Implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE (Noord-West Europa) Overzichtsnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE (Noord-West Europa) Overzichtsnota"

Transcriptie

1 Implementatie van de day-ahead marktkoppeling in de regio NWE (Noord-West Europa) Samenvatting Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Dit document geeft een algemene beschrijving van de belangrijkste principes van het NWE DA project alsook een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de huidige CWE marktkoppeling en CWE- Nordic Interim Tight Volume Coupling. Status Draft Finale versie Gerelateerde documenten Bijlage 1 Description of Partial Coupling and Full Decoupling Scenarios Bijlage 2 Slides gepresenteerd tijdens 2nd Stakeholder Forum (14 juni 2013 London) NWE procedures and timings

2 Inhoud 1 Inleiding Beschrijving PCR Algoritme Euphemia NWE marktkoppeling NWE procedures Fallback scenario s Testen Rollback Verliezen op de DC-kabels Contractuele voorzieningen Communicatie Besluit Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 2 van 13

3 1 Inleiding Het NWE DA Price Coupling project werd geïnitieerd door de Transmission System Operators ( TSOs) en Power Exchanges (PXs) van de landen in de regio Noord-West Europa (NWE). Deze samenwerking is gericht op de uitvoering van een prijskoppeling van de day-ahead groothandelsmarkten voor elektriciteit in deze regio. Deze day-ahead marktkoppeling is gebaseerd op het prijskoppelingsprincipe: op basis van de ontvangen biedingen van de marktpartijen en de beschikbare grenscapaciteiten kunnen met behulp van één enkel algoritme gelijktijdig de marktprijzen, de netto posities per hub en geplande uitwisselingen op interconnecties tussen de verschillende marktgebieden berekend worden. Dergelijk prijskoppelingsprincipe is noodzakelijk voor het implementeren van het Europese Day-Ahead Target Model. Dit model viseert, via impliciete veilingen, een optimalisatie van hub- en grensoverschrijdende transacties en bepaalt gelijktijdig volumes en prijzen in alle relevante zones. Dit alles zal gefaciliteerd worden door het gezamenlijk PCR ( Price Coupling of Regions ) initiatief van de elektriciteitsbeurzen dat in een latere fase in heel Europa zal worden gebruikt. Het NWE DA Price Coupling project omvat het ontwerp en de implementatie van PCR in Noord-West Europa waartoe de Scandinavische regio (Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden), Groot-Brittannië, en de CWE regio (België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland) behoren. De contractuele overeenkomst tussen de verschillende projectpartijen stelt duidelijk dat de oplossing en de mechanismen die in NWE gebruikt zullen worden, transparant en gemakkelijk uit te breiden zijn, met als algemeen doel het faciliteren ven het toetreden van andere regio s tot de prijskoppeling in het kader van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. Dit is volledig in lijn met de In de Cross-regional roadmap for Day-Ahead Market Coupling waar als target model een Single European Price Coupling (EPC) naar voor wordt geschoven. Deze roadmap bepaalt immers NWE shall concentrate on what is needed to implement NWE price coupling in 2012, be transparent, flexible and open to enlargement via arrangements/structures differing from NWE 2 Beschrijving PCR PCR is het initiatief van zeven Europese elektriciteitsbeurzen (APX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE en OTE) voor het ontwikkelen van één prijskoppelingsmechanisme dat gebruikt kan worden om de elektriciteitsprijzen te berekenen in heel Europa, en voor het toewijzen van grensoverschrijdende capaciteit op een day-ahead basis. Het resultaat geeft de netto posities en geplande uitwisselingen op interconnecties tussen marktgebieden weer. PCR is gebaseerd op drie belangrijke principes: één gemeenschappelijk algoritme, een robuuste werking en een individuele verantwoordelijkheid van de elektriciteitsbeurzen. 1. Het gemeenschappelijk algoritme (Euphemia) zal op een rechtvaardige en transparante manier de day-ahead elektriciteitsprijzen in Europa berekenen en de grensoverschrijdende capaciteit toewijzen. Het algoritme is ontwikkeld met respect voor de specifieke kenmerken van de verschillende energiemarkten in Europa. Het zal de algemene welvaart optimaliseren en de transparantie vergroten. 2. Het PCR proces is gebaseerd op een gedecentraliseerde verdeling van data, die een robuuste en flexibele werking verzekert. Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 3 van 13

