrapporten, interviews en bevindingen uit literatuuronderzoek ideeën voor een programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Toetsing van ideeën aan financiële en personele kaders en aan meningen van een panel van zorgprofessionals en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn noodzakelijk om tot selectie van ideeën te komen. 3. Ontwikkelen en testen van nieuwe producten of diensten De gemeente, de zorginstelling voor ouderen en een plaatselijke horeca-ondernemer zijn het eens geworden over een innovatieve manier om thuiswonende ouderen samen te brengen. Naar Belgisch voorbeeld zal een dorpsrestaurant opgezet worden, waar ouderen tegen een klein bedrag een 3-gangen menu kunnen eten. Een projectleider wordt aangesteld om dit idee tot een concreet product uit te werken. Een thuiszorgorganisatie heeft naar aanleiding van een werkbezoek aan een collega-organisatie en na het lezen van literatuur over de toepassing, besloten een experiment te willen gaan doen met beeldcontact tussen verpleegkundigen en cliënten thuis. Een zorginnovator krijgt de opdracht om een concreet plan van aanpak uit te werken voor een pilotstudie in de eigen organisatie. 4. Implementeren en kwaliteit borgen Betrokken stakeholders als het ziekenhuis, de verpleeghuizen en huisartspraktijken zijn het er over eens dat een pilot met CVA ketenzorg goed verlopen is. Men heeft besloten dat verdere implementatie en het borgen van kwaliteit op de lange termijn aandacht behoeft. Een team wordt opgericht om een plan te maken hoe op lange termijn de kwaliteit van uitvoering van de ketenzorg kan worden behouden door onderzoek, opleiding, coaching en het door-ontwikkelen van de zorg. In de tweejarige Master-opleiding Innovation in Complex Care leren de studenten (met anderen) nieuwe ideeën te ontwikkelen tot innovatieve diensten, producten of processen binnen de zorg, deze te testen en te implementeren. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning op afstand, efficiëntere interdisciplinaire en inter-institutionele samenwerking en het gebruik van technologie als sensoren en robotica. Men leert kennis van effectieve zorg en samenwerking, kennis van innovatieprocessen en project- en verandermanagement te 2

4 koppelen aan kennis van wetenschappelijk onderzoek. Gedurende de opleiding ontwikkelen studenten netwerken om de actualiteit te volgen en nieuwe ideeën op te doen en uit te wisselen. 3. Hoe zit de opleiding in elkaar? Om deel te kunnen nemen is een bachelor- of masterdegree in een erkende zorgprofessie vereist. De studiebelasting is ongeveer 21 uur per week, waarvan een deel in de werksituatie. De opleiding bestaat uit twee fases. De eerste fase bestaat uit drie modules van 20 weken. Deze modules bevatten vijf leerlijnen die nauw met elkaar samenhangen: De innovatielijn is het hart van de opleiding waarin aan realistische opdrachten in de eigen praktijk gewerkt wordt. Met een community of practice (leergroep) komen projectopdrachten tot stand die leiden tot beroepsproducten die voor de eigen organisatie of werkomgeving van belang zijn. De vaste kern van de community bestaat naast de student uit een facilitator van de werkplek (manager), een collega, een medestudent en een docentcoach. Praktijkleren dus, maar wel met onderwijs 1 ondersteunend aan de uitvoering van projectopdrachten; De onderzoekslijn is ondersteunend aan de innovatielijn. Studenten leren door kortdurende opdrachten over onderzoeksmethodologie en evidence based practice. Kennis wordt meteen toegepast in de projectopdrachten van de innovatielijn. Ook de vaardighedenlijn is ondersteunend aan de innovatielijn. Diverse communicatieen presentatievaardigheden die in innovatieprocessen van pas komen, zoals effectief vergaderen, omgaan met weerstand, onderhandelen en conflicthantering en overtuigend presenteren worden geoefend. De out of the box lijn is een zelfstandige lijn. Studenten ondernemen activiteiten buiten de eigen organisatie om het denkkader te verruimen en het professioneel netwerk te ontwikkelen. In het portfolio maken studenten hun leerproces en leerresultaten inzichtelijk om aan te tonen dat competenties op het juiste niveau beheerst worden. Met een docentcoach wordt het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling geëvalueerd. Voorbeeld van samenhang in module 2: Een projectopdracht van de Innovatielijn betreft het genereren en selecteren van nieuwe ideeën door literatuurstudie, gebruik sociale media en het professionele netwerk en het doorlopen van creatieve processen met een team. Met zijn communty of practice besluit de student voor welke innovatiebehoefte deze opdracht ingezet wordt en maakt vervolgens de opdracht concreet en authentiek voor zijn werkplek. In de Innovatielijn bestudeert men onder andere literatuur over creativiteit en over de zogenaamde Voort-methode. Daarnaast leert men over zorgprocessen (logistiek), return on investment en competentiemanagement zodat men tot goede selectie van ideeën kan komen leidend tot een businesscase. De Onderzoekslijn ondersteunt in het doen van een literatuurstudie en het uitvoeren en analyseren van interviews. In de Vaardighedenlijn oefenen de studenten het begeleiden van creatieve 1 Zoals projectmanagement, innovatietheorieën/modellen, ontwikkelingen zorg, marktanalyse, verandercapaciteit, samenwerking, organisatieconfiguraties, ideeëngeneratie, technologie, return on investment, zorgprocessen (lean), competentiemanagement, ontwerpbenaderingen, verandermanagement, organisatiecultuur, implementatie. 3

5 groepsprocessen. In de out of the boxlijn kan de student besluiten tot het meelopen bij een bedrijf gespecialiseerd in het thema van de innovatie. Fase 2 De tweede fase van de opleiding betreft de masterthesis (20 weken). Het betreft een realistische opdracht uit de eigen praktijk waarin de student aantoont zelfstandig innovatieprocessen vorm te kunnen geven, gebruikmakend van wetenschappelijke inzichten en methoden. 4. Waar, door wie en hoe? Het team Het docententeam van de master Innovation in Complex Care weerspiegelt de veelzijdigheid van het innoveren. Docenten zijn geselecteerd op hun kennis en ervaring met innovatieprocessen en hebben altijd specifieke expertise op een deelgebied ervan, zoals bijvoorbeeld (lean) zorgprocessen, marktanalyse, technologie, creatieve processen, projectmanagement, verandermanagement of implementatie. Docenten in de onderzoekslijn zijn ervaren onderzoekers; docenten in de vaardighedenlijn hebben jarenlange ervaring met het coachen van professionals in communicatieve- en presentatievaardigheden. Alle docenten hebben beschikking over een uitgebreid professioneel netwerk, zodat we aansprekende gastdocenten voor de master kunnen inzetten. De master Innovation in Complex Care is onderdeel van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Samenwerking c.q. uitwisseling van kennis tussen onderzoekers van EIZT en studenten van de master zal vanzelfsprekend plaatsvinden. Praktijkleren De opleiding Innovation in Complex Care is gebaseerd op praktijkleren. Een groot deel van de tijd worden projectenopdrachten in de praktijk uitgevoerd met diverse personen. De community of practice met de docentcoach speelt een belangrijke rol. Deze is betrokken bij alle projectopdrachten en bij de masterthesis voor de opzet van het innovatieproces, de uitvoering en de evaluatie. De student heeft de leiding in de community. De community of practice komt in een module van 20 weken vier maal 2 uur samen. Daarnaast heeft de student nog vier uur individuele begeleiding van de docentcoach. Onderwijsbijeenkomsten Elke vrijdag zijn er bijeenkomsten voor de verschillende leerlijnen. Afwisselend vinden face to face bijeenkomsten plaats in Maastricht (hele dag) en virtuele bijeenkomsten (halve dag). Het onderwijs wordt lean georganiseerd, opdat studenten voldoende tijd overhouden voor het werken aan de projectopdrachten. Dat betekent dat men slechts om de week naar Maastricht reist; de andere vrijdag volgt men onderwijs thuis of vanaf de werkplek. Toetsing Toetsing vindt plaats na elke moduleperiode en door het opleveren van de masterthesis. Beoordeeld worden: Beroepsproducten van de projectmatige opdrachten Kritische beschouwingen van wetenschappelijke artikelen Presentatie- en communicatieve vaardigheden Portfolio 4

6 Kosten Opleidingskosten Het collegegeld bedraagt het eerste jaar september , het tweede jaar Extra kosten Houd rekening met kosten voor boeken en leermiddelen, bijvoorbeeld een computer met internetverbinding is onmisbaar. Een precieze inschatting van de bijkomende kosten is op dit moment nog niet te maken. 5

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma Handleiding voor hbo s en hun regionale zorgpartners Christelijke Hogeschool Windesheim Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Kenniscentrum Gezondheid

Nadere informatie

Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE

Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Executive Master of Tactical

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Leergang Coöperatief Ondernemen

Leergang Coöperatief Ondernemen Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen. De Is ontwikkeld

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

De vijf waarden van Rivas

De vijf waarden van Rivas De vijf waarden van Rivas De toekomst is gisteren begonnen Er is veel gebeurd sinds diverse regionale zorgverleners, huisartsen en medisch specialisten elkaar in 1994 opzochten om met enige regelmaat van

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst?

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Health & Public Service Delivering Public Service For The Future Copyright 2015 Accenture All Rights Reserved. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN.

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. Ondanks de aantrekkingskracht van termen als verbeterde persoonlijke

Nadere informatie

Postbus 35 7030 AA Wehl 0314 682 888 info@rijnlandadvies.nl www.rijnlandadvies.nl

Postbus 35 7030 AA Wehl 0314 682 888 info@rijnlandadvies.nl www.rijnlandadvies.nl Postbus 35 7030 AA Wehl 0314 682 888 info@rijnlandadvies.nl www.rijnlandadvies.nl Hoe leren medewerkers Onderzoek naar alternatieve vormen van leren door professionals in de technische installatiebranche

Nadere informatie