dat Naam protocol VH Opdr arts Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan x x

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dat Naam protocol VH Opdr arts Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan x x"

Transcriptie

1 Overzicht van wijzigingen t.o.v. januari 2013 High Care Hospices Nieuwe protocollen dat Naam protocol VH Opdr arts Injecteren Juni 13 Injecteren Aranesp subcutaan x x Juni 13 Injecteren Humira subcutaan x x Juni 13 Naaldloos injecteren Zomacton met Zomajet Vision X x x Mei 13 Injecteren Vidaza subcutaan x x Mei 13 Injecteren insuline met HumalinePen NPH x x Feb 13 Injecteren insuline met BG Star x x Jan 13 Injecteren Cimzia subcutaan x x Infuusbehandeling Dec 12 Aansluiten Totale Parenterale Voeding X Dec12 Afkoppelen Totale Parenterale Voeding x Nier en blaaskatheterisatie Aug 13 Verwisselen huidplaat en opvangzak bij Bricker Mrt 13 Katheterspoelen met harmonicaflacon (vb OptiFlo) x Sondevoeding Juni 13 Controleren ballon PEG sonde x Puncties Febr 13 Bloedglucosewaarde meten met StatStrip Connectivity Jan 13 Hemoglobine meten met HemoCue 201+ Heelkunde Aug 13 Aug 13 Zwachtelen onderbeen met Farrow Wrap Wondspoelen Aug 13 Aanbrengen wondtampon/lintgaas x Vilans, oktober

2 dat Naam protocol VH Opdr arts April 13 Spoelen wond via gesloten wonddrain X X April 13 Aanbrengen wondverband met drain (NDT) X April 13 Aanbrengen wondverband met port (NDT) x April 13 Zwachtelen onderbeen met Juxta Lite verband Mrt 13 Aanbrengen Renasys G wondverband (negatieve druk) x Mrt 13 Afnemen wondkweek Jan 13 Aanbrengen ixlr8 wondverband (negatieve druk) x Inhaleren/vernevelen Mei 13 Vernevelen met Porta Neb Tracheacanule Dec 12 Reinigen van een tweedelige tracheacanule X x Toedienen medicijnen Febr 13 Toedienen medicijnen onder de tong Lichaamsverzorging en observatie Aug 13 Afnemen mondkweek Mei 13 Oor uitspuiten met ProPuls oorspoelsysteem X x Mrt 13 April 13 Reanimeren met AED en Reanimeren zonder AED Meten lengte kind Richtlijnen en wetgeving Hygiënerichtlijnen Oktober 2012 Juli 2013 Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid brengt op haar site de Europese richtlijn ten aanzien van het voorkomen van prikaccidenten onder de aandacht. Een Europese richtlijn stelt werkgevers van alle lidstaten verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen prikaccidenten. In Nederland is dat vertaald in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel Daarin staat dat: - veilige naaldsystemen beschikbaar moeten zijn met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme; - recappen verboden is. Veilige naaldsystemen zijn naalden, chirurgische messen en andere (scherpe) medische Vilans, oktober

3 hulpmiddelen met ingebouwde beveiliging, zodat de uitvoerende zorgmedewerker na gebruik zichzelf of een ander er niet mee kan besmetten. Dit betekent dat het gebruik van naaldenbekers of containers alleen niet voldoende is. Dit artikel is ook van toepassing op zelfstandigen en vrijwilligers. Nov 2012 Okt 2012 Okt 2012 Juni 2012 In de informatie Handschoenen aangevuld dat Nitril handschoenen de voorkeur verdienen boven latexhandschoenen. Conform de laatste richtlijnen LCHV en WIP. Bij handhygiëne aangegeven dat gewone handalcohol geen effect heeft bij virale infecties, zoals Norovirus. Er zijn wel specifieke vormen van desinfectans die bij virale infecties gebuikt kunnen worden (bijv. Sterillium Virugard). Norovirus: een link gelegd naar informatie van RIVM en naar GGD Rotterdam voor: Norovirus informatiefilmpje. LCHV heeft bij de hygiëne richtlijn voor Verpleeg en Woonzorgcentra van aug 2012 een checklist uitgegeven en een rapportage Hygiënerichtlijnen. Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM biedt de Nederlandse verpleeghuizen een mogelijkheid aan om met een toolkit de handhygiënevaardigheden te verbeteren en de naleving van de richtlijn te verhogen. Toolkit handhygiëne LCHV heeft in oktober de nieuwe hygiëne richtlijn voor Verpleeghuizen en Woonzorgcentra gepubliceerd. Deze richtlijn kan op verzoek worden toegevoegd aan de startpagina van het protocollenbestand. De richtlijn Prikaccident van RIVM is geactualiseerd (publicatiedatum 2007; wijziging febr. 2012). Tevens is de samenvattingskaart (2008) behorend bij deze richtlijn toegevoegd aan de pagina infectieziekten. In het document handschoenen is opgenomen, hoe je steriele handschoenen aantrekt. Elk protocol waarin handschoenen worden gebruikt, verwijst naar dit document. Wet BIG Oktober 2013 Mei 2012 Helaas is er nog geen witte rook uit Den Haag wat betreft de voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundig specialisten, zoals de diabetesverpleegkundige. Het wachten is op de goedkeuring van de Ministeriële regeling. De verwachting is nu dat de voorschrijfbevoegdheid uiterlijk 1 januari 2014 in werking zal treden. April 2013 VWS heeft laten weten dat ze verwachten dat diabetesverpleegkundigen vanaf 1 juli 2013 mogen voorschrijven. Diabetesverpleegkundigen, die straks zijn ingeschreven in het BIGregister met voorschrijfbevoegdheid voor UR-bloedglucoseregulerende medicatie, kunnen een AGB-code aanvragen. Deze is nodig voor het declareren van voorgeschreven geneesmiddelen en met deze code kan een zorgverlener worden geïdentificeerd. Op vind je meer informatie. April 2013 Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over het bericht CNV Publieke Zaak 'Herregistratie BIG-register'. Kamervragen (externe link) Verpleegkundig specialisten mogen nu ook medicatie voorschrijven. Dit is 1 november in de kamer besloten. De informatie over de Wet BIG zal daarop worden aangepast. Cytostaticarichtlijnen Juni 2011 Aug 2012 Dec 2011 Verwachting is dat een landelijk handboek Cytostatica in 2013 zal uitkomen. Het handboek Veilig omgaan met cytostatica in de thuiszorg van het Integraal Vilans, oktober

4 Kankercentrum West is door het Integraal Kankercentrum Limburg herschreven. Inhoudelijk is het niet veranderd, maar het is nu ook geschikt voor intramuraal. I.v.m. de fusie van de Integrale Kankercentra worden in 2012 alle producten geïnventariseerd die door regionale centra zijn geschreven. Bepaald wordt welke richtlijnen als landelijk gaan gelden en waaraan landelijk aandacht gegeven moet worden. Het handboek Cytostatica is er daar één van. Juli 2011 De richtlijnen (2008) zijn gecontroleerd en er is contact geweest met de IKC s. Waarschijnlijk komt er in 2012 een herziene landelijke richtlijn. Nb. FAOT heet nu A+O VVT. De nieuwe website: Medicatie landelijke richtlijnen IVM/DGV/V&VN/ActiZ/VGN/GGZ Juni 2012 Juli 2011 Er is een link gelegd naar Kennisplein zorg voor beter: (www.zorgvoorbeter.nl) Veilige Principes in de medicatieketen, ActiZ, BTN, KNMP, NVZA, Verenso, LHV, LOC, NHG, NPCF, V&VN, maart 2012 Richtlijn Handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen, ActiZ, GGZ Nederland, VGN, januari Overige richtlijnen April 2013 Maart 2013 Verenso, V&nVN en NHG. Multidisciplinaire Richtlijn en LESA Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen. April De richtlijn en LESA besteden aandacht aan medische, ethische en juridische aspecten van de besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen. Ook worden handvatten gegeven voor de gespreksvoering hierover. Injecteren Actualisatie Oktober 2013 September 2011 Protocol en achtergrondinformaite over het toedienen van het griepvaccin zijn aangepast. April 2013 Insulinepennen en veiligheidsnaalden Twee fabrikanten (BD en NovoNordisk) hebben een slimme en veilige naald op de markt gebracht voor insulinepennen: BD Autoshield en Novofine autocover. De naald is voor het spuiten door een plastic kapje afgeschermd. Na het spuiten treedt aan de cliëntzijde een afschermmechanisme in werking. De naalden verschillen in naaldlengte en wijze van afscherming aan de penzijde. De fabrikant adviseert desondanks een naaldenbeker te gebruiken. Een instructiefilmpje BD Autoshield en Novofine Autocover April 2013 Injectieplaats voor subcutaan injecteren is nu in alle protocollen gelijk (de boven/buitenkant van het bovenbeen (handbreedte boven de knie vrijlaten, het gebied naast en onder de navel (houd minimaal 2 cm afstand van de navel), billen (bovenste buitenste deel), de boven/buitenkant van de bovenarm. Uitzondering is subcutaan injecteren van insuline (bovenarm onhandige plaats en in de richtlijnen wordt het afgeraden) en een aantal medicijnen waarvoor de fabrikant in de bijsluiter andere instructies geeft. Het verbod om doppen op injectienaalden terug te zetten staat vanaf 1 januari 2012 expliciet in het Arbobesluit (artikel 4.97). Deze aanpassing vloeit voort uit de Europese Richtlijn [1], die 11 mei 2013 in alle EU landen geïmplementeerd moet zijn. Bovenstaande is verwerkt in de achtergrondinformatie, gekoppeld aan protocollen waarin naalden worden Vilans, oktober

5 gebruikt. Maart 2012 Richtlijn diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen verwerkt in de achtergrondinformatie: Diagnostiek en behandeling kan bij deze groep afwijken van relatief gezonde diabeten. Hypo en hyper verschijnselen kunnen anders zijn. Lange termijn complicaties: grotere kans op depressie, dementie en vallen. Injecties zijn consequent beschreven wat betreft: Keuze injectiegebied. Ontluchten van de naald. Desinfectie. Gebruik opzuignaald. Nb de opzuignaald is daar waar relevant aan het protocol toegevoegd. Okt 2011 Juli 2011 De dubbele controle van de medicatie is toegevoegd aan elk protocol over het injecteren van medicatie, het medicatieoverzicht is gewijzigd in toedienlijst. In protocol subcutaan injecteren Fraxiparine toegevoegd dat de fabrikant anders adviseert dan de normale loodrechttechniek: Neem huidplooi, steek naald loodrecht in huidplooi en houd huidplooi gedurende de handeling vast: resultaat gelijk. Infuusbehandeling Actualisatie November 2010 Mei 2013 Juli 2012 Protocollen veneus poortsysteem zijn ge update: Protocol zetten heparineslot niet in gebruik zijn poortsysteem is verwijderd. Gebruik voor het aanprikken en flushen van poortsystemen het protocol aanprikken en flushen veneus poortsysteem. De no-touch methode, gebruik connectoren, controle ligging consistenter beschreven. Gebruik als de gebruikte materialen steriel zijn steriele handschoenen. Raak, wanneer dat niet zo is, de aansluitpunten van de materialen niet aan. Bij de materiaalbeschrijving worden veiligheidsnaalden voor poortsystemen beschreven. Achtergrondinformatie over spinaalkatheters herschreven i.s.m. IKNL. Het protocol verwijderen epiduraal katheter is verwijderd. In de achtergrondinformatie staat wat je moet doen bij dislocatie van de katheter of na overlijden. Achtergrondinformatie toegevoegd over afsluitdopjes en driewegkraantjes voor infuus. Achtergrondinformatie toegevoegd over Totale Parenterale Voeding. Het protocol verwisselen infuusslang bij TPV is opgesplitst in aansluiten en afkoppelen TPV. Achtergrondinformatie over PICC en Midline katheter toegevoegd. Protocol verwijderen CVC en toedienen medicatie via CVC aangepast voor toepassing bij PICC en Midline. Alle infuuspomp handleidingen geactualiseerd. Nieuwe richtlijn bloedtransfusie en de transfusiegids (CBO 2011)zijn verwerkt: De arts van zorgorganisatie (naast medisch specialist) als opdracht gever toegevoegd. Daar waar relevant expliciet de rol van de specialist ouderengeneeskunde genoemd. Infuusslang moet 12 uur na de toediening vervangen worden (was 6 uur) Dubbele controles explicieter beschreven in het protocol. De term bloedgroep wordt in de richtlijn gebruikt voor de bloedgroep inclusief de rhesusfactor. Dit is zo overgenomen en toegelicht. Verwijzing naar checklist die gebruikt kan worden om de cliënt te informeren toegevoegd. Blaaskatheterisatie Februari 2013 Vilans, oktober

6 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2013 Febr 2013 Febr 2013 Jan 2012 Jan 2012 Aug 2011 Juli 2011 De EAUN richtlijn voor Blaaskatheterisatie bij volwassenen (urethra en suprapubisch) is definitief vastgesteld en gepubliceerd, zie: De protocollen over de Nefrostomiekatheter geactualiseerd. Wijzigingen aangebracht ten aanzien van: het inspuiten en terugzuigen van de spoelvloeistof het niet-afklemmen van de katheter het fixeren van de katheter In aandachtspunten aangegeven dat de spoelvloeistof ook gedeeltelijk door de nier geresorbeerd kan worden en dus niet terugloopt. In de protocollen blaaskatheterisatie wordt een steriel werkveld gemaakt nadat het glijmiddel is ingespoten. De EAUN richtlijn voor Blaaskatheterisatie bij volwassenen (urethra en suprapubisch) is verwerkt in de protocollen. Wijzigingen: het fixeren van de katheter bij de man op de buik om druk op urethra te voorkomen; vóór het verwijderen van de katheter de ballon vullen met 1 2 ml steriel water om ribbels te voorkomen; vullen van blaas voor verwisselen van de suprapubische katheter wordt niet meer in richtlijn genoemd. Nog wel in aandachtspunten vermeld bij afwijkende ligging blaas. Reinigen schaamstreek van de vrouw: grote labia, kleine labia, urethraopening. Reinigen van de meatus, gebied rond de katheter en insteekopening suprapubische katheter met water en zeep. Wachttijd na inbrengen van glijmiddel met anestheticum is weer teruggebracht naar 3 5 minuten, i.t.t. Richtlijn Verenso. Bladderscan. In de achtergrondinformatie is een link gelegd naar 3 e-learning modules voor het werken met de drie types bladderscan. Samenhang in achtergronddocumenten is verbeterd. Apart document voor de observatiepunten en complicaties voor zowel eenmalige katheter als verblijfskatheter. Bladderscan: de richtlijn van Verenso over werkwijze naar aanleiding van gevonden hoeveelheid residu, verwerkt. Uit de richtlijn van Verenso Langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit is de aanbeveling om zure spoelvloeistof voor katheterspoelen te gebruiken overgenomen. Verenso heeft een nieuwe Richtlijn Langdurige blaaskatheterisatie bij patiënten met complexe multimorbiditeit uitgegeven (2011). De inhoud van de protocollen is vergeleken en aangepast. Het volgende is gewijzigd: gebruik glijmiddel ook voor vrouwen Wachttijd na inbrengen van glijmiddel met anestheticum: 5 7 minuten (was 3-5 minuten) Katheter bij vrouwen nog 2 cm en bij mannen nog 5 cm opschuiven als urine verschijnt. Wijze van inbrengen van de katheter bij de man is aangepast: eerst inbrengen tot weerstand, dan penis naar beneden en dan verder opschuiven tot urine verschijnt (en daarna nog 5 cm). Sondevoeding Belgisch onderzoek over betrouwbaarheid van ph-meting bij controle ligging neusmaagsonde is extra onderbouwing van de Nederlandse richtlijn: een ph-waarde van 5,5 uit aspiraat blijkt de juiste maagpositie van de sonde betrouwbaar weer te geven. Maagzuurremmers hebben weinig invloed op dit afkappunt. Gepubliceerd in Verpleegkunde, nr. 4, dec Vilans, oktober

7 Aug 2012 Juli 2012 Juni 2012 Mei 2012 Mrt 2012 Mrt 2012 Mrt 2012 Jan 2012 De formule: (NEX x ) voor het bepalen van de lengte van de in te brengen sonde aan de aandachtspunten toegevoegd. De bijbehorende omrekentabel is te vinden in de achtergrondinformaties (bron: Nieuwe-richtlijn-voor-neusmaagsondes). Toegevoegd: een voedingslang (slang tussen voeding en sonde) mag na loskoppeling binnen 8 uur weer aangekoppeld worden als je eerst 10 ml voeding uit de slang laat weglopen. NB vervang het toedieningssysteem bij intermitterende voeding, elke 24 uur. Richtlijn neus-maag sonde is definitief vastgesteld. Protocol Maagretentie bepalen geschikt gemaakt voor zowel neus-maagsonde als PEG Alle voedingspomp handleidingen geactualiseerd. Protocol toedienen duodopa via PEG-katheter geactualiseerd: naam gewijzigd in Peg-J-sonde doorspoelen van de sonde toegevoegd kocher verwijderd (sonde afsluiten met dopje) medicatiecassette niet s avonds aanhangen. Medicatie is maar 16 uur houdbaar. Verenso heeft een handreiking uitgebracht voor specialisten ouderengeneeskunde voor het hanteren van de richtlijn sondevoeding. De handreiking is gebaseerd op de richtlijn en biedt geen andere inzichten. Achtergrondinformatie en protocollen aangepast. Hierin stond per abuis over het afkappunt kleiner en gelijk 5,5 en groter en gelijk 5,5. Het moet zijn kleiner en gelijk 5,5 en groter 5,5. In de achtergrondinformatie meer aandacht besteed aan de neus-duodenum- en neusjejunumsonde. PEG-katheter gewijzigd in PEG sonde. Maagsonde vervangen door Neus-maagsonde. Naamgeving overal gelijk getrokken. Protocol toedienen Losec Mups via sonde verwijderd. Protocol Toedienen medicijnen via sonde is het algemene protocol dat is aangepast aan de nieuwe richtlijn Neusmaagsonde van V&VN 1 november is de nieuwe richtlijn Neusmaagsonde van V&VN aangeboden aan ministerie. De richtlijn moet nog geautoriseerd maar is al wel beschikbaar: Nieuwe-richtlijn-voorneusmaagsondes De strekking van de richtlijn voor volwassenen: Bepaal de in te brengen lengte van de neusmaagsonde NEX (exacte ligging mbv tabel) Controleer de ligging van de sonde na inbrengen mbv het opzuigen van maagsap en zuurgraad meten met behulp van ph indicator. Het afkappunt is 5.5. Bij ph-waarde 5.5 ligt sonde in maag en kan sondevoeding toegediend. Nb auscultatie is geen veilige methode. Wanneer geen maagsap opgezogen kan worden, overleg met arts hoe te handelen. Nadat de juiste ligging is vastgesteld, kunnen de volgende controles bij toedienen van voeding, plaatsvinden door: nagaan of sonde niet verschoven is adhv markering op de sonde of ruimte van de fixatiepleister en inspectie van de mond-keelholte. Bij twijfel wel ph-waarde bepalen Is sonde verschoven, na overleg met arts, sonde verwijderen en nieuwe inbrengen. Voor de kinderen zijn specifieke richtlijnen opgenomen. Deze richtlijnen zijn vergelijkbaar met de uitgangspunten voor volwassenen. Echter er zijn meerdere tabellen opgenomen om de juiste in te brengen lengte van de sonde te bepalen: De voorkeurs methode is gerelateerd aan leeftijd en lichaamslengte van het kind. Tweede methode is de NEM (neuspunt-oorlel-halverwege punt borstbeen en navel. Ook afkappunt van ph-waarde bij kinderen is 5.5. Protocollen en achtergrondinformatie zijn hierop aangepast. Puncties Juni 2011 Vilans, oktober

8 Aug 2012 Multidisciplinaire richtlijn over zelfcontrole van bloedglucosewaarden door mensen met diabetes van de EADV is verwerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn verwerkt: Een leidraad over de frequentie van (zelf)controle. Opvattingen over het al of niet wegvegen van de eerste bloeddruppel: - Als de zorgverlener de test uitvoert geldt het advies om, na het op juiste wijze reinigen van de handen door de cliënt en de zorgverlener, de eerste druppel weg te vegen en de tweede druppel te gebruiken. Zo stond het al in de protocollen. - Als de cliënt de test uitvoert kan de eerste bloeddruppel voor de meting gebruikt worden, mits de cliënt de handen gewassen heeft met (bij voorkeur warm) water en zeep en de cliënt de handen goed droogt. Dit is toegevoegd aan de aandachtspunten in de protocollen. De bloedglucosemeters dienen een keer per jaar gecontroleerd worden. Instructie voor zelfcontrole van de cliënt dient jaarlijks plaats te vinden Heelkunde Aug 2013 Mrt 2013 Mrt 2013 Mrt 2013 Aug 2012 aug 2011 Augustus 2012 Bij de protocollen aantrekken en uittrekken van elastische kousen toegevoegd dat de huishoudhandschoenen cliëntgebonden gebruikt moeten worden bij besmette cliënten en cliënten met wonden (na overleg met WIP). Negatieve Druktherapie: de V1STA wordt door Smith & Nephew niet meer geleverd en is vervangen door de Renasys. Protocol spoelen galdrain: desinfectie driewegkraan toegevoegd. Nieuw: Evidencebased Richtlijn Stomazorg Nederland. De richtlijn beschrijft vooral de multidisciplinaire samenwerking ten behoeve van goede stoma zorg. Verder is gezorgd voor meer eenduidige begripshantering. De terminologie en definities uit de richtlijn zijn overgenomen in de achtergrondinformatie. De richtlijn heeft niet veel invloed op de bestaande protocollen. Verzorgen stoma tekst gewijzigd betreffende haargroei en verwisselen materialen. Stoma materiaal stomahulpmiddelen is aangevuld. Protocol van Urgo2K is aangepast: de zwachtel moet voor beide benen rechtsom worden aangebracht (als je voor de cliënt staat). Obstipatie richtlijn van IKNL verwerkt in achtergrondinformatie, met aandacht voor gebruik natriumfosfaatklysma: richtlijnen symptomen: Obstipatie. In de achtergrondinformatie Compressietherapie een link toegevoegd met een voorbeeld van polsteren op de site wondverzorging. Het onderwerp VAC-therapie is gewijzigd in Negatieve druktherapie. De achtergrondinformatie was voornamelijk gericht op VAC-therapie. Dit is omgezet naar algemene informatie over negatieve druktherapie. De verschillende merken, zoals VACtherapie, komen hierin wel terug. De protocollen zijn nog wel gericht op de verschillende merken en zijn inhoudelijk ongewijzigd. Toegevoegd is het protocol Aanbrengen wondverband bij negatieve druktherapie PICO. Irryflex-irrigatiepomp voor spoelen colostoma is gewijzigd in Irrimatic-irrigatiepomp In de titel van het protocol zwachtelen met lange-rek zwachtels is aangegeven dat het om een protocol gaat waarbij 2 lagen lange-rek zwachtels worden gebruikt. Er is een nieuw protocol gemaakt voor het zwachtelen met 1 lange-rek zwachtel. NB. Over de wijze van zwachtelen bestaat geen consensus. Maak afspraken met voorschrijver over de werkwijze Vilans, oktober

9 Tracheacanule Januari 2010 Zuurstof September 2010 Dubbele controle toegevoegd, het aantal toe te dienen liters, de berekening van de resthoeveelheid in de cilinder. Vernevelen Mei 2013 Okt 2011 april 2012 Astmafonds gewijzigd in longfonds en ook de hyperlinks naar de website gewijzigd. In de protocollen de toedienlijst voor medicatie van de apotheker toegevoegd aan de benodigdheden. Toedienen van medicijnen Augustus 2012 Dec 2011 Aug 2011 Juli Sept 2011 Veilige Principes zijn uitgekomen, het betreft taken en verantwoordelijkheden van cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker extramuraal, zorgmedewerker intramuraal, zorgorganisatie. Het gebruik van toedienlijsten en geneesmiddel distributiesystemen en overdracht van gegevens. De achtergrondinformatie in het bestand is getoetst aan de uitgangspunten. Alleen de term GDS (geneesmiddel distributiesysteem) is in de plaats gekomen van medicijnuitzetsysteem voor medicijnen op de rol, dag- en weekdozen, tray. Ook in de betreffende protocollen is dit vervangen. Oogdruppelen: nieuwe richtlijn van het oogziekenhuis Rotterdam verwerkt. Na druppelen traanbuis 1 minuut afdrukken ipv 1 3 minuten. Animatiefilmpjes toegevoegd voor instructie aan cliënt. Achtergrondinformatie over toedienlijst, medicatieoverzicht toegevoegd. Rivotril toedienen: Protocol is aangepast en de drie mogelijkheden van toediening zijn beschreven: met een lepeltje op de onderlip met spuitje in de wangzak met een lepel en extra vloeistof In het document medicatieveiligheid zijn de termen overgenomen en toegelicht uit de richtlijn Overdracht medicijngegevens: Toedienlijst, Medicijnopdracht en Medicijnoverzicht. Deze termen zijn ook in de protocollen overgenomen. De toedienlijst is aan de benodigdheden toegevoegd. De informatie over dubbele controle is in een apart document ondergebracht, zodat het gemakkelijker te raadplegen is. De documenten Medicatieveiligheid en Dubbele controle zijn aan alle protocollen gelinkt, waarin medicijnen worden toegediend. Lichaamsverzorging en observatie mei 2012 Aug 2013 Bij bloeddrukmeten met stethoscoop aandacht besteed aan het reinigen en dagelijks Vilans, oktober

10 desinfecteren van de stethoscoop. Juli 2013 Juni 2012 Dec 2011 Aug 2011 De IGZ zal vanaf nu extra aandacht besteden aan de mondzorg bij ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Ze zal zich baseren op de richtlijn: Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen (2007). Achtergrondinformatie over Orthostatische hypotensie toegevoegd en daarin de procedure voor het meten van de bloeddruk en de hartslag: liggend, staand na 1 minuut en staand na 3 minuten. Nieuwe richtlijn RIVM Hoofdluis verwerkt. Bij gebruik luizenmiddel bestaat er een voorkeur voor middel op basis van dimeticon, omdat dit geen insecticiden bevat en er geen resistentie kan ontstaan. Alleen niet zwemmen in chloorhoudend zwemwater op de dag van de behandeling met luizenmiddel. Er is een link gelegd naar Kennisplein zorg voor beter: (www.zorgvoorbeter.nl). Voor de thema s: huidletsel (decubitus en smetten) en mondzorg Decubitus. De landelijke richtlijn Decubitus van V&VN is verwerkt in de informatie over decubitus. In de nieuwe richtlijn: de definitie decubitus is iets aangepast decubitus graden zijn vervangen door decubitus categorieën vochtletsel is gewijzigd in incontinentie dermatitis risicoscoreinstrument van CBO wordt niet meer genoemd (wel Braden en Norton; maar beide worden gezien als een handvat, niet als een gevalideerd instrument) ALTIS en TIME zijn toegevoegd als methode om de decubitus te beoordelen en te beschrijven. Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) Preventie en behandeling van V&VN van juli 2011 is opgenomen. Opgenomen zijn: Praktijkkaart Preventie Praktijkkaart Behandeling Patiënten folder Volledige richtlijn Verantwoording van de richtlijn Wijzigingen: Bij risicofactoren zijn toegevoegd: diabetes en tekortschieten in hygiëne Voor de behandeling zijn de fasen 1, 2, 3 en 4 zijn gewijzigd in: - Smetten - Smetten met nattende huid - Smetten met geïnfecteerde huid Met ieder zijn specifieke behandeling, die verder niet inhoudelijk is gewijzigd. Naamswijziging en verwijderde protocollen Injecteren Juni 13 Verwijderd: Injecteren Aranesp subcutaan met Sure Click, deze is vervangen door injecteren Aranesp subcutaan. Infuusbehandeling (centraal veneuze katheter = CVK) Verwisselen infuusslang Totale Parenterale Voeding vervangen door 2 protocollen; Aansluiten en afkoppelen Totale Parenterale Voeding Infuusbehandeling - epiduraal en intrathecaal Verwijderd: Verwijderen van een epiduraalkatheter Sondevoeding Vilans, oktober

11 Jan 2012 Verwijderd: Toedienen Losec Mups via sonde. Gebruik hiervoor algemeen protocol: Toedienen medicijnen via sonde In titel van protocollen PEG-katheter gewijzigd in PEG-sonde Verwijderd: Verwisselen jejunostomiesonde Puncties Juli 2011 Heelkunde Mrt 2013 Toedienen medicijnen Naam Ascites drainage gewijzigd in ascites punctie Aanbrengen V1STA wondverband is verwijderd; deze is vervangen door Aanbrengen Renasys G wondverband. Naam gewijzigd: Spoelen colostoma (AP) met de Irrimatic-irrigatiepomp Naam gewijzigd: Medicijnen uitzetten in dag- of weekdoos (GDS) Instructies/ handleidingen Infuuspompen Volume pompen AlarisGW Graseby 3000 en Graseby Micro 3100 Infusomat fms Ivac 598 Argus 707 V Optima PT Infuuspompen Infusomat fms (kort) Cassette Pompen Apo Go pomp Body Guard 323 CADD legacy (artsen) CADD legacy plus (arts) Apo Go pomp (kort) Body Guard 323 (kort) CADD legacy (kort- artsen) CADD legacy plus (client) CADD legacy (cliënten) CADD MS3 CADD MS3 (kort) CADD MS3 (cliënt) CADD PCA 6300 (artsen) CADD PCA 6300 (kort- artsen) CADD Prizm Continu* CADD Prizm Intermitterend* CADD Prizm PCA* CADD Solis AmbContinu Intermit.PCA CADD Prizm uitgebreid* CADD Solis (kort) AmbIT Model PCA CADD PCA 6300 (cliënten) CADD Prizm TPV* *) 2012: CADD Prizm serie wordt niet meer geleverd. Service en reparatie worden nog 5 jaar uitgevoerd. Spuitenpompen Argus-606-S (lang) Vilans, oktober

12 Alaris GH Alaris GS Graseby MS 16 en Graseby MS 26 Graseby 3100 Graseby omnifuse Perfusor fm Perfusor compact Perfusor compact S Pilot C T34L PCA spuitpomp Injectomat Agilia Perfusor compact S (kort) Insulinepompen Accu chek spirit Combo insulinepomp Accu chek D tron plus Paradigm VEO Accu chek aviva Combo (bloedglucosemeter) Voedingspompen Applix smart (lang) Compat Go (lang) Compat Standaard Flocare 800 (kort) Applix smart (kort) Compat Go (kort) Online training: Flocare 800 (externe link) Flocare Infinity (lang) Online training: Flocare Infinity (externe link) Flocare infinity + (kort) Kangaroo Joey (lang) Online training: Flocare Infinity + (externe link) Vilans, oktober

Overzicht van wijzigingen in 2013. Nieuwe protocollen. dat Naam protocol VH Opdr arts. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan

Overzicht van wijzigingen in 2013. Nieuwe protocollen. dat Naam protocol VH Opdr arts. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan Overzicht van wijzigingen in 2013. Nieuwe protocollen dat Naam protocol VH Opdr arts Injecteren Feb 13 Jan 13 Injecteren Aranesp subcutaan Injecteren Humira subcutaan Naaldloos injecteren Zomacton met

Nadere informatie

dat Naam protocol VH Opdr arts Jan 13 Injecteren Cimzia subcutaan VH x Sept 12 Injecteren Victoza subcutaan met voorgevulde spuit VH x

dat Naam protocol VH Opdr arts Jan 13 Injecteren Cimzia subcutaan VH x Sept 12 Injecteren Victoza subcutaan met voorgevulde spuit VH x Overzicht van wijzigingen afgelopen jaar Nieuwe protocollen dat Naam protocol VH Opdr arts Injecteren Jan 13 Injecteren insuline met HumalinePen NPH VH x Jan 13 Injecteren Cimzia subcutaan VH x Sept 12

Nadere informatie

Overzicht van nieuwe protocollen en wijzigingen afgelopen jaar. Nieuwe protocollen. Naam protocol. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan

Overzicht van nieuwe protocollen en wijzigingen afgelopen jaar. Nieuwe protocollen. Naam protocol. Injecteren. Injecteren Aranesp subcutaan Overzicht van nieuwe protocollen en wijzigingen afgelopen jaar Nieuwe protocollen dat Naam protocol Injecteren Injecteren Aranesp subcutaan Injecteren Humira subcutaan Naaldloos injecteren Zomacton met

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s Oichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen

Overzicht van wijzigingen Vilans houdt voor leden van KICK bij welke wijzigingen er in het protocollenbestand zijn doorgevoerd en welke nieuwe protocollen er geschreven zijn. In dit document vindt u een voorbeeld van een wijzigingslijst

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Handelingen en protocollen. Nieuw Unicum. Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek)

Handelingen en protocollen. Nieuw Unicum. Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Inbrengen vleugelnaald subcutaan

Nadere informatie

Overzichtslijst met protocollen.

Overzichtslijst met protocollen. Overzichtslijst met protocollen. Geprotocolleerde werkinstructies Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan Injecteren subcutaan (huidplooitechniek)

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen SkillsTrainingsCentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2013 / 2014 Injecteren, Glucose bepalen, Hechtingen/drains verwijderen

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt:

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. De Lange Wei

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. De Lange Wei VH 2 2 2+ Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) VH X Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) VH X Inbrengen

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Overzichtlijst met Vilans KICK- protocollen 1

Overzichtlijst met Vilans KICK- protocollen 1 Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan VH Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) VH Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) VH

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen en nieuwe protocollen

Overzicht wijzigingen en nieuwe protocollen Vilans houdt voor leden van KICK bij welke wijzigingen er in het protocollenbestand zijn doorgevoerd en welke nieuwe protocollen er geschreven zijn. In dit document vindt u een voorbeeld van een wijzigingslijst

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1. WoonZorgcentra Haaglanden

Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1. WoonZorgcentra Haaglanden 2 3 4/5 Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Inbrengen vleugelnaald

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Algemeen deel (totaaloverzicht) ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-3-Brochure_Medicatieveiligheid-Algemeen.indd

Nadere informatie

Praktijkkaart Neus-maagsonde bij volwassenen

Praktijkkaart Neus-maagsonde bij volwassenen Praktijkkaart Neus-maagsonde bij volwassenen METHODE INBRENGEN NEUS-MAAGSONDE STAP 1, VOORBEREIDING Bespreek voor het inbrengen met de zorgvrager/diens vertegenwoordiger hoe de handeling uitgevoerd zal

Nadere informatie

Zorgmedewerker thuiszorg

Zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen Zorgmedewerker thuiszorg ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen 19 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC EN DE BIONECTEUR. Protocol C: het afkoppelen van de perifeer ingebrachte PICC

PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC EN DE BIONECTEUR. Protocol C: het afkoppelen van de perifeer ingebrachte PICC PARENTERALE THUISVOEDING VIA EEN PICC (Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter) EN DE BIONECTEUR Protocol A: het vullen van het toedieningssysteem Protocol B: het aansluiten van de perifeer ingebrachte

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis.

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Brigit van Soest, Programmamanager Medicatieveiligheid KNMP, 14/11/2012 Na de operatie en verblijf in het ziekenhuis krijgt ze

Nadere informatie

Gegevens G-Standaard voor op de toedienlijst

Gegevens G-Standaard voor op de toedienlijst Datum 30 december 2016 Versienummer IR V-2-1-1 Pagina 1/7 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK:

Nadere informatie

Handelingen en deskundigheidsniveaus 1. Beter Thuis Wonen

Handelingen en deskundigheidsniveaus 1. Beter Thuis Wonen Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X X X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X X X Injecteren intracutaan X X X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) X X X X X Injecteren subcutaan

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Injecteren, Glucose bepalen, Hechtingen/drains verwijderen

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist)

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) Naam ziekenhuis...... AGB code Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend

Nadere informatie

3. MIC-KEY. De MIC-KEY is van veredelde siliconen gemaakt, waardoor de huidirritatie minimaal is. Verzorgingstips

3. MIC-KEY. De MIC-KEY is van veredelde siliconen gemaakt, waardoor de huidirritatie minimaal is. Verzorgingstips 3. MIC-KEY 13 Veel patiënten stappen na een PEG over op een MIC- KEY. MIC-KEY s kunnen ook direct percutaan worden geplaatst met behulp van de introductieset van Kimberly-Clark. Wel moet dan direct de

Nadere informatie

Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter

Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Het verwijderen van een suprapubisch katheter en het inbrengen van een ballonkatheter Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Overzichtlijst met protocollen MeanderGroep ZL Voor overzicht deskundigheden zie Iprova document Handelingen Deskundigheidsniveau

Overzichtlijst met protocollen MeanderGroep ZL Voor overzicht deskundigheden zie Iprova document Handelingen Deskundigheidsniveau Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X X X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X X X Injecteren intracutaan X X X X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) X X X X Injecteren subcutaan

Nadere informatie

Zorg rond Medicatie NivoZorg

Zorg rond Medicatie NivoZorg Zorg rond Medicatie NivoZorg Vastgesteld op 1-7-2016 Voor:verzorgenden en verpleegkundigen van NivoZorg Datum invoering 1-1-2016 Document verantwoordelijk: C. Favier Evaluatie/herziening: 2-1-2017 Documentnummer:

Nadere informatie

Centraal Veneuze Catheter

Centraal Veneuze Catheter Centraal Veneuze Catheter Handelingsprotocol Handelingsprotocol Centraal veneuze catheter Uitgave juli 2014 Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 3015 CE Rotterdam De in dit handelingsprotocol beschreven informatie

Nadere informatie

Maag-Darm-Leverziekten. Instructie zelf toedienen van Methotrexaat (MTX)

Maag-Darm-Leverziekten. Instructie zelf toedienen van Methotrexaat (MTX) Afdeling: Maag-Darm-Leverziekten Onderwerp: Instructie zelf toedienen van Methotrexaat (MTX) Zelf toedienen van Methotrexaat door patiënt of mantelzorger In overleg met uw behandelend arts is besloten

Nadere informatie

thuiszorgorganisatie

thuiszorgorganisatie Veilige principes in de medicatieketen Thuiszorgorganisatie ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN 9 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd 9 27/03/2012 10:38 Thuiszorgorganisatie

Nadere informatie

Medicament per subcutane injectie toedienen

Medicament per subcutane injectie toedienen 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Medicament per subcutane injectie toedienen Naam student: Datum: Vaardigheid 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 6. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Centraal Veneuze Katheters & Port a Cath Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland De ondergetekenden: De LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland Naam arts/contactpersoon: H. van den

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1b Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Injecteren, glucose bepalen, hechtingen/drains verwijderen.

Nadere informatie

Een suprapubisch katheter verwisselen

Een suprapubisch katheter verwisselen 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Een suprapubisch katheter verwisselen Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Injecteren Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Subcutaan inbrengen

Nadere informatie

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2 Beroepsopdracht/ leermenu 5 Verpleegtechnische handelingen deel 2 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 3 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Urologie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Als je zorgen moet Doe het dan goed!

Als je zorgen moet Doe het dan goed! AGENDA najaar 2011 Urologische vaardigheden. Urologische vaardigheden, dagscholing: Basiswetgeving, hygiëne-eisen, problemen bij mictie, indicatie voor verblijfskatheter/intermitterend katheteriseren,

Nadere informatie

Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen

Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Inkoop van Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) door Ziekenhuizen Vrijdag 8 februari 2013, NEVI Zorgcongres E.R. (Esther) Vastenavond - Nijboer MSc Hoofd Inkoop, Deventer Ziekenhuis Ruim 2.000

Nadere informatie

Het gebruik van APIDRA in injectieflacon

Het gebruik van APIDRA in injectieflacon EEN GIDS VOOR ALS U BEGINT MET APIDRA (insuline glulisine) 1x 10ML INJECTIEFLACON (100 Eenheden/ml) De Apidra 100 eenheden/ml oplossing voor injectie (in injectieflacon) wordt in een injectieflacon geleverd

Nadere informatie

INSTRUCTIEBROCHURE. voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken

INSTRUCTIEBROCHURE. voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken INSTRUCTIEBROCHURE voor mensen die Metoject 50 mg/ml gebruiken Inhoud Pagina Inleiding 3 Hoe wordt Metoject 50 mg/ml gebruikt? 4 Het vermijden van plaatselijke huidirritatie 7 Het vermijden van verharding

Nadere informatie

Instructie zelf toedienen methotrexaat (MTX) door patiënt of mantelzorger

Instructie zelf toedienen methotrexaat (MTX) door patiënt of mantelzorger Instructie zelf toedienen methotrexaat (MTX) door patiënt of mantelzorger In overleg met uw behandelend arts is besloten zelf onderhuids (subcutaan) te gaan injecteren met methotrexaat (MTX). In deze

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 6. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Centraal Veneuze Katheters & Port a Cath Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handelingen en deskundigheidsniveaus. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Handelingen en deskundigheidsniveaus. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Niveau /VIG, (nb X * = in Verpleeghuizen worden deze handelingen door niveau uitgevoerd) Protocol IG 4/5 MTH Schr. Opdr. 4 Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X X X Gereedmaken injectiespuit

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Telnr : Zorgverzekeraar: Verzekeringsnr: BSN : Datum overplaatsing: Van : afd: Naar : Contactpersonen van de patiënt

Nadere informatie

Overzichtslijst met protocollen Aafje

Overzichtslijst met protocollen Aafje Overzichtslijst met protocollen Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren intracutaan Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

V: Wat houdt de wetswijziging in? A: Per 1 mei 2013 moeten alle scherpe medische hulpmiddelen voorzien zijn van een veiligheidsmechanisme.

V: Wat houdt de wetswijziging in? A: Per 1 mei 2013 moeten alle scherpe medische hulpmiddelen voorzien zijn van een veiligheidsmechanisme. Veilig werken De nieuwe wet schrijft voor, maar u bepaalt. Wilt u aan alle kanten beschermd zijn, dan kiest u voor het assortiment veiligheidsnaalden van Medeco. Ook omdat u dan makkelijk verbindingen

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 2 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Gastro-enterologie Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Centraal Veneuze Catheter

Centraal Veneuze Catheter Centraal Veneuze Catheter Handelingsprotocol Handelingsprotocol Centraal veneuze catheter Uitgave november 2016 Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 3015 CE Rotterdam De in dit handelingsprotocol beschreven

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden mbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 12

Inhoud. Woord vooraf 12 Inhoud Woord vooraf 12 1 Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen 13 1.1 Beroepshouding 13 1.2 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 14 1.3 Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 8

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 8 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 8 Blaaskatheterisatie Onder blaaskatheterisatie wordt verstaan: het inbrengen van een flexibele buis (de blaaskatheter)

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties Inhoudsopgave Bloedglucosewaarden meten... Bloedglucosemeters...5

Nadere informatie

Blaaskatheterisatie. Marga Mulders & Chantal Jorissen. dinsdag 22 april 2014

Blaaskatheterisatie. Marga Mulders & Chantal Jorissen. dinsdag 22 april 2014 Blaaskatheterisatie Marga Mulders & Chantal Jorissen Indicaties voor blaaskatheterisatie Afvloedbelemmering 250 ml uroloog

Nadere informatie

Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Breederzorg

Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Breederzorg Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X X X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X X X Injecteren intracutaan X X X X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) X X X X Injecteren subcutaan

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Apotheker ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-7-Brochure_Medicatieveiligheid-Apotheker.indd 1 27/03/2012

Nadere informatie

Subcutane Toediening. Handelingsprotocol

Subcutane Toediening. Handelingsprotocol Subcutane Toediening Handelingsprotocol SUBCUTANE TOEDIENING 2 Colofon Handelingsprotocol Subcutaan Uitgave augustus 2014 Erasmus MC Rotterdam Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 3015 CE Rotterdam De in dit

Nadere informatie

METHODE INBRENGEN NEUS-MAAGSONDE

METHODE INBRENGEN NEUS-MAAGSONDE Praktijkkaart Neus-maagsonde bij kinderen Kinderen (tot 180 cm) METHODE INBRENGEN NEUS-MAAGSONDE STAP 1, tref de benodigde voorbereidingen Overleg, indien mogelijk, vóór het inbrengen met kind/ ouders/

Nadere informatie

Een verblijfskatheter inbrengen bij een man

Een verblijfskatheter inbrengen bij een man 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Een verblijfskatheter inbrengen bij een man Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Suprapubische catheter

Suprapubische catheter Suprapubische catheter 1 Inleiding In overleg met uw uroloog zal er bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is om de urine-afvloed uit de blaas te waarborgen

Nadere informatie

De suprapubische katheter

De suprapubische katheter Polikliniek urologie 015/50.51.00 De suprapubische katheter Inleiding: Uw uroloog heeft samen met u de noodzaak van een suprapubische katheter besproken. In deze folder kan u alles rustig nalezen. Heeft

Nadere informatie

Sondevoeding toedienen via een gesloten systeem, met of zonder voedingspomp

Sondevoeding toedienen via een gesloten systeem, met of zonder voedingspomp 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Sondevoeding toedienen via een gesloten systeem, met of zonder voedingspomp Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer

Nadere informatie

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC lijn)

Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC lijn) Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC lijn) 2 Inleiding Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u op dit moment regelmatig medicijnen en/of bloedproducten via een infuus. Ook kan regelmatig bloedafname

Nadere informatie

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorggerelateerde infecties Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën Handhygiëne is

Nadere informatie

Medicamenten intraveneus toedienen

Medicamenten intraveneus toedienen 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Medicamenten intraveneus toedienen Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 5 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Intraveneuze toediening Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1a Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Injecteren, insulinepen, glucose bepalen, zuurstof

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 1a. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Injecteren, insulinepen, Glucose bepalen, zuurstof

Nadere informatie

Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen

Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wij hebben een Vilans-protocollenbestand met 450 protocollen op het gebied van Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Naast

Nadere informatie

Geven van sondevoeding

Geven van sondevoeding Geven van sondevoeding In de thuissituatie Patiëntgegevens Sticker met patiëntgegevens Behandelend arts Lichaamslengte patiënt Sonde Soort: CH: Afgemeten lengte sonde: Bij twijfel / problemen contact opnemen

Nadere informatie

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. tantelouise-vivensis

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. tantelouise-vivensis Injecteren - algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) x x x Gereedmaken injectiespuit (flacon) x x x Injecteren intracutaan VH x x x Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) VH x x x x Injecteren subcutaan

Nadere informatie

Gegevens G-Standaard voor op de toedienlijst

Gegevens G-Standaard voor op de toedienlijst Datum 20 juni 2014 Versienummer IR V-1-2-3 Pagina 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden

Nadere informatie

Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig

Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Antistollingsmiddel toedienen per subcutane injectie, rechtstandig Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en

Nadere informatie

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 2 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2013 / 2014 Gastro-enterologie Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Doel Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG-katheter.

Doel Het meten van maagretentie via een neusmaagsonde / gastrostomiekatheter / PEG-katheter. Documentgebied: Werkinstructies Intensive Care Autorisator: Hoeven, JG van der Document: 048227 versie 1 Auteur: Kuyk, Geerke van Status: Eindbeoordeling Titel: Maagretentie, bepaling van bij kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Toedienen cytostatica. Paragraaf 3.3. Zalf en crème/tablet/drank. Werkblad Dermale toediening zalf of crème

Hoofdstuk 3. Toedienen cytostatica. Paragraaf 3.3. Zalf en crème/tablet/drank. Werkblad Dermale toediening zalf of crème 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279

Nadere informatie

Checklist hemofilie: thuisbehandeling bij profylaxe

Checklist hemofilie: thuisbehandeling bij profylaxe Checklist hemofilie: thuisbehandeling bij profylaxe naam patiënt: geboorte: diagnose: hemofilie A / B, ernst: % arts paraaf vooraf aan behandeling voor en nadelen thuisbehandeling bespreken risico s thuisbehandeling

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Methotrexaat. Informatie en instructie over Methotrexaatinjecties in de thuissituatie. Wat is MTX? Wanneer mag u niet spuiten?

Methotrexaat. Informatie en instructie over Methotrexaatinjecties in de thuissituatie. Wat is MTX? Wanneer mag u niet spuiten? Methotrexaat Informatie en instructie over Methotrexaatinjecties in de thuissituatie In deze handleiding kunt u lezen hoe u zelf of uw mantelzorger Methotrexaat (verder afgekort als MTX) kunt toedienen

Nadere informatie