4 3. De PCR Matcher en Broker (PMB) service stelt de elektriciteitsbeurzen in staat geanonimiseerde orders en transmissiecapaciteit tussen elkaar uit te wisselen om de marktprijzen per gebied te berekenen. Daarnaast worden de geplande uitwisselingen op de verschillende grenzen berekend. De PCR architectuur bestaat uit verschillende PMB s die met elkaar verbonden zijn via de PMB cloud (die enkel toegankelijk is voor PMB's). Bij elke NWE elektriciteitsbeurs is een PMB systeem geïnstalleerd. Dit PMB systeem vervangt de huidige marktkoppelingssystemen die lokaal gebruikt worden in CWE, Scandinavië en bij EMCC voor de ITVC-berekening ( Interim Tight Volume Coupling ). Elke elektriciteitsbeurs is verantwoordelijk voor het verzamelen van de capaciteiten ( Cross Zonal Capacities (CZC)), toewijzingsbeperkingen ( allocation contraints zoals bvb ramping constraints) en bidding orders van hun regio via hun lokale systemen. Door de PCR architectuur worden al deze gegevens gedeeld tussen de verschillende PMB's, wat betekent dat alle NWE elektriciteitsbeurzen in staat zijn om de berekeningen gelijktijdig op basis van dezelfde algemene gegevens uit te voeren. Fig 1: PCR-architectuur Elke PMB is een systeem dat het PCR algoritme en links naar lokale PX ITsystemen bevat. Elk NWE PMB systeem bestaat uit de volgende modules. PCR Algoritme: het algoritme Euphemia berekent de NWE net posities (i.e. hoeveelheid import/export per hub), de marktprijzen en de geplande uitwisselingen. Opmerking: de geplande uitwisselingen berekend op de interne CWE grenzen worden niet gebruikt; deze worden op regionaal niveau berekend door de CWE TSOs. Broker module: elke lokale broker module is verantwoordelijk voor de interface van de lokale PMB met andere PMB's (via de PMB cloud) en Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 4 van 13

5 lokale PX IT-systemen (via webservices). Het verwerkt de gegevens tussen de andere PMB Brokers en de lokale elektriciteitsbeurs: Alle capaciteiten (CZC) en toewijzingsbeperkingen ( allocation constraints ) Alle ordergegevens, in geanonimiseerde vorm per hub op basis van de geaggregeerde aankoop/verkoopcurves voor uur-biedingen, geanonimiseerde individuele blokorders en andere complexe profiel biedingen. De complete set van de prijskoppelingsresultaten De resultaten van de lokale validaties (voorlopige en definitieve) De resultaten van de globale validaties (voorlopige en definitieve) Matcher module: stelt alle gegevens (CZCs, toewijzingsbeperkingen, orders en algoritmeparameters) ontvangen van de Broker Module ter beschikking van het algoritme en stelt het algoritme in werking. Deze module ontvangt ook de resultaten van de prijskoppeling en stuurt ze naar door naar de Broker module. 3 Algoritme Euphemia Euphemia is de naam van het algoritme dat gebruikt wordt in het PCR systeem. Dit prijskoppelingsalgoritme werd ontwikkeld door de NWE elektriciteitsbeurzen, samen met Omie en GME,in het kader van het PCRproject (waar OTE zich onlangs heeft bij aangesloten). De naam van het algoritme bestaat uit het voorvoegsel EU-en het acroniem PHEMIA ( Pan- European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm ). Het algoritme is hybride omdat het elke combinatie van ATC-based en flow-based netwerkmodellen ondersteunt. Euphemia s uitgangspunt was het Cosmos-systeem dat in gebruik is sinds november 2010 voor de marktkoppeling in de CWE regio, en dat onlangs werd ingevoerd voor de trilaterale koppeling tussen Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Het algemene optimalisatiemodel dat wordt toegepast in Euphemia wordt momenteel ook toegepast in de Scandinavische en de Baltische regio via het Nordpoolspot SESAM tradingsysteem sinds eind Dit geeft aan dat de belangrijkste eigenschappen van het algoritme al vele jaren goed ingeburgerd zijn in de NWE markten. Elke elektriciteitsbeurs blijft zijn eigen tradingsystemen gebruiken en moet ervoor zorgen dat het compatibel is met het PCR prijskoppelingssysteem. 4 NWE marktkoppeling Dit hoofdstuk beschrijft de algemene functionele architectuur (HLFA, High Level Functional Architecture ) voor de marktkoppelingsoplossing in de NWE regio. We definiëren de NWE prijskoppeling als de verzameling van systeemcomponenten en arrangementen gemaakt of aangepast met het expliciete doel de oprichting van de koppeling van de day-ahead elektriciteit markten die de NWE-regio vormen. Op een high-level niveau kan het NWE prijskoppelingsproces als volgt worden geschetst: Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 5 van 13

6 Fig 2: NWE prijskoppelingsproces De pre-coupling fase kan worden opgedeeld tussen taken voor de netwerkbeheerders en taken voor de elektriciteitsbeurzen. Enerzijds berekenen alle betrokken TSOs de beschikbare commerciële interconnectiecapaciteiten. Deze capaciteiten worden (samen met eventuele toewijzingsbeperkingen) aangeleverd aan de beurzen die ze vervolgens zullen doorsturen naar het PMB-systeem. Het voorziene tijdstip waarop deze capaciteiten gepubliceerd zullen worden door de TSOs is nog steeds 10u30 CET, zoals ook al het geval was voor de CWE marktkoppeling. Binnen de CWE regio wijzigt de manier waarop de berekening van de commerciële interconnectiecapaciteiten gebeurt niet ten opzichte van de huidige, gecoördineerde berekeningsmethode. Anderzijds zullen de elektriciteitsbeurzen van hun marktpartijen de aan- en verkoopbiedingen ontvangen tot de sluitingstijd ( Gate Closure Time, GCT) van 12u00 CET. Deze biedingen worden geanonimiseerd en geaggregeerd doorgestuurd naar het PMB-systeem. In de coupling fase zal dan, op basis van deze inputgegevens (netwerk en order data), het Euphemia algoritme een resultaat voor de prijskoppeling berekenen voor de ganse NWE regio. Het resultaat omvat een prijs en netpositie per hub per uur alsook de geplande grensoverschrijdende uitwisselingen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de geplande grensoverschrijdende uitwisselingen op de interne CWE grenzen niet gebruikt worden maar door de CWE TSOs juist nadien berekend zullen worden. Volgens eerste testen binnen PCR verwacht men dat de voorlopige ( preliminary ) resultaten gepubliceerd kunnen worden rond 12u42 CET en de finale resultaten tegen 12u55 CET. Opmerking: De vermelde procestijden kunnen nog steeds lichtjes wijzigen tijdens de simulatietesten. Deze berekening, die in één stap wordt uitgevoerd, vervangt bijgevolg het sequentiële proces dat momenteel in de dienst is tussen de CWE en Nordic regio s. Hierbij gebeurt in een eerste stap een volumebepaling op de interconnectoren tussen de beide regio s (via het ITVC algoritme) en in een tweede stap wordt vervolgens, in beide regio s, de prijsbepaling per hub uitgevoerd op basis van de regionale marktkoppelingsalgoritmes (in de CWE regio gebeurt dit met behulp van het Cosmos-algoritme). Na de verificatie en goedkeuring van de resultaten door alle projectpartijen, kan overgegaan worden tot de post-coupling processen. Hieronder worden de shipping activiteiten, het indienen van de nominaties bij de TSOs en verdelen van de congestion revenue tussen de TSOs verstaan. Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 6 van 13

7 Voor al deze taken wijzigt er binnen de CWE regio niets. De shipping activiteiten blijven behouden zoals ze momenteel in dienst zijn bij de CWE marktkoppeling en deze taak wordt uitgevoerd door de CCP s ( Central Counter Parties ). Het indienen van de grensoverschrijdende uitwisselingen gebeurt binnen de CWE regio ook door de respectievelijke CCP s volgens hetzelfde mechanisme als momenteel operationeel is in CWE marktkoppeling. Voor de verdeling van de congestie-inkomsten wordt beroep gedaan op het CRDS-systeem ( Congestion Revenue Distribution System ) bij CASC. De manier van berekenen van de congestie-inkomsten wijzigt niet door het NWE DA project. 5 NWE procedures Het NWE prijskoppelingsproces is zoals uitgelegd in voorgaand hoofdstuk een gefaseerd proces (pre-coupling, coupling, post-coupling) waarvoor een aantal procedures zijn gecreëerd en worden toegepast. Uitvoering van elke fase vereist de toepassing van procedures om ervoor te zorgen dat de nodige acties door alle partijen op een gecoördineerde manier gebeuren. De procedures die hier weergegeven zijn, beschrijven de acties te ondernemen op NWE-niveau, dit wil zeggen dat de procedures gelden voor alle NWE partijen. Bij verwijzing naar lokale procedures, moet men rekening houden met de regionale procedures (CWE bijvoorbeeld), de bilaterale procedures, of een andere procedure die niet van toepassing is voor de hele NWE regio. De couplingfase wordt ook niet door NWE procedures beschreven maar door PCR-procedures opgesteld door het PCR-initiatief. Fig 3: overzicht NWE normale procedures De NWE procedures zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: Normale procedures (NWE_NOR_XX) Tijdens elke fase worden een aantal gemeenschappelijke procedures uitgevoerd onder normale omstandigheden. Ze beschrijven per fase de normale acties die uitgevoerd moeten worden door de NWE partijen in een helder weer scenario. Normale procedures worden uitgevoerd voordat de target time bereikt wordt. Back-up procedures (NWE_BUP_XX) Back-up procedures beschrijven de back-up acties die beschikbaar zijn om eventuele probleem van technische aard op te lossen (bijvoorbeeld: het versturen van een bestand op een andere manier, bvb. via ). Een back-up procedure moet geactiveerd worden van zodra blijkt een specifieke processtap niet gerealiseerd kan worden binnen de Target Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 7 van 13

8 Time. Back-up procedures zullen ervoor zorgen dat NWE Marktkoppeling een resultaat kan leveren zonder dat een fallback moet worden geactiveerd. Fallback procedures (NWE_FAL_XX) Fallback procedures worden geactiveerd wanneer blijkt dat er geen prijskoppelingsresultaten berekend kunnen worden voor de volledige NWE regio met gebruik van gewone, back-up of speciale procedures. Speciale procedures (NWE_SPE_XX) Speciale procedures worden uitgevoerd wanneer uitzonderlijke situaties zich voordoen in de markt (bvb 2nd auction) die specifieke maatregelen vereisen. Back-up procedures kunnen ook nog tijdens de speciale procedures worden toegepast. Andere procedures (NWE_OTH_XX) De andere procedures zijn gerelateerd aan bepaalde geplande specifieke situaties (de overgang naar het winteruur bijvoorbeeld) en voor elk ander onderwerp dat een gemeenschappelijke aanpak op NWE niveau vereist (bvb. communicatie naar de marktpartijen in geval er problemen zijn met het normale proces). In onderstaande grafiek wordt weergegeven wanneer welke procedure toegepast zal worden : Fig 4: overzicht NWE procedures De Target Time is de termijn voor het uitvoeren van een normale procedure op een dagelijkse basis. Een normale procedure wordt over het algemeen meestal afgerond voor die tijd. De Latest Time to Start an Incident Committee is het ogenblik waarop de fallback procedure inwerking kan treden, d.w.z. de voorbereidingen worden getroffen voor de ontkoppeling. Echter, het is nog steeds mogelijk dat de resultaten van de prijskoppeling gepubliceerd kunnen worden m.b.v. de normale en/of back-up procedures voor de Partial Coupling/Full Decoupling Deadline. De Partial Coupling/Full Decoupling Deadline is de tijdslimiet gedefinieerd als een kritiek moment voor de NWE prijskoppeling. Het Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 8 van 13

9 betekent dat na deze tijd de NWE prijskoppeling niet uitgevoerd kan worden en de hubs worden ontkoppeld (de capaciteit wordt dus niet meer via het NWE prijskoppelingsalgoritme toegewezen). Een fallback scenario zal worden toegepast. 6 Fallback scenario s Een fallback situatie doet zich voor wanneer de NWE prijskoppeling geen resultaten heeft kunnen opleveren voor de ganse NWE regio en er overgeschakeld moet worden naar een gedeeltelijke koppeling of een volledige ontkoppeling. Een volledige ontkoppeling ( Full Decoupling ) binnen NWE is een situatie waarin het niet mogelijk is voor een bepaalde dag, de capaciteiten (CZC s) op impliciete manier toe te wijzen, noch voor de interne CWE regio, noch voor GB, noch voor de CWE-Nordic interconnectoren, noch voor de CWE - GB interconnectoren. Scandinavië zal echter intern nog steeds gekoppeld blijven. Een gedeeltelijke koppeling ( Partial Coupling ) is een situatie waarin er geen impliciete toewijzing van capaciteiten (CZC s) kan gebeuren voor één of meerdere grens(zen) of interconnector(en), maar alle andere grenzen/ interconnectoren gekoppeld blijven. Afhankelijk van het ogenblik waarop het probleem opduikt en de reden ervan, zullen de NWE partijen proberen gekoppeld te blijven met zoveel mogelijk grenzen en interconnectoren als mogelijk. De redenen waarom er moet worden overgegaan naar een gedeeltelijke koppeling of volledige ontkoppeling kunnen o.a. zijn: Het ontbreken van de beschikbare capaciteit op een interconnector of grens. Het ontbreken van de biedingen van een elektriciteitsbeurs Er is een probleem met het inlezen van de inputdata in het algoritme Het algoritme vindt geen oplossing De elektriciteitsbeurs kan geen toewijzing doen van de resultaten De resultaten worden verworpen door de netwerkbeheerder(s) Een overzicht en beschrijving van de verschillende scenario s van een gedeeltelijke koppeling of een volledige ontkoppeling is toegevoegd in bijlage 1. De bijhorende procestijden 1 zijn gedetailleerd uitgewerkt in de slides die gepresenteerd werden op het 2nd Stakeholder Forum op 14 juni 2013 die tevens toegevoegd werden in bijlage 2 Indien er toch moet worden ontkoppeld, zullen de capaciteiten via een andere manier toegekend worden aan de marktpartijen. Binnen de CWEregio blijft het systeem van Shadow explicit Auctions, zoals het gekend is in de CWE marktkoppeling, behouden. Langs de elektriciteitsbeurs worden de orderboeken opnieuw geopend zodat de marktpartijen hun ingestuurde biedingen indien nodig kunnen wijzigen. Nadien zullen de beurzen een lokale matching doen van de ontvangen biedingen en een prijs zal berekend worden. De beslissing voor een volledige ontkoppeling wordt ten laatste genomen om 13u50 CET. Dit is een lichte vervroeging ten opzichte van de huidige timing in de CWE marktkoppeling (i.e. 14u00 CET). Dit is te wijten aan de scenario s waarin een Full Decoupling gevolgd wordt door een speciale 1 De vermelde procestijden kunnen nog steeds lichtjes wijzigen tijdens de simulatietesten. Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 9 van 13

10 situatie van een 2nd auction (dit is een situatie waarbij tussenliggende thresholds van de prijzen bereikt werden en de elektriciteitsbeurzen verkiezen om de orderbooks opnieuw te openen). Binnen de huidige CWE marktkoppeling is dergelijk scenario ( Full Decoupling + 2nd Auction ) niet mogelijk in alle CWE-landen (wel in België 2 ) ten gevolge van strikte deadlines bij de TSOs. Opdat de marktpartijen niet zouden inboeten op bestaande functionaliteiten achten de NWE projectpartijen het nuttig om deze scenario s toch mogelijk te maken. Rekening houdende met de deadline van 15h30 CET voor het indienen van de nominaties binnen CWE, werd de tijdsspanne voor het indienen van de nominaties ingekort van 60 minuten naar 45 minuten en werd het beslissingsmoment voor een volledige ontkoppeling vervroegd met 10 minuten. Tijdens de marktconsultatie die de NWE projectpartijen georganiseerd hebben in maart 2013 bleek dat de inkorting van de tijdsspanne voor het indienen van de nominaties van 60 minuten naar 45 minutes niet voor alle marktpartijen aanvaardbaar was. Tijdens een specifieke meeting begin mei 2013 met de marktpartijen werd er gevraagd aan de CWE TSOs of er een extra flexibiliteit kon zijn voor wat betreft de productie nominaties; minstens 60 minuten werden gevraagd (45 minutes voor cross-border nominaties kon aanvaard worden). De CWE TSOs en 50Hertz hebben deze vraag van de marktpartijen onderzocht. De TSO processen die starten vanaf het resultaat van de marktkoppeling gekend is, werden onder de loep genomen. Na een grondige analyse de verschillende processen en tussenliggende linken en omdat het voor de TSOs belangrijk is om nominaties te ontvangen van goede kwaliteit, hebben de TSOs een gunstig antwoord kunnen geven op het verzoek van de marktpartijen. De marktpartijen zullen binnen de regio CWE en 50Hertz de productie nominaties kunnen insturen tot minstens 15u45 CET. Sommige TSOs kunnen zelfs nog extra flexibiliteit geven. Bij Elia is deadline verschoven naar 16u00 CET. 7 Testen Het testen wordt opgesplitst in verschillende fasen: Lokale testen Toegangstesten NWE NWE integratie testen NWE simulatie testen Member testen Tijdens de eerste fase hebben de projectpartijen elk hun lokale testen behandeld in parallel. Dit zijn testen van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in deelprocessen (bv. indiening capaciteit, shipping etc.) en werden deels uitgevoerd met het PMB-systeem. Gedurende dezelfde periode werden de testen van PMB gerealiseerd binnen het PCR-project. Aan de projectpartijen was gevraagd om ook hun lokale procedures tijdens deze tests te updaten, indien van toepassing. Tijdens de 2e fase zullen geselecteerd testscenario's worden getest om ervoor te zorgen dat systemen klaar zijn om de NWE integratietesten te beginnen. Deze geselecteerde scenario's omvatten het testen van alle technische verbindingen tussen de NWE testsystemen, samen met de volledige PCR architectuur. Testscenario s omvatten het verloop van een 2 In geval van een decoupling in CWE MC gevolgd door een 2nd auction bij Belpex, staat Elia het toe om de productie nominaties te ontvangen tot 15u45 (cross-border nominaties moeten ontvangen zijn om 15u30) Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 10 van 13

11 normale, dagelijkse koppelingssessie alsook een fallback scenario. Beide scenario s moeten volledige uitgevoerd kunnen worden vooraleer de volgende fase van het testen kan beginnen. De oplevering van alle infrastructuur is een voorwaarde voor deze fase. Tijdens de 3e fase zullen de NWE integratie tests uitgevoerd worden met meer gedetailleerde scenario s. Indien deze allemaal succesvol zijn, dan kunnen simulatietesten uitgevoerd worden door de operatoren op basis van de opgestelde procedures. Deze testen zullen de procedures finaliseren qua timings. Na een positief verloop van deze simulatietesten zullen er member testen georganiseerd worden met de marktpartijen om hen kennis te laten maken met de nieuwe systemen. 8 Rollback De lancering van de prijskoppeling binnen NWE, bestaande uit de CWE, Nordic regio en GB, is een grote verandering zowel door de nieuwe en/of aangepaste systemen alsook door de nieuwe operationele procedures. Zelfs wanneer alles grondig getest is, bestaat er nog altijd een risico van falen bij het overschakelen van de huidige systemen naar de nieuwe systemen en dit niet op de lanceringsdag zelf maar ook nog tijdens de eerste periode na de lancering. Om dit risico te beperken, zullen de NWE partijen de mogelijkheid voorzien gedurende 2 maanden na de lancering om terug te draaien naar de systemen van voor NWE go-live. Voor CWE houdt dit in dat er opnieuw eerst een ITVC berekening zal gebeuren op de interconnectoren met Scandinavië en dat er nadien een CWE prijskoppeling zal gebeuren op basis van het Cosmos-algoritme. De beslissing om rollback te activeren zal genomen worden door het NWE Joint Steering Committee. 9 Verliezen op de DC-kabels Het PCR algoritme zal de dagelijkse grensoverschrijdende transacties toewijzen rekening houdende met de beschikbare capaciteit en de toewijzingsbeperkingen. Deze laatste kunnen ook transmissieverliezen omvatten. Op vraag van de NWE regulatoren hebben TSOs een studie uitgevoerd met een impact analyse indien de transmissieverliezen in rekening worden genomen op de DC interconnectoren. Deze studie werd in april 2013 gepresenteerd en overgemaakt aan de regulatoren (met inbegrip van de bijhorende memo van Svenska Kraftnät en Fingrid). De studie beoordeelt de activatie van de verliesfunctionaliteit in de toewijzing van capaciteit via marktkoppeling en beantwoordt de vragen van de NWE regulatoren met betrekking tot deze kwestie: Uitleg over de welvaartsmaximalisatie in de marktkoppeling en de delen van de totale welvaart die zijn opgenomen in de marktkoppeling. Beschrijving van de kwantitatieve analyse set-up, de beperkingen en de welvaartsresultaten. Antwoorden op de vragen van de regulatoren 'op basis van een kwalitatieve analyse aangevuld met de resultaten van de kwantitatieve analyse. Het is logisch dat, indien verliesfactoren geactiveerd worden, prijzen en geplande uitwisselingen in alle biedzones van de NWE-regio geïmpacteerd zullen zijn. Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 11 van 13

12 De activering van transmissieverliezen op een specifieke grens is onderworpen aan goedkeuring van de relevante nationale regulator. 10 Contractuele voorzieningen Tussen de NWE partijen wordt een operationele overeenkomst opgesteld, de DAOA ( Day Ahead Operations Agreement ). In de DAOA worden de samenwerkingsprincipes voor de operationele taken en de rechten en de plichten van de betrokken partijen opgesteld. De reikwijdte van de DAOA betreft alleen het NWE niveau; alles wat betrekking heeft op de onderliggende regio s of specifieke interconnectoren wordt behandeld op lokaal niveau volgens de contractstructuur op dat niveau. Met andere woorden, de DAOA is een raamovereenkomst om de mogelijkheid te voorzien om lokale afspraken te hebben die beter passen bij de lokale beperkingen binnen een gecoördineerd kader. De DAOA zal op een flexibele manier worden opgesteld met het oog op eenvoudige uitbreiding voor nieuwkomers. 11 Communicatie Communicatie naar regulatoren: NWE heeft voortdurend alle regulatoren op de hoogte gehouden over de status van het project via: Drie progress reports, die respectievelijk in juli 2012, oktober 2012 en maart 2013 werden verstuurd. Het Final Regulatory Report. Dit document en zijn annexen maakt deel uit van het goedkeuringspakket voor de lokale goedkeuringsprocessen. Deze documentatie, uitgezonderd van vertrouwelijke informatie, kan verder worden gebruikt door de NWE partijen voor het lokaal goedkeuringsproces. Maandelijkse rapporten met de status van het project sinds begin Regelmatige presentaties tijdens AESAG en IG vergaderingen. Communicatie naar marktpartijen: Het NWE extern communicatieplan richting marktpartijen omvat de volgende acties: Een NWE gezamenlijke verklaring met informatie over de huidige status van het project werd in februari 2013 gepubliceerd op de websites van alle project partijen. Marktconsultatie m.b.t. de timing van de procedures in maart Publicatie van alle relevante documentatie online op de website van CASC voor de TSOs en de individuele websites van de beurzen Slides van de 2 Stakeholder Forums (september 2012 in Brussel en juni 2013 in London) Q & A die regelmatig bijgewerkt wordt op basis van nieuwe informatie en antwoorden op vragen van stakeholders 1e, 2e en 3e NWE progress reports (met uitzondering van de vertrouwelijke informatie) Maandelijkse progress reports naar de regulatoren Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 12 van 13

13 12 Besluit Op basis van bovenstaande beschrijving en de bijhorende annexen, vraagt Elia de goedkeuring van de uitbreiding van de geografische scope van de marktkoppeling naar de regio NWE voor wat betreft de allocatie van de commerciële interconnectiecapaciteiten via een impliciete methode gebruik makend van het prijskoppelingsalgoritme Euphemia. Deze goedkeuring gebeurt in uitvoering van artikel 3.2 van de Richtsnoeren (bijlage 1 van Verordening 714/2009), artikel 23, 2, 35 van de Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt van 29 april 1999 en artikel van het Koninklijk Besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe van 19 december Versie 0.5 Datum 9 juli 2013 Pagina 13 van 13

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De publicatie van gegevens over de interconnecties: informatie ten dienste van de markt Als facilitator van de Belgische energiemarkt publiceert Elia op zijn website

Nadere informatie

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015 16 december 2015 Openbare gemeenschappelijke raadpleging van 16 december 2015 over de evolutie van de toewijzing van intraday capaciteiten op de elektrische koppelverbinding tussen Frankrijk en België

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Aanwezig: T. De Waal (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) G. Landenne (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) P. Fonck (ELIA-PFo) R. Bourgeois (ELIA_RBo)

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende Noordwest Europese marktkoppeling

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende Noordwest Europese marktkoppeling Zaaknummer: 13.0171.53 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/205049 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende Noordwest Europese marktkoppeling

Nadere informatie

Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010

Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010 Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010 Aanwezig: S. Harlem (FEBEG) M. Cailliau (FEBEG) F. Demaret (FEBEG) D. Hendrix (FEBEG) T. Waal (FEBEG) B. Larielle (FEBEG) H. Goris (EFET) B. Van der Spiegel

Nadere informatie

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn Forward Capacity Allocation (FCA) Guideline Sector bijeenkomst 4 februari 2016 1 FCA Verordening Inwerkingtreding Doel comitologie stemming:

Nadere informatie

TenneT in de energiemarkt

TenneT in de energiemarkt TenneT in de energiemarkt Klaas Hommes Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand: Volg

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013

Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013 Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013 Aanwezig: G. Landenne (FEBEG) K. Krastev (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) M. Noeninckx (FOD Economie) P. Fonck

Nadere informatie

Voorstel van Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone, in overeenstemming met Artikel 45 en Artikel 57 van Verordening (EU)

Voorstel van Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone, in overeenstemming met Artikel 45 en Artikel 57 van Verordening (EU) Voorstel van Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone, in overeenstemming met Artikel 45 en Artikel 57 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

BESLUIT. Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Besluit Ons kenmerk: ACM/DE/2015/201829 Zaaknummer: 13.0852.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 over de goedkeuring

Nadere informatie

Consultatie volumebepaling strategische reserve

Consultatie volumebepaling strategische reserve Consultatie volumebepaling strategische reserve Samenvatting Een consultatie aangaande de volumebepaling in het kader van de strategische reserve is georganiseerd. Dit document omvat feedback van Elia

Nadere informatie

Pagina 1/8. 1 Inleiding

Pagina 1/8. 1 Inleiding Zaaknummer: 104068 Datum: Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende

Nadere informatie

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen

System Operations. 18-mei-2016. Jaap Hagen Jaap Hagen TenneT in één oogopslag Enige grensoverschrijdende netbeheerder in Europa Hoofdkantoren in Arnhem en Bayreuth (Duitsland) Leveringszekerheid 99,9975% Efficiënt Robuust netwerk Geïntegreerd netbedrijf

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130926-CDC-1270

EINDBESLISSING (B)130926-CDC-1270 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02 289 76 11 Fax: 02 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Regionale energiemarkt Central West Electricity

Regionale energiemarkt Central West Electricity Regionale energiemarkt Central West Electricity ACTIEPLAN 0. Achtergrond en inleiding Op 27 februari 2006 heeft de European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG Europese Groepering van Regulators

Nadere informatie

Pagina 1/7. 1 Inleiding

Pagina 1/7. 1 Inleiding Zaaknummer: 15.0454.269 Datum: 31 juli 2015 Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014 Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract Elia Users Group 05/06/2014 Wijzigingen ARP-contract (1/2) 1. Definities Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan Mogelijke

Nadere informatie

Feedback to WG Belgian Grid

Feedback to WG Belgian Grid Vergoeding van flexibele toegang voor decentrale productie uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve WKK Beleidsplatform VREG 16/12 Feedback to WG Belgian Grid 28 januari 2014 Elia System Operator David

Nadere informatie

Pagina 1/6. 1 Inleiding

Pagina 1/6. 1 Inleiding Zaaknummer: 16.0529.29 Datum: 8 september 2016 Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Publicatie op de website Samenvatting Dit document beschrijft de gebruikte gegevens en hypotheses waarop de online publicatie van zowel de

Nadere informatie

ADVIES (A)070510-CDC-690

ADVIES (A)070510-CDC-690 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Agenda 1. Opening 2. Rol stichting NMVO 3. Impact FMD 4. Status en Planning NMVO 1. Opening 2. Rol van Stichting NMVO De stichting NMVO is opgericht

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMEEN MODEL VOOR DE BEREKENING VAN DE TOTALE MODEL VAN TOEPASSING OP DE BELGISCHE GRENZEN VOOR JAAR EN MAAND

ALGEMEEN MODEL VOOR DE BEREKENING VAN DE TOTALE MODEL VAN TOEPASSING OP DE BELGISCHE GRENZEN VOOR JAAR EN MAAND ALGEMEEN MODEL VOOR DE BEREKENING VAN DE TOTALE OVERDRACHTCAPACITEIT EN DE MODEL VAN TOEPASSING OP DE BELGISCHE GRENZEN VOOR JAAR EN MAAND CAPACITEITEN Inhoudstafel 1. Introductie... 3 2. Veronderstellingen

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. het beheer van energiebeurzen: mededinging of regulering? over (F)140130-CDC-1289

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. het beheer van energiebeurzen: mededinging of regulering? over (F)140130-CDC-1289 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Consequenties voor de balanshandhaving en oplossingsrichtingen Engbert Pelgrum, TenneT TSO B.V. Symposium Cogen Nederland

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Pagina. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2014/207218 Zaaknummer: 14.1334.15 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/7 Muzenstraat 41 2511 WB Den

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

Dynamieken in de elektriciteitsmarkt

Dynamieken in de elektriciteitsmarkt 2 oktober 2013 Dynamieken in de elektriciteitsmarkt Eneco Energy Trade Paul Hendrix, Bart van Paassen Kengetallen Eneco Groep 2,2 miljoen klanten in Nederland en België 7.000 vakkundige en betrokken medewerkers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Geachte heer De Maa, Nederlandse Mededingingsautoriteit T.a.v. de heer De Maa Postbus BH DEN HAAG. TenneT TSO B.V.

Geachte heer De Maa, Nederlandse Mededingingsautoriteit T.a.v. de heer De Maa Postbus BH DEN HAAG. TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 Postbus 718 6800 AS Arnhem Telefoon 026 373 11 11 Fax 026 373 11 12 www.tennet.org Nederlandse Mededingingsautoriteit T.a.v. de heer De Maa Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Handelsregister

Nadere informatie

Analyse van day-ahead prijzen voor levering om uur 12 op 6 april en uur 10 op 10 april

Analyse van day-ahead prijzen voor levering om uur 12 op 6 april en uur 10 op 10 april (Z)1633 24 mei 217 Analyse van day-ahead prijzen voor levering om uur 12 op 6 april en uur 1 op 1 april gemaakt met toepassing van artikel 23, 2, tweede lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Kosten van windenergie wat zijn gevolgen voor de electriciteitsvoorziening?

Kosten van windenergie wat zijn gevolgen voor de electriciteitsvoorziening? 1 Kosten van windenergie wat zijn gevolgen voor de electriciteitsvoorziening? Prof. dr. Machiel Mulder Faculteit Economie en Bedrijfskunde, RUG Economisch Bureau, Autoriteit Consument en Markt 2 e NLVOW

Nadere informatie

Aukl)rReil[c Coxisume[aL ca Markfc )..,-.1

Aukl)rReil[c Coxisume[aL ca Markfc )..,-.1 Aukl)rReil[c Coxisume[aL ca Markfc )..,-.1 Besluit Ons kenmerk: ACM/DE/2016/200962 Zaaknummer: 15.1167.53 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de

Nadere informatie

Onderwerpen. * Common Grid Model * Generation and Load Data Provision. Onderwerpen. 4-februari-2016

Onderwerpen. * Common Grid Model * Generation and Load Data Provision. Onderwerpen. 4-februari-2016 1. NEMO designation plus samenwerkingsvoorstel [EJV] 2. CCR voorstel & procedure [EJV] 3. MCO plan en voorstel meerdere NEMOs [JH] 4. CGM* en GLDP** workshop [RB] 5. ID capacity calculation [RB] 6. NWE

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

BESLISSING (B)090903-CDC-896

BESLISSING (B)090903-CDC-896 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12 Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit Smart Energy Solutions 04/12/12 Inhoud Netinvesteringen Netaansluitingen Gesloten distributienetten Directe lijnen Nettoegang Flexibiliteit VREG

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.8.2010 COM(2010) 421 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-827

STUDIE (F) CDC-827 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1235

BESLISSING (B) CDC-1235 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102746/ 47.BT522 Betreft zaak: Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot invoering van een expliciete veiling op de

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 19 maart 2015 Betreft Verslag energieraad 5 maart 2015

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 19 maart 2015 Betreft Verslag energieraad 5 maart 2015 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie Europese en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Inhoud. Introductie ORTEC TRP. Klant voorbeelden. Roadmap 3-11-2011 2

Inhoud. Introductie ORTEC TRP. Klant voorbeelden. Roadmap 3-11-2011 2 Inhoud Introductie ORTEC TRP Klant voorbeelden Roadmap 3-11-2011 2 Introductie ORTEC TRP 3-11-2011 3 Wat is tactisch plannen? Voorbeelden Verdeling werk over medewerkers Bepaling belever-/bezoekdagen klanten

Nadere informatie

Flexibiliteit: E.D.Mij en klanten doen het samen. 31 maart 2017 Jeffrey Bartels

Flexibiliteit: E.D.Mij en klanten doen het samen. 31 maart 2017 Jeffrey Bartels Flexibiliteit: E.D.Mij en klanten doen het samen 31 maart 2017 Jeffrey Bartels Wie is E.D.Mij? Energie Data Maatschappij Heine Prins en Jeffrey Bartels kochten in 2013 activa Oprichting E.D.Mij B.V. Jong

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om.

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om. Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om te peilen naar de tevredenheid en om behoeften in kaart brengen. In 2013 werd

Nadere informatie

Demand response en balancering

Demand response en balancering Demand response en balancering congres flexibiliteit industrie en energie/netwerkbedrijven 15 oktober 2015 Erik van der Hoofd 1 Doel en kader het Europese gekoppelde systeem en synchrone zones Nederland

Nadere informatie

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT Table of Content 1. Inleiding Dit ( SLA or Agreement ) is geldig voor de IAM Service tussen de klant (Fedict) en de nieuwe opdrachtnemer van het M1016 contract. Dit document

Nadere informatie

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet IP/08/1276 Brussel, 28 augustus 2008 Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet Op 30 augustus wordt bellen op reis in de EU goedkoper. Het prijsplafond

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 57/1 VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 57/1 VERORDENINGEN 1.3.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 57/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 189/2008 VAN DE RAAD van

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Marktscan Digikoppeling 2017

Marktscan Digikoppeling 2017 Testrapport Marktscan Digikoppeling 2017 Versie: 1.0 Datum: 18-6-2015 Auteur: egem Datum : 2 juni 2017 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Managementsamenvatting... 3 3. Testopzet... 4 3.1

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

BESLISSING (B)071211-CDC-733

BESLISSING (B)071211-CDC-733 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 17 mei 2017 met betrekking tot de aanvraag van Remeha NV voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

Position Paper. Interconnectoren

Position Paper. Interconnectoren Position Paper Interconnectoren 2 Position Paper TenneT Position Paper Interconnectoren De Europese elektriciteitsmarkt is sterk in ontwikkeling. Landsgrenzen worden steeds minder belangrijk. Het grensoverschrijdende

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-1014

STUDIE (F) CDC-1014 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02 289 76 11 Fax: 02 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

SEPA for mobile. Agenda. Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen?

SEPA for mobile. Agenda. Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen? SEPA for mobile Gijs Boudewijn 24 mei 2012 Agenda Wat is SEPA? Wat is de European Payments Council? Wat doet de EPC op het gebied van mobiel betalen? EPC en mobiel: deliverables tot dusver en prioriteiten

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Evolutie naar SmartGrids. Presentatie EasyFairs wo 24 maart 2010

Evolutie naar SmartGrids. Presentatie EasyFairs wo 24 maart 2010 Evolutie naar SmartGrids Presentatie EasyFairs wo 24 maart 2010 Agenda & doel 1.Introductie Elia 2.Wat is een SmartGrid? 3.Drivers en Uitdagingen 4.Smartness van vandaag 5.SmartGrid versus SmartMetering

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

Pagina. Besluit BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205757_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205757_OV Zaaknummer: Pagina 1/12 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2017/205757_OV Zaaknummer: 17.0657.53

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie