Internationale handel in diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale handel in diensten"

Transcriptie

1 Internationale handel in diensten Statistiekopgave Internationale handel in diensten Toelichting bij de dienstensoorten (uitgebreid) Versie 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING WIE MOET GEGEVENS LEVEREN VERPLICHTING VERANTWOORDELIJKHEID INZENDTERMIJN VERSLAGPERIODE INVOER EN UITVOER VAN DIENSTEN ELEKTRONISCHE VRAGENLIJST STANDAARD RECORD LAY-OUT TOELICHTING OP DE STRUCTUUR VAN HET BESTAND Record lay-out elektronische aanlevering Toelichting op de velden van voorlooprecord Toelichting op de velden van voorlooprecord Toelichting op de velden van het datarecord TELEFOONNUMMER NULOPGAVE CORRECTIEPOSTEN SPECIFICATIES VERZENDEN BESTANDEN VIA UPLOAD SPECIFICATIES BESTANDEN VIA TOELICHTING OP DE DIENSTENSOORTEN CODELIJST DIENSTENSTROMEN DIENSTENCODE VOLGENS DE STANDAARD DIENSTENNOMENCLATUUR Algemene toelichting op de dienstensoorten Onderscheid internationale handel in diensten en internationale handel in goederen Wijzigingen in de dienstencodes met ingang van Dienstencodes Toelichting per dienstensoort Industriële diensten Onderhoud en reparatie 16 Zeevaart: passagiersvervoer Zeevaart: vrachtvervoer Zeevaart: vervoersondersteunende diensten Luchtvaart: passagiersvervoer Luchtvaart: vrachtvervoer Luchtvaart: vervoersondersteunende diensten Ruimtevaart Spoorvervoer: passagiersvervoer Spoorvervoer: vrachtvervoer Spoorvervoer: vervoersondersteunende diensten Wegvervoer: passagiersvervoer Wegvervoer: vrachtvervoer Wegvervoer: vervoersondersteunende diensten Binnenvaart: passagiersvervoer Binnenvaart: vrachtvervoer Binnenvaart: vervoersondersteunende diensten Vervoer per pijplijn en transport van elektriciteit Overige vervoersondersteunende diensten Post- en koeriersdiensten Telecommunicatiediensten Bouwdiensten in het buitenland door ingezetenen Bouwdiensten in Nederland door niet-ingezetenen Levensverzekeringen en pensioenverzekeringen (premies) Levensverzekeringen en pensioenverzekeringen (claims) Vrachtverzekeringen (premies) Vrachtverzekeringen (claims) Andere directe verzekeringen (premies) pagina 2 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

3 Andere directe verzekeringen (claims) Herverzekeringen (premies) Herverzekeringen (claims) Ondersteunende diensten voor verzekeringen Financiële diensten Computerdiensten Informatiediensten Stamrechten Franchises en soortgelijke rechten Andere royalty s en licentierechten Transitohandel (handelsdiensten) Andere aan de handel gerelateerde diensten Operational lease Juridische diensten Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies Zakelijk advies, managementadvies en public-relationsdiensten Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen R&D: leveren van op maat en niet op maat onderzoek R&D: aan- en verkoop van eigendomsrechten op R&D...32 R&D: technische test- en analysediensten ten behoeve van octrooien...32 Architecten- en ingenieursdiensten en andere technische diensten Afvalverwerking en milieudiensten Landbouwkundige en mijnbouwkundige diensten Andere niet eerder genoemde zakelijke diensten Intraconcerndiensten Audiovisuele en verwante diensten Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten Overige diensten LANDENCODERING VOLGENS DE GEONOMENCLATUUR Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 3

4 1. Inleiding Deze handleiding bevat informatie over de wijze waarop de statistiekopgave Internationale handel in Diensten gedaan kan worden en de toelichting op de dienstensoorten. 1.1 Wie moet gegevens leveren De gevraagde gegevens voor de statistiek Internationale Handel in Diensten dienen geleverd te worden door ondernemingen die, gedurende de verslagperiode, diensten aan niet-ingezetenen hebben geleverd of diensten van niet-ingezetenen hebben afgenomen. Indien bij een onderneming tijdens de verslagperiode geen internationale dienstentransacties hebben plaatsgevonden, is er sprake van een nichil opgave. 1.2 Verplichting Ondernemingen zijn wettelijk verplicht de statistiekopgaven van de Internationale Handel in Diensten rechtstreeks aan het CBS te leveren. 1.3 Verantwoordelijkheid Een informatieplichtige onderneming kan het opstellen van de statistiekopgave uitbesteden aan een zogenaamde derde aangever. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de opgave blijft echter bij de informatieplichtige onderneming berusten. 1.4 Inzendtermijn De opgave over een kwartaal moet bij het CBS zijn ontvangen uiterlijk 30 kalenderdagen volgend op de maand of het kwartaal waarover opgave gedaan wordt. 1.5 Verslagperiode De de statistiek Internationale Handel in Diensten is een kwartaalstatistiek. De velden Begin verslagperiode en Einde verslagperiode moeten bij de kwartaalopgave de eerste respectievelijk de laatste maand van de verslagperiode als inhoud hebben. NB Kwartaalopgaven dienen betrekking te hebben op de kalenderkwartalen (januari- maart, apriljuni etc.). 1.6 Invoer en uitvoer van diensten De diensten zijn ingedeeld in een aantal soorten diensten. Deze indeling staat met een toelichting vermeld in hoofdstuk 4.2 (Dienstencode volgens de Standaard Diensten Nomenclatuur). Met invoer worden de diensten bedoeld die door een Nederlands bedrijf worden verworven (ingekocht) bij een niet in Nederland gevestigd bedrijf of persoon. Met uitvoer worden de diensten bedoeld die door een Nederlands bedrijf aan een niet in Nederland gevestigd bedrijf of persoon geleverd worden. De invoer en de uitvoer vormen de dienstenstromen. Zowel de in- als uitvoer moeten gespecificeerd worden naar de soort dienst én naar land (zie hoofdstuk 4 op bladzijde 10 en verder). Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 4

5 Alle bedragen moeten worden opgegeven in hele Euro s ( ). 2. Elektronische vragenlijst Opgave voor de statistiek Internationale Handel in Diensten kan gedaan worden via de internet vragenlijst. De internetlink (URL) naar de vragenlijst vindt u in de aanschrijfbrief. Per kwartaalopgave ontvangt u een aparte inlogcode. Voor vragen neemt u contact op met het CBS Contact Center via: 3. Standaard record lay-out Een tweede mogelijkheid om de statistiekopgave te doen is via de standaard record lay-out. Hieronder zijn de specificaties vermeld die nodig zijn bij het bouwen van computerprogramma s voor het samenstellen van de statistiekopgaven Internationale Handel in Diensten. 3.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke aanwezig zijn: - één record van het type IDA1 met gegevens over de aangever en - één record van het type IDA2 met gegevens over de opgave. Datarecords: per informatieplichtige per dienstenstroom: een of meer datarecords. Afsluitrecord: een record van het type IDA9, als teken dat het einde van het bestand is bereikt en dat het bestand volledig is. NB Indien een veld niet van toepassing is, moet het worden gevuld met spaties (alfanumerieke velden) of nullen (numerieke velden). Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 5

6 3.1.1 Record lay-out elektronische aanlevering Voorlooprecord 1 Omschrijving Positie Lengte Waardebereik Vaste waarde Recordtype IDA1 Naam (derde) aangever Alfanumeriek Aangevernummer Alfanumeriek 64 1 Spatie Telefoonnummer contactpersoon Alfanumeriek Reserve Spatie Voorlooprecord 2 Omschrijving Positie Lengte Waardebereik Vaste waarde Recordtype IDA2 Begin verslagperiode JJJJMM Einde verslagperiode JJJJMM 17 1 Spatie Aangevernummer Alfanumeriek 37 1 Spatie Ondernemingsnummer Alfanumeriek 47 1 Spatie Creatiedatum JJJJMMDD Creatietijd HHMMSS Reserve Spaties Datarecord Omschrijving Positie Lengte Waardebereik Vaste waarde Begin verslagperiode JJJJMM Einde verslagperiode JJJJMM Ondernemingsnummer Alfanumeriek CBS-nummer informatieplichtige Alfanumeriek Regelnummer Numeriek Dienstenstroom Alfanumeriek Dienstencode Numeriek Land Alfanumeriek Waardeteken ,- Factuurwaarde Numeriek Correctiepost Spatie of C Administratienummer Alfanumeriek Reserve Spaties Afsluitrecord Omschrijving Positie Lengte Waardebereik Vaste waarde Recordtype IDA9 Reserve Spaties pagina 6 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

7 3.1.2 Toelichting op de velden van voorlooprecord 1 Omschrijving Naam (derde) aangever Aangevernummer Telefoonnummer Contactpersoon Toelichting De naam van het bedrijf dat de statistiekopgave naar het CBS zendt. Nummer van het bedrijf dat de statistiekopgave naar het CBS zendt. Dit nummer omvat 19 posities en wordt door het CBS verstrekt. Deze informatie is nodig om met de aangever van de statistische opgave contact op te kunnen nemen Toelichting op de velden van voorlooprecord 2 Omschrijving Begin verslagperiode Einde verslagperiode Aangevernummer Ondernemingsnummer Creatiedatum Creatietijd Toelichting Eerste maand van de periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Laatste maand van de periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Indien de opgave betrekking heeft op één maand het veld vullen met dezelfde waarde als bij Begin verslagperiode. Nummer van het bedrijf dat de statistiekopgave naar het CBS zendt. Dit nummer omvat 19 posities en wordt door het CBS verstrekt. Onderneming waartoe de informatieplichtige behoort. Dit nummer wordt verstrekt door het CBS. (b.v. o ) Datum waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatiedatum van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Tijd waarop het bestand is aangemaakt. Bij duplicaatbestanden moet de creatietijd van het oorspronkelijke bestand worden aangegeven. Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 7

8 3.1.4 Toelichting op de velden van het datarecord Omschrijving Begin verslagperiode Einde verslagperiode Ondernemingsnummer CBS-nummer informatieplichtige Regelnummer Toelichting Eerste maand van de periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Laatste maand van de periode (jaar en maand) waarop de opgave betrekking heeft. Indien de opgave betrekking heeft op één maand het veld vullen met dezelfde waarde als bij Begin verslagperiode. Onderneming waartoe de informatieplichtige behoort. Dit nummer wordt verstrekt door het CBS. (b.v. o ) Dit nummer omvat maximaal 10 posities en vormt voor de dienstenstatistiek de identificatie van de informatieplichtige en wordt door het CBS verstrekt. Het nummer bestaat uit één letter gevolgd door acht cijfers of negen cijfers. De letter is een j, een b, o of e. Het volgnummer van de datarecords, beginnend met en oplopend met 1. Dienstenstroom Aanduiding van de aard van de dienstenstroom; zie hoofdstuk 4.1. Dienstencode Land Waardeteken Factuurwaarde Correctiepost Administratienummer Aanduiding van de soort dienst volgens de Standaard Diensten- Nomenclatuur. De soort dienst wordt geïdentificeerd door een driecijferige code. Voor de juiste code zie hoofdstuk 4.2. Land van de niet-ingezetene waarmee uw bedrijf de diensttransactie heeft. Het land wordt geïdentificeerd met de alfanumerieke code volgens de Geonomenclatuur; zie hoofdstuk 4.3. Indien een post een correctiepost omvat, kan veld Factuurwaarde een negatieve waarde bevatten. In dat geval moet in het veld waardeteken met het teken "-" of "+" worden aangegeven of de waarde in het volgende veld negatief of positief is. Ingeval van nulwaarden s.v.p. het teken "+" gebruiken. Factuurwaarde aangeven in hele euro's. De factuurwaarde is de waarde die de leverancier aan de afnemer in rekening brengt. Indien deze waarde meer dan 10 posities omvat dient deze post opgesplitst te worden over meerdere records. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. Indien een record een correctiepost betreft, in dit veld een C vermelden. Een referentie die u naar eigen behoefte kunt gebruiken (b.v. factuurnummer). pagina 8 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

9 3.2 Telefoonnummer Om snel met de (derde) aangever van de statistische opgave te kunnen communiceren, bestaat de mogelijkheid om het telefoonnummer van de contactpersoon in de record lay-out elektronische aanlevering te vermelden. Hiervoor is in het voorlooprecord het veld Telefoonnummer contactpersoon gecreëerd. Dit veld bestaat uit 15 posities en is opgebouwd in raw format. Dit wil zeggen dat deze opbouw overeenkomt met het telefoonnummer, zoals dit gebruikt wordt bij Gsmtelefoons. Als voorbeeld wordt hierna het telefoonnummer van het Contact Center CBS: weergegeven. De opbouw van het telefoonnummer ziet er als volgt uit: landcode +31, netnummer 45, abonneenummer Het telefoonnummer moet links uitgelijnd worden. 3.3 Nulopgave Indien in een verslagmaand / kwartaal geen invoer of uitvoer van diensten heeft plaatsgevonden moet een "nulopgave" worden ingezonden. Een nulopgave bestaat uit de voorlooprecords (recordtype IDA1 en IDA2), een datarecord van de dienstenstroom (invoer en / of uitvoer) waarvoor de nulopgave wordt gedaan en het afsluitrecord (recordtype IDA9). In het datarecord wordt het veld "Factuurwaarde" gevuld met 0. Voorts moeten de velden "Ondernemingsnummer" en "CBS-nummer informatieplichtige" worden ingevuld. 3.4 Correctieposten In de statistiekopgave kunnen correctieposten worden aangeleverd. Deze posten worden in het datarecord in het veld Correctiepost aangeduid met een C. Deze optie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van correcties (b.v. creditnota s) op eerder ingezonden statistiekopgaven. (De volgende velden mogen afwijken t.o.v. de oorspronkelijke statistiekopgave: Dienstenstroom, Dienstencode, Land, Waarde teken en Factuurwaarde.) 3.5 Specificaties verzenden bestanden via upload Ieder bestand moet volledig voldoen aan de indeling van de hierboven beschreven "record lay-out elektronische aanlevering" (zie 3.1). U kunt uw in te zenden bestanden via upload aanbieden aan het CBS. U heeft hiervoor geen specifieke software nodig. Uploaden van bestanden doet u door via uw internetbrowser een beveiligde verbinding met het CBS te maken. Het HTTPS-protocol (Hypertext Transfer Protocol Secure) zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens via het Internet. Het uploaden van bestanden vereist eenmalig een enquêtecode, een inlognaam en een wachtwoord. Wilt u van de uploadmogelijkheid gebruik maken, stuurt u dan een naar met als onderwerp IDG. In deze vermeldt u verder: het CBS-informatieplichtige nummer, de firmanaam van de aangever, het adres van de aangever, de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon. De enquêtecode, inlognaam en wachtwoord en de internetlink worden u dan via toegezonden. Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 9

10 3.6 Specificaties bestanden via Ieder bestand moet volledig voldoen aan de indeling van de hierboven beschreven "record lay-out elektronische aanlevering" (zie 3.1). Indien u het bestand beveiligd via naar het CBS wilt versturen, dan moet u gebruik maken van de hiervoor speciaal door ons ontwikkelde software: CBSsend. Deze software comprimeert de bestanden en voegt een digitale envelop toe, waaraan te herkennen is voor welke statistiek deze informatie bedoeld is. Indien de omvang van de te verzenden bestanden te groot is, dan worden deze over een aantal berichten verdeeld. Vervolgens worden deze berichten beveiligd door versleuteling. Tevens krijgt u een ontvangstbevestiging dat het CBS uw data heeft ontvangen. Wilt u CBSsend ontvangen, belt u dan met een van de medewerkers van ons CBS Contact Center ( , op werkdagen tussen en uur). U krijgt dan de handleiding en een cdrom met de software toegezonden. Statistische opgaves, die met behulp van CBSsend beveiligd zijn, worden via gestuurd naar 4. Toelichting op de dienstensoorten 4.1 Codelijst Dienstenstromen Code I U Omschrijving Invoer van een dienst Uitvoer van een dienst 4.2 Dienstencode volgens de Standaard DienstenNomenclatuur Algemene toelichting op de dienstensoorten Er is sprake van Internationale Handel in Diensten als een ingezetene (in dit geval uw bedrijf) dienstentransacties heeft met niet-ingezetenen (bedrijven zowel als personen). Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe voor langere tijd over een locatie in Nederland beschikken. Niet-ingezetenen hebben hun economisch belangencentrum buiten Nederland. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd. Als uw bedrijf diensten verleent aan een niet-ingezetene is sprake van uitvoer van diensten. Als uw bedrijf diensten afneemt van een niet-ingezetene is sprake van invoer van diensten. Het land waar de afnemer respectievelijk verlener van de dienst ingezetene is, bepaalt het land van bestemming respectievelijk het land van herkomst van de internationale dienst. Het internationale karakter van de dienst wordt niet door grensoverschrijding (van en naar Nederland) bepaald, maar wel door het feit dat uw bedrijf met een niet-ingezetene dienstentransacties heeft. Voor de vaststelling van de waarde van de afzonderlijke dienstentransacties kunt u in het algemeen de registratie van de facturenstroom van uw bedrijf gebruiken. Let wel: het is de bedoeling dat u de bruto waarde van de in- en uitgevoerde diensten afzonderlijk opgeeft, ook als er onderling verrekening (bijvoorbeeld via een intraconcern boekhouding of clearing) plaatsvindt. pagina 10 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

11 4.2.2 Onderscheid Internationale Handel in Diensten en internationale handel in goederen Internationale Handel in Diensten bevat over het algemeen - géén goederen. Er zijn echter uitzonderingen: Bouwdiensten in het buitenland door een ingezetene (code 250) Als uw bedrijf - in opdracht van een niet-ingezetene - in het buitenland goederen aanschaft die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van een bouwkundig project in het buitenland, dienen deze goederen opgegeven te worden als invoer onder code 250. Bouwdiensten in Nederland door een niet-ingezetene (code 251) Als een niet-ingezeten bedrijf - in opdracht van uw bedrijf - in Nederland goederen aanschaft die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van een bouwkundig project in Nederland, dienen deze goederen opgegeven te worden als invoer onder code 251. Transitohandel (handelsdiensten, code 270) Bij aankoop van goederen door uw bedrijf bij een niet-ingezetene en de wederverkoop van deze goederen aan een andere niet-ingezetene, zonder dat de goederen in Nederland komen, dient de waarde van de transitohandel als uitvoer opgegeven te worden, op het moment van de wederverkoop. Overigens: de op te geven waarde is het verschil tussen de waarde van de goederen bij wederverkoop en de waarde van de goederen bij aankoop. Als de goederen worden verkocht voor een lagere waarde dan de aankoopwaarde wordt een negatieve uitvoer van handelsdiensten geregistreerd. Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 11

12 4.2.3 Wijzigingen in de dienstencodes met ingang van 2012 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 12

13 4.2.4 Dienstencodes 202 INDUSTRIËLE DIENSTEN 203 ONDERHOUD EN REPARATIE VERVOERSDIENSTEN Zeevaart 207 Passagiersvervoer 208 Vrachtvervoer 209 Vervoersondersteunende diensten Luchtvaart 211 Passagiersvervoer 212 Vrachtvervoer 213 Vervoersondersteunende diensten 218 Ruimtevaart Spoorvervoer 220 Passagiersvervoer 221 Vrachtvervoer 222 Vervoersondersteunende diensten Wegvervoer 224 Passagiersvervoer 225 Vrachtvervoer 226 Vervoersondersteunende diensten Binnenvaart 228 Passagiersvervoer 229 Vrachtvervoer 230 Vervoersondersteunende diensten 231 Vervoer per pijplijn en transport van elektriciteit 232 Overige vervoersondersteunende diensten COMMUNICATIEDIENSTEN 246 Post- en koeriersdiensten 247 Telecommunicatiediensten BOUWDIENSTEN 250 Bouwdiensten in het buitenland door ingezetenen 251 Bouwdiensten in Nederland door niet-ingezetenen VERZEKERINGSDIENSTEN Levensverzekeringen en pensioenverzekeringen 875 Premies 880 Claims Vrachtverzekeringen 876 Premies 881 Claims Andere directe verzekeringen 877 Premies 882 Claims Herverzekeringen 878 Premies Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 13

14 883 Claims 258 Ondersteunende diensten voor verzekeringen 260 FINANCIËLE DIENSTEN COMPUTER- EN INFORMATIEDIENSTEN 263 Computerdiensten 264 Informatiediensten ROYALTY S EN LICENTIERECHTEN 267 Stamrechten 891 Franchises en soortgelijke rechten 892 Andere royalty s en licentierechten ANDERE ZAKELIJKE DIENSTEN 270 Transitohandel (handelsdiensten) 271 Andere aan de handel gerelateerde diensten 272 Operational lease 275 Juridische diensten 276 Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies 277 Zakelijk advies, managementadvies en public-relationsdiensten 278 Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen R&D: Leveren van op maat en niet op maat onderzoek R&D: Aan- en verkoop van eigendomsrechten op R&D R&D: Technische test- en analysediensten ten behoeve van octrooien 280 Architecten- en ingenieursdiensten en andere technische diensten 282 Afvalverwerking en milieudiensten 283 Landbouwkundige en mijnbouwkundige diensten 284 Andere niet eerder genoemde zakelijke diensten 285 Intraconcerndiensten PERSOONLIJKE, CULTURELE EN RECREATIEVE DIENSTEN 288 Audiovisuele en verwante diensten 289 Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten 982 OVERIGE DIENSTEN, niet eerder genoemd pagina 14 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

15 4.2.5 Toelichting per dienstensoort Industriële diensten Code Dienst 202 Industriële diensten Omschrijving Industriële diensten betreffen be- en verwerking van goederen, verricht door een onderneming die géén eigenaar van de goederen is. Industriële diensten vinden plaats in opdracht van de eigenaar van de goederen en omvatten uiteenlopende activiteiten als vervaardiging, assemblage en raffinage, maar ook verpakking, etikettering en andere verwante werkzaamheden. Als uitvoer dient te worden opgegeven de door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor industriële diensten aan een niet-ingezeten opdrachtgever (de goederen blijven hierbij eigendom van de opdrachtgever). Als invoer dient te worden opgegeven de aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor industriële diensten door een niet-ingezetene (de goederen blijven hierbij eigendom van uw bedrijf ). De in rekening gebrachte vergoeding omvat de verrichte werkzaamheden en eventueel door de dienstverlener voor uitvoering van de opdracht aangeschafte goederen en diensten. - assemblage van geprefabriceerde gebouwen (behoort tot Bouwdiensten. code 250 of 251) - (her)verpakken van goederen samenhangend met vervoersdiensten (behoort tot Vervoersondersteunende diensten code 209, 213, 222, 226, 230, 232) - onderhoud en reparatie (behoren tot Onderhoud en reparatie code 203) Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 15

16 Onderhoud en reparatie Code Dienst 203 Onderhoud en reparatie Omschrijving Deze dienstensoort omvat onderhoud- en reparatie van goederen door een onderneming die géén eigenaar van de goederen is. Als uitvoer dient te worden opgegeven de door uw bedrijf aan een nietingezeten opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor onderhouden reparatiewerkzaamheden (de goederen blijven hierbij eigendom van de opdrachtgever). Als invoer dient te worden opgegeven de aan uw bedrijf door een nietingezetene in rekening gebrachte vergoeding voor onderhoud- en reparatiewerkzaamheden van uw goederen (de goederen blijven hierbij eigendom van uw bedrijf). De waarde van reparatie betreft de reparatiewerkzaamheden (niet de waarde van de goederen vóór of na reparatie). De in rekening gebrachte vergoeding omvat de verrichte werkzaamheden en eventueel aangeschafte goederen en diensten ten behoeve van deze werkzaamheden. - onderhoud en reparatie van vervoermiddelen - onderhoud en reparatie van transmissiematerieel en satellieten - onderhoud en reparatie van technische aard (zoals onderhoud en reparatie van consumentenelektronica (geen computers en randapparatuur), elektronische huishoudelijke apparaten, elektronische en optische apparaten, elektrische apparatuur en medische apparatuur) - onderhoud en reparatie van schoenen en lederwaren, meubels (inclusief stofferingen) - onderhoud en reparatie van juweliersartikelen, uurwerken en dergelijke - schoonmaken van vervoermiddelen (behoort tot Vervoersondersteunende diensten code 209, 213, 222, 226, 230, 232) - onderhoud en reparatie van gebouwen (inclusief onderhoud en reparatie van (lucht)haven- en spoorwegvoorzieningen en inclusief reiniging van de buitenkant van gebouwen) (behoren tot Bouwdiensten code 250 of 251) - onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur (behoren tot Computerdiensten code 263) - schoonmaken van de binnenkant van gebouwen (behoort tot Andere niet eerder genoemde zakelijke diensten code 284) - onderhoud en reparatie ten behoeve van industriële diensten (behoren tot Industriële diensten code 202) pagina 16 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

17 Vervoersdiensten Code Dienst 207 Zeevaart: passagiersvervoer Omschrijving Vervoer per schip van niet-ingezeten passagiers door uw bedrijf (uitvoer) of van passagiers (in opdracht van uw bedrijf) door een niet-ingezetene (invoer). - goederen (voedsel, drank, enz.) verkocht aan boord voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketten - vervoer van passagiers binnen een ander land dan het land waar ze wonen (behoort tot Reisverkeersdiensten, behoeft niet te worden opgegeven) (ver)huur van schepen zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van vervoermiddelen (wordt niet als dienst beschouwd) 208 Zeevaart: vrachtvervoer Vervoer van vracht per schip door uw bedrijf in opdracht van een nietingezetene (uitvoer) of door een niet-ingezetene in opdracht van uw bedrijf (invoer). - sleepdiensten voor het vervoer van olieplatforms, drijvende kranen en baggerschepen - (ver)huur van schepen zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van vervoermiddelen (wordt niet als dienst beschouwd) 209 Zeevaart: vervoersondersteunende diensten Diensten van uw bedrijf aan een niet-ingezetene (uitvoer) of van een nietingezetene aan uw bedrijf (invoer) ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over zee. - cargo handling (bijvoorbeeld laden en lossen van containers) - opslag van goederen - in- en omverpakken van goederen - sleepdiensten, loodsdiensten en navigatiehulp - havendiensten - schoonmaak van schepen - bergings- en reddingsoperaties - bemiddeling van vervoersdiensten over zee - reparaties aan havenvoorzieningen (behoren tot Bouwdiensten code 250 of 251) - onderhoud en reparatie van schepen (behoort tot Onderhoud en reparatie code 203) Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 17

18 211 Luchtvaart: passagiersvervoer Vervoer per luchtvaartuig van niet-ingezeten passagiers door uw bedrijf (uitvoer) of van passagiers (in opdracht van uw bedrijf) door een nietingezetene (invoer). - goederen (voedsel, drank, enz.) verkocht aan boord voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer van extra bagage - vervoer van passagiers binnen een ander land dan het land waar ze wonen (behoort tot Reisverkeersdiensten, behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van luchtvaartuigen zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van luchtvaartuigen (wordt niet als dienst beschouwd) 212 Luchtvaart: vrachtvervoer Vervoer van vracht per luchtvaartuig door uw bedrijf in opdracht van een niet-ingezetene (uitvoer) of door een niet-ingezetene in opdracht van uw bedrijf (invoer). - (ver)huur van luchtvaartuigen zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van luchtvaartuigen (wordt niet als dienst beschouwd) 213 Luchtvaart: vervoersondersteunende diensten Diensten van uw bedrijf aan een niet-ingezetene (uitvoer) of van een nietingezetene aan uw bedrijf (invoer) ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer door de lucht. - cargo handling (bijvoorbeeld laden en lossen van containers) - opslag van goederen - in- en omverpakken van goederen - sleepdiensten, loodsdiensten en navigatiehulp - luchthavendiensten - schoonmaak van luchtvaartuigen - bemiddeling van vervoersdiensten door de lucht - reparaties aan luchthavenvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten - code 250 of 251) - onderhoud en reparatie van luchtvaartuigen (behoort tot Onderhoud en reparatie code 203) 218 Ruimtevaart Lancering van satellieten door uw bedrijf in opdracht van een niet-ingezetene (uitvoer) of door een niet-ingezetene in opdracht van uw bedrijf (invoer). Vervoer van passagiers en uitrusting per ruimtevaartuig door uw bedrijf in opdracht van een niet-ingezetene (uitvoer) of door een niet-ingezetene in opdracht van uw bedrijf (invoer). - reparatie en onderhoud van satellieten (behoort tot Onderhoud en reparatie code 203) pagina 18 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

19 220 Spoorvervoer: passagiersvervoer 221 Spoorvervoer: vrachtvervoer Vervoer per trein van niet-ingezeten passagiers door uw bedrijf (uitvoer) of van passagiers (in opdracht van uw bedrijf) door een niet-ingezetene (invoer). - vervoer van passagiers binnen een ander land dan het land waar ze wonen (behoort tot Reisverkeersdiensten, behoeft niet te worden opgegeven) - goederen (voedsel, drank, enz.) verkocht aan boord voor consumptie tijdens het vervoer (behoren tot Reisverkeersdiensten behoeft niet te worden opgegeven) Vervoer van vracht per trein door uw bedrijf in opdracht van een nietingezetene (uitvoer) of door een niet-ingezetene in opdracht van uw bedrijf (invoer). - laden en lossen door de spoorwegmaatschappij 222 Spoorvervoer: vervoersondersteunende diensten Diensten van uw bedrijf aan een niet-ingezetene (uitvoer) of van een nietingezetene aan uw bedrijf (invoer) ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over het spoor. - laden en lossen van containers - opslag van goederen - in- en omverpakken van goederen - verkeerscontrole - schoonmaak van treinen - bemiddeling van vervoersdiensten over het spoor - reparaties aan spoorwegvoorzieningen (behoren tot Bouwdiensten code 250 of 251) - onderhoud en reparatie van treinen (behoort tot Onderhoud en reparatie code 203) 224 Wegvervoer: passagiersvervoer Vervoer per bus of auto van niet-ingezeten passagiers door uw bedrijf (uitvoer) of van passagiers (in opdracht van uw bedrijf) door een nietingezetene (invoer). - goederen (voedsel, drank, enz.) verkocht aan boord voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer van passagiers binnen een ander land dan het land waar ze wonen (behoort tot Reisverkeersdiensten, behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van bus of auto zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van vervoermiddelen (wordt niet als dienst beschouwd) Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0 pagina 19

20 225 Wegvervoer: vrachtvervoer Vervoer van vracht per vrachtauto door uw bedrijf in opdracht van een nietingezetene (uitvoer) of door een niet-ingezetene in opdracht van uw bedrijf (invoer). - (ver)huur van vrachtwagens en andere wegvervoermiddelen zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van vervoermiddelen (wordt niet als dienst beschouwd) 226 Wegvervoer: vervoersondersteunende diensten Diensten van uw bedrijf aan een niet-ingezetene (uitvoer) of van een nietingezetene aan uw bedrijf (invoer) ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de weg. - cargo handling (laden en lossen van containers) - opslag van goederen - in- en omverpakken van goederen - sleepdiensten en verkeerscontrole voor vervoerders - schoonmaak van motorrijtuigen - bergings- en reddingsoperaties - bemiddeling van vervoersdiensten over de weg - onderhoud en reparatie van motorvoertuigen (behoort tot Onderhoud en reparatie code 203) 228 Binnenvaart: passagiersvervoer Vervoer per binnenvaartschip van niet-ingezeten passagiers door uw bedrijf (uitvoer) of van passagiers (in opdracht van uw bedrijf) door een nietingezetene (invoer). - goederen (voedsel, drank, enz.) verkocht aan boord voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer van passagiers binnen een ander land dan het land waar ze wonen (behoort tot Reisverkeersdiensten, behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van binnenvaartschepen zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van vervoermiddelen (wordt niet als dienst beschouwd) 229 Binnenvaart: vrachtvervoer Vervoer van vracht per binnenvaartschip door uw bedrijf in opdracht van een niet-ingezetene (uitvoer) of door een niet-ingezetene in opdracht van uw bedrijf (invoer). - (ver)huur van binnenvaartschepen zonder bemanning (behoort tot Operational lease code 272) - financiële lease van vervoermiddelen (wordt niet als dienst beschouwd) pagina 20 Toelichting op de dienstensoorten (uitgebreid) versie 3.0

Internationale handel in diensten

Internationale handel in diensten Internationale handel in diensten Statistiekopgave Internationale handel in diensten Toelichting bij de dienstensoorten (uitgebreid) Versie 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

4.2.3 Wijzigingen in de dienstencodes met ingang van 2012

4.2.3 Wijzigingen in de dienstencodes met ingang van 2012 4.2.3 Wijzigingen in de codes met ingang van 2012 4.2.4 Dienstencodes 202 INDUSTRIËLE DIENSTEN 203 ONDERHOUD EN REPARATIE VERVOERSDIENSTEN Zeevaart 207 Passagiersvervoer 208 Vrachtvervoer 209 Vervoersondersteunende

Nadere informatie

Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2016

Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2016 Handleiding Internationale Handel in Diensten Versie 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wie moet gegevens leveren 4 1.2 Verplichting 4 1.3 Verantwoordelijkheid 4 1.4 Verslagperiode 4 1.5 Inzendtermijn

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Handleiding Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2014.06 Inhoudsopgave 1. Belangrijke wijzigingen met ingang van opgave over 1e kwartaal 2014 5 1.1 Inhoudelijke wijzigingen 5 1.1.1 Wijziging

Nadere informatie

Dienstenlijst. Internationale Handel in Diensten naar landen. Versie 2014.06

Dienstenlijst. Internationale Handel in Diensten naar landen. Versie 2014.06 Dienstenlijst Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2014.06 Nieuwe indeling van diensten en specifieke vormen van goederenhandel geldend vanaf opgave over het 1e kwartaal van 2014 SA INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Dienstenlijst Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2016 Indeling van diensten en specifieke vormen van goederenhandel SA INDUSTRIËLE DIENSTEN SB ONDERHOUD EN REPARATIE SC11 SC12 SC13 SC21

Nadere informatie

Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2017

Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2017 Handleiding Internationale Handel in Diensten Versie 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wie moet gegevens leveren 4 1.2 Verplichting 4 1.3 Verantwoordelijkheid 4 1.4 Verslagperiode 4 1.5 Inzendtermijn

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Handleiding Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2015.01 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Wie moet gegevens leveren 5 1.2 Verplichting 5 1.3 Verantwoordelijkheid 5 1.4 Verslagperiode 5

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Handleiding Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Wie moet gegevens leveren 5 1.2 Verplichting 5 1.3 Verantwoordelijkheid 5 1.4 Verslagperiode 5 1.5

Nadere informatie

CODELIJST VOOR DIENSTEN EN OVERDRACHTEN (geldig vanaf 1 januari 2014) (Toelichting in bijlage)

CODELIJST VOOR DIENSTEN EN OVERDRACHTEN (geldig vanaf 1 januari 2014) (Toelichting in bijlage) EXTERNE STATISTIEKEN LIJST VOOR DIENSTEN EN OVERDRACHTEN (geldig vanaf 1 januari 2014) (Toelichting in bijlage) Code Omschrijving 1. Vervoer van personen B2001 B2101 B2201 B2301 B1101 C0302 C0303 Maritiem

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC Coördinatiecentra Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01DGS Alle diensten

Activiteiten met het buitenland. F01DGS Alle diensten Activiteiten met het buitenland F01DGS Alle diensten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland F13CON: constructie en industriële installatie -

Activiteiten met het buitenland F13CON: constructie en industriële installatie - Activiteiten met het buitenland F13CON: constructie en industriële installatie - bouw, industrie, architectuur, engineering Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC: coördinatiecentra Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2010) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC: coördinatiecentra Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F03TRP Vervoer

Activiteiten met het buitenland. F03TRP Vervoer Activiteiten met het buitenland F03TRP Vervoer Activiteiten met het buitenland F03TRP: vervoer Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2010) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland F23CON: specifieke sectoren, bouwheren -

Activiteiten met het buitenland F23CON: specifieke sectoren, bouwheren - Activiteiten met het buitenland F23CON: specifieke sectoren, bouwheren - industrie, energie, immobiliën, afvalverwerking Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland: F01DGS en F02CMS: diensten en overdrachten. Handleiding Ed. 2013 (rev. 2014)

Activiteiten met het buitenland: F01DGS en F02CMS: diensten en overdrachten. Handleiding Ed. 2013 (rev. 2014) Activiteiten met het buitenland: F01DGS en F02CMS: diensten en overdrachten Handleiding Ed. 2013 (rev. 2014) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F03CMS Specifieke diensten

Activiteiten met het buitenland. F03CMS Specifieke diensten Activiteiten met het buitenland F03CMS Specifieke diensten Activiteiten met het buitenland F03CMS: specifieke diensten Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013/juni) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2015 INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland: F02INS/F02OFI : diensten en overdrachten - financiële sectoren. Handleiding Ed. 2015

Activiteiten met het buitenland: F02INS/F02OFI : diensten en overdrachten - financiële sectoren. Handleiding Ed. 2015 Activiteiten met het buitenland: F02INS/F02OFI : diensten en overdrachten - financiële sectoren Handleiding Ed. 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE INZAKE DE BETALINGSBALANS DOOR DE INGEZETEN KREDIETINSTELLINGEN VANAF 2007

RAPPORTAGE INZAKE DE BETALINGSBALANS DOOR DE INGEZETEN KREDIETINSTELLINGEN VANAF 2007 DIENST BETALINGSBALANS 30 december 2005 MEDEDELING 2005-004 RAPPORTAGE INZAKE DE BETALINGSBALANS DOOR DE INGEZETEN KREDIETINSTELLINGEN VANAF 2007 Inleiding Betalingen met het buitenland voor rekening van

Nadere informatie

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Release notes behorend bij de Nederlandse taxonomie versie 9.0 ten behoeve van de aanlevering van statistische opgaves aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur:

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland

Activiteiten met het buitenland Activiteiten met het buitenland F13CON Constructie en industriële installatie bouw, industrie, architectuur, engineering Activiteiten met het buitenland F13CON: constructie en industriële installatie -

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

Installatie handleiding CBS-IRIS 2012. Installeren op Windows 2000, Windows XP

Installatie handleiding CBS-IRIS 2012. Installeren op Windows 2000, Windows XP Installatie handleiding CBS-IRIS 2012 Installeren op Windows 2000, Windows XP U volgt de aanwijzigen op het scherm en komt in onderstaand scherm. U klikt op Akkoord : Op dit scherm vindt u Informatie over

Nadere informatie

Handleiding aanleveren wagenlijsten

Handleiding aanleveren wagenlijsten Handleiding aanleveren wagenlijsten Van Auteur ProRail / Verkeersleiding Floris van Zonneveld Kenmerk 1580025 Versie 1.0 Datum 28-09-09 Bestand Handleiding aanleveren wagenlijsten Status Definitief 1-7

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1)

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) In deze informatie wordt u uitgelegd hoe de aangever de aangifte D.V.1 moet invullen. De nummers en daarbij horende opmerkingen,

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

INTRASTAT BRIEF NR. 12

INTRASTAT BRIEF NR. 12 INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN DECEMBER 2003 INTRASTAT BRIEF NR. 12 Algemene inlichtingen Belgostat On-Line Publicatie Mei 2004: Uitbreiding van de Europese Unie! Zoals u waarschijnlijk weet, treden

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers NO N Namen en Adressen 7-cijferige s Definitief Author: equensworldline Document date: Augustus 207 Classification: Open Version: 4.0 Versie historie Version no. Version date Status Edited by Most important

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

AGS2 in Sprinter 2000

AGS2 in Sprinter 2000 AGS2 in Sprinter 2000 Overgang Sagitta Invoer naar AGS2 Versie 1.1 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn.

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn. 12345 Invoerprogramma IB47 voor het digitaal aanleveren van bedragen aan derden Vanaf belastingjaar 2008 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die bedragen heeft uitbetaald, die fiscaal

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED 1 / 6 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD......Pag. 3 VERPLICHTE HANDELINGEN... Pag. 3 1. INSTRUCTIES... Pag. 4 2. CENTRAAL TELEFOONNUMMER +31 (0) 20 4040 919... Pag. 4 2.1

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Investeringen. Investeringsverwachtingen. Investeringsmotieven. CBS informatie. 1 Investeringen BWV A4013. Toelichting. Periode

Investeringen. Investeringsverwachtingen. Investeringsmotieven. CBS informatie. 1 Investeringen BWV A4013. Toelichting. Periode Investeringen BWV A4013 Periode Retourdatum 28 april 2014 Controleer of retourcode in het venster zichtbaar is Correspondentienummer Type 0, Alleen Najaar, html A Investeringsverwachtingen Komt uw verslagjaar

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F02BRO Verzekeringstussenpersonen

Activiteiten met het buitenland. F02BRO Verzekeringstussenpersonen Activiteiten met het buitenland F02BRO Verzekeringstussenpersonen Activiteiten met het buitenland F02BRO: verzekeringstussenpersonen Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2014) Nationale Bank van België, Brussel.

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANGAANDE DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID / CMR VOOR FIRMA S IN HUN HOEDANIGHEID VAN LOGISTIEK DIENSTVERLENER

VRAGENLIJST AANGAANDE DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID / CMR VOOR FIRMA S IN HUN HOEDANIGHEID VAN LOGISTIEK DIENSTVERLENER VRAGENLIJST AANGAANDE DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID / CMR VOOR FIRMA S IN HUN HOEDANIGHEID VAN LOGISTIEK DIENSTVERLENER 1. Firmanaam : Adres hoofdzetel : Telefoonnummer : Email : Eventuele

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. WAT IS PRODCOM?... 5 1.1. Ontstaan... 5 1.2. Inhoud... 5 1.3. Juridisch kader... 5 1.4. Welke ondernemingen moeten antwoorden?... 5 1.5. Welke producten?... 5 1.6. Timing...

Nadere informatie

Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen

Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen Internationale Handel in Goederen Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel in Goederen Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2014 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. 1 Inhoud Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.... 1 Het registratieproces...

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

: MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 8 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer

: MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 8 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer Intitulé : MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 8 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 1989 no. GT 85 Wijzigingen: Geen = Artikel 1 Bij het doen van

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING SMS versturen SMS versturen 1. Introductie Dit document beschrijft de werking van de SMS message functie van Sprinter

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële

Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Nationale en Regionale totale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven (INVESTERINGEN 2013V1) Datum:12-6-2015

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

SOCIALE NOTIFICATIE. Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4. - 1 4 de weg - transacties 4 de weg.ksz.2008.04

SOCIALE NOTIFICATIE. Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4. - 1 4 de weg - transacties 4 de weg.ksz.2008.04 SOCIALE NOTIFICATIE Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4-1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE VOORSTELLING... 3 VOORWOORD... 3 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 4 DE WEG... 3 2. DE SCHERMEN BERICHT...

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Laatste revisie : 10 februari 2015 Inleiding De link met de boekhouding Schaubroeck maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veel gestelde vragen Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Voorbereiding

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veel gestelde vragen Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Voorbereiding Veelgestelde vragen Veel gestelde over Marktmonitor vragen Marktmonitor Adviseurs Adviseurs & Bemiddelaars & Bemiddelaars 2015 2015 Voor vragen die niet in deze lijst staan, kunt u terecht bij het Ondernemersloket.

Nadere informatie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie 7 Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail.

AANDACHT: Na het versturen van je gegevens krijg je van ons dadelijk een bevestigingsmail. Producten bestellen Online winkelen en bestellen bij Festarent is eenvoudig en veilig.. Hoe producten bestellen? Om te kunnen bestellen, heb je een 'account' nodig. Deze account bevat je persoonlijke gegevens,

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

1/ 11 BE001 26.5.2014 - BDA nummer: 2014-511796 Standaardformulier 6 - NL Upgrade module SAP-CRM - kandidaatstelling

1/ 11 BE001 26.5.2014 - BDA nummer: 2014-511796 Standaardformulier 6 - NL Upgrade module SAP-CRM - kandidaatstelling 1/ 11 BE001 26.5.2014 - BDA nummer: 2014-511796 Standaardformulier 6 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid Europese Unie Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren:

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 14857 1 oktober 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 september 2009, nr. WJZ / 9167013,

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan?

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Voor een aantal onderwerpen op anwb.nl heeft u een inlogaccount nodig. Iedereen kan zo n account aanmaken. Hiervoor moet u zich eenmalig registeren. Daarna kunt u

Nadere informatie