MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3"

Transcriptie

1 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR

2 ADVERTENTIE A Kan ik mijn hypotheek nog betalen als ik arbeidsongeschikt word? Dat wordt meteen duidelijk met de Inkomensvooruitblik van Loyalis. Zonder dat het me iets kost. Weet u hoe uw inkomen eruit ziet als u arbeidsongeschikt wordt? Meld u aan voor de Inkomensvooruitblik en zie meteen hoeveel u netto per maand krijgt. De Inkomensvooruitblik is een jaarlijks overzicht dat laat zien hoeveel u netto per maand krijgt als u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt wordt of eerder stopt met werken. Hebt u een partner, dan ziet u hoeveel hij of zij krijgt als u zou komen te overlijden. Naast dit jaarlijkse overzicht krijgt u ook uw eigen persoonlijk digitale dossier in MijnLoyalis. U kunt er berekeningen maken waardoor u nog meer inzicht in uw inkomen krijgt. Hoe maakt Loyalis zo n Inkomensvooruitblik? Met uw toestemming krijgen we uw pensioengegevens van uw pensioenfonds. Deze voegen we samen met uw verzekeringsgegevens. Zo maken we een totaalplaatje: de Inkomensvooruitblik. Wilt u ook een gratis Inkomensvooruitblik? Meld u aan via

3 Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws Verenigingsnieuws 36 Speciaal sectorkatern Specifi eke informatie voor onze leden uit Zorg/Welzijn, Overheid/Markt en Senioren. Interviews, standpunten, achtergronden en vaste rubrieken. Rubrieken Mijn Column 5 Mijn Goed Recht 27 Mijn collega Puzzel mee 37 Voorpagina: Deskundige Jeannette Rijks over eenzaamheid op het werk 3

4 ADVERTORIAL BETROUWBAAR EERLIJK Sta jij wel eens stil bij de waarden van je werk? Zoek je wel eens woorden om hierover met collega s te praten? Om bewust en betrokken in je werk te blijven staan, is het belangrijk zo nu en dan met collega s te praten over wat je werk zo belangrijk maakt. De waardenspiegel helpt je hierbij. INTEGER AUTONOOM Maak een top 3 voor jezelf, staan jouw 3 belangrijkste waarden hier bij? Of zijn er andere die jij eerder zou kiezen? Hoe breng je die drie belangrijkste waarden voor jou tot uitdrukking in je leven? Of in een team: Laat ieder voor zich een top 3 maken. Bespreek met elkaar waarom je die waarden gekozen hebt. Is de top 3 voor jou in je werk hetzelfde als in je privé leven? Kunnen we tot een gezamenlijke top 3 van ons team komen? En hoe maken we dat dan waar in de praktijk? Hoe helpen we elkaar die ook werkelijk na te streven? De Waardenspiegel is een beproefde methode om het gesprek over waarden op gang te brengen. Er is veel ervaring mee opgedaan o.a. in de ethiekprojecten die samen met CNV Publieke Zaak ontwikkeld zijn voor verzorging en verpleging en de jeugdzorg. Als je aandacht wilt geven aan ethische vraagstukken, reflectie en bezinning op welke manier dan ook: zie Of neem contact op met: Marianne Waling-Huijsen Tel: (0252) Mob: MET WAARDEN HELEN Ondersteunen bij ethische dilemma s MOEDIG ZORGVULDIG DESKUNDIG BETROKKEN ZORGZAAM

5 Mijn column SLAGVAARDIGE publieke sector! Ik heb ontdekt dat ik bereid ben voor het behoud van de beste medische zorg op het juiste moment en zo dicht mogelijk bij huis extra te betalen. Dat ontdek je op het moment dat jezelf medische zorg nodig hebt. Hoewel steeds duurder lukt het in Nederland nog steeds een in vergelijking met andere landen uitstekend stelsel van ziektekostenverzekering in stand te houden. Het lijkt er ook op dat we als burgers niet bereid zijn extra te betalen voor het behoud van een inhoudsvolle publieke taak. Een veilige en goed beheerde samenleving is voor ons nu heel gewoon. Dat dit al niet meer vanzelfsprekend is merk ik als ik met onze leden op de werkvloer spreek. De tijd dat brandweermensen in de recreatieruimte de tijd doden is al lang voorbij. De personele bezetting van de brandweerploegen is de afgelopen jaren sterk afgenomen en de slagkracht van de brandweer is in gevaar. Elders in de publieke dienstverlening is het al niet anders. We hebben veel te lang gepraat over stoppen met werken Het valt mij op dat ik zelfs in eigen kring voortdurend moet wijzen op het belang van een goede en slagvaardige publieke sector, en wat voor het behoud daarvan nodig is, zoals goede arbeidsvoorwaarden. En dan het pensioenakkoord: we hebben veel te lang gepraat over stoppen met werken. Wanneer maken we eindelijk een start met het handen en voeten geven aan het gezond en met plezier aan het werk houden van mensen? Wij vragen van alle werkgevers, nadrukkelijk ook in de publieke sector hiervoor extra financiële middelen ter beschikking te stellen. Eric de Macker, voorzitter Lees ook mijn weblog: 5

6 Reacties / Ingezonden brieven Pensioenakkoord Jammer dat er zoveel weglopers reageren, met name voor henzelf. Dat dit een hele lastige materie is blijkt wel uit het feit dat er binnen alle vakorganisaties scheuren (dreigen te) ontstaan over wel of niet goedkeuren van dit akkoord. Zelf heb ik helaas niet de verstandelijke vermogens om dit allemaal te doorzien, gelukkig heb ik wel vertrouwen in de bond. Dus ja, ik heb voorgestemd en blijf lid, want zonder bond hebben we als werknemers helemaal geen invloed meer. Op mijn 15 e begonnen en nu doorwerken - als de plannen niet veranderen - tot mijn 67 e. Ik heb geen lichamelijk zwaar beroep maar des te zwaarder geestelijk. Veel veranderingen bij mijn werkgever KPN waar op termijn vijfduizend collega s moeten vertrekken. Een echte keuze hebben we niet gehad met het pensioenakkoord en hoe lang houdt het akkoord stand? Meer informatie en achtergronden: pensioenakkoord Via Grietzen Via Jan BACTERIEUITBRAAK MAASSTADZIEKENHUIS Ik werk in een verpleeghuis en het valt mij op dat er een toename is van het aantal mensen dat vanuit het ziekenhuis bij ons wordt opgenomen met een besmettelijke bacterie en waarvoor de nodige maatregelen genomen moeten worden. In het verleden hoorde men hier nooit iets over. Blijkbaar heeft de resistentie tegen antibiotica het effect dat dit nu vaker voor Bedankt! komt. Het is alleen niet verkoopbaar dat de best betaalde directeur van Nederland zo omgaat met dit probleem ten aanzien van zijn werknemers. Een belangrijke rol hierin is ook voor de ondernemingsraad weggelegd, naar mijn mening. Via Will Nog bedankt voor de kaartjes voor het Maritiem Museum in Rotterdam. We zijn vorige week al geweest en de kinderen hebben genoten! Nogmaals bedankt. Giro 555 Ik heb getwijfeld of ik wel de actie voor de hongerende mensen in de Hoorn van Afrika moest steunen (giro 555). Komt het geld wel goed terecht? Is daar niet een enorme corruptie? Maar de oproep op jullie site om toch maar geld over te maken, heb ik uiteindelijk gevolgd. Want een hongerend kind is niet verantwoordelijk voor corruptie en kan er niets aan doen dat in dat deel van de wereld al heel lang geen regen valt. Via Carel Familie J. van der Pligt, Oud Beijerland. 6

7 ONTSLAG VOOR MEDEWERKERS THUISZORG UWV geeft toestemming voor ontslagaanvraag thuiszorgorganisatie Viva. Medewerkers hebben de keus: of lager salaris of ontslag. Het is wel heel raar dat je een diploma hebt en deze dus niet meer geldig is. Dus nu kan iedereen aan het werk bij de thuiszorg. En het is maar te hopen dat ze betrouwbaar zijn. Na 30 jaar te hebben gewerkt krijg je zomaar ontslag. Dus mensen opgelet, een contract is nergens meer veilig. Bedankt CNV Publieke Zaak wat jullie voor ons gedaan hebben en nog doen. Via Annita Ik vind het schandalig dat je de keus hebt: een lager salaris of ontslag. Ik werk meer dan 40 jaar in deze branche, maar ik kan je wel vertellen dat ik wel wist wat ik zou kiezen. En aan de top blijven ze allemaal lekker zitten met een riant salaris. Ik begrijp niet dat zoiets in Nederland 2011 nog kan. SCHAAM JE. Via Elisabeth BEZUINIGINGEN SOCIALE WERK- VOORZIENING Onze zoon werkt in de sociale werkvoorziening. Op deze manier belandt hij niet achter de geraniums, maar doet nuttig werk. Belangrijk werk voor de samenleving. Wel in een aangepast tempo. Dit kabinet denkt dat SW-werknemers net zo goed in het keiharde bedrijfsleven kunnen werken. Wat een naïviteit! We zijn dan ook enorm boos op de staatssecretaris en dit kabinet dat enorm bezuinigt op de sociale werkvoorziening. Hierdoor staat niet alleen werkgelegenheid op het spel, maar is er ook geen ruimte voor een loonsverhoging. Maar wat ons als ouders vooral dwarszit is dat mensen die nu op een beschermde plek zitten, de arbeidsmarkt worden opgejaagd. Om uiteindelijk achter de geraniums, in een isolement, te belanden. Via Bezorgde ouders STERKSTE SCHOUDERS Uitslag stelling Gelukkig doet CNV oproep aan kabinet om sterkste schouders zwaarste lasten te laten dragen. Eindelijk eens iemand die echt de waarheid in wil zien. Dat hadden ze altijd al moeten doen. Dat geldt ook voor persoonsgebonden budget (PGB). Via Greet WERKEN MET DIEREN IS EXTRA LEUK Met deze stelling was 62% het eens. Ik las op jullie site een bericht over een werknemer uit de SW die een gouden medaille gewonnen heeft bij de Special Olympics. Dit zijn een soort Olympische Spelen voor mensen met een beperking. Geweldig natuurlijk! Iedereen blij: de werknemer, zijn collega s en zijn werkgever. Tegelijk wil dit kabinet heel veel bezuinigen op de SW en de werknemers dwingen naar een reguliere baan te zoeken. Waarom worden die mensen niet met rust gelaten, zodat ze gewoon lekker hun werk kunnen doen in de eigen vertrouwde omgeving. Jan Greidanus Hellevoetsluis GRAAG NOTEREN WIJ UW MENING! Wij zijn altijd benieuwd naar uw mening. Dus wilt u reageren op een artikel? Graag! Mail naar: Schrijven kan ook. Stuur dan een briefje naar: MijnVakbond.NL, t.a.v. De Redactie, Postbus 84500, 2508 AM Den Haag. De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te korten en/of te redigeren. 7

8 Kort nieuws Snijden in scholing Werkgevers hebben flink gesneden in scholingsuitgaven voor hun personeel. Vergeleken met 2008 gaven zij vorig jaar gemiddeld 20 procent minder uit. Dat blijkt uit een onderzoek dat adviesbureau Berenschot in opdracht van tijdschrift HR Strategie uitvoerde. Aan het onderzoek namen ruim 230 HRprofessionals deel. De onderzoekers wijten de daling aan de recessie. Per medewerker gaven de organisaties in 2010 gemiddeld 794,- uit, terwijl 934,- was begroot. In 2008 was dit respectievelijk 988,- en 1030,-. Door recessie minder geld voor scholing AOW-partnertoeslag omlaag De AOW-partnertoeslag is met ingang van 1 augustus 2011 met 10 procent gedaald. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot ongeveer euro vallen buiten deze maatregel. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in met deze maatregel. Het CNV is niet gelukkig met de maatregel, maar is wel tevreden dat het oorspronkelijke plan verzacht is. In het oorspronkelijke voorstel wilde het kabinet de AOW- partnertoeslag met 8% korten voor iedereen met een inkomen boven de euro. Het CNV heeft hier fel tegen geprotesteerd omdat huishoudens die getroffen worden door deze maatregel onvoldoende tijd hebben om de financiële tegenvaller op te vangen. Uiteindelijk werd minister Kamp door de Eerste Kamer gedwongen om de bezuiniging te verzachten. De inkomensgrens van werd verhoogd naar % 50-plusser mag leeftijd achterhouden Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat 50-plussers hun leeftijd mogen achterhouden om op sollicitatiegesprek te kunnen komen. Een derde van de respondenten vindt zelfs dat alles geoorloofd is om als 50-plusser een voet tussen de deur te krijgen bij de zoektocht naar een baan. Dat blijkt uit onderzoek van JobTrack.nl onder ruim 800 respondenten. Op de vraag of het geoorloofd is om als 50-plusser je leeftijd achter te houden om op gesprek te kunnen komen, antwoordt 47 procent met ja. Eenderde van de respondenten geeft zelfs aan dat voor deze doelgroep alles is toegestaan om uitgenodigd te worden. 8

9 Tonny Hoogstraate (38) uit Terneuzen, lid van CNV Publieke Zaak, won 4 juli de gouden medaille op de Special Olympics in Athene voor het onderdeel wielrennen op de weg over 15 kilometer in de tweede divisie. Op vrijdag 1 juli was hij al tweede geworden op de 25 kilometer op de weg. De eerste zilveren medaille kreeg hij al op 30 juni voor de tijdrit over 10 kilometer. De Special Olympics worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Het fenomeen bestaat al sinds 1968 en worden altijd gehouden het jaar voorafgaande aan de reguliere Olympische Spelen. Er doen maar liefst 2,5 miljoen sporters mee uit 180 landen. Tonny werkt sinds 1 september 1994 bij SW-bedrijf Dethon in Terneuzen. CNV Publieke Zaak is bijzonder trots op Tonny en feliciteert hem van harte met het succes op de Spelen! Tonny Hoogstraate wordt geïnterviewd door Omroep Zeeland Keuze digitale versie magazine/nieuwsbrieven? De redactie van MijnVakbond.nl krijgt regelmatig de vraag van leden of ze kunnen kiezen tussen de papieren versie van ons ledenblad en de digitale versie. Het antwoord hierop is dat dit nu nog niet kan. U krijgt nu nog beide versies als uw mailadres bij ons bekend is. We willen in de toekomst u wel laten kiezen. U krijgt hierover dan nadere informatie. Geen opbouw vakantiedagen l i h c s ver werknemers De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu hebben zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers. Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers een wettelijk recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. De wijziging in de regelgeving is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. 9

10 DESKUNDIGE JEANNETTE RIJKS: EENZAAMHEID MOET JE ZELF Tekst: Jan Spijk Foto: Remco de Ruijter OPLOSSEN 10

11 Wie op google zoekt naar eenzaam op het werk vindt bijna niets. Toch is volgens onderzoek 40% van de Nederlanders eenzaam. Jeannette Rijks uit Oudenbosch is deskundige en traint mensen die te maken krijgen met eenzaamheid. Ze vindt het absoluut geen soft onderwerp. Wie eenzaam is, leeft tien jaar korter. Je kunt er dus aan dood gaan. et verbaasde de redactie van dit blad toch wel een beetje dat er veel reacties binnenkwamen na onze oproep aan leden over eenzaamheid op het werk. Ook in de gesprekken met deze leden blijkt eenzaamheid op het werk gewoon heel veel voor te komen. Toch lees je er bijna nooit over. Jeannette Rijks houdt zich al vele jaren met dit onderwerp bezig. Zij is voorzitter van stichting Eenzaamheid.info, heeft cursusmateriaal ontwikkeld en geeft via haar eigen bureau trainingen. Anderhalf miljoen mensen voelen zich ernstig eenzaam in ons land. En het zijn echt niet alleen oude mensen. De helft van de studenten op de universiteit voelt zich dat ook, omdat ze zich maar moeilijk kunnen aanpassen aan de veranderingen ten opzichte van de middelbare school. Eenzame tante Jeannette Rijks kwam persoonlijk in aanraking met dit onderwerp door een eenzame tante. Ze woonde te ver weg om vaak naar haar toe te kunnen gaan. Zelf heeft ze in haar jeugd ook eenzame momenten gekend. Na haar studie psychologie dook ze in de studies die de laatste decennia over eenzaamheid gehouden zijn. Er zit duidelijk een rode draad in eenzaamheid. Dit overkomt je als een vertrouwd patroon doorbroken wordt. Je moet het gevoel hebben: het komt weer goed. Ontbreekt dat gevoel, dan overvalt de eenzaamheid je. Vergelijk het maar met een baby die even alleen gelaten wordt door de moeder. Dat overkomt je ook als volwassene. Soms ben je alleen. Dan moet je het idee hebben dat het weer goed komt. Is dat niet het geval, dan ontstaat er angst, onzekerheid, een gevoel van leegte. Werkvee Ze draait er niet om heen. We worden met z n allen opgeleid tot werkvee. We leren niet hoe we met anderen moeten omgaan, maar het gaat om de productie. Ik pleit voor zinvol leven. Dat is de basis van alles. Wie zinvol leeft, is gelukkiger, werkt harder en is productiever. Dat is dus helemaal niet soft. Daarom vind ik dat scholen systematisch hieraan aandacht moeten besteden. Helaas gebeurt dat veel te weinig. Inmiddels zijn enkele maatschappelijke organisaties begonnen met een Coalitie tegen de Eenzaamheid. Daar is de invalshoek vooral hulp bieden. Prachtig, maar ik vind dat mensen zelf een stap moeten zetten. Ik wil het ook uit de medische sfeer halen. Een pilletje helpt echt niet tegen eenzaamheid. 11

12 EENZAME ME JE MOET LEREN WAT ER IN JE LEVEN ONTBREEKT Werk Je ziet aan de buitenkant niet dat een werknemer eenzaam is, weet Jeannette Rijks. Vaak wordt er niets aan gedaan. Je kunt eenzaam worden op het werk door onregelmatige werkritmes of door een overname van het bedrijf. Eenzaamheid en pesten zitten dicht bij elkaar en hebben raakvlakken. Eenzaamheid op je werk kan veroorzaakt worden doordat je heel flexibel moet zijn. Een reorganisatie is een ramp. Een goede structuur, ritme en regelmaat kunnen helpen om eenzaamheid te voorkomen. Eenzaamheid is een persoonlijk gevoel en de verantwoordelijkheid voor het aanpakken ligt bij de persoon zelf. Maar als de werkgever zaken zo kan regelen dat mensen minder last hebben van eenzaamheid, dan zijn beide partijen daarbij gebaat. Trainingen Uitgangspunt bij de trainingen van Jeannette Rijks is dat mensen zelf actie ondernemen. Eenzaamheid is een overlevingsmechanisme, net als pijn. Als je niets aan pijn doet, krijg je problemen, dat weet iedereen. Als je niets aan eenzaamheid doet, krijg je ook problemen. Wat je er dan aan moet doen, dat beschrijf ik in mijn cursussen. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en met gebruikmaking van beproefde methoden. Nogmaals: het moet uit jezelf komen. Een ander kan jouw eenzaamheid niet oplossen. En denk niet dat meer gezelschap jouw eenzaamheid oplost. Al zit er de hele dag iemand bij je, dat werkt niet. In mijn trainingen moeten mensen zelf de vraag beantwoorden: wat past bij mij? Het is gericht op een stappenplan voor de toekomst. Je moet leren wat er in je leven ontbreekt. Geen gegraaf in het verleden of therapeutische oplossingen. Zo kreeg ze op haar trainingen een predikant als cursist. Ook iemand die er vaak alleen voor staat en eenzaam kan raken in zijn werk. Deze man kwam er achter dat hij iets totaal anders moest gaan doen. Zo doorbrak hij zijn eenzaamheid. Het zijn soms ook kleine dingen die je op een ander spoor zetten. Zo maak je de stap naar een prettiger leven. Meer informatie Stelling Wat vindt u ervan? Ik ben vaak eenzaam op mijn werk SMS uw standpunt naar 4411 en vermeld CNV EENS of CNV ONEENS. U kunt ook reageren via de website 12

13 Ik voel me eenzaam door alle hectiek in de zorg. Er komt steeds meer werk bij. Maar krijg er geen uur extra bij. Toen ik ziek werd, lag de schuld bij mij, zo werd mij duidelijk gemaakt. Daar word ik eenzaam en niet bepaald vrolijk van. Ik werk op een centrale activiteitenafdeling in een verpleeghuis, waar ik het altijd naar mijn zin heb gehad. Maar met het wegbezuinigen van de activiteitenbegeleiders is dit werk feitelijk ondergeschikt gemaakt. Ik ben niet sceptisch, maar een beetje leidinggevende (of manager) zou toch wel begrip op kunnen brengen voor de uitholling van je vak. Of gebruik maken van de expertise! Ik moet echt oppassen, want als je hard werkt en je komt jezelf tegen denk dan maar niet dat je de steun krijgt die je zo broodnodig hebt. Is de zorg echt een productiebedrijf geworden? Het lijkt er verdraaid veel op En zo komt het dat je soms een éénling wordt, die zich eenzaam voelt. JEANNETTE RIJKS: NSEN LEVEN KORTER LEDEN OVER EENZAAMHEID Veel leden reageerden op onze oproep over eenzaamheid op het werk. Een bloemlezing. Ik ben een groot aantal jaren geleden samen met mijn man uit Amsterdam naar Limburg vertrokken voor werk. Dan kom je in een heel andere wereld terecht. Op mijn werk in een zorginstelling werd vrijwel alleen maar één van Ik vond dat mijn collega s niet integer handelden. Daar leverde ik kritiek op. Daardoor ben ik uiteindelijk alleen komen te staan binnen mijn werkomgeving. De leiding deed en doet er niets aan, en sinds die tijd word ik met de nek aangekeken. Ik heb een eigen kamer, maar ik zie bijna nooit collega s. Ik krijg nooit opdrachten van mijn leidinggevende. Er zijn dagen dat ik niets te doen heb, al zes jaar lang. Dat geeft mij een eenzaam gevoel en bezorgt mij verdriet en pijn. Ik heb sinds twee jaar psychische hulp via een coach. Deze coach heeft mij geleerd om mezelf te kunnen zijn en heeft het advies gegeven om te genieten van de leuke dingen in het leven. Op die manier kun je de pijn en eenzaamheid verminderen. Daarom ben ik wel blij dat ik OR-werk heb. Dat geeft mij voldoening. de vele Limburgse dialecten gesproken. Ik werd ook op een bepaalde manier bejegend, was duidelijk import. Ook werkoverleggen gingen over het algemeen in het dialect. Ik had veel moeite het te volgen, vooral wanneer er meerdere dialecten door elkaar heen werden gesproken. Vaak verstond ik er niets van. En ik voelde me soms eenzaam omdat ik steeds moest knokken om erbij te horen, om een goed contact met mijn collega s te krijgen. Sommigen vonden mij nogal direct. Het heeft ook te maken met het zicht op de wereld. Veel van mijn collega s leuke meiden hoor! - komen Limburg niet uit. Er is een enorm cultureel verschil met Amsterdam. Soms voelde ik mij een allochtoon in Limburg. Wat geholpen heeft is dat ik er met anderen over kon praten. Het zou goed zijn als de vakbond een protocol ontwikkelde hoe je om moet gaan met eenzaamheid

14 Kort nieuws CONFLICTEN DOOR THUIS- WERKEN MEER WERKNEMERS MET tijdelijk contract De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komen er daardoor ook steeds meer werknemers met tijdelijke contracten. In 2001 had nog 76 procent van de werkenden de maximale zekerheid van een aanstelling met vaste uren bij een werkgever. Dat is in 2011 teruggelopen naar 71 procent. Aan de andere kant veranderen werknemers ook steeds vaker van baan, zodat het aantal tijdelijke aanstellingen ook hierdoor toeneemt. Wie van baan verandert, krijgt eerst een tijdelijke aanstelling om meestal na een jaar een vaste aanstelling te krijgen. Verder groeit de flexibele schil door toename van zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers). Het aantal uitzendkrachten en invalmedewerkers bleef de afgelopen jaren stabiel. Volgens juristen van de Arbeidsrechtfabriek groeit het aantal klachten over thuiswerken. Steeds meer werknemers doen thuis hun werk, zonder dat hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. Dit leidt tot onvrede en wrevel tussen collega s die niet thuiswerken. De Arbeidsrechtfabriek pleit dan ook voor goede afspraken, zeker omdat thuiswerken in de toekomst vaker zal voorkomen. Bij CNV Publieke Zaak komen overigens geen klachten binnen van leden die problemen hebben met thuiswerken. Wel is het van belang goede afspraken te maken en thuis ook goed te kijken naar arbo-omstandigheden wie veel thuis werkt. Nieuwsbrieven nieuwe stijl! De nieuwsbrieven worden steeds vaker digitaal naar uw adres gestuurd. Hierdoor kunnen we u sneller informeren en besparen we ook op portokosten. Als we uw adres hebben, dan krijgt u de nieuwsbrieven alleen nog maar per mail. Alle leden waarvan we het dres hebben, krijgen ook een maandelijkse sectorezine met het laatste nieuws. Wilt u goed op de hoogte zijn? Zorg er dan voor dat wij uw mailadres hebben. Stuur een bericht met uw mailadres naar 14

15 ZORG & WELZIJN OVERHEID & MARKT...speciaal voor u en uw sector In dit sectorkatern gaan we op bezoek bij ergotherapeut Marjon van Dijken van Cordaan in Amsterdam. We nemen een kijkje in de keuken van een apotheek en stellen een nieuw lid aan u voor. Ook leest u over het melden van misstanden in ziekenhuizen. Gezocht: SUPERCOLLEGA Is jouw collega een Supercollega? Misschien wel de beste van 2011? CNV Publieke Zaak is in oktober op zoek naar de meest bevlogen, lieve, leuke of behulpzame collega die in de zorg werkt. Zo werkt het Ken je een superbeste collega, iemand die anderen inspireert, die een luisterend oor biedt, altijd voor collega s klaarstaat of zich niet tegen laat houden door bureaucratie? Dit is je kans om hem of haar in het zonnetje te zetten. Vertel op waarom jouw Supercollega met hart en ziel werkt. Na de nominatie kan je campagne voeren en anderen optrommelen op de Supercollega te stemmen. Finale Een professionele jury kiest op basis van de motivatie(s) de Supercollega van de maand. Deze wordt op zijn of haar werkplek gehuldigd. Maar dat is nog niet alles! De tien maandwinnaars maken kans op de eretitel Supercollega Via gaan de tien winnaars met elkaar de strijd aan. Diegene met de meeste stemmen wordt Supercollega van het jaar. Tijdens een feestelijke finalebijeenkomst in december wordt bekend gemaakt wie deze eretitel mag dragen. 15

16 Op de werkvloer DE MEERWAARDE VAN DE ERGOTHERAPEUT Tekst: Tiny Romkema Werken met de handen op de rug. Dat is wat ergotherapeut Marjon van Dijken vaak doet. Kijken wat iemand kan en wat iemand wil kunnen en als daar beperkingen zijn, zoeken naar een oplossing. Dus niet meteen de helpende hand toesteken, maar kijken en analyseren. Met als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Marjon van Dijken werkt bij verpleeghuis Gaasperdam van Cordaan in Amsterdam. In het verpleeghuis kunnen mensen wonen, revalideren na een ongeluk of herstellen van een ernstige ziekte. Verder bieden Marjon en haar collega s eerstelijns ergotherapie in de wijk. In ons werk staat het dagelijks handelen centraal, vertelt Marjon. Als iemand door een handicap of ziekte een bepaalde handeling niet meer kan doen, of een hobby niet meer kan uitvoeren, dan kunnen wij hulp bieden. Niet door blind een hulpmiddel toe te kennen, maar door er achter te komen wat de essentie van het probleem is. Wat is belangrijk voor deze persoon om te kunnen blijven doen. Door praten en observeren zien wij wat het probleem is. Als het iemand bijvoorbeeld niet meer lukt om te koken, dan vragen wij die persoon een maaltijd te bereiden. Ik kijk dan toe. De oorzaak van het niet meer kunnen koken kan zijn dat het qua organisatie in het hoofd niet meer lukt, bijvoorbeeld na een hersen- 16

17 Marjon van Dijken GEMEENTEN EN ANDERE ORGANISATIES ZOUDEN OOK MEER GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE KENNIS VAN ERGOTHERAPEUTEN bloeding of bij dementie. Het kan ook fysiek niet meer gaan, iemand heeft moeite met lang staan of geen kracht meer in de handen. Of het is een combinatie van beide. Als we weten wat het probleem is, dan kunnen we hulp bieden. Bijvoorbeeld door te adviseren af en toe te gaan zitten, of, als dat ook niet lukt, een speciale stoel. Of hulpmiddelen en technieken om potten te openen enz. Er zijn heel veel mogelijkheden die iemand enorm kunnen helpen zelfstandig te blijven. Doel van de behandeling bij een ergotherapeut is iemand zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. En af en toe levert dit dilemma s op ten opzichte van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld die slechtziende grote cliënt die door de thuiszorg wekelijks naar de fitness wordt gebracht. Deze man leunt bij het lopen zo erg op de thuiszorgmedewerkster, dat het fysiek voor haar niet te doen is. We kijken dan hoe belangrijk dit sportuur voor deze man is, of hij ergens dichter bij huis naar toe kan, of we bekijken samen met een fysiotherapeut of hij anders kan lopen. Want hoe belangrijk het sportuur ook is, het mag ook niet ten koste gaan van de thuiszorgmedewerker. Iedereen moet bij de uiteindelijke oplossing gebaat zijn. Daarom is er ook overleg over cliënten met de andere afdelingen, met de fysiotherapeut of met de zorgregisseur. Meerwaarde Een ergotherapeut biedt een duidelijke meerwaarde, vindt Marjon van Dijken. Het zit hem heel erg in de individuele oplossingen. Wat voor de een werkt of belangrijk is, hoeft dat bij een ander niet te zijn. Het leuke aan dit werk is dat je veel dingen kunt proberen mensen verder kunt helpen. Een op maat gemaakt kussen waardoor liggen beter gaat, hulpmiddelen voor het aantrekken van steunkousen, pillenuitdrukkers, aangepaste stoelen, of een aangepast toilet. Maar ook oefeningen voor meer kracht in de handen, of om beter te zitten, te lopen, een scootmobiel én zelfs een cursus leren rijden op de scootmobiel, je kunt het zo gek niet bedenken of wij hebben het paraat. Gemeenten en andere organisaties zouden ook meer gebruik kunnen maken van de kennis van ergotherapeuten, vindt Marjon. Zeggen dat mensen de deur niet meer uitkomen, terwijl er wel voorzieningen zijn is makkelijk. Maar vraag je ook af waarom. Toegankelijkheid van voorzieningen is bijvoorbeeld een punt waar wij goed naar zouden kunnen kijken. Er wordt altijd gekeken naar wat gezonde mensen kunnen, maar er zijn ook mensen met een beperking. 17

18 Kort sectornieuws Wie meldt MISSTANDEN in ziekenhuizen? Misstanden in ziekenhuizen worden vaak niet gemeld. Dat de Raden van Toezicht op té grote afstand staan van de medewerkers is één van de redenen. Dat blijkt uit een onderzoek van CNV Publieke Zaak. Leden van CNV Publieke Zaak die werken in een ziekenhuizen zijn digitaal uitgenodigd aan het onderzoek mee te doen. Aanleiding was de bacterie-epidemie in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat 80% van de medewerkers in ziekenhuizen niet weet wat de rol van de Raad van Toezicht is als het om misstanden gaat. Ook kent bijna 75% de klokkenluidersregeling voor de zorg niet. Eén derde geeft aan situaties meegemaakt te hebben die gemeld hadden moeten worden bij de inspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onnatuurlijke dood door val uit bed, verkeerd wasmiddel voor instrumentarium en verkeerd bloed aan patiënt gegeven. Uit het onderzoek blijkt dat misstanden niet alleen in het Maasstad Ziekenhuis voorkomen, maar in veel meer ziekenhuizen. Dat misstanden niet gemeld worden heeft voor een deel te maken met de angst van medewerkers om misstanden aan de kaak te stellen. Ze zijn bang voor de reacties van collega s en leidinggevenden. Volgens deelnemers aan de enquête komt het ook voor dat misstanden door directies en Raden van Toezicht in de doofpot worden gestopt vanwege de goede naam van het ziekenhuis. Wat wil CNV Publieke Zaak? CNV Publieke Zaak pleit ervoor de bestaande klokkenluidersregeling uit te breiden met de mogelijkheid misstanden anoniem te kunnen melden. Dit verhoogt de kans aanzienlijk dat medewerkers misstanden melden. Van bestaande regels en protocollen moet beter gebruik gemaakt worden en ze moeten beter bekend gemaakt. De ondernemingsraden kunnen hierin ook een rol spelen. In de Raden van Toezicht moet een vertegenwoordiger van het personeel komen. Hierdoor wordt de kennis van de werkvloer in de Raden van Toezicht vergroot en wordt de afstand naar de medewerkers kleiner. CNV Publieke Zaak wil een vervolgonderzoek doen naar de rol van de Raden van Toezicht in de zorg. Voor meer informatie over het onderzoek, kijk op 18

19 Mijn Bond Foto: Albert Joosen Ellen van Hassel ( 40 ) Ik zoek een plek waar ik terecht kan met mijn vragen uit Wouw Functie Ik werk bij de huisartsenpost West Brabant in Bergen op Zoom en ben triageassistent. Een deel van de tijd zit ik achter de telefoon, een ander deel assisteer ik de huisarts of doe ik zelf handelingen als het geven van injecties en wonden nakijken. Wij zijn een spoeddienst en zijn bereikbaar op de uren dat de gewone huisartspraktijk gesloten is. Door de week tussen uur en uur en in het weekend vanaf vrijdagavond tot maandagochtend. Leuk aan mijn werk De afwisseling is erg leuk. Ieder telefoontje is anders en je moet continue op scherp staan. Want het is nogal een verantwoordelijkheid. Mensen bellen ons alleen als er spoed is, zijn soms in paniek of boos. Je moet dan goed kunnen inschatten wat de volgende stap is. Hoe ernstig is het? Moet er een ambulance op af? Reden om lid te worden Ik werd gebeld en omdat ik het al vaker overwogen had lid te worden van een bond, ben ik toen lid geworden. Verwachtingen van de bond Ik hoop goed op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen in mijn sector, ook over wat er zich achter de schermen afspeelt. En ik zoek een plek waar ik terecht kan met mijn vragen. Een leuke bijkomstigheid vind ik de trainingen en workshops die er georganiseerd worden. Buiten mijn werk Ik ben lid van een dameskoor, zing én ben voorzitter. Dat kost een hoop tijd. Verder kom ik in het bestuur van de honkbalclub van mijn beide jongens, ben ik begonnen met paardrijden en heb het pianospelen weer opgepakt. Lekker druk dus. 19

20 Samenwerken Flexibel in de apotheek Foto: Peter Schipper Van links naar rechts: Marjolein Kuijt, Lia van Rijn en Angela Glasbergen 20

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6 Voorzitter Paul Koeslag neemt afscheid Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 Haal het beste uit de zorg met de Beter Af Polis Nu 25% EXTRA

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

DRIVE Juridisch medewerker Caroline Correa helpt CNV-leden MANTELZORGERS EUROPA. Financiële vergoeding hard nodig

DRIVE Juridisch medewerker Caroline Correa helpt CNV-leden MANTELZORGERS EUROPA. Financiële vergoeding hard nodig JAARGANG 7 - maart 2014 Editie Overheid / Markt #1 DRIVE Juridisch medewerker Caroline Correa helpt CNV-leden MANTELZORGERS Financiële vergoeding hard nodig EUROPA Verkiezingen ook voor werknemers belangrijk

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 05 SEPTEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: UITKOMSTEN NPB-enquête levensfasebewust personeelsbeleid ZORGPLICHT

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen opdinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie