Overzicht van wijzigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van wijzigingen"

Transcriptie

1 Vilans houdt voor leden van KICK bij welke wijzigingen er in het protocollenbestand zijn doorgevoerd en welke nieuwe protocollen er geschreven zijn. In dit document vindt u een voorbeeld van een wijzigingslijst (september 2011). Overzicht van wijzigingen Nieuwe protocollen dat Naam protocol VH/ 2 3 3ig 4/5 spec team Opdr arts Juli 11 Injecteren Betaferon subcutaan VH x x x x Juli 11 Injecteren Forsteo Colter subcutaan met injectiepen VH x x x x Juli 11 Juni 11 Injecteren groeihormoon Norditropin FlexPro subcutaan met pen Injecteren insuline subcutaan mbv Humalog Mix Kwikpen (Mix25 en Mix50) VH x x x x VH x x x x Juli 11 Injecteren insuline subcutaan met Humalog Kwikpen VH x x x x Mrt 11 Juli 11 Subcutaan inbrengen van canule, aankoppelen insulinepomp Subcutaan inbrengen van Acc-Chek Tenderlink, aankoppelen van infuuspomp VH x x x VH x x x Mrt 11 Bladderscan met 9400 BVI x x Mei 11 Katheterspoelen met spuit of spoelzakje x x x Mrt 11 Katheteriseren van een Mitrofanoff stoma VH x x x Mrt 11 Spoelen van een Mitrofanoff stoma VH x x x Febr 11 Verzorgen en doorspuiten PEG-J-katheter x x x Mrt 11 Toedienen van sondevoeding via PEG-katheter met voedingspomp x x x April 11 Verwisselen MIC KEY VH x x x April 11 Verzorgen MIC KEY x x x April 11 Toedienen van sondevoeding via MIC KEY met spuit x x x April 11 Juli 11 Bloedglucosewaarde meten met Accu Chek Aviva, Nano, Combo Vingerprik meten bloedglucosewaarde met eenmalige vingerprikker x x x x x x Mrt 11 Bloedglucosewaarde meten met Haemolance plus x x x Sept 11 Zwachtelen onderbeen met UrgoK2 x x x April 11 Juni 11 Vernevelen via tracheacanule/-stoma met vernevelapparaat Uitzuigen via tracheostoma (zonder canule) en verzorging van de huid x x x VH x x x Juni 11 Uitzuigen van de tracheacanule met cuff VH x x x x Mei 11 Inhaleren medicinale Cannabis met Volcano Medic x x x Vilans, september

2 dat Naam protocol VH/ 2 3 3ig 4/5 spec team Opdr arts Juli 11 Aan- en afsluiten CPAP x x Mei 11 Malen medicijnen x x x x Juli 11 Temperatuur opnemen met een oorthermometer (was alleen voor de Genius; nu algemeen) x x x x Sept 11 Wegen met een rolstoelweegschaal x x x x Juni 11 Aanbrengen en Verwijderen elektroden bij TENS x x x Sept 11 Maken van een ECG x x Richtlijnen en wetgeving Hygiënerichtlijnen mei 2011 MRSA en Handhygiëne Uit nieuwsbrief TVZ 11 mei 2011 (van Thea Daha, WIP) Zomer 2011 verschijnt er een nieuwe richtlijn MRSA voor ziekenhuizen. Het beleid wordt waarschijnlijk niet versoepeld. Reden voor versoepeling van beleid is goede handhygiëne nodig. Uit onderzoek blijkt dat handhygiëne richtlijnen slecht worden nageleefd. Sept 2010 Europese richtlijn Preventie inzake scherpe letsels in ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche In de richtlijn wordt gewezen op de preventie van prik- en snijaccidenten en is expliciet vermeld dat dat dop niet terug mag op de naald. Verder wordt aangegeven zoveel mogelijk hulpmiddelen met veiligheidsmechanismen te gebruiken. Okt 10 Nieuwe hygiëne richtlijnen voor Gehandicaptenzorg (LCVH, juni 2010). De richtlijnen zijn integraal overgenomen in het KICK-bestand. De nieuwe richtlijnen hebben geen invloed op de inhoud van de protocollen. De uitgangspunten die in de eerdere richtlijnen werden gehanteerd zijn gehandhaafd. Alleen bij sondevoeding is aangegeven dat de sonde met handschoenen aan ingebracht en verwijderd moet worden (in de WIP richtlijnen voor V&VT sector was dit alleen voor het verwijderen het geval). Dec 10 Nieuwe hygiëne richtlijnen Psychiatrie (LCHV, juli 2010). De richtlijnen zijn integraal overgenomen in het KICK-bestand. De nieuwe richtlijnen hebben geen invloed op de inhoud van de protocollen. De uitgangspunten die in de eerdere richtlijnen werden gehanteerd zijn gehandhaafd. De richtlijnen worden alleen toegevoegd aan de protocollen voor instellingen voor psychiatrie. Er wordt verwezen naar richtlijnen uit de verpleeg- en verzorgingshuizen wat betreft MRSA en paramedici. Verder wordt verwezen naar medicijnbeleid van V&VN en voor het prikaccident naar de richtlijn van RIVM. Jan 2011 Hygiëne richtlijnen voor Verpleeghuizen en Woonzorgcentra (LCHV, januari 2009) De richtlijnen zijn integraal overgenomen in het KICK-bestand. De nieuwe richtlijnen hebben geen invloed op de inhoud van de protocollen. De uitgangspunten die in de eerdere richtlijnen werden gehanteerd zijn gehandhaafd. De algemene richtlijnen zijn iets uitgebreider: hoe te handelen bij opname ernstig vervuilde cliënt warmte- en vochtregulatie, luchten. Legionellapreventie 23 juni 2011 Nieuwsbericht uit Tweede kamer: De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal dit najaar bij haar ronde langs de verpleeghuizen extra aandacht besteden aan hygiëne, kondigt staatssecretaris Veldhuijzen aan. Laat ook mysteryguests bezoeken afleggen, vinden alle woordvoerders van links tot rechts. De staatssecretaris vindt dit een goed idee. Vilans, september

3 Wet BIG Maart 2011 Mei 2011 Al enige tijd speelt de discussie wat Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen zijn: Alle handelingen zijn risicovol of kunnen dat zijn als je ze niet goed uitvoert, niet bekwaam bent. Alleen de voorbehouden handelingen zijn in de wet BIG gedefinieerd. Op basis van deze opvatting zijn de afkortingen RH en O uit de deskundigheidslijst verwijderd. Het is wel mogelijk in de kolom Opdracht arts andere hokjes aan te kruisen dan de hokjes die corresponderen met VH. De teksten van het onderwerp Wet BIG zijn geactualiseerd: Verpleeghuisarts is gewijzigd in Specialist Ouderengeneeskunde. Arts verstandelijk gehandicapten is toegevoegd. Verpleegkundig specialist is toegevoegd. Inhoud van de brief van het ministerie van 2 mei 2011 over het ondeskundig uitvoeren van Voorbehouden handelingen is toegevoegd. Alleen degene die bekwaam is, is bevoegd tot handelen; opdracht van arts is nodig; raden van bestuur zijn verantwoordelijk voor goed instellingsbeleid en inzet van medewerkers die redelijkerwijs bekwaam zijn; IGZ controleert de interpretatie van het begrip redelijkerwijs bekwaam. Cytotaticarichtlijnen De richtlijnen (2008) zijn gecontroleerd en er is contact geweest met de IKC s. Waarschijnlijk komt er in 2012 een herziene landelijke richtlijn. Nb. FAOT heet nu A+O VVT en ze hebben ook een nieuwe website: Medicatie landelijke richtlijnen IVM/DGV/VenVN/Actiz/VGN/GGZ Jan 2011 Herziene richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de praktijk van IVM. Richtlijn voor zorgcoördinatoren voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en thuiszorg. Herziene richtlijn Malen van medicatie in zorginstellingen van IVM. De Richtlijn medicatie overdracht in de keten is definitief vastgesteld. Richtlijn Handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, januari Protocollen en achtergrondinformatie Injecteren Sept 2010 Nov 2010 Juni 2011 Verwijderde protocollen uit het bestand: Injecteren insuline subcutaan mbv de HumaPen Ergo (niet meer leverbaar va ) Injecteren insuline subcutaan mbv de NovoPen 3 (niet meer leverbaar va ) Injecteren insuline subcutaan mbv de NovoLet (niet meer leverbaar va ) In het protocol Subcutaan injecteren met MTX bij reuma is de spuit met vaste naald (Metoject) beschreven als veilige injectiemethode. Voorgevulde spuiten met Eprex zijn tegenwoordig voorzien van een naaldbeschermingsmechanisme. Dit is in het protocol beschreven. Titel van het protocol Injecteren Influvac intramusculair (griepprik) vervangen door Injecteren griepvaccin intramusculair. Naast Influvac, ook de vaccins Vaxigrip en Focetria genoemd. In aandachtspunten protocol Intramusculair injecteren (rangeertechniek) stond abusievelijk vermeld dat het protocol niet geschikt is voor cytostatica. Het is juist wel een goede techniek voor cytostatica. Dit is aangepast in het protocol. De dubbele controle van de insulinepen is toegevoegd in elk protocol. In de achtergrondinformatie is opgenomen dat de dubbele controle op meerdere manieren kan Vilans, september

4 plaatsvinden: door collega, cliënt of mantelzorger of door het vastleggen van de instelling van de pen met een mobiele camera/telefoon. Overleg met de apotheker of minder risicovolle medicatie mogelijk is. In protocol subcutaan injecteren Fraxiparine toegevoegd dat de fabrikant anders adviseert dan de normale loodrechttechniek: Neem huidplooi, steek naald loodrecht in huidplooi en houd huidplooi gedurende de handeling vast: resultaat gelijk. Infuusbehandeling Nov 2010 Infuusbehandeling Veneus poortsysteem: achtergrondinformatie gecontroleerd en aangevuld; de gebogen Huberpoint naald zonder slangetje verwijderd, omdat vnl de Gripper wordt gebruikt; om open verbinding met venen te voorkomen is een bionecteur op het slangetje van de naald geplaatst; protocollen gecontroleerd en vooral tekstueel aangepast: geen essentiële wijzigingen. Enkele titels gewijzigd waardoor de inhoud van het protocol beter is omschreven Jan 2011 De verantwoordelijkheid voor goede pompinstructies ligt bij de fabrikant/leverancier van de pomp. Bij elke pomp dient een praktische handleiding geleverd te worden. Om handleidingen rustig te kunnen bestuderen zijn de originele handleidingen ook in het bestand opgenomen. Uit de protocollen zelf zijn de gebruiksinstructies voor de diverse pompen verwijderd. Ze zijn algemeen toepasbaar gemaakt. Vanuit het protocol wordt verwezen naar de handleidingen. De protocollen waarin in het verleden (gedeeltelijke) pompinstructie waren opgenomen zijn uit het bestand verwijderd. Blaaskatheterisatie Protocollen dialyse en achtergrondinformatie CAPD en CCPD geactualiseerd. De nieuwe richtlijn huidpoortverzorging bij CAPD verwerkt. Nov 2010 Apr 2011 Aug 2011 Complicaties bij katheteriseren zijn toegevoegd aan de achtergrondinformatie. Nieuwe publicatie van Mirjam Kappert zorg voor een vlotte doorstroming is verwerkt. Hierin staat dat je bij blaasspoelen, vanwege verstopping van de katheter niet de blaas spoelt, maar de katheter. Het frequent spoelen van de blaas, geeft alleen maar irritatie aan de blaas. Verenso heeft een nieuwe Richtlijn Langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit uitgegeven (2011). De inhoud van de protocollen is vergeleken en aangepast. Het volgende is gewijzigd: - gebruik glijmiddel ook voor vrouwen - Wachttijd na inbrengen van glijmiddel met anestheticum: 5 7 minuten (was 3-5 minuten) - Katheter bij vrouwen nog 2 cm en bij mannen nog 5 cm opschuiven als urine verschijnt. - Wijze van inbrengen van de katheter bij de man is aangepast: eerst inbrengen tot weerstand, dan penis naar beneden en dan verder opschuiven tot urine verschijnt (en daarna nog 5 cm). Uit de richtlijn van Verenso Langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit is de aanbeveling om zure spoelvloeistof voor katheterspoelen te gebruiken overgenomen. Sondevoeding nov 2010 In het protocol verzorgen van een Button stond per abuis dat deze gedompeld zou moeten worden. Een button wordt niet gedompeld; alleen gedraaid. Febr-mrt IGZ heeft LEVV verzocht om een richtlijn te ontwikkelen voor controle ligging sonde. Vilans, september

5 2011 Literatuurstudie is gereed, met een eerste aanbeveling. De concept richtlijn is gereed; vanaf half febr 2011 vindt de praktijktoetsing plaats. In de richtlijn wordt aandacht besteed aan : - Meten lengte van de sonde voro inbrengen - Bepalen van de ligging van de sonde - Toedienen van medicijnen via de sonde. Maart 2011 Maart 2011 April 2011 De verantwoordelijkheid voor goede pompinstructies ligt bij de fabrikant/leverancier van de pomp. Bij elke pomp dient een praktische handleiding geleverd te worden. Om handleidingen rustig te kunnen bestuderen zijn de originele handleidingen in het bestand opgenomen. Uit de protocollen zelf zijn de gebruiksinstructies voor de diverse pompen verwijderd. Ze zijn algemeen toepasbaar gemaakt. Dit geldt zowel voor de neus-maagsonde als voor de PEGkatheter. Vanuit het protocol wordt verwezen naar de handleidingen. Informatie over het voorkomen en oplossen van verstoppingen van de sonde vergeleken met de Concept richtlijn Neusmaagsonde: komt overeen; geen wijzigingen aangebracht Informatie over het toedienen van medicatie bij cliënten die een sonde hebben vergeleken met de Concept richtlijn Neusmaagsonde: komt overeen; stappenplan van V&VN toegevoegd. Puncties Sept 2010 Mrt 11 Mei 11 Protocollen verwijderd: Bloedglucosewaarde meten met One Touch Ultra (wordt vanaf 2007 niet meer geleverd) Bloedglucosewaarde meten met One Touch Ultra 2 (wordt vanaf 2008 niet meer geleverd) Bloedglucosewaarde meten met Accu-Chek sensor (wordt vanaf 2008 niet meer geleverd) Bloedglucosewaarde meten met Accu-Chek Compact (wordt vanaf 2008 niet meer geleverd) Bloedglucoswaarde meten met Glucocard memory 2 (wordt niet meer geleverd; maart 2008) Het protocol voor de bloedglucosemeter One touch vita is ook geschikt voor de One touch vita (Verio). Achtergrondinformatie injecteren insuline: toegevoegd links naar actuele informatie over soorten pennen, soorten insuline en hun werkingsprofielen. Heelkunde Nov 10 Febr 11 Juni 11 aug 11 Bij lange-rek-zwachtels in de stapsgewijze beschrijving ook toegevoegd dat de zwachtels voor de nacht verwijderd moeten worden. De protocollen madentherapie zijn gecontroleerd door de leverancier van de maden en aangepast. Geen ingrijpende wijzigingen. In de alfabetische lijst Ambulante compressietherapie verwijderd bij de A. Wel de titels Korte rek (bij K) en Lange rek (bij L) toegevoegd. In de achtergrondinformatie is omschreven wat ambulante compressietherapie is en vanuit de protocollen wordt ernaar verwezen. In de titel van het protocol zwachtelen met lange-rek zwachtels is aangegeven dat het om een protocol gaat waarbij 2 lagen lange-rek zwachtels worden gebruikt. NB. Over de wijze van zwachtelen bestaat geen consensus. Een protocol waarin één langerek zwachtel wordt gebruikt is in de maak. Tracheacanule Aan achtergrondinformatie toegevoegd om met cliënt een stopteken af te spreken tijdens uitzuigen (als het de cliënt teveel wordt) Juni 2011 Aan de achtergrondinformatie is informatie toegevoegd over eendelige en gevensterde canules en over stomafilters Vilans, september

6 Zuurstof De ingebouwde manometer is aan het protocol Zuurstofcilinder klaarmaken voor gebruik toegevoegd. Werkwijze in protocollen veranderd zodat de zuurstof steeds lopend wordt ingebracht. Informatie over saturatie en saturatie meten toegevoegd. Protocol saturatiemeten met de finger pulse-meter toegevoegd aan dit hoofdstuk en verwijderd bij lichaamsverzorging en observatie. Vernevelen Juni 2011 De verschillen in de protocollen verbeterd: lichaamstemperatuur voor toediening verandert in kamertemperatuur. Toedienen van medicijnen Nov 2010 Protocol Aanreiken medicijnen is aangepast. Het protocol is aangescherpt naar de essentie van de handeling: de cliënt doet alle controles, de medewerker reikt alleen aan. Mrt 2011 Mei 2011 Aug 2011 Informatie over het malen van medicatie aangevuld met: - stroomdiagram indicatiestelling malen uit Handreiking Malen voor zorginstellingen - stroomdiagram procedure malen uit Handreiking Malen voor zorginstellingen - voedingsmiddelen waarmee medicatie ingenomen mag worden in overleg met apotheker vaststellen uit Handreiking Malen voor zorginstellingen Er is een apart protocol voor het malen van medicijnen ontwikkeld. Er wordt specifiek gewezen op het schoonmaken van de tablettenvermaler: a. na elk gebruik (meestal kunnen meerdere tabletten voor één cliënt samen fijngemalen worden) b. tussen het gebruik voor meerdere cliënten. In het document medicatieveiligheid zijn de termen overgenomen en toegelicht uit de richtlijn Overdrachtmedicijngegevens: Toedienlijst, Medicijnopdracht en Medicijnoverzicht. Deze termen worden ook in de protocollen overgenomen. De toedienlijst wordt aan de benodigdheden toegevoegd. De informatie over dubbele controle is in een apart document ondergebracht, zodat het gemakkelijker te raadplegen is. De documenten Medicatieveiligheid en Dubbele controle zijn aan alle protocollen gelinkt, waarin medicijnen worden toegediend. Rivotril toedienen: Protocol is aangepast en de drie mogelijkheden van toediening zijn beschreven: met een lepeltje op de onderlip met spuitje in de wangzak met een lepel en extra vloeistof Lichaamsverzorging en observatie Sept 2010 Nieuwe richtlijn continentie van LEVV vergeleken met de achtergrondinformatie en protocollen. De achtergrondinformatie bijgewerkt, verder geen grote consequenties voor de werkinstructie in de protocollen. Nov 2010 April 2011 Decubitus: alle documenten zijn gecontroleerd en getoetst aan de actuele richtlijnen. Bronnen zijn gecontroleerd. Er waren geen essentiële wijzigingen nodig. Hoofdstuk toegevoegd: Huid, bouw en functie. RIVM heeft een nieuwe richtlijn voor behandelen hoofdluis uitgegeven. De nadruk ligt op het kammen of het kammen met een shampoo of lotion gedurende 14 dagen. Achtergrondinformatie en protocollen zijn aangepast aan de richtlijn. Mei 2011 Ivoren Kruis en vereniging van mondhygiënisten bevelen aan om de gebitsprothesen s nachts in een bakje met water te bewaren om krimpen te voorkomen. Dit in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de richtlijn van Verenso (voorheen NVVA) Vilans, september

7 Aug 2011 Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) Preventie en behandeling van V&VN van juli 2011 is opgenomen. Opgenomen zijn: Praktijkkaart Preventie Praktijkkaart Behandeling Patiënten folder Volledige richtlijn Verantwoording van de richtlijn Wijzigingen: Bij risicofactoren zijn toegevoegd: diabetes en tekortschieten in hygiëne Voor de behandeling zijn de fasen 1, 2, 3 en 4 zijn gewijzigd in: - Smetten - Smetten met nattende huid - Smetten met geïnfecteerde huid Met ieder zijn specifieke behandeling, die verder niet inhoudelijk is gewijzigd. Vilans, september

8 Naamswijziging en verwijderde protocollen Infuusbehandeling (perifeer infuus) Inbrengen perifere canule voor infuus(toedieningssysteem) Was: Inbrengen perifeer infuus Assisteren bij inbrengen perifere canule voor infuus(toedieningssysteem) Was: Assisteren bij inbrengen perifeer infuus Verwisselen infuuszak en infuusslang (incl Isoflux -druppelregelsysteem) Was: Verwisselen infuussysteem perifeer infuus Verwijderd: Verwisselen Isoflux -druppelregelsysteem bij perifeer infuus Gereedmaken infuuszak en infuusslang (incl Isoflux-druppelregelsysteem) Was: Gereedmaken infuussysteem met zachte druppelkamer Verwijderd: Gereedmaken Isoflux -druppelregelsysteem Overschakelen van een infuusslang (incl Isoflux -druppelsysteem) Was: Overschakelen van een infuus Verwijderd: Overschakelen infuus met Isoflux -druppelsysteem Verwijderen perifere canule van infuus(toedieningssysteem) Was: Verwijderen perifeer infuus Infuusbehandeling (centraal veneuze katheter = CVK) Verwisselen infuusslang centraal veneuze katheter Was: verwisselen infuussysteem centraal veneuze katheter Verwisselen infuustoedieningssysteem Totaal Parenterale Voeding Was: verwisselen infuussysteem Totaal Parenterale Voeding Verwijderd: Verwisselen Isoflux -druppelregelsysteem bij CVK Heparine doorspuiten in (en verzorgen van) een cvk via een afsluitdopje met veersysteem (flushen) Infuusbehandeling (pompen) verwijderd Verwisselen cassette bij Graseby 9300 PCA (pomp is niet meer op de markt; wordt nog bij 1 patiënt gebruikt; Smith Medical ) Verwisselen cassette CADD PCA en CADD-1 -pomp (pompen worden niet meer geleverd; opvolgers zijn Cadd legacy PCA ) Verwisselen spuit bij Graseby MS 26 Verwisselen spuit bij Graseby 3100 Mei 2011 Gereedmaken infuussysteem met Graseby pomp Verwisselen infuussysteem met Graseby pomp bij perifeer infuus Verwisselen infuussysteem met Graseby pomp bij centraal veneuze katheter Verwisselen infuussysteem Totale Parenterale Voeding (TPV) met Graseby pomp Verwijderen perifeer infuus met Graseby pomp Verwijderen naald veneus poortsysteem met Graseby pomp Verwisselen medicatiecassette en toedieningssysteem van CADD Prizm 6100 en 6101 bij centraal veneus poortsysteem (pompen zijn gelijk aan Cadd Prizm VIP) Inbrengen subcutaan infuus, aankoppelen toedieningssysteem en Apo-go-pomp (pomp is gelijk aan Crono Apogo-pomp) Vilans, september

9 Mei 2011 Verwisselen toedieningssysteem en subcutane infuusnaald bij CADD-PCA (pomp wordt niet meer geleverd; opvolger is Cadd legacy PCA 6300) Mei 2011 Inbrengen subcutaan infuus, aankoppelen Paradigm 512/712 Pompen worden niet meer nieuw geleverd! (mei 2010). Sondevoeding Puncties Verwijderd: Toedienen van sondevoeding via een maagsonde mbv de Applix-Smart voedingspomp Verwijderd Toedienen van sondevoeding via een maagsonde mbv de Flocare Infinity en Infinity+ Verwijderd Toedienen van sondevoeding via een PEG katheter mbv de Kangaroo voedingspomp Verzorgen (en doorspuiten) PEG-J-katheter Was: Verzorgen (en doorspuiten) jejunostomiekatheter Bloedglucosewaarde meten met Ascensia Breeze 2; naam gewijzigd in Bayers Breeze 2 Heelkunde (wondverzorging) Bloedglucosewaarde meten met Ascensia Contour; naam gewijzigd in Bayers Contour Bloedglucosewaarde meten met Ascensia Contour; naam gewijzigd in Bayers Contour Vingerprik voor het meten van bloedglucosewaarde met Glucolet 2; naam gewijzigd in Bayers Glucolet 2 Vingerprik voor het meten van de bloedglucosewaarde met Glucoject Dual (naam gewijzigd in Glucoject Dual S) Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Ascensia Microlet; Naam gewijzigd in Bayers Microlet 2 Naam Ascites drainage gewijzgigd in ascites punctie Verwijderd: Bevochtigen van de maden bij madentherapie Vilans, september

10 Pomp Instructies/ handleidingen Infuuspompen/Insuline pompen Volume pompen AlarisGW Graseby 3000 en Graseby Micro 3100 Infusomat fms Ivac 598 Infusomat fms (kort) Cassette Pompen Apo Go pomp Body Guard 323 CADD legacy (artsen) CADD legacy plus (arts) Apo Go pomp (kort) Body Guard 323 (kort) CADD legacy (kortartsen) CADD legacy plus (client) CADD legacy (cliënten) CADD MS3 CADD MS3 (kort) CADD MS3 (cliënt) CADD PCA 6300 (artsen) CADD PCA 6300 (kortartsen) CADD PCA 6300 (cliënten) CADD Prizm Continu CADD Prizm Intermitterend CADD Prizm TPV CADD Prizm PCA CADD Solis CADD Prizm uitgebereid CADD Solis (kort) Spuitenpompen Argus-606-S Alaris GH Alaris GS Graseby MS 16 en Graseby MS 26 Graseby 3100 Graseby omnifuse Perfusor fm Perfusor compact Pilot C Insulinepompen Insulinepompen Accu chek spirit Combo insulinepomp Accu chek aviva Combo (bloedglucosemeter) Accu chek D tron plus Voedingspompen Paradigm VEO Flocare infinity Flocare infinity + Flocare 800 Applix smart Kangaroo Joey Compat Go Vilans, september

Overzicht wijzigingen en nieuwe protocollen

Overzicht wijzigingen en nieuwe protocollen Vilans houdt voor leden van KICK bij welke wijzigingen er in het protocollenbestand zijn doorgevoerd en welke nieuwe protocollen er geschreven zijn. In dit document vindt u een voorbeeld van een wijzigingslijst

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s Oichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

dat Naam protocol VH Opdr arts Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan x x

dat Naam protocol VH Opdr arts Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan x x Overzicht van wijzigingen t.o.v. januari 2013 High Care Hospices Nieuwe protocollen dat Naam protocol VH Opdr arts Injecteren Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan

Nadere informatie

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Injecteren Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Subcutaan inbrengen

Nadere informatie

Overzichtlijst met Vilans KICK- protocollen 1

Overzichtlijst met Vilans KICK- protocollen 1 Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan VH Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) VH Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) VH

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt:

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1

Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1 2 VH 3 Injecteren Gereedmaken injectiespuit (ampul) x x x Gereedmaken injectiespuit (flacon) x x x Injecteren intracutaan Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) x Injecteren subcutaan (loodrechttechniek)

Nadere informatie

Overzichtslijst met protocollen.

Overzichtslijst met protocollen. Overzichtslijst met protocollen. Geprotocolleerde werkinstructies Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan Injecteren subcutaan (huidplooitechniek)

Nadere informatie

Lijst met handelingen Vilans

Lijst met handelingen Vilans 1 opdracht2 Injecteren Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Subcutaan

Nadere informatie

Handelingen en deskundigheidsniveaus 1. Beter Thuis Wonen

Handelingen en deskundigheidsniveaus 1. Beter Thuis Wonen Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X X X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X X X Injecteren intracutaan X X X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) X X X X X Injecteren subcutaan

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

Handelingen en deskundigheidsniveaus. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Handelingen en deskundigheidsniveaus. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Niveau /VIG, (nb X * = in Verpleeghuizen worden deze handelingen door niveau uitgevoerd) Protocol IG 4/5 MTH Schr. Opdr. 4 Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X X X Gereedmaken injectiespuit

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Breederzorg

Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Breederzorg Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X X X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X X X Injecteren intracutaan X X X X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) X X X X Injecteren subcutaan

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen in 2013. Nieuwe protocollen. dat Naam protocol VH Opdr arts. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan

Overzicht van wijzigingen in 2013. Nieuwe protocollen. dat Naam protocol VH Opdr arts. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan Overzicht van wijzigingen in 2013. Nieuwe protocollen dat Naam protocol VH Opdr arts Injecteren Feb 13 Jan 13 Injecteren Aranesp subcutaan Injecteren Humira subcutaan Naaldloos injecteren Zomacton met

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 5 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Intraveneuze toediening Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden mbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland De ondergetekenden: De LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland Naam arts/contactpersoon: H. van den

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Overzicht van nieuwe protocollen en wijzigingen afgelopen jaar. Nieuwe protocollen. Naam protocol. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan

Overzicht van nieuwe protocollen en wijzigingen afgelopen jaar. Nieuwe protocollen. Naam protocol. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan Overzicht van nieuwe protocollen en wijzigingen afgelopen jaar Nieuwe protocollen dat Naam protocol Injecteren Injecteren Aranesp subcutaan Injecteren Humira subcutaan Naaldloos injecteren Zomacton met

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1a Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Injecteren, insulinepen, glucose bepalen, zuurstof

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 3 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Urologie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2 Beroepsopdracht/ leermenu 5 Verpleegtechnische handelingen deel 2 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten

Nadere informatie

Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen

Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wij hebben een Vilans-protocollenbestand met 450 protocollen op het gebied van Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Naast

Nadere informatie

3. MIC-KEY. De MIC-KEY is van veredelde siliconen gemaakt, waardoor de huidirritatie minimaal is. Verzorgingstips

3. MIC-KEY. De MIC-KEY is van veredelde siliconen gemaakt, waardoor de huidirritatie minimaal is. Verzorgingstips 3. MIC-KEY 13 Veel patiënten stappen na een PEG over op een MIC- KEY. MIC-KEY s kunnen ook direct percutaan worden geplaatst met behulp van de introductieset van Kimberly-Clark. Wel moet dan direct de

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016

Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016 Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016 Administratieve gedeelte Onderstaande informatie hebben wij nodig om uw vakantie zo goed mogelijk te organiseren. Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Injecteren, glucose bepalen, hechtingen/drains verwijderen.

Nadere informatie

Subtitel voorpagina. Kinderen met sondevoeding in de thuissituatie

Subtitel voorpagina. Kinderen met sondevoeding in de thuissituatie Kinderen met sondevoeding in de thuissituatie Subtitel voorpagina Kinderen met sondevoeding in de thuissituatie 1. Inleiding 3 2. Wat is sondevoeding 3 3. Op welke zijn manieren kan sondevoeding 3 toegediend

Nadere informatie

Kinderen met sondevoeding

Kinderen met sondevoeding Kinderen met sondevoeding Informatie voor ouders in de thuissituatie In overleg met de behandelend arts is besloten dat uw kind sondevoeding krijgt. In dit informatieblad staat beschreven wat sondevoeding

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Injecteren, Glucose bepalen, Hechtingen/drains verwijderen

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1a. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Injecteren, insulinepen, Glucose bepalen, zuurstof

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 6. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Centraal Veneuze Katheters & Port a Cath Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 6. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Centraal Veneuze Katheters & Port a Cath Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgmedewerker thuiszorg

Zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen Zorgmedewerker thuiszorg ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen 19 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische assistentie

Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Voorwaarden EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde

H.327280.0116. Inbrengen van een PEGsonde H.327280.0116 Inbrengen van een PEGsonde 2 Inleiding Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via de buikwand wordt geplaatst. Dit noemen we een PEG-sonde.

Nadere informatie

Medicamenten intraveneus toedienen

Medicamenten intraveneus toedienen 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Medicamenten intraveneus toedienen Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen t.o.v. het vorige bestand van BTW

Overzicht van wijzigingen t.o.v. het vorige bestand van BTW Overzicht van wijzigingen t.o.v. het vorige bestand van BTW Richtlijnen en wetgeving Hygiënerichtlijnen mei 15 januari 15 De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Urinelozing en

Nadere informatie

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 2 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2013 / 2014 Gastro-enterologie Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

adviezen MIC-KEY button na een voedingssonde hernia-operatie ZorgSaam

adviezen MIC-KEY button na een voedingssonde hernia-operatie ZorgSaam adviezen MIC-KEY button na een voedingssonde hernia-operatie ZorgSaam 1 Wat is een MIC-KEY button? Een MIC-KEY button is een voedingssonde die door de buikwand, via een al bestaande fistel in de maag geplaatst

Nadere informatie

Toedienen van bloed(producten) buiten het ziekenhuis

Toedienen van bloed(producten) buiten het ziekenhuis Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 33 Toedienen van bloed(producten) buiten het ziekenhuis Toediening van bloedproducten buiten het ziekenhuis is complex en

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist)

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) Naam ziekenhuis...... AGB code Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend

Nadere informatie

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen SkillsTrainingsCentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2013 / 2014 Injecteren, Glucose bepalen, Hechtingen/drains verwijderen

Nadere informatie

Perifeer ingebrachte Centrale veneuze Katheter

Perifeer ingebrachte Centrale veneuze Katheter Chirurgie / Vaatchirurgie PICC Perifeer ingebrachte Centrale veneuze Katheter Inleiding Samen met uw arts heeft u besloten dat bij u een perifeer centrale veneuze katheter wordt ingebracht. U heeft hierover

Nadere informatie

Toedienen van voeding en/of medicijnen via de sonde. Info voor ouders/verzorgers

Toedienen van voeding en/of medicijnen via de sonde. Info voor ouders/verzorgers Toedienen van voeding en/of medicijnen via de sonde Info voor ouders/verzorgers Inleiding Binnenkort gaat u als ouder of verzorger zelf voeding en/of medicijnen bij uw kind toedienen via de sonde. Het

Nadere informatie

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC lijn)

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC lijn) Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC lijn) 2 Inleiding Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u op dit moment regelmatig medicijnen en/of bloedproducten via een infuus. Ook kan regelmatig bloedafname

Nadere informatie

Zorg rond Medicatie NivoZorg

Zorg rond Medicatie NivoZorg Zorg rond Medicatie NivoZorg Vastgesteld op 1-7-2016 Voor:verzorgenden en verpleegkundigen van NivoZorg Datum invoering 1-1-2016 Document verantwoordelijk: C. Favier Evaluatie/herziening: 2-1-2017 Documentnummer:

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

V: Wat houdt de wetswijziging in? A: Per 1 mei 2013 moeten alle scherpe medische hulpmiddelen voorzien zijn van een veiligheidsmechanisme.

V: Wat houdt de wetswijziging in? A: Per 1 mei 2013 moeten alle scherpe medische hulpmiddelen voorzien zijn van een veiligheidsmechanisme. Veilig werken De nieuwe wet schrijft voor, maar u bepaalt. Wilt u aan alle kanten beschermd zijn, dan kiest u voor het assortiment veiligheidsnaalden van Medeco. Ook omdat u dan makkelijk verbindingen

Nadere informatie

Toedienen van bloedproducten buiten het ziekenhuis

Toedienen van bloedproducten buiten het ziekenhuis Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 19 Toedienen van bloedproducten buiten het ziekenhuis Toediening van bloedproducten buiten het ziekenhuis is complex en kan

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 1 Inhoudsopgave Wat is infusie...1

Nadere informatie

PICC lijn. (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter)

PICC lijn. (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter) PICC lijn (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter) 2 Inleiding Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u op dit moment regelmatig medicijnen en/of bloedproducten via een infuus. Ook kan regelmatig bloedafname

Nadere informatie

MIC-KEY VERZORGINGSHANDLEIDING

MIC-KEY VERZORGINGSHANDLEIDING 1 MIC-KEY VERZORGINGSHANDLEIDING 2 MIC-KEY LAAG PROFIEL VOEDINGSKATHETER Een MIC-KEY laag profiel voedingskatheter is een ballonkatheter die direct of na een PEG via de buikwand in de maag wordt geplaatst.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Port-A-Cath en P.A.S. Port Implanteerbare toedieningssystemen

Patiënteninformatie. Port-A-Cath en P.A.S. Port Implanteerbare toedieningssystemen Patiënteninformatie Port-A-Cath en P.A.S. Port Implanteerbare toedieningssystemen Inhoudsopgave Inleiding 2 2 Wat is een Port-A-Cath en wat is een P.A.S. Port systeem? 3 3 Implantatie van het Port-A-Cath

Nadere informatie

WAT WIE WANNEER. Gericht op (organisatieonderdeel): Vivent divisie Zorg

WAT WIE WANNEER. Gericht op (organisatieonderdeel): Vivent divisie Zorg WAT WIE WANNEER Titel: Inzet subcutane pomp buiten kantoortijden Aard van het document: Procedure & Instructies Versie: 5 Gericht op (organisatieonderdeel): Vivent divisie Zorg Inhoudsverantwoordelijke:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 4

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 4 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 4 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Medicament per subcutane injectie toedienen

Medicament per subcutane injectie toedienen 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Medicament per subcutane injectie toedienen Naam student: Datum: Vaardigheid 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Het transmuraal team

Het transmuraal team Het transmuraal team Inleiding Als u specialistische verpleegkundige zorg nodig heeft, kan de specialist, huisarts of verpleeghuisarts het transmuraal team inschakelen. Hierdoor hoeft u niet of minder

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE MIC-KEY VOEDINGSSONDE

PATIËNTENINFORMATIE MIC-KEY VOEDINGSSONDE PATIËNTENINFORMATIE MIC-KEY VOEDINGSSONDE 2 MIC-KEY VOEDINGSSONDE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de (plaatsing van de) MIC-KEY voedingssonde. De folder is specifiek

Nadere informatie

Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen

Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Vrijdag 8 februari 2013, NEVI Zorgcongres E.R. (Esther) Vastenavond - Nijboer MSc Hoofd Inkoop, Deventer Ziekenhuis Ruim 2.000

Nadere informatie

Centraal Veneuze Catheter

Centraal Veneuze Catheter Centraal Veneuze Catheter Handelingsprotocol Handelingsprotocol Centraal veneuze catheter Uitgave juli 2014 Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 3015 CE Rotterdam De in dit handelingsprotocol beschreven informatie

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Plaatsing PEG-katheter bij kinderen Informatie voor ouders/verzorgers

PATIËNTEN INFORMATIE. Plaatsing PEG-katheter bij kinderen Informatie voor ouders/verzorgers PATIËNTEN INFORMATIE Plaatsing PEG-katheter bij kinderen Informatie voor ouders/verzorgers 2 PATIËNTENINFORMATIE Uw kind wordt opgenomen in verband met het plaatsen van een PEG-katheter. Door middel van

Nadere informatie

Het plaatsen van een PEG-sonde krijgt u alleen wanneer u langer dan vier tot zes weken moet worden gevoed met sondevoeding.

Het plaatsen van een PEG-sonde krijgt u alleen wanneer u langer dan vier tot zes weken moet worden gevoed met sondevoeding. Patiënteninformatie MDL Voedingsproblemen Wanneer u voedingsproblemen heeft krijgt u een PEG-sonde. PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie, dat is een verbinding met de maag door de buikwand

Nadere informatie

Insuline toedienen via een insulinepen

Insuline toedienen via een insulinepen 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Insuline toedienen via een insulinepen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

Centraal veneuze catheter

Centraal veneuze catheter Centraal veneuze catheter Albert Schweitzer ziekenhui december 2013 pavo 1109 Inleiding In overleg met uw arts is besloten om een centraal veneuze catheter (CVC) in te brengen. Dit wordt ook wel een centrale

Nadere informatie

Centraal veneuze infusie

Centraal veneuze infusie Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 30 Centraal veneuze infusie Centraal veneuze infusie wordt meestal toegepast voor de toediening van grote hoeveelheden vocht

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Blaasspoelen met BCG-Medac

Blaasspoelen met BCG-Medac Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Blaasspoelen met BCG-Medac z 1 In uw blaas zijn een of meer poliepen aangetroffen. Voor een zo goed mogelijke behandeling is

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Opdracht 4b: DOSSIERBESPREKING

Opdracht 4b: DOSSIERBESPREKING Opdracht 4b: DOSSIERBESPREKING Namen: Maike de Groot & Mirthe van Loon Gegevens Mirthe: Groep: LV11-4AMC3 Studentnummer: 500527396 Stage afdeling: Docent begeleidster: Werkbegeleiders: Algemene interne,

Nadere informatie

Sondevoeding Radboud universitair medisch centrum

Sondevoeding Radboud universitair medisch centrum Sondevoeding Inhoud Inleiding 3 Wat is sondevoeding? 3 Waarom sondevoeding? 3 Toedieningswegen 3 Hygiëne 4 Verzorging van mond en gebit 5 Toedieningsvormen 5 Mobiliteit 5 Aan- en afkoppelen en verwisselen

Nadere informatie

In deze folder vindt u de volgende informatie:

In deze folder vindt u de volgende informatie: Kindergeneeskunde PEG-katheter en Mic-Key button voor kinderen Uw kind kan langere tijd niet gewoon eten. Daarom heeft u samen met uw arts besloten om uw kind sondevoeding te geven. Sondevoeding is vloeibaar

Nadere informatie

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen Aftekenboekje bekwaamheidsverklaring voorbehouden handelingen Dit boekje is eigendom van: Naam: Afdeling: Microsectienummer: 2 INHOUD: Handleiding... 3 Venapunctie... 5 Venapunctie voor het afnemen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Toedienen cytostatica. Paragraaf 3.3. Zalf en crème/tablet/drank. Werkblad Dermale toediening zalf of crème

Hoofdstuk 3. Toedienen cytostatica. Paragraaf 3.3. Zalf en crème/tablet/drank. Werkblad Dermale toediening zalf of crème 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279

Nadere informatie

Incontinentie. Diabetes. Verpleegkunde Hygiëne & infectiepreventie. Chirurgie/CSA. Critical Care Wondverzorging. Incontinentie Facilitair Facilitair

Incontinentie. Diabetes. Verpleegkunde Hygiëne & infectiepreventie. Chirurgie/CSA. Critical Care Wondverzorging. Incontinentie Facilitair Facilitair Incontinentie Incontinentie Facilitair Facilitair Hygiëne & infectiepreventie Verpleegkunde Hygiëne & infectiepreventie Medeco College Postbus 1555 3260 BB Oud-Beijerland Alexander Flemingstraat 2 3261

Nadere informatie

Infectiepreventie Centrale veneuze katheters 1

Infectiepreventie Centrale veneuze katheters 1 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiëne en infectiepreventie 127 Infectiepreventie Centrale veneuze katheters 1 Toepassingen Centrale veneuze katheters (CVK) worden onder andere

Nadere informatie