Op (Bemoste) beukenstam kunnen meerder soorten tegelijkertijd voorkomen, bv - zwavelkop - - platte tonderzwam -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op (Bemoste) beukenstam kunnen meerder soorten tegelijkertijd voorkomen, bv - zwavelkop - - platte tonderzwam -"

Transcriptie

1 Zwammen op hout door Gerard Compiet (Asten Someren) lezing gehouden op maandag Onderwerp: Paddenstoelen die op hout groeien Functie: - afbraak doodhout (recycling) - creëren open plaatsen in het bos Soorten (NL): Dood hout - soort hout Afhankelijk van - hoeveelheid hout - afbraakstadium - afmeting/houttype, stobbe, staand, liggend, tak Locatie -bodemvocht, soort zand Boshistorie - voormalig beheer (opruimen ja of nee), weinig biodiversiteit - huidig beheer (laten liggen) - continuïteit in ruimte en tijd Op (Bemoste) beukenstam kunnen meerder soorten tegelijkertijd voorkomen, bv - zwavelkop - - platte tonderzwam - - stobbezwam - Totaal 1014 soorten in Nederland (dat is 1/4 deel van totaal) hiervan zijn 70 soorten op levend hout en 295 soorten staan op rode lijst. De zwammen op naaldhout worden vaak verdrongen door zwammen die op allerlei boomsoorten voorkomen. 739 soorten met voorkeur of specifiek voor Loofhout en 240 soorten op naaldhout, 35 met onbekende voorkeur. Zwakte parasieten (paddestoelen die op verzwakte bomen gaan parasiteren, op gezonde bomen krijgen deze géén kans) op loofbomen van lanen, parken en landgoed. Necrotrofe parasiet (op levend hout maar groeit door ook als boom dood is) Saprotrofe parasiet (leven op dood hout)

2 De echte tonderzwam (Beuk en Berk) witte sporenmassa (april/mei) Jong: Rood-bruin, oude soorten: grijs) word ook wel de olifantvoet genoemd vanwege zijn vorm Platte tonderzwam vlak, witte aangroeizone, algemeen op allerlei loofbomen Tepelgal op platte tonderzwam. Veroorzaakt door made van vlieg (Tonderzwambreedvoetvlieg Agathomyia wankowiczi) Reuzenzwam Rozet tot 1 meter breed en 60 kg zwaar Komt voor op Beuken ook de monumentale beuken. De beuk probeert door het afstoten van wortels van deze schimmel af te komen. De schimmel komt namelijk heel vaak via de wortels van de beuk binnen, en minder vaak via een beschadiging. Hij maakt snel nieuwe en stoot besmette wortels af.

3 Uit Wikipedia: We onderscheiden drie hoofdvormen van leefwijze bij schimmels: saprotrofie (saprofytisme), parasitisme en mutualistische symbiose. Saprotrofe schimmels leven op dood organisch materiaal dat ze afbreken tot stoffen die voor andere organismen (dieren, platen) opneembaar zijn. Parasitaire schimmels leven ten koste van een levende gastheer. Bij een mutualistische symbiose is sprake van een duurzame relatie tussen een schimmel en een plant of dier, waarbij beide voordeel hebben van de relatie. Overgangen zijn legio: necrotrofe schimmels die een levende gastheer eerst doden alvorens als saprotroof de afbraak te beginnen. Zwakteparasitaire schimmels die een levende gastheer, die vaak om allerlei redenen verzwakt is (wonden, ziekte) infecteren en vervolgens na het afsterven van de gastheer als saprotroof verder leven. Afbraak door saprotrofe schimmels wordt beïnvloedt door: zuurstof: zonder zuurstof geen afbraak water te droog of te nat is ongunstig voor de afbraak temperatuur de meeste schimmels hebben een optimale stofwisseling bij temperaturen tussen 5 en 40 graden Celsius. Thermofiele schimmels zijn bij hogere temperaturen actief, psychrofiele schimmels bij hele lage temperaturen, tot enkele graden onder nul. klimaat Klimaat is een afgeleide van temperatuur: i.h.a. hoe kouder, hoe langzamer de afbraak van organische stof plaatsvindt. Daarnaast speelt water natuurlijk ook een rol: heel droge klimaten hebben ook een lage afbraaksnelheid. De zuurgraad en de hoeveelheid stikstof in het milieu spelen ook een belangrijke rol. Zware metalen remmen de afbraak door schimmels sterk. Voorbeelden van afbraak door saprotrofe schimmels: Houtafbraak Hout is opgebouwd uit o.a. cellulose, hemicellulose en lignine. Deze stoffen bestaan uit zeer complexe moleculen, veelal polymeren van suikers. Schimmels scheiden o.a. exoenzymen af die deze grote moleculen in kleinere stukken breken, die dan vervolgens weer door andere schimmels kunnen worden aangepakt. We onderscheiden drie verschillende manieren van houtafbraak door schimmels: 1.1. Bruinrot Bij bruinrot wordt uitsluitend cellulose afgebroken, niet de lignine. Het hout wordt bruin, schrompelt bij drogen sterk in en vertoont de voor bruinrot karakteristieke dwars- en lengtescheuren waardoor het hout in blokjes uiteenvalt, die met de hand gemakkelijk tot poeder zijn fijn te wrijven. Bruinrot wordt veroorzaakt door basidiomyceten. Bruinrot vindt optimaal plaats bij een Ph van 4 en wordt vaker op naald- dan op loofhout aangetroffen. Bekende bruinrotfungi zijn: Serpula, Fomitopsis, Phaeolus, Piptoporus, Fistulina, Laetiporus Witrot. Ook witrot wordt voornamelijk door basidiomyceten veroorzaakt (Trametes, Heterobasidion en Armillaria mellea). Sommige Ascomyeten zijn eveneens witrotters: Xylariaceae: ze zijn echter alleen in staat om het lignine van loofhout af te breken en niet van naaldhout Zachtrot. Bij zachtrot is sprake van afbraak door Ascomyeten en fungi imperfecti. Hierbij wordt cellulose afgebroken, maar lignine slechts gemodificeerd. Het totaalbeeld lijkt erg op witrot. Zachtrot treedt vooral op bij loofhout onder zeer natte omstandigheden, bijvoorbeeld als het hout geheel of gedeeltelijk in het water ligt. Anders is het meestal slechts een beginfase van houtafbraak, en nemen basidiomyceten de afbraak over met de daarbij behorende bruin- of witrot

4 Saprotrofen Elfenbankje: Loof- en naaldhout, viltig, witte aangroei, diverse soorten Vermiljoenhoutzwam: (het geheel in dezelfde rode kleur) veel op Loofhout, lichtminnend, komt voor op kaalslag en wegranden Winterhoutzwam op loofhout, buisjes, 2-3 poriën/mm (ook in de winter) Voorjaarshoutzwam 4-6 poriën/mm Oranje Aderzwam: op loofhout (aders)

5 LOOFHOUT SOORTEN Saprotofen Witte Bultzwam: Op Beuken, Room/Grijswit vaak voorzien met algen, langwerpige poriën Doolhofzwam: meerjarig (tot 10 jaar) Eik, taai, kurkachtig vlees Grijze buisjeszwam: zeer algemeen (porie asgrijs bij druk zwart)

6 Judasoor: Oorvormig, trilzwamachtig tot taai, Komt voor op de Vlierboom. Als deze uitgedroogd is en je gooit hem weer in het water dan zwelt deze helemaal op. Verhalen: De naam wordt wel verklaard uit de overlevering dat Judas Iskariot zich aan een vlier had opgehangen nadat hij Jezus verraden had. In het verhaal over de arrestatie van Jezus wordt verteld dat Petrus een Romeinse soldaat het oor afhakt om de arrestatie te voorkomen. Judas was degene die Jezus verraadde met een kus. NAALDHOUTSOORTEN Blauwe kaaszwam: op doodhout van naaldbomen Vaalblauwe kaaszwam (1974) algemeen voorkomend op loofhout Teervlekkenzwam: eerst viltig later kaal daarna glanzend zwart vlekkerig (viltig) (glanzend zwarte vlekken)

7 Dennenmoorder: (op stronken én wortels) Mycelium zwamdraden via de wortels naar andere bomen. Kernhoutrotter, hout word rood en vezelig LOOFHOUTSOORTEN OP NAALDHOUT ( ontstaat door te veel Stikstof als gevolg van o.a. zure regen) Helmmycena Spekzwoerdzwam

8 SOORTEN HOUTAFBRAAK Bruinrot: meestal op dennenhout, zwam die cellulose afbreekt, hout wordt bruin van kleur, droge brokkelige structuur BRUINROTTERS zwavelzwam 1-jarig, Roodgeel boven, okergeel onderzijde, necrotrofe parasiet, Komt voor op Eik, Eucalyptus maar ook Acacia's en ander loofhout open landschap, vanaf april, Kern van boom holt uit eetbaar

9 De Boletenzwartlijf (0,8 cm groot) leeft in deze zwam (larve als ook het insect) Berkenzwam: eerst een knol daarna buisjeslaag Roodgerande houtzwam Spar, Laklaag, 3 kleuren, wit-geel/bruin-zwart

10 Biefstukzwam eetbaar maar niet lekker (poor man's steak genoemd) onderaan op eik geeft roodbruin hout wat geliefd is bij de meubelmakers omdat dit relatief goedkoop en donker kleurig hout is. WITROT zwam die zowel de cellulose als de lignine afbreekt, hout is vezelig, draderig, vochtig Komt in NL bossen het meeste voor. Roodporiehoutzwam: necrotrofe, buisjeszwam Eikhaas elastisch, op wortels van Eik Kussenvormig houtzwam eenkleurig kaneelachtig, met ammoniak overgoten kleurt deze zwart violet

11 FASES BIJ BEUKENHOUTSTOBBEN BEGINFASE Kort na het vellen van de boom -Donzige korstzwam- - korstzwam - - paarse knoopzwam - en iets later na vellen van de boom - Grijze buisjeszwam- TUSSENFASE -elfenbankje- -fopelfenbankjeparasiteert op mycelium van elfenbankje - Geweizwammetje- -Houtknotszwam-

12 - witsteelfranjehoed- -Rode zwavelknop- EINDFASE - Slijmzwam- (Boomwrat of blote billenzwam genoemd) -Molmbekerzwam-

13 NAALDHOUTSTOBBE BEGINFASE Kort na het vellen van de boom -paarse dennenzwam- -dennen bloedzwam- -kerntrilzwam- -oranje druppelzwam- OPTIMALE FASE -kleverig koraalzwammetje- (kaboutervuur) -dennezwavelknop (goed eetbaar)

14 (vervolg optimale fase) -dennenvlamhoed- (Plaatjes dicht opeen verkleurd niet) -koningsmantel- (geel met paarse schubben-geliefd bij reeën) EINDFASE -stekeltrilzwam- (weke gelatine-onderzijde stekelig stekels zorgen voor opp vergroting dus meer sporen kunnen afzetten) -echte honingzwam- Velum vlokken met gele tint ruikt sterk-camambert achtig -sombere honingzwam-

15 -knolhoningzwam- -rhizomorfen- ("wortels" van zwammen-zitten tussen stam en schors-dikke zwarte draden lijkt op veters -paarse knoopzwam- (darmachtig-ongeslachtelijke sporen (konidiën) vormen: tol, beker tot schijfvormig, perfecte vorm is gesclachtelijk

16 BIJ ONDERSTAANDE BEN IK HET VBERBAND KWIJT (VLGS MIJ WAREN DIT VOORBEELDEN VAN ZWAMMEN OP LEVEND HOUT) -Het waaiertje- Vaak te zien bij houtstapels die er pas liggen, dus op dood hout. Grijs-wit dons-gespleten lamellen, inrollend bij droogte om uitdrogen van de sporen te voorkomen -weerschijnzwam- Els en Berk (bij scheve belichting krijg je kleurschittering -echte tonderzwam (met de tondel en twee vuurstenen kan menvuur maken-tot de komst van de luciferwas er levende bedrijvigheid in oogst en productie van dit materiaal)

17 -echte vuurzwam- (brand en gloeit langerdan tonderzwam- leeft tot 15 jaar op wilg en populier -Plooivlieswaaiertje- Berkenstam (Nieuw-in 1988 ontdekt in buurt van Nijmegen mogelijk door opwarming?? tref je tot laat in seizoen aan -Berkenkorrelknop (Maggiknopje)- Beuk, Els, Es en Iep (Nieuw 2004

18 DIVERSE WETENSWAARDIGHEDEN INDICATORSOORTEN: soorten mycologisch waardevol beukenbos (hoe meer je aantreft des te waardevoller het beukenbos) 21 soorten GEOTROPIE (sporen kunnen de buisjes niet meer uit de zwam zorgt voor andere groei haaks op de oude stand-voordeel sporen kunnen er weer vallen, regenwater komt niet in de poriën uit of de echte tonderzwam vb de berkenzwam

19 NOG ENKELE ZWAMMEN DIE VAAK ZULT AANTREFFEN -Stobbezwammetje- -schubbige bundelzwam- -Gele trilzwam- -Echte kopergroene zwam- -Porcelijn zwam- -geel schijfzwammetje- - harig dwergoortje-

Naaldbossen in Nederland

Naaldbossen in Nederland Naaldbossen in Nederland Bedreigde levensgemeenschappen N ederl andse M ycologische V ereniging De Goudvinkzwam groeit op verrotte stronken van naaldbomen, vooral Fijnspar en dennen. De laatste decennia

Nadere informatie

Schimmels in hout: oorzaken en oplossingen

Schimmels in hout: oorzaken en oplossingen .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Schimmels in hout: oorzaken en oplossingen........... 21 2001 Hout kan vele eeuwen

Nadere informatie

4 Planten 2. De natuurgids

4 Planten 2. De natuurgids 4 Planten 2 Leerdoelen De natuurgids kan op het terrein aantonen hoe planten ingesteld zijn op de fotosynthese; kan op het terrein aantonen hoe planten aangepast zijn om te veel verdamping tegen te gaan;

Nadere informatie

OPDRACHT 2: HET BOS DAT HOORT EN ZIET GEHAKTBALLENBOOM

OPDRACHT 2: HET BOS DAT HOORT EN ZIET GEHAKTBALLENBOOM JHERONIMUS BOSCH Jheronimus van Aken werd waarschijnlijk omstreeks 1450 in 's Hertogenbosch geboren. Alleen zijn sterfjaar staat vast: 1516. Hij werkte zijn hele leven als schilder in het atelier van zijn

Nadere informatie

Composteren: hoe, wat en waarom? Snoeihout verwerken in de kringlooptuin Creatief, functioneel en origineel met snoeihout en bladeren

Composteren: hoe, wat en waarom? Snoeihout verwerken in de kringlooptuin Creatief, functioneel en origineel met snoeihout en bladeren Composteren: hoe, wat en waarom? Snoeihout verwerken in de kringlooptuin Creatief, functioneel en origineel met snoeihout en bladeren INDEX BOMEN EN STRUIKEN IN DE TUIN Groeien in de kringloop 3 Bomen

Nadere informatie

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Inhoudstafel Composteren: hoe, wat en waarom? Waarom zou u thuiscomposteren? 3 Wat kunt u allemaal composteren? 5 Wat gebeurt

Nadere informatie

Thema 1 Natuurlijke verschijnselen

Thema 1 Natuurlijke verschijnselen Thema 1 Natuurlijke verschijnselen Samenvatting Krachten Als je kracht uitoefent op een voorwerp, reageert dat altijd op dezelfde manier. Enkele belangrijke krachten zijn de volgenden. Zwaartekracht: de

Nadere informatie

Composteren in vaten en bakken

Composteren in vaten en bakken Composteren in vaten en bakken OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem compost brengt leven in je tuin In samenwerking met de Vlaamse Compostorganisatie: Vlaco VZW Kan. De Deckerstraat 37 2800 Mechelen

Nadere informatie

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur Permacultuur Ontwerpen met de natuur 1 Inhoudsopgave. Les 1: Permacultuur, ontwerpen met de natuur....5 Oorsprong van de lessenserie....5 Inleiding....6 Wat is permacultuur?...6 De achtergrond van permacultuur....6

Nadere informatie

Vlinderlessen in de klas. groep 3 & 4

Vlinderlessen in de klas. groep 3 & 4 Vlinderlessen in de klas groep 3 & 4 Vlinderlessen in de klas Vlinderlessen in de klas is een verzameling lessuggesties ter introductie van het onderwerp vlinders. Als vervolg op deze lessen kun je de

Nadere informatie

Alles wat je wilt weten over HAARVERZORGING

Alles wat je wilt weten over HAARVERZORGING Alles wat je wilt weten over HAARVERZORGING INHOUD Of het nu lang is of kort, dik of dun, steil of krullend: haar is het mooist wanneer het gezond en glanzend is. Maar dat gaat helaas niet vanzelf. Elke

Nadere informatie

Handboek Bodemgezondheid

Handboek Bodemgezondheid Onderzoek en beoordeel zelf de gezondheid van je bodem en gewassen Col Freeman Nederlandse vertaling en bewerking door Rob van Deursen Uitgave: 14-3-2015 www.saiwala.nl Verantwoording Home Garden Soil

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Inleiding 1. Woordspin 2. Rubrieken 3

Inhoudsopgave. Pagina. Inleiding 1. Woordspin 2. Rubrieken 3 Linde van den Anker Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Woordspin 2 Rubrieken 3 H1 Het ontstaan van haar 4, 5 H2 De eigenschappen van haar 6, 7 H3 De verzorging van haar 8, 9 H4 Het gebruik van haar 10, 11

Nadere informatie

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE "de KROENEKRAAN" VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE JAARGANG : 23 NUMMER : 3 JULI 2013 1 Z O M E R 2 2 INHOUD - De Trosbosbes een lastige indringer in de Peel 4 6 - Dood doet leven. 7 9 - Greppelsprinkhaan

Nadere informatie

LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN

LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n Serie amfibieën Witlipboomkikker Litoria infrafrenata

Nadere informatie

Examen HAVO. biologie. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. biologie. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2011 tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur biologie Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Vlinderlessen in de klas. groep 5 & 6

Vlinderlessen in de klas. groep 5 & 6 Vlinderlessen in de klas groep 5 & 6 Vlinderlessen in de klas Hieronder vindt u lesideeën over het onderwerp vlinders voor kinderen van groep 5 en 6 waarmee u direct aan de slag kunt. Elk hoofdstuk bestaat

Nadere informatie

Belangrijke plagen en ziekten in uien

Belangrijke plagen en ziekten in uien Belangrijke plagen en ziekten in uien Leading in Allium, inspired by you. voorwoord Geachte lezer, In deze brochure beschrijven wij de belangrijkste ziekten en plagen in uien. Ook wordt aangegeven hoe

Nadere informatie

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid René Schils 2012 2 Voorwoord Voorwoord Bodemvruchtbaarheid is een klassiek thema in

Nadere informatie

Inleiding Elephants World Op Elephants World werken de olifanten NOOIT voor de mensen! De mensen werken voor de olifanten. Geschiedenis Werken

Inleiding Elephants World Op Elephants World werken de olifanten NOOIT voor de mensen! De mensen werken voor de olifanten. Geschiedenis Werken Spreekbeurt Inleiding Welkom allemaal bij mijn spreekbeurt over Elephants World, in het Nederlands olifanten wereld. Ik ga jullie wat vertellen over het leven van olifanten in Thailand, de problemen rondom

Nadere informatie

Vleermuizen in en om het huis

Vleermuizen in en om het huis Vleermuizen in en om het huis Hoe om te gaan met vleermuizen in de directe woonomgeving Waarom deze brochure? De meeste vleermuizen komen nooit in aanraking met mensen. Andersom geldt dit dus ook. Er zijn

Nadere informatie

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Serie zoogdieren Cavia Cavia porcellus Cavia

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN. www.dlvplant.nl

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN. www.dlvplant.nl KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA SOLANI DE SMAAK

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde

Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde Afstudeeronderzoek Landgoed Verwolde Biomassa als potentiële economische drager voor Landgoed Verwolde Auteurs: Smallegange, Ard (840307102) Van Dam, Tomas (871229102) Opdrachtgevers: Landgoed Verwolde

Nadere informatie

Provinciaal Gallo-Romeins Museum 23/04/2010 uitbreidingsproject

Provinciaal Gallo-Romeins Museum 23/04/2010 uitbreidingsproject Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging... Marcus Aurelius, Romeinse keizer, 121-180 na Christus Eerste mensen 1 500.000 jaar geleden Hier zijn mensen! Cultuur helpt eerste mensen te

Nadere informatie

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster

BOMEN. Uit een dagboek van een groepsleidster BOMEN Uit een dagboek van een groepsleidster Dit artikel is in 5 delen verschenen in Mensen-Kinderen mei en september 1999 en januari, maart en mei 2000. Mensen-Kinderen, tijdschrift voor Jenaplanonderwijs,

Nadere informatie

Jakkes... Slakken! Wat eten slakken? Hebben alle slakken een huisje? Slapen slakken ook? Waarom zijn slakken zo glibberig?

Jakkes... Slakken! Wat eten slakken? Hebben alle slakken een huisje? Slapen slakken ook? Waarom zijn slakken zo glibberig? Jakkes... Slakken! Slakken schoolkrant Wat eten slakken? Hebben alle slakken een huisje? Slapen slakken ook? Waarom zijn slakken zo glibberig? Slakken: super of smerig? De meeste mensen vinden slakken

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie