Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2017"

Transcriptie

1 Handleiding Internationale Handel in Diensten Versie 2017

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wie moet gegevens leveren Verplichting Verantwoordelijkheid Verslagperiode Inzendtermijn Internationale diensten en specifieke vormen van goederenhandel Wat dient te worden opgegeven 4 2. Toelichting bij de diensten en specifieke vormen van goederenhandel Wijzigingen met ingang van opgave over 1e kwartaal van Belangrijke definities Indeling van diensten en specifieke vormen van goederenhandel Toelichting per dienst/specifieke vorm van goederenhandel 8 Diensten verbonden aan be- en verwerking van goederen 8 Onderhoud en reparatie 9 Vervoersdiensten 10 Zeevaart 10 Luchtvaart 12 Wegvervoer 14 Binnenvaart 16 Overig vervoer 18 Post- en koeriersdiensten 21 Bouwdiensten 22 Verzekeringen: premies en uitkeringen 23 Levensverzekeringen: premies 23 Vrachtverzekeringen: premies 23 Andere directe verzekeringen: premies 23 Herverzekeringen: premies 24 Pensioenverzekeringen: premies 24 Levensverzekeringen: uitkeringen 24 Vrachtverzekeringen: uitkeringen 24 Andere directe verzekeringen: uitkeringen 25 Herverzekeringen: uitkeringen 25 Pensioenverzekeringen: uitkeringen 25 Ondersteunende diensten voor verzekeringen 26 Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht) 27 Franchises en handelsmerken 28 Franchises en handelsmerken: aan- en verkoop van eigendoms-rechten 28 Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie 28 Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor gebruikslicenties 28 Telecommunicatie, computer- en informatiediensten 29 Telecommunicatiediensten 29 Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten 30 Computer software originelen: aan- en verkoop van eigendomsrechten 31 Handleiding Internationale Handel in Diensten 2/50

3 Computer software originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie 31 Computer software originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties 32 Informatiediensten 32 Research and development 34 R&D: hetverrichten van speur- en ontwikkelings-werk 34 R&D: technische test- en analysediensten ten behoeve van octrooien 35 R&D: aan- en verkoop van eigendomsrechten op R&D 35 R&D: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van R&D 36 R&D: vergoedingen voor gebruikslicenties op resultaten van R&D 36 Professionele en managementadviesdiensten 38 Juridische diensten 38 Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies 38 Zakelijk advies, management-advies en public relations 38 Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen 39 Technische, aan de handel verbonden en andere zakelijke diensten 40 Architecten-diensten 40 Ingenieurs-diensten 40 Wetenschap-pelijke en andere technische diensten 41 Afvalverwerking en milieudiensten 41 Aan de landbouw, bosbouw en visserij verbonden diensten 42 Aan de mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden diensten 42 Operationele leasing 43 Aan de handel verbonden diensten 43 Andere niet elders genoemde zakelijke diensten 44 Persoonlijke, culturele en recreatieve diensten 45 Audiovisuele, artistieke en daaraan verbonden diensten, exclusief eigendomsrechten 45 Aan- en verkoop van eigendoms-rechten op audiovisuele en artistieke originelen 46 Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van audiovisuele, artistieke en gerelateerde producten 46 Vergoedingen voor gebruikslicenties op audiovisuele en artistieke producten 47 Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten 47 Specifieke vormen van goederenhandel 49 Transitohandel: aan- en verkoop van goederen 49 Entrepothandel: aan- en verkoop van goederen 49 Handleiding Internationale Handel in Diensten 3/50

4 1. Inleiding Deze handleiding bevat informatie over de wijze waarop de statistiekopgave Internationale Handel in Diensten gedaan kan worden, de toelichting op de diensten soorten en specifieke vormen van goederenhandel. 1.1 Wie moet gegevens leveren De gevraagde gegevens voor het onderzoek Internationale Handel in Diensten dienen geleverd te worden door bedrijven die diensten/specifieke vormen van goederenhandel aan niet-ingezeten bedrijven, bedrijfsonderdelen en/of personen leveren of diensten/specifieke vormen van goederenhandel van niet-ingezeten bedrijven en/of bedrijfsonderdelen afnemen. De gevraagde gegevens hebben daarbij betrekking op transacties gedurende de verslagperiode. Indien bij uw bedrijf tijdens deze verslagperiode geen internationale transacties hebben plaatsgevonden, dient dit te worden opgegeven via een nihil opgave. 1.2 Verplichting Bedrijven zijn wettelijk verplicht de opgave voor het onderzoek Internationale Handel in Diensten rechtstreeks aan het CBS te leveren. 1.3 Verantwoordelijkheid Een informatieplichtig bedrijf kan het opstellen van de opgave uitbesteden aan een zogenaamde derde aangever. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de opgave blijft echter bij het informatieplichtig bedrijf berusten. 1.4 Verslagperiode Het onderzoek Internationale Handel in Diensten is een kwartaalonderzoek. Dit betekent dat de opgave betrekking heeft op de kalenderkwartalen (januari- maart, april- juni etc.). 1.5 Inzendtermijn De opgave over een kwartaal moet bij het CBS zijn ontvangen uiterlijk 30 kalenderdagen volgend op het kwartaal waarover opgave gedaan wordt. 1.6 Internationale diensten en specifieke vormen van goederenhandel De internationale diensten en specifieke vormen van goederenhandel die in dit onderzoek worden onderscheiden, zijn ingedeeld in een aantal hoofdcategorieën. De meeste hoofdcategorieën zijn vervolgens nog verder uitgesplitst naar specifieke diensten. Voor een volledig overzicht van alle diensten/specifieke vormen van goederenhandel, alsook een uitgebreide toelichting, wordt verwezen naar de paragrafen 2.2. en Wat dient te worden opgegeven Voor het onderzoek Internationale Handel in Diensten dient de invoer en/of uitvoer van diensten en specifieke vormen van goederenhandel (entrepothandel en transitohandel) te worden opgegeven. Alle bedragen dienen te worden opgegeven in duizenden euro s ( in 1000-tallen). Bijvoorbeeld: een bedrag van ,- dient te worden genoteerd als 24. Handleiding Internationale Handel in Diensten 4/50

5 2. Toelichting bij de diensten en specifieke vormen van goederenhandel 2.1 Wijzigingen met ingang van opgave over 1e kwartaal van 2017 Met ingang van het 1e kwartaal van 2017 is de dienstenomschrijving van Industriële diensten gewijzigd in Diensten verbonden aan be- en verwerking van goederen. De inhoud van de dienst blijft ongewijzigd. 2.2 Belangrijke definities Internationale Handel Ingezetenen (uw bedrijf) Niet-ingezetenen Uitvoer (ontvangsten voor uw bedrijf) Invoer (uitgaven voor uw bedrijf) Er is sprake van Internationale Handel in Diensten als een ingezetene (in dit geval uw bedrijf) transacties in diensten/specifieke vormen van goederenhandel heeft met niet-ingezetenen (bedrijven, bedrijfsonderdelen en/of personen). Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Niet-ingezetenen hebben hun economisch belangencentrum buiten Nederland. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd. De door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding aan een niet-ingezeten bedrijf, bedrijfsonderdeel of persoon voor het leveren van internationale diensten/specifieke vormen van goederenhandel. De aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding door een niet-ingezeten bedrijf of bedrijfsonderdeel voor het leveren van internationale diensten/specifieke vormen van goederenhandel. Het internationale karakter van de dienst/specifieke vorm van goederenhandel wordt niet door grensoverschrijding (van en naar Nederland) bepaald, maar wel door het feit dat uw bedrijf met een niet-ingezetene transacties heeft. Voor de vaststelling van de waarde van de afzonderlijke transacties kunt u in het algemeen de registratie van de facturenstroom van uw bedrijf gebruiken. Let wel: het is de bedoeling dat u de bruto waarde van de in- en uitgevoerde diensten/specifieke vormen van goederenhandel afzonderlijk opgeeft, ook als er onderling verrekening (bijvoorbeeld via een intraconcern boekhouding of clearing) plaatsvindt. Handleiding Internationale Handel in Diensten 5/50

6 2.3 Indeling van diensten en specifieke vormen van goederenhandel DIENSTEN VERBONDEN AAN BE- EN VERWERKING VAN GOEDEREN ONDERHOUD EN REPARATIE VERVOERSDIENSTEN Zeevaart Luchtvaart Wegvervoer Binnenvaart Overig vervoer Post- en koeriersdiensten BOUWDIENSTEN VERZEKERINGEN: PREMIES EN UITKERINGEN Premies Levensverzekeringen: premies Vrachtverzekeringen: premies Andere directe verzekeringen: premies Herverzekeringen: premies Pensioenverzekeringen: premies Uitkeringen Levensverzekeringen: uitkeringen Vrachtverzekeringen: uitkeringen Andere directe verzekeringen: uitkeringen Herverzekeringen: uitkeringen Pensioenverzekeringen: uitkeringen Ondersteunende diensten voor verzekeringen FINANCIËLE DIENSTEN (expliciet in rekening gebracht) FRANCHISES EN HANDELSMERKEN Franchises en handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor gebruikslicenties TELECOMMUNICATIE, COMPUTER- EN INFORMATIEDIENSTEN Telecommunicatiediensten Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten Computer software originelen: aan- en verkoop van eigendomsrechten Computer software originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie Computer software originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties Informatiediensten Handleiding Internationale Handel in Diensten 6/50

7 RESEARCH AND DEVELOPMENT R&D: het verrichten van speur- en ontwikkelingswerk R&D: technische test- en analysediensten ten behoeve van octrooien R&D: aan- en verkoop van eigendomsrechten op R&D R&D: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van R&D R&D: vergoedingen voor gebruikslicenties op resultaten van R&D PROFESSIONELE EN MANAGEMENTADVIESDIENSTEN Juridische diensten Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies Zakelijk advies, managementadvies en public relations Adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen TECHNISCHE, AAN DE HANDEL VERBONDEN EN ANDERE ZAKELIJKE DIENSTEN Architectendiensten Ingenieursdiensten Wetenschappelijke en andere technische diensten Afvalverwerking en milieudiensten Aan de landbouw, bosbouw en visserij verbonden diensten Aan de mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden diensten Operationele leasing Aan de handel verbonden diensten Andere niet elders genoemde zakelijke diensten PERSOONLIJKE, CULTURELE EN RECREATIEVE DIENSTEN Audiovisuele, artistieke en daaraan verbonden diensten, exclusief eigendomsrechten Aan- en verkoop van eigendomsrechten op audiovisuele en artistieke originelen Vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van audiovisuele, artistieke en gerelateerde producten Vergoedingen voor gebruikslicenties op audiovisuele en artistieke producten Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten SPECIFIEKE VORMEN VAN GOEDERENHANDEL Transitohandel: aan- en verkoop van goederen Entrepothandel: aan- en verkoop van goederen Handleiding Internationale Handel in Diensten 7/50

8 2.4 Toelichting per dienst/specifieke vorm van goederenhandel Diensten verbonden aan be- en verwerking van goederen Diensten verbonden aan be- en verwerking van goederen, verricht door een bedrijf dat géén eigenaar van de goederen is. door uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor be- en/ of verwerking van goederen tot halffabricaten of eindproducten aan een niet-ingezeten opdrachtgever (uw bedrijf wordt ook na be- of verwerking niet de eigenaar van de betreffende goederen). aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor be- en/ of verwerking van goederen tot halffabricaten of eindproducten door een niet-ingezeten bedrijf (uw bedrijf blijft ook na be- of verwerking de eigenaar van de betreffende goederen). De in rekening gebrachte vergoeding voor de verrichte werkzaamheden omvat ook eventueel bijkomend aangeschafte goederen en diensten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Inclusief onder andere: - be- en verwerking van voedsel, dranken en rookwaren - be- en verwerking van textiel, kleding en leer - be- en verwerking van hout en papier - be- en verwerking van gas, olie en farmaceutische producten - be- en verwerking van rubber, plastiek en andere grondstoffen - be- en verwerking van gefabriceerde metalen producten, machines en uitrusting - be- en verwerking van elektronica - be- en verwerking van vliegtuigen, schepen en andere transportmiddelen - (her)verpakken van goederen - etiketteren en labelen - drukken van boeken, folders en dergelijke - assemblage van geprefabriceerde gebouwen (behoort tot Bouwdiensten) - (her)verpakken van goederen door de vervoerder (behoort tot Vervoersdiensten) - drukken van boeken, folders en dergelijke, verricht door een drukkerij op grondstoffen van een drukkerij (behoeft niet te worden opgegeven) - be- en verwerking van (radioactief) afval (behoort tot Afval verwerking en milieudiensten) Handleiding Internationale Handel in Diensten 8/50

9 Onderhoud en reparatie Deze dienstensoort heeft betrekking op onderhoud en reparatie van goederen door een bedrijf dat géén eigenaar van de goederen is. door uw bedrijf aan een niet-ingezeten opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (uw bedrijf wordt ook na onderhoud en reparatiewerkzaamheden niet de eigenaar van de betreffende goederen). aan uw bedrijf in rekening gebrachte vergoeding voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van uw goederen door een niet-ingezeten bedrijf (uw bedrijf blijft ook na onderhoud en reparatiewerkzaamheden de eigenaar van de betreffende goederen). Onderhoud en reparatie betreft de vergoeding voor de aan de goederen verrichte werkzaamheden (niet de waarde van de goederen vóór of na onderhoud of reparatie). De in rekening gebrachte vergoeding voor de verrichte werkzaamheden omvat ook eventueel bijkomend aangeschafte goederen en diensten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. - onderhoud en reparatie van vervoermiddelen - onderhoud en reparatie van telefoonnetwerken, transmissiematerieel en satellieten - onderhoud en reparatie van technische aard - onderhoud en reparatie van elektronica en medische apparatuur - onderhoud en reparatie van industriële machines, machineparken en fabrieksapparatuur - onderhoud en reparatie van meubels en muziek instrumenten - onderhoud en reparatie van gebouwen (behoren tot Bouwdiensten) - onderhoud en reparatie van (lucht)haven- en spoorwegvoorzieningen (behoren tot Bouwdiensten) - onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur (behoren tot Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten) - onderhoud en reparatie van boortorens en booreilanden (behoren tot Aan de mijnbouw, olie- en gaswinning verbonden diensten) - schoonmaken van vervoermiddelen (behoort tot Vervoersdiensten) - schoonmaken van gebouwen aan de buitenkant (behoort tot Bouwdiensten) - schoonmaken van gebouwen aan de binnenkant (behoort tot Andere niet elders genoemde zakelijke diensten) Handleiding Internationale Handel in Diensten 9/50

10 Vervoersdiensten Zeevaart Zeevaart omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer over zee en diensten ter ondersteuning Zeevaart: passagiersvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw bedrijf. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten vervoerder. - goederen (voedsel, drank, enz.) verkocht aan passagiers aan boord voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketen - vervoer van bagage van passagiers - (ver)huur van schepen met bemanning voor het vervoer van passagiers - vervoer binnen Nederland van niet-ingezeten passagiers (behoeft niet te worden opgegeven) - vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van schepen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van schepen (behoeft niet te worden opgegeven) - cruises over zee (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Handleiding Internationale Handel in Diensten 10/50

11 Zeevaart: vrachtvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht over zee. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over zee. - cabotage over zee - containervervoer over zee - vervoer van post en pakketten over zee in opdracht van post- en koeriersbedrijven - (ver)huur van zeetankers en zeevrachtschepen met bemanning - (ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele leasing) - vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf (behoort tot Post- en koeriersdiensten) - (ver)huur van schepen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van schepen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Zeevaart: vervoersondersteunende diensten niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over zee. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over zee. - laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke - opslaan van vracht - (ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers en tanks voor opslag van goederen) - (her)verpakken van goederen door de vervoerder - sleepdiensten, loodsdiensten en navigatiehulp - operationele diensten door havenbedrijven - schoonmaak van zeeschepen - bergings- en reddingsoperaties op zee - bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer over zee (vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke) - brug-, tunnel- en veerdiensten en tolgeld - reparatie van zeehavenvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten) - onderhoud en reparatie van zeeschepen (behoren tot Onderhoud en reparatie) Handleiding Internationale Handel in Diensten 11/50

12 - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Luchtvaart Luchtvaart omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer door de lucht en diensten ter ondersteuning Luchtvaart: passagiersvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw bedrijf. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten vervoerder. - goederen (voedsel, drank en dergelijke) verkocht aan passagiers aan boord voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer van bagage van passagiers - vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketten - vervoer van Nederlandse passagiers binnen Nederland door een nietingezeten vervoerder - (ver)huur van luchtvaartuigen met bemanning voor het vervoer van passagiers - vervoer binnen Nederland van niet-ingezeten passagiers (behoeft niet te worden opgegeven) - vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van luchtvaartuigen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van luchtvaartuigen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Handleiding Internationale Handel in Diensten 12/50

13 Luchtvaart: vrachtvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht door de lucht. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht door de lucht. - cabotage door de lucht - containervervoer per luchtvaartuig - vervoer van post en pakketten per luchtvaartuig in opdracht van post- en koeriersbedrijven - (ver)huur van vrachtluchtvaartuigen met bemanning - (ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele leasing) - vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf (behoort tot Post- en koeriersdiensten) - (ver)huur van luchtvaartuigen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van luchtvaartuigen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Luchtvaart: vervoersondersteunende diensten niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer door de lucht. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer door de lucht. - laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke - opslaan van vracht - (ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van goederen) - (her)verpakken van goederen door de vervoerder - hangar- en sleepdiensten - navigatiehulp - operationele diensten op luchthavens - landingsrechten - bergings- en reddingsoperaties - schoonmaak van luchtvaartuigen - bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer door de lucht (vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke) - reparatie van luchthavenvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten) Handleiding Internationale Handel in Diensten 13/50

14 - onderhoud en reparatie van luchtvaartuigen (behoren tot Onderhoud en reparatie) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Wegvervoer Wegvervoer omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer per vrachtauto, bus of auto en diensten ter ondersteuning Wegvervoer: passagiersvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw bedrijf. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten vervoerder. - goederen (voedsel, drank en dergelijke) verkocht aan passagiers voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer van bagage van passagiers - vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketten - taxidiensten - (ver)huur van bussen en auto s met bemanning - vervoer binnen Nederland van niet-ingezetenen passagiers (behoeft niet te worden opgegeven) - vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van bus of auto zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van wegvervoermiddelen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Handleiding Internationale Handel in Diensten 14/50

15 Wegvervoer: vrachtvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht over de weg. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over de weg. - cabotage per vrachtauto - containervervoer per vrachtauto - vervoer van post en pakketten per vrachtauto in opdracht van posten koeriersbedrijf - (ver)huur van vrachtwagens en andere wegvervoermiddelen met bemanning - (ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele leasing) - vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf (behoort tot Post- en koeriersdiensten) - (ver)huur van vrachtwagens en andere wegvervoermiddelen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van wegvervoermiddelen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Wegvervoer: vervoersondersteunende diensten niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de weg. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de weg. - laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke - opslaan van vracht - (ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van goederen) - (her)verpakken van goederen door de vervoerder - diensten door busmaatschappijen (garages) - sleepdiensten en verkeerscontrole - schoonmaak van motorrijtuigen - bergings- en reddingsoperaties - bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer over de weg (vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke) - brug-, tunnel-diensten en tolgeld Handleiding Internationale Handel in Diensten 15/50

16 - reparatie van wegen, bruggen en tunnels (behoort tot Bouwdiensten) - onderhoud en reparatie van wegvervoermiddelen (behoren tot Onderhoud en reparatie) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Binnenvaart Binnenvaart omvat passagiersvervoer, vrachtvervoer per binnenvaartschip en diensten ter ondersteuning Binnenvaart: passagiersvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw bedrijf. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten vervoerder. - goederen (voedsel, drank, en dergelijke) verkocht aan passagiers aan boord voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer van bagage van passagiers - (ver)huur van binnenvaartschepen met bemanning - vervoer binnen Nederland van niet-ingezetenen passagiers (behoeft niet te worden opgegeven) - vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van binnenvaartschepen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van binnenvaartschepen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Handleiding Internationale Handel in Diensten 16/50

17 Binnenvaart: vrachtvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht over de binnenwateren. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over de binnenwateren. - sleepdiensten voor het vervoer van olieplatforms, drijvende kranen en baggerschepen - cabotage per binnenvaartschip - containervervoer per binnenvaartschip - vervoer van post en pakketten per binnenvaartschip in opdracht van post- en koeriersbedrijf - (ver)huur van binnenvaartschepen met bemanning - (ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele leasing) - vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf (behoort tot Post- en koeriersdiensten) - (ver)huur van binnenvaartschepen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van binnenvaartschepen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Binnenvaart: vervoersondersteunende diensten niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de binnenwateren. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over de binnenwateren. - laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke - opslaan van vracht - (ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van goederen) - (her)verpakken van goederen door de vervoerder - sleepdiensten, loodsdiensten en navigatiehulp - operationele diensten door havenbedrijven - schoonmaak van binnenvaartschepen - bergings- en reddingsoperaties - bemiddeling bij passagiers- en vrachtvervoer per binnenvaartschip (vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke) - brug-, tunnel- en veerdiensten en tolgeld Handleiding Internationale Handel in Diensten 17/50

18 - reparatie van havenvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten) - onderhoud en reparatie van binnenvaartschepen (behoren tot Onderhoud en reparatie) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Overig vervoer Overig vervoer omvat spoorvervoer, ruimtevaart, vervoer per pijplijn, transport van elektriciteit en overige vervoersondersteunende diensten Spoorvervoer: passagiersvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van nietingezeten passagiers vanuit Nederland en terug door uw bedrijf. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van Nederlandse passagiers vanuit Nederland en terug door een niet-ingezeten vervoerder. - goederen (voedsel, drank en dergelijke) verkocht aan passagiers voor consumptie tijdens het vervoer - vervoer van bagage van passagiers - vervoer dat deel uitmaakt van vakantie- en tourpakketten - (ver)huur van treinen met bemanning voor het vervoer van passagiers - vervoer binnen Nederland van niet-ingezeten passagiers (behoeft niet te worden opgegeven) - vervoer van Nederlandse passagiers tijdens hun verblijf in een ander land dan Nederland (behoeft niet te worden opgegeven) - (ver)huur van treinen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van treinen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Spoorvervoer: vrachtvervoer niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van vracht over het spoor. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van vracht over het spoor. - cabotage per spoor - containervervoer per spoor - vervoer van post en pakketten per trein in opdracht van post- en koeriersbedrijven Handleiding Internationale Handel in Diensten 18/50

19 - (ver)huur van treinen met bemanning voor vrachtvervoer - (ver)huur van verplaatsbare containers (behoort tot Operationele leasing) - vervoer van post en pakketten door post- en koeriersbedrijven zelf (behoort tot Post- en koeriersdiensten) - (ver)huur van treinen zonder bemanning (behoort tot Operationele leasing) - financiële leasing van treinen (behoeft niet te worden opgegeven) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Ruimtevaart niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoer van personen en vracht per ruimtevaartuig. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoer van personen en vracht per ruimtevaartuig. - lancering van satellieten - reparatie en onderhoud van satellieten (behoren tot Onderhoud en reparatie) Vervoer per pijplijn en transport van elektriciteit niet-ingezeten opdrachtgever voor het vervoeren van goederen zoals olie en gas per pijplijn en transporteren van elektriciteit. niet-ingezeten bedrijf voor het vervoeren van goederen zoals olie en gas per pijplijn en transporteren van elektriciteit. Het betreft enkel de vervoers- en/ of transportdienst en niet de waarde van de vervoerde goederen en/ of elektriciteit. - distributie van elektriciteit, water, stoom, olie en gas voor zo ver te onderscheiden van de transmissie (behoort tot Andere niet elders genoemde zakelijke diensten) - waarde van de vervoerde goederen zoals olie, gas of water (behoeft Handleiding Internationale Handel in Diensten 19/50

20 niet te worden opgegeven) - bemiddeling bij het verhandelen van elektriciteit op beurzen (behoort tot Financiële diensten, expliciet in rekening gebracht) - productie van elektriciteit (behoeft niet te worden opgegeven) Diensten ter ondersteuning van vervoer over het spoor, per ruimtevaartuig, pijplijn en transport van elektriciteit niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over het spoor, per ruimtevaartuig, pijplijn en transport van elektriciteit en overige vervoersondersteunende diensten die niet toegewezen kunnen worden aan een specifieke soort vervoerswijze. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter ondersteuning van passagiers- of vrachtvervoer over het spoor, per ruimtevaartuig, pijplijn en transport van elektriciteit en overige vervoersondersteunende diensten die niet toegewezen kunnen worden aan een specifieke soort vervoerswijze. - laden en lossen van vracht, containers, bagage en dergelijke - opslag van vracht - (ver)huur van opslagruimte (ook vaste containers voor opslag van goederen) - (her)verpakken van goederen door de vervoerder - sleepdiensten - bergings- en reddingsoperaties - schoonmaak van treinen - bemiddeling bij passagiers- of vrachtvervoer (vergoeding voor logistieke ondersteuning en dergelijke) - reparatie van spoorwegvoorzieningen (behoort tot Bouwdiensten) - onderhoud en reparatie van treinen (behoren tot Onderhoud en reparatie) - onderhoud en reparatie van overige vervoersmiddelen (behoren tot Onderhoud en reparatie) - aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (behoeft niet te worden opgegeven) Handleiding Internationale Handel in Diensten 20/50

21 Post- en koeriersdiensten niet-ingezeten opdrachtgever voor het leveren van post- en koeriersdiensten. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van post- en koeriersdiensten. - inzameling, vervoer en bezorging van brieven, kranten, tijdschriften, brochures, ander gedrukt materiaal, pakjes en pakketten - postkantoor loketdiensten - poste-restantediensten - telegramdiensten - verhuur van postbussen - deur-tot-deur leveringen en express bezorging - vervoer van post en pakketten uitbesteed aan vervoersondernemingen (behoort tot Vervoersdiensten: vrachtvervoer) - opslag van goederen en verwante diensten (behoren tot Vervoersdiensten: vervoersondersteunende diensten) - financiële diensten verleend door postbedrijven (behoren tot Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht)) Handleiding Internationale Handel in Diensten 21/50

22 Bouwdiensten Uitvoer bouwdiensten in het buitenland door ingezetenen: door uw bedrijf aan een niet-ingezeten opdrachtgever gefactureerde aanneemsommen voor bouwprojecten in het buitenland. Uitvoer bouwdiensten in Nederland door niet-ingezetenen: door uw bedrijf geleverde goederen en diensten aan een niet-ingezeten bedrijf voor gebruik in bouwprojecten die in Nederland worden verricht. Invoer bouwdiensten in het buitenland door ingezetenen: gefactureerde waarde van goederen en diensten die in het land van het bouwproject of in een derde land worden aangeschaft voor gebruik in uw bouwproject in het buitenland. Hierbij dienen de in Nederland aangeschafte goederen en diensten voor uw bouwproject in het buitenland niet te worden opgegeven. Invoer bouwdiensten in Nederland door niet-ingezetenen: gefactureerde waarde van de door een niet-ingezeten bedrijf aan uw bedrijf in rekening gebrachte aanneemsommen voor bouwprojecten in Nederland in opdracht van uw bedrijf. - bouw- en bouwvoorbereidend werk ter plekke - bouw van gebouwen, wegen, spoorwegen, (lucht)havens, dammen en tunnels - schilderwerk en loodgieterwerk - slopen van gebouwen - baggerwerkzaamheden - montage en installatie van machineparken - installatie van telefoonnetwerken - onderhoud en reparatie van gebouwen - reiniging van gebouwen aan de buitenkant - voorbereidend werk voor mijnbouw, olie- en gaswinning (behoort tot Aan de mijnbouw, olieen gaswinning verbonden diensten) - onderhoud en reparatie van machineparken en telefoonnetwerken (behoren tot Onderhoud en reparatie) - onderhoud en reparatie van transportmiddelen (behoort tot Onderhoud en reparatie) - onderhoud en reparatie van boortorens en booreilanden (behoort tot Aan de mijnbouw, olieen gaswinning verbonden diensten) - schoonmaak van verontreinigde grond (behoort tot Afvalverwerking en milieudiensten) Handleiding Internationale Handel in Diensten 22/50

23 Verzekeringen: premies en uitkeringen Levensverzekeringen: premies door uw verzekeringsbedrijf vanwege levensverzekeringspolissen ontvangen premies van een niet-ingezeten persoon of bedrijf. door uw bedrijf vanwege levensverzekeringspolissen betaalde premies aan een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf. - premies ten behoeve van overlijdensrisicoverzekeringen (behoren tot Andere directe verzekeringen: premies) - herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies) Vrachtverzekeringen: premies door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten persoon of bedrijf in verband met het verzekeren tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen. door uw bedrijf betaalde premies aan een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met het verzekeren tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen. - premies ten behoeve van verzekering van vervoermiddelen die gebruikt worden voor het vervoer van goederen (behoren tot Andere directe verzekeringen: premies) - herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies) Andere directe verzekeringen: premies door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten persoon of bedrijf in verband met directe verzekeringen, anders dan levens- en pensioenverzekeringen. door uw bedrijf betaalde premies aan een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met directe verzekeringen, anders dan levens- en pensioenverzekeringen. - overlijdensrisicoverzekeringen - ongevallenverzekeringen - ziektekostenverzekeringen - verzekering van vervoermiddelen - brandverzekeringen en andere verzekeringen tegen schade aan eigendommen - reis- en annuleringsverzekeringen - aansprakelijkheidsverzekering - premies ten behoeve van verzekeringen tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen (behoren tot Vrachtverzekeringen: premies) - herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies) Handleiding Internationale Handel in Diensten 23/50

24 Herverzekeringen: premies door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten verzekeringsbedrijf in verband met herverzekeringen. door uw verzekeringsbedrijf betaalde premies aan een nietingezeten verzekeringsbedrijf in verband met herverzekeringen. - herverzekeren van leven- en schaderisico s Pensioenverzekeringen: premies door uw verzekeringsbedrijf ontvangen premies van een nietingezeten persoon of bedrijf in verband met pensioenverzekeringen. door uw bedrijf betaalde premies aan een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met pensioenverzekeringen. - individuele en collectieve pensioenverzekering - herverzekeringspremies (behoren tot Herverzekeringen: premies) Levensverzekeringen: uitkeringen door uw bedrijf vanwege levensverzekeringspolissen ontvangen uitkeringen van een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf. door uw verzekeringsbedrijf vanwege levensverzekeringspolissen betaalde uitkeringen aan een niet-ingezeten persoon of bedrijf. - uitkeringen ten behoeve van overlijdensrisicoverzekeringen (behoren tot Andere directe verzekeringen: uitkeringen) - herverzekeringsuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen: uitkeringen) Vrachtverzekeringen: uitkeringen door uw bedrijf ontvangen uitkeringen van een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met het verzekeren tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen. door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een niet-ingezeten persoon of bedrijf in verband met het verzekeren tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen. - uitkeringen ten behoeve van verzekering van vervoermiddelen die gebruikt worden voor het vervoer van goederen (behoren tot Andere directe verzekeringen: uitkeringen) - herverzekeringsuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen: uitkeringen) Handleiding Internationale Handel in Diensten 24/50

25 Andere directe verzekeringen: uitkeringen door uw bedrijf ontvangen uitkeringen van een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met directe verzekeringen, anders dan levens- en pensioenverzekeringen. door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een niet-ingezeten persoon of bedrijf in verband met directe verzekeringen, anders dan levens- en pensioenverzekeringen. - overlijdensrisicoverzekeringen - ongevallenverzekeringen - ziektekostenverzekeringen - verzekering van vervoermiddelen - brandverzekeringen en andere verzekeringen tegen schade aan eigendommen - reis- en annuleringsverzekeringen - aansprakelijkheidsverzekering - uitkeringen ten behoeve van verzekeringen tegen diefstal, schade of verlies van vervoerde goederen (behoren tot Vrachtverzekeringen: uitkeringen) - herverzekeringsuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen: uitkeringen) Herverzekeringen: uitkeringen door uw verzekeringsbedrijf ontvangen uitkeringen van een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met herverzekeringen. door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een niet-ingezeten verzekeringsbedrijf in verband met herverzekeringen. Pensioenverzekeringen: uitkeringen door uw bedrijf ontvangen uitkeringen van een nietingezeten verzekeringsbedrijf in verband met pensioenverzekering. door uw verzekeringsbedrijf betaalde uitkeringen aan een niet-ingezeten persoon of bedrijf in verband met pensioenverzekering. - individuele en collectieve pensioenverzekering - herverzekeringuitkeringen (behoren tot Herverzekeringen: uitkeringen) Handleiding Internationale Handel in Diensten 25/50

26 Ondersteunende diensten voor verzekeringen niet-ingezeten persoon of bedrijf voor het leveren van diensten ter ondersteuning van verzekeringen. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van diensten ter ondersteuning van verzekeringen. Diensten ter ondersteuning van verzekeringen worden meestal uitgedrukt in commissies of fees. Inclusief vergoedingen voor: - verzekerings- en pensioenadvies - administratie ten behoeve van verzekeringen en pensioenfondsen - taxaties en vereffeningen - actuariële diensten - administratief regelen van bergingsoperaties - afwikkelen van schadeverhaal, schadeloosstellingen en dergelijke Handleiding Internationale Handel in Diensten 26/50

27 Financiële diensten (expliciet in rekening gebracht) niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van financiële diensten. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van financiële diensten. Vergoedingen voor financiële diensten worden meestal uitgedrukt in provisies en commissies. Inclusief vergoedingen voor: - kredietverlening, factoring, clearing - beheren van bedrijfsactiva, collectieve beleggingen, pensioenen en portefeuillebeheer - begeleiding uitgifte van effecten - verstrekken van advies over alle soorten van financiële diensten bijvoorbeeld fusies, overnames en financiële herstructurering - financiële bemiddeling (onder andere bij het verhandelen van elektriciteit op beurzen en het verhandelen van CO2 emissie rechten) - valutawisseldiensten, financiële leasing - financiële diensten verleend door postbedrijven - betaalde en/of ontvangen rente of de waarde van kredieten, financiële leasing en dergelijke (behoeft niet te worden opgegeven) - betalingen aan overheid ter verkrijgen van CO2 emissie rechten (behoeft niet te worden opgegeven) - verzekeringsdiensten (behoren tot Verzekeringen: premies en uitkeringen) - ondersteunende diensten voor verzekeringen (behoren tot Ondersteunende diensten voor verzekeringen) - niet-financieel advies door banken (behoort tot Accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies) Handleiding Internationale Handel in Diensten 27/50

28 Franchises en handelsmerken Franchises en handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten de waarde van de door uw bedrijf aan een niet-ingezeten bedrijf verkochte eigendomsrechten op franchises en geregistreerde handelsmerken. de waarde van de door uw bedrijf van een niet-ingezeten bedrijf aangekochte eigendomsrechten op franchises en geregistreerde handelsmerken. Bij deze transacties wordt het eigendomsrecht volledig overgedragen aan de koper. De koper wordt wettelijk gezien als de rechthebbende op de voordelen die uit de eigendom voortvloeien en draagt alle hieraan verbonden risico s. - volledige overdracht van eigendomsrechten op franchiseformule (incl. naam, logo, inventaris en zo voort) - volledige overdracht van eigendomsrechten op logo s, tekeningen, of handelsnaam geregistreerd als handelsmerk - vergoedingen voor gebruiksrechten op franchises en geregistreerde handelsmerken (behoren tot Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor gebruikslicenties) Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of distributie van franchises en geregistreerde handelsmerken. niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of distributie van franchises en geregistreerde handelsmerken. - vergoedingen voor gebruikslicenties op franchising en geregistreerde handelsmerken (behoren tot Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor gebruikslicenties) - aan- of verkoop van eigendomsrechten op franchises en geregistreerde handelsmerken (behoort tot Franchises en handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten) Franchises en handelsmerken: vergoedingen voor gebruikslicenties niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op franchises en geregistreerde handelsmerken. niet-ingezeten bedrijf voor gebruikslicenties op franchises en geregistreerde handelsmerken. Handleiding Internationale Handel in Diensten 28/50

29 - aan- of verkoop van eigendomsrechten op franchises en geregistreerde handelsmerken (behoort tot Franchises en handelsmerken: aan- en verkoop van eigendomsrechten) Telecommunicatie, computer- en informatiediensten Telecommunicatiediensten niet-ingezeten bedrijf of persoon voor het leveren van telecommunicatiediensten. niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van telecommunicatiediensten. - transmissie en uitzending van geluid, beelden, data en andere informatie via telefoon, telex, telegraaf, kabel, glasvezel, satelliet en internet - business netwerkdiensten, teleconferenties en ondersteunende diensten - (mobiele) telefoniediensten - diensten van internetproviders - internettoegangsdiensten - (ver)huren van telecommunicatielijnen of -capaciteit - installatie van telefoonnetwerken (behoort tot Bouwdiensten) - databasediensten (behoren tot Informatiediensten) - onderhoud en reparatie van transmissiematerieel en satellieten (behoren tot Onderhoud en reparatie) Handleiding Internationale Handel in Diensten 29/50

30 Computerdiensten, exclusief eigendomsrechten niet-ingezeten bedrijf of persoon voor het leveren van computerdiensten (met betrekking tot hardware, software en gegevensverwerking). niet-ingezeten bedrijf voor het leveren van computerdiensten (met betrekking tot hardware, software en gegevensverwerking). - verkoop van specifiek voor een klant gemaakte software - ontwikkeling, productie en documentatie van specifiek voor een klant gemaakte software - hardware- en softwareadvies, implementatie en beheer - hardware- en software-installatie - webhosting - onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur - systeemonderhoud en andere ondersteunende diensten - herstel van gegevens en software na calamiteiten - data-entry en tabellering - voorziening van applicaties en computerfaciliteitenmanagement - specifiek voor een klant gemaakte computertrainingen - online gaming - downloaden van games en software - vergoedingen voor gebruikslicenties op specifiek voor een klant gemaakte software (behoren tot Computer software originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties) - vergoedingen voor aan- en verkoop van eigendomsrechten op computer software originelen en applicaties (behoren tot Computer software originelen: aan- en verkoop van eigendomsrechten) - vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van computerprogramma's (behoren tot Computer software originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie) - vergoedingen voor tijdelijke gebruikslicenties op niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie) om te downloaden, op CD of andere fysieke mediadrager (behoren tot Computer software originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties) - niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie) op CD of andere fysieke mediadrager met permanent gebruiksrecht (behoeft niet te worden opgegeven) - niet specifiek voor een klant gemaakte computertrainingen (behoren tot Andere persoonlijke, culturele en recreatieve diensten) Handleiding Internationale Handel in Diensten 30/50

31 Computer software originelen: aan- en verkoop van eigendomsrechten de waarde van de door uw bedrijf aan een niet-ingezeten bedrijf verkochte eigendomsrechten op software originelen en applicaties. de waarde van de door uw bedrijf van een niet-ingezeten bedrijf aangekochte eigendomsrechten op software originelen en applicaties. Bij deze transacties wordt het eigendomsrecht volledig overgedragen aan de koper. De koper wordt wettelijk gezien als de rechthebbende op de voordelen die uit de eigendom voortvloeien en draagt alle hieraan verbonden risico s. - vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie van computerprogramma's (behoren tot Computer software originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie) - niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie) op CD of andere fysieke mediadrager met permanent gebruiksrecht (behoeft niet te worden opgegeven) - vergoedingen voor tijdelijke gebruikslicenties op niet specifiek voor een klant gemaakte software (massaproductie) om te downloaden, op CD of andere fysieke mediadrager (behoren tot Computer software originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties ) - vergoedingen voor gebruikslicenties op specifiek voor een klant gemaakte software (behoren tot Computer software originelen: vergoedingen voor gebruikslicenties) Computer software originelen: vergoedingen voor licenties op reproductie en/of distributie niet-ingezeten bedrijf of persoon voor licenties op reproductie en/of distributie van software en computerprogramma's. niet-ingezeten bedrijf voor licenties op reproductie en/of distributie van software en computerprogramma's. Onder licenties voor reproductie vallen rechten om alle vormen van definitieve of tijdelijke identieke kopieën van software en computerprogramma s te mogen maken voor een derde of voor eigen gebruik. Onder licenties voor distributie vallen rechten om materiële exemplaren van software en computerprogramma's op de markt te mogen brengen, verspreiden en verhandelen. Ook het recht om te mogen invoeren of uitvoeren binnen/buiten de EU van dergelijke exemplaren valt hieronder. - aan- en verkoop van eigendomsrechten op computersoftware originelen en applicaties (behoren tot Computer software originelen: Handleiding Internationale Handel in Diensten 31/50

Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2016

Handleiding. Internationale Handel in Diensten. Versie 2016 Handleiding Internationale Handel in Diensten Versie 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wie moet gegevens leveren 4 1.2 Verplichting 4 1.3 Verantwoordelijkheid 4 1.4 Verslagperiode 4 1.5 Inzendtermijn

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Dienstenlijst Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2016 Indeling van diensten en specifieke vormen van goederenhandel SA INDUSTRIËLE DIENSTEN SB ONDERHOUD EN REPARATIE SC11 SC12 SC13 SC21

Nadere informatie

Dienstenlijst. Internationale Handel in Diensten naar landen. Versie 2014.06

Dienstenlijst. Internationale Handel in Diensten naar landen. Versie 2014.06 Dienstenlijst Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2014.06 Nieuwe indeling van diensten en specifieke vormen van goederenhandel geldend vanaf opgave over het 1e kwartaal van 2014 SA INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Handleiding Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Wie moet gegevens leveren 5 1.2 Verplichting 5 1.3 Verantwoordelijkheid 5 1.4 Verslagperiode 5 1.5

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Handleiding Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2015.01 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Wie moet gegevens leveren 5 1.2 Verplichting 5 1.3 Verantwoordelijkheid 5 1.4 Verslagperiode 5

Nadere informatie

Internationale Handel in Diensten naar landen

Internationale Handel in Diensten naar landen Handleiding Internationale Handel in Diensten naar landen Versie 2014.06 Inhoudsopgave 1. Belangrijke wijzigingen met ingang van opgave over 1e kwartaal 2014 5 1.1 Inhoudelijke wijzigingen 5 1.1.1 Wijziging

Nadere informatie

4.2.3 Wijzigingen in de dienstencodes met ingang van 2012

4.2.3 Wijzigingen in de dienstencodes met ingang van 2012 4.2.3 Wijzigingen in de codes met ingang van 2012 4.2.4 Dienstencodes 202 INDUSTRIËLE DIENSTEN 203 ONDERHOUD EN REPARATIE VERVOERSDIENSTEN Zeevaart 207 Passagiersvervoer 208 Vrachtvervoer 209 Vervoersondersteunende

Nadere informatie

Internationale handel in diensten

Internationale handel in diensten Internationale handel in diensten Statistiekopgave Internationale handel in diensten Toelichting bij de dienstensoorten (uitgebreid) Versie 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Internationale handel in diensten

Internationale handel in diensten Internationale handel in diensten Statistiekopgave Internationale handel in diensten Toelichting bij de dienstensoorten (uitgebreid) Versie 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

CODELIJST VOOR DIENSTEN EN OVERDRACHTEN (geldig vanaf 1 januari 2014) (Toelichting in bijlage)

CODELIJST VOOR DIENSTEN EN OVERDRACHTEN (geldig vanaf 1 januari 2014) (Toelichting in bijlage) EXTERNE STATISTIEKEN LIJST VOOR DIENSTEN EN OVERDRACHTEN (geldig vanaf 1 januari 2014) (Toelichting in bijlage) Code Omschrijving 1. Vervoer van personen B2001 B2101 B2201 B2301 B1101 C0302 C0303 Maritiem

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC Coördinatiecentra Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01DGS Alle diensten

Activiteiten met het buitenland. F01DGS Alle diensten Activiteiten met het buitenland F01DGS Alle diensten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC: coördinatiecentra Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2010) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra

Activiteiten met het buitenland. F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC Coördinatiecentra Activiteiten met het buitenland F01CDC: coördinatiecentra Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland: F02INS/F02OFI : diensten en overdrachten - financiële sectoren. Handleiding Ed. 2015

Activiteiten met het buitenland: F02INS/F02OFI : diensten en overdrachten - financiële sectoren. Handleiding Ed. 2015 Activiteiten met het buitenland: F02INS/F02OFI : diensten en overdrachten - financiële sectoren Handleiding Ed. 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F03TRP Vervoer

Activiteiten met het buitenland. F03TRP Vervoer Activiteiten met het buitenland F03TRP Vervoer Activiteiten met het buitenland F03TRP: vervoer Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2010) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland F13CON: constructie en industriële installatie -

Activiteiten met het buitenland F13CON: constructie en industriële installatie - Activiteiten met het buitenland F13CON: constructie en industriële installatie - bouw, industrie, architectuur, engineering Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland: F01DGS en F02CMS: diensten en overdrachten. Handleiding Ed. 2013 (rev. 2014)

Activiteiten met het buitenland: F01DGS en F02CMS: diensten en overdrachten. Handleiding Ed. 2013 (rev. 2014) Activiteiten met het buitenland: F01DGS en F02CMS: diensten en overdrachten Handleiding Ed. 2013 (rev. 2014) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland F23CON: specifieke sectoren, bouwheren -

Activiteiten met het buitenland F23CON: specifieke sectoren, bouwheren - Activiteiten met het buitenland F23CON: specifieke sectoren, bouwheren - industrie, energie, immobiliën, afvalverwerking Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F03CMS Specifieke diensten

Activiteiten met het buitenland. F03CMS Specifieke diensten Activiteiten met het buitenland F03CMS Specifieke diensten Activiteiten met het buitenland F03CMS: specifieke diensten Handleiding Ed. 2006 (Rev. 2013/juni) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

www.kvk-interass.com

www.kvk-interass.com Pagina 1 van 5 INFORMATIEFORMULIER / kvk marine MULTI LINE INSURANCE VERZEKERINGNEMER 1. Naam bedrijf : Adres : Postcode/plaats : Telefoon : Web Pagina : E-mailadres : 1.1 Contactpersoon verzekeringen

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie 7 Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Nederland-Nieuw-Zeeland 1

Handels- en investeringscijfers Nederland-Nieuw-Zeeland 1 Handels- en investeringscijfers Nederland-Nieuw-Zeeland 1 1. Samenvatting Nieuw Zeeland behoort tot de vijfenzeventig belangrijkste exportmarkten van Nederland. De bilaterale goederenhandel met Nieuw Zeeland

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Betalingsbalans en sectorrekeningen. Versie 2.1. Kwartaalrapportage voor de maandvariant. PNM - Pensioenfondsen. Profiel:

Betalingsbalans en sectorrekeningen. Versie 2.1. Kwartaalrapportage voor de maandvariant. PNM - Pensioenfondsen. Profiel: Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant Profiel: PNM - Pensioenfondsen Versie 2.1 De Nederlandsche Bank NV, 2005 Kwartaalrapportage Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving

Nadere informatie

Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/240M, Staatscourant 13 april 2011, nr. 6421. De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/240M, Staatscourant 13 april 2011, nr. 6421. De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Assurantiebelasting. Belastingdienst/Landelijk kantoor Belastingregio's, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/240M, Staatscourant 13 april 2011, nr. 6421 De staatssecretaris

Nadere informatie

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag)

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 4 april 2008, nr.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. kl. n.e.g.

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1 1. Samenvatting Australië behoort tot de vijfendertig belangrijkste exportmarkten van Nederland. De bilaterale goederenhandel met Australië had in

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Afhandeling op luchthavens

Afhandeling op luchthavens Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400008 Afhandeling op luchthavens Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002 Loon- en arbeidsvoorwaarden in de subsector van de afhandeling op luchthavens

Nadere informatie

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak).

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak). L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.3.2005 BIJLAGE II LIJST VAN JAARLIJKSE INDICATOREN TABEL II-1 Lijst van prioriteitsindicatoren ( 1 ) Indicator Teller/noemer Richtsnoeren/definities ( 2 )(

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2015 INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media 1 De 4 dimensies van Talent Management 1. Aantrekken 2. Ontwikkelen 4. Behouden 3. Benutten 2 1 op de 3 organisaties

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

Nieuwe tarifering voor Externe Diensten. Wat betekent dit voor u?

Nieuwe tarifering voor Externe Diensten. Wat betekent dit voor u? Nieuwe tarifering voor Externe Diensten Sinds 1 januari 2016 is er een nieuw Koninklijk Besluit voor Externe Diensten in werking. Dit KB verandert de financiering van de Externe Diensten voor preventie

Nadere informatie

RAPPORTAGE INZAKE DE BETALINGSBALANS DOOR DE INGEZETEN KREDIETINSTELLINGEN VANAF 2007

RAPPORTAGE INZAKE DE BETALINGSBALANS DOOR DE INGEZETEN KREDIETINSTELLINGEN VANAF 2007 DIENST BETALINGSBALANS 30 december 2005 MEDEDELING 2005-004 RAPPORTAGE INZAKE DE BETALINGSBALANS DOOR DE INGEZETEN KREDIETINSTELLINGEN VANAF 2007 Inleiding Betalingen met het buitenland voor rekening van

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Douane. Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften)

Douane. Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften) Douane Handleiding Enig Document Over dit formulier Procedures en bijbehorende aangifteprocedurecodes (APC) (van toepassing bij schriftelijke- / elektronische douaneaangiften) Pagina 1-2 Pagina 2 Pagina

Nadere informatie

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Knoop Plaats Knooppuntontwikkeling Rijksoverheid Structuurvisie 2012 Regeerakkoord 2012 Concessie 2015 Provincie en regio SprintStad.nl Provincie en

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie

Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie 109 Branchebeschrijving Vervoer, Opslag en Communicatie Robbert de Ruijter, Marcel van der Geest Publicatiedatum CBSwebsite: 27 januari 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - MIDDENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Smartinterface Drak

Gebruikershandleiding. Smartinterface Drak Gebruikershandleiding Smartinterface Drak (Voor Mares Puck, Nemo Wide, Nemo Air) Gebruikershandleiding - Smartinterface Drak Verbind de interface nog niet met je computer. Er is eerst een driver vereist,

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN

CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid bepalingen 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn de CTC Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

LIJST VAN LANDEN EN VERENIGINGEN ONDER EMBARGO 1

LIJST VAN LANDEN EN VERENIGINGEN ONDER EMBARGO 1 LIJST VAN LANDEN EN VERENIGINGEN ONDER EMBARGO 1 AFGHANISTAN (bepaalde personen en entiteiten) AL-QAIDA (bepaalde personen en entiteiten) BELARUS - Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van 1.08.2011

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 Plaats van de dienst Page 2 Plaats van de dienst plaats

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